Sunteți pe pagina 1din 7

Mircea Cărtărescu

biobibliografie
A EFECTUAT:GROZAV CĂTĂLINA
CUPRINS

 Date biografice esenţiale;


 Mircea Cărturescu-Post Modernist
 Poemul Chiuvetei
 BIBLIOGRAFIE
Date biografice esențiale
 Mircea Cărtărescu (n. 1 iunie 1956, București,
Republica Populară Română) este un poet, prozator,
critic literar și publicist român.
 Face parte din grupul poeților optzeciști care au
frecventat Cenaclul de Luni condus de criticul literar
Nicolae Manolescu, dar în timpul studenției a
participat și la ședințele cenaclului „Junimea”,
conduse de Ovid S. Crohmălniceanu. Absolvent al
Liceului „Dimitrie Cantemir” din București, el va
urma cursurile Facultății de Limbă și Literatură
Română.
 În 1980 prezintă teza de licență despre imaginarul Poezii
poetic eminescian din poezia postumă, care s-a
transformat în volumul "Visul chimeric", reeditat în
 Faruri, vitrine, fotografii..., Cartea Românească, 1980
anul 2011.  Poeme de amor, Cartea Românească, 1983
 În anul 1999 obține doctoratul în literatură română  Totul, Cartea Românească, 1985
cu o teză despre Postmodernismul românesc,  Levantul- poem epic, Cartea Româneasa, 1990 -
coordonată de profesorul Paul Cornea, publicată în
același an la editura Humanitas, de asemenea  Dragostea. Poeme (1984-1987), 50 de sonete, 2003
reeditată.  Dublu album, poeme, 2009
Mircea Cărturescu-Postmodernist
 Dintre scriitorii postmodernişti, Mircea Cărtarescu rămâne personalitatea cu cel mai mare
impact asupra contemporanilor.
 Mulţi critici îl consideră pe Mircea Cărtărescu drept vârful de lance al curentului
postmodern, curent care nu a putut fi încă definit cu precizie nici până în prezent.
 Încă de pe vremea când era proaspăt absolvent al Facultăţii de Limba şi Literatura Română,
M. Cărtărescu scrie două importante lucrări, una fiind chiar lucrarea sa de licenţă despre
imaginarul poetic eminescian care va deveni ulterior „Visul chimeric” iar cea de-a doua
fiind teza sa de doctorat, „Postmodernismul românesc”.
POEMUL CHIUVETEI

„Fata cu şosete de diamant


La o artistă
Dragostea
Orbitor. Aripa stângă
Orbitor. Corpul
Orbitor. Aripa dreaptă.”
 Titlul este alcătuit în maniera postmodernistă, prin alăturarea unui cuvînt expresiv,
preponderent poetic, cu un cuvant nepoetic, din afara spatiului prozaic.
 Tema este aceea a iubirii imposibile, abordată însă într-o manieră inedită,posturade îndrăgostit
find preluată de o chiuvetă de bucatarie.Spaţiul claustrat al apartamentului este animat de
obiecte care cunosc o stranie metamorfoză: chiuveta, muşamaua, borcanul de muştar,
tacîmurile ude. Steaua la care priveşte chiuveta reprezintă şi ea un alt univers, situat extrem de
departe.Versurile stabilesc o distanţă enormă între lumea uranică a stelei,
Bibliografie

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_C%C4%83rt%C4%83rescu
 https://www.autorii.com/scriitori/mircea-cartarescu/

S-ar putea să vă placă și