Romantism literar

De la Wikipedia, enciclopedia liberă Salt la: Navigare, căutare Romantismul literar și-a aflat expresia de-a lungul secolului al XIX-lea, manifestânduse în paralel cu romantismul artelor plastice și cu cel muzical. Migrația influențelor impuse de curent determină coexistența lui alături de alte curente, îndeosebi în a doua jumătate a secolului (de exemplu, parnasianismul).

[modifică] Trăsături

• • • •

• •

• • • •

Introducerea unor noi categorii estetice: sublimul, grotescul, fantasticul, macabrul, feericul precum si a unor specii literare inedite precum drama romantica, meditatia, poemul filozofic și nuvela istorică. Cultivă sensibilitatea, imaginația și fantezia creatoare, minimalizând rațiunea și luciditatea. Promovează inspirația din tradiție, folclor și din trecutul istoric. Evadarea din realitate se face prin vis sau somn (mitul oniric), într-un cadru natural nocturn. Contemplarea naturii se concretizează prin descrierea peisajelor sau a momentelor anotimpurilor în pasteluri și prin reflecții asupra gravelor probleme ale universului în meditații. Acordă o importanță deosebită sentimentelor omenești, cu predilecție iubirii, trăirile interioare intense fiind armonizate cu peisajul naturii ocrotitoare sau participative. Construirea eroilor exceptionali, care acționează în imprejurări ieșite din comun, precum și portretizarea omului de geniu și condiția nefericită a acestuia în lume; personajele romantice nu sunt dominate de rațiune, ci de imaginație și de sentimente. Preocuparea pentru definirea timpului și a spațiului nemarginite, ca proiectie subiectivă a spiritului uman, concepție preluată de la filozofii idealiști. Utilizarea de procedee artistice variate, printre care antiteza, ocupă locul principal atât în structura poeziei, cât și în construirea personajelor, situațiilor, ideilor exprimate Ironia romantică dobândește, adesea, accente satirice sau pamfletare, fiind un mijloc artistic folosit atât in specia literara cu nume sugestiv, satira, cât și în poeme filosofice. Priorita absolută in locul rigorii rationale a clasicismului Asumarea poziției demiurgice (demonice) față de universul creat Preferința pentru tehnici bazate pe armonia contrariilor care să pună în evidență antonimiile specifice unei existențe contradictorii Lărgirea viziunii estetice prin inovație la nivelul speciilor literare al tematici, motivelor si limbajelor artistice

Literatura română romantică
De la Wikipedia, enciclopedia liberă Salt la: Navigare, căutare În literatura română, romantismul se face simțit prin intermediul scriitorilor pașoptiști (Ion Heliade Rădulescu, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri, Alecu Russo ș.a.). Influențele curentului persistă mult timp după declinul său în culturile vest-europene, atingând punctul culminant în opera lui Mihai Eminescu, considerat ultimul mare romantic european.

[modifică] Încadrare

Literatura română Pe categorii Istoria literaturii române Evul mediu Secolul 16 - Secolul 17 Secolul 18 -Secolul 19 Secolul 20 - Contemporană Curente în literatura română Umanism - Clasicism Romantism - Realism Simbolism - Naturalism Modernism - Tradiționalism Semănătorism- Avangardism Suprarealism - Proletcultism Neomodernism - Postmodernism Scriitori români Listă de autori de limbă română Scriitori după genuri abordate Romancieri - Dramaturgi Poeți - Eseiști Nuveliști - Proză scurtă Literatură pentru copii Portal România Portal Literatură Proiectul literatură

v•d•m Deoarece romantismul a fost primul curent literar manifestat la români în condiții tipice, neelitiste (cum a fost cazul umanismului, ai cărui autori aveau înalte poziții sociale ), existența sa se înscrie într-un complex stilistic alături clasicism, iluminism (curente din trecut care nu se manifestaseră în Țările Române). Cu toate că un asemenea conglomerat are la bază doctrine contradictorii, existența acestor elemente se reflectă în scrierile unor autori ai aceleiași perioade sau chiar în opera unui singur autor – cea mai elocventă poziție în acest sens îi aparține lui Mihai Eminescu, ale cărui scrieri oscilează între romantism și fascism

[modifică] Desfășurare
Romantismul s-a manifestat în literaura română în trei etape: 1. preromantismul (cunoscut și ca romantism al sciitorilor pașoptiști sau de tip Bidermaier) o caracterizează gustul omului mediu, al burghezului o domestic, ideizant, idilic, conservator o cultivă comfortul spiritual, pasiunile temperate, plăcerile simple o creațiile sunt, în mare majoritate, mediocre; este perioada imitării literaturii romantice din Europa de Vest, în special Franța o reprezentanți: Costache Negruzzi, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu 2. romantismul propriu-zis (eminescian sau romantism înalt) o dimensiunea cosmică e dezvoltată până la exces o misticism, ocultism

pasiuni înflăcărate capacitatea de a crea universuri imaginare, alternative ale lumii reale reprezentant unic: Mihai Eminescu – impactul creației sale asupra autorilor ce i-au urmat este incomparabil mai mare decât acela a oricărui alt romantic din spațiul românesc 3. romantismul posteminescian o reactualizează teme și mijloace clasice și romantice, conferindu-le o nouă forță expresivă o marchează reacțiile lumii literare românești la depășirea apogeului de creație pentru Eminescu, sprijinind apariția multor epigoni ce nu s-au impus, dar și a unor autori care au purtat imaginile specifice acelui tip de romantism, impregnându-le cu elemente de expresie aparținând simbolismului, semănătorismului etc. o reprezentanți: George Coșbuc, Octavian Goga, Alexandru Macedonski, Barbu Ștefănescu Delavrancea
o o o

Poeți romantici. Romantismul pașoptist
• • • • • • • • • • • • •

Dacia literară Iosif Vulcan Vasile Cârlova (1809-1831) Gheorghe Asachi Barbu Paris Mumuleanu Ion Heliade Rădulescu (1802-1872) Grigore Alexandrescu (1810-1885) Andrei Mureșanu (1816-1863 Vasile Alecsandri (1821-1890) Dimitrie Bolintineanu (1825-1872) Elisabeta de Neuwied Mite Kremnitz Elena Văcărescu

[modifică] Junimismul. Romantismul junimist
• • • • • • • • • •

Junimea și Convorbiri literare Titu Maiorescu Mihai Eminescu (1850-1889) Ion Creangă Ioan Slavici Gheorghe Panu George Coșbuc (1866-1918) Veronica Micle (1850-1889) Samson Bodnărescu Vasile Pogor

Dacia literară
De la Wikipedia, enciclopedia liberă Salt la: Navigare, căutare

Dacia literară, 1859 Dacia literară este o revistă apărută pe 30 ianuarie 1840 la Iași, sub redacția lui Mihail Kogălniceanu. În ciuda titlului, revista nu și-a propus să se axeze exclusiv pe literatură. Pe parcursul apariției, ea a avut următoarea rubricație, marcată prin supratitluri: Nr. 1: Scene istorice din cronicile Moldaviei (text: Constantin Negruzzi, Alexandru Lăpușneanul), Scene pitorești din obiceiurile poporului (M. Kogălniceanu, Nou chip de a face curte), Alegeri din alte foi românești (texte reproduse din „Foaie pentru minte, inimă și literatură”, „Curierul Românesc” și „Albina românească”), Telegraful Daciei (știri culturale); Nr. 2: Scene pitorești din obiceiurile Moldaviei (studiul lui C. Negruzzi, Cîntece populare a Moldaviei), Literatură străină (fragmente din jurnalul de călătorie în Banat, Valahia și Moldova de D. A. Damidoff, șambelan al împăratului Rusiei, cu prezentare și comentarii de M. Kogălniceanu), Poezie (Cavalerul C. Stamate, A. Donici), Alegere din alte foi românești („Arhiva românească”, „Curierul românesc”), Critica, Telegraful Daciei; Nr. 3: Scene contimporane (C. Negruzzi, O alergare de cai), Suvenire din Italia (Vasile Alecsandri, Buchetiera de la Florența), Literatură străină (continuare Damidoff), Poezie

(Grigore Alexandrescu), Alegeri din alte foi românești („Mercur”, „Curierul românesc”, „Albina românească”), Telegraful Daciei. Din porunca domnitorului, după primele trei numere, revista este suspendată și va mai apărea abia după 1859, în ediția a doua.

[modifică] Programul Daciei literare
La Wikisursă există texte originale legate de Introducție la "Dacia literară"

În primul număr al revistei, sub titlul Introducție, M. Kogălniceanu, întemeietorul revistei, publică un articol – program care sintetizează în patru puncte idealurile literare ale scriitorilor pașoptiști: 1. Combaterea imitației scriitorilor străini și a traducerilor mediocre: îngrijorat de sărăcia literaturii române, ale cărei opere se puteau număra pe degete, Ion Heliade – Rădulescu lansase un apel încurajator către tinerii scriitori: „Scrieți, băieți, orice, numai scrieți!” Interpretînd îndemnul din punct de vedere cantitativ, multe publicații ale epocii au încurajat o literatură mediocră, adesea imitată după creații siropoase occidentale, pervertind gustul public. M. Kogălniceanu avertizează asupra pericolului unei astfel de literaturi, care elimină criteriul estetic; 2. Crearea unei literaturi de specific național: în loc să imite pe scriitorii străini, românii ar putea făuri o literatură autohtonă, inspirată din istorie, natură și folclor. Preluată din estetica romantică europeană, această triplă recomandare se va regăsi în operele pașoptiștilor: o Folclorul va face obiectul preocupărilor teoretice, dar va deveni și sursă importantă de inspirație. Alecu Russo, în studiul Poezia poporală, definește folclorul ca pe o oglindă realistă a vieții poporului și ca pe un izvor nesecat de inspirație pentru literatura cultă. El îl va ajuta pe Alecsandri să alcătuiască prima culegere de Poezii poporale ale românilor (1852), urmată de Balade (Cîntice bătrînești). Multe dintre poeziile volumului Doine și lăcrimioare, de V. Alecsandri sunt în metru popular. Gh. Asachi valorifică mitologia populară într-o suită de balade și legende. Expresia cea mai profundă à inspirației folclorice se regăsește însă în capodopera Zburătorul, de Ion Heliade–Rădulescu; o Natura va face obiectul unor ample relatări de călătorie, ca O primblare la munți sau Balta Albă, de Vasile Alecsandri, Memorial de călătorie, de Grigore Alexandrescu ș. a. Elogiul frumuseților patriei apare de asemenea în volumul Pasteluri, de V. Alecsandri; o Istoria este privită ca model pentru contemporani, fie pentru a exprima idealul de eliberare și unitate națională, fie pentru a ilustra satiric realitățile sociale. Alexandru Lăpușneanul, de C. Negruzzi, face parte dintr-un întreg ciclu de Fragmente istorice în proză, în timp ce Alecsandri creează ample poeme eroice, ca Dan, căpitan de plai, Dumbrava Roșie

Dezvoltarea spiritului critic: sperînd ca prin impunerea acestor reguli să creeze un sistem de valori pentru publicul român. în care combate scrierea etimologică și are păreri juste despre îmbogățirea limbii cu neologisme. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este usurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și ca tot timpul o puternică personalitate îl domină. căutare Deși acest articol conține o listă de referințe bibliografice.” Junimea De la Wikipedia. Kogălniceanu introduce și conceptul de critică obiectivă. întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare. În afară de aceasta. de Constantin Negruzzi. dar și o asociație. enciclopedia liberă Salt la: Navigare. Junimea a fost un curent cultural și literar. rezultatul însumării mai multor opere și figuri. M. Vom critica cartea. Eforturile Școlii Ardelene de unificare a limbii sunt continuate de pașoptiști. sursele sale rămân neclare deoarece îi lipsesc notele de subsol. care încearcă să formuleze normele limbii literare. cum ar fi Cuconița Drăgana. Multă vreme după ce oamenii și creatiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins. Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române. “Junimea” nu este numai un curent cultural si literar. iar nu persoana. dar . de Ion Heliade–Rădulescu sau Fiziologia provințialului. 4. dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863. atribuite de cercetători acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. Ion Heliade–Rădulescu scrie Gramatica românească. istoricii descoperă filiații și afinități. Puteți ajuta introducând citări mai precise ale surselor. 3. Fără îndoială că nu acesta este cazul “Junimii”. Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică. într-o serie de Cugetări publicate în „România literară” respinge curentele latiniste care prin sistemele lingvistice propuse înstrăinează moștenirea națională. Alecu Russo. subliniind că analiza critică se va face numai asupra operei: „Critica noastră va fi nepărtinitoare. Lupta pentru unitatea limbii: „Țălul nostru este realizația dorinței ca românii să aibă o limbă și o literatură comună pentru toți”.sau drame istorice ca Despot-vodă. Foarte gustate în epocă sunt fiziologiile (echivalente în proză ale satirei sau ale fabulei). respingînd exagerările latiniste și pledînd pentru introducerea alfabetului latin. grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune.

enciclopedia liberă Salt la: Navigare. Vechea deviză franceză potrivit căreia "Intră cine vrea. cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. Între 1886 și 1944 apare la București. Panait Cerna. Primul număr a apărut la 1 martie 1867. care publică nuvele și povești. Simion Mehedinți. câstigă noi membri. Dar peste tot ce constituie în viață “Junimea”. Gustul pentru clasic și academic Convorbiri literare De la Wikipedia. rămâne cine poate" este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine. ”Junimea” n-a fost atât o societate. . Al. Spiritul oratoric C. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitatile întemeietorilor. Rădulescu-Motru. Octavian Goga. la Iași. care publică aici majoritatea poeziilor sale. nu numai instinctul vieții menține unitatea “Junimii” în decursul existentei ei. a literaturii. plutește duhul unei înțelegeri comune a societății. Spiritul filosofic B. unde revista a funcționat până în 1886. Ion Creangă. Brătescu Voinești și alți scriitori reprezentativi ai vremii. Spiritul critic E. produsul deliberat al voinței de a se organiza. I. Ion Luca Caragiale. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor. Vasile Alecsandri. Dinu Zamfirescu. Tudor Vianu punea în evidență cinci serii de trăsături distincte ale junimismului: A. P. căutare Convorbiri literare este o revistă literară lunară care apare la Iași. George Coșbuc. care predă apoi conducerea unui comitet format din foști elevi ai lui Titu Maiorescu: Mihail Dragomirescu. [modifică] Istoric Revista a fost organul de presă al Societății literare Junimea. a culturii. care "subpublică" majoritatea comediilor sale. se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. iar dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni. Ironia D. avându-l ca redactor pe Iacob Negruzzi. Negulescu. care "subpublică" primele trei părți din "Amintiri" și o serie de povești.acceptate ale tuturor corpurilor constituite. P. Desigur. Printre colaboratori s-au numărat Mihai Eminescu. Ioan Slavici.

având ca editor Uniunea Scriitorilor din România.Postmodernism Scriitori români Listă de autori de limbă română Scriitori după genuri abordate Romancieri . Maiorescu este autorul celebrei teorii sociologice a formelor fără fond.Proletcultism Neomodernism . pedagog. personalitate remarcabilă a României sfârșitului secolului al XIXlea și începutului secolului XX. din care 8 în policromie. întregii noastre culturi. avocat.Publicația se va bucura de cel mai înalt prestigiu din literatura română. [modifică] Seria nouă Noua serie a revistei „Convorbiri literare” apare din ianuarie 1996 la Iași.d. definindu-se prin spiritul ei etic și sentimentul valorii estetice. enciclopedia liberă Salt la: Navigare. Craiova -. încă de la apariția. ea impunând. politician și scriitor român. prim-ministru al României între 1912 și 1914. Redactor-șef este în prezent Cassian Maria Spiridon.Proză scurtă Literatură pentru copii Portal România Portal Literatură Proiectul literatură v•d•m .Dramaturgi Poeți . București) a fost un academician.Clasicism Romantism . în format tabloid (30x45 cm). filosof. lunar. 15 februarie 1840.Secolul 17 Secolul 18 -Secolul 19 Secolul 20 .Contemporană Curente în literatura română Umanism .Avangardism Suprarealism . modernă. cu 48 de pagini. Titu Maiorescu De la Wikipedia. baza Junimismului politic și "piatra de Literatura română Pe categorii Istoria literaturii române Evul mediu Secolul 16 .Eseiști Nuveliști .Realism Simbolism . membru fondator al Academiei Române.Tradiționalism Semănătorism. 18 iunie 1917. o direcție nouă. estetician. critic literar. căutare Titu Maiorescu Titu Liviu Maiorescu (n. eseist. la fiecare 20 ale lunii. ministru de interne.Naturalism Modernism .

Maria. fiu de țăran transilvănean din Bucerdea Grânoasă. constând din soția. profesor la Școala Centrală din Craiova. și cei doi copii.fundament" pe care s-au construit operele lui Mihai Eminescu. familia lui.3 Studiile universitare o 1. Cuprins [ascunde] • • • • • • • 1 Biografie o 1. rămânând mai mult timp la Brașov. Ioan Maiorescu se dovedi un liber cugetător. unde viitorul critic urmează clasa întâi a gimnaziului românesc. În acest timp.8 Titu Maiorescu. n. Sibiu și Blaj. București.2 La Academia Tereziană o 1. Ion Luca Caragiale sau Ioan Slavici.4 Doctorat o 1. de director al Comisiei Centrale a Principatelor Unite. Ioan Maiorescu. de origine aromână. este sora cărturarului episcop al Caransebeșului. Tatăl său. a călătorit la București. născută Popasu. Revenit în țară după Unire. el rămâne o figură luminoasă a epocii de formare a învățământului românesc modern.1 Copilăria o 1. Pesta. a îndeplinit funcțiile de președinte al Obșteștii Epitropii. Ioan Popazu. Mama lui Titu Maiorescu. critic literar o 1. Iași. Maria Popazu. profesor la „Sfântul Sava“. Profesor la Cernăuți. . Brașov. dar își luase numele de Maiorescu pentru a sublinia înrudirea cu Petru Maior.6 Implicarea în viața socială o 1.9 Misoginism 2 Note 3 Cronologie 4 Selecțiuni din opera literară 5 Operele publicate postum 6 Bibliografie 7 Legături externe [modifică] Biografie Titu Maiorescu (numele său complet era Titu Liviu Maiorescu) s-a născut la Craiova. la 15 februarie 1840. Ioan Maiorescu scrie în ziarele austriece articole despre români și redactează memorii în legătură cu problema românească. Teolog prin formație (cu studii la Blaj. Viena). Familia Popazu era de la Vălenii de Munte și.7 Fondarea Junimii o 1. Stabilit la Viena. Emilia și Titu. se pare.5 Cariera universitară o 1. Craiova. director al Eforiei Instrucțiunii Publice și profesor la Școala Superioară de Litere din București. Ioan Maiorescu a fost inspector al școlilor din Oltenia. se numea de fapt Trifu.

pe care le va continua până la sfârșitul vieții și care constituie o prețioasă sursă de cunoaștere a omului Maiorescu. apoi protopop al orașului. Brașov. Între 1850 . anexă pentru externi a Academiei Tereziene. licența în drept) nu afectează seriozitatea pregătirii sale academice. [modifică] La Academia Tereziană În septembrie 1851 familia Maiorescu se stabilește la Viena. provenind adesea din familii aristocratice. Sibiu. Nicolae din Schei. Ioan Maiorescu plecând în misiune la Frankfurt am Main. Prin decembrie 1848 sub conducerea lui Avram Iancu. Peste o lună i se echivalează anul de gimnaziu de la Brașov și este trecut în clasa a II-a. la Gazeta de Transilvania cu intenția de a servi ca prezentare a unor traduceri ale sale din Jean Paul. Maria Maiorescu cu copiii pribegește la București. care. gimnaziu înființat în 1850 prin strădania unchiului său. ambițios și iubitor de ordine. Titu Maiorescu este înscris la Gimnaziul românesc din Schei-Brașov. pe care le trimite apoi revistei.1851 – absolvind școala primară. pe atunci paroh al bisericii Sf. la 3 ianuarie 1857. licența în litere și filosofie la Sorbona și. În această perioadă începe redactarea Însemnărilor zilnice (ținut până în iulie 1917. după încă un an. bazele culturii extrem de solide a lui Maiorescu se instaurează acum. În timpul șederii familiei sale la Viena. Din nou la Brașov. În zilele revoluției. . în 42 de caiete aflate astăzi în fondul de manuscrise al Bibliotecii Academiei Române și la Biblioteca Centrală de Stat din București). El face clasa întâi de gimnaziu la gimnaziul românesc din Brașov. În casa protopopului Popazu îl vede pe Anton Pann care îi va lăsa o impresie de neșters. îl priveau de sus. unde tatăl său era salariat al Ministerului de justiție. familia lui Ioan Maiorescu ajunge la Blaj. Titu Maiorescu continuă cursul primar (1848/1849 și 1849/1850) la școala protodiaconului Iosif Barac unde urmează primele două clase elementare. Succesul pe care îl obține în 1858 absolvind ca șef de promoție Academia Tereziană reprezintă o încununare a eforturilor sale și a voinței de care dăduse dovadă. [modifică] Studiile universitare Graba pe care o manifestă în obținerea diplomelor universitare (după numai un an de studii la Berlin obține la Giessen doctoratul „magna cum laude“. Deși traducerea nu a fost publicată la acea dată. Ioan Popazu. după încă un an de studii universitare la Paris. În numărul următor intenționa să publice traducerea unei povestiri de Jean Paul. Însemnările ni-l prezintă încă din adolescență ca pe un caracter puternic. pasionat de cultură și dornic să se afirme prin capacitățile sale intelectuale în fața colegilor austrieci. Trimite o lucrare. intitulată "Noapte de Anul Nou". semnată Aureliu. Titu Maiorescu urmează cursurile Academiei Tereziene. În octombrie Titu Maiorescu este înscris în clasa I la Gimnaziul academic.[modifică] Copilăria Între 1846 și 1848 Titu Maiorescu este elev al școlii primare din Craiova.

nr. când va părăsi Franța. pe lângă activitatea universitară. Maiorescu. [modifică] Doctorat În decembrie 1860 își ia Licența în litere și filosofie la Sorbona prin echivalarea doctoratului de la Giessen. Întors în țară. Clara Kremnitz. gramatica română. Livia. Preparator pentru limba franceză în familia Kremnitz. Essai d’un nouveau fondement de la philosophie”. Se căsătorește cu pupila sa. 1. în urma consultării lucrării Einiges Philosophische in gemeinfasslicher Form (Ceva filosofie pe înțelesul tuturor). ultimii doi ani de la Theresianum drept studii universitare. practica pedagogică a elevilor. căsătorită Dymsza. La 17 decembrie. Inițiază pentru prima oară în țara noastră. anuarul este precedat de disertația lui: „Pentru ce limba latină este chiar în privința educației morale studiul fundamental în gimnaziu ?” La 28 martie se naște fiica lui Titu Maiorescu. 1934 este considerată totuși „cea dintâi încercare publicistică“ a lui T. Universitatea din Giessen îi considerase. până la sfârșitul lui 1861. și după „o apărare verbală făcută înaintea facultății în mod brillant a opiniunilor originale“. apoi procuror. Mureșianu în Gazeta cărților. La 8 . În luna noiembrie/decembrie devine profesor la Universitatea din Iași și director al Gimnaziului central din același oraș. Wilhelm (viitorul dr. În 1858. predă psihologia la pensioane particulare și franceza în casa Kremnitz. Kremnitz. Helene. În 1863 i se încredințează cursul de istorie la Universitate. W. în vederea doctoratului. În 1863 Titu Maiorescu publică la Iași „Anuariul Gimnasiului și Internatului din Iași pe anul școlar 1862—1863”. Predă aici pedagogia. Din luna februarie până în luna septembrie este Decan al Facultății de Filosofie a Universității din Iași. În octombrie este numit director al Școlii Normale „Vasile Lupu“ din Iași. Pe 18 septembrie 1863 este ales rector al Universității din Iași pe o perioadă de patru ani. Titu Maiorescu își trece doctoratul în filozofie la Giessen. moartă în 1946.scrisoarea editată de Aurel A. publică articolul „Măsura înălțimii prin barometru” în revista Isis sau natura. soțul lui Mite Kremnitz. Sorbona îi „concese titlul de licencé ès lettres“. psihologia și compunerea. magna cum laude. În continuare Titu Maiorescu își va pregăti doctoratul cu teza: „La relation. titlu sub care a și fost retipărită. cu tema „Despre istoria republicii romane de la introducerea tribunilor plebei până la moartea lui Iuliu Cezar cu privire special la dezvoltarea economico-politică”. In anul urmator ii apare la Berlin lucrarea de filozofie Einiges Philosophische in gemeinfasslicher Form („Considerații filozofice pe înțelesul tuturor”). pritnre care se numără și Ion Creangă. [modifică] Cariera universitară În vara anului 1862 este numit supleant la Tribunalul de Ilfov. Titu Maiorescu dă lecții celor patru copii ai familiei: Klara (viitoarea sa soție). vădit sub influența ideilor lui Herbart și Feuerbach. Bardeleben) și Hermann. n.

ministru la 34 de ani. Pe planul ideologiei politice. În vederea acestei misiuni. Deși perioada care a urmat Unirii din 1859 a reprezentat o epocă de împlinire a idealurilor pașoptiste. La 28 noiembrie obține la Paris diploma de licență în drept. În acel moment în care totul era de făcut și în care era nevoie de energii proaspete și de oameni de cultură formați în școlile înalte ale apusului. totuși unele accente se schimbaseră. întemeierea Junimii împreună cu prietenii săi I. Petre P.octombrie Titu Maiorescu este numit la direcția Institutului Vasilian din Iași. [modifică] Fondarea Junimii Anii 1860 au mai însemnat pentru Maiorescu „prelecțiunile populare“ (conferințe asupra unor variate probleme de cultură adresate unui public destul de larg). înființarea. Întors în țară la sfârșitul lui 1861. În ziua de 10 decembrie el începe ciclul de conferințe despre „Educațiunea în familie”.Rosetti. [modifică] Implicarea în viața socială În ziua de 10 martie 1861. la Societatea de filozofie. adept al . Maiorescu reprezintă noua generație. care atrăseseră și suspendarea lui din toate funcțiile în 1864. precum procesul care i-a fost intentat în urma calomniilor aduse de adversarii săi politici. el va pleca într-o călătorie documentară la Berlin. cu o nouă concepție asupra vieții sociale și culturale românești. Maiorescu este un conservator. Alecsandri sau Bălcescu. Alexandru Odobescu. la 27 aprilie. Titu Maiorescu ține la Berlin o conferință (Die alte französische Tragödie und die Wagnersche Musik — „Vechea tragedie franceză și muzica lui Wagner”) în folosul monumentului lui Lessing la Kamenz. până când verdictul de achitare din anul următor avea să dovedească netemeinicia acuzațiilor îndreptate împotriva lui. la „Cercle des sociétés savantes“ și reluată sub formă de comunicare. deputat la 30. în 1867. Titu Maiorescu este dornic să contribuie din toate puterile la înscrierea statului recent format în urma Unirii din 1859 pe făgașul unei vieți culturale și politice de nivel european. junimistă. directoratul la Școala Normală „Vasile Lupu“ din Iași. Carp. academician (membru al Societății Academice Române) la 27 de ani. Pogor și Th. a revistei Convorbiri Literare. V. Tot în decembrie se întoarce în țară și se stabilește în București. Între 1863—1864 Titu Maiorescu predă filozofia la Facultatea de Litere din Iași. decan la 23 și rector la aceeași vârstă. Negruzzi. Dar această ascensiune n-a fost mereu lină și nici scutită de grele încercări. Titu Maiorescu va cunoaște la vârsta tinereții o ascensiune vertiginoasă. începerea activității de avocat. care se cerea „fundamental reorganizat“. greu sau aproape imposibil de conceput mai târziu: profesor universitar (la Iași) la 22 de ani. repetată la 12 aprilie la Paris. întorcându-se la Iași pe 4 ianuarie 1864. condițiile erau altele decât pe vremea tinereții romantice a lui Heliade Rădulescu. din însărcinarea ministrului instrucțiunii publice de atunci. cu teza "Du régime dotal". din nou la Berlin.

Slavici. este legat de creația și impunerea în conștiința publicului a unor scriitori ca Eminescu. Rolul Junimii. deceniul al șaptelea al secolului XIX ajunsese să cunoască o relativă afluență de poeți și prozatori. în același timp. Însuși mentorul Junimii considera acest fel de critică (net afirmativă sau negativă) necesară doar acelei epoci de confuzie a valorilor. întrucât studiile și articolele lui nu analizează detaliat opera literară discutată. urmând ca modalitățile ei de realizare să se nuanțeze mai târziu. într-un moment important din viața acestuia. P. În contra direcției de astăzi în cultura română. Iar rândurile adresate lui Eminescu bolnav. Adversarii de idei i-au numit depreciativ acțiunea „critică judecătorească“. care părea să ascundă un suflet uscat. al lui Maiorescu însuși. împărțită între activitatea politică (în care avea să ajungă până la funcția de prim-ministru. de luptător pentru impunerea valorilor avea s-o ducă Maiorescu întreaga viață. Caragiale. Carp). Iorga: „Cald și frig nu i-a fost nimănui lângă dânsul“. Acestea se întemeiază pe o vastă cultură. Duiliu Zamfirescu și alții. creația și nivelul de cultură al poporului român. În privința comportării. a felului de a fi i s-a reproșat lui Maiorescu răceala. opera lui de critic marchează profund una dintre cele mai înfloritoare epoci din istoria literaturii române: perioada marilor clasici. I s-a reproșat lui Maiorescu faptul că n-a consacrat mai mult timp literaturii. ale căror mijloace artistice erau adesea mult disproporționate față de idealurile și de pretențiile lor. implicit. dar. într-o viață literară în care marii scriitori vor fi ridicat nivelul artistic și.P. un gust artistic sigur și pe impresionante intuiții. Dobrogeanu-Gherea. Pompiliu Eliade și alții). care își făcea scrupule în legătură cu proveniența mijloacelor materiale permițând întreținerea sa la sanatoriul de la Ober-Döbling. în care condamnă introducerea unor instituții imitate după cele occidentale și cărora nu le corespundea un fond adecvat în mentalitatea. lipsa pasiunii. ci conțin mai mult sentințe asupra ei. [modifică] Titu Maiorescu. atitudinea olimpiană. Ajutorul dat de Maiorescu scriitorilor din cercul Junimii și discipolilor său. universitară (ca profesor a avut și a promovat discipoli de valoarea lui C. adversar al „formelor fără fond“. organice și temeinic pregătite. ne relevă însă un om de o mare și. atâta cât este. când o nevoie acută de literatură originală îl făcea pe Heliade Rădulescu să adreseze apeluri entuziaste pentru scrieri românești. este celebră în acest sens aprecierea vulcanicului N. Se punea acum problema unei selectări a adevăratelor valori pe baza unor criterii estetice și o asemenea sarcină își asumă Maiorescu. discretă generozitate. Creangă. vor fi făcut să sporească exigența publicului.unei evoluții naturale. critic literar Începuturile activității de critic literar ale lui Maiorescu stau sub semnul aceleiași despărțiri de generația anterioară. pe P. dar și să piardă un prieten din tinerețe. Spre deosebire de anii premergători revoluției de la 1848. dovedesc la Maiorescu o admirabilă delicatețe sufletească: .P. chiar adversarului său. RădulescuMotru. Negulescu. de avocat și de critic literar. Această operă de îndrumător. al căror rechizitoriu îl face în articolul din 1868.

suntem noi așa străini unii de alții? Nu știi d-ta iubirea (dacă-mi dai voie să întrebuințez cuvântul exact. necum de un amic de valoarea d-tale“. „Cu cât înaintăm însă în civilizațiune.. admirația adeseori entuziastă ce o am eu și tot cercul nostru literar pentru d-ta. să înlesnească bunul trăi al omenirii prin descoperiri și perfecționări zilnice. căutare . nici îndoială. el să conducă sau să susțină statul. pentru poeziile d-tale. susținând că femeile își merită locul de la marginea societății din cauza creierului lor prea mic[1]: • „Cum am putea într-adevăr să încredințăm soarta popoarelor pe mâna unor ființe a căror capacitate craniană este cu zece la sută mai mică? Abia ajung astăzi creierii cei mai dezvoltați pentru a putea conduce o națiune pe calea progresului și prosperității materiale. pentru toată lucrarea d-tale literară și politică? Dar a fost o adevărată exploziune de iubire. enciclopedia liberă Salt la: Navigare. deși este mai tare). De aici.. Din 1. diferența craniană“. aduse în sfera practică a vieții.„Vrei să știi cu ce mijloace ești susținut deocamdată? Bine. • Iosif Vulcan De la Wikipedia. el trebuie să lărgească câmpul ideilor. cu care noi toți prietenii d-tale (și numai aceștia) am contribuit pentru puținele trebuinți materiale ce le reclama situația. cu atât el trebuie să-și muncească mai mult creierul ca să poată cuceri un loc în economia socială și să fie în stare a-și asigura existența și viitorul familiei sale. pe când femeia e redusă la un rol cu mult mai mărginit în mișcarea societăților culte.000 de căpățâni măsurate a rezultat 1. domnule Eminescu. cu atât rolul bărbatului devine mai greu.250 la femei“. [modifică] Misoginism Titu Maiorescu a declarat într-o conferință de la Ateneul Român din 1882. el să facă a înflori artele.410 grame greutate mijlocie la bărbat și numai 1. Și n-ai fi făcut și d-ta tot așa din multul-puținul ce l-ai fi avut când ar fi fost vorba de orice amic. El trebuie să miște cultura.

animator cultural. patronată de Alexandru Roman. 8 septembrie 1907. Studiile primare le urmează în comuna Leta-Mare. membru al Academiei Române. La sfatul tatălui său. deorece îndrăgea literatura.Bustul lui Iosif Vulcan în Oradea Iosif Vulcan (n. permițându-și însă o modificare. Nicolae Vulcan. 1869). Tatăl său. anume. [modifică] Biografie S-a născut într-o veche familie greco-catolică. romane și traduceri. În luna iunie a anului 1865. „Mireasă pentru Mireasă”).d. romanizarea numelui tânărului poet. Iosif Vulcan primește la sediul redacției. 31 martie 1841. transformându-l din Eminovici în Eminescu. o scrisoare însoțită de o poezie. se înscrie la facultatea de drept a Universității din Budapesta. cu numele Familia. care azi îi poartă numele. de la un privatist de la Gimanziul din Cernăuți. Fondatorul revistei Familia a scris poezii („Lira mea”. Din acest motiv Iosif Vulcan este considerat "nașul literar" al celui mai important poet român. o importantă lucrare istorică („Panteonul Roman”. Bihor . În februarie 1866. Redactorul Familiei este încântat de poezia primită. a cărei program era de a răspândi cultura română în Transilvania. semnată de Mihail Eminovici. „De-aș avea”. întemeietorul școlii de la Beiuș. 1882). Din 1851 urmează liceul la Gimnaziul Premonstratens. Iosif Vulcan pune temeliile unei reviste. La data de 8 septembrie . Cariera de avocat nu-l satisface însă. Holod. Primele încercări sunt publicate în Federațiunea. nuvele. piese de teatru („Ștefan Vodă cel Tânăr”. a fost nepotul de unchi al reputatului episcop-cărturar Samuil Vulcan. unde se mută cu familia în 1844. „Gărgăunii Dragostei”. Oradea) a fost un publicist și scriitor român.

marele publicist se stinge din viață și este înmormântat la cimitirul Olosig din Oradea. Pentru alte sensuri. de care îl desparte doar un mic parc. doar cu un subsol boltit.1907. Citiți politica de protejare și jurnalul protecțiilor pentru mai multe detalii. enciclopedia liberă Salt la: Navigare. Dacă nu puteți modifica articolul și doriți să faceți o schimbare. în Oradea a fost inaugurat Muzeul memorial „Iosif Vulcan". Mihai Eminescu De la Wikipedia. [modifică] Muzeul memorial În anul 1965. vă puteți autentifica sau înregistra. Acest articol se referă la poet. Membru post mortem al Academiei Române Mihai Eminescu . Este situat în centrul orașului. căutare Modificarea acestui articol de utilizatorii noi sau anonimi este momentan dezactivată pentru a opri vandalismul. puteți discuta pe pagina de discuții. cu prilejul organizării festivităților de aniversare a unui veac de la apariția revistei Familia. în care se află și statuia marelui cărturar român. fără etaj. cere deprotejarea paginii. strada cu același nume. vezi Eminescu (dezambiguizare). foarte aproape de malul Crișului Repede. Clădirea a fost construită pe la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Influențe – Kant. Cultura clasică. București) a fost un poet. Schopenhauer.Mihai Eminescu în 1869. Budism. jurnalist Naționalitate – român Perioadă activă 1866-1888 ca scriitor – Genuri – poezie. Vede. Shakespeare. ca și la cei pe – neomoderniști sau scriitorii postmoderni. socotit . la marii scriitori încadrați A influențat modernismului românesc. Poezia egipteană. Schiller. nuvelă Mișcare Romantism literară – Operă/e de „La mormântul lui Aron Pumnul” debut – Folclorul românesc. Toată literatura română ce i-a urmat (de la tradiționaliști. Botoșani sau Ipotești . 15 iunie 1889. optzeciști) Semnătură – Mihai Eminescu (născut ca Mihail Eminovici) (n. 15 ianuarie 1850. Creștinism ortodox.d. Goethe. prozator și jurnalist român. Lenau. Hegel. la Viena 15 ianuarie 1850 Naștere – Botoșani sau Ipotești 15 iunie 1889 (39 ani) Deces – București Profesiune – poet.

în ședinta din 25 ianuarie 1902. creația sa aparținând unui romantism târziu. Între 1947-2007.3 Publicistică 8 Portrete 9 Fragmente audio 10 Note 11 Biografii 12 Monografii. au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu. iar la 19 ani a plecat să studieze la Viena.3 Teoria conspirației . și a lucrat ca redactor la Timpul. Eminescu a fost activ în societatea literară Junimea. Rătăciri o 1. În data de 15 iunie 1889. 46 de volume. poetul și-a asimilat viziunile poetice occidentale.000 de file. Receptări extralivrești 6 Opere antume 7 Mihai Eminescu în conștiința publică o 7.[3] Eminescu a fost internat în 3 februarie 1889 la spitalul Mărcuța din București și apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas.5 Sufleor și copist o 1.8 Boala 2 Profilul psihologic 3 Activitatea literară 4 Activitatea de jurnalist politic 5 Mitul Eminescu.de cititorii români și de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română.[1] Receptiv la marile romantisme europene de secol XVIII și XIX. A fost ales post-mortem (28 octombrie 1948) membru al Academiei Române.1 În muzică o 7.7 Reîntoarcerea în țară. poetul a murit în sanatoriul doctorului Șuțu. istorii literare. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu.2 Jurnalistul o 14. studii critice. ziarul oficial al Partidului Conservator.1 Poezii și biografie o 14.6 Student la Viena și Berlin o 1.2 Familia Eminescu o 1. Între 1800-1947 13 Monografii. în jurul orei 4 dimineața. Cuprins [ascunde] • • • • • • • • • • • • • • 1 Biografie o 1.3 Copilăria o 1.1 Data și locul nașterii o 1. Opere selective 14 Legături externe o 14. aproximativ 14.2 Teatru și film o 7. istorii literare.4 Debut o 1.[2] A publicat primul său poem la vârsta de 16 ani. În 17 iunie Eminescu a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu din București. studii critice.

5 Craterul Eminescu 14. Aglae Drogli. iar a botezului la data de 21 în aceeași lună. Data nașterii este confirmată de sora mai mare a poetului. Giurescu și preia concluzia acestuia privind data și locul nașterii lui Mihai Eminescu la 15 ianuarie 1850. în Botoșani. Totuși. în acest dosar data nașterii este trecută ca „15 ghenarie 1850”. în lucrarea Eminescu și poeziile lui (1889) citează cercetările în acest sens ale lui N. iar în documentele gimnaziului din Cernăuți unde a studiat Eminescu este trecută data de 14 decembrie 1849.[4] .4 Eminescu . care însă susține că locul nașterii trebuie considerat satul Ipotești.6 Eminescu și Wikipedia Biografie Data și locul nașterii Statuia lui Mihai Eminescu din Cernăuţi Într-un registru al membrilor Junimii Eminescu însuși și-a trecut data nașterii ca fiind 20 decembrie 1849. D. Această dată rezultă din mai multe surse. Titu Maiorescu.un om singular 14.o o o 14. printre care un dosar cu note despre botezuri din arhiva bisericii Uspenia (Domnească) din Botoșani.

cea care l-a îngrijit după instaurarea bolii. Iorgu. Niculae. Aglae (n. 1906). și al Ralucăi Eminovici. studiază medicina la Viena. O posibilă explicație este că în secolul al XIX-lea speranța de viață nu depășea 40 de ani. d. Ruxandra se naște în 1845. în Ținutul Botoșanilor. primul băiat al lui Vasile. a fost căsătorită de două ori. data nașterii sau a morții nefiind cunoscute. descris în mai multe poeme. născut în 1843. n. Este ridicat la rangul de căminar și își întemeiază gospodăria sa la Ipotești. în 1884. n. nu departe de Suceava. 1844) studiază la Academia Militară din Berlin. hepatită erau frecvente. fiică de stolnic din Joldești. 1852. obligațiilor militare și a persecuțiilor religioase. epidemiile de tifos. Mor din cauza epidemiei de holeră din 1844. Ilie. n. comuna întemeiată de emigranții transilvăneni. încercând să împiedice publicarea operei postume. este singurul care a lăsat urmași direcți. Vasile și Ioana. A suferit de boala Basedow-Graves. a murit la un an și jumătate. trăiesc în Călineștii lui Cuparencu. locuiește în Ipotești și are doi băieți. Primul născut. Moare în 1863 în urma unei epidemii de tifos.Familia Eminescu Mihai Eminescu este al șaptelea dintre cei unsprezece copii ai căminarului Gheorghe Eminovici. (n. pe Ioan și pe George. 1856. S-a luptat cu Titu Maiorescu. Mihai a fost cel de-al șaptelea fiu. Vasile. tatăl poetului. sora mai mică a poetului. Familia cobora pe linie paternă din Transilvania de unde emigrează în Bucovina din cauza exploatării iobăgești. născută Jurașcu. Gheorghe. provenit dintr-o familie de țărani români din nordul Moldovei. Ultimul copil. Șerban (n. Matei. 1846 a fost tovarășul de joacă al lui Mihai. tuberculoză. născut mult mai târziu. trece din Bucovina în Moldova și îndeplinește funcția de administrator de moșie. dar moare în 1873 din cauza unei răceli contractate în timpul unei misiuni. 1848 sau 1849 trăiește doar șapte ani și jumătate. dar moare în copilărie. va contracta o boala venerică și se va sinucide în Ipotești. boala fiind incurabilă până la inventarea penicilinei. nu-i cunoaște și nu-i evocă în scrierile sale. se îmbolnăvește de tuberculoză și moare alienat în 1874.1841). Are o carieră de succes. iar pentru sifilis nu exista vreun tratament. După el s-a născut în jur de 1854 Harieta. și poetul.[necesită citare] Bunicii săi. A studiat Politehnica la Praga și a devenit căpitan în armata română. Maria. Copilăria .

unde poetul și-a făcut studiile în perioada 186063. Se înființează și o catedră de română. Eminescu. tipărit la Viena între 1862 și 1865. Frecventează aici și clasa a IV-a în anul scolar 1859/1860. stare evocată cu adâncă nostalgie în poezia de mai târziu (Fiind băiet… sau O. . de învățătorii săi și nu-i evocă în scrierile sale. Clădirea Ober-Gymnasium din Cernăuți. erudit în istoria bisericii ortodoxe române. În prezent. Între 1860 și 1861 a fost înscris la Ober-Gymnasium. Elevul Eminovici Mihai a promovat clasa I. în casa părintească și prin împrejurimi. probabil într-un pension particular. Este ocupată de Aron Pumnul. Copilăria a petrecut-o la Botoșani și Ipotești. pe care a repetat-o. Frecventează cursurile la Ober Gymnasium și frații săi. l-a avut ca profesor pe Ion G. liceu german din Cernăuți înființat în 1808. după 1848. a urmat cu intermitențe școala primară National Hauptschule (Școala primară ortodoxă orientală) la Cernăuți. singura instituție de învățământ liceal la acea dată în Bucovina anexată de Imperiul habsburgic în 1775. Cunoscut prin Lepturariu românesc. Șerban. În prezent clădirea adăpostește o școală auto. Nicolae. în patru tomuri. 1. întocmesc studii și colaborează la publicațiile vremii. Gheorghe și Ilie. Termină școala primară cu rezultate bune la învățătură. Nu are notă la română pe primul semestru și este clasificat de Miron Călinescu. Are ca învățători pe Ioan Litviniuc și Ioan Zibacinschi. după care a făcut două clase de gimnaziu. colț cu str. Nu cunoaștem unde face primele două clase primare. cea dintâi istorie a literaturii române în texte. M. Strada Shkilna (Școlii) nr. fiind clasificat al 15-lea între 72 de elevi. afectiv. fiind clasificat al 11-lea în primul semestru și al 23-lea în cel de-al doilea semestru. Tot aici a predat Aron Pumnul. A urmat clasa a III-a la „Nationale Hauptschule“ din Cernăuți. iar director pe Vasile Ilasievici. În clasa a II-a. A terminat clasa a IV-a clasificat al 5-lea din 82 de elevi. destul de târziu. rămâi).Clădirea National-Hauptschule din Cernăuți. din Austria. Între 1858 și 1866. Termină clasa I cu rezultate bune la învățătură. Sbiera. 4. Profesorii se recrutau. Se impune în cursul anilor prin buna organizare administrativă și marea severitate în procesul de învățământ. unde Mihai Eminescu a studiat în perioada 1858-60. într-o totală libertate de mișcare și de contact cu oamenii și cu natura. Cadre didactice cu experiență. I. cu precădere. Nu s-a simțit legat. Se găsește pe str. învățătorii săi participă la viața culturală și întocmesc manuale școlare. școala generală nr. Franko.

însă. „nefiind nici un loc vacant de bursier“. deși avea o situație bună la învățătură. apoi. Eminovici a demisionat. Promoţia 1864 a gimnaziului din Cernăuţi. pe ambele semestre (la matematică). Mai târziu a mărturisit că îndepărtarea sa de matematică se datora metodei rele de predare. Elevul Eminovici a plecat la Cernăuți unde trupa de teatru Fanny Tardini-Vladicescu dădea reprezentații. A obținut insuficient pe un semestru la Valentin Kermanner (la limba latină) și la Johann Haiduk. cu note maxime la română. peste puțin timp. În 21 martie 1864. nu s-a mai întors la școală. Aron Pumnul. în ambele semestre. după ce. Avea note foarte bune la toate materiile. Situația lui școlară era de „privatist“. ca îngrijitor al bibliotecii acestuia. În medalion ar putea fi Eminescu În 1864 elevul Eminovici Mihai a solicitat Ministerul Învățământului din București o subvenție pentru continuarea studiilor sau un loc de bursier. Plecând de vacanța Paștelui la Ipotești. prin adresa nr. În 16 aprilie 1863 a părăsit definitiv cursurile. Sbiera i-a dat la română calificativul vorzüglich (eminent). cu rugămintea ca salariul cuvenit pe luna februarie să fie înmânat fratelui său Șerban. Eminovici a solicitat pașaport pentru trecere în Bucovina. Eminovici a intrat ca practicant la Tribunalul din Botoșani. Ion G. culegător din creație populară și autor de studii de ținută academică. La 5 martie 1865. . Cunoștea însă biblioteca lui Pumnul până la ultimul tom. va îndeplini condițiunile concursului“.succesorul lui Aron Pumnul la catedră. În toamnă s-a aflat în gazdă la profesorul său. 9816 către gimnaziul din Botoșani. a fost copist la comitetul permanent județean. La 5 octombrie 1864. A fost refuzat. i s-a promis că va fi primit „negreșit la ocaziune de vacanță. Aron Pumnul l-a calificat. În 11 martie tânărul M.

cât de cert este că drumul lui Eminescu în Transilvania. 19) 1866 este anul primelor manifestări literare ale lui Eminescu. unde a locuit o perioadă și Mihai Eminescu (strada Aron Pumnul nr. respectând adevărul istoric atât cât există în ele. a fost . Iosif Vulcan îl convinge să-și schimbe numele în Eminescu și mai târziu adoptat și de alți membri ai familiei sale. după toate normele și canoanele unei campanii ideologice. a limbii. În același an îi mai apar în „Familia” alte cinci poezii. Eminoviciu. un pelerinaj transilvănean al cărui autor moral a fost Aron Pumnul. a participat la adunarea anuală a ASTREI. Lăcrămioarele învățăceilor gimnaziști (Lăcrimioare.Debut Casa din Cernăuţi a lui Aron Pumnul. „Cât de clar este. sunt ani de cunoaștere prin contact direct a poporului. cu poezia De-aș avea. privatist. În . a obiceiurilor și a realităților românești. «un imbold romantic al adolescenței». cu strategie și tactică. a pribegit pe traseul Cernăuți – Blaj – Sibiu – Giurgiu – București. Sufleor și copist Din 1866 până în 1869. Elevii scot o broșură. la mormântul prea-iubitului lor profesoriu).în fond . dar nu și-a realizat proiectul. La 25 februarie/9 martie (stil nou) debutează în revista Familia. la Alba Iulia.. a lui Iosif Vulcan.28 august 1866.încheierea sublimă a unei lecții pentru toată viața: ideea unității naționale și a culturii române aplicată programatic și sistematic. departe de a fi o «împrejurare boemă». din Pesta. în care apare și poezia La mormântul lui Aron Pumnul semnată M..” (Sânziana Pop în Formula AS nr. În perioada 27 . 367) A intenționat să-și continue studiile. De fapt. În iunie 1866 a părăsit Bucovina și s-a stabilit la Blaj cu intenția mărturisită de a-și reîncepe studiile. În 12/24 ianuarie moare profesorul de limba română Aron Pumnul. respectând documentele epocii cernăuțene.

Apar primele semne ale "bolii". Văzând aceste poezii în Familia. În 1867 a intrat ca sufleor și copist de roluri în trupa lui Iorgu Caragiale. căminarul Gheorghe Eminovici află de soarta fiului său. De aici a trecut munții și a ajuns la București. unde a fost prezentat lui N. participă la pregătirea unei serbări și a unui Congres studențesc la Putna. scrisă pe mai multe sute de pagini. A urmat cu regularitate două semestre. fiind mulțumit de Eminescu. din Pesta. cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la zidirea mănăstirii de către Ștefan cel Mare). Sibiu. unde îl cunoaște pe I. Galați. Obține de la Pascaly o cameră de locuit. a părăsit Blajul și a mers la Sibiu. se obligă să traducă pentru marele actor Arta reprezentării dramatice Dezvoltată științific și în legătura ei organică de profesorul dr. Lugoj. începe colaborarea la Convorbiri literare. În timpul verii. Student la Viena și Berlin Între 1869 și 1872 este student la Viena. se împrietenește cu Ioan Slavici. neterminată. În 29 septembrie. publicate apoi în Familia din 18/30 august și 19 septembrie/1 octombrie. rătăcitor în lume. la recomandarea acestuia. Traducerea. Arad și alte orașe bănățene. la Viena. Heinrich Theodor Rotscher (după ediția a II-a). însă. Cu această trupă face turnee la Brăila. a făcut traduceri din germană (Arta reprezentării dramatice. drame (Mira). Caragiale. sufleor și copist la Teatrul Național. Eminescu semnează contractul legal în această calitate. se află printre manuscrisele rămase. l-a angajat ca sufleor a doua oară și copist al Teatrului Național. rămase în manuscris. Th. Densușianu. apoi secretar în formația lui Mihail Pascaly și. Giurgiu. Fanny Tardini-Vladicescu și actori din trupa lui Iorgu Caragiale. aceasta trupă a jucat la Brașov. care concentrase mai multe forțe teatrale: Matei Millo. în schimb. pe Veronica Micle. Este angajat în 1868 ca sufleor în trupa lui Mihail Pascaly. Ploiești. Acum începe și proiectul său de roman Geniu pustiu. Caragiale. Timișoara. fragmente de roman (Geniu pustiu). dar nu s-a prezentat la examene. Eminescu a făcut cunoștință cu I. Junimea i-a acordat o bursă cu condiția să-și ia doctoratul în filozofie. Urmează ca „auditor extraordinar” Facultatea de Filozofie și Drept (dar audiază și cursuri de la alte facultăți). Rötscher). Activează în rândul societății studențești (printre altele. A continuat să publice în Familia. Între 1872 și 1874 a fost student „extraordinar” la Berlin. o cunoaște. Iosif Vulcan l-a întâlnit cu ocazia acestui turneu și a obținut de la Eminescu poeziile La o artistă și Amorul unei marmure. Pascaly. . L. de H. Stabilit în București.toamnă. a scris poezii. L. debutează ca publicist în ziarul Albina.

În 2 octombrie. i se adresează din Ipotești lui Titu Maiorescu. Eminescu demisionează împreună cu Slavici din comitetul de conducere. cu mult interes. Îi propune ca după terminarea studiilor să se stabilească la Iași. La 6 august 1871. deoarece i-a lipsit bacalaureatul. În toamna anului 1871. ofițer. Cu ocazia ultimului turneu. care avea ca scop. „poet în toată puterea cuvântului“. A început să crească numărul scrisorilor și telegramelor către părinți pentru trimiterea banilor de întreținere. Sosit incognito la Viena. Eminescu era repartizat pentru Moldova. din cauza unor curente contradictorii în sânul societății România jună. În vară se întâlnește întâmplător în Cișmigiu cu fratele său Iorgu. poeziilor populare și a documentelor privitoare la istoria și literatura patriei. cercul literar Orientul. Iacob Negruzzi îi comunică lui Eminescu impresia puternică provocată de poet în sânul societății Junimea din Iași. biblioteca Universității. Îl preocupau și unele probleme cu care avea să iasă în publicistică. Poetul a refuzat hotărât. În schimb. Printre tinerii de talent.România jună. S-a înscris în cele două societăți studențești existente. Titu Maiorescu evidențiază meritele de poet. Eminescu îl vizitează de Anul Nou. la Döbling. Aici a făcut cunoștință cu Ioan Slavici și cu alți studenți români din Transilvania și din Bucovina. care urmau să viziteze diferitele provincii. participanți activi la serbare. În semestrul de iarnă 1869-1870 Eminescu a urmat cu oarecare regularitate cursurile. între altele. iar tatăl său i-a promis o subvenție regulată pentru a urma cursuri universitare la Viena. Frecventa. După aceasta. care la sfătuit să reia legăturile cu familia. pe fostul domnitor Alexandru Ioan Cuza. sau remarcat pictorul Epaminonda Bucevski și compozitorul Ciprian Porumbescu. Eminescu se împacă cu familia. a înființat împreună cu alți tineri. a plecat cu trupa Pascaly în turneu la Iași și Cernăuți. În data de 29 iunie. 1870. Eminescu nu s-a mai înscris până în iarna lui 1871-1872. Eminescu s-a înscris la Facultatea de Filosofie ca student extraordinar. când a urmat două semestre consecutive. Împreună cu o delegație de studenți. În studiul său despre Direcția nouă.Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi La 1 aprilie 1869. se fixează comisiile de membri ale Orientului. prin poeziile publicate de acesta în Convorbiri literare. care apoi s-au contopit într-una singură . Amândoi sunt acuzați că sunt atașați ideilor Junimii din Iași. ale lui . ca simplu auditor deci. setea lui de lectură era nepotolită. În vară. strângerea basmelor. unde se aflau mai toți colegii lui de la Cernăuți. A reluat legăturile cu vechii colegi de la Cernăuți și de la Blaj. dându-i oarecare relații privitoare la organizarea serbării.

a avut loc o bogată corespondență între Maiorescu și Eminescu. agravată și de știrile triste primite de acasă. având datorii pentru chirie. . în provincie. Toamna a petrecut-o în tovărășia lui Ioan Slavici. ajuns aici cu ajutorul unei subvenții lunare de 10 galbeni. Studiul se tipărește cu începere din acest an în Convorbiri literare. la Viena. istoriei. În 26 iulie 1873 i s-a eliberat certificatul dorit. într-o scrisoare către părinți. 1872 este anul probabil al întâlnirii cu Veronica Micle. într-o scrisoare către Șerban. La 16 decembrie 1871. economiei și dreptului. care se afla în țară. În timpul verii i sa dat sarcina de a cerceta oficial. i-a scris necăjit că duce o mare lipsă de bani. pretutindenea“. pe baza unui certificat de absolvire de la liceul din Botoșani. În 18 martie. pentru statul român. din care cauză se află într-o stare sufletească foarte rea. iar în 8 aprilie a cerut bani pentru a se înscrie în semestrul al II-lea. din partea Junimii. în care i se propunea poetului să-și obțină de urgență doctoratul în filosofie pentru a fi numit profesor la Universitatea din Iași. în fine. De data aceasta Eminescu era înmatriculat ca student. erau foarte variate: din domeniul filozofiei. găzduit la Samson Bodnărescu.Eminescu. Se plânge și de lipsa unui pardesiu. se plânge că a fost bolnav. În perioada 17/29 ianuarie . la cafenea. Ministrul Învățământului i-a trimis la Berlin suma de 100 galbeni pentru depunerea doctoratului.7 mai 1874. Mihai Eminescu în prima jumătate a anilor 1870 În aceste împrejurări a părăsit Viena și s-a întors în țară. citându-l imediat după Alecsandri. sau pe care și le notase să le urmeze. Cursurile la care se înscrisese. a ajuns să constate că „anul acesta e într-adevăr un an nefast“ din cauza bolii și a lipsurilor de tot felul. Din această cauză. În 8 decembrie s-a reînscris la Universitate pentru semestrul de iarnă. În 18 decembrie s-a înscris la Universitatea din Berlin. În data de 10 februarie a aceluiași an. Rosetti i-a înlesnit însă rămânerea mai departe la Berlin. prin mărirea salariului. documentele din Königsberg. apoi „la birt. intenționează să se mute la o altă universitate.

unde numeroase rubrici redactate de el au fost publicate fără semnătură. a înaintat o listă bogată de tipărituri și manuscrise vechi pentru achiziționare. unde. ministrul Învățământului. agenția din Berlin a anunțat moartea lui Șerban. În 7 octombrie. însă. fiind oprit de întâmplări grave în familie: două surori se îmbolnăviseră de tifos la băi în Boemia. Pe lângă sarcinile de la bibliotecă. De multe ori l-a vizitat pe Creangă în bojdeuca sa. Șerban. A făcut un drum la București. prin Maiorescu. Lambrior că Eminescu nu poate pleca așa curând în străinătate ca să facă doctoratul. într-un raport adresat lui Maiorescu. A frecventat cu regularitate ședințele Junimii. care dăduse semne de o alienație mintală. Maiorescu a luat cunoștință prin Al. printr-o scrisoare adresată secretarului agenției diplomatice din Berlin. Reîntoarcerea în țară. S-a întors în noiembrie 1874 la Berlin pentru examene. În 28 noiembrie. În 19 septembrie.Poetul a început să sufere de o inflamație a încheieturii piciorului. fratele poetului. Eminescu a predat acum lecții de logică la Institutul academic în locul lui Xenopol. iar în 14 martie. s-a internat în spital prin intervenția agenției române din Berlin. În 1 septembrie a fost numit în postul de director al Bibliotecii Centrale din Iași. iar în 8 noiembrie a promis că va veni într-o joi la serata literară de la Veronica Micle. idolul său. în . pentru a citi o poezie cu subiect luat din folclor. a motivat de ce a abandonat această sarcină și de ce a luat drumul către țară. Veronica Micle a rămas. s-a împrietenit cu Mite Kremnitz. În 6 martie. Rătăciri Timbru poştal românesc din 1958 În prima parte a anului 1875 a pus ordine în bibliotecă și a propus îmbogățirea ei cu manuscrise și cărți vechi românești. În 10 octombrie. L-a introdus pe Ion Creangă în societatea Junimea. Eminescu a primit postul de corector și redactor al părții neoficiale la ziarul local Curierul de lași. fratele poetului. Tot în acest an a început traducerea din germană a unei gramatici paleoslave. Rămas fără serviciu.

Eminescu a fost pus în disponibilitate prin decretul domnesc nr. fost bibliotecar. a declarat că „nu este loc de urmare“. i-a comunicat lui Slavici că se simte din ce în ce mai singur. din cauza grevei declarate de elevii unor clase. În 3 iunie. În 10 august a înaintat Ministerului un raport asupra constatărilor făcute cu ocazia conferințelor cu învățătorii din județul Iași. trăind la Iași între 1874-1877. că Iașii i-au devenit „nesuferiți“. schimbându-se guvernul. iar în ziua următoare a predat biblioteca lui D. În 15 august s-a stins din viată la Ipotești. În 26 mai a înaintat Ministerului un raport elogios asupra unei cărți didactice alcătuită de Ion Creangă și alții. Într-o scrisoare din 1880 către Henrieta. a murit Ștefan Micle. Din partea familiei a primit numai imputări. Eminescu a părăsit Iașii și a venit la București. A renunțat la căsătoria proiectată cu Veronica Micle. Iași. mama poetului. Negruzzi îi scrie imputându-i că nu-i mai trimite nici o colaborare. prin raportul său către Ministerul Învățământului. În 1 iulie a fost invitat să-și ia în primire noul post de revizor. profesor suplinitor.cadrul prelegerilor publice ale Junimii a rostit conferința pe care a tipărit-o în Convorbiri literare din 1 august sub titlul Influența austriacă asupra românilor din principate. unde s-a dedicat gazetăriei. S-a îndrăgostit de Veronica Micle. În 6 august 1879. Raluca Eminovici. judecătorul de instrucție în cazul raportului înaintat la Parchet de către D. D. Văduva lui Micle a venit la București și l-a rugat să intervină pentru urgentarea pensiei sale. nici dispoziție să-l felicite măcar pe Matei. care-i trimisese invitație de nuntă. dar mai mult sufletește. în special adresate de tatăl său. către același. În a doua jumătate a lunii octombrie. Petrino. Tot în această vreme a fost înlocuit și la școală. iar în 12 octombrie a precizat. 2 din Păcurari. s-a plâns că are mult de lucru și că este bolnav trupește. Nu a publicat decât o poezie. redactor la ziarul Curierul de Iași. În 15 iunie a primit scrisoarea lui Maiorescu prin care i s-a propus funcția de revizor școlar pentru districtele Iași și Vaslui. A continuat să publice în Convorbiri literare. fiind invitat să intre în redacția ziarului Timpul. să fie urmărit pentru obiecte și cărți „sustrase“. iar în 17 decembrie. Împreună au făcut planuri de căsătorie nerealizabile. A devenit bun prieten cu Ion Creangă. sora sa. pe care l-a determinat să scrie și l-a introdus la Junimea. A fost director al Bibliotecii Centrale. A remarcat pe institutorul Ion Creangă de la Școala nr. i-a murit și mama). În 22 iunie. În 5 septembrie a trimis un raport cu propuneri de reorganizare a școlilor din județul Vaslui. 1013. Petrino a cerut ca Eminescu. Situația lui materială era nesigură. . Ministerul a înaintat raportul Parchetului din Iași. În 20 septembrie 1877. autorul broșurii criticate de Eminescu prin articolul său O scriere critică. revizor școlar pentru județele Iași și Vaslui. S-a reîntors în țară. Petrino. a avut necazuri în familie (i-au murit mai mulți frați. Nu a avut nici timp.

Acum a scris marile lui poeme (seria Scrisorile. care i-a ruinat însă sănătatea. În 1 ianuarie. Eminescu a fost trimis la Viena în 20 octombrie și internat în sanatoriul de la Ober-Dobling. Fondurile strânse din vânzarea biletelor. . apoi redactor-șef (în 1880) la ziarul Timpul. În luna ianuarie a anului 1883. În schimb a citit în mai multe rânduri „Luceafărul” pe care Mite Kremnitz l-a tradus în germană. "boala" a izbucnit din plin. Luceafărul. Eminescu a dat semne de depresie. nicidecum ceva incurabil. în ședințele Junimii de la Titu Maiorescu. A desfășurat o activitate publicistică excepțională. probabil.1884 Nu a publicat nici o poezie în tot timpul anului 1882. în 23 iunie. Maiorescu a fost vizitat în 12 august de Gheorghe Eminovici și de fratele poetului (locotenentul). fiind însoțit pe drum de un vechi prieten. În 13 septembrie. Reorganizarea redacției este însă inoperantă. cu diagnosticul de psihoză maniaco-depresivă. iar la 28 iunie. la gazetă. Boala Poesii . fiindcă poetul continuă să scrie în stilul său propriu.). Alexandru Chibici Revneanu. „Luceafărul” în limba germană. Eminescu este internat pentru o vreme în spital. În aceeași zi a fost internat în sanatoriul doctorului Șuțu. în absența poetului. Este semnalat adeseori în casă la Maiorescu. În lipsa lui se citește la Maiorescu. în două rânduri. unde până în 1883 a fost redactor. La București.000 lei. etc. care au cerut relații asupra bolnavului. în valoare de 2. pe o căldură înăbușitoare. au fost adăugate contribuției amicilor pentru plecarea lui Eminescu. Eminescu este flancat de un director și un comitet redacțional care urmau să-i tempereze avântul său polemic.În 1877 s-a mutat la București. se citesc „iarăși vecinic frumoasele poezii de Eminescu” în casa lui Maiorescu.

la sora sa Henrieta. unde a îndeplinit roluri șterse: a scris statele de plată. în urma unui consult medical. Gheorghe Eminovici. exprimându-i aceeași dorință.august 1885 a urmat o cură la Liman.În 1 ianuarie 1884 Eminescu a fost vizitat de Maiorescu și de vărul acestuia. cu același însoțitor. iar în noiembrie a fost internat în spitalul Sf. În 8 ianuarie a murit la Ipotești. În timpul acesta. lângă Odessa. Doctorul Obersteiner a recomandat la 10 februarie ca pacientul să facă o călătorie prin Italia. însoțit de Chibici. Spiridon. primit la gară de mai mulți amici. Eminescu a plecat la Botoșani. Henrieta. și a fost internat în spitalul local Sfântul Spiridon. un spectacol în beneficiul bolnavului. adresele pentru înaintarea lor. În 25 octombrie a fost prezent la banchetul anual al Junimii. cunoscuți poetului. În 24 septembrie a fost numit în postul de sub-bibliotecar al Bibliotecii Centrale din Iași. A fost înlocuit în 9 noiembrie din postul de la bibliotecă și. În 7 martie la Ipotești. însoțit de doctorandul Grigore Focșa. unde a stat sub îngrijirea doctorului Iszak și a sorei sale. Eminescu a sosit la București în 27 martie. A plecat în 7 aprilie la Iași. la Iași s-au organizat comitete de ajutorare. În primăvara lui 1887. Trupa de teatru a fraților Vlădicescu. Albumul literar al societății studenților universitari Unirea i-a publicat poezia Nu mă-nțelegi. care au lansat liste de subscripție publică pentru întreținerea și îngrijirea poetului. În 1 septembrie s-a întors de la Hall la Botoșani. din Viena. diverse circulare pentru restituirea cărților împrumutate și pentru convocarea comisiei bibliotecii. În luna decembrie a primit vizita lui Vlahuță. iar în 4 februarie i-a scris lui Maiorescu. de unde a scris cerând bani pentru plata taxelor. tatăl poetului. La începutul lunii septembrie încă nu venise la Iași. Popazu. Editura Socec i-a dat 500 lei în contul volumului de poezii. Aceștia au recomandat trimiterea pacientului la Viena și Hall. C. iar în 15 iulie Eminescu a plecat înspre destinațiile recomandate. În 12 ianuarie Eminescu i-a scris lui Chibici că dorește să se întoarcă în țară. Neculai Eminovici (Nicu) s-a sinucis prin împușcare. Mormântul lui Mihai Eminescu . care aveau sarcina să-l vadă cât mai des la sanatoriu. este transportat la ospiciul de la Mânăstirea Neamț. În perioada iulie . În 13 iulie a mers la Iași pentru un consult medical. a dat în luna decembrie la Botoșani. În 26 februarie Eminescu a plecat în călătoria recomandată. În anul 1886 a fost menținut în serviciul bibliotecii. care l-a gasit in deplinatate putere creatoare. În 15 martie. si chiar binedispus.

În 23 noiembrie proiectul de lege a trecut la Senat. stare care reclamă șederea sa într-un institut”. până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale. poate. Ziarul Românul anunța ziua următoare la știri: Eminescu nu mai este. Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate. existând suspiciunea că ar fi murit ucis. [5] În 13 aprilie s-a instituit o curatelă pentru asistența judiciară a bolnavului. pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată. G. . unde a fost susținut de Nicolae Gane ca raportor. [7] Profilul psihologic Pentru detalii. București. Medicul Zaharia Petrescu. Propunerea a fost susținută și de Mihail Kogălniceanu. Alexandru Șuțu. în jurul orei 4 dimineața. În 17 iunie Eminescu a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu. Aici a avut un modest început de activitate literară. de către stat. poetul a murit în sanatoriul doctorului Șuțu din strada Plantelor. împreună cu dr. În data de 15 iunie 1889. Camera a votat un ajutor lunar de 250 lei. Legea s-a votat abia în luna aprilie a anului următor. Sicriul a fost dus pe umeri de elevi de la Școala normală de institutori din București. Concluzia raportului medical a fost următoarea: “dl.[6]” Tudor Vianu a spus: "fără Eminescu am fi mai altfel și mai săraci" Cauza exactă a morții sale rămâne însă învăluită în mister. Iacob Negruzzi a depus pe biroul Camera Deputaților o petiție din partea unui număr de cetățeni din toate părțile țării. În 15 aprilie. vezi: Eminescu văzut de Caragiale. Mihail Eminescu este atins de alienație mintală în formă de demență. Călinescu a scris: „Astfel se stinse în al optulea lustru de viață cel mai mare poet. o pensie viageră. Veronica Micle a venit la Botoșani și l-a determinat pe Eminescu să se mute definitiv la București. la 20 martie 1889. și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări. l-a examinat pe Mihai Eminescu. Despre moartea poetului. poetul s-a stabilit definitiv la București. Eminescu a fost internat în 3 februarie 1889 la spitalul Mărcuța din București și apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas.Eminescu a dorit în 1888 să-și termine unele lucrări de care și-a amintit că le-a lăsat în manuscris. Criticul însă nu a dat niciun răspuns acestei scrisori. pământul românesc. I-a amintit Henrietei de gramatica limbii sanscrite. Prin scrisoare recomandată i-a cerut lui Maiorescu să-i trimită biblioteca și manuscrisele rămase la București. pentru un proiect de lege prin care să se acorde poetului. rămasă în manuscris la Biblioteca Centrală din Iași.

Caragiale care după moartea poetului a publicat trei scurte articole pe această temă: În Nirvana. Ironie și Două note.L. Ciudată amestecătură! – fericită pentru artist. nepăsător ca un bătrân stoic și iritabil ca o fată nervoasă. comunicativ și ursuz. fugind de oameni și căutându-i. După părerea lui Caragiale trăsătura cea mai caracteristică a lui Eminescu era faptul că „avea un temperament de o excesivă neegalitate”[8]. mulțumindu-se cu nimica și nemulțumit totdeauna de toate. Viața lui Eminescu a fost o continuă oscilare între atitudini introvertite și extravertite. cel care l-a sprijinit moral și material pe parcursul întregii vieți dar mai ales după tragicul moment al declanșării bolii sale. blând și aspru. s-a ocupat de poezia sa în două dintre articolele sale. nefericită pentru om!” Criticul Titu Maiorescu.Bustul lui Mihai Eminescu din Constanţa Bustul lui Mihai Eminescu in Vevey. în care va analiza doar cîteva poezii publicate în revista Convorbiri literare pînă în momentul . Direcția nouă în poezia și proza românească(1872). aci de o abstinență de pustnic. aci apoi lacom de plăcerile vieții.[9] „Așa l-am cunoscut atuncea. Elveţia Cea mai realistă analiză psihologică a lui Eminescu i-o datorăm lui I. așa a rămas până în cele din urmă momente bune: vesel și trist.

” . pentru care râsul tău nu are prețul ce i-l dau eu și nebunesc la ideea că te-ar putea atinge altul. refuzată totuși de poet din motive politice. asigurîndu-l că volumul său de Poesii. așa cum se poate constata din poeziile sau scrisorile sale. că pe cât te iubesc. se bucură de o bună recepție. Eminescu era de multe ori sub influența unor impulsuri inconștiente nestăpânite. singura mea avere. care nu suferea din cauza condițiilor materiale în care trăia.tipăririi articolului. Viața lui Eminescu a fost o suprapunere de cicluri de diferite lungimi formate din avânturi alimentate de visuri și crize datorate impactului cu realitatea. într-un sanatoriu din Viena. și așa cum își amintește Caragiale. și Epigonii și va reveni ulterior după moartea poetului asupra întregului set de poezii publicate antum în studiul Eminescu și poeziile sale. editat de Socec în ediție princeps în 1883. cel mai cald este scrisoarea pe care i-o trimite în perioada în care poetul se îngrijea de sănătate. unde să nam nici a te arăta nimănui și liniștit nu aș fi decât închizându-te într-o colivie. ca legătura cu Veronica. Veronică. indiferent la ironiile și laudele semenilor. În portretul pe care i l-a făcut poetului în studiul Eminescu și poeziile sale(1889). publicat la scurtă vreme după moartea sa prematură. Te urăsc uneori pentru că te știu stăpână pe toate farmecele cu care m-ai nebunit. sau puteau fi chiar de mai lungă durată când erau legate de evenimentele care i-au marcat viața în mod semnificativ. Maiorescu a promovat imaginea unui visător rupt de realitate. „Ceea ce caracterizează mai întâi de toate personalitatea lui Eminescu este o așa covârșitoare inteligență. decât departe de lume. tot așa – uneori – te urăsc.” În realitate. o altă admiratoare declarată a poetului. avere sau neavere. întâmplare externă. care de altfel erau dominante. fără cuvânt. încât lumea în care trăia el după firea lui și fără nici o silă era aproape exclusiv lumea ideilor generale ce și le însușise și le avea pururea la îndemână. Dar poate documentul cel mai uman. cea care a intervenit pe lîngă regele Carol I pentru a-i fi acordată distincția "Bene merenti". participarea la întâlnirile Junimii sau ziaristica de la Timpul. este vorba despre Venere și Madonă. până la săptămâni sau luni. fiind citit atît de locuitorii mahalalei Tirchileștilor cît și de doamnele de la Curtea Reginei Carmen Sylva. Titu Maiorescu accentuează trăsăturile introvertite ale lui Eminescu. caracteristica lui principală fiind „seninătatea abstractă”[10]. te urăsc presupunând că ai putea dărui din ceea ce e averea mea. Dăm ca exemplu caracteristic acestor crize felul în care descrie el însuși accesele sale de gelozie. unde numai eu să am intrarea. Ciclurile puteau dura de la câteva ore sau zile. te urăsc fără cauză.[11] „Tu trebuie să știi. În aceeași proporție tot ce era caz individual. activitatea politică din timpul studenției. numai pentru că-mi închipuiesc că râzi cu altul. Mortua Est. în străinătate. rang sau nivelare obștească și chiar soarta externă a persoanei sale ca persoană îi era indiferentă. în funcție de importanța întâmplărilor. convenție socială. Fericit pe deplin nu aș fi cu tine. ajutată de o memorie căreia nimic din cele ce-și întipărise vreodată nu-i mai scăpa (nici chiar în perioadele bolnave declarate). când trupul tău e al meu exclusiv și fără împărtășire.

publicație aflată atunci în proprietatea unui grup de junimiști. organizată la propunerea societății "României june". Activitatea de jurnalist politic Pentru detalii. așa cum își propusese. Articolele pe care le scria au constituit o ocazie de a face cititorilor educație politică. cu orice mijloc și pe orice cale. unde a rămas în următorii șase ani. Eminescu a fost angajat în octombrie 1877 ca redactor la cotidianul Timpul. La inițiativa lui Maiorescu și Slavici. Activitatea de ziarist a lui Eminescu a început în vara anului 1876. funcție obținută cu sprijinul ministrului conservator al învățământului. Imediat după preluarea conducerii ministerului de către liberalul Chițu. un alt mare scriitor junimist. chiar dacă și mijlocul și calea n-ar fi conforme cu civilizația și umanitarismul .Ioan Slavici. Până atunci el fusese revizor școlar în județele Iași și Vaslui. din care cei doi au făcut parte în epoca studiilor lor la Universitatea din Viena. Eminescu a fost demis din funcția de revizor școlar și a lucrat ca redactor la Curierul de Iași. Deși a ajuns jurnalist printr-un concurs de împrejurări. nevoit să o practice din cauza schimbărilor prilejuite de căderea guvernului conservator. cît și sărbătoarea consacrată serbării de la Putna. vezi: Opera poetică a lui Mihai Eminescu. organul oficial al conservatorilor. căci pentru adevărata și deplina înțelegere a instituțiilor noastre de azi ne trebuie o generațiune ce-avem de-a o crește de-acu-nainte. e că politica ce se face azi în România și dintr-o parte și dintr-alta e o politică necoaptă. a evocat în cîteva texte cu caracter memorialistic atît amintirile din perioada prieteniei lor vieneze. dar la cea de a doua sufletul meu ține ca la el însuși. descoperit tot de Mihai Eminescu la Viena. Eminescu nu a practicat jurnalismul ca pe o meserie oarecare din care să-și câștige pur și simplu existența. Eu las lumea ca să meargă cum îi place dumisale – misiunea oamenilor ce vor din adâncul lor binele țării e creșterea morală a generațiunii tinere și a generațiunii ce va veni. Titu Maiorescu. „Părerea mea individuală. Activitatea literară Pentru detalii.[12]” Pentru Eminescu legea supremă în politică era conservarea naționalității și întărirea statului național: „ … toate dispozițiile câte ating viața juridică și economică a nației trebuie să rezulte înainte de toate din suprema lege a conservării naționalității și a țării. Nu caut adepți la ideea cea întâi. vezi: Eminescu jurnalist politic. în care nu oblig pe nimeni de-a crede.

Unul dintre curentele cele mai semnificative si cu o mare dezvoltare este romantismul. realismul. elemental național și că e scris în cartea veacurilor ca acest element să determine soarta și caracterul acestui stat. Pe lângă aceste mari evenimente politice și sociale el s-a ocupat în articolele sale de toate problemele societății românești din acea vreme: răscumpărarea căilor ferate. Particularitatile romantismului Curentul literar este greu de definit el desemnand o realitate (cea artistica) de o complexitate uriasa in continua prefacere si reasezare in primul rand recalcitranta la etichetari si delimitari stricte definitive. simbolismul. Rosetti. Aparut . convergenta a unor principii generale de natura complexa (artistica. Romantismul curent literar . ideologica. postmodernismul. expresionismul. liberalii aflându-se atunci la guvernare. bugetul. nu exclusiv. romantismul. etc. întemeiați pe vorbele bătrânului Matei Basarab e că țara este. naturalismul. caracterizat prin setea de libertate. Curentul literar este o miscare literara de o anumita amploare si durata. care se pot subsuma unor viziuni comune intr-o anumita perioada istorica si rezultanta generala a tendintelor unei epoci. Prin atitudinea sa.” [13]” De aceea o politică eficientă putea fi realizată numai ținând seamă „de calitățile și defectele rasei noastre. inclinarea spre reverie si spre explorarea complexitatii eului uman. Cultivat si afirmat de o clasa sociala ridicata de jos si potrivnica nobilimii. inamovibilitatea magistraților.care azi formează masca și pretextul sub care apusul se luptă cu toate civilizațiile rămase îndărăt sau eterogene. a proclamării independenței. înființarea Băncii Naționale. parnasianismul. In functie de perioada in care s-au desfasurat curentele literare se impart in zece mari epoci ale literaturii: umanismul.” [14] Publicistica lui Eminescu acoperă perioada Războiului de Independență. iluminismul. spargerea normelor conventionale si rigide ale clasicismului. Eminescu nu dorea să constrângă cetățenii de altă etnie să devină români sau să-i excludă din viața publică. de predispozițiile ei psihologice”. „Dar ceea ce credem. noua constituție și legea electorală. a satisfacerii condițiilor impuse de Congresul de la Berlin pentru recunoașterea independenței și proclamarea regatului. Majoritatea articolelor scrise de Eminescu fac parte dintr-o polemică continuă dusă cu ziarele liberale și în principal cu Românul condus de C.Romantismul romanesc. dările. politica externă. Principalele caracteristici ale romantismului universal. Ceea ce își dorea era ca interesul național să fie dominant. în linia întâia. epoca revolutiilor burghezo-democrate si a razboaielor pentru eliberare si independenta nationala. filozofica) exprimate in literatura. clasicismul.A. romantismul impune un suflu nou. aduc in campul literaturii un nou curent literar numit romantism. Epoca destramarii feudalismului si a dezvoltarii capitalismului.

romantismul este o miscare literara complexa cu tendinte adeseori contradictorii. cu radacini adanci in bogatul filon folcloric. care ridica literatura noastra de la incercarile minore ale Vacarestilor.tatal.Dumas . Mai intai trebuie remarcat faptul ca la noi. Alecsandri.mai intai in Anglia. la geniul universal al lui Eminescu. gasim. in tara noastra. Asachi prezinta o literatura a ruinelor cu un usor regret fata de un trecut eroic care poate servi ca exemplu al luptei prezentate in care visul. coexista alaturi de clasicism si realism. Hasdeu. se pot distinge mai multe etape. momentul pasoptist propriu-zis. se prelungeste apoi si mai tarziu prin opera lui Obodescu. O a treia etapa postpasoptista cand burghezia realizeaza monstruoasa coalitie tradand masele populare. duce la maturizarea estetica a romantismului. Romantismul romanesc apare ca o miscare unitara. Shelley. romantismul. un altul caracterizat prin regretul fata de trecutul patriarhal si rezistenta la procesul de innoiri. Al. apoi in Germania si Franta. in sfarsit. Macedonski. Kogalniceanu. o a treia categorie de romantici manifesta deceptia urmata dupa consolidarea burgheziei care a tradat interesele poporului. . cu toate ca predomina. ea este o literatura angajata. Literatura romantica din perioada pasoptista nu se pierde in zugravirea zbuciumului si a cautarilor intime. La scriitori ca Alexandrescu. Russo. Heliade Radulescu sau Gh. pesimiste chiar. de evocare istorica. In al doilea rand. Lamartine. cu trasaturi si o metoda de creatie proprie. la sfarsitul secolului al XVIII-lea si inceputul secolului al XIX-lea. Puskin. romantismul apare ca un curent literar omogen. dar si la o reactie critica si pamfletara fata de societate sau platitudini elegiace. specifice conditiilor sociale si politice din tara noastra. Astfel. Sadoveanu. pusa in slujba idealului national. preromantica. distingem un romantism avantat. Stendhal in Franta. V. Intr-o prima etapa. Goga. romantismul. scriitori cum sunt Vasile Carlova. asa cum apare la scriitori ca Balcescu. Alecsandri sau la ardeleanul Andrei Muresianu. Romantismul romanesc prezinta caractere proprii. Lermontov in Rusia. ca maniera de creatie si atitudine fata de viata. asa cum se manifesta la genialul nostru poet Mihai Eminescu. alaturi de atmosfera romantica dominanta si elemente clasice sau realiste. Kcats. In evolutia miscarii romantice din tara noastra. Heine in Germania. In literatura universala cei mai importanti scriitori romantici sunt: Byron. patriotica si vizionara. Filonul romantic. Novalis. de refugiu in natura si mitologie. vizionar si revolutionar. este stimulatorul luptei pentru eliberare si al desteptarii constiintei nationale. fantasticul si meditatia primeaza. Chamisso.Hugo. Cu toate aceste diversificari. militanta. cu un program bine definit. Shakespere– in Anglia. Alexandrescu. Negruzzi. O a doua etapa. aduce o poezie lirica. Bolintineanu.

fie prin slutenia lor fizica (Cocosatul de la Notre Dame de Paris) sau decadenta morala. romancierul introduce in literatura un limbaj metaforic. Specificitatea romantismului romanesc se exprima in specii literare ca doina si balada de inspiratie populara. personajele sunt luate din toate categoriile sociale. zf455k1549hffh in timp ce clasicismul condamna limbajul popular. zugravite in complexitatea vietii sociale si psihice. in continua si. izvorate din natura compozitiei sau a subiectului tratat. fie prin grandoare si noblete sufleteasca. romantismul afirma primatul subiectivitatii. un vocabular comun si suculent. fata de suprematia legii si a unui rationalism rece. natura. „Coana Chirita la Iasi”(Vasile Alecsandri). al spontaneitatii si sinceritatii emotionale. Antiteza nu o gasim numai in conflictul operei sau intre personaje diferite: adeseori acelasi personaj este creionat in trasaturi contraste – un fizic frumos ascunde un suflet murdar si pervers. Principalele caracteristici ale romantismului universal: 51455kzm49hfh5i • • • • • romantismul inlatura si neaga normele si metodele prescrise de clasicism. o constiinta militara cetateneasca. dandu-se o atentie deosebita traditiei populare.Principalele caracteristici ale romantismului romanesc pasoptist raman patriotismul si lupta pentru realizarea idealului national. ca uratul. istoriei si folclorului. cu precadere oameni din popor sau care reprezinta interesele si lupta poporului. legenda istorica si poemul in versuri sau in proza si se concretizeaza in opere de aparte tinuta estetica si inalt mesaj patriotic. pentru ca antiteza si contrastul sunt procedee specifice artei romantice. al sentimentului si fanteziei creatoare. drama. grotescul – in opozitie cu frumosul. socotind unele cuvinte inestetice si vulgare. In toate cazurile personajele sunt atent individualizate. Operele reprezentative pentru romantismul romanesc sunt: „Poezii populare ale romanilor”. ca si noi categorii estetice. neasteptata transformare. Cantarea Romaniei (Alecu Russo). o inimoasa daruire si slujire a poporului. specifice artei literare in sine. adeseori. feericul sau fantasticul. in timp ce o figura respingatoare are un suflet nobil. considerate ca manifestari specifice ale genului popular. Romanticii isi manifesta preferinta pentru personaje exceptionale care impun. ca si temele operei literare sunt mult largite. cu totul ignorata in literatura clasica devine obiect de admiratie si mijloc de exprimare a sentimentelor. meditatia si elegia. nu exista decat legi generale. izvoarele de inspiratie. .

intamplarile supranaturale. comedia lacrimogena si melodrama. Particularitatile romantismului Global privind romantismul a fost o miscare constienta de ea insasi si mai cu seama de ceea ce opunea sistemului de idei estetice pana atunci in vigoare. in proza apar elemente de poem. se dezvolta si cunosc apogeul avand o grandioasa raspandire in romantism. . romanul istoric este in cel mai inalt grad ilustrativ pentru specificul istorismului romantic. antrenate in actiuni obiectiv justificabile. atractia pentru elementul ocult isi gaseste locul in productia dramatica. Scriitorii romantici au aspirat cu totii la o fericire ideala. in drama asistam la un conflict violent in care se infrunta eroi antagonici care cultiva tirada retorica. de peisaj pitoresc zugravit cu lirism. In domeniul dramei romantice se remarca in Germania Zacharias Werner.• genurile si speciile literare respectate riguros de clasicism sunt supuse unor fuzionari si transformari inedite: lirismul este introdus in epic si dramatic. Pe parcursul acestei evolutii intalnim drama burgheza. Romantismul apare ca un avant al genului individual in cautarea Absolutului. imn. in aceiasi poezie lirica pot fi gasite elemente de oda. Atitudinea romanticilor fata de antichitate depaseste sfera istorismului romantic. Hugo care are ca model pe Shakespere. sondajele in straturile profunde ale constiintei. Multe dintre evocarile istorice ale romantismului se hranesc din sistemele filozofice dominate de ideile transformiste. iar actiunea se incheie adesea printr-o „lovitura de teatru”. viziunile. Dintre speciile literare care se afirma. intr-o actiune captivanta. in Franta se remarca V. Heinrich von Kleist. satira sau pastel. fascinatia tenebrelor interioare. adeseori aventuroasa. pentru ca mai mult decat valorificarea dintr-un punct de vedere modern a unei epoci trecute el ofera numeroase implicatii de ordin etic si estetic. comicul este amestecat cu tragicul. sisteme elaborate de-a lungul intregului sec al XVIII-lea si mai ales in preajma si in perioada imediat urmatoare revolutiei din Franta. Visul. meditatie. Cateva dintre cele mai decisive tendinte ale curentului care au conlucrat la prodigioasa inflorescenta a fantasticului in literatura romantica sunt: atractia pentru folclor. Creatorul lui a fost Walter Scott. predilectia pentru expresia simbolica. Sub semnul romantismului ca o particularitate apare drama romantica. Pe langa romantismul de tip istoric exista si un romantismul antichizat. viziunea mitica. Drama romantica apare in urma unei evolutii lente cu origini in tragedia clasica. Un alt model care are la baza romantismul este romanul epocii romantice in care istoria poate fi obiectul unei negari sau dimpotriva asa cum se intampla in romanul lui Xalter Scott o realitate fundamentala. sfidand uneori legile teatrului care pretinde personaje cu existenta proprie. generatoare de conflicte sociale si psihologice. Se afirma ca Victor Hugo este teoreticianul ei tumultos.

Se preferă motivul selenar şi cel vegetal. În opera sa. deci o natură dezlănţuită. izvorul. Cât despre tema timpului. care reprezintă trecerea spre o moarte inevitabilă. plină de măreţie şi de siguranţă. Eminescu încearcă totuşi diferite modalităţi de scăpare de sub zodia acestui timp individual. La Eminescu avem de-a face de fapt cu două naturi. el a cultivat această temă. propusă de romantici drept unul dintre mijloacele cele mai bune de a evada din cotidian într-o vârstă ideală. codrul. un suflet ce se oglindeşte în toate poeziile sale. opera sa poate fi considerată o adâncă şi amplă meditaţie asupra vieţii şi a morţii. Dar există apoi şi un alt tip de natură. mai mult ca natura. În ansamblu. fiind mereu numită eminesciană. teiul. Astfel. Cu toate acestea. vom arunca o privire asupra principalelor teme şi motive romantice. asupra felului în care au fost ele tratate de cei mai importanţi scriitori romantici şi asupra asemănărilor şi deosebirilor dintre viziunea lor şi cea a lui Eminescu. iar momentele evocate în mod special sunt furtunile sau peisajele catastrofice. ci în funcţie de felul în care ele interacţionează în opera scriitorului respectiv. istoria reprezintă tot o modalitate de evaziune într-o vârstă ideală. salcâmul. eroii pe care îi evocă fiind într-o strânsă legătură cu spaţiul pe care îl reprezintă. la fel ca la ceilalţi romantici. Poetul îşi simte întreaga existenţă sub semnul timpului. Poetul insistă mult pe atitudinea lor. peisajul cosmogonic. Mai întâi una exterioară. ale cărei elemente au fost evocate şi de alţi scriitori. mai mult ca iubirea. specifică romanticilor este reflectată în tema naturii.Pentru a ne forma o idee mai precisă despre romantismul operei eminesciene. o natură interioară. De asemenea. Avem de-a face cu o natură copleşitoare. reprezentat printr-o mare varietate florală. Se invocă des perspectiva timpului individual.Scrisoarea III'). La Eminescu. pentru că. reliefată prin procedeul predilect romantic al antitezei (. toate sunt articulate într-o nouă lume. luxuriante. natura exteriaoră preia o serie de elemente ale poeziei romantice. . O altă modalitate de evadare. cum ar fi peisajul selenar şi prezenţa astrelor. la Eminescu putem spune că avem de-a face cu o supra temă. cu spaţii bogate. Elemente cum ar fi lacul. de data aceasta absolută. dar care poartă totuşi un timbru aparte. Ea se suprapune la un moment dat peste tema timpului în viziunea mai multor romantici. Să luăm spre exemplu tema istoriei. Se poate chiar vorbi de un sentiment al timpului specific eminescian. deaceea cele două teme nu pot fi tratate absolut separat. iar drama celui care ar vrea să atingă o cunoaştere absolută este aceea de a avea sentimentul relativităţii. Cele mai multe proiecte dramatice ale scriitorului sunt concepute pe această temă. poetul român devine superior multor altor poeţi romantici prin multitudinea perspectivelor.

Oamenii se împart în două categorii: unii caută şi nu găsesc. În . şi care este fără îndoială punctul de sprinjin al capodoperei sale lirice . artă ce trebuie învăţată pe parcursul vieţii. Există însă şi un miraj al atingerii idealului. asociat de obicei meditaţiei filosofice şi secesionat în două atitudini specifice: extazul şi dezastrul. Călinescu afirma chiar că poeziile lui Eminescu pe tema naturii pot fi considerate opere ale liricii interioare! Iubirea. ajungem la concluzia că sunt foarte puţine poeziile ce nu conţin şi această temă profund romantică. dar şi despre necesitatea ca viaţa să se sfârşească prin regăsirea eu-lui pierdut la naştere. el nu receptează natura ca pe un singur cadru. el vorbeşte despre arta de a muri. Dar în romantism. în viziune romantică. şi cea în care se insinuează deja prezenţa lui Thanatos şi motivul femeii demon -lirica târzie. . Este greu de spus unde se încadrează oamenii de geniu. Poeţii romantici. Natura eminesciană este un spectacol adevărat. alţii găsesc şi nu se mulţumesc'. natura devine un cadru în care se desfăşoară un ritual erotic. Cu toate acestea. ceea ce nu este de altfel un element de noutate. următoarea temă despre care vom discuta este moartea. îl dispreţuiesc. de a atinge absolutul. Dar probabil cea mai romantică temă.Odă (în metru antic)'. Specifică lui Eminescu este moartea voluptuoasă. surprins în înfăţişările sale primordiale şi eterne. nemaiîntâlnită în nici o mitologie şi la nici un alt romantic. este cea a omului de geniu. ca şi la ceilalţi scriitori romantici. aşa cum am văzut. este împletirea acestei teme cu cea a iubirii! El nu zugrăveşte pur şi simplu natura ca pe un cadru. regăsim două atitudini eminesciene: cea în care predomină Eros şi motivul femeii angelice -lirica de tinereţe. Dacă stăm să ne gândim. este un sentiment profund. Deşi ar putea părea ciudat. căci caută mereu ceva ce nu poate fi găsit. căruia romanticii îi datorează tot zbuciumul şi suferinţa vieţii lor. în sensul că a fost pentru prima dată introdusă în literatură de romantici. Dar ceea ce este cu adevărat inedit la Eminescu. aceasta fiind vizualizată ca o cale de cunoaştere.Luceafărul' şi al celei mai celebre şi interesante nuvele eminesciene. el nu a scris pasteluri ca Alecsandri.motivul visului şi cel acvatic sunt incluse în tema naturii. Romanticii au o viziune proprie asupra acestui mister care i-a incitat pe oameni încă din cele mai vechi timpuri. contemplat dinăuntru. Aş spune că ei fac parte din ambele categoriI. viziune perfect originală. şi atunci când găsesc cel mai apropiat echivalent pământesc al dorinţelor sale. Este o temă care l-a preocupat în mod deosebit pe Eminescu. După Eminescu însă. scopul vieţii este acela de a-i lega începutul şi sfârşitul. ci caută o natură anume. . transformată apoi într-un întreg univers. pentru că îl întâlneam şi în vechime. insinuându-se subtil aici şi ideea că moartea este în fapt o a doua naştere. Cu alte cuvinte. Pornind de la această concepţie.Sărmanul Dionis'. ataşează acestei teme şi pe cea a naturii. Tipic romantică este însă concepţia despre iubire. .

valorificarea miturilor.Scrisoarea I'. În fapt. înscrisă în destin.POETUL NATIONAL k6q8716kx72poc PUBLICITATE La. reprezentată prin societatea în care trăiau. . dar şi un imuabil blestem. Tenis Partener! Mai Romantismul a fost un curent literar si artistic.ore de iubire'. succesiunea epocilor ( inflorirea si decaderea lor).. în urma căruia îşi doreşte cu ardoare să scape de povara genialităţii sale în schimbul unei . iar atunci cand a Acopera risc insolatie AllianzDirect.ro nologica).CEL MAI MARE REPREZENTANT AL ROMANTISMULUI ROMANESC . deşi întreaga sa viaţă este o neobosită fugă după ideal. se intalnesc teme. Şi întotdeauna el se reîntoarce la poziţia iniţială prin revelarea dureroasă a efemerităţii şi nestatorniciei oamenilor de rând. toţi scriitorii romantici pot fi priviţi ca o mare şi genială familie. Lamartine si altii. Puskin. Shelley. dar şi aceeaşi nefastă încărcătură genetică. eroii. Aproape întotdeauna acest personaj are un moment de slăbiciune. asa cum Luceafarul s-a ridicat din Edde. in ultimii ani ai secolului al XVIII-lea. Freelander Eminescu este cel mai mare reprezentant al romantismului 1.8 benzina . Byron.RCA / 1 an .ro ajuns la capatul vremii sale ca om. si-a trait . fantasticului. integrat seriei de scriitori care au dat stralucire acestui Pasionat de curent: V. cauzat de marea discrepanţă dintre propria lor lume interioară şi lumea exterioară.tenispartene apuseana.bcr. Evenimentele neobisnuite. istoriei. ar putea fi citită în totalitate ca şi cum ar fi opera unui singur autor! MIHAI EMINESCU . aceleaşi concepţii şi aspiraţii.. Pentru el genialitatea este o sublimă binecuvântare. predilectia pentru confesiune.clipa cea repede" intr-un zbor uluitor Polita calatorie deasupra lumii si a veacului care i-a fost harazit. sortită unei vieţi de zbucium şi unui sfârşit dramatic. motive si atitudini romantice care tin tenis?circuitul BCR Vino in de marea literatura a lumii. care nu-şi poate găsi împlinirea pe pământ. www. întreaga literatură romantică.Mai am un singur dor'.Floare albastră'. Iar opera lor.ro romantismului se bazeaza pe mai multe norme printre care pot fi mentionate: inlocuirea ratiunii cu ardoarea sentimentelor. . aparut in Europa mult decat tenis. prin însăşi structura lor interioară o rasă aparte. s-a contopit cu vecia si a LandRover devenit mit. toate ne vorbesc despre zbuciumul şi neajunsurile vieţii omului de geniu şi despre speranţa în izbăvirea morţii.575 RON romanesc si ultimul mare poet romantic european (in linie croAllianzDirect. visului. in opera sa. . Aceasta este de fapt povestea poetului romantic în general. toţi având aceleaşi trăsături definitorii. Ei sunt prin excelenţă. Estetica r. Lfugo. Mihai Eminescu (1850-1889) s-a intrupat din marea primordiala a geniului romanesc.

in care lumina misterioasa a lunii se revarsa peste o lume vana. Deopotriva-i stapaneste raza ta si geniul mortii". hiperbola. a devenirii si a mortii universale strabate intreg poemul „Scrisoarea I". un neinteles. aceasta panorama scoate la iveala mai multe ipostaze ale existentei umane. Desi trepte osebite le-au iesit din urna sortii. o viziune mitologica a Genezei6 (cum observa Calinescu). In aceeasi viziune se incadreaza si momentul in care „punctul" care se misca in noaptea . Nefiinta si Nepatrunsul par a fi niste divinitati. si el. Episodul cosmogonic (versurile 39-86) cuprinde. sunt tot atatea implicatii ale acestui curent. Privita de sus. mai intai.peisajele nocturne sau fantastice instituie tot atatea surse de inspiratie ale romanticilor. muzica siderala3. nici Universul (care va pieri candva. „Rugaciunea unui dac" s." al basmelor. mai multe elemente romantice: Exista. Teme si motive romantice in lirica eminesciana: Nasterea si prabusirea Universului2 („Scrisoarea I". in care Fiinta. in aceeasi viziune romantica se mai incadreaza devenirea Cosmosului (situata intre doi poli: geneza si stingerea). Personajul romantic este o natura deosebita.. perspectiva mitologica. in antiteza cu fiinta umana derizorie si muritoare. in micimea lumii contemporane. peste „mii de veacuri") si nici Timpul (care se va transforma in vesnicie moarta): ideea romantica a succesiunii generatiilor. Poemul reprezentativ pentru aceasta tema este „Scrisoarea I" (1881). simbolul. viziunea cosmogonica eminesciana este romantica prin proportiile gigantice ale spatiului si ale timpului universal. Nimeni nu se va salva de la acest destin: nici geniul (care traieste tragedia unei minti uriase zagazuite de timpul prea scurt al unei vieti de om).). insetatul de cunoastere. „Umbre pe panza vremii" (cum ii numeste altundeva poetul). „Luceafarul". oamenii se transforma in „mii de coji" si in „nume trecatoare" duse de raul heraclitic5. „caderea" lui din sfera inalta a ideilor. un inadaptat sau un revoltat care actioneaza in imprejurari neobisnuite Stilul operelor romantice este incarcat de tropi. exceptionala (geniul. Numita de Calinescu „Facere si desfacere". titanul. alcatuit dintr-o cosmogonie incadrata de doua meditatii: una pe tema destinului uman si cealalta pe tema soartei geniului. Cand la ziua cea de mane abia cuget-un sarac. tot la mitologie trimite si tabloul uriasului hau intunecat.a. Prima secventa a textului (versurile 1-28) prezinta un cadru nocturn romantic. antiteza fiind predilecte. iar pacea absoluta care stapanea Haosul? „pare a fi un dragon mitic" (Calinescu). pe cand fiinta nu era. cu sugestii lichide... In urmatoarea secventa (versurile 29-38) imaginea „batranului dascal" (reprezentand geniul) este si ea romantica: antiteza intre infatisarea umila si uriesismul gandirii savantului. Efemera este si gloria: puternicul rege si umilul sarac (prezentati prin procedeul antitezei romantice) sunt uniti prin acelasi destin: „geniul mortii" (care aduna tot ceea ce se afla sub semnul timpului). nici nefiinta") fiind echivalent cu „A fost odata. nefericirea celui care vede mizeria vietii. timpul anterior nasterii primei planete {„La-nceput. demonul etc).. nascuta dintr-un vis al Neantului4. dintre care se retin doua: „ Vezi pe-un rege ce-mpanzeste globu-n planuri pe un veac. damnatul.

Peste uriesismul acestei viziuni (amintind de „Legenda se colelor" de V. in vasta proiectie a istoriei lumii intitulata „Memento mori!". Hugo). Tot romantica este si antiteza ridicata la nivelul arhetipurilor8: intre Cuceritor (Baiazid) si Aparator (Mircea cel Batran). Poezia eminesciana a naturii si iubirii. iubirea este . intreaga lui istorie (sintetizata in tabloul de sange si moarte din discursul lui Baiazid) nu constituie decat o implinire a visului initial. Iubirea ca aspiratie neimplinita („Dorinta". Nasterea si surparea marilor civilizatii. 61-74). nascute din vointa de a trai. devin si ele participante la acest iures: Dunarea („personaj" fabulos a carui manie ineaca „spumegand" pleava cuceritorilor). Cea de a treia tema romantica eminesciana este istoria ca devenire si ca drama. intre oastea transformata in „pleava" si cea devenita „potop ce prapadeste". iubito. „Floare albastra". portretul caricatural si invectiva." si altele). din antichitate si pana la Comuna din Paris (1871).. caci existenta nu este decat un vis al mortii („Caci vis al mortii eterne e viata lumii-ntregi"). reprezentata de proiectele dramatice si de poemul „Scrisoarea III". sunt zadarnice. vazute prin dilatare. iar timpul moare. devenind vesnicie. chiar si in cea anterioara anului 1876. ca un erou de epopee.. Salvarea ar putea-o constitui intoarcerea la timpul mitic („vremile-aurite/Ce mitele albastre ni le soptesc ades") despre care vorbea tribunul-proletar in prima parte a poemului.". romantica este si imaginea aproape fabuloasa a voievodului roman: in episodul bataliei. codrul (de sub poala caruia ies miile de „ capete pletoase " ca niste imagini multiplicate ale lui Mircea) si „raul-ramul" reprezentand patria mereu vie. ironia. uriasul stat otoman a crescut din visul celui dintai sultan. „devine tatal".. din unirea lui cu Haosul-muma. „Sara pe deal". oamenii sunt efemere (muste „de-o zi") traitoare pe o planeta minuscula (asemeni unui fir de praf in imensitatea stelara). cazand in imense abisuri. intre episodul nasterii Universului si cel al extinctiei se afla un fragment de 14 randuri (vs. Mircea care „mana-n lupta vijelia-ngwzitoare" capata proportii uriase. se va naste prima planeta. Primul motiv romantic al acesteia este visul: asa cum Cosmosul s-a nascut dintr-un vis al Neantului. intre timpul intemeierii („veacul de aur") si cel al degradarii („noroiul greu al prozii"). printr-un gest gigantic. in care fiintele umane sunt caracterizate cu ajutorul antitezei romantice: proiectati pe fundalul eternitatii. Aceasta se adanceste in finalul poemului „imparat si proletar" (considerat de Calinescu drept o „derivatie" din „Memento mori!"): zbaterile umane. „De cate ori. Romantica este si viziunea gigantica a Cosmosului in care rotirea larga si lenta a planetelor creeaza impresia unei muzici siderale. se va suprapune tenta elegiaca a unei filozofii a zadarniciei (subtitlul poemului fiind chiar „Panorama desertaciunilor"). a uriaselor galaxii stelare. In partea a Ii-a a poemului „Scrisoarea III". moartea Universului creeaza o acuta spaima a golului: planetele ingheata. din neguri. sunt tot atatea mijloace romantice folosite pentru a caracteriza carnavalul politic contemporan poetului. urmata de aparitia. „Lacul". In prima parte a poemului mentionat. „Pe langa plopii fara sot. In episodul final al primei parti a poemului (versurile 75-86).precosmica. intreaga evolutie a omenirii. Elementele naturii. autorul intentiona sa traverseze. sarcasmul..

In amandoua. „Luceafarul". in prima. dar cea care raspunde dorintei acestuia („Iar tu sa-mi fii mireasa") este doar fiica de crai („Calin. si tot aici. imi pare-o veche. „Scrisoarea I"). de demult Poveste" Inspiratia din folclor incadrandu-se si ea in recuzita romantica. deosebirea dintre cele doua perioade de creatie consta in faptul ca. Numai aici.. pe masura ce visul „bland din cale-afara" al dragostei piere. lacul (spatiu lamartinean al visului de dragoste). daca mai ascult Nimicurile-aceste. seara. ar fi o fiinta divina. el va deveni un rece Hyperion („Si te privesc nepasator / C-un rece ochi de mort"). Vedea. codrul devine mit. ca-n ziua cea dentai. multimea florala (dominata de floarea albastra). un ideal mereu neatins. fata isi cheama pe pamant iubitul. Cum izvorau lumine. in ambele creatii. Hugo) sta la baza altor doua poeme: „Calin (file din poveste)" si „Luceafarul". Mitul Zburatorului (amintind de „Silful" lui V. marea si somnul intorcand fiinta umana spre negurile nasterii Universului. iubita este o alta fata de imparat. Rasare luna linistit Si tremurand din apa" O alta tema romantica a liricii eminesciene o constituie destinul geniului („Glossa". punand-o sub lumini de Geneza. Dar. el traieste nostalgia unei iubiri pamantene mereu refuzate: „Dar nu vine. iubirea neobisnuita dintre o pamanteanca si o fiinta eterna se consuma in vis si este proiectata in basm. natura este un spatiu feeric.un vis.. pe care poetul o sustrage curgerii timpului. Luceafarul revede actul Genezei (la care mai asistase o data): „Si din a chaosului vai. teiul (arbore sacru care le confera tinerilor aureola neprihanirii). Singuratic In zadar suspin si sufar Langa lacul cel albastru incarcat cu flori de nufar. dar poetul o salveaza in final. se realizeaza nunta ca mijloc de integrare in armonia cosmica. geniul este o fiinta fara de stea. Jur imprejur de sine. In toate. un eon. din aceasta cauza. in basm si in mit: „Caci astazi. La randul ei. mitul mortii mioritice capata profunzimi metafizice. iubita se indeparteaza in neguri de uitare. pentru ca Demiurgul 1-a creat inainte de a crea lumea. in zborul lui printre astri. luna. Daca insumam poeziile inchinate iubirii. proiectand perechea umana pe fundalul nasterii Universului (cand apa primordiala naste luna): „Caci este sara-n asfintit Si noaptea o sa-nceapa. Eminescu ii confera o tenta proprie: in „Revedere". ca si cand prin eternitatea sa. ale carui elemente constituie tot atatea motive romantice: codrul (spatiu vrajit in care cei doi indragostiti se sustrag curgerii vremii). In „Luceafarul". faptura de lut isi cauta un alt iubit (care sa-i semene). iarba care „pare de omat" si albastrul umed al florilor investesc nunta cu puritatea specifica inceputurilor. observam ca tanarul indragostit eminescian reface destinul Luceafarului: „cufundat in stele" sau in timpul intunecat al genezelor.. in elegia filozofica „Mai am un singur dor". " („Lacul") Neinteles de femeia careia ii oferise nimbul eternizarii („Ai fi trait in veci de veci / Si randuri de vieti") si suportand greaua povara a timpului. JOda (in metru antic)"." .."). argintiul arborilor luminati de luna.

straniu. ori de unde ar proveni el. cum lumea a fost alcatuita o singura data si nu mai poate fi schimbata („Batranul Demiurgos se opinteste-n van"). dureros de dulce. excesele. clasicismul și romantismul. în estetica. trebuie sa găsească în noi afinități cu creatorul operei. Renașterea pare sa îndeplinească aceleași condiții. („Glossa") Dar. El prezintă manifestarea însușirilor celor mai particulare. ca și un artist romantic. cum oamenii obisnuiti sunt incapabili sa ajunga la inaltimea geniului. Epoca cea mai strălucita în care stilul clasic s-a manifestat în toata splendoarea lui. pentru a cauta ceea ce nu i s-a dat: iubirea. Romantismul este contrar tuturor principiilor semnalate în clasicism. deci mai contrare acelui “general omenesc” esențial în clasicism. ca valul trece. de te cheama. acea tendința către simplicitate. in interiorul conditiei sale de nemuritor. caracterele prea excepționale. tentatia luciferica de a cobori in lumea comuna. Într-o opera clasica sunt în general evitate complicațiile inutile. în tratarea unor teme cu un conținut general omenesc. în fiecare dintre noi. adică în care orice reprezentant al umanității. logica și echilibru. Ochii mei naltam visatori la steaua Singuratatii. dar exista nenumărate chipuri de a fi romantic. Pan-in fund baui voluptatea mortii Neinduratoare " („Oda (in metru antic)") Dar... Ci eu in lumea mea ma simt Nemuritor si rece" Atitudinea clasica si romantica Pentru a înțelege mai bine cele doua curente rivale din secolul al XIX-lea. sa se poate recunoaște. Deci nu exista decât un singur fel de a fi clasic. este o anumita perioada a artei greco-romane. De te-ndeamna. acela care răspunde logicii și rațiunii. detaliile multiple. Ce e val. fiind astfel dificil de prins în reguli. . Clasicismul este. Suferinta tu. „Nu credeam sa-nvat a muri vrodata. impresionându-ne puternic sentimentul sau imaginația. ci va încerca sa câștige favoarea noastră uimindu-ne. geniul nu are alta solutie decat contemplarea apolinica a celor care se afla sub semnul norocului: „ Traind in cercul vostru stramt Norocul va petrece. contrastele puternice. Romantismul. geniul este un nefericit: de aici. Dupa ea. nu va face apel la rațiune. deoarece romantismul se trage tocmai din ceea ce este particular. Un autor. mult mai târziu. care nu tine decât câteva sute de ani.Originea sa deosebita situeaza geniul deasupra lumii. claritate. e necesara o scurta prezentare a celor doua atitudini în general. Pururi tanar infasurat in manta-mi. Cand deodata tu rasarisi in cale-mi. ca sa fie prețuit. a framantarilor ei vane si a timpului: „Nu spera si nu ai teama. Totul pare sa se supună legilor stricte ale rațiunii. Tu ramai la toate rece".

tema apăruta frecvent în literatura și în artele plastic. genurile. Romanticii își îndreaptă atenția și spre geografia ținuturilor mai puțin cunoscute sau mai stranii. La romantici. nu putea interesa pe clasici. o înțelege și o considera în totalitatea ei ceva armonios. și încă mai puțin omul. asistam la o tendința severa de a separa artele și. Romanticii preconizau o literatura inspirata din realitatile nationale. din contra. de zidurile colosale distruse de timp. “irațional” și “aconventional”. din traditii folclorice. Pictura nu trebuie amestecata cu sculptura. fiind centrul și măsura tuturor lucrurilor. Franta si Germania in prima parte a secolului trecut. ceea ce face din fiecare popor o entitate. Romanticilor li se potrivește foarte bine expresia “un peisaj este o stare de suflet”. drama cu comedia. după epoca de ateism a marii Revoluții franceze. din contra. ceea ce diferențiază națiile pământului. apoi Asia. poezia cu proza. imprevizibile. Analizând cele doua tendințe după criteriul care în arta are o semnificație deosebita. Doctrina clasica se pretinde ieșita din studiul întregului neam omenesc și capabila sa fie aplicata la tot omul. care favorizează și renașterea sentimentului religios. care va juca în istoria politica a secolului al XIX-lea un rol important. nu respecta nicio regula. Romantismul. dorința de a amesteca diversele arte intre ele și genurile în cadrul aceleași arte este generala. tarile exotice. rezultat al unor legi cosmice mereu aceleași și neadmițând niciun fel de excepție. natura este ceva haotic și fără limita. din contra. ca opozitie la clasicism. De aceea idea naționalității. Ea se prezintă străbătuta de forte misterioase. cărora nimic nu le poate rezista. de liniște. o prețuiește. de măsura. Acesta. este tarat de aceste forte. Africa. contrar voinței sale și uneori fără sa își dea seama. devine jucăria lor. decât obținerea expresivului cu orice preț. din . ajungem la convingerea ca un artist clasic admira lumea exterioara. Sudul. Pentru un romantic. La clasici. Ei sunt de asemenea interesați de civilizațiile dispărute. Deci. aparut in Anglia. Un clasic va ajunge neapărat la convingerea ca omul e tot ce e mai interesant și mai desăvârșit pe lume. Romantismul este un important curent literar si artistic.Clasicismul impune prin impresia de unitate. cele doua Americi. din pricina intervenției rațiunii și contururilor precise. opera devenind un mijloc curent de expresie lirica a sentimentelor. după atitudinea artistului fata de natura. de echilibru intre părțile constitutive. în mijlocul fiecărei arte. este în realitate un produs al romantismului. deci ii preocupa Orientul.

ale individului. Romantismul s-a extins treptat in principalele tari europene. E. Leopardi. vis. A. Astfel. Tieck. cuprinzand toate artele si chiar unele domenii ale vietii sociale. E. A.A. evaziunea in trecut. interesul pentru taramuri indepartate reprezinta teme ale romantismului. Lermontov. Byron. prezenta unor personaje provenind din toate mediile sociale. Hoffmann. Novalis.B. G. In timp ce clasicismul este un curent al ratiunii.G. totul fiind intr-o libertate deplina de creatie. in imbracaminte etc. Visul si exotismul. J. Poe. Pentru romantism. istorie. curentul romantic a avut un sef de scoala si un teoretician care a dat nastere acestui curent. si determinad existenta unui stil romantic in mobilier. Acest curent invata scriitorii si poatii sa se inspire din istoria nationala si din creatia folclorica specifica tarii lor. A. sustineau valorile sensibilitatii. l-a denumit si si-a sustinut opinia in decursul intregii cariere artistice. eroii extraordinari ai operelor epice fiind pusi sa actioneze in imprejurari extraordinare. complexitatea personalitatii umane. Mickiewicz au realizat adevarate caodopere ale literaturii romantice. ale naturii. dand totodata acces in paginile romanelor. a pieselor de teatru sau in versurile poeziilor unor personaje si probleme ce reflectau epoca de dupa Marea Revolutie Franceza din 1789. Asemeni oricarui curent literar de o importanta maxima in dezvoltarea ulterioara a prozei si poeziilor. Natura patrunde masiv in creaiile romantice. Petrofi. Personajele romantice sunt eroi exceptionali in imprejurari exceptionale. Puskin. Lamartine. Shelley. de Vigny. in proza sau in versuri. interesul pentru folclor. P.A.istorie si chiar din miturile si legendele unor popoare indepartate. G. acest autor este Victor Hugo (1802- . construite adesea pe principiul antitezei si putand evolua pe parcursul operei in ceea ce priveste trasaturile lor de caracter. M.L. in vreme ce pe clasicisti ii interesau numai caractarele umane. principalele caracteristici ale romantismului drept curent literar pot fi rezumate prin:cultivarea sensibilitatii si fanteziei creatoare. romantismul exalta sentimentul si fantezia. incercau sa elibereze creatia artistica de rigiditatea canoanelor si a conventiilor clasice. A. Hugo. contemplarea naturii infatisata sub lumina culorii locale. Marii reprezentanti internationali ai acestui curent. A.T. V.

Sa dam cu ciocanul in teorii. In al treilea rand. in “poetici” si in sisteme.Sa aruncam jos vechea tencuiala care ascunde fatada artei. Alecsandri. sau. in prefata dramei “Cromwell” considera romantismul ca fiind o debarasare a limbajului poetic de tot ceea ce are legatura cu o schema. de la adevar si de la inspiratie. romantismul echivaleaza cu o redesteptare a spiritului national in anii dintre 1829 si 1859.Hugo afirma ca tocmai aceste legi eclipseaza adevarata arta. Radulescu.H. la noi. care. curentul colorandu-se cu numeroase nuante patriotice si avand un caracter net militant decat in tari ca Germania si Franta. Romantismul romanesc are cateva trasaturi specifice manifestate datorita aparitiei in tara noastra cu o intarzaiere cu un deceniu fata de Franta. romantismul a inflorit in plina epoca a luptelor pentru eliberare nationala si sociala.nu are de primit sfaturi decat de la natura. Fiecare subiect va avea o valoare unica si irepetabila ce nu va mai fi dictata de legile nescrise ale prozodiei ci de sufletul si mintea creatorului.Prima generatie romantica (I.poet si prozator francez). lăsând locul unei ale societăți care nu avea caractere complet definite. . Nu exista reguli.1885. V. Originile romantismului Secolul al XVIII-lea e o perioada de trecere. romantismul se prelungeste la noi prin scriitorii pasoptisti (V. N. pentru fiecare compozitie in parte. Carlova. Niciodata estetica noua n-a fost in intregime degrevata de elemente ale esteticii clasice. care este si ea natura si adevar. rezulte din caracteristicile proprii fiecarui subiect. alaturi de numeroase influente clasice. care este pura si neingradita. Specii literare clasice (fabula) coexista cu specii romantice (meditatia. Viziune clasica are si Alecsandri. Grigore Alexandrescu) se afirma spre sfarsitul deceniului al treilea si inceputul celui deal patrulea ale secolulului XIX. ca si in Italia. cuprinzând în sine numeroase posibilități. iar fictiunea autorului este singura capabila de a crea adevarata arta. mai bine zis. Alecu Russo si altii) pana la Eminescu. Balcescu. In al doilea rand. pastelul) la Alexandrescu sau Heliade. adevaratul sentiement in inima cititorului. Societatea vechiului regim se stingea pasiva. […] Poetul -si trebuie sa staruim asupra acestui punct. o norma sau o lege si dand frau liber imaginatiei si inspiratiei creatorului. considerat indeobste cel mai mare poet romantic european. Pentru noi. Sfaturile naturii vor fi sursa de inspiratie primordiala. Regulile impuse de clasici nu mai sunt valabile. epoca romantica se afla. nu exista alte reguli decat legile generale ale naturii care domina arta in intregul ei si legile speciale care. singura sursa adevarata de inspiratie fiind natura si doar legile ei fiind esenta operei romantice. nici modele.

caracterizat de “romantic”. francizata. întrebuințându-se atunci când era vorba de un aspect sălbatic din natura. părăsit. se ridica aceste tendințe romantice. apoi se va neglija cu totul vechea maniera franceza de a întreține o gradina cu alei și peluze în forme geometrice. care nenorocește. după domnia lui Ludovic al XIV-lea și după explozia de senzualitate din perioada lui Ludovic al XV-lea. Shakespeare. Iubirea începe sa fie conceputa nu ca un sentiment liniștit. Romanticii se vor recruta mai ales printre cei născuți la sfârșitul secolului al XVIII-lea si în deceniile următoare. în fata tendințelor clasice. Tinerii și tinerele par cu atât mai fericiți cu cât mai multe obstacole se vor ridica in calea realizării pasiunii lor. Expresia apare pentru prima oara în Anglia. Societatea din secolul al VIII-lea. Influenta acestei mentalități nu se oprește la literatura și artele plastice. Deci. poate mai stăpânit. Aceasta stare de spirit va influenta. Vom întâlni în aceasta vreme romane sub forma de confidente și confesiuni. Vor apărea ruine. In pictura. evoluția genurilor literare. cu arbori cu ramurile frânte. evident. ci merge mai departe: parcurile si grădinile se vor transforma la contactul ei. Motto .Cuvântul “romantism” nu este de origine franceza. apar subiecte care dau satisfacție sufletelor sensibile. in secolul al XVII-lea. se va da grădinii un aspect neglijat. cu pesteri a căror intrare va fi ascunsa de plante agățătoare. ori peisaje pline de torente. pentru subiectele din viata trubadurilor. Acest fel de a înțelege natura. Pe cât posibil. ci ca ceva vulcanic. simte nevoia de ceva nou. care tulbura și distruge. “Les ames sensibles”. duios. Un astfel de sentiment. cu coloane răsturnate. îl întâlnim în scrierile lui J. chiar înainte de romantismul propriu-zis. Apare și interesul oamenilor pentru Evul Mediu. marine cu naufragii. sufletele sensibile. de copaci rupți de furtuna. îl găsim și în Franța. Dar aici sentimentul se complica. morminte închipuite. impresionant prin caracterul lui tragic. J. ci nordica. strica echilibrul moral și intelectual al ființei. încep sa devina tot mai numeroase. Rousseau. prin faptul ca te predispune la tristețe. Tot atunci se traduce în Franța. sub o forma modificata.

” (Mihai Eminescu) Aceasta veritabila confesiune de credinta a scriitorului ne arata clar ca optiunea sa este pentru romantism.„Nu ma-ncântati nici cu clasici. La Eminescu. plina de maretie si de siguranta. asupra felului în care au fost ele tratate de cei mai importanti scriitori romantici si asupra asemanarilor si deosebirilor dintre viziunea lor si cea a lui Eminescu. Eminescu încearca totusi diferite modalitati de scapare de sub zodia acestui timp individual. Sa luam spre exemplu tema istoriei.. el a cultivat aceasta tema. pentru ca. care reprezinta trecerea spre o moarte inevitabila. În ansamblu. Se invoca des perspectiva timpului individual. Cele mai multe proiecte dramatice ale scriitorului sunt concepute pe aceasta tema. iar drama celui care ar vrea sa atinga o cunoastere absoluta este aceea de a avea sentimentul relativitatii. reliefata prin procedeul predilect romantic al antitezei (‚Scrisoarea III’).De fapt. deaceea cele doua teme nu pot fi tratate absolut separat. propusa de romantici drept unul dintre mijloacele cele mai bune de a evada din cotidian într-o vârsta ideala. Astfel. la Eminescu putem spune ca avem de-a face cu o supra tema. atât la nivel conceptual si stilistic. Nici cu stil curat si antic. opera sa se detaseaza net de cea a celorlalti romantici. Cu toate acestea. ca Byron sau Goethe de exemplu! Întâlnim în opera sa chiar si concepte profund clasice. care erau la vremea aceea preocupati mai degraba de estetica macabra si stranie a simbolismului. Eminescu nu este un romantic pur. Dintre ele. Exista însa si nenumarate asemanari între Eminescu si ceilalti poeti romantici. tristetea apasatoare si pesimismul vor fi adoptate mai târziu si de poetii occidentali. de a da o expresie unica si totalizatoare a romantismului! Din acest motiv. Pentru a ne forma o idee mai precisa despre romantismul operei eminesciene. scriitorul tradând poate din acest punct de vedere principiile romantismului. existând la Eminescu chiar si unele însemne ale modernitatii. mai mult ca iubirea. luciditatea actului creatiei. Poetul îsi simte întreaga existenta sub semnul timpului. istoria reprezinta tot o modalitate de evaziune într-o vârsta ideala. Dar mai presus de orice. care aparuse ca o rebeliune a tinerei generatii împotriva vechiului regim. toti romanticii alcatuiesc o adevarata comunitate de spirite si de destine. . opera sa poate fi considerata o adânca si ampla meditatie asupra vietii si a mortii.] Eu ramân ce-am fost: romantic. Se poate chiar vorbi de un sentiment al timpului specific eminescian. Ea se suprapune la un moment dat peste tema timpului în viziunea mai multor romantici. În opera sa. eroii pe care îi evoca fiind într-o strânsa legatura cu spatiul pe care îl reprezinta. ci în functie de felul în care ele interactioneaza în opera scriitorului respectiv. Poetul insista mult pe atitudinea lor. cât si în ceea ce priveste destinul lor boem si tragic. poetul român devine superior multor altor poeti romantici prin multitudinea perspectivelor. aceasta fiind de fapt una dintre trasaturile de baza ale curentului romantic.[. vom arunca o privire asupra principalelor teme si motive romantice. mai mult ca natura.. el se dezice astfel de clasicism si de regulile sale rigide. Chiar mai mult. el a avut marele privilegiu -datorat în cea mai mare masura neconcord 16216g616q antei temporale dintre majoritatea marilor romantici si dânsul-. cum ar fi eterna cautarea adevarului. Cât despre tema timpului.

Cu toate acestea. peisajul cosmogonic. de data aceasta absoluta. urmatoarea tema despre care vom discuta este moartea. îl . asociat de obicei meditatiei filosofice si secesionat în doua atitudini specifice: extazul si dezastrul. în sensul ca a fost pentru prima data introdusa în literatura de romantici. Pornind de la aceasta conceptie. transformata apoi într-un întreg univers. este împletirea acestei teme cu cea a iubirii! El nu zugraveste pur si simplu natura ca pe un cadru. Calinescu afirma chiar ca poeziile lui Eminescu pe tema naturii pot fi considerate opere ale liricii interioare! Iubirea. motivul visului si cel acvatic sunt incluse în tema naturii. fiind mereu numita eminesciana. Romanticii au o viziune proprie asupra acestui mister care i-a incitat pe oameni înca din cele mai vechi timpuri. insinuându-se subtil aici si ideea ca moartea este în fapt o a doua nastere. Cu alte cuvinte. o natura interioara. ale carei elemente au fost evocate si de alti scriitori. Mai întâi una exterioara. ataseaza acestei teme si pe cea a naturii. Natura eminesciana este un spectacol adevarat. pentru ca îl întâlneam si în vechime. si atunci când gasesc cel mai apropiat echivalent pamântesc al dorintelor sale. toate sunt articulate într-o noua lume. Dar ceea ce este cu adevarat inedit la Eminescu. natura devine un cadru în care se desfasoara un ritual erotic. cum ar fi peisajul selenar si prezenta astrelor. Specifica lui Eminescu este moartea voluptuoasa. ceea ce nu este de altfel un element de noutate. el vorbeste despre arta de a muri. Cu toate acestea. Se prefera motivul selenar si cel vegetal. el nu recepteaza natura ca pe un singur cadru. caci cauta mereu ceva ce nu poate fi gasit. ‚Oamenii se împart în doua categorii: unii cauta si nu gasesc. La Eminescu avem de-a face de fapt cu doua naturi. teiul. deci o natura dezlantuita. Dar probabil cea mai romantica tema. de a atinge absolutul. Tipic romantica este însa conceptia despre iubire. Dupa Eminescu însa. altii gasesc si nu se multumesc’. ca si la ceilalti scriitori romantici. este cea a omului de geniu. la fel ca la ceilalti romantici. reprezentat printr-o mare varietate florala. Poetii romantici. codrul.O alta modalitate de evadare. el nu a scris pasteluri ca Alecsandri. viziune perfect originala. surprins în înfatisarile sale primordiale si eterne. Dar în romantism. specifica romanticilor este reflectata în tema naturii. natura exteriaora preia o serie de elemente ale poeziei romantice. arta ce trebuie învatata pe parcursul vietii. aceasta fiind vizualizata ca o cale de cunoastere. în viziune romantica. contemplat dinauntru. salcâmul. scopul vietii este acela de a-i lega începutul si sfârsitul. regasim doua atitudini eminesciene: cea în care predomina Eros si motivul femeii angelice –lirica de tinerete. În ‚Oda (în metru antic)’. As spune ca ei fac parte din ambele categoriI. dar care poarta totusi un timbru aparte. izvorul. cu spatii bogate. un suflet ce se oglindeste în toate poeziile sale. nemaiîntâlnita în nici o mitologie si la nici un alt romantic. este un sentiment profund. Desi ar putea parea ciudat. Este greu de spus unde se încadreaza oamenii de geniu. Elemente cum ar fi lacul. ci cauta o natura anume. luxuriante. Avem de-a face cu o natura coplesitoare. dar si despre necesitatea ca viata sa se sfârseasca prin regasirea eu-lui pierdut la nastere. Dar exista apoi si un alt tip de natura. iar momentele evocate în mod special sunt furtunile sau peisajele catastrofice. De asemenea. si cea în care se insinueaza deja prezenta lui Thanatos si motivul femeii demon –lirica târzie. asa cum am vazut.

prin însasi structura lor interioara o rasa aparte. toate ne vorbesc despre zbuciumul si neajunsurile vietii omului de geniu si despre speranta în izbavirea mortii. Daca stam sa ne gândim. Aceasta este de fapt povestea poetului romantic în general. ‚Sarmanul Dionis’. ajungem la concluzia ca sunt foarte putine poeziile ce nu contin si aceasta tema profund romantica. toti scriitorii romantici pot fi priviti ca o mare si geniala familie. sortita unei vieti de zbucium si unui sfârsit dramatic. . . întreaga literatura romantica. cauzat de marea discrepanta dintre propria lor lume interioara si lumea exterioara. aceleasi conceptii si aspiratii. desi întreaga sa viata este o neobosita fuga dupa ideal. si care este fara îndoiala punctul de sprinjin al capodoperei sale lirice ‚Luceafarul’ si al celei mai celebre si interesante nuvele eminesciene.Mai am un singur dor’. Este o tema care l-a preocupat în mod deosebit pe Eminescu. toti având aceleasi trasaturi definitorii. caruia romanticii îi datoreaza tot zbuciumul si suferinta vietii lor. Exista însa si un miraj al atingerii idealului. care nu-si poate gasi împlinirea pe pamânt. Pentru el genialitatea este o sublima binecuvântare.dispretuiesc. ar putea fi citita în totalitate ca si cum ar fi opera unui singur autor! . ‚Scrisoarea I’. Aproape întotdeauna acest personaj are un moment de slabiciune. dar si aceeasi nefasta încarcatura genetica. dar si un imuabil blestem.Floare albastra’. Ei sunt prin excelenta. Iar opera lor. înscrisa în destin. si întotdeauna el se reîntoarce la pozitia initiala prin revelarea dureroasa a efemeritatii si nestatorniciei oamenilor de rând. În fapt. reprezentata prin societatea în care traiau. în urma caruia îsi doreste cu ardoare sa scape de povara genialitatii sale în schimbul unei ‚ore de iubire’.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful