Sunteți pe pagina 1din 22

Ștefan cel Mare

și Sfânt.
Un suflet și
destin.
un
Elaborat de eleva clasei a X-a
Cebotari Elena
Ștefan cel Mare și Sfânt, Domnitorul
Moldovei!
Ridică-te Ştefane, şi vezi-ţi fiii
Că vremea în lume e grea
Credinţă veşnică patriei
noastre Jurăm, Măria-Ta !
„Moldova n-a fost a strămoşilor mei,
n-a fost a mea şi nu e a voastră,
ci a urmaşilor voştri şi a urmaşilor
urmaşilor voştri în veacul
vecilor"
/Testament/ Ștefan cel Mare
Anul 1433, a intrat în istorie drept un an
al schimbărilor și prosperării. În acel an ,
s-a născut prea slăvitul Ștefan al III-lea,
supranumit Ștefan cel Mare, în Borzești,
județul Bacău.
A fost fiul lui
Bogdan al ll-lea și
al Mariei Oltea,
care apoi, a
devenit părinte
pentru
întreagă o
națiune..
Ștefan cel Mare
este considerat o
personalitate
marcantă în istorie,
înzestrată cu mari
calități de om de stat,
diplomat și conducător
militar.
Prin victoriile sale
strălucitoare și-a
înscris numele
în
El s-a arătat curajos în primejdie, tare în nenorocire,
modest în fericire.
Astfel, a realizat fapte mari prin modestia sa.
În timpul domniei sale
Moldova atinge
apogeul dezvoltării
sale statale, cunoscând o
perioadă îndelungată de
stabilitate internă,
prosperitate economică
și liniște socială.
Biografia în cifre a
Marelui Voievod –
Ștefan cel Mare și Sfânt:
1457 În acest an, Ștefan urcă pe tronul Moldovei după ce
îl înlătură pe Petru
Acesta din urmă i-a
Aron. ucis tatăl lui
Ștefan, Bogdan al
II-lea.
Ajutat de către
Vlad Țepes, domnul
Țării Românești,
Ștefan cel Mare
îl înfrânge pe
Aron în luptele de la
Doljești și Orbic, fiind
înscăunat,
pe ‘‘câmpia
Dreptății’’ ca domn
moștenitor al tronului
1467 Are loc lupta de la Baia (prima cetate de scaun a
Moldovei), împotriva regelui Ungariei, Matei
Corvin.
Acesta se supărase după ce Ștefan
îi restituise Cetatea Hotinului
regelui polon

Cazimir.

Oastea ungurească a fost înfrântă,


Matei Corvin fiind rănit de trei
săgeți și o lovitură de lance.
1475 La 10 ianuarie, are loc lupta de la locul numit
Oastea lui Ștefan a
Podul Înalt.
nimicit cei 120.000 de
turci trimiși de
Mahomed al II-lea, în
frunte cu Hadâm
Suleiman Paşa.
Turcii doreau să
îl pedepsească pe
Ștefan pentru
amestecul în treburile
domniei Țării
Românești.
Marea oștire a
turcilor se clatină și se
destramă într-o
învălmășeală cumplită.
Mahomed al II-lea Cuceritorul a fost
copleșit de cumplita veste că armata
sa fusese învinsă la Podul Înalt.
•La 13 mai 1476, Oastea otomană în
număr de peste 150.000 de ostași,
la care s-au mai adăugat un număr de
10-20.000 de oameni ai lui Laiota
Basarab, precum și un număr de 40.000
de tatari, pornește lupta împotriva lui
Ștefan cel Mare, tabăra militară a
căruia număra aproximativ 60.000 de
oșteni.
• Armata Moldoveană a fost
învinsă, dar pierderile au fost foarte
mari de ambele părți.

• Ștefan cel Mare cu oastea zdrobită


se retrage la curtea împărătească din
Războieni
1476 Ștefan Vodă își adună oaste nouă și pornește curajos în luptă...
Turcii în frunte cu însuși Mahomed al II-lea
încep atacurile asupra cetăților Suceava, Neamț și Hotin, pe care
nu reușește să le cucerească.

El părăsi Moldova
hărțuit de cetele
luiȘtefan, fără ca
izbânda lui să fi
însemnat supunerea
țării și a domnului ei.
1497-1498 În acest an, Ștefan ripostează,
ajungând cu oastea până în apropierea
Cracoviei, capitala Poloniei de atunci.
În cursul domniei sale,
Moldova a cunoscut o
înflorire fără precedent.
Luptând de la egal la egal
cu vecini mult mai
puternici, Ștefan cel Mare a
reușit să impună Moldova
ca un stat cu drepturi
aproape egale.
A zidit 44
de biserici și
mănăstiri,
conform
tradiției, câte
una după
fiecare luptă
câștigată.
Glorioasa Sa domnie, a durat 47
de ani...
47 de ani de mândrie!
47 de ani de vitejie și curaj!
47 de ani de putere!
47 de ani de realizări continui!
47 de ani de dăruire de sine!
47 de ani și 1 erou!!!

Domnie ce nu a mai fost egalată


în istoria Moldovei!
1504 La 2 iulie, batrân și bolnav de gută, Ștefan cel Mare moare, la Suceava.
Majoritatea istoricilor cred că tocmai de la război i s-a tras şi moartea marelui
voievod
În anul 1992 Ștefan cel Mare a fost canonizat cu numele
„DREPTCREDINCIOSUL VOIEVOD ȘTEFAN CEL MARE ÇI SFÃNT”.
Canonizarea lui Ştefan cel Mare fiind un act pentru consolidarea valorilor naţionale şi
Doamne, a toată Moldova, nu te-am făcut de ruşine
Sufletul nostru te cheamă, are nevoie de tine

Tot ce-ai visat o să fie, precum lăsatu-ne-ai slova


Casă a dacilor liberi este şi fi-va Moldova

Doamne, jurăm lângă cripta care în piatră te leagă


Că vom păstra peste veacuri patria noastră întreagă

Ridică-te Ştefane, şi vezi-ţi


fiii Că vremea în lume e
grea
Credinţă veşnică patriei noastre
Jurăm, Măria-Ta.
Testament/ Stefan cel Mare „Moldova n-a fost
a strămoşilor mei,
n-a fost a mea şi nu e a
voastră,
ci a urmaşilor voştri şi a
urmaşilor urmaşilor voştri
în veacul vecilor"
/Testament/ Ștefan cel
Mare