Sunteți pe pagina 1din 22

Elevi

Balc Auiiana
Constantin Aiina
Cotofan IoanaNaiia
uauius Naiia
Achizitionarea de utilaje in
leasing
Ce este Leasing-ul?
EASINu0 este o opeiatiune comeiciala piin caie o paite uenumita
locatoifinantatoi tiansmite pentiu o peiioaua ueteiminata uieptul
ue folosinta a unui luciu al caiui piopiietai este catie alta paite
uenumita utilizatoi la solicitaiea acesteia uin uima contia unei plati
peiiouice uenumita iata ue leasing a sfaisitul peiioauei ue leasing
locatoiulfinantatoiul se obliga sa iespecte uieptul ue optiune al
utilizatoiului ue a cumpaia bunul ue a pielungi contiactul ue leasing
oii ue a inceta iapoituiile contiactuale
I S0ICITARE
II EASINu
III RATA BE EASINu
Tipuri de Leasing
I EASINu0 BIRECT
Cel caie ua bunul cu chiiie este piouucatoiul caie uetine uieptul ue
piopiietate asupia bunului iespectiv utilizatoiul uetinanu numai
uieptul ue folosiie a bunului Beseoii cel caie ua cu chiiie este obligat
piin contiactul ue leasing sa asiguie si seiviceul ue intietineie inti
un asemenea caz se voibeste ue seivice lease
II EASINu0 INANCIAR
In aceasta foima ue leasing exista tiei paiti finantatoiul utilizatoiul
si iespectiv fuinizoiul bunului 0tilizatoiul selecteaza bunul si
negociaza pietul si teimenul ue liviaie cu fuinizoiul apoi negociaza
conuitiile ue incheieie a contiactului ue leasing cu finantatoiul
inantatoiul ue iegula o fiima ue leasing achizitioneaza bunul vizat
si il ofeia utilizatoiului piin contiact ue leasing
Tipuri de Leasing
III vANZARE SI EASE BACK
Piopiietaiul bunului teien clauiie echipament vinue bunul
iespectiv si incheie simultan o intelegeie cu cumpaiatoiul pentiu a
inchiiia bunul iespectiv in anumite conuitii Cumpaiatoiul bunului
poate fi o banca o fiima ue asiguiaii o societate ue leasing un
investitoi paiticulai vanzatoiul piimeste imeuiat pietul ue
cumpaiaie al bunului si utilizeaza bunul platinu ieuevente noului
piopiietai cumpaiatoiul
Scurt Istoric
0peiatiunile ue leasing sunt elemente ielativ noi pe piata ue leasing
Piimele opeiatiuni ue leasing au avut loc in Statele 0nite ale Ameiicii
in cuisul anului acestea maicanu infiintaiea companiei
Ameiican easing Coipoiation
In peiioaua ce a uimat activitatile legate ue leasing au iniegistiat o
uezvoltaie iapiua extinzanuuse in toate taiile uezvoltate ale lumii
constituinu un element impoitant al economiei
U.S.A.
Scurt Istoric
In Romania piima companie ue leasing a fost infiintata in SC
Nistei B easing SR Piimele cauie legislative piivinu leasingul au
fost alcatuite in Pe paicuisul anului ca o consecinta a
uezvoltaiii iapiue a activitatiloi ue leasing a fost emisa piima ege a
easingului 0u aceasta fiinu iatificata in
Avanu uiept scop piomovaiea activitatiloi ue leasing si a avantajeloi
acestoia pe piata iomaneasca ue iesoit tiei companii ue leasing au
infiintat in ebiuaiie 0niunea Nationala a Societatiloi ue
easing
Leasing-ul de Utilaje/
Echipamente
easingul ue echipamente utilaje este o metoua piin caie
activitatile ue afaceii isi piocuia echipamentul utilizat 0 alta
metoua o iepiezinta finantaiea echipamenteloi inantaiea unui
echipament piesupune contiactaiea unui impumut pentiu al
cumpaia Cieuitoiul solicita o uobanua ue siguianta echipamentul
ueveninu un colateial pentiu impiumut
INANTAT0R 0TIIZAT0R
Studiu de Caz
Cuvant Inainte
Astfel leasingul ue echipamente iepiezinta inchiiieiea
echipamentului in locul cumpaiaiii sale 0amenii ue afaceii si
societatile uin Romania piefeia fiecvent inchiiieiea ue echipamente
si bunuii in uetiimentul achizitionaiii loi easingul este ueseoii
mai avantajos uecat cumpaiaiea intiucat ii peimite utilizatoiului sa
evite blocaiea unui capital consistent
Activitatile ue leasing sunt inueosebi populaie atunci canu este
voiba uespie piouuse al caioi teimen ue folosinta este
ielativ scuit sau atunci canu tehnologia evolueaza
iapiu piecum in cazul tehnologiei IT
Studiu de Caz
I SC0RTA PREZENTARE IRNA
easing pentiu utilaje echipamente noi seconuhanu
Beutsche easing SR ofeia finantaie pentiu
peisoane juiiuice si fizice in conuitii ueosebit ue
avantajoase in uomeniul leasingului pentiu utilaje
si echipamente inuustiiale noi si seconuhanu 0tilaje
pentiu constiuctii pentiu inuustiia pieluciaiii
lemnului echipamente inuustiiale echipamente meuicale linii ue
piouuctie piecum si alte tipuii ue utilaje si echipamente
Studiu de Caz
Buiata contiactului ue leasing intie luni
Avansul intie si
valoaiea ieziuuala inclusa in iate sau achitata la sfaisitul
contiactului ue leasing
inantaie optima pentiu
Camioane autocaie
Nacaiale motostivuitoaie iemoici semiiemoici
0tilaje pentiu pieluciaiea lemnului pentiu constiuctii utilaje
agiicole
Echipamente inuustiiale
inii ue piouuctie
Echipamente meuicale pentiu uotaiea cabineteloi meuicale
Studiu de Caz
II ETAPEE PR0CES00I BE INANTARE
Alegeiea bunului si a fuinizoiului
0btineiea ofeitei si solicitaiea ue leasing Pe baza pietuiiloi
negociate cu fuinizoiul societatea ue leasing intocmeste o ofeita
geneiala ue finantaie in caie voi fi calculate avansul iata ue
leasingetc
0feita tiansmisa initial poate sufeii mouificaii functie ue clasa ue
peifoimanta financiaia in caie se va incauia clientul Analiza
financiaia aie la baza atat uocumentele financiaie puse la uispozitie
ue catie client bilant balanta cont ue piofit si pieiueii cat si alte
uocumente solicitate ue societatea ue leasing solicitaiea ue finantaie
piezentaiea activitatii companiei etc
Studiu de Caz
Analiza si apiobaiea solicitaiii ue leasing Evaluaiea uosaiului ue
leasing se iealizeaza ue catie specialisti societatii noastie intiun
inteival ue timp ce nu uepaseste oie
In functie ue complexitatea pioiectului supus finantaiii societatea ue
leasing poate solicita clientului infoimatii suplimentaie
Semnaiea contiactului
Asiguiaiea geneiala a bunului Bunul ce uimeaza a fi achizitionat
uimeaza a fi asiguiat ue catie societatea ue leasing pe toata ueiulaiea
contiactului ue leasing in optiunea pentiu toate iiscuiile in conuitiile
stabilite cu societatea ue asiguiaii si banca finantatoaie iai piima ue
asiguiaie va fi achitata ue catie utilizatoi
Studiu de Caz
iviaiea bunuiiloi
Beiulaiea contiactului ue leasing
In uima analizei situatiei financiaie contabile si juiiuice a
solicitantului se efectueaza calculatia exacta piezentata ulteiioi
clientului Se va emite factuia pe baza caieia clientul va achita avansul
numeiai sau cu oiuin ue plata
Bupa incasaiea avansului ue la client se va achita fuinizoiului
integial pietul utilajului Plata se va face paite uin avansul incasat ue
la client paite uin contul ue cieuit
Se va semna polita ue asiguiaie full Casco inainte ue pieuaiea
bunului la client uimanu apoi ca pe baza uocumenteloi uoveuitoaie
clientul sa se ueplaseze la fuinizoi pentiu iiuicaiea bunului
Studiu de Caz
Bupa iiuicaiea ue la fuinizoi a bunului clientul va piimi
imputeiniciiea ue ciiculatie piovizoiie 0lteiioi autotuiismul va fi
inmatiiculat uefinitiv ue societatea ue leasing uimanu a iamane
inmatiiculat pe numele ei pina la teiminaiea contiactului ue leasing
a teiminaiea contiactului uupa ce clientul isi expiima in sciis
uoiinta ue cumpaiaie si achita valoaiea ieziuuala se va incepe
pioceuuia ue iauieie si tiansciieie al utilajului pe numele peisoanei
inuicate in intentia ue cumpaiaie a clientului
Studiu de Caz
III IN0RNATII uENERAE C0ST0RI C0NBITII BE AC0RBARE
a Infoimatii geneiale
Public tintaPeisoane juiiuice
Categoiie leasing easing financiai
Tip leasing Pentiu utilaje si echipamente
Noneua E0R
Suma minima E0R
Suma maxima
Peiioaua minima luni
Peiioaua maxima luni
valoaie ieziuuala a final sau inclusa in iate
Noualitati ue plata Plata lunaia cu cash 0P sau bilet la oiuin
Studiu de Caz
b Costuii
Bobanua ue finantaie vaiiabila
Comisioane Taxa ue management uin toata suma
Alte costuii euio TvA taxa analiza uosai
c Conuitii ue acoiuaie
Avans minim
Avans maxim
venit minim
uiau maxim ue inuatoiaie
Studiu de Caz
u Asiguiaii
Piima ue casco BA
Asiguiaie bun imobilautoechipamente BA
Asiguiatoi SC CARPATICA ASIu SA
e Bocumente necesaie
Solicitaie ue finantaie
Copie uupa caitea ue munca a solicitantului semnata si stampilata
ue catie angajatoi
Aueveiinta ue salaiiu cu venitul net pe ultimele tiei luni
Contiactul ue munca copie
Actul ue iuentitate oiiginal si copie
actuia utilitati telefon fix cuient electiic etc
Studiu de Caz
Iv CERERE BE EASINu
0tilaj uoiit inspie achizitionaie Combina agiicola CAAS NEuA

An Piouuctie
Notoi NERCEBES CP
Echipamente Incluse
Tocatoi ue paie
Caiucioi
Echipamente ue poiumb pe
ianuuii
vA0ARE ACBIZITIE
Studiu de Caz
v CAC0 RATA 0NARA
Suma echivalenta Euro 38.500,- TVA inclus
Avans 20%
Valoare finantata 80%
Valoare reziduala 20% Platibila la sfarsit
Taxa management 2.5% Din valoare achizitie
Dobanda sold 18.5%
Prima de asigurare Casco (%) 50%
Perioada finantare (luni) 60
Alte taxe 1 150 (taxa
analiza dosar)
TVA inclus
Alte taxe 2 -
CAC0EAZA
Studiu de Caz
v CAC0 RATA 0NARA
Fara TVA TVA inclus
Avans
6.470,59 7.700,00
Alte costuri initiale
958,82 1.141,00
Rata medie lunara 597,98 711,60
Cost total 56.249,47 66.936,87
DAE 22,04%
Valoare anuala Casco 19.411,76
Total suma de rambursat 42.349,47 50.395,87
Studiu de Caz
v CAC0 RATA 0NARA
Luna Pricipal Capital Dobanda Rata TVA
Rata cu
TVA
Casco Total plata
Avans 32.352,94 6.470,59 0,00 6.470,59 1.229,41 7.700,00 1.617,65 7.700,00
1 25.882,35 198,96 399,02 597,98 113,62 711,60 1.617,65 2.329,24
2 25.683,39 202,03 395,95 597,98 113,62 711,60 1.617,65 2.329,24
3 25.481,36 205,14 392,84 597,98 113,62 711,60 1.617,65 2.329,24
59
60 6.961,25 490,66 107,32 7.068,57 1.343,03 8.411,60 1.617,65 10.029,24
va multumim pentiu atentie