Sunteți pe pagina 1din 76

3.

BAZELE TEORETICE ALE STUDIERII


ALIAJELOR METALICE
● Metalele pure - se utilizează în industrie doar în cazuri foarte rare,
deoarece sunt relativ scumpe iar proprietăţile lor mecanice sunt în
general slabe.
● Aliaje metalice - se obţin prin combinarea unui metal de bază cu unul
sau mai multe elemente chimice suplimentare (metale sau nemetale),
prin topirea împreună a elementelor constitutive.
- Metal de bază - dacă într-un aliaj, unul dintre elementele
componente se întâlneşte într-o proporţie mult mai mare

decât celelalte.
- Elemente de aliere (componenţii aliajului) - elmente chimice
introduse intenţionat, pentru a modifica proprietăţile
chimice, mecanice sau tehnologice ale metalului de bază;
- Impurităţi - elementele de aliere introduse accidental în aliaje;
● Sistem de aliaje - mulţime de aliaje care are la bază aceleaşi elemente
chimice de aliere, dar în proporţii diferite.
STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 106
În funcţie de numărul componenţilor care alcătuiesc aliajele există:
● aliaje binare - cu doi componenţi;
● aliaje ternare - cu trei componenţi;
● aliaje cuaternare - cu patru componenţi;
● aliaje polinare - cu mai mulţi componenţi;

- Aliaje cu structură omogenă - la scară macroscopică.


- Aliaje cu structură eterogenă - la scară atomică.
● FAZA - parte constitutivă a unui aliaj sau sistem de aliaje, omogenă şi
prezentând aceeaşi structură şi compoziţie chimică în oricare parte a sa.

● FAZA - precis delimitată faţă de celelalte faze înconjurătoare.


● CONSTITUENŢI METALOGRAFICI:
- FAZE UNICE
- FAZE ASOCIATE faza - A

constituent
metalografic - K faza - B

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 107


STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 108
I. SOLUŢIILE SOLIDE:
- un mod des întâlnit de combinare a elementelor chimice în aliaje;
- sunt compuse din doi sau mai mulţi componenţi (elemente chimice), care
prezintă solubilitate în stare solidă într-un interval de temperaturi şi
concentraţii bine definit;
- reprezintă un amestec intim al atomilor componenţi asamblaţi într-un edificiu
cristalin unic;
a. soluţii solide de substituţie (înlocuire) - alierea se face prin pătrunderea
atomilor de tip B în locul atomilor de tip A;
b. soluţii solide de interstiţie (pătrundere) - atomii de tip B ocupă poziţii
interstiţiale în reţeaua cristalină a atomilor de tip A.

atomi de tip - A

atomi de tip - B

Soluţie solidă de substituţie Soluţie solidă de interstiţie

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 109


Soluţiile solide de substituţie:

a. soluţie solidă dezordonată - atomii diferiţi se atrag de aceeaşi manieră ca şi cei


de acelaşi tip;
b. soluţie solidă ordonată - atomii diferiţi se atrag reciproc mai puternic decât cei
de acelaşi fel;
c. amestec mecanic - atomii de acelaşi tip se atrag mai puternic decât atomii
diferiţi, producându-se aglomerări de componenţi.

Soluţie solidă dezordonată Soluţie solidă ordonată Amestec mecanic


Obs.:
- soluţiile solide dezordonate şi ordonată sunt combinaţii monofazice
(posedă un singur tip de cristale);
- soluţii solide sunt de obicei complexe (interstiţie + substiţie);
- amestecurile mecanice sunt bifazice.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 110


II. COMPUŞII CHIMICI:

- sunt formaţi din atomi de tip A şi B aflaţi într-o soluţie solidă ordonată şi
într-o proporţie bine definită exprimată de formula A XBY;
- posedă reţea cristalină proprie diferită de cea a lui A sau B;
- respectă legile valenţei;
- au temperatură proprie de topire.

a. compuşi intermetalici:
- sunt formaţi din atomi de tip A şi B diferiţi din punct de vedere
electrochimic;
- formează compuşi de forma AXBY fără a respecta legile valenţei;

b. compuşi electronici:
- au formulă de compus chimic dar nu au atomii aşezaţi ordonat.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 111


3.1. DIAGRAME DE ECHILIBRU
● Aliajul este definit prin:
- compoziţie;
- temperatură;
- presiune (de obicei constantă).
● Diagramele de echilibru - reprezentări grafice trasate pe baza datelor
experimentale referitor la relaţiile între faze sau constituenţii metalografici, în
condiţii de echilibru.
● Coordonatele diagramelor de echilibru:
- concentraíe / compoziţie, (procente de greutate sau atomice);
- temperatura, (oC).
● Starea (fizică sau structurală) a unui aliaj:
- rezultată prin transformări complete la viteze de încălzire (răcire), foarte
mici, reprezentându-se grafic printr-un punct într-o diagramă de echilibru;
- este indicată de fazele şi constituenţii metalografici aflaţi în echilibru.
● Reprezentarea grafică a diagramei de echilibru parcurge
urmatoarele etape:
- se determină poziţia punctelor de transformare pentru aliaje cu diferite
concentraţii aparţinând aceluiaşi sistem de aliaje
- transformarea punctelor în coordonate temperatură-concentraţie prin
unirea punctelor cu aceeaşi semnificaţie, rezultând liniile de transformare.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 112


● Metale pure - diagramele de echilibru se reduc
la o singură scară (coordonată) de reprezentare grafică:
- temperatura.

● Aliaje bicomponente - diagramele de echilibru


se trasează grafic în două coordonate:
- concentraţie;
- temperatură.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 113


L
L
L

L+S L+S L+S L+S

S S S

a. b.
Utilizarea diagramei curbelor de răcire (a)
pentru determinarea diagramei de echilibru (b)
● Linia lichidus - locul geometric al punctelor de transformare reprezentând
sfârşitul topirii la încălzire şi începutul solidificării la răcire.
● Linia solidus - locul geometric al punctelor de transformare reprezentând
începutul topirii la încălzire şi sfârşitul solidificării la răcire.
STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 114
Diagrama de echilibru a unui sistem de aliaje ternare

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 115


● Aliaje ternare:
- diagramele de echilibru se reprezintă în spaţiu;
- axa temperaturii perpendiculară pe planul de compoziţie
(triunghi echilateral);
- locul geometric al temperaturii este reprezentat prin suprafeţe
care separă domeniile de existenţă ale diferitelor faze lichide
şi solide;
● Aliaje cuaternare şi aliaje polinare:
- necesită pentru reprezentare spaţii ideale cu mai multe
dimensiuni;
- pot fi reprezentate în spaţiu sau în plan prin considerarea
unor variabile ca şi constante.
► Diagramele de echilibru:
- prezintă starea structurală a aliajelor metalice
- condiţiile echilibru
- structurile se obţin prin încălzire (răcire), foarte lente
care permit desfăşurarea completă a tuturor
transformărilor aferente domeniului respectiv.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 116


3.2. TRANSFORMĂRI DE BAZĂ ÎN DIAGRAMELE
DE ECHILIBRU

● transformarea eutectică

L (+)

● transformarea eutectoidă

S (+)

● transformarea peritectică

+L 
Simbolizare:
- L – fază lichidă;
- S – fază solidă;
- α, β – faze sau constituenţi metalografici (în stare solidă).

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 117


4. FIERUL ŞI ALIAJELE FIER - CARBON
4.1. FIERUL
 Densitatea (la 20°C) 7860 kg/m3
 Temperatura de topire 15380C
 Punctul Curie (modificarea prop. magnetice) 7700C
 Rezistenţa la rupere la tracţiune 280 … 300 N/mm2
 Limita de elasticitate 190 … 170 N/mm2
 Alungirea la rupere la tracţiune 40 … 50%
 Gâtuirea la rupere 70 … 80%
 Duritatea Brinell 50 … 80 HB
 Modulul de elasticitate 210000 N/mm2

Formele alotropice ale fierului sunt:

● Fe - temperatura ambiantă - 9120C - structură c.v.c.

● Fe - 912 - 13940C - structură c.f.c.

● Fe - 13940C - temperatura de topire (15380C) - structură c.v.c.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 118


Curba de răcire şi curba de încălzire a fierului
Temperatura, T [oC]

1538 oC 1538 oC
Feδ 1394 oC 1394 oC
AR4

Paramagnetic
AC4

Feγ
AR3 912 oC 912 oC
770 oC 770 oC AC3
AR2
AC2

Feromagnetic
Feα
RĂCIRE ÎNCĂLZIRE

Timpul, t [h]

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 119


Parametrul reţelei, a [Å]

Temperatura, T [oC]

Evoluţia parametrului de reţea pentru diferitele forme alotropice


ale fierului în funcţie de temperatură

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 120


4.2. SISTEMUL DE ALIAJE FIER-CARBON

● CARBONUL:

1. Dizolvat în Fe, Fe sau Feδ:


- Feα poate dizolva până la 0,0218% C la 7270C formând
o soluţie solidă de C în Feα numită ferită (F);

- Feγ poate dizolva până la 2,11% C la 11480C, formând


o soluţie solidă de C în Feγ numită austenită (A);

2. Cementită - Ce (combinaţie chimică cu fierul = carbura


de fier Fe3C - constituent metastabil), conţine 6,67%C;

3. Grafit - G (carbon liber - constituent stabil) obţinut


prin reacţia de grafitizare (temperatură ridicată, viteză
de răcire lenta etc.):

Fe3C  3 Fe + C (carbon liber / grafit)


STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 121
SISTEME:

● SISTEM METASTABIL FIER - CEMENTITĂ (Fe - Fe3C)


● SISTEM STABIL FIER - GRAFIT (Fe - G)

DIAGRAME DE ECHILIBRU:

● DIAGRAMA SISTEMULUI METASTABIL


FIER - CEMENTITĂ (Fe - Fe3C)
- diagramă cu solubilitate totală în stare lichidă
şi cu solubilitate limitată în stare solidă;
- nu prezintă importanţă tehnică decât până la
concentraţia de 6,67%C;

● DIAGRAMA SISTEMULUI STABIL


FIER - GRAFIT (Fe - G)

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 122


DIAGRAMA DE ECHILIBRU A SISTEMULUI METASTABIL
FIER - CEMENTITĂ ( Fe - Fe3C )
Temperatura, T [oC]

A4

A3

A1;3

Concentraţie C, [% greutate]

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 123


Temperatura, T [oC]

Concentraţie C, [% greutate]
OŢELURI FONTE
Diagrame de echilibru Fe - C:
a. ( ) sistem metastabil Fe - Fe3C; b. (- - - -) sistem stabil Fe - grafit (G)

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 124


● Linia lichidus (ABCD) - locul geometric al punctelor de temperatură corespunzătoare
începutului solidificării la răcire şi sfârşitului topirii la încălzire.
● Linia solidus (AHJECFD) - locul geometric al punctelor de temperatură
corespunzătoare începutului topirii la încălzire şi sfârşitului solidificării la răcire.
Temperatura, T [oC]

Diagrama
punctelor critice
ale sistemelor:
Fe - Fe3C
şi
Concentraţie C, [% greutate] Fe - G

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 125


Puncte critice ale sistemelor Fe - Fe3C şi Fe - G

Linia care
Punct Temperatura marchează
Caracterul transformării
critic [C] punctul
respectiv
Transformarea magnetică a cementitei; la încălzire,
A0 210 - din feromagnetică, cementita devine paramagnetică.
Transformarea eutectoidă (perlitică); la răcire
A1 727 PSK austenita se transformă în perlită.
Transformarea magnetică a soluţiei solide ; la
încălzire, soluţia solidă  feromagnetică trece în soluţia
A2 770 - 727 MOSK solidă  paramagnetică sau în soluţie solidă , care este
paramagnetică (după linia OSK).

A3 912 - 727 GOSK Transformarea    la încălzire (sfârşitul transformării)

Transformarea soluţiei solide  în soluţie solidă  () la


1495 - 1394 NJ încălzire (începutul transformării)
A4
Transformarea soluţiei solide  în soluţie solidă  la
1495 - 1394 NH încălzire (sfârşitul transformării)
Separarea (precipitarea) cementitei secundare din
Acem 1148 - 727 ES austenită, la răcire.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 126


4.3. TRANSFORMĂRI DE BAZĂ IN DIAGRAMA SISTEMULUI
METASTABIL FIER - CEMENTITĂ ( Fe - Fe3C )

● TRANSFORMARE EUTECTOIDĂ – punctul S (727°C; 0,77%C):


A <=> (F + Ce) ● A (γ) – austenită (soluţie solidă)
P – perlită ● Fδ – ferită (soluţie solidă)
● Ce – cementită (compus chimic)
S - punct eutectoid
PSK - orizontala eutectoidă ● P – perlita (amestec mecanic)

● TRANSFORMARE EUTECTICĂ – punctul C (1148°C; 4,3%C):


L <=> (A + Ce) ● L – lichid
● A (γ) – austenită (soluţie solidă)
Le – ledeburită
● Ce – cementită (compus chimic)
C - punct eutectic ● Le – ledeburită (amestec mecanic)
ECF - orizontala eutectică A + Ce - la temp. sub 1148 0C)
● Le – ledeburită (amestec mecanic) de
P + Ce – la temp. sub 727 0C – tr. eutectoidă

● TRANSFORMARE PERITECTICĂ – punctul J (1495°C; 0,15%C):


L + F<=> A ● L – lichid
● Fδ – ferită δ (soluţie solidă)
J - punct peritectic
● A (γ) – austenită (soluţie solidă)
HJB - orizontala peritectică
STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 127
4.4. DIAGRAMA DE ECHILIBRU A SISTEMULUI METASTABIL
FIER - CEMENTITĂ ( Fe - Fe3C )

A1 A1;3

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 128


● OŢELURI ( 0 … 2,11%C )

● oţeluri hipoeutectoide - 0 … 0,77%C;

● oţeluri eutectoide - 0,77%C;

● oţeluri hipereutectoide - 0,77 … 2,11%C;

● FONTE ALBE ( 2,11 … 6,67%C )

● fonte albe hipoeutectice - 2,11 … 4,3%C;

● fonte albe eutectice - 4,3%C;

● fonte albe hipereutectice - 4,3 … 6,67%C;

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 129


oţeluri
hipoeutectoide eutectoide hipereutectoide

0,02 % C 0,40 % C 0,77 % C 1,20 % C

3,00 % C 4,30 % C 5,20 % C

fonte albe
hipoeutectice eutectice hipereutectice

Reprezentarea schematică a structurilor constituenţilor


de echilibru ai aliajelor Fe – Fe3C
STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 130
Structuri de echilibru
ale oţelurilor carbon,
(atac nital 2%):
a. b.
a. - oţel hipoeutectoid cu
0,01%C; (300:1);
b. - oţel hipoeutectoid cu
0,20%C; (300:1);
c. - oţel hipoeutectoid cu
0,40%C; (300:1);
a.
c. b.
d. d. - oţel hipoeutectoid cu
0,60%C; (300:1);
e. - oţel eutectoid cu
0,77%C; (500:1);
f. - oţel hipereutectoid cu
1,20%C; (500:1);
a.
e. b.
f.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 131


a. b. c.

Structuri de echilibru ale fontelor albe, (atac nital 2%, 100:1):


a. - fonte albe hipoeutectice cu 3%C;
b. - fonte albe eutectice cu 4,3%C;
c. - fonte albe hipereutectice cu 5%C;
STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 132
Duritatea, HB

Rezistenta la rupere, Rm, [daN/mm2]

Limita de curgere, Rp 0,2, [daN/mm2]

Diagrama de
variaţie a
Gatuirea la rupere, Z, [%]
proprietăţilor
mecanice
ale oţelurilor
Alungirea la rupere, A, [%] carbon cu
conţinutul de
Rezilienta, K, [daJ/cm2]
Concentratie, C, [%] carbon

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 133


4.4.1. FAZE ŞI CONSTITUENŢI ÎN DIAGRAMA DE ECHILIBRU

A SISTEMULUI METASTABIL Fe - Fe3C


► FERITA
● soluţie solidă de carbon în Feα, cu reţea de tip c.v.c.
● poate dizolva maxim 0,0218 %C la temperatura de 7270C
● constituent moale, tenace şi plastic
● Rm = 300 N/mm2
● duritatea 80 HB
● A5 = 50 %
● KCU = 2 J/mm2
● la microscop apare sub formă de:
- grăunţi poliedrici, reţea, lamele, globulară, aciculară
(structura Widmannstätten)
● ferită aliată (N, Mn, P, Mo etc.)
STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 134
► AUSTENITA
● soluţie solidă de carbon în Feγ cu reţea de tip c.f.c.
● poate dizolva maxim 2,11 %C la temperatura de 11480C
● plasticitate bună
● paramagnetică
● rezistentă la coroziune.
● la microscop apare :
- sub formă de grăunţi poliedrici
- în general de culoare deschisă
- prezentând macle.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 135


► CEMENTITA
● compus chimic (carbură de fier - Fe3C);
● conţine 6,67%C;
● reţeaua cristalină de tip ortorombic;
● cel mai dur constituent care se regăseşte în aliajele Fe - C (peste 800 HB);
● foarte fragilă;
● peste temperatura de 210°C devine paramagnetică (punctul Ao);
În funcţie de domeniile şi condiţiile în care se formează, se disting următoarele
tipuri de cementită:
- cementita primară - cristalizează direct din faza lichidă (în domeniul
DCF);
- cementita eutectică - formată ca fază constitutivă a ledeburitei prin
transformarea eutectică;
- cementita secundară - se separă din cristalele de austenită sub linia
ES din diagrama Fe-Fe3C;
- cementita eutectoidă - fază constitutivă a perlitei în urma
transformării eutectoide;
- cementita terţiară - prin precipitare din ferită, sub linia PQES din
diagrama Fe-Fe3C;
La microscop apare sub formă:
- lamelară, globulară, aciculară, în benzi, în plăci, în insule, în reţea.
STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 136
► PERLITA
● amestec mecanic format din ferită şi cementită, faze
care se separă simultan la temperatura de 7270C, din austenita de
concentraţie eutectoidă;

● eutectoidul sistemului fier – cementită;

● are proprietăţi mecanice bune, care depind de forma şi


mărimea fazelor componente;
● Rm = 550 ... 1100 N/mm2;

● A5 = 10 ... 25 %;

● duritatea 185 ... 250 HB;


● după aspectul microscopic poate fi:
- lamelară, globulară, în rozete.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 137


► LEDEBURITA
● amestec mecanic format din:
- austenită + cementită eutectică – (727 … 11480C);
- perlită + cementită eutectică – (t amb … 7270C);
● eutecticul sistemului fier – cementită;
● duritate relativ ridicată;
● fragilă;
● aspectul microscopic: zebrat / punctiform.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 138


4.5. OŢELURILE NEALIATE

A. Oţeluri nealiate (oţeluri carbon):


● oţeluri nealiate de uz general
- nu necesită tratament termic;
- caracteristicile produselor livrate în stare laminată sau
normalizată
- corespund valorilor limită indicate în SR EN 10020-1994;
- nu se prescrie nici o altă condiţie de calitate tehnologică;
- nu sunt impuse condiţii particulare pentru nici un element de
aliere, cu excepţia Mn şi Si.
● oţeluri nealiate de calitate
- nu au impuse condiţii pentru o comportare precizată la tratament
termic sau pentru puritate în ceea ce priveşte incluziunile
nemetalice.
- prescripţiile privind calitatea acestora (de exemplu, tenacitatea la
rupere, controlul mărimii grăuntelui, capacitatea de formare la
rece) sunt mai severe decât cele ale oţelurilor de uz general.
STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 139
● oţeluri nealiate speciale (superioare)
- puritate superioară oţelurilor nealiate de calitate, în special în
privinţa incluziunilor nemetalice.
- în majoritatea cazurilor, aceste oţeluri sunt destinate
tratamentului şi se caracterizează printr-o comportare
precizată la tratamente termice de călire-revenire sau
durificare superficială

B. Oţeluri aliate:
● oţeluri aliate de calitate
● oţeluri aliate speciale

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 140


4.6. SISTEMUL STABIL FIER-GRAFIT ( Fe - G )

● FENOMEN DE GRAFITIZARE (REACŢIE DE GRAFITIZARE)

Fe3C -> 3 Fe + C (carbon liber / grafit)

● Factori care favorizează fenomenul de grafitizare:

- conţinutul ridicat de carbon;


- conţinutul ridicat de siliciu; Si - element chimic puternic
grafitizant care favorizează descompunerea cementitei
(0,5…5 %Si);
- temperatura cât mai înaltă a soluţiei lichide imediat
înainte de turnare (peste 15000C) - se dizolvă cementita şi
incluziunile nemetalice, scad centrele de cristalizare şi
cantitatea de C legat;
- viteza de răcire cât mai lentă.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 141


Grafitul:

- material complet opac;


- cu o bună capacitate de
reflectare a luminii;
- cristalizează în reţea
elementară hexagonal-
compactă (“formă de fagure”);
- prezintă caracteristici de
duritate şi rezistenţă la rupere
slabe (rezistenţa la rupere de
doar cca. 20 N/mm2);
- nu se mai poate descompune
chimic;
- nu se mai poate recombina cu
alte elemente chimice;
- reprezintă o formă stabilă a Structura cristalină a grafitului
carbonului în cadrul sistemului
de aliaje fier - carbon.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 142


DIAGRAMA DE ECHILIBRU A FONTELOR CENUŞII
ÎN SISTEMUL STABIL Fe - Grafit (G)

Temperatura, T [oC]

Carbon, C [% greutate]
STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 143
DIAGRAMA SISTEMULUI STABIL FIER - GRAFIT ( Fe - G )
Temperatura, T [oC]

Concentraţie, C [% greutate]
Concentraţia de carbon Temperatura
Punctul de transformare
din diagrama Fe - G
[%] [oC]
S ’ (S) 0,68 (0,77) 738 (727)
E ’ (E) 2,08 (2,11) 1154 (1148)
C ’ (C) 4,26 (4,3) 1154 (1148)
STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 144
4.4. FONTE
4.4.1. FONTE ALBE
Fontele care conţin carbon sub formă de cementită şi a căror
microstructură este descrisă prin intermediul diagramei de echilibru a
sistemului metastabil Fe - Fe3C se numesc fonte albe (aspect metalic
strălucitor al suprafeţelor de rupere ale pieselor, dat de cementită).
Cementita determină fontelor albe:
- fragilitate ridicată
- duritate mare (350 - 500 HB, KV = 0),
fapt care face ca aceste aliaje să aibă o utilizare limitată doar în
următoarele două domenii:
- turnarea de piese cu crustă foarte dură şi rezistentă la
uzură, (bilele pentru mori de măcinat, cilindrii de laminor, rolele pentru
sape de foraj, roţile de vagonet etc.) Piesele trebuie să aibă şi o anumită
rezistenţă la şocuri, astfel că acestea nu se fabrică în întregime din
fontă albă, ci doar stratul superficial (crusta) se obţine din acest
material, prin turnarea fontei hipoeutectice şi răcirea mai rapidă a părţii
exterioare a pieselor.
- elaborarea fontei maleabile, prin turnarea şi maleabilizarea
fontelor albe.
STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 145
4.6.1. FONTE CENUŞII (DE TURNATORIE)

Fontele în a căror structură apare grafitul se


numesc fonte cenuşii, denumirea provenind de la
aspectul cenuşiu - întunecat al suprafeţei de rupere, dat
de grafit.
Având în vedere faptul că se folosesc cu
precădere în piese turnate, ele se mai numesc şi fonte de
turnătorie.
În funcţie de gradul de grafitizare, structura
fontelor cenuşii poate cuprinde doi sau trei constituenţi:
- grafitul;
- perlita;
- ferita.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 146


● Diagrama Greiner-Klingenstein

Concentraţie, (C + Si) [%] 7

5
I II a II II b III

4
0 10 20 30 40 50 60 70
Grosimea peretelui piesei, [mm]

I - FONTE ALBE - (perlită + cementită);


II a - FONTE PERLITO - CEMENTITICE / FONTE PESTRIŢE
- (perlită + cementită + grafit);
II - FONTE CENUŞII PERLITICE - (perlită + grafit);
II b - FONTE CENUŞII PERLITO - FERITICE - (perlită + ferită + grafit);
III - FONTE CENUŞII FERITICE - (ferită + grafit).
STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 147
■ I - FONTE ALBE
- viteza de răcire ridicată;
- nu sunt condiţii de grafitizare;
- structura: perlită şi cementită;

■ II a - FONTE PERLITO – CEMENTITICE / FONTE PESTRIŢE


- răcirea mai mică, dar insuficientă pentru grafitizarea completă a cementitei libere;
- se grafitizează doar o parte a cementitei libere;
- structura conţine atât elemente de fontă albă (cementită liberă) cât şi fontă
cenuşie (grafit);
- structura: perlită, cementită şi grafit;

■ II - FONTE CENUŞII PERLITICE


- viteză de răcire suficient de mică pentru grafitizarea completă a cementitei libere;
- structura: perlită şi grafit;

■ II b - FONTE CENUŞII PERLITO - FERITICE


- viteză de răcire lentă;
- grafitizare avansată care afectează şi o parte din cementita perlitei;
- perlita dispare din structură în unele zone, în loc rămânând ferită şi grafit;
- structura: perlită, ferită şi grafit;

■ III - FONTE CENUŞII FERITICE


- grafitizarea totală a cementitei;
- structura: ferită şi grafit (s-a descompus şi cementita perlitei).

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 148


4.6.1.1. Influenţa altor elemente chimice asupra procesului
de grafitizare şi proprietăţilor fontelor cenuşii
► Manganul
● element chimic care îngreunează grafitizarea, deoarece formează carburi
de Mn, (Mn3C) şi cementită aliată (FeMn)3C stabile la temperaturi înalte;
► Sulful
● element chimic antigrafitizant;
● înrăutăţeşte proprietăţile de turnare a fontei (0,08 %S în piesele cu pereţi
subţiri; 0,15…0,20 %S în piesele cu pereţi groşi);
► Fosforul - element chimic antigrafitizant; fontele se numesc fosforoase;
● în cantităţi de peste 10% P formează cu Fe:
- eutectic fosforos binar Fe (ferită) – Fe3P (fosfură de fier);
- eutectic fosforos ternar Fe (ferită) – Fe3C – Fe3P (steadită);
STEADITA:
- are punct de topire scăzut la 9630C;
- duritate ridicată (cca. 500 HB);
- se introduce în fonte pentru reducerea temperaturii de cristalizare
(mărirea fluidităţii) şi creşterea rezistenţei la uzură datorită durităţii
steaditei;
- apare la microscop sub formă de insule albe colţuroase cu puncte negre;
► Elemente grafitizante: Cu, Al, Ni;
► Elemente ne(anti)grafitizante: Cr, Mo, V, W; formează cementite aliate şi
carburi stabile.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 149


4.6.1.2. CLASIFICAREA FONTELOR CENUŞII (DE TURNĂTORIE)

● În funcţie de gradul de grafitizare şi de structură:

- fonte cenuşii perlitice;


- fonte cenuşii perlito – feritice;
- fonte cenuşii feritice;
- fonte cenuşii perlito – cementitice cu grafit lamelar (fontă pestriţă);
- fonte cenuşii perlitice cu eutectic fosforos ternar (steadită) /
fonte cenuşii fosforoase;
● În funcţie de forma grafitului:
- fonte cenuşii cu grafit lamelar – raportul: l/g > 30;
- fonte cenuşii cu grafit vermicular – raportul: l/g = 1,5…10;
- fonte cenuşii cu grafitul în cuiburi – fonte maleabile;
- fonte cenuşii cu grafit nodular (sferoidal) – fonte modificate;
● În funcţie de modul de obţinere:
- fonte cenuşii obişnuite – cu grafit lamelar;
- fonte cenuşii maleabile;
- fonte cenuşii modificate.
STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 150
4.6.2. FONTE CENUŞII CU GRAFIT LAMELAR
Conţin: 2,5…3,5 %C, 0,5…4,5 %Si, 0,4…1,0 %Mn, 0,1…1 %P, 0,02…0,15 %S

a. b.

c. d.
Structuri de echilibru ale fontelor cenuşii cu grafit lamelar (atac nital 2%):
a. – fontă cenuşie feritică; (500:1) b. – fontă cenuşie perlito-feritică; (500:1)
c. – fontă cenuşie perlitică; (500:1) d. – fontă cenuşie fosforoasă; (300:1)

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 151


Structura de echilibru a fontei cenuşii perlito - cementitice
cu grafit lamelar (fontă pestriţă); (atac nital 2%, 300:1)

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 152


● Proprietăţi mecanice:

● Rm = 100 ... 300 N/mm2;


● Duritate: 150 … 300 HB;
● A5 = 0,2 … 1 %;

● Avantajele utilizarii fontelor cenuşii cu grafit lamelar:

- preţ de cost scăzut;


- turnabilitate bună în piese cu geometrie complexă;
- prelucrabilitate prin aşchiere relativ uşoară;
- efect pronunţat de amortizare bună a vibraţiilor mecanice datorită
discontinuităţilor provocate de grafit;
- utilizate mult pentru fabricarea batiurilor maşinilor unelte sau altor
subansamble;
- efect pronunţat de autolubrifiere datorită capacităţii particulelor de
grafit de a absorbi şi reţine lubrifianţi (bune proprietăţi antifricţiune);

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 153


4.6.3. FONTE CENUŞII MODIFICATE
CU GRAFIT NODULAR (SFEROIDAL)

► Se obţin prin introducerea în oala de turnare, în timpul elaborării fontei,


a unor mici cantităţi de elemente chimice suplimentare, care la solidificare
pot determina modificarea dimensiunii sau formei grafitului.

● modificare
● modificatori
● fontă modificată

► În funcţie de forma grafitului există trei tipuri de fonte modificate:

● Fonte modificate cu grafit lamelar fin - se introduce: Si, Ca,


Al etc. (sub formă de ferosiliciu, silicocalciu etc.);

● Fontele modificate cu grafit vermicular – se adaugă: Mg, Ce,


Y, Zr etc.;

● Fontele modificate cu grafit nodular (sferoidal) – se introduce:


Ce, Mg, Ca sau Y.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 154


linii de tensiune

concentratori
grafit
grafitlamelar
lamelar de tensiuni grafit nodular
modificat
(sferoidal)
(nodular, sferoidal)

Influenţa formei grafitului asupra devierii


şi concentrării liniilor de tensiune

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 155


a. b. c.

Structuri de echilibru ale fontelor cenuşii modificate


cu grafit nodular (sferoidal), (atac nital, 2%, 300:1):

a. - fontă cenuşie feritică cu grafit modificat (nodular, sferoidal;


b. - fontă cenuşie ferito-perlitică cu grafit modificat (nodular, sferoidal;
c. - fontă cenuşie perlitică cu grafit modificat (nodular, sferoidal);

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 156


● Avantajele utilizarii fontelor cenuşii modificate
cu grafit nodular (sferoidal):

- caracteristici mecanice şi de plasticitate mult mai bune;


- rezistenţa la rupere la tracţiune creşte de 2 … 4 ori;
- rezistenţă la coroziune mai bună;
- compactitate sporită;
- prelucrabilitate prin aşchiere mai bună.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 157


4.6.4. FONTE CENUŞII MALEABILE CU GRAFIT ÎN CUIBURI

► Fazele tehnologice de elaborare a fontelor maleabile:

- se toarnă o fontă albă cu compoziţie strict limitată: 2 … 3 % C,


0,5 … 1,5 % Si, max. 0,5 % Mn, max. 0,2 % P şi max. 0,1 % S;

- tratament termic de recoacere de maleabilizare


a fontelor albe:
● încălzirea fontei albe la temperaturi înalte, pe durate lungi;
● descompunerea cementitei poate fi parţială sau totală, în funcţie
de timpul şi temperatura de recoacere, viteza de răcire etc.
● formarea unor grăunţi de grafit de recoacere, compacţi dar cu
margini foarte neregulate, numiţi cuiburi.

► Procedeele de obţinere a fontelor maleabile depind de:


● durata regimului de răcire;
● temperatura regimului de răcire;
● tipul regimului de răcire.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 158


950 …1000 oC
Temperatura, T [oC]

P’S’K’ (738 oC)

Timpul, t [h]

Ciclograma recoacerii de maleabilizare a fontelor

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 159


4.6.4.1. MALEABILIZAREA PRIN GRAFITIZARE

- "procedeul american“;
- fonta albă se încălzeşte timp de 50 … 60 de ore la temperaturi
de 950 … 1000°C în mediu neutru (nisip cuarţos, zgură);
- răcire cu viteză de ≈ 20oC/h până la ≈ 750oC;
- răcire cu viteză de ≈ 2oC/h în intervalul 750 ... 720oC;
- răcire cu viteză de ≈ 20oC/h până la 600oC;
- răcire în aer liniştit.

► Micşorarea vitezei de răcire în vecinătatea liniei P'S'K' este necesară


pentru:
- evitarea formării perlitei;
- grafitizării cât mai complete a cementitei;
- formarea cuiburilor de grafit dispersate într-o masă
de bază feritică.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 160


► Fontă cenuşie maleabilă feritică (fontă cenuşie maleabilă
cu inimă neagră – miez negru) - suprafaţa de rupere are o
culoare închisă dată de proporţia mare de grafit

● Rm = 300 … 400 N/mm2;


● Duritate: 120 ... 160 HB;
● A5 = 6 … 18%.

► Fontă cenuşie maleabilă perlitică - dacă fonta este supusă


unei răciri mai rapide:

- caracteristici de rezistenţă mai ridicate;


- plasticitate inferioară fontelor maleabile feritice:

● Rm = 400 ... 800 N/mm2;


● Duritate: 150....320 HB;
● A5 = 1...8%.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 161


4.6.4.2. MALEABILIZAREA PRIN DECARBURARE

- "procedeul european“;
- mediu oxidant;
- destinat în principal pieselor cu pereţi subţiri;
- încălzirea piesei timp de 70 … 100 ore la temperatura
de 900 … 950C;
- răcire lentă până la temperatura de 600 … 650C;
- răcire în aer liniştit;

► Decarburare (scăderea conţinutului de carbon din piesă);


► Cementita eutectoidă nu se descompune;
► Structura fontei diferă în funcţie de distanţa faţă de suprafaţa piesei;

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 162


► Fontă cenuşie maleabilă feritică (decarburare la
suprafaţa piesei) şi fontă cenuşie maleabilă perlitică sau
perlito - feritică (în miezul piesei); se mai numesc fonte
cenuşii maleabile cu inimă albă (miez alb)

● Rezistenţa mecanică şi duritatea este mai mare decâta fontelor cenuşii


maleabile cu inimă neagră;
● rezistenţă şi tenacitate apropiată de cele ale oţelurilor
● Plasticitate mai mică;
- Rm = 350 ... 500 N/mm2;
- Duritate: 180 … 240 HB;
- A5 = 3 … 15%;
● proprietăţile bune de turnare
● se prelucrează uşor prin aşchiere;
● utilizare industrială destul de restrânsă;
● piesele trebuie să aibă grosimi de perete de cel mult 25 … 30 mm;
● procedeu complex de maleabilizare (de lungă durată şi costisitor).

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 163


FONTE CENUŞII MALEABILE CU MIEZ NEGRU

a. b.
Structuri de echilibru:
a. - fontă albă hipoeutectică, destinată maleabilizării, (atac nital 2%, 100:1);

b. - fontă maleabilă cu miez negru (grafit şi ferită), (atac nital 2%, 200:1);

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 164


FONTE CENUŞII MALEABILE PERLITICE

Fontă maleabilă Fontă maleabilă Fontă maleabilă perlitică


perlitică, cu resturi (cuiburi de grafit
(atac nital 2%, 200:1) de cementită, cu borduri de ferită),
(atac nital 2%, 200:1) (atac nital 2%, 200:1)

FONTE CENUŞII MALEABILE


CU MIEZ ALB

Fontă maleabilă cu miez alb


(zonă exterioară decarburată),
(atac nital 2%, 100:1)

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 165


a. b.

Fonte cenuşii maleabile (atac picral, 250:1):


a. - fontă cu miez neagru; b. - fontă cu miez alb

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 166


Fontă cenuşie maleabilă
cu miez (inimă) alb,
(atac nital 2%, 100:1)

Fontă cenuşie maleabilă


cu miez (inimă) neagru,
(atac nital 2%, 100:1)
Fontă cenuşie maleabilă
perlitică,
(atac nital 2%, 100:1)

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 167


5. TRANSFORMĂRI ÎN STARE SOLIDĂ
ALE ALIAJELOR FIER-CARBON
Referitor la structurile din sistemul de aliaje Fe – C:
- pot suferi transformări structurale în stare solidă - încălzirea
(răcirea) - oţelurilor peste (sub) linia PSK);
- transformările structurale au la bază variaţia energiei libere;
- tendinţa este spre o energie liberă minimă a sistemului.
● Transformarea perlitei în austenită, (PA) - încălzirea peste
temperatura punctului AC1 (7270C);
● Transformarea austenitei în perlită (AP) - răcirea sub temperatura
punctului AR1 (7270C);
● Transformarea austenitei în martensită (AM) - răcirea rapidă sub
temperatura echilibrului metastabil: austenită - martensită Ms;
● Transformarea martensitei în perlită (MP) - încălzirea martensitei
peste o anumită valoare a temperaturii, asigurându-se o energie de
activare suficient de mare pentru depăşirea barierei energetice;
● Transformarea martensitei în austenită (MA) - nerealizată
experimental deoarece iniţial se produce transformarea MP, care
necesită un lucru mecanic mai mic decât cel aferent transformării
MA.
STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 168
În funcţie de influenţa procesului de difuzie a atomilor,
transformările în stare solidă pot fi împărţite în trei grupe:

a. Transformări cu difuzie:
● transformarea perlitei în austenită (P  A);
● transformarea austenitei în perlită (A  P);
● transformarea martensitei în perlită (M  P);

b. Transformări intermediare (de tip bainitic);


● transformarea austenitei în bainită (A  B);

c. Transformări fără difuzie:


● transformarea austenitei în martensită (A  M).

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 169


5.1. TRANSFORMAREA PERLITEI ÎN AUSTENITĂ
LA ÎNCĂLZIRE

► Se consideră un oţel eutectoid cu 0,77% C supus unei transformări


la încălzire peste 7270C.
► Are loc: transformarea perlitei în austenită (P  A).

► Din punct de vedere termodinamic peste 7270C energia internă a


austenitei este mai mică decât cea perlitei (EA < EP).

► Datorită temperaturii ridicate:


● procesul de difuzie este foarte intens;
● are loc egalizarea concentraţiei în C prin "dizolvarea“ lamelelor
de cementită;
● procesul se desfăşoară la suprafaţa de separaţie a lamelelor de
cementită;
● transformarea este cu atât mai rapidă cu cât temperatura este mai
ridicată;
● suprafeţele de separaţie sunt mai mari (deci perlita lamelară se
transformă mai rapid decât perlita globulară);
● gradul de dispersie (numărul de particule cementitice) este mai mare.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 170


5.1.1. MĂRIMEA GRĂUNTELUI AUSTENITIC

900 ... 9500C 2 2 - oţeluri cu ereditate


granulară fină

Temperatura, T [oC]
(grăunte ereditar fin)

1 1 - oţeluri cu ereditate
granulară grosolană
(grăunte ereditar grosolan)
austenită (A)
AC1 (7270C) 750 ... 8300C

mărimea grăuntelui
iniţial de austenită (A)
d0
perlită (P)
D0 mărimea grăuntelui
iniţial de perlită (P)

Schema de creştere a grăuntelui de austenită cu temperatura la un oţel:


1 - cu ereditate granulară grosolană : 2 - cu ereditate granulară fină.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 171


► Grăunte iniţial de austenită – este de obicei mic şi se obţine la
sfârşitul procesului de transformare a perlitei (P) în austenită (A).
► Grăunte ereditar (ereditate granulară) - tendinţa de creştere
dimensională a grăunţilor de austenită (A) în funcţie de temperatură.
După modul de manifestare a eredităţii granulare există:
● oţeluri cu ereditate granulară grosolană
(grăunte ereditar grosolan):
- creşterea cristalelor de austenită începe nu mult după depăşirea
temperaturii critice de transformare (7270C) – 750 ... 8300C (curba - 1);
- prelucrare bună prin aşchiere;
- călibilitate superioară;
- fragilitate mare;
● oţeluri cu ereditate granulară fină (grăunte ereditar fin):
- creşterea este neînsemnată până la temperaturi de 900 … 950°C,
după care devine foarte rapidă (curba - 2);
- se obţín prin adăugarea de: Al, Ti, Ni, Zr care împiedică unirea
grăunţilor (bariere);
- rezistenţă la rupere mare
- limita de curgere şi rezilienţă (rezistenţa la şoc) comparative
cu oţelurile cu grăunţi ereditari grosolani;
► Grăunte real - grăunte obţinut la o anumită temperatură dată.
STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 172
5.2. TRANSFORMAREA AUSTENITEI ÎN PERLITĂ
LA RĂCIRE (transformarea perlitică)
► Se consideră un oţel eutectoid cu 0,77% C supus unei transformări la răcire
sub 7270C.
► Are loc: transformarea austenitei în perlitei (A  P).
► Din punct de vedere termodinamic la răcire sub 7270C energia internă
a perlitei este mai mică decât cea a austenitei EP < EA.
Etapele transformării sunt:
● într-un grăunte relativ omogen de austenită lamelele de cementită se
formează prin creşterea întâmplătoare a concentraţiei în C în anumite zone;
● consideraţii de ordin energetic determină accentuarea concentraţiilor
de C în anumite zone, rezultând sărăcirea în C a zonelor învecinate;

lamelă de cementită
cementită ferită
cementită
colonie
de perlită
limită de
grăunte
Mecanismul transformării austenitei în perlită la răcire
STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 173
● cu cât temperatura de difuzie este mai scăzută, cu atât difuzia
este mai redusă, iar atomii de C se vor deplasa pe distanţe mici;
● se obţine o alternanţă de lamele mici de cementită şi ferită,
adică perlita;

Transformarea austenitei în perlită se produce în două moduri distincte:

► transformare izotermă:
- transformare la temperatură constantă;
► transformare anizotermă:
- transformare la răcire continuă.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 174


5.3. TRANSFORMAREA IZOTERMĂ A AUSTENITEI LA RĂCIRE

P, [%]
a.
DIAGRAMA ’’ T.T.T. ’’

Transformarea A
(temperatură - transformare a - curba de început
- timp) a transformării
b - curba de sfârşit
a transformării

log t

austenită AC1 (7270C)


a P – perlită grosolană
S – sorbită
Temperatura, T [oC] B – troostită

a. - curbele cinetice austenită b BS – bainită superioară


de transformare BI – bainită inferioară
a austenitei suprarăcite
MS
pentru diferite grade b.
de suprarăcire;
M – martensită + AREZ austenită reziduală
b. - construcţia diagramei
TTT izoterme;
log t

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 175


● Se consideră un lot de epruvete din oţel eutectoid cu 0,77% C, care
va fi supus, pe grupe diferite, unor transformări la răciri sub 7270C.

● Se introduc în medii de răcire izoterme aflate la temperaturi din ce în


ce mai joase, câte o grupă de epruvete pentru fiecare procedeu.

● Se înregistrează, pentru fiecare încercare, separat:


- punctele de început ale transformării
- punctele de sfârşit ale transformării.

● Locul geometric al acestor puncte determină diagrama TTT


(transformare - temperatură - timp), prin curbele:
- a - curba de început a transformării;
- b - curba de sfârşit a transformării.

● Subrăcirea - diferenţa de temperatură între temperatura de referinţă


de 7270C şi temperatura efectivă la care se produce răcirea.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 176


AC1 (7270C)

Duritatea finală, HRC


Temperatura, T [oC]
austenită P – perlită lamelară
grosolană
S – sorbită

T – troostită
b
austenită B – bainită
a
MS

Mf M + Arez (martensită + austenită reziduală)

Timpul, t [s]

Diagrama TTT (temperatură - transformare - timp), aferentă


transformării izoterme a austenitei în perlită la răcire, pentru
un oţel nealiat eutectoid
STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 177
● Dimensiunea lamelelor de Ce şi F din P este determinată în primul rând
de viteza de difuzie a carbonului.
● Scăderea temperaturii de transformare conduce la obţinerea unor
structuri cu grad de dispersie al fazelor tot mai ridicat.
► La subrăciri mici (imediat sub 727C) se obţine un amestec grosolan
de F şi Ce, o perlită lamelară grosolană (P).
► La subrăciri mai mari (≈ 600C) , gradul de dispersie al fazelor creşte, ca
şi duritatea lor. Rezultatul va fi o structură perlitică mai fină, numită
perlită sorbitică sau sorbită (S).
► La subrăciri şi mai mare, dispersia fazelor creşte atât de mult încât se
observă o structură perlitică şi mai fină, lamelele de F şi Ce dispuse
radial (rozete de culoare închisă, situate la limitele foştilor grăunţi austenitici;
structura este denumită troostită (T), cu o duritate mai ridicată decât sorbita.
Perlita, sorbita şi troostita prezintă următoarele caracteristici:
- sunt structuri de natură perlitică, din ce în ce mai fine (datorită
difuziei tot mai lente, datorate scăderii temperaturii), care se deosebesc numai
prin gradul de dispersie al F şi Ce;
- gradul de dispersie influenţează şi proprietăţile fizico-mecanice ale
structurilor respective;
- cu cât gradul de dispersie este mai înalt, cu atât amestecul mecanic
F - Ce are duritatea mai mare.
STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 178
► La subrăciri şi mai puternice (450 ... 400°C), din A se formează un
constituent cu dispersie foarte fină, care nu mai este de natură perlitică.

Temperatura relativ joasă a transformării face ca difuzia atomică să


devină dificilă (tot mai redusă), rezultând un amestec mecanic de:
- ferită suprasaturată în carbon (F');
- particule submicroscopice de carburi incomplete de tipul
FexC, (x = 1 ... 2)
numit bainită (B):
A  (F' + FexC)

● Structura bainitei poate să difere în funcţie de subrăcire:


● Bainita superioară (400 ... 300°C):
- se formează la răciri imediat sub 400°C;
- este constituită din plachete de ferită în interiorul cărora există
precipitări de carburi cu aspect de pene;
- are volum specific mai mare decât perlita;
- prezintă rezilienţă scăzută, fiind dură şi fragilă.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 179


● Bainita inferioară (sub 300°C):
- se obine la temperaturi mai scăzute;
- este formată din ferită suprasaturată în carbon, aciculară,
în interiorul căreia există precipitări de carburi;
- are volum mai mare decât perlita;
- are duritatea foarte ridicată (apropiată de a martensitei;
- este mai plastică decât martensita.
Transformarea A  B nu se poate produce însă complet, rămânând
întotdeauna o anumită cantitate de austenită netransformată care trece
ulterior în P sau M, în funcţie de viteza de răcire.

► La subrăciri foarte mari (temperaturi de transformare sub 250 …


200°C), difuzia atomilor este practic nulă şi faza nouă şi cea veche au
aceeaşi compoziţie chimică.
Are loc doar o reordonare a reţelei, reordonare prin care austenita se
transformă în soluţie suprasaturată de carbon în Fe (F'') numită
martensită (M), care prezintă o reţea cristalină puternic tensionată, având
o duritate foarte mare:
A  F'' (M)

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 180


● DURITATEA structurilor prezentate creşte de la perlită către
martensită:

P S T B M
10 ... 20 20 ... 30 40 ... 50 50 ... 60 60 ... 66
HRC HRC HRC HRC HRC

DURITATEA

● PLASTICITATEA, caracterizată prin alungire (A5) scade de la


perlită către martensită.

● FRAGILITATEA creşte de la perlită spre martensită.

STIINTA MATERIALELOR – M. BIBU 181

S-ar putea să vă placă și