P. 1
romantismul romanesc

romantismul romanesc

|Views: 6,417|Likes:
Published by Gogea Gabriela

More info:

Published by: Gogea Gabriela on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2015

pdf

text

original

Romantism literar

De la Wikipedia, enciclopedia liberă Salt la: Navigare, căutare Romantismul literar și-a aflat expresia de-a lungul secolului al XIX-lea, manifestânduse în paralel cu romantismul artelor plastice și cu cel muzical. Migrația influențelor impuse de curent determină coexistența lui alături de alte curente, îndeosebi în a doua jumătate a secolului (de exemplu, parnasianismul).

[modifică] Trăsături

• • • •

• •

• • • •

Introducerea unor noi categorii estetice: sublimul, grotescul, fantasticul, macabrul, feericul precum si a unor specii literare inedite precum drama romantica, meditatia, poemul filozofic și nuvela istorică. Cultivă sensibilitatea, imaginația și fantezia creatoare, minimalizând rațiunea și luciditatea. Promovează inspirația din tradiție, folclor și din trecutul istoric. Evadarea din realitate se face prin vis sau somn (mitul oniric), într-un cadru natural nocturn. Contemplarea naturii se concretizează prin descrierea peisajelor sau a momentelor anotimpurilor în pasteluri și prin reflecții asupra gravelor probleme ale universului în meditații. Acordă o importanță deosebită sentimentelor omenești, cu predilecție iubirii, trăirile interioare intense fiind armonizate cu peisajul naturii ocrotitoare sau participative. Construirea eroilor exceptionali, care acționează în imprejurări ieșite din comun, precum și portretizarea omului de geniu și condiția nefericită a acestuia în lume; personajele romantice nu sunt dominate de rațiune, ci de imaginație și de sentimente. Preocuparea pentru definirea timpului și a spațiului nemarginite, ca proiectie subiectivă a spiritului uman, concepție preluată de la filozofii idealiști. Utilizarea de procedee artistice variate, printre care antiteza, ocupă locul principal atât în structura poeziei, cât și în construirea personajelor, situațiilor, ideilor exprimate Ironia romantică dobândește, adesea, accente satirice sau pamfletare, fiind un mijloc artistic folosit atât in specia literara cu nume sugestiv, satira, cât și în poeme filosofice. Priorita absolută in locul rigorii rationale a clasicismului Asumarea poziției demiurgice (demonice) față de universul creat Preferința pentru tehnici bazate pe armonia contrariilor care să pună în evidență antonimiile specifice unei existențe contradictorii Lărgirea viziunii estetice prin inovație la nivelul speciilor literare al tematici, motivelor si limbajelor artistice

Literatura română romantică
De la Wikipedia, enciclopedia liberă Salt la: Navigare, căutare În literatura română, romantismul se face simțit prin intermediul scriitorilor pașoptiști (Ion Heliade Rădulescu, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri, Alecu Russo ș.a.). Influențele curentului persistă mult timp după declinul său în culturile vest-europene, atingând punctul culminant în opera lui Mihai Eminescu, considerat ultimul mare romantic european.

[modifică] Încadrare

Literatura română Pe categorii Istoria literaturii române Evul mediu Secolul 16 - Secolul 17 Secolul 18 -Secolul 19 Secolul 20 - Contemporană Curente în literatura română Umanism - Clasicism Romantism - Realism Simbolism - Naturalism Modernism - Tradiționalism Semănătorism- Avangardism Suprarealism - Proletcultism Neomodernism - Postmodernism Scriitori români Listă de autori de limbă română Scriitori după genuri abordate Romancieri - Dramaturgi Poeți - Eseiști Nuveliști - Proză scurtă Literatură pentru copii Portal România Portal Literatură Proiectul literatură

v•d•m Deoarece romantismul a fost primul curent literar manifestat la români în condiții tipice, neelitiste (cum a fost cazul umanismului, ai cărui autori aveau înalte poziții sociale ), existența sa se înscrie într-un complex stilistic alături clasicism, iluminism (curente din trecut care nu se manifestaseră în Țările Române). Cu toate că un asemenea conglomerat are la bază doctrine contradictorii, existența acestor elemente se reflectă în scrierile unor autori ai aceleiași perioade sau chiar în opera unui singur autor – cea mai elocventă poziție în acest sens îi aparține lui Mihai Eminescu, ale cărui scrieri oscilează între romantism și fascism

[modifică] Desfășurare
Romantismul s-a manifestat în literaura română în trei etape: 1. preromantismul (cunoscut și ca romantism al sciitorilor pașoptiști sau de tip Bidermaier) o caracterizează gustul omului mediu, al burghezului o domestic, ideizant, idilic, conservator o cultivă comfortul spiritual, pasiunile temperate, plăcerile simple o creațiile sunt, în mare majoritate, mediocre; este perioada imitării literaturii romantice din Europa de Vest, în special Franța o reprezentanți: Costache Negruzzi, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu 2. romantismul propriu-zis (eminescian sau romantism înalt) o dimensiunea cosmică e dezvoltată până la exces o misticism, ocultism

pasiuni înflăcărate capacitatea de a crea universuri imaginare, alternative ale lumii reale reprezentant unic: Mihai Eminescu – impactul creației sale asupra autorilor ce i-au urmat este incomparabil mai mare decât acela a oricărui alt romantic din spațiul românesc 3. romantismul posteminescian o reactualizează teme și mijloace clasice și romantice, conferindu-le o nouă forță expresivă o marchează reacțiile lumii literare românești la depășirea apogeului de creație pentru Eminescu, sprijinind apariția multor epigoni ce nu s-au impus, dar și a unor autori care au purtat imaginile specifice acelui tip de romantism, impregnându-le cu elemente de expresie aparținând simbolismului, semănătorismului etc. o reprezentanți: George Coșbuc, Octavian Goga, Alexandru Macedonski, Barbu Ștefănescu Delavrancea
o o o

Poeți romantici. Romantismul pașoptist
• • • • • • • • • • • • •

Dacia literară Iosif Vulcan Vasile Cârlova (1809-1831) Gheorghe Asachi Barbu Paris Mumuleanu Ion Heliade Rădulescu (1802-1872) Grigore Alexandrescu (1810-1885) Andrei Mureșanu (1816-1863 Vasile Alecsandri (1821-1890) Dimitrie Bolintineanu (1825-1872) Elisabeta de Neuwied Mite Kremnitz Elena Văcărescu

[modifică] Junimismul. Romantismul junimist
• • • • • • • • • •

Junimea și Convorbiri literare Titu Maiorescu Mihai Eminescu (1850-1889) Ion Creangă Ioan Slavici Gheorghe Panu George Coșbuc (1866-1918) Veronica Micle (1850-1889) Samson Bodnărescu Vasile Pogor

Dacia literară
De la Wikipedia, enciclopedia liberă Salt la: Navigare, căutare

Dacia literară, 1859 Dacia literară este o revistă apărută pe 30 ianuarie 1840 la Iași, sub redacția lui Mihail Kogălniceanu. În ciuda titlului, revista nu și-a propus să se axeze exclusiv pe literatură. Pe parcursul apariției, ea a avut următoarea rubricație, marcată prin supratitluri: Nr. 1: Scene istorice din cronicile Moldaviei (text: Constantin Negruzzi, Alexandru Lăpușneanul), Scene pitorești din obiceiurile poporului (M. Kogălniceanu, Nou chip de a face curte), Alegeri din alte foi românești (texte reproduse din „Foaie pentru minte, inimă și literatură”, „Curierul Românesc” și „Albina românească”), Telegraful Daciei (știri culturale); Nr. 2: Scene pitorești din obiceiurile Moldaviei (studiul lui C. Negruzzi, Cîntece populare a Moldaviei), Literatură străină (fragmente din jurnalul de călătorie în Banat, Valahia și Moldova de D. A. Damidoff, șambelan al împăratului Rusiei, cu prezentare și comentarii de M. Kogălniceanu), Poezie (Cavalerul C. Stamate, A. Donici), Alegere din alte foi românești („Arhiva românească”, „Curierul românesc”), Critica, Telegraful Daciei; Nr. 3: Scene contimporane (C. Negruzzi, O alergare de cai), Suvenire din Italia (Vasile Alecsandri, Buchetiera de la Florența), Literatură străină (continuare Damidoff), Poezie

(Grigore Alexandrescu), Alegeri din alte foi românești („Mercur”, „Curierul românesc”, „Albina românească”), Telegraful Daciei. Din porunca domnitorului, după primele trei numere, revista este suspendată și va mai apărea abia după 1859, în ediția a doua.

[modifică] Programul Daciei literare
La Wikisursă există texte originale legate de Introducție la "Dacia literară"

În primul număr al revistei, sub titlul Introducție, M. Kogălniceanu, întemeietorul revistei, publică un articol – program care sintetizează în patru puncte idealurile literare ale scriitorilor pașoptiști: 1. Combaterea imitației scriitorilor străini și a traducerilor mediocre: îngrijorat de sărăcia literaturii române, ale cărei opere se puteau număra pe degete, Ion Heliade – Rădulescu lansase un apel încurajator către tinerii scriitori: „Scrieți, băieți, orice, numai scrieți!” Interpretînd îndemnul din punct de vedere cantitativ, multe publicații ale epocii au încurajat o literatură mediocră, adesea imitată după creații siropoase occidentale, pervertind gustul public. M. Kogălniceanu avertizează asupra pericolului unei astfel de literaturi, care elimină criteriul estetic; 2. Crearea unei literaturi de specific național: în loc să imite pe scriitorii străini, românii ar putea făuri o literatură autohtonă, inspirată din istorie, natură și folclor. Preluată din estetica romantică europeană, această triplă recomandare se va regăsi în operele pașoptiștilor: o Folclorul va face obiectul preocupărilor teoretice, dar va deveni și sursă importantă de inspirație. Alecu Russo, în studiul Poezia poporală, definește folclorul ca pe o oglindă realistă a vieții poporului și ca pe un izvor nesecat de inspirație pentru literatura cultă. El îl va ajuta pe Alecsandri să alcătuiască prima culegere de Poezii poporale ale românilor (1852), urmată de Balade (Cîntice bătrînești). Multe dintre poeziile volumului Doine și lăcrimioare, de V. Alecsandri sunt în metru popular. Gh. Asachi valorifică mitologia populară într-o suită de balade și legende. Expresia cea mai profundă à inspirației folclorice se regăsește însă în capodopera Zburătorul, de Ion Heliade–Rădulescu; o Natura va face obiectul unor ample relatări de călătorie, ca O primblare la munți sau Balta Albă, de Vasile Alecsandri, Memorial de călătorie, de Grigore Alexandrescu ș. a. Elogiul frumuseților patriei apare de asemenea în volumul Pasteluri, de V. Alecsandri; o Istoria este privită ca model pentru contemporani, fie pentru a exprima idealul de eliberare și unitate națională, fie pentru a ilustra satiric realitățile sociale. Alexandru Lăpușneanul, de C. Negruzzi, face parte dintr-un întreg ciclu de Fragmente istorice în proză, în timp ce Alecsandri creează ample poeme eroice, ca Dan, căpitan de plai, Dumbrava Roșie

În afară de aceasta. Vom critica cartea. subliniind că analiza critică se va face numai asupra operei: „Critica noastră va fi nepărtinitoare. “Junimea” nu este numai un curent cultural si literar. care încearcă să formuleze normele limbii literare. dar și o asociație culturală înființată la Iași în anul 1863. în care combate scrierea etimologică și are păreri juste despre îmbogățirea limbii cu neologisme. Lupta pentru unitatea limbii: „Țălul nostru este realizația dorinței ca românii să aibă o limbă și o literatură comună pentru toți”. Foarte gustate în epocă sunt fiziologiile (echivalente în proză ale satirei sau ale fabulei). într-o serie de Cugetări publicate în „România literară” respinge curentele latiniste care prin sistemele lingvistice propuse înstrăinează moștenirea națională. Sarcina istoricului care își propune să studieze dezvoltarea acestui important curent este usurată de faptul că încă de la început el se sprijină pe consensul mai multor voințe și ca tot timpul o puternică personalitate îl domină. grupând în interiorul aceluiași curent opere create în neatârnare și personalități care nu s-au cunoscut sau care s-au putut opune. întemeiată cam în aceeași vreme în București) și nu s-a menținut după legile exterioare. Multă vreme după ce oamenii și creatiile lor au încetat să ocupe scena epocii lor și răsunetul lor s-a stins. respingînd exagerările latiniste și pledînd pentru introducerea alfabetului latin. Ea însă nu a luat naștere printr-un act formal (asemenea Academiei Române. enciclopedia liberă Salt la: Navigare. Fără îndoială că nu acesta este cazul “Junimii”. atribuite de cercetători acelorași înrâuriri și subsumate acelorași idealuri. 3. căutare Deși acest articol conține o listă de referințe bibliografice. 4. Puteți ajuta introducând citări mai precise ale surselor. iar nu persoana.” Junimea De la Wikipedia. de Ion Heliade–Rădulescu sau Fiziologia provințialului.sau drame istorice ca Despot-vodă. rezultatul însumării mai multor opere și figuri. Eforturile Școlii Ardelene de unificare a limbii sunt continuate de pașoptiști. Alecu Russo. Un curent literar este adeseori o simplă construcție istorică. Dezvoltarea spiritului critic: sperînd ca prin impunerea acestor reguli să creeze un sistem de valori pentru publicul român. de Constantin Negruzzi. Ion Heliade–Rădulescu scrie Gramatica românească. Junimea a fost un curent cultural și literar. Kogălniceanu introduce și conceptul de critică obiectivă. cum ar fi Cuconița Drăgana. istoricii descoperă filiații și afinități. M. dar . sursele sale rămân neclare deoarece îi lipsesc notele de subsol. dar și o asociație.

Ion Luca Caragiale. care publică aici majoritatea poeziilor sale. unde revista a funcționat până în 1886. enciclopedia liberă Salt la: Navigare. ”Junimea” n-a fost atât o societate. Apariția ei se datorează afinității viu resimțite dintre personalitatile întemeietorilor. Spiritul critic E. Negulescu. iar dintâi sarcină a istoricului este să-l extragă și să-l arate lucrând în opere și oameni. Brătescu Voinești și alți scriitori reprezentativi ai vremii. Spiritul oratoric C. Ion Creangă. plutește duhul unei înțelegeri comune a societății. George Coșbuc.acceptate ale tuturor corpurilor constituite. Vechea deviză franceză potrivit căreia "Intră cine vrea. avându-l ca redactor pe Iacob Negruzzi. P. care "subpublică" primele trei părți din "Amintiri" și o serie de povești. I. Ea se menține apoi o perioadă îndelungată prin funcțiunea atracțiilor și respingerilor care alcătuiesc caracteristica modului de a trăi și a se dezvolta. la Iași. Rădulescu-Motru. Simion Mehedinți. a literaturii. Dar peste tot ce constituie în viață “Junimea”. cât o comunitate de interese culturale dar și socio-politice. a culturii. . care "subpublică" majoritatea comediilor sale. Dinu Zamfirescu. câstigă noi membri. P. Desigur. Octavian Goga. Printre colaboratori s-au numărat Mihai Eminescu. Primul număr a apărut la 1 martie 1867. [modifică] Istoric Revista a fost organul de presă al Societății literare Junimea. Al. rămâne cine poate" este și aceea pe care asociația ieșeana o adoptă pentru sine. Între 1886 și 1944 apare la București. Vasile Alecsandri. căutare Convorbiri literare este o revistă literară lunară care apare la Iași. produsul deliberat al voinței de a se organiza. Tudor Vianu punea în evidență cinci serii de trăsături distincte ale junimismului: A. Panait Cerna. care predă apoi conducerea unui comitet format din foști elevi ai lui Titu Maiorescu: Mihail Dragomirescu. Asociația dorește să-și dea o oarecare bază materială și o anumită ordine sistematică a lucrărilor. Ironia D. Spiritul filosofic B. se îngrijește de formarea noilor generații și poartă polemici colective. Ioan Slavici. nu numai instinctul vieții menține unitatea “Junimii” în decursul existentei ei. Gustul pentru clasic și academic Convorbiri literare De la Wikipedia. care publică nuvele și povești.

prim-ministru al României între 1912 și 1914. Maiorescu este autorul celebrei teorii sociologice a formelor fără fond.Avangardism Suprarealism .Eseiști Nuveliști . [modifică] Seria nouă Noua serie a revistei „Convorbiri literare” apare din ianuarie 1996 la Iași.Contemporană Curente în literatura română Umanism .Proletcultism Neomodernism . din care 8 în policromie. întregii noastre culturi. modernă.Naturalism Modernism . Redactor-șef este în prezent Cassian Maria Spiridon. Titu Maiorescu De la Wikipedia. căutare Titu Maiorescu Titu Liviu Maiorescu (n. eseist. ea impunând.Postmodernism Scriitori români Listă de autori de limbă română Scriitori după genuri abordate Romancieri . având ca editor Uniunea Scriitorilor din România. ministru de interne.Secolul 17 Secolul 18 -Secolul 19 Secolul 20 .Dramaturgi Poeți . cu 48 de pagini. politician și scriitor român. lunar. membru fondator al Academiei Române. o direcție nouă. filosof. critic literar. definindu-se prin spiritul ei etic și sentimentul valorii estetice.Publicația se va bucura de cel mai înalt prestigiu din literatura română. baza Junimismului politic și "piatra de Literatura română Pe categorii Istoria literaturii române Evul mediu Secolul 16 .Realism Simbolism . în format tabloid (30x45 cm).d. avocat.Tradiționalism Semănătorism. pedagog.Clasicism Romantism . personalitate remarcabilă a României sfârșitului secolului al XIXlea și începutului secolului XX. încă de la apariția. enciclopedia liberă Salt la: Navigare. București) a fost un academician. 15 februarie 1840. estetician.Proză scurtă Literatură pentru copii Portal România Portal Literatură Proiectul literatură v•d•m . la fiecare 20 ale lunii. Craiova -. 18 iunie 1917.

se pare.3 Studiile universitare o 1.6 Implicarea în viața socială o 1. fiu de țăran transilvănean din Bucerdea Grânoasă. Sibiu și Blaj.9 Misoginism 2 Note 3 Cronologie 4 Selecțiuni din opera literară 5 Operele publicate postum 6 Bibliografie 7 Legături externe [modifică] Biografie Titu Maiorescu (numele său complet era Titu Liviu Maiorescu) s-a născut la Craiova. Ion Luca Caragiale sau Ioan Slavici. Tatăl său. rămânând mai mult timp la Brașov. critic literar o 1. Ioan Maiorescu. Mama lui Titu Maiorescu. constând din soția. a îndeplinit funcțiile de președinte al Obșteștii Epitropii. dar își luase numele de Maiorescu pentru a sublinia înrudirea cu Petru Maior. a călătorit la București. Ioan Popazu. Ioan Maiorescu scrie în ziarele austriece articole despre români și redactează memorii în legătură cu problema românească.8 Titu Maiorescu. Pesta. Maria Popazu. director al Eforiei Instrucțiunii Publice și profesor la Școala Superioară de Litere din București. familia lui. Brașov.fundament" pe care s-au construit operele lui Mihai Eminescu. Stabilit la Viena.4 Doctorat o 1. Ioan Maiorescu a fost inspector al școlilor din Oltenia. profesor la Școala Centrală din Craiova. Familia Popazu era de la Vălenii de Munte și. Iași. Craiova. născută Popasu.2 La Academia Tereziană o 1. Revenit în țară după Unire. Profesor la Cernăuți. el rămâne o figură luminoasă a epocii de formare a învățământului românesc modern. Teolog prin formație (cu studii la Blaj. Maria. Ioan Maiorescu se dovedi un liber cugetător.5 Cariera universitară o 1. profesor la „Sfântul Sava“. În acest timp. Viena). este sora cărturarului episcop al Caransebeșului. n. București. . de origine aromână.7 Fondarea Junimii o 1. la 15 februarie 1840.1 Copilăria o 1. de director al Comisiei Centrale a Principatelor Unite. unde viitorul critic urmează clasa întâi a gimnaziului românesc. Cuprins [ascunde] • • • • • • • 1 Biografie o 1. se numea de fapt Trifu. Emilia și Titu. și cei doi copii.

Sibiu. [modifică] Studiile universitare Graba pe care o manifestă în obținerea diplomelor universitare (după numai un an de studii la Berlin obține la Giessen doctoratul „magna cum laude“. licența în drept) nu afectează seriozitatea pregătirii sale academice. apoi protopop al orașului. Maria Maiorescu cu copiii pribegește la București. provenind adesea din familii aristocratice. Ioan Popazu. Trimite o lucrare. în 42 de caiete aflate astăzi în fondul de manuscrise al Bibliotecii Academiei Române și la Biblioteca Centrală de Stat din București). anexă pentru externi a Academiei Tereziene. intitulată "Noapte de Anul Nou". În zilele revoluției. În această perioadă începe redactarea Însemnărilor zilnice (ținut până în iulie 1917. Nicolae din Schei. Însemnările ni-l prezintă încă din adolescență ca pe un caracter puternic. la 3 ianuarie 1857. Deși traducerea nu a fost publicată la acea dată. după încă un an. unde tatăl său era salariat al Ministerului de justiție. El face clasa întâi de gimnaziu la gimnaziul românesc din Brașov. după încă un an de studii universitare la Paris. Din nou la Brașov. [modifică] La Academia Tereziană În septembrie 1851 familia Maiorescu se stabilește la Viena. În timpul șederii familiei sale la Viena. Peste o lună i se echivalează anul de gimnaziu de la Brașov și este trecut în clasa a II-a. pasionat de cultură și dornic să se afirme prin capacitățile sale intelectuale în fața colegilor austrieci. îl priveau de sus.1851 – absolvind școala primară. semnată Aureliu. pe atunci paroh al bisericii Sf. la Gazeta de Transilvania cu intenția de a servi ca prezentare a unor traduceri ale sale din Jean Paul. gimnaziu înființat în 1850 prin strădania unchiului său. Succesul pe care îl obține în 1858 absolvind ca șef de promoție Academia Tereziană reprezintă o încununare a eforturilor sale și a voinței de care dăduse dovadă. Brașov. Titu Maiorescu urmează cursurile Academiei Tereziene. pe care le trimite apoi revistei. ambițios și iubitor de ordine. În numărul următor intenționa să publice traducerea unei povestiri de Jean Paul. . care. Între 1850 . licența în litere și filosofie la Sorbona și. pe care le va continua până la sfârșitul vieții și care constituie o prețioasă sursă de cunoaștere a omului Maiorescu. Titu Maiorescu continuă cursul primar (1848/1849 și 1849/1850) la școala protodiaconului Iosif Barac unde urmează primele două clase elementare. Titu Maiorescu este înscris la Gimnaziul românesc din Schei-Brașov. Ioan Maiorescu plecând în misiune la Frankfurt am Main. familia lui Ioan Maiorescu ajunge la Blaj. bazele culturii extrem de solide a lui Maiorescu se instaurează acum. În casa protopopului Popazu îl vede pe Anton Pann care îi va lăsa o impresie de neșters. Prin decembrie 1848 sub conducerea lui Avram Iancu. În octombrie Titu Maiorescu este înscris în clasa I la Gimnaziul academic.[modifică] Copilăria Între 1846 și 1848 Titu Maiorescu este elev al școlii primare din Craiova.

În octombrie este numit director al Școlii Normale „Vasile Lupu“ din Iași. In anul urmator ii apare la Berlin lucrarea de filozofie Einiges Philosophische in gemeinfasslicher Form („Considerații filozofice pe înțelesul tuturor”). vădit sub influența ideilor lui Herbart și Feuerbach. Clara Kremnitz.scrisoarea editată de Aurel A. publică articolul „Măsura înălțimii prin barometru” în revista Isis sau natura. La 8 . [modifică] Cariera universitară În vara anului 1862 este numit supleant la Tribunalul de Ilfov. Titu Maiorescu dă lecții celor patru copii ai familiei: Klara (viitoarea sa soție). Wilhelm (viitorul dr. ultimii doi ani de la Theresianum drept studii universitare. Universitatea din Giessen îi considerase. Essai d’un nouveau fondement de la philosophie”. pe lângă activitatea universitară. Pe 18 septembrie 1863 este ales rector al Universității din Iași pe o perioadă de patru ani. Titu Maiorescu își trece doctoratul în filozofie la Giessen. anuarul este precedat de disertația lui: „Pentru ce limba latină este chiar în privința educației morale studiul fundamental în gimnaziu ?” La 28 martie se naște fiica lui Titu Maiorescu. Bardeleben) și Hermann. [modifică] Doctorat În decembrie 1860 își ia Licența în litere și filosofie la Sorbona prin echivalarea doctoratului de la Giessen. când va părăsi Franța. În 1858. în urma consultării lucrării Einiges Philosophische in gemeinfasslicher Form (Ceva filosofie pe înțelesul tuturor). titlu sub care a și fost retipărită. Predă aici pedagogia. Din luna februarie până în luna septembrie este Decan al Facultății de Filosofie a Universității din Iași. și după „o apărare verbală făcută înaintea facultății în mod brillant a opiniunilor originale“. magna cum laude. Inițiază pentru prima oară în țara noastră. căsătorită Dymsza. 1934 este considerată totuși „cea dintâi încercare publicistică“ a lui T. În 1863 Titu Maiorescu publică la Iași „Anuariul Gimnasiului și Internatului din Iași pe anul școlar 1862—1863”. gramatica română. nr. Se căsătorește cu pupila sa. Maiorescu. soțul lui Mite Kremnitz. cu tema „Despre istoria republicii romane de la introducerea tribunilor plebei până la moartea lui Iuliu Cezar cu privire special la dezvoltarea economico-politică”. În luna noiembrie/decembrie devine profesor la Universitatea din Iași și director al Gimnaziului central din același oraș. Preparator pentru limba franceză în familia Kremnitz. Livia. Sorbona îi „concese titlul de licencé ès lettres“. W. În 1863 i se încredințează cursul de istorie la Universitate. predă psihologia la pensioane particulare și franceza în casa Kremnitz. apoi procuror. practica pedagogică a elevilor. n. Helene. 1. până la sfârșitul lui 1861. Întors în țară. psihologia și compunerea. moartă în 1946. La 17 decembrie. Kremnitz. în vederea doctoratului. pritnre care se numără și Ion Creangă. Mureșianu în Gazeta cărților. În continuare Titu Maiorescu își va pregăti doctoratul cu teza: „La relation.

întorcându-se la Iași pe 4 ianuarie 1864. directoratul la Școala Normală „Vasile Lupu“ din Iași. înființarea. care atrăseseră și suspendarea lui din toate funcțiile în 1864. totuși unele accente se schimbaseră. întemeierea Junimii împreună cu prietenii săi I. Pogor și Th. în 1867. la Societatea de filozofie. academician (membru al Societății Academice Române) la 27 de ani. care se cerea „fundamental reorganizat“. până când verdictul de achitare din anul următor avea să dovedească netemeinicia acuzațiilor îndreptate împotriva lui. Maiorescu este un conservator. greu sau aproape imposibil de conceput mai târziu: profesor universitar (la Iași) la 22 de ani. cu teza "Du régime dotal". Titu Maiorescu este dornic să contribuie din toate puterile la înscrierea statului recent format în urma Unirii din 1859 pe făgașul unei vieți culturale și politice de nivel european. ministru la 34 de ani. Între 1863—1864 Titu Maiorescu predă filozofia la Facultatea de Litere din Iași. Titu Maiorescu ține la Berlin o conferință (Die alte französische Tragödie und die Wagnersche Musik — „Vechea tragedie franceză și muzica lui Wagner”) în folosul monumentului lui Lessing la Kamenz. începerea activității de avocat. În vederea acestei misiuni. La 28 noiembrie obține la Paris diploma de licență în drept. Petre P. la „Cercle des sociétés savantes“ și reluată sub formă de comunicare. precum procesul care i-a fost intentat în urma calomniilor aduse de adversarii săi politici. adept al . cu o nouă concepție asupra vieții sociale și culturale românești. V. Alecsandri sau Bălcescu. Tot în decembrie se întoarce în țară și se stabilește în București. decan la 23 și rector la aceeași vârstă. Carp. Întors în țară la sfârșitul lui 1861. Dar această ascensiune n-a fost mereu lină și nici scutită de grele încercări. el va pleca într-o călătorie documentară la Berlin. la 27 aprilie. condițiile erau altele decât pe vremea tinereții romantice a lui Heliade Rădulescu. [modifică] Implicarea în viața socială În ziua de 10 martie 1861.octombrie Titu Maiorescu este numit la direcția Institutului Vasilian din Iași. În acel moment în care totul era de făcut și în care era nevoie de energii proaspete și de oameni de cultură formați în școlile înalte ale apusului. [modifică] Fondarea Junimii Anii 1860 au mai însemnat pentru Maiorescu „prelecțiunile populare“ (conferințe asupra unor variate probleme de cultură adresate unui public destul de larg). Deși perioada care a urmat Unirii din 1859 a reprezentat o epocă de împlinire a idealurilor pașoptiste. Maiorescu reprezintă noua generație. În ziua de 10 decembrie el începe ciclul de conferințe despre „Educațiunea în familie”. deputat la 30. Alexandru Odobescu.Rosetti. junimistă. din nou la Berlin. Titu Maiorescu va cunoaște la vârsta tinereții o ascensiune vertiginoasă. Pe planul ideologiei politice. din însărcinarea ministrului instrucțiunii publice de atunci. Negruzzi. repetată la 12 aprilie la Paris. a revistei Convorbiri Literare.

într-o viață literară în care marii scriitori vor fi ridicat nivelul artistic și. Duiliu Zamfirescu și alții. I s-a reproșat lui Maiorescu faptul că n-a consacrat mai mult timp literaturii. vor fi făcut să sporească exigența publicului. atâta cât este. Acestea se întemeiază pe o vastă cultură. ne relevă însă un om de o mare și. de avocat și de critic literar. universitară (ca profesor a avut și a promovat discipoli de valoarea lui C. dar. Rolul Junimii. opera lui de critic marchează profund una dintre cele mai înfloritoare epoci din istoria literaturii române: perioada marilor clasici. în același timp. dovedesc la Maiorescu o admirabilă delicatețe sufletească: . Pompiliu Eliade și alții). Ajutorul dat de Maiorescu scriitorilor din cercul Junimii și discipolilor său. implicit. Iorga: „Cald și frig nu i-a fost nimănui lângă dânsul“. ci conțin mai mult sentințe asupra ei. împărțită între activitatea politică (în care avea să ajungă până la funcția de prim-ministru. când o nevoie acută de literatură originală îl făcea pe Heliade Rădulescu să adreseze apeluri entuziaste pentru scrieri românești. într-un moment important din viața acestuia. discretă generozitate. un gust artistic sigur și pe impresionante intuiții. [modifică] Titu Maiorescu. pe P. în care condamnă introducerea unor instituții imitate după cele occidentale și cărora nu le corespundea un fond adecvat în mentalitatea. În privința comportării. În contra direcției de astăzi în cultura română. al căror rechizitoriu îl face în articolul din 1868.P. Această operă de îndrumător. RădulescuMotru. care părea să ascundă un suflet uscat. atitudinea olimpiană. Slavici. critic literar Începuturile activității de critic literar ale lui Maiorescu stau sub semnul aceleiași despărțiri de generația anterioară. Însuși mentorul Junimii considera acest fel de critică (net afirmativă sau negativă) necesară doar acelei epoci de confuzie a valorilor. este celebră în acest sens aprecierea vulcanicului N. adversar al „formelor fără fond“. Caragiale. care își făcea scrupule în legătură cu proveniența mijloacelor materiale permițând întreținerea sa la sanatoriul de la Ober-Döbling. chiar adversarului său. Carp). deceniul al șaptelea al secolului XIX ajunsese să cunoască o relativă afluență de poeți și prozatori. ale căror mijloace artistice erau adesea mult disproporționate față de idealurile și de pretențiile lor. dar și să piardă un prieten din tinerețe. de luptător pentru impunerea valorilor avea s-o ducă Maiorescu întreaga viață. a felului de a fi i s-a reproșat lui Maiorescu răceala. organice și temeinic pregătite. Iar rândurile adresate lui Eminescu bolnav. urmând ca modalitățile ei de realizare să se nuanțeze mai târziu. Adversarii de idei i-au numit depreciativ acțiunea „critică judecătorească“.P.unei evoluții naturale. creația și nivelul de cultură al poporului român. Negulescu. întrucât studiile și articolele lui nu analizează detaliat opera literară discutată. al lui Maiorescu însuși. Spre deosebire de anii premergători revoluției de la 1848. lipsa pasiunii. Creangă. Dobrogeanu-Gherea. Se punea acum problema unei selectări a adevăratelor valori pe baza unor criterii estetice și o asemenea sarcină își asumă Maiorescu. este legat de creația și impunerea în conștiința publicului a unor scriitori ca Eminescu. P.

necum de un amic de valoarea d-tale“. „Cu cât înaintăm însă în civilizațiune. cu atât rolul bărbatului devine mai greu.000 de căpățâni măsurate a rezultat 1.„Vrei să știi cu ce mijloace ești susținut deocamdată? Bine. enciclopedia liberă Salt la: Navigare. • Iosif Vulcan De la Wikipedia.. diferența craniană“. pentru toată lucrarea d-tale literară și politică? Dar a fost o adevărată exploziune de iubire. el să conducă sau să susțină statul. suntem noi așa străini unii de alții? Nu știi d-ta iubirea (dacă-mi dai voie să întrebuințez cuvântul exact. pe când femeia e redusă la un rol cu mult mai mărginit în mișcarea societăților culte. domnule Eminescu. el trebuie să lărgească câmpul ideilor.250 la femei“. pentru poeziile d-tale. căutare . cu atât el trebuie să-și muncească mai mult creierul ca să poată cuceri un loc în economia socială și să fie în stare a-și asigura existența și viitorul familiei sale. el să facă a înflori artele. deși este mai tare). cu care noi toți prietenii d-tale (și numai aceștia) am contribuit pentru puținele trebuinți materiale ce le reclama situația. să înlesnească bunul trăi al omenirii prin descoperiri și perfecționări zilnice. El trebuie să miște cultura. Și n-ai fi făcut și d-ta tot așa din multul-puținul ce l-ai fi avut când ar fi fost vorba de orice amic. [modifică] Misoginism Titu Maiorescu a declarat într-o conferință de la Ateneul Român din 1882. Din 1. admirația adeseori entuziastă ce o am eu și tot cercul nostru literar pentru d-ta.410 grame greutate mijlocie la bărbat și numai 1. aduse în sfera practică a vieții. nici îndoială. susținând că femeile își merită locul de la marginea societății din cauza creierului lor prea mic[1]: • „Cum am putea într-adevăr să încredințăm soarta popoarelor pe mâna unor ființe a căror capacitate craniană este cu zece la sută mai mică? Abia ajung astăzi creierii cei mai dezvoltați pentru a putea conduce o națiune pe calea progresului și prosperității materiale.. De aici.

Din acest motiv Iosif Vulcan este considerat "nașul literar" al celui mai important poet român. Fondatorul revistei Familia a scris poezii („Lira mea”. „Gărgăunii Dragostei”. Iosif Vulcan pune temeliile unei reviste. romanizarea numelui tânărului poet. patronată de Alexandru Roman. 1869). a cărei program era de a răspândi cultura română în Transilvania.Bustul lui Iosif Vulcan în Oradea Iosif Vulcan (n. La data de 8 septembrie . Redactorul Familiei este încântat de poezia primită. Oradea) a fost un publicist și scriitor român. semnată de Mihail Eminovici. întemeietorul școlii de la Beiuș. Holod. nuvele. anume. Studiile primare le urmează în comuna Leta-Mare. de la un privatist de la Gimanziul din Cernăuți. Iosif Vulcan primește la sediul redacției. transformându-l din Eminovici în Eminescu. [modifică] Biografie S-a născut într-o veche familie greco-catolică. piese de teatru („Ștefan Vodă cel Tânăr”. a fost nepotul de unchi al reputatului episcop-cărturar Samuil Vulcan. Bihor . În februarie 1866. 31 martie 1841. Tatăl său. Primele încercări sunt publicate în Federațiunea. membru al Academiei Române. La sfatul tatălui său. În luna iunie a anului 1865. se înscrie la facultatea de drept a Universității din Budapesta. o scrisoare însoțită de o poezie. romane și traduceri.d. unde se mută cu familia în 1844. 1882). Cariera de avocat nu-l satisface însă. „De-aș avea”. permițându-și însă o modificare. „Mireasă pentru Mireasă”). 8 septembrie 1907. Din 1851 urmează liceul la Gimnaziul Premonstratens. o importantă lucrare istorică („Panteonul Roman”. animator cultural. care azi îi poartă numele. cu numele Familia. deorece îndrăgea literatura. Nicolae Vulcan.

în Oradea a fost inaugurat Muzeul memorial „Iosif Vulcan". Pentru alte sensuri. Acest articol se referă la poet. Mihai Eminescu De la Wikipedia. doar cu un subsol boltit. foarte aproape de malul Crișului Repede. în care se află și statuia marelui cărturar român. [modifică] Muzeul memorial În anul 1965. de care îl desparte doar un mic parc. Este situat în centrul orașului. puteți discuta pe pagina de discuții. fără etaj. cu prilejul organizării festivităților de aniversare a unui veac de la apariția revistei Familia. enciclopedia liberă Salt la: Navigare. vezi Eminescu (dezambiguizare). marele publicist se stinge din viață și este înmormântat la cimitirul Olosig din Oradea. Citiți politica de protejare și jurnalul protecțiilor pentru mai multe detalii. strada cu același nume. căutare Modificarea acestui articol de utilizatorii noi sau anonimi este momentan dezactivată pentru a opri vandalismul. cere deprotejarea paginii. vă puteți autentifica sau înregistra.1907. Membru post mortem al Academiei Române Mihai Eminescu . Clădirea a fost construită pe la sfârșitul secolului al XIX-lea. Dacă nu puteți modifica articolul și doriți să faceți o schimbare.

Vede. Toată literatura română ce i-a urmat (de la tradiționaliști. 15 iunie 1889. București) a fost un poet. Goethe. Schiller. Influențe – Kant. nuvelă Mișcare Romantism literară – Operă/e de „La mormântul lui Aron Pumnul” debut – Folclorul românesc. Poezia egipteană.Mihai Eminescu în 1869. prozator și jurnalist român. jurnalist Naționalitate – român Perioadă activă 1866-1888 ca scriitor – Genuri – poezie. Shakespeare. socotit . Schopenhauer. ca și la cei pe – neomoderniști sau scriitorii postmoderni. Lenau. la Viena 15 ianuarie 1850 Naștere – Botoșani sau Ipotești 15 iunie 1889 (39 ani) Deces – București Profesiune – poet. optzeciști) Semnătură – Mihai Eminescu (născut ca Mihail Eminovici) (n.d. Creștinism ortodox. Botoșani sau Ipotești . 15 ianuarie 1850. la marii scriitori încadrați A influențat modernismului românesc. Cultura clasică. Hegel. Budism.

iar la 19 ani a plecat să studieze la Viena. creația sa aparținând unui romantism târziu.2 Familia Eminescu o 1. Între 1800-1947 13 Monografii. Rătăciri o 1. Cuprins [ascunde] • • • • • • • • • • • • • • 1 Biografie o 1.3 Copilăria o 1. și a lucrat ca redactor la Timpul. 46 de volume.7 Reîntoarcerea în țară. istorii literare. aproximativ 14.[2] A publicat primul său poem la vârsta de 16 ani. studii critice. studii critice. în jurul orei 4 dimineața. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu.2 Teatru și film o 7.1 În muzică o 7.3 Teoria conspirației . au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu. Eminescu a fost activ în societatea literară Junimea.1 Poezii și biografie o 14. În data de 15 iunie 1889. În 17 iunie Eminescu a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu din București.6 Student la Viena și Berlin o 1. ziarul oficial al Partidului Conservator. Receptări extralivrești 6 Opere antume 7 Mihai Eminescu în conștiința publică o 7. poetul a murit în sanatoriul doctorului Șuțu.000 de file.de cititorii români și de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română.2 Jurnalistul o 14.[3] Eminescu a fost internat în 3 februarie 1889 la spitalul Mărcuța din București și apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas. istorii literare.8 Boala 2 Profilul psihologic 3 Activitatea literară 4 Activitatea de jurnalist politic 5 Mitul Eminescu.5 Sufleor și copist o 1.1 Data și locul nașterii o 1.4 Debut o 1. Opere selective 14 Legături externe o 14. A fost ales post-mortem (28 octombrie 1948) membru al Academiei Române.3 Publicistică 8 Portrete 9 Fragmente audio 10 Note 11 Biografii 12 Monografii.[1] Receptiv la marile romantisme europene de secol XVIII și XIX. poetul și-a asimilat viziunile poetice occidentale. în ședinta din 25 ianuarie 1902. Între 1947-2007.

Data nașterii este confirmată de sora mai mare a poetului. iar a botezului la data de 21 în aceeași lună.4 Eminescu . iar în documentele gimnaziului din Cernăuți unde a studiat Eminescu este trecută data de 14 decembrie 1849. Aglae Drogli. în lucrarea Eminescu și poeziile lui (1889) citează cercetările în acest sens ale lui N. în acest dosar data nașterii este trecută ca „15 ghenarie 1850”. Această dată rezultă din mai multe surse. Titu Maiorescu. Giurescu și preia concluzia acestuia privind data și locul nașterii lui Mihai Eminescu la 15 ianuarie 1850. care însă susține că locul nașterii trebuie considerat satul Ipotești. printre care un dosar cu note despre botezuri din arhiva bisericii Uspenia (Domnească) din Botoșani. Totuși. D.5 Craterul Eminescu 14. în Botoșani.un om singular 14.6 Eminescu și Wikipedia Biografie Data și locul nașterii Statuia lui Mihai Eminescu din Cernăuţi Într-un registru al membrilor Junimii Eminescu însuși și-a trecut data nașterii ca fiind 20 decembrie 1849.[4] .o o o 14.

născută Jurașcu. Gheorghe. Șerban (n. 1906). pe Ioan și pe George. încercând să împiedice publicarea operei postume. sora mai mică a poetului. A studiat Politehnica la Praga și a devenit căpitan în armata română.[necesită citare] Bunicii săi. Aglae (n. Copilăria . 1846 a fost tovarășul de joacă al lui Mihai. S-a luptat cu Titu Maiorescu. născut mult mai târziu. nu departe de Suceava. în Ținutul Botoșanilor. 1856. și al Ralucăi Eminovici. locuiește în Ipotești și are doi băieți. Maria. (n. Este ridicat la rangul de căminar și își întemeiază gospodăria sa la Ipotești. Matei. fiică de stolnic din Joldești. comuna întemeiată de emigranții transilvăneni. provenit dintr-o familie de țărani români din nordul Moldovei. epidemiile de tifos. va contracta o boala venerică și se va sinucide în Ipotești. tuberculoză. 1848 sau 1849 trăiește doar șapte ani și jumătate. este singurul care a lăsat urmași direcți. Familia cobora pe linie paternă din Transilvania de unde emigrează în Bucovina din cauza exploatării iobăgești. 1844) studiază la Academia Militară din Berlin. Mor din cauza epidemiei de holeră din 1844. 1852. dar moare în copilărie. data nașterii sau a morții nefiind cunoscute. se îmbolnăvește de tuberculoză și moare alienat în 1874. trăiesc în Călineștii lui Cuparencu. Mihai a fost cel de-al șaptelea fiu. studiază medicina la Viena. a fost căsătorită de două ori. obligațiilor militare și a persecuțiilor religioase. a murit la un an și jumătate. După el s-a născut în jur de 1854 Harieta. n. iar pentru sifilis nu exista vreun tratament. hepatită erau frecvente. n. O posibilă explicație este că în secolul al XIX-lea speranța de viață nu depășea 40 de ani. cea care l-a îngrijit după instaurarea bolii. Primul născut. boala fiind incurabilă până la inventarea penicilinei. născut în 1843.1841). nu-i cunoaște și nu-i evocă în scrierile sale. d. Vasile. dar moare în 1873 din cauza unei răceli contractate în timpul unei misiuni. Ultimul copil. Iorgu. descris în mai multe poeme. primul băiat al lui Vasile. A suferit de boala Basedow-Graves. Moare în 1863 în urma unei epidemii de tifos. tatăl poetului. în 1884. trece din Bucovina în Moldova și îndeplinește funcția de administrator de moșie. n. și poetul. Niculae. Ruxandra se naște în 1845.Familia Eminescu Mihai Eminescu este al șaptelea dintre cei unsprezece copii ai căminarului Gheorghe Eminovici. Vasile și Ioana. Ilie. Are o carieră de succes.

unde poetul și-a făcut studiile în perioada 186063. Copilăria a petrecut-o la Botoșani și Ipotești. în patru tomuri. cea dintâi istorie a literaturii române în texte. probabil într-un pension particular. Între 1860 și 1861 a fost înscris la Ober-Gymnasium. Cunoscut prin Lepturariu românesc. școala generală nr. Șerban. din Austria. Clădirea Ober-Gymnasium din Cernăuți. Profesorii se recrutau. Se înființează și o catedră de română. Tot aici a predat Aron Pumnul. Frecventează cursurile la Ober Gymnasium și frații săi. fiind clasificat al 11-lea în primul semestru și al 23-lea în cel de-al doilea semestru. învățătorii săi participă la viața culturală și întocmesc manuale școlare. Termină școala primară cu rezultate bune la învățătură.Clădirea National-Hauptschule din Cernăuți. Cadre didactice cu experiență. destul de târziu. Este ocupată de Aron Pumnul. rămâi). singura instituție de învățământ liceal la acea dată în Bucovina anexată de Imperiul habsburgic în 1775. Eminescu. Sbiera. Termină clasa I cu rezultate bune la învățătură. pe care a repetat-o. întocmesc studii și colaborează la publicațiile vremii. În clasa a II-a. unde Mihai Eminescu a studiat în perioada 1858-60. tipărit la Viena între 1862 și 1865. cu precădere. Elevul Eminovici Mihai a promovat clasa I. afectiv. Nicolae. Între 1858 și 1866. . În prezent. Gheorghe și Ilie. Are ca învățători pe Ioan Litviniuc și Ioan Zibacinschi. Nu cunoaștem unde face primele două clase primare. 4. erudit în istoria bisericii ortodoxe române. Nu s-a simțit legat. liceu german din Cernăuți înființat în 1808. după 1848. fiind clasificat al 15-lea între 72 de elevi. Nu are notă la română pe primul semestru și este clasificat de Miron Călinescu. În prezent clădirea adăpostește o școală auto. 1. stare evocată cu adâncă nostalgie în poezia de mai târziu (Fiind băiet… sau O. A terminat clasa a IV-a clasificat al 5-lea din 82 de elevi. M. de învățătorii săi și nu-i evocă în scrierile sale. colț cu str. a urmat cu intermitențe școala primară National Hauptschule (Școala primară ortodoxă orientală) la Cernăuți. Strada Shkilna (Școlii) nr. într-o totală libertate de mișcare și de contact cu oamenii și cu natura. iar director pe Vasile Ilasievici. în casa părintească și prin împrejurimi. A urmat clasa a III-a la „Nationale Hauptschule“ din Cernăuți. Franko. Frecventează aici și clasa a IV-a în anul scolar 1859/1860. după care a făcut două clase de gimnaziu. I. l-a avut ca profesor pe Ion G. Se găsește pe str. Se impune în cursul anilor prin buna organizare administrativă și marea severitate în procesul de învățământ.

„nefiind nici un loc vacant de bursier“. În 21 martie 1864. apoi.succesorul lui Aron Pumnul la catedră. Situația lui școlară era de „privatist“. Elevul Eminovici a plecat la Cernăuți unde trupa de teatru Fanny Tardini-Vladicescu dădea reprezentații. în ambele semestre. i s-a promis că va fi primit „negreșit la ocaziune de vacanță. cu note maxime la română. Ion G. În 16 aprilie 1863 a părăsit definitiv cursurile. Sbiera i-a dat la română calificativul vorzüglich (eminent). însă. În toamnă s-a aflat în gazdă la profesorul său. 9816 către gimnaziul din Botoșani. Aron Pumnul. Promoţia 1864 a gimnaziului din Cernăuţi. Cunoștea însă biblioteca lui Pumnul până la ultimul tom. Aron Pumnul l-a calificat. . va îndeplini condițiunile concursului“. A fost refuzat. pe ambele semestre (la matematică). În 11 martie tânărul M. cu rugămintea ca salariul cuvenit pe luna februarie să fie înmânat fratelui său Șerban. Eminovici a solicitat pașaport pentru trecere în Bucovina. La 5 octombrie 1864. nu s-a mai întors la școală. Eminovici a intrat ca practicant la Tribunalul din Botoșani. A obținut insuficient pe un semestru la Valentin Kermanner (la limba latină) și la Johann Haiduk. Avea note foarte bune la toate materiile. La 5 martie 1865. a fost copist la comitetul permanent județean. ca îngrijitor al bibliotecii acestuia. culegător din creație populară și autor de studii de ținută academică. după ce. În medalion ar putea fi Eminescu În 1864 elevul Eminovici Mihai a solicitat Ministerul Învățământului din București o subvenție pentru continuarea studiilor sau un loc de bursier. Eminovici a demisionat. peste puțin timp. deși avea o situație bună la învățătură. Plecând de vacanța Paștelui la Ipotești. prin adresa nr. Mai târziu a mărturisit că îndepărtarea sa de matematică se datora metodei rele de predare.

respectând adevărul istoric atât cât există în ele. cât de cert este că drumul lui Eminescu în Transilvania. De fapt. în care apare și poezia La mormântul lui Aron Pumnul semnată M.în fond . Eminoviciu.încheierea sublimă a unei lecții pentru toată viața: ideea unității naționale și a culturii române aplicată programatic și sistematic. privatist. departe de a fi o «împrejurare boemă». În perioada 27 .. un pelerinaj transilvănean al cărui autor moral a fost Aron Pumnul. unde a locuit o perioadă și Mihai Eminescu (strada Aron Pumnul nr. „Cât de clar este. În 12/24 ianuarie moare profesorul de limba română Aron Pumnul. Lăcrămioarele învățăceilor gimnaziști (Lăcrimioare. cu poezia De-aș avea. Elevii scot o broșură. a lui Iosif Vulcan.. dar nu și-a realizat proiectul. «un imbold romantic al adolescenței». 367) A intenționat să-și continue studiile. sunt ani de cunoaștere prin contact direct a poporului. În . la Alba Iulia.Debut Casa din Cernăuţi a lui Aron Pumnul. a pribegit pe traseul Cernăuți – Blaj – Sibiu – Giurgiu – București.” (Sânziana Pop în Formula AS nr. a participat la adunarea anuală a ASTREI.28 august 1866. Sufleor și copist Din 1866 până în 1869. cu strategie și tactică. din Pesta. În același an îi mai apar în „Familia” alte cinci poezii. Iosif Vulcan îl convinge să-și schimbe numele în Eminescu și mai târziu adoptat și de alți membri ai familiei sale. a limbii. la mormântul prea-iubitului lor profesoriu). La 25 februarie/9 martie (stil nou) debutează în revista Familia. după toate normele și canoanele unei campanii ideologice. a fost . respectând documentele epocii cernăuțene. a obiceiurilor și a realităților românești. În iunie 1866 a părăsit Bucovina și s-a stabilit la Blaj cu intenția mărturisită de a-și reîncepe studiile. 19) 1866 este anul primelor manifestări literare ale lui Eminescu.

cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la zidirea mănăstirii de către Ștefan cel Mare). unde a fost prezentat lui N. la recomandarea acestuia. Acum începe și proiectul său de roman Geniu pustiu. Stabilit în București. sufleor și copist la Teatrul Național. neterminată. a părăsit Blajul și a mers la Sibiu. Student la Viena și Berlin Între 1869 și 1872 este student la Viena. Heinrich Theodor Rotscher (după ediția a II-a). fragmente de roman (Geniu pustiu). Eminescu a făcut cunoștință cu I. Ploiești. se află printre manuscrisele rămase. care concentrase mai multe forțe teatrale: Matei Millo. unde îl cunoaște pe I. Giurgiu. Junimea i-a acordat o bursă cu condiția să-și ia doctoratul în filozofie. începe colaborarea la Convorbiri literare. În timpul verii. Caragiale. Arad și alte orașe bănățene. se împrietenește cu Ioan Slavici. o cunoaște. pe Veronica Micle. A urmat cu regularitate două semestre. Apar primele semne ale "bolii". însă. la Viena.toamnă. Caragiale. . Cu această trupă face turnee la Brăila. participă la pregătirea unei serbări și a unui Congres studențesc la Putna. debutează ca publicist în ziarul Albina. dar nu s-a prezentat la examene. Galați. căminarul Gheorghe Eminovici află de soarta fiului său. L. Eminescu semnează contractul legal în această calitate. Th. Sibiu. a făcut traduceri din germană (Arta reprezentării dramatice. Obține de la Pascaly o cameră de locuit. Urmează ca „auditor extraordinar” Facultatea de Filozofie și Drept (dar audiază și cursuri de la alte facultăți). Lugoj. din Pesta. drame (Mira). Văzând aceste poezii în Familia. În 1867 a intrat ca sufleor și copist de roluri în trupa lui Iorgu Caragiale. l-a angajat ca sufleor a doua oară și copist al Teatrului Național. Este angajat în 1868 ca sufleor în trupa lui Mihail Pascaly. rătăcitor în lume. Densușianu. Traducerea. În 29 septembrie. apoi secretar în formația lui Mihail Pascaly și. în schimb. a scris poezii. Fanny Tardini-Vladicescu și actori din trupa lui Iorgu Caragiale. Între 1872 și 1874 a fost student „extraordinar” la Berlin. rămase în manuscris. de H. Pascaly. A continuat să publice în Familia. Rötscher). De aici a trecut munții și a ajuns la București. Activează în rândul societății studențești (printre altele. se obligă să traducă pentru marele actor Arta reprezentării dramatice Dezvoltată științific și în legătura ei organică de profesorul dr. Iosif Vulcan l-a întâlnit cu ocazia acestui turneu și a obținut de la Eminescu poeziile La o artistă și Amorul unei marmure. aceasta trupă a jucat la Brașov. fiind mulțumit de Eminescu. L. Timișoara. publicate apoi în Familia din 18/30 august și 19 septembrie/1 octombrie. scrisă pe mai multe sute de pagini.

În vară se întâlnește întâmplător în Cișmigiu cu fratele său Iorgu. ca simplu auditor deci. S-a înscris în cele două societăți studențești existente. Aici a făcut cunoștință cu Ioan Slavici și cu alți studenți români din Transilvania și din Bucovina. În data de 29 iunie. care la sfătuit să reia legăturile cu familia. strângerea basmelor. Eminescu era repartizat pentru Moldova. Poetul a refuzat hotărât. i se adresează din Ipotești lui Titu Maiorescu. Eminescu îl vizitează de Anul Nou. Printre tinerii de talent. setea lui de lectură era nepotolită. dându-i oarecare relații privitoare la organizarea serbării. poeziilor populare și a documentelor privitoare la istoria și literatura patriei. Îl preocupau și unele probleme cu care avea să iasă în publicistică. biblioteca Universității. Îi propune ca după terminarea studiilor să se stabilească la Iași. din cauza unor curente contradictorii în sânul societății România jună. care urmau să viziteze diferitele provincii. A început să crească numărul scrisorilor și telegramelor către părinți pentru trimiterea banilor de întreținere. cercul literar Orientul. se fixează comisiile de membri ale Orientului. Cu ocazia ultimului turneu. După aceasta. Eminescu demisionează împreună cu Slavici din comitetul de conducere.România jună. unde se aflau mai toți colegii lui de la Cernăuți. Împreună cu o delegație de studenți. Sosit incognito la Viena. participanți activi la serbare. ofițer. care avea ca scop. pe fostul domnitor Alexandru Ioan Cuza. Amândoi sunt acuzați că sunt atașați ideilor Junimii din Iași. a plecat cu trupa Pascaly în turneu la Iași și Cernăuți. la Döbling. În vară. Iacob Negruzzi îi comunică lui Eminescu impresia puternică provocată de poet în sânul societății Junimea din Iași. ale lui . prin poeziile publicate de acesta în Convorbiri literare. între altele. cu mult interes. a înființat împreună cu alți tineri. La 6 august 1871. A reluat legăturile cu vechii colegi de la Cernăuți și de la Blaj. În toamna anului 1871. care apoi s-au contopit într-una singură . În schimb. 1870. deoarece i-a lipsit bacalaureatul. când a urmat două semestre consecutive. sau remarcat pictorul Epaminonda Bucevski și compozitorul Ciprian Porumbescu. Titu Maiorescu evidențiază meritele de poet. În 2 octombrie. „poet în toată puterea cuvântului“. Eminescu s-a înscris la Facultatea de Filosofie ca student extraordinar. În studiul său despre Direcția nouă. Frecventa. În semestrul de iarnă 1869-1870 Eminescu a urmat cu oarecare regularitate cursurile. Eminescu se împacă cu familia.Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi La 1 aprilie 1869. iar tatăl său i-a promis o subvenție regulată pentru a urma cursuri universitare la Viena. Eminescu nu s-a mai înscris până în iarna lui 1871-1872.

care se afla în țară. agravată și de știrile triste primite de acasă. la cafenea. iar în 8 aprilie a cerut bani pentru a se înscrie în semestrul al II-lea. ajuns aici cu ajutorul unei subvenții lunare de 10 galbeni.Eminescu. i-a scris necăjit că duce o mare lipsă de bani. având datorii pentru chirie. În 26 iulie 1873 i s-a eliberat certificatul dorit. Studiul se tipărește cu începere din acest an în Convorbiri literare. în care i se propunea poetului să-și obțină de urgență doctoratul în filosofie pentru a fi numit profesor la Universitatea din Iași. În 8 decembrie s-a reînscris la Universitate pentru semestrul de iarnă. Cursurile la care se înscrisese. a ajuns să constate că „anul acesta e într-adevăr un an nefast“ din cauza bolii și a lipsurilor de tot felul. Toamna a petrecut-o în tovărășia lui Ioan Slavici. intenționează să se mute la o altă universitate. în provincie. în fine. găzduit la Samson Bodnărescu. într-o scrisoare către Șerban. Ministrul Învățământului i-a trimis la Berlin suma de 100 galbeni pentru depunerea doctoratului. din care cauză se află într-o stare sufletească foarte rea. sau pe care și le notase să le urmeze. erau foarte variate: din domeniul filozofiei. citându-l imediat după Alecsandri. Rosetti i-a înlesnit însă rămânerea mai departe la Berlin. a avut loc o bogată corespondență între Maiorescu și Eminescu. pentru statul român. În data de 10 februarie a aceluiași an. documentele din Königsberg. Din această cauză. Se plânge și de lipsa unui pardesiu. economiei și dreptului. În 18 martie. 1872 este anul probabil al întâlnirii cu Veronica Micle. istoriei. din partea Junimii. În perioada 17/29 ianuarie . Mihai Eminescu în prima jumătate a anilor 1870 În aceste împrejurări a părăsit Viena și s-a întors în țară. pe baza unui certificat de absolvire de la liceul din Botoșani. apoi „la birt. se plânge că a fost bolnav. În 18 decembrie s-a înscris la Universitatea din Berlin. la Viena. . prin mărirea salariului. pretutindenea“. În timpul verii i sa dat sarcina de a cerceta oficial.7 mai 1874. De data aceasta Eminescu era înmatriculat ca student. într-o scrisoare către părinți. La 16 decembrie 1871.

Veronica Micle a rămas. s-a internat în spital prin intervenția agenției române din Berlin. agenția din Berlin a anunțat moartea lui Șerban. În 7 octombrie. A frecventat cu regularitate ședințele Junimii. Maiorescu a luat cunoștință prin Al. ministrul Învățământului. fratele poetului. s-a împrietenit cu Mite Kremnitz. a înaintat o listă bogată de tipărituri și manuscrise vechi pentru achiziționare. În 28 noiembrie. În 6 martie. prin Maiorescu. Tot în acest an a început traducerea din germană a unei gramatici paleoslave. care dăduse semne de o alienație mintală. Lambrior că Eminescu nu poate pleca așa curând în străinătate ca să facă doctoratul. Șerban. Eminescu a primit postul de corector și redactor al părții neoficiale la ziarul local Curierul de lași. însă. În 19 septembrie. fratele poetului.Poetul a început să sufere de o inflamație a încheieturii piciorului. iar în 14 martie. a motivat de ce a abandonat această sarcină și de ce a luat drumul către țară. De multe ori l-a vizitat pe Creangă în bojdeuca sa. iar în 8 noiembrie a promis că va veni într-o joi la serata literară de la Veronica Micle. fiind oprit de întâmplări grave în familie: două surori se îmbolnăviseră de tifos la băi în Boemia. Rătăciri Timbru poştal românesc din 1958 În prima parte a anului 1875 a pus ordine în bibliotecă și a propus îmbogățirea ei cu manuscrise și cărți vechi românești. în . L-a introdus pe Ion Creangă în societatea Junimea. unde. printr-o scrisoare adresată secretarului agenției diplomatice din Berlin. Pe lângă sarcinile de la bibliotecă. În 10 octombrie. Reîntoarcerea în țară. într-un raport adresat lui Maiorescu. A făcut un drum la București. idolul său. pentru a citi o poezie cu subiect luat din folclor. Eminescu a predat acum lecții de logică la Institutul academic în locul lui Xenopol. Rămas fără serviciu. În 1 septembrie a fost numit în postul de director al Bibliotecii Centrale din Iași. S-a întors în noiembrie 1874 la Berlin pentru examene. unde numeroase rubrici redactate de el au fost publicate fără semnătură.

a murit Ștefan Micle. Într-o scrisoare din 1880 către Henrieta. care-i trimisese invitație de nuntă. în special adresate de tatăl său. Negruzzi îi scrie imputându-i că nu-i mai trimite nici o colaborare. Ministerul a înaintat raportul Parchetului din Iași. din cauza grevei declarate de elevii unor clase. prin raportul său către Ministerul Învățământului. Raluca Eminovici. Situația lui materială era nesigură. să fie urmărit pentru obiecte și cărți „sustrase“. 2 din Păcurari. Văduva lui Micle a venit la București și l-a rugat să intervină pentru urgentarea pensiei sale.cadrul prelegerilor publice ale Junimii a rostit conferința pe care a tipărit-o în Convorbiri literare din 1 august sub titlul Influența austriacă asupra românilor din principate. profesor suplinitor. În 15 iunie a primit scrisoarea lui Maiorescu prin care i s-a propus funcția de revizor școlar pentru districtele Iași și Vaslui. Petrino. Nu a publicat decât o poezie. i-a comunicat lui Slavici că se simte din ce în ce mai singur. trăind la Iași între 1874-1877. Petrino a cerut ca Eminescu. Împreună au făcut planuri de căsătorie nerealizabile. autorul broșurii criticate de Eminescu prin articolul său O scriere critică. În 5 septembrie a trimis un raport cu propuneri de reorganizare a școlilor din județul Vaslui. În a doua jumătate a lunii octombrie. revizor școlar pentru județele Iași și Vaslui. Eminescu a fost pus în disponibilitate prin decretul domnesc nr. Tot în această vreme a fost înlocuit și la școală. unde s-a dedicat gazetăriei. către același. judecătorul de instrucție în cazul raportului înaintat la Parchet de către D. sora sa. Eminescu a părăsit Iașii și a venit la București. A continuat să publice în Convorbiri literare. nici dispoziție să-l felicite măcar pe Matei. s-a plâns că are mult de lucru și că este bolnav trupește. a declarat că „nu este loc de urmare“. că Iașii i-au devenit „nesuferiți“. În 6 august 1879. . În 22 iunie. iar în 17 decembrie. i-a murit și mama). fost bibliotecar. A remarcat pe institutorul Ion Creangă de la Școala nr. Nu a avut nici timp. A devenit bun prieten cu Ion Creangă. redactor la ziarul Curierul de Iași. mama poetului. S-a îndrăgostit de Veronica Micle. iar în ziua următoare a predat biblioteca lui D. Iași. În 1 iulie a fost invitat să-și ia în primire noul post de revizor. Petrino. Din partea familiei a primit numai imputări. iar în 12 octombrie a precizat. 1013. dar mai mult sufletește. a avut necazuri în familie (i-au murit mai mulți frați. A fost director al Bibliotecii Centrale. În 26 mai a înaintat Ministerului un raport elogios asupra unei cărți didactice alcătuită de Ion Creangă și alții. A renunțat la căsătoria proiectată cu Veronica Micle. D. fiind invitat să intre în redacția ziarului Timpul. În 3 iunie. În 20 septembrie 1877. schimbându-se guvernul. S-a reîntors în țară. În 15 august s-a stins din viată la Ipotești. pe care l-a determinat să scrie și l-a introdus la Junimea. În 10 august a înaintat Ministerului un raport asupra constatărilor făcute cu ocazia conferințelor cu învățătorii din județul Iași.

Este semnalat adeseori în casă la Maiorescu.În 1877 s-a mutat la București. apoi redactor-șef (în 1880) la ziarul Timpul. În 1 ianuarie. nicidecum ceva incurabil. au fost adăugate contribuției amicilor pentru plecarea lui Eminescu.). Fondurile strânse din vânzarea biletelor. Eminescu a dat semne de depresie. care au cerut relații asupra bolnavului. "boala" a izbucnit din plin. în 23 iunie. Boala Poesii . În 13 septembrie. Reorganizarea redacției este însă inoperantă. în două rânduri. se citesc „iarăși vecinic frumoasele poezii de Eminescu” în casa lui Maiorescu. „Luceafărul” în limba germană.1884 Nu a publicat nici o poezie în tot timpul anului 1882. În lipsa lui se citește la Maiorescu. A desfășurat o activitate publicistică excepțională. în ședințele Junimii de la Titu Maiorescu. la gazetă. Eminescu a fost trimis la Viena în 20 octombrie și internat în sanatoriul de la Ober-Dobling. în absența poetului. cu diagnosticul de psihoză maniaco-depresivă. Eminescu este internat pentru o vreme în spital. fiind însoțit pe drum de un vechi prieten. probabil. Maiorescu a fost vizitat în 12 august de Gheorghe Eminovici și de fratele poetului (locotenentul). etc. Eminescu este flancat de un director și un comitet redacțional care urmau să-i tempereze avântul său polemic. pe o căldură înăbușitoare. iar la 28 iunie. În luna ianuarie a anului 1883. Luceafărul. . Acum a scris marile lui poeme (seria Scrisorile. care i-a ruinat însă sănătatea. fiindcă poetul continuă să scrie în stilul său propriu. unde până în 1883 a fost redactor. Alexandru Chibici Revneanu.000 lei. În schimb a citit în mai multe rânduri „Luceafărul” pe care Mite Kremnitz l-a tradus în germană. în valoare de 2. În aceeași zi a fost internat în sanatoriul doctorului Șuțu. La București.

Mormântul lui Mihai Eminescu . si chiar binedispus. cunoscuți poetului. care aveau sarcina să-l vadă cât mai des la sanatoriu. Popazu. diverse circulare pentru restituirea cărților împrumutate și pentru convocarea comisiei bibliotecii. În primăvara lui 1887. cu același însoțitor. iar în 15 iulie Eminescu a plecat înspre destinațiile recomandate. un spectacol în beneficiul bolnavului. însoțit de Chibici. În luna decembrie a primit vizita lui Vlahuță. din Viena. care l-a gasit in deplinatate putere creatoare. lângă Odessa. Albumul literar al societății studenților universitari Unirea i-a publicat poezia Nu mă-nțelegi. Trupa de teatru a fraților Vlădicescu. iar în noiembrie a fost internat în spitalul Sf. unde a îndeplinit roluri șterse: a scris statele de plată. Doctorul Obersteiner a recomandat la 10 februarie ca pacientul să facă o călătorie prin Italia. În 26 februarie Eminescu a plecat în călătoria recomandată. care au lansat liste de subscripție publică pentru întreținerea și îngrijirea poetului.august 1885 a urmat o cură la Liman. Aceștia au recomandat trimiterea pacientului la Viena și Hall. A fost înlocuit în 9 noiembrie din postul de la bibliotecă și. În perioada iulie . În timpul acesta. În 8 ianuarie a murit la Ipotești. A plecat în 7 aprilie la Iași. La începutul lunii septembrie încă nu venise la Iași. Eminescu a sosit la București în 27 martie. Gheorghe Eminovici. însoțit de doctorandul Grigore Focșa. În 24 septembrie a fost numit în postul de sub-bibliotecar al Bibliotecii Centrale din Iași. și a fost internat în spitalul local Sfântul Spiridon. Spiridon. în urma unui consult medical. exprimându-i aceeași dorință. În 12 ianuarie Eminescu i-a scris lui Chibici că dorește să se întoarcă în țară. adresele pentru înaintarea lor. Editura Socec i-a dat 500 lei în contul volumului de poezii. C. la Iași s-au organizat comitete de ajutorare. Eminescu a plecat la Botoșani. În 15 martie. primit la gară de mai mulți amici. Henrieta. la sora sa Henrieta. a dat în luna decembrie la Botoșani. Neculai Eminovici (Nicu) s-a sinucis prin împușcare. În anul 1886 a fost menținut în serviciul bibliotecii. este transportat la ospiciul de la Mânăstirea Neamț. În 25 octombrie a fost prezent la banchetul anual al Junimii. iar în 4 februarie i-a scris lui Maiorescu. În 1 septembrie s-a întors de la Hall la Botoșani. de unde a scris cerând bani pentru plata taxelor.În 1 ianuarie 1884 Eminescu a fost vizitat de Maiorescu și de vărul acestuia. unde a stat sub îngrijirea doctorului Iszak și a sorei sale. tatăl poetului. În 7 martie la Ipotești. În 13 iulie a mers la Iași pentru un consult medical.

rămasă în manuscris la Biblioteca Centrală din Iași. Aici a avut un modest început de activitate literară. Despre moartea poetului. Ziarul Românul anunța ziua următoare la știri: Eminescu nu mai este. Camera a votat un ajutor lunar de 250 lei. l-a examinat pe Mihai Eminescu. Propunerea a fost susținută și de Mihail Kogălniceanu. Mihail Eminescu este atins de alienație mintală în formă de demență. Concluzia raportului medical a fost următoarea: “dl. și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări. în jurul orei 4 dimineața. stare care reclamă șederea sa într-un institut”. o pensie viageră. I-a amintit Henrietei de gramatica limbii sanscrite. În 15 aprilie. existând suspiciunea că ar fi murit ucis. Sicriul a fost dus pe umeri de elevi de la Școala normală de institutori din București. Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate. În 23 noiembrie proiectul de lege a trecut la Senat. împreună cu dr. de către stat. Veronica Micle a venit la Botoșani și l-a determinat pe Eminescu să se mute definitiv la București. pământul românesc.Eminescu a dorit în 1888 să-și termine unele lucrări de care și-a amintit că le-a lăsat în manuscris. Medicul Zaharia Petrescu. Călinescu a scris: „Astfel se stinse în al optulea lustru de viață cel mai mare poet. la 20 martie 1889. Prin scrisoare recomandată i-a cerut lui Maiorescu să-i trimită biblioteca și manuscrisele rămase la București. până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale. Criticul însă nu a dat niciun răspuns acestei scrisori. București. În data de 15 iunie 1889. G. vezi: Eminescu văzut de Caragiale. [5] În 13 aprilie s-a instituit o curatelă pentru asistența judiciară a bolnavului. poetul s-a stabilit definitiv la București. Eminescu a fost internat în 3 februarie 1889 la spitalul Mărcuța din București și apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas. unde a fost susținut de Nicolae Gane ca raportor. poetul a murit în sanatoriul doctorului Șuțu din strada Plantelor.[6]” Tudor Vianu a spus: "fără Eminescu am fi mai altfel și mai săraci" Cauza exactă a morții sale rămâne însă învăluită în mister. . poate. [7] Profilul psihologic Pentru detalii. Iacob Negruzzi a depus pe biroul Camera Deputaților o petiție din partea unui număr de cetățeni din toate părțile țării. pentru un proiect de lege prin care să se acorde poetului. pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată. Legea s-a votat abia în luna aprilie a anului următor. În 17 iunie Eminescu a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu. Alexandru Șuțu.

[9] „Așa l-am cunoscut atuncea. așa a rămas până în cele din urmă momente bune: vesel și trist. nepăsător ca un bătrân stoic și iritabil ca o fată nervoasă. comunicativ și ursuz. După părerea lui Caragiale trăsătura cea mai caracteristică a lui Eminescu era faptul că „avea un temperament de o excesivă neegalitate”[8]. în care va analiza doar cîteva poezii publicate în revista Convorbiri literare pînă în momentul . mulțumindu-se cu nimica și nemulțumit totdeauna de toate. Elveţia Cea mai realistă analiză psihologică a lui Eminescu i-o datorăm lui I. blând și aspru. nefericită pentru om!” Criticul Titu Maiorescu. Ironie și Două note.L. Direcția nouă în poezia și proza românească(1872). cel care l-a sprijinit moral și material pe parcursul întregii vieți dar mai ales după tragicul moment al declanșării bolii sale. Ciudată amestecătură! – fericită pentru artist. aci apoi lacom de plăcerile vieții. fugind de oameni și căutându-i.Bustul lui Mihai Eminescu din Constanţa Bustul lui Mihai Eminescu in Vevey. Viața lui Eminescu a fost o continuă oscilare între atitudini introvertite și extravertite. s-a ocupat de poezia sa în două dintre articolele sale. Caragiale care după moartea poetului a publicat trei scurte articole pe această temă: În Nirvana. aci de o abstinență de pustnic.

într-un sanatoriu din Viena. care nu suferea din cauza condițiilor materiale în care trăia. singura mea avere. care de altfel erau dominante. Viața lui Eminescu a fost o suprapunere de cicluri de diferite lungimi formate din avânturi alimentate de visuri și crize datorate impactului cu realitatea. Te urăsc uneori pentru că te știu stăpână pe toate farmecele cu care m-ai nebunit. și Epigonii și va reveni ulterior după moartea poetului asupra întregului set de poezii publicate antum în studiul Eminescu și poeziile sale. sau puteau fi chiar de mai lungă durată când erau legate de evenimentele care i-au marcat viața în mod semnificativ. pentru care râsul tău nu are prețul ce i-l dau eu și nebunesc la ideea că te-ar putea atinge altul. Dar poate documentul cel mai uman. și așa cum își amintește Caragiale. tot așa – uneori – te urăsc. te urăsc fără cauză. unde să nam nici a te arăta nimănui și liniștit nu aș fi decât închizându-te într-o colivie. în funcție de importanța întâmplărilor. Veronică. asigurîndu-l că volumul său de Poesii.” .tipăririi articolului. încât lumea în care trăia el după firea lui și fără nici o silă era aproape exclusiv lumea ideilor generale ce și le însușise și le avea pururea la îndemână. ajutată de o memorie căreia nimic din cele ce-și întipărise vreodată nu-i mai scăpa (nici chiar în perioadele bolnave declarate). participarea la întâlnirile Junimii sau ziaristica de la Timpul. activitatea politică din timpul studenției. așa cum se poate constata din poeziile sau scrisorile sale. întâmplare externă. caracteristica lui principală fiind „seninătatea abstractă”[10]. că pe cât te iubesc. cel mai cald este scrisoarea pe care i-o trimite în perioada în care poetul se îngrijea de sănătate. o altă admiratoare declarată a poetului. unde numai eu să am intrarea. refuzată totuși de poet din motive politice. avere sau neavere. numai pentru că-mi închipuiesc că râzi cu altul. Eminescu era de multe ori sub influența unor impulsuri inconștiente nestăpânite. În portretul pe care i l-a făcut poetului în studiul Eminescu și poeziile sale(1889). ca legătura cu Veronica. decât departe de lume. se bucură de o bună recepție. Titu Maiorescu accentuează trăsăturile introvertite ale lui Eminescu. cea care a intervenit pe lîngă regele Carol I pentru a-i fi acordată distincția "Bene merenti". Mortua Est. Dăm ca exemplu caracteristic acestor crize felul în care descrie el însuși accesele sale de gelozie. Fericit pe deplin nu aș fi cu tine. În aceeași proporție tot ce era caz individual. „Ceea ce caracterizează mai întâi de toate personalitatea lui Eminescu este o așa covârșitoare inteligență. fiind citit atît de locuitorii mahalalei Tirchileștilor cît și de doamnele de la Curtea Reginei Carmen Sylva. publicat la scurtă vreme după moartea sa prematură. convenție socială. rang sau nivelare obștească și chiar soarta externă a persoanei sale ca persoană îi era indiferentă. este vorba despre Venere și Madonă. indiferent la ironiile și laudele semenilor.[11] „Tu trebuie să știi. când trupul tău e al meu exclusiv și fără împărtășire.” În realitate. editat de Socec în ediție princeps în 1883. Ciclurile puteau dura de la câteva ore sau zile. fără cuvânt. te urăsc presupunând că ai putea dărui din ceea ce e averea mea. în străinătate. Maiorescu a promovat imaginea unui visător rupt de realitate. până la săptămâni sau luni.

chiar dacă și mijlocul și calea n-ar fi conforme cu civilizația și umanitarismul . Până atunci el fusese revizor școlar în județele Iași și Vaslui. descoperit tot de Mihai Eminescu la Viena. căci pentru adevărata și deplina înțelegere a instituțiilor noastre de azi ne trebuie o generațiune ce-avem de-a o crește de-acu-nainte. cît și sărbătoarea consacrată serbării de la Putna. publicație aflată atunci în proprietatea unui grup de junimiști. Activitatea de ziarist a lui Eminescu a început în vara anului 1876. Articolele pe care le scria au constituit o ocazie de a face cititorilor educație politică.Ioan Slavici. Eminescu nu a practicat jurnalismul ca pe o meserie oarecare din care să-și câștige pur și simplu existența. organul oficial al conservatorilor. dar la cea de a doua sufletul meu ține ca la el însuși. Nu caut adepți la ideea cea întâi. a evocat în cîteva texte cu caracter memorialistic atît amintirile din perioada prieteniei lor vieneze. Titu Maiorescu. Deși a ajuns jurnalist printr-un concurs de împrejurări. vezi: Eminescu jurnalist politic. funcție obținută cu sprijinul ministrului conservator al învățământului. așa cum își propusese. vezi: Opera poetică a lui Mihai Eminescu. Eminescu a fost demis din funcția de revizor școlar și a lucrat ca redactor la Curierul de Iași. în care nu oblig pe nimeni de-a crede. „Părerea mea individuală. Activitatea de jurnalist politic Pentru detalii. Eminescu a fost angajat în octombrie 1877 ca redactor la cotidianul Timpul. cu orice mijloc și pe orice cale. un alt mare scriitor junimist. nevoit să o practice din cauza schimbărilor prilejuite de căderea guvernului conservator. e că politica ce se face azi în România și dintr-o parte și dintr-alta e o politică necoaptă. Activitatea literară Pentru detalii.[12]” Pentru Eminescu legea supremă în politică era conservarea naționalității și întărirea statului național: „ … toate dispozițiile câte ating viața juridică și economică a nației trebuie să rezulte înainte de toate din suprema lege a conservării naționalității și a țării. La inițiativa lui Maiorescu și Slavici. unde a rămas în următorii șase ani. organizată la propunerea societății "României june". din care cei doi au făcut parte în epoca studiilor lor la Universitatea din Viena. Eu las lumea ca să meargă cum îi place dumisale – misiunea oamenilor ce vor din adâncul lor binele țării e creșterea morală a generațiunii tinere și a generațiunii ce va veni. Imediat după preluarea conducerii ministerului de către liberalul Chițu.

In functie de perioada in care s-au desfasurat curentele literare se impart in zece mari epoci ale literaturii: umanismul. Cultivat si afirmat de o clasa sociala ridicata de jos si potrivnica nobilimii. Curentul literar este o miscare literara de o anumita amploare si durata.” [13]” De aceea o politică eficientă putea fi realizată numai ținând seamă „de calitățile și defectele rasei noastre. spargerea normelor conventionale si rigide ale clasicismului. Epoca destramarii feudalismului si a dezvoltarii capitalismului. Prin atitudinea sa. Particularitatile romantismului Curentul literar este greu de definit el desemnand o realitate (cea artistica) de o complexitate uriasa in continua prefacere si reasezare in primul rand recalcitranta la etichetari si delimitari stricte definitive. nu exclusiv. iluminismul. în linia întâia. etc.A. simbolismul. epoca revolutiilor burghezo-democrate si a razboaielor pentru eliberare si independenta nationala. bugetul. Principalele caracteristici ale romantismului universal. de predispozițiile ei psihologice”. „Dar ceea ce credem. clasicismul. întemeiați pe vorbele bătrânului Matei Basarab e că țara este.care azi formează masca și pretextul sub care apusul se luptă cu toate civilizațiile rămase îndărăt sau eterogene. a satisfacerii condițiilor impuse de Congresul de la Berlin pentru recunoașterea independenței și proclamarea regatului. romantismul impune un suflu nou. Majoritatea articolelor scrise de Eminescu fac parte dintr-o polemică continuă dusă cu ziarele liberale și în principal cu Românul condus de C. politica externă. Ceea ce își dorea era ca interesul național să fie dominant. caracterizat prin setea de libertate. naturalismul. noua constituție și legea electorală. Aparut . Rosetti. care se pot subsuma unor viziuni comune intr-o anumita perioada istorica si rezultanta generala a tendintelor unei epoci. dările. a proclamării independenței. Romantismul curent literar .Romantismul romanesc. inamovibilitatea magistraților. elemental național și că e scris în cartea veacurilor ca acest element să determine soarta și caracterul acestui stat. romantismul. expresionismul. realismul. ideologica. filozofica) exprimate in literatura. postmodernismul. Pe lângă aceste mari evenimente politice și sociale el s-a ocupat în articolele sale de toate problemele societății românești din acea vreme: răscumpărarea căilor ferate. convergenta a unor principii generale de natura complexa (artistica. Eminescu nu dorea să constrângă cetățenii de altă etnie să devină români sau să-i excludă din viața publică. liberalii aflându-se atunci la guvernare. aduc in campul literaturii un nou curent literar numit romantism. înființarea Băncii Naționale. parnasianismul. Unul dintre curentele cele mai semnificative si cu o mare dezvoltare este romantismul.” [14] Publicistica lui Eminescu acoperă perioada Războiului de Independență. inclinarea spre reverie si spre explorarea complexitatii eului uman.

preromantica. duce la maturizarea estetica a romantismului. Kcats. asa cum apare la scriitori ca Balcescu. alaturi de atmosfera romantica dominanta si elemente clasice sau realiste. se prelungeste apoi si mai tarziu prin opera lui Obodescu. Alecsandri. este stimulatorul luptei pentru eliberare si al desteptarii constiintei nationale. cu un program bine definit. Filonul romantic. specifice conditiilor sociale si politice din tara noastra. V. romantismul. Mai intai trebuie remarcat faptul ca la noi. la sfarsitul secolului al XVIII-lea si inceputul secolului al XIX-lea. In evolutia miscarii romantice din tara noastra. o a treia categorie de romantici manifesta deceptia urmata dupa consolidarea burgheziei care a tradat interesele poporului. Shakespere– in Anglia.mai intai in Anglia. Literatura romantica din perioada pasoptista nu se pierde in zugravirea zbuciumului si a cautarilor intime. de evocare istorica. Asachi prezinta o literatura a ruinelor cu un usor regret fata de un trecut eroic care poate servi ca exemplu al luptei prezentate in care visul. O a treia etapa postpasoptista cand burghezia realizeaza monstruoasa coalitie tradand masele populare. Heine in Germania. militanta. Intr-o prima etapa. La scriitori ca Alexandrescu. scriitori cum sunt Vasile Carlova. Cu toate aceste diversificari. cu toate ca predomina. care ridica literatura noastra de la incercarile minore ale Vacarestilor. momentul pasoptist propriu-zis. patriotica si vizionara. asa cum se manifesta la genialul nostru poet Mihai Eminescu. Alecsandri sau la ardeleanul Andrei Muresianu. aduce o poezie lirica. Heliade Radulescu sau Gh. cu radacini adanci in bogatul filon folcloric.Dumas . romantismul. Romantismul romanesc apare ca o miscare unitara. Lermontov in Rusia. de refugiu in natura si mitologie. Astfel. coexista alaturi de clasicism si realism. Chamisso. apoi in Germania si Franta. Romantismul romanesc prezinta caractere proprii. O a doua etapa. Bolintineanu.tatal. Novalis. romantismul apare ca un curent literar omogen. Hasdeu. In literatura universala cei mai importanti scriitori romantici sunt: Byron. Negruzzi. Stendhal in Franta. distingem un romantism avantat. pusa in slujba idealului national. cu trasaturi si o metoda de creatie proprie. Alexandrescu. in tara noastra. pesimiste chiar. Puskin. vizionar si revolutionar. . la geniul universal al lui Eminescu. Kogalniceanu. Goga. Al. fantasticul si meditatia primeaza. Macedonski. romantismul este o miscare literara complexa cu tendinte adeseori contradictorii. Lamartine. un altul caracterizat prin regretul fata de trecutul patriarhal si rezistenta la procesul de innoiri. ca maniera de creatie si atitudine fata de viata. gasim. ea este o literatura angajata. dar si la o reactie critica si pamfletara fata de societate sau platitudini elegiace. In al doilea rand. Russo. Sadoveanu. se pot distinge mai multe etape.Hugo. Shelley. in sfarsit.

o inimoasa daruire si slujire a poporului. ca uratul. in timp ce o figura respingatoare are un suflet nobil. meditatia si elegia. romancierul introduce in literatura un limbaj metaforic. dandu-se o atentie deosebita traditiei populare. personajele sunt luate din toate categoriile sociale. pentru ca antiteza si contrastul sunt procedee specifice artei romantice. Specificitatea romantismului romanesc se exprima in specii literare ca doina si balada de inspiratie populara. Principalele caracteristici ale romantismului universal: 51455kzm49hfh5i • • • • • romantismul inlatura si neaga normele si metodele prescrise de clasicism. legenda istorica si poemul in versuri sau in proza si se concretizeaza in opere de aparte tinuta estetica si inalt mesaj patriotic. un vocabular comun si suculent. drama. grotescul – in opozitie cu frumosul. romantismul afirma primatul subiectivitatii.Principalele caracteristici ale romantismului romanesc pasoptist raman patriotismul si lupta pentru realizarea idealului national. istoriei si folclorului. „Coana Chirita la Iasi”(Vasile Alecsandri). izvorate din natura compozitiei sau a subiectului tratat. . Operele reprezentative pentru romantismul romanesc sunt: „Poezii populare ale romanilor”. zugravite in complexitatea vietii sociale si psihice. izvoarele de inspiratie. fata de suprematia legii si a unui rationalism rece. al spontaneitatii si sinceritatii emotionale. considerate ca manifestari specifice ale genului popular. feericul sau fantasticul. Antiteza nu o gasim numai in conflictul operei sau intre personaje diferite: adeseori acelasi personaj este creionat in trasaturi contraste – un fizic frumos ascunde un suflet murdar si pervers. o constiinta militara cetateneasca. specifice artei literare in sine. ca si temele operei literare sunt mult largite. ca si noi categorii estetice. adeseori. Cantarea Romaniei (Alecu Russo). fie prin grandoare si noblete sufleteasca. nu exista decat legi generale. cu precadere oameni din popor sau care reprezinta interesele si lupta poporului. al sentimentului si fanteziei creatoare. cu totul ignorata in literatura clasica devine obiect de admiratie si mijloc de exprimare a sentimentelor. natura. zf455k1549hffh in timp ce clasicismul condamna limbajul popular. socotind unele cuvinte inestetice si vulgare. In toate cazurile personajele sunt atent individualizate. neasteptata transformare. Romanticii isi manifesta preferinta pentru personaje exceptionale care impun. fie prin slutenia lor fizica (Cocosatul de la Notre Dame de Paris) sau decadenta morala. in continua si.

Heinrich von Kleist. meditatie. intamplarile supranaturale. Un alt model care are la baza romantismul este romanul epocii romantice in care istoria poate fi obiectul unei negari sau dimpotriva asa cum se intampla in romanul lui Xalter Scott o realitate fundamentala. Particularitatile romantismului Global privind romantismul a fost o miscare constienta de ea insasi si mai cu seama de ceea ce opunea sistemului de idei estetice pana atunci in vigoare. sisteme elaborate de-a lungul intregului sec al XVIII-lea si mai ales in preajma si in perioada imediat urmatoare revolutiei din Franta. . se dezvolta si cunosc apogeul avand o grandioasa raspandire in romantism. comicul este amestecat cu tragicul. adeseori aventuroasa. Atitudinea romanticilor fata de antichitate depaseste sfera istorismului romantic. pentru ca mai mult decat valorificarea dintr-un punct de vedere modern a unei epoci trecute el ofera numeroase implicatii de ordin etic si estetic. imn. in drama asistam la un conflict violent in care se infrunta eroi antagonici care cultiva tirada retorica. Pe langa romantismul de tip istoric exista si un romantismul antichizat. Visul. in proza apar elemente de poem. viziunea mitica. in Franta se remarca V. Sub semnul romantismului ca o particularitate apare drama romantica. Se afirma ca Victor Hugo este teoreticianul ei tumultos. in aceiasi poezie lirica pot fi gasite elemente de oda. viziunile. iar actiunea se incheie adesea printr-o „lovitura de teatru”. fascinatia tenebrelor interioare. Cateva dintre cele mai decisive tendinte ale curentului care au conlucrat la prodigioasa inflorescenta a fantasticului in literatura romantica sunt: atractia pentru folclor. comedia lacrimogena si melodrama. Hugo care are ca model pe Shakespere. In domeniul dramei romantice se remarca in Germania Zacharias Werner. Dintre speciile literare care se afirma. predilectia pentru expresia simbolica. de peisaj pitoresc zugravit cu lirism. sfidand uneori legile teatrului care pretinde personaje cu existenta proprie. romanul istoric este in cel mai inalt grad ilustrativ pentru specificul istorismului romantic. intr-o actiune captivanta. Multe dintre evocarile istorice ale romantismului se hranesc din sistemele filozofice dominate de ideile transformiste.• genurile si speciile literare respectate riguros de clasicism sunt supuse unor fuzionari si transformari inedite: lirismul este introdus in epic si dramatic. satira sau pastel. Scriitorii romantici au aspirat cu totii la o fericire ideala. sondajele in straturile profunde ale constiintei. generatoare de conflicte sociale si psihologice. antrenate in actiuni obiectiv justificabile. Pe parcursul acestei evolutii intalnim drama burgheza. atractia pentru elementul ocult isi gaseste locul in productia dramatica. Creatorul lui a fost Walter Scott. Romantismul apare ca un avant al genului individual in cautarea Absolutului. Drama romantica apare in urma unei evolutii lente cu origini in tragedia clasica.

eroii pe care îi evocă fiind într-o strânsă legătură cu spaţiul pe care îl reprezintă. Elemente cum ar fi lacul. vom arunca o privire asupra principalelor teme şi motive romantice. specifică romanticilor este reflectată în tema naturii. el a cultivat această temă. teiul. dar care poartă totuşi un timbru aparte. toate sunt articulate într-o nouă lume. o natură interioară. Poetul îşi simte întreaga existenţă sub semnul timpului. cum ar fi peisajul selenar şi prezenţa astrelor. mai mult ca natura. ale cărei elemente au fost evocate şi de alţi scriitori. poetul român devine superior multor altor poeţi romantici prin multitudinea perspectivelor. luxuriante. cu spaţii bogate. plină de măreţie şi de siguranţă. la fel ca la ceilalţi romantici. Se preferă motivul selenar şi cel vegetal. Cât despre tema timpului. Eminescu încearcă totuşi diferite modalităţi de scăpare de sub zodia acestui timp individual. iar drama celui care ar vrea să atingă o cunoaştere absolută este aceea de a avea sentimentul relativităţii. fiind mereu numită eminesciană. un suflet ce se oglindeşte în toate poeziile sale. natura exteriaoră preia o serie de elemente ale poeziei romantice. Se poate chiar vorbi de un sentiment al timpului specific eminescian. deaceea cele două teme nu pot fi tratate absolut separat. propusă de romantici drept unul dintre mijloacele cele mai bune de a evada din cotidian într-o vârstă ideală. peisajul cosmogonic. reprezentat printr-o mare varietate florală. O altă modalitate de evadare. istoria reprezintă tot o modalitate de evaziune într-o vârstă ideală. De asemenea. Dar există apoi şi un alt tip de natură. mai mult ca iubirea. reliefată prin procedeul predilect romantic al antitezei (. asupra felului în care au fost ele tratate de cei mai importanţi scriitori romantici şi asupra asemănărilor şi deosebirilor dintre viziunea lor şi cea a lui Eminescu. Se invocă des perspectiva timpului individual. care reprezintă trecerea spre o moarte inevitabilă.Pentru a ne forma o idee mai precisă despre romantismul operei eminesciene. În ansamblu. opera sa poate fi considerată o adâncă şi amplă meditaţie asupra vieţii şi a morţii. Să luăm spre exemplu tema istoriei. Cu toate acestea. Ea se suprapune la un moment dat peste tema timpului în viziunea mai multor romantici. de data aceasta absolută. Poetul insistă mult pe atitudinea lor. Cele mai multe proiecte dramatice ale scriitorului sunt concepute pe această temă. codrul. Mai întâi una exterioară. La Eminescu. La Eminescu avem de-a face de fapt cu două naturi. În opera sa. la Eminescu putem spune că avem de-a face cu o supra temă. iar momentele evocate în mod special sunt furtunile sau peisajele catastrofice.Scrisoarea III'). salcâmul. ci în funcţie de felul în care ele interacţionează în opera scriitorului respectiv. . pentru că. deci o natură dezlănţuită. izvorul. Astfel. Avem de-a face cu o natură copleşitoare.

. căruia romanticii îi datorează tot zbuciumul şi suferinţa vieţii lor. În . asociat de obicei meditaţiei filosofice şi secesionat în două atitudini specifice: extazul şi dezastrul.motivul visului şi cel acvatic sunt incluse în tema naturii. Deşi ar putea părea ciudat. de a atinge absolutul. ci caută o natură anume.Luceafărul' şi al celei mai celebre şi interesante nuvele eminesciene. . pentru că îl întâlneam şi în vechime. el vorbeşte despre arta de a muri. este împletirea acestei teme cu cea a iubirii! El nu zugrăveşte pur şi simplu natura ca pe un cadru. în viziune romantică. surprins în înfăţişările sale primordiale şi eterne. Dar în romantism.Odă (în metru antic)'. contemplat dinăuntru. scopul vieţii este acela de a-i lega începutul şi sfârşitul. şi atunci când găsesc cel mai apropiat echivalent pământesc al dorinţelor sale. Este greu de spus unde se încadrează oamenii de geniu. regăsim două atitudini eminesciene: cea în care predomină Eros şi motivul femeii angelice -lirica de tinereţe. Poeţii romantici. Tipic romantică este însă concepţia despre iubire. şi cea în care se insinuează deja prezenţa lui Thanatos şi motivul femeii demon -lirica târzie. ca şi la ceilalţi scriitori romantici. Călinescu afirma chiar că poeziile lui Eminescu pe tema naturii pot fi considerate opere ale liricii interioare! Iubirea. Natura eminesciană este un spectacol adevărat. este cea a omului de geniu.Sărmanul Dionis'.Oamenii se împart în două categorii: unii caută şi nu găsesc. ataşează acestei teme şi pe cea a naturii. căci caută mereu ceva ce nu poate fi găsit. alţii găsesc şi nu se mulţumesc'. ceea ce nu este de altfel un element de noutate. Dar probabil cea mai romantică temă. Pornind de la această concepţie. Cu toate acestea. următoarea temă despre care vom discuta este moartea. Există însă şi un miraj al atingerii idealului. natura devine un cadru în care se desfăşoară un ritual erotic. După Eminescu însă. Specifică lui Eminescu este moartea voluptuoasă. viziune perfect originală. artă ce trebuie învăţată pe parcursul vieţii. insinuându-se subtil aici şi ideea că moartea este în fapt o a doua naştere. îl dispreţuiesc. în sensul că a fost pentru prima dată introdusă în literatură de romantici. el nu receptează natura ca pe un singur cadru. este un sentiment profund. şi care este fără îndoială punctul de sprinjin al capodoperei sale lirice . . Dacă stăm să ne gândim. Aş spune că ei fac parte din ambele categoriI. nemaiîntâlnită în nici o mitologie şi la nici un alt romantic. Este o temă care l-a preocupat în mod deosebit pe Eminescu. transformată apoi într-un întreg univers. aceasta fiind vizualizată ca o cale de cunoaştere. el nu a scris pasteluri ca Alecsandri. dar şi despre necesitatea ca viaţa să se sfârşească prin regăsirea eu-lui pierdut la naştere. Dar ceea ce este cu adevărat inedit la Eminescu. Cu alte cuvinte. ajungem la concluzia că sunt foarte puţine poeziile ce nu conţin şi această temă profund romantică. aşa cum am văzut. Romanticii au o viziune proprie asupra acestui mister care i-a incitat pe oameni încă din cele mai vechi timpuri.

Tenis Partener! Mai Romantismul a fost un curent literar si artistic. asa cum Luceafarul s-a ridicat din Edde. Puskin. reprezentată prin societatea în care trăiau.ore de iubire'. în urma căruia îşi doreşte cu ardoare să scape de povara genialităţii sale în schimbul unei . Lamartine si altii. Mihai Eminescu (1850-1889) s-a intrupat din marea primordiala a geniului romanesc. Şi întotdeauna el se reîntoarce la poziţia iniţială prin revelarea dureroasă a efemerităţii şi nestatorniciei oamenilor de rând.8 benzina .POETUL NATIONAL k6q8716kx72poc PUBLICITATE La. iar atunci cand a Acopera risc insolatie AllianzDirect.tenispartene apuseana. integrat seriei de scriitori care au dat stralucire acestui Pasionat de curent: V. înscrisă în destin. s-a contopit cu vecia si a LandRover devenit mit. Iar opera lor. www. in ultimii ani ai secolului al XVIII-lea... succesiunea epocilor ( inflorirea si decaderea lor). istoriei. fantasticului.Mai am un singur dor'. Evenimentele neobisnuite. prin însăşi structura lor interioară o rasă aparte.RCA / 1 an . . dar şi aceeaşi nefastă încărcătură genetică. sortită unei vieţi de zbucium şi unui sfârşit dramatic. toţi având aceleaşi trăsături definitorii. În fapt.575 RON romanesc si ultimul mare poet romantic european (in linie croAllianzDirect. Lfugo.Scrisoarea I'. si-a trait . . Byron.CEL MAI MARE REPREZENTANT AL ROMANTISMULUI ROMANESC . Aceasta este de fapt povestea poetului romantic în general. Ei sunt prin excelenţă. deşi întreaga sa viaţă este o neobosită fugă după ideal.ro romantismului se bazeaza pe mai multe norme printre care pot fi mentionate: inlocuirea ratiunii cu ardoarea sentimentelor. aceleaşi concepţii şi aspiraţii. aparut in Europa mult decat tenis. Estetica r. predilectia pentru confesiune. toate ne vorbesc despre zbuciumul şi neajunsurile vieţii omului de geniu şi despre speranţa în izbăvirea morţii.ro nologica). Freelander Eminescu este cel mai mare reprezentant al romantismului 1. eroii. Aproape întotdeauna acest personaj are un moment de slăbiciune. valorificarea miturilor. Pentru el genialitatea este o sublimă binecuvântare. întreaga literatură romantică. Shelley. care nu-şi poate găsi împlinirea pe pământ.ro ajuns la capatul vremii sale ca om. ar putea fi citită în totalitate ca şi cum ar fi opera unui singur autor! MIHAI EMINESCU . se intalnesc teme.Floare albastră'. motive si atitudini romantice care tin tenis?circuitul BCR Vino in de marea literatura a lumii. . visului.bcr. toţi scriitorii romantici pot fi priviţi ca o mare şi genială familie.clipa cea repede" intr-un zbor uluitor Polita calatorie deasupra lumii si a veacului care i-a fost harazit. cauzat de marea discrepanţă dintre propria lor lume interioară şi lumea exterioară. in opera sa. dar şi un imuabil blestem.

Deopotriva-i stapaneste raza ta si geniul mortii". tot la mitologie trimite si tabloul uriasului hau intunecat. oamenii se transforma in „mii de coji" si in „nume trecatoare" duse de raul heraclitic5. damnatul. insetatul de cunoastere. timpul anterior nasterii primei planete {„La-nceput. simbolul. Teme si motive romantice in lirica eminesciana: Nasterea si prabusirea Universului2 („Scrisoarea I". In urmatoarea secventa (versurile 29-38) imaginea „batranului dascal" (reprezentand geniul) este si ea romantica: antiteza intre infatisarea umila si uriesismul gandirii savantului.a. un neinteles. „Rugaciunea unui dac" s. viziunea cosmogonica eminesciana este romantica prin proportiile gigantice ale spatiului si ale timpului universal. un inadaptat sau un revoltat care actioneaza in imprejurari neobisnuite Stilul operelor romantice este incarcat de tropi. alcatuit dintr-o cosmogonie incadrata de doua meditatii: una pe tema destinului uman si cealalta pe tema soartei geniului. muzica siderala3. dintre care se retin doua: „ Vezi pe-un rege ce-mpanzeste globu-n planuri pe un veac. nefericirea celui care vede mizeria vietii. antiteza fiind predilecte. Nefiinta si Nepatrunsul par a fi niste divinitati. aceasta panorama scoate la iveala mai multe ipostaze ale existentei umane. Personajul romantic este o natura deosebita. in care Fiinta. in aceeasi viziune romantica se mai incadreaza devenirea Cosmosului (situata intre doi poli: geneza si stingerea).peisajele nocturne sau fantastice instituie tot atatea surse de inspiratie ale romanticilor. Desi trepte osebite le-au iesit din urna sortii. Cand la ziua cea de mane abia cuget-un sarac. nascuta dintr-un vis al Neantului4. „caderea" lui din sfera inalta a ideilor.). nici nefiinta") fiind echivalent cu „A fost odata. nici Universul (care va pieri candva. in micimea lumii contemporane. In aceeasi viziune se incadreaza si momentul in care „punctul" care se misca in noaptea . Numita de Calinescu „Facere si desfacere". Efemera este si gloria: puternicul rege si umilul sarac (prezentati prin procedeul antitezei romantice) sunt uniti prin acelasi destin: „geniul mortii" (care aduna tot ceea ce se afla sub semnul timpului). hiperbola.." al basmelor. in antiteza cu fiinta umana derizorie si muritoare... „Luceafarul". in care lumina misterioasa a lunii se revarsa peste o lume vana. peste „mii de veacuri") si nici Timpul (care se va transforma in vesnicie moarta): ideea romantica a succesiunii generatiilor. pe cand fiinta nu era. mai intai. titanul. cu sugestii lichide. mai multe elemente romantice: Exista. Privita de sus. Nimeni nu se va salva de la acest destin: nici geniul (care traieste tragedia unei minti uriase zagazuite de timpul prea scurt al unei vieti de om). o viziune mitologica a Genezei6 (cum observa Calinescu). Episodul cosmogonic (versurile 39-86) cuprinde. demonul etc). Poemul reprezentativ pentru aceasta tema este „Scrisoarea I" (1881). „Umbre pe panza vremii" (cum ii numeste altundeva poetul). a devenirii si a mortii universale strabate intreg poemul „Scrisoarea I".. Prima secventa a textului (versurile 1-28) prezinta un cadru nocturn romantic. perspectiva mitologica. sunt tot atatea implicatii ale acestui curent. si el. iar pacea absoluta care stapanea Haosul? „pare a fi un dragon mitic" (Calinescu). exceptionala (geniul.

„Sara pe deal".. devenind vesnicie. „Pe langa plopii fara sot. din antichitate si pana la Comuna din Paris (1871). oamenii sunt efemere (muste „de-o zi") traitoare pe o planeta minuscula (asemeni unui fir de praf in imensitatea stelara). portretul caricatural si invectiva. urmata de aparitia. romantica este si imaginea aproape fabuloasa a voievodului roman: in episodul bataliei. Peste uriesismul acestei viziuni (amintind de „Legenda se colelor" de V. se va naste prima planeta. Iubirea ca aspiratie neimplinita („Dorinta". Hugo). sarcasmul. Aceasta se adanceste in finalul poemului „imparat si proletar" (considerat de Calinescu drept o „derivatie" din „Memento mori!"): zbaterile umane. In partea a Ii-a a poemului „Scrisoarea III". Elementele naturii.. intre episodul nasterii Universului si cel al extinctiei se afla un fragment de 14 randuri (vs. codrul (de sub poala caruia ies miile de „ capete pletoase " ca niste imagini multiplicate ale lui Mircea) si „raul-ramul" reprezentand patria mereu vie. „Lacul".. caci existenta nu este decat un vis al mortii („Caci vis al mortii eterne e viata lumii-ntregi").. iubito. Romantica este si viziunea gigantica a Cosmosului in care rotirea larga si lenta a planetelor creeaza impresia unei muzici siderale. din unirea lui cu Haosul-muma. In episodul final al primei parti a poemului (versurile 75-86). Primul motiv romantic al acesteia este visul: asa cum Cosmosul s-a nascut dintr-un vis al Neantului. autorul intentiona sa traverseze. uriasul stat otoman a crescut din visul celui dintai sultan. nascute din vointa de a trai. din neguri. intreaga evolutie a omenirii. intre timpul intemeierii („veacul de aur") si cel al degradarii („noroiul greu al prozii"). „devine tatal". moartea Universului creeaza o acuta spaima a golului: planetele ingheata. chiar si in cea anterioara anului 1876. se va suprapune tenta elegiaca a unei filozofii a zadarniciei (subtitlul poemului fiind chiar „Panorama desertaciunilor"). vazute prin dilatare.precosmica.". Poezia eminesciana a naturii si iubirii." si altele). In prima parte a poemului mentionat. reprezentata de proiectele dramatice si de poemul „Scrisoarea III". Cea de a treia tema romantica eminesciana este istoria ca devenire si ca drama. „Floare albastra". in care fiintele umane sunt caracterizate cu ajutorul antitezei romantice: proiectati pe fundalul eternitatii. Salvarea ar putea-o constitui intoarcerea la timpul mitic („vremile-aurite/Ce mitele albastre ni le soptesc ades") despre care vorbea tribunul-proletar in prima parte a poemului. intre oastea transformata in „pleava" si cea devenita „potop ce prapadeste". devin si ele participante la acest iures: Dunarea („personaj" fabulos a carui manie ineaca „spumegand" pleava cuceritorilor). 61-74). Tot romantica este si antiteza ridicata la nivelul arhetipurilor8: intre Cuceritor (Baiazid) si Aparator (Mircea cel Batran). Mircea care „mana-n lupta vijelia-ngwzitoare" capata proportii uriase. sunt tot atatea mijloace romantice folosite pentru a caracteriza carnavalul politic contemporan poetului. Nasterea si surparea marilor civilizatii. ca un erou de epopee. iubirea este . iar timpul moare. intreaga lui istorie (sintetizata in tabloul de sange si moarte din discursul lui Baiazid) nu constituie decat o implinire a visului initial. cazand in imense abisuri. sunt zadarnice. ironia. a uriaselor galaxii stelare. printr-un gest gigantic. in vasta proiectie a istoriei lumii intitulata „Memento mori!". „De cate ori.

" („Lacul") Neinteles de femeia careia ii oferise nimbul eternizarii („Ai fi trait in veci de veci / Si randuri de vieti") si suportand greaua povara a timpului.. in basm si in mit: „Caci astazi. In toate. de demult Poveste" Inspiratia din folclor incadrandu-se si ea in recuzita romantica. Jur imprejur de sine. Vedea. mitul mortii mioritice capata profunzimi metafizice. dar poetul o salveaza in final. luna. punand-o sub lumini de Geneza. un eon. pentru ca Demiurgul 1-a creat inainte de a crea lumea. ca si cand prin eternitatea sa. Eminescu ii confera o tenta proprie: in „Revedere". iubirea neobisnuita dintre o pamanteanca si o fiinta eterna se consuma in vis si este proiectata in basm. geniul este o fiinta fara de stea. La randul ei. imi pare-o veche. marea si somnul intorcand fiinta umana spre negurile nasterii Universului.. si tot aici. Mitul Zburatorului (amintind de „Silful" lui V. iubita se indeparteaza in neguri de uitare."). teiul (arbore sacru care le confera tinerilor aureola neprihanirii). deosebirea dintre cele doua perioade de creatie consta in faptul ca. seara. el va deveni un rece Hyperion („Si te privesc nepasator / C-un rece ochi de mort"). ca-n ziua cea dentai. Numai aici. proiectand perechea umana pe fundalul nasterii Universului (cand apa primordiala naste luna): „Caci este sara-n asfintit Si noaptea o sa-nceapa. fata isi cheama pe pamant iubitul. In „Luceafarul". ale carui elemente constituie tot atatea motive romantice: codrul (spatiu vrajit in care cei doi indragostiti se sustrag curgerii vremii). se realizeaza nunta ca mijloc de integrare in armonia cosmica. in ambele creatii. in elegia filozofica „Mai am un singur dor". „Scrisoarea I"). multimea florala (dominata de floarea albastra). dar cea care raspunde dorintei acestuia („Iar tu sa-mi fii mireasa") este doar fiica de crai („Calin. in zborul lui printre astri. pe masura ce visul „bland din cale-afara" al dragostei piere. daca mai ascult Nimicurile-aceste. argintiul arborilor luminati de luna. JOda (in metru antic)"." . din aceasta cauza. iubita este o alta fata de imparat. In amandoua. codrul devine mit. Luceafarul revede actul Genezei (la care mai asistase o data): „Si din a chaosului vai. natura este un spatiu feeric. el traieste nostalgia unei iubiri pamantene mereu refuzate: „Dar nu vine. Cum izvorau lumine.. „Luceafarul". un ideal mereu neatins.un vis. Rasare luna linistit Si tremurand din apa" O alta tema romantica a liricii eminesciene o constituie destinul geniului („Glossa". in prima. faptura de lut isi cauta un alt iubit (care sa-i semene). pe care poetul o sustrage curgerii timpului. ar fi o fiinta divina. Hugo) sta la baza altor doua poeme: „Calin (file din poveste)" si „Luceafarul". Dar. iarba care „pare de omat" si albastrul umed al florilor investesc nunta cu puritatea specifica inceputurilor.. lacul (spatiu lamartinean al visului de dragoste). Singuratic In zadar suspin si sufar Langa lacul cel albastru incarcat cu flori de nufar. observam ca tanarul indragostit eminescian reface destinul Luceafarului: „cufundat in stele" sau in timpul intunecat al genezelor. Daca insumam poeziile inchinate iubirii.

în tratarea unor teme cu un conținut general omenesc. El prezintă manifestarea însușirilor celor mai particulare. e necesara o scurta prezentare a celor doua atitudini în general. Pururi tanar infasurat in manta-mi. adică în care orice reprezentant al umanității. Totul pare sa se supună legilor stricte ale rațiunii. Cand deodata tu rasarisi in cale-mi. excesele. fiind astfel dificil de prins în reguli. care nu tine decât câteva sute de ani. ca sa fie prețuit. detaliile multiple. trebuie sa găsească în noi afinități cu creatorul operei. De te-ndeamna. contrastele puternice. caracterele prea excepționale. Renașterea pare sa îndeplinească aceleași condiții. sa se poate recunoaște. dar exista nenumărate chipuri de a fi romantic. Epoca cea mai strălucita în care stilul clasic s-a manifestat în toata splendoarea lui. ci va încerca sa câștige favoarea noastră uimindu-ne. acea tendința către simplicitate. Pan-in fund baui voluptatea mortii Neinduratoare " („Oda (in metru antic)") Dar.. impresionându-ne puternic sentimentul sau imaginația. în estetica. geniul nu are alta solutie decat contemplarea apolinica a celor care se afla sub semnul norocului: „ Traind in cercul vostru stramt Norocul va petrece. logica și echilibru. Clasicismul este. acela care răspunde logicii și rațiunii. ori de unde ar proveni el. Un autor. clasicismul și romantismul. Ochii mei naltam visatori la steaua Singuratatii. Dupa ea.. claritate. a framantarilor ei vane si a timpului: „Nu spera si nu ai teama. „Nu credeam sa-nvat a muri vrodata. deci mai contrare acelui “general omenesc” esențial în clasicism. Deci nu exista decât un singur fel de a fi clasic. este o anumita perioada a artei greco-romane. Tu ramai la toate rece". straniu. Romantismul este contrar tuturor principiilor semnalate în clasicism. cum oamenii obisnuiti sunt incapabili sa ajunga la inaltimea geniului. mult mai târziu. dureros de dulce. Într-o opera clasica sunt în general evitate complicațiile inutile. Ci eu in lumea mea ma simt Nemuritor si rece" Atitudinea clasica si romantica Pentru a înțelege mai bine cele doua curente rivale din secolul al XIX-lea. ca valul trece. în fiecare dintre noi. deoarece romantismul se trage tocmai din ceea ce este particular. nu va face apel la rațiune.Originea sa deosebita situeaza geniul deasupra lumii. cum lumea a fost alcatuita o singura data si nu mai poate fi schimbata („Batranul Demiurgos se opinteste-n van"). Suferinta tu. pentru a cauta ceea ce nu i s-a dat: iubirea. in interiorul conditiei sale de nemuritor. („Glossa") Dar. Ce e val. . tentatia luciferica de a cobori in lumea comuna. ca și un artist romantic. Romantismul. geniul este un nefericit: de aici. de te cheama.

din contra. în mijlocul fiecărei arte. din traditii folclorice. Un clasic va ajunge neapărat la convingerea ca omul e tot ce e mai interesant și mai desăvârșit pe lume. care favorizează și renașterea sentimentului religios. Romantismul. tarile exotice. De aceea idea naționalității. Sudul. Pictura nu trebuie amestecata cu sculptura. dorința de a amesteca diversele arte intre ele și genurile în cadrul aceleași arte este generala. după epoca de ateism a marii Revoluții franceze. genurile. imprevizibile. La clasici. Romantismul este un important curent literar si artistic. Doctrina clasica se pretinde ieșita din studiul întregului neam omenesc și capabila sa fie aplicata la tot omul. apoi Asia. nu putea interesa pe clasici. Ea se prezintă străbătuta de forte misterioase. ajungem la convingerea ca un artist clasic admira lumea exterioara. și încă mai puțin omul. Acesta. care va juca în istoria politica a secolului al XIX-lea un rol important. este tarat de aceste forte. de liniște. ceea ce face din fiecare popor o entitate. este în realitate un produs al romantismului. tema apăruta frecvent în literatura și în artele plastic.Clasicismul impune prin impresia de unitate. Pentru un romantic. drama cu comedia. din contra. natura este ceva haotic și fără limita. deci ii preocupa Orientul. fiind centrul și măsura tuturor lucrurilor. de măsura. poezia cu proza. Analizând cele doua tendințe după criteriul care în arta are o semnificație deosebita. decât obținerea expresivului cu orice preț. cărora nimic nu le poate rezista. ca opozitie la clasicism. contrar voinței sale și uneori fără sa își dea seama. de zidurile colosale distruse de timp. o înțelege și o considera în totalitatea ei ceva armonios. asistam la o tendința severa de a separa artele și. Romanticii își îndreaptă atenția și spre geografia ținuturilor mai puțin cunoscute sau mai stranii. Romanticii preconizau o literatura inspirata din realitatile nationale. Africa. aparut in Anglia. ceea ce diferențiază națiile pământului. rezultat al unor legi cosmice mereu aceleași și neadmițând niciun fel de excepție. din contra. de echilibru intre părțile constitutive. cele doua Americi. din pricina intervenției rațiunii și contururilor precise. opera devenind un mijloc curent de expresie lirica a sentimentelor. nu respecta nicio regula. La romantici. Deci. după atitudinea artistului fata de natura. Romanticilor li se potrivește foarte bine expresia “un peisaj este o stare de suflet”. o prețuiește. “irațional” și “aconventional”. Ei sunt de asemenea interesați de civilizațiile dispărute. devine jucăria lor. din . Franta si Germania in prima parte a secolului trecut.

in vreme ce pe clasicisti ii interesau numai caractarele umane. l-a denumit si si-a sustinut opinia in decursul intregii cariere artistice. Lermontov. Lamartine. acest autor este Victor Hugo (1802- . A.G. Acest curent invata scriitorii si poatii sa se inspire din istoria nationala si din creatia folclorica specifica tarii lor. Visul si exotismul. in proza sau in versuri. Novalis. istorie. vis. Tieck. Leopardi. evaziunea in trecut. contemplarea naturii infatisata sub lumina culorii locale. construite adesea pe principiul antitezei si putand evolua pe parcursul operei in ceea ce priveste trasaturile lor de caracter. Natura patrunde masiv in creaiile romantice.L.B. E. Shelley. cuprinzand toate artele si chiar unele domenii ale vietii sociale. G.T. Asemeni oricarui curent literar de o importanta maxima in dezvoltarea ulterioara a prozei si poeziilor. totul fiind intr-o libertate deplina de creatie.A. a pieselor de teatru sau in versurile poeziilor unor personaje si probleme ce reflectau epoca de dupa Marea Revolutie Franceza din 1789. Petrofi. Personajele romantice sunt eroi exceptionali in imprejurari exceptionale. principalele caracteristici ale romantismului drept curent literar pot fi rezumate prin:cultivarea sensibilitatii si fanteziei creatoare. incercau sa elibereze creatia artistica de rigiditatea canoanelor si a conventiilor clasice. M. A. prezenta unor personaje provenind din toate mediile sociale.A. V. interesul pentru folclor. J. curentul romantic a avut un sef de scoala si un teoretician care a dat nastere acestui curent. in imbracaminte etc. complexitatea personalitatii umane. dand totodata acces in paginile romanelor. Pentru romantism. A. Hoffmann. Puskin. G. ale individului. interesul pentru taramuri indepartate reprezinta teme ale romantismului. Romantismul s-a extins treptat in principalele tari europene. eroii extraordinari ai operelor epice fiind pusi sa actioneze in imprejurari extraordinare. In timp ce clasicismul este un curent al ratiunii. Marii reprezentanti internationali ai acestui curent. A. P. Hugo. E. Byron. Astfel. Poe. de Vigny. ale naturii. si determinad existenta unui stil romantic in mobilier. romantismul exalta sentimentul si fantezia. A. Mickiewicz au realizat adevarate caodopere ale literaturii romantice.istorie si chiar din miturile si legendele unor popoare indepartate. sustineau valorile sensibilitatii.

adevaratul sentiement in inima cititorului. N. […] Poetul -si trebuie sa staruim asupra acestui punct. Carlova. romantismul se prelungeste la noi prin scriitorii pasoptisti (V. care. Balcescu. Fiecare subiect va avea o valoare unica si irepetabila ce nu va mai fi dictata de legile nescrise ale prozodiei ci de sufletul si mintea creatorului. mai bine zis.1885. care este si ea natura si adevar.Sa aruncam jos vechea tencuiala care ascunde fatada artei. Societatea vechiului regim se stingea pasiva. nici modele. considerat indeobste cel mai mare poet romantic european. lăsând locul unei ale societăți care nu avea caractere complet definite. in prefata dramei “Cromwell” considera romantismul ca fiind o debarasare a limbajului poetic de tot ceea ce are legatura cu o schema. Radulescu. alaturi de numeroase influente clasice. curentul colorandu-se cu numeroase nuante patriotice si avand un caracter net militant decat in tari ca Germania si Franta. cuprinzând în sine numeroase posibilități. la noi. sau. singura sursa adevarata de inspiratie fiind natura si doar legile ei fiind esenta operei romantice. Alecu Russo si altii) pana la Eminescu. Nu exista reguli. In al treilea rand.Hugo afirma ca tocmai aceste legi eclipseaza adevarata arta. pastelul) la Alexandrescu sau Heliade. Grigore Alexandrescu) se afirma spre sfarsitul deceniului al treilea si inceputul celui deal patrulea ale secolulului XIX. Pentru noi. romantismul echivaleaza cu o redesteptare a spiritului national in anii dintre 1829 si 1859. iar fictiunea autorului este singura capabila de a crea adevarata arta. V.Prima generatie romantica (I. In al doilea rand. romantismul a inflorit in plina epoca a luptelor pentru eliberare nationala si sociala. o norma sau o lege si dand frau liber imaginatiei si inspiratiei creatorului. pentru fiecare compozitie in parte.nu are de primit sfaturi decat de la natura. Specii literare clasice (fabula) coexista cu specii romantice (meditatia. rezulte din caracteristicile proprii fiecarui subiect. de la adevar si de la inspiratie. ca si in Italia. Alecsandri. in “poetici” si in sisteme.H.poet si prozator francez). Niciodata estetica noua n-a fost in intregime degrevata de elemente ale esteticii clasice. Romantismul romanesc are cateva trasaturi specifice manifestate datorita aparitiei in tara noastra cu o intarzaiere cu un deceniu fata de Franta. Originile romantismului Secolul al XVIII-lea e o perioada de trecere. Sfaturile naturii vor fi sursa de inspiratie primordiala. . Sa dam cu ciocanul in teorii. nu exista alte reguli decat legile generale ale naturii care domina arta in intregul ei si legile speciale care. care este pura si neingradita. epoca romantica se afla. Regulile impuse de clasici nu mai sunt valabile. Viziune clasica are si Alecsandri.

duios. ci nordica. evident. caracterizat de “romantic”. Vor apărea ruine. îl găsim și în Franța. Pe cât posibil. Tot atunci se traduce în Franța. impresionant prin caracterul lui tragic. apar subiecte care dau satisfacție sufletelor sensibile. Apare și interesul oamenilor pentru Evul Mediu. Un astfel de sentiment. in secolul al XVII-lea. Vom întâlni în aceasta vreme romane sub forma de confidente și confesiuni. Shakespeare. în fata tendințelor clasice. marine cu naufragii. care nenorocește. Societatea din secolul al VIII-lea. pentru subiectele din viata trubadurilor. apoi se va neglija cu totul vechea maniera franceza de a întreține o gradina cu alei și peluze în forme geometrice. Motto . Aceasta stare de spirit va influenta.Cuvântul “romantism” nu este de origine franceza. încep sa devina tot mai numeroase. Tinerii și tinerele par cu atât mai fericiți cu cât mai multe obstacole se vor ridica in calea realizării pasiunii lor. Rousseau. care tulbura și distruge. ci merge mai departe: parcurile si grădinile se vor transforma la contactul ei. poate mai stăpânit. sufletele sensibile. In pictura. Influenta acestei mentalități nu se oprește la literatura și artele plastice. ori peisaje pline de torente. după domnia lui Ludovic al XIV-lea și după explozia de senzualitate din perioada lui Ludovic al XV-lea. “Les ames sensibles”. prin faptul ca te predispune la tristețe. chiar înainte de romantismul propriu-zis. Deci. Romanticii se vor recruta mai ales printre cei născuți la sfârșitul secolului al XVIII-lea si în deceniile următoare. cu coloane răsturnate. îl întâlnim în scrierile lui J. sub o forma modificata. se va da grădinii un aspect neglijat. francizata. Dar aici sentimentul se complica. simte nevoia de ceva nou. strica echilibrul moral și intelectual al ființei. morminte închipuite. evoluția genurilor literare. întrebuințându-se atunci când era vorba de un aspect sălbatic din natura. cu pesteri a căror intrare va fi ascunsa de plante agățătoare. Acest fel de a înțelege natura. se ridica aceste tendințe romantice. cu arbori cu ramurile frânte. Iubirea începe sa fie conceputa nu ca un sentiment liniștit. ci ca ceva vulcanic. părăsit. Expresia apare pentru prima oara în Anglia. J. de copaci rupți de furtuna.

.. care reprezinta trecerea spre o moarte inevitabila. Eminescu încearca totusi diferite modalitati de scapare de sub zodia acestui timp individual. deaceea cele doua teme nu pot fi tratate absolut separat.] Eu ramân ce-am fost: romantic. atât la nivel conceptual si stilistic. asupra felului în care au fost ele tratate de cei mai importanti scriitori romantici si asupra asemanarilor si deosebirilor dintre viziunea lor si cea a lui Eminescu. care aparuse ca o rebeliune a tinerei generatii împotriva vechiului regim.[. poetul român devine superior multor altor poeti romantici prin multitudinea perspectivelor. istoria reprezinta tot o modalitate de evaziune într-o vârsta ideala. el a avut marele privilegiu -datorat în cea mai mare masura neconcord 16216g616q antei temporale dintre majoritatea marilor romantici si dânsul-. Poetul îsi simte întreaga existenta sub semnul timpului. La Eminescu.„Nu ma-ncântati nici cu clasici. În ansamblu. Poetul insista mult pe atitudinea lor. de a da o expresie unica si totalizatoare a romantismului! Din acest motiv. scriitorul tradând poate din acest punct de vedere principiile romantismului. aceasta fiind de fapt una dintre trasaturile de baza ale curentului romantic. tristetea apasatoare si pesimismul vor fi adoptate mai târziu si de poetii occidentali. Sa luam spre exemplu tema istoriei. existând la Eminescu chiar si unele însemne ale modernitatii. iar drama celui care ar vrea sa atinga o cunoastere absoluta este aceea de a avea sentimentul relativitatii. Astfel. Pentru a ne forma o idee mai precisa despre romantismul operei eminesciene. Nici cu stil curat si antic. pentru ca. ci în functie de felul în care ele interactioneaza în opera scriitorului respectiv. plina de maretie si de siguranta. mai mult ca natura. el se dezice astfel de clasicism si de regulile sale rigide. luciditatea actului creatiei. care erau la vremea aceea preocupati mai degraba de estetica macabra si stranie a simbolismului.” (Mihai Eminescu) Aceasta veritabila confesiune de credinta a scriitorului ne arata clar ca optiunea sa este pentru romantism. el a cultivat aceasta tema. Exista însa si nenumarate asemanari între Eminescu si ceilalti poeti romantici. Cele mai multe proiecte dramatice ale scriitorului sunt concepute pe aceasta tema. Se poate chiar vorbi de un sentiment al timpului specific eminescian. opera sa poate fi considerata o adânca si ampla meditatie asupra vietii si a mortii. În opera sa. eroii pe care îi evoca fiind într-o strânsa legatura cu spatiul pe care îl reprezinta. la Eminescu putem spune ca avem de-a face cu o supra tema. Se invoca des perspectiva timpului individual. Eminescu nu este un romantic pur. ca Byron sau Goethe de exemplu! Întâlnim în opera sa chiar si concepte profund clasice. . Chiar mai mult. reliefata prin procedeul predilect romantic al antitezei (‚Scrisoarea III’).De fapt. cât si în ceea ce priveste destinul lor boem si tragic. Dintre ele. Cât despre tema timpului. toti romanticii alcatuiesc o adevarata comunitate de spirite si de destine. Cu toate acestea. Ea se suprapune la un moment dat peste tema timpului în viziunea mai multor romantici. propusa de romantici drept unul dintre mijloacele cele mai bune de a evada din cotidian într-o vârsta ideala. cum ar fi eterna cautarea adevarului. opera sa se detaseaza net de cea a celorlalti romantici. vom arunca o privire asupra principalelor teme si motive romantice. Dar mai presus de orice. mai mult ca iubirea.

specifica romanticilor este reflectata în tema naturii. toate sunt articulate într-o noua lume. de data aceasta absoluta. caci cauta mereu ceva ce nu poate fi gasit. fiind mereu numita eminesciana. ‚Oamenii se împart în doua categorii: unii cauta si nu gasesc. salcâmul. Dar ceea ce este cu adevarat inedit la Eminescu. izvorul. Este greu de spus unde se încadreaza oamenii de geniu. motivul visului si cel acvatic sunt incluse în tema naturii. natura exteriaora preia o serie de elemente ale poeziei romantice. asociat de obicei meditatiei filosofice si secesionat în doua atitudini specifice: extazul si dezastrul. iar momentele evocate în mod special sunt furtunile sau peisajele catastrofice. el nu recepteaza natura ca pe un singur cadru. Calinescu afirma chiar ca poeziile lui Eminescu pe tema naturii pot fi considerate opere ale liricii interioare! Iubirea. scopul vietii este acela de a-i lega începutul si sfârsitul. teiul. Romanticii au o viziune proprie asupra acestui mister care i-a incitat pe oameni înca din cele mai vechi timpuri. La Eminescu avem de-a face de fapt cu doua naturi. ca si la ceilalti scriitori romantici. Pornind de la aceasta conceptie. la fel ca la ceilalti romantici. si atunci când gasesc cel mai apropiat echivalent pamântesc al dorintelor sale. aceasta fiind vizualizata ca o cale de cunoastere. în viziune romantica. el nu a scris pasteluri ca Alecsandri. este împletirea acestei teme cu cea a iubirii! El nu zugraveste pur si simplu natura ca pe un cadru. ataseaza acestei teme si pe cea a naturii. cu spatii bogate. Cu toate acestea. natura devine un cadru în care se desfasoara un ritual erotic. Desi ar putea parea ciudat. Dupa Eminescu însa. cum ar fi peisajul selenar si prezenta astrelor. ceea ce nu este de altfel un element de noutate. Tipic romantica este însa conceptia despre iubire. peisajul cosmogonic. Cu toate acestea. Dar probabil cea mai romantica tema. pentru ca îl întâlneam si în vechime. codrul. Cu alte cuvinte. un suflet ce se oglindeste în toate poeziile sale. este un sentiment profund. surprins în înfatisarile sale primordiale si eterne. Poetii romantici. nemaiîntâlnita în nici o mitologie si la nici un alt romantic. arta ce trebuie învatata pe parcursul vietii. Avem de-a face cu o natura coplesitoare. luxuriante.O alta modalitate de evadare. Natura eminesciana este un spectacol adevarat. de a atinge absolutul. deci o natura dezlantuita. De asemenea. Dar exista apoi si un alt tip de natura. As spune ca ei fac parte din ambele categoriI. Dar în romantism. altii gasesc si nu se multumesc’. asa cum am vazut. dar si despre necesitatea ca viata sa se sfârseasca prin regasirea eu-lui pierdut la nastere. este cea a omului de geniu. o natura interioara. Specifica lui Eminescu este moartea voluptuoasa. În ‚Oda (în metru antic)’. regasim doua atitudini eminesciene: cea în care predomina Eros si motivul femeii angelice –lirica de tinerete. si cea în care se insinueaza deja prezenta lui Thanatos si motivul femeii demon –lirica târzie. urmatoarea tema despre care vom discuta este moartea. în sensul ca a fost pentru prima data introdusa în literatura de romantici. dar care poarta totusi un timbru aparte. transformata apoi într-un întreg univers. Se prefera motivul selenar si cel vegetal. ale carei elemente au fost evocate si de alti scriitori. reprezentat printr-o mare varietate florala. îl . el vorbeste despre arta de a muri. Elemente cum ar fi lacul. Mai întâi una exterioara. insinuându-se subtil aici si ideea ca moartea este în fapt o a doua nastere. viziune perfect originala. ci cauta o natura anume. contemplat dinauntru.

dar si aceeasi nefasta încarcatura genetica.dispretuiesc.Mai am un singur dor’. toti având aceleasi trasaturi definitorii. toate ne vorbesc despre zbuciumul si neajunsurile vietii omului de geniu si despre speranta în izbavirea mortii. sortita unei vieti de zbucium si unui sfârsit dramatic. dar si un imuabil blestem. întreaga literatura romantica. în urma caruia îsi doreste cu ardoare sa scape de povara genialitatii sale în schimbul unei ‚ore de iubire’. care nu-si poate gasi împlinirea pe pamânt. prin însasi structura lor interioara o rasa aparte. ‚Scrisoarea I’. În fapt. Daca stam sa ne gândim. . si întotdeauna el se reîntoarce la pozitia initiala prin revelarea dureroasa a efemeritatii si nestatorniciei oamenilor de rând. toti scriitorii romantici pot fi priviti ca o mare si geniala familie. Este o tema care l-a preocupat în mod deosebit pe Eminescu. ajungem la concluzia ca sunt foarte putine poeziile ce nu contin si aceasta tema profund romantica. ar putea fi citita în totalitate ca si cum ar fi opera unui singur autor! . . Exista însa si un miraj al atingerii idealului. aceleasi conceptii si aspiratii. Aceasta este de fapt povestea poetului romantic în general. desi întreaga sa viata este o neobosita fuga dupa ideal. reprezentata prin societatea în care traiau. ‚Sarmanul Dionis’. Pentru el genialitatea este o sublima binecuvântare.Floare albastra’. Iar opera lor. Ei sunt prin excelenta. si care este fara îndoiala punctul de sprinjin al capodoperei sale lirice ‚Luceafarul’ si al celei mai celebre si interesante nuvele eminesciene. caruia romanticii îi datoreaza tot zbuciumul si suferinta vietii lor. înscrisa în destin. Aproape întotdeauna acest personaj are un moment de slabiciune. cauzat de marea discrepanta dintre propria lor lume interioara si lumea exterioara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->