Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate Directia Reciclarea Materialelor

VALORIFICAREA ANVELOPELOR UZATE BENEFICA PENTRU ECONOMIE SI MEDIU

Bucuresti - 3 mai 2007

Prevederi legislative specifice in domeniul gestionarii anvelopelor

Hotararea Guvernului nr.170/2004 gestionarea anvelopelor uzate

privind

Ordinul nr.386/243/2004 al ministrului economiei si comertului si al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru aprobarea Normelor privind procedura si criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate

PREVEDERI H.G. 170/2004 (1)


Persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii, sunt obligate: a) sa colecteze anvelopele uzate in limita cantitatilor introduse de ele pe piata in anul precedent; b) sa reutilizeze,sa refoloseasca ca atare, sa resapeze, sa recicleze si/sau sa valorifice termoenergetic intreaga cantitate de anvelope uzate colectata Tinte de indeplinit: 2005 - 60% 2006 - 70% 2007 - 80% Neindeplinirea obligatiilor anuale se penalizeaza prin plata la Fondul pentru mediu a 1leu (RON)/kg anvelopa pentru diferenta nerealizata, cf.OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu

PREVEDERI H.G. 170/2004 (2)


Persoanele fizice si persoanele juridice care detin anvelope uzate sunt obligate: a) sa nu le abandoneze pe sol, prin ingropare, in apele de suprafata si ale marii teritoriale; b) sa nu le incinereze decat in conditiile legii; c) sa le predea persoanelor juridice care comercializeaza anvelope ori persoanelor juridice autorizate sa le colecteze si/sau sa le valorifice. Nerespectarea acestor obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice.

PREVEDERI H.G. 170/2004 (3)


Persoanele juridice care comercializeaza anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii, sunt obligate sa: a) sa preia anvelopele uzate de acelasi tip si in aceeasi cantitate cu cele comercializate, aduse de cumparatorul final; b) sa asigure capacitati corespunzatoare pentru anvelopele preluate; c) sa predea anvelopele uzate preluate persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii

Modalitati de indeplinire a obligatiilor producatorilor si importatorilor (4)


Individual Prin transferarea responsabilitatii catre persoane juridice legal constituite, autorizate de Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului

S.C. ECOANVELOPE S.A. singura societate autorizata pentru gestionarea anvelopelor uzate cf. Ordinului comun MEC/MMGA nr.386/243/2004

Proiect de modificare H.G. 170/2004(1)

Persoanele fizice sau juridice care introduc pe teritoriul Romaniei anvelope uzate sunt obligate sa le utilizeze conform criteriilor prevazute in formularul de notificare prevazut de Regulamentul Consiliului(EEC) nr.259/93 privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri in interiorul, spre si dinspre Comunitatea Europeana; Persoanele fizice sau juridice care introduc pe piata sau comercializeaza anvelope uzate destinate reutilizarii sau resaparii, sunt obligate sa respecte conditiile tehnice si de siguranta in exploatare conform reglementarilor in vigoare;

Proiect de modificare H.G. 170/2004(2)

Persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate pot efectua astfel de activitati numai pe baza de contract incheiat cu persoanele fizice sau juridice care introduc pe piata anvelope noi, resapate si/sai uzate destinate reutilizarii; Anvelopele destinate primei echipari a vehiculelor din domeniul de aplicare a H.G. nr.2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare, nu intra sub incidenta acestei hotarari de guvern; Se va emite un nou ordin comun al ministrului economiei si finantelor si al ministrului mediului si dezvoltarii durabile prin care se stabileste procedura si criteiile de autorizare pentru acele persoane juridice care vor prelua responsabilitatea indeplinirii obligatiilor celor care introduc pe piata anvelope noi, resapate si/sau uzate destinate reutilizarii.

EVOLUTIA CANTITATII DE ANVELOPE UZATE COLECTATE SI VALORIFICATE IN PERIOADA 2003 - 2006


UM-tone

Anvelope uzate colectate si valorificate Total, din care: Reciclate

2003 2004

2005

2006

9.995 17.118 29.221 34.518 3.400 4.278 4.628 5.532

Resapate
Valorificate termoenergetic

172

104

2.582 12.000 17.728 22.117

EVOLUTIA CANTITATII DE ANVELOPE UZATE COLECTATE SI VALORIFICATE IN PERIOADA 2003 - 2006


35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2003 2004 2005 2006 Total Reciclate Coincinerate

Modalitati de valorificare a anvelopelor uzate in Romania

Valorificare materiala prin transformare in pudreta si reciclarea acesteia cu obtinere de articole tehnice Extragere cord textil Resapare Piroliza Valorificare energetica prin coincinerare in fabricile de ciment Refolosire ca atare in operatiuni de consolidari de drumuri, indiguiri, garduri de siguranta pentru sosele, autostrazi, debarcadere, silozuri, ziduri anti-zgomot, etc.

Societati autorizate pentru valorificarea deseurilor de cauciuc, la data de 18.01.2007


70 de societati comerciale colecteaza si valorifica deseuri de cauciuc, inclusiv anvelope uzate. Dintre acestea, valorifica anvelope uzate prin: Reciclare: 1 (S.C. Artego S.A.Tg. Jiu) Resapare: 1 (S.C. Supermag Imperial S.R.L. Campulung Moldovenesc) Piroliza: 1 (S.C.Pyrogum S.A. Telechiu Bihor) Coincinerare: 3 (S.C. Lafarge Ciment (Romania)S.A., S.C. Holcim Romania S.A., S.C.Carpatcement Holding S.A.)

RECICLAREA ANVELOPELOR UZATE IN EUROPA

La ora actuala, anvelopele uzate pot fi reciclate in intregime. Astfel, milioane de anvelope iau calea reciclarii. Cele mai multe provin din parcul de masini de turism precum si cele de autobuze si camioane. Industria de reciclare s-a dezvoltat datorita eforturilor considerabile depuse in domeniul colectarii anvelopelor uzate, a tehnicilor de tratare si a cercetarii domeniilor de aplicatie pentru materiile primerecuperate. Ca ex., in Finlanda, incepand cu anul 2000, peste 90% din anvelopele uzate colectate sunt reciclate. In Belgia, incepand cu anul 2006, au fost introduse noi obiective si masuri astfel incat toate anvelopele uzate colectate sa fie resapate sau reciclate. In Europa, industria de reciclare a anvelopelor este coordonata de Asociatia Europeana a Producatorilor de Anvelope si Cauciuc (ETRMA)si de Asociatia de Reciclare a Anvelopelor (ETRA)

CONCLUZII

Dezvoltarea capacitatilor de reciclare a anvelopelor uzate este imperios necesara, deoarece valorificarea prin reciclare este o activitate industriala benefica atat pentru economie cat si pentru mediu. Extinderea operatiunii de resapare conduce la prelungirea duratei de viata a anvelopelor si implicit la reducerea cantitatilor de anvelope uzate generate. Atunci cand celelalte optiuni de valorificare nu sunt fezabile, coincinerarea anvelopelor uzate in fabricile de ciment este importanta prin cantitatea de combustibil conventional pe care o poate inlocui datorita puterii calorice ridicate si a reducerii cantitatilor de anvelope uzate depozitate. Rolul dv. este foarte important atat pentru cei responsabili, respectiv producatori si importatori de anvelope, cat si pentru dv. ca oportunitate de afaceri in relatia cu acestia sau cu societatea care le-a preluat responsabilitatea indeplinirii obligatiilor de colectare si valorificare.

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR


Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate Directia Reciclarea Materialelor

VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE!

DATE DE CONTACT: tel: 021/317.87.75 fax:021/317.87.76 e-mail:cnrm@minind.ro felicia_zielinschi@minind.ro