P. 1
Standarde internationale de raportare financiara

Standarde internationale de raportare financiara

|Views: 179|Likes:
Published by calman_daniel877052
curs contabilitate
curs contabilitate

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: calman_daniel877052 on Feb 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – Finanţe, Bănci, Asigurări

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară în contextul procesului de armonizare contabilă internaţională
- suport de curs –

Titular de curs: Conf.univ.dr. Victoria BOGDAN

Oradea 2009

CUPRINS
Capitolul 1. Factori determinanţi în accelerarea procesului de armonizare contabilă internaţională • Globalizarea pieţelor financiare şi de capital • Utilitatea informaţiilor financiar-contabile pe pieţele de capital • Nevoia de transparenţă contabilă internaţională • Contradicţia între culturile contabile naţionale Capitolul 2. Conceptul de armonizare contabilă • Delimitări conceptuale privind obiectul normalizării contabile • Nevoia de normalizare contabilă • Necesitatea şi rolul normalizării şi armonizării contabilităţii consolidate • Organizaţii implicate în procesul normalizării şi convergenţei contabile Capitolul 3. Raportul dintre normalizarea şi armonizarea contabilă internaţională • Fondul problemei • Corelaţia clasificare contabilă – armonizare contabilă • Analiza pertinenţei clasificărilor contabile pe baza rezultatelor obţinute în procesul de normalizare Capitolul 4. Dispozitivul de normalizare şi armonizare contabilă • Cadrul contabil conceptual • Reţeaua de norme sau standarde contabile • Reglementările contabile. Dreptul contabil • Planul de conturi general • Ghidurile profesionale şi dicţionarele de conversie contabilă • Politicile de contabilitate • Instituţia normalizării contabile Capitolul 5. Politica de normalizare şi armonizare contabilă adoptată de Uniunea Europeană • Procesele decizionale şi realizările UE în domeniul armonizării contabile

• Directivele contabile europene – construirea unei politici de informare • Identificarea unui cadru contabil european – abordare juridică Capitolul 6. Strategii de armonizare contabilă adoptate de IASB • Premise ale elaborării strategiilor de armonizare contabilă internaţională • Etape ale procesului strategic de normalizare şi armonizare contabilă internaţională elaborat de IASB Capitolul 7. Situaţiile financiare conform referenţialului IAS/IFRS • IAS 1 , IAS 7, IFRS 1 Capitolul 8. Contabilitatea tranzacţiilor şi evenimentelor conform referenţialului internaţional • IAS 16, IAS 38, IAS 36, IAS 40, IFRS 5 • IAS 17, IAS 2, IAS 18 • IAS 8, IAS 12, IAS 33 • IAS 20, IAS 21, IAS 37 • IAS 23, IAS 33 • IAS 19, IFRS 2 Capitolul 9. „Războiul rece” al referenţialelor contabile • Un inventar al principalelor diferenţe între IAS/IFRS şi US GAAP • Consideraţii privind procesul convergenţei standardelor naţionale cu cele internaţionale • Armonizarea în contextul convergenţei contabile Bibliografie

Capitolul 1. Factori determinanţi în accelerarea procesului de armonizare contabilă internaţională Mondializarea economiilor, cu predilecţie a pieţelor financiare, determină cu acuitate nevoia de comparabilitate a situaţiilor financiare, fapt care implică o accelerare a procesului de armonizare a normelor, regulilor şi practicilor contabile, la nivel internaţional. Începută încă din secolul al XVI-lea şi aprofundată în secolul al XIX-lea, mişcarea de integrare a economiilor s-a dezvoltat, o dată cu crearea GATT, după cel de al doilea război mondial, şi s-a accentuat, la începutul anilor ‘80, concomitent cu dezvoltarea noilor tehnologii de telecomunicaţii şi cu declanşarea valului de dereglementare financiară. Înainte de a avansa în terenul controversat al armonizării contabile, să vedem cum putem distinge oferta de cererea de capitaluri, la nivel internaţional. După Benoît Lebrun, internaţionalizarea pieţelor financiare se produce în două modalităţi: • o piaţă financiară locală poate să atragă investitorii străini; • întreprinderile locale pot căuta să obţină fonduri pe o piaţă financiară străină. În primul caz, oferta de capitaluri se deplasează în străinătate. Investitorul este satisfăcut, cel puţin pentru început, de practicile contabile locale. El se adaptează la nivelul transparenţei informaţionale oferite de ţara pentru care optează. Percepţia securităţii care asigură practicile contabile locale se reflectă în nivelul mai mult sau mai puţin ridicat al indicatorului „indicele câştigului”, calculat ca raport între cursul acţiunii şi beneficiul aferent unei acţiuni, observat pe aceste pieţe. Astfel, indicii câştigului foarte ridicaţi pe pieţele financiare germane şi japoneze se explică, mai ales, prin prudenţa contabilă cu care estimează că întreprinderile acestor ţări îşi întocmesc conturile lor. În al doilea caz, cererea de capitaluri este cea care se internaţionalizează. Emitentul trebuie să se plieze exigenţelor informaţionale ale pieţelor unde el şi-a formulat cererea. Fireşte, în această situaţie, problemele contabile se pun de o manieră mult mai marcată, profundă decât în cadrul internaţionalizării ofertei de capitaluri. Spre deosebire de mişcarea de integrare a economiilor, eforturile de armonizare contabilă internaţională au debutat, în mod real, acum mai bine de un sfert de secol, o dată cu înfiinţarea IASB în anul 1973. Astăzi armonizarea este considerată un proces ireversibil, deşi unii o consideră un vis imposibil şi inutil sau o utopie. Adepţii armonizării contabile, aşteaptă de la aceasta, în mod deosebit, o mai mare eficienţă a pieţelor financiare şi o contribuţie la fixarea regulilor jocului concurenţei globale. Nu puţine au fost şi mai sunt încă obstacolele şi etapele de trecut. Armonizarea contabilă internaţională, după cum remarca Ch. Hoarau, dorită în principal de actorii „pieţei globale de capitaluri, este marcată de modelul anglo-saxon şi se confruntă cu mediul economic, social şi cultural al diverselor sisteme contabile”. Armonizarea contabilă internaţională în opinia prof. Feleagă N. (1997) poate să fie definită ca un proces politic care vizează reducerea diferenţelor între practicile contabile, la nivel mondial, în vederea asigurării compatibilităţii şi comparabilităţii lor.

Cât priveşte gestionarea procesului de armonizare la nivel internaţional, organizarea, evoluţia şi realizările în această direcţie sunt asociate cu demersurile şi acţiunile Organismului internaţional de normalizare contabilă, dar gradul de penetrabilitate al normelor IASB trebuie totuşi relativizat, căci practica a numeroase întreprinderi multinaţionale arată că, totodată influenţa normelor americane este profundă. Cine se introduce în „atmosfera epocii”, înţelege că în actualul „război al normelor contabile”, majoritatea ţărilor dezvoltate şi a societăţilor mari optează pentru normele IASB, care s-ar constitui într-un fel de paravan în faţa ameninţării hegemoniei americane. Cu toate acestea este important să reţinem că normele americane şi cele IASB vehiculează aceeaşi concepţie a contabilităţii, conform căreia obiectivul său este de a furniza informaţii utile luării deciziilor de către investitorii bursieri. Presiunile în favoarea armonizării contabile internaţionale sunt generate de organismele profesionale contabile naţionale, membre ale IASB, dar mai ales de actorii pieţei internaţionale de capitaluri şi de organismele de reglementare bursieră, regrupate în sânul Organizaţiei internaţionale a comisiilor de valori mobiliare (IOSCO). Dincolo de interesele lor naţionale, aceste organisme, investitorii instituţionali şi marile întreprinderi membre ale comunităţii financiare internaţionale au câteva interese esenţiale comune: o mai mare eficienţă a pieţelor de capitaluri, o mai bună alocare a resurselor pe plan mondial şi o reducere a costurilor tranzacţiilor care presupun mobilitatea capitalurilor. Consecinţă a unei realităţi economice şi culturale, modelul contabil este dincolo de utilitatea tehnică, un mijloc de afirmare a unei identităţi, dar mai ales un model social. Prin urmare, răspunsul adus de americani finalităţii contabilităţii este în acord cu faptul că, 4/5 din activitatea economică a ţării este regizată financiar de sistemul bursier. Situaţie care nu o regăsim şi în ţările Europei continentale, unde protecţia creditorilor este la fel de importantă, dacă nu mai importantă decât informaţia oferită acţionarilor. La acestea se mai adaugă şi presiunea exercitată de cerinţele informaţionale ale salariaţilor. Chiar americanii recunosc că, în domeniul contabil nu există în mod necesar un singur răspuns pentru o problemă dată, cu atât mai mult cu cât utilitatea situaţiilor financiare pentru investitorii bursieri nu pare să fie confirmată de practică. 1.1. Globalizarea pieţelor financiare şi de capital Creşterea considerabilă a activităţii în cadrul pieţelor financiare din ultima perioadă a fost determinată de accentuarea mobilităţii internaţionale a capitalului. Fenomenul are un puternic impact asupra economiilor naţionale, sistemului monetar internaţional şi abilităţii firmelor şi a naţiunilor de a atrage fonduri din exterior. O mare deschidere a avut loc îndeosebi în cadrul acelor burse de valori, puternic internaţionalizate, în care societăţile şi guvernele au fost capabile să investească în afara graniţelor. Aceste pieţe au cunoscut o creştere masivă şi au beneficiat de o modificare de fond a activităţii. Geneza acestor fenomene s-a datorat unei serii de factori2 interconectaţi:

2

DuŃescu, A., InformaŃia contabilă şi pieŃele de capital, Editura Economică, Bucureşti, 2000, pag.19

1) inovaţiile întreprinse în domeniul managementului de risc, concentrate în sfera instrumentelor financiare, la care se adaugă volatilitatea accentuată a dobânzilor şi ratelor de schimb în perioada anilor ’70; 2) contribuţia rapidă şi decisivă a noilor tehnologii în telecomunicaţii, care au determinat o reducere substanţială a costului de acces pe noile pieţe şi al diversificării portofoliului; 3) adaptarea concomitentă de către guvernele ţărilor dezvoltate a ideologiei pieţei libere, ceea ce a dus la limitarea sau anularea reglementărilor restrictive; 4) creşterea fluxurilor internaţionale de capital, având drept consecinţă imediată majorarea deficitului extern al unor ţări sau a surplusului altora (este bine cunoscută situaţia finanţării deficitului Statelor Unite prin achiziţiile japoneze de dolari americani şi euroobligaţiuni); 5) creşterea rolului instituţiilor şi organizaţiilor pe pieţele de capital şi diminuarea participării directe a investitorilor individuali. În pofida acestor realizări, piaţa mondială de capital este imperfectă, ca urmare a riscurilor privind ratele de schimb, riscurilor naţionale şi existenţei controlului asupra schimburilor comerciale. Din cauza acestor bariere, încă prezente, ţările mai puţin dezvoltate sunt, în cel mai fericit caz, participante marginale în cadrul acestor pieţe, putând obţine împrumuturi numai de la alte concerne sau agenţii internaţionale, cum ar fi Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială. Ţările dezvoltate economic participă intens, atât ca furnizori cât şi ca utilizatori de fonduri, în timp ce ţările mai puţin dezvoltate participă doar ca utilizatori de fonduri. Globalizarea pieţelor de capital şi gradul tot mai înalt de integrare s-au făcut simţite încă din anii ’60, o dată cu apariţia şi dezvoltarea pieţei euroobligaţiunilor şi încercării de introducere a monedei unice europene, totuşi contabilitatea uniformă nu a devenit presantă decât către anii ’80 şi ’90. “Dezvoltarea sistemului euromonedei a fost poate cea mai importantă inovaţie financiară din perioada postbelică …, comparabilă, ca importanţă, cu descoperirea cocsului, pentru industria fierului şi a oţelului sau a motorului cu aburi în dezvoltarea căilor ferate … “ (Podolsky, 1986). Globalizarea economică în faza incipientă atrage pe pieţele financiare numai participanţi sofisticaţi, buni cunoscători ai fenomenelor economice şi familiarizaţi cu particularităţile pieţelor naţionale. În prezent, majoritatea burselor de valori arată preponderenţa investitorilor mai puţin sofisticaţi, ca participanţi operativi în întreaga lume, ceea ce poate însemna începutul maturizării pieţei financiare mondiale. Ţinând seama de tendinţele spre o mondializare crescătoare, societăţile doresc aplicarea unui sistem contabil uniform, şi aspiră la o funcţionare economică eficace. Dacă întreprinderile sunt obligate să-şi întocmească situaţiile financiare conform mai multor referenţiale contabile, în mod cert diferite, pentru a-şi informa investitorii pe diferitele pieţe financiare în care ele operează, sau pentru alte scopuri naţionale, această stare este în detrimentul acestora, penalizându-le din punct de vedere financiar, ele având sentimentul că îşi irosesc resursele. Evoluând într-un cadru multinaţional, apare ca evidentă dorinţa unor întreprinderi de a-şi creşte capitalul în mai multe ţări. Atragerea lor spre diferitele pieţe financiare este dată şi de concurenţa tot mai acută între aceste pieţe, dornice să majoreze “partea” lor în activitatea mondială.

În tabelul următor sunt prezentate diferitele categorii de utilizatori. “procedeul de identificare. un număr însemnat de cercetători au produs dovezi empirice asupra înţelegerii şi utilizării surselor de informaţii de către analiştii financiari. pieţele financiare cele mai puternice apreciază utilizarea normelor contabile internaţionale ca o formă de realizare a unei concurenţe mai eficace. Aceasta reflectă motivul esenţial pentru care informaţia contabilă este cerută în cadrul unei economii de piaţă şi evidenţiază importanţa procesului de comunicare.Concurenţa între pieţele de capitaluri influenţează autorităţile naţionale de control spre o evoluţie a mentalităţilor favorabilă recursului la normele contabile internaţionale. Majorarea. Contabilitatea internaţională caută actualmente să-şi definească “frontierele” şi conţinutul plecând de la normalizarea contabilă internaţională. Clienţii Cumpărarea produselor firmei. Cerinţe de mărire a salariului. examinarea impactului firmei obşteşti în mediul înconjurător. Potrivit Asociaţiei Americane de Contabilitate. reducerea sau păstrarea constantă a nivelului creditelor şi împrumuturilor acordate. pentru introducerea pe o piaţă străină constituie actualmente o frână. schimbarea locului de muncă. cunoscut fiind faptul că necesitatea întocmirii conturilor suplimentare. permiţând luarea de decizii de către utilizatori” îl reprezintă contabilitatea. în elaborarea recomandărilor făcute investitorilor. într-un cuvânt “internaţionalizarea” a generat contabilitatea internaţională care s-a impus în zilele noastre prin preocupările sale de armonizare internaţională a regulilor şi practicilor contabile. . 1. definiţie potrivită realităţilor economice şi financiare contemporane. Utilitatea informaţiilor financiar – contabile pe pieţele de capital În încercarea de a reflecta modul în care bursele de valori asimilează informaţia financiar – contabilă. Organizaţii guvernamentale şi Majorarea taxelor şi impozitelor.2. procesul de lărgire a Uniunii Europene. vânzarea sau deţinerea de acţiuni.1 Categoriile de utilizatori ai informaţiilor financiar – contabile UTILIZATORI Acţionarii Creditorii Salariaţii DECIZII PE BAZĂ DE INFORMAŢII Cumpărarea. Globalizarea crescătoare a pieţelor de capitaluri. mondializarea tot mai evidentă a economiilor. La nivel mondial. Pentru a putea dezvolta caracteristicile informaţiilor financiare trebuie identificaţi întâi utilizatorii acestora şi tipul de informaţie cerută de fiecare categorie de beneficiari în parte. pentru care informaţia financiar – contabilă este necesară şi importantă în luarea deciziilor: Tabelul nr. măsurare şi comunicare a informaţiilor economice.

Ideea de a încerca satisfacerea directă a nevoii de informaţie financiar – contabilă a tuturor utilizatorilor. Solomon precizează că această caracteristică apare atunci când: 1) adevărul şi numai adevărul a fost reflectat. credibilitatea. acţiunea fiind viabilă dacă evenimente similare sunt prezentate în acelaşi mod. completă şi să reflecte substanţa şi efectul evenimentelor şi nu convenienţele legale. Pe de altă parte. Recunoaşterea intereselor legitime ale diferitelor grupuri de utilizatori ridică întrebarea dacă este de dorit producerea unor conturi anuale exhaustive. Distincţia dintre informaţiile valabile şi cele inutile este crucială. oferind suportul necesar în evaluarea evenimentelor trecute. prezente şi viitoare sau în corectarea evoluţiilor precedente. Inteligibilitatea sau uşurinţa cu care utilizatorii înţeleg informaţia contabilă trebuie să devină o calitate esenţială a documentelor contabile de sinteză. pentru a nu deveni o arie de cercetare sterilă. Credibilitatea presupune ca. este o misiune dificilă. Utilizatorii informaţiilor publicate în documentele anuale de sinteză sunt numeroşi şi formează o populaţie variată. Evaluarea impactului economic şi social al firmei. 2) când întregul adevăr a fost reflectat. informaţia contabilă să nu conţină nici o eroare sau elemente de subiectivism şi să ofere o imagine fidelă a fenomenelor sau proceselor reflectate. dacă nu chiar imposibilă. La toate acestea se mai adaugă şi conflictele de interese dintre diferite grupuri de utilizatori. Utilizatorii trebuie să aibă de asemenea posibilitatea de a compara conturile anuale ale diferitelor societăţi. Cu alte cuvinte. pentru a evalua poziţia financiară şi performanţele acestora. apare şi o altă problemă. Relevanţa informaţiilor contabile se referă la capacitatea acestora de a fi utile beneficiarilor în luarea de decizii. Conform standardelor internaţionale de contabilitate atributele calitative ale informaţiilor contabile trebuie să fie: relevanţa. Comparabilitatea presupune necesitatea ca utilizatorii să poată compara informaţiile din conturile anuale ale aceleiaşi societăţi. comparabilitatea şi inteligibilitatea.Managerii Publicul Determinarea nivelului până / de la care operaţiunile pot fi întreprinse. informaţia contabilă trebuie să fie neutră. legată de nivelul educaţional al utilizatorilor de informaţii. 3) utilizatorii pot fi siguri de veridicitatea informaţiei. Pentru ca . care să cuprindă toate informaţiile potenţial utile. însă este general acceptată ideea că. reali sau potenţiali. conţinutul şi forma de prezentare a conturilor anuale neputând fi reduse “până la cel mai mic numitor comun”. cea mai largă şi importantă categorie de potenţiali beneficiari o formează investitorii. alimentată de eterogenitatea acestora. profesia contabilă trebuind să se preocupe cu precădere de furnizarea de informaţii adecvate. într-un anumit interval de timp şi să extragă tendinţe privind poziţia financiară şi performanţele respectivei entităţi. Un factor important în această privinţă este maniera de prezentare a conturilor anuale. obiectivă.

Acestor calităţi esenţiale se mai adaugă şi altele cum sunt: consistenţa informaţiilor şi publicarea detaliată a tuturor elementelor considerate a fi de interes pentru utilizatori. Nevoia de transparenţă contabilă internaţională Transparenţa informaţiilor financiar-contabile ne trimite cu gândul la gradul de comprehensibilitate a acestora de către utilizatorii. Lee şi Tweedie concluzionează în preambulul cercetării lor empirice întreprinse în 1981: “ … concluzia generală a acestui studiu este aceea că informaţiile financiar – contabile prezentate de companii sunt în general puţin înţelese şi utilizate … Este probabil o concluzie puţin surprinzătoare. la cât de uşor. în acest sens: “Cel mai bun serviciu pe care contabilitatea îl poate face pentru investitorul mediu este acela de a produce informaţii mai multe şi mai adecvate. la rândul lor. care “întunecă” mesajul esenţial şi face ca reacţia utilizatorului să fie diferită de cea scontată de emitent.C.S. iar concurenţa dintre utilizatorii acestora. conturile anuale devenind documente elaborate de contabili pentru contabili. însă trebuie ţinut seama de faptul că nivelul ideologic al conturilor anuale nu poate scădea până la cel mai mic numitor comun. informaţiile contabile devenind tot mai sofisticate şi abundente. 1. celor care o doresc precum şi cea legată de abundenţa de informaţii. al analiştilor financiari tinde să se adâncească datorită complexităţii şi limbajului tehnic specific al conturilor anuale.). limpede pot fi acestea . datele contabile sunt agregate şi clasificate în cel mai adecvat mod cu putinţă. Pe de altă parte se presupune că şi utilizatorii.A. destinate analistului financiar”. care să le permită evaluarea corespunzătoare a informaţiilor cuprinse în conturile anuale: “ … utilizatorii trebuie să aibă un nivel rezonabil de cunoştinţe care să le permită studierea informaţiilor cu rezonabilă diligenţă (Comitetul Internaţional de Standarde Contabile – I. şi problema abilităţii contabilului de a comunica cu succes informaţia produsă. fiind totuşi superior altor categorii de utilizatori industriali. Unul dintre motivele esenţiale pentru care informaţia financiar–contabilă publicată pare să fie puţin utilizată este neînţelegerea sa din punct de vedere conceptual şi semantic. ceea ce impune ajustări periodice datorită instabilităţii manifestate în acest domeniu.3. Această din urmă dificultate ar putea fi soluţionată prin elaborarea unor note informative care să prezinte pe scurt principalele informaţii de larg interes precum profitul. ştiind că aşa cum sugera Buzby. Mai apare însă. care să “decodifice” informaţiile şi să le facă accesibile publicului larg. viteza de rotaţie a activelor etc. tot mai acerbă. cifra de afaceri. Un alt studiu întreprins de Lee şi Tweedie (1981) vine să arate că nici nivelul de înţelegere al acestora nu este cel scontat. Altă posibilitate ar fi simplificarea informaţiilor contabile. Informaţia contabilă trebuie să fie de asemenea cuantificabilă monetar. trebuie să aibă un anumit nivel de educaţie. Analiştii instituţionali reprezintă poate cel mai informat şi articulat grup de utilizatori de informaţie. Rolul intermediarilor şi în special. dar care arată eşuarea acţiunii de comunicare din partea contabililor.această prezentare să-şi atingă scopul.” O posibilă soluţie ar fi creşterea rolului analiştilor financiari şi a intermediarilor instituţionali.

care o reprezintă armonizarea sunt conştienţi şi o afirmă cu toată convingerea că această implică o poziţie mult mai flexibilă în raport cu standardizarea şi normalizarea care sunt ambele centrate pe uniformitate. pendulând între noţiunile amintite mai sus care cel mai adesea se confundă între ele atunci când dimpotrivă ar trebui să se lumineze aspectele privitoare la concept şi arie de cuprindere. cererea uneori limitându-se la tablouri de corespondenţă întocmite care permit retratarea conturilor întocmite după normele locale (regionale) în conturi modificate conform noilor norme. sunt posibile.însuşite de către analişti şi alţii. satisfăcând cerinţele şi necesităţile de informare ale unei palete cât mai vaste şi variate de utilizatori. Pentru a satisface nevoia de transparenţă contabilă cerută de internaţionalizarea pieţelor. • piaţa financiară străină pretinde întreprinderii ca ea să-şi întocmească situaţiile financiare conform normelor în vigoare în ţara în care se situează această piaţă. conform comisiei operaţiunilor bursiere. normalizare şi armonizare contabilă. bâjbâială sau angoasă generată de incertitudinea stăpânirii termenului vehiculat. Este mult mai facil şi la îndemână să uniformizezi prin reglementări decât să armonizezi raportându-te la principii contabile general acceptate. puţine sunt cele care încearcă dar şi reuşesc cu „tărie” şi convingător să traseze liniile de demarcaţie între standardizare. decantând semnificaţia oricărui argument firav prins din coada condeiului sau din abilitatea gândului. Restul cercetătorilor. ambiguitate. Aceste presiuni sunt împinse „la rampă” de convingerea conform căreia îmbunătăţirea şi ridicarea nivelului de comparabilitate. în condiţiile concrete de spaţiu şi de timp şi de conturare a liniilor definitorii ale conceptului pentru a se evita orice confuzie. şi dincolo de inteligibilitate profesia contabilă caută dindărătul „culiselor” pregătirii conturilor şi capacitatea de divulgare a datelor. Acest concurs de împrejurări şi de realităţi economice face necesară realizarea unei armonizări contabile. Cu toate că multe studii şi articole de specialitate au abordat incitantul subiect al armonizării contabile. facilitează realizarea unor comparaţii mai eficiente a profitabilităţii companiilor. următoarele căi identificate de Benoît Lebrun şi citate în articolul intitulat „Armonizarea contabilă internaţională”: • regulile contabile aplicate de întreprinderea care obţine fonduri pe o piaţă străină sunt admise pe această piaţă. Astfel cei cu adevărat interesaţi şi motivaţi în căutările lor de „marea provocare”. din punct de vedere teoretic. în ţara de provenienţă a acestei întreprinderi şi în cea în care doreşte să investească capitalurile. Presiunile internaţionale pentru realizarea comparabilităţii normelor contabile şi a transparenţei acestora rezultă din diverse interese şi se adresează unor grupuri largi de participanţi şi organizaţii. cu rezultate pozitive asupra beneficiilor economice. În ceea ce ne priveşte ne situăm în tabăra celor care caută încă răspunsuri la foarte multe semne de întrebare ridicate. Situaţiile financiare ale corporaţiilor internaţionale constituie o preţioasă sursă de informaţii care trebuie exploatată şi canalizată în scopul atingerii unor multitudini de obiective. . să ne fi iertată remarca îndrăzneaţă dar nu izbutesc decât să „încerce marea cu degetul” . în special prin recunoaşterea mutuală a normelor.

în exclusivitate pe baza unui joc de norme internaţionale. pardon. • chiar întreprinderile americane nu ar putea admite ca emitenţii străini să nu fie supuşi aceloraşi restricţii ca ale lor. Această cale sau modalitate de satisfacere a nevoii de transparenţă contabilă. Fără a fi partizanii conceptelor contabile americane. Cea de a doua modalitate de satisfacere a nevoii de transparenţă contabilă se referă la piaţa financiară străină. Recunoaşterea reciprocă a normelor contabile s-a dovedit empiric că ar conduce la creşterea emisiunilor internaţionale. dominaţia financiară americană tinde să se atenueze o dată cu răspândirea ştirilor în lumea întreagă despre marile scandaluri financiare de pe Wall Street. conduce în opinia lui Hoarau la difuzarea în lume a concepţiei anglo-saxone privind finalităţile informaţiei contabile. Dar ar avea inconvenientul de a nu asigura în condiţii optime. recunoaşterea mutuală a normelor contabile. Se pare că singura ţară care a avut forţa utilizării acestei căi este Statele Unite. se realizează o respectare a identităţilor naţionale. apelul din ce în ce mai • . liberalizarea economiilor. Să admitem însă. fenomen explicabil prin două motive logice şi convergente: • autorităţile pieţei financiare americane însărcinate cu securitatea pieţei nu pot să aplice emitenţilor străini alte reguli decât cele impuse întreprinderilor americane. cu siguranţă sub alte faţete şi recunoaştem astfel de intruziuni culturale încă de la Schmalenbach încoace. Aceasta a doua cale nu este posibilă decât dacă ea se rezumă la o singură piaţă. transparenţa şi comparabilitatea conturilor. Să nu uităm că sunt maeştrii conceptualizării contabilităţii şi în ultimul secol cel puţin şi-au ajustat şi perfecţionat cadrul general conceptual după necesităţile impuse de piaţa financiară şi de capital. Deşi este o chestiune de deschidere spre nou şi de adaptare a unor atitudini.armonizarea contabilă internaţională: conform acestei căi. calităţi esenţiale necesare protecţiei investitorilor. conform normelor ţării în care operează această piaţă. propagarea şi propulsarea unei concepţii contabile cu mai multă agresivitate a existat dintotdeauna. atât de lezate uneori de procesul de armonizare sau cel de convergenţă al normelor. Acest sentiment a fost cu atât mai mult întărit cu cât s-a descoperit gradul de apropiere destul de ridicat între normele IASB şi cele americane. Utilizându-se prima cale de satisfacere a nevoii de transparenţă contabilă. Dezvoltarea armonizării contabile internaţionale. Forţa pieţei financiare americane a permis să se impună emitenţilor străini reguli contabile americane. datorită primei de risc pe care investitorii ar plăti-o emitenţilor. Ce s-ar întâmpla dacă fiecare piaţă financiară ar impune unui emitent propriile sale reguli ? Ar fi capabilă întreprinderea multinaţională să suporte imensele costuri administrative legate de prezentarea conturilor în raport de o multitudine de reguli contabile diferite ? În pofida acestor atuuri deţinute. Totodată. care cere emitentului să-şi întocmească situaţiile financiare. pare astăzi definitiv condamnată. atunci când aceştia utilizează reguli contabile locale care nu asigură o transparenţă suficientă. opozabil celui internaţional. după ceea ce este verificat deja şi poate mult mai flexibil. armonizarea internaţională a fost resimţită ca o modalitate de implementare a concepţiei contabile americane. multă vreme în Europa continentală. Eu nu văd nimic malefic şi ucigător în această tendinţă. toate pieţele financiare ar trebui să admită conturile pregătite şi publicate pe baza referenţialului IASB sau a celui american.

organismului internaţional de normalizare ? Fireşte întrebarea a suscitat. refuzându-le omologarea.evident la finanţarea de tip bursier. vădit manifestată ci este inteligent camuflată. compatibile dar şi convergente. oficial FASB îşi manifestă susţinerea eforturilor IASB. puterea americană poate delimita limitele normelor IASB. privatizarea masivă a unor sectoarelor publice. În câteva puţine cazuri. diferenţele sunt atât de majore încât includ şi diferenţele fundamentale. în interiorul cărui organism. Dar cum bine ştim e mai uşor să câştigi o bătălie decât să îţi păstrezi titlul de învingător. când OICVM a declarat zece norme contabile internaţionale ca fiind neacceptabile. în ultimul timp. În cadrul organismului. A treia cale ce poate fi exploatată în scopul satisfacerii nevoii de transparenţă. o constituie armonizarea contabilă internaţională. Aşa s-a întâmplat în 1994. reprezentanţii americani sunt foarte puternici. treptat. Contradicţia între culturile contabile naţionale Deşi unii ar fi înclinaţi să creadă că evenimentele istorice au produs mutaţii similare în cadrul evoluţiei sistemelor contabile. Cea mai elocventă probă a credibilităţii IASB a fost opoziţia mereu crescătoare întâmpinată de acest organism din partea singurului său competitor serios. respingând patru dintre ele şi solicitând revizuirea celorlalte şase. puterea de normalizare contabilă americană. Opoziţia nu apare pe faţă. 1. chiar adevărate polemici s-au iscat. sau această recunoaştere internaţională ar trebui să fie transferată. Mai mult. arbitrând meciul referenţialelor pentru obţinerea supremaţiei. reprezentată de FASB. Războiul se poartă atunci. vii dezbateri. Bineînţeles autorităţile naţionale şi cele europene nu puteau să nu se implice în această bătălie a greilor. printre care: oare recunoaşterea internaţională actuală a normelor contabile americane poate să satisfacă. dar în opinia noastră acest lucru nu înseamnă că războiul a fost câştigat şi victoria revendicată. în favoarea celor mai dinamice. Normele IASB sunt tot mai mult preferate de companiile internaţionale după recentele scandaluri care au zguduit lumea financiară şi contabilă americană. . totuşi în acest moment se poate observa că această prezumţie este foarte departe de adevăr. Tendinţa este de reechilibrare a pieţelor financiare. cum sunt Marea Britanie şi Irlanda. sub aspect tehnic a normelor IASB. în cele mai multe cazuri însă. ansamblul emitenţilor mondiali.4. explozia economică a unor ţări din Asia determină o multipolarizare a pieţelor financiare. opinii controversate. La acestea se mai adaugă şi miza politică la care se pretează acest fenomen: creşterea credibilităţii IASB este sinonimă cu o pierdere de putere pe care ar presupune-o hegemonia contabilă americană. spre exemplu Marea Britanie şi Franţa sau Statele Unite şi Mexic. În această direcţie s-au canalizat eforturi tot mai susţinute. pe termen lung. Este o luptă ciudată pentru supremaţie cu răsturnări de situaţii „peste noapte” şi cu o permanentă antrenare în perfecţionarea normelor aflate în competiţie care astfel devin tot mai comparabile. Statele Unite şi Canada – diferenţele sunt relativ puţine şi relativ minore. prin intermediul OICVM. În ciuda existenţei unor similitudini se poate spune că există tot atâtea sisteme contabile câte ţări există pe glob deoarece nu se pot găsi două sisteme în întregime identice. Şi vom vedea că „centru de greutate” al deciziilor de resort se mută astfel pe un teren „neutru” cum este Europa. Şi acestea ca urmare a credibilităţii în creştere. s-au născut în acelaşi timp o multitudine de întrebări.

În unele ţări musulmane spre exemplu3 în care doctrinele religioase nu permit dobânzile. financiar. rata inflaţiei sau nivelul creşterii economice implică sisteme contabile distincte deoarece aşa cum contabilitatea unei mici întreprinderi este diferită de cea a unei corporaţii internaţionale tot aşa centrele contabile dintr-o ţară subdezvoltată cu o economie preponderent bazată pe agricultură diferă de cele ale unui stat dezvoltat puternic industrializat. reguli. stocarea şi transmiterea informaţiilor financiar-contabile. Ţările pot de asemenea adopta definiţii diferite ale unui activ – utilizând şi forma juridică. procedeelor. sistemul contabil al acestora nu va cuprinde proceduri contabile referitoare la acestea. ori contribuie la reducerea influenţelor exercitate de aceştia. dependente între ele şi formând un întreg organizat prin care se încearcă a se defini. ori definiţii bazate pe substanţa economică a acestuia. extinderea şi stricteţea normelor contabile. D. dependente între ele şi formând un întreg organizat. Însă factorii economici nu constituie singura influenţă importantă asupra dezvoltării unui sistem contabil. principiilor. satisfacerea necesităţilor investitorilor. prezintă următoarea definiţie a termenului sistem: „ ansamblu de elemente (principii. care formează sistemul politic. reglementează clasificarea materialului într-un domeniu de ştiinţe… sau face ca o activitate practică să funcţioneze potrivit scopului urmărit. legală (guvernamentală) sau realizată de organizaţiile profesionale sau alte grupuri. Timişoara. concepţiilor. prelucrarea. 3 Cosma.” Aşadar având în vedere conceptul de sistem în general. aceasta poate fi privită ca un factor moderator care ori amplifică influenţa celorlalţi factori.Diferenţele pot exista la toate nivelurile sistemului contabil. Dicţionarul explicativ al limbii române. pag. Sistemul contabil este rezultatul unui proces complex. gradul de industrializare. Toate acestea ne ajută să înţelegem reglementările (normele) contabile ale unei ţări şi totodată obiectivele contabilităţii. sociocultural şi chiar religios. educaţional.). etc. influenţează numeroşi factori. metodelor şi tehnicilor de lucru prin intermediul cărora are loc obţinerea. creditorilor.28 . guvernului sau a altor utilizatori. legislativ. Contabilitatea în lumea interdependenŃelor globale. Dacă se consideră ca exemplu contabilitatea activelor. proceduri. norme. Ţările pot astfel adopta metode diferite de evaluare. reguli. Cultura unei ţări este în acelaşi timp. forţe etc. Editura Augusta. orientând întreaga activitate în direcţia realizării unor obiective bine definite. Diferenţele naţionale ale sistemelor contabile rezultă în mare parte din condiţiile economice diferite. suntem în măsură să definim sistemul contabil ca un ansamblu organizat al teoriilor. ediţia 1975.. de la utilizarea strictă a sistemului costurilor istorice până la sistemul costurilor curente complete. un rol important exercitând şi ceilalţi factori ai mediului extern şi cei industriali. modalitatea de normalizare. tehnici. Prin sistem în general.. şi la rândul său. care pune ordine într-un domeniu de gândire teoretică. clasifica şi reglementa un domeniu al cunoaşterii umane. 1998. în acest domeniu se va regăsi o paletă de diferenţe în normele şi practicile contabile utilizate. Astfel deosebirile referitoare la ponderea sectorului privat. Diferenţele şi în importanţa relativă acordată diferitelor principii contabile. Este influenţat de. se înţelege un ansamblu coerent de principii. importantă. fiscal. ar influenţa totodată metodele contabile utilizate.

Sistemele politice liberal – democratice sunt asociate cu sistemele economice capitaliste. în următoarea figură4.Factorii demografici şi geografici InstituŃii . Sistemul politic şi economic Unul dintre factorii determinanţi. considerat de către unii analiştii ai vremurilor pe care le trăim cu toţii. sistem care includea şi Uniunea Sovietică şi Europa de Est înaintea căderii comunismului. Al doilea sistem politic după importanţă este cel egalitar-autoritar.Reglementare fiscală ..Politice şi economice .InvestiŃiile .Profesiunea contabilă Reglementarea contabilă În timp ce toţi aceşti factori sunt importanţi. Ceea ce este în mod particular important pentru contabilitate este cum fiecare sistem îşi organizează relaţiile sale economice. în care preţurile.Factorii menţionaţi anterior cu influenţele lor exercitate asupra unui sistem contabil pot fi reuniţi şi prezentaţi într-o modalitate sintetizată. Japonia şi Australia este sistemul liberal democratic. cererea şi oferta sunt toate determinate pe piaţă.. Gordon P. Diferenţele în sistemele politice se vor reflecta în modalităţile diferite în care economia este organizată şi controlată. decisiv în stabilirea reglementărilor şi practicilor contabile este sistemul politic al unei ţări. juridic. Cel mai răspândit sistem politic în Europa Occidentală. în majoritatea ţărilor occidentale dezvoltate.Reglementare legislativă . Coreea de Nord.Penetrarea pieŃelor Cultura societăŃii Cultura contabilă SISTEMUL CONTABIL Practici contabile InfluenŃele interne/ecologice care sunt exercitate de: . Weetman P.ComerŃul .. financiar şi nu în ultimul rând profesional.CorporaŃii financiare . Sistemele politice egalitar – autoritare tind să coexiste cu sistemele economice de planificare centralizată. cererea şi oferta vor fi determinate în mod centralizat şi planificat. iar 4 Roberts C. America de Nord. care include ţări precum China. influenţele majore asupra sistemului contabil sunt exercitate de instituţiile ţării respective – în particular modul cum aceasta îşi organizează sistemul politic şi economic. în care producţia. preţurile. Contabilitatea în aceste sisteme va îndeplini două roluri – de a contribui la planificarea centralizată şi de a contribui la controlarea economiei. Vietnam. Acestea mai apoi vor influenţa obiectivele sau rolul contabilităţii. International Financial Accounting – A comparative approach. Cuba. InfluenŃele externe care includ: . 1998 .

Evident. A comparative Approach.230 5 . Australia. Strassbourg. în curând devine irelevant.. policopiat. Common – law nu este nici el unitar. Introduction au droit compare. Weetman P. pag. 2 – eme edition. Mexic.. Dreptul romano – germanic (continental) şi cel de common – law formează două mari sisteme de drept deosebite. care în 1976 introducea o nouă Lege a companiilor. pag. equity. 1966. spre exemplu. care are o structură proprie. cât principiile superioare ale civilizaţiilor. International Financial Accounting. distinge următoarele Roberts C. Multe dintre ţările dezvoltate au suferit de inflaţie şi au avut tendinţa de a privi contabilitatea de inflaţie cu suspiciune şi drept rezultat regăsim aplicarea strictă a sistemului costului istoric în majoritatea ţărilor Europei Continentale şi a Americii de Nord. Măsurile de reglementare contabilă au făcut şi ele parte din seria de măsuri economice anti – inflaţioniste care au fost adoptate de Brazilia. când inflaţia atinge asemenea niveluri. cresc şi problemele ridicate de utilizarea costului istoric. necodificat şi prezentând particularitatea coexistenţei a trei sisteme de reglementări paralele . nici o ţară din acest sistem nu a ajuns chiar atât de departe. .sistemul de “common – law”. se poate vorbi de un sistem de drept islamic. Conform lui Réne David.2 6 Radiere R. Dreptul dominioanelor britanice (Canada – cu excepţia provinciei Quebec. cazul cel mai spectaculos fiind al Indiei. Chile şi Brazilia. Un alt factor economic important care influenţează contabilitatea este inflaţia. Inflaţia continuă să reprezinte însă o serioasă problemă pentru multe ţări. Dreptului britanici se alătură dreptul SUA. O trăsătură economică importantă care influenţează contabilitatea este tipologia organizaţiilor de afaceri care domină economia. astfel că guvernul reglementează şi controlează măcar câteva aspecte ale pieţei şi comportamentului participanţilor pe piaţă. caracterizat prin descendenţa sa romană şi tendinţa de codificare. au avut rate anuale ale inflaţiei de peste 100% în ultimii ani. iar Réne Radiere6 după ce arată că importante nu sunt regulile de drept.common – law. Sistemul juridic Potrivit analiştilor Roberts. Noua Zeelandă) s-au îndepărtat de dreptul metropolei. Un exemplu interesant este cel al Braziliei. chinez tradiţional. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu state din Africa sau Asia. costul istoric al unui activ. În practică.. a cărei majoră preocupare o reprezenta protejarea intereselor acţionarilor minoritari şi introducea noi reguli privind obligativitatea acordării dividendelor. statute – law. Astfel două caracteristici ale acestor organizaţii economice sunt în mod particular importante pentru explicarea regulilor şi practicilor contabile: • Complexitatea organizaţiilor economice • Structura industrială a unei ţări. foste colonii britanice. Gordon P. Weetman şi Gordon5 două grupuri de sisteme de drept se regăsesc în ţările liberal democratice: .sistemul romano – germanic. particularităţi marcante şi o evoluţie deosebită de cel dintâi. 1998..guvernul nu intervine. Pe măsură ce rata inflaţiei creşte. al lumii sovietice. London. hindus.

Este cazul unor state islamice (Irak. unele dintre ele chiar nescrise: principiile generale de drept sau jurisprudenţa Curţii de Justiţie. Weetman şi Gordon. ca izvoare primare principale.ului) şi în sfârşit unul al ţărilor socialiste. chinez tradiţional. provenit din actele convenţionale încheiate între statele membre pentru aplicarea tratatelor. Preponderenţa izvoarelor dreptului comunitar european este dată atât de tratatele institutive.164 şi 173) ale Tratatului Comunităţii Economice Europene. Sistemul reglementărilor fiscale În unele ţări fiscalitatea este un factor important care influenţează contabilitatea. aplicabile în ordinea juridică comunitară (art. cum a fost cazul Turciei. unul de common – law ( în care include drepturile Regatului Unit. provenind din relaţiile externe ale comunităţilor. cel mai cunoscut şi mai răspândit datorită numărului mare de subiecte aplicabile şi în care. în mod evident. japonez etc. câtă vreme în alte ţări ea exercită o influenţă redusă sau chiar deloc. normele de drept a căror provenienţă se află în afara ordinii juridice comunitare. ori celor tradiţionale ? Întrepătrunderea acestor sisteme au dus la unele formule originale. ale diferitelor ţări ale Commonwealth . spaniol). Dreptul comunitar este dat de ansamblul regulilor de drept. juridice şi financiare ale întreprinderii. sub rezerva ca situaţiile financiare să ofere o imagine fidelă (exactă şi precisă) a aspectelor economice. receptând codurile elveţiene. Spre exemplu dreptul musulman. Întrebarea care se ridică. evoluţia a fost identică. asupra regulilor şi practicilor raportate. conform izvoarelor dreptului contabil anglo – saxon. caracteristica procedurilor contabile anglo – saxone constă în absenţa unui plan contabil generalizat. precis. îşi fac apariţia tot mai frecvent şi elemente aparţinând altor sisteme. Siria. cât şi de alte reguli cuprinse în documentele adaptate de către instituţiile comunitare în aplicarea acestor tratate. prin urmare o foarte mare libertate este acordată conducătorului întreprinderii în prezentarea documentelor. rigid. care după revoluţia Junilor Turci. Egipt) care au adaptat reglementări moderne fără a înlătura dreptul islamic. a îndepărtat dreptul islamic. Şi în materie contabilă. Revenind la clasificarea care aparţine analiştilor Roberts. de la care s-au inspirat tehnicile contabile actuale. cum sunt cele ebraic. dreptul complementar. . ar fi căror sisteme contabile aparţin aceste state ? Celor europene ori de inspiraţie common – law. pe care întreprinderile sunt obligate să îl aplice. hindus. Sistemele de drept care au la bază elemente de inspiraţie religioase şi tradiţionale au suferit aceleaşi evoluţii. ale SUA. Sunt cunoscute totodată şi alte sisteme de drept. Ţările anglo – saxone sunt ţări în care tradiţia şi cutuma joacă rolul esenţial în locul dreptului scris. alături de principiile şi reglementările dreptului tradiţional. german.grupe de sisteme: continental (în care include drepturile francez. Algeria. În ţări precum Franţa şi Germania rapoartele publice contabile sunt utilizate ca bază pentru determinarea pasivelor fiscale. pe de altă parte în SUA şi Marea Britanie rapoartele contabile publicate sunt ajustate în scopuri fiscale şi sunt prezentate diferit faţă de rapoartele către acţionari.

d) Profesia contabilă liberală în ţările Europei continentale este organizată în general. Aceasta generează tendinţa de utilizare a unor metode contabile care vizează minimizarea profitului contabil publicat pentru a se reporta “presiunea fiscală”. irlandeze şi olandeze caracterizate prin următoarele: 7 Feleagă N. iar practicile contabile ale ţărilor europene necomunitare. 2) necesităţile de informare financiară a investitorilor pe pieţele de capitaluri. În această zonă. cu riscuri minime de eroare pot fi ataşabile celor două zone. franceze. 1995. în conformitate cu normele contabile internaţionale.42 . 2) Zona tradiţională de influenţă a pieţelor de capitaluri dominată de practicile contabile britanice. Aceste zone sunt: 1) Zona tradiţională de influenţă fiscală dominată de practicile contabile germano. e) În zona Europei continentale conturile anuale consolidate nu constituie o prioritate. b) În Europa continentală numărul de firme a căror acţiuni sunt cotate la bursă este relativ limitat. De regulă. Conturile anuale întocmite au scopuri fiscale. pag. pot fi identificaţi doi factori tradiţionali care influenţează doctrinele şi practicile contabile. de unde şi cererea mai redusă de informaţii contabile din partea investitorilor. decât cele înregistrate efectiv în contabilitate.. care se bazează în continuare pe o finanţare familială şi bancară a capitalurilor. fapt care a generat ca tot mai multe firme germane.Se apreciază7 că.franceze caracterizată prin următoarele: a) Administraţia fiscală impozitează profiturile înregistrate în contabilitate şi nu admite alte cheltuieli deductibile fiscal. Tendinţa de dezvoltare a finanţării de tip bursier n-a modificat însă în profunzime comportamentul firmelor mici şi mijlocii. şi anume: 1) gradul de apropiere a relaţiilor “contabilitate – fiscalitate”. belgiene şi spaniole să fie obligate să-şi întocmească şi să-şi prezinte conturile consolidate. finanţarea firmelor făcându-se prioritar de către sistemul bancar. normele elaborate de acestea nu sunt obligatorii având doar o valoare recomanditivă. În raport de modul de acţiune şi interacţiune a acestor factori pot fi definite două zone de influenţă la nivel comunitar. americane. c) Sistemele contabile din zona de influenţă franco-germană sunt puternic normalizate prin texte de lege şi reglementare. Sisteme contabile comparate. după un sistem de tip dualist: pe de o parte cenzorii au atribuţii de audit legal şi pe de altă parte experţii contabili şi fiscali au atribuţii de audit contractual. Totuşi. în ultimii ani a crescut apelul acestora la economisirea publică. la nivel european continental. Editura Economică. în acest context administraţia fiscală este cea care deţine rolul central în fixarea raportului ”confidenţialitate – transparenţă”. motiv pentru care marja de libertate lăsată de reglementările în vigoare este redusă. profesia contabilă liberală fiind puternic ataşată puterii publice. de aplicabilitate naţională a căror modificare este caracterizată de imobilism chiar şi atunci când cadrul legislativ şi reglementar îşi propune să creeze un echilibru pe piaţa cererii de informaţii contabile din partea tuturor categoriilor de utilizatori.

vom observa cum. d) Profesia contabilă este. independentă de autorităţile publice şi joacă un rol prioritar în elaborarea şi punerea în aplicare a normelor contabile. contabilitatea este influenţată de cultura unei societăţi şi în acelaşi timp de cultura de grup adică cultura profesiei contabile. direct de nevoile practicii. nu afectează conţinutul şi modul de prezentare a informaţiei contabile către public. de regulă “profitul net consolidat pe o acţiune” care influenţează direct cursurile bursiere. Olanda trebuie să primească girul cercetărilor universitare. la ilustrarea principiilor contabile generale. şi de regulă. de exemplu. dar nevoia de armonizare contabilă la nivel regional şi mondial favorizează procesul de dezvoltare a contabilităţii cu noi dimensiuni. Dacă revenim la modelul schematic de prezentare a influenţelor exercitate de mediul instituţional şi extern asupra unui sistem contabil. În linii generale. de regulă. agreate mult de practică. rezultatul contabil nu este poluat cu elemente fiscale. Ei au gusturi diferite. Deoarece o astfel de informare a investitorilor este dificil conciliabilă cu o gestiune fiscală optimală. oameni diferiţi gândesc şi acţionează în feluri diferite. Analiza culturală a valorilor contabile Instituţiile unei ţări sunt organizate şi conduse de oameni. ponderea tendinţelor tradiţionale în sistemele de contabilitate reprezintă un factor inhibator. în general. Într-un asemenea mediu. b) Pieţele de capitaluri. informaţia privată. Dar cultura totodată are o influenţă directă asupra . ea însăşi se organizează. cu alte cuvinte. felul în care companiile sunt organizate şi conduse. întreprinderea în special sub influenţa pieţelor financiare va tinde să facă alegeri mai flexibile şi deci mai puţin prudente. respectiv bursele de valori mobiliare sunt extrem de sensibile la informaţia contabilă publicată de firme. dezvoltă şi perfecţionează. Normele sau standardele elaborate de profesia contabilă ţin cont. convingeri şi atitudini diferite. dar fără a fi obligatorii. c) Textele legislative şi / sau reglementare cu incidenţe asupra contabilităţii se rezumă. Evident. Aceste conturi fiind întocmite în mod prioritar. Diferenţele culturale dintr-o societate sunt reflectate în modalităţile în care societatea. de oameni care le păstrează şi de cei care le utilizează. sistemul legislativ în întregul său şi organizaţiile profesionale sunt toate influenţate de cultură. Atât normele contabile cât şi contabilitatea vor fi influenţate de oameni care le creează.a) Legislaţia fiscală are influenţe limitate asupra practicilor contabile curente. Regulile contabile sunt în mod similar fixate de oameni iar contabilitatea este condusă la rândul ei de oameni. Totuşi acestea nu sunt reguli general valabile căci oamenii adesea au în comun multe gusturi similare. şi investitorilor în special. e) În sistemele contabile naţionale aparţinând acestei zone tradiţionale de influenţă. iar în altele cum ar fi. Modul în care sistemul economic este organizat. fiind. controlate şi finanţate. de regulă. în beneficiul pieţelor de capitaluri. în unele ţări ca Regatul Unit şi Irlanda având o aplicabilitate obligatorie. întocmirea şi publicarea conturilor anuale consolidate este o tradiţie foarte apreciată de investitori. convingeri şi atitudini asemănătoare. sistemele contabile sunt deconectate de fiscalitate. întreprinderile vor avea tendinţa să maximizeze rezultatele contabile publicate.

în timp ce belgienii nu procedează la fel. Relativite culturelle des practiques et theories de l’organisation. Olandezii salută stăinii care intră într-un spaţiu limitat şi închis ca. pentru a descrie culturile naţionale. Austriecii aşteaptă semaforul să treacă pe culoare verde pentru a traversa strada. opozabilă feminităţii (masculinity versus feminity). o sală de aşteptare la medic sau un lift. septembrie – octombrie. Revue francaise de gestion. regiuni sau grupuri. 2) distanţă ierarhică mare sau mică (large versus small power distance). în timp ce suedezii nu sunt atât de “deranjaţi”. în timp ce francezii nu excelează în acest sens. Influenţează pregătirea informaţiilor contabile. adică acea condiţionare pe care o împărţim cu ceilalţi membri ai naţiunii. 1987 8 . Hofstede a plecat de la observarea diferenţelor de programare mentală dintre membrii diferitelor naţiuni. cât şi prelucrarea acestora în vederea oferirii lor către utilizatori şi auditori. chiar dacă nu există vehicule în apropiere. Geert Hoftstede. ea este o programare mentală colectivă. pe care le numeşte dimensiuni. determinând în acelaşi timp într-o mai mică sau mai mare măsură tipologia normelor elaborate şi a practicilor ce urmează a fi aplicate. Analiza culturală în domeniul teoriilor şi practicilor organizaţiilor este rodul demersurilor cercetărilor întreprinse de sociologul francez Geert Hofstede care între anii 1967 – 1978 a prelucrat 116. 4) masculinitatea.000 de chestionare. Hofstede8 defineşte cultura naţională ca “un fel de medie a credinţelor şi valorilor în jurul căreia se situează membrii săi”. 3) control puternic sau slab asupra incertitudinii (strong versus weak uncertainty avoidance). deoarece acestea se pot combina în toate modalităţile posibile şi în acelaşi timp. Cultura influenţează deci atât normele şi valorile acestor sisteme cât şi comportamentul grupurilor aflate în interacţiune şi în cadrul relaţiilor dintre sisteme. Hofstede constată astfel că britanicii stau la coadă ori de câte ori trebuie să aştepte. Aceste programe mentale sunt greu de modificat. regiunii. grupului. în timp ce olandezii nu au obiceiul respectării acestei reguli. practicilor de conducere şi motivării participării salariaţilor la gestiunea firmelor. realizate în aproximativ 50 de ţări care au constituit în fapt un recensământ sistematic al diferenţelor dintre diferite culturi naţionale şi o analiză laborioasă a consecinţelor specificităţii acestora asupra organizării firmelor. Paleta de surse este însă infinit mai complexă. sursa principală care alimentează aceste diferenţe este reprezentată de limbaj şi tot ceea ce derivă din el. Elveţienii se “oftică” atunci când un străin comite o eroare de circulaţie. de exemplu. un compartiment al unui vagon. dacă individul nu este detaşat de cultura sa. Hofstede utilizează o terminologie formată din patru criterii diferite. Este şi motivul pentru care Hofstede defineşte cultura naţională ca o medie. cele patru dimensiuni ale culturii naţionale sunt relativ independente unele de celelalte. În esenţă. Definirea trăsăturilor caracteristice ale unei culturi naţionale trebuie să ne conducă să înţelegem că fiecare individ este programat mental de aceeaşi manieră. dar şi cu cei care aparţin altor naţiuni.contabilităţii. Acestea se referă la: 1) individualismul opozabil colectivismului (individualism versus collectivism). În cercetările sale.

care propune alternativa dintre practicile contabile uniforme. Gray. 1996. în Franţa sau Germania. care presupune alternativa dintre un control al incertitudinii elementelor viitoare şi libertatea de asumare a riscurilor. deci puternic standardizate şi / sau normalizate şi practicile contabile flexibile adaptabile circumstanţelor în care se găsesc şi evoluează societăţile comerciale.. Radebough şi Sidney J. care presupune alternativa dintre preferinţă pentru confidenţialitate şi limitare a comunicării informaţiilor contabile numai pentru cei direct implicaţi în actele de 9 Pop A. o valoare culturală contabilă semnificativă deoarece comparabilitatea datelor contabile este o cerinţă fundamentală a tuturor sistemelor naţionale de contabilitate. de exemplu. practicile lor fiind încărcate de “constituiri şi anulări de provizioane” în timp ce altele ca Statele Unite. 2) Uniformitate – flexibilitate (uniformity versus flexibility). Este de asemenea. formulează9 patru valori dihotomice ale culturii contabile şi anume: 1) Profesionalism – controlul legal (professionalism versus statutory control). Ţări ca Franţa şi Spania excelează în acest sens. Elveţia sunt adeptele unor abordări foarte conservatoare. În acest context unele sisteme contabile naţionale. În schimb. Astfel. Regatul Unit.16 . 3) Conservatorism – optimism (conservatism versus optimism). Cercetările empirice atestă faptul că unele ţări cum ar fi Japonia. În alte ţări cum ar fi Statele Unite şi Regatul Unit priorităţile aparţin comparabilităţii companiilor în timp şi spaţiu. Olanda sunt mult mai receptive la asumarea riscurilor viitoare.15. control fiscal şi satisfacere a nevoilor informaţionale macroeconomice. 4) Discreţie – transparenţă (secrecy versus transparency). Plecând de la valorile sociale definite de Geert Hofstede. Contabilitate comparată şi aprofundată. Franţa. pag. în special din Europa continentală sunt tributare “uniformităţii”.Studiul lui Hofstede a fost subordonat analizei consecinţelor asupra teoriei şi practicilor managementului. de exemplu în Regatul Unit modalitatea de acţiune pentru realizarea imaginii fidele este atributul prioritar al profesionistului – contabil care poate solicita informaţii contabile suplimentare indiferent dacă “demersul său informaţional” întăreşte sau încalcă legea. apărând o necesitate mai evidentă pentru flexibilitate. Editura Intelcredo. deoarece peste tot în lume raportul dintre influenţa profesiei contabile pe de o parte şi controlul legal al exercitării acesteia pe de altă parte se pune mai mult sau mai puţin tranşant. practicile lor contabile fiind “regizate” de un Plan Contabil General ca principal instrument de normalizare contabilă. rolul profesionistului contabil trebuie să se rezume strict la verificarea aplicabilităţii corecte a normelor contabile. specialiştii englezi Lee H. care presupune alternativa dintre o prioritate a judecăţilor profesionale pentru susţinerea unei reglementări contabile şi o prioritate a controlului asupra aplicabilităţii normelor contabile elaborate cu sau fără consultarea profesioniştilor – contabili. Aceasta este o valoare culturală contabilă semnificativă. Aceasta este o valoare culturală contabilă semnificativă deoarece principiul prudenţei în materie de evaluare contabilă are consecinţe multiple şi complexe. Germania.

În acest sens. Acestea pot fi combinate rezultând următoarea clasificare a zonelor de cultură contabilă. Gray constată în continuare că valorile contabile cele mai relevante pentru o autoritate profesională sau legală trebuie să fie “profesionalismul” şi “uniformitatea”. Plasarea României în sistemul de judecăţi formulate de Gray îi aparţine profesorului Niculae Feleagă care îşi motivează alegerea făcută astfel11: “eroarea percepţiei nu poate 10 11 ROMÂNIA Ţările latine mai Orientul apropiat Japonia puţin Ţările africane Ţările germanofone Ţările latine mai dezvoltate Feleagă N. Editura Economică. pe de o parte şi caracteristicile de măsurare şi de comunicare. cele culturale şi practicile fundamentale ale acestor sisteme. Gray a utilizat concluziile analizelor statistice ale lui Hofstede. Actualul sistem contabil din România. vol.conducere şi finanţare a întreprinderii şi o publicitate totală sau cvasitotală a informaţiei contabile. EdiŃia a II-a. între autoritate şi impunere fie prin controlul legal. I.. în măsura în care normele contabile naţionale o admit “discreţia” sau “confidenţialitatea” trebuie să fie atitudinea fundamentală normală a profesionistului – contabil..40 . conservatorism. sub rezerva confirmărilor viitoare de către cercetările empirice aprofundate. uniformitate şi confidenţialitate.I. Totuşi. el marchează o distincţie utilă în zona practicilor. pag. Sisteme contabile comparate.39 Feleagă N. Editura Economică. Aceasta apare tot mai mult ca o valoare culturală contabilă semnificativă datorită necesităţilor tot mai mari de informaţii contabile a managerilor şi obligaţiilor morale a profesioniştilor – contabili de a furniza informaţiile necesare actelor de decizie unei palete cât mai largi de utilizatori. Gray în cercetările sale întreprinse în vederea clasificării sistemelor contabile analizează şi reprezintă schematic10 legăturile dintre valorile sociale. apreciem că se caracterizează prin cote înalte de control legal. vol. Sisteme contabile comparate. fie prin mijloacele profesiei. Control legal Ţările asiatice dezvoltate mai puţin dezvoltate Flexibilitate Uniformitate Ţările asiatice (foste colonii) Europa nordică Ţările Anglo – saxone Profesionalism Pentru formularea judecăţilor de valoare care definesc abordarea sa bazată pe valorile culturale. pag. pe de altă parte. EdiŃia a II-a.

să fie prea mare. fundamentate pe practica întreprinderilor româneşti ca. Unde se plasează profesia contabilă în acest tablou? Care este caracterul fundamental al normalizării contabile acum la început de mileniu III. Feleagă. precum şi între discreţie (confidenţialitate) şi transparenţă. îndreptându-se către „profesionalism” şi poate ceva mai lent şi către „flexibilitate”. ţările latine mai puţin dezvoltate etc. rezultat şi din absenţa “de facto” a profesiei contabile în procesul de concepere şi de aprobare a normelor. În altă ordine de idei. antiteză între conservatorism şi optimism.. în acest context ? Acestea sunt doar câteva întrebări care ne încearcă gândul şi spiritul şi care îşi vor găsi posibile răspunsuri într-o secţiune dedicată de noi. ţara noastră să migreze din cadranul în care a fost plasată în urma studiului dezvoltat de profesorul N. Gray focalizează clasificările sale pe analiza relaţiei între valorile contabile semnificative şi practicile de evaluare. pe de altă parte. zonele de cultură contabilă anglo – saxonă şi nord europeană contrastând cu ţările latine dezvoltate. de măsurare şi de comunicare financiară.” Mă întreb dacă astăzi. pe de o parte. cunoscut fiind gradul înalt de rigiditate al noului sistem contabil şi demersul exclusiv public al normalizării contabile. dezvoltării sistemului contabil românesc. în condiţiile demarării programului de armonizare contabilă în ţara noastră cu Directivele europene dar pentru o categorie tot mai largă de întreprinderi. Aceste valori se referă la stările de opoziţie. Revenind la concluzia lui Gray. există şanse reale şi obiective. se poate constata că grupul de ţări asiatice este legat mai strâns de grupul germanofon decât cel anglo – saxon. cu Japonia. şi cu Normele Contabile Internaţionale. Confidenţialitate ROMÂNIA Ţările latine Ţările germanofone mai puţin dezvoltate Ţările asiatice mai puţin dezvoltate Ţările africane Optimism Ţările asiatice (foste colonii) Ţările nordice Conservatorism Orientul apropiat Japonia Ţările Anglo – saxone . marcat de explozia fără precedent a tehnologiei comunicaţiilor? Care sunt noile valenţe şi dimensiuni ale contabilităţii româneşti.

ne putem aştepta ca o întreprindere germană sau japoneză să prezinte o rată de acoperire a dobânzilor mult sub nivelul celor ale societăţilor americane. în Europa continentală.A. Astfel. Spre exemplu. de data aceasta. în general. Ansamblul de zone culturale aflat sub spectrul “optimism – transparenţă” intră în contrast cu zonele culturale definite de cadranul “confidenţialitate – conservatorism”. valorile de referinţă nu sunt identice. şi acest aspect a fost de foarte mulţi autori evocat. Contabilitatea este de cele mai multe ori aproape . în Japonia. şi satisfăcător. Cu toate că s-a optat pentru o altă deschidere de data aceasta către mai mare flexibilitate. Tot în acest context. sau chiar ridicat. referitoare la valorile şi practicile contabile. un indice de distribuţie de 4% din capital este perceput ca slab în S. ar putea demonstra în ce măsură valorile culturale influenţează dezvoltarea practicilor contabile. În mod concret. cultura şi deci implicit subcultura de grup. nu se poate compara indicele de îndatorare al unei întreprinderi germane sau japoneze cu cel al unei societăţi americane sau britanice. uneori împinse până la secretomanie şi inerţie nu au dispărut. noul sistem contabil românesc poate fi caracterizat prin valori înalte ale confidenţialităţii şi conservatorismului. împrumuturile bancare constituie sursa de finanţare prioritară a întreprinderilor în timp ce. se explică esenţialmente prin contextul economic. Modalităţile de finanţare diferă de la o ţară la alta. accentele de discreţie. politic. Germania şi. Influenţa dreptului şi a fiscalităţii permite diferenţierea sistemelor sau modelelor contabile în: • modelul german caracterizat prin reglementarea riguroasă a regulilor contabile şi alinierea contabilităţii la dispoziţiile fiscale. De asemenea. Gray constată că. ele dezvoltate şi sprijinite de instrumentele cercetării empirice. pe plan internaţional. emisiunea de acţiuni este mult mai frecventă. cel mai frecvent se avansează următorii factori explicativi: modalităţile de finanţare a întreprinderilor. zonei “ţări anglo – saxone – ţări nordice” i se adaugă grupul asiatic al fostelor colonii. În această direcţie suntem de aceeaşi părere cu sociologul Hofstede care sublinia faptul că la nivelul unei naţiuni. Astfel.Transparenţă Prin introducerea în analize a dimensiunilor valorilor culturii contabile şi a practicilor de evaluare / măsurare şi de comunicare. în ţările anglo – saxone. evoluează lent. juridic. Această situaţie face dificile comparaţiile între ţări. Am văzut că. Feleagă. cu o situaţie financiară sănătoasă. respectiv britanice. În opinia profesorului N. în cazul nostru cea contabilă. social şi nu în ultimul rând cultural. • modelul anglo-saxon care promovează autoritatea normelor contabile rezultate din uzanţe.U. aceste diferenţe de comportament financiar se manifestă şi pe planul politicii de distribuire a profitului. care definesc sistemele contabile. validarea concluziilor abordării sale ar fi obligat la colectarea de date relevante şi fiabile. precum şi rolul şi poziţia statului în determinarea obiectivelor informaţiei contabile şi în procesul de normalizare. în Germania sau în Elveţia. Întreprinderile din lumea anglo – saxonă distribuie dividende într-o măsură mai mare decât cele germane sau japoneze. Analizele lui Gray considerăm a fi de mare valoare pentru cercetarea contabilă internaţională. influenţele juridice şi ale fiscalităţii. diversitatea sistemelor sau modelelor contabile. deoarece în virtutea modalităţilor diferite de finanţare.

chiar excesivă. O primă concepţie se caracterizează prin enunţarea unor norme contabile detaliate. Provizioanele sunt excesive în raport cu deprecierile şi riscurile reale. În aceste condiţii. vorbind despre peisajul financiar francez şi cultura sa contabilă. este unde se plasează lumea latină. De pildă. În ţările anglo-saxone. o formulare a principiilor şi a metodelor de înregistrare. a nomenclaturii foarte aprofundate a conturilor – plan de conturi – şi a modulelor uniforme pentru prezentarea situaţiilor financiare. să prezinte un rezultat care să satisfacă investitorii de capital. îndeosebi Franţa? Este îndeobşte cunoscut că în Franţa. culturile naţionale s-au grupat în aşa fel încât se situează pe două poziţii net opuse. în general marcată de angajamentul direct al statului care impune norme contabile fie într-o formă autoritară. opţiunile contabile sunt puternic influenţate de fiscalitate. nu putem să facem abstracţie de faptul că ele sunt componente ale unui peisaj european. cultura contabilă este dominată de vectorul „fiscalitate-prudenţă”. provizioanele de natură fiscală sunt astfel menţionate într-o rubrică specială. Rezumând. a fost repus în cauză cu ocazia publicării tablourilor de corespondenţă cu normele americane (US GAAP) a întreprinderilor care doresc să-şi mărească gradul de credibilitate şi comparabilitate internaţională a rezultatelor lor. se poate afirma că. Acest aspect reprezintă. În ţările care utilizează modelul german. în cultura contabilă franceză de normalizare s-a . în cazul Germaniei. Mişcarea de armonizare contabilă internaţională a antrenat o accentuare a dualităţii modelului contabil francez şi o reducere a funcţiilor sociale ale contabilităţii. unde contabilizarea unei operaţii nu condiţionează tratamentul său fiscal. comportând o definiţie precisă a terminologiei. cu condiţia constituirii unui provizion în sumă echivalentă. ţinând seama numai de aceste considerente contabilitatea unei societăţi britanice sau americane este net superioară faţă de cea a unei societăţi germane. Dincolo de cei doi poli – anglo-saxon şi german – care creează un adevărat şoc al culturilor contabile. În Franţa incidenţa fiscalităţii este consemnată în conturi specifice. În procesul normalizării contabile. după părerea noastră abia începutul unui proces de lungă durată. Duratele de amortizare. Influenţa fiscală poate conduce şi la înregistrarea în conturi a unor operaţiuni fără justificare economică. spre exemplu corespund frecvent maximului admis de fisc. situaţia este inversă: societăţile pot. firmele au tendinţa să promoveze estimări şi metode care diminuează rezultatul. • prudenţa – cultul pentru o prudenţă dusă la extrem. Pentru a minimiza impozitul. fără să fie penalizate fiscal. prin care conturile societăţilor germane să poată deveni comparabile cu cele ale societăţilor din alte ţări comunitare. administraţia fiscală a autorizat întreprinderile să-şi deducă din beneficiul impozabil o fracţiune din creşterea costurilor de reînnoire a stocurilor. Şi în sfârşit. Aceste două extreme se combină în grade diferite în sistemele contabile din alte ţări. Totuşi şi influenţa acestui vector pare să cunoască o serie de modificări după cum subliniază Feleagă (1996): • fiscalitatea – concordanţa riguroasă între prezentarea contabilă consolidată şi obligaţiile fiscale a început să devină mai suplă. Fiscul condiţionează uneori acordarea unei reduceri de impozit de contabilizarea într-o formă specială a operaţiunilor. fie cel mai de dorit pe o bază de înţelegere cu profesioniştii contabili. întrebarea care se ridică fireşte. Această concepţie este.independentă de fiscalitate.

1993 . Astfel.adoptat o asemenea concepţie. totuşi conceptul de sistem a fost foarte mult utilizat nu numai în clasificările contabile internaţionale ci şi în demonstrarea şi definirea proceselor de normalizare şi armonizare contabilă. alegerea criteriilor şi parametrilor în raport de care s-a realizat gruparea ţărilor au dat naştere numeroaselor controverse. întrucât administraţia deleagă acestora o misiune de reflecţie şi recomandări. Criteriile de clasificare nu au fost întotdeauna riguroase. în măsura în care fenomenul se pretează la aşa ceva. cu atât mai mult internaţional. sursa majoră a normalizării este asigurată de lucrările Organismului american de normalizare contabilă (FASB). Jaques. a actorilor de pe pieţele financiare. inovaţiile financiare. Demersurile ştiinţifice întreprinse în domeniul clasificării sistemelor contabile au pus fără îndoială în evidenţă acest fapt. Varianta aceasta a normalizării preponderent publice are avantajul asigurării producerii unei informaţii contabile omogene. cu titlu ilustrativ în S. a 26 Richard. Totuşi ea lasă largi posibilităţi de alegere a modalităţilor de aplicare detaliată a acestor norme. în acest context a normalizării atrage o răspundere mai mare a profesioniştilor contabili.A. după ce elaborarea lor a dat loc unei largi colaborări între administraţia de stat şi profesioniştii contabili. RFC 247. ea manifestă în acelaşi timp şi o uniformitate şi o rigiditate care face mai dificilă adaptarea cadrului contabil la nevoile specifice privind unele sectoare ale economiei sau la evoluţiile economice rapide cum sunt: internaţionalizarea pieţelor de capitaluri. Capitolul 2. În pofida diversităţii întreprinderilor. Studiul nostru îşi va propune o delimitare cât mai riguroasă. deoarece planul contabil impune un cadru normativ detaliat prin „legile contabile” şi reglementările contabile.26 E dificil să decantezi lucrurile atunci când există o mare diversitate şi complexitate a fenomenului studiat. Punerea în aplicare. prin decrete şi hotărâri. Profesorul Jaques Richard opina că: „practic nu se poate vorbi de sisteme contabile datorită marii diversităţi a elementelor care stau la baza construcţiei sistemului”. care la rândul său este rezultatul asociaţilor profesioniştilor contabili. care este emanaţia unei fundaţii de drept privat. ea se caracterizează prin enunţul principiilor contabile şi al unui cadru conceptual. inflaţia etc. În esenţă. Conceptul de armonizare contabilă Se poate vorbi de o mare bogăţie şi varietate a fenomenului contabil european. Juillet – Aont. Faut – il abroger le Plan Conptable General ? . O a doua concepţie este reprezentată de varianta normalizării contabile existentă în ţările influenţate de doctrina contabilă anglo-saxonă. în mod deosebit în cadrul „Consiliului naţional al contabilităţii”. definindu-se normele generale de contabilizare. cât şi a organismelor de reglementare a acestor pieţe.U.

Normalizarea contabilă internaţională presupune existenţa de autorităţi capabile să elaboreze reguli sau norme.A. Armonizarea contabilă internaţională este procesul prin care regulile sau normele naţionale. dacă obiectivele nu ar fi atât de precise şi limbajul nu ar fi cerut de actorii operanţi pe piaţa informaţiilor financiar-contabile pentru o mai facilă şi eficientă comunicare. la un ansamblu de întreprinderi sau la câte un ansamblu de specialişti ai profesiei contabile. Trebuie să se dispună deci de un referenţial comun. Cu alte cuvinte ce este supus armonizării în contabilitate? Sistemele contabile fac obiectul procesului complex al armonizării sau normele. toate eforturile ar fi în van. indiferent care este sistemul juridic şi contabil la care sunt supuse de localizarea sediului lor. chiar utopic sună această din urmă frază la o primă lectură fugară a ei. regulile şi practicile contabile ? Cert este că. Marele val de mondializare şi globalizare a economiilor. organism specializat în elaborarea şi publicarea de norme contabile internaţionale. la un ansamblu de ţări.obiectului armonizării contabile internaţionale. Destul de pretenţios şi măreţ. altfel spus să minimalizeze diferenţele între practicile contabile naţionale şi chiar să creeze un limbaj comun pentru toate întreprinderile din lume. nu se poate vorbi de un sistem contabil universal. să le facă obligatorii şi să sancţioneze nerespectarea lor. dar trebuie minimalizate riscurile de neînţelegere căci. Nimeni nu se gândeşte să repună în discuţie mondializarea. contabilitatea se confruntă cu cel mai profund proces de armonizare determinat îndeosebi de noua configuraţie a relaţiilor economice şi financiare internaţionale intrate într-un proces de globalizare generalizată sub impulsul circulaţiei capitalurilor în cadrul pieţei internaţionale de capital şi în care valenţele informaţiei contabile trebuie să satisfacă toate categoriile de participanţi la aceste fluxuri (investitorii. în totalitate sau parţial. Practic. atunci când se urmăreşte fixarea obiectului de studiu. Ea şi-a propus ca obiectiv să sigure acceptarea şi aplicarea acestor norme la nivel mondial. care trebuie respectate cu ocazia prezentării conturilor anuale şi a situaţiilor financiare. agenţiile de rating) reprezentând o interfaţă a mediului de afaceri.B. ca şi a pieţelor financiare impune comparabilitatea conturilor din întreaga lume. creditorii. Dar vom mai reveni asupra obiectului armonizării contabile şi cu alte reflecţii. La nivel internaţional. sunt perfecţionate pentru a fi făcute comparabile şi a se da aceleaşi interpretări evenimentelor şi tranzacţiilor. Dar lucrurile nu se produc la întâmplare ! Astăzi. pe plan mondial. în materie financiară existenţa unui risc implică o primă de risc care ar fi de altfel pusă în sarcina utilizatorilor de capital. diferite de la o ţară la alta. Această definiţie este cea mai frecvent întâlnită de noi. Cert este însă că. Instituţia prin care se realizează normalizarea contabilă internaţională este „Comisia internaţională a standardelor contabile” (International Accounting Standards Board: I.S. în mai toate lucrările şi studiile cercetate şi care devine opozabilă celei care se focalizează pe sistemul contabil.). normalizarea contabilă comportă elaborarea de reguli sau de norme aplicabile. dar se fac eforturi susţinute pentru normalizarea – armonizarea contabilităţii. Marii împrumutători şi marii investitori au nevoie să înţeleagă şi să compare situaţia financiară şi performanţele întreprinderilor. uneori divergente. contabilitatea este chemată să răspundă acestor mutaţii la . în prezent.

din multe puncte de vedere.C. Grupul consideră că. Această apropiere este deja cerută cu insistenţă de investitorii internaţionali care vor să poată compara.). în special informaţiile relative la măsurile luate pentru protecţia mediului sunt insuficiente. cu scopul de a arăta trăsăturile caracteristice. Delimitări conceptuale privind obiectul armonizării contabile Diversitatea sistemelor contabile în lume este deci. în 1976. considerabile şi atunci se pun două probleme principale: sub egida cărui organism sau căror organisme se vor efectua tentativele de armonizare ? Care concepţie contabilă va predomina. rezultatele aceleiaşi întreprinderi erau sensibil diferite. O.S. capătă putere de postulat. constituită din ţări în curs de dezvoltare. alte voci se ridică. consideră într-adevăr că societăţile multinaţionale nu furnizează suficiente informaţii şi nu le permit să controleze activitatea din propriile ţări.A. prea adesea. De asemenea. pentru ca toate societăţile să cunoască deopotrivă o tratare echitabilă. Adoptate de guvernele ţărilor membre „principiile directoare” adresează întreprinderilor multinaţionale un ansamblu de recomandări care vizează. în numele respectării egalităţii în concurenţă. oportunităţile plasării capitalului. în ceea ce priveşte publicarea informaţiilor contabile. Procesul de armonizare contabilă se realizează într-un mod concertat atât ca urmare a organismelor care îşi fac prezenţa tot mai pregnant ca expresie a afirmării profesiei contabile liberale şi a necesităţii normalizării pornind de la centrele satisfacerii practicii contabile cât şi prin participarea organismelor de supraveghere a pieţei de capital. Într-adevăr. dar neglijează nevoile altor utilizatori. O.1..U. va determina tot mai mult naţiunile să încerce apropierea sistemelor lor contabile.U. rolul marcant îl joacă astăzi.U. unul dintre obiectivele acestuia fiind să vegheze asupra intereselor ţărilor în curs de dezvoltare. În rândul tuturor „polilor” sau „centrilor” de normalizare contabilă.. mai ales creşterea investiţiei internaţionale directe. constituia un grup interguvernamental de experţi. Grupul de experţi estimează de altfel că.D. dat fiind că cele mai marcante şi mai influente culturi contabile din lume – cea anglo-saxonă şi cea franceză continuă să se opună ? Mai multe organizaţii internaţionale vor să aducă o contribuţie activă la stabilirea normelor internaţionale. publicând. Comitetul Internaţional de Normalizare Contabilă (I.N. a devansat O. 2.N.E. Majoritatea ţărilor membre O. normele întocmite de ţările anglo-saxone sunt formulate în scopul de a fi uşor acceptate de către oamenii de afaceri. sau alte organisme reprezentative ale Naţiunilor Unite sau Comunităţii Europene ca şi organizaţii internaţionale sau guvernamentale. mai multe studii comparative au arătat că. când libera circulaţie a capitalurilor. serviciilor şi a forţei de muncă. fiind supuse aceloraşi reguli de publicare a informaţiilor financiare. Putem să ne gândim în mod rezonabil că evoluţia economică marcată de internaţionalizarea pieţelor şi de activitatea întreprinderilor. un fapt uşor de constatat. Mizele sunt. garantat şi după criterii echivalente.care este expusă economia mondială. după metodele folosite de la o ţară la alta. În 1982. în special. care regrupează ţările occidentale cele mai industrializate. asemănările sau deosebirile esenţiale care trebuie luate în considerare pentru orice încercare de armonizare. .B.N. un document.

a VII-a. Mai mult o revizuire de o asemenea anvergură ar fi solicitat foarte mult timp. Comunitatea europeană urmăreşte îndeaproape dezvoltarea internaţională a contabilităţii. Gilbert Gelard. căci unele state membre ar fi profitat de oportunitate.A. Lipsită de orice constrângere.B. pentru a căuta să negocieze anumite puncte din directive. preponderenţa primei puteri economice mondiale. Cât priveşte soluţia actualizării directivelor. Aceasta nu face decât să evidenţieze. Şanse mai mari de reuşită ar fi avut soluţia creării unui organism european de normalizare contabilă. În ceea ce priveşte Comunitatea europeană. în general. aceasta nu putea să aibă sorţi de izbândă.S. aplicarea în practică a acestor principii se bazează în mod esenţial pe sprijinul partenerilor sociali. presupune unirea identităţilor naţionale sau regionale într-un consens general”. I. care s-ar fi adăugat normelor naţionale şi normelor internaţionale. negociate în anii 1970. Forul nu este un organism de normalizare. armonizarea poate progresa dacă se va concentra pe situaţiile financiare. După adoptarea şi transpunerea directivelor a IV-a. activităţilor şi politicii acestor întreprinderi. directivele reprezentau un instrument foarte rigid. După preşedintele său „proiectul I.S. a VIII-a. în primul rând I. Totodată regulile contabile trebuie să reflecte o realitate economică şi financiară în continuă schimbare. Totuşi. consideră că.S. organismul de normalizare american. Dimpotrivă.ului că suferă influenţa F. la acest nivel. profesia contabilă. reprezentanţi ai preparatorilor şi utilizatorilor de conturi.A. ea a decis în 1990. îl au organizaţiile profesionale internaţionale. . care continuă să fie punctul de . rigidităţile şi insuficienţele directivelor europene. acestea trebuie să fie flexibile şi adaptabile la diverse circumstanţe. deja existente. c. Dar această dorinţă întâmpină rezistenţă. scopul său principal este de a consilia Comisia europeană asupra problemelor contabile şi de a căuta soluţiile cele mai bune de armonizare.ului (Finnancial Accounting Standards Board).S. şi I.A.S.B. . (International Federation of Accountants).F. ca atare. precum şi mediile universitare.mai buna informare a publicului asupra structurii.A. deoarece consensul nu era realizat în cazurile mai dificile. I. respinsă totuşi din teama de a nu se ajunge la elaborarea unui al treilea nivel de norme. la nivel european nu s-a mai manifestat nici un semn de progres pe linia regulilor contabile de bază şi a prezentării informaţiilor financiare. deoarece se reproşează. analizând reforma contabilă a societăţii franceze opina astfel „textele directivelor europene sunt deja texte vechi. instaurarea unui Forum consultativ al contabilităţii cuprinzând reprezentanţi ai organismelor de normalizare contabilă ale statelor membre. aceasta are ca obiectiv armonizarea normelor contabile ale statelor membre în cadrul unui program de armonizare a dreptului societăţilor.C. al cercurilor de afaceri şi al sindicatelor care sunt asociate la elaborarea lor.B. modificările directivelor ar fi trebuit să fie rezervate numai cazurilor în care s-ar fi adus o fundamentare juridică. Ele erau deja incomplete din start.A.A. prin completarea cu soluţii tehnice pentru problemele care nu erau tratate. un rol din ce în ce mai activ în procesul complex al armonizării contabile. Ele nu pot evolua decât pe baza propunerii Comisiei europene şi a unui consens politic al statelor membre”.B. Cunoscând limitele. încercând în acelaşi timp să-şi păstreze propria identitate. În acest scop.B.

A. regulile contabile nu rezultă. . Anglo-saxonii dau prioritate informaţiilor necesare luării deciziilor de către investitori. convenţii. ţinerea a două contabilităţi separate: generală (sau financiară) şi analitică (sau de gestiune). există mai ales două concepţii ale satisfacerii nevoilor utilizatorilor care se opun şi care rezultă din diferenţele culturale şi de civilizaţie. Boussard „elaborarea regulilor contabile este un proces politico-strategic complex în care fiecare parte îşi apără interesele”.B. Viitorul armonizării internaţionale a contabilităţii se va desfăşura deci. normalizarea anglo-saxonă nu este codificată într-un plan naţional. credibilitatea. de origine anglo-saxonă.S.referinţă pentru pieţele capitalului. a publicat în 1989. care îşi vehiculează modelul şi reuşesc să şi-l impună în ceea ce. rezultatele şi modificările poziţiei financiare). Este vorba întrucâtva de ambiţia de a produce convenţii fundamentale la care să se refere orice elaborare. ceea ce implică. într-un raport de forţe între organizaţiile profesionale. În acest joc la scară planetară nu se pot neglija nici rolul şi influenţa marilor cabinete de „audit” internaţionale. pentru un proiect de cadru teoretic contabil.caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare (inteligibilitatea. dintr-o savantă elaborare ştiinţifică. el se divide în patru părţi: . Concepţia franceză a normalizării contabile se vrea mai „împăciuitoare” între diferitele părţi interesate. concepţia lor poartă clar amprenta liberalismului. comparabilitatea). fie la cel internaţional. este realizat după aceeaşi structură şi aceleaşi idei. interpretare sau aplicare a normelor de contabilitate şi de informare financiară. datorii. I. Dacă aceste două mari concepţii s-au apropiat la sfârşitul anilor ’80.evaluarea structurilor situaţiilor financiare. ele rămân fundamental opuse.A. în principal. venituri şi cheltuieli). Ca şi cadrul F. .S. oferind un cadru mai formalist. mai ales în Franţa. adică se acordă puţină consideraţie pentru implicaţiile asupra colectivităţii naţionale. . cel al I. marile firme multinaţionale şi statele naţiunilor puternic industrializate. unul tehnic şi altul instituţional.A. capitaluri proprii.A.obiectivele situaţiilor financiare (poziţia financiară. cel puţin pe două planuri esenţiale: 1.structurile situaţiilor financiare (active. pentru metodele şi ideile în materie de management.B. cheltuielile sunt clasificate după natură în contabilitatea franceză şi după funcţii în contabilitatea anglo-saxonă. atât în materie de concepte. pentru contabilitatea franceză.S.S. pe drept cuvânt. . Urmărind în logica sa crearea unei doctrine internaţionale şi inspirându-se precis din primele lucrări ale F. unde întreţine opoziţia dintre concepţia anglo-saxonă şi cea continentală. lăsându-se o mai mare responsabilitate profesioniştilor în aprecierea situaţiilor financiare. am putea numi o competiţie internaţională. ci după cum punctează D. cât şi în ceea ce priveşte metodele de evaluare. organizaţiile politice internaţionale. Fie la nivel naţional.. 2. Prezentarea acestui cadru a provocat multe discuţii în mediile interesate. relevanţa.B.B. un „cadru pentru pregătirea şi prezentarea situaţiilor financiare”. Dincolo de aceste două aspecte.

În anul 1941. metodele contabile şi terminologia”. • definirea informaţiilor conţinute în situaţiile financiare.U. Sau într-o altă formulare. Schmalembach elaborează primul cadru unitar de conturi în Germania. Anglia. Cehoslovacia. interdependent şi logic legată la normalizarea şi reglementarea contabilă. Acestea impun un limbaj comun pe baza căruia se asigură comparabilitatea. Fiind organic.A. profesorul E. Italia. în această incursiune ştiinţifică se impune a ne introduce treaptă cu treaptă pentru a înţelege cum s-au născut primele tentative de armonizare şi ce şi-au propus acestea să armonizeze. Jean Francois Casta defineşte normalizarea contabilă ca fiind procesul prin care se armonizează „prezentarea documentelor de sinteză. luând ca bază sistemul zecimal Dewey utilizat în Statele Unite. Norvegia. metodele contabile şi terminologia”. bazat pe sistemul zecimal de simbolizare. reguli şi norme generale bazate pe o terminologie precisă şi identică pentru toţi utilizatorii asigurând înţelegerea informaţiilor contabile în timp şi spaţiu. În Europa. comunicarea şi înţelegerea informaţiei contabile. care impun o anumită ordine recunoscută ca obligatorie sau recomandabilă. • elaborarea unui plan de conturi şi a unei scheme de contabilizare a diferitelor operaţii. în anul 1919. normele sunt dispoziţii obligatorii fixate prin lege sau prin uz. comerciale şi de bănci. Suedia. Dar ce înţelegem prin normă contabilă şi care este obiectul normalizării ? Normele sunt reguli obligatorii stabilite prin lege sau prin uz. Unul dintre primele planuri îl constituie cel al Uniunii Fabricilor de Maşini din anul 1930. luând ca bază cadrul general de conturi al profesorului Schmalembach. care impun emiterea de noi norme. Au apărut astfel preocupări pentru normarea contabilităţii în Franţa. În ţara noastră primele planuri de conturi cu caracter individual s-au folosit de către societăţile industriale. de înregistrare. în cadrul marilor trusturi şi concerne. Normele contabile sunt reguli precise de evaluare.. Operaţiunile repetitive se soluţionează după aceeaşi normă. • stabilirea modului de prezentare a acestor situaţii financiare. profesorul Ion Evian. Normalizarea contabilităţii are ca obiect definirea de principii. Astfel prin elaborarea acestui cadru unitar de conturi. elaborează primul cadru unic de conturi pentru întreprinderile industriale şi comerciale. Iugoslavia. armonizarea îşi va delimita clar obiectul şi frontierele numai raportându-se la procesele menţionate. Austria. Ungaria. Polonia etc. Obiectivele principale ale normalizării contabilităţii sunt: • determinarea unei terminologii şi a principiilor contabile generale. Astfel. . după care trebuie să se conducă cineva sau pe baza cărora se face o apreciere. După cel de al doilea război mondial s-a intensificat acţiunea privind normarea contabilităţii şi în alte ţări. dar apar şi cazuri particulare care nu pot fi soluţionate după o singură normă. România s-a situat printre primele ţări europene preocupate îndeaproape de normalizarea contabilităţii. de grupare şi de prezentare a informaţiilor contabile. primele preocupări teoretice privind normalizarea contabilităţii au avut loc la sfârşitul secolului al XIX-lea în S. definirea legăturilor precise între nevoile de gestiune specifice fiecărei întreprinderi.Revenind la ceea ce ne-am propus cu privire la delimitarea obiectului armonizării contabile. legislaţie şi contabilitate naţională se armonizează „prezentarea documentelor de sinteză. România.

Normalizarea contabilităţii contribuie la ameliorarea. L.Ultimul obiectiv reprezintă forma cea mai restrictivă de normalizare. Normalizarea şi reglementarea au ca funcţie principală definirea informaţiei contabile. a mandatat un organism privat al profesiei contabile. în care normele elaborate de profesia contabilă liberală sunt impuse prin intervenţia publică (S. ale profesioniştilor contabili şi ale utilizatorilor. în care profesia contabilă liberală joacă un rol decisiv în elaborarea şi punerea în aplicare a normelor (Marea Britanie). în care predomină intervenţia statului în procesul de normalizare contabilă (Franţa şi Germania).U. grupare şi prezentare a informaţiilor contabile.C.A. Daley şi G. profesiei contabile şi asociaţiilor patronale (cazul Olandei unde Comitetul de Reflecţie Tripartită prin negocieri multiple elaborează reglementările contabile).). Rezultă deci că normarea contabilităţii este componenta cea mai „standardizată a unui proces mai larg” şi anume a procesului de normalizare a contabilităţii. În anul 1982. Desigur. De fapt încă prin integrarea dispoziţiilor Directivei a IV. Normalizarea contabilităţii permite: • controlul şi centralizarea informaţiilor.A. • o abordare mixtă.E. s-au manifestat. să elaboreze un ansamblu de principii contabile general admise (US GAAP). pornind de la raportul dintre aportul public şi cel privat: • o abordare de tip politic.a în legislaţia franceză se produce o primă mutaţie de fond: contabilitatea se degajă de caracterul său instrumentalist în serviciul prioritar al statului. şi anume FASB. şi induse de voinţa organismelor internaţionale implicate. • fundamentarea riguroasă a deciziilor de către utilizatorii informaţiilor contabile. devenind un sistem de informare privind întreprinderea şi pentru întreprindere. Mueller au identificat patru abordări în procesul de normalizare contabilă. care trebuie să fie difuzată de întreprinderi şi care trebuie să asigure un fel de reglare între interesele divergente ale producătorilor. unde Comisia Valorilor Mobiliare (S. este de fapt normarea contabilităţii. Foarte contestate la început aceste tentative şi încercări de armonizare . • creşterea încrederii între partenerii sociali care folosesc un limbaj contabil standardizat şi inteligibil. Pornind de la contradicţiile între culturile contabile naţionale. tentativele de armonizare. standardizarea şi armonizarea tehnologiilor contabile de culegere. în cei peste douăzeci de ani care au trecut de la studiul menţionat. evoluţia normalizării contabile franceze trădează o asimilare a unor elemente ale teoriei şi practicilor anglo-saxone.E. care cu trecerea timpului şi ca urmare a fenomenelor de globalizare şi extindere a pieţelor de capitaluri s-au accentuat ajungându-se până la declanşarea războiului pentru câştigarea supremaţiei în materie de contabilitate. • o abordare mixtă. înregistrare.) – care joacă un rol de reglementare în publicarea informaţiei financiar-contabile a societăţilor cotate la bursă. • o abordare de tip pragmatic. în care normele sunt compromisul participării sindicatelor muncitoreşti. la început destul de firav şi modest.

invită la dialog şi la permanenta antrenare. între regulile contabile şi cele fiscale. interpretabil. ea nu va fi niciodată complet terminată”. în principal şi s-au identificat şi suprapus cu demersurile IASB în materie de normalizare şi armonizare contabilă. flexibil pe bază de postulate. alteori de „apropiere” şi „coordonare” a reglementărilor contabile. ar trebui să fie acceptată la bursele din Londra sau New York. Concret aceste acţiuni întreprinse trebuiau să conducă la stabilirea conturilor consolidate după normele IASB. armonizarea contabilă internaţională s-a impus treptat. două dintre ele fiind deosebit de marcante şi influente. o reconciliere a diferitelor culturi contabile. Categoric ea se manifestă sub forma unui proces care este în evoluţie graduală. revizii. ale căror promotori sunt Franţa şi Germania. un ansamblu de acorduri încheiate între principalele organisme implicate în crearea unui limbaj unitar comun. G. realitate vie pe care o trăim şi suntem conştienţi cu toţii de necesitatea ei. şi anume: • cultura contabilă şi sistemul de contabilitate vest-european. uneori are semnificaţia de „unificare”. de obstacolul identităţii în numeroase ţări. principii. . fără a mai fi retratate şi deci acceptate în această formă de către autorităţile bursiere ale diferitelor ţări. căci nu este prea clar şi sigur cum trebuie să ne armonizăm. Subscriem la părerea reputatului specialist francez. cu trecerea timpului s-au dovedit a fi imperios de necesare. Pentru a conchide la cele prezentate în ideile de mai sus. Ea se va realiza mai bine dacă nu se va pretinde că este exhaustivă. ameliorări aduse normelor regionale în scopul utilizatorilor de informaţii contabile. provoacă în permanenţă raţionamentul profesionistului contabil. ducând în final la condamnarea definitivă la ineficienţă. inutilitate şi risipă de resurse. eforturile pe linie de armonizare s-au concentrat asupra conturilor consolidate. Faptul că ea poartă şi „vălul misterului”. având o evoluţie sinuoasă. anticipând viitorul. furnizând un teren comun de înţelegere. în ascensiune bruscă a fenomenului ar fi generat cu siguranţă panică în sânul actorilor internaţionali ce operează pe piaţa informaţiilor contabile. obiective. Astfel. observăm că în realizarea procesului de armonizare se poate vorbi de o etapizare sau de diverse grade de realizare a armonizării. putem afirma că termenul de armonizare are diverse accepţiuni. Aşadar.contabilă. e şi firesc că s-a întâmplat aşa. fără să fie necesar să întocmească conturi conform normelor britanice sau americane. creând confuzie şi probabil regretabile erori. O evoluţie fulminantă. o societate germană care îşi întocmeşte conturile consolidate conform normelor IASB. o formă de minimalizare a diferenţelor între regulile şi practicile contabile naţionale. devenind astăzi o certitudine. o formă de compromis la care au ajuns principalii piloni ai blocurilor contabile opozabile. denumit şi continental. Pe undeva. De altfel. Pe plan regional şi chiar mondial coexistă mai multe culturi contabile. conţinutul noţiunii fiind interpretat diferit de diverşi autori. ancorare în spiritul vremurilor trăite. Gélard că: „armonizarea are o mare valoare educativă”. şi domeniul contabil tehnocrat devine unul modelabil. ne captează desăvârşit menţinându-ne spiritul şi gândul tânăr şi neobosit. Văzută ca o apropiere a sistemelor contabile. în pofida caracterului lor controversat şi extrem de complex. Lovindu-se în derularea sa. Ea împiedică adâncirea rupturii dintre ţări. discret. treptată şi care incită în continuare la vii dezbateri. De pildă.

Considerăm însă că. documentele UE referitor la Directivele contabile prevăd: „Armonizarea contabilă face parte din programul armonizării dreptului societăţii. În acest scop. uneori divergente care pentru a fi „potrivite desăvârşit”. dar şi în contextul unei „bune înţelegeri între colectivităţi” în scopul satisfacerii cerinţelor utilizatorilor de informaţii financiare şi contabile. armonizarea contabilităţii. aşa cum este plămădit prin Directivele contabile. dar nu numai. ceea ce a generat. oportunităţile plasării capitalului”. a cărei opţiune este pentru intrarea în Uniunea Europeană. sistemele contabile naţionale prezintă mari divergenţe. În acest sens. 1: „Măsurile de coordonare indicate de prezenta directivă se aplică dispoziţiilor legislative. garantat şi după criterii echivalente. Aceste norme trebuie să fie interpretate în referinţă cu Directivele contabile aplicabile. art. normele contabile create de un organism naţional de normare nu se pot situa înaintea normelor bazate pe Directivele contabile. iniţierea unui proces de armonizare. chiar a culturii contabile a diferitelor ţări sau grupuri de ţări.cultura contabilă şi sistemul contabil anglo-saxon ale căror promotori sunt Marea Britanie şi Statele Unite. Fără aceasta nu ar exista normalizarea”. care are ca obiect promovarea dreptului de constituire. societăţi cu răspundere limitată. În acest sens elementele întregului. în alegerea şi proiectarea unui sistem de contabilitate nu se poate pierde din vedere sintagma:…”Nici un sistem de contabilitate nu este foarte bun şi toate sunt infinit variabile. însăşi „buna înţelegere” a acestor organisme şi acţiunea concertată a acestora pentru finalizarea unor obiective intră în sfera de cuprindere a acestui proces în plină expansiune mondială. în principal. societăţi în nume colectiv şi societăţile în comandită simplă. ceea ce nu se poate realiza dacă firmele nu sunt supuse aceloraşi reguli de publicare a informaţiilor economico-financiare. considerăm că sunt reprezentate de regulile şi practicile contabile naţionale. Derulându-se la nivel mondial ca rezultat al globalizării şi financiarizării din ce în ce mai accentuate. armonizarea contabilă presupune „ potrivirea desăvârşită a elementelor unui întreg”. Sau aşa cum se prevede în mod direct în Directiva a IV-a a UE privind întocmirea şi prezentarea conturilor anuale sociale.” Totodată. pe plan regional s-au constituit mai multe organisme internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale al căror obiectiv este contribuţia activă la armonizarea contabilităţii. de apropiere a sistemelor contabile. să construiască şi • . sunt perfecţionate pentru a fi făcute comparabile. modalitatea de prezentare a rapoartelor financiare şi adoptarea în acest sens a celui mai potrivit instrument de normare contabilă. mai ales în perioada postbelică. diferite de la o ţară la alta. Cei care au curajul. Sub influenţa celor două blocuri de putere contabilă. Normele contabile au fost integrate cu legislaţia fiecărui stat membru. reglementare şi administrative ale statelor membre referitoare la următoarele categorii de societăţi: societăţi pe acţiuni. La fel. recunoaşterea şi evaluarea elementelor ce compun situaţiile financiare. Această armonizare este cerută. Această armonizare este realizată prin directive. umorul şi energia să adopte. Pentru ţara noastră. şi derivând din normalizarea contabilă care are ca obiective: determinarea unei terminologii şi a principiilor contabile general admise. Directivele contabile vizează protecţia nu numai a investitorilor ci şi a terţilor în scopul garantării unui nivel egal de protecţie a fiecăruia. de marii investitori internaţionali „care vor să poată compara. sistemul contabil nu poate fi decât cel european.

raportate la normele contabile internaţionale. Fără a ocoli naţionalul şi europeanul privind principiile. în jurul căruia „se ţese mai apoi totul”. acela de a europeniza contabilitatea comunităţii. fiind deschis către perfecţionare şi dezvoltare. Aceasta.aceea a raportului dintre naţional – european . cu recunoaştere internaţională. aşa cum se arată şi în programul Ministerului Finanţelor. însuşindu-şi propriul instrument principal de normalizare şi armonizare. în măsura în care invocă Standardele Internaţionale de Contabilitate. De asemenea. Dacă sistemul contabil din România este în concordanţă cu Directivele europene. ridică problema de principiu . este în conformitate cu prevederile Directivelor europene. Drumul ce urmează a fi parcurs. a ajuns la concluzia firească că. de facto şi de jure. În concluzie. să-l aleagă şi să nu permită schimbarea prea deasă a acestuia. completarea regimului contabilităţii în vederea finalizării implementării Directivei a IVa UE şi continuarea procesului de armonizare cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. în lumina evoluţiei pe plan internaţional în domeniul contabilităţii”. 82/1991 nu se poate face decât prin implementarea adecvată şi în totalitate a Directivelor contabile europene. în „Programul de dezvoltare a sistemului contabil din România”. descoperindu-şi singur slăbiciunile dar şi „punctele tari”. Obiectivul de mai sus. nu poate fi decât cel al implementării în mod adecvat a tuturor prevederilor Directivelor europene în normele şi reglementările contabile naţionale.internaţional privind normalizarea şi armonizarea contabilităţii. iar în răgazul dintre cele două extreme trebuie încurajat raţionamentul profesional în adoptarea deciziilor de detaliu privind tratamentul contabil al tranzacţiilor economice şi evenimentelor”. răspunsul îl dă însuşi Ministerul Finanţelor Publice prin instituţia normalizării contabile. În ceea ce priveşte poziţia UE faţă de domeniul contabilităţii aceasta se bazează pe un protocol adoptat în 1995. prin analiza diagnostic organizată în acest sens. acceptă şi oferă sprijin în adoptarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi a altor standarde de contabilitate. sistemul contabil românesc în componentele sale. Astfel. Directivele europene prin strategia lor. sistemul ales nu trebuie să fie nici prea flexibil şi nici prea rigid. Continuarea reformei contabile începută prin adoptarea Legii contabilităţii nr. în contextul actual al lărgirii UE. potrivit căruia UE oferă sprijin în adoptarea IAS . recunoaşte aceste conflicte. în lumina referenţialelor menţionate mai sus. s-a fixat ca prim obiectiv pe termen scurt. De asemenea. Practic de aici încolo începe un proces îndelungat de reevaluare. revizie şi ameliorare. dar numai în măsura în care acestea devin compatibile cu ceea ce este european. reforma sistemului contabil românesc la început de mileniu III este şi va fi marcată de perfecţionare şi dezvoltare. orice sistem de contabilitate „se caută pe sine”.să aplice un sistem de contabilitate au o singură şansă. Documentul proiect FEE „Comparaţie între Directivele CEE în domeniul contabilităţii şi IAS. . într-un cuvânt armonizare care trebuie să se deruleze prin raportare la Standardele Internaţionale de Contabilitate. nu sunt excluse incompatibilităţile dintre Directiva a IV-a şi Standardele Internaţionale de Contabilitate. spre asimilarea adecvată şi completă a tuturor prevederilor din directive. În acest sens.urilor. necesare şi esenţiale. pe lângă scopul principal. în măsura în care acestea rămân compatibile cu Directivele europene. regulile şi procedurile contabile.

la o anumită uniformitate a normelor şi practicilor naţionale. în scopul de a se ajunge la crearea pieţei unice şi la libera circulaţie a persoanelor. variaţiile unei norme naţionale de la un an la altul. De fapt. Primul vizează conceperea normelor. Se remarcă câteva trepte sau nivele diferite în această evoluţie a procesului: • mişcare de armonizare în sânul ţărilor occidentale dezvoltate. fac ca şi comparaţiile să devină imposibile: ca spre exemplu. Normalizarea şi armonizarea sunt două procese indispensabile şi uneori. membre ale OCDE (Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică). la nivel internaţional. adunând acum şi alte valenţe cum sunt: convergenţa normelor contabile. Pentru a sublinia acest dinamism. compromisuri politice şi culturale. complementare. Susţinută în principal de comunitatea financiară internaţională. Desigur este important să adăugăm că ambele concepte sunt în evoluţie şi dezvoltare şi prin urmare trebuie analizate şi tratate în context ca şi concepte dinamice.Nevoia de armonizare contabilă Normalizarea internaţională este de natură a facilita într-o proporţie considerabilă schimburile economice şi industriale pe plan internaţional. compatibilitatea între diferitele norme. iar cel de al doilea. • tentativă de extindere spre o armonizare mondială. şi uneori. compararea productivităţii medii a personalului între grupurile unei ţări şi cele dintr-o altă ţară când de fapt societăţile din aceste ţări nici măcar nu sunt constrânse să indice în rapoartele lor anuale nici efectivele de personal. în ultimele decenii pentru normalizarea regulilor contabile. la nivel mondial. social şi cultural al diferitelor sisteme contabile. a cărei esenţă conduce pe termen lung. consider că este suficient să privim cu „ochii mileniului III” cele două fenomene care cu toate că se petrec pe fundalul internaţionalizării pieţelor de capitaluri şi-au „cimentat” semnificaţia şi câştigat cognoscibilitatea. nici costurile cu acesta ?” . Această evoluţie s-a accentuat puternic în cursul ultimilor ani. mişcarea de armonizare contabilă. şi resimţim în ultimul timp o evoluţie progresivă a trecerii de la armonizarea europeană la armonizarea internaţională. Armonizarea internaţională se impune din ce în ce mai mult. • un aport direct al profesioniştilor contabili care a avut ca răspuns crearea şi dezvoltarea IASB. indiferent de nivelul de dezvoltare al ţărilor în cadrul ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite). cu mediul economic. divergenţele între situaţiile financiare stabilite în conformitate cu normele internaţionale de către fiecare ţară. lacunele relevate în informaţia contabilă difuzată de unele dintre acestea. S-au întreprins eforturi importante şi susţinute. a veniturilor şi a capitalurilor. Comisia Operaţiunilor Bursiere subliniază necesitatea asigurării armonizării internaţionale în termenii următori: „Internaţionalizarea crescândă a pieţelor financiare presupune ca din ce în ce mai mult să fie asigurată o mai bună comparabilitate a conturilor societăţilor din diferite ţări. reconcilierea referenţialelor contabile. culminând cu manifestări de afirmare a suveranităţii şi identităţii naţionale. se confruntă cu o varietate a obiectivelor atribuite situaţiilor financiare. dar mai ales. • mişcare de armonizare în sânul Uniunii Europene.

Totodată. decât în anii ‘80 şi ‘90. În aceste condiţii este justificată doleanţa unor asemenea întreprinderi pentru crearea şi aplicarea concretă a unor norme contabile uniforme. de asemenea că normalizarea şi armonizarea contabilă sunt necesare şi datorită diversităţii agenţilor economici care contribuie la definirea ofertei şi a cererii de informaţii contabile şi datorită dezechilibrelor care pot exista între ofertă şi cerere. Am văzut. Armonizarea contabilă internaţională este cerută şi de tendinţa de privatizare a unor întreprinderi. pentru introducerea pe o piaţă străină. Acţiunile exersate în direcţia adoptării normelor internaţionale acceptate. Preţul de plătit pentru armonizarea internaţională ca o premisă a realizării normalizării. concurenţa între pieţele de capitaluri influenţează autorităţile naţionale de control spre o evoluţie a mentalităţilor favorabilă recursului la Normele Contabile Internaţionale. poate . Transferul unor societăţi din ce în ce mai numeroase. înainte de toate. a normelor universale. Aceasta trebuie să fie partajată în mod cinstit de către toate părţile. Dincolo de aceste aspecte mai mult sau mai puţin subiective. totuşi e mai greu de admis ca aceasta să modifice reguli şi norme proprii şi să disturbe obişnuinţele în gândire şi raţionament. impun. armonizarea contabilă internaţională este mai întâi.Se impune a fi subliniat şi faptul că acceptarea ideii de a se angaja pe această cale. Aspiraţia lor către o contabilitate uniformă s-a manifestat de mai multe zeci de ani. Şi pentru cei care nu s-au lăsat încă convinşi de necesitatea armonizării contabile europene şi internaţionale. ţinând cont că fiecare ţară concepe şi se serveşte de un sistem compatibil cu propriile sale tradiţii. asistăm la crearea unui număr din ce în ce mai mare de societăţi multinaţionale. constituie o frână. Totuşi. La nivel mondial. renunţarea la un provincialism. pentru a dărâma frontierele operabilităţii domeniului contabil. pentru a fi satisfăcute de pieţele de capitaluri ale unei singure ţări. nu-mi rămâne decât să-l invoc pe Karel Von Hulle. un consens asupra necesităţii acestor norme. recunoscute pe plan mondial este costisitoare. Şi o convingere fermă privind importanţa utilităţii lor ! După cum ne iniţiază Gilbert Gelard în Reflexion. care de regulă sunt de dimensiuni prea mari. din proprietatea statului în sectorul privat. pieţele financiare cele mai puternice apreciază utilizarea IAS. Pe măsură ce noi ţări intră în UE şi noi societăţi îşi adaptează structurile lor pentru a obţine calificativul de societăţi europene. fără a leza voit identitatea normelor contabile naţionale sau regionale: „Când ai o piaţă europeană ce operează cu o singură monedă. Factorul esenţial al acestei presiuni a fost şi este mondializarea din ce în ce mai evidentă a economiilor. ea nu a devenit presantă. este uşor să subscrii la această necesitate de-a lungul a mai multor discursuri. o necesitate ce emană din cerinţele utilizatorilor de situaţii financiare. Un alt factor important este reprezentat de procesul de lărgire a Uniunii Europene. Tendinţele economice şi financiare determină din ce în ce mai mult o internaţionalizare a normelor contabile. reclamă noi necesităţi în materie de capitaluri private. Această nevoie va exista. Dar această renunţare nu trebuie să fie doar răspunsul faptic al unora. ai nevoie de o gândire europeană comună despre contabilitate şi despre reglementări contabile şi ale pieţelor financiare. ca o formă de realizare a unei concurenţe mai eficace. cunoscut fiind faptul că necesitatea întocmirii de conturi suplimentare. este în mod inevitabil. depăşind astfel stadiul de societăţi naţionale.

DuŃescu A. O serie de argumente hotărâtoare în favoarea IAS se referă la accentuarea globalizării economiilor naţionale şi a integrării pieţelor financiare şi sistemelor informaţionale. Nu există altă alternativă decât să acţionăm împreună în Europa”. trebuie menţinută o structură de conturi standardizată la care se adaugă un nomenclator standardizat foarte bine adaptat condiţiilor concrete din regiunea respectivă. practica utilizată în majoritatea ţărilor este „metoda FIFO” pe când în Marea Britanie se utilizează conceptul „cea mai mică valoare dintre cost – FIFO – şi valoarea realizabilă netă”. tacit sau explicit. economice. inteligibile. companiile care doresc să acceadă pe anumite pieţe naţionale de capital vor fi 27 CECCAR. La cele prezentate de Karel Von Hulle. în acelaşi timp trebuie să permită autorităţilor fiscale să se sprijine pe documentele fiscale elaborate după normele specifice fiecărui sistem contabil. ci într-un viitor apropiat. după funcţie. „Produsele finite” ale contabilităţii elaborate într-o ţară sunt din ce în ce mai des utilizate şi în alte ţări.27 Investitorii şi analiştii financiari trebuie să înţeleagă situaţiile financiare ale firmelor străine ale căror acţiuni ar dori să le cumpere. De exemplu. pentru a răspunde schimbărilor la nivel internaţional şi naţional. ofertă elaborată într-un limbaj contabil universal înţeles. numeroase organisme interguvernamentale. ştiut fiind faptul că influenţele politice. anumite temeri. • în ţările aflate încă în tranziţie. • trebuie să existe posibilitatea pregătirii şi prezentării informaţiilor de gestiune. Prin urmare. Ghid pentru înŃelegerea şi aplicarea standardelor internaŃionale de contabilitate. 2001. iar în Statele Unite conceptul „cea mai mică valoare dintre cost LIFO – şi costul curent de înlocuire”.12 . comparabile. şi mai ales. Prin urmare. sociale şi chiar religioase şi-au pus amprenta asupra filozofiei. aş mai adăuga-o pe cea conform căreia pentru un sistem contabil modern sunt necesare cel puţin patru caracteristici principale: • informaţii financiar-contabile elaborate după normele internaţionale. Aceştia ar dori.nu azi. Presiunea armonizării contabile vine atât de la cei care utilizează informaţiile contabile cât şi de la organismele naţionale de normalizare şi de reglementare a profesiei. legate de necesitatea şi utilitatea aplicării Normelor Contabile Internaţionale la nivel naţional. inclusiv Uniunea Europeană sunt interesate de a proteja investitorii de diferitele sfere de influenţă. atragerea capitalului internaţional se va baza şi pe oferta de informaţii relevante. stringentă de armonizare contabilă. pentru a argumenta în plus nevoia actuală. fără a se pierde din vedere un tablou de trecere de la rezultatul contabil la cel fiscal şi o oarecare supleţe pe care acesta trebuie să o aibă. în ceea ce priveşte evaluarea stocurilor. Bucureşti. culturale. • trebuie să fie produse informaţii fiscale conform normelor naţionale şi statisticii naţionale. de asemenea. În această direcţie. pag. doctrinei şi politicilor naţionale de contabilitate. Normele Contabile Internaţionale răspund acestor cerinţe. să poată să compare situaţiile financiare ale unor firme localizate în ţări diferite şi să se asigure că informaţiile sunt relevante. Totodată. De-a lungul timpului s-au manifestat.

ca urmare a avantajelor fiscale sau cerinţelor fiscale expres prevăzute. 2.” Dacă vom înţelege natura diferenţelor existente. după cum sublinia H. Aceste autorităţi fiscale au fost cele care au creat o bună parte din aceste diferenţieri.obligate să elaboreze situaţii financiare care să corespundă practicilor din ţara respectivă. În consecinţă. diferite societăţi umane se găsesc în epoci diferite. ai căror numeroşi clienţi au cel puţin o filială sau sucursală într-o altă ţară. Organizaţii implicate în procesul normalizării şi armonizării contabile Ultimele decenii s-au caracterizat prin numeroasele acţiuni întreprinse. a dată cu armonizarea contabilă. la aceeaşi dată.3. pentru a apropia sistemele de contabilitate atât de diferite de la o ţară la alta. Dar în acelaşi context al inteligibilităţii fenomenului. . vom avea arsenalul de argumente pregătit pentru a combate orice tentativă de subminare a necesităţii şi importanţei armonizării contabile. Pirenne: „ Sarcina noastră e să înţelegem de ce. elaborarea. b) Organizaţii profesionale de contabilitate. După profesorul N. provenienţa lor şi decalajele în timp identificate în evoluţia unui sistem contabil. adică inteligibil. care ar putea urmări şi controla mai uşor operaţiile companiilor multinaţionale. în vederea armonizării standardelor şi a regulilor contabile. Numeroase aspecte legate de finanţarea investiţiilor. Să nu omitem a preciza că astfel de organisme care-şi consacră munca şi activitatea normalizării ori armonizării contabile sunt din punct de vedere juridic distincte şi este vorba de organismele interguvernamentale şi organismele profesionale. aşa cum vrem să arătăm noi că este armonizarea contabilă în derulare la nivel internaţional. consolidarea şi auditarea situaţiilor financiare ale acestor companii ar genera costuri şi onorarii mai reduse. atunci când el poate fi gândit ca reprezentând realizarea sau manifestarea unor intenţii. Chiar şi firmele care nu pot fi caracterizate ca „multinaţionale” vor resimţi presiunea armonizării. Feleagă (1996). datorită metodelor diferite de determinare a bazei de impozitare în ţările de realizare. Un alt grup implicat în armonizarea contabilă este cel al companiilor multinaţionale de contabilitate. armonizarea ar reprezenta un avantaj şi pentru guvernele naţionale. luarea de decizii în domeniul contabilităţii manageriale vor beneficia de pe urma armonizării. Organizaţiile interguvernamentale. Astfel. precum şi o creştere a mobilităţii personalului. Un fapt este declarat înţeles. • Comunitatea economică europeană (UE). Frecvent aceste demersuri sunt rodul unor instituţii internaţionale. reunesc în principal următoarele instituţii: • Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU). c) Organizaţii sindicale internaţionale. un inventar al organismelor va releva: a) Organizaţii interguvernamentale. La nivelul autorităţilor fiscale există proceduri complicate cu privire la impozitarea veniturilor / profiturilor obţinute în străinătate. evaluarea performanţelor. Avantajele utilizării IAS sunt resimţite mai pregnant de firmele care doresc să aibă acces la finanţare internaţională. organizaţii profesionale sau organizaţii sindicale internaţionale.

Iar organizaţiile sindicale internaţionale. Scopul prezentării unui asemenea inventar al organismelor implicate în armonizarea contabilă este de a selecta acele instituţii a căror activitate sau demers a lăsat urmări. • Federaţia internaţională a experţilor contabili (IFAC). • Grupul de studii al Experţilor Contabili ai CEE – Groupe D”Etudes des Experts Comptables des CEE (GEEC). OCDE. • Comitetul Internaţional al Standardelor Contabile – International Accounting Standards Board (IASB). Farcane şi D. Reforma în Sistemul Contabil Românesc. ajung la concluzia că printre organismele interguvernamentale interesate de normalizarea contabilă trebuie citate: Comunitatea Europeană. • Uniunea Europeană a Experţilor Contabili – Union Europeenne des Experts Comptables (UEEC). Consiliul African de Contabilitate. • Consiliul african de contabilitate. printre care se numără: • Confederaţia internaţională a sindicatelor libere (CISL). • Asociaţia naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). • Confederaţia contabililor din Asia şi Pacific (CAPA). • Federaţia Internaţională a Experţilor Contabili Francofoni – Federation Internationale des Experts Comptables Francophones (FIDEF). • Asociaţia Interamericană de Contabilitate – Association Interamericana de Contabilidad (AIC). ar fi de enumerat cel puţin următoarele: • Comisia internaţională de normalizare a contabilităţii (IASC. • Federaţia Internaţională a Experţilor Contabili – Federation Internationale des Experts Comptables (IFAC). cuprind organismele de resort implicate în procesele amintite. . ONU şi Uniunea Vamală şi Economică a Africii Centrale (UVEAC).• Organizaţia de cooperare şi de dezvoltare economică (OCDE). • Confederaţia mondială a muncii (CMT). • Confederaţia europeană a sindicatelor (CES). • Confederaţia Contabililor din Asia şi Pacific – Confederation of Assean and Pacific Accountants (CAPA). După aceiaşi autori organismele profesionale interesate şi implicate în procesele de normalizare şi armonizare contabilă sunt: • Federaţia Asiatică a Contabililor – Assean Federation of Accountants (AFA). astăzi IASB). Cotleţ. • Asociaţia interamericană de contabilitate (AIC). a creat precedente în studiul aprofundat al procesului sau cel puţin a incitat la dialog sau dezbateri. Într-o altă lucrare de aceeaşi factură. autoriii N. În rândul organizaţiilor profesionale de contabilitate. • Uniunea europeană a experţilor contabili economici şi financiari (UEC).

începând cu 1983. cade în prezent în sarcina unui Consiliu Director.B. .F. I. Olanda.Necesitatea armonizării contabile nu a trecut neobservată pe lângă diferitele instituţii care ocupă un loc important în domeniul contabil. pag. se bazează pe suportul profesional şi financiar al membrilor săi.B. Franţa. avocaţi şi bancheri şi colaborează îndeaproape cu organismele naţionale de reglementare contabilă. În prezent. Malaiezia. experienţa contabilă specifică diferitelor ţări. Japonia. la nivel internaţional.). 29 CECCAR. Elveţia etc. speţelor şi proceselor economice particulare.14 şi urm.C. precum şi a comunităţii oamenilor de afaceri. Alături de cele două organisme pilon. Ramona Neag şi considerăm că cele mai importante iniţiative şi rezultate în acest sens aparţin IASB şi UE. cu mandat pe doi ani şi jumătate.A.S. cu Comisia Europeană. alături de aceşti membri fondatori mai activează alte şapte organisme internaţionale.I. Astfel.1. Canada.).S. Mexic. ci s-au dezvoltat o dată cu practicile generate pentru rezolvarea cazuisticii speciale. prin mijloacele lor specifice.A. Marea Britanie şi Irlanda. Ghid pentru înŃelegerea şi aplicarea Standardelor InternaŃionale de Contabilitate. este un organism independent dar. în total 143 de organizaţii din 104 ţări. la acest proces complex ce priveşte şi dezvoltarea economiei mondiale.A. care cuprinde 14 reprezentanţi – persoane fizice – (12 membri permanenţi şi 2 membri provizorii) şi este condus de un preşedinte ales dintre reprezentanţii Consiliului. DuŃescu A. Banca Mondială etc.C. utilizându-se experienţa internaţională. Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate s-a născut din dorinţa şi nevoia de a distila. Africa de Sud. 2. din 2000 IASB) a luat fiinţă în 1973 ca organism independent. Coordonarea I. analiştilor financiari. Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate („International Accounting Standards Committee”.S.. membrilor activi ai pieţelor internaţionale de capital.A. Statele Unite şi Germania de Vest. Ţările Nordice.A. prin reprezentanţii lor (India. Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate – pilon puternic în susţinerea construcţiei limbajului contabil internaţional Standardele Internaţionale de Contabilitate nu au apărut ca urmare a unui exerciţiu de imaginaţie. de a armoniza diferenţierile culturale şi caracteristicile socio – economice care „încarcă” sistemele contabile naţionale şi de a elabora un model conceptual unitar al situaţiilor financiare. Comitetul iniţial se compunea din membri ai organismelor profesionale contabile din nouă ţări: Australia.B. 2001. Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare au contribuit. ci încurajează utilizarea anumitor convenţii şi principii generale în construcţia raţionamentului profesional. cu sediul la Londra.3.S.. fără să anihileze toate particularităţile naţionale.29 Standardele Internaţionale de Contabilitate nu oferă şabloane sau modele „tip”. a stabilit o relaţie profesională strânsă cu Federaţia Internaţională a Experţilor Contabili ( I. cu comisiile valorilor mobiliare de pe pieţele internaţionale de capital. I. Împărtăşim părerea distinsei cercetătoare.

Pentru ca un proiect să fie aprobat este nevoie de votul a cel puţin două treimi din membrii Consiliului.A.A. auditori. prin intermediul multiplelor legături economice. În consecinţă. agricultură. finanţe. Standardul finalizat trebuie aprobat de trei pătrimi din membrii I. unul dintre tratamente va fi considerat „de bază” iar celălalt „alternativ”. În prezent au fost elaborate 41 de Standarde Internaţionale de Contabilitate care acoperă – din punct de vedere al reflectării în situaţiile financiare – o gamă largă de operaţii economice din cele mai diverse sfere de activitate: industrie.B.B. pentru cele două alternative. . cu privire la activitatea de elaborare a standardelor şi asupra implicaţiilor generate de aplicarea standardelor. pregătite de diferitele comisii ale Consiliului.S. eventualele controverse fiind discutate. Din anul 1997 a fost înfiinţat un Comitet pentru Interpretări care analizează aspectele contabile care pot beneficia de un tratament divergent sau inacceptabil. Termenul „de bază” reflectă mai bine opţiunea I.B.A. care apoi este distribuit profesioniştilor financiar – contabili şi tuturor celor afectaţi şi implicaţi. Respectivele proiecte sunt distribuite membrilor I. clarificate şi soluţionate.A. Opiniile sunt apoi colectate şi analizate şi este definitivată forma publicabilă a standardului. în absenţa îndrumărilor practice ale autorităţilor. Aceste tratamente se reflectă nu la modele de contabilizare. De asemenea. pentru noi grupări şi indivizi care provin din zone geografice diferite şi au diverse pregătiri. altor persoane interesate să-şi spună opinia.. aceste proiecte de expunere sunt înmânate şi unor organizaţii guvernamentale. membrilor burselor internaţionale. filiale sau societăţi – mamă din străinătate. Scopul Comitetului pentru Standarde este mult mai larg decât acela de a publica şi promova respectivele standarde. pentru a fi analizate şi comentate. servicii. I. Publicarea IAS este precedată de proiecte de expunere. şi-a propus să realizeze un progres substanţial în ceea ce priveşte uşurinţa şi siguranţa comparabilităţii situaţiilor financiare din diferite ţări.B.. Prin urmare.B. stabilirea procedurilor operaţionale legate de activitatea membrilor săi. Cele mai mari avantaje de pe urma standardizării le au ţările în care întreprinderile au investitori.S.S.Principalele atribuţii ale Consiliului sunt emiterea proiectelor de standarde care sunt distribuite spre analiză şi comentare celor implicaţi. fără a-i influenţa independenţa.S. promovarea şi îmbunătăţirea imaginii şi utilităţii Standardelor Internaţionale de Contabilitate.A.S.B. ci la modul în care informaţia contabilă trebuie să fie prezentată în situaţiile financiare. iar din ianuarie 2001 a fost înfiinţat şi un Consiliu de Îndrumare a Standardelor care va furniza.A.S. putem afirma că Standardele Internaţionale de Contabilitate au contribuit la dezvoltarea economiei naţionale şi au favorizat în special ţările în curs de dezvoltare. sprijinirea finanţării obiectivelor I. În anumite situaţii. obiectivul esenţial al Standardelor Internaţionale de Contabilitate îl reprezintă situaţiile financiare şi mai puţin tehnica înregistrărilor contabile. Standardele Internaţionale de Contabilitate permit două tratamente contabile pentru evenimente şi tranzacţii similare. emiterea Standardelor Internaţionale de Contabilitate votate. o modalitate oficială de a sprijini şi informa I. sau cel puţin publicarea naturii şi semnificaţiei diferenţelor.

regulilor şi metodelor de contabilitate utilizate (I. face tot ceea ce poate pentru a nu oferi Standardelor Internaţionale de Contabilitate un caracter atât de complex încât acestea să nu poată fi aplicate eficient la nivel mondial. determinarea şi oglindirea în costuri a amortismentelor imobilizărilor corporale şi necorporale.A. acest lucru trebuie prezentat. atât la nivelul formei. între standardele contabile publicate ale majorităţii ţărilor.S.B. Editura Augusta. reguli şi metode de reflectare în contabilitate a unor elemente patrimoniale şi care în esenţă. 276 . Standardele întocmite şi adoptate de I. reglementările locale controlează.B.A.A. dovedesc faptul că acolo unde Standardele Internaţionale de Contabilitate sunt respectate sub toate aspectele materiale. existau în mod frecvent diferenţe.S. I. elaborate de I.. astăzi.A. În procesul examinării de ansamblu a celor 41 de standarde de contabilitate internaţionale. se concentrează pe ceea ce este esenţial. într-un număr atotcuprinzător.S.Standardele de Contabilitate Internaţionale – caracterizare generală şi clasificare În interiorul graniţelor fiecărei ţări. 1998. vor depune toate eforturile în scopul convingerii autorităţilor că beneficiile armonizării cu Standardele Internaţionale de Contabilitate sunt de necontestat.A.A.A.S. alcătuiesc reguli contabile care vizează direct agentul economic – cum ar fi de exemplu reflectarea operaţiilor economice la costul istoric.B. I.B. Înainte de înfiinţarea I. de ansamblu. Standardele Internaţionale de Contabilitate. totalizând 41 de standarde. I. în ansamblul lor. Acolo unde reglementările locale solicită devieri de la litera Standardelor Internaţionale.S. într-un grad mai ridicat sau mai scăzut.B.B. contabilizarea construcţiilor.A. Standardele Internaţionale de Contabilitate promulgate de I. 1 „Prezentarea situaţiilor financiare) sau 30 Cosma D. situaţiile fluxului de numerar etc. pag. coordonând întocmirea situaţiilor financiare în anumite ţări. conturilor consolidate.A. Prin urmare.B. Astfel de reglementări locale includ standarde de contabilitate care sunt promulgate de organismele de reglementare şi/sau de organismele profesionale ale contabililor din respectivele ţări. inclusiv 25 de interpretări în materie.S.S. în ordinea elaborării se pot constitui trei clase de standarde şi anume:30 a) standarde care tratează probleme concrete.S.A. b) standarde care tratează probleme cu caracter general. Pentru a duce la bun sfârşit această sarcină de adaptare a standardelor existente şi pentru elaborarea de Standarde Internaţionale de Contabilitate care să trateze noi subiecte.S. a plasamentelor. principii. cât şi al conţinutului. membrii locali ai I. emiterea situaţiilor financiare. vizând informarea celor interesaţi asupra principiilor.. în decursul a peste 30 de ani. Contabilitatea în lumea interdependenŃelor globale.S. care reprezintă instrumente de referinţă (benchmark) în armonizarea la nivel mondial a situaţiilor financiare ale exerciţiului. se prezintă. şi în lumina unor astfel de cunoştinţe elaborează un Standard Internaţional de Contabilitate în vederea acceptării acestuia pe scară largă.B. domenii de operaţiuni patrimoniale ale societăţii comerciale (IAS – 41). sunt revizuite în mod constant pentru a se putea lua în calcul stadiul actual şi necesităţile de actualizare. Obligaţiile asumate de membrii I. ia cunoştinţă de proiectele de expunere sau de standardele contabile deja emise pe marginea fiecărui subiect.B. nu înlocuiesc reglementările locale.

care aparţine autorilor menţionaţi mai sus: PREZENTAREA ŞI TRANSPARENŢA INFORMAŢIILOR CONTABILE 1) • IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” • IAS 7 „Situaţiile fluxului de numerar” • IAS 8 „Profitul net sau pierderea netă a perioadei. de aşa manieră încât se oferă o imagine exhaustivă a conţinutului noţiunilor care reflectă obiectul standardului respectiv.îmbracă caracterul de informaţii pe care trebuie să le furnizeze întreprinderea în situaţiile financiare. d) abordarea globală a problemelor tratate de Standardele Internaţionale de Contabilitate din punct de vedere economic. b) cuprinderea în ansamblul standardelor de contabilitate internaţională a întregului patrimoniu juridic şi economic care constituie obiectul diferitelor clase din Planul de conturi general. după aspectele contabile la care se referă. Pauline Weetman şi Paul Gordon în „International Financial Accounting – A Comparative Approach” elaborată în 1998. juridic. Standardele Internaţionale de Contabilitate realizează tratarea completă a unor probleme (imobilizări.A. c) în timp ce Planul de conturi general tratează elementele patrimoniale pe baza relaţiei intrări–ieşiri. unde acţionează numai anumite categorii de întreprinderi cu o specificitate deosebită – cum ar fi de exemplu societăţile bancare şi instituţiile financiare asimilate lor (I. Redăm în continuare. precum şi cele din agricultură). amortizări. contabile.S. regulilor şi metodelor contabile pe care se bazează prelucrarea informaţiei în contabilitate. La o primă lectură a celor 41 de Standarde de Contabilitate Internaţională şi făcându-se şi comparaţia cu instrumentele fundamentale ale contabilităţii se desprind următoarele concluzii: a) consacrarea prin standardele de contabilitate a principiilor. c) în final. 30 „Informaţii prezentate în situaţiile financiare ale băncilor şi ale instituţiilor financiare similare). În baza caracteristicilor distinctive enumerate mai sus şi luând cunoştinţă de întregul conţinut al Standardelor Internaţionale menţionate. financiar şi contabil. O altă clasificare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. situaţii financiare consolidate. impozit pe profit. situaţiile financiare în economiile hiperinflaţioniste etc. această grupare a normelor contabile internaţionale după şapte aspecte principale.). se poate aprecia că acestea tratează pe segmente delimitate. financiare şi de alte diverse naturi îşi găsesc reflectarea corespunzătoare în documentul consacrat. iar aspectele juridice. este cea propusă de autorii Clare Roberts. cea de a treia categorie de standarde se referă la tratarea unor probleme globale ca o aplicabilitate concretă într-o anumită activitate. stocuri. totalitatea elementelor patrimoniale ale diverşilor agenţi economici (inclusiv societăţile bancare şi de asigurări. în care conţinutul este de natură economică. erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile” • IAS 35 „Activităţi în curs de întrerupere” • IAS 14 „Raportarea pe segmente” .

Duţescu desprinde o altă clasificare a acestora: standarde referitoare la ciclul investiţional. recunoaştere şi evaluare” 4) RECUNOAŞTEREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE • IAS 11 „Contabilitatea în construcţii” • IAS 18 „Venituri” • IAS 20 „Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală” EVALUARE 5) • IAS 15 „Informaţii care reflectă efectele variaţiei preţurilor” • IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste” 6) CONTABILITATEA GRUPURILOR DE SOCIETĂŢI • IAS 21 „Efectele variaţiei – cursurilor de schimb valutar” • IAS 22 „Combinări de întreprinderi” • IAS 27 „Situaţiile financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor în filiale” • IAS 28 „Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate” • IAS 31 „Raportarea financiară a intereselor în asocierile în participaţiune” 7) DOMENII SPECIALIZATE • IAS 26 „Contabilitatea şi raportarea planurilor de pensii”.IAS 24 „Prezentarea informaţiilor referitoare la tranzacţiile cu părţile afiliate” • IAS 33 „Rezultatul pe acţiune” • IAS 34 „Raportarea financiară interimară” 2) RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA ACTIVELOR • IAS 2 „Contabilitatea stocurilor” • IAS 16 „Imobilizări corporale” • IAS 36 „Deprecierea activelor” • IAS 23 „Costurile îndatorării” • IAS 25 „Contabilitatea investiţiilor financiare” • IAS 38 „Active necorporale” • IAS 40 „Investiţii imobiliare” 3) RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA DATORIILOR • IAS 10 „Evenimente ulterioare datei bilanţului” • IAS 12 „Impozitul pe profit” • IAS 17 „Leasing” • IAS 19 „Beneficiile angajaţilor” • IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare şi descriere” • IAS 37 „Provizioane. • IAS 30 „Informaţii prezentate în situaţiile financiare ale băncilor şi ale instituţiilor financiare similare” • IAS 41 „Agricultura” Din analiza structurată a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. datorii şi active contingente” • IAS 39 „Instrumente financiare. autoarea A. standarde referitoare la ciclul de exploatare şi standarde care vizează ciclul de finanţare. • . pe ciclurile de activitate ale întreprinderilor.

Prezentăm în continuare această grupare a standardelor pe cicluri de activitate ale întreprinderilor: I. IAS 8. IAS 21 „Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar”. IAS 21.CICLUL DE FINANŢARE Standarde care se referă la: a) Datorii – surse convenţionale şi neconvenţionale de finanţare • IAS 37 „Provizioane. IAS 36. IAS 33. IAS 37 „Provizioane. IAS 20 „Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală”. IAS 23. IAS 11. datorii şi active contingente” b) Capitalurile proprii – imaginea forţei întreprinderilor • IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” Alte standarde utilizate: • IAS 10 „Evenimente ulterioare datei bilanţului” • IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare şi descriere” • IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare”. CICLUL INVESTIŢIONAL Standarde care se referă la: a) Imobilizări corporale: • IAS 16 „Terenuri şi mijloace fixe” • IAS 17 „Leasing” • IAS 40 „Investiţii imobiliare Alte standarde utilizate: IAS 36 „Deprecierea activelor”. IAS 8 „Profitul net sau pierderea netă a perioadei. IAS 35 „Activităţi în curs de întrerupere”. IAS 21. IAS 23 „Costurile îndatoririi”. IAS 11. datorii şi active contingente”. b) Imobilizări necorporale: IAS 38 „Active necorporale” Alte standarde utilizate: IAS 17. IAS 15. IAS 15 „Informări care reflectă efectele variaţiei preţurilor”. IAS 29. IAS 21. c) Capitalul uman şi efectele remuneraţiilor prezente şi viitoare: • IAS 19 „Beneficiile angajaţilor” • IAS 26 „ Contabilitatea şi raportarea planurilor de pensii” III. IAS 8. IAS 12 „Impozitul pe profit”. IAS 12. IAS 19. IAS 37. erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile”. IAS 8. IAS 17. . IAS 12. IAS 2. IAS 29. IAS 23. IAS 23. IAS 29 Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste”.CICLUL DE EXPLOATARE Standarde care se referă la: a) Stocuri şi rotaţia acestora: IAS 2 „Contabilitatea stocurilor” Alte standarde utilizate: IAS 20. IAS 39. IAS 29 b) Performanţele întreprinderii: IAS 18. IAS 20. IAS 14. IAS 18. IAS 36. IAS 12. IAS 14. IAS 11 „Contractele de construcţii”. IAS 22. c) Investiţii financiare: • IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare şi descriere” • IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare” d) Deprecierea activelor: IAS 36 Deprecierea activelor II. IAS 20.

Un alt avantaj legat de adoptarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate ar fi acela de evitare a alternativelor politice neatractive prin adoptarea de standarde britanice sau americane. Singapore etc. în timpul negocierilor guvernamentale pentru directiva a şaptea europeană. ţări în tranziţie. Ţările Europei de Vest şi Japonia au o atitudine ambivalentă faţă de Standardele Internaţionale de Contabilitate.S. Marea Britanie. prin urmare. Referitor la ţările în curs de dezvoltare (Nigeria. pentru conturile consolidate) şi unele întreprinderi au ales să utilizeze – parţial sau total – respectivele standarde. fără sau cu foarte puţine amendamente de ordin naţional. C.B. dorinţa unor guverne europene de a întări forţa pieţelor naţionale de capital. examinarea trebuie să vizeze patru tipuri de ţări: ţări în curs de dezvoltare. are avantajul că este organismul internaţional de normalizare contabilă care are o influenţă esenţială atunci când se pune problema elaborării de standarde.B. ţările Europei de Vest şi Japonia şi ţările cu economii finanţate prin pieţe de capital. este evident că aceste ţări au aparţinut sau au fost puternic influenţate de fostul Regat Unit al Marii Britanii.Promovarea şi monitorizarea standardelor În ceea ce priveşte promovarea şi monitorizarea contabilă. Africa de Sud şi Olanda. Efectele indirecte se remarcă prin acceptarea generală a multor idei ale standardelor internaţionale. în elaborarea situaţiilor financiare (Elveţia. întrebarea clasică a fost: „Care sistem contabil ar trebui adoptat ?”. Ultimul grup de ţări include membrii fondatori ai I.E. Spre exemplu. În acest sens. este văzut ca un organism care dă contabilităţii anglo – saxone o respectabilă dimensiune internaţională şi contribuie subtil la subminarea tradiţiilor contabile continentale. Malaiezia. În multe situaţii Standardele Internaţionale de Contabilitate au fost considerate incompatibile cu litera sau spiritul unor standarde europene şi japoneze. permanenta internaţionalizare a pieţelor financiare. varianta preluării acestor standarde ca atare a reprezentat cea mai puţin costisitoare metodă de elaborare a standardelor naţionale. în anumite circumstanţe (de exemplu.) au încercat să influenţeze deciziile în acest sens.A. dorinţa de a evita dominaţia Statelor Unite în domeniul contabilităţii. Germania). Multe ţări sau organisme vest europene (Germania.S. Într-o oarecare măsură I. I. Ţările în tranziţie din Europa de Est şi China au nevoie de o adaptare a economiilor lor la mecanismele de piaţă.A. pregătirea unor experţi europeni în marile cabinete multinaţionale de contabilitate şi audit. atât în Europa. Cu timpul această atitudine s-a modificat în favoarea ideii de a oferi pieţelor de capital informaţii care să prezinte o imagine fidelă a realităţilor economice. respectiv Statele Unite. Impactul internaţional al standardelor Efectele directe al Standardelor Internaţionale de Contabilitate în ţările europene se manifestă în două direcţii: unele organisme naţionale de normalizare contabilă au avizat utilizarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate. Cauzele schimbării de atitudine au fost: larga reprezentare a organismelor profesionale europene în I.S.. Franţa. Australia. Pe de altă parte.B. cât şi în Japonia. existenţa IAS 3 (înlocuit ulterior de IAS 27 şi IAS 28) referitor la contabilitatea grupurilor a reprezentat un punct de referinţă. Respectivele ţări au adoptat aceste standarde aproape „ad literam”. Franţa şi Italia.A.S.B. Ideea publicării unor .E.) succesul Standardelor Internaţionale de Contabilitate a fost cel mai spectaculos..A.

Conţinutul multor standarde este asemănător sau chiar a fost influenţat de practicile contabile din aceste ţări. provenind de la ţări cu tradiţii diferite în acest domeniu. Versiunea finală a fost adoptată de Consiliu în 1978. este concludentă situaţia Directivei a 4-a. Canada sau Australia analizează atent Standardele Internaţionale relevante.. cea care constituie puterea executivă a Uniunii.3. Influenţa există şi în sens invers: de exemplu. Programul de armonizare europeană. dar a mai slăbit din intensitate după 1980.informaţii relevante. fidele. Marea Britanie a dezvoltat cadrul contabil conceptual după apariţia celui din Standardele Internaţionale de Contabilitate.S. scopul fiind constituirea unui veritabil teren uniform pentru toate societăţile comerciale europene. Conform art. şi nu numai. M. De asemenea. 2. Dintre ţările membre ale Uniunii. apoi în 1974.2. a capitalurilor şi a serviciilor în cadrul Uniunii. în domeniul contabil au fost aprobate două directive cu impact semnificativ: • Directiva a 4-a privind conturile anuale ale întreprinderilor individuale. viitorul se află acum în standardele globale. în 1991. pe 25 iulie 1978. în ţările membre ale Uniunii. organismele de standardizare contabilă din Marea Britanie. care includea şi euroarmonizarea contabilă a început cu mult entuziasm în anii 1970. Un prim proiect a fost publicat de Comisia Europeană în anul 1971. Danemarca a fost prima ţară care a aplicat Directiva a 4-a în 1980. Al doilea obiectiv l-a constituit evitarea constituirii de paradisuri fiscale susceptibile de a atrage sediile sociale ale întreprinderilor. Poziţia Uniunii Europene în euroarmonizarea contabilă Tratatul de la Roma a exprimat ca obiectiv libera circulaţie a persoanelor. a adoptat un program de armonizare a dreptului societăţii comerciale. Actualmente. graţie unor reglementări mult mai puţin restrictive. bunurilor. cât şi crearea pieţei unice europene. Numărul mare de ţări şi instituţii implicate în acest proces. Astfel. Elmendorff. consolidate şi auditate pe pieţele de capital este direct asociată cu aceste ţări. cea care a fost contestată de multe state. Procesul lent de aplicare a directivelor. la acea vreme. Primul obiectiv l-a constituit eliminarea tuturor obstacolelor în calea liberei concurenţe. În concluzie. fapt ce concură la obţinerea unui amestec de principii şi practici contabile. 54-3-g a Tratatului de la Roma. Astfel. nu în cele locale. . • Directiva a 7-a în materie de conturi consolidate. iar ultima a fost Italia. tendinţa este clar definită: directivele europene specifice activităţii financiar – contabile se vor „ajusta” conform prevederilor Standardelor Internaţionale de Contabilitate. demonstrează dificultăţile întâmpinate de Uniunea Europeană în acest domeniu. globalizarea economiei cere armonizarea contabilităţilor naţionale prin I.A. Lucrările la Directiva a 4-a. au început în anul 1969 printr-un studiu realizat de un grup prezidat de un german. Uniunii Europene i s-a încredinţat elaborarea directivelor a căror finalitate să fie obţinerea unei armonizări în dreptul societăţilor comerciale. Comisia Europeană. provoacă o modificare rapidă a conceptelor de bază iniţiale. pe 11 iunie 1983.B. înainte să le adopte sau să le modifice pe cele proprii. Comunitatea Economică Europeană.

cu sunt: IASB. OCDE are în structura sa un comitet a cărui activitate se desfăşoară în domeniul normelor contabile. • să creeze un climat de încredere între proprietarii de capital şi administratorii afacerilor. formează un forum. Rolul altor organisme în derularea procesului de armonizare Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) OCDE. FEE. Finalitatea acestor discuţii presupune obţinerea unui consens cu privire la problemele abordate. OCDE organizează conferinţe specializate. respectiv al celor treizeci de ţări membre. Această modificare se datorează.3. care nu sunt deschise observatorilor din afară. între producătorii informaţiei contabile şi auditorii care certifică calitatea informaţiei asigurând astfel credibilitatea socială a informaţiei contabile. rezultatul exploatării şi investiţiile nete pentru fiecare zonă geografică şi fiecare sector de activitate.3. Lucrările realizate sub patronajul OCDE nu fac însă obiectul unor astfel de difuzări.În proiectul din 1971. Manifestarea interesului acestei organizaţii îndreptat spre contabilitatea internaţională a avut loc după anii 1970. se menţiona că în contabilitate trebuie respectate principiile contabile general acceptate. În proiectul din 1974. Principalele sale realizări în acest domeniu leau constituit directivele în domeniul informaţiei sectoriale. în schimb a fost modificat acest aspect prin introducerea conceptului de imagine fidelă a situaţiei întreprinderii. Conferinţele sale. În ţările membre ale UE. şi anume „true and fair view”. fără îndoială intrării în Uniunea Europeană a Marii Britanii şi a Irlandei de Nord. • să permită utilizatorilor de informaţii contabile să ia decizii raţionale. 2. . • să servească ca arbitru între diferitele părţi care participă la viaţa economică şi în special. înfiinţată în anul 1961. regrupează treizeci dintre cele mai bogate ţări ale lumii. IFAC. la care asistă reprezentanţii guvernelor şi delegaţii din partea unor organisme interesate. inspirat în mare măsură din dreptul societăţilor germane. normalizarea contabilităţii are următoarele obiective: • să asigure reglementarea practicilor contabile şi astfel să determine ameliorarea contabilităţii. • să acorde o anumită protecţie auditorului contabil prin limitarea responsabilităţii sale – auditorul contabil îşi limitează responsabilitatea nu la reprezentarea fidelă a realităţii economice. etc. publicate în 1976. • să permită elaborarea de statistici naţionale. unde oficialii pot schimba idei şi informaţii cu privire la anumite subiecte de actualitate. ci la o reprezentare a realităţii în conformitate cu normele contabile general recunoscute. dar acest consens este realizat doar prin votul ţărilor participante. pe baza informaţiilor contabile. reluând astfel tradiţia britanică în materie de pregătire şi întocmire a conturilor. şi care recomandau societăţilor multinaţionale să publice cifra de afaceri. • să permită consolidarea informaţiei contabile la nivelul grupurilor de societăţi. ţări care au reuşit impunerea tradiţiei lor contabile.

Rapoartele pregătite de către aceste grupuri de lucru sunt prezentate la conferinţa anuală şi sunt dezbătute de reprezentanţi ai unui număr de peste cincizeci de state. Dificultăţile în săvârşirea acţiunilor de armonizare sunt numeroase şi variate sub aspectelor problematicilor pe care le cuprind. cu recomandări orientate spre acest gen de societăţi. se observă că scopul principal al acestor două organisme OCDE şi UNCTAD. a creat un comitet al cărui scop principal era analiza informaţiei sectoriale cu privire la activitatea desfăşurată de întreprinderi. Cel mai important obstacol în calea armonizării îl constituie dimensiunea diferenţelor actuale privind practicile contabile naţionale. în agenda de lucru a ONU intră şi organizarea conferinţei anuale a unui grup de experţi în domeniul standardelor contabile internaţionale şi al situaţiilor financiare. Categoric.urilor şi a standardelor de audit. constituind la Geneva. lucrările sale în domeniul preţului de transfer din anii 1979 şi 1995. În prezent. Dihotomia generală dintre „acţionar / reprezentare fidelă” şi „creditor / conservatorism” reprezintă un alt obstacol suficient de important. Astfel. un secretariat specializat în acest domeniu. denumit Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting – ISAR. Prin urmare. permiţând acestora luarea unor decizii în materie contabilă. Conferinţa Naţiunilor Unite asupra Comerţului şi Dezvoltării Începutul anilor ’70 a marcat creşterea vădită a interesului anumitor instituţii pentru contabilitatea internaţională. Atribuţiile sale principale constau într-o asistenţă tehnică permanentă şi în organizarea unei conferinţe anuale cu privire la probleme contabile de stringentă actualitate. ci asistarea ţărilor în domeniul contabil. ONU îşi manifestă în continuare interesul cu privire la acest subiect. nu este elaborarea unor norme contabile. Totodată. principalul beneficiar al eforturilor de armonizare realizate sunt ţările în curs de dezvoltare. recomandările acestui comitet au fost ignorate de mai toate ţările dezvoltate. Concluzia desprinsă este că aportul acestor organizaţii la eforturile legate de armonizarea contabilă internaţională se limitează doar la un rol de informare şi influenţă. iar modelul ei cu privire la dubla impunere serveşte deseori ca bază de referinţă pentru convenţiile de evitare a dublei impuneri dintre ţări. cu privire la companiile multinaţionale. care nu va putea fi surmontat decât o dată cu modificările de atitudine şi legislaţie. din reprezentanţi ai ţărilor în curs de dezvoltare. Aceste diferenţieri merg până la rădăcina problemei: modul de producere a informaţiei contabile. în principal. De asemenea. Această organizaţie a creat grupuri de lucru menite să abordeze diverse probleme din domeniul contabil. Activitatea acestui secretariat se desfăşoară sub directa îndrumare a Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare. acestea nutrind la şansa de a obliga societăţile multinaţionale să furnizeze informaţii ţărilor în care sunt stabilite. Din nefericire. grupul de lucru din cadrul ONU. sunt considerate deja clasice în fiscalitatea internaţională. Obiectivul este asigurarea unei baze tehnice guvernelor din diferite ţări. El a publicat un document intitulat Concluzii legate de contabilitatea şi situaţiile financiare elaborate de către corporaţiile transnaţionale. . Comitetul s-a constituit. ISAR urmăreşte problemele legate de adoptarea IAS . Printre aceste instituţii se numără şi ONU.Acest organism este mult mai cunoscut prin intermediul lucrărilor sale în domeniul fiscalităţii.

atunci când. cel puţin de lungă durată.B. I.A. O armonizare contabilă internaţională pentru acest segment economic este o acţiune delicată şi dacă nu imposibilă. I. această limită poate să fie realizată. Ca atare. Astfel. La nivel naţional pot exista reticenţe cu privire la acceptarea compromisurilor legate de schimbarea practicilor naţionale. mai multe prelucrări contabile. vol. majoritatea organismelor naţionale de normalizare perfecţionează referenţialul lor contabil în raport cu filozofia şi prelucrările prevăzute în normele 28 Feleagă N..Nu este prea clar cum trebuie să „ne armonizăm” concret: producând şi raportând un singur set de documente (rapoarte) financiare sau două. unul pentru nevoile interne (naţionale) şi altul pentru nevoile externe (internaţionale) ? O altă problemă care ar putea intra sub semnul întrebării. ţinând cont de contextul lor istoric.A. pag.S. pentru întocmirea conturilor. Dar pentru a fi evitate contestaţiile.. care reprezintă un segment important în ţesutul economic al fiecărei ţări. recomandată de I.B. o prelucrare alternativă.A. aplicarea normelor sale fiind facultativă.B.A. referenţialul I. În ciuda acestor inerente obstacole. din teama de a-şi pierde reputaţia. o normă internaţională precizând o prelucrare de referinţă. acestea pot să fie analizate în majoritatea cazurilor. pentru a fi similare cu cele ale altor ţări.A. atât în ţările membre ale Uniunii Europene. la nivel naţional (de exemplu: problema conversiei situaţiilor financiare ale entităţilor externe prin metoda curentă sau metoda temporală. ele propuneau.19 . este un normalizator fără putere coercitivă. fapt care a condus la o lipsă de comparabilitate a informaţiilor.) şi din motive politice. deschise fluxurilor financiare la nivel mondial – întreprinderi mici şi mijlocii”. Dar deşi obiectivă.B. cel puţin este cea referitoare la conceptul naţional / naţionalism. constituite în mod esenţial din autori asociaţi ai marilor cabinete.C. Cât priveşte limitele armonizării contabile internaţionale.S. Sisteme Contabile Comparate. astăzi pentru marile companii şi grupuri cotate pe pieţele financiare străine. aceste norme erau comparate cu normele contabile emise de organizaţiile ţărilor anglo – saxone. până aproape de sfârşitul deceniului trecut. care se referă la temerea că acestea nu vor fi capabile de a răspunde schimbărilor de circumstanţă sau atitudine. Alte preocupări vizează flexibilitatea / rigiditatea IAS.S. în general. făceau apel la referenţialul contabil internaţional. această limită a fost eliminată prin reducerea substanţială a numărului de prelucrări.28 O altă limită obiectivă a armonizării este dată faptul că I.B. deoarece. societăţile. cât şi în ţările foste comuniste. Editura Economică 1999. a devenit opozabil referenţialului american (F. preferat acestuia din urmă.S.S. ediŃia a II-a. Dacă întreprinderile mari sau grupurile sensibile la fenomenele de globalizare şi financiarizare sunt şi vor fi adepte ale întocmirii şi prezentării conturilor pe baza filozofiei I. utilizată pentru consolidarea de grup). Mai mult. armonizarea contabilă câştigă teren iar Standardele Internaţionale de Contabilitate îşi întăresc tot mai mult poziţia în Europa. reticenţă care poate fi manifestată nu numai la nivelul unei ţări ci şi la nivelul unei companii. O limită obiectivă a armonizării contabile internaţionale este rezultatul dihotomiei „întreprinderi mari. nu acelaşi lucru se poate spune şi despre întreprinderile mici şi mijlocii. în mod natural.S.A. şi eventual. a emis norme elaborate de grupuri de lucru. În ultimii ani.

cu prilejul primei sale vizite întreprinse în România. evoluţiilor în procesul de elaborare a Standardelor de Contabilitate Internaţionale. asupra felului în care evoluăm în procesul de armonizare contabilă la nivel naţional.. secretar general al I. Carsberg este aceea a importanţei depăşirii barierelor impuse de diferenţele naţionale în scopul creării unui limbaj uniform comun. o putem aprecia ca fiind deopotrivă adecvată şi fascinantă. acţiune parţial înfăptuită deja cu sprijinul organismelor interesate de construirea unei baze reale şi eficiente de comunicare între companiile de interes internaţional. E un proces din care naţiunile cu certitudine nu au numai de câştigat. subiect care este după părerea noastră în mare măsură interdisciplinar. asigură o atenuare a lipsei de putere coercitivă a organismului internaţional. standarde contabile naţionale. însă predomină materialele de specialitate consultate care se referă la domeniul contabilităţii. frecvent ridicarea unor semne de întrebare sau exclamare ne vor provoca şi incita în aprofundarea materialului. Raportul dintre normalizarea şi armonizarea contabilă internaţională Studiul de faţă se referă la modalitatea în care procesele de normalizare şi standardizare în domeniul contabilităţii interacţionează sau se interpun cu acţiunile întreprinse în vederea armonizării legislaţiei europene în domeniul contabil. european sau internaţional.contabile internaţionale. Ideea pe care vrem să o degajăm aici cu sprijinul celor subliniate de domnia sa Sir B.A. procesul este ireversibil şi a te împotrivi nu duce la nimic constructiv. în contextul discuţiilor axate pe problematica. care să fie asimilate de comunităţile fiecărei ţări. poate chiar ar putea fi calificat drept un subiect inepuizabil. Întrebare firească: au mai mult de câştigat sau mai mult de pierdut ? Este aceasta şi o problemă de identitate naţională? Unde se situează politicul în această ecuaţie cu atâtea necunoscute? O certitudine există.C. în loc să fie create de către fiecare ţară. Capitolul 3. menţiona că tendinţa manifestată pe plan mondial este aceea de creare a unui sistem (set) de standarde contabile internaţionale. Dar şi armonizarea are limitele sale. Fondul problemei ce urmează a fi discutat este generos şi extrem de vast. . Ceea ce mai vreau să spun este că. are bătăliile sale pierdute. mai mult. Sir Bryan Carsberg. posteritatea. cât şi a celei internaţionale. Scopul studiului este iniţierea unor analize ori discuţii. pe care noi. Toate epocile fertile din punct de vedere politic au cunoscut sau au generat la scurt timp o reflecţie privind chestiunea identităţii. ceea ce indirect.S. motiv pentru care materialul utilizat pentru încropirea acestui studiu ar trebui să se bazeze pe consultarea unei vaste literaturi de specialitate care se găseşte interesată de această tematică.

când a început cercetarea în domeniul contabilităţii. economice. a retuşa disparităţile se fac eforturi de reglare a lor. constituie perfecţiunea în genere. Există în cadrul profesiei contabile dorinţa firească de a „perfecţiona” contabilitatea.1. chiar potenţează la rândul său anumiţi factori şi implicit aspecte ale vieţii politice. cât şi demersurile întreprinse în scopul armonizării contabile europene. Această direcţie de cercetare a fost denumită „the true income school”. Fondul problemei La începutul secolului trecut. şi anume: diversitatea şi unitatea. în unitatea lor armonioasă. Logica generală. Pe parcursul studiului se vor prezenta atât eforturile organismului internaţional privat de normalizare contabilă. 92 . a le minimaliza. Pentru a diminua aceste diferenţe. ceea ce creează o multitudine de semne de întrebare. care se dezvoltă inductiv. contabilitatea nu este numai o „chestiune” tehnică ci ea este influenţată şi influenţează. pe parcursul anilor însă. fiind discutată o metodă propusă spre a fi utilizată normativ în procesul de armonizare contabilă aflat în plină desfăşurare. pag. Aceste aspecte au ca urmare diferenţele de soluţii adoptate în contabilitate pentru rezolvarea vreunei problematici. toate acestea servesc scopului de înfăptuire a armonizării contabile internaţionale. Editura ştiinŃifică şi enciclopedică. Este motivul principal pentru care ne vom îndrepta atenţia şi către o revizuire generală a proceselor globale şi îndeosebi asupra discuţiilor privind posibilitatea de a guverna aceste procese ce se află deja în derulare. etc. În încercarea noastră de a delimita ştiinţific raportul dintre normalizarea şi armonizarea contabilă. Oricum. o modalitate fidelă de comensurare a acestuia. domenii neexploatate suficient. este posibilă dezvoltarea deductivă a regulilor de comensurare. Bucureşti. să înceapă cu informaţii de bază care urmăresc plasarea contabilităţii în actualul context internaţional. preocuparea principală a unui grup predominant de cercetători a fost de a găsi un calcul corect pentru determinarea şi măsurarea venitului contabil. Dimpotrivă. care este la ora „căutărilor” în vederea delimitării obiectivelor şi a frontierelor sale. Simpla diversitate fără unitate nu ne poate mulţumi. În cadrul acestei profesii. măsurare contabilă care vor avea ca rezultat venitul real. neexistând nici un acord în privinţa obiectivelor contabile în cercetarea ştiinţifică întreprinsă. în sprijinul „perfecţionării” amintite au existat încercări de a dezvolta un 1 I. care. deoarece ea nu recunoştea că grupuri de interese diferite au puncte de vedere diferite asupra contabilităţii. ca actor internaţional se va afla în centrul atenţiei noastre pe tot parcursul demersului nostru de cercetare a fenomenului. Vom observa cu uşurinţă în acest sens. confuzii. culturale.Este nevoie ca această incursiune în peisajul atât de complex şi frumos în acelaşi timp al contabilităţii internaţionale. Comunitatea Europeană. Ea este şi a fost dintotdeauna o disciplină aplicată. dar problema cea mai frecvent ridicată a fost aceea de a preciza şi identifica care sistem contabil este mai bun şi care este mai prost.”1 3. Kant. 1985. a devenit din ce în ce mai clar faptul că domeniul contabilităţii nu este ca şi economia.. ne vom prevala şi de filosofia lui Kant care considera: „în cadrul perfecţiunilor apar întotdeauna două elemente. se considera că. Cu toate acestea rămân însă multe diferenţe existente care pot fi identificate la nivelul contabilităţii internaţionale şi care îşi vor găsi rezolvarea probabil într-un viitor mai apropiat sau îndepărtat. pe baza rigorii teoriei economice neoclasice.

Contabilitatea a fost percepută tot mai mult ca fenomen „politic” cu consecinţe economice. Mai mulţi autori care au studiat şi scris pe această temă au descris modul în care marile companii au protestat vis-à-vis de standardele care au impus consecinţe economice negative pentru dezvoltarea acestora. dar însăşi construcţia. standardele contabile sunt rezultatul eforturilor de normalizare privată realizate de F. datorită diferitelor tipuri instituţionale şi organizatorice ale ţărilor. având un grad ridicat de evitare a incertitudinii şi Marea Britanie unde se regăseşte un nivel redus de evitare a incertitudinii. preluate de S. profesia contabilă. Conform lui Hofstede. ţările latine şi Japonia dispun de o distanţă ierarhică. fiscalitatea. În societăţile individualiste. ţările scandinave prezintă şi ele un grad redus al acestei dimensiuni.1983).cadru general care să fie aplicat deductiv. ele au abordat chiar Congresul. Factorii culturali delimitaţi în studiul întreprins de Hofstede. 1993). arhitectura acestui cadru a fost descrisă în teorie ca fiind modelată inductiv (Archer.A. într-un capitol anterior. Cercetând acest domeniu a devenit evident de clar un lucru: contabilitatea s-a dezvoltat şi a evoluat diferit în diverse ţări. s-au transformat în analize culturale care şi-au fondat cercetarea pe studiul efectuat de Hofstede (1980. care la rândul său a intervenit pe lângă Comitetul de Normalizare Contabilă.. pentru a evita cultura organizatorică de grup. Îndeosebi începând cu anii ’80 s-au intensificat studiile cu privire la contabilitatea internaţională comparată. cât şi cercetările mai aprofundate în domeniu. existând încrederea în profesionişti. care a intervenit pe lângă Comisia Valorilor Mobiliare. regulile trebuie să fie în egală măsură valabile pentru toate grupurile. În afară de Marea Britanie.. În Statele Unite. consideră că această dimensiune este cea care face diferenţa între Germania. sarcina lor este mai importantă decât relaţia.C. Acest lucru a fost descris îndeosebi în Statele Unite unde dezbaterile şi cercetarea contabilă în acest domeniu au fost întotdeauna active. .B.S. Gray au fost descrise de noi şi analizate cu implicaţiile lor asupra procesului de armonizare contabilă.B.. doctrina şi factorii accidentali. experţi şi în obiectivitate. Astfel. abordându-se cel mai adesea studiul pe ţări. Ţările latine prezintă un grad mult mai ridicat decât al Germaniei iar Statele Unite se situează undeva la mijloc. După Hofstede. dar nici una nu se situează la intensitatea maximă pe scara puterii. având puterea centralizată şi subordonaţi instruiţi.M. interesul individual este mai important decât interesul colectiv. toate ţările capitaliste occidentale sunt societăţi individualiste. Nobes (1984) prezintă şapte factori pe care îi consideră importanţi pentru explicarea diferitelor soluţii contabile adoptate în teoria şi practica acestor ţări: sistemul juridic. în special în anii ’70. sistemul de finanţare. aşa cum am văzut. şi desigur. El a utilizat date care au fost trimise angajaţilor unei companii multinaţionale I. nu consultaţi. Diferitele obiective ale contabilităţii sunt accentuate în ţări diferite.E. sub supravegherea agenţiei de stat S. Societăţile cu putere mai mare sunt organizate ierarhic. În societăţile cu un grad ridicat de evitare a incertitudinii se resimte nevoia acută de reguli exacte. în special datorită modalităţii diferite de organizare a societăţilor. Multe dintre aceste studii. Cercetarea în domeniul contabilităţii internaţionale s-a diversificat şi extins. standardele contabile sunt stabilite în primul rând pentru companii publice sau companii aflate pe lista comisiei. identificând în schimb culturile naţionale. o rază de putere mai mare decât celelalte ţări vestice occidentale. Acelaşi Hofstede. în vederea identificării şi explicării diverselor practici contabile regăsite în cadrul acestora. inflaţia. problemele economice sunt mai accentuate.

cel puţin pentru perioada anilor ’80. De exemplu. întrucât pe aceeaşi perioadă de timp ea a raportat o pierdere de 949 milioane DM (586 milioane USD) în Statele Unite şi un câştig de 168 milioane DM în Germania. analiştii pe probleme de investiţii din Statele Unite. ci ne spune despre atitudinea în muncă şi trădează comportamentul în relaţiile dintre oameni. dimensiunea un pic ciudată de „masculinitate versus feminitate” nu are nimic de a face cu comportamentul de „băiat sau fată”. regulile internaţionale.În sfârşit. prin decizii de investiţie. atât conform regulilor sau standardelor americane. • o problemă generală referitoare la „condiţiile nedrepte”. a fost bursa din New York. şi-a prezentat raportul anual din 1992. fapt care creează mult mai multă muncă şi uneori dificultăţi în alegerea regulilor. 1992). standardele contabile americane au fost. Ţările scandinave şi Olanda sunt ţări feminine.yorkeză. stabilirii dividendelor. întrucât Suedia este o ţară mică dar cu companii mari şi puternice. Diferenţele dintre soluţiile contabile adoptate generează o serie de probleme. • probleme pentru utilizatori. pentru capitalul străin. iar în unele ţări este baza deciziilor luate de fiscalitate. cât şi celor germane. Aceste diferenţe uimesc mai ales pe aşa zişii „specialişti” contabili care cred cu convingere: contabilitatea este o tehnică foarte profesionistă şi neutră. în raport de ţara în care este geografic situată sau listată (cotată) compania. ci şi direct. Acelaşi model a fost urmat de o serie de alte ţări. standardele sau normele americane să devină pentru mulţi. nicidecum după liberalizarea sectorului financiar în anii ’80. astfel încât în acea perioadă normele contabile americane deveniseră „regulile de aur”. preţurilor. când şase companii suedeze au fost listate la bursa new . . conflictele în raporturile de muncă sunt soluţionate prin compromisuri şi negocieri. au fost destul de surprinşi când compania germană Daimler-Benz (astăzi Daimler-Crysler). Datorită răspândirii acestor companii multinaţionale. atunci când nu este clar care set de norme este cel mai adecvat. a fost aceea ca aceasta să raporteze rezultatele obţinute conform standardelor contabile americane. întrucât contabilitatea are consecinţe economice. problemele ridicate de percepţia şi aplicarea diferitelor principii contabile au devenit tot mai acute. cu pondere mai mare a femeilor în cadrul forţei de muncă. după ce a fost cotată la bursa new-yorkeză. În societăţile feminizate. Cazul companiei este arhicunoscut şi a făcut deja istorie. Cea mai mare piaţă financiară la vremea respectivă. În societăţile masculinizate. La fel a fost în Suedia. cei care trebuie să citească şi să interpreteze situaţiile financiare. Aceasta a făcut ca. O condiţie pentru ca firma să fie cotată la bursa din New York. Odată cu internaţionalizarea tot mai pronunţată a pieţelor de capital. precum şi de stat în eforturile sale de redirecţionare şi stimulare a afacerilor. realizările sunt importante şi munca este cea care dă sens vieţii. şi care adesea au puţine cunoştinţe de contabilitate sau foarte vagi. Franţa şi Spania se situează la mijloc. iar restul ţărilor vestice se află la extremă. Cele mai frecvent astfel de probleme menţionate sunt: • probleme pentru companiile care trebuie să-şi întocmească rapoartele financiare conform diferitelor standarde sau norme naţionale. Diferenţele dintre soluţiile contabile adoptate în practică se regăsesc în măsurători diferite ale veniturilor. cu atât mai puţine de contabilitate internaţională. deoarece contabilitatea este baza deciziilor luate în privinţa negocierii salariilor. nu numai indirect. de asemenea utilizate în mare măsură în general în Suedia (Artsberg.

uri. U. atunci când directivele contabile ale Comunităţii Europene au fost în cele din urmă încorporate în legislaţia ţărilor membre în anii ’80 şi ’90 şi a devenit evident faptul că F.S.B.A.S.B.S. U.B.A.. şi-au redus treptat numărul de alternative.S. Odată cu crearea I.A.E. Această metodă nu este permisă în Suedia. plecându-se de la modelul deductiv-normativ.B. S-au efectuat studii în încercarea de a măsura nivelul armonizării contabile internaţionale. în aşteptarea unui „junghi intelectual”. Nici U.A..A. Întrucât acest studiu întreprins se referă la activitatea şi procesul de armonizare contabilă a principalelor organisme pilon I.S. promovând adesea opinii divergente asupra celei mai adecvate modalităţi de realizare a armonizării. dar concluzia trasă în urma analizelor a fost una singura: mai avem mult până să putem cu adevărat vorbi despre rapoarte financiare armonizate. Demersul nostru de cercetare ştiinţifică va lua în schimb acum o turnură. în care cineva câştigă şi cineva pierde.S.Eforturile de normalizare depuse în încercarea de a reduce numărul de alternative. I. U.S. dar şi I. Un exemplu al consecinţelor negative ale dizarmoniei contabile la nivel internaţional s-a observat atunci când sediul băncii MeritaNordbanken a fost stabilit în Finlanda în loc de Suedia. recomandă metoda achiziţiei.S. scopul urmărit fiind cel al unei mai aprofundate înţelegeri a procesului de normalizare şi armonizare în sine.S.B.E.S. dar în cadrul I. în privinţa tratamentelor contabile aplicabile diferitelor structuri ale situaţiilor financiare. Au existat desigur critici formulate destul de vehement referitor la pretenţia de neutralitate. pretinzând a fi un organism profesionist şi neutru.S.B.A. situaţia fiind identică şi în cazul tratamentului contabil adoptat de IAS .B. Iniţiativa care a stat la baza creării I.. unde este acceptată numai metoda achiziţiei. de tratamente contabile la nivel internaţional..A. în acest sens discutând despre normalizare. şi F. ea fiind o reacţie vis-àvis de influenţa americană asupra contabilităţii. a încercat încă de la începuturile existenţei sale să dobândească legitimitate. sau intensificat eforturile depuse în vederea armonizării contabile. Toate acestea creează o anumită nevoie de legitimitate pentru organismul internaţional de normalizare contabilă. . nu s-au aflat pe agenda de lucru a profesiei. dar dă totodată unui stat membru opţiunea de a utiliza metoda comuniunii de interese. A armoniza înseamnă a prescrie schimbări. puţine studii empirice au încercat să argumenteze aceste considerente. Uniunea Europeană şi I. anul înfiinţări I.B. datorită posibilităţii Finlandei de a utiliza metoda comuniunii de interese la întocmirea conturilor consolidate.A. nu se bazează întotdeauna pe aceleaşi principii.A.E.B.A. nu au reuşit să înfăptuiască armonizarea contabilă la un nivel satisfăcător. Se recunoaşte totodată un dezacord în privinţa nivelului de armonizare.A. schimbări ale rezultatului contabil. a fost una britanică. şi nici I. care este văzut ca fiind realizat sau necesar de realizat.E. numeroase critici chiar au pretins că eforturile depuse în acest sens nu au generat nici pe departe efectele scontate. aceste eforturi vor fi descrise şi vor concentra atenţia noastră în secţiuni următoare.B.B. îndreptându-şi „ochiul critic” asupra relaţiei dintre clasificările contabile internaţionale şi procesul armonizării contabile. cercetările empirice demonstrând tot mai mult faptul că domeniul contabil are consecinţe economice. Există de asemenea unele indicii despre natura politică a standardizării. până în anul 1973. Întreaga problematică a armonizării în domeniul contabil a devenit şi mai complicată.

În consecinţă. explicându-se astfel eforturile mai reduse şi modeste privind clasificarea sistemelor contabile internaţionale în această perioadă. Astfel. ţările apropiate vor fi mai uşor de armonizat din punctul de vedere al sistemului contabil ales decât ţările aparţinând unor clase opozabile. . un instrument de comparare O clasificare oferă un mijloc de comparare a sistemelor contabile. fie prin studiul diverselor reglementări contabile naţionale. o clasificare a ţărilor după sistemul contabil facilitează înţelegerea lor. comparatistul caută reguli şi încearcă să aducă la lumină cauzele generale ale fenomenelor studiate.2. dorinţa noastră este aceea de a face trecerea de la clasificări la procesul de armonizare. A compara este modul obişnuit de a gândi.3.: „gândesc. Lărgindu-şi câmpul de observaţie. Ce interes putem găsi în clasificarea sistemelor contabile? descrierea unui fenomen complex În chimie. Cel care compară nu trebuie să caute doar o mai bună înţelegere a lucrurilor care îl înconjoară. Prin următoarele încercări de cercetare în domeniu vom combate fractura pe care o observăm în analiza rolului clasificărilor contabile în delimitarea şi evaluarea strategiilor de dezvoltare contabilă la nivel internaţional. deci compar” ne va fi călăuză în mai toate analizele contrastante la care ne vom încumeta în demersul nostru. Numeroase cercetări au încercat să clasifice ţările în diferite grupe. Ţări aparţinând aceluiaşi grup au şanse mari să reacţioneze similar la acelaşi eveniment. Maxima lui Descartes. studiile de clasificare contabilă sunt utilizate în aprecierea dificultăţilor de realizare a politicii de armonizare contabilă internaţională. Dacă transpunem această idee în contabilitate. fie al practicilor contabile de întreprindere. furnizând elemente ce caracterizează sistemul contabil al unei ţări fără să fim obligaţi să luăm la cunoştinţă ansamblul regulilor contabile care îl caracterizează. Clasificarea este rezultatul comparaţiei. O soluţie va avea mai multe şanse de reuşită dacă ea a dat rezultate într-o altă ţară din acelaşi grup. Urmărirea unei clasificări în timp furnizează. Ideea constă în punerea în evidenţă a similitudinilor sau a disparităţilor în sistemele contabile ale diferitelor ţări. Corelaţia clasificare contabilă . de asemenea informaţii importante despre evoluţia sistemului contabil al unei ţări şi despre influenţa pe care o poate exercita o ţară asupra celorlalte. un instrument de asistare a politicii de armonizare contabilă internaţională La nivel internaţional. tabloul lui Mendeleev de clasificare a elementelor permite cunoaşterea proprietăţilor unui element prin locul pe care îl ocupă în tablou. asemenea clasificări pot da posibilitatea organismelor de normalizare să anticipeze problemele contabile şi să se inspire din soluţiile puse la punct de alte ţări din acelaşi grup. explicabilă şi chiar evidentă în împrejurările date.armonizare contabilă În ultimul deceniu. preocupările cercetătorilor în contabilitatea internaţională sau îndreptat spre măsurarea şi analiza gradului de realizare a procesului de armonizare contabilă internaţională.

• Perioada anilor ’70-’80. Modelul microeconomic Este acela în care contabilitatea serveşte intereselor întreprinderii. perioadă marcată de începuturile studiului sistemelor contabile comparate. politicile contabile naţionale condiţionează practicile contabile de întreprindere. • Anii ’80-’90 care au constituit vârful cercetării contabile internaţionale. Modelul „contabilitate uniformă” Este acela în care contabilitatea este standardizată şi utilizată ca instrument de control de către administratorii întreprinderilor dar şi de către puterea publică. . Această abordare este proprie Statelor Unite şi Regatului Unit al Marii Britanii şi. Franţa şi Germania sunt ataşate acestui model. Un asemenea model este fundamentat pe conceptul de menţinere a capitalului fizic şi promovează evaluarea în costuri de înlocuire ca alternativă sau complement la evaluarea în costuri istorice. Un astfel de sistem contabil presupune o realizare uniformă a măsurării. O expunere cronologică a modelelor de clasificare permite identificarea a trei perioade: • Anii ’60-’70. propune patru modele de dezvoltare a sistemelor contabile: Modelul macroeconomic Este acela în care contabilitatea serveşte intereselor naţionale. întregii lumi anglosaxone. Mueller. 1967. De la modelele fundamentate pe obiectivele contabilităţii la modelele care susţin morfologia sistemelor contabile: anii 60 . prin extensie. Mueller. Este tipul de abordare adoptat de Mueller. Sunt plasate aici Franţa. Suedia şi Elveţia.Un model fondat pe obiectivele contabilităţii În această primă tentativă de clasificare a sistemelor contabile. Suedia.O asemenea analiză este posibilă însă doar în cazul în care clasificarea s-a făcut în scopul armonizării sistemelor contabile.70 Aceste prime clasificări au avut în comun considerarea sistemelor contabile drept rezultat al acţiunii factorilor care influenţează natura şi practicile contabile. Germania. Într-o asemenea abordare. Autorul relevă o serie de corelaţii în acest sens: veniturile ar putea să fie ajustate pentru a se putea promova stabilitatea economică în afaceri. Seidler sau de American Accounting Association. cotele de amortizare pot fi corectate în vederea stimulării creşterii economice etc. prezentării şi publicării informaţiilor contabile. I. Modelul „contabilitate independentă” Se identifică cu modelul în care contabilitatea este rezultatul practicilor întreprinderilor şi unde profesia joacă un rol primordial. Ele sunt rezultatul intuiţiei cercetătorului şi al cunoaşterii pe care acesta o are asupra sistemelor contabile existente. bazându-se pe obiectivele contabilităţii ţărilor cu economie de piaţă. Ţara ataşată acestui model este Olanda. Caracteristicile sistemelor contabile selecţionate trebuie să fie semnificative în raport cu procesul de armonizare. caracterizată prin fundamentarea empirică a studiilor întreprinse.

ci pe o abordare intuitivă a manierei în care contabilitatea este percepută în fiecare ţară. • sisteme contabile aflate sub influenţa sistemului contabil american. care nu reţine decât două axe. de aici îndoiala cu privire la aportul pe care această clasificare îl are la cunoaştere. A. Ce poate fi imputat acestei clasificări este prezenţa cel puţin discutabilă în aceeaşi grupă a unor ţări precum Israel şi Mexic sau Germania şi Japonia. în ciuda exemplelor furnizate de Muller. în timp ce altele cuprind un număr apreciabil de ţări. Franţa. în al doilea rând. Mueller. nu se indică prea clar în ce clasă pot fi plasate celelalte ţări. În plus.Un model fondat pe cadrul economic al afacerilor În a doua sa tentativă de clasificare a sistemelor contabile. ale climatului politic şi social. Forţa acestei clasificări este pusă sub semnul întrebării prin faptul că sunt grupe care se limitează la o singură ţară.Această primă tentativă a lui Mueller de a clasifica sistemele contabile suportă câteva critici: în primul rând. Acesta poate privilegia ţara în ansamblul său (orientare macroeconomică) sau doar întreprinderea (orientare microeconomică). Mueller apelează la aprecieri ale nivelului de dezvoltare economică. deoarece el se focalizează exclusiv asupra factorilor externi de influenţă şi neglijează orice factor intern. Consecinţa este imposibilitatea aprecierii locului pe care ţările îl ocupă unele în raport cu altele şi. 1967 . El identifică 10 grupuri de ţări. ale complexităţii afacerilor. Cu toate acestea. Roberts remarca faptul că. . Sistemul contabil norvegian este mai apropiat de sistemul suedez sau de sistemul britanic? Această clasificare a constituit sursa altor clasificări. o asemenea clasificare are puţine şanse să explice schimbările actuale în sistemele contabile. A doua axă dă o măsură a gradului de flexibilitate a contabilităţii: uniformă şi relativ statică sau independentă şi flexibilă. Seidler. Studiul lui Seidler se opune radical celui realizat de Mueller. ale sistemelor de drept etc. clasificarea nu se bazează pe practicile de întreprindere. identificând trei sfere de influenţă: • sisteme contabile aflate sub influenţa sistemului contabil britanic. lipseşte o evaluare empirică a deosebirilor privind practicile contabile. • sisteme contabile aflate sub influenţa sistemului contabil francez. precum şi pe factorii care au contribuit la dezvoltarea sa. Influenţa tot mai mare a organismului internaţional de normalizare contabilă face ca zonele marcate de Seidler să nu mai fie aşa de bine delimitate. Germania şi Suedia sunt date ca exemple în ambele modele.Un model fondat pe sferele de influenţă Seidler analizează procesul de „exportabilitate” a sistemelor contabile la nivel internaţional. Pentru Nobes. precum cea a lui Oldham 1987. acestea având tendinţa de a se suprapune. absenţa ierarhiei este limita majoră a clasificării lui Mueller. zonele de influenţă dovedindu-se mult mai complexe decât cele care sunt sugerate prin model. Prima axă furnizează orientarea sistemului contabil. 1968 . nu există o determinare clară între modelul macroeconomic şi modelul uniform.

nu există sau nu este permisă. 1977. numeroşi cercetători au dezvoltat clasificări care se fundamentează pe studii empirice ce apelează la metode statistice mai mult sau mai puţin elaborate. pe cale empirică.O morfologie a sistemelor contabile În 1977. conform propriei sale expresii. .A. este urmată de aproape jumătate din întreprinderi. în general o analiză factorială ce vizează aducerea la zi a numeroase grupe de ţări cu practici contabile omogene. • americană. • măsurarea rezultatului. ce permit a aprecia dacă practica: 1. Nereţinând decât 100 de întrebări. A. A.A. 2. nivelul de dezvoltare economică. este urmată de majoritatea întreprinderilor. • fiscalitatea. Modele empirice în vogă: anii ’70-’80 La sfârşitul anilor ’70. o morfologie a sistemelor contabile. este urmată de toate întreprinderile. este urmată de un număr redus de întreprinderi.A. În baza acestei morfologii. • comunistă. • franco-hispano-portugheză. 5. aducând la zi opt variabile. susceptibile să influenţeze fundamental un sistem contabil: sistemul politic. Aceste studii sunt axate în mod esenţial pe rezultatele anchetelor Price Waterhouse şi aplică. Da Costa. Studiul a reuşit să explice mai degrabă motivele care au prevalat în alegerea diferiţilor parametrii. • conservatorismul. El se sprijină pe anchetele Price Waterhouse care recenzează principiile şi tratamentele contabile adoptate în 38 de ţări prin răspunsurile la chestionarele trimise corespondenţilor firmei de audit în lume. Bourgeois şi Lawson a fost primul în care s-a încercat. realizarea unei regrupări a sistemelor ce prezintă o anumită omogenitate în ceea ce priveşte practicile contabile. educaţia şi formarea contabilă. originea normelor contabile. obiectivele contabilităţii financiare. aceste clasificări diferă uneori de o manieră importantă. numite parametri. Studiul permite identificarea a şapte factori susceptibili să explice practicile contabile: • gradul de divulgare a informaţiei contabile. identifică cinci zone de influenţă la nivel mondial: • britanică. 3. II. • germano-olandeză. • inflaţia. • reglementarea contabilităţii. aplicarea normelor de etică.A. decât relaţiile de condiţionare între parametrii şi particularităţile sistemelor contabile.American Accounting Association (A.A. autorii notează răspunsurile pe o scară de 5 puncte. 1978 –Un caz scolastic Studiul lui Da Costa. În ciuda similarităţii abordărilor. sistemul economic. clientul.A propune.). 4.

Rezultatele sunt mai coerente. Rezultatele sale sunt apropiate de cele ale lui Seidler. 1979 . iar prin tratamentul statistic caută să evite capcanele studiului lui Da Costa.O clasificare ierarhică Atunci când Nobes prezintă modelul său de clasificare. Apelând la o cale deductivă. • Modelul latino-american. numeroase ţări migrând dintr-o grupă în alta. Analiza factorială a permis identificarea doar a două grupe de ţări: primul grup este format din Regatul Unit şi din ţările Commonwealth. demersul autorilor nu a dat rezultatele aşteptate. Bourgeois şi Lawson. altele decât Regatul Unit. el încearcă să poată acoperi insuficienţele clasificărilor existente în incapacitatea lor de a indica locul pe care îl ocupă un sistem contabil în raport cu celelalte. Originalitatea studiului ţine de tentativa autorului de a lega practicile contabile identificate în fiecare grupă de factori de mediu. 1983 . Se realizează o separare a datelor relative la tratamentul contabil de cele care privesc divulgarea informaţiei. 1981.Delimitarea practicilor de măsurare de cele care privesc divulgarea informaţiei Pentru a putea proceda la comparaţii care să dea o mai mare stabilitate rezultatelor. Deşi riguros la prima vedere. • Modelul american. iar cel de-al doilea de inspiraţie . iar cel de al doilea din ţări.• orientarea spre pieţele financiare.Practici legate de factorii de mediu Studiul lui Frank se alimentează din două surse: cercetările lui Mueller şi cele realizate de Da Costa. El utilizează ansamblul datelor furnizate de anchetele Price Waterhouse. însă numai din punct de vedere al practicilor de măsurare. Nobes. III. Frank. Argumentul invocat este că aceste reguli nu provin de la aceeaşi autoritate şi se supun. Nobes identifică două categorii de sisteme contabile: primul de inspiraţie microeconomică. autorii reţin datele anchetelor din 1973 şi 1975. 1980 . Japonia şi ţările Americii de Sud. care chiar şi pe cale intuitivă le-am fi asociat cu greu: SUA. autorul identificând patru grupe: • Modelul britanic al Commonwealth. Nobes pune pentru prima dată problema distanţei ierarhice. El reţine astfel limba oficială a ţării ca expresie a culturii. Autorii observă o puternică instabilitate a modelului în cei doi ani studiaţi. • Modelul european-continental. ţările europene. un grup de variabile legate de structura economică a ţării şi un alt ansamblu de variabile care reflectă modelele de schimburi comerciale între ţări. Nair şi Frank. Acest studiu confirmă rezultatele anterioare. Modelele evoluate: anii ’80-’90 Sunt considerate a fi cele mai evoluate întrucât clasificările realizate în această perioadă caută să umple lacunele studiilor existente deja şi inovează prin abordarea ierarhică sau cea culturală. prin urmare unei logici diferite: a fiscalităţii. într-un caz şi a acţionarilor în celălalt caz.

C. Noua Zeelandă şi Australia se caracterizează printr-un puternic pragmatism. într-un context mult diferit. Au putut fi identificate 9 grupe.A. ele însele divizate în familii şi apoi în specii. inspirându-se din anchetele Price Waterhouse. comparability project and current financial reality: an empirical study of reporting in Europe”.S. Doupnik şi Salter. Salter. 28. Roberts. Franţa. Gray emite ipoteza conform căreia între cultură şi contabilitate există o relaţie de determinare. în timp ce Germania şi Japonia formează fiecare un grup izolat. Gray întocmeşte hărţi în două dimensiuni. Doupnik şi Salter reuşesc să-l valideze.Consacrarea modelului lui Nobes La zece ani după ce Nobes şi-a prezentat modelul. 1983. testând modelul cu ajutorul practicilor societăţilor cotate. O a doua familie. 1980 nu este ales întâmplător. J. 1988 . Un grup latino-american şi un grup arab îşi fac apariţia iar Olanda migrează în grupul de influenţă britanic. marcat de efectele politicii europene de armonizare contabilă. O analiză tipologică a permis regăsirea exact a celor două clase enunţate de Nobes. ceea ce ar tinde să reflecte impactul armonizării europene. Recursul la clasificările contabile internaţionale se bazează pe postulatul formulat de Roberts: „… ţări apropiate vor fi mai uşor de armonizat din punct de vedere al sistemului contabil decât ţări aparţinând unor clase opozabile”2. Atât cât s-a realizat de-a lungul timpului în procesul de armonizare contabilă s-a înfăptuit fie pe calea recunoaşterii mutuale. Olanda este considerată o specie aparte. El reproşează clasificărilor anterioare că au subestimat factorul cultural.macroeconomică. autorii au elaborat propria lor bază de date. nu însă şi la nivelul speciilor. cărora le sunt ataşate diferitele ţări studiate. acest număr explicându-se prin faptul că autorii au lucrat pe un număr mai mare de ţări. nu a fost validată decât la nivelul claselor şi familiilor. cuprinzând Regatul Unit. 1993. A doua categorie cuprinde specii larg influenţate de fiscalitate: Italia. S. vol. Nobes face apel la modelele statistice. fie pe calea standardizării acestor referenţiale. British Accounting Review.Un model fondat pe valorile culturale Bazându-se pe lucrările lui Hofstede din anii 1980. deoarece la această dată directivele europene nu pot afecta practicile contabile. pag. Clasificarea lui Nobes. fie pe calea convergenţei între diverse referenţiale. 2 2 . Reţinând 4 valori contabile pe care el le consideră a fi legate de cultura unei ţări. Belgia. Gray. Irlanda. Într-un alt demers ştiinţific al cercetărilor sale. Fiecare categorie este în continuare divizată în subclase. Anul de referinţă. Kantor. O altă specie cu dominantă legală este constituită de Germania şi de Japonia. C. Pentru a nu-şi asuma aceleaşi erori. de influenţă britanică. S-a cerut asociaţilor marilor firme de audit să calculeze procentul întreprinderilor care utilizează o anumită metodă contabilă şi dacă aceasta se fundamentează pe practicile de întreprindere sau pe reglementările în vigoare în ţara respectivă. În prima categorie. Spania. deşi riguroasă prin studiul influenţei a 9 factori care pot să producă trăsături discriminatorii în contextul analizei practicilor de măsurare din 14 ţări dezvoltate. în timp ce Suedia este izolată într-o specie particulară. pe care plasează cele 9 grupe de ţări definite de Hofstede. „The I.

A. o reconciliere a principalelor referenţiale contabile. Gelard nu o împărtăşim întru-totul. Franţa. când ne raportăm la directivele europene pentru a cunoaşte specificul unui sistem contabil. Aplicând directivele contabile europene. pag. Acesta poate avea şi efecte perverse în procesul de cunoaştere a sistemelor contabile. Divergenţele care subzistă reflectă absenţa consensului politic încă de la începutul negocierilor. lăsând adesea opţiuni. Alegerea unei armonizări pe calea directivelor este coerentă cu obiectivul recunoaşterii mutuale: directivele se limitează la enunţarea principiilor generale. trebuie să o facem cu prudenţă. Dacă directivele europene împart sistemele contabile în sisteme ale Europei comunitare şi ale restului lumii. Gelard referitor la cele menţionate susţinea că: „…Într-un fel directivele au stopat diferenţele. diferenţiindu-se de altele din aceeaşi clasă în mod semnificativ. de asemenea. care lasă o mare libertate opţiunilor. De aceea. Acest demers permite ca informaţiile contabile elaborate pe bază de reglementări sensibil diferite să fie considerate echivalente. În opinia noastră. Germania sunt principalii artizani ai acestui proces.Noţiunea de recunoaştere mutuală corespunde unui grad de armonizare relativ redus şi modest pentru că ea nu încearcă să elimine toate diferenţele existente între regulile contabile ale diferitelor ţări. drept factori de diferenţiere. 274. să fie ataşată căutării unei convergenţe. pentru a fi comparabile. favorizată prin presiunea exercitată de I. Chiar dacă situaţiile financiare necesită retratări. Une reforme necessaire de la normalisation comptable francaise: quelques prealables.O. Gelard.. 3 G. susţinerea din partea Comisiei Europene a lucrărilor I. având acceptul noţiunii de recunoaştere mutuală. şi ţine de statele membre să-şi definească în legislaţia naţională modalităţile de punere în practică a acestor principii. ţările membre au participat la un astfel de proces de convergenţă: mărturie este introducerea în Franţa sau Germania a conceptului de imagine fidelă izvorâtă din practicile contabile britanice. O a doua cale posibilă de armonizare constă într-un proces de convergenţă a diverselor referenţiale contabile.A.C. Se poate identifica chiar o convergenţă între US GAAP şi normele IAS. Este vorba despre o apropiere de fond a diverselor norme contabile naţionale. Revue Francaise de Comptabilite.B. ele nu vor trebui să fie modificate pentru a penetra pe o piaţă financiară.. diferenţele nu s-au şters. Marea Britanie. dat fiind faptul că unele ţări au renunţat la anumite opţiuni ale directivelor europene în favoarea altora.S. ianuarie. Interesantă este analiza pertinenţei unor clasificări. ar putea.B. cu atât mai mult cu cât ele au evoluat foarte greu”. şi participarea sa în calitate de observator poate fi văzută ca un răspuns la nevoia de convergenţă a normelor contabile. Un anumit profil al sistemului contabil induce o anumită percepţie a factorilor de mediu consideraţi. 83-87 .O.S. nr.3 Opinia exprimată de profesorul G. Tocmai evoluţia lentă a acestor directive face ca diferenţele să subziste. Prima perioadă a strategiei I. recursul la armonizarea pe calea recunoaşterii mutuale se sprijină pe zonele de influenţă. ci au fost convenţional neglijate.S. Este vorba despre definirea unui cadru care limitează diferenţele susceptibile să existe şi de a postula că reglementările contabile naţionale sunt echivalente. în cele mai multe din clasificări. De asemenea. G. punând accentul pe un set de reguli şi principii recunoscute mutual. Factorul politic a fost evident prioritar.

procesul de armonizare evoluează lent şi nu pare a fi în măsură să răspundă la nevoile imediate de finanţare internaţională a întreprinderilor. Cu toate acestea. ci doar a celor aplicabile întreprinderilor internaţionale. în opinia noastră se poate recunoaşte o relaţie de intercondiţionare între clasificările contabile şi procesul de armonizare. .B. în jurul cărora o asemenea unificare ar putea să se realizeze. cum ar putea standardele internaţionale sau altele (cum ar fi cele americane) să fie inserate în asemenea sisteme atât în fond cât şi în formă? Această acţiune implică. dată fiind diversitatea sistemelor contabile.B. s-a demonstrat în urma cercetărilor întreprinse că doar în puţine cazuri caracteristicile de diferenţiere a sistemelor contabile sunt şi cele reţinute în studiile care au avut drept scop analiza rezultatelor armonizării contabile internaţionale.A. cum este cea realizată de I. sunt normele I. câtă vreme armonizarea pleacă de la recunoaşterea principalelor disparităţi existente la nivelul regulilor şi practicilor contabile în interiorul unei ţări ori regiuni sau între diferitele ţări şi culturi contabile. Aceasta deoarece armonizarea nu vizează sistemul contabil în întregul său. În acelaşi timp însă şi clasificările contabile s-au fundamentat şi consolidat pe astfel de studii. O armonizare pe calea unificării normelor nu se va realiza la nivel european. Nu este vorba de standardizarea tuturor normelor. Ritmul de lucru al instanţelor Comunităţii Europene este puţin compatibil cu nevoile manifestate de grupurile multinaţionale şi de pieţele financiare. la sfârşitul anilor ’80. prin urmare. să fie clar şi bine definite. A treia cale posibilă constă în unificarea sau standardizarea normelor contabile.A.A.S. ca în fiecare ţară sau regiune modalităţile de articulare a standardelor sau normelor internaţionale cu regulile locale. Rezultatele eforturilor de armonizare contabilă au la bază cercetări care se concentrează pe studiul şi analiza regulilor sau al practicilor contabile. în ambele cazuri. în timp ce. Nu este just să se lase organismelor de reglementare a pieţelor financiare dreptul exclusiv de a desemna corpul de norme de informare financiară cel mai adaptat. Primul este un organism cu vocaţie internaţională. financiare. nu poate nici confirma dar nici infirma vreuna din clasificările contabile. care nu lasă loc intervenţiilor exterioare. politice. juridice.S. Clasificările contabile pornesc de la premisa existenţei unei uniformităţi contabile în cadrul aceleiaşi ţări. Această „stare de fapt” a determinat schimbarea strategiei I. şi US GAAP.. deoarece costurile generate de competiţia între diferitele corpuri de norme ar risca să fie prea ridicate. economice. Singurele referenţiale internaţionale recunoscute. în al doilea caz este vorba de norme naţionale croite pentru mediul de afaceri american. care nu exclude curentul de convergenţă evocat mai sus.S. Cheia de boltă a acestei teorii este aceea a compatibilităţii metodelor de cercetare.Şi totuşi. Dacă totuşi clasificarea se sprijină pe caracteristici care sunt considerate esenţiale şi în cadrul procesului de armonizare o ţară poate învăţa din experienţele alteia. Mai mult decât atât. Analiza pertinenţei clasificărilor contabile pe baza rezultatelor obţinute în procesul de armonizare Clasificările contabile internaţionale nu au fost elaborate pentru a servi procesului de armonizare. O armonizare pe calea unificării normelor. situată în aceeaşi grupă şi poate trece mai uşor prin acest proces.B. ci doar standardele de referinţă din care derivă principalele practici contabile care servesc întreprinderilor cu vocaţie internaţională. De altfel.

folosindu-se metoda indicilor. atunci nu putem spune decât că regulile respective nu ne sunt cunoscute”.6 Aceştia definesc armonia ca o stare de consens a întreprinderilor în jurul unor metode contabile şi armonizarea ca un proces care permite atingerea uniformităţii. ce poate fi delimitat prin sintagma „armonizare formală”. dar şi evoluţia acestuia în timp. • simulată. revista Contabilitatea. 1985. Measuring harmonisation of financial reporting practice. pasărea în cer se mişcă după reguli. ca stare de fapt.5 Punct şi de la capăt. Revenind la filosofia kantiană care ne călăuzeşte reflecţiile în încercarea de a surprinde esenţa fenomenelor în sine. şi nicăieri nu există vreo neregularitate. Vol. conform sensului dat de cercetător. fie că ea a ales să-l elimine cu ajutorul unei metode adecvate. 64 6 Ş. acţiune numită şi „armonizare materială” pe cel al regulilor sau al normelor contabile. pag. cât şi în cea vie. atunci când clauzele obligatorii prescriu sau. • spontană. Când credem să fi găsit aşa ceva. cum ar fi spre exemplu tratamentul goodwill-ului. Bucureşti. la o anumită dată. Van der Tas. L. dacă armonizarea observată nu poate fi atribuită introducerii clauzelor. întreaga natură nu este nimic altceva decât o înlănţuire de fenomene supusă regulilor. Nedivulgarea informaţiei nu este luată în considerare la calculul indicilor. Accounting and Business Research. Editura ştiinŃifică şi enciclopedică. Peştele în apă. Aşa cum am mai apreciat. Rolul clasificărilor contabile asupra proiectării şi evaluării strategiilor de dezvoltare contabilă la nivel internaŃional. Ploaia cade după legile gravitaţiei. Întrucât expunerea utilizării metodei indicilor Van der Tas a mai făcut obiectul preocupărilor noastre. expertiza şi auditul afacerilor. furnizează un mijloc pentru evaluarea influenţelor organismelor de normalizare asupra armonizării situaţiilor financiare. Kant.Van der Tas (1988) opune studiului armonizării practicilor. Indicii C şi I elaboraţi de Van der Tas prezintă anumite deficienţe. stăruind cu analiza asupra regulilor în genere. În genere. interzic aplicarea unuia sau mai multor tratamente contabile. chiar dacă noi nu le cunoaştem întotdeauna. Bunea. autorul reuşeşte să atingă sublimul în exprimarea logicii care este un canon:”…totul în natură. Absenţa unui element din bilanţ poate să însemne fie că întreprinderea nu dispune de un astfel de element. Dacă o metodă este puţin utilizată într-o ţară şi utilizată masiv în altele. valoarea indicelui I tinde spre zero şi dă iluzia unei totale absenţe a armoniei între ţări. 157-169 5 I. în aceleaşi circumstanţe. atât în lumea fără viaţă. Logica generală. creşterii gradului de comparabilitate. iar deplasarea animalelor se face tot după reguli. şi au considerat diversitatea totală şi uniformitatea ca două extreme ale unui continuu. se petrece după reguli. contribuţia acestuia este remarcabilă şi constă în elaborarea unei metodologii de apreciere a gradului de armonie. martie 2003 4 . acelaşi tratament contabil unui eveniment dat. ceea ce înseamnă că un număr important de întreprinderi trebuie să aplice. dacă aceste clauze nu sunt obligatorii. în opinia autorului armonizarea poate fi: • forţată. dimpotrivă. Tay şi Parker (1990) au aprofundat ulterior aceste definiţii aparţinând lui Van der Tas. pag. În acest sens. nu vom reveni asupra prezentării acesteia dar ne vom concentra atenţia spre conturarea câtorva concluzii care se desprind din cele mai relevante studii efectuate care au vizat efectele armonizării contabile. Indicii lui Van der Tas4. 18. obligatorii sau nu. Armonizarea corespunde.

Expertiza şi auditul afacerilor. armonizarea normelor trebuie disociată de o uniformizare a canoanelor ori regulilor. McLeay. Rolul clasificărilor contabile asupra proiectării şi evaluării strategiilor de dezvoltare contabilă la nivel internaŃional. pag.S. şi se identifică o uniformitate absolută . asupra 54 de ţări. Aceste studii amintite relevă cel puţin două ipoteze. vol. tratamente contabile alternative. nr. revista Contabilitatea. The Measurement of Harmonisation and comparability of Financial Statements Items: Within Country and Between Country Effects. cu atât impactul asupra măsurării gradului de armonizare este mai puternic. de exemplu. Determinarea unui indice nu poate să fie exclusiv justificat prin proprietăţile sale intrinseci. deşi ele nu au acelaşi impact pe piaţa financiară şi nu prezintă acelaşi interes pentru utilizatori.A. cu atât gradul de armonizare va fi artificial ridicat. O alternativă la studiile efectuate şi enumerate de noi constă în studierea eforturilor în materie de armonizare pornind de la reglementarea contabilă.B. generând flexibilitate .. 25. 67-80 8 Ş. Cealaltă componentă (between country C index) permite măsurarea nivelului de comparabilitate între ţări şi astfel poate ţine cont de impactul măsurilor luate la nivel internaţional. atâta vreme cât există riscul atribuirii aceleiaşi importanţe unor elemente pentru care un indice prezintă aceeaşi valoare. 98. ci trebuie să pornească de la o veritabilă interogare asupra diversităţii practicilor contabile. care nu le putem concepe independent de aplicarea lor sau in abstracto. studiile fondate pe calculul indicilor nu argumentează suficient aspectele care susţin aceste calcule.B. Delvaille. Bunea. O primă ipoteză ar fi aceea că cu cât numărul de întreprinderi care nu divulgă informaţii este mai mare. iar concluziile desprinse de cercetători îi determină să identifice trei nivele de uniformitate: • un singur tratament este permis. Armonizarea normelor ar trebui să conducă la o armonizare a practicilor contabile. Accounting and Business Research. S. Cea de a doua ipoteză poate fi formulată astfel: cu cât numărul metodelor diferite este mai mic.Archer. • diferite tratamente sunt permise în funcţie de diferite circumstanţe şi obiective. P. • mai multe tratamente sunt acceptate.15% din normele studiate. în condiţiile expansiunii pieţelor financiare. S. Archer.A.S.7 Prima componentă (within country C index) permite măsurarea nivelului de comparabilitate în interiorul fiecărei ţări şi astfel poate ţine cont de impactul normelor naţionale. După Gernon şi Wallance (1995). condiţia realizării acestui obiectiv este reducerea numărului de metode. Delvaille şi McLeay (1995) descompun indicele C în două componente. relevând o uniformitate circumstanţială . Autorii citaţi se îndoiesc cu privire la utilitatea acestor studii pentru investitori sau pentru organismele de normalizare. cu alte cuvinte sunt lipsite de un cadru teoretic de referinţă.8 Au fost avute în vedere 23 de norme şi rezultatele unei anchete a I. martie 2003 7 . oricare ar fi circumstanţele şi obiectivul tranzacţiei. prin armonizarea lor înţelegând crearea de modele sau ghiduri de urmat. 1995.45% din normele studiate. Doogar şi Rueschhoff (2000) studiază flexibilitatea normelor contabile naţionale ca factor de conformitate cu normele I.40% din normele studiate. Pe de altă parte.

B. armonizarea contabilă internaţională este o realitate ale cărei efecte s-au făcut resimţite şi în arhitectura sistemului contabil românesc. normele internaţionale au suportat o serie de revizuiri şi ameliorări care au avut drept scop eliminarea unui anumit număr de tratamente alternative.A. Pe de altă parte.) să crească gradul de comparabilitate a acestora cu normele americane (US GAAP).B. mai devreme sau mai târziu. Un studiu care confirmă clasificarea ierarhică elaborată de Nobes este cel realizat de Larson şi Kenny în anul 1999. Alţii au dezvoltat noi metodologii de cercetare pentru a obţine un supliment de informaţii sau o creştere a comparabilităţii informaţiei în timp şi spaţiu. Un număr de 17 ţări sunt mai mult sau mai puţin conforme cu normele I. . În 1993.A. Suedia şi China. Efectul obţinut a fost o diminuare a gradului de conformitate al normelor naţionale cu cele ale I. În perioada 1991-1995.1993) şi PriceWaterhouse (1995). I. câtă vreme alţii au preferat să îşi construiască propria bază de date pentru a nu prelua eventualele erori. în care oricum normele sunt puternic influenţate de profesia contabilă independentă. Acest grup era format din: Statele Unite. (organismul internaţional de reglementare a pieţelor de capital) recunoaşte aceste norme şi cere organismului internaţional de normalizare contabilă (I.S.S.. avantajul fiind o compatibilitate metodologică care ar putea duce la rezultate care să confirme sau să infirme. 14 din cele 33 de ţări aveau reguli naţionale conforme cu cele ale I. şi deci o dezarmonizare uşoară. în care statul joacă un rol important în procesul de reglementare.O.. Unii dintre cercetători au folosit aceeaşi metodologie de cercetare. Un scor previzibil dar şi paradoxal.A.S.A.B. după Mueller sau categoria microeconomică aşa cum a fost ea stabilită de Nobes în 1983.S.S. în cele mai multe dintre regulile vizate. Două ţări.C. în mod evident o clasificare sau alta. cu siguranţă că au ţinut seama de clasificările contabile măcar în momentul alegerii ţărilor care să facă parte din eşantionul studiat. dacă avem în vedere faptul că gradul de flexibilitate redus al normelor naţionale nu explică numărul mare de ţări care au adoptat normele IAS.A. Baza de date a fost asigurată de anchetele Coopers & Lybrand (1991..E.. normele internaţionale vor deveni obligatorii în cadrul U. cât şi de Mueller. Până în anul 2005. care vizau regulile contabile din 33 de ţări.B. Cum să înţelegem interdependenţa dintre clasificarea contabilă şi armonizarea contabilă? Cu toate că în literatura de specialitate majoritatea autorilor care au studiat rezultatele eforturilor de armonizare contabilă internaţională nu s-au pronunţat în acest sens. ne place nu ne place. Regăsim aici modelele bazate pe microeconomie cât şi modelele de contabilitate independentă.O. ţările foste colonii britanice şi Olanda.S. în speranţa că piaţa americană de capital le va recunoaşte.Rezultatele conduc la constatarea că o reglementare naţională este cu atât mai puţin conformă cu normele internaţionale cu cât aceasta comportă clauze de uniformitate absolută. cel puţin pentru întreprinderile cotate pe pieţele financiare. Unii dintre aceştia au folosit aceleaşi baze de date cu cele utilizate pentru realizarea clasificărilor. Acest grup este constituit din ţările Europei continentale.B. nu sunt conforme normelor I. Marea Britanie. dar şi de Japonia şi de anumite ţări din America latină şi acoperă categoria macroeconomică enunţată de Nobes. Şi totuşi.

B. • clasificările contabile se bazează pe informaţii care nu au fost culese în acest scop.practici de informare financiară. iar dacă s-au reluat. • studiile privind armonizarea contabilă internaţională au mai degrabă un rol constatator.S. • clasificările contabile nu reţin între caracteristicile de diferenţiere a sistemelor contabile decât foarte rar pe acelea vehiculate de studiile care privesc realizările procesului de armonizare. deoarece: • clasificările contabile internaţionale nu au fost realizate din perspectiva procesului de armonizare. şi mai puţin explicativ. • clasificările contabile şi studiile privind armonizarea atribuie unui sistem contabil un caracter uniform. dacă vom studia clasificările contabile realizate la intervale mari de timp. deoarece în timp aceste rezultate pot duce la o nouă configuraţie a sistemelor contabile. • clasificările contabile nu s-au reluat la intervale de timp care să permită comparaţia.A. spre exemplu. . va fi evidentă realizarea armonizării contabile internaţionale.întreprinderi cu vocaţie internaţională. • clasificările contabile fundamentate pe studiul practicilor contabile de întreprindere au la bază de fapt studiul normelor naţionale. indicându-se motivele care frânează aplicarea normelor internaţionale într-o anumită ţară. deşi acestea ar fi fost mai relevante dacă se proceda la disocierea practici de evaluare . I. alta a fost metodologia sau baza de date utilizată. oferă anual o bază de date generoasă pentru efectuarea de clasificări din perspectiva procesului de armonizare contabilă şi nu numai. În pofida acestor argumente. El ar trebui să ofere şi o metodologie standardizată de analiză a rezultatelor acestui proces.Este tot mai frecvent vehiculată ipoteza conform căreia. în opinia noastră nu trebuie neglijat un anumit feedback care există între aceste două categorii de cercetări în contabilitatea internaţională. precum şi întreprinderi cu vocaţie naţională . Această ipoteză nu trebuie considerată „literă de lege” sau postulat.

Prin urmare. • planul de conturi şi schema de contabilizare a operaţiilor economice şi financiare. deşi nuanţabil sau diferenţiabil de la o ţară la alta. figurează sub apelaţia de dispozitivul normalizării contabilităţii. • ghiduri contabile profesionale. • dicţionarul de conversie contabilă. • sistemul de reglementare normativă contabilă (dreptul contabil). • reţeaua de norme sau standarde contabile naţionale (locale). angrenaj care reunind mai multe componente. dispozitivul de normalizare şi reglementări contabile. serveşte la îndeplinirea obiectivelor. iar toate normele contabile impuse în mod obligatoriu printr-o normă juridică sunt denumite reglementări contabile (drept contabil). În aceste condiţii. Dispozitivul de normalizare şi armonizare contabilă Orişice sistem tehnic pentru a funcţiona are nevoie de un dispozitiv. • politici de contabilitate. finalizarea proceselor şi obţinerea rezultatelor. Toate instrumentele şi mecanismele folosite în normalizarea contabilităţii. . printr-un dispozitiv înţelegem un ansamblu de piese legate între ele într-un anumit fel şi care îndeplineşte o funcţie bine determinată într-un sistem tehnic. se defineşte prin următoarele componente: • cadrul contabil sau cadrul conceptual.Capitolul 4.

• caracteristicile calitative ale informaţiei financiare. avansându-se argumente atât „pro”. contabilitatea se vede supusă normelor şi regulilor al căror scop ultim este de a asigura credibilitatea şi fiabilitatea. s-au avansat numeroase teze. organismele profesionale private şi puterea publică. Problemele care se ridică pe viitor în contextul armonizării contabile internaţionale sunt: va putea răspunde un cadru conceptual la problemele complexe ridicate de acest proces? . sistemele de normalizare şi reglementare diferă în privinţa rolurilor pe care le au în acest sens. Construirea şi utilizarea unui cadru conceptual. În fiecare ţară. • criterii de recunoaştere şi metode de evaluare. rolul şi limitele contabilităţii financiare şi ale situaţiilor financiare”. cadrul contabil conceptual reprezintă o teorie contabilă normativă. „un sistem coerent de obiective şi de principii fundamentale. precum şi de organismul internaţional de normalizare şi armonizare contabilă. cadrul contabil conceptual a făcut obiectul a numeroase dezbateri. cât şi „contra”. structura unui cadru contabil conceptual se prezintă astfel: • obiectivele informării financiare. Marea Britanie. pentru a face faţă dinamicii la care se pretează domeniul contabil. provenind din diferitele culturi contabile. Ca piesă componentă a dispozitivului de normalizare şi armonizare contabilă. în Statele Unite. se inspiră din substanţa conceptuală a cadrului american. • elementele componente ale situaţiilor financiare. s-a pus pentru prima dată. unele chiar îndrăzneţe.1. numit şi „Cadru de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare”. Australia. Lamigou: „ideea existenţei unui cadru de referinţă nu a fost niciodată abandonată”. 4. Cadrul contabil conceptual Pentru că este ţinută de întreprinderi. publicat în iulie 1989. Conceput şi elaborat în perioada 1973-1985. idei. În mod concret acesta constituie. susceptibile să conducă la formularea de norme solide şi să indice natura. Dar înainte de toate. capabilă să asigure elaborarea de norme solide şi coerente. este posibilă implementarea unui cadru conceptual de referinţă în diferite ţări ? Pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări. cadrul conceptual american răspunde unor probleme teoretice şi instituţionale ale normalizării americane. concluzia polemicilor dezvoltate. în speţă . în funcţie de tradiţia sa contabilă şi de caracteristicile socio – economice – politice. Părerea noastră vrea să întărească necesitatea adoptării unui cadru conceptual sau perfecţionarea sa continuă acolo unde acesta există deja. printre care cea a existenţei în toate ţările a unui cadru conceptual implicit. De o manieră generală. ce să înţelegem printr-un cadru contabil conceptual ? După majoritatea opiniilor formulate.• instituţia normalizării contabile şi legea contabilităţii. în opinia noastră este cea conturată de C. şi mai apoi stă la baza elaborării cadrelor contabile adoptate pe rând în: Canada. de conducătorii şi contabilii săi. Cadrul conceptual internaţional. legate între ele. şi pentru că informaţia pe care ea o produce este destinată terţilor fără critică asupra ei. dar se particularizează mai ales prin faptul că doreşte să nu se adreseze în mod predominant unei singure categorii de utilizatori.

investitorii. ceea ce denotă caracterul său „mai social”. Cu toate acestea. IASB recunoaşte că. numit şi „Enunţ de principii pentru informarea financiară”. În acest sens. se orientează după Cadrul contabil la elaborarea standardelor viitoare . sintetizând tot ceea ce este bun din cadrele anterior elaborate dar purtând şi nota definitorie a eforturilor organismului britanic de normalizare (ASB) şi perfecţionare a ansamblului referenţialului său. privind modul de elaborare a standardelor. într-un număr limitat de cazuri poate exista un conflict între Documentul cadru şi prevederile unui IAS. cadrul contabil conceptual. a creat un cadru care din punct de vedere conceptual abordează: • obiectivul situaţiilor financiare. recunoaşterea şi evaluarea elementelor pe baza cărora sunt întocmite situaţiile financiare (active. • furnizarea de informaţii celor interesaţi de activitatea IASB. • sprijinirea auditorilor la formarea unei opinii referitoare la conformitatea situaţiilor financiare cu IAS. datorii. • sprijinirea celor care întocmesc situaţii financiare conform IAS şi pentru a face faţă problemelor care nu se regăsesc în acestea. Dacă apare un conflict între elementele de conţinut ale cadrului şi o normă contabilă internaţională. trebuie precizat că IASB. Obiectivele Cadrului general elaborat de IASB sunt: • sprijinirea IASB în elaborarea viitoarelor IAS . În acelaşi timp însă. standardelor şi procedurilor de contabilitate referitoare la prezentarea situaţiilor financiare prin realizarea unor concepte de bază care să reducă numărul tratamentelor contabile alternative permise de IAS. • sprijinirea IASB în promovarea armonizării reglementărilor. capitaluri proprii. • sprijinirea organismelor naţionale de elaborare a standardelor în procesul de dezvoltare a standardelor naţionale. • caracteristicile calitative care determină utilitatea informaţiilor din situaţiile financiare. aşa cum o făcuse „predecesorul” lui. • sprijinirea utilizatorilor la interpretarea informaţiilor prezentate în situaţiile financiare elaborate în conformitate cu IAS. venituri şi cheltuieli). pentru construirea limbajului comun de informare. la nivel mondial. şi publicat în decembrie 1999. • definirea. • conceptele de capital şi de menţinere a nivelului capitalului. este cu siguranţă produsul cel mai fin în materie de conceptualizare a contabilităţii.uri şi în revizuirea celor existente. ci unei palete largi de utilizatori. Acelaşi cadru prevede că el nu este o normă contabilă internaţională şi deci nu reprezintă un standard de evaluare sau de înregistrare. cadrul conceptual britanic. În esenţă. defineşte conceptele care stau la baza întocmirii şi prezentării situaţiilor financiare pentru utilizatorii externi. obligaţiile prevăzute de norma contabilă prevalează asupra acestui cadru. Întrucât asistăm la implementarea literei referenţialului internaţional. având în vedere faptul că activitatea conducerii IASB.

fiind formalizate prin Directiva a IV-a care cuprinde. 4. fiecare standard este centrat pe un set de principii generale. astfel încât investitorii şi băncile internaţionale să poată face analize comparative ale diferitelor oportunităţi de investiţii. regionale sau locale. standardul contabil. În limba franceză. IASB se concentrează asupra aspectelor esenţiale. aşa cum se desprinde din strategia IASB. atunci reprezentanţii IASB au sarcina de a convinge organismele abilitate asupra avantajelor acestora şi a armonizării cu IASB. Reţeaua de norme sau standarde contabile Într-o accepţiune generală. standardele se pot clasifica în: • standarde internaţionale. Armonizarea naţională sau locală la internaţionalul din IAS se realizează. În consecinţă. astfel încât standardele să nu devină prea complicate. În ceea ce priveşte IAS . estimăm că se va diminua. Standardele Contabile Europene numite şi Directive. IASB nu are autoritatea de a adopta acorduri internaţionale de natură să oblige alinierea tuturor ţărilor la IFRS.şi la revizuirea celor existente. aşa cum am mai . • standarde naţionale. pe o temă sau un anumit aspect contabil sau un sector de activitate instituţionalizat.2.urile sau IFRS – urile elaborate de IASB. acest lucru trebuie specificat în note. După sfera de aplicare. • standarde europene. noţiune agreată în contabilitatea anglo-saxonă. • asigurarea aceleiaşi baze pentru elaborarea situaţiilor financiare. numărul cazurilor de conflict dintre cele două categorii de documente. elaborarea şi prezentarea informaţiei contabile în situaţiile financiare. • sfera de aplicare a IAS se circumscrie numai la elementele esenţiale şi de la data specificată în textul standardului cu excepţia celor care se aplică retroactiv. capabile să armonizeze într-o măsură cât mai mare standardele şi procedurile contabile practicate în diverse ţări. Statutul IASB prevede că. Dacă însă standardele naţionale sau locale sunt mult diferite. termenul de standard are semnificaţia de normă (regles comptables) care are semnificaţia unei date de referinţă. De altfel. dificil de aplicat şi de adoptat la specificul contabilităţii fiecărei ţări. • IAS sau IFRS nu se suprapun standardelor de contabilitate locale. reprezintă o regulă sau un ansamblu de reguli care reglementează înregistrarea şi evaluarea în contabilitate. atunci când rapoartele financiare naţionale sau locale sunt conforme cu IAS în toate elementele esenţiale. Orice limitare a sferei de aplicare este înscrisă şi explicitată în conţinutul fiecărui standard. categoric prin convingerea autorităţilor locale. rolul şi importanţa lor constă în: • furnizarea de reguli contabile general valabile acceptate în toate ţările lumii. • fiind un organism privat. sunt elaborate de Uniunea Europeană.

Această acceptare poate fi forţată sau voluntară sau ambele în acelaşi timp. normele privind întocmirea şi prezentarea conturilor anuale sociale.3. instrucţiunilor şi a altor acte normative referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii şi la întocmirea situaţiilor financiare sau a documentelor de sinteză şi de raportare. . Reunirea şi ierarhizarea tuturor textelor privind reglementările contabile într-un ansamblu unitar conduc la un adevărat drept contabil. normelor. Directiva a VII-a care reglementează conturile consolidate întocmite de grupurile de întreprinderi şi Directiva a VIII-a privind profesia liberă contabilă orientată spre auditarea conturilor anuale. conceperea. Dreptul contabil Elaborarea de norme contabile este atât produsul acţiunii politice. al tradiţiei contabile. Standardele naţionale sau locale sunt elaborate de fiecare ţară în raport de Standardele de Contabilitate Internaţionale şi Directivele Contabile Europene. 4. Această armonizare. • izvor documentar pentru elaborarea reglementărilor naţionale. Reglementările contabile. al situaţiilor socio-economice şi al efectelor de dominare culturală pe plan internaţional. Pentru ce ? Pentru că ea este o decizie socială. IAS – urile sau IFRS – urile pot prezenta interes pentru normele naţionale sau locale în următoarele ipostaze: • adoptarea directă ca norme naţionale. În actualul context contabil internaţional. Normele fac să apese restricţii asupra comportamentelor. Sfera şi caracteristicile Directivelor europene sunt circumscrise la zona ţărilor membre ale Uniunii Europene. elaborarea şi adoptarea standardelor naţionale este un proces politico-strategic în cadrul căruia fiecare ţară îşi apără interesele. dar cu identitatea naţională ? Vor vrea ţările lumii să accepte standardele internaţionale doar pentru a facilita un limbaj uniform de comunicare pe care să-l înţeleagă mai toţi utilizatorii de informaţie financiarcontabilă ? De ce să se renunţe la normele naţionale ? Se justifică cu adevărat substituirea normelor locale cu cele globale ? Răspunsul îl găsim în armonizarea normelor naţionale cu cele internaţionale. Acesta cuprinde totalitatea legilor. accentul cade tot mai mult pe standarde globale şi nu pe cele locale. Şi atunci cum rămâne cu tradiţia contabilă specifică fiecărei ţări sau regiuni. În măsura în care normele sunt impuse prin texte legale şi reglementate. De asemenea. în consecinţă ele trebuie acceptate de părţile afectate. Geografia contabilă a acestor standarde este refluxul simultan al identităţilor naţionale. cât şi al unei reflecţii logice sau al unor rezultate empirice.arătat. • adoptarea ca norme pentru elaborarea şi prezentarea situaţiilor financiare de către întreprinderile multinaţionale şi marile societăţi cotate pe pieţele financiare. ele devin reglementări. • bază de referinţă pentru armonizare între naţional şi internaţional. o percepem realizându-se gradual şi în funcţie de interesele fiecărei ţări. iar aplicarea lor este obligatorie deoarece reprezintă o sursă de drept contabil. ordinelor.

Tratatele internaţionale au. se plasează hotărârile care. au îmbrăcat forma de hotărâri ministeriale. fie dispoziţii sub formă de decrete în Consiliul de stat. o autoritate superioară legilor. în sfârşit. . circularele administrative. recomandările diferitelor organisme. El se bazează pe un ansamblu de reguli ierarhizate şi definite după cum urmează: • tratate sau acorduri internaţionale (reglementări. Acesta defineşte toate conturile operaţionale folosite pentru înregistrarea situaţiei şi mişcării elementelor patrimoniale şi extrapatrimoniale. în ierarhia dar şi componenţa surselor dreptului contabil. din momentul publicării lor. fiind obligatorii prin toate elementele componente şi direct aplicabile în oricare dintre statele membre. limitate. • elemente de jurisprudenţă (deciziile tribunalelor). Legile sunt texte votate de Parlament. Drept pildă. directivele lasă instanţelor naţionale competenţa în materie de formă şi de mijloace de aplicare. fie. textele votate de Parlament (legile). Doctrina este constituită din interpretări sau avize referitoare la elementele asupra cărora textele legislative şi reglementare nu au făcut precizări. dar ierarhic sub decrete. ele pot modifica legile. sub forma reglementărilor administraţiei publice. numită drept contabil. avizele şi luările de poziţii ale Comisiei de valori mobiliare. Fiecare cont de diverse grade de cuprindere a mulţimii elementelor patrimoniului este delimitat prin următoarele caracteristici: • denumire şi simbol cifric. şi anume: legea societăţilor comerciale. • doctrină (alte surse). sursele dreptului contabil britanic se concentrează la trei piese de rezistenţă. • texte legislative (legi şi ordonanţe). Dacă ierarhia dreptului contabil francez este următoarea: tratatele internaţionale. că dispoziţiile legale au fost exact aplicate. • texte reglementare (decrete şi hotărâri). Ele statuează numai problemele importante. acelaşi ril. cu ocazia examinării recursurilor de litigii asupra cărora ele sunt sesizate. 4. invocăm diferenţa care am remarcat-o între sursele dreptului contabil francez şi sursele dreptului contabil britanic. cu condiţia ca fiecare tratat sau acord să fie aplicat şi de celelalte părţi. Se încadrează în categoria doctrină: răspunsurile ministeriale.4. Ar mai fi de adăugat şi diferenţierile care pot fi semnalate de la o cultură contabilă la alta. În timp ce reglementările au o întindere generală. textele reglementare (decrete şi hotărâri). prin finalitatea lor.Cadrul juridic al contabilităţii unei ţări este produsul unei noi ramuri a dreptului. normele emise de organismul de normalizare contabilă. Deciziile tribunalelor au misiunea de a asigura. jurisprudenţa şi doctrina contabilă. de constituţie. Decretele sunt promulgate de guvern şi conţin fie dispoziţii. în principiu. directive). Jurisprudenţa care rezultă nu are un caracter obligatoriu. pregătite de ministere. sub formă de decrete simple. Planul de conturi general Formalismul propriu ţinerii contabilităţii se realizează prin planul de conturi. în domeniul contabilităţii. Ordonanţele au. În aceeaşi grupă de surse. etc. în mod imperativ. iar atunci când este cazul.

În bună măsură. De asemenea. comerţ. care a fost aprobat prin decizia ministerială din 27 aprilie 1982 şi a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 1984. recunoscute şi evaluate în situaţiile financiare. Primul plan contabil. Între cele două categorii de planuri de conturi se pot situa şi planurile de conturi profesionale. care a influenţat normalizarea contabilităţii în numeroasele ţări. începută în anul 1970. două tipuri de planuri contabile generale: a) planuri contabile generale bazate pe principiul priorităţii situaţiilor financiare anuale şi a funcţiei de informare externă şi care au o esenţă dualistă de organizare a contabilităţii cu cele două circuite: contabilitatea financiară şi contabilitatea internă de gestiune. Planul contabil general cuprinde: • un ansamblu de principii. fiind elaborat în mod autonom de agenţii economici în raport de elementele descrise. În schimb. Ca urmare la lucrările executate de o comisie instituită de guvernul de la Vichy în anul 1942. a fost elaborat în anul 1928 de către economistul german Eugen Schmalenbach. care fixează un profil pentru companiile dintr- . fiind standardizat la nivel naţional. Deci el este acelaşi pentru toţi operatorii sau agenţii economici. • conţinutul şi funcţia contabilă.C. industrie. oricare ar fi formele lor juridice. precum şi corespondenţa cu alte conturi. avea să conducă la Planul din 1982. urmând ca după validarea sa în practică să fie impus agenţilor economici prin reglementări normative. Totodată. etc. există două sensuri ale P. • o listă de conturi reunite şi clasificate într-un sistem de conturi sau plan de conturi precum şi recomandări sau precizări privind utilizarea lor în funcţie de conţinutul lor economic şi funcţia contabilă. de regulă. imprimă un caracter unitar şi planurilor de conturi descentralizate. a fost elaborat primul Plan Contabil General din Franţa în anul 1947. cu aportul substanţial al profesiei contabile. Revizuirea sa a dus la adoptarea Planului din 1957 care a fost în vigoare până în anul 1983. planul de conturi descentralizat se diferenţiază pe fiecare operator economic. este de regulă prezentată şi o monografie privind înregistrarea în conturi a principalelor operaţii economice şi financiare. ramura de activitate şi caracterul lor public sau privat. O altă revizuire. elaborate centralizat pe ramuri de activitate delimitate instituţional: agricultură.G. Planul de conturi general este un produs guvernamental. b) planuri contabile generale bazate pe principiul circuitului valorilor în ciclul „aprovizionare – producţie – desfacere” şi care vizează normalizarea contabilităţii de gestiune. Se întâlnesc frecvent. Un plan contabil general este o construcţie coerentă elaborată.• încadrat într-o clasă şi grupă în raport de un anumit criteriu de clasificare. se apreciază că pentru elaborarea şi utilizarea planului de conturi se folosesc două concepte: plan de conturi general şi plan de conturi descentralizat. • un vocabular contabil. german: unul este un cadru de conturi „Kontenrahmen”. Întrucât geneza Planului de Conturi General se plasează geografic în Germania. suntem datori să menţionăm că. procedee şi reguli privind organizarea contabilităţii. aceste elemente cuprinse în situaţiile financiare. În Franţa. constituie documentul fundamental de referinţă pentru toate întreprinderile industriale şi comerciale. Planul Contabil General.

dezvoltat în cadrul unei afaceri şi utilizat pentru nevoile proprii de informare.5. b) partea a II-a. c) partea a III-a. lista de conturi cu referiri la criteriile de clasificare. „Dispoziţii generale – terminologia şi planul de conturi”. În zilele noastre în Europa Centrală şi de Est. Din anul 1945 nu mai este obligatorie folosirea unui anumit Kontenrahmen pentru un sector de activitate. reguli speciale cu privire la situaţii particulare. norme cu privire la principiile contabile. francez. „Contabilitate de gestiune”.un anumit sector. 3) explozia gândirii şi cercetării ştiinţifice în materie de normalizare contabilă. Ideea elaborării unor planuri contabile detaliate. codificare şi adaptare a listei de conturi. un glosar de termeni contabili. care cuprinde. reguli de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare anuale. existând posibilitatea de opţiune a firmelor pentru oricare dintre ele. întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale şi a conturilor consolidate. Deşi planurile de conturi germane nu sunt obligatorii. alegerea indicatorilor specifici analizei contabile. normalizarea şi armonizarea contabilităţii. începând cu situaţiile financiare anuale şi continuând cu procedurile contabile de detaliu. fiind structurat în trei părţi: a) partea I-a. care este obligată să o aplice. compatibile atât variantei moniste cât şi celei dualiste. reguli şi metode de consolidare a conturilor. Ambele utilizează un sistem zecimal de clasificare a conturilor. ele au un istoric interesant şi o puternică influenţă asupra P. 4.G. mai ales în situaţii de criză. la specificul unităţii patrimoniale. importantă ar fi conceperea unor planuri contabile generale. nomenclatoarelor de conturi şi soluţii de utilizare a acestora pentru gestiunea unităţii patrimoniale. se manifestă o tendinţă de dezvoltare a modelelor contabile bazate pe principiul dualismului. care cuprinde reguli şi metode de evaluare. Ghidurile profesionale şi dicţionarele de conversie contabilă . cuprinde reguli generale privind organizarea contabilităţii de gestiune. 2) accelerarea concentrării întreprinderilor în mari grupuri industriale care a impus o serie de norme contabile comune pentru întreprinderile componente ale grupului. de rezultate şi speciale. acesta din urmă este considerat de către doctrina contabilă cea mai bună construcţie de acest gen. organizarea contabilităţii şi utilizarea programelor informatice în prelucrarea automată a informaţiei contabile. aplicabile mai multor agenţi economici s-a accentuat spre finele secolului al XIX-lea sub influenţa a trei factori principali: 1) dezvoltarea pieţelor financiare care a determinat nevoia unei mai bune contabilizări a performanţelor firmelor. dar cum practicile moniste şi dualiste au coexistat şi coexistă.C. „Contabilitate generală”. reguli de funcţionare a conturilor bilanţiere. metodelor de calculaţie a costurilor. iar celălalt este un Plan de conturi detaliat „Kontenplan”. pe capitole şi secţiuni.

nu au caracter de reglementare. întocmit în sprijinul reformei contabile din România. două sunt cele care s-au remarcat prin soluţiile acordate sau prin maniera de redactare şi expunere a argumentelor armonizării cu IAS. dr. dacă este elaborată într-un stil profesional să constituie bază pentru fundamentarea raţionamentului profesional în chestiuni majore. care să ofere suport profesiei contabile româneşti în procesul complex al armonizării cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. Dicţionarele de conversie contabilă. principiilor şi a problematicii de ansamblu pe care le incumbă normele naţionale sau IAS – urile. în vederea adoptării unor politici şi programe proprii prin care să se asigure măsurile necesare de implementare a normelor naţionale sau internaţionale. univ. cu cât profesia contabilă din regiunea sau ţara respectivă. căci asistarea profesiei contabile într-un proces complex implică multe riscuri neprevăzute. pentru administratorii unităţii şi consilierii săi. . ghidurile contabile profesionale. cum ar fi: recunoaşterea şi evaluarea. sunt impuse de fenomenul globalizării economice mondiale. Aceste lucrări sunt cu atât mai importante şi necesare. De multe ori. Adriana Duţescu. vor reprezenta lucrări monografice şi instrumentări privind normele şi reglementările contabile aplicabile la nivelul tipurilor de entităţi care organizează şi conduc contabilitatea. Indiferent de forma în care este concepută o asemenea carte. Prin conţinutul lor. după caz. În acest sens ghidurile pot veni în întâmpinarea profesiunii contabile care simte accentuat nevoia de a-şi lămuri anumite aspecte sau problematici controversate sau care se găsesc. Faţă de instrumentele sau piesele de normalizare contabilă. lucrare elaborată sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice. în condiţii de inoperabilitate. redactarea rapoartelor financiare şi comunicarea informaţiei. De asemenea. îşi propune. ghidurile practice contabile dacă sunt elaborate la un nivel profesional au menirea şi de a oferi soluţii concrete de rezolvare a cerinţelor reglementărilor naţionale sau a IAS – urilor. financiare. În ceea ce priveşte elaborarea ghidurilor contabile. • Ghidul pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate. De regulă. ghidurile practice contabile. comerciale şi juridice ale ramurilor de contabilitate care impact de detaliu semnificativ în contabilitate trebuie formalizate textual prin ghidurile profesionale. contabilizarea proceselor şi operaţiilor care au un impact semnificativ asupra activităţii întreprinderii. tocmai a intrat într-o nouă etapă de evoluţie sau se află într-un moment de răscruce în cadrul reformei demarate. prezentate mai înainte. din anumite motive. de regulă de natură tehnică. ca un ghid de interpretare sau şi de elaborare de opţiuni sau soluţii. sub egida CECCAR.Particularităţile economice. scopul lor fiind acela de a facilita înţelegerea şi aplicarea în plan operaţional a conceptelor. Acestea însă se pot constitui în adevărate „abecedaruri”. în condiţiile de aplicare a raţionamentului profesional. Un ghid îl putem percepe sub forma unui îndrumar sau călăuze care are rolul de a orienta mişcările unui mecanism sau angrenaj. de prof. ghidurile conţin şi instrumentări şi precizări de detaliu privind „producţia” de informaţii. obiectivul esenţial al elaborării unei asemenea lucrări este foarte ambiţios. şi anume: • Ghidul practic de aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate.

adică nepărtinitoare. politici contabile precum: continuitatea activităţii. conducerea întreprinderii va face apel la judecata profesională în vederea dezvoltării unei politici contabile care să conducă la cele mai utile informaţii. Atunci când nu există cerinţe specifice. se înscrie în perimetrul expertizei contabile. independenţa exerciţiilor şi contabilitatea de angajamente. venituri şi cheltuieli. 4. constatare şi de evaluare pentru active. În exercitarea acestei judecăţi. conducerea unităţii trebuie să adopte politici care să asigure furnizarea de informaţii de către situaţiile financiare. politica este elaborată şi asumată de către conducătorul de întreprindere. În acelaşi timp. se constituie întro problemă cu date variabile. • definiţiile. • reflectă substanţa economică a evenimentelor şi tranzacţiilor şi nu doar forma juridică. fazele de evaluare. în sistemul contabil al firmelor intrate sub incidenţa conturilor consolidate sau în cazul cotaţiilor la bursele străine impun elaborarea dicţionarelor de conversie contabilă. Politicile de contabilitate În principiu. politica de contabilitate este elaborată de instituţia normalizării. expuse în cadrul contabil conceptual al IASB. IAS 1 dezvoltă şase dintre cele mai importante principii şi baze ale referenţialului IASB. criteriile de recunoaştere. La nivel naţional. datorii. politica de contabilitate se raportează şi subordonează sistemului de reglementare normativă. informaţii care să fie: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor. În lipsa unei norme explicite şi a unei interpretări. pentru destinatarii informaţiilor financiare.6. auditului contabil sau analizei financiare. În măsura în care aceste elemente devin norme aplicate imperativ prin texte legale. • sunt prudente. convenţiilor. iar la nivel de întreprinderi. regulilor şi metodelor adoptate la nivel naţional sau la nivelul entităţilor contabile pentru înregistrarea contabilă şi pentru întocmirea situaţiilor financiare. b) credibile în sensul că: • reprezintă fidel rezultatele şi poziţia financiară a întreprinderii. • sunt neutre. • poziţiile oficiale ale altor organisme de normalizare şi practicile admise ale sectorului de activitate. Operaţia de convertire a datelor firmei pe sistemul contabil respectiv. Aşa cum reiese din IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare”. • sunt complete sub toate aspectele semnificative.Regulile şi procedurile de traducere a situaţiilor financiare locale sau naţionale. în mod concret. regulile şi procedurile specifice adoptate pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. în măsura în care ele nu contravin consideraţiilor anterioare. politica de contabilitate reprezintă opţiuni privind principiile. conducerea întreprinderii trebuie să ia în considerare: • dispoziţiile şi comentariile normelor contabile internaţionale. permanenţa metodelor de . referitoare la ieşiri similare şi legate de problema în cauză. politica de contabilitate reprezintă ansamblul principiilor.

nu există întotdeauna reguli care . referitoare la particularităţile care privesc diferitele categorii specifice de active. sub diverse forme. erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile”.prezentare. evaluare. În acelaşi joc al situaţiilor financiare. În schimb. anumite metode contabile importante pot fi menţionate. aplicabile unei întreprinderi se pot structura în următoarele categorii de abordare: • politici contabile generale: referitoare la probleme de fond ale organizării raportării financiare. prag de semnificaţie. Raportându-ne la referenţialul contabil internaţional şi norma sa. Ele sunt publicate. a performanţelor şi a fluxurilor de numerar.. trebuie să facă parte din situaţiile financiare. • politici contabile specifice. contractul de societate sau de un organism de elaborare a normelor contabile. respectiv recunoaştere. venituri. Politicile contabile. menţionându-se: natura. Într-o astfel de notă la conturile anuale se prezintă: abaterile de la principiile contabile şi schimbarea metodelor de evaluare. evaluarea efectului asupra poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii. care privesc: elementele afectate şi valoarea acestora la costul istoric. în timp ce altele nu. necompensarea şi excepţiile sale. aferente raportării financiare. IAS 8 „Profitul net. pot să nu fie declarate în situaţiile financiare. Această schimbare este agreată numai dacă îmbunătăţeşte relevanţa şi credibilitatea situaţiilor financiare. precum şi cauzele acestor modificări trebuie dezvăluite în notele explicative la situaţiile financiare. ce influenţează în mod esenţial asupra evaluării şi luării deciziilor de către consumatorii de informaţii. situaţiile următoare nu pot fi considerate schimbări ale politici contabile: • adoptarea unei metode contabile pentru evenimente sau tranzacţii care au o substanţă diferită decât cele anterioare. cheltuieli şi rezultate. sau dacă această modificare are ca rezultat o prezentare mai adecvată a evenimentelor sau tranzacţiilor în cadrul situaţiilor financiare. Aceeaşi normă precizează că. capitaluri proprii. datorii. clasificare. Pentru o contabilitate reglementată. Modificarea unei politici contabile trebuie efectuată doar dacă este cerută de statutul. secţiunea: Politici şi metode contabile. Divulgarea politicii de contabilitate trebuie efectuată în Notele explicative la situaţiile financiare. baza de evaluare adoptată. etc. informaţiile comparative. după cum rezultă din IAS 1. motivele. mai mult sau mai puţin clar şi integral în interiorul aceleiaşi ţări. etc. cât şi de la o ţară la alta. Dar în ţările în care este cerută publicarea metodelor contabile importante. după părerea noastră. pierderea netă a perioadei. ajustările efectuate în vederea aplicării regulilor de evaluare alternative. suma dobânzilor incluse în costul de producţie al activelor imobilizate şi circulante cu ciclu lung de fabricaţie. importanţa relativă şi gruparea soldurilor. reguli de evaluare alternative. actualmente. implicit a poziţiilor contabile. modificările politicii de contabilitate. • adoptarea unei noi metode contabile pentru evenimente sau tranzacţii noi sau care anterior au fost neimportante sau nesemnificative. metodele contabile nu sunt în întregime şi regulat relevate în situaţiile financiare. influenţa asupra rezultatului. politicile contabile. Publicarea metodelor.

etc. Necesitatea unei mai mari uniformităţi în situaţiile financiare. a planului de conturi general. registrelor şi formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă. propuneri sau recomandări privind normele contabile. În sfera preocupărilor unei asemenea instituţii. cu participarea unei game largi de „protagonişti” interesaţi de normalizarea contabilităţii: reprezentanţi ai M. care funcţionează pe lângă M. planul de conturi general.G. Instituţia normalizării şi armonizării contabile Pentru înfăptuirea obiectivelor privind normalizarea. intră următoarele misiuni: • elaborarea şi menţinerea la zi a cadrului contabil general. dar în acelaşi timp. unităţile de asigurarereasigurare.P. Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi emite norme şi reglementări în domeniul contabilităţii. 82/1991. a mementoului practic de contabilitate şi a dicţionarului de conversie contabilă. al aceluiaşi articol. având scopul declarat de a elabora propuneri şi recomandări privind perfecţionarea şi aplicarea standardelor contabile. În acest din urmă caz. deoarece normele contabile emană sub influenţa puternică a instituţiilor statului. precum şi pentru unităţile care operează pe piaţa de capital se elaborează şi se emit de Banca Naţională a României. de esenţă mixtă. este caracterizat printr-o natură publică. privind normele contabile internaţional recunoscute. în mod concret a Ministerului Finanţelor.F. Colegiul Consultativ al Contabilităţii. O instituţie a normalizării contabile.F. 575/1992. modelele situaţiilor financiare. • avizarea doctrinară a tuturor propunerilor legislative şi a reglementărilor juridice în domeniul contabilităţii. normele şi reglementările contabile pentru instituţiile de credit. cu avizul M.P. Procesul actual de normalizare contabilă românească. face obligatorii normele elaborate de organismul profesiei. directori financiar-contabili. normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. De asemenea.7. Aliniatul 2. iar în cadrul acestuia cu Direcţia Generală de Reglementări Contabile. prin intervenţia sa..P. procesul de normalizare contabilă românească continuă să aibă o puternică dominanţă publică. 4. devin obligatorii prin intervenţia statului. mai precizează că. În ţara noastră o asemenea instituţie se identifică cu Ministerul Finanţelor Publice. republicată. prin natura sa poate fi de esenţă statală sau publică. statul de regulă. Conform articolului 4 din Legea contabilităţii nr.F.. a standardelor sau normelor contabile naţionale. • elaborarea de norme destinate a fi omologate.. se mai adaugă .să asigure o metodă de publicare uniformă. deleagă autoritatea normalizării unei instituţii a profesiei contabile. ca organism mixt. dezvoltarea şi perfecţionarea contabilităţii este necesară o instituţie a normalizării care să prezinte credibilitate. s-a accentuat o dată cu dezvoltarea grupărilor de întreprinderi şi extinderea relaţiilor financiare internaţionale. armonizarea. încă din anul 1992 s-a înfiinţat prin H. Toate normele contabile elaborate de instituţia normalizării. Curţii de Conturi şi altor organisme centrale. de esenţă pragmatică. CECCAR. universitari. Deşi. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. deoarece acest organism nu şi-a format şi publicat propria doctrină contabilă sub formă de avize. adică o instituţie a profesiei contabile şi în sfârşit. BNR. adică o instituţie a statului.

cel puţin 20 pentru FASC şi 7 pentru FASB.F. dacă nu este acelaşi ca în Statele Unite. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate şi O. Creată în anul 1934. În Franţa. în ceea ce priveşte societăţile ale căror titluri sunt cotate la bursă. cu adevărat puternice. contrar aparenţelor. să sporească. Un alt exemplu se poate constitui în organismul american de normalizare contabilă.P. se află sub tutela statului. instrucţiunilor sau recomandărilor de ordin contabil propuse de administraţii sau servicii publice. aceste avize şi recomandări constituie o parte foarte importantă a activităţii sale. organismele controlate direct sau indirect de către stat. Este numai unul. prezentat în „Reglementări contabile pentru agenţi economici”. O. Misiunea sa cea mai cunoscută este aducerea la zi a Planului Contabil General dar totodată atribuţia sa constă şi în precizarea sub forma avizelor sau recomandărilor. două dintre trăsăturile esenţiale ale contabilităţii britanice sunt participarea nesemnificativă a statului la reglementarea contabilă precum şi reglementarea şi evoluţia principiilor contabile prin efortul unei profesii liberale. celelalte două sunt Financial Accounting Foundation (FAF) şi Financial Accounting Standards Advisory Council (FASAC). se bucură astfel. nr. în fapt este organismul oficial de normalizare. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate. în calitate de organism de normalizare reprezentativ al profesiunilor. a modalităţilor unei bune practici contabile.M. aceasta poate veghea la aplicarea legislaţiei relative la funcţionarea burselor americane de valori. 82/1991. „Financial Accounting Standards Board”. de puterea de normalizare. Consiliul Naţional al Contabilităţii. la divergenţe între SEC şi FASB. prin delegarea SEC. FASB nu are putere oficială în materie de reglementare contabilă. rolul profesiunilor. armonizate cu directivele europene. Plasat sub autoritatea Ministrului însărcinat cu afacerile economice. nucleul dreptului contabil românesc este reprezentat de dispozitivul normativ. este un organism consultativ cu responsabilitatea de a da avizul său prealabil tuturor reglementărilor. Totuşi. De fapt. care reuneşte şi grupează: Legea contabilităţii nr. dintre cele trei organisme ale dispozitivului de normalizare american. comisii sau comitete create la iniţiativa puterilor publice. Se poate ajunge astfel. în acest caz exigenţele SEC sunt cele care prevalează. este departe de a fi minor şi tinde. FASB. se pare. însă principalul. în abreviere FASB.că elaborarea reglementărilor contabile se face prin consultarea organismelor profesionale de profil. totuşi. are puterea de a defini conţinutul şi prezentarea situaţiilor financiare difuzate de societăţile ale căror titluri sunt cotate. Şi în sfârşit pentru a mai ilustra încă o dată forţa comparaţiei.M. normalizarea după cel de al doilea război mondial şi chiar mult înainte. desemnează membrii lor. republicată şi modificată. . Securities and Exchange Commission (SEC). Acestui FASB îi revine stabilirea normelor contabile iar FASAC se limitează la consiliere privind natura şi urgenţa problemelor de tratat. această putere aparţine legal Comisiei operaţiunilor de bursă americane.F. nr. FAF finanţează FASAC şi FASB.P. Actualmente. SEC nu a exercitat niciodată realmente puterea sa contabilă reglementară şi a lăsat profesiunilor grija definirii normelor îmbunătăţite.

a cărui sarcină este să examineze acele texte ale Legii societăţilor comerciale sau ale normelor contabile care conduc la interpretări nesatisfăcătoare sau conflictuale. Capitolul 5. ca parte integrantă a armonizării dreptului societăţilor. îmi vine acum un singur răspuns bazat pe rezultatele analizelor încheiate. şi „Comitetul de revizuire a informaţiilor financiare”. care va fi instalat în anul 1990. . fiinţează „Comitetul de urgenţă”. Pentru a-şi realiza obiectivele. 5. Trebuie să recunoaştem că numeroşi factori influenţează natura normalizării contabilităţii dintr-o anumită regiune şi că de cele mai multe ori inclusiv tradiţia culturală contabilă are un cuvânt greu de spus. crearea unei entităţi independente de profesie. contabilitatea este integrată dreptului: o celebră formulă franceză spune „contabilitatea este algebra dreptului”. Pe loc. din zilele noastre se caracterizează prin internaţionalizare ori globalizare. Dependent de organismul de normalizare contabilă. guvernul şi-a arogat dreptul să numească un consiliu responsabil cu reglementarea contabilă.E. în care prevalează pragmatismul şi principiul primordialităţii realităţii economice în faţa formei juridice. a propus în anii ’80. contabilitatea nu este considerată parte integrată a dreptului. a cărui menire este de a controla aplicarea normelor. Procesele decizionale şi realizările Uniunii Europene în domeniul armonizării contabile Armonizarea contabilă europeană a început în anul 1970. Politica de normalizare şi armonizare contabilă adoptată de U. Eforturile depuse de Comunitatea Europeană pe linia armonizării s-au concretizat în directive . de esenţă privată sau mixtă ? Vom căuta pe parcursul excursului nostru ştiinţific răspunsuri la această întrebare. principiul priorităţii realităţii economice asupra aparenţei juridice este adesea o anatemă. După această trecere în revistă a câtorva dintre cele mai reprezentative instituţii de normalizare contabilă care fiinţează în diferite ţări. care este de fapt organismul britanic de normalizare contabilă. Este cazul Regatului Unit al Marii Britanii şi Olandei. În acest sens prin Legea societăţilor comerciale din anul 1989.Comitetul de normalizare contabilă britanică. întrebarea care se ridică este care instituţii sunt mai eficiente în activitatea lor: cele de natură publică. • în altele.1. funcţionează performant având baze solide. astfel că şi contabilitatea va dobândi aceleaşi valenţe. un activ este recunoscut numai prin prisma dreptului de proprietate. inspirată după modelul american. numit „Financial Reporting Council” (Consiliul Comunicării Financiare). Întreaga activitate din domeniul afacerilor. dotată cu puterea de a emite norme. adică norme contabile viguroase. principiul prudenţei cunoaşte o aplicare excesivă.care ar trebui să servească drept mediator între diferitele culturi. Prin urmare. normalizarea privată s-a soldat cu promovarea consolidării profesiei contabile liberale iar modelul contabil astfel închegat pare că. Există o legătură importantă între armonizarea contabilă şi armonizarea dreptului societăţilor pentru că: • în unele ţări. CCF dispune de două comitete importante: „Consiliul normalizării contabile”.

Această problemă o vom supune discuţiei în continuare. întrucât ne ajută să înţelegem că acest fenomen nu este unic pentru prezentul nostru şi că se poate învăţa foarte mult din istorie. care a generat Războiul Rece şi lupta pentru dominaţia mondială între cele două superputeri. Odată cu prăbuşirea bruscă a URSS. 64 . Se impune prin urmare nevoia de a considera globalizarea ca fiind ceva ce implică atât aspecte economice. dimensiunea culturală şi dimensiunea ecologică. în general se impune necesitatea guvernării acestor fenomene globale. înseamnă a avea o părere optimistă despre posibilitatea de a conduce. De exemplu. Therborn (1998) a identificat şase valuri de globalizare. Kelluer (1998) menţionează următoarele cinci astfel de „discursuri”: intensificarea economiei de piaţă. precum şi la o diminuare egală a puterii pieţei. Un aspect important în literatura despre globalizare este discuţia legată de întrebarea. se poate spune că îşi dobândeşte forţa dintr-un discurs anti-american şi anti-capitalist. identificându-se diverse „discursuri” asupra globalizării. însă a fost un val preponderent politic. într-un asemenea mod încât evenimentele locale sunt modelate de evenimente care au loc la distanţe mari şi invers”. 1990.9 Mulţi autori discută despre globalizare ca proces şi chiar ca o serie sau înlănţuire de procese. Este posibil a guverna procese globale? Pentru a discuta guvernarea fenomenelor şi a proceselor globale trebuie să ne punem următoarea întrebare: Ce anume generează aceste fenomene sau acţiuni? Globalizarea nu este un proces nou. de mecanismele de reglare ale economiei şi în special de prăbuşirea sistemului de la Bretton Woods în anul 1973. are sens să discutăm despre diferite modalităţi sau valuri de globalizare. pag. Acest al şaselea val a fost „pregătit” deja în timpul anilor ‘70. a existat o perioadă de de-globalizare şi naţionalizare după primul război internaţional. globalizarea este un 9 Giddens. comerţul cu diferite instrumente financiare a explodat realmente.şi la fel ca şi în cazul economiei. critica adusă noii economii. este relevant să vedem diferitele caracteristici specifice ale valului de globalizare cu care ne confruntăm în prezent. Considerând lumea o scenă. Primele trei dimensiuni menţionate sunt axate pe economia mondială şi pe schimbările ce au loc în cadrul construcţiei sale. După el. Şi până şi mişcarea islamistă care este o globalizare religioasă de astăzi. discuţia despre standardizarea culturală sau „americanizare” este în mare măsură legată de globalizarea economiei. 1992). rolul statului naţional. S-a mai spus că. care a avut ca urmare abandonarea sistemului etalonului internaţional-aur. însă şi cultura a fost în egală măsură afectată. aspectele economice şi culturale capătă deodată un rol dominant. Este greu însă de trasat o linie clară de demarcaţie între discursuri. Statele Unite şi fosta Uniune Sovietică. internaţionalizarea economiei a fost şi mai accentuată. globalizarea poate fi văzută ca şi „valuri care se intensifică în diferite perioade de timp” (Robertsons. Odată cu destabilizarea pieţelor financiare la mijlocul anilor ‘80. care leagă localităţi aflate la mare depărtare. iar conceptul de „internaţional” poate fi destul de precis în utilizare. Al cincilea val a început imediat după al doilea Război Mondial. dacă lumea este o scenă sau un sistem. Oricum. Globalizarea a mai fost definită drept „… intensificarea relaţiilor sociale mondiale. căci acestea sunt dependente unele de altele şi reflectă diverse aspecte ale aceluiaşi fenomen. istoric vorbind. Dar totuşi. Odată cu computerizarea şi mai ales cu apariţia Internet-ului în anii ’90. politice cât şi culturale. ducând la scăderea comerţului internaţional mondial şi întărirea puterii statale.

Pentru a putea monitoriza procese globale. În esenţă. şi ambele aspecte trebuie considerate în teoria normativă. desigur. însă ei au. revenim la întrebarea: Cum guvernăm. În contabilitate acest lucru nu este contradictoriu. având ca şi consecinţă standardizarea.E. Procesele globale sunt în general văzute ca rezultat al acţiunilor şi activităţilor desfăşurate în special în ţările capitaliste dezvoltate (Axtmann. cât anume s-a putut vorbi în trecut şi cât se va putea vorbi pe viitor? Cât de multă interacţiune a actorilor formaţi la nivel regional. atitudini diferite în ceea ce priveşte rezultatul acestor procese.E. se poate spune că reprezintă o piaţă internă suficient de mare pentru a-i asigura un rol dominant ca actor internaţional. ele contribuie la creşterea economică şi astfel la bunăstare . U. cu consecinţe de mediu şi o posibilitate redusă de guvernare. Mult timp Statele Unite au dominat lumea capitalistă. considerăm că există multe avantaje care pot fi dobândite din comerţul internaţional. generează mobilitate regională.concept relativ neutru. Cel puţin acest lucru se poate afirma şi considera ca fiind real cu privire la globalizarea economiei. întrucât nu există ţară dezvoltată în care contabilitatea să nu fie normalizată. şi Zona Asia-Pacific. cuvântul „global” poate să indice lipsa posibilităţii de a conduce şi va avea ca urmare o concepţie pesimistă. însă credem de asemenea că economia nu înseamnă numai producerea bunăstării. care are o conotaţie negativă.. 1998). propune să ne ridicăm următoarele întrebări: „Cât anume se poate vorbi de sistem.A. din perspectiva guvernării.inovaţii tehnologice care ne oferă şi asigură o viaţă mai confortabilă.U. axându-se în acelaşi timp pe felul în care „sistemul”. o societate deschisă în care în special tehnologia informaţiei oferă tuturor accesul la informaţie şi la tot mai multă libertate culturală.E. ci şi distribuirea acesteia. Dar. extinzându-se astfel dincolo de aria economicului. 1998). aşa cum am mai punctat. o dominare continuă a lumii industrializate deja dezvoltate.E. statele trebuie să se unească. există astăzi concurenţă în privinţa poziţiei dominante în rândul macro-zonelor: S. în timp ce nu condamnă în totalitate concepţia socială instituţională. U. Argumentele negative reprezintă efectele devastatoare asupra culturii locale. care are un sens pozitiv (Kelluer. Therborn. U. „acasă” şi ca actor internaţional Un paradox în era globalizării s-a considerat a fi acela că. devenind un proiect politic mai mult sau mai puţin considerat . Atât marxismul cât şi teoria economică a lui Adam Smith consideră globalizarea ca fiind inerentă şi inevitabilă sistemului economic. care este neidentificat şi anonim. şi „modernizare”. U. trebuie să avem o teorie asupra cauzelor care generează aceste fenomene. Oricum. Argumentele pozitive sunt în majoritatea lor focalizate pe aspectele economice ale globalizării. formează ordinea mondială (Wallerstein 1976). care susţine o părere mai optimistă. sau reglementăm contabilitatea la nivel global? Pentru a guverna procese globale. Şi atunci.E.. naţional şi/sau local există sau a existat şi este probabil să existe la nivel mondial?” Acestea sunt întrebări care se nasc în mod firesc atunci când se are în vedere procesul armonizării contabile internaţionale. Ceea ce susţinem aici este că reglarea economiei este necesară şi la fel şi normalizarea contabilităţii. cel puţin comparativ cu concepte ca şi „imperialism”. însă odată cu înfiinţarea U. dacă este posibil să fie monitorizate. iar unii cercetători. a evoluat şi s-a dezvoltat într-un „capitalism reglementat”. în special în tradiţia teoriei sociale instituţionale promovează această concepţie.

B. Ea are o dublă misiune: • să răspundă unor nevoi de informare asupra întreprinderilor europene: informaţiile trebuie să fie comparabile şi echivalente.A. Aspectele complicate ale proiectului dar şi ale procesului de armonizare contabilă din perspectivă europeană. derivă din faptul că C. dar şi putere legitimă.S. Desigur. . I. Aceste probleme nu sunt deloc simple şi uşor de rezolvat. deoarece în cadrul U.E.a. care vede dezvoltarea contabilă numai ca rezultat al consideraţiilor profesioniste. cât şi să îngrijească de consecinţele activităţii lor desfăşurate în cadrul Uniunii şi de dezvoltarea soluţiilor contabile.. • să armonizeze toate regulile destinate să asigure protecţia acţionarilor şi terţilor. astăzi.E. astfel că procesele de creare a bunăstării cât şi consecinţele distribuirii bunăstării sunt luate în considerare în proiectul de armonizare contabilă demarat în sânul Comunităţii Europene. a vizat coordonarea dispoziţiilor naţionale referitoare la: • structura. trebuie atât să permită companiilor să lucreze la nivel internaţional. oferind o protecţie echivalentă în toate ţările membre. • normele de evaluare. ci şi într-unul social poate fi văzută ca o mişcare înspre stabilirea legitimităţii.2. nu trebuie să aibă numai putere instrumentală de sancţionare. nu numai sub formă de proiect economic. După Gidlund (1999) gândirea elitistă trebuie să domine şi să înlăture procesele democratice în asemenea împrejurări.B. caracterizată de schimbările ce intervin brusc sau rapid şi distanţele geografice ample. care să impulsioneze procesele democratice în desfăşurare. 5. recunoaşte astfel tendinţa generală observată în procesele globale. Acest conflict trebuie soluţionat într-o manieră adecvată. societăţile cu responsabilitate limitată şi echivalentele lor. • publicarea documentelor de sinteză şi de raportare. acest lucru trebuie să aibă implicaţii la nivelul contabilităţii. Armonizarea prezentării conturilor are ca obiectiv primordial conferirea unei „imagini fidele a patrimoniului. Directiva autorizează însă statele membre să acorde derogări de la obligaţiile prevăzute pentru întreprinderile care nu îndeplinesc anumite criterii de mărime pe parcursul a cel puţin două exerciţii consecutive. În perimetrul de aplicare a dispoziţiilor Directivei a 4-a sunt cuprinse: societăţile pe acţiuni.E. Directivele informare contabile europene construirea unei politici de Directiva a 4. U.ambiţios. din 25 iulie 1978. Extinderea U. Iar pentru a putea guverna într-o perspectivă mai de durată.E. Totodată el consideră că s-ar putea să fie necesară mobilizarea acestora din urmă pentru a ajusta consecinţele sociale create de primele.S. există deopotrivă susţinători pentru mai multă tehnocraţie cât şi partizani ai curentului care doresc decalarea întregului proiect european. Nu este de ignorat în aceste circumstanţe nici conflictul cu I.A. conţinutul şi formatul situaţiilor financiare anuale. situaţiei financiare şi rezultatelor unei societăţi”. Hyden (1997) a subliniat că atenţia trebuie focalizată şi asupra concurenţei dintre normele „formate de piaţă” şi normele stabilite prin procesele democratice.

dar mai ales prin existenţa opţiunilor de încadrare în schemă a diferitelor elemente. Spre exemplu. „-” în structura capitalurilor proprii. • prudenţa. • profitul (pierderea) fie ca ultimă rubrică a activului. Directiva a 4-a prevede patru scheme. Ambele se caracterizează prin flexibilitate. Directiva a 4-a delimitează principiile contabile generale în conformitate cu care trebuie efectuată evaluarea: • continuitatea activităţii. Două dintre ele utilizează clasificarea cheltuielilor după natură. • asigurarea comparabilităţii şi echivalenţei acestor informaţii. • independenţa exerciţiilor. prin posibilitatea derogării de la costul istoric şi utilizarea valorii de înlocuire sau a altor valori. Deşi principiul costurilor istorice rămâne regula de bază în evaluare. fie înaintea activului imobilizat. se lasă posibilitatea de a înscrie: • cheltuielile de constituire. din 13 iunie 1983. Directiva a 7-a. • necompensarea. singura excepţie fiind entitatea de referinţă. Armonizarea este explicată prin aceleaşi considerente ca şi în cazul conturilor individuale. • permanenţa metodelor. grupul. fie ca element component al activului circulant (pentru cele de activ) sau al datoriilor (pentru cele de pasiv). Este vorba despre: • nevoia de informare financiară a asociaţilor şi terţilor. de a detalia sau regrupa diferite posturi. • contul de profit şi pierdere. • anexa (astăzi politicile contabile şi notele explicative).Conform directivei. fie separat. conturile sau situaţiile financiare anuale cuprind: • bilanţul. publicarea şi controlul conturilor anuale. de exemplu. prin articolul 33 se acordă o mare libertate statelor în realizarea procesului de evaluare. evoluţia acesteia şi performanţele grupurilor. Aceasta se manifestă atât prin posibilitatea oferită de articolul 4. cea de a doua fiind mai pregnant deschisă către analiza financiară. • conturile de regularizare. Aceasta se manifestă. Se precizează însă că statele membre pot cere şi întocmirea altor situaţii. fie cu semnul „+”. îmbrăcând forma de listă sau cont. în Regatul Unit normele contabile solicită întreprinderilor întocmirea şi publicarea unui tablou de finanţare. . sub formă de listă sau de cont. Pentru contul de profit şi pierdere. vizează armonizarea întocmirii conturilor consolidate. în principal. • costul istoric. fie ca element component al imobilizărilor necorporale. cu date despre situaţia financiară. • intangibilitatea bilanţului de deschidere. În plus. iar celelalte se folosesc de clasificarea cheltuielilor după funcţiile întreprinderilor. Directiva a prezentat două scheme pentru bilanţ: una sub formă de cont şi alta sub formă de listă. în locul societăţii individuale. Directiva a 4-a mai face precizări privind conţinutul raportului de gestiune.

dacă există. Aceasta duce la diferenţe privind reflectarea fiscalităţii amânate. există diferenţe de interpretare a acestora de la o ţară la alta (principiul prudenţei). are doar o valoare teoretică. Germania) şi cea a cursului de închidere. • Lipsesc precizările privind contabilizarea impozitului pe profit. sunt următoarele: • Directiva a 4-a nu face nici o referinţă asupra metodei de contabilizare a elementelor în devize. respectiv rapoartele financiare ale acestora. controlul şi publicarea acestora. • Armonizarea vizează sub aspectul tehnic şi principiile contabile. încercând să găsim şi răspunsuri acolo unde credem că este de aşteptat şi de înfăptuit acest lucru: • În ce măsură se poate vorbi de un progres pe linia armonizării contabile europene? Este posibilă o „reconciliere culturală contabilă” în sânul Uniunii Europene? • În contextul politic internaţional actual. asupra statelor europene care nu sunt membre? • Elaborarea unui cadru conceptual la nivel european ar reduce eforturile de armonizare.E. Directiva a 4-a nu a reuşit să tranşeze această problemă. Conflictul cel mai important rezidă în alegerea între metoda costului istoric (de exemplu. care este şi . propunem în continuarea studiului şi a analizei noastre câteva teme de reflecţie. locatorul să rămână proprietarul economic. În timp ce în ţările în care conturile se întocmesc într-o optică fiscală nu se face referinţă decât rareori la aceasta. Consecinţa acestei insuficienţe este utilizarea unei diversităţi de metode. în lumea anglo-saxonă impozitele amânate sunt contabilizate. diferenţele de conversie afectează (cazul Regatului Unit) sau nu (de exemplu. Studiile realizate au concluzionat că dacă în termeni de integrare a prevederilor Directivei a 4-a în legislaţiile ţărilor membre se poate vorbi de o armonizare a principiilor. Cea mai importantă este Directiva a patra. Directiva a şaptea care vizează conturile consolidate ale societăţilor de grup şi directiva a unsprezecea referitoare la informaţiile care trebuie oferite de filialele companiilor. în acelaşi timp? • Ce efecte are armonizarea contabilă a statelor din U. oferind şansa de a „visa” măcar la o Europă contabilă? Am văzut aşadar că procesul armonizării contabile în cadrul Uniunii Europene este parte a armonizării legii companiilor şi este guvernat de cele trei directive principale: Directiva a patra care se referă la conturile individuale ale companiilor. care deşi a introdus acest concept. este de „dorit” şi „posibilă”. • Proprietatea nu este percepută în acelaşi fel în diversele ţări. armonizarea contabilă a raportărilor financiare în cadrul U. Franţa) contul de profit şi pierdere. fac ca în cvasitotalitatea cazurilor. Este cazul Germaniei.E. Ea cere doar menţionarea în anexă a metodei utilizate. fapt care se reflectă în coexistenţa unor soluţii opozabile.Acest dispozitiv face precizări privind: condiţiile şi modul de întocmire a conturilor consolidate şi a raportului de gestiune. În multe ţări europene. Întrucât am văzut care sunt cele mai importante slăbiciuni ale directivelor contabile europene. Când cursul de închidere este utilizat. „Punctele nevralgice” ale armonizării prin directivele contabile europene. proprietatea economică nici nu există sau. criteriile fixate de Ministerul Finanţelor pentru atribuirea proprietăţii economice.

De exemplu. BGH (Bundesgerichtshof). precum şi ce fel de informaţii trebuie să cuprindă acestea. acea prevedere va trebui anulată. deoarece principiile puteau fi interpretate diferit în context internaţional. Directiva a patra a fost votată de Consiliu în anul 1978 şi prima dată teoretică de intrare în vigoare a sa a fost anul 1980. Este vorba despre curtea superioară supremă a Germaniei. 2. sau poate o companie să înregistreze un venit doar pe baza faptului că există o creştere a valorii generale pe piaţă? Există după cunoştinţa noastră un singur caz adus în atenţia Curţii Europene. Comisia a început consultările în anul 1965 iar în 1971 ia naştere şi prima propunere. contului de profit şi pierdere ale unei companii”.3 Comisia Europeană . ca de exemplu: convertirea valutelor străine. directivele au fost criticate şi pentru că nu cuprindeau multe aspecte ce erau bine cunoscute la acea vreme. este uşor de observat. Dar chiar şi aici apăreau probleme. 2. pe lângă tranzacţiile noi care nu puteau fi prevăzute. „Conturile anuale vor arăta o imagine adevărată şi fidelă asupra activelor. Oricum în 1973. prin simplul fapt că au ignorat paragraful 5 al Directivei şi nu l-au asimilat legislaţiei lor. Directiva a patra cuprindea însă principiile generale de evaluare şi se putea argumenta aplicarea acestora. poziţiei financiare. pentru a se oferi o imagine reală şi corectă în înţelesul paragrafului 3…”11 Unii comentatori consideră că germanii nu vor accepta niciodată această formulare. leasing-ul. 10 11 Comisia Europeană . ce se înţelegea prin a fi „realizat ceva?” Reprezintă aceasta faptul că o companie a vândut ceva într-o tranzacţie. Întrucât contabilitatea este tot mai mult privită acum ca un limbaj al afacerilor. p. A durat nu mai puţin de 26 de ani de la prima negociere până când ultimul stat a încorporat-o în sistemul său legislativ. şi ultima a fost Italia. p. art. în materie de drept civil care a apelat la Curtea Europeană şi a cerut interpretarea acestui principiu.Directiva a patra din Legea companiilor. De exemplu. legislaţia aflându-se deja într-o stare depăşită. Primii care au ratificat această directivă au fost Marea Britanie şi Danemarca în 1981. a fost puternic influenţată de gândirea economică germană. s-a petrecut o importantă schimbare care va marca cursul istoriei: conceptul britanic de „true and fair view” a fost introdus în cuprinsul directivei. la modul general. Oricum. când aplicarea unei prevederi reglementate prin această Directivă nu este compatibilă cu obligaţiile stipulate în paragraful 3. pensiile şi subvenţiile guvernamentale. presupunând că acele rapoarte întocmite în conformitate cu legislaţia sunt prin definiţie „reale şi corecte”. În privinţa Directivei a patra. Bineînţeles că toate acestea nu au fost cuprinse în directivele contabile ale Comisiei Europene. dacă vor înţelege în mod special interpretarea britanică a conceptului de imagine fidelă şi atitudinea britanică privind reglementările contabile.10 „În cazuri excepţionale. în anul 1991. 5 . art. Marea Britanie alături de alte ţări s-a alăturat Uniunii Europene şi în cadrul celei de a doua propuneri revizuite ale comisiei din 1974. Dar germanii au rezolvat „inconvenientele” acestui concept. pasivelor.baza celorlalte directive contabile şi care cuprinde principiile de bază ale evaluării şi specifică componenţa rapoartelor financiare. Dar.Directiva a patra din Legea companiilor. care. care implică principiile contabile şi anume principiul realizării. pe la mijlocul anilor ’80 au fost create multe instrumente financiare şi au început să fie tot mai mult utilizate pe pieţele financiare. au apărut pe parcurs multe probleme privind acest proces care s-a derulat lent.

169 şi 170 ale Tratatului.E. problemele legate de evaluare. profesionişti contabili şi academicieni. Comitetul de Contact a fost înfiinţat şi constituie parte a celei de a patra directive şi este compus din reprezentanţi ai guvernului şi ai Comisiei. iar funcţiile sale sunt specificate în articolul 52: „Un Comitet de Contact va fi format sub auspiciile Comisiei. b. cum au fost întocmite rapoartele financiare. • Discuţii cu I. Este. există. Chiar dacă directivele contabile nu au reuşit să îndrume cu succes.. la Bruxelles în ianuarie 1990. armonizarea aplicării acestei Directive prin intermediul întâlnirilor obişnuite. favorizând unul sau altul din modelele de armonizare.S. în mare măsură..A.A.U. reprezentantul Comisiei. • Constituirea unui Forum Contabil Consultativ. El a scris câteva articole despre armonizarea Comunitară în mod special şi despre cea internaţională în mod general. în concluzie.B. prevederile art. Sunt discuţii pe rol între I. cât şi un număr de cerinţe de dezvăluire a informaţiilor în raportul managerilor sau în notele explicative la bilanţ şi contul de profit şi pierdere.B. Leuven) Reflecţiile mele personale cu privire la opinia domniei sale exprimată în aceste articole sunt acelea că accentuează prea mult procesul.. acesta raporta despre viitorul armonizării standardelor contabile în cadrul U. oricum.E. discutându-se aspecte practice ridicate de aplicarea acesteia în plan operaţional. A patra directivă conţine forme standardizate ale conturilor anuale.B. (Karel van Hulle este administratorul principal şi contabilul şef al Comisiei C.E.” Nu am găsit în urma cercetărilor întreprinse prea multă informaţie făcută publică. multă implicare politică îndărătul multor articole scrise de diverse personalităţi. dar probabil „vocea” acestuia va putea fi auzită prin d-nul van Hulle. aspectul legal-juridic şi că normele I. reprezentanţi ai organizaţiilor europene ai principalilor utilizatori cât şi preparatori de conturi şi reprezentanţi ai organismelor de normalizare contabilă . şi de asemenea profesor de contabilitate la K. completările sau amendamentele acestei directive. totuşi acestea au îmbunătăţit conţinutul informaţional al rapoartelor financiare.Curtea Europeană restricţionează explicit interpretarea circumstanţelor foarte specifice cazului.S. Într-un articol scris de d-nul van Hulle. şi U. după părerea mea. dacă este necesar.A. Răspunsurile la criticile aduse directivelor am considerat că pot fi sintetizate şi prezentate sub trei aspecte sau secţiuni principale: • Înfiinţarea unui Comitet de Contact.. în anul 1992. de a facilita.S. nu pot fi acceptate în Europa dacă nu cumva vor fi înrădăcinate în procesul legal european. cel puţin utilizatorului. Tehnica dezvăluirii informaţiilor nu rezolvă problema consecinţelor economice şi financiare inegale care odată cu acestea sunt rezultatul cuantificării veniturilor. cu privire la acest Comitet de Contact. Se pare că inexistenţa unui consens asupra validării principiilor şi normelor trebuia „rezolvată” prin a arăta. ceea ce necesită în opinia noastră o oarecare îndemânare din partea utilizatorului care va trebui să facă singur toate ajustările pentru a reuşi să compare cifrele raportate de companii similare dar care provin din ţări diferite. Atât reprezentanţi ai guvernului.E. fără prejudiciu. de a recomanda Comisiei. în urma conferinţei organizate de către Comisia U. Funcţiile acestuia vor fi: a. destul de dificil să obţinem o imagine nuanţată despre care parte o influenţează pe cealaltă. nici un principiu general nu putea fi dedus din acesta.

pentru a facilita apropierea de activitatea Comisiei depusă pe linia armonizării contabilităţii. ca urmare a influenţării I. convergenţa acestor norme internaţionale cu directivele contabile şi cu Legea Comunitară.B.A.S. să sprijine.B.S. influenţeze „procesul de armonizare internaţională”. normele contabile internaţionale fiind menţionate în mod particular.S. viziuni şi atitudini în acelaşi timp.A. Dacă se realizează progrese fără adoptarea noii legislaţii. Forumul este prezidat de Comisie. nr. Aceasta va permite Uniunii să câştige în mod progresiv o poziţie mai influentă asupra activităţii I. Se crede însă la ora actuală în posibilitatea înregistrării unui succes mai răsunător din partea Comisiei.A.A. S-a găsit că există doar două conflicte majore: este vorba 12 13 European Accounting Review. S-ar putea să nu le placă.B. Într-un alt articol. Comisia poate decide de asemenea încorporarea propunerii de la Forum într-o recomandare”. Aceasta este provocarea armonizării. dar tot cred că normele comunitare sunt cu mult mai bune decât cele care există acum în alte ţări.naţională au participat la conferinţă. cu Directivele contabile europene ale U..B.E..13 Primul şi poate cel mai semnificativ rezultat al acestei noi abordări.” 12 O altă consecinţă a Conferinţei din 1990 a fost crearea Forumului Consultativ Contabil în sprijinul părţilor interesate de raportările financiare.E.E. (Van Hulle.. În anul 1995. Decizia se va lua de la caz la caz pe baza consultării cu membrii Forumului şi ai Comisiei de Contact. pag. incluzând stabilirea agendei de lucru. a fost un studiu comparativ întocmit de F. „dar s-a găsit puţin interes din partea americanilor”. şi este vorba în special de cei cotaţi la Bursa de valori din New York care nu acceptă standardele contabile europene. se spune: …”Comisia va trebui să decidă care statut se va acorda concluziilor trase în urma dezbaterilor din cadrul Forumului. Este de asemenea interesant a se observa cât de mândri sunt oamenii în privinţa propriilor lor reguli contabile şi de fapt cât de mare este mândria lor. al normelor I.:…”pentru a se asigura iminenta implicare europeană în activitatea continuă din cadrul I. se regăseşte propunerea ca U. 1993. astfel că rezultatele vor reflecta din ce în ce mai mult poziţia U. să asigure conformitatea.A. pentru a se afla dacă există divergenţe mari între cele două modele sau referenţiale de armonizare şi pentru a se descrie sistematic natura eventualelor diferenţe.B. Dar este de asemenea la fel de important ca U. 1992). Comisia a încercat în acest sens să iniţieze discuţii cu lumea contabilă americană despre recunoaşterea reciprocă a conturilor anuale. Comitetul de Contact va examina şi va căuta să stabilească o poziţie acceptată în viitoarele standarde preliminare publicate de I.”. Spre surprinderea profesorului van Hulle.E. În loc să aducă amendamente directivei. Comisia adoptă o nouă abordare sau chiar atitudine şi într-un comunicat de la comisie..S. O poziţie unanim acceptată din partea U. asupra acestora poate fi mai apoi transmisă I. COM 95(98) . 387-396 Armonizarea contabilă: o nouă strategie vis-a-vis de armonizarea internaŃională.E. domnia sa şi-a exprimat indignarea privind dificultăţile întâmpinate de procesul armonizării contabile europene:…”Este corect a spune că standardele contabile încă diferă destul de mult de la ţară la ţară..B.E. 2. Fondul acestei noi abordări sau viziuni o constituie preocuparea specială vis-à-vis de „actorii globali” care au nevoie de capital. la nivelul Comunităţii s-ar putea să nu se iniţieze noua legislaţie.S.A.E. asupra căruia vom mai reveni pe parcursul demersurilor noastre de cercetare ştiinţifică.. Desigur. rezultatul acestei conferinţe a fost că nimeni nu a mai dorit reducerea numărului de opţiuni sau alternative din Directiva a patra.S.

astfel încât nu s-a observat prea multă acţiune. se poate declara întreaga situaţie ca fiind cel puţin nesatisfăcătoare sau cum s-ar exprima poetul:…”şi tot ce-i neînţeles se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari”. Bucureşti. Ceea ce le trebuie europenilor pentru a face un pas înainte în procesul armonizării contabile credem că este o metodă mai structurată. Întrucât contabilitatea este un fenomen social reglementat.despre fondul comercial şi condiţiile de consolidare a conturilor de grup.abordare juridică Am afirmat anterior că U. este un actor internaţional. de asemenea diferenţe fundamentale între principiile contabile generale care descriu cele două referenţiale. Identificarea unui cadru contabil european . un cadru care să genereze „o bază unitară” şi să permită obţinerea de soluţii contabile într-un mod mai constructiv. şi pare de asemenea să comporte reglementări juridice. Ceea ce s-a subliniat până acum în literatura de specialitate în domeniul contabilităţii cu privire la armonizarea europeană este conflictul de interese. 10 14 . nu este nici o utopie ci este o realitate aproape palpabilă. mulţi contabili se vor teme de îndată ce vor auzi cuvântul lege şi metodă legală. Gândirea judiciară este destul de frecvent întâlnită.3. Este firesc ca un proces de interacţiune între oameni să presupună atât conflicte de interese cât şi o comuniune de interese şi la fel se întâmplă şi în cadrul cooperării europene. în drept.E.. Poezii antume. Se regăsesc.E. de vreme ce ambele modele de armonizare conţin un număr de opţiuni care în practică sunt utilizate în mod diferit şi conduc la rezultate divergente. Se simte tot mai acut nevoia unei metode care să conducă la identificarea unui adevărat cadru contabil comun ori a unei doctrine care să impulsioneze normalizarea contabilă în plină derulare în Europa. a o transfera unei profesii concurente-avocaţilor. Contabilitatea a fost şi este văzută în continuare ca şi un domeniu în care există numeroase interese şi prin urmare a fost ales modelul reprezentării şi a fost firesc să se reglementeze părţi ale contabilităţii. Considerând numai diferenţierile la nivelul principiilor contabile şi aria de cuprindere sub aspect tematic mult mai vastă a IAS decât a directivelor U. Parafrazându-l pe N. considerăm că această insuficienţă derivă din nesiguranţa ce poate fi recunoscută în privinţa obiectivelor armonizării contabile. întărind convingerile noastre că armonizarea nu este doar o sintagmă foarte în vogă în ultimele decenii sau chiar un trend. între cele două referenţiale. Dar în domeniul contabilităţii nu s-a afirmat suficient de combativ şi hotărâtor. pag. În „tradiţia continentală” se obişnuieşte să se discute despre soluţiile contabile ca despre convenţii. 14 5. adică soluţii dezvoltate ca acorduri după un proces de „negocieri” între diferitele grupuri interesate. Oricum însă. Din această analiză a Comisiei de Contact se desprinde concluzia că nu sunt diferenţe semnificative între aceste două modele de normalizare şi armonizare. deoarece pe bună dreptate pentru ei aceasta înseamnă a preda iniţiativa. transformând-o astfel realmente într-un puternic actor internaţional. L. însă raţiuni juridice nu s-au aplicat expres. Aceasta fiind o concluzie foarte surprinzătoare. „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”. concretizată în acţiune. considerăm că o asemenea metodă este relevantă şi că gândirea contabilă va deveni mai structurată. Legea are rolul de a codifica „acordurile” şi de a le oferi un temei juridic. „cea mai bună filozofie este cea a acţiunii”. Blaga. Editura Eminescu. 1988. Iorga.

Metoda juridică poate fi un asemenea dispozitiv. Prin utilizarea unei metode juridice. se acordă atenţie naturii politice a contabilităţii. Metoda juridică. precum şi reguli de conţinut. Rawls a arătat că oamenii. O cale simplă de a susţine o metodă juridică este a spune că astăzi contabilitatea este reglementată juridic în Europa. cu o abordare constructivă a contabilităţii. legea trebuie să se clădească pe angajament şi astfel ea devine puternică. întrucât pentru programul U. o raţionalitate politică şi nu una economică. multe cercetări bazate pe literatura britanică. care pe termen lung conferă echitate. de armonizare nu există nici un cadru conceptual în sens anglo-saxon adoptat. înseamnă că se impune necesitatea unei metode care să ia în considerare aceste aspecte.1991). În timp ce profesia juridică ne ajută să găsim sursele.pe care mulţi contabili le consideră ca o ameninţare. care să ajute la înţelegerea şi soluţionarea aspectelor contabile şi la emiterea judecăţilor de valoare într-o manieră mai structurată. dar există reguli de procedură. Iar această diferenţă contează. dar şi necesară. A considera contabilitatea ca un ansamblu de convenţii şi construcţii sociale. În demersurile noastre întreprinse. Imaginea şi forma juridică a fost considerată prea critică şi deci lipsită de interes în tradiţia contabilă anglo-saxonă. deoarece legea. profesioniştii contabili trebuie să interpreteze conţinutul lor. izvoarele relevante care susţin acordurile sociale. economia are de a face cu mai mult decât eficienţa „obtuză”. justeţe şi condiţii corecte de cooperare. În Europa este „potrivită” o metodă juridică. În ciuda acestui fapt. aşadar o metodă juridică nu este doar relevantă. Raţionalitatea politică ia în considerare faptul că. Până şi Solomons (1978. există de asemenea. atunci când îşi păstrează anonimatul. şi acesta este primul pas spre a prelua controlul asupra consecinţelor economice ale contabilităţii. Cum dictonul „pacta sunt servanda” s-a dovedit a fi o idee foarte rezonabilă în societate. asupra cărora s-a convenit. relaţia dintre drept şi contabilitate este mai controversată în Marea Britanie decât în restul Europei. Care principii sunt exacte şi care reguli se aplică este o chestiune pe care trebuie să o decidă actorii din acest domeniu. ei sunt gata să sugereze principii şi norme. la fel şi în ceea ce priveşte procedurile de interpretare a acestor reguli. care este bine cunoscut . nu este nevoie să punem sub semnul întrebării necesitatea unei metode juridice. Procesul de reglementare trebuie să fie unul deschis. legea este studiată prin rolul său ca mediu central de echilibrare a aşteptărilor sociale şi de facilitare a integrării. intrarea în Uniunea Europeană înseamnă că o ţară trebuie să-şi adapteze sistemul de drept pentru armonizarea acestuia cu procedurile stabilite în cadrul Comunităţii. De fapt. Procedurile juridice sunt.E. Aceasta este modalitatea logică de cooperare în societăţile complexe din punct de vedere politic şi interdependente economic. A utiliza o metodă juridică nu înseamnă neapărat a pune forma juridică înaintea substanţei economice a evenimentelor. aşa cum este ea propusă aici nu are drept rezultat nici unul dintre aceste lucruri. Cei care urmează o raţionalitate politică sunt gata să acţioneze în interesul public dacă şi alţii o fac. se comportă diferit faţă de situaţiile când trebuie să ia decizii făţiş şi să le susţină în interacţiunea lor cu alţii. Deosebirea constă mai degrabă în comportamentul care urmează un alt tip de raţionalitate. convenţii în sine. Aceasta înseamnă că atât regulile cât şi procedurile de interpretare a regulilor sunt acorduri sociale. dreptul în esenţă şi în această ipostază nu se poate baza numai pe ameninţarea cu pedeapsa. Astăzi. cum ar veni.

viziune asupra viitorului: care este obiectivul final şi suprem al armonizării comunitare? Cea de a treia dintre dimensiunile hermeneutice este exterior/interior. Astfel. Suntem de acord cu Miller & Power (1992) asupra faptului că în practică aceasta nu este o chestiune de „variante”. Metoda juridică utilizată aici este metoda interpretării. trecut/viitor. regulile trebuie interpretate din principii iar principiile trebuie să fie definite din regulile specifice precizate în directive.. considerăm că regulile specifice ale directivelor trebuie interpretate din principiile contabile generale şi din obiectivele U. admite că aceasta are consecinţe economice.. există . care a fost şi este încă mult discutată în literatura de contabilitate. Aceste trei dimensiuni vor fi aplicate în studiul nostru pentru a selecta sursele de date relevante care ne pot ajuta să tragem concluzii asupra contabilităţii europene.E.” Metoda juridică se referă la regulile de procedură şi poate fi utilizată indiferent dacă reglementarea este sub formă de lege sau nu. numeroase teorii contabile concurente nu sunt ipoteze referitoare la chestiuni empirice. Conform hermeneuticii. tragem aceleaşi concluzii ca şi cele ale lui Hyden pentru studiile de drept care pot să fie dogmatice/aplicate sau interpretativ/descriptive. Pentru a începe cu prima dimensiune. nu suntem de acord nici cu Ordelheide (1996) care pretinde că regulile specifice pot fi interpretate separat de principiile generale (lex specialis se aplică înaintea lex generalis). cea a părţii/întregului. Asemenea argumente nu pot fi rezolvate doar prin a lua în considerare dovezile empirice. În societăţile moderne de astăzi calea aleasă a fost cea a unei combinaţii. dar să avem totodată şi o concepţie. Opinia domniei sale se armonizează bine cu propriile noastre raţionamente în această chestiune. ci mai degrabă pe cât de utile se consideră a fi acestea. Ele vizează mai degrabă idei produse de om.ceea ce în opinia noastră este situaţia Directivelor comunitare. Dacă ne concentrăm pe contabilitate ca şi domeniu reglementat. Dezbaterile cu privire la diferite sisteme de măsurare sau evaluare par a se concentra nu pe abilitatea ori capacitatea lor de a măsura empiric elementele. pe care statele membre trebuie să le urmeze. Multe elemente contabile nu pot fi observate în lumea reală. declaraţiile contabile sunt alcătuite în special din fenomene non-empirice. Astfel. Archer (1993) este de părere că jurisprudenţa este utilă dacă reglementările sunt promulgate de către organizaţii private. Lehrberg (1996) afirmă că metoda juridică este extrem de valoroasă dacă legea sau alte surse de drept nu sunt contradictorii . amestec între reglementarea publică şi cea privată.E. comune din cadrul U. Bromwich are un argument puternic împotriva acestei opinii şi a „teoriei hărţilor”:…”oricum. Condiţiile exterioare sunt regulile de procedură stipulate în acordurile reciproce. În cadrul acestei secţiuni nu ne ocupăm de chestiunea reglementării publice sau private. există trei dimensiuni într-o interpretare: parte/întreg. exterior/interior. el făcând deosebirea între o „bază dogmatică-legală” şi „jurisprudenţă”. spre deosebire de hărţi. În afară de acestea. neutre asupra contabilităţii. iar metoda promovată în aceste rânduri ţine cont de aceasta.pentru că accentuează părerile profesionale. A doua dimensiune a interpretării este dimensiunea timp. trebuie să cercetăm procesul istoric care a dus la dezvoltarea directivelor cu condiţiile sale. Dacă vrem să înţelegem cum trebuie să interpretăm conţinutul directivelor europene astăzi. şi nici cu dorinţa exprimată de Alexander & Archer (1998) de a avea o metaregulă care ar putea ajuta unilateral la înţelegerea specificului dezirabil.

cu cel al curţii din SUA. De exemplu. • Practica tribunalelor Comunităţii Europene. Activitatea de pregătire este utilizată foarte puţin în dreptul cutumiar. adică asupra cărora toţi pot fi de acord că ele sunt permise. precis întrucât ambele curţi de justiţie au o poziţie centrală în cadrul sistemelor lor de drept.E. directivele. Dacă comparăm rolul curţii de justiţie a U. Trebuie de asemenea să reţinem că procesul juridic în U. Sistemele de drept europene sunt împărţite tradiţional în două mari grupuri: tradiţia dreptului civil şi cea a dreptului cutumiar jurisprudenţial. cum sunt: decretele. a acordat atenţie de asemenea şi reglementărilor care nu au un caracter obligatoriu.. În caz de conflict între justiţia scrisă şi cea nescrisă.139). Instituţiile administrative (incluzând tribunalul. Curtea U. este extrem de politic. propunerile şi declaraţiile. este diferit de rolul tribunalului în ţările care aplică dreptul civil. Însă Curtea U. care se bazează mai mult pe practică. care sunt condiţiile în implementarea directivelor? Un aspect important al unei metode juridice este acela de a identifica ce surse pot fi utilizate pentru interpretări. atunci este mai interesant de aflat acele soluţii care sunt într-adevăr convenţii. este o instituţie centrală în cadrul proceselor politice. documente juridice scrise. decât a găsi limita maximă a permisivităţii.condiţiile interne ale statelor membre. secundară. Întrebări care se nasc firesc. atunci reglementările obligatorii sunt cele mai relevante. Sursele de drept identificate la nivelul Uniunii Europene sunt următoarele: • Materiale. principiile pot fi utilizate pentru a respinge sau anula justiţia scrisă. legiferate de instituţiile comunitare. putem afirma că Curtea U. curtea de justiţie) sunt conduse de instituţii politice şi de voinţa politică în mare măsură. propunerile şi declaraţiile. nu există o ordine ierarhică clară între sursele de drept şi rolul Curţii supreme a U. întrucât procedurile juridice sunt convenţii între părţile implicate şi se aşteaptă ca grupuri diferite să se implice în zone substanţial diferite. Materialul secundar este alcătuit în special din documente promulgate. pe când curtea americană ar trebui să exercite control juridic asupra proceselor politice. Tradiţia dreptului civil se bazează mai mult pe litera legii decât tradiţia dreptului cutumiar. directivele şi rezoluţiile au caracter obligatoriu. Principiile juridice generale sunt considerate ca sursă juridică în sine.E. Decretele. datorită internaţionalizării. este dominată de voinţa politică şi judecătorii acţionează adesea ca . există o tendinţă bine conturată. • Principii juridice generale.E. dar poate fi utilizată ca şi ghid de interpretare al acesteia. Dacă metoda juridică trebuie folosită pentru soluţionarea conflictelor.E.E. iar argumentele provenite din intenţie legislativă sunt mult mai puţin întâlnite în Marea Britanie decât în oricare altă ţară. completează teritoriul cercetării noastre: care a fost poziţia iniţială a statelor membre?. Dar dacă se utilizează metoda juridică pentru a decide asupra ceea ce s-a hotărât de fapt. pentru că se resimte nevoia de a găsi linia de demarcaţie între ceea ce este permis şi ceea ce nu este permis. Nu în ultimul rând. • Doctrină. Selecţia surselor variază de asemenea între diverse zone substanţiale şi acest lucru este destul de firesc. cea a utilizării diverselor surse şi a efectuării diferitelor ponderi ale acestora. ea nu poate anula justiţia primară.E. care are un rol bine stabilit. directivele sunt negociate în final de reprezentanţi ai guvernelor statelor membre. nu. (Hartley 1994. Materialul juridic scris poate fi împărţit în material primar şi material secundar. p. În pofida acestui lucru. rezoluţiile.

deşi nu sunt oficiali aleşi în această calitate. de onoare ai expertizei legale juridice. pe când judecătorii curţii americane sunt numiţi ca membri distinşi. .reprezentanţi ai ţărilor lor.

Capitolul 6. Strategii de armonizare contabilă adoptate de IASB Având în vedere internaţionalizarea pieţelor financiare, de unde necesitatea „dotării” marilor întreprinderi multinaţionale cu un ansamblu de norme, norme cu privire la care se năştea fireşte întrebarea, cine le va defini, problema care se punea era deci, cui să revină sarcina de a gestiona acest proces de elaborare, revizuire şi perfecţionare a normelor contabile. Comisia americană de valori mobiliare dorea ca standardele americane să devină elemente de referinţă, dar multe alte ţări doreau afirmarea mai evidentă a normelor internaţionale. Şi în interiorul Uniunii Europene, ca răspuns la întrebarea de mai sus, organismele de normalizare începeau să se agite. Nevoia de schimbare se făcea simţită tot mai acut. Ea venea atât din exteriorul cât şi din interiorul Uniunii Europene. Astfel, decizia Comisiei Europene de a accepta participarea în Comitetul consultativ al IASC din 1990, în calitate de observator, a fost întâmpinată favorabil de majoritatea statelor membre. Cu toate acestea însă, participarea Comisiei la lucrările IASC, s-a confruntat cu o serie de probleme. Frecvent, explicaţia pentru aceste greutăţi se găsea în faptul că, pentru multe dintre temele discutate de IASC, nu există un răspuns clar în directive. Toate organismele interesate au în ultimii ani pe prim planul agendei lor de lucru, necesitatea de a dinamiza procesul de armonizare în domeniul contabil. În acest sens problema cea mai stringentă era aceea a întreprinderilor multinaţionale iar una dintre soluţiile posibile era excluderea lor din câmpul de aplicare a directivelor, lăsânduli-se libertatea de a utiliza alte norme contabile. Soluţia nu era, totuşi lipsită de complexitate, deoarece trebuia să se clarifice, pe de o parte ce tip de societăţi ar intra în această categorie iar pe de altă parte, ce norme contabile să le fie autorizate, cele internaţionale, americane sau ambele. Mai mult, ea ar fi necesitat modificarea directivelor, fapt ce ar fi cerut o perioadă mai lungă şi renunţarea la abordarea omogenă, în materie de armonizare contabilă, abordare care fusese până acum piesa de rezistenţă a Uniunii Europene. Continuând aceeaşi idee, soluţia recunoaşterii mutuale a conturilor anuale, printr-un acord cu Statele Unite, nu trezea interes americanilor, deoarece normele lor erau, oricum recunoscute, ca să nu mai vorbim despre faptul că eterogenitatea directivelor nar fi permis să se dispună de un ansamblu de norme detaliate, care să răspundă exigenţelor acestora. După ce s-a renunţat la revizuirea directivelor, proiectul fiind considerat de prea mare anvergură şi costisitor, s-a eliminat totodată şi soluţia creării unui organism european de normalizare contabilă, pentru a nu da naştere la un al treilea nivel de norme, la nivel european s-a fixat prioritatea convergenţei normelor naţionale cu cele internaţionale şi s-a urmărit conformitatea între IAS – uri şi Directive. Responsabilii IASC s-au arătat disponibili să revadă orice normă care nu ar fi fost în conformitate cu Directivele. Examinarea normelor contabile internaţionale a fost încredinţată unui grup de lucru restrâns, care reunea experţi reprezentanţi ai statelor membre, grup prezidat de Comisia europeană. 6.1. Premise ale elaborării strategiilor de armonizare contabilă internaţională

În comparaţie cu modul de aplicare a Directivelor europene, IASC emite norme care nu sunt obligatorii. Pe de altă parte, în activitatea sa, IASC nu suferă, de o interfaţă politică, deci poate căuta cea mai bună soluţie tehnică la anumite aspecte contabile. În ceea ce priveşte scopul pentru care IASC a fost creat pot să apară unele îndoieli, fiindcă centrul de interes îl constituie conturile consolidate ale societăţilor multinaţionale cotate la bursă. IASC pretinde însă a fi în serviciul întreprinderilor comerciale din întreaga lume. Eforturile de armonizare întreprinse de acest organism se îndreaptă spre realizarea unui veritabil consens internaţional şi spre suprimarea barierelor create de autorităţile bursiere. Se invocă nu de puţine ori că acest comitet reprezintă o sursă de inspiraţie sau un punct de reper pentru normalizatorii naţionali. Acest lucru este foarte adevărat, dar IASB este prea adaptat întreprinderilor multinaţionale pentru a putea răspunde unor necesităţi ale unor economii în creştere. Prin urmare, IASB ar trebui luat ca referenţial şi nu ca o regulă de aplicat de către aceste ţări. Gilbert Gelard, referindu-se la IASC, sublinia: „Este o garanţie împotriva adoptării, la nivelul întregii comunităţi financiare, a normelor americane, făcute pentru americani, fără contrapropuneri echilibrate, ţinând cont de idei valabile care ar putea fi emise de neamericani”. Trebuie menţionat faptul că, începând cu anii ’80, IASC a adoptat o nouă politică de armonizare, definită printr-o mai mare implicare în realizarea unor norme contabile recunoscute de bursele de valori din întreaga lume. Astfel un acord între IASC şi IOSCO, încheiat în anul 1987 a condus la elaborarea unui program de ameliorare finalizat în 1989 şi al cărui scop era eliminarea în cea mai mare parte a opţiunilor existente la nivelul normelor şi de a se completa subiecte neacoperite din practică. Teoretic dar probabil şi practic, programul ar fi condus la acceptarea normelor de către IOSCO, fără a se ajunge la modificarea rolului IASC. Sau, cu alte cuvinte, IASC ar fi devenit un organism oficial de normalizare contabilă. Comparativ cu beneficiile mari rezultate în urma deschiderii către piaţa financiară americană, pentru societăţile europene cotate, după cum evaluează specialiştii, costul unui asemenea program era nesemnificativ. Şi pentru a întări cele menţionate anterior, acordul s-a constituit, de asemenea, într-un real stimulent pentru organismele naţionale de normalizare, în vederea alinierii cerinţelor normelor contabile ale IASC. Programul a fost însă abandonat, ca urmare a refuzului comisiei tehnice a IOSCO de a recunoaşte normele contabile revizuite. Şi redefinit ulterior în 1995. Un singur lucru este foarte clar aici. În absenţa înţelegerii dintre IASC şi IOSCO, câştig de cauză de regulă au avut normele contabile americane iar în aceste condiţii Comisia Europeană, aflată la ora maturităţii sale în materie de strategie de armonizare contabilă, a conştientizat că orientarea spre referenţialul internaţional ar putea fi o soluţie. Pentru a facilita utilizarea IAS – urilor şi în acelaşi timp asigurarea respectării directivelor se cer următoarele: • în vederea respectării normelor IAS existente, trebuie depăşit orice conflict între standarde (norme) şi directive; • în vederea respectării viitoarelor IAS, Uniunea Europeană va trebui să fie în măsură să asigure că acestea nu vor conţine conflicte fundamentale cu directivele europene. În prezent, în condiţiile recunoaşterii mutaţiilor structurale produse în contabilitatea internaţională ca urmare a fenomenelor de globalizare şi

internaţionalizare a pieţelor de capitaluri, premisele create în vederea elaborării unor noi strategii de armonizare contabilă sunt: • rezultatul acordului sau a înţelegerii dintre IASC şi IOSCO; • amendarea Directivei a 4-a, anunţată de Comisia Europeană pentru a facilita astfel utilizarea IAS; • reacţia pozitivă a anumitor ţări europene la nevoile unor societăţi cotate la bursele de valori, prin adoptarea unei noi legislaţii care se îndreaptă spre anumite reguli contabile acceptate internaţional; • introducerea monedei euro încurajează o mai mare transparenţă în contabilitate prin impunerea unui singur cadru contabil conceptual. IASC este singurul organism care asigură conceperea şi perfecţionarea de norme contabile, la nivel internaţional. Chiar dacă ONU şi OCDE au puterea să elaboreze norme, ele nu-şi asumă „de facto”, rolul normalizator şi se bazează pe lucrările IASC. După cum ştim, normele internaţionale, se referă în general la evaluarea, prezentarea şi comunicarea informaţiilor, relative la situaţiile financiare ale întreprinderii. Sub aspectul redactării lor, ele sunt de inspiraţie britanică, adică: destul de concise, vizând mai mult principiile decât regulile şi lăsând o marjă largă de manevră judecăţii profesionale. Această concepţie este opusă celei specifice normelor americane, emise de FASB, care sunt extrem de detaliate. Ceea ce îl face pe Gilbert Gelard, să afirme că: „nu trebuie să pui toţi anglo-saxonii în acelaşi coş”. Cu toate acestea, multe ţări europene au simţit că IASC a constituit în mare parte un front în favoarea SUA şi a Regatului Unit. În acest sens, reputatul profesor C. Nobes spunea: „Într-o oarecare măsură, IASC a fost văzut ca un cal troian ce ascundea inamicul anglo-american înăuntrul unei respectabile faţade internaţionale. Calul este condus în inima Europei şi de aici contribuţia sa subtilă la subminarea contabilităţii continentale tradiţionale.” Destul de „grele” aceste cuvinte ale renumitului profesor Nobes, în comparaţie cu viziunea optimistă a lui Gelard. De unde, revelaţia noastră de moment este că, armonizarea presupune şi o apropiere prealabilă a diferitelor moduri de a gândi, înainte de a acţiona. 6.2. Etape ale procesului strategic de normalizare şi armonizare contabilă internaţională, elaborat de I.A.S.B. IASC, astăzi IASB este o operă instituţională a profesiei contabile. Din anul 1983, membrii IASB includ toate organismele profesionale contabile, membre ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor. Să înţelegem deci că, normele contabile sunt opera contabililor. Sau mai bine să fim realişti ! Clemenceau spunea că, războiul este un lucru prea important pentru a fi încredinţat militarilor. Analizând critic procesul istoric de normalizare contabilă din Statele Unite, Bernard Colasse, releva că: „…normalizarea contabilităţii este, socialmente, prea importantă, pentru a fi încredinţată numai contabililor. În acest efort uriaş se înscriu, pe o poziţie privilegiată, investitorii şi statul, dar şi alţi utilizatori de informaţii contabile precum partenerii comerciali, sistemul financiar – bancar, sindicatele etc.” (citat preluat din N. Feleagă, Sisteme contabile comparate, Ediţia a II-a, vol. II, Normele contabile internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2000, pag.16)

Desigur o etapizare a procesului istoric al armonizării contabile internaţionale, este o activitate extrem de complexă care cere foarte multă răbdare, rigurozitate dar şi migală. Precizia chirurgicală cu care trebuie disecat ştiinţific un asemenea subiect generos, a invitat pe mulţi cunoscători de contabilitate internaţională la un asemenea demers. Nu sunt puţin cei care s-au aplecat asupra subiectului în speranţa de a aduce ceva nou în cunoaşterea procesului de armonizare dar câţiva sunt cu adevărat cei care au înţeles despre ce este vorba. Nu ne propunem ceva atât de îndrăzneţ, dar în urma analizei aprofundate efectuate asupra procesului, constatăm că o parte din fazele unui asemenea proces de armonizare contabilă internaţională se suprapun etapelor strategice ale IASB, parcurse în realizarea rolului său normalizator şi armonizator. Astfel pentru a marca aceste etape, vom purcede la prezentarea unei retrospective a locului şi rolului IASB, în armonizarea contabilă internaţională între anii 1973 şi 2003. Etapa cuprinsă între anii 1973-1988: În căutarea consensului O caracteristică de bază a activităţii IASC este dată de abordarea consensuală şi caracterul democratic al procesului de adoptare a normelor. Rezultat al acestui demers, normele publicate între 1973 şi 1988 ofereau opţiuni destul de largi şi favorizau acceptarea lor de către un număr mare de întreprinderi. Utilizându-se acest joc al opţiunilor care figura în aceste norme, aceeaşi operaţie putea să fie contabilizată în mod diferit, respectându-se fără mari probleme zona conformităţii cu normele IASC. Din nefericire, este evident că un asemenea demers – căutarea consensului – se făcea în detrimentul obiectivului armonizării şi comparabilităţii situaţiilor financiare. Pentru a rezuma se poate spune că, primele norme internaţionale descriau toate practicile recunoscute în lumea occidentală, fiind eliminate cele care erau calificate ca prea deviate sau extravagante. Cu alte cuvinte, evocând cele zise de preşedintele organismului internaţional, în acea vreme: „ceea ce este important în normele IASC nu este ceea ce ele autorizează, ci ceea ce ele interzic”. Această etapă a procesului strategic de armonizare al IASC, s-a dovedit a fi o fază de pionierat, caracterizată de o abordare suplă, pe opţiuni, care a condus la norme internaţionale foarte populare, fiecare regăsindu-se în normă, nimeni nefiind exclus. Etapa cuprinsă între anii 1989-1993: În căutarea comparabilităţii Faza consensului a condus la o perioadă de lipsă de credibilitate. Un text care permite un lucru şi contrariul său este o normă ? Aceasta este întrebarea care a marcat perioada amintită. Din răspunsul negativ la această întrebare a apărut ideea de a nu reţine, dintre opţiunile existente, decât una, în numele asigurării comparabilităţii datelor. Şi măsura a fost luată. În ianuarie 1989, IASC a publicat, un proiect E 32 „Comparabilitatea situaţiilor financiare”, care viza tocmai reducerea numărului de opţiuni contabile. Proiectul a devenit realitate în noiembrie 1993, pentru că el a dat naştere la publicarea a zece norme revizuite, aplicabile pentru prima dată în exerciţiile deschise începând cu 1 ianuarie 1995. Normele contabile internaţionale, vor permite, începând cu acea dată, în unele cazuri, utilizarea a două prelucrări contabile pentru tranzacţiile şi evenimentele de aceeaşi natură, una din prelucrări fiind denumită „prelucrare de referinţă” iar cealaltă, „altă prelucrare autorizată” . Declaraţia de intenţie privind „Comparabilitatea situaţiilor financiare” din 1990, dădea explicaţia următoare:

„Consiliul s-a pronunţat că trebuia să fie utilizat semnul de „prelucrare de referinţă”, în locul expresiei propuse, „prelucrare preferenţială”, pentru cele câteva cazuri în care el continuă să autorizeze o alegere pentru prelucrarea contabilă a tranzacţiilor şi evenimentelor de aceeaşi natură. Expresia „prelucrare de referinţă” reflectă într-un mod mai exact intenţia Consiliului de a identifica un punct de referinţă, atunci când trebuie să se facă o alegere între mai multe alternative”. Obiectivul acestei etape strategice se pare că avea o notă politică: de a face standardele contabile internaţionale acceptabile pe toate pieţele financiare din lume. Perioada a fost marcată de mai multe reuşite decât cea precedentă iar procesul de armonizare contabilă internaţională raportat la realizările organismului a progresat şi a intrat în linie dreaptă, cea a armonizării în principal prin referire la standardele internaţionale. 1994 – Un an dificil pentru IASC Deoarece IASC era în plin proces de consolidare a rolului său de principal organism normalizator şi armonizator, alţi actori globali „binevoitori” interesaţi în subminarea poziţiei ocupate de IASC s-au opus destul de vehement unor norme ale organismului. Astfel, în timp ce IASC tocmai îşi publica unele standarde revizuite şi ameliorate, se năşteau incertitudini importante, referitoare la viitorul organismului internaţional în procesul de armonizare contabilă. Acestea s-au constituit în adevărate semne de nelinişte şi pentru procesul de armonizare în sine, care considerăm se suprapune în acest caz acestei perioade controversate şi zbuciumate traversate de IASC. IOSCO este unul dintre adversarii IASC – ului în această etapă, deoarece respinge o parte din standardele internaţionale. Această respingere s-a produs întrucât IOSCO în 1993, aprobase o listă de aspecte contabile esenţiale, pe care întreprinderile multinaţionale trebuiau să le trateze, în mod obligatoriu, în prospectele de emisiune de titluri şi în notele de informaţii. Cu ocazia conferinţei sale anuale din 1994, IOSCO a considerat însă că zece din standardele internaţionale, ce tratau astfel de aspecte contabile esenţiale, nu erau acceptabile. Opoziţia faţă de dispoziţiile unor proiecte de normă ale IASC, apare şi din partea întreprinderilor, şi se manifestă cu evidenţă în cazul normelor revizuite IAS 9 „Costurile activităţilor de cercetare şi de dezvoltare”, care ulterior este abrogată şi înlocuită de IAS 38 „Imobilizările necorporale” şi IAS 22 „Grupările de întreprinderi”. Posibilitatea publicării unei singure imagini a conturilor reglementate, se reduce în contextul utilizării standardelor. Dacă, până acum căutarea unui consens mai mare limita numărul de divergenţe între normele IASC şi cele naţionale, revizuirea normelor va introduce divergenţe noi, semnificative. După ce, în 1990 Uniunea Europeană, declarase că încurajează o acţiune concertată cu IASC, în vederea avansării procesului de armonizare internaţională, acum strategia europeană în materie contabilă dădea semne vădite de ezitare. Şi aceasta deoarece, UE lăsa să se înţeleagă că s-ar putea orienta spre conceperea de norme contabile proprii, reproşând organismului internaţional în special elaborarea de standarde puternic inspirate din normele americane considerate inadaptabile contextului european. Sau un fel de „îmi iau jucăriile şi plec”, „mă descurc mult mai bine singur”, în traducere, poziţia luată de UE. 1995,” Soarele se iveşte printre nori”, adică semnele unei prime evoluţii pozitive

În prima parte a anului 1995, apar semnele dezamorsării stării de criză contabilă. Franţa şi Germania iau poziţii în favoarea standardelor internaţionale. Mai întâi, în Franţa se ia poziţie în favoarea normelor IASC, poziţie care se manifestă, în mod practic prin: • avizul organismului francez de normalizare contabilă, CNC, din ianuarie 1995, care acceptă ca revizuirea normelor IASC să poată antrena, în anumite condiţii, o schimbare de metode contabile în conturile franceze; • avizul favorabil al Comisiei franceze de valori mobiliare, din mai 1995, care pleda pentru aplicarea standardelor internaţionale revizuite. În caz contrar, în scurt timp, toate ţările lumii ar aplica standardele americane, ceea ce ar face să se prefere un prezent imperfect decât un prezent perfect dar inaccesibil. În ceea ce priveşte Germania: • în 1994, trei grupuri farmaceutice şi/sau chimice semnificative şi cu greutate, Bayer, Schering şi Hoechst, au adoptat standardele internaţionale; • Ministrul justiţiei a propus autorizarea întreprinderilor care doreau să se coteze pe pieţele financiare străine, să utilizeze normele IASC pentru conturile lor consolidate, în timp ce conturile individuale continuau să se întocmească în conformitate cu normele germane. Pragmatismul german era totuşi contestat de eventualitatea unei ilegalităţi vizavi de Directivele contabile europene. În sfârşit, în Statele Unite, Comisia americană de valori mobiliare, SEC, continuă să solicite, pentru conturile publicate conform standardelor internaţionale, un tablou de corespondenţe, cu imaginea generată de aplicarea standardelor americane, cu excepţia câtorva aspecte referitoare la: duratele de amortizare a diferenţelor din achiziţie, conversia situaţiilor financiare ale întreprinderilor care îşi prezintă conturile lor în moneda unei economii hiperinflaţioniste, tabloul de trezorerie. În iulie 1995, la Paris, IOSCO a ţinut cea de a douăzecea sa conferinţă anuală. Ca rezultat al acestei conferinţe, IOSCO şi IASC au încheiat un acord prin care stabileau o listă de domenii contabile, care până în anul 1999, urmau să facă obiectul unor norme noi internaţionale, sau al revizuirii de norme IASC deja existente. Obiectivul celor două organizaţii era şi este în continuare ca, situaţiile financiare întocmite în conformitate cu normele IASC, să poată fi utilizate şi recunoscute pe toate pieţele bursiere ale lumii, în special în Statele Unite, pentru emisiuni şi cotaţii transfrontaliere, fără nici o corespondenţă cu normele contabile naţionale ale ţărilor în care fiinţează diversele pieţe. De fapt, IOSCO trebuia să reexamineze, în 1999 sau 2000, ansamblul de standarde internaţionale, pentru a da acordul său cu privire la utilizarea lor, pentru toate cotaţiile şi emisiunile internaţionale. Decizia de a aştepta ca un ansamblu de norme să fie acceptat în 1999, şi nu să se adopte o abordare „normă cu normă”, era considerată ca având cele mai mari şanse de reuşită. Deoarece, consecinţele acordului IASC – IOSCO s-au făcut resimţite şi la nivel european, această etapă strategică de armonizare contabilă în care s-a aflat IASC, în

şi deci a calităţii acestora. Încurajate de pasul înainte realizat de acordul IASC – IOSCO. de asemenea. SIC cu ocazia pregătirii interpretărilor. 1997 – Un an important în evoluţia strategiei de armonizare internaţională a IASC – Înfiinţarea Comitetului permanent de interpretare Consiliul IASC în anul 1997 a format un Comitet permanent de interpretare (Standing Interpretations Commitee: SIC) pentru a examina. în special cu Uniunea Europeană şi unele întreprinderi europene. dar care nu au fost examinate. aceeaşi abordare. a acceptat să participe la lucrările Consiliului IASC ca observator şi a invitat. • în timp ce IASC. Prin urmare. considerăm că poate fi asimilată şi validată şi ca o etapă a procesului de armonizare contabilă internaţională. • cât şi probleme emergente. în privinţa manierei de a duce la bun sfârşit acest acord. consultă comitetele naţionale similare. subiecte noi care se raportează la o nouă normă contabilă internaţională existentă. în disputa cu standardele americane sau în detrimentul unui eventual referenţial la nivel european. Pe de altă parte. Comitetul abordează probleme a căror importanţă este suficient de generală. suprapunându-se etapei de evoluţie în care s-a situat IASC. deoarece: • IOSCO dorea să procedeze la o examinare independentă a fiecărei norme publicate de IASC. în acest scop de către organismele membre. în absenţa instrucţiunilor. care au fost desemnate. IASC la Forul său consultativ. Interpretările acoperă: • atât probleme ajunse la maturitate. ţările Europei comunitare au manifestat cu claritate voinţa lor de a favoriza: • calea normelor IASC. în acord cu normele IASC. prin participarea IOSCO în Comitetul consultativ al IASC. Rezultatul a fost fructuos şi validat de mediul de afaceri internaţional: la sfârşitul anului 1995. Comisia europeană. considera că. Dincolo de conflictele cu IOSCO. Această examinare este realizată în contextul standardelor contabile internaţionale existente şi al cadrului IASC. IASC a ameliorat calitatea relaţiilor sale cu alţi parteneri. în cadrul standardelor internaţionale existente. la rândul ei. atunci când a fost elaborată norma. rezolvându-se astfel problema majoră a incompatibilităţii standardelor internaţionale cu directivele europene. Asta a determinat Uniunea Europeană să-şi revizuiască atitudinea faţă de IASC şi să renunţe la a-şi crea un referenţial contabil de nivel european. IASC şi IOSCO nu aveau. şi nu pe cele care vizează un număr mic de întreprinderi.anul 1995. organismul internaţional de normalizare dorea ca IOSCO să colaboreze mai mult în ameliorarea procesului de elaborare a normelor. această examinare şi acordul asupra normelor publicate să fie implicite. în urgenţă. într-o primă etapă. Înnoirea strategiei IASC . Perioada cuprinsă între 1998 – 2000. în mod obligatoriu. practici nesatisfăcătoare. • implementarea efectivă a referenţialului IASC în Europa. problemele contabile susceptibile să facă obiectul prelucrărilor divergente sau inacceptabile. Comisia îşi prezenta noua sa strategie: actualizarea directivelor şi evoluţia normelor la nivelul UE numai pentru marile întreprinderi.

menit a găsi soluţii cu privire la noua strategie de urmat. şi va cuprinde două organisme principale: Trustul (Trustees) şi Comitetul (Board). IASC va fi organizat ca un organism independent. Reforma IASC şi redefinirea strategiilor sale de acţiune pentru a se accelera procesul de armonizare internaţională. • Contractele de asigurări. din 18-19 noiembrie 2003. fără ca interesele regionale sau o componenţă particulară să-l influenţeze. a justificat şi schimbarea denumirii şi a siglei din IASC în IASB. comitetul IASC a numit un grup de lucru: „Strategie” (Strategy Working Party). pe 30 martie la Berlin. „organismele de normalizare contabilă vor trebui să lucreze în comun pentru ca numeroasele norme contabile naţionale să conveargă spre un limbaj contabil global”. • Leasing. preşedintele IASB. domnul Stig Enevoldsen. 6 din Europa. Comitetul se va compune din 14 membri. documentul fiind publicat şi pe Internet. Pe lângă Comitet vor funcţiona Comitetul interpretărilor şi un Comitet de consiliere (Standards Advisory Council). pe site-ul web al IASC. Acesta va avea competenţele necesare în numirea membrilor Comitetului şi va fi format din 19 membri: 6 din America de Nord. speranţe. • Revizuirea IFRS . interpretările date standardelor internaţionale. Europa. Noul organism menit a asigura fondurile necesare bunei funcţionări a IASC va fi Trustul. Această susţinere a fost acompaniată de aprobarea venită din partea unor organisme naţionale de normalizare. • Beneficiile angajaţilor. „IASC Current Trends and Future Perspectives”. adică „International Accounting Standards Board”. Nouă structură este definită de câteva axe.În anul 1997. . SWP a publicat raportul său la sfârşitul anului 1999. ce urmau a fi dezbătute şi amendate: • Grupări de întreprinderi. „Structurarea IASC pentru viitor” (Shaping IASC for the Future). concepută în 1999 şi pusă în aplicare începând cu anul 2000. prezentarea situaţiilor financiare pe internet. pentru secolul al XXI-lea. noile probleme. care expune propuneri pentru reorganizarea organismului internaţional. activitatea IASB în cel de al 27-lea an de existenţă. În decembrie 1998. Pe ordinea de zi a reuniunii membrilor IASB de la Londra. acest grup de lucru a publicat un document pentru discuţii. probleme care reprezintă obiective care stau în faţa organismului de normalizare contabilă internaţională. Primii ani ai mileniului III – IASB angrenat în cursa reconcilierii referenţialelor naţionale cu referenţialul internaţional. la sfârşitul mileniului. Comitetul IASC a aprobat raportul prezentat şi a fost unanim de acord cu noua structură propusă pentru IASC. a făcut o prezentare a problemelor curente şi de perspectivă ale IASB. noile dezvoltări politice pe glob. Obiectivul urmărit este ca acest comite să reprezinte cea mai bună combinaţie între cunoştinţele tehnice deţinute şi experienţa în domeniul afacerilor.urilor. pregătindu-se astfel pentru noul mileniu care bătea la uşă încărcat cu provocări. 4 din Asia şi Pacific. În anul 2000. de către SEC şi FASB. • Instrumente financiare. După cum sublinia domnia sa în alocuţiunea sa. Problemele ridicate şi supuse discuţiei la Berlin au fost cele referitoare la: noua structură a IASB. se aflau următoarele aspecte contabile. şi 3 din restul lumii. din partea Consiliului IFAC.

Scopul situaţiilor financiare . sau a unui cod de conduită. cât şi cu situaţiile financiare ale altor întreprinderi. acest Standard prevede considerente generale pentru prezentarea situaţiilor financiare. aceasta nu împiedică prezentarea situaţiilor financiare consolidate în conformitate cu cerinţele Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi a situaţiilor financiare ale societăţii-mamă în baza cerinţelor naţionale în cadrul aceluiaşi document. Capitolul 7. a constituit concluzia studiului menţionat anterior. evaluarea şi evidenţierea tranzacţiilor şi evenimentelor specifice sunt tratate în alte Standarde Internaţionale de Contabilitate. a celei mai bune practici. atât cu situaţiile financiare ale întreprinderii pentru perioadele precedente. accentuându-se şi problemele pe care le ridică terminologia. la un mediu digital. cum ar fi raportul anual sau prospectul de emisiune. Situaţiile financiare generale sunt acelea care sunt prezentate separat sau în cadrul altui document public. Necesitatea elaborării unei norme contabile. Acest Standard nu se aplică informaţiilor financiare interimare condensate. De asemenea la început de mileniu III. în acest domeniu. se constată o puternică modificare a modului de prezentare a situaţiilor financiare. prezentarea informaţiilor financiare pe Internet devine ceva normal şi de aceea IASB trebuie să aibă în vedere acest aspect. care a concluzionat faptul că. Situaţiile financiare generale sunt acelea menite să satisfacă nevoile utilizatorilor care nu sunt în situaţia de a cere rapoarte adaptate nevoilor lor specifice de informaţii. atâta timp cât baza pentru întocmirea fiecărei situaţii este clar evidenţiată în notele privind politicile contabile. IASB a elaborat un document denumit „Raportarea financiară pe Internet”. La secţiunea privind revizuirea şi ameliorarea IFRS – urilor. pe plan internaţional. Pentru a realiza acest obiectiv. pentru a asigura comparabilitatea. Recunoaşterea.• Prezentarea rezultatului global. Acest Standard se aplică în egală măsura situaţiilor financiare ale unei întreprinderi individuale şi situaţiilor financiare consolidate pentru un grup de întreprinderi. de la un mediu bazat pe prezentarea scrisă. recomandări pentru structura acestora şi cerinţe minime privind conţinutul situaţiilor financiare. Totuşi. Situaţiile financiare conform referenţialului IAS/IFRS IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare Obiectivul acestui Standard este de a prescrie baza pentru prezentarea situaţiilor financiare generale. În acest sens. obiectivul urmărit a fost cel de a identifica la nivelul referenţialului posibilităţile de opţiune între alternativele contabile adoptate pentru a crea premisele facilitării reconcilierii normelor contabile naţionale cu normele internaţionale.

inclusiv politica de dividende. şi (e)fluxurile de numerar ale întreprinderii. reacţiei întreprinderii la modificările respective şi efectul acestora. (b) surselor de finanţare ale întreprinderii. rezultatele gestiunii resurselor încredinţate conducerii întreprinderilor. altele decât acelea provenind din tranzacţii de capital cu proprietarii şi distribuiri către proprietari. (d) veniturile şi cheltuielile. inclusiv câştigurile şi pierderile. Obiectivul situaţiilor financiare generale este de a oferi informaţii despre poziţia financiară. de asemenea. Un astfel de raport poate include o analiză a: (a) principalilor factori şi influenţe care determină performanţa. şi (c) punctelor forte şi resurselor întreprinderii a căror valoare nu este reflectată în bilanţ conform Standardelor . (b) contul de profit şi pierdere. precum şi a politicii de investiţii pentru a menţine şi îmbunătăţi aceste performanţe. (b) datoriile. a momentului şi gradului de certitudine a generării numerarului şi echivalentelor de numerar. Pentru a atinge acest obiectiv. utile pentru o gamă largă de utilizatori în luarea deciziilor economice. Aceste informaţii. performanţa şi fluxurile de numerar ale unei întreprinderi. în afara situaţiilor financiare. ajută utilizatorii la estimarea viitoarelor fluxuri de numerar ale întreprinderii şi. inclusiv a modificărilor mediului în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea. (c) capitalurile proprii. (c) o situaţie care să reflecte fie: (i) toate modificările capitalurilor proprii. fie (ii) modificările capitalurilor proprii. politicii de îndatorare şi politicilor de gestionare a riscului. situaţiile financiare oferă informaţii despre: (a) activele. în special.Situaţiile financiare sunt o reprezentare financiară structurată a poziţiei financiare a unei întreprinderi şi a tranzacţiilor efectuate de aceasta. o analiză financiară efectuată de conducere care descrie şi explică caracteristicile principale ale performanţei financiare şi poziţiei financiare ale întreprinderii. (d) situaţia fluxurilor de numerar. şi (e) politicile contabile şi notele explicative. Întreprinderile sunt încurajate să prezinte. Situaţiile financiare prezintă. Responsabilitatea pentru situaţiile financiare Responsabilitatea întocmirii şi prezentării situaţiilor financiare revine consiliului de administraţie şi/sau altui organ de conducere al unei întreprinderi. împreună cu alte informaţii din notele la situaţiile financiare. precum şi principalele incertitudini cu care se confruntă. Componente ale situaţiilor financiare Un set complet de situaţii financiare include următoarele componente: (a) bilanţul.

inclusiv tratamentul cerut de Standard. decât dacă satisfac toate căinţele fiecărui Standard aplicabil şi fiecărei interpretări aplicabile a Comitetului Permanent pentru Interpretări. cum ar fi rapoartele asupra mediului şi situaţiile asupra valorii adăugate. Tratamentele contabile neadecvate nu pot fi rectificate. acest Standard include cerinţa generală ca situaţiile financiare să ofere o prezentare fidelă. întreprinderea trebuie să prezinte următoarele: (a) concluzia conducerii că situaţiile financiare prezintă fidel poziţia financiară. capitalurilor proprii şi fluxurilor de numerar pentru fiecare perioadă prezentată. (c) Standardul de la care s-a abătut întreprinderea. în special în sectoarele în care factorii de mediu sunt semnificativi şi atunci când angajaţii sunt consideraţi a fi un grup important de utilizatori. Multe întreprinderi prezintă. Pentru a se asigura că situaţiile financiare sunt conforme cu Standardele Internaţionale de Contabilitate şi că acestea îndeplinesc cerinţele utilizatorilor pe plan internaţional. şi (d) impactul financiar al abaterii asupra profitului net sau pierderii nete. situaţii financiare care realizează o prezentare fidelă. deoarece micşorează credibilitatea şi inteligibilitatea situaţiile financiare.Internaţionale de Contabilitate. Adeseori nu există alte informaţii. Situaţiile financiare au fost uneori descrise ca fiind „bazate pe” sau „conforme cu cerinţele semnificative ale” sau „în conformitate cu cerinţele contabile ale” Standardelor Internaţionale de Contabilitate. are ca rezultat. este necesară o abatere de la o cerinţă în scopul obţinerii unei prezentări fidele. Situaţiile financiare trebuie să prezinte fidel poziţia financiară. O întreprindere ale cărei situaţii financiare sunt conforme eu Standardele Internaţionale de Contabilitate trebuie să evidenţieze acest Situaţiile financiare nu trebuie descrise ca fiind conforme cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile. în aproape toate cazurile. deşi este clar că nu sunt satisfăcute cerinţe semnificative de prezentare a informaţiilor sau chiar cerinţe contabile. nici prin evidenţierea politicilor contabile utilizate. performanţa financiară şi fluxurile de numerar ale unei întreprinderi. performanţa financiară şi fluxurile de numerar ale întreprindem. datoriilor. (b) conformitatea. cu excepţia abaterii de la un Standard pentru realizarea unei prezentări fidele. nici prin note sau material explicativ. prin urmare. Aplicarea corespunzătoare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. motivul pentru care tratamentul ar induce în eroare în circumstanţele respective şi tratamentul adoptat.întreprinderile sunt încurajate să prezinte astfel de situaţii suplimentare atunci când conducerea crede că acestea vor ajuta utilizatorii în luarea deciziilor economice. . în afara situaţiilor financiare. situaţii suplimentare. natura abaterii. recomandări privind modul de . În cazurile extrem de rare în care conducerea ajunge la concluzia că respectarea unei cerinţe dintr-un Standard ar induce în eroare şi. Astfel de situaţii ‚induc în eroare. cu informaţii suplimentare prezentate atunci când este necesar. sub toate aspectele semnificative. activelor.

În cazuri extrem de rare. se cere o descriere foarte clară a circumstanţelor care determină o abatere. credibile. Politici contabile . dispunând de informaţii corespunzătoare asupra necesităţii abaterii şi să calculeze ajustările necesare pentru a respecta Standardul. inclusiv a politicilor contabile într-o manieră care oferă informaţii relevante. pentru a se asigura că abaterile rămân necesare numai în cazuri extrem de rare. Este important ca acestora să li se ofere suficiente informaţii pentru a le permite să emită un. aplicarea unei cerinţe specifice dintr-un Standard Internaţional de Contabilitate ar putea avea drept consecinţă situaţii financiare care induc în eroare. În aproape toate cazurile. iar necesitatea abaterii va fi obiectul unei dezbateri considerabile şi al unui raţionament subiectiv. sub toate aspectele semnificative. Abaterea nu este justificată doar pentru că un alt tratament ar oferi. Va fi cazul numai atunci când tratamentul cerut de Standard este în mod clar neadecvat şi astfel nu poate fi realizată o prezentare fidelă prin aplicarea Standardului sau numai prin prezentarea de informaţii suplimentare. pentru a justifica o abatere a situaţiilor financiare întocmite conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate. De asemenea. trebuie avute în vedere: (a) obiectivul cerinţei respective şi de ce anume obiectivul respectiv nu este realizat sau nu este relevant în circumstanţele respective. Existenţa unor cerinţe naţionale conflictuale nu este suficientă. IASB va monitoriza situaţiile de neconformitate care sunt aduse în atenţia sa (de întreprinderi. de asemenea. Deoarece circumstanţele care solicită o abatere sunt extrem de rare. de exemplu) şi va lua în considerare necesitatea clarificării prin interpretări sau amendamente la Standarde.respectare a ceratei privind prezentarea fidelă şi recomandări suplimentare pentru determinarea cazurilor extrem de rare în care este necesară o abatere. şi (c) furnizarea de informaţii suplimentare atunci când cerinţele din Standardele Internaţionale de Contabilitate sunt insuficiente pentru a permite utilizatorilor să înţeleagă impactul tranzacţiilor şi evenimentelor particulare asupra poziţiei financiare şi rezultatelor financiare ale întreprinderii. O prezentare fidelă solicită: (a) alegerea şi aplicarea politicilor contabile în conformitate cu paragraful 20. după cum este cazul. raţionament. este important ca utilizatorii să fie conştienţi că întreprinderea nu a respectat sub toate aspectele semnificative Standardele Internaţionale de Contabilitate. de auditorii şi de organele de reglementare ale acestora. comparabile şi inteligibile. în sine. şi (b) modul în care circumstanţele întreprinderii diferă de acelea ale altor întreprinderi care urmează cerinţa respectivă. o prezentare fidelă. o prezentare fidelă este realizată prin conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile. (b) prezentarea informaţiilor. Atunci când se apreciază necesitatea unei abateri de la o cerinţă specifică din Standardele Internaţionale de Contabilitate.

Importanţa acordată depinde de fiecare caz în parte. împreună cu baza de întocmire a situaţiilor ‚financiare şi motivul . Atunci când situaţiile financiare nu sunt. întocmite pe baza continuităţii activităţii. şi (v) sunt complete sub toate aspectele semnificative. la efectuarea evaluării. Continuitatea activităţii La întocmirea situaţiilor financiare. numai in măsura în care acestea sunt consecvente cu literele a) şi b) ale acestui paragraf.Conducerea trebuie să aleagă şi să aplice politicile contabile ale unei întreprinderi.. . fie nu are o altă alternativă.pentru care întreprinderea nu îşi va mai putea continua activitatea. şi (c) reglementările altor organisme de stabilire a Standardelor şi practicile acceptate în sector. (iv) sunt prudente. (ii) reflectă substanţa economică a evenimentelor şi tranzacţiilor. venituri şi cheltuieli prevăzute ta Cadrul general al IASC. sunt luate în considerare toate informaţiile disponibile pentru viitorul previzibil. informaţii care să fie: (a) relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a deciziilor. Atunci când întreprinderea a avut o activitate profitabilă în trecut şi acces uşor la resurse financiare. acest fapt trebuie evidenţiat. conducerea trebuie să evalueze capacitatea întreprinderii de a-şi continua activitatea. conducerea îşi foloseşte raţionamentul profesional la dezvoltarea unei politici contabile care să ofere cele mai utile informaţii utilizatorilor situaţiilor financiare ale întreprinderii. Atunci când nu există cerinţe specifice. şi nu doar forma juridică. incertitudinile respective trebuie evidenţiate. conducerea ia în considerare: (a) cerinţele şi recomandările din Standardele Internaţionale de Contabilitate care se referă la aspecte similare şi conexe. Atunci când. Situaţiile financiare trebuie întocmite pe baza continuităţii activităţii. care trebuie să fie de cel puţin 12 luni de la data bilanţului. (iii) sunt neutre. (b) definiţiile. În exercitarea acestui raţionament profesional. conducerea trebuie să adopte politici care să asigure furnizarea de informaţii de către situaţiile financiare. adică nepărtinitoare. Atunci când conducerea apreciază dacă prezumţia continuităţii activităţii este adecvată. În absenţa unui Standard Internaţional de Contabilitate specific şi a unei interpretări a Comitetului Permanent pentru Interpretări. astfel încât situaţiile financiare să fie conforme cu toate cerinţele fiecărui Standard Internaţional de Contabilitate aplicabil şi ale fiecărei interpretări a Comitetului Permanent pentru Interpretări. datorii. fără a fi limitat la această perioadă. conducerea are cunoştinţă de incertitudini semnificative legate de evenimente sau condiţii care pot cauza îndoieli semnificative asupra capacităţii întreprinderii de a-şi continua activitatea. cu excepţia caşului în care conducerea fie intenţionează să lichideze întreprinderea sau să înceteze activitatea. şi (b) credibile în sensul că: (i) reprezintă fidel rezultatele şi poziţia financiară a întreprinderii. criteriile de recunoaştere şi evaluare pentru active.

întreprinderea îşi reclasifică informaţiile comparative în acord cu paragraful 38-40. sau (b) o schimbare a prezentării este cerută de un Standard Internaţional de Contabilitate sau de o interpretare a Comitetului Permanent pentru Interpretări. tranzacţiile şi evenimentele sunt recunoscute atunci când apar (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentele de numerar sunt încasate sau plătite). O întreprindere trebuie să modifice prezentarea situaţiilor financiare doar dacă este probabilă utilizarea în continuare a acestei structuri revizuite sau beneficiul unei prezentări alternative este evident. fie în note. graficele de rambursare a datoriilor şi sursele potenţiale de refinanţare înainte de a fi sigură că prezumţia continuităţii activităţii este adecvată. conducerea poate fi nevoită să ia în considerare o gamă largă de factori care afectează profitabilitatea curentă şi anticipată. fie în situaţiile financiare propriu-zise. O achiziţie sau cedare semnificativă ori o revizuire a prezentării situaţiilor finanţare poate sugera că situaţiile financiare trebuie prezentate diferit. sunt înregistrate în evidenţele contabile şi sunt raportate în situaţiile financiare ale perioadelor la care se referă. Valorile nesemnificative trebuie agregate cu valorile de natură sau funcţie similară şi nu trebuie prezentate separat. cu excepţia informaţiilor privind fluxurile de numerar. Consecvenţa prezentării Modul de prezentare şi clasificare a elementelor în situaţiile financiare trebuie menţinui de la o perioadă la alta cu excepţia cazului când: (a) o schimbare semnificativă în natura activităţii întreprinderii sau o analiză a prezentării situaţiilor financiare demonstrează că schimbarea respectivă va avea ca rezultat o prezentare mai adecvată a evenimentelor şi tranzacţiilor. atunci el este agregat cu alte elemente fie în situaţiile financiare propriu-zise. Situaţiile financiare rezultă din prelucrarea unui volum mare de tranzacţii care sunt structurate prin agregare pe grupe în funcţie de natura sau funcţia lor. fie în note. Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere pe baza unei asocieri (corelări) directe între costurile suportate şi obţinerea unor elemente specifice de venit.se poate ajunge la concluzia că prezumţia continuităţii activităţii este adecvată ară o analiză detaliată. Prag de semnificaţie şi agregare Fiecare element semnificativ trebuie prezentat separat în situaţiile financiare. În alte cazuri. Totuşi. . Atunci când se face astfel de schimbări ale modului de prezentare. În baza contabilităţii de angajamente. O modificare a prezentării în vederea conformităţii cu cerinţele naţionale este permisă atâta timp cât prezentarea revizuită este consecventă cu cerinţele acestui Standard. aplicarea conceptului de corelare nu permite recunoaşterea elementelor în bilanţ care nu satisfac definiţia activelor sau a datoriilor. Contabilitatea de angajamente Întreprinderea trebuie să-şi întocmească situaţiile financiare folosind contabilitatea de angajamente. Dacă un element – rând nu este în mod individual semnificativ. Etapa finală a procesului de agregare şi clasificare este prezentarea de date condensate şi clasificate care formează elemente – rânduri.

În plus. (c) data bilanţului sau perioada acoperită de situaţiile financiare. elementele mari care diferă ca natură sau funcţie sunt prezentate separat. în funcţie de componenta respectivă a situaţiilor financiare. Pragul de semnificaţie implică faptul că nu trebuie respectate cerinţele specifice de prezentare ale Standardelor Internaţionale de Contabilitate dacă informaţiile rezultate nu sunt semnificative. Totuşi. informaţia este semnificativă dacă neprezentarea sa ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situaţiilor financiare. activele individuale de aceeaşi natură şi funcţie sunt agregate chiar dacă valorile individuale sunt mari. Standardele Internaţionale de Contabilitate se aplică numai situaţiilor financiare. fluxurile de numerar şi notele aferente nu sunt comparabile. fie mărimea elementului ar putea fi factorul determinant De exemplu. în funcţie de circumstanţe. în circumstanţe excepţionale. dar nu fac obiectul Standardelor. şi (e) nivelul de precizie utilizat în prezentarea cifrelor din situaţiile financiare. Structură şi conţinut Situaţiile financiare trebuie identificate şi separate In mod clar de alte informaţii din acelaşi document publicat. suficient de semnificativ încât să poată fi prezentat separat în note. . Situaţiile financiare trebuie prezentate cel puţin anual. fie natura. Pragul de semnificaţie depinde de mărimea şi natura elementului judecat în circumstanţele particulare ale omisiunii sale. totuşi. data bilanţului unei întreprinderi se schimbă fi situaţiile financiare anuale sunt prezentate pentru o perioadă mai lungă sau mal scurtă de un an. Fiecare componentă a situaţiilor financiare trebuie în mod clar identificată. următoarele informaţii trebuie evidenţiate în mod special şl repetate atunci când sunt necesare înţelegerii corespunzătoare a Informaţiilor prezentate: (a) denumirea întreprinderii raportoare sau alte mijloace de identificare. (d) moneda de raportare. În acest context. şi nu altor informaţii prezentate în raportul anual sau alt document Prin anuare.Un element care nu este suficient de semnificativ pentru a fi prezentat separat în situaţiile financiare propriu-zise poate fi. in plus faţă de perioada acoperită de situaţiile financiare: (a) motivul folosirii unei perioade diferite de un an. Când se apreciază dacă un element sau un cumul de elemente este semnificativ. modificările capitalurilor proprii. întreprinderea trebuie să prezinte. (b) dacă situaţiile financiare se referă la întreprinderea individuală sau la un grup de întreprinderi. şi (b) faptul că sumele comparative pentru contul de profit şi pierdere. Atunci când. sunt evaluate împreună natura şi mărimea elementului respectiv. este important ca utilizatorii să poată distinge informaţiile elaborate prin utilizarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate de alte informaţii care pot fi folositoare utilizatorilor.

clasificarea separată în bilanţ a activelor curente şi imobilizate şi a datoriilor curente şi pe termen lung oferă informaţii utile. cât şi pentru datoriile financiare. pentru o perioadă de 52 de săptămâni. indiferent dacă activele şi datoriile sunt sau nu clasificate ca fiind curente şi imobilizate pe termen lung. În mod normal. Informaţiile despre scadenţa activelor şi datoriilor sunt utile pentru evaluarea lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii. Atunci când întreprinderea furnizează bunuri sau prestează servicii in cadrul unui ciclu de exploatare clar identificabil.În circumstanţe excepţionale. făcându-se distincţie între activele nete care sunt în mod continuu rulate sub formă de capital circulant şi acelea utilizate în activitatea pe termen lung a întreprinderii. întrucât este puţin probabil ca situaţiile financiare rezultate să fie semnificativ diferite de acelea care ar fi prezentate pentru un an. IAS 32. întreprinderile prezintă valoarea stocurilor ce se aşteaptă a fi recuperată după mai mult de un an de la data bilanţului. Totuşi. solicită prezentarea scadenţei atât pentru activele financiare. nu reprezintă un motiv suficient pentru a nu raporta la momentul oportun. cât şi după 12 luni de la data bilanţului. de exemplu ca urmare a achiziţiei sale de către o altă întreprindere. Factori care există în mod constant. În acest caz este important ca utilizatorii să fie conştienţi că valorile prezentate pentru perioada curentă şi sumele comparative nu sunt comparabile şi că este prezentat motivul pentru care s-a modificat data bilanţului. Instrumente financiare: prezentare şi descriere. acest fapt evidenţiază activele ce se aşteaptă a fi realizate în cadrul ciclului curent de exploatare şi datoriile exigibile în cursul aceleiaşi perioade. o întreprindere poate fi obligată sau poate hotărî să schimbe data bilanţului său. Utilitatea situaţiilor financiare este afectată dacă acestea nu sunt puse la dispoziţia utilizatorilor într-o perioadă rezonabilă de timp după data bilanţului. Activele financiare cuprind creanţele comerciale şi similare. Informaţiile privind data anticipată pentru recuperarea şi stingerea activelor şi datoriilor nemonetare cum sunt stocurile şi provizioanele sunt şi ele utile. ca şi clasificări separate în bilanţ. iar datoriile financiare includ datoriile comerciale şi pe cele similare. De asemenea. pe baza naturii activităţii sale. de exemplu. pentru flecare element de activ şi datorie care combină sume ce se aşteaptă a fi recuperate sau achitate atât înainte. Termenele limită concrete sunt prezentate de legislaţie şi reglementările pieţei sub multe jurisdicţii. care raportează bilanţul la o dată diferită. întreprinderea trebuie să prezinte valoarea ce se aşteaptă a fi recuperată sau achitată după mai mult de 12 luni. Acest Standard nu împiedică această practică. Bilanţ Fiecare întreprindere trebuie să determine. . cum ar fi complexitatea activităţii unei întreprinderi. De exemplu. dacă să prezinte sau nu activele curente şi imobilizate şi datoriile curente şi pe termen lung. Întreprinderile ar trebui să fie în măsură să emită situaţie financiare în termen de şase luni de la data bilanţului. Indiferent de metoda de prezentare adoptată. anumite întreprinderi preferă să raporteze. acoperind o perioadă de un an. situaţiile financiare sunt întocmite în mod consecvent. din motive practice.

sau (c) reprezintă numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricţionată. dar sunt exigibile în termen de 12 luni de la data bilanţului. Anumite datorii curente. impozitul pe profit şi alte datorii necomerciale. în scopul comercializării sau pe termen scurt şi se aşteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului.purtătoare de dobândă. trebuie evidenţiate în notele la bilanţ. Astfel de elemente de exploatare sunt clasificate ca datorii curente. sau (b) este deţinui. Datorii curente O datorie trebuie clasificată ca datorie curentă atunci când: (a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii. în principal. cum ar fi datoriile comerciale şi cele către angajaţi şi alte costuri de exploatare. Întreprinderile trebuie să continue clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă ca datorii pe termen lung chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului dacă: (a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni. descoperirile de cont. Datoriile curente pot fi clasificate într-o manieră similară activelor curente. Toate celelalte active trebuie clasificate ca active imobilizate. şi (c) intenţia respectivă este susţinută de un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor. dividendele de plătit. chiar dacă sunt exigibile după mai mult de 12 luni de la data bilanţului. care este încheiat înainte ca situaţiile financiare să fie autorizate pentru depunere. Datoriile purtătoare de dobândă prin care se finanţează pe termen lung fondul de rulment. (b) întreprinderea intenţionează să refinanţeze datoria pe termen lung. fac parte din fondul de rulment utilizat în ciclul normal de .Activele curente Un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci când: (a) se aşteaptă să fie realizat sau este deţinut pentru vânzare sau consum în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii. şi nu sunt exigibile în 12 luni. Alte datorii curente nu sunt decontate ca parte a ciclului curent de exploatare. Informaţii ce trebuie prezentate în bilanţ . împreună cu informaţiile care vin să susţină această prezentare. Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung. sunt datorii pe termen lung.exploatare a activităţii. sau (b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului. Exemple sunt: partea curentă din datoriile . Valoarea oricărei datorii care a fost exclusă din datoriile curente conform acestui paragraf.

0) provizioane. (iv) o reconciliere a numărului acţiunilor existente la începutul şi la sfârşitul anului. creanţe privind membrii grupului. (f) creanţe comerciale şi similare. şi (e) capitalurile proprii şi rezervele sunt analizate evidenţiindu-se separat diferite clase de capital vărsat. (v) drepturile. cel puţin. fie in note. (c) stocurile sunt subclasificate. (c) active financiare (fără valorile de la d). şi emise dar nevărsate integral.Bilanţul trebuie să cuprindă elementele-rânduri care prezintă. (ii) numărul acţiunilor emise şi vărsate integral. Stocuri în marfă. (d) investiţii financiare contabilizate prin metoda punerii în echivalenţă. (b) active necorporale. (h) datorii comerciale şl similare. materii prime şi materiale. (l) Interes minoritar. Întreprinderile trebuie să prezinte următoarele informaţii. (e) stocuri. (iii) valoarea nominală pe acţiune sau faptul că acţiunile nu au valoare nominală. titluri şi subtotaluri trebuie prezentate în bilanţ. Impozit pe profit. Informaţii ce trebuie prezentate fie în bilanţ. plăţile efectuate în avans şi alte sume. de exemplu: (a) activele corporale sunt clasificate după clasă aşa cum este descris în IAS 16. Alte elemente-rânduri. J) şi g). (d) provizioanele sunt analizate prezentându-se separat provizioanele pentru beneficiile de pensionare cuvenite angajaţilor şi alte elemente clasificate într-o manieră corespunzătoare activităţii întreprinderii. fie în bilanţ. depind de cerinţele Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi de mărimea. (i) datorii şi active fiscale. natura şi funcţia sumelor implicate. prime de capital şi rezerve. conform IAS 2. Imobilizări corporale. producţie în curs de execuţie şi produse finite. fie în note Detaliile oferite în subclasificări. fie în bilanţ. creanţe de la părţi afiliate. (k) datorii pe termen lung purtătoare de dobândă. (g) numerar şi echivalente de numerar. şi (m) capital emis şi rezerve. (b) creanţele sunt analizate pe grupe de creanţe comerciale. preferinţele şl restricţiile ataşate clasei respective . aşa cum sunt ele cerute de IAS 12. următoarele valori: (a) imobilizări corporale. Prezentările diferă pentru fiecare element. fie în note: (a) pentru fiecare clasă de capital social: (i) numărul de acţiuni autorizate. Atunci când un Standard Internaţional de Contabilitate o cere sau când o astfel de prezentare este necesară pentru a prezenta fidel poziţia financiară a întreprinderii.

Factorii ce trebuie avuţi în vedere cuprind pragul de semnificaţie. risc şi previzibilitate. (d) partea din profit şi pierdere aferentă întreprinderilor asociate şi asocierilor te participare. (g) elementele extraordinare. titluri şi subtotaluri trebuie prezentate în contul de profit şt pierdere atunci când un Standard Internaţional de Contabilitate o cere sau atunci când o astfel de prezentare este necesară pentru prezentarea fidelă a rezultatelor financiare ale întreprinderii.(vi) acţiunile proprii deţinute de întreprindere sau de filiale sau întreprinderi asociate . Informaţii ce trebuie prezentate fie în contul de profit şi pierdere. precum şi drepturile. elemente-rânduri care ia prezinte următoarele valori: (a) veniturile din activităţile curente. Alte elemente – rânduri sunt incluse in contul de profit şi pierdere. (b) descrierea naturii şi scopului fiecărei rezerve din cadrul capitalurilor proprii. (f) profitul sau pierderea din activităţi curente. (c) valoarea dividendelor care au fost propuse sau declarate după data bilanţului. tranzacţii şi evenimente ale unei întreprinderi diferă ca stabilitate. O întreprindere fără capital social. precum şi natura şi funcţia diferitelor componente de venituri şi cheltuieli. evidenţiindu-se mişcările pe parcursul perioadei pentru flecare categorie de interes în capitalurile proprii. şl (d) valoarea dividendelor preferenţiale cumulative nerecunoscute. iar descrierile utilizate şi ordinea elementelor sunt modificate când este necesar pentru explicarea elementelor de performanţă. iar prezentarea elementelor de performanţă ajută la înţelegerea performanţelor realizate şi la evaluarea rezultatelor viitoare. (c) costurile de finanţare. contabilizată prin metoda punerii în echivalenţă. (h) interesul minoritar. dar înainte ca situaţiile financiare să fie autorizate pentru depunere. şi (i) profitul net sau pierderea netă a perioadei. cum ar fi parteneriatele. Cont de profit şi pierdere Informaţii ce trebuie prezentate în contul de profit şi pierdere Contul de profit şi pierdere trebuie să includă. fie în note . (b) rezultatele activităţii de exploatare. Alte elemente-rânduri. preferinţele şi restricţiile ataşate flecarei categorii de interes de capital. Efectele diferitelor activităţi. inclusiv termenele şi sumele aferente. trebuie să prezinte informaţii echivalente celor cerute mai sus. şi (vii) acţiunile rezervate pentru emisiune în baza contractelor de opţiuni şi a contractelor de vânzare. cel puţin. (e) cheltuielile cu impozite şi taxe.

câştig sau pierdere care. dar alocarea costurilor pe destinaţii poate fi arbitrară şi implică în mod considerabil utilizarea raţionamentului profesional. este recunoscut direct în capitalurile proprii. şi (c) efectul cumulativ al modificărilor politicii contabile şi corecţia erorilor fundamentale abordate la tratamentele de bază din IAS 8. aşa cum este cerut de alte Standarde. (b) fiecare element de venit şi cheltuială. fie în contul de profit şi pierdere. Această prezentare oferă deseori informaţii mai relevante pentru utilizatori decât clasificarea cheltuielilor după natură. cheltuielile cu transportul. cheltuielile de publicitate) şi nu sunt realocate pe diferitele funcţii din cadrul întreprinderii. o situaţie care să evidenţieze: (a) profitul net sau pierderea netă a perioadei. Întreprinderile care clasifică cheltuielile după funcţie trebuie să prezinte informaţii suplimentare despre natura cheltuielilor. Această metodă este simplu de aplicat ta multe întreprinderi mai mici. prezentarea utilizată nu trebuie să sugereze că astfel de valori reprezintă venituri. deoarece nu este necesară nici o alocare a cheltuielilor de exploatare pe clasificările funcţionale. salariile. pentru perioada la care se referă situaţiile financiare. Prima metoda de analiză este cunoscută ca metoda clasificării după natura cheltuielilor. . valoarea dividendelor pe acţiune. în continuare. Totuşi. fie în notele la contul de profit şi pierdere. potenţialul de câştig sau pierdere şi previzibilitatea. Cea de-a doua metodă de analiză este cunoscută ca metoda clasificării după destinaţia cheltuielilor sau metoda „costului vânzărilor” şi clasifică cheltuielile după funcţia lor ca parte a costului vânzărilor. Aceste informaţii sunt furnizate într-unul din două moduri posibile. distribuţiei sau activităţilor administrative. achiziţiile de materii prime. fie în note. Elementele de cheltuieli sunt. fie vânzările suplimentare au redus nivelul stocurilor. Modificări ale capitalurilor proprii Întreprinderile trebuie să prezinte. Cheltuielile sunt agregate în contul de profit şi pierdere conform naturii lor (de exemplu. Variaţia stocurilor de produse finite şi în curs de execuţie pe parcursul perioadei reprezintă o corecţie a cheltuielilor de producţie pentru a reflecta faptul că fie producţia a mărit nivelul stocurilor. o analiză a cheltuielilor utilizând o clasificare bazată fie pe natura cheltuielilor.Întreprinderile trebuie să prezinte. inclusiv cheltuielile cu amortizarea şi cu personalul. fie în contul de profit şi pierdere. creşterea produselor finite şi în curs de execuţie în cursul perioadei este prezentată imediat după veniturile din analiza de mai sus. şi totalul acestor elemente. subclasificate pentru a evidenţia sfera componentelor rezultatelor financiare care pot diferi în ceea ce priveşte stabilitatea. În unele jurisdicţii. amortizarea. O întreprindere trebuie să prezinte. declarate sau propuse. fie pe destinaţia lor în cadrul întreprinderii. ca o componentă separată a situaţiilor sale financiare.

fie în note: (d) tranzacţiile de capital cu proprietarii şi distribuţiile către aceştia. cum ar fi deficitele şi surplusurile din reevaluare şi anumite diferenţe de curs valutar să fie recunoscute direct ca modificări ale capitalurilor proprii împreună cu tranzacţiile de capital şi cu distribuţiile către proprietarii întreprinderii. Cu excepţia modificărilor rezultate din tranzacţiile cu acţionarii. cu excepţia cazului în care un Standard Internaţional de Contabilitate nu cere sau nu permite altceva. IAS 8. inclusiv pe cele care sunt recunoscute direct în capitalurile proprii. acest Standard solicită o componentă distinctă a situaţiilor financiare care să evidenţieze câştigurile şi pierderile totale ale unei întreprinderi. Întrucât este importantă luarea în considerare a tuturor câştigurilor şi pierderilor la evaluarea modificărilor poziţiei financiare a unei întreprinderi între două date ale bilanţului. modificarea globală a capitalurilor proprii reprezintă câştigurile şi pierderile totale generate de activităţile întreprinderii pe parcursul perioadei. în baza principiilor particulare de evaluare adoptate şi prezentate în situaţiile financiare. Note la situaţiile financiare Notele la situaţiile financiare ale unei întreprinderi trebuie: (a) Să prezinte informaţii despre bazele de întocmire a situaţiilor financiare şt despre politicile contabile specifice selecţionate şi aplicate pentru tranzacţii şl evenimente semnificative. Situaţia fluxurilor de numerar IAS 7 stabileşte cerinţe pentru prezentarea situaţiei fluxurilor de numerar şi informaţiile care trebuie prezentate. Acest Standard afirmă că informaţiile privind fluxurile de numerar sunt folositoare utilizatorilor situaţiilor financiare. prezentând distinct fiecare modificare. întreprinderile trebuie să prezinte. . cere ca toate elementele de venituri şi cheltuieli recunoscute într-o perioadă să fie incluse în determinarea profitului net sau a pierderii nete a perioadei. oferind o bază pentru evaluarea capacităţii întreprinderii de a genera numerar şi echivalente de numerar. prime de capital şl fiecărei rezerve la începutul şl sfârşitul perioadei. precum şi modificările pe parcursul perioadei. erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile. fie în situaţia modificărilor capitalurilor proprii.În plus. (e) soldul profitului cumulat sau al pierderii cumulate la începutul perioadei ‚şl la data bilanţului. precum şi a necesităţilor întreprinderii pentru utilizarea fluxurilor de numerar respective. şi (f) 0 reconciliere între valoarea contabilă a fiecărei clase de capitaluri proprii. Modificările în capitalurile proprii ale întreprinderii între două date ale bilanţului reflectă creşterea sau reducerea activului net sau a avuţiei în cursul perioadei. Alte Standarde cer ca pierderile şi câştigurile. Profitul net sau pierderea netă a perioadei. cum ar fi aporturile de capital şi dividendele.

inclusiv: (i) contingenţe. valoarea realizabilă. (c) informaţii care stau la baza elementelor-rânduri prezentate în fiecare situa)ie financiară în ordinea în care este prezentat fiecare element-rânduri şi fiecare situaţie financiară. şi (ii) informaţii nefinanciare. contul de profit şi pierdere şi situaţia fluxurilor de numerar trebuie să facă trimitere la toate informaţiile aferente din note. Notele sunt în mod normal prezentele în următoarea ordine care ajută utilizatorii la înţelegerea situaţiilor financiare şi compararea acestora cu situaţiile altor întreprinderi: (a) declaraţia conformităţii cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (a se vedea paragraful 11). IAS 7 Situaţia fluxurilor de numerar . deoarece aceasta (acestea) formează baza de întocmire a situaţiilor financiare ca întreg. În plus faţă de politicile contabile specifice utilizate în situaţiile financiare. este suficientă indicarea categoriilor de active şi datorii la care se aplică fiecare bază de evaluare. angajamente şi alte informaţii financiare. şi (b) flecare politică contabilă specifică necesară pentru o înţelegere corespunzătoare a situaţiilor financiare. dar care sunt necesare pentru o prezentare fidelă. Notele la situaţiile financiare trebuie prezentate într-un mod sistematic. Prezentarea politicilor contabile Secţiunea politicilor contabile din notele la situaţiile financiare trebuie să descrie următoarele: (a) baza (bazele) de evaluare utilizate la întocmirea situaţiilor financiare. şi (c) Să ofere informaţii suplimentare care nu sunt prezentate în situaţiile financiare. este important ca utilizatorii să cunoască baza (bazele) de evaluare utilizată (e) (costul istoric. contul de profit şi pierdere.(b) Să prezinte informaţiile cerute de Standardele Internaţionale de ‚ Contabilitate care nu sunt prezentate th altă parte în situaţiile financiare. costul curent. precum şi informaţii suplimentare. cum ar fi angajamentele şi datoriile contingente. situaţia fluxurilor de numerar şi situaţia modificării capitalurilor proprii. şi (d) alte prezentări. atunci când sunt reevaluate anumite active imobilizate. Fiecare element din bilanţ. de exemplu. Atunci când este utilizată mai mult de o bază de evaluare te situaţiile financiare. Ele includ informaţiile cerute şi încurajate a fi prezentate de Standardele Internaţionale de Contabilitate şi alte prezentări necesare pentru o prezentare fidelă. (b) prezentarea bazei (bazelor) de evaluare şi a politicilor contabile aplicate. Notele la situaţiile financiare includ descrieri narative sau analize mai detaliate ale stimelor prezentate în bilanţ. valoarea justă sau valoarea actualizată).

în vederea adaptării la circumstanţele şi oportunităţile în continuă schimbare. precum şt alte activităţi care nu sunt activităţi de investiţie sau finanţare. precum şi a momentului şi siguranţei concretizării acestora. prin intermediul situaţiei fluxurilor de numerar. Deciziile economice luate de către utilizatori impun o evaluare a capacităţii unei întreprinderi de a genera numerar sau echivalente de numerar. structura sa financiară (inclusiv lichiditatea şi solvabilitatea sa). oricât ar fi de diferite principalele lor activităţi producătoare de venituri. Activităţile de exploatare sunt principalele activităţi producătoare de venit ale întreprinderilor. Echivalentele de numerar sunt investiţiile financiare pe termen scurt. şi a nevoilor sale de a utiliza acele fluxuri de numerar. Definiţii Numerarul cuprinde disponibilităţile băneşti şi depozitele la vedere. acest Standard cere tuturor întreprinderilor să prezinte o situaţie a fluxurilor de numerar. aceste informaţii sporesc gradul de comparabilitate al raportării rezultatelor din exploatare între diferite întreprinderi deoarece elimină efectele utilizării unor tratamente contabile diferite pentru aceleaşi tranzacţii şi evenimente. De asemenea. în consecinţă. în esenţă. a-şi plăti obligaţiile şi pentru a asigura rentabilitate investitorilor. Fluxurile de numerar sunt intrările sau ieşirile de numerar şi echivalente ale acestuia. Utilizatorii situaţiilor financiare ale unei întreprinderi sunt interesaţi de modul în care întreprinderea generează şi foloseşte numerarul şi echivalentele de numerar. Obiectivul acestui Standard este acela de a impune furnizarea de informaţii cu privire la istoricul mişcărilor de numerar şi de echivalent de numerar ale unei întreprinderi. Informaţiile referitoare la fluxurile de numerar sunt folositoare la stabilirea capacităţii unei întreprinderi de a genera numerar şi echivalente de numerar şi dau posibilitatea utilizatorilor să dezvolte modele de evaluare şi comparare a valorii actualizate a fluxurilor de numerar viitoare ale diferitelor întreprinderi. punându-le la dispoziţie o bază pentru evaluarea capacităţii întreprinderii de a genera numerar şi echivalent de numerar. precum şi capacitatea întreprinderii de a influenţa valoarea şi momentul de apariţie a fluxurilor de numerar. pentru aceleaşi motive. investiţie şi finanţare. care sunt uşor convertibile în sume cunoscute de numerar şi care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. Atunci când este utilizată împreună cu restul situaţiilor financiare.Informaţiile referitoare la fluxurile de numerar ale unei întreprinderi sunt utile utilizatorilor de situaţii financiare. Întreprinderile au nevoie de numerar pentru a-şi desfăşura activităţile. situaţia fluxurilor de numerar furnizează informaţii care permit utilizatorilor să evalueze modificările în activele nete ale unei întreprinderi. . Acest lucru se întâlneşte indiferent de natura activităţilor întreprinderii şi chiar dacă numerarul poate fi privit ca produs al societăţii. clasificând fluxurile de numerar din timpul perioadei în fluxuri din activităţi de exploatare. Întreprinderile au nevoie de numerar. extrem de lichide. aşa cum ar putea fi cazul unei instituţii financiare.

să zicem. când rambursarea în numerar a unui împrumut include atât dobânda. în fondul lor economic. deoarece aceste componente fac parte din gestiunea numerarului unei întreprinderi. echivalente de numerar.Activităţile de investiţie constau în achiziţionarea şi cedarea de active imobilizate şi de alte investiţii. descoperirile de cont care sunt rambursabile la vedere fac parte integrantă din gestiunea numerarului unei întreprinderi. în anumite ţări. trei luni sau mai puţin de la data achiziţiei. Totuşi. elementul dobândă poate fi clasificat drept activitate de exploatare. precum şi valoarea numerarului şi a echivalentelor de numerar. investiţie şi finanţare. Prezentarea unei situaţii a fluxurilor de numerar Situaţia fluxurilor de numerar trebuie să prezinte fluxurile de numerar din cursul perioadei. Prin urmare. Investiţiile de capital nu sunt considerate echivalente de numerar. în scopul îndeplinirii angajamentelor pe termen scurt. clasificate în activităţi de exploatare. de exemplu. în cazul acţiunilor preferenţiale achiziţionate în cursul unei perioade scurte înaintea scadenţei lor şi cu o dată de răscumpărare specificată. investiţie şi finanţare într-o manieră care corespunde cel mai bine activităţii sale. Pentru a califica un plasament drept echivalent de numerar. investiţie şi finanţare. Activităţile de finanţare sunt activităţi care au ca efect modificări ale dimensiunii şi compoziţiei capitalurilor proprii şi datoriilor întreprinderii. Aceste informaţii pot fi folosite. O caracteristică a acestor aranjamente bancare este faptul că soldul bancar fluctuează. O tranzacţie poate include fluxuri de numerar care sunt clasificate diferit. mai degrabă. un plasament este. decât pentru investiţii sau în alte scopuri. descoperirile de cont sunt considerate ca o componentă a numerarului şi echivalentului de numerar. pentru a evalua relaţiile ce apar între activităţile respective. şi nu din activităţile de exploatare. împrumuturile bancare sunt considerate activităţi de finanţare. Clasificarea în funcţie de activităţi furnizează informaţii ce permit utilizatorilor să stabilească impactul respectivelor activităţi asupra poziţiei financiare a întreprinderii. drept activitate de finanţare. cât şi principalul. iar elementul de capital. cu excepţia cazului în care sunt. Numerar şi echivalente de numerar Echivalentele numerarului sunt păstrate. Gestiunea numerarului presupune plasarea excedentului de numerar în echivalente de numerar. deseori. care nu sunt incluse în echivalentele de numerar. în mod normal. de asemenea. De exemplu. În aceste circumstanţe. calificat drept echivalent de numerar doar atunci când are o scadenţă mică de. acesta trebuie să fie uşor convertibil într-o sumă prestabilită de numerar şi să fie supus unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. Fluxurile de numerar exclud mişcările între elemente care constituie numerar sau echivalente de numerar. În general. Activităţi de exploatare Valoarea fluxurilor de numerar ce provin din activităţi de exploatare este un indicator cheie al măsurii în care activităţile întreprinderii au generat suficient flux de numerar . între disponibil şi descoperit. O întreprindere prezintă fluxurile sale de numerar din activităţile de exploatare.

a imobilizărilor corporale. (d) încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor întreprinderi. Activităţi de investiţie Prezentarea separată a fluxurilor de numerar provenite din activităţi de investiţie este importantă deoarece fluxurile de numerar reprezintă măsura în care cheltuielile au servit obţinerii de resurse menite a genera viitoare venituri şi fluxuri de numerar . Informaţiile cu privire la componentele specifice ale istoricului fluxurilor de numerar din exploatare. din principalele activităţi producătoare de venit ale întreprinderii. necorporale şi alte active imobilizate. (d) plăţile în numerar efectuate către şi în numele angajaţilor. (f) plăţile în numerar sau restituiri ale impozitelor pe profit. Fluxurile de numerar provenite din activităţi de exploatare sunt derivate. Aceste plăţi le includ şi pe acelea care se refera la costurile de dezvoltare capitalizate şi la construcţia. în regie proprie. în general. în primul rând. Exemple de fluxuri de numerar provenite din activităţi de exploatare sunt: (a) încasările în numerar din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii. sunt folositoare în prognozarea viitoarelor fluxuri de numerar din exploatare. (b) încasările în numerar din vânzarea de imobilizări corporale. a plăti dividende şi a face noi investiţii. (c) plăţile în numerar pentru achiziţia de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor întreprinderi şi de interese în asocierile în participaţie (altele decât plăţile pentru aceste instrumente considerate a fi echivalente de numerar sau acelea păstrate în scopuri de plasament şi de tranzacţionare).pentru a rambursa împrumuturile. ele rezultă. fără a recurge la surse externe de finanţare. onorarii. Prin urmare. . şi interese în asocierile în participare (altele decât încasările pentru acele instrumente considerate a fi echivalente de numerar sau acelea păstrate iui scopuri de plasament şi de tranzacţionare). cu excepţia cazului în care ele pot fi identificate în mod specific cu activităţile de investiţie şi finanţare. (f) încasările şi plăţile în numerar ale unei societăţi de asigurare pentru prime şi daune. şi (g) încasările şi plăţile în numerar provenite din contracte încheiate în scopuri de plasament sau tranzacţionare. comisioane şi alte venituri. anuităţi şi alte beneficii generate de poliţele de asigurare. (b) încasările în numerar provenite din redevenţe. a menţine capacitatea de funcţionare (producţie) a întreprinderii. împreună cu alte informaţii. active necorporale şi alte active imobilizate. din tranzacţiile şi alte evenimente care intră în determinarea profitului net sau a pierderii nete. (c) plăţile în numerar efectuate către furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii. Exemple de fluxuri de numerar provenite din activităţi de investiţie sunt: (a) plăţile în numerar pentru achiziţionarea de imobilizări corporale.

forward. ipotecilor şi a altor împrumuturi pe termen scurt sau lung. Raportarea fluxurilor de numerar din activităţi de exploatare O întreprindere trebuie să raporteze fluxurile de numerar din activităţi de exploatare folosind una dintre cele două metode: (a) metoda directă. de opţiuni şi swap. în afara cazului când acestea sunt deţinute în scopuri de plasament sau de tranzacţionare sau când plăţile sunt clasificate ca fiind activităţi de finanţare. (b) plăţile în numerar efectuate către proprietari pentru a achiziţiona sau răscumpăra acţiunile întreprinderii. prin care profitul net sau pierderea netă este ajustată cu efectele tranzacţiilor ce nu au natură monetară. şi . (c) încasările în numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanţă. datoriilor neasigurate. (g) plăţile ta numerar aferente contractelor futures. în afara cazului când acestea sunt deţinute în scopuri de plasament sau de tranzacţionare sau când încasările sunt clasificate ca fiind activităţi de finanţare. forward. fluxurile de numerar aferente respectivului contract sunt clasificate în aceeaşi manieră ca şi fluxurile de numerar aferente poziţiei astfel acoperite. (f) încasările în numerar din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor efectuate către alte părţi (altele decât avansurile şi împrumuturile unei instituţii financiare). amânările sau angajamentele de plăţi sau încasări în numerar din exploatare trecute sau viitoare.(e) avansurile în numerar şi împrumuturile efectuate către alte părţi (altele decât avansurile şi împrumuturile efectuate de o instituţie financiară). Când un contract reprezintă un instrument de acoperire a unei poziţii de risc identificabile. obligaţiunilor. şi (e) plăţile în numerar efectuate de locatar pentru reducerea obligaţiilor aferente unui contract de leasing financiar. pe opţiuni sau swap. prin care sunt prezentate clasele principale de plăţi şi încasări brute în numerar. şi (h) încasările în numerar aferente contractelor futures. a împrumuturilor. Exemple de fluxuri de numerar provenite din activităţi de finanţare sunt: (a) încasările în numerar provenite din emisiunea de acţiuni sau alte instrumente de capital. sau (b) metoda indirectă. Activităţi de finanţare Prezentarea separată a fluxurilor de numerar provenite din activităţi de finanţare este importantă deoarece este utilă în previzionarea fluxurilor de numerar viitoare aşteptate de către finanţatorii întreprinderii. (d) rambursările în numerar ale unor sume împrumutate.

Raportarea fluxurilor de numerar din activităţi de investiţii şi finanţare Fluxurile de numerar provenite din următoarele activităţi de exploatare. informaţiile privind clasele principale de plăţi şi încasări brute în numerar pot fi obţinute: (a) fie din înregistrările contabile ale întreprinderii. investiţie şi finanţare pot fi raportate pe o bază netă: (a) plăţile şi încasările în numerar efectuate în numele clienţilor. mai degrabă. Fluxurile de numerar provenite din flecare dintre următoarele activităţi ale unei instituţii financiare pot fi raportate pe o bază netă: . profiturile nerepartizate ale întreprinderilor asociate şi interesele minoritare. Alternativ. atunci când fluxurile de numerar reflectă. impozitele amânate. (b) elementelor nemonetare cum ar fi amortizarea. Întreprinderile sunt încurajate să raporteze fluxurile de numerar obţinute din activităţi de exploatare folosind metoda directă. prin evidenţierea veniturilor şi cheltuielilor prezentate în contul de profit şi pierdere şi pe parcursul perioadei survenite în valoarea stocurilor şi a creanţelor şi datoriilor din exploatare. fie (b) prin ajustarea vânzărilor. a costului vânzărilor (dobânzi şi alte venituri similare şi cheltuieli cu dobânda şi alte cheltuieli similare pentru instituţiile financiare) şi a altor elemente în contul de profit şi pierdere cu: (i) modificările pe parcursul perioadei ale stocurilor şi ale creanţelor şi datoriilor din exploatare. provizioanele. şi (b) plăţile şi încasările In numerar pentru elementele pentru care rulajul este rapid. Metoda directă furnizează informaţii care sunt folositoare în estimarea fluxurilor de numerar viitoare şi care nu sunt disponibile prin metoda indirectă. Prin metoda indirectă. activităţile clientului decât pe acelea ale întreprinderii. sumele sunt mari. pierderile şi câştigurile în valută nerealizate. Pe baza metodei directe. fluxul de numerar net din activităţi de exploatare este determinat prin ajustarea profitului net sau a pierderii nete cu efectele: (a) modificărilor survenite pe parcursul perioadei în stocuri şi în creanţele şi datoriile din exploatare.elementele de venituri şi cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investiţii sau finanţări. şi (c) tuturor celorlalte elemente pentru care efectele în numerar sunt fluxurile de numerar din investiţii şi finanţare. (ii) alte elemente decât numerarul. iar termenul de scadenţă este scurt. şi (iii) alte elemente pentru care efectele numerarului sunt fluxurile de numerar din investiţii sau finanţare. fluxul net de numerar din activităţile de exploatare poate fi prezentat folosind metoda indirectă.

finanţare şi include diferenţele. IAS 21 nu permite folosirea cursului de schimb de la data bilanţului atunci când se convertesc fluxurile de numerar ale unei sucursale din străinătate. sau capitalizată în conformitate cu tratamentul alternativ permis de . dacă există. Aceasta permite utilizarea unui curs de schimb ce aproximează cursul actual. erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile. precum şi rambursarea acestor avansuri şi împrumuturi . ale acelor fluxuri de numerar care au fost raportate la cursul de schimb de la sfârşitul perioadei. indiferent dacă a fost recunoscută drept cheltuială în contul de profit şi pierdere. Fluxurile de numerar ale unei sucursale din străinătate trebuie convertite la cursul de schimb dintre moneda de raportare şi valută.(a) încasările şi plăţile de numerar pentru acceptarea şi rambursarea depozitelor cu o dată fixă de scadenţă. De exemplu. Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar. Elemente extraordinare Fluxurile de numerar asociate cu elementele extraordinare trebuie clasificate ca provenind din activităţi de exploatare. pentru o perioadă. Dobânzi şi dividende Fluxurile de numerar din dobânzi şi dividende încasate sau plătite trebuie prezentate separat. investiţie. investiţie şi finanţare. Fluxurile de numerar asociate cu elementele extraordinare sunt prezentate separat în situaţia fluxului de numerar ca provenind din activităţi de exploatare. şi (c) avansurile în numerar şi împrumuturile făcute clienţilor. Fiecare dintre acestea trebuie clasificat într-o manieră consecventă de la a perioadă la alta. Cu toate acestea. Această valoare este prezentată separat de fluxurile de numerar provenite din activităţi de exploatare. investiţie şi finanţare şi prezentate adecvat şi separat. un curs de schimb mediu ponderat. Fluxurile de numerar provenite din tranzacţiile efectuate în valută trebuie înregistrate în moneda de raportare a unei întreprinderi prin aplicarea cursului de schimb dintre moneda de raportare şi valută. efectul variaţiei cursului de schimb valutar asupra numerarului şi echivalentelor de numerar deţinute sau datorate în valută este raportat în situaţia fluxului de numerar pentru a reconcilia numerarul şi echivalentele de numerar la începutul şi la sfârşitul perioadei. Profitul şi pierderile nerealizate ce provin din variaţia cursurilor de schimb valutar nu sunt fluxuri de numerar. (b) plasarea depozitelor la şi retragerea acestora de la alte instituţii financiare. Totuşi. la înregistrarea tranzacţiilor în valută sau pentru conversia fluxurilor de numerar ale unei sucursale din străinătate se poate folosi. fie de investiţie sau de finanţare. ca fiind generat fie de activităţi de exploatare. asupra valorii în valută. Fluxurile de numerar exprimate în valută sunt raportate într-o manieră conformă cu IAS 21. Aceste prezentări vin în completarea prezentărilor separate privind natura şi valoarea elementelor extraordinare cerute de IAS 8. pentru a da posibilitatea utilizatorilor să înţeleagă natura lor şi efectul pe care îl au asupra fluxurilor de numerar prezente şi viitoare ale întreprinderii. Valoarea totală a dobânzilor plătite de-a lungul unei perioade este prezentată în situaţia fluxului de numerar. la data fluxului de numerar. la data fluxului de numerar. Profitul net sau pierderea netă a perioadei.

Prin urmare. la dividende şi avansuri. Raportarea financiară a intereselor în asocierile în participaţie) folosind consolidarea proporţională. în timp ce cheltuielile cu impozitul pot fi alocate fără dificultate activităţilor de investiţie şi finanţare. dobânda plătită şi dobânda şi dividendele încasate pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din finanţare şi. deoarece ele reprezintă costuri ale atragerii surselor de finanţare sau a eficienţei investiţiilor. va include în situaţia consolidată a fluxurilor de numerar ponderea aferentă ei din fluxurile de numerar ale entităţii controlate în comun. impozitele plătite sunt clasificate. Impozitele pe profit sunt generate în urma tranzacţiilor care dau naştere unor fluxuri de numerar clasificate în situaţia fluxurilor de numerar ca activităţi de exploatare. Componente ale numerarului şi ale echivalentelor de numerar . Totuşi. Investiţii în filiale. de obicei. cât şi dobânda şi dividendele încasate sunt clasificate de instituţiile financiare. Impozitul pe profit Fluxurile de numerar provenite din impozitul pe profit vor fi prezentate separat şi vor fi clasificate drept fluxuri de numerar din activităţi de exploatare. Costurile îndatorării. deoarece intră în determinarea profitului net sau a pierderii nete. fluxul de numerar din impozite va fi clasificat în mod corespunzător ca activitate de investiţie sau finanţare. cât şi dobânda şi dividendele încasate pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din exploatare. Atât dobânda plătită. de obicei. este prezentată valoarea totală a impozitelor plătite. cu excepţia situaţiei în care ele pot fi alocate în mod specific activităţilor de finanţare şi investiţie. O întreprindere care prezintă un asemenea interes folosind metoda punerii în echivalenţă include în situaţia fluxurilor de numerar fluxurile de numerar generate de investiţia sa în entitatea controlată în comun.IAS 23. O întreprindere care prezintă interesul său într-o entitate controlată în comun (a se vedea IAS 31. drept fluxuri de numerar din activităţi de exploatare. respectiv. Totuşi. din investiţie. fluxurile de numerar aferente impozitelor respective sunt. adesea. Atunci când fluxurile de numerar din impozite sunt aferente mai multor clase de activităţi. de exemplu. investiţie şi finanţare. atunci când este posibilă identificarea fluxului de numerar din impozite şi alocarea lui unei tranzacţii individuale care dă naştere unor fluxuri de numerar clasificate drept activităţi de investiţie sau finanţare. Atât dobânda plătită. investitorul limitează informaţiile raportate în situaţia fluxurilor de numerar la acele fluxuri de numerar generate între el şi întreprinderea în care s-a investit. nu există un consens privind clasificarea acestor fluxuri de numerar de către alte întreprinderi. Alternativ. precum şi repartizările şi alte vărsăminte sau încasări apărute între această şi entitatea controlată în comun. imposibil de alocat şi pot apărea într-o perioadă diferită de cea a fluxurilor de numerar aferente tranzacţiei de bază. întreprinderi asociate şi asocieri în participaţie Atunci când se prezintă o investiţie într-o întreprindere asociată sau filială pe baza metodei punerii în echivalenţă sau a costului. drept fluxuri de numerar din exploatare.

şi asigură asupra faptului că: √ √ primele situaţii financiare IFRS ale unei entităţi. . Efectul oricărei modificări în politica de determinare a componentelor numerarului şi echivalentelor de numerar.O întreprindere trebuie să evidenţieze componentele numerarului şi ale echivalentelor de numerar şi să prezinte o reconciliere a sumelor din situaţia fluxurilor sale de numerar cu elementele echivalente raportate în bilanţ. Având in vedere diversitatea practicilor de gestiune a numerarului şi a practicilor bancare utilizate în lume şi pentru a respecta IAS1. erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile.asigură un punct de plecare pentru contabilitatea ulterioară a entităţii în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). şi c) . de exemplu. este raportat în conformitate cu IAS 8. b) . „Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Contabilitate” ca bază pentru contabilitate. Definiţii ale termenilor utilizaţi • bilanţul contabil de deschidere IFRS Bilanţul contabil al unei entităţi (publicat sau nepublicat) la data de trecere la IFRS. o întreprindere va indica politica adoptată în determinarea componentelor numerarului şi ale echivalentelor de numerar.sunt transparente pentru utilizatori şi comparabile pentru toate perioadele prezentate. o modificare în clasificarea instrumentelor financiare anterior considerate ca făcând parte din portofoliul de investiţii ale întreprinderii.pot fi generate la costuri mai mici decât beneficiile utilizatorilor. şi rapoartele financiare interimare pentru o anumită parte a perioadei la care se referă situaţiile financiare conţin informaţii de înaltă calitate care: a) . Prezentarea situaţiilor financiare. Profitul net sau pierderea netă a perioadei. IFRS 1 Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară Standardul înlocuieşte SIC – 8.

• GAAP anterioare Baza de contabilitate pe care entitatea care aplică pentru prima dată IFRS a utilizat-o anterior adoptării IFRS. • entitate care aplică pentru prima dată IFRS O entitate care prezintă primele situaţii financiare IFRS • Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) Standarde şi Interpretări adoptate de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASB). • data de trecere IFRS Începutul primei perioade pentru care o entitate prezintă informaţii comparative integrale conform IFRS în primele situaţii financiare • costul estimat Valoarea utilizată ca alternativa pentru cost sau costul amortizat la o anumită dată. • valoarea justă Valoarea la care poate fi tranzacţionat un activ sau decontată o datorie. Acestea includ: (a) Standardele Internaţionale de Raportare . • primele situaţii financiare IFRS Primele situaţii financiare pentru a căror întocmire o entitate adoptă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). de bună voie. printr-o declaraţie explicită şi fără rezerve de conformitate la IFRS. între părţi aflate în cunoştinţă de cauză. La amortizarea ulterioară se va avea în vedere faptul că entitatea a recunoscut iniţial activul sau datoria la o valoare reprezentând acest cost estimat. în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv.

şi (c) Interpretările Interpretarea emise de Comitetul pentru de Standardelor Internaţionale Raportare Financiară (IFRIC) sau fostul Comitet Permanent pentru Interpretarea Standardelor (SIC) şi adoptate de IASB. . Principalele caracteristici ale aplicării IFRS 1: • • IFRS 1 se aplică în cazurile în care o entitate adoptă pentru prima dată IFRS. (b) Standardele Internaţionale de Contabilitate. În general. printr-o declaraţie explicită şi fără rezerve de conformitate la IFRS. şi pentru toate rapoartele financiare interimare pe care le întocmeşte în conformitate cu IAS 34 „Raportarea financiară interimară” pentru o parte din perioada la care se referă primul set de situaţii financiare IFRS Primul set de situaţii financiare IFRS ale unei entităţi: este reprezentat de situaţiile financiare anuale pentru care entitatea adoptă IFRS ca bază a contabilităţii.Financiară. printr-o declaraţie explicită şi fără rezerve în respectivele situaţii financiare de conformare la IFRS. • data de raportare Sfârşitul celei mai recente perioade acoperite de situaţii financiare sau un raport financiar interimar O entitate va aplica IFRS 1 în următoarele cazuri: în momentul întocmirii primelor situaţii financiare IFRS. IFRS 1 se aplică în cazurile în care o entitate adoptă IFRS ca NOUĂ BAZĂ A CONTABILITĂŢII IFRS 1 nu se aplică: în cazul modificării politicilor contabile de către o entitate care aplică deja IFRS. IFRS 1 prevede că o entitate trebuie să aplice toate IFRS în vigoare la data de raportare în cazul primelor situaţii financiare IFRS.

1121/4 iulie 2006. în special atunci când costul respectării acestei cerinţe este mai mare decât beneficiile utilizatorilor situaţiilor financiare. amendamentele ulterioare la acele standarde şi interpretările aferente. publicat în Monitorul oficial nr. după cunoaşterea rezultatului unei anumite tranzacţii. (2) prin Standarde Internaţionale de Raportare Financiară se înţelege Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). IFRS 1 impune entităţilor anumite condiţii la întocmirea Bilanţului IFRS 1 permite excepţii limitate de la îndeplinirea acestor condiţii în anumite contabil de deschidere IFRS ca punct de plecare pentru contabilitatea conform IFRS: cazuri specifice. (3) Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare la data bilanţului sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care întocmesc situaţii financiare .• În particular..IFRIC). traduse şi publicate în limba română. • IFRS prevede efectuarea unor prezentări care explică modul în care trecerea de la aplicarea GAAP la aplicarea IFRS a afectat: √ √ √ situaţia financiară raportată a entităţii performanţa financiară şi fluxurile de numerar Aplicarea în România Potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. aşa cum sunt aprobate de Uniunea Europeană. • IFRS 1 interzice aplicarea retroactivă a IFRS în unele cazuri. 602/12 iulie 2006: (1) Având în vedere necesitatea asigurării conformităţii reglementărilor naţionale în domeniul contabilităţii cu reglementările Uniunii Europene. Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi Interpretările aferente (Interpretările SIC . standardele şi interpretările viitoare aferente. în special dacă aplicarea retroactivă impune conducerii să evalueze condiţiile existente anterior. în România se continuă implementarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). în exerciţiul financiar al anului 2007.

celelalte entităţi de interes public definite conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. începând cu exerciţiul financiar al anului 2007.82/1991. toate entităţile. pentru necesităţi proprii de informare. La aplicarea IFRS potrivit cerinţelor menţionate mai sus se aplică IFRS 1. cu modificările şi completările ulterioare. întocmesc situaţii financiare anuale conforme cu directivele europene. 34 din Legea contabilităŃii nr. Bilanţul de deschidere nu trebuie publicat în primele situaţii financiare IFRS. 907/2005∗ privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. data de trecere la aplicarea IFRS. . Pentru anul 2007. Toate entităţile care au obligaţia să aplice sau au optat pentru aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară trebuie să asigure continuitatea aplicării acestora. să aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Entităţile au obligaţia să menţioneze în bilanţul de deschidere IFRS. ∗ Art. potrivit legii. respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene. 125 din Legea nr. pot aplica Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situaţiilor financiare individuale sau consolidate. cu modificările şi completările ulterioare republicată defineşte persoanele juridice de interes public. (5) Piaţa reglementată are înţelesul prevăzut la art. Aceasta reprezintă începutul primei perioade pentru care se prezintă informaţii comparative integrale în conformitate cu IFRS. În relaţia cu instituţiile statului. inclusiv cele care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.consolidate au obligaţia ca. 297/2004 privind piaţa de capital. Bilanţul de deschidere IFRS Bilanţul contabil de deschidere IFRS al unei entităţi este baza de plecare pentru contabilitatea ulterioară conform IFRS. (7) Situaţiile financiare obţinute prin aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară fac obiectul auditului financiar. (4) Instituţiile de credit continuă să aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiară la întocmirea situaţiilor financiare consolidate.

entităţile trebuie să identifice aceste diferenţe astfel încât să fie obţinute şi prezentate corespunzător cerinţelor IFRS. exemplu: OMFP 1752/2005. o entitate: a) va recunoaşte toate activele sau datoriile a căror recunoaştere este cerută de IFRS.Exemplu. - o entitate care pentru anumite grupe de imobilizări corporale efectuează recunoaşterea la valoarea justă potrivit prevederilor I. cu modificările şi completările ulterioare). Ajustările generate de aplicarea pentru prima dată a IFRS se înregistrează în cadrul rezultatului reportat sau în altă categorie a capitalurilor proprii. . iar bilanţul de deschidere IFRS va fi întocmit la această dată.2007 şi include informaţii comparative pentru un singur exerciţiu financiar anterior.S. În bilanţul de deschidere IFRS. De regulă bilanţul de deschidere IFRS impune obţinerea de informaţii pe care raportările financiare. O entitate care a optat să prezinte informaţii comparative integrale pentru două exerciţii financiare anterioare va întocmi bilanţ de deschidere IFRS la data de 1 ianuarie 2005. b) va exclude (derecunoaşte) acele elemente de active sau datorii care nu sunt permise conform cerinţelor IFRS.A. În toate aceste cazuri. reflectă valorile respective în rezultatul reportat. c) va reclasifica conform IFRS elementele care au fost recunoscute anterior conform GAAP (respectiv reglementările contabile naţionale aplicate. data de trecere la aplicarea IFRS va fi 1 ianuarie 2006. recunoaşte diferenţele respective în cadrul rezervei din evaluarea la valoarea justă. - o entitate care trebuie să evalueze la valoarea justă titlurile de participare disponibile pentru vânzare. întocmite pe baza reglementărilor contabile aplicate anterior. va recunoaşte diferenţa dintre cost şi valoarea justă a imobilizărilor corporale în rezerva de reevaluare. d) va aplica IFRS la evaluarea tuturor activelor şi datoriilor recunoscute.. nu le cuprind. 16. O entitate care întocmeşte situaţii financiare IFRS pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 dec. Exemplu: - o entitate care trebuie să derecunoască active întrucât nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de IFRS (ex: fond comercial eronat recunoscut în situaţiile financiare individuale).

generate intern (IAS 38) - fond comercial eronat recunoscut (IFRS 3) provizioane pentru situaţii în care nu există obligaţii legale sau implicite.Prezentăm în continuare câteva exemple privind efectele aplicării cerinţelor IFRS 1 la întocmirea bilanţului de deschidere: Posibile efecte ale aplicării IFRS 1 şi Cerinţe IFRS 1 a) recunoaşterea activelor - active şi pasive aferente contractelor de leasing financiar (IAS 17). planuri de pensii şi beneficii determinate (IAS 19). alte active şi datorii care nu au fost recunoscute ca atare pe baza reglementărilor contabile anterioare b) derecunoaşterea activelor şi datoriilor care nu sunt permise conform IFRS - imobilizări necorporale de natura brevetelor. provizioane pentru obligaţii legale sau datoriilor cerută de IFRS implicite (IAS 37). creanţe şi datorii privind impozitele amânate (IAS 12). 39). licenţelor şi mărcilor de fabricaţie. alte active şi datorii recunoscute în situaţiile financiare care exced cerinţele IFRS . imobilizări necorporale achiziţionate (IAS 38). instrumente financiare derivate (IAS.

evaluarea instrumentelor financiare (IAS 39). (IAS 1) d) evaluarea tuturor activelor şi pasivelor în conformitate cu IFRS - deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale IAS 36).) instrumente financiare care eronat au fost clasificate anterior în categoria capitalurilor proprii (IAS 21). cu anumite excepţii . IAS 2. Politicile contabile vor fi conforme cu toate IFRS în vigoare la data de raportare pentru primele sale situaţii financiare conforme cu IFRS. Politici contabile O entitate va utiliza aceleaşi politici contabile pentru: - Bilanţul de deschidere IFRS precum şi pentru toate perioadele prezentate în primele situaţii financiare IFRS. evaluarea creanţelor şi a datoriilor privind impozitele amânate (IAS 12).). evaluarea provizioanelor (IAS 37). etc. etc. evaluarea creanţelor (IAS 11. IAS 18. - clasificarea titlurilor de participare în funcţie de scopul şi perioada deţinerii. evaluarea obligaţiilor privind beneficiile angajaţilor (IAS 19. etc.).c) clasificarea tuturor activelor şi pasivelor în conformitate cu IFRS - clasificarea unor imobilizări corporale deţinute pentru vânzare (IFRS 5. etc.

Entitatea A trebuie să aplice IFRS în vigoare pentru perioadele ce se sfârşesc la 31 decembrie 2007 în: (a) (b) întocmirea bilanţului IFRS de deschidere la 1 ianuarie 2006. . Dacă un IFRS nou nu este încă obligatoriu. entităţii A i se permite. luând în considerare implicaţiile acestora asupra bilanţului de deschidere IFRS şi asupra raportărilor financiare privind perioadele următoare. contul de profit şi pierdere. să aplice acel IFRS în primele sale situaţii financiare IFRS. data trecerii sale la IFRS este 1 ianuarie 2006 (sau. Ajustările generate de aplicarea noilor politici contabile trebuie recunoscute direct în rezultatul reportat (sau dacă este adecvat.prevăzute de IFRS 1. dar nu i se solicită. într-o altă categorie de capitaluri proprii) la data trecerii la IFRS. Entitatea A a prezentat situaţiile financiare conform principiilor contabile general acceptate anterioare în fiecare an la 31 decembrie. echivalent. Entitatea A decide să prezinte în acele situaţii financiare informaţii comparative doar pentru un an. situaţia modificărilor în capitalurile proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru anul în curs până la 31 decembrie 2007 (inclusiv valorile comparative pentru 2006) şi prezentarea informaţiilor (inclusiv informaţiile comparative pentru 2006). inclusiv la 31 decembrie 2006. O entitate poate aplica un nou IFRS care nu este încă obligatoriu dacă acesta permite o aplicare anticipată. Entităţile trebuie să selecteze cu atenţie politicile contabile care urmează să fie aplicate pentru bilanţul de deschidere IFRS. închiderea activităţii la 31 decembrie 2005). dar permite aplicarea anticipată. şi întocmirea şi prezentarea bilanţului pentru 31 decembrie 2007 (inclusiv valorile comparative pentru 2006). Ca urmare. Exemplu: Data de raportare pentru primele situaţii financiare IFRS ale entităţii A este 31 decembrie 2007. Politicile contabile pe care le utilizează o entitate pentru bilanţul de deschidere IFRS pot să difere de acelea pe care le-a utilizat pentru aceeaşi dată ca urmare aplicării reglementărilor contabile naţionale.

. √ costul estimat IFRS al activelor şi pasivelor achiziţionate sau preluate reprezintă valoarea contabilă conform GAAP anterioare. sunt recunoscute în Bilanţul de deschidere IFRS dacă îndeplinesc condiţiile de recunoaştere. activele disponibile pentru vânzare sau investiţiile imobiliare (dacă se optează pentru evaluarea la valoarea justă). excepţii obligatorii de la aplicarea retroactivă. De exemplu. În situaţia în care se aplică scutirea: √ nu se modifică clasificarea combinării ca achiziţie sau uniune de interese.) de către o subsidiară. Exemple de scutiri opţionale de la aplicarea retroactivă: A. mărcilor. aplicarea scutirii necesită efectuarea unor ajustări. imediat după operaţiunea de combinare de întreprinderi. √ activele şi pasivele care sunt evaluate la valoarea justă conform IFRS sunt retratate la valoarea justă în bilanţul de deschidere IFRS. cu excepţia situaţiei în care IFRS nu permite recunoaşterea acestora. întocmite conform GAAP. √ activele şi pasivele achiziţionate sau preluate prin combinarea de întreprinderi sunt recunoscute în bilanţul contabil de deschidere IFRS al cumpărătorului. dar nu poate recunoaşte imobilizările necorporale generate intern (de natura brevetelor. de exemplu.Situaţii în care se poate opta la aplicarea retroactivă a IFRS IFRS 1 stabileşte două categorii de excepţii de la principiul că bilanţul de deschidere IFRS al unei entităţi trebuie să fie conform cu fiecare IFRS. Activele şi pasivele care nu au fost recunoscute în situaţiile financiare anterioare ale entităţii. Scutirile opţionale au fost stabilite cu scopul de a uşura într-o oarecare măsură întocmirea primelor situaţii financiare IFRS. o entitate care adoptă pentru prima dată IFRS recunoaşte activele şi pasivele aferente unui contract de leasing financiar al unei filiale. - scutirii opţionale de la aplicarea retroactivă. etc. recunoaşte imobilizările necorporale achiziţionate de o subsidiară. Combinări de întreprinderi Combinările de întreprinderi care au fost recunoscute anterior datei de trecere la aplicarea IFRS nu trebuie retratate. Totuşi. la data combinării de întreprinderi.

B. sau costul sau costul amortizat conform IFRS. cu excepţia cazurilor în care imobilizările necorporale respective pot fi recunoscute separat în Bilanţul IFRS al entităţii achiziţionate. Prevederile referitoare la evaluarea la data de trecere la IFRS şi la reevaluarea imobilizărilor corporale sunt aplicabile şi în următoarele cazuri: . Fondul comercial trebuie testat privind deprecierea conform prevederilor IAS 36. O entitate care aplică pentru prima dată IFRS poate opta pentru utilizarea reevaluării anterioare conform GAAP a unei imobilizări corporale la sau anterior datei de trecere la IFRS ca fiind costul estimat la data reevaluării. Valoarea justă sau reevaluarea la costul estimat O entitate poate opta pentru măsurarea unei imobilizări corporale la data de trecere la IFRS la valoarea justă a acesteia şi poate utiliza respectiva valoare justă ca fiind costul estimat la data respectivă. modificarea indicelui general sau specific al preţurilor. dar nu îndeplinesc criteriile pentru a fi recunoscute conform IFRS.De asemenea. la data de trecere la aplicarea IFRS. √ ajustările prevăzute de IFRS privind activele şi datoriile contingente. Fondul comercial înregistrat direct în capitalurile proprii nu poate fi reluat. ajustate pentru a reflecta. Cu toate acestea. de exemplu. valoarea contabilă a fondului comercial stabilită conform GAAP anterioare trebuie ajustată în următoarele situaţii: √ imobilizările necorporale care sunt recunoscute pentru prima dată în conformitate cu IFRS. √ imobilizările necorporale care au fost recunoscute conform GAAP anterioare. cu condiţia ca: la data reevaluării valoarea reevaluată să fie comparabilă cu: - valoarea justă. indiferent dacă există sau nu un indiciu de depreciere a acestuia. fondul comercial nu este ajustat în funcţie de amortizarea anterioară a fondului comercial sau în vederea reclasificării unor imobilizări necorporale incluse în fondul comercial conform GAAP anterioare. cu toate că scutirea există.

respectiv recunoscute şi nerecunoscute. D. atunci: - entitatea poate utiliza aceste evaluări la valoarea justă ca urmare a unor evenimente ca fiind costul estimat pentru IFRS la data estimării respective. Aplicarea retroactivă a acestei abordări impune unei entităţi să clasifice câştigurile şi pierderile actuariale de la iniţierea planului până la data de trecere la IFRS în două categorii. Beneficiile angajaţilor În conformitate cu IAS 19 „Beneficiile angajaţilor”. chiar dacă utilizează abordarea de tip „coridor” pentru câştigurile şi pierderile actuariale ulterioare. o entitate care aplică pentru prima dată IFRS poate opta pentru recunoaşterea tuturor câştigurilor şi pierderilor actuariale la data de trecere la IFRS. şi criteriile IAS 38 privind reevaluarea (inclusiv existenţa unei pieţe active) În cazul altor active şi pasive entitatea nu va aplica prevederile referitoare la evaluarea la data de trecere la IFRS şi la reevaluarea imobilizărilor corporale. o va aplica în cazul tuturor planurilor. În cazul în care o entitate care aplică pentru prima dată IFRS utilizează această opţiune. Dacă o entitate care aplică pentru prima dată IFRS a calculat un cost estimat în conformitate cu GAAP anterioare pentru o parte sau toate activele şi pasivele sale prin evaluarea acestora la valoarea justă la o anumită dată ca urmare a unui eveniment precum privatizarea sau oferta publică iniţială. o entitate poate opta pentru utilizarea unei abordări de tip „coridor” care permite nerecunoaşterea unor câştiguri şi pierderi actuariale.√ √ investiţii imobiliare. C. dacă o entitate optează să utilizeze modelul de cost prevăzut de IAS 40 „Investiţii imobiliare”şi imobilizări necorporale care îndeplinesc: - criteriile de recunoaştere ale IAS 38 „Active necorporale” (inclusiv măsurarea corectă a costului iniţial). Diferenţe cumulative de conversie IAS 21 „Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar” prevede că o entitate trebuie: . Totuşi.

câştigurile şi pierderile aferente garanţiei contra riscului de schimb valutar) în contul de profit şi pierdere ca parte a câştigului sau pierderii aferente vânzării. .să clasifice ca o componentă separată a capitalurilor proprii unele diferenţe de schimb valutar. aplicarea retroactivă a IAS 32 impune clasificarea capitalurilor proprii în două categorii: .să transfere. şi .prima categorie este inclusă în rezultatul reportat şi reprezintă dobânda acumulată aferentă componentei de pasiv. diferenţele de conversie cumulative aferente respectivei filiale (inclusiv. şi câştigul sau pierderea aferente unei vânzări ulterioare a unei filiale străine vor exclude diferenţele de conversie care au rezultat înainte de trecerea la IFRS şi vor include diferenţele de conversie ulterioare. Dacă o entitate care aplică pentru prima dată IFRS utilizează această excepţie.cea de-a doua categorie reprezintă componenta de capital propriu iniţială. şi . În cazul în care componenta de datorii nu mai este înscrisă în bilanţ. E. Totuşi. dacă este cazul. o entitate care aplică pentru prima dată IFRS nu trebuie să îndeplinească aceste cerinţe în cazul diferenţelor cumulative de conversie care au existat la data de trecere la IFRS.. o entitate care aplică pentru prima dată IFRS nu trebuie să separe aceste două categorii în cazul în care componenta de pasiv nu mai este în sold la data de trecere la IFRS. o entitate trebuie să clasifice separat părţile componente ale unui instrument compus în componente de datorii şi componente de capital propriu. Totuşi. atunci: √ √ diferenţele cumulative de conversie pentru toate operaţiunile externe sunt considerate zero la data de trecere la IFRS. în momentul vânzării unei filiale străine. Instrumente financiare compuse În conformitate cu IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare şi descriere”.

fie pe baza IFRS 1 aplicat la data de trecere la aplicarea IFRS.când politicile contabile utilizate în situaţiile financiare ale filialei diferă de cele din situaţiile financiare consolidate. Activele şi pasivele filialelor. în funcţie de data de trecere a filialei la IFRS. în funcţie de data de trecere a societăţii mamă la IFRS. sau pentru efectele combinării de întreprinderi în care societatea mamă a achiziţionat filiala. filiala va evalua activele si pasivele astfel: Cazul 1 în cazul în care nu s-au efectuat ajustări în scopul consolidării. întreprinderilor asociate şi asocierilor în participaţie Este posibil ca adoptarea IFRS de către societatea mamă şi de către filiale să aibă loc la date diferite. în timp ce filialei acesteia din România să i se impună aplicarea IFRS în situaţiile financiare locale la 31 decembrie 2007. De exemplu. SAU Cazul 2 la valorile contabile prevăzute de celelalte IFRS. este posibil ca o societate nouă din Austria să întocmească primele situaţii financiare IFRS la 31 decembrie 2005. în situaţiile financiare separate. Scutirea permite filialei să evalueze activele şi pasivele fie la valorile contabile incluse în situaţiile financiare consolidate ale societăţii mamă. . în funcţie de data de trecere a societăţii mamă la IFRS. Astfel.F. Este posibil ca aceste valori contabile să fie diferite de valorile contabile la care ar fi incluse în situaţiile financiare consolidate ale societăţii mamă. filiala evaluează activele şi pasivele: la valorile contabile la care ar fi incluse în situaţiile financiare consolidate ale societăţii mamă. în următoarele situaţii: . .când excepţiile prevăzute de IFRS 1 determină efectuarea de evaluări care depind de data de trecere la IFRS. dacă o filială aplică pentru prima dată IFRS după societatea mamă.

) Totuşi. dacă societatea mamă adoptă pentru prima dată IFRS pentru situaţiile financiare separate anterior sau ulterior adoptării IFRS pentru situaţiile financiare consolidate. cu excepţia ajustărilor de consolidare. Derecunoaşterea activelor financiare şi pasivelor financiare O entitate care aplică pentru prima dată IFRS va aplica cerinţele privind derecunoaşterea stipulate de IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi măsurarea” începând cu data de intrare în vigoare a IAS 39.derecunoaşterea activelor financiare şi a datoriilor financiare. în situaţiile financiare consolidate entitatea va evalua activele şi pasivele filialei (sau asociatului sau asocierii în participaţie) la aceleaşi valori contabile ca în situaţiile financiare separate ale filialei (sau asociatului sau asocierii în participaţie). şi va consolida toate entităţile cu scop special pe care le controlează la data de trecere la IFRS. Astfel.estimări .contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor . filiala poate utiliza tratamentul de bază prevăzut de IAS 16 „Imobilizări corporale”. Totuşi. nu va recunoaşte respectivele active şi pasive conform IFRS (decât dacă acestea se califică pentru recunoaştere ca urmare a unei tranzacţii sau eveniment ulterior). Excepţii obligatorii de la aplicarea retroactivă IFRS 1 interzice aplicarea retroactivă a IFRS privind: . În mod similar. chiar dacă aceste entităţi au existat anterior datei de trecere la IFRS sau deţineau active financiare şi pasive financiare care au fost derecunoscute conform GAAP utilizate anterior.activele clasificate ca deţinute pentru vânzare şi pentru activităţi întrerupte. entitatea care aplică pentru prima dată IFRS: va recunoaşte toate instrumentele derivate şi dobânzile. A. . dacă o entitate adoptă pentru prima dată IFRS ulterior adoptării IFRS de către filiala acesteia (sau asociatul sau asocierea în participaţie).(De exemplu. precum activele şi pasivele asociate efectuării serviciului datoriei. păstrate după tranzacţia de derecunoaştere şi existente încă la data de trecere la IFRS. ajustările conform metodei punerii în echivalenţă şi pentru efectele combinării de întreprinderi în care societatea mamă a achiziţionat filiala. dacă o entitate care a adoptat pentru prima dată IFRS a derecunoscut activele financiare şi pasivele financiare conform GAAP utilizate anterior într-un exerciţiu financiar care a început anterior datei de 1 ianuarie 2001. . aceasta va evalua activele şi pasivele la aceeaşi valoare în ambele situaţii financiare. iar grupul poate aplica tratamentul alternativ permis. după ajustarea în scopul consolidării.

Cerinţe de prezentare şi descriere Informaţii comparative În conformitate cu IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare”: primele situaţii financiare IFRS ale unei entităţi vor include informaţii comparative pentru cel puţin un an conform IFRS.să descrie natura ajustărilor principale pe care le-a făcut conform cu IFRS.să marcheze în mod vizibil informaţiile conforme cu GAAP care nu sunt conforme cu IFRS . IFRS 7. O entitate nu va reflecta în Bilanţul de deschidere IFRS un tip de relaţie de acoperire a riscurilor care nu este conform cu IAS 39.B. IFRS 4. IFRS 6. o entitate: . C. şi . performanţa financiară.va măsura toate instrumentele derivate la valoarea justă. Estimări Estimările unei entităţi conform IFRS la data de trecere la IFRS vor fi conforme cu estimările efectuate la aceeaşi dată conform GAAP anterioare (după efectuarea ajustărilor pentru reflectarea tuturor diferenţelor în ce priveşte politicile contabile). cu excepţia cazului în care există dovezi obiective că respectivele estimări erau eronate. la data de trecere IFRS. În orice situaţii financiare care conţin sinteze istorice sau informaţii comparative conforme cu GAAP o entitate trebuie: . şi . Active clasificate ca deţinute pentru vânzare şi activităţi întrerupte IFRS 5 Active imobilizate deţinute pentru vânzare şi activităţi întrerupte solicită aplicarea sa prospectivă activelor imobilizate care întrunesc criteriile de a fi clasificate ca deţinute pentru vânzare şi pentru activităţi care întrunesc criteriile de a fi clasificate drept întrerupte după data intrării în vigoare a IFRS 5. fără a cuantifica acest ajustări O entitate va explica felul în care trecerea de la aplicarea GAAP anterioare la aplicarea IFRS a afectat: √ √ situaţia financiară raportată. O entitate cu data trecerii la IFRS la sau după 1 ianuarie 2005 aplică IFRS 5 retroactiv. Excepţii de la cerinţa de a retrata informaţiile pentru IAS 39. D.va elimina toate pierderile şi câştigurile înregistrate în avans care au fost raportate conform GAAP anterioare ca active sau pasive. Contabilitatea operaţiunilor de acoperire împotriva riscurilor Conform prevederilor IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi măsurare”.

Utilizarea valorii juste ca fiind costul estimat – informaţii de prezentat Dacă o entitate utilizează valoarea justă ca fiind costul estimat în cazul unor imobilizări corporale. şi ajustarea totală a valorilor contabile raportate conform GAAP anterioare. fiecare astfel de raport financiar interimar va include reconcilieri ale: - capitalurilor proprii conform GAAP anterioare la sfârşitul respectivei perioade interimare comparabile cu capitalurile proprii conform IFRS la data respectivă. o reconciliere a contului de profit şi pierdere conform GAAP anterioare pentru cea mai recentă perioadă din cele mai recente situaţii financiare anuale ale entităţii cu contul de profit şi pierdere conform IFRS pentru aceeaşi perioadă. pentru fiecare post bilanţier din Bilanţul contabil IFRS iniţial. Rapoarte financiare interimare Dacă o entitate prezintă un raport financiar interimar în conformitate cu IAS 34 “Raportarea financiară interimară” pentru o parte din perioada la care se referă primele situaţii financiare IFRS. pe lângă cerinţele IAS 34 se aplică şi următoarele cerinţe: Dacă entitatea a prezentat un raport financiar interimar pentru o perioadă interimară comparabilă.√ fluxurile de numerar. primele situaţii financiare IFRS ale entităţii vor prezenta următoarele: - cumulul respectivelor valori juste. şi dacă entitatea a recunoscut sau reversat pentru prima oară pierderile din depreciere la întocmirea Bilanţului de deschidere IFRS. prezentările pe care IAS 36 “Deprecierea activelor” le-ar fi impus dacă entitatea ar fi recunoscut respectivele pierderi din depreciere sau reversările în perioada începând cu data de trecere la IFRS. investiţii imobiliare sau imobilizări necorporale în Bilanţul de deschidere IFRS. şi sfârşitul celei mai recente perioade prezentate în cele mai recente situaţii financiare anuale ale entităţii conform GAAP anterioare. Reconcilieri Primele situaţii financiare IFRS ale unei entităţi vor include: √ reconcilieri între capitalurile proprii ale entităţii raportate conform GAAP anterioare şi capitalurile proprii conform IFRS la următoarele date: √ √ data de trecere la IFRS. şi .

- contului de profit şi pierdere conform GAAP anterioare pentru respectiva perioadă interimară comparabilă (curentă şi a perioadei până la data respectivă) cu contul de profit şi pierdere conform IFRS pentru perioada aferentă. .

Capitolul 8. ele sunt contabilizate ca imobilizari corporale. b) costul activului poate fi măsurat în mod credibil. In mod similar . piesele de schimb si echipamentul permanent sunt considerate imobilizari corporale cand o entitate preconizeaza sa le utilizeze mai mult de o perioada. pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative. desi nu creste in mod direct beneficiile economice viitoare . Piesele de schimb si echipamentul de service sunt. Costul unui element de imobilizari corporale va fi recunoscut ca activ daca si numai daca : a) este posibila generarea catre entitate de beneficii economice viitoare aferente activului. Imobilizarile corporale sunt acele elemente tangibile care : a) sunt detinute pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii . Elementele de imobilizari corporale pot fi achizitionate pentru siguranta sau din motive legate de mediu. Durata de viata utila este : a) perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate sau b) numarul de unitati de productie similare preconizate sa se obtina din activ de catre o entitate. Totusi. Problema principala in contabilizarea imobilizarilor corporale este identificarea momentului de recunoastere a acestor active. daca piesele de schimb si echipamentele de service pot fi utilizate numai in legatura cu un element de imobilizari corporale. Contabilitatea tranzacţiilor şi evenimentelor conform referenţialului internaţional IAS 16 „Imobilizări corporale” Obiectivul acestui standard este descrierea tratamentului contabil pentru imobilizarile corporale. poate fi necesara unei entitati in obtinerea beneficiilor economice viitoare din alte active. Astfel de elemente de imobilizari corporale se califica pentru a fi recunoscute ca active deoarece dau posibilitatea entitatii . in general. şi b) este preconizat a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade. a valorii contabile si a cheltuielilor cu amortizarea si cu pierderile din depreciere suferite. Achizitia unor astfel de imobilizari corporale. inregistrate ca stocuri si recunoscute in profit si pierdere atunci cand sunt consumate.

incluzand taxele vamale si taxele nerecuperabile. Costul este format din: a) pretul de cumparare . o entitate nu recunoaste la valoarea contabila a unui element de imobilizari corporale costurile intretinerii zilnice a elementului respectiv. cum ar fi scaunele si galeriile . De exemplu. poate necesita inlocuirea de mai multe ori in timpul vietii avionului. Valoarea amortizabila a unui activ va fi alocata pe o baza sistematica duratei sale de utilizare. Unele componente ale unor imobilizari corporale pot necesita inlocuirea la intervale regulate. un furnal poate necesita recaptusirea dupa un numar de ore de utilizare specificat. costuri de testare a functionarii corecte a activului . c) estimarea initiala a costurilor de demontare si mutare a elementului si restaurarea amplasamentului unde va fi mutat. costuri de instalare si asamblare.sa obtina beneficii economice viitoare din activele conexe in exces fata de ceea ce s-ar putea obtine daca acele elemente nu ar fi fost achizitionate. Despre amortizare si perioda de amortizare Asa cum mentionam intr-un articol anterior. sau interiorul unui avion . Costurile intretinerii zilnice sunt in primul rand costurile de lucru si de consumabile si pot include costul componentelor mici. dupa deducerea reducerilor comerciale si a rabaturilor. Valoarea contabila a acelor parti inlocuite este derecunoscuta in conformitate cu prevederile de derecunoastere din acest Standard. Durata de viata utila si valoarea reziduala ar trebui revizuite cel putin la sfarsitul exercitiului financiar si daca situatia reala difera de estimarea initiala . mentionat intr-un paragraf anterior. b) orice costuri care se pot atribui direct aducerii activului la locatia si conditia necesare pentru ca acesta sa poata opera in modul dorit de conducere. IAS 16 prescrie tratamentul contabil al imobilizarillor corporale. Un element al imobilizarilor corporale care este recunoscut ca activ va fi evaluat initial la costul sau. Mai degraba acestea sunt recunoscute in profit sau pierdere o data ce apar. Conform principiului de recunoastere a costului. Vom veni aici cu precizari suplimentare referitoare la amortizarea acestora. Scopul acestor cheltuieli este adesea descris ca fiind pentru ” reparatiile si si intretinerea ” elementului de imobilizari corporale. onorariile profesionale. etc. Exemple de costuri direct atribuibile : • • • • costuri initiale de livrare si manipulare. obligatia pe care o dobandeste entitatea la achizitionarea elementului sau ca o consecinta a utilizarii elementului pe o perioada anumita in alte scopuri decat cele de a produce stocuri in timpul acelei perioade.

intr-o estimare contabila. cum ar fi datele de expirare ale contractelor de leasing aferente Din categoria exceptiilor mentionam terenurile. adica atunci cand se afla in locatia si conditia necesare functionarii sale intr-o maniera dorita de conducere. valoarea reziduala a unui activ este nesemnificativa si prin urmare nu se in considerare la calcularea amortizarii. b) uzura fizica preconizata care depinde la randul sau de o serie de factori operationali (de exemplu programul de intretineri si reparatii ). atunci cheltuiala cu amortizarea corespunzătoare perioadei curente şi perioadelor viitoare trebuie ajustată. c) uzura morala tehnica si comerciala care rezulta din modificarile sau imbunatatirile din productie sau din modificarile de pe piata pentru produsul respectiv. modificari in estimarile contabile si erori “. Exista situatii in care terenul insusi poate avea o durata de utilizare limitata . Amortizarea unui activ incepe atunci cand acesta este diponibil pentru folosinta . O crestere a valorii terenului pe care se afla o cladire nu afecteaza valoarea amortizabila a cladirii. dacă estimările sunt semnificativ diferite de cele efectuate anterior. Valoarea amortizabila a unui activ este determinata dupa ce s-a scazut valoarea lui reziduala. Daca costul terenului contine si costuri de demontare. . Durata de viata utila reflecta utilitatea preconizata a activului pentru entitate. La stabilirea duratei de viata utile se iau in considerare urmatorii factori : a) utilizarea preconizata a unui activ.modificarile vor trebui inregistrate ca o cheltuiala. in conformitate cu prevederile din IAS 8 ” Politici contabile. Amortizarea inceteaza cel mai devreme la data cand activul este clasificat ca detinut pentru vanzare (in conformitate cu IFRS 5) si la data la care activul este derecunoscut. acea portiune de activ de teren este amortizata pe perioada beneficiilor obtinute din inregsitrarea costurilor. In practica. Revizuirea duratei de viaţă utilă Durata de viaţă utilă a unui element al imobilizărilor corporale trebuie revizuită periodic şi. Prin urmare. durata de viata utila a unui activ poate fi mai mica decat durata economica. Estimarea duratei de viata utile este o problema de rationament a bazat pe experienta entitatii cu active similare. de mutare si restaurare a amplasamentului . d) limitele legale sau similare privind utilizarea activului . Conducerea entitatii poate decide cedarea activelor dupa o perioada specificata de timp sau dupa consumarea unei proportii specificate din beneficiile economice viitoare inglobate in activ. caz in care este amortizat intr-un mod care reflecta beneficiile care vor deriva din el. Acestea au o durata de viata nelimitata si prin urmare nu se amortizeaza.

durata de viaţă utilă şi. (b) modernizarea unor componente ale activelor imobilizate. . prin urmare. afecta durata de viaţa utilă a unui activ. Revizuirea metodei de amortizare Metoda de amortizare aplicată activelor trebuie revizuită periodic şt. adoptarea unei astfel de politici nu înseamnă că nu mai este necesară înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea. cheltuiala cu amortizarea corespunzătoare perioadei curente şi perioadelor viitoare trebuie ajustată. Toate celelalte cheltuieli ulterioare trebuie recunoscute drept cheltuieli în perioada în care au fost suportate.Pe parcursul duratei de viaţă a unui activ. rata de amortizare. În aceste cazuri. se poate face constatarea că durata de viaţă utilă estimată nu este adecvată. Totuşi. Politica întreprinderii poate duce la prelungirea duratei de viaţă utilă a activului sau la creşterea valorii sale reziduale. atunci este necesara şi modificarea estimărilor contabile şi deci. (c) adoptarea unui nou proces de producţie care permite reducerea substanţială a costurilor de exploatare estimate iniţial. De exemplu. sunt modificate pentru perioada curentă şi pentru perioadele viitoare. ce îmbunătăţesc parametrii de funcţionare ai acestuia în plus faţă de performanţa estimată iniţial. dacă se constată o modificare semnificativă în modelul estimat al beneficiilor economice aduse de acele active. Cheltuielile ulterioare privind imobilizările corporale sunt recunoscute ca activ numai atunci când acea cheltuială îmbunătăţeşte starea respectivului activ faţă de performanţa estimată iniţial. durata de viaţă utilă poate fi prelungită ca urmare a efectuării unor cheltuieli ulterioare privind activul. Exemple de îmbunătăţiri care duc la creşterea de beneficii economice viitoare sunt: (a) modificarea unei imobilizări corporale pentru a-i extinde durata de viaţă utilă. Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare aferente unul element de natura imobilizărilor corporale care a fost deja recunoscut trebuie adăugate valorii contabile a activului numai atunci când se estimează că întreprinderea va obţine beneficii economice viitoare suplimentare faţă de performanţele estimate iniţial ca fiind corespunzătoare. atunci metoda trebuie schimbată pentru a reflecta această modificare. cu scopul de a obţine îmbunătăţiri substanţiale ale calităţii producţiei. Politica de reparaţii şi întreţinere practicată de întreprindere poate. de asemenea. Când apare necesitatea schimbării metodei. Pe de altă parte. schimbările tehnologice sau schimbările în structura pieţei pot duce la diminuarea duratei de viaţă utilă a activului. incluzând sporirea capacităţii acesteia .

o imobilizare corporală trebuie înregistrată la cost. Prin urmare. cu condiţia ca valoarea contabilă să nu depăşească valoarea recuperabilă a activului. costul întreţinerii sau al reparaţiilor generale pentru imobilizările corporale se înregistrează drept cheltuială. Prin urmare. pe care o întreprindere se aşteaptă să le obţină pe baza performanţelor estimate iniţial. în cazul în care criteriile de recunoaştere din paragraful 7 sunt îndeplinite. cheltuielile ulterioare sunt adăugate la valoarea contabilă a activului. şi de posibilitatea recuperării acestei cheltuieli ulterioare. pentru că ele au durate de viaţă utilă diferite de cea a activului din care fac parte. Acelaşi lucru se întâmplă şi când preţul de achiziţie al activului reflectă deja obligaţia întreprinderii de a realiza cheltuieli în viitor pentru a aduce activul în stare de funcţionare. Reevaluările trebuie efectuate cu suficientă regularitate. cheltuiala ulterioară efectuată pentru a readuce activul imobilizat în situaţia de a realiza beneficii economice viitoare este capitalizată. în acest caz. atunci cheltuiala efectuată pentru înlocuirea şi renovarea unei componente este contabilizată ca o achiziţie a unui activ distinct. Măsurarea ulterioară recunoaşterii iniţiale Tratament contabil de bază Ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ. Aceste componente sunt contabilizate ca active distincte. Tratament contabil alternativ permis Ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ.Cheltuielile privind reparaţiile sau întreţinerea imobilizărilor corporale sunt făcute cu scopul de a obţine sau de a păstra nivelul beneficiilor economice viitoare. Tratamentul contabil adecvat în cazul cheltuielilor efectuate ulterior achiziţionării unei imobilizări corporale depinde de factorii care au fost luaţi în considerare la evaluarea iniţială şi la recunoaşterea elementelor aferente. mai puţin orice amortizare ulterioară cumulată aferentă şi pierderile ulterioare cumulate din depreciere. atunci când au loc. De exemplu. iar componenta înlocuită este scoasă din evidenţă. De exemplu. Un astfel de exemplu poate fi achiziţionarea unei clădiri ce necesită renovări. când valoarea contabilă a unei imobilizări corporale a ţinut cont deja de pierderea unor beneficii economice. o imobilizare corporală trebuie înregistrată Ia valoarea reevaluată care reprezintă valoarea justă la momentul reevaluării. Unele componente importante din cadrul imobilizărilor corporale pot necesita înlocuiri la intervale regulate de timp. mai puţin amortizarea cumulată aferentă şi orice pierderi cumulate din depreciere. în măsura în care aceste cheltuieli pot fi recuperate din utilizarea în viitor a acestuia. De exemplu. atunci când mai degrabă restabileşte decât îmbunătăţeşte performanţele estimate iniţial. acestea sunt înregistrate în contabilitate ca şi cheltuieli. în aşa fel încât . interiorul unui avion (scaunele şi tapiseria) necesită înlocuirea de câteva ori în timpul duratei de viaţă a aeronavei. un furnal necesită recăptuşirea pereţilor după un anumit număr de ore de funcţionare.

prin urmare. reevaluări anuale. în cazul in care valoarea justă a unui activ reevaluat diferă semnificativ de valoarea contabila. Pentru imobilizările corporale ale căror valori juste nu suferă modificări semnificative. O clasă de imobilizări corporale este o grupare de active de aceeaşi natură şi cu utilizări similare. mai puţin amortizarea corespunzătoare. după reevaluare. să fie egală cu valoarea sa reevaluată. necesitând. aflate în exploatarea unei întreprinderi. mai puţin amortizarea corespunzătoare. Valoarea justă a celorlalte categorii de imobilizări corporale este. valoarea lor de piaţă determinată în urma unei evaluări.valoarea contabilă să nu difere în mod semnificativ de valoarea care poate fi determinată pe baza valorii juste la data bilanţului. de obicei. din cauza faptului că acel gen de imobilizări corporale este foarte rar vândut. Atunci când nu există nici o posibilitate de a identifica o valoare de piaţă. Unele imobilizări corporale pot suferi modificări semnificative şi fluctuante ale valorii juste. Frecvenţa reevaluărilor depinde de evoluţia valorii juste a imobilizărilor corporale în cauză. (f) automobile. Exemple de astfel de clase sunt următoarele: (a) terenuri. reevaluările făcute la 3-5 ani pot fi mai adecvate. de regulă. Această metodă este folosită în cazul în care activul este reevaluat cu ajutorul unui indice pentru a se ajunge la costul de înlocuire. de obicei. În cazul în care un element al imobilizărilor corporale este reevaluat. Reevaluări Valoarea justă a terenurilor şi clădirilor este. orice amortizare cumulată la data reevaluării este: (a) fie recalculată proporţional cu schimbarea în valoarea contabilă brută a activului. . atunci întreaga clasă din care face parte acel element trebuie reevaluată. fie (b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea netă recalculată la valoarea reevaluată a activului. (b) terenuri şi clădiri. atunci acele active sunt evaluate la costul de înlocuire. La reevaluarea unei imobilizări corporale. valoarea lor de piaţă. de evaluatori autorizaţi. (d) nave (e) aeronave. De exemplu. atunci este necesară o nouă reevaluare. nu este necesar să se facă reevaluări. astfel încât valoarea contabilă a activului. Această valoare este determinată pe baza unor evaluări efectuate. Pentru acestea. această metodă este folosită pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piaţă. (c) maşini şi echipamente.

Elementele dintr-o clasă de imobilizări corporale sunt reevaluate simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite. în acest caz. şi trebuie recunoscute ca venit sau cheltuială în contul de profit şi pierdere. dacă această reevaluare se poate realiza în timp scurt şi dacă aceste reevaluări pot fi mereu actualizate. o diminuare rezultată din reevaluare trebuie scăzută direct din surplusul din reevaluare corespunzător aceluiaşi activ. Cu toate acestea. această diminuare trebuie recunoscută ca o cheltuială. costul activului achiziţionat este egal cu valoarea contabilă a activului cedat şi nu se înregistrează nici un câştig sau pierdere. Casarea şi cedarea Un element al imobilizărilor corporale trebuie eliminat din bilanţ. în măsura în care diminuarea nu depăşeşte valoarea înregistrată anterior ca surplus din reevaluare. Se considerată că întregul surplus este realizat la casarea sau la cedarea activului. Cel puţin la sfârşitul fiecărui an financiar. Surplusul din reevaluare inclus în capitalurile proprii poate fi transferat direct în rezultatul reportat atunci când acest surplus este realizat. o întreprindere . Transferul din surplusul din reevaluare în rezultatul reportat nu se efectuează prin contul de profit şi pierdere. În cazul în care valoarea contabilă a unui activ este diminuată ca rezultat al unei reevaluări. Câştigurile sau pierderile obţinute în urma casării sau cedării unui element al imobilizărilor corporale trebuie determinate ca diferenţă între încasările nete estimate din cedare şi valoarea contabilă a activului. o anumită clasă de active poate fi reevaluată permanent. Cu toate acestea. instalaţii.(g) mobilier. majorarea constatată din reevaluare trebuie recunoscută ca venit în măsura în care aceasta compensează o descreştere din reevaluarea aceluiaşi activ recunoscută anterior ca o cheltuială. valoarea surplusului realizat este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al activului. o parte din surplus poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de întreprindere. şi (h) echipament de birotică. Imobilizările corporale care sunt retrase din uz şi deţinute în scopul cedării sunt înregistrate la valoarea lor contabilă de la data la care activul este retras din uz. În cazul în care un element al imobilizărilor corporale este schimbat pentru un activ similar. Cu toate acestea. Cu toate acestea. În cazul în care valoarea contabilă a unui activ este majorata ca urmare a unei reevaluări. această majorare trebuie înregistrată direct în creditul conturilor de capitaluri proprii sub titlul de „diferenţe din ‚reevaluare”. piese de schimb şi asamblare. atunci când acesta este cedat sau când este scos din uz definitiv şi nu se mai aşteaptă obţinerea unor beneficii economice viitoare în urma cedării acestuia.

pentru a fi închiriat altora. Valoarea contabilă este suma la care un activ este recunoscut . O piaţă activă este o piaţă unde există toate condiţiile următoare: (a) elementele comercializate In cadrul pieţei sunt omogene. Valoarea reziduală este suma netă pe care o întreprindere se aşteaptă s-o obţină pentru un activ la finele duratei de viaţă utilă. sau valoarea justă calculată pentru achiziţionarea unui activ la momentul achiziţiei sau producţiei. O pierdere din depreciere este suma cu care valoarea contabilă a unui activ depăşeşte valoarea sa recuperabilă. de bunăvoie. Dezvoltarea este aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe într-un proces de planificare sau proiectare. sau în scopuri administrative: (a) controlat de către întreprindere. înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizării. Valoarea amortizabilă este costul unui activ sau altă sumă substituită costului în situaţiile financiare. după deducerea costurilor evaluate pentru vânzare. precum şi a unei mai bune înţelegeri. fără suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii. şi (b) de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare către întreprindere. Valoarea justă a unui activ este suma pentru care activul poate fi schimbat. Cercetarea este o investigaţie originală şi planificată. Costul este suma de numerar sau echivalent numerar plătit. mai puţin valoarea sa reziduală.testează activul la depreciere pe baza IAS 36 Deprecierea activelor şi recunoaşte în consecinţă orice pierdere din depreciere. Amortizarea este alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ de-a lungul duratei sale de viaţă utilă. aparate. IAS 38 Active necorporale Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar. procese. fie (b) numărul de produse sau unităţi similare care se aşteaptă să fie /obţinute de către întreprindere prin folosirea activului respectiv. şi (c) preţurile sunt disponibile publicului . Durata de viată utilă este fie: (a) perioada de timp de-a lungul căreia se aşteaptă ca activul să fie utilizat de întreprindere. sisteme sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial. în scopul producţiei de materiale. ca rezultat al unor evenimente trecute. în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv. între părţi aflate în cunoştinţă de cauză. (b) cumpărători şi vânzători interesaţi pot fi găsiţi în permanenţă. efectuată in perspectiva câştigului de noi cunoştinţe ştiinţifice sau tehnologice. produse.

cunoştinţe despre piaţă şi mărci înregistrate (inclusiv mărci şi titluri de publicaţii). Totuşi. Întreprinderile cheltuiesc frecvent resurse sau angajează datorii. francize. licenţe. De exemplu. dacă întreprinderea are puterea de a obţine beneficii economice viitoare ce decurg din resursa respectivă şi. care oferă posibilitatea întreprinderii să identifice activele necorporale. contracte cu distribuitori sau clienţi. liste de clienţi. produs din resurse proprii. dar pentru care achizitorul este pregătit să efectueze o plată la momentul achiziţiei. nu se califică pentru recunoaştere în situaţiile financiare. Beneficiile economice viitoare pot rezulta din sinergia activelor necorporale achiziţionate sau din active care. Capacitatea unei întreprinderi de a controla beneficii economice viitoare de la un activ necorporal va reieşi în mod normal din drepturile legale la care se poate face apel într-o instanţă. Exemple obişnuite de astfel de elemente sunt componentele software de calculator. dacă un activ necorporal este achiziţionat împreună cu un grup de active. Fondul comercial ce apare dintr-o combinare de întreprinderi de tipul achiziţiei reprezintă o plată efectuată de cumpărător. fără a se lipsi de beneficii economice viitoare care apar de la alte active utilizate în cadrul aceleiaşi activităţi de obţinere de venituri. cote de import. menţinerea sau mărirea unor resurse necorporale. dacă întreprinderea poate închiria. schimba sau distribui beneficiile economice viitoare atribuibile activului respectiv. vinde. întrucât întreprinderea poate fi capabilă să controleze beneficiile economice viitoare în alt mod. segment de piaţă şi drepturi de comercializare. drepturi de ipotecă. Control O întreprindere controlează un activ. natura acestor drepturi poate ajuta întreprinderea în identificarea unui activ necorporal corespunzător. poate restricţiona accesul altora la beneficiile respective. pentru achiziţia. Un activ necorporal poate fi clar distins de fondul comercial. Similar. drepturi de copyright. dacă activul este separabil. Separabilitatea nu este în mod necesar o condiţie pentru identificabilitate. patente. proiectarea şi implementarea unor noi procese sau sisteme. exercitarea legală a unui drept nu este o condiţie necesară pentru control. individual. chiar dacă un activ generează beneficii economice viitoare doar în combinaţie cu alte active. dezvoltarea. Un activ este separabil. Definiţia unui activ necorporal solicită ca activul necorporal să fie identificabil pentru ari distinge clar de fondul comercial. proprietăţi intelectuale.în bilanţ. clienţi consecvenţi. de asemenea. după deducerea oricăror amortizări cumulate şi a oricăror pierderi cumulate din depreciere. De asemenea. dacă un proiect intern tinde să creeze drepturi legale pentru întreprindere. . este mai dificil să se demonstreze controlul. activul este identificabil dacă întreprinderea poate identifica beneficiile economice viitoare care decurg din activ. cum ar fi cunoştinţele ştiinţifice sau tehnologice. licenţe pentru pescuit. În absenţa drepturilor legale. atâta timp cât o întreprindere poate identifica un activ prin alte metode. tranzacţia poate implica transferul de drepturi legale. producţii cinematografice. care anticipează obţinerea unor beneficii economice viitoare.

Oricum. clienţii să continue să trateze cu întreprinderea. este puţin probabil ca posedarea unui anumit talent managerial sau tehnic să îndeplinească definiţia unui activ necorporal. O întreprindere controlează acele beneficii dacă. ale cursurilor de pregătire profesională ce conduc la obţinerea de viitoare beneficii economice. Recunoaşterea şi evaluarea iniţială a unui activ necorporal Un activ necorporal trebuie recunoscut dacă şi numai dacă: (a) se estimează că beneficiile economice viitoare care sunt atribuibile activului vor fi obţinute de către întreprindere. loialitatea clientului) întrunesc definiţia de active necorporale. cunoştinţele sunt protejate de drepturi legale. reduceri de cost sau alte beneficii rezultate din folosirea activului de către întreprindere. Întreprinderea va evalua probabilitatea beneficiilor economice viitoare folosind prezumţii rezonabile şi justificate care reprezintă cea mai bună evaluare realizată de către conducere a setului de condiţii economice care vor exista pe parcursul duratei de viaţă utile a activului. în absenţa drepturilor legale de a proteja sau altfel de a controla relaţiile cu clienţii sau loialitatea clienţilor către întreprindere. ca personalul să continue să-şi pună la dispoziţia întreprinderii abilităţile profesionale. de asemenea. şi (b) costul activului poate fi evaluat în mod fidel . segmentul de piaţă. De exemplu. o întreprindere are control insuficient în legătură cu beneficiile economice viitoare provenite de la o echipă de personal calificat şi din pregătirea profesională pentru a considera că aceste elemente întrunesc definiţia unui activ necorporal. întreprinderea de obicei are control insuficient asupra beneficiilor economice ce ar putea rezulta din relaţiile şi loialitatea clientului pentru a considera că aceste elemente (portofoliul clienţilor. O întreprindere poate avea o echipă de angajaţi experimentaţi şi poate fi capabilă să identifice efectele marginale asupra salariaţilor. de exemplu. acordând mai multă importanţă dovezilor externe. . folosirea proprietăţii intelectuale în procesul de producţie poate reduce costurile de producţie viitoare mai curând decât să crească veniturile viitoare. o restricţie impusă de un contract comercial sau din obligaţia de păstrare a secretului profesional impusă salariaţilor. cum ar fi drepturile de copyright. pe baza dovezilor disponibile în momentul recunoaşterii iniţiale. datorită eforturilor sale în construirea relaţiilor sale cu clienţii şi a loialităţii acestora.Piaţa şi cunoştinţele tehnologice pot da naştere la beneficii economice viitoare. Oricum. Întreprinderea poate aştepta. O întreprindere poate avea un portofoliu de clienţi sau un segment de piaţă şi aşteaptă ca. Dintr-un motiv similar. de obicei. Beneficii economice viitoare Beneficiile economice viitoare care decurg dintr-un activ necorporal pot include venit din vânzarea produselor sau servicii. dacă nu este protejat de drepturi legale pentru a folosi şi a obţine aşteptatele beneficii economice viitoare şi nu întruneşte şi celelalte criterii ale definiţiei. relaţiile cu clienţii. Întreprinderea utilizează raţionamente pentru a evalua gradul de certitudine ataşat fluxului de beneficii economice viitoare care decurg din folosirea activului.

o pierdere din depreciere este recunoscută pentru activul cedat. În unele cazuri. Aceasta se întâmplă mai ales când contravaloarea achiziţiei este sub formă de numerar sau alte active monetare. integral sau parţial. În aceste împrejurări. vândut în schimbul unei contribuţii Ia capitalul social al unui activ similar. costul activului necorporal poate fi de obicei evaluat cu fidelitate. este dificil a preciza dacă un activ necorporal generat intern se califică pentru recunoaştere. iar valoarea contabilă. Oricum. Fondul comercial generat intern Fondul comercial generat intern nu trebuie recunoscut ca activ. Un activ necorporal poate fi. Astfel de cheltuială este deseori descrisă ca şi contribuind la fondul comercial produs din resurse proprii. ajustat cu valoarea oricărui numerar sau echivalent de numerar transferat. este transferată noului activ. de vreme ce procesul de însuşire a câştigurilor este incomplet. Fondul comercial produs din resurse proprii nu este recunoscut ca un activ din cauză că nu este o resursă identificabilă controlată de o întreprindere. Schimburi de active Un activ necorporal poate fi achiziţionat în schimbul. comisioane profesionale pentru servicii legale. Orice sconturi comerciale şi rabaturi sunt deduse pentru a se ajunge la valoarea de cost. Dacă un activ necorporal este achiziţionat separat. precum şi orice cheltuială direct atribuibilă pregătirii activului pentru folosirea sa. incluzând orice taxe de import şi impozite din vânzare nereturnabile. Este deseori dificil: (a) să se identifice dacă şi momentul din timp când există un activ identificabil care va genera probabile beneficii economice viitoare. dar nu rezultă în crearea unui activ necorporal care să întrunească criteriul de recunoaştere în acest Standard. Un activ necorporal poate fi achiziţionat în schimbul unui activ similar care are o folosinţă similară în aceeaşi categorie de activitate şi care are o valoare justă similară. de asemenea. În ambele cazuri. Cheltuielile direct atribuibile includ. Costul unui astfel de element este măsurat la valoarea justă a activului primit. de exemplu. al cărei cost poate fi evaluat cu fidelitate. costul noului activ ‚este valoarea contabilă a activului cedat. valoarea justă a activului primit poate furniza dovada unor pierderi din deprecieri în activul cedat. cheltuiala este suportată pentru a genera beneficii economice viitoare. nici un câştig sau pierdere nu este recunoscut(ă) în tranzacţie. Active necorporale generate intern Uneori.Un activ necorporal trebuie măsurat iniţial la cost. În loc. după depreciere. care este echivalent valorii juste a activului cedat. unui activ necorporal diferit sau al unui alt activ. Costul unui activ necorporal conţine preţul său de cumpărare. şi .

În consecinţă. produse. (b) intenţia sa de a finaliza acel activ necorporal spre a fi folosit sau vândut. atunci când este efectuată. produse. întreprinderea tratează cheltuiala în acel proiect ca şi cum ar fi fost realizată numai în etapa de cercetare. o întreprindere desparte procesul de generare a acestuia în două faze: (a) fază de cercetare. . procese. şi (b) fază de dezvoltare. Cheltuiala de cercetare (sau în etapa de cercetare a unul proiect intern) trebuie recunoscută ca o cheltuială. Exemple de activităţi de cercetare sunt: (a) activităţi în scopul obţinerii de noi cunoştinţe. (c) abilitatea sa de a folosi sau vinde activul necorporal. şi (d) formularea. proiectarea. încât să fie disponibil pentru utilizare sau vânzare. În consecinţă. aparate.(b) să se determine costul activului cu fidelitate. costul de generare internă a unui activ necorporal nu poate fi separat de costul menţinerii sau sporirii fondului comercial generat intern al întreprinderii sau al funcţionării de zi cu zi. pe lângă respectarea reglementărilor generale pentru recunoaşterea şi măsurarea iniţială a unui activ necorporal. aparate. procese. (c) cercetarea pentru alternative de materiale. o întreprindere va aplica reglementările şi îndrumările din paragrafele 40-55 de mai jos tuturor activelor necorporale generat intern. atunci când este efectuată. în etapa de cercetare a unui proiect. IAS 38 are în vedere că. această cheltuială este întotdeauna recunoscută ca o cheltuială. (b) căutarea de evaluarea şi selecţia finală a aplicaţiilor din cercetare sau alte cunoştinţe. sisteme sau servicii. Etapa de cercetare Nici un activ necorporal provenit din cercetare (sau din etapa de cercetare a unui proiect intern) nu trebuie recunoscut. evaluarea şi selecţia finală a alternativelor posibile pentru materiale noi sau îmbunătăţite. Etapa de dezvoltare Un activ necorporal provenit din dezvoltare (sau din etapa de dezvoltare a unui proiect intern ) trebuie să fie recunoscut dacă şi numai dacă o întreprindere poate demonstra următoarele: (a) fezabilitatea tehnică pentru finalizarea activului necorporal în aşa fel. Pentru a preciza dacă un activ necorporal generat intern întruneşte criteriul pentru recunoaştere. În unele cazuri. sisteme sau servicii. Dacă o întreprindere nu poate distinge dintre etapa de cercetare şi etapa de dezvoltare a unui proiect intern pentru crearea unui activ necorporal. o întreprindere nu poate demonstra că există un activ necorporal care va genera probabile beneficii economice viitoare.

utilitatea activului necorporal. în unele cazuri. Costul unui activ necorporal generat intern Costul unui activ necorporal generat intern cuprinde toate cheltuielile care pot fi atribuite sau alocate pe o bază consecventă şi rezonabilă. Deprecierea activelor. Costul include. financiare şi a altor resurse adecvate pentru a duce la bun sfârşit dezvoltarea sa în vederea utilizării sau vinderii activului necorporal. folosirea şi obţinerea de beneficii din activul necorporal poate fi demonstrată. o întreprindere demonstrează disponibilitatea finanţărilor externe prin obţinerea unui indiciu cu privire la interesul unui creditor de a finanţa planul. dacă este să fie folosit intern. construcţia şi operarea unei uzine-pilot care nu este fezabilă din punct de vedere economic pentru producţia pe scară largă. emblemele. generate intern. construcţia şi testarea unei alternative alese pentru aparatele. . de exemplu. şi (d) proiectarea. construcţia şi testarea producţiei intermediare sau folosirea intermediară a prototipurilor şi modelelor. În etapa de dezvoltare a unui proiect. sau. financiare şi alte resurse necesare şi abilitatea întreprinderii de a asigura aceste resurse. producând şi pregătind activul pentru folosinţa sa. produsele. Dacă activul va genera beneficii economice numai în combinaţie cu alte active. Printre alte lucruri. (e) existenţa resurselor tehnice. întreprinderea trebuie să demonstreze existenţa unei pieţe pentru produsele obţinute de acel activ necorporal sau pentru însuşi activul necorporal. aşa cum este expus în IAS 36. Aceasta este din cauză că etapa de dezvoltare a unui proiect este mai avansată decât etapa de cercetare. o întreprindere poate.(d) modul în care activul necorporal va genera probabile beneficii economice viitoare. În anumite cazuri. liste de clienţi şi elemente similare în substanţă. Exemple de activităţi de dezvoltare sunt: (a) proiectarea. nu trebuie să fie recunoscute ca active necorporale. dacă este aplicabil: (a) cheltuiala la materiale şi servicii folosite sau consumate în generarea activului necorporal.necorporal în timpul dezvoltării sale. Mărcile. cu un plan de afaceri ce arată resursele tehnice. (b) proiectarea uneltelor şi matriţelor care implică tehnologie nouă. Disponibilitatea resurselor pentru finalizarea. întreprinderea aplică conceptul unităţilor generatoare de numerar. procesele. sistemele sau serviciile noi sau îmbunătăţite. Pentru a demonstra cum un activ necorporal va genera probabile beneficii economice viitoare. să identifice un activ necorporal şi să demonstreze că activul va genera probabile beneficii economice viitoare. titlurile de publicare. (c) proiectarea. o întreprindere estimează beneficiile economice viitoare ce urmează a fi primite din activ folosind principiile din IAS 36. şi (f) abilitatea sa de a evalua fidel cheltuiala atribuibilă activului .

numai rareori cheltuiala efectuată după recunoaşterea iniţială a unui activ necorporal achiziţionat sau finalizat din resurse proprii va fi adăugată la costul unui activ necorporal. în multe cazuri. Costurile îndatorării. şi (c) cheltuiala cu pregătirea personalului pentru exploatarea activului. Următoarele nu sunt componente ale costului unui activ necorporal generat intern: (a) cheltuieli de regie pentru comercializare. şi (b) această cheltuială poate fi evaluată cu fidelitate şi atribuită activului Dacă aceste condiţii sunt întrunite. Evaluare ulterioară recunoaşterii iniţiale Tratament contabil de bază . (c) orice cheltuială care este atribuită direct la generarea activului. prime de asigurare şi chirie). În consecinţă. Natura activului necorporal este în aşa fel că. dacă acestea sunt necesare pentru a menţine activul la standardul său de performanţă iniţial stabilit. o alocaţie pentru deprecierea imobilizărilor corporale. nu este posibil de a determina dacă există probabilitatea ca toate cheltuielile ulterioare să mărească sau să menţină beneficiile economice care vor intra în întreprindere din exploatarea acestor active. Stocuri). În plus. cu excepţia cazului în care: (a) este probabil că această cheltuială va permite activului să genereze benefică economice viitoare peste standardul de performanţă iniţial prevăzut.(b) salariile şi alte costuri legate de personalul angajat direct în generarea activului necorporal. administrative sau generale. cum ar fi taxele pentru a înregistra un drept legal şi amortizarea patentelor şi a licenţelor care sunt folosite pentru a genera activul. (b) ineficientele identificate în fazele de început şi pierderile din exploatare iniţiale apărute înainte ca un activ să realizeze performanţa planificată. Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare cu un activ necorporal după cumpărarea sau finalizarea sa trebuie recunoscute atunci când sunt efectuate. şi (d) cheltuielile de regie care sunt necesare pentru a genera activul şi care pot fi alocate pe o bază consecventă şi rezonabilă pentru activ (de exemplu. stabileşte criteriile pentru recunoaşterea dobânzii ca o componentă a costului activului necorporal generat intern. Cheltuielile ulterioare pentru un activ necorporal recunoscut sunt recunoscute în cheltuieli. Alocarea cheltuielilor de regie este făcută pe baze similare acelora folosite în alocarea cheltuielilor de regie asupra stocurilor (a se vedea IAS 2. cheltuielile ulterioare trebuie să fie adăugate la costul activului necorporal. cu excepţia cazului în care aceste cheltuieli pot fi direct atribuite procesului de pregătire a activului pentru folosinţă. este deseori mai dificil de a atribui o astfel de cheltuială direct unui anumit activ necorporal decât activităţii în sine ca un întreg. IAS 23.

astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanţului . majorarea trebuie inclusă în capitalurile proprii la poziţia surplusuri din reevaluare. un activ necorporal trebuie contabilizat la cost. de aici necesitatea reevaluării anuale. Frecvenţa reevaluărilor depinde de fluctuaţia (volatilitatea) valorilor juste ale activelor necorporale supuse reevaluării. O clasă de active necorporale este o grupare de active de natură similară şi folosite. Dacă valoarea justă a unui activ reevaluat diferă semnificativ de valoarea sa contabilă. în măsura în care reia o descreştere din reevaluare a aceluiaşi activ şi această descreştere din reevaluare a fost recunoscută anterior ca o cheltuială. Astfel de reevaluări frecvente nu sunt necesare pentru activele necorporale. Dacă un activ necorporal este reevaluat. Tratament contabil alternativ permis După recunoaşterea iniţiată. Unele active necorporale pot suferi mişcări semnificative şi fluctuante în valoarea justă. sau (b) eliminată din valoarea contabilă netă a activului şi valoarea netă reexprimată la valoarea reevaluată a activului. Oricum. a căror valoare justă înregistrează numai mişcări nesemnificative. o creştere în reevaluare trebuie recunoscută ca venit. sau (b) recunoaşterea iniţială a activelor necorporale la alte valori decât costul lor. o reevaluare suplimentară este necesară. scăderea trebuie recunoscută ca o cheltuială. Dacă valoarea contabilă a unui activ necorporal este majorată ca rezultat al reevaluării. Dacă un activ necorporal este reevaluat. în operaţiunile unei întreprinderi. toate celelalte active din clasa sa trebuie reevaluate. Tratamentul contabil alternativ permis nu permite: (a) reevaluarea activelor necorporale care nu au fost recunoscute anterior ca active. o pierdere din reevaluare trebuie . în aşa fel încât valoarea contabilă a activului după reevaluare să fie egală cu valoarea sa reevaluată. un activ necorporal trebuie contabilizat la o valoare reevaluată. dacă nu este nici o piaţă activă pentru aceste active. mai puţin orice amortizare cumulată şi orice pierderi cumulate din depreciere. aceasta fiind valoarea justă la data reevaluării. valoarea justă trebuie determinată prin raportare la o viată activă. Oricum. orice amortizare cumulată la data reevaluării este fie: (a) reexprimată proporţional cu schimbarea în valoarea contabilă netă a activului. Dacă valoarea contabilă a unui activ este scăzută ca rezultat al reevaluării. În scopul reevaluării pentru acest Standard. Elementele dintr-o clasă active necorporale sunt reevaluate simultan pentru a evita reevaluarea selectivă a activelor şi raportarea unor sume în situaţiile financiare care ar reprezenta o combinaţie de costuri şi valori la date diferite. mai puţin orice amortizare cumulată ulterior şi orice pierdere din depreciere cumulată ulterior. Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate.După recunoaşterea iniţială.

(f) nivelul cheltuielilor de întreţinere necesare obţinerii de beneficii economice viitoare. valoarea justă a activului sau valoarea recuperabilă. Oricum. Aceasta este realizată prin alocarea sistematică a valorii reevaluate a activului. Transferul din surplusul din reevaluare la rezultatul reportat nu este făcut prin intermediul contului de profit şi pierdere. Amortizare Amortizare Valoarea amortizabilă a unui activ necorporal trebuie să fie alocată sistematic de-a lungul celei mai bune estimări a duratei sale de Există o presupunere discutabilă că durata de viaţă utilă a unui activ necorporal nu va depăşi douăzeci de ani de la data când activul este pregătit pentru utilizare. mai puţin orice valoare reziduală. o parte din surplus poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de întreprindere. într-un astfel de caz. Surplusul cumulat din reevaluare inclus în capitalurile proprii poate fi transferat direct la rezultatul reportat atunci când surplusul este realizat. cum ar fi datele de expirare a contractelor de leasing corespunzătoare. de exemplu. tehnologică sau de alte tipuri de uzură morală. folosite într-o manieră similară. ca o cheltuială pe durata de viaţă utilă a activului. (c) uzura tehnică. (d) stabilitatea sectorului în care operează activul şi schimbările care apar în cererea pentru produsele sau serviciile obţinute din acel activ. precum şi intenţia şi capacitatea de a atinge un astfel de nivel. Trebuie luaţi în considerare mai mulţi factori în determinarea duratei de viaţă utilă a unui activ necorporal. . Amortizarea este recunoscută fie că a fost sau nu o creştere în. (g) perioada de control asupra activului şi limite legale sau similare în folosirea activului.suportată direct din surplusul de reevaluare corespunzător. valoarea contabilă a activului este redusă pentru a reflecta această consumare. Amortizarea trebuie începută atunci când activul este pregătit pentru utilizare. (b) ciclurile de viaţă tipice pentru activ şi informaţiile publice privind evaluarea duratelor de viaţă utilă a unor active similare. incluzând: (a) uzura preconizată a activului de către întreprindere şi dacă activul ar putea fi condus eficient de către o altă echipă de management. Tot surplusul poate fi realizat la casarea sau cedarea activului. Pe măsură ce beneficiile economice concretizate într-un activ necorporal sunt consumate în timp. şi (h) dacă durata de viaţă utilă a activului este dependentă de durata de viaţă utilă a altor active ale întreprinderii. (e) acţiunile preconizate ale concurenţilor sau potenţialilor concurenţi. valoarea surplusului realizat este diferenţa dintre amortizarea bazată pe valoarea contabilă reevaluată a activului şi amortizarea care ar fi trebuit să fie recunoscută pe baza costului istoric al activului. în măsura în care scăderea nu depăşeşte suma înregistrată în surplusul din reevaluare corespunzător aceluiaşi activ.

Cheltuiala cu amortizarea pentru fiecare perioadă trebuie să fie recunoscută ca o cheltuială. şi (c) există dovada că toate condiţiile necesare pentru obţinerea reînnoirii dreptului legal (dacă este vreunul) vor fi satisfăcute. O gamă largă de metode de amortizare poate fi folosită pentru a aloca sistematic valoarea amortizabilă a unui activ. (b) există dovada (bazată. dar este întotdeauna finită. probabil că durata de viaţă utilă a acestora este scurtă. Dacă acel model nu poate fi determinat în mod fidel. pe experienţa trecută) că drepturile legale vor fi reînnoite. durata de viaţă utilă a activului necorporal nu trebuie să fie mai mare de perioada garantată de dreptul de proprietate. Durata de viaţă utilă a unui activ necorporal poate fi foarte lungă. pe măsură ce se apropie expirarea datei iniţiale sau nu se reduce mai mult decât costul reînnoirii dreptului respectiv. metoda degresivă şi metoda însumării cifrelor.mai scurtă din aceste perioade. cu cât durata de viaţă utilă creşte. dar nu justifică alegerea unei durate de viaţă utilă care este nerealist de scurtă. Acest Standard adoptă presupunerea că este puţin probabil ca durata de viaţă utilă a activelor necorporale să depăşească douăzeci de ani. probabil. determinată de aceşti factori. cu excepţia cazului în care: (a) drepturile de proprietate pot fi reînnoite. Pot fi şi factori economici şi factori juridici care să influenţeze durata de viaţă utilă a unui activ necorporal: factorii economici determină perioada asupra căruia beneficiile economice viitoare vor fi primite. Dacă este realizat un control asupra beneficilor economice viitoare dintr-un activ necorporal. prin dreptul de proprietate care a fost garantat pentru o perioadă finită. pe durata de viaţă utilă. Următorii factori. Durata de viaţă utilă este cea . Metoda de amortizare folosită trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice ale activului sunt consumate de către întreprindere. Metoda folosită pentru un activ este selectată şi bazată pe modelul preconizat al consumării beneficiilor economice şi este aplicată consecvent de ta o perioadă la alta. Incertitudinea justifică evaluarea vieţii productive a unui activ necorporal pe o bază prudentă. cu excepţia cazului în care alt Standard Internaţional de Contabilitate permite sau solicită ca aceasta să fie inclusă in valoarea contabilă a unui alt activ. Estimările asupra duratei de viaţă utilă a unui activ necorporal în general prezintă cu atât mai puţină încredere. printre alţii. software-ul şi multe alte active necorporale sunt supuse unei uzuri tehnologice. factorii juridici pot restricţiona perioada asupra căreia întreprinderea controlează accesul la aceste beneficii. trebuie folosită metoda liniară. Aceste metode includ metoda liniară. În consecinţă. şi (b) reînnoirea este aproape sigură.Dat fiind ritmul rapid de schimbări tehnologice. dacă nu există o schimbare în modul preconizat al consumării de beneficii economice care să derive din . indică faptul că reînnoirea unui drept de proprietate este practic sigur: (a) valoarea justă a unui activ necorporal nu se reduce.

Acest Standard explică modul în care o întreprindere . o întreprindere aplică IAS 36. Deprecierea activelor. Rareori. metoda amortizare trebuie schimbată pentru a reflecta acest nou mod. erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile. prin ajustarea cheltuielii de amortizare pentru perioadele curente şi viitoare. Amortizarea este recunoscută. pe baza IAS 8. de obicei. De exemplu. Dacă se adoptă tratamentul contabil de bază. Astfel de schimbări trebuie contabilizate ca modificări ale estimărilor contabile. valoarea reziduală este evaluată folosind preturi existente la data achiziţiei activului. recunoaşterea unei pierderi din depreciere poate indica faptul că perioada de amortizare are nevoie să fie schimbată. În aşteptarea derulării unor acţiuni privind alte componente ale planului de afaceri. ca o cheltuială. Valoarea reziduală nu este crescută ulterior pentru a reflecta schimbări de preţ sau valoare. Profitul net sau pierderea netă a perioadei. înseamnă că o întreprindere intenţionează să înstrăineze activul necorporal înainte de sfârşitul duratei de viaţă economică. o nouă evaluare a valorii reziduale este făcută la data fiecărei reevaluări a activului folosind preţurile existente la acea dată. pentru vânzarea unui activ similar care a ajuns la sfârşitul duratei de viaţă utilă şi care a operat în condiţii similare cu acelea în care activul va fi folosit. alta decât zero. O valoare reziduală. modul în care beneficiile economice viitoare vor putea fi obţinute de o întreprindere prin folosirea unui activ necorporal se poate schimba.acel activ. De asemenea. poate deveni evident că o metodă de amortizare degresivă este mai potrivită decât o metodă liniară. Recuperabilitatea valorii contabile – pierderi din depreciere Pentru a determina dacă un activ necorporal este depreciat. Cu timpul. Dacă durata de viaţă utilă preconizată a activului este diferită în mod semnificativ de estimările precedente. durata de viaţă utilă poate fi prelungită prin întreprinderea de cheltuieli ulterioare care pot duce la îmbunătăţirea condiţiei activului cu mult peste standardului iniţial de performanţă. Revizuirea perioadei de amortizare şi a metodei de amortizare Perioada de amortizare şi metoda de amortizare trebuie revizuite cel puţin la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar. perioada de amortizare trebuie schimbată în concordanţă. Valoarea amortizabilă a unui activ este determinată după deducerea valorii sale reziduale. Dacă este adoptat tratamentul contabil alternativ permis. dacă vreodată va exista o dovadă persuasivă pentru a sprijini o metodă de amortizare pentru activele necorporale care să rezulte într-o valoare mai mică a amortizării cumulate decât s-ar fi obţinut prin metodă liniară. De exemplu. In acest caz. Alt exemplu este cazul în care folosirea drepturilor aferente unei licenţe este amânată. Pe durata de viaţă unui activ necorporal poate deveni evident că evaluarea duratei sale utile de viaţă utilă nu este adecvată. Dacă a existat o schimbare semnificativă în modul preconizat de obţinere a beneficiilor economice din partea activului. beneficiile economice care decurg din activ pot să nu fie obţinute până într-o perioadă ulterioară.

revizuieşte valoarea contabilă a activelor sale, cum determină valoarea recuperabilă a unui activ, precum şi momentul în care recunoaşte sau reia o pierdere din depreciere. Casări şi cedări Un activ necorporal trebuie să fie eliminat din contabilitate (eliminat din bilanţ) la cedare sau atunci când nici un beneficiu economic viitor nu-mai este aşteptat din utilizarea şi cedarea sa ulterioară. Câştigurile sau pierderile provenite din casarea sau cedarea unui activ necorporal trebuie să fie determinate ca diferenţă dintre încasările nete aferente cedării şl valoarea contabilă a activului şi trebuie recunoscute ca venit sau cheltuială în contul de profit şi pierdere. Un activ necorporal care este retras din folosinţa activă şi deţinut în vederea cedării este menţinut la valoarea sa contabilă de la data la care activul este retras din folosinţa activă. Cel puţin la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, o întreprindere testează activul pentru depreciere, conform IAS 36, Deprecierea activelor, şi recunoaşte orice pierdere din depreciere în concordanţă. IAS 36 Deprecierea activelor Valoarea activelor imobilizate corporale se consumă treptat, iar avantajele economice aferente acestora sunt puse faţă în faţă cu cheltuielile privind consumul lor, respectiv cu amortizarea. La un moment dat, se poate constata că avantajele economice asociate unui activ sunt mai mici decât cele estimate iniţial. În acest caz, o firmă nu mai poate prezenta în bilanţ activele sale la valoarea netă contabilă, ci trebuie să ţină seama de pierderea de valoare. Obiectivul IAS 36 „Deprecierea activelor” este de a stabili procedurile pe care o entitate trebuie să le aplice pentru a se asigura că activele sale nu sunt înregistrate la o valoare mai mare decât valoarea recuperabilă. Astfel, standardul are în vedere: • • • situaţiile în care o entitate trebuie să calculeze valoarea recuperabilă a activelor, luând în calcul indicatorii interni şi externi de depreciere; evaluarea valorii recuperabile pentru activele individuale, dar şi pentru unităţile generatoare de trezorerie;

recunoaşterea şi reluarea pierderilor din depreciere. Standardul IAS 36 se aplică activelor pe termen lung (nu şi activelor deţinute pe termen scurt), cu excepţia activelor financiare, a activelor pe termen lung deţinute în vederea vânzării şi a investiţiilor imobiliare evaluate la valoarea justă. Definiţia conceptelor cheie din IAS 36 Conceptul Pierderea din Definiţia şi explicaţia Suma cu care valoarea contabilă a unui activ depăşeşte valoarea

depreciere

Valoarea recuperabilă

Valoarea justă minus costurile de vânzare15

Valoarea de utilizare Unitatea generatoare de trezorerie Rata de actualizare

sa recuperabilă. Pierderea apare, aşadar, atunci când valoarea recuperabilă este mai mică decât valoarea netă contabilă a activului. Maximul dintre valoarea justă a activului minus costurile de vânzare (preţul net de vânzare) şi valoarea de utilizare. Dacă una din cele două valori este mai mare decât valoarea netă contabilă a activului, atunci activul nu este depreciat*. Suma care se poate obţine din vânzarea unui activ în cadrul unei tranzacţii defăşurate în condiţii obiective, prin voinţa unor părţi aflate în cunoştinţă de cauză, mai puţin costurile cedării (costurile suplimentare atribuibile direct cedării activului, cum sunt costurile de degajare a activului şi cele ocazionate de aducerea activului în stare de vânzare). Valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar estimate, care se aşteaptă să fie generate ca urmare a utilizării activului în mod continuu, precum şi din cedarea acestuia la sfârşitul duratei de viaţă utilă. Cel mai mic grup identificabil de active care generează intrări de numerar din utilizarea continuă, intrări care sunt, în mare măsură, independente de intrările de numerar generate de alte active sau grupuri de active. În plus, sunt deduse datoriile aferente activelor, dacă există. Este o rată a rentabilităţii utilizată pentru a converti o sumă de bani, de plătit sau de încasat în viitor, în valoarea ei prezentă.

Exemplu: O firmă deţine un echipament care are o valoare contabilă netă de 250.000 lei. Valoarea de utilizare calculată în funcţie de beneficiile economice aduse de echipament pe durata de viaţă utilă este de 262.400 lei. În această situaţie, compania nu trebuie să mai estimeze preţul net de vânzare, deoarece valoarea de utilizare depăşeşte valoarea netă contabilă şi astfel activul nu este depreciat (situaţia este valabilă şi în cazul în care se cunoaşte preţul net de vânzare şi acesta este mai mare decât valoarea netă contabilă). Cum s-a determinat valoarea de utilitate? Presupunem că beneficiile economice aduse de echipament anual sunt estimate la 50.000 lei, iar rata de actualizare este de 4% pe an. Durata de viaţă rămasă este de 6 ani. Valoarea de utilizare = 50.000/(1+0.04) + 50.000/(1+0.04)2 +...+ 50.000 (1+0.04)6 = 262.400 lei (aproximativ) Indicii privind deprecierea activelor La închiderea exerciţiului financiar, o întreprindere trebuie să determine valoarea recuperabilă a activelor pentru care există indicii că ar putea fi depreciate.

Mai exact, o entitate verifică dacă există indicii ale deprecierii activelor, luând în calcul atât surse externe de informaţii, cât şi surse interne. Sursele externe de informaţii se referă la: declinul valorii de piaţă, modificările negative în climatul legal sau de afaceri care au un efect advers asupra întreprinderii, modificări în mediul tehnologic, care afectează valorile activelor aflate în uz, ratele de piaţă ale dobânzilor se majorează, ceea ce face ca valoare de utilizare a activului să fie poate mai mică decât valoarea netă contabilă16, valoarea contabilă a activelor este mai mare decât capitalizarea bursieră a companiei. Sursele interne aduc dovezi referitoare la învechire sau deteriorare fizică a activelor, modificări privind durata sau modul de utilizare a activelor, modificări care includ planuri de întrerupere sau restructurare a activităţii căreia îi aparţine un activ, precum şi dovezi care indică faptul că un activ are rezultate mai slabe decât cele aşteptate sau implică depăşiri semnificative ale costurilor. De exemplu, firma Y concurentă a firmei X dezvoltă o linie de fabricaţie care are ca scop obţinerea unor produse de aceeaşi calitate cu a firmei X, dar comercializate la un preţ mai scăzut, datorită faptului că are un consum mai redus de energie. În acest caz, există un indiciu că linia de fabricaţie a firmei X ar putea fi depreciată. Alte dovezi ale faptului că un activ ar putea fi depreciat pot să-şi aibă sursa în raportarea internă, şi anume: fluxurile de trezorerie necesare exploatării şi întreţinerii activului sunt semnificativ mai mari decât necesarul previzionat iniţial; valoarea actualizată a fluxurilor nete de trezorerie previzionate este semnificativ mai mică decât cea estimată; existenţa unei creşteri semnificative a pierderilor previzionate generate de activ, dar şi existenţa unor pierderi similare celor previzionate etc. În plus, valoarea recuperabilă trebuie estimată anual, chiar dacă nu există indicii de depreciere, pentru: active necorporale cu o durată de viaţă utilă nedefinită (deoarece, de regulă, acestea nu se amortizează) şi pentru active necorporale care nu sunt gata de utilizare (deoarece, abilitatea acestora de a produce avantaje viitoare pentru recuperarea valorii contabile este mai incertă înainte de utilizare). Recunoaşterea şi evaluarea unei pierderi din depreciere Aşa cum am menţionat anterior, o pierdere din depreciere apare atunci când valoarea netă contabilă este mai mare decât valoarea care se poate recupera prin vânzarea sau utilizarea activului în continuare. Valoarea care se poate recupera prin vânzare este dată fie de preţul dintr-un acord irevocabil de vânzare (dacă există), fie de preţul practicat pe o piaţă activă, fie de preţul tranzacţiilor recente cu active similare în acelaşi sector de activitate. Valoarea de utilitate (de utilizare) a activului se determină

prin actualizarea fluxurilor viitoare de trezorerie generate de activul respectiv în activitatea de exploatare (fără a lua în calcul modul de finanţare a imobilizării, respectiv cheltuielile financiare şi impozitul pe profit). În plus, se va lua în calcul starea actuală a activului, adică nu vor fi luate în considerare restructurările sau investiţiile viitoare care vor modifica nivelul de performanţă al activului. Un element important şi destul de dificil în actualizarea fluxurilor de trezorerie este cel al alegerii ratei de actualizare. De regulă, aceasta reflectă rata medie a dobânzilor bancare. De ce luăm în calcul două valori şi alegem valoarea maximă ca valoare recuperabilă? Răspunsul la această întrebare îl găsim dacă avem în vedere realitatea economică, în sensul că, în mod normal, dacă avantajele utilizării unui activ sunt mai mari decât cele aferente vânzării, o firmă va utiliza în continuare activul. În situaţia inversă, când încasările din vânzare sunt mai mari decât avantajele utilizării, logic este ca firma să cedeze activul. Recunoaşterea unei pierderi din depreciere presupune înregistrarea unei cheltuieli în contul de profit şi pierdere, cu excepţia cazului în care există o rezervă din reevaluare pentru activul respectiv, când va fi afectată rezerva respectivă până la epuizarea acesteia, iar restul afectează cheltuielile. După recunoaşterea unei pierderi din depreciere, amortizarea activului va fi ajustată în perioadele următoare, în vederea repartizării valorii contabile nete revizuite a activului, mai puţin valoarea reziduală, în mod sistematic, pe toată durata de viaţă utilă rămasă. Exemplu: O companie deţine un echipament, pentru care se cunosc următoarele informaţii: valoarea de intrare 400.000 lei; amortizarea cumulată 120.000 lei; durata de viaţă rămasă 10 ani; valoarea de utilizare estimată 260.000 lei; preţul de vânzare 284.000 lei; cheltuielile ocazionate de vânzare 12.000 lei. Activul este depreciat? În caz afirmativ, calculaţi şi înregistraţi pierderea din depreciere. Valoarea netă contabilă = 400.000 – 120.000 = 280.000 lei. Valoarea recuperabilă = max [260.000; (284.000-12.000)] = max (260.000; 272.000) = 272.000 lei. Pierderea din depreciere = 272.000 – 280.000 = 8.000 lei. Înregistrarea contabilă este:
Cheltuieli privind ajustările pentru deprecierea = Ajustări pentru deprecierea 8.000 imobilizărilor imobilizărilor corporale

În perioadele următoare, cheltuiala cu amortizarea contabilă va fi de: 272.000/10 ani = 27.200 lei şi nu de 280.000/10 ani = 28.000 lei.

Pentru determinarea valorii de utilizare a unui activ, o entitate trebuie să folosească proiecţiile fluxului de numerar (înainte de impozitul pe profit şi de costurile de finanţare), precum şi o rată de actualizare, care reflectă evaluările pieţei curente ale valorii în timp a banilor şi riscurile specifice activului. Exemplu: O companie deţine un utilaj, pentru care se cunosc următoarele informaţii: valoarea contabilă 420.000 lei; amortizarea cumulată 120.000 lei; durata utilă de viaţă rămasă 6 ani; valoarea reziduală 24.000 lei; valoarea fluxurilor de numerar viitoare estimate din exploatarea continuă a utilajului 50.000 lei; rata de actualizare 5%; valoarea justă a bunului 160.000 lei; cheltuielile cu vânzarea 8.000 lei. Este depreciat activul? Dacă da, să se înregistreze pierderea aferentă deprecierii. Valoarea netă contabilă = 420.000 – 120.000 = 300.000 lei. Valoarea de utilizare = 50.000/(1+0.05)+50.000/(1+0.05)2+…+50.000/(1+0.05)6+24.000/(1+0.05)6 = 271.693 lei. Valoarea recuperabilă = max [271.693; (160.000-8.000)] = max (271.693;152.000) ) = 271.693 lei. Pierderea din depreciere = 300.000 – 271.693 = 28.307 lei şi se înregistrează ca în exemplul precedent. De regulă, valoarea recuperabilă trebuie estimată pentru un activ individual. Atunci când acest lucru nu este posibil, deoarece activul nu generează intrări de trezorerie decât în combinaţie cu alte active, entitatea determină valoarea recuperabilă pentru unitatea generatoare de numerar căreia îi aparţine activul. Valoarea recuperabilă a unei unităţi generatoare de numerar se determină în acelaşi fel ca cea a unui activ individual. Entitatea trebuie să identifice toate activele care au legatură cu unitatea generatoare de trezorerie care este analizată. O pierdere din depreciere pentru o unitate generatoare de trezorerie trebuie să fie alocată pentru reducerea valorii nete contabile a activelor care fac parte din acea unitate, în următoarea ordine: fond comercial, dacă există, celelalte active pe baza ponderii valorii contabile a fiecărui activ în valoarea contabilă totală. Exemplu: O firmă deţine o instalaţie (A) a cărei valoare contabilă netă este de 200.000 lei, despre care există indicii că este depreciată. Instalaţia nu generează fluxuri de numerar în mod independent, în sensul că ea este dependentă de un sistem de transport al produselor şi de locaţia în care este amplasată. Instalaţia de trasport (B) are valoarea contabilă netă de 220.000 lei, iar clădirea (ca locaţie) are valoarea contabilă netă de 190.000 lei. Valoarea recuperabilă estimată pentru această unitate generatoare de

trezorerie este de 550.000 lei. Care este pierderea din depreciere şi cum se înregistrează aceasta? Valoarea contabilă netă a UGT este de 610.000 lei mai mare decât valoarea recuperabilă estimată de 550.000 lei. Aşadar, deprecierea este de 610.000 – 550.000 = 60.000 lei şi se va repartiza astfel: instalaţia A: 60.000 x 200.000/610.000 = 19.672 lei instalaţia B: 60.000 x 220.000/610.000 = 21.639 lei clădirea: 60.000 x 190.000/610.000 = 18.689 lei Pierderea de valoare se va contabiliza astfel:
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea imobiliărilor = % 60.000 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor 18.689 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor 41.311

Valoarea contabilă a oricărui activ nu trebuie redusă sub cea mai mare valoare dintre valoarea justă minus costurile de vânzare, valoarea de utilizare şi zero. Reluarea unei pierderi din depreciere La fiecare dată a bilanţului, o entitate trebuie să analizeze dacă există indicii că o pierdere din depreciere, recunoscută într-o perioadă anterioară, nu mai există sau s-a diminuat. În condiţiile modificării estimărilor precedente, pierderea din depreciere recunoscută pentru un activ va fi reluată. Important este faptul că valoarea contabilă a activului va creşte până la valoarea sa recuperabilă, dar fără a depăşi valoarea netă contabilă pe care ar fi avut-o activul dacă nu era depreciat. Reluarea unei pierderi din depreciere pentru un activ trebuie recunoscută în contul de rezultate (ca venit), cu excepţia cazului în care activul este înregistrat la valoarea reevaluată, atunci când reluarea pierderii este tratată ca o creştere din reevaluare. Reluarea unei pierderi din depreciere pentru o unitate generatoare de numerar va fi alocată activelor unităţii în mod proporţional cu valorile contabile nete ale acelor active. Ca şi anterior, valoarea contabilă a unităţii generatoare de trezorerie nu trebuie să depăşească valoarea netă contabilă determinată dacă nici o pierdere din depreciere nu ar fi fost recunoscută în anii anteriori. Exemplu: O firmă deţine un utilaj, în următoarele condiţii, la 31.12.N: valoarea de intrare 200.000 lei; amortizarea cumulată 60.000 lei; durata de viaţă rămasă 10 ani; valoarea de utilizare determinată 130.000 lei; valoarea justă 142.000 lei; cheltuielile ocazionate de vânzare 6.000 lei. La 31 12 N+1, valoarea recuperabilă este estimată la: a). 118.000

000 – 13. Situaţia b): Valoarea netă contabilă = 136. valoarea netă contabilă în acest moment ar fi fost de 200. situaţiile financiare sunt afectate şi. Valoarea recuperabilă = max [130. deoarece baza valorică a activelor este mai scăzută. . La 31. care trebuie reluată. marja profitului scade şi ea. Rezultă că noua depreciere este de 122. implicit. Valoarea recuperabilă = 118.000/10 ani = 13. putem enumera: • • • indicatorii de rentabilitate cresc. Valoarea recuperabilă = 132.000 imobilizărilor imobilizărilor corporale Pentru perioadele următoare amortizarea va fi de: 136.000 – 13.000 lei.000 lei.N+1: Situaţia a): Valoarea netă contabilă = 136.600 = 122. care se înregistrează similar exerciţiului financiar anterior.000 lei.400 – 118.12.000 lei.000 lei.400 = 3. 132.000 lei şi se înregistrează astfel: Cheltuieli privind ajustările pentru deprecierea = Ajustări pentru deprecierea 4. La 31.000 mai mare decât valoarea contabilă netă.000)] = max (130. o serie de indicatori financiari. Ca exemple. Pierderea din depreciere = 140.000 – 6. (142. Dacă activul nu era depreciat. adică aceasta este de: 126.000 – 60. N: Valoarea netă contabilă = 200. Aprecierea este de 132.000 = 4. reluarea deprecierii nu trebuie să depăşească valoarea de 126.600 lei.000) = 136. indicatorii de îndatorare cresc din cauza bazei valorice mai scăzute a capitalurilor proprii.600 = 122.000 – 14. Aşadar.12. deoarece scade profitul.000 – 122.000.600 imobilizărilor corporale imobilizărilor Interpretarea deprecierii activelor Atunci când sunt recunoscute pierderi din depreciere. Să se determine deprecierea activului în timp şi să se prezinte înregistrările contabile.000.00017 = 126.400 lei. 136.000 – 136.000 – 122.600 lei şi se înregistrează astfel: Ajustări pentru deprecierea = Venituri din ajustări pentru deprecierea 3.400 lei.600 lei.000 – 60.lei.000 = 140.400 lei. b).000 = 4.400 = 9.000 lei mai mică decât valoarea contabilă netă.

nu mai apare evidenţiată deprecierea în contabilitate. iar vânzarea sa trebuie să fie foarte probabilă. activul trebuie să fie pregătit pentru vânzarea imediată în starea sa prezentă. profitabilitatea viitoare crescută şi valorile scăzute ale activelor tind să crească rentabilitatea viitoare a activelor. încetarea amortizării activelor deţinute în vederea vânzării. în sensul că. în plus. un activ depreciat este cuprins într-o UGT. . În acest scop. minus costurile de vânzare. tocmai pentru a afecta rezultatul într-o anumită direcţie. în felul acesta.• • • capitalurile proprii ale acţionarilor scad şi ele. Totuşi. cheltuielile viitoare cu amortizarea reduse tind să aibă ca efect creşterea profitabilităţii viitoare a firmei. Pentru ca vânzarea să fie foarte probabilă. prezentarea separată în situaţiile financiare a acestor active şi a rezultatelor aferente. cu excepţia celor financiare şi a investiţiilor imobiliare. trebuie să menţionăm că deprecierea UGT ridică probleme. trebuie ca managementul să-şi fi exprimat angajamentul faţă de un plan de vânzare a activului şi. dar şi a capitalurilor proprii etc. să fi iniţiat un program activ de căutare a unui cumpărător şi de finalizare a planului. care pe ansamblu nu este depreciată şi. pierderile din depreciere indică faptul că fluxurile de numerar viitoare din exploatare pot fi mai mici decât cele prognozate anterior. Activele necurente deţinute pentru vânzare şi abandonurile de ativităţi conform IFRS 5 IFRS 5 abordează problema activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării. Baza conceptuală a IFRS 5 O companie trebuie să clasifice un activ imobilizat (sau grup de active) ca deţinut în vederea vânzării atunci când valoarea sa contabilă se recuperează mai degrabă prin vânzare decât prin folosirea în continuare a acestuia. uneori. Printre aspectele mai importante vizate de acest standard. Trebuie totuşi menţionat că pierderile din depreciere nu afectează în mod direct fluxurile de numerar (nu sunt nici deductibile din punct de vedere fiscal). se remarcă: • • • evaluarea imobilizărilor deţinute în vederea vânzării la valoarea cea mai mică dintre valoarea netă contabilă şi valoarea justă. Aplicabilitatea standardului vizează activele imobilizate. precum şi a abandonurilor de activităţi. Sau. un activ depreciat este ataşat altei UGT şi ea depreciată. alteori. În plus.

Creşterile valorii actualizate a costurilor de vânzare care apar ca urmare a trecerii timpului trebuie prezentate în contul de profit şi pierdere drept cost de finanţare. Exemplu: . împreună ca grup. Tratamente contabile prevăzute de IFRS 5 Activele imobilizate deţinute în vederea vânzării trebuie evaluate la minimul dintre valoarea contabilă netă şi valoarea justă. activul este pregătit pentru pentru vânzarea imediată în starea sa actuală. vânzarea este foarte probabilă şi se aşteaptă să fie realizată în cel mult un an de la data clasificării. activul este promovat la un preţ rezonabil şi este puţin probabil ca planul să se modifice semnificativ sau să se aibă în vedere vreun plan pentru anularea vânzării. face parte dintr-un plan unic de casare a unui segment major al afacerii. Există situaţii în care vânzarea poate să aibă loc în mai mult de un an. în plus. inclusiv active curente care nu intră în sfera de aplicare a IFRS 5. trebuie ca acesta să răspundă următoarelor criterii. Pentru ca un activ imobilizat să fie clasificat ca destinat cedării. dar ca urmare a unor factori care nu se află sub controlul întreprinderii.O activitate este considerată a fi întreruptă atunci când aceasta reprezintă o componentă a unei entităţi care a fost fie casată. fie clasificată ca deţinută pentru vânzare şi care: reprezintă un segment major al afacerii sau o zonă geografică de operaţiuni. este o sucursală achiziţionată exclusiv cu intenţia revânzării. Şi în acest caz. dacă există suficiente dovezi că entitatea este în continuare angajată în planul de vânzare a activului. iar diferenţa majoră faţă de celelalte imobilizări este dată de faptul că acestea nu se amortizează. Un grup de active destinat cedării este un grup de active (şi datorii asociate) ce urmează a fi cedate prin vânzare sau prin altă modalitate (prin schimb. simultan: • • • • • conducerea îşi exprimă angajamentul faţă de un plan de vânzare. există un program activ şi alte măsuri pentru identificarea unui cumpărător. de exemplu). în cadrul unei tranzacţii singulare. activul respectiv va fi clasificat ca destinat cedării. mai puţin costurile de vânzare. Motivul este clar: costul lor se recuperează prin vânzare şi nu prin utilizare. Într-un asemenea grup de active pot fi incluse orice fel de active şi datorii. costurile de vânzare vor fi actualizate.

În exerciţiul financiar următor vânzarea n-a avut loc. dar compania deţinătoare nu reduce preţul (preţul fiind mai mare decât valoarea justă a activului. Situaţia 5: Acelaşi caz ca cel precedent. Situaţia 7: Acelaşi caz cu cel precedent. Exemplu: O companie deţine o instalaţie pe care intenţionează să o cedeze. stocurile depozitate sunt de asemenea natură încât au produs pagube mediului înconjurător. ceea ce face ca acesta să nu fie clasificat ca destinat vânzării). Situaţia 4: Depozitul nu este liber şi. depozitul nu este disponibil pentru o vânzare imediată. condiţiile pieţei s-au deteriorat. Aceasta va fi reluată în cazul unei creşteri ulterioare a valorii juste. dar care pot fi transferate în scurt timp în altă locaţie (eliberarea are loc în scurt timp – activ destinat vânzării). Situaţia 6: Depozitul a fost clasificat ca destinat cedării în cursul exerciţiului curent. acesta nu mai poate fi clasificat ca activ destinat vânzării). Un activ (grup de active) care urmează să fie abandonat (casat) nu trebuie clasificat ca deţinut în vederea vânzării. va fi clasificat în continuare ca destinat vânzării). deoarece valoarea sa contabilă nu va fi recuperată prin vânzare. fără a depăşi valoarea netă contabilă pe care ar fi avut-o activul dacă nu era depreciat). Situaţia 3: În depozit există stocuri care necesită o perioadă de peste un an pentru a fi transferate (în acest caz. dar există un angajament ferm de achiziţie a unui cumpărător. Atunci când valoarea justă minus costurile de vânzare este mai mică decât valoarea netă contabilă pentru un activ destinat cedării. care se angajează să remedieze el pagubele (spaţiul poate fi cedat în starea în care se găseşte. Situaţia 2: În depozit există stocuri. clădirea apare ca activ destinat vânzării). astfel încât firma a fost nevoită să reducă preţul (activul fiind promovat la un preţ rezonabil. Presupunem că apar mai multe situaţii: Situaţia 1: Clădirea a fost eliberată şi în orice moment poate fi vândută (vânzare imediată. totuşi. Vânzarea poate avea loc în orice moment. Entitatea va prezenta. . cumpărătorul a fost gasit – activ destinat vânzării). dar fără a depăşi pierderea din depreciere cumulată care a fost recunoscută anterior (de fapt. în plus. iar acţiunile pentru găsirea unui cumpărător au fost iniţiate. Remedierea pagubelor produse mediului la care este obligată de către autorităţi durează mai mult de un an (întârzierea transferului face ca activul să nu fie calsificat ca destinat vânzării). astfel încât a iniţiat un plan de căutare a unui cumpărător. separat rezultatul şi fluxul de trezorerie generate de activul ce urmează a fi casat.O companie intenţionează să cedeze unul din depozitele sale. transfer în starea actuală – în bilanţ. în contabilitate este înregistrată o pierdere din depreciere.

a).000 lei. c).400 lei Valoarea netă contabilă = 160. 148.000) = 148.400.000 – 12. Valoarea justă a instalaţiei – 164.000 lei Evaluarea se va face la min (164.000 Amortizarea instalaţiei 40.000 lei Valoarea justă minus costurile de vânzare = 240. cheltuielile cu vânzarea sunt estimate la 22.600 = 164.000 Instalaţii (active destinate vânzării) 160. b).000 lei Evaluarea activului destinat vânzării se va face la min (160. iar rata de actualizare este de 10%.000 lei.000.000 lei Clasificarea activului ca disponibil pentru vânzare presupune următoarea înregistrare: % = Instalaţii (imobilizări corporale) 200.000 lei Evaluarea activului destinat vânzării se va face la min (160.000 Amortizarea instalaţiei 40.000 lei Valoarea justă minus costurile de vânzare = 164.000) = 160.000 şi.000 = 148.000 lei Cheltuieli privind ajustările pentru deprecierea = Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor imobilizărilor corporale 12. valoarea justă minus costurile de vânzare = 180.000.000 – 40.000 La închiderea exerciţiului următor.000 lei .000 = 12.000 = 148. valoarea justă este estimată la 180.000 = 160.000 lei.000 = 160.000 lei.000 Instalaţii (active destinate vânzării) 160.000 lei. 224. iar costurile de vânzare – 15.000 lei.000 lei.600 lei.Valoarea netă contabilă = 200.000 b).000 – 16. 148.000 = 224. iar la noua dată bilanţului. Deprecierea de: 160.000 lei.000) = 148. costurile de vânzare – 16.000 – 15. Valoarea justă a instalaţiei – 164. iar amortizarea cumulată de 40.000 lei.Valoarea contabilă a instalaţiei este de 200. activul nu este vândut în cursul exerciţiului.000 – 16. Valoarea justă a instalaţiei – 240. vânzarea se va realiza peste un an.000 lei Clasificarea activului ca disponibil pentru vânzare presupune înregistrările: % = Instalaţii (imobilizări corporale) 200. Valoarea netă contabilă = 200. costurile de vânzare – 16.000 – 40.000 – 148. La data bilanţului apar următoarele situaţii: a).

000 Amortizarea instalaţiei 40. se înregistrează şi cheltuielile ocazionate de trecerea timpului (20.000 – 20.000 – 16. pe de altă parte.000 lei Evaluarea instalaţiei se face la min (160.000 lei Cheltuieli cu deprecierea instalaţiei destinată cedării = Ajustări pentru depreciere 16.400 – 148.000 lei Clasificarea activului ca disponibil pentru vânzare presupune următoarea înregistrare: % = Instalaţii (imobilizări corporale) 200.000 imobilizărilor corporale imobilizărilor În bilanţ.000 = 16. Valoarea netă contabilă = 200. activul destinat cedării este prezentat în bilanţ la valoarea de 142.000 lei (160.000 lei): Cheltuieli financiare = Ajustări pentru depreciere 2000 Astfel.000).000 lei.000 lei (160.000 – 12.000 + 12. instalaţia destinată cedării va fi prezentată la valoarea de 160. valorile aferente activităţilor întrerupte sunt prezentate separat de cele ale activităţilor care se continuă.000 – 22.000 – 144.000 = 16. 144.000) = 144. dar în limita deprecierii existente.000/(1+0. şi nu de 164. de 12. .400 lei Înregistrarea contabilă este: Ajustări pentru deprecierea = Venituri din ajustări pentru deprecierea 12.000.000 şi Deprecierea de: 160.000 – 40.Activul nu mai este depreciat.000).000 – 2.000 lei Valoarea justă minus costurile de vânzare actualizate = 164. pe de o parte şi activităţile abandonate.000 = 160. Aceasta ajută analistul financiar să facă distincţia între activităţile continue şi profitabilitatea viitoare.000 Instalaţii (active destinate vânzării) 160.000 = 144. la închiderea acestui exerciţiu financiar. pierderea de valoare va fi reluată. Câştigurile sau pierderile aferente activelor imobilizate vândute sau abandonate vor fi prezentate disticnt în contul de rezultate.000 *10% = 2.000 La sfârşitul exerciţiului financiar. c).1) = 164. Interpretarea prevederilor IFRS 5 În situaţiile financiare.

d) proprietăţi construite sau îmbunătăţite în numele unor terţe părţi – tratate de către IAS 11. mai degrabă. pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. d) o clădire care este nu este folosită. (dacă o întreprindere nu a hotărât că va utiliza terenul fie ca pe un tip de proprietate imobiliară utilizată de proprietar.IAS 40 Imobile de plasament Definiţii Investiţiile imobiliare (imobilele de plasament) se definesc ca fiind acele proprietăţi imobiliare (terenuri sau clădiri – sau părţi din clădiri – sau ambele) deţinute de proprietar (sau de către locatar în baza unui contract de leasing) pentru a le închiria sau pentru a beneficia de pe urma creşterii lor în valoare şi nu pentru: • a fi utilizate în producţia de bunuri. fie în scopul vânzării rapide pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. Imobilizări corporale. sau • a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. b) proprietăţi deţinute pentru vânzarea în activitatea curentă – tratate de către IAS 2. în scopul creşterii pe termen lung a valorii capitalului. c) o clădire aflată în proprietatea întreprinderii raportoare (sau deţinută de întreprinderea raportoare în baza unui contract de leasing financiar) şi închiriată în baza unuia sau mai multor contracte de leasing operaţional. Mai jos sunt prezentate exemple de proprietăţi imobiliare care nu sunt investiţii imobiliare şi care nu trebuie să facă obiectul acestui standard: proprietăţi ocupate de către proprietar (adică proprietăţi deţinute pentru a) utilizarea lor în activitatea de producţie. de distribuţie de bunuri şi servicii sau cu scop administrativ) – tratate de către IAS 16. acest standard este aplicabil pentru investiţiile imobiliare existente care sunt reîmbunătăţite cu scopul de a fi în continuare utilizate ca investiţii imobiliare. Stocuri. atunci terenul este considerat ca fiind deţinut în scopul creşterii valorii capitalului). Totuşi. moment în care proprietatea imobiliară devine investiţie imobiliară şi se aplică standardul de faţă. IAS 16 se aplică acestor categorii de proprietăţi până în momentul definitivării construcţiei sau îmbunătăţirii. Recunoaşterea şi evaluarea iniţială Investiţiile imobiliare trebuie recunoscute ca active numai atunci când: . decât în scopul vânzării într-un timp foarte scurt. dar care este deţinută spre a fi închiriată în baza unuia sau mai multor contracte de leasing operaţional. Contractele de construcţie. c) proprietăţi ce sunt construite sau îmbunătăţite cu scopul de a fi folosite ulterior ca investiţii imobiliare. prestarea de servicii sau în scopuri administrative. b) terenurile deţinute pentru a fi utilizate în viitorul încă nedeterminat. Următoarele constituie exemple de investiţii imobiliare sau imobile de plasament: a) terenuri deţinute.

Un câştig sau o pierdere apărut(ă) în urma unei modificări a valorii juste a investiţiei imobiliare trebuie inclus(ă) în profitul net sau în pierderea netă a perioadei în care apare. valoarea sa de piaţă. La acea dată. cu excepţia cazului în care întreprinderea nu are capacitatea de a determina această valoare justă. în mod rezonabil. o întreprindere poate lua în considerare informaţii provenite din mai multe surse. incluzând: • preţurile curente de pe o piaţă activă a proprietăţilor imobiliare cu natură. Valoarea reziduală a investiţiei imobiliare trebuie presupusă a fi egală cu zero. Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare aferente unei investiţii imobiliare care a fost deja recunoscută trebuie adăugate la valoarea contabilă a investiţiei imobiliare atunci când există probabilitatea că vor fi generate către întreprindere beneficii economice viitoare. o întreprindere aplică IAS 16. Costul unei investiţii imobiliare construite în regie proprie este costul de la data la care construcţia sau îmbunătăţirea este finalizată. taxele de transfer a proprietăţii şi alte costuri de tranzacţionare). adică cel mai probabil preţ care se poate obţine. . Până la acea dată. Costurile de tranzacţionare trebuie incluse în evaluarea iniţială. În lipsa preţurilor curente de pe o piaţă activă. o întreprindere care alege modelul bazat pe valoarea justă trebuie să evalueze toate investiţiile sale imobiliare la valoarea lor justă. şi b) costul investiţiei imobiliare poate fi evaluat în mod rezonabil O investiţie imobiliară trebuie evaluată iniţial. la data bilanţului. Valoarea justă a proprietăţii imobiliare trebuie să reflecte stadiul actual al pieţei şi împrejurările existente la data bilanţului.a) este probabil ca beneficii economice viitoare aferente investiţiei imobiliare să fie generate către întreprindere. În rarele cazuri în care nu se poate determina o valoare justă. o întreprindere trebuie să evalueze acea investiţie imobiliară utilizând tratamentul de bază prezentat în IAS 16. şi nu la o dată anterioară sau viitoare. pe piaţă. la cost. Valoarea justă a investiţiei imobiliare este. proprietatea imobiliară devine investiţie imobiliară şi se aplică acest standard. ajustate astfel încât să reflecte acele diferenţe. Costul unei investiţii imobiliare achiziţionate este format din preţul de cumpărare al acesteia plus orice cheltuieli direct atribuibile (ex. Întreprinderea trebuie să continue aplicarea IAS 16 până la momentul cedării investiţiei imobiliare. în plus faţă de standardul de performanţă iniţial. în perioada în care ele apar. onorariile profesionale pentru prestarea serviciilor juridice. de regulă. Celelalte cheltuieli trebuie recunoscute în contul de profit şi pierdere. stare sau localizare diferită (sau care se supun unor contracte diferite de leasing sau de altă natură). Evaluarea ulterioara recunoasterii initiale Standardul permite unei întreprinderi să aleagă între două tratamente contabile: Modelul bazat pe valoarea justă După recunoaşterea iniţială.

Transferuri Transferuri la sau de la categoria de investiţie imobiliară trebuie făcute numai atunci când există o modificare a utilizării. atunci valoarea justă a biroului include. c) valoarea justă a investiţiei imobiliare exclude veniturile din leasing operaţional. cum ar fi chiriile de pe piaţa curentă aferente proprietăţilor imobiliare similare. cu aceeaşi localizare şi aflate în aceeaşi stare. în general. deoarece întreprinderea le recunoaşte distinct pe acestea ca activ sau datorie. o întreprindere care optează pentru modelul bazat pe cost trebuie să evalueze toate investiţiile sale imobiliare utilizând tratamentul contabil de bază din IAS 16. b) dacă un birou este închiriat împreună cu mobilierul din interior. adică la cost. deoarece veniturile din chirii sunt aferente biroului mobilat. valoarea justă a mobilierului.preţurile recente de pe pieţe mai puţin active. Modelul bazat pe cost După evaluarea iniţială. (c) încheierea utilizării de către proprietar. precum şi utilizarea ratelor de actualizare care reflectă incertitudinile cu privire la valoarea şi durata fluxurilor de numerar. atunci întreprinderea trebuie să continue evaluarea acestor investiţii imobiliare la valoarea justă. pentru un transfer de la investiţie imobiliară la stocuri. Pentru a determina valoarea justă a investiţiilor imobiliare. susţinute de termenii oricăror contracte existente de leasing sau de altă natură şi (acolo unde este posibil) de probe externe. cu ajustări care să reflecte orice modificări survenite în condiţiile economice de la data tranzacţiilor care au fost efectuate la acele preţuri. incluse în categoria investiţiilor imobiliare. amânate sau înregistrate în avans. şi • previziuni actualizate ale fluxurilor de numerar. în condiţiile pieţei curente. şi nu sunt recunoscute separat ca imobilizări corporale. până la momentul cedării (sau până la momentul la care proprietatea imobiliară devine proprietate imobiliară utilizată de proprietar sau întreprinderea începe îmbunătăţirea acesteia cu scopul vânzării ulterioare pe parcursul desfăşurării normale a activităţii). chiar dacă tranzacţiile de piaţă comparabile devin mai puţin frecvente sau preţurile pieţei devin disponibile cu o oarecare întârziere. pentru un transfer de la investiţie imobiliară la alte proprietăţi imobiliare. pentru un transfer de la alte proprietăţi imobiliare la investiţii imobiliare. în perspectiva vânzării. (b) începerea procesului de îmbunătăţire. o întreprindere va evita dubla evidenţiere a activelor sau datoriilor care sunt recunoscute în bilanţ ca active sau datorii distincte. bazate pe estimări relevante ale fluxurilor de numerar viitoare. Atunci când mobilierul este inclus în valoarea justă a investiţiei imobiliare. mai puţin orice amortizare cumulată şi orice pierderi cumulate din depreciere. evidenţiată de: (a) începerea utilizării de către proprietar. o întreprindere nu va recunoaşte mobilierul ca fiind activ separat. în general. De exemplu: a) echipamente ca lifturi sau aparate de aer condiţionat sunt adesea parte integrantă a clădirii şi sunt. • . Dacă o întreprindere a evaluat anterior o investiţie imobiliară la valoarea justă.

şi invers daca o investiţie imobiliară trece în activitatea întreprinderii (de la IAS 40 la IAS 16) valoarea justă devine cost ce se va amortiza. în conformitate cu IAS 40. valoarea de intrare. se cunosc următoarele informaţii privind imobilul: valoarea justă. dintre valoarea contabilă a proprietăţii imobiliare. Atunci când o întreprindere definitivează construcţia sau îmbunătăţirea unei investiţii imobiliare. societatea l-a închiriat altor societăţi.(d) începerea unui leasing operaţional cu o altă parte.m. la fel ca pe o reevaluare. Dacă o proprietate imobiliară utilizată de proprietar devine o investiţie imobiliară care va fi înregistrată la valoarea justă.m. orice diferenţă între valoarea justă a proprietăţii imobiliare de la acea dată şi valoarea sa contabilă anterioară trebuie recunoscută în profitul net sau în pierderea netă aferentă perioadei. întreprinderea a ocupat un imobil cu birouri. costul proprietăţii. imobil care se află în proprietatea sa.000 u. o întreprindere trebuie să aplice IAS 16 până la data modificării utilizării. 10. Pe 1 august N.. ştiind că societatea foloseşte modelul valorii juste. sau (e) definitivarea procesului de construcţie sau îmbunătăţire. amortizare cumulată 4. b) un stoc trece la investiţii imobiliare (de la IAS 2 la IAS 40) (+) si (-) de valori rezultate afectează contul de profit şi pierdere. la 1 august N. Întreprinderile trebuie să trateze orice diferenţă de la acea dată.000 u. Să se contabilizeze schimbarea clasificării imobilului.m. Pentru un transfer de la stocuri la investiţie imobiliară care va fi înregistrată la valoarea justă.000 u. orice diferenţă între valoarea justă a proprietăţii imobiliare la acea dată şi valoarea sa contabilă anterioară trebuie recunoscută în profitul net sau pierderea netă a perioadei. cu reflectarea plusurilor şi minusurilor de valoare în contul de profit şi pierdere Reguli specifice pentru transferuri: a) daca un activ este transferat de la imobilizări la investiţii imobiliare (de la IAS 16 – valoare amortizabilă la IAS 40 – valoare justă ) este evaluat la valoarea justă şi (+) sau (-) de valori rezultate în momentul transferului se înregistrează ca o reevaluare. . La această dată. construită în regie proprie şi care va fi înregistrată la valoarea justă. în scopul contabilizării ei ulterioare conform IAS 16 sau IAS 2 trebuie să fie valoarea sa justă de la data modificării utilizării.. în baza IAS 16. şi valoarea sa justă. pentru un transfer de la proprietatea imobiliară în curs de construcţie sau îmbunătăţire (acoperită de IAS 16) la investiţie imobiliară. Pentru transferul unei investiţii imobiliare înregistrate la valoarea justă la proprietăţi imobiliare utilizate de proprietar sau stocuri. pentru un transfer de la stocuri la investiţii imobiliare. în baza IAS 16. astfel încât imobilul a devenit imobil de plasament. Tratamente contabile pentru transferuri: 1) reflectarea în bilanţ a investiţiilor imobiliare la cost – amortizarea cumulată – deprecierile de valoare 2) reflectarea imobilizărilor ca investiţii imobiliare la valoarea justă. Exemplu: Până pe 1 august N. 14.

Schimbarea clasificării activului. Titlul de proprietate poate fi transferat. şi evaluarea acestuia la 31.N. la 1 noiembrie N.000)]. şi a diferenţei dintre valoarea justă a imobilului de plasament şi valoarea sa contabilă [14. . în mare măsură. dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă convenită de timp.12. managerii au decis ca una dintre clădirile achiziţionate în vederea vânzării să fie închiriată terţilor. toate riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate asupra bunului.11.Schimbarea clasificării imobilului la 1 august N generează următoarele înregistrări contabile: • anularea amortizării cumulate. generează următoarea înregistrare contabilă: Imobile de plasament = % Stocuri de mărfuri Venituri din imobile plasament 21.000 20. prin imputare asupra valorii de intrare a clădirii: Amortizarea clădirilor = Clădiri 4. Să se contabilizeze schimbarea clasificării activului.N: 21. ca element de capitaluri proprii: = % Clădiri Rezerve din reevaluare 14.200-21.000 de La 31.000 Imobile de plasament Exemplu: Societatea are ca obiect de activitate achiziţia şi vânzarea de clădiri.N. valoarea justă a clădirii este 21.000 8. în schimbul unei plăţi sau serii de plăţi.000 – (10. se recunoaşte variaţi valorii juste (21. sau nu. în cele din urmă.000-4.12.000 • recunoaşterea imobilului de plasament.000 6.m.12. evaluat la valoarea justă. Leasingul financiar este operaţiunea de leasing care transferă. Leasingul operaţional este operaţiunea de leasing ce nu intră în categoria leasingului financiar.N.m.000 u.N..000 u. La 31.m.000): Imobile de plasament = Venituri din imobile de plasament 200 IAS 17 Leasing Definitii Leasingul este un acord prin care locatorul cedează locatarului. valoarea justă la 1.11.000 1. în conformitate cu IAS 40. Pe 1 noiembrie N. Se cunosc următoarele informaţii privind clădirea: cost de achiziţie: 20. la 1. ştiind că societatea foloseşte modelul valorii juste.200 u.

există certitudinea rezonabilă ca opţiunea va fi exercitată. la începutul contractului de leasing. (b) cu permisiunea locatorului. astfel încât. la începutul contractului de leasing. continuarea lui este certă. dacă locatarul are o opţiune de a cumpăra bunul la un preţ estimat a fi suficient de scăzut faţă de valoarea justă la data la care operaţiunea devine exercitabilă. cu sau fără plată suplimentară. Începutul contractului de leasing reprezintă cea dintâi dată dintre data contractului de leasing sau data angajamentului părţilor de a respecta principalele prevederi ale leasingului. într-o măsură rezonabilă. sau (iii) o terţa parte independentă. Durata contractului de leasing reprezintă perioada de timp irevocabilă pentru care locatarul a contractat bunul în leasing şi orice alte termene suplimentare pentru care locatarul are opţiunea de a continua utilizarea bunului în regim de leasing. Este data recunoaşterii iniţiale a contractului de leasing. sau (d) în momentul plătirii. la începutul contractului de leasing.orice valoare reziduală garantată locatorului fie de către: (i) locatar. sau (b) în cazul locatorului . în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv. Totuşi. costurile serviciilor şi impozitele pe care locatorul le va plăti şi care se vor rambursa acestuia.. La această dată: a) leasingul este clasificat ca operaţional sau financiar.orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliată locatarului. . opţiune a cărei exercitare de către locatar este certă. (c) în cazul în care locatarul contractează cu acelaşi locator un nou leasing privind acelaşi bun sau unul echivalent. de bună voie. Valoarea justă este suma la care poate fi tranzacţionat un activ sau decontată o datorie. fie (b) numărul unităţilor de producţie sau al unităţilor similare care se estimează a se obţine prin utilizarea bunului de către unul sau mai mulţi utilizatori. de către locatar. capabilă din punct de vedere financiar să satisfacă aceasta garanţie. împreună cu: (a) în cazul locatarului . într-o măsură rezonabilă. (ii) o parte afiliata locatarului. Durata de viaţă economică este fie: (a) perioada de-a lungul căreia se estimează ca un bun este utilizabil economic de către unul sau mai mulţi utilizatori. a unei sume suplimentare. atunci plăţile minime de leasing includ plăţile minime plătibile pe durata contractului de leasing şi plata necesară pentru exercitarea acestei opţiuni de cumpărare. Plăţile minime de leasing sunt acele plăţi de-a lungul duratei contractului de leasing pe care locatarul trebuie sau poate fi obligat sa le efectueze. încât.Leasingul irevocabil reprezintă operaţiunea de leasing care este revocabilă doar: (a) dacă survine un eveniment contingent a cărui producere era puţin probabilă. sunt determinate sumele ce vor fi recunoscute la data începerii duratei contractului de leasing. b) în cazul leasingului financiar. între părţi aflate în cunoştinţă de cauza. excluzând chiria contingentă. Data începerii duratei contractului de leasing este data de la care locatarul îşi poate exercita dreptul de folosinţă al bunului.

rata pe care. şi (b) în cazul locatorului. Rata dobânzii marginale a locatarului este rata dobânzii pe care locatarul ar trebui să o plătească pentru un leasing similar sau. Venitul financiar nerealizat reprezintă diferenţa dintre: (a) investiţia brută în leasing (b) investiţia netă în leasing. dacă nu transferă. dacă aceasta nu este determinabilă. locatarul ar trebui să o suporte pentru a împrumuta.Durata de viaţă utilă este perioada estimată care rămâne. la începutul contractului de leasing. toate riscurile şi avantajele aferente titlului de proprietate. Investiţia netă în leasing este investiţia brută în leasing. gradul de utilizare. Investiţia brută în leasing este suma plăţilor minime de leasing aferente unui leasing financiar. din punct de vedere financiar. la începutul contractului de leasing. dacă transferă. Valoarea reziduală negarantată reprezintă acea parte din valoarea reziduală a bunului în regim de leasing. determină ca valoarea actualizată cumulată (a) a plăţilor minime de leasing şi (b) a valorii reziduale negarantate sa fie egala cu valoarea justa a bunului în regim de leasing şi costurile iniţiale directe ale locatorului. Costurile directe iniţiale sunt costurile suplimentare direct atribuibile negocierii contractului de leasing. pentru aceeaşi perioadă. cu excepţia costurilor apărute în cazul producătorilor şi dealerilor de leasing. în orice situaţie). O operaţiune de leasing este considerată leasing operaţional. ratele dobânzilor practicate pe piaţă). un procentaj din vânzări. Valoarea reziduală garantată este: (a) în cazul locatarului. şi orice valoare reziduală negarantată acumulată în contul locatorului. acea parte a valorii reziduale ce este garantată de locatar sau de o terţă parte neafiliată locatorului ce este capabilă. indici de preţ. acea parte a valorii reziduale ce este garantată de locatar sau de o parte afiliată acestuia (valoarea garanţiei constituind valoarea maximă ce devine plătibilă. să onoreze obligaţiile asumate prin garanţie. altul decât trecerea timpului (de exemplu. Clasificarea contractelor de leasing O operaţiune de leasing este considerată ca fiind leasing financiar. pe parcursul căreia se aşteaptă ca beneficiile economice încorporate în bun să fie consumate de către întreprindere. din punctul de vedere al locatorului. Chiria contingentă este acea parte a plăţilor de leasing care nu are o valoare determinata. toate riscurile şi avantajele aferente titlului de proprietate. fără a fi limitată la acesta. a cărei realizare. fondurile necesare pentru achiziţionarea bunului. în mare măsură. Rata implicită a dobânzii din contractul de leasing este rata de actualizare care. actualizată cu rata de dobândă implicită a contractului de leasing. de către locator. şi cu o garanţie similară. în mare măsură. Tratamentul contabil al contractelor de leasing financiar . dar este stabilită în funcţie de un factor. nu este sigură sau este garantată numai de o parte afiliată locatorului. de la începutul duratei contractului de leasing.

000 EUR *37. astfel încât să se obţină o rata periodică constantă a dobânzii la soldul datoriei rămase în fiecare perioadă. Menţionaţi poziţiile bilanţiere în care se înregistrează datoriile aferente leasingului la 31. se consideră ca factor de actualizare rata implicită a dobânzii din contractul de leasing.000 .000 30.000 Lei/EURO. Răspuns: 665 167 90. activul trebuie amortizat în totalitate pe durata cea mai scurtă dintre durata contractului de leasing şi durata de viaţă utilă a acestuia.000 EURO. a) Efectuarea înregistrărilor aferente achiziţiei imobilizării 2133 Mijloace transport de 167 1. cursul valutar este de 40.110. în caz contrar.000 EUR *3. Politica de amortizare pentru bunurile în regim de leasing trebuie să fie consecventă cu cea aplicată activelor amortizabile deţinute în proprietate. iar amortizarea înregistrată trebuie calculată în baza prevederilor IAS 16 Imobilizări corporale.000 EURO.000 2. Dacă nu există în mod rezonabil certitudinea ca locatarul va obţine dreptul de proprietate până la sfârşitul duratei contr de leasing.2004 şi 07.00 6.12.500 EUR. dacă aceasta din urmă este mai mică.000 3.01.000 30. Un leasing financiar dă naştere unor cheltuieli cu amortizarea aferentă bunului precum şi unor cheltuieli financiare.000 0 La 31. în fiecare perioadă contabilă.000 7-Jan-07 10.000 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 30. Orice costuri iniţiale directe ale locatarului sunt recunoscute ca active.000 Lei/EURO respectiv 40.2005.000 1. Pentru calcularea valorii actualizate a plăţilor minime de leasing. Cheltuielile de finanţare trebuie alocate pe perioade de-a lungul duratei contractului de leasing.Operaţiunile de leasing reflectate în situaţiile financiare ale locatarilor La data începerii duratei contractului de leasing locatarii trebuie să recunoască operaţiunile de leasing financiar în bilanţurile lor ca active şi datorii la o valoare egală cu valoarea justă a bunului în regim de leasing sau cu valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing.12. Plăţile de leasing trebuie împărţite în cheltuieli de finanţare a leasingului şi reducerea datoriei neachitate. Exemplu Societatea ZARO SRL achiziţionează în luna februarie 2004 de la o societate de leasing un autoturism în regim de leasing financiar pe o perioada de 3 ani la un preţ de 30. dacă aceasta se poate determina.2004.000 b) Înregistrările de închidere a exerciţiului financiar 2004. Ratele se plătesc conform următorului scadenţar: Scadenţ Rata Dobânda a 7-Jan-05 10. trebuie utilizată rata dobânzii marginale a locatarului.000 7-Jan-06 10. Cursul de la data achiziţiei a fost de 37. Dobânda conform scadenţarului este de 6.

acesta din urmă reprezentând . 2) Reconcilierea plăţilor minime de leasing şi valoarea lor actuală: Maturitate Pe termen scurt (mai puţin de 1 an) Pe termen lung (intre 1 şi 5 ani) Plăţi nete minime de leasing Valoarea obligaţiei de leasing Mai puţin de 1 an Intre 1 şi 5 ani Mai puţin: dobânzi aferente perioadelor viitoare Plăţi nete minime de leasing 31 2004 Decembrie 520.000 10/12*1/5*1. animalelor amortizarea şi plantaţiilor imobilizărilor 120.000 Operatiuni de leasing reflectate în situaţiile financiare ale locatorilor Locatorii trebuie să recunoască în bilanţ bunurile deţinute în regim de leasing financiar drept creanţe.320. de către locator.000) 1. privind mijloacelor de transport.110. ca rambursare a principalului şi ca venit financiar aferent. c) Prezentarea notelor explicative aferente leasing-ului: 1) Valoarea netă a mărfurilor achiziţionate în leasing financiar este 925 milioane lei. la o valoare egală cu investiţia netă în leasing. Recunoaşterea venitului financiar trebuie să se bazeze pe un model care reflectă o rată periodică constantă a rentabilităţii aferentă investiţiei totale nete a locatorului corespunzătoare leasingului financiar.000 920.000 Distincţie între datorii pe termen lung şi datorii pe termen scurt. Costurile iniţiale directe majorează valoarea creanţei.000 (120. Ratele de încasat se tratează.000 185.000 31 Decembrie 2004 520.000 EUR * 40.000 1.000 800.000 3.320.Cheltuieli Alte privind împrumuturi şi diferenţele de datorii asimilate curs valutar 666 1687 Cheltuieli Dobânzi privind dobânzile aferente altor împrumuturi şi datorii pe termen lung 6811 2813 Cheltuieli Amortizarea de exploatare instalaţiilor.

Operatiuni de leasing reflectate în situaţiile financiare ale locatorilor Locatorul trebuie să prezinte bunurile deţinute în regim de leasing operaţional în bilanţ. cu excepţia cazului în care o altă bază sistematică nu este considerată mai reprezentativă pentru ritmul în care se diminuează beneficiile generate de utilizarea bunului.contractul conferă locatarului opţiunea de a cumpăra bunul. beneficiarul are dreptul să cumpere echipamentul la valoarea lui reziduală de 2.recompensa locatorului pentru investiţia şi serviciile sale. Toate taxele.000 euro. impozitele şi alte cheltuieli care afectează obiectul contractului de leasing vor fi suportate de către locatar.500 euro 6. din prisma IAS 17 „Leasing”. .000 euro 36 luni 1. Din clauzele principale prezentate se poate constata că. Tratamentul contabil al contractelor de leasing operaţional Operaţiuni de leasing reflectate în situaţiile financiare ale locatarilor Plăţile de leasing în cazul unui leasing operaţional trebuie recunoscute ca o cheltuială în contul de profit şi pierdere liniar de-a lungul duratei contractului de leasing. contractul se încadrează. Venitul rezultat din leasingul operaţional trebuie recunoscut ca venit pe o bază liniară. Costurile directe iniţiale suportate special pentru obţinerea venitului dintr-un leasing operaţional fie se amână şi se alocă la venituri pe durata contractului de leasing proporţional cu venitul înregistrat din chirie. fie se recunosc în contul de profit şi pierdere ca o cheltuială în perioada în care se efectuează. inclusiv amortizarea. iar cheltuielile cu amortizarea trebuie calculate în baza IAS 16 şi IAS 38. . Amortizarea bunurilor în regim de leasing trebuie să se facă pe o bază consecventă cu politica normală de amortizare a locatorului pentru bunuri similare. în conformitate cu natura acestora. Exemplu de leasing financiar: Contractul de leasing cuprinde următoarele informaţii: Preţ echipament Durata leasingului Dobânda Valoarea ratelor Durata de viaţă utilă este de 10. sunt recunoscute drept cheltuieli. suportate pentru obţinerea venitului din leasing.500 euro 4 ani La sfârşitul contractului de leasing. chiar dacă la sfârşitul contractului poate să nu apară transferul de proprietate. în cazul în care o altă bază sistematică nu este reprezentativă pentru ritmul beneficiilor utilizatorului. dacă locatarul respectă termenele de plată şi sunt îndeplinite condiţiile contractului de leasing.durata contractului de locaţie acoperă cea mai mare parte din durata de viaţă economică a activului. pe durata contractului de leasing. Costurile. în categoria leasingului financiar având în vedere faptul că: .

în rate egale de 1. de obicei. precum şi unor cheltuieli financiare. Dacă o tranzacţie de vânzare şi de leaseback are ca rezultat un leasing financiar. Plăţile de leasing sunt recunoscute drept cheltuieli în contul de profit şi pierdere în contabilitatea utilizatorului. Dacă preţul de vânzare este mai mare decât valoarea justă. pe durata estimată de utilizare a bunului. Contextul aferent acestui montaj este sugerat de următoarea schemă de principiu: . Termenul de leasing. Valoarea de piaţă a echipamentului la momentul semnării contractului de leasing este de 40. întrucât sunt negociate împreuna. acest leasing financiar dă naştere unor cheltuieli cu amortizarea aferentă bunului.Pentru utilizator. De asemenea. Tratamentul contabil al tranzacţiei de vânzare şi de leaseback depinde de tipul contractului de leasing. Tranzacţii de vânzare şi de leaseback O tranzacţie de vânzare şi de leaseback implică vânzarea unui bun de către vânzător şi închirierea către vânzător a aceluiaşi bun în regim de leasing.000 euro. conform contactului. cu excepţia cazului în care pierderea se compensează prin plăţi de leasing viitoare cu o valoare sub preţul pieţei şi profitul sau pierderea trebuie amânată şi amortizată proporţional cu plăţile de leasing. orice profit sau pierdere trebuie recunoscută imediat.valoarea plăţilor nu acoperă în mare măsură valoarea justă a bunului primit în locaţie. este de 3 ani. este mai mică decât valoarea contabilă a bunului. orice profit sau pierdere trebuie recunoscută imediat.000 euro. dacă valoarea justă. plăţile de leasing şi preţul de vânzare sunt. contractul de leasing nu conţine nici o clauză prin care beneficiarul să opteze pentru cumpărarea utilajului la sfârşitul contractului de leasing. Exemplu de leasing operaţional S. interdependente. în momentul tranzacţiei de vânzare şi de leaseback. Dacă o tranzacţie de vânzare şi de leaseback are ca rezultat un leasing operaţional şi este evident că tranzacţia se face la valoarea justă. surplusul reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare şi valoarea justă trebuie amânat şi amortizat pe durata estimată de utilizare a bunului.500 euro. ci trebuie amânat şi amortizat pe parcursul duratei contractului de leasing. orice surplus reprezentând diferenţa dintre suma rezultată din vânzare şi valoarea contabilă nu trebuie recunoscut imediat ca venit în situaţiile financiare ale locatarului-vânzător. plăţile urmând să se facă trimestrial. . preia în baza unui contract de leasing un utilaj necesar desfăşurării producţiei.contractul nu conferă locatarului dreptul de a cumpăra bunul la sfârşitul contractului. contractul se încadrează în categoria leasingului operaţional întrucât: . În cazul unui leasing operaţional. Valoarea totală a contractului este de 18. pierderea egală cu diferenţa dintre valoarea contabilă şi valoarea justă trebuie înregistrată imediat. Dacă preţul de vânzare este mai mic decât valoarea justă.C. BIC ROM SA. Analizând datele prezentate mai sus în concordanţă cu IAS 17„Leasing”.

astfel structurată încât preţul de vânzare al activului să fie mai mare sau egal cu valoarea curentă de piaţă. prin analiza unor anumite aspecte ale contabilităţii creative (bad accounting). După cum am prezentat anterior. Liliana Malciu: Politici şi opŃiuni contabile (Fair Accounting versus Bad Accounting). contract în care vânzătorul iniţial devine locatar şi cumpărătorul locator. Problema avantajelor şi eventualelor dezavantaje. generate de un astfel de montaj. rentabilitatea nu se poate asigura decât atunci când suma chiriilor încasate este superioară preţului de vânzare. Vânzătorul-locatar beneficiază de pe urma preţului ridicat de vânzare pentru că obţine un câştig din vânzare mai mare. se va discuta în contextul unor cazuri concrete. care de obicei sunt mai mari decât deprecierea luată anterior în considerare. acest montaj poate fi utilizat de întreprinderi pentru cosmetizarea imaginii lor financiare. atunci când jocul între cele două tipuri de contracte de locaţie este speculat pentru „împodobirea bilanţului”18. Mai întâi are loc o vânzare a activului şi apoi un contract de leasing pentru acelaşi bun. Tranzacţia este atractivă deseori datorită avantajelor fiscale induse şi pentru că îi oferă finanţare locatarului. cât şi de o bază mai largă a deprecierii. Rezultatul unui preţ de vânzare aşa de mare este o plată periodică de chirie mai mare pe parcursul perioadei de leasing. situaţia reală a întreprinderii nu se modifică. ea utilizând în continuare activul. beneficiind de utilizarea lui. Avantajele întreprinderii II: în varianta unei locaţii-finanţare. Se menţionează că nu există un transfer fizic al bunului. prin redevenţele încasate. O tranzacţie de vânzare şi de leaseback este.Vânzarea bunului Întreprinderea I concomitent cu reluarea bunului în locaŃie Avantajele întreprinderii I: păstrează bunul. Operaţia de lease-back permite însă constatarea la rezultate. rezolvă o posibilă problemă de trezorerie. de obicei. pag. Într-un astfel de context este foarte importantă luarea în considerare a faptului că au loc două tranzacţii economice distincte. Este evident că. precum şi deductibilitatea plăţilor de leasing. Cumpărătorul-locator beneficiază atât de pe urma plăţilor de chirii ridicate. prin această operaţie. îşi asigură rentabilitatea investiţiei sale (veniturile din dobânzi). în anul vânzării. Aceste tranzacţii pot apărea atunci când vânzătorul-locatar are probleme legate de cash flow sau finanţare sau pentru că poate obţine o serie de avantaje fiscale în urma unei asemenea tranzacţii. De altfel. 424 18 Întreprinderea II . a unui plus de Niculae Feleaga. în varianta unei locaţii simple. prin încasarea imediată a preţului de vânzare a bunului. operaţia de lease-back constă în vânzarea unui activ şi preluarea imediată a acestuia în locaţie.

Societatea „Z" se află în dificultate financiară. Pe acest fond. Deoarece soluţia de contabilizare prezentată conduce la mărirea ratei îndatorării. rezultatul provenit dintr-un preţ de vânzare excesiv se etalează pe durata contractului.063 u. plusul (minusul) de valoare degajat de operaţia de vânzare nu trebuie considerat un beneficiu (o pierdere) al (a) exerciţiului în care are loc vânzarea. Consecinţele operaţiilor de lease-back asupra contului de profit şi pierdere şi asupra bilanţului au făcut din acestea o modalitate de finanţare mai atractivă. preţul de vânzare este superior valorii juste. pe trei ani. ci trebuie etalat pe durata contractului.m.. Din analiza celor doua variante de finanţare asupra ratei îndatorării19 se observă o rată a îndatorării în cazul finanţării prin lease-back de 0% pentru toată durata de finanţare. . natura contractului: leasing operaţional.000 u. Pentru a face faţă acestei situaţii. în cazul în care: preţul de vânzare şi redevenţele au fost stabilite la valoarea justă.m.m. prin recurgerea la operaţii de lease-back. în valoare de 30. amortizarea calculată fiind de 10. exceptând situaţia în care este vorba despre o pierdere care va fi compensată în viitor de redevenţe inferioare preţului pieţei. Dacă este vorba despre o locaţie-exploatare. Dacă este vorba despre o locaţie-finanţare. în consecinţă. valoare contabilă 40.. va fi neutralizat de chiriile viitoare.. durata contractului de închiriere 3 ani. stabilind în acest scop o serie de prevederi. ea poate utiliza una dintre următoarele două modalităţi: 1) Recurge la un împrumut bancar.000 u. societatea va fi tentată să prevadă în contract clauze care îi permit încadrarea acestuia în categoria locaţie-exploatare. 19 Rata îndatorării reprezintă raportul dintre total datorii şi capitaluri proprii. prin încadrarea contractului de închiriere în categoria leasingului operaţional. Pentru a exemplifica cele afirmate.89%. pe când în cazul finanţării printr-un împrumut bancar rata îndatorării pentru anul I de finanţare este de 56. Împrumutul este garantat cu un mijloc fix cu valoarea contabilă de 40.000 u. prevederile normei IAS 17 încearcă să limiteze posibilităţile de ameliorare a rezultatului. rezultatul din cesiune este recunoscut integral în exerciţiul vânzării.m. amortizare calculată 10.58%. norma internaţională LAS 17 stabileşte că modul de contabilizare depinde de natura contractului de locaţie. Pentru a stopa „împodobirea" situaţiilor financiare. majorarea ratei îndatorării. Astfel. Astfel. contabilizarea depinde de mărimea preţului de vânzare şi de mărimea redevenţelor. rată anuală a dobânzii este de 10%..000 u. prin recurgerea la operaţii de lease-back. preţul de vânzare este inferior valorii juste.. în unele cazuri. rezultatul din cesiune este recunoscut integral în exerciţiul vânzării.m. iar pentru anul al III-lea de 0%. în realitate.m.m.000 u. se evită constatarea unei datorii şi. pentru anul al II-lea de 22. 2) Realizează o operaţie de lease-back cu un mijloc fix în următoarele condiţii: preţ de vânzare 60.. chiria anuală 17. În plus. decât finanţarea bancară.valoare care. unele organisme de normalizare au inclus în norme prevederi privind contabilizarea acestora..000 u. voi compara consecinţele operaţiei de leaseback asupra rezultatului cu consecinţele recurgerii la un împrumut garantat pentru imobilizarea în cauză.

manipulare şi alte costuri care pot fi atribuite direct achiziţiei de produse finite. precum şi a costurilor asociate vânzării acestuia. În realitate însă. b) în curs de producţie pentru a fi vândute în perioadele următoare. Reducerile comerciale. Valoarea netă realizabilă este preţul de vânzare estimat a fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate cheltuielile afectate achiziţiei şi prelucrării. precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc în prezent. rabaturile şi alte elemente similare sunt deduse pentru a determina costurile de achiziţie. Acest lucru este posibil deoarece anexa nu precizează care este natura locaţiilor. în varianta locaţie-exploatare. Deşi. Costurile de achiziţie pot include diferenţele de curs valutar care au apărut direct din achiziţionarea . Altfel spus.Aparent. ci dintr-o bună gestiune. Aceste costuri pot fi: a) Costurile de achiziţie a stocurilor care cuprind preţul de cumpărare. doresc recunoaşterea imediată sau amânarea recunoaşterii unui profit sau a unei pierderi. Este suficient ca întreprinderea să aibă o atitudine mai pesimistă sau mai optimistă în estimarea valorii juste pentru a schimba total datele problemei. sarcina analiştilor financiari este îngreunată de faptul că există cazuri. În plus. în ultimii ani. raportarea la valoarea justă creează teren favorabil pentru netezirea rezultatului. prevederile normei IAS 17 limitează posibilităţile de ameliorare a rezultatului. IAS 2 Stocuri Definiţii Pentru a încadra un element în categoria stocurilor trebuie să verificăm dacă acesta corespunde definiţiei prezentată de standard: Stocurile sunt active: a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. taxe de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care întreprinderea le poate recupera de la autorităţile fiscale). a sporit vigilenţa analiştilor financiari. invocarea valorii juste. prin recurgerea la operaţii de lease-back. poate reprezenta o scuză pentru întreprinderile care. tehnica finanţării prin lease-back îşi conservă încă o parte din eficacitate. materiale şi servicii. costuri de transport. folosite pentru producţia unor bunuri sau pentru realizarea unor servicii. mai puţin costurile estimate pentru finalizarea elementului de stoc. c) sub forma de materii prime şi materiale consumabile. în funcţie de interes. Evaluarea iniţială Evaluarea reprezintă desemnarea unei expresii monetare unui element în vederea prezentarii în situaţiile financiare. nu descompune vânzările de imobilizări în „vânzări normale” şi „vânzări lease-back” şi nici nu furnizează informaţii privind valoarea justă a preţurilor de vânzare şi a redevenţelor. în care utilizarea finanţării de tip lease-back nu decurge din dorinţa întreprinderilor de a degaja un rezultat artificial. Stocurile sunt evaluate în bilanţ la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă.

De exemplu. pentru fiecare produs în parte. Valoarea regiei fixe alocate fiecărei unităţi de produs se majorează ca urmare a obţinerii unei producţii scăzute sau a neutilizării unor active. în medie. În aceste cazuri. Regia fixă de producţie constă în acele costuri indirecte de producţie care rămân relativ constante. de-a lungul unui anumit număr de perioade sau sezoane. cum ar fi costurile cu manopera directă. al produselor cuplate sau în cazul în care un produs este principal şi altul este un produs secundar. majoritatea produselor secundare au o valoare nesemnificativă. Mai jos sunt enumerate exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor. Atunci când costurile de prelucrare nu se pot identifica distinct. de exemplu. fie în momentul finalizării procesului de producţie. Un proces de producţie poate aduce la obţinerea simultană a mai multor produse. valoarea regiei fixe alocate fiecărei unităţi de produs este diminuata. indiferent de volumul producţiei. În exerciţiile în care se înregistrează o producţie neobişnuit (anormal) de mare.recentă de bunuri facturate în valută doar în acele cazuri rare care sunt permise prin tratamentul alternativ prevăzut de IAS 21 Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar. fixă şi variabilă. ele includ şi alocarea sistematică a regiei de producţie. Aceste diferenţe de curs valutar se limitează doar la acelea care au rezultat dintr-o depreciere monetară accentuată împotriva căreia nu există nici un mijloc practic de acoperire a riscului şi care afectează datorii care nu pot fi deconectate. de exemplu. c) Alte costuri se includ în costul stocurilor numai în măsură în care reprezintă costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc în prezent. b) Costurile de prelucrare a stocurilor includ costurile direct aferente unităţilor produse. întreţinerea secţiilor şi utilajelor. Prin natura lor. rezultate din achiziţia recenta a stocurilor. Ca urmare. acesta se aloca pe baza unei metode raţionale. fie în stadiul de producţie în care produsele devin identificabile. Nivelul actual de producţie poate fi folosit dacă se consideră că acesta aproximează capacitatea normală. aplicate cu consecvenţă. astfel încât stocurile să nu fie evaluate la o valoare mai mare decât costul lor. precum şi costurile cu conducerea şi administrarea secţiilor. Alocarea regiei fixe de producţie asupra costurilor de prelucrare se face pe baza capacitaţii normale de producţie. cum sunt costurile indirecte cu materiile prime şi materialele şi cu forţa de muncă. Capacitatea normală de producţie este producţia estimată a fi obţinută. Regia nealocată este recunoscută drept cheltuială în perioada în care a apărut. ele sunt adesea evaluate la valoarea realizabilă netă şi această valoare se deduce din costul produsului principal. Regia variabilă de producţie constă în acele costuri indirecte de producţie care variază direct proporţional sau aproape direct proporţional cu volumul producţiei. De asemenea. valoarea contabilă a produsului principal nu diferă în mod semnificativ faţă de costul său. Alocarea se poate baza. având în vedere şi pierderea de capacitate rezultată din întreţinerea planificată a echipamentului. ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit: . în condiţii normale. Regia variabilă este alocată fiecărei unităţi de produs pe baza folosirii reale a facilităţilor productive. cum sunt: amortizarea. poate fi adecvată includerea în costul stocurilor a regiilor sau costul proiectării produselor destinate anumitor clienţi. Este cazul. generată de transformarea materialelor în produse finite. pe valoarea de vânzare relativă pe fiecare produs.

precum şi regiile corespunzătoare. indiferent de cum variază volumul producţiei.a) pierderile de materiale. fixe şi variabile. Costurile cu personalul angajat în activitatea de desfacere şi administraţie nu se includ. în primul rând. Gradul de utilizare a capacităţii de producţie se determină prin raportarea capacităţii efective la capacitatea normală de producţie. cu excepţia cazurilor în care astfel de costuri sunt necesare în procesul de producţie. de-a lungul unui anumit număr de perioade sau sezoane. Tratamentul reducerilor comerciale trebuie să fie coerent cu prevederile IAS 18 „Venituri din activităţile ordinare”. Reducerile comerciale (rabatul. Costul stocurilor unui prestator de servicii Costul stocurilor unui prestator de servicii constă. Capacitatea normală de producţie este producţia estimată a fi obţinută. Aceste circumstanţe sunt identificate prin tratamentul contabil alternativ permis IAS 23 Costul îndatorării. Cheltuielile fixe sunt cheltuieli care rămân relativ constante în timp. IAS 2 nu mai permite includerea în costul de achiziţie a diferenţelor de curs valutar ce rezultă ca urmare a unei achiziţii recente de stocuri exprimată într-o monedă străină. inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea. Aceasta poate fi aproximată pornind de la nivelul actual de producţie. din manopera şi din alte costuri legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor. ocazionate de transformarea materiilor prime în produse finite. anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie. costul îndatorării poate fi inclus în costul stocurilor. Pentru importuri: costul de achizitie al stocurilor cuprinde pretul de cumparare. remiza si risturnu-ul) sunt deduse pentru a determina costul de achiziţie. Identificarea specifică a costului presupune atribuirea . având în vedere şi pierderea de capacitate rezultată din întreţinerea planificată a echipamentului. Cheltuielile variabile sunt cheltuieli care se modifică în funcţie de volumul de activitate al întreprinderii. manipulare si alte costuri direct atribuibile achiziţiei. taxele de import si alte taxe (daca intreprinderea nu le recupereaza ulterior de la autoritatilor fiscale). ci sunt recunoscute drept cheltuieli în perioada în care au loc. Taxa pe valoarea adaugată este inclusa în costul de achiziţie doar dacă nu este deductibilă fiscal. Modalităţile de determinare a costului Costul acelor stocuri care nu sunt de obicei fungibile şi al acelor bunuri sau servicii produse şi destinate unor comenzi distincte trebuie determinate prin identificarea specifică a costurilor individuale. Costul stocurilor supuse prelucrării se determină prin însumarea cheltuielilor directe cu o cotă parte din cheltuielile indirecte de producţie. c) regiile generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma şi în locul în care se găsesc în prezent. în medie. manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normale admise. în condiţii normale. şi d) costurile de desfacere. IAS 2 insistă asupra distincţiei dintre cheltuieli fixe şi cheltuieli variabile. costurile de transport. dar nu neapărat proporţional cu acesta. În anumite circumstanţe. b) cheltuielile de depozitare.

costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. Identificarea specifică nu poate fi folosită în cazurile în care stocurile cuprind un număr mare de elemente care sunt. Estimarea valorii realizabile nete se bazează pe cele mai credibile dovezi în momentul în care are loc estimarea valorii stocurilor şi trebuie să ia în considerare fluctuaţiile de preţ şi de cost care sunt direct legate de evenimentele care au intervenit după finele . precum şi cu costurile de vânzare. este consecventă cu principiul conform căruia activele nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. Media poate fi calculată periodic sau după recepţia fiecărei intrări. metoda care permite selectarea acelor elemente ce rămân în stoc este metoda „primul intrat-primul ieşit” (FIFO) sau metoda costului mediu ponderat (CMP). etc. Procesul de recunoaştere ca o cheltuială a valorii stocurilor vândute duce la conectarea costurilor la veniturile din activitatea curentă. În unele cazuri poate fi mai adecvată gruparea elementele similare sau conexe. de regulă. Stocurile încorporate într-un alt activ imobilizat realizat în regie proprie sunt recunoscute drept cheltuieli pe parcursul duratei utile de viaţă a acelui activ. diminuat cu costurile necesare finalizării lor. prin urmare. fungibile. Acest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul unei comenzi distincte. în funcţie de circumstanţele în care se găseşte întreprinderea. De obicei. până la valoarea realizabilă netă. Evaluarea bilanţieră Stocurile sunt evaluate în bilanţ la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă. Valoarea oricărei diminuări a stocurilor până la valoarea realizabilă netă şi toate pierderile de stocuri trebuie recunoscute drept cheltuială în perioada în care are loc diminuarea sau pierderea de valoare. Valoarea realizabilă netă este preţul de vânzare estimat în condiţiile normale de activitate. stocurile sunt diminuate până la valoarea realizabilă netă element cu element. stocuri care sunt produse sau comercializate în aceeaşi zonă geografică. au fost uzate moral integral sau parţial sau preţurile lor de vânzare s-au diminuat. Metoda primul intrat-primul ieşit (FIFO) presupune ca primele elemente cumpărate sunt cele care se şi vând primele şi. Practica diminuării valorii stocurilor sub cost. Evaluarea la ieşire Atunci când stocurile sunt vândute. Metoda costului mediu ponderat (CMP) calculează costul fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei. valoarea contabilă a stocurilor trebuie recunoscută ca o cheltuială în perioada în care a fost recunoscut venitul corespunzător. indiferent dacă au fost cumpărate sau produse. În aceste cazuri. Acesta poate fi cazul unor elemente de stoc care aparţin aceleiaşi game de produse care au scopuri sau utilizări similare. elementele care rămân în stoc la sfârşitul perioadei sunt cele cumpărate sau produse cel mai recent. Valoarea oricărei stornări a diminuării valorii stocurilor ca urmare a unei creşteri a valorii realizabile nete trebuie recunoscută ca o reducere a cheltuielii cu stocurile în perioada în care a avut loc stornarea. Costul stocurilor nu este recuperabil dacă aceste stocuri au suferit deteriorări.

perioadei. a) b) prestarea serviciilor. Costul bunurilor vândute este calculat prin deducerea valorii marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic şi ajustate. redevenţe şi dividende. La încheierea exerciţiului se determină valoarea realizabilă netă şi se verifică dacă aceasta este inferioară costului stocurilor pentru a se înregistra o depreciere. Astfel. şi c) utilizarea de către alţii a activelor entităţii. de asemenea. eficientei şi capacităţii de producţie. În caz contrar. TVA colectată de întreprindere în contul statului nu este un venit. în măsura în care aceste evenimente confirmă condiţiile existente la sfârşitul perioadei. atunci valoarea cu care s-a reflectat diminuarea se va storna. valoarea realizabilă netă a surplusului se va determina pornind de la preturile generale de vânzare practicate pe piaţă. producătoare de dobânzi. Tehnici de măsurare a costurilor la preţ cu amănuntul Metoda preţului cu amănuntul este adesea folosită în comerţul cu amănuntul pentru a măsura costul stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapidă. manoperei. Adesea este utilizat un procent mediu pentru fiecare departament. Pentru fiecare perioadă ulterioară se efectuează o nouă evaluare a valorii realizabile nete. în funcţie de condiţiile actuale. Estimarea valorii realizabile nete ia în considerare. valoarea realizabilă netă a stocurilor ce urmează a fi livrate în baza unor contracte ferme pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii este preţul stabilit contractual. Dacă acele condiţii care au determinat decizia de a diminua valoarea realizabilă netă au încetat să mai existe. care au marje similare şi pentru care nu este practic să se folosească altă metodă de determinare a costului. IAS 18 Veniturile activităţilor ordinare Venituri ce intră sub incidenţa normei IAS 18 IAS 18 trebuie aplicat pentru contabilitatea veniturilor provenite din: vânzarea bunurilor. astfel încât noua valoare contabilă a stocului să fie egala cu cea mai mică valoare dintre val de intrare şi val realizabilă netă revizuită. scopul pentru care stocurile sunt deţinute. Procentajul marjei brute utilizat ia în considerare stocurile al căror preţ a fost redus sub preţul de vânzare iniţial. dacă este necesar. Valoarea materialelor şi a consumabilelor folosite în producţie nu este diminuată sub cost dacă se estimează că produsele finite în care urmează să se încorporeze vor fi vândute pentru un preţ mai mare sau egal cu costul lor. IAS 18 nu tratează veniturile care rezultă din: • contractele de locaţie (IAS 17) • dividendele pentru investiţii puse în echivalenţă potrivit IAS 28 . Tehnici de măsurare a costurilor la preţ standard Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor şi consumabilelor. În situaţia în care cantitatea contractată este mai mică decât cantitatea deţinută. costul materialelor aferente se diminuează până la valoarea realizabilă netă.

Diferenţa dintre valoarea justă şi suma nominală a mijlocului de plată este recunoscută ca fiind venit din dobânzi. redevenţe. Sumele colectate în numele terţilor nu îndeplinesc criteriile aplicabile veniturilor (adică nu reprezintă un flux de beneficii economice pentru societate şi nu rezultă în creşterea capitalurilor proprii). Valoarea justă reprezintă suma la care este tranzacţionat un activ sau decontată o datorie. Pentru acesta doar comisionul încasat de la comitent îndeplineşte criteriile pentru a fi recunoscut ca venit. Evaluarea veniturilor din activităţi curente Veniturile din activităţi curente trebuie evaluate la valoarea justă a mijlocului de plată primit sau de primit. mijlocul de plată este sub formă de numerar sau echivalente de numerar. în cazul relaţiei de comisionar. Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute atunci când toate condiţiile următoare sunt îndeplinite: • riscurile şi beneficiile semnificative ce decurg din proprietatea bunului sunt transferate cumpărătorului. iar în acest caz valoarea veniturilor este suma numerarului sau a echivalentelor de numerar primită sau ce urmează a fi primită. • • . • nu mai există control efectiv din partea entităţii asupra bunurilor vândute. • mărimea veniturilor poate fi măsurata în mod rezonabil. altele decât creşterile rezultate din contribuţiile din partea participanţilor la capital. dar aceste sume nu reprezintă creşteri ale capitalurilor proprii. prin urmare nu pot fi înregistrate în veniturile comisionarului. prestări de servicii. Următoarele situaţii trebuie tratate distinct: În cazul în care intrarea de numerar sau echivalente de numerar este amânată (de exemplu atunci când se acordă un credit furnizor pe o perioadă mai lungă). dobânzi. deci sunt excluse din categoria veniturilor. dividende Venitul din activităţi curente este: fluxul brut de beneficii economice dintr-un exerciţiu financiar. pentru că în acest caz suma finală ce va fi încasată include şi un element de finanţare. valoarea justă a mijlocului de plată poate fi mai mică decât numerarul primit sau de primit. de bunăvoie. În cele mai multe situaţii. De asemenea.contractele de asigurare (IFRS 4) modificarea valorii juste a activelor şi datoriilor financiare şi cesiunea lor (IAS 39) • modificări în valoare a altor active curente • recunoaşterea iniţială şi modificările în valoarea justă a activelor biologice (IAS 41) • câştigurile din derecunoaşterea imobilizărilor corporale (IAS 16) Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor din vânzarea de bunuri. comisionarul poate încasa sume în numele comitentului. între părţi aflate în cunoştinţă de cauză. rezultat în cursul activităţilor obişnuite ale unei entităţi atunci când acest flux se materializează prin creşteri ale capitalurilor proprii ale entităţii. în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat în mod obiectiv.

dobânzile trebuie recunoscute folosind metoda dobânzii efective. • costurile apărute cu ocazia tranzacţiei şi costurile necesare pentru finalizarea tranzacţiei pot fi evaluate în mod rezonabil. costurile tranzacţiei pot fi măsurate în mod rezonabil. conform realităţii economice a contractului. pe baza randamentului efectiv al activului). .• • este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către entitate. 39 (IAS 39) (Notă: Versiunea anterioară a lui IAS 18 prevedea că dobânzile trebuie recunoscute periodic. Prestări de servicii Veniturile asociate unei tranzacţii ce implică prestarea serviciilor sunt recunoscute în măsura gradului de execuţie a tranzacţiei la data bilanţului.redevenţele trebuie recunoscute pe baza contabilităţii de angajamente. • este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către entitate. dividende Veniturile din dobânzi. redevenţe. dividende sunt recunoscute atunci când toate condiţiile următoare sunt îndeplinite: • este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către entitate. . Dobânzi. venitul trebuie recunoscut doar în limita cheltuielilor recunoscute ca fiind recuperabile. redevenţe. . în mod proporţional. Rezultatul unei tranzacţii ce implică prestarea serviciilor poate fi estimat în mod rezonabil atunci când toate condiţiile următoare sunt îndeplinite: • suma veniturilor poate fi estimată în mod rezonabil. • stadiul de finalizare a tranzacţiei la data bilanţului poate fi evaluat în mod rezonabil. respectând prevederile Standardul Internaţional de Contabilitate nr. De exemplu: serviciile executate până la data respectivă ca procent din serviciile totale ce trebuie executate. Stadiul de execuţie a tranzacţiei poate fi determinat utilizând metoda care evaluează cel mai rezonabil serviciile executate. Când rezultatul unei tranzacţii ce implică prestarea de servicii nu poate fi estimat în mod rezonabil. • mărimea veniturilor poate fi măsurată în mod rezonabil.dividendele trebuie recunoscute atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a i se plăti aceste dividende. Baze de recunoaştere a veniturilor: . Metoda procentului de execuţie se referă la recunoaşterea veniturilor pe măsura execuţiei tranzacţiei şi presupune recunoaşterea veniturilor în perioadele contabile în care sunt prestate serviciile. proporţia costurilor apărute până la data respectivă din costurile totale estimate ale tranzacţiei.

Stabileşte principii şi oferă recomandări pentru înregistrarea în contabilitate a consecinţelor fiscale prezente şi viitoare legate de: • Recuperarea/decontarea viitoare a valorii contabile a activelor/pasivelor din bilanţul contabil al unei entităţi. Elemente cheie . în ceea ce priveşte diferenţele temporare impozabile. cu anumite excepţii prevăzute de standard. Aria de aplicabilitate În conformitate cu prevederile acestui standard. o întreprindere trebuie să recunoască o datorie cu impozitul amânat. folosind rata stabilită prin legile fiscale în vigoare la data bilanţului (IAS 12. în condiţiile în care este posibil ca recuperarea sau decontarea valorii contabile a unui activ sau a unei datorii să determine efectuarea unor plăţi viitoare mai mari sau mici privind impozitul pe profit curent. • Datoriile şi creanţele fiscale curente trebuie luate în calcul la stabilirea impozitului pe profit şi trebuie să fie recunoscute pentru perioadele de impozitare curente şi anterioare. Impozitul amânat Datoriile privind impozitul amânat sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit plătibile în perioadele contabile viitore.13). aplicând cota de impozit aplicabilă perioadei respective (IAS 12. în ceea ce priveşte: • Diferenţele temporare deductibile . Impozitul pe profit curent. decât ar fi valoarea acestora dacă o asemenea recuperare sau decontare nu ar avea consecinţe fiscale.Definiţii Cheltuiala cu impozitul pe profit (Venitul din impozitul pe profit) reprezintă valoarea globală inclusă în determinarea profitului net sau a pierderii nete pe perioada exerciţiului în ceea ce priveşte impozitul curent şi pe cel amânat. indiferent dacă este o creanţă sau o datorie. Impozitul curent este valoarea impozitului pe profit plătibil/recuperabil în raport cu profitul impozabil/pierderea fiscală pe o perioadă. Creanţele privind impozitul amânat sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit. recuperabile în perioadele contabile viitoare.46).12). • Tranzacţiile aferente perioadei curente recunoscute în contul de profit şi pierderi sau direct în capitalurile proprii.IAS 12 Impozitul asupra rezultatului Obiectivul standardului Prevede regimul contabil al impozitului pe profit. cât şi impozitul amânat. • Beneficiul unei pierderi fiscale care poate fi folosită pentru a diminua impozitul curent al unei perioade trecute trebuie recunoscut ca şi activ (IAS 12. trebuie calculat la valoarea recuperabilă/de plată de la/către autorităţile fiscale. Impozitul pe profit luat în calcul la determinarea şi înregistrarea în contabilitate a profitului net/pierderii nete dintr-un exerciţiu financiar trebuie să cuprindă atât impozitul curent.

pentru situaţiile financiare ale anului 2004 impozitele amânate se vor calcula aplicând cota de impozit de 16% la nivelul diferenţelor temporare rezultate la finele anului. respectiv cea prevăzută de legislaţia fiscală. Totuşi.: constituirea rezervei legale) • Temporare – care vor genera sume impozabile sau deductibile atunci când valoarea contabilă a activului sau datoriei este recuperată. pe baza ratelor de impozitare (si a prevederilor fiscale) care au fost reglementate sau se estimează a fi reglementate până la data bilanţului. De asemenea impozitul amânat poate să apară atunci când: • Există valori deductibile sau impozabile în viitor. Baza fiscală a unui activ sau a unei datorii este valoarea atribuită acelui activ sau a acelei datorii în scopuri fiscale. dar care nu au un activ sau o datorie corespondenta în bilanţ • Există pierderi fiscale neutilizate. În bilanţ acestea vor fi înregistrate ca datorie cu impozitul pe profit amânat. respectiv stinsă.: cheltuieli protocol. penalităţi de neplata a impozitelor la buget) sau venituri neimpozabile (ex. Impozitul amânat (creanţă sau datorie) apare atunci când: • Exista diferenţe între valoarea contabilă şi baza fiscală a unei creanţe sau datorii • Aceste diferenţe sunt reversibile (temporare) • Creanţele sau datoriile respective fac obiectul impozitării Diferenţele între baza fiscală şi valoarea contabilă pot fi: • Permanente. Această cotă poate fi deja utilizată la determinarea impozitelor amânate la finele anului . de regulă. cheltuieli nedeductibile fiscal (ex. creanţele şi datoriile privind impozitul amânat trebuie evaluate la ratele de impozitare ce se aşteaptă a se aplică pentru perioada în care activul va fi realizat sau datoria va fi decontată. În bilanţ acestea vor fi înregistrate ca şi creanţă cu impozitul pe profit amânat. în condiţiile în care există şi probabilitatea realizării de profituri impozabile viitoare faţă de care pierderile fiscale să fie reportate În determinarea ambelor forme ale impozitului pe profit se pleacă. de la aceeaşi cotă de impozitare. Diferenţele temporare pot fi: • Diferenţe temporare impozabile: vor genera sume impozabile în determinarea profitului impozabil al exerciţiilor viitoare atunci când valoarea contabilă a creanţei/ datoriei va fi încasată/decontată.• • Reportarea pierderilor fiscale nefolosite Reportarea creditelor fiscale nefolosite Diferenţa temporară este diferenţa între valoarea economică (contabilă) a unei creanţe sau datorii din bilanţ şi baza lui fiscală. • Diferenţe temporare deductibile: vor genera sume deductibile în determinarea profitului impozabil al exerciţiilor viitoare atunci când valoarea contabilă a creanţei/datoriei va fi încasată/decontată. situaţie în care diferenţele respective nu fac obiectul impozitului amânat. În acest sens.

IAS 12 menţionează că datoria cu impozitul pe profit amânat trebuie recunoscută pentru toate diferenţele temporare impozabile. întreprinderi asociate sau de tip joint-venture trebuie recunoscute în măsura în care este probabil ca diferenţa temporară să se reia într-un viitor previzibil. iar diferenţa temporară să fie utilizată. alta decât cea prevăzută iniţial şi care în momentul tranzacţiei nu afectează profitul contabil sau impozabil Creanţele cu impozitul pe profit amânat pentru diferenţe temporare deductibile ce rezultă din participaţii în sucursale.44). Există trei excepţii de la recunoaşterea unei datorii cu impozitul pe profit amânat. filiale. deoarece prin OUG nr.15): Datorii care provin din recunoaşterea fondului comercial. Recunoaşterea impozitului amânat Recunoaşterea datoriei cu impozitul amânat. şi credite fiscale nefolosite în măsura în care este posibil ca profitul impozabil din care să fie deductibilă diferenţa temporara să fie disponibil cu următoarea excepţie: (IAS 12. O creanţă cu impozitul pe profit amânat trebuie recunoscută pentru o pierdere fiscală neutilizată cât şi pentru credite din impozite (credite fiscale) neutilizate. 571/2003 privind Codul fiscal (aplicabila la 1 ianuarie 2005) este cunoscută noua cotă de determinare a impozitului pe profit (16%) ce va fi utilizată în perioadele următoare. asupra . pierderi fiscale neutilizate. şi profitul impozabil să fie disponibil. (IAS 12. O creanţă cu impozitul pe profit amânat trebuie recunoscută pentru toate diferenţele temporare deductibile. reconcilierea dintre rezultatul contabil şi cel fiscal va fi prezentată în notele la situaţiile financiare anuale (Nota 10 „Alte informaţii”). pentru care amortizarea nu este deductibilă fiscal.2004. Orice astfel de diminuare trebuie reluată în măsura în care profitul devine suficient.24) Fond comercial negativ care a fost tratat ca şi venit amânat prin IAS 22 (înlocuit de IFRS 3) Recunoaşterea iniţială a unui activ/datorii. în măsura în care este probabil să se dispună de beneficii impozabile viitoare. Datorii care provin din profiturile nedistribuite din investiţii în care întreprinderea este în măsură să controleze momentul reluării diferenţei şi este posibil ca această reluare să nu aibă loc în viitorul previzibil. Potrivit reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. care în momentul tranzacţiei nu afectează profitul contabil sau fiscal. Recunoaşterea unei creanţe cu impozitul amânat. Valoarea contabilă a creanţelor cu impozitul pe profit amânat trebuie revizuită la închiderea exerciţiului şi diminuată în măsura în care nu mai este probabilă disponibilitatea unui profit impozabil suficient pentru a permite utilizarea acestui activ.37). (IAS 12. Datorii care provin din recunoaşterea iniţială a unui element de activ/pasiv altul decât din consolidare. după cum urmează (IAS 12. 94/2001. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

Dacă impozitul se referă la elemente contabilizate direct în capitalurile proprii atunci şi acesta trebuie contabilizat direct în capitalurile proprii (IAS 12. mai puţin în situaţiile în care provine din: ( IAS 12. care sunt reportate din perioada precedentă . În alte legislaţii. IAS 12 sugerează prezentarea implicaţiilor fiscale ale unor astfel de dividende.elemente similare veniturilor rezultate ca urmare a retratării .sume utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor legale în limita a 5% din profitul contabil. până ce acesta va atinge 20% din capitalul social sau patrimoniu. precum şi natura şi suma atribuită ca şi impozit pe profit acestor dividende.52). Dacă impozitul se referă la o achiziţie. asupra rezultatului contabil.34). Creanţa/ datoria privind impozitul pe profit amânat nu poate fi actualizată.cărora vor putea fi imputate aceste pierderi fiscale şi credite de impozit neutilizate.51). se referă la următoarele aspecte: . IAS 10Evenimente după închiderea exerciţiului recomandă prezentarea şi interzice estimarea unor dividende propuse sau declarate după închiderea exerciţiului. Distribuţii viitoare de profit sub forma de dividende sau rambursări de impozit plătit nu pot fi anticipate în măsurarea impozitului pe profit amânat indiferent dacă acesta este creanţă sau datorie. anual. potrivit prevederilor legale fiscale . (IAS 12. (IAS 12. Recunoaşterea unei cheltuieli cu impozitul pe profit sau al unui venit.cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar deductibile fiscal.elemente similare cheltuielilor rezultate ca urmare a retratării . în vederea determinării impozitului pe profit curent. însă înainte de aprobarea situaţiilor financiare.58) • O tranzacţie sau eveniment care este contabilizat direct în capitalul propriu • O tranzacţie contabilizată ca şi achiziţie. (IAS 12.(afectând astfel fondul comercial) Implicaţiile fiscale ale dividendelor În anumite legislaţii.61). impozitul pe profit se calculează la un procent mai mare sau mai mic dacă parte sau tot profitul net sau nerepartizat este plătit ca şi dividende.82) Măsurarea creanţei/datoriei cu impozitul pe profit amânat Creanţa/datoria privind impozitul pe profit amânat se determină prin înmulţirea diferenţelor temporare cu cota de impozit ce se aşteaptă a fi aplicată în perioadele în care activul va fi realizat sau datoria va fi decontată. trebuie contabilizat ca activ sau pasiv identificabil la data achiziţiei în conformitate cu IFRS 3 – Combinări de întreprinderi. pe baza cotei de impozit care a fost adoptată sau cvasiadoptată până la închiderea exerciţiului curent ( IAS 12. după caz. impozitul pe profit poate fi rambursat dacă parte sau tot profitul net sau nerepartizat este plătit ca şi dividende. Principalele ajustări efectuate potrivit reglementărilor fiscale. Impozitul pe profit curent sau amânat trebuie recunoscut ca şi venit sau cheltuială şi inclus în profitul net al perioadei.

69-70) • Cheltuiala/ venit cu/din impozitul pe profit referitoare la profitul sau pierderea din activităţi curente ( trebuie prezentat în contul de profit şi pierdere) ( IAS 12.69-70) • Datorie din impozitul pe profit amânat (întotdeauna clasificat ca şi non-curent) ( IAS 12.cheltuieli cu amortizarea contabilă nedeductibilă fiscal .cheltuieli de protocol. care sunt reportate pentru perioada următoare .alte venituri neimpozabile . prevăzute expres în acte normative speciale Urmare a aplicării celor două metodologii de lucru.74) Informaţii ce se prezintă în Note la situaţiile financiare: • Creanţa cu impozitul pe profit curent ( IAS 12.69) • Datorie cu impozitul pe profit curent ( IAS 12. altele decât cele prevăzute în contractele comerciale încheiate între persoanele rezidente . creanţa sau datorie trebuie compensat în bilanţ numai dacă compania are dreptul şi intenţia să regularizeze acest lucru şi dacă sunt sub jurisdicţia aceleiaşi autorităţi fiscale .Diferenţe permanente +/Diferenţe temporare Prezentare şi descriere în Notele la situaţiile financiare Impozitul pe profit curent.sume utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor. Impozitul pe profit amânat.alte sume deductibile în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare .cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar nedeductibile fiscal. legislaţia fiscală în vigoare pentru determinarea impozitului pe profitul curent şi IAS 12 pentru determinarea impozitului pe profit amânat.dividende primite de la altă persoană juridică română .amenzi.69) • Creanţa din impozitul pe profit amânat (întotdeauna clasificat ca şi non-curent) ( IAS 12. se poate concluziona că rezultatul final (profit sau pierdere fiscala) se poate determina şi astfel: Rezultat fiscal = Rezultat contabil +/.cheltuieli cu impozitul pe profit .cheltuieli cu dobânzile nedeductibile fiscal care nu sunt reportate pentru perioada următoare .cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile .impozitul pe venitul realizat în străinătate .77) .71). dobânzi pentru plata cu întârziere şi penalităţi de întârziere datorate către autorităţile române sau străine.alte venituri neimpozabile. cheltuieli sociale şi alte cheltuieli care depăşesc limita legală . calculate pe fiecare sursă de venit . confiscări.( IAS 12.alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal .(IAS 12.pierderi din surse externe. a rezervelor peste limitele prevăzute de lege .. creanţa sau datorie trebuie compensat în bilanţ numai dacă compania are dreptul şi intenţia să regularizeze acest lucru.

81) • Impozitul referitor la activităţile extraordinare ( IAS 12.000 Bază fiscală (cost istoric minus amortizare fiscală 100. din punct de vedere fiscal.• Componentele importante ale cheltuielii/venitului din impozitul pe profit.500 La momentul retratării. pierderi fiscale neutilizate.81) • Schimbările în procentele aplicate ( IAS 12.000)60. La data de 31 decembrie 2003 (momentul retratării. la doi ani după achiziţie).81) • Taxa referitoare la discontinuitatea activităţii ( IAS 12. referitor la elementele înregistrate direct în capitalurile proprii ( IAS 12.m.79) • Impozitul pe profit curent sau amânat consolidat. iar cea fiscală este de 25.500 . care este amortizat folosind metoda de amortizare lineară de-a lungul perioadei de viaţă utilă estimată de 5 ani. 1172 = 4412 2. situaţia imobilizării corporale respective este următoarea: Bază contabilă (cost istoric minus amortizare contabilă 100. amortizarea contabilă anuală este de 20. şi credite fiscale neutilizate ( IAS 12.81) • Explicarea relaţiei dintre cheltuială/venitul cu impozitul şi taxa care ar fi reieşit aplicând impozitul curent la profitul sau pierderea contabilă (poate fi prezentat ca o reconciliere între taxe) (IAS 12. suma referitoare la creanţa sau datoria fiscală amânată recunoscute în bilanţ şi respectiv orice cheltuială/venit cu acest impozit recunoscut în contul de profit şi pierdere ( IAS 12.81) • Detalii asupra creanţelor cu impozit pe profit amânat (IAS 12.000 u. societatea a recunoscut o datorie privind impozitul amânat şi a înregistrat suma corespunzătoare în contul de rezultat reportat ca urmare a retratării (contul 1172).82) Exemple de calcul şi înregistrare a impozitului pe profit amânat: Exemplul 1 – Mijloace fixe: durata de viaţă utilă estimată este mai mare decât durata normală de funcţionare prevăzută în legislaţie În anul 2002 a fost achiziţionat un echipament cu valoarea de 100..000 u. filiale.000 u.m.81) • Diferenţe temporare asociate cu participaţiile în sucursale.000-50. ( IAS 12. întreprinderi asociate sau de tip joint-venture ( IAS 12.81) • Sume referitoare la diferenţele temporare deductibile. Potrivit exemplului de mai sus.000 – 40.m. 15/1994 este de 4 ani.81) • Implicaţiile fiscale ale dividendelor după data închiderii exerciţiului ( IAS 12.000) 50.81) • Pentru fiecare tip de diferenţă temporară şi pierdere sau credit fiscal neutilizat.500 Datorie iniţială cu impozitul amânat Cheltuieli cu impozitul amânat 2. durata normală de funcţionare stabilită prin normele prevăzute de Legea nr.000 Datorie totala cu impozitul amânat (25 % x diferenţa temporară impozabilă)2.000 Diferenţă temporară impozabilă 10.

1173 (prevederile IAS 12). nr.500 (Venit din în debit contului impozitul 1172 amânat) 2004 40. se înregistrează în credit cont 1173 Cheltuiala cu impozitul amânat aferentă creări şi reluării diferenţelor temporare.200 (100) 800 în contul 800 6912 în contul 6912 (900) în creditul contul 1173 (3. 84/2001). 20 .000 Diferenţa temporară 10.000 15.000= 900. iar cheltuiala cu impozitul amânat în contul 6912.G.000 25.000 Bază fiscală (cost istoric minus amortizare fiscală 100.500 Ajustările la datoria iniţială cu impozitul amânat rezultată din reducere 900 Asupra ratei de impozitare.000 Diferenţă temporară impozabilă 15.000 x 16 %= 800.000 20. situaţia imobilizărilor corporale respective.000 sfârşitul anului Baza fiscală 50. (venit) 9 % x 10.000) 25. este următoarea: Bază contabilă (cost istoric minus amortizare contabilă 100.200 2.200) în contul 791 Exemplul 2 – Mijloace fixe: durată de viaţă utilă mai mică decât durata normală de funcţionare Se utilizează cota de impunere pe profit aprobată a fi utilizată în perioada următoare.000 2.400 2.000 impozabilă Datorie totală cu impozitul 2.400 Datorie totală cu impozitul amânat Datorie iniţiala cu impozitul amânat 2. se prezintă astfel: Anul 2003 Valoarea contabilă la 60. se înregistrează în debit cont 6912) În anul 2004.000 *) 20(16 % x diferenţa temporară impozabilă) 2.U. 138/2004 va fi 16 %.000-75.000) 40. în cazul nostru începând cu anul 2005 cota impozitului pe profit conform O.400 2006 3.500 amânat Datorie iniţială cu impozitul amânat Cheltuiala cu impozit amânat 2.000 3. 5.La data de 31 decembrie 2004 (finele primului an de aplicare efectivă a OMFP nr.000 – 60. până la stingerea diferenţelor temporare.500 2005 20. 4412 = 1173 900 6912 = 4412 800 Situaţia privind impozitul amânat de-a lungul anilor. înregistrarea veniturilor din impozitul pe profit amânat – rezultate din modificarea cotei de impozit – se face pe seama conturilor de capitaluri.

000-25.000 u.. situaţia echipamentului respectiv este următoarea: Bază contabilă (cost istoric minus amortizare contabilă cumulată 100. la doi ani după data recunoaşterii ca activ al echipamentului respectiv).000-37. societatea a recunoscut o creanţă privind impozitul amânat şi a înregistrat suma corespunzătoare în contul de rezultat reportat ca urmare a retratării (contul 1172).500 x 16 %= 1.500 Creanţă totală cu impozitul amânat (16 % x diferenţa temporară) 3. finele primului an de aplicare efectivă a reglementărilor contabile.000 3. se înregistrează în credit cont 791 (1.200. La data de 31 decembrie 2003 (momentul retratării.350.000) Bază fiscală (cost istoric minus amortizare fiscală 100.m.750 Ajustările la creanţa iniţială cu impozitul amânat rezultată din reducerea asupra ratei de impozitare. durata de viaţă utilă stabilită prin normele prevăzute de Legea nr. armonizate cu directivele europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. situaţia se prezintă astfel: Bază contabilă (cost istoric minus amortizare contabilă 100. care este amortizat folosind metoda de amortizare lineară de-a lungul unei perioade de viaţă utilă estimată la 5 ani.000) Diferenţă temporară deductibilă Creanţă totală cu impozitul amânat (25 % x diferenţa temporară) Creanţă iniţială impozitul amânat Venituri din impozitul amânat 60. 4412 = 1172 3.000= 1.500 Diferenţă temporară deductibilă 22. 9 % x 15.000-60.200 Situaţia privind impozitul amânat de-a lungul celor doi ani se prezintă astfel: Anul 2003 2004 .000 Bază fiscală (cost istoric minus amortizare fiscală 100. dacă au fost îndeplinite condiţiile din IAS 12.000-40.m.200) Înregistrarea în contabilitate a impozitelor amânate în anul 2004 1173 = 4412 4412 = 791 1.000) 40. 7.750 La data de 31 decembrie 2004.500 u. 15/1994 este de 8 ani.600 Creanţă iniţială cu impozitul amânat 3.000 75.m.000 u.750) La momentul retratării. din punct de vedere fiscal. se înregistrează în debit cont 1173 1.750 (3.000 15. amortizarea contabilă anuală este de 20.350 Venit din impozitul amânat.În anul 2002 a fost achiziţionat un echipament cu o valoare de 100.500) 62.350 1. iar cea fiscală este de 12. Potrivit acestui exemplu.

250.12.350 cotei de impozitare (în debit ct. cu ocazia reevaluării.000. iar veniturile rezultate din impozitul pe profit amânat sunt venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil.2004. 24 (12) din Legea nr.750) (1. stocurile existente la 31.000. 791) Cheltuiala din ajustarea creanţei iniţiale cu reducerea 1.750 (3.500 15. Într-un asemenea caz.000 40. după caz. Diferenţele temporare pot să apară şi în cazul în care.000 Cheltuiala cu impozitul amânat 31. Exemplu – Scăderea din evidenţă a stocurilor ajustate la retratare (continuare pe acelaşi exemplu de la retratarea stocurilor) Până la 31. 571/2003.000 . impactul asupra impozitului amânat se evaluează conform comentariilor anterioare de la exemplul 1 sau exemplul 2.000 lei/buc.Valoarea contabilă la sfârşitul anului Baza fiscală Diferenţa temporară deductibilă Creanţa totală cu impozitul amânat Creanţa iniţială cu impozitul amânat Cheltuiala (venituri) din impozitul amânat 60.000. O situaţie relevantă de calcul al impozitului pe profit amânat este şi atunci când societatea aplică deducerea suplimentară de 20 % din valoarea de intrare a imobilizării corporale la momentul achiziţiei.600 3. sumele ajustate la retratarea stocurilor se vor include pe cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit curent la momentul scăderii din evidenţă a stocurilor asupra cărora s-au efectuat ajustări.200) (în credit ct 1172) (în credit ct. este revizuită durata de viaţă utilă şi se estimează a fi diferită de durata normală de funcţionare rămasă stabilită conform legislaţiei fiscale.12.500 3.250.Aplicarea efectivă a Reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate În perioada de aplicare efectivă a Reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene şi cu IAS.2003 s-au vândut la un preţ de 6.12. 1173) Din punct de vedere fiscal cheltuielile cu impozitul pe profit amânat sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.750 3. conform art.veniturile din vânzarea produselor finite 4111 = 701 6. situaţia impozitului amânat se prezintă astfel: Bază contabilă a stocului retratat Bază fiscală Diferenţa temporară deductibilă Creanţa totală cu impozitul amânat Creanţa iniţială cu impozitul amânat 31.2004. La data de 31.000 22.000 62.000 75.000 . Exemplul 3 – Stocuri .

sub forma unor transferuri de resurse către o întreprindere în schimbul îndeplinirii.înregistrarea impozitului amânat 6912 = 4412 31.000 250.000 . precum şi în prezentarea altor forme de asistenţă guvernamentală.000 Calculul şi înregistrarea impozitului curent Venituri impozabile Cheltuieli deductibile Profit impozabil Impozit pe profit (25 %) 6911 = 4411 250.875.000 Situaţia profitului contabil Extras din situaţia financiară a contului de profit şi pierdere Venituri Cheltuieli Profit contabil Cheltuiala cu impozitul curent şi amânat (25 % x 1. În contextul acestui Standard.000.125.000..scăderea din evidenţă a produselor finite. Subvenţiile guvernamentale reprezintă asistenţa acordată de guvern.125.750. la agenţiile guvernamentale şi la alte instituţii similare locale.000.000 281.000.000 843.000 IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor publice şi informaţiile de furnizat privind ajutorul public IAS 20 se aplică în contabilitatea şi prezentarea subvenţiilor guvernamentale.000 5.000.000.000 Extras din declaraţia fiscală 6. naţionale sau internaţionale.875. cum ar fi provizioanele pentru infrastructura în zonele în dezvoltare sau impunerea unor constrângeri comerciale întreprinderilor concurente.000. Definiţii Guvernul se referă la guvernul propriu-zis.000 1.000. Asistenţa guvernamentală reprezintă asistenţa întreprinsă de guvern cu scopul de a acorda beneficii economice specifice unei întreprinderi sau unei categorii de întreprinderi care îndeplinesc anumite criterii.000.000 4.000. a anumitor condiţii legate de activitatea de exploatare a unei întreprinderi. la costul de producţie 711 = 345 4. Se exclud acele forme de asistenţă guvernamentală cărora nu li se poate .000. în perioadele trecute sau viitoare.000.250.000) Profit net 6.250.000 1. asistenţa guvernamentală nu include beneficii oferite indirect prin acţiunile guvernului care influenţează condiţiile economice generale.000.000.

000 RON. precum şi acele tranzacţii cu guvernul care nu se pot distinge de operaţiunile comerciale normale ale unei întreprinderi. Activul va fi depreciat prin metoda liniară pe o durată de 10 ani. sau în scopul acordării unui ajutor financiar imediat întreprinderii. drept venit pe perioadele corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează a le compensa. Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile guvernamentale diferite de cale pentru active. Uneori se poate utiliza o soluţie alternativă. Aspecte principale • Subvenţiile guvernamentale. Valoarea justă reprezintă suma pentru care un activ poate fi tranzacţionat de bunăvoie. Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii guvernamentale pentru acordarea cărora principala condiţie este ca întreprinderea beneficiară să cumpere. în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat în mod obiectiv. între părţi aflate în cunoştinţă de cauză. o întreprindere beneficiază de o subvenţie guvernamentală de 10. să construiască sau să achiziţioneze active imobilizate. fie prin deducerea subvenţiei pentru obţinerea valorii contabile a activului. Aceste subvenţii nu trebuie creditate direct în conturile de capital şi rezerve. De asemenea. pe o bază sistematică. pot exista condiţii suplimentare care să restricţioneze tipul sau amplasarea activelor. Subvenţii guvernamentale nemonetare • O subvenţie guvernamentală poate lua forma unui transfer de active nemonetare. sau perioadele în care acestea urmează a fi achiziţionate sau deţinute. inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă. În acest caz este normal a se determina valoarea justă a activului nemonetar şi a se contabiliza atât subvenţia cât şi activul la valoarea justă. Înregistrarea acesteia în contabilitate se va face printr-una din următoarele metode: . de a înregistra atât activul cât şi subvenţia la valoarea nominală. fie ca venit amânat. trebuie recunoscută ca venit al perioadei când devine creanţa de înregistrat. trebuie prezentate în bilanţ. • O subvenţie guvernamentală care urmează a fi primită drept compensaţie pentru cheltuieli sau pierderi deja suportate. şi (b) subvenţiile vor fi primite. Prezentarea subvenţiilor aferente activelor • Subvenţiile guvernamentale pentru active.000 RON. • Subvenţiile guvernamentale se recunosc. fără costuri financiare viitoare aferente.atribui în mod rezonabil o anumită valoare. inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă. Împrumuturile nerambursabile sunt împrumuturi al căror creditor se angajează să dispenseze debitorul de rambursarea acestora în anumite condiţii prestabilite. cum ar fi pământul sau alte resurse pentru uzul întreprinderii. Exemplu: Pentru achiziţionarea unui activ în valoare de 100. nu se recunosc până când nu există suficientă siguranţă că: (a) întreprinderea va respecta condiţiile ataşate acordării lor.

erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile). fie cu titlu general cum ar fi „Alte venituri”.000 100. suma rambursată se recunoaşte imediat ca o cheltuială. Rambursarea subvenţiilor guvernamentale • O subvenţie guvernamentală care devine rambursabilă se înregistrează ca o ajustare a unei estimări contabile (conform IAS 8 Profitul net sau pierderea neta a perioadei.000 Înregistrarea venitului din subvenţie (concomitent cu amortizarea mijlocului fix): Venituri amânate din subvenţii = Venituri din subvenţii 1. fie separat.000 Deducerea subvenţiei din valoarea contabilă a activului: Înregistrarea activului la achiziţie din care s-a dedus valoarea subvenţiei: Mijloace fixe = Numerar (Banca) Înregistrarea amortizării anuale a mijlocului fix: Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe = Amortizarea mijloacelor fixe Prezentarea subvenţiilor aferente veniturilor • Subvenţiile legate de venit pot fi prezentate: (a) în creditul contului de profit şi pierdere. sau (b) se pot deduce în raportarea cheltuielilor aferente. sau prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă. • Rambursarea unei subvenţii aferente veniturilor se referă în primul rând la creditele amânate neamortizate acordate ca urmare a subvenţiei.000 90. sau dacă nu există astfel de credite.000 Înregistrarea amortizării anuale a mijlocului fix: Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe = Amortizarea mijloacelor fixe 10.000 . Amortizarea suplimentară acumulată care s-ar fi recunoscut până la 9. • Rambursarea unei subvenţii aferente activelor se înregistrează prin creşterea valorii contabile nete a activului. În măsura în care suma rambursată depăşeşte aceste credite amânate.(a) Prezentarea subvenţiei ca venit amânat: Înregistrarea activului la achiziţie: Mijloace fixe = Numerar (Banca) Înregistrarea subvenţiei la primire: Numerar = Venituri amânate 10.

data recunoaşterii unei tranzacţii trebuie să fie data la care sunt transferate riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate. atunci când o entitate: a) cumpără sau vinde bunuri sau servicii al căror preţ este exprimat în valută. precum şi o specificare a celorlalte forme de asistenţă guvernamentală care au adus întreprinderii beneficii directe. se stabileşte că societatea este responsabilă pentru transportul şi asigurarea bunurilor.momentul respectiv ca o cheltuială în absenţa subvenţiei. iar sumele ce urmează a fi plătite sau încasate sunt exprimate în valută. b) împrumută sau oferă spre împrumut fonduri. Valoarea rezultată în lei este utilizată pentru a înregistra tranzacţia contabilă. Societăţile din România contabilizează tranzacţiile doar atunci când există un document justificativ al unei terţe părţi care susţine tranzacţia. Exemplu (a) Pe data de 15 octombrie. trebuie recunoscută imediat ca şi cheltuială. În cazul în care se achiziţionează un activ dintr-o ţară străină. contractează sau achită datorii exprimate în valută prin alte modalităţi decât cele enumerate mai sus. şi (c) condiţii neîndeplinite şi alte situaţii neprevăzute legate de asistenţa guvernamentală care a fost reflectat în situaţiile financiare. la data efectuării tranzacţiei. După cum s-a menţionat mai sus. Aşadar tranzacţiile trebuie transformate din valută în lei la data la care este recunoscută tranzacţia. Prezentarea informaţiilor • Este necesar să fie prezentate următoarele informaţii: (a) politica contabilă adoptată pentru subvenţiile guvernamentale. (b) natura şi extinderea subvenţiilor guvernamentale recunoscute în situaţiile financiare. IAS 21 Efectele variaţiilor cursurilor monedelor străine Recunoaştere iniţială O tranzacţie în valută este o tranzacţie care este exprimată sau care necesită decontarea în valută. pe baza unui contract de cumpărare de combustibil. inclusiv tranzacţiile rezultate. O operaţiune în valută trebuie înregistrată în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare. sau c) achiziţionează sau cedează active. inclusiv metodele de prezentare adoptate în situaţiile financiare. documentul justificativ care este adesea utilizat este documentul de transport ştampilat de autorităţile vamale. Elementul esenţial este momentul în care este recunoscută tranzacţia. aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străină. O tranzacţie este recunoscută în momentul în care există probabilitatea ca aceasta să genereze beneficii economice viitoare către sau dinspre întreprindere. Preţul a fost cotat ca “preţ la vedere pentru combustibil la data încărcării acestuia pe . la cursul de schimb dat de BNR pentru ziua respectivă.

Raportarea la data bilanţului La fiecare dată a bilanţului: a) elementele monetare exprimate în valută trebuie raportate utilizând cursul de închidere. Pe lângă volatilitatea cursului de schimb. aplicarea acestui tratament ar putea depinde şi de frecvenţa şi de valoarea tranzacţiilor înregistrate.000 lei. Contractul a fost semnat în momentul în care el a fost încărcat în cisterne. Revenind la problematica înregistrării tranzacţiilor în valuta. Diferenţele dintre contractele prezentate la punctele (a) şi (b) sunt clare. contractele nu sunt chiar atât de explicite. sau este justificată. folosirea cursului mediu pentru o anume perioadă de timp este necorespunzătoare. Dacă totuşi cursurile de schimb fluctuează în mod semnificativ. un curs mediu calculat pentru o săptămână sau o lună se aplică tuturor tranzacţiilor efectuate în acea perioadă. în cazul unui flux continuu de tranzacţii cu valori mici. utilizarea sa este inadecvată când întreprinderea realizează tranzacţii de valoare mare. Preţul a fost cotat ca fiind “preţ la vedere pentru combustibil la data descărcării acestuia de pe navă în containerele societăţii”. Acest lucru s-a întâmplat după ce combustibilul a trecut prin vamă la data de 15 noiembrie. dar intermitente în timp. (b) Pe 15 octombrie pe baza unui contract de cumpărare ce are ca obiect combustibil s-a stabilit că vânzătorul este responsabil pentru transportul şi asigurarea bunurilor. → Riscurile şi avantajele au fost transferate pe 15 oct. societatea din România înregistrează o creanţă şi un venit evaluate în lei.70 lei/euro. Conform prevederilor IAS 21 „Efectele variaţiilor cursurilor monedelor străine” conversia sumelor din euro în lei se face cu ajutorul cursului de schimb de la data efectuării tranzacţiei. şi data ştampilei vamale de pe documentele de transport. Valoarea obţinută este de 37. Prin urmare. iar societatea din România întocmeşte situaţii financiare la 31 decembrie N.70 lei/euro) la suma în valută (10. Astfel. Exemplu La 1 decembrie N. situaţie în care se apelează la raţionamentul profesional pentru a se decide momentul în care trebuie transferate riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate.000 euro.000 euro). b) elementele nemonetare înregistrate la cursul istoric şi exprimate în valută trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării . de asemenea. Încasarea contravalorii mărfurilor vândute urmează să aibă loc pe 15 ianuarie N+1. Până în momentul în care el a trecut de pe vas în containerele societăţii. → Riscurile şi avantajele au fost transferate pe data de 15 noiembrie care este. din motive practice. o societate românească vinde mărfuri unui client din Austria la un preţ de 10. O parte din combustibil a fost folosit ca şi combustibil pentru navă. În realitate. însă.navă”. Aşadar valoarea creanţei şi a venitului se determină prin aplicarea cursului de schimb de la data tranzacţiei (3. în acest scop este deseori folosit un curs care aproximează cursul actual de la data efectuării tranzacţiei. vânzătorul a deţinut titlul de proprietate asupra uleiului. de exemplu. La data tranzacţiei cursul de schimb al monedei europene este de 3.

Aceste active sunt evaluate. ■ provizioane ce pot fi stabilite în numerar.000 euro valorează acum 38. ■ imobilizări necorporale. Exemplu . ■ stocuri.70 lei/euro la 3. în timp ce suportarea riscului variaţiei cursului de schimb este rezultatul unei decizii financiare. Caracteristica esenţială a unui element monetar este dreptul de a primi (sau obligaţia de a furniza) un număr fix sau determinabil de unităţi monetare: ■ pensii şi alte beneficii ale angajaţilor ce trebuie plătite în numerar. Din acest motiv. cursul de schimb al monedei europene este de 3. la cost. în valută. deşi cursul evoluează de la 3. Valoarea contabilă a unui element este determinată în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate relevante. chiria plătită în avans). c) elementele nemonetare înregistrate la valoarea justă şi exprimate în valută trebuie raportate utilizând cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective.80 lei/euro). Spre exemplu. Similar. dacă presupunem că o societate deţine active financiare în valută.80 lei/euro. ■ provizioane care urmează a fi stabilite prin furnizarea unui activ nemonetar. ■ fondul comercial. anumite instrumente financiare şi imobilizări corporale pot fi evaluate la valoarea justă sau la costul istoric. Caracteristica esenţială a unui element nemonetar este absenţa unui drept de a primi (sau a obligaţiei de a furniza) un număr fix sau determinabil de unităţi monetare: ■ sume plătite în avans de bunuri şi servicii (de exemplu. Indiferent dacă valoarea contabilă se determină având ca bază costul istoric sau valoarea justă. ■ imobilizări corporale.000 lei. la 31 decembrie N. „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare". Vânzarea mărfurilor este rezultatul unei decizii operaţionale. Se observă că venitul din vânzarea mărfurilor nu este afectat de variaţia cursului de schimb (el rămâne înregistrat la 37.000 lei (a crescut cu 1. De exemplu. Exemplu Dacă avem în vedere datele din exemplul precedent şi considerăm că.tranzacţiei. în conformitate cu prevederile normei IAS 39. sumele astfel determinate pentru elementele în valută sunt apoi convertite în moneda de raportare. valoarea venitului determinată la data tranzacţiei nu trebuie ajustată ca urmare a deciziei financiare de a amâna încasarea până la 31 ianuarie N+l. creanţa de 10.000 lei). un contract de a primi (sau furniza) un număr variabil de instrumente de capitaluri proprii ale entităţii sau o cantitate variabilă de active în care valoarea justă ce trebuie primită (sau furnizată) este egală cu un număr fix sau determinabil de unităţi monetare este un element monetar. şi apoi se recurge la conversia valorii obţinute în moneda de raportare. cost amortizat sau valoare justă (în funcţie de categoria în care este încadrat).

nemonetar El.685** 34.500 USD.85 2.500 USD.500 USD 2.La închiderea exerciţiului N. Modul de contabilizare a operaţiunilor de acoperire a riscului de curs valutar face obiectul unei alte norme şi anume IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi . nemonetar El. La ce valori se vor prezenta în bilanţul încheiat la 31. monetar * Teren: 125 000 € x 3.62 RON. ■ în contul de la banca 2. activele unei întreprinderi cuprind: ■ un utilaj achiziţionat pe data 10.65 RON şi 2. cursul valutar din data achiziţiei 1 EUR = 3.80 2. monetar El. cost de achiziţie 80.N 3. nemonetar El.85 Valoare în bilanţ 300. cursul valutar la data vânzării 3.500 USD x 2.685 lei Recunoaşterea diferenţelor de curs valutar Prelucrarea de referinţă Diferenţele de curs valutar ce apar cu ocazia decontării elementelor monetare sau a raportării elementelor monetare ale unei întreprinderi la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar.N la 125000€.000 euro la un curs fix sau prin orice altă modalitate de acoperire.250* 17.000 €.85 lei/€ = 481.75 3.N aceste elemente? Elemente Utilaj Teren Mărfuri Creanţe 1 Creanţe 2 Disponibilităţi în valută Valoare 80.000 EUR 100.000 EUR 7.375 7.80 RON. la sfârşitul anului N se constată că este depreciat pentru 10% din valoarea stocului. prin încheierea unui contract forward prin care să se vândă 10.04.650 lei (7.73 2.ajustare 10% = 17.700 Analiza El.250 lei ** Mărfuri: 19.95 3. curs valutar la data vânzării 2.12.62). ■ un teren achiziţionat la un cost de 100. Recunoaşterea diferenţelor de curs valutar la data bilanţului: În contextul exemplului precedent.95 RON.62 3.000 € in N-4. La data de 31.73 RON.12.N cursul valutar este de 1 EUR = 3.000 EUR Curs la data Curs valutar achiziţiei la 31.65 3. cost de achiziţie 7.000 €.000 €. terenul a fost reevaluat la 31. Diferenţele de curs valutar aferente elementelor monetare trebuie recunoscute în două momente: a) la data bilanţului b) la data decontării. cursul valutar la data achiziţiei 1 EUR = 3. curs valutar 1 USD = 2.N-2 din import.12.12.85 RON şi 1 USD = 2. ■ creanţe 9.75 RON.000 481.500 USD 9.000 EUR 2. ele urmând astfel sa afecteze rezultatul entităţii. riscul variaţiei cursului valutar poate fi evitat prin solicitarea decontării imediate (la data tranzacţiei). ■ stoc de mărfuri cumpărat la 30 septembrie N.650 7. monetar El.

Capitaluri proprii şi datorii … ………. realizat din tranzacţia în valută.42 lei. Clienţi în valuta ……….000 lei în exerciţiul N şi cu 1.47 lei/€.505 €.000 lei).212.000 lei în exerciţiul N+l). cursul valutar 1 € = 3. la un curs valutar de 3.505 € x 3.42 lei/€: 8.000 €. Încasarea a 10..505 € x (3.90 lei/euro.505 € x 3. Exemplu În N-2 entitatea ALFA a achiziţionat din import un echipament în valoare de 18.35 lei): 2131 „Echipamente tehnologice” = 404 „Furnizori de imobilizări” 64.512.000 38. cursul de schimb pentru euro este de 3.47 lei/€ = 64. … 38.087.000 euro va determina creşterea disponibilităţilor în devize (care convertite în lei la data decontării reprezintă 39.49 lei. cursul valutar a fost 1 € = 3.000 lei.505 €.47 lei/€ = 29. Existenţa unui risc de variaţie a cursului neacoperit trebuie reflectată prin recunoaşterea unor diferenţe de curs valutar. Venituri din diferenţe de curs Rezultat (înainte de impozitare) 37.000 lei afectează contul de profit şi pierdere (se recunoaşte un venit financiar). cursul valutar a fost 1 € = 3.35 lei 8. data decontării creanţei. Acest câştig de 2.evaluare”.000 Rezultat (înainte de impozitare) … ……….48 lei.42 lei/ € = 29. Impactul acestei recunoaşteri asupra situaţiilor financiare este următorul: Bilanţ Active ………. Efectul cumulat al tranzacţiei în valută constă în încasarea unei creanţe de 39.35 b) Efectuarea primei plăţi în N-2. cursul valutar a fost 1 € = 3.42 lei/ €) = 425.000 lei.000 lei) şi stingerea creanţei (înregistrată la valoarea de 38.10 lei 8. ■ în N-l s-a plătit 5. Cursul valutar la data achiziţiei a fost de 3..51 lei.000 b) Recunoaşterea diferenţelor de curs valutar la data decontării: Pe 15 ianuarie N+l.25 lei .505 € x 3. 38. ■ în N s-a plătit 5. Rezolvare a) Achiziţia echipamentului in N-2 (18.000 lei. ■ la 31 decembrie N-2.000 €. afectează rezultatul contabil din două exerciţii (cu 1.3. cursul valutar a fost 1 € = 3. Plata furnizorului extern se efectuează astfel: ■ în N-2 s-a plătit 8. Diferenţa de 1.212.000 … 1.50 lei.47 lei/ € . ■ la 31 decembrie N-l.000 … Contul de profit şi pierdere Venituri din vânzarea mărfurilor ………. evaluată iniţial la 37.

moment în care diferenţele trebuie recunoscute ca fiind venituri sau cheltuieli.50 lei/ € = 17.500 17.450 100 Investiţia netă într-o entitate externă Diferenţele de curs valutar ce apar în legătură cu un element monetar care.000 € x 3. din punct de vedere economic.3.Curs valutar la data achiziţiei) = 10.000 € x 3.512.XII.50 lei/ € .000 € x (3.450 lei 5.48 lei/€ = 17.550 lei 5. face parte din investiţia netă a unei întreprinderi într-o entitate externă trebuie clasificate în situaţiile financiare ale întreprinderii ca fiind capitaluri proprii până în momentul cedării investiţiei nete.49 lei/ € = 17. la un curs valutar de 3.49 lei/€: 5.087.550 17.50 lei/€: 5.3.000 € x ( 3.25 c) Prezentarea datoriei în bilanţul de la sfârşitul anului N-2: Datoria rămasă x (Curs valutar 31. .48 .51 lei/ € .N-2 .49 lei/ €) = 100 lei 404 „Furnizori de imobilizări” = % 5124 „Conturi la bănci în valută” 765 „Venituri din dif.48 lei/ €) = 100 lei % 404 „Furnizori de imobilizări” 665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” = 5124 „Conturi la bănci în valută” 17.400 lei 5.000 € x (3.000 € x (3.48 lei/ €) = 150 lei 665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” = 404 „Furnizori de imobilizări” 150 f) Plată efectuată în N.404 „Furnizori de imobilizări” = % 5124 „Conturi la bănci în valută” 765 „Venituri din dif. de curs valutar” 17. de curs valutar” 29.35 29.47) = 100 lei 665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” = 404 „Furnizori de imobilizări” 100 d) Plata efectuată în N-l la un curs valutar de 3.3.000 € x 3.500 lei 5.400 100 e) Prezentarea datoriei în bilanţul de la sfârşitul anului N-l: 5.000 € x 3.3.51 lei/€ = 17.10 425.51 lei/ € .

000 Aspecte privind acoperirea riscului variaţiei cursului de schimb valutar Tranzacţiile exprimate în valută (de exemplu.la 31 decembrie N: 3. caracterul unei finanţări permanente. Acest împrumut are. societatea ALFA cu sediul în România vinde mărfuri unei societăţi germane la preţul de 6. Pentru a se acoperi împotriva riscului variaţiei cursului de schimb. pe 1 noiembrie N.70 lei/euro.000 euro pentru 21.la 1 septembrie N: 3 lei/euro. iar la 1 martie N+l de 3. În termeni economici. la 31 decembrie N este de 3.75 lei/euro. Societăţile pot recurge la acoperirea acestor poziţii expuse.000 euro x 3 lei): 2671 „Sume datorate de filiale” = 5124 „Conturi la bănci în valută” 6. În contabilitatea societăţii M se vor înregistra: . cu livrarea pe 1 martie N+l (cursul forward este de 3.000 euro x (3. acordarea împrumutului (2. este asimilat investiţiei nete în străinătate un element monetar pentru care decontarea nu este planificată şi nu există şanse de a se deconta într-un viitor previzibil.000 . Înregistrările contabile operate de ALFA sunt următoarele: .000.000. vânzări şi cumpărări de mărfuri) implică expunerea creanţelor şi datoriilor la variaţia cursului de schimb. societatea românească M a acordat un împrumut de 2. Companiile încheie tranzacţii în monedă străină care le expun profitul şi fluxurile de trezorerie viitoare la volatilitate ca urmare a riscului de curs valutar. Exemplu Pe 1 noiembrie N.1 lei/euro.000 euro.6 lei/euro). Cursul de schimb la 1 noiembrie N este de 3. Exemplu La 1 septembrie N. ALFA încheie un contract forward prin care vinde 6. Cursul monedei europene a suportat următoarea evoluţie: .600 lei. acoperirea priveşte efectul de compensare a câştigurilor şi pierderilor din două tranzacţii care reacţionează opus la riscul acoperit.3)]: 2671 „Sume datorate de filiale” = 107 „Rezerve din conversie” 200.65 lei/euro. de fapt. constatarea diferenţelor de curs [2.1 .la 31 decembrie N. .000.Din punct de vedere economic.la 1 septembrie N.000.000 euro filialei sale germane F. Este foarte important să se facă distincţie între conceptul economic de acoperire şi ce înseamnă acoperire din punct de vedere contabil. Pentru a-şi asigura succesul. o companie trebuie să monitorizeze expunerea la risc şi să ia măsuri pentru menţinerea acestuia în limite rezonabile. Exemple simple pot fi reprezentate de un împrumut contractat de o societate într-o monedă în care sunt exprimate vânzările sale sau de încheierea unui contract forward pe cursul de schimb pentru a acoperi variaţia acestuia asupra creanţelor şi datoriilor exprimate în monedă străină.

75 -3.65 lei: % 5124 „Conturi la bănci în valută” 665 „Cheltuieli din dif. actualizarea creanţei în euro şi contabilizarea diferenţei de curs valutar.000 euro x 3.la 31 decembrie N.75 lei): 4111 „Clienţi” = 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 22.900 300 . încasarea creanţei în devize.000 euro x 3.000 euro x 3.la 1 noiembrie N. 900 lei/2 luni: 668 „Alte cheltuieli financiare” = xxx „Discount” 450 .000 euro la cursul forward (6. . 6. vânzarea mărfurilor la extern (6.la 1 martie N+1.200 21.6 lei/euro = 21.500 21. încheierea contractului forward: Aferent contractului forward.000 euro x 3.200 300 În planul de conturi din OMF 2374/2007 nu s-au creat conturi pentru reflectarea instrumentelor financiare derivate.000 euro x (3.500 lei).000 euro la cursul zilei (6. care va fi amortizat liniar pe durata contractului: % 461 „Debitori diverşi/Broker” xxx „Discount din forward”21 = 462 „Creditori diverşi/Broker” 22.75 lei/euro – 3.500 . de curs valutar” = 4111 „Clienţi” 22. se înregistrează o creanţă faţă de brokerul cu care s-a încheiat contractul forward de 6.la 1 martie N+1. Diferenţa dintre cursul forward şi cursul zilei (3. diferenţa de curs din contractul forward: 462 „Creditori diverşi/Broker” = 765 „Venituri din diferenţe de curs valutar” 300 .la 31 decembrie N. 6.la 1 noiembrie N.600 lei) şi o datorie de 6..75 lei/euro = 22.600 900 .6 lei/euro) va determina recunoaşterea unui discount.70) lei: 665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” = 4111 „Clienţi” 300 . exercitarea contractului forward: 462 „Creditori diverşi/Broker” 21 = % 765 „Venituri din diferenţe de curs 22.la 31 decembrie N. amortizarea discount-ului pentru partea aferentă exerciţiului N.

raţiunea aplicării tratamentului alternativ permis este aceea potrivit căreia pierderile din diferenţe de curs valutar trebuie incluse în valoarea contabilă a unui activ doar dacă respectivele pierderi sunt o consecinţă de neevitat a cumpărării activului şi. opţiunile sau alte instrumente financiare). Condiţiile aplicării tratamentului alternativ permis sunt detaliate de interpretarea SIC 11 „Schimb valutar . În concluzie. urmează să fie considerate ca parte a costului său de achiziţie. împotriva căreia nu există posibilitatea practică de acoperire şi care afectează o datorie ce nu poate fi rambursată. simultan cu lipsa instrumentelor de acoperire împotriva riscului. valoarea contabilă ajustată a activului nu trebuie să depăşească minimul dintre costul de înlocuire şi suma recuperabilă prin vânzarea sau utilizarea activului22. Dacă o întreprindere a putut să îşi deconteze datoria sau să se asigure împotriva riscului pierderilor valutare în orice moment înainte de apariţia devalorizării sau a deprecierii 22 = xxx „Discount” 450 Calculul valorii recuperabile cade sub incidenŃa normei IAS 36 „Deprecierea activelor”. pentru a include pierderile din diferenţe de curs valutar aferente datoriilor în valoarea contabilă a unui activ aferent. Se precizează însă că. aceasta se referă la achiziţii care au loc în timp de 12 luni.600 . sunt incluse în valoarea contabilă a activului respectiv. 900 lei/2 luni: 668 „Alte cheltuieli financiare” Tratamentul alternativ permis Diferenţele de curs care rezultă dintr-o depreciere severă a monedei. legată de achiziţia recentă a unui activ cu preţ exprimat în valută.capitalizarea pierderilor rezultate din devalorizări monetare accentuate". de exemplu. trebuie să se demonstreze faptul că valuta necesară decontării datoriei nu a fost disponibilă întreprinderii raportoare şi că a fost imposibilă acoperirea riscului de schimb (de exemplu. cum ar fi contractele forward. prin această încorporare.amortizarea discount-ului pentru partea aferentă exerciţiului N+1. criza traversată de valută din cauza restricţiilor de schimb impuse de guvern sau de banca centrală. Această situaţie poate apărea doar foarte rar. Referitor la primul aspect. Această interpretare analizează următoarele aspecte: a) în ce condiţii datoria „nu poate fi decontată" şi nu „se pot lua nici un fel de măsuri de acoperire împotriva riscului". cu ajutorul instrumentelor derivate. se precizează că. b) când achiziţia unui activ este considerată „recentă". În ceea ce priveşte achiziţia „recentă" de active. . înaintea devalorizării sau deprecierii accentuate a monedei de raportare. prin urmare.valutar” 5124 „Conturi la bănci în valută” la 1 martie N+1.900 5121 „Conturi curente la bănci” 21. încasarea creanţei faţă de broker: = 461 „Debitori diverşi/Broker” 21.

600.000 .2001 precizează că. Datoria faţă de furnizor este scadentă la 31.la 1 octombrie N: 2. societatea X se află în imposibilitatea de a procura valuta necesară decontării datoriei.000 OMF 94/20. situaţie în care valoarea contabilă a activului este retratată de la data achiziţiei.000 lei.000 b) la 31 decembrie N.000 euro x 2.250. moneda naţională a suferit o depreciere accentuată.50 lei/euro.N. SIC 7 „Introducerea monedei euro" prevede că tratamentul nu este aplicat de ţările membre ale Uniunii Economice şi Monetare.600.350.000 euro.000 = 350.250. pierderea apărută la o dată ulterioară a putut fi evitată şi.000 – 1.000 lei).50 lei – 1. în România. . nu trebuie capitalizată.000 150. achiziţia echipamentelor industriale (500. . IAS 29 „Raportarea financiară în economii hiperinflaţioniste” (paragraful 23) precizează că tratamentul alternativ permis din IAS 21 nu este adecvat pentru o întreprindere care publică situaţii financiare exprimate în moneda unei economii hiperinflaţioniste.000 lei): % = 2131 „Echipamente tehnologice” 665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” 404 „Furnizori de imobilizări” 500. parţial în valoarea contabilă a echipamentelor tehnologice (1.accelerate. Presupunem că în luna decembrie N. Valoarea recuperabilă a activului la 31 decembrie N: 1.la 31 decembrie N: 3.50 lei): 2131 „Echipamente tehnologice” = 404 „Furnizori de imobilizări” 1. societatea românească X a achiziţionat echipamente tehnologice. în valoare de 500. tratamentul alternativ permis de IAS 21 nu poate fi aplicat. De asemenea.000 euro x 3.02.000 = 150.50 lei/euro. prin urmare.000 lei) şi parţial în cheltuielile exerciţiului curent (500. În contabilitatea societăţii X se vor înregistra următoarele: a) la 1 octombrie N.250. Datorită restricţiilor de schimb impuse de guvern.000 lei = 500. Cursul monedei europene a suportat următoarea evoluţie: .12. înregistrarea diferenţelor de curs (500. întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de interpretarea SIC 11. Exemplu La 1 octombrie N. deoarece el este incompatibil cu stabilitatea cerută a monedelor de participare. de la un furnizor francez.000 350.

inclusiv în moneda de prezentare a societăţii raportoare. eventual. De exemplu. IAS 21 „Efectele variaţiilor cursurilor monedelor străine” prin paragraful 26 prezintă unele indicii ce diferenţiază o entitate externă de o activitate din străinătate care face parte integrantă din activităţile întreprinderii raportoare: Entitatea externă (străină) Activitatea din străinătate ce reprezintă o prelungire a activităţii întreprinderii raportoare în străinătate Deşi întreprinderea raportoare poate controla Activitatea din străinătate are un grad redus de activitatea din străinătate. Într-o asemenea situaţie. Astfel. activitatea din autonomie faţă de întreprinderea raportoare. Astfel. generează venituri şi. variaţia cursului de schimb afectează. în special.Situaţii financiare ale operaţiunilor din străinătate Clasificarea activităţilor din străinătate Metoda folosită pentru conversia situaţiilor financiare ale unei operaţiuni desfăşurate în străinătate depinde de modul în care aceasta este finanţată şi administrată de către întreprinderea care prezintă situaţiile financiare (întreprinderea raportoare). În această situaţie. străinătate are un grad mare de autonomie faţă de întreprinderea raportoare. efectuează cheltuieli. operaţiunile din străinătate se clasifică fie în activităţi din străinătate ce fac parte integrantă din activităţile întreprinderii care prezintă situaţiile financiare. Tranzacţiile se efectuează. în cea mai mare parte. modificarea cursului de schimb afectează. investiţia netă a întreprinderii raportoare în entitatea externă şi mai puţin elementele monetare şi nemonetare deţinute de entitatea externă. O activitate în străinătate care face parte integrantă din activităţile întreprinderii raportoare reprezintă o extindere a activităţii acesteia din urmă. variaţia cursului de schimb dintre moneda de raportare şi moneda ţării în care se desfăşoară activitatea din străinătate are un efect imediat asupra fluxurilor de trezorerie ale întreprinderii ce prezintă situaţiile financiare (întreprinderea raportoare). o astfel de activitate se poate limita la vânzarea bunurilor importate de la întreprinderea raportoare şi remiterea încasărilor către aceasta. cu întreprinderea raportoare. entitatea externă acumulează lichidităţi şi alte elemente monetare. negociază împrumuturi exprimate în monedă locală. elementele monetare individuale ale activităţii din străinătate şi mai puţin investiţia netă efectuată de întreprinderea ce prezintă situaţiile financiare. . ea poate să realizeze tranzacţii în monede străine. în primul rând. Tranzacţiile efectuate cu întreprinderea raportoare nu au o pondere însemnată în cadrul activităţilor efectuate. fie în entităţi externe (străine). În schimb. De asemenea.

în cea mai mare parte. în lei. dar operaţiile lui F se desfăşoară cu un grad semnificativ de autonomie. Activitatea din străinătate se realizează în alte monede decât moneda întreprinderii raportoare (activitatea din străinătate vizează o piaţă situată în exteriorul ţării. în principal. Activitatea din străinătate se bazează. Reprezentanţa Y comercializează doar produse create de către X şi îi . Având în vedere caracteristicile prezentate anterior. . şi nu în euro. în principal. în care se află întreprinderea raportoare).activităţile lui F sunt finanţate.societatea M controlează societatea F. materialele şi alte componente ale produselor realizate de F sunt plătite. . . materialele şi alte componente ale produselor şi serviciilor activităţii din străinătate sunt efectuate în monedă locală şi mai puţin în moneda societăţii raportoare. în cea mai mare parte. Fluxurile de trezorerie ale întreprinderii raportoare nu sunt influenţate de operaţiile cotidiene aferente activităţii din străinătate.vânzările lui F sunt obţinute din vânzări în afara spaţiului european. se poate afirma că societatea F este o entitate externă. în principal. Se cunosc următoarele informaţii privind relaţiile dintre cele două societăţi: . din activitatea proprie sau din împrumuturi locale şi mai puţin de întreprinderea raportoare. Cheltuielile cu forţa de muncă.fluxurile de trezorerie ale societăţii M nu sunt influenţate semnificativ de activităţile curente ale filialei din România. . Activitatea din străinătate depinde.Activităţile sunt finanţate. Fluxurile de trezorerie ale întreprinderii raportoare sunt influenţate direct de operaţiile cotidiene aferente activităţii din străinătate.cheltuielile cu salariile. Exemplu Societatea franceză X are o reprezentanţă Y în România pentru vânzarea de produse electronice. pe produse şi servicii furnizate de întreprinderea raportoare. Activitatea din străinătate vizează o piaţă situată în ţara unde se află întreprinderea raportoare. de finanţarea furnizată de întreprinderea raportoare.tranzacţiile cu M nu reprezintă o pondere importantă în totalul tranzacţiilor derulate de F. . din operaţiuni proprii şi din împrumuturi contractate pe plan local. Exemplu Societatea germană M a investit în societatea românească F.

Alegerea metodei de conversie Situaţiile financiare ale activităţii din străinătate trebuie să fie convertite în moneda întreprinderii raportoare în vederea încorporării lor în situaţiile financiare consolidate. Metoda cursului istoric este metoda utilizată pentru conversia situaţiilor financiare ale activităţii din străinătate ce face parte integrantă din activitatea întreprinderii raportoare. . conversia operaţiunilor în străinătate care sunt parte integrantă a operaţiunilor întreprinderii raportoare are la bază distincţia dintre elementele bilanţiere monetare şi nemonetare.metoda cursului istoric.metoda cursului de închidere. dacă activul este exprimat la valoarea justă se utilizează cursul de la data evaluării. se foloseşte raţionamentul profesional pentru realizarea clasificării. Uneori.valoarea recuperabilă sau valoarea realizabilă a unui activ este convertită pe baza cursului de schimb existent atunci când a fost determinată valoarea recuperabilă sau valoarea realizabilă netă. Fără ca IAS 21 să prezinte în mod explicit metodele de conversie. . dar. în unele situaţii. în principiu. cursul folosit este cel de închidere).stocurile sunt convertite pe baza cursului existent în momentul efectuării costurilor aferente acestora. Deşi IAS 21 nu precizează în mod explicit. IAS 21 face următoarele referiri cu privire la această metodă: . Clasificarea unei activităţi din străinătate se poate efectua. este necesar să se reducă valoarea contabilă a unui activ în situaţiile financiare ale întreprinderii raportoare. clasificarea unei activităţi din străinătate ca entitate externă sau ca parte integrantă a activităţii întreprinderii raportoare poate fi neclară.costul şi amortizarea imobilizărilor se convertesc utilizându-se cursul de schimb de la data achiziţionării activului. chiar dacă această ajustare nu a fost necesară în situaţiile financiare ale operaţiei în străinătate. Elementele monetare sunt convertite pe baza cursului de închidere (cursul de la sfârşitul exerciţiului financiar). Elementele nemonetare sunt convertite pe baza cursului de schimb istoric (curs existent la data contabilizării acestora). de exemplu. în această situaţie.situaţiile financiare ale activităţii din străinătate ce face parte integrantă din activitatea societăţii raportoare trebuie convertite ca şi cum operaţiile din străinătate ar fi ale întreprinderii raportoare însăşi. . Această încorporare urmează procedurile de consolidare prevăzute de IAS 27 „Situaţii financiare consolidate şi contabilizarea investiţiilor în filiale" şi IAS 31 „Raportarea financiară a intereselor în asocierile în participaţie". pentru conversia situaţiilor financiare ale activităţii din străinătate se utilizează următoarele metode: . această valoare este convertită folosindu-se cursul de schimb existent la data determinării acestei valori (de obicei. pe baza elementelor prezentate mai sus. atunci când valoarea realizabilă netă a unui stoc este determinată în valută. Este evident că o modificare a cursului de schimb leu/euro are efect imediat asupra fluxurilor de trezorerie şi afectează mai degrabă elementele monetare individuale deţinute de către Y decât investiţia netă a lui X în Y. .remite acesteia câştigurile din vânzare. .

situaţie în care veniturile şi cheltuielile sunt 23 Rezultatul este determinat prin diferenŃă.Evaluate la cost . Metoda cursului de închidere este metoda utilizată pentru conversia situaţiilor financiare ale unei entităţi externe. pentru conversia veniturilor şi cheltuielilor se utilizează un curs mediu al perioadei.elementele de venituri şi cheltuieli ale entităţii externe trebuie convertite pe baza cursurilor de schimb existente la data efectuării tranzacţiei. din motive de omogenitate. . în condiţiile utilizării metodei cursului istoric.activele şi datoriile entităţii externe. sunt contabilizate sub formă de venituri sau cheltuieli.Evaluate la valoarea de piaţă Cheltuieli înregistrate în avans Capitaluri proprii23 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli Datorii Venituri înregistrate în avans Subvenţii pentru investiţii Curs de închidere Curs istoric X X X X X X X X X X X X X X Veniturile şi cheltuielile trebuie să fie convertite pe baza cursului de schimb existent în ziua în care a avut loc tranzacţia care le-a generat. cu excepţia cazului în care entitatea externă raportează în moneda unei economii hiperinflaţioniste. trebuie să se ţină cont de următoarele aspecte: . Excepţie se face în cazul cheltuielilor privind amortizările şi provizioanele pentru depreciere care. trebuie să fie convertite pe baza aceluiaşi curs de schimb utilizat pentru activul corespondent. diferenţele de conversie sunt considerate câştiguri sau pierderi de schimb din tranzacţii care.Schematic. în vederea încorporării acestora în situaţiile financiare ale întreprinderii raportoare.Evaluate la valoarea realizabilă netă Creanţe Investiţii financiare pe termen scurt: . Deoarece în cazul utilizării metodei cursului istoric activitatea din străinătate este considerată o continuare a activităţii societăţii raportoare.Valoare brută . cât şi nemonetare trebuie convertite pe baza cursului de închidere. IAS 21 menţionează că pentru conversia situaţiilor financiare ale unei entităţi externe.Evaluate la cost . în consecinţă. . Totuşi.Amortizare Titluri imobilizate Stocuri şi producţie neterminată: . elementele bilanţiere sunt convertite pe baza următoarelor cursuri: Elemente bilanţiere Imobilizări necorporale şi corporale: . în practică. atât monetare.

În ţara noastră. să fie repartizată între grup şi interesele minoritare.convertite la cursul de închidere. b) în contul de profit şi pierdere: cheltuielile şi veniturile să fie exprimate (convertite) pe baza unui curs mediu. atunci sunt necesare ajustări. ii) să se efectueze conversia capitalurilor proprii pe baza cursului istoric. Dacă entitatea externă are o dată de raportare diferită de cea a societăţii mamă. ca element distinct al capitalurilor proprii. atunci cursul de închidere utilizat este cursul de schimb de la data la care raportează entitatea externă. la 31. cu excepţia capitalurilor proprii. aflată într-o ţară din Uniunea Europeană. ca element distinct al capitalurilor proprii.mii euro (EUR) Activ Valori Capitaluri proprii şi datorii Valori . Conform normei IAS 27. Această metodă presupune ca: a) în bilanţ: i) să se folosească cursul de închidere pentru conversia tuturor posturilor bilanţiere. v) diferenţa de conversie. Bilanţul şi contul de profit şi pierdere ale societăţii Y. se prezintă astfel: Bilanţul societăţii Y la 31 decembrie N . cu sediul în România. iii) să se determine. înscrisă la capitalurile proprii. Deşi IAS 21 nu face nici o referire la conversia capitalurilor proprii. respectiv metoda cursului de închidere.N. deţine o participaţie de 100% în capitalul filialei Y.toate diferenţele de curs valutar trebuie să fie incluse în categoria capitalurilor proprii. . Dacă acesta variază semnificativ între cele două date. o diferenţă de conversie ce reprezintă diferenţa între rezultatul determinat pe baza cursului mediu şi rezultatul determinat pe baza cursului de închidere. normele referitoare la consolidarea conturilor prevăd o singură metodă de conversie a situaţiilor financiare ale activităţilor din străinătate. intervalul dintre cele două date nu poate însă depăşi 3 luni. Exemplu de conversie a situaţiilor financiare ale activităţii din străinătate Societatea X.12. iv) să se înscrie. menţionăm că acestea sunt convertite pe baza cursului istoric. până în momentul cedării investiţiei nete. o diferenţă de conversie ce reprezintă diferenţa între capitalurile proprii exprimate la cursul de închidere şi capitalurile proprii exprimate la cursul istoric.

cursul din momentul achiziţionării stocurilor N. cursul mediu N-l.500 (1. diferenţele de conversie fiind prezentate la nivelul contului de profit şi pierdere.200) (50) (150) 100 - Societatea Y a fost înfiinţată în exerciţiul N-2.mii euro (EUR) Elemente Venituri din vânzări de mărfuri Costul mărfurilor vândute Cheltuieli privind amortizarea Alte cheltuieli Rezultatul exerciţiului •> Valori 1.65 3. Stocurile au fost achiziţionate în cursul exerciţiului N. cursul de la sfârşitul exerciţiului .80 N-2.950 Total capitaluri proprii şi datorii 1.35 3.Rezervele de la sfârşitul exerciţiului N au fost constituite din rezultatele exerciţiului N-2 (75) şi N-l (125).65 3. cursul mediu N. . Cursul monedei europene (EUR) a avut următoarea evoluţie în raport cu leul (ROL): Data Cursul RON/EUR 3. cursul de la sfârşitul anului N. data achiziţionării imobilizărilor N-l. cursul de la sfârşitul anului N-l. a) Conversia situaţiilor financiare (bilanţ şi cont de profit şi pierdere) în condiţiile utilizării metodei cursului istoric (presupunem că activitatea din străinătate face parte integrantă din activitatea întreprinderii raportoare): Utilizarea acestei metode presupune începerea conversiei conturilor filialei cu bilanţul.Imobilizări (valoare brută) Amortizarea imobilizărilor Stocuri Creanţe Disponibilităţi 1.30 3.50 3.950 Contul de profit şi pierdere al societăţii Y la 31 decembrie N . data înfiinţării societăţii N-2.20 3.00 3.000 (100) 400 300 350 Capital social Rezerve Rezultat Datorii financiare pe termen lung şi mediu Credite bancare pe termen scurt Furnizori 600 200 100 400 100 550 Total activ 1.

30 3.330 Total activ Capitaluri proprii şi datorii Capital social Rezerve* Rezultat** Datorii financiare pe termen lung şi mediu Credite bancare pe termen scurt Furnizori 1.500 (1.30 3.Conversia bilanţului Posturi bilanţiere Activ Imobilizări Amortizarea imobilizărilor Stocuri Creanţe Disponibilităţi Valoarea în EUR (mii) 1.65 3.500 = 677.00 3.80 3. .80 3.65 3.30 3.900 600 200 100 400 100 550 3.950 6.380) (165) (547.090 Total capitaluri proprii şi datorii 1.20 + 125. ** Rezultatul se calculează ca diferenţă. Conversia contului de profit şi pierdere Elemente Venituri din vânzări de mărfuri Cheltuieli privind mărfurile Cheltuieli privind amortizarea Alte cheltuieli Diferenţe de conversie** Rezultatul exerciţiului Valoarea în EUR (mii) 1.900 * Conversia rezervelor se face pe baza cursului istoric existent la data constituirii acestora: 75.80 Valoarea în RON (mii) 3.500 lei. astfel încât rezultatul din contul de profit şi pierdere să fie egal cu cel din bilanţ.50 1.50 = 240.80 1.460 1.000 + 437.000 (100) 400 300 350 Cursul de conversie 3. astfel încât să se obţină egalitatea bilanţieră.000 x 3.520 380 2.300 (330) 1.65 3.000 x 3.80 3.475 (4.950 6. acestea se calculează ca diferenţă.140 1.50) 50 432.50 ** Diferenţele generate de conversia situaţiilor financiare ale filialei din străinătate sunt reflectate în contul de profit şi pierdere.800 677.65 5.50 432.200) (50) (150) 100 Cursul de Valoarea în conversie RON (mii) 3.

65 3.140 1. conversia conturilor filialei începe cu contul de profit şi pierdere.80 Total capitaluri proprii şi datorii 1.950 7.50) (547. .330 Total activ Capitaluri proprii şi datorii Capital social Rezerve* Rezultat Diferenţe de conversie** Datorii financiare pe termen lung şi mediu Credite bancare pe termen scurt Furnizori 1.000 (100) 400 300 350 Cursul de conversie 3.50 = 240.410 * Conversia rezervelor se face pe baza cursului istoric existent la data constituirii acestora: 75.520 380 2.80 3.200) (50) (150) 100 Cursul de Valoarea în conversie RON (mii) 3.090 3.520 1.475 (4.500 = 677.410 1.500 (1.00 7.20 + 125.80 3.50 1.65 3.500 lei.65 3. diferenţele de conversie fiind prezentate ca un post distinct în cadrul capitalurilor proprii.b) Conversia situaţiilor financiare (bilanţ şi cont de profit şi pierdere) în condiţiile utilizării metodei cursului de închidere (presupunem că activitatea din străinătate îmbracă forma unei entităţi externe): Atunci când se utilizează această metodă. Conversia contului de profit şi pierdere Elemente Venituri din vânzări de mărfuri Cheltuieli privind mărfurile Cheltuieli privind amortizarea Alte cheltuieli Rezultatul exerciţiului Valoarea în EUR (mii) 1.80 3.50) 365 Conversia bilanţului Posturi bilanţiere Activ Imobilizări Amortizarea imobilizărilor Stocuri Creanţe Disponibilităţi Valoarea în EUR (mii) 1.950 600 200 100 400 100 550 3.800 677.000 + 437.80 Valoarea în RON (mii) 3.80 3.000 x 3.80 3.50 365 577.380) (182.000 x 3.65 5.800 (380) 1.80 3.65 3.

(d) cheltuielile de finanţare aferente contractelor de leasing financiar recunoscute în conformitate cu IAS 17. In consecinţă. Cedarea unei entităţi externe În momentul cedării unei entităţi externe. numai proporţia corespunzătoare din diferenţele de conversie acumulate este inclusă în câştigul sau pierderea din cedare. în cazul unei cedări parţiale.** În cazul utilizării metodei cursului de închidere. Diferenţele de curs rezultate în urma conversiei situaţiilor financiare ale entităţii externe îşi au originea în: . O întreprindere poate ceda participaţia sa într-o entitate străină prin vânzare. trebuie să fie recunoscută ca un venit sau ca o cheltuială. Încorporarea situaţiilor financiare ale unei entităţi externe în cele ale întreprinderii raportoare se face prin procesul de consolidare. Leasing. ce sunt legate de entitatea externă şi care au fost înregistrate la capitalurile proprii.18 precizează că elementele monetare care din punct de vedere economic fac parte din investiţia netă a unei întreprinderi reprezintă o extindere sau o reducere a investiţiei nete a întreprinderii în entitatea externă. IAS 23 Costurile îndatorării Costurile îndatorării cuprind dobânzile şi alte costuri suportate de o entitate în legătură cu împrumutul de fonduri.conversia investiţiei nete în entitatea externă de la deschiderea exerciţiului la un curs de schimb diferit de cel la care aceasta a fost anterior raportată. astfel încât să se obţină egalitatea bilanţieră. a acelei entităţi. Deoarece IAS 21. . Un activ cu ciclu lung de producţie este un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare. Insă o reducere a valorii contabile a unei entităţi externe nu constituie o cedare parţială. şi . în exemplul prezentat).modificările survenite în capitalurile proprii ale entităţii externe.conversia veniturilor şi cheltuielilor la cursurile de schimb de la data efectuării tranzacţiilor (un curs mediu. (c) amortizarea cheltuielilor complementare realizate în scopul obţinerii împrumuturilor. diferenţele de conversie generate de conversia situaţiilor financiare ale filialei sunt prezentate în cadrul capitalurilor proprii. Ele se calculează ca diferenţă. . Costurile îndatorării pot include: (a) dobânzile corespunzătoare descoperirilor de cont şi împrumuturilor pe termen scurt şi lung. valoarea cumulată a diferenţelor de curs valutar. în timp ce activele şi datoriile sunt convertite pe baza cursului de închidere. este justificat ca variaţiile acestor elemente monetare ce determină o diminuare a investiţiei nete să constituie un motiv pentru ajustarea diferenţelor de curs valutar aferente entităţii externe respective raportate în capitalurile proprii. nici o parte a câştigului sau pierderii amânate aferente diferenţelor de curs nu este recunoscută în momentul reducerii. rambursarea capitalului social sau abandonarea. (b) amortizarea reducerilor sau primelor aferente împrumuturilor. totală sau parţială.

şi din fluctuaţii ale cursurilor de schimb valutar. unităţi producătoare de energie şi investiţii imobiliare. Alte investiţii. Valoarea costurilor îndatorării care poate fi capitalizată trebuie determinată în conformitate cu acest Standard. suma costurilor îndatorării ce pot fi capitalizate pentru acel activ trebuie determinată ca diferenţă între costurile actuale ale îndatorării generate de acele împrumuturi în timpul perioadei şi orice venit rezultat din investiţia temporară a acelor împrumuturi. sau secţii producătoare. Tratament contabil alternativ permis Costurile îndatorării care sunt direct atribuibile achiziţiei. când grupul îşi desfăşoară activitatea în economii hiperinflaţioniste. Când o entitate împrumută fonduri special în scopul obţinerii unui anumit activ cu ciclu lung de producţie. Exemple de active cu ciclu lung de producţie sunt stocurile care necesită o perioadă substanţială de timp pentru a le aduce la stadiul de vânzare. construcţiei sau producţiei unui activ cu ciclu lung de producţie trebuie capitalizate ca parte din costul acelui activ. când activitatea de finanţare a unei entităţi este coordonată central. de exemplu. Poate fi dificil de identificat o relaţie directă între împrumuturile specifice şi un activ cu ciclu lung de producţie şi de determinat împrumuturile care ar putea fi altfel evitate. de asemenea. . Alte complicaţii apar în timpul utilizării împrumuturilor exprimate în sau legate de monede străine. O asemenea dificultate apare. este dificilă determinarea valorii costurilor îndatorării care sunt direct atribuibile achiziţionării unui activ cu ciclu lung de producţie şi este necesară exercitarea raţionamentului profesional. precum şi acele stocuri care sunt fabricate în mod curent sau altfel produse în cantităţi mari pe o bază repetitivă de-a lungul unei scurte perioade de timp nu sunt considerate active cu ciclu lung de producţie. în măsura în care acestea sunt privite ca o ajustare a cheltuielilor cu dobânda. Nu sunt active cu ciclu lung de producţie nici activele care în momentul achiziţiei sunt gata pentru utilizarea prestabilită sau pentru vânzare. În cazul în care fondurile sunt împrumutate special în scopul obţinerii unui activ cu ciclu lung de producţie. Prin urmare. când un grup foloseşte o gamă de instrumente pentru a împrumuta fonduri cu rate variabile ale dobânzilor şi dă cu împrumut respectivele fonduri pe diferite baze altor entităţii din grup.(e) diferenţele de curs valutar aferente împrumuturilor în valută. Costurile îndatorării ce pot fi capitalizate: Costurile îndatorării care sunt atribuibile în mod direct achiziţionării. Dificultăţi apar. costurile îndatorării asociate în mod direct acelui activ cu ciclu lung de producţie pot fi uşor identificate. Tratament contabil de bază Costurile îndatorării trebuie înregistrate ca o cheltuială în perioada în care ele au apărut. construirii sau producerii unui activ cu ciclu lung de producţie sunt acele costuri care ar fi fost evitate dacă nu s-ar fi efectuat cheltuielile cu activul cu ciclu lung de producţie.

În determinarea valorii costurilor îndatorării ce pot fi capitalizate de-a lungul unei perioade. cum ar fi activităţile asociate cu obţinerea avizelor anterioare începerii construcţiei fizice. valoarea contabilă este redusă sau amortizată în conformitate cu cerinţele Standardelor Internaţionale de Contabilitate. De exemplu. suma costurilor îndatorării ce pot fi capitalizate trebuie determinată prin aplicarea unei rate de capitalizare asupra cheltuielilor cu acel activ. Totuşi. În astfel de circumstanţe. (b) se generează costurile îndatorării. Valoarea cheltuielilor capitalizate într-o perioadă nu trebuie să depăşească valoarea costurilor îndatorării suportate în timpul acelei perioade. Rata de capitalizare trebuie să fie media ponderată a costurilor îndatorării aplicabilă împrumuturilor entităţii. este în mod normal o aproximare rezonabilă a cheltuielilor cărora li s-a aplicat rata de capitalizare în acea perioadă. Cheltuielile sunt diminuate cu orice sume progresive primite şi subvenţii primite în legătură cu activul. În anumite situaţii. Media valorii contabile a activului de-a lungul perioadei. Perioada de începere a capitalizării Capitalizarea costurilor îndatorării ca parte a costului unui activ cu ciclu lung de producţie trebuie să înceapă în momentul în care: (a) se realizează cheltuielile pentru acel activ. asemenea activităţi exclud deţinerea unui activ când nu are loc nici o activitate de producţie sau de dezvoltare care să modifice condiţia activului. şi (c) sunt în curs activităţile necesare pentru pregătirea activului în vederea folosirii prestabilite sau a vânzării lui. valoarea reducerii sau a amortizării este repusă în conformitate cu alte Standarde Internaţionale de Contabilitate. care nu sunt rambursate în timpul perioadei. transferuri de alte active sau preluarea unor datorii purtătoare de dobândă. orice venit realizat din asemenea fonduri este dedus din cheltuielile suportate cu împrumuturile.Reglementările financiare pentru un activ cu ciclu lung de producţie pot conduce la obţinerea de către o entitate a unor fonduri împrumutate şi la apariţia de costuri ale îndatorării înainte ca o parte sau totalitatea fondurilor să fie folosite pentru cheltuielile cu activul cu ciclu lung de producţie. Surplusul valorii contabile a unui activ cu ciclu lung de producţie peste valoarea recuperabilă Când valoarea contabilă sau ultimul cost estimat al activului cu ciclu lung de producţie depăşeşte valoarea sa recuperabilă sau valoarea net realizabilă. Activităţile necesare pregătirii activului pentru utilizarea sa prestabilită sau pentru vânzare cuprind mai mult decât construirea fizică a activului. inclusiv costurile îndatorării anterioare capitalizării. fondurile sunt adesea investite temporar până la cheltuirea lor pentru activul cu ciclu lung de producţie. În măsura în care fondurile sunt împrumutate în general şi folosite în scopul obţinerii unui activ cu ciclu lung de producţie. costurile îndatorării apărute . altele decât împrumuturile făcute special pentru a obţine un activ cu ciclu lung de producţie. Ele includ o muncă tehnică şi administrativă anterioară începerii construcţiei fizice. Cheltuielile pentru un activ cu ciclu lung de producţie includ doar acele cheltuieli care au generat plăţi de numerar.

Încetarea perioadei de capitalizare Capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze când se realizează cea mai mare parte a activităţilor necesare pentru pregătirea activului cu ciclu lung de producţie în vederea utilizării prestabilite sau a vânzării acestuia.în timp ce are loc amenajarea terenului sunt capitalizate în timpul perioadei în care se desfăşoară activităţi legate de amenajare. Contractele executorii sunt acelea în cadrul cărora nici una dintre părţi nu si-a îndeplinit obligaţiile asumate sau în care ambele părţi au îndeplinit doar parţial şi echivalent obligaţiile. De asemenea. datoriilor şi activelor contingente. capitalizarea continuă în timpul perioadei prelungite necesare pentru ajungerea la maturitate a stocurilor sau perioadei prelungite în timpul căreia creşterea nivelului apei amână construirea unui baraj. IAS 37 Provizioane. Dacă mai sunt de realizat unele modificări minore. datoriilor şi activelor contingente şi că sunt prezentate suficiente informaţii în cadrul notelor la situaţiile financiare pentru a da posibilitatea utilizatorilor să înţeleagă natura. atunci când construcţia fizică a activului este terminată. Totuşi. Un activ este în mod normal finalizat în scopul utilizării sale prestabilite sau al vânzării. Oricum. De exemplu. capitalizarea costurilor îndatorării nu se întrerupe când o pauză este o parte necesară a procesului de aducere a unui activ în starea de a fi utilizat sau vândut. din ordinul cumpărătorului sau al utilizatorului. IAS 37 trebuie aplicat de către toate întreprinderile în procesul de contabilizare a provizioanelor. Întreruperea capitalizării Capitalizarea costurilor îndatorării trebuie întreruptă în timpul perioadelor prelungite în care nu se lucrează pentru obţinerea activului respectiv. Astfel de costuri sunt costurile cu deţinerea activelor parţial finalizate şi care nu se capitalizează. cu excepţia contractelor oneroase. atunci se consideră că a fost încheiată cea mai mare parte a activităţilor. chiar dacă unele lucrări administrative de rutină pot continua încă. (b) celor care constituie obiectul altui Standard Internaţional de Contabilitate. cum ar fi decorarea interioară a unei clădiri. Prezentul Standard nu se aplică în cazul contractelor executorii . cu excepţia: (a) celor rezultate din contracte executorii. Standardul nu se aplică instrumentelor financiare care constituie obiectul IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare”. dacă asemenea creştere este obişnuită pe parcursul perioadei de construcţie în zonele geografice implicate. Costurile îndatorării pot fi realizate în timpul unei perioade prelungite în care se întrerup activităţile necesare pregătirii unui activ pentru utilizarea sa prestabilită sau vânzare. costurile îndatorării apărute în timp ce terenul achiziţionat în scopul construirii de clădiri este deţinut fără nici o altă activitate asociată de dezvoltare nu sunt acceptate pentru capitalizare. datorii eventuale şi active eventuale Obiectivul acestui Standard este de a se asigura că baza de evaluare şi criteriile de recunoaştere adecvate sunt aplicate provizioanelor. capitalizarea costurilor îndatorării nu se întrerupe în mod normal pe parcursul unei perioade în care se desfăşoară importante lucrări tehnice şi administrative. oportunitatea şi valoarea lor.

decât dacă sunt oneroase. Datoria: este o obligaţie curentă a unei întreprinderi. Eveniment angajat: evenimentul care generează o obligaţie legală sau implicită. identifică circumstanţele în care venitul este recunoscut şi furnizează recomandări practice în ceea ce priveşte aplicarea criteriilor de recunoaştere. a cărei stingere se aşteaptă să determine o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice ale întreprinderii. se vor aplica prevederile acestuia din urmă şi nu ale IAS 37. Beneficiile angajaţilor). rezultată din evenimente anterioare. (c) operaţiuni de leasing (a se vedea IAS 17. Alte Standarde Internaţionale de Contabilitate specifică dacă cheltuielile sunt considerate active sau costuri. IAS 18. Unele sume considerate ca provizioane pot fi legate de recunoaşterea veniturilor. De exemplu. În situaţia în care un tip special de provizion. deprecierea activelor şi creditele neperformante. poate solicita prezentări suplimentare. în contextul unor elemente precum amortizarea. activ sau datorie contingentă cade sub incidenţa altui Standard Internaţional de Contabilitate. Leasing). În situaţia în care o acţiune de restructurare se înscrie în definiţia unei activităţi în curs de întrerupere. Standardul se aplică provizioanelor pentru restructurare (inclusiv pentru activităţile în curs de întrerupere). (d) beneficiile angajaţilor (a se vedea IAS 19. Definiţii Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă. termenul „provizion” este utilizat. prezentul Standard nu limitează şi nici nu solicită capitalizarea costurilor recunoscute la constituirea unui provizion. Prin urmare. (e) contracte de asigurare (a se vedea IFRS 4. în astfel de cazuri se va proceda la aplicarea prezentului Standard. Contracte de asigurări). Contracte de construcţii). Astfel de aspecte nu constituie obiectul prezentului Standard. Venituri din activităţi curente. deoarece IAS 17 nu conţine cerinţe specifice pentru leasing-urile operaţionale care devin oneroase. În unele ţări. Prezentul Standard nu se referă la recunoaşterea veniturilor. de exemplu. Impozitul pe profit). astfel încât întreprinderea trebuie sa onoreze obligaţia respectivă. IFRS 5 „Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţi în curs de întrerupere”. anumite tipuri de provizioane se regăsesc în Standardele referitoare la: (a) contracte de construcţii (a se vedea IAS 11. Standardul defineşte provizioanele ca fiind obligaţii cu exigibilitate sau valoare incerte. în cazul în care o întreprindere oferă garanţii contra unui tarif. de asemenea. (b) impozite pe profit (a se vedea IAS 12. Totuşi. acestea constituie ajustări ale valorii contabile a activelor şi nu constituie obiectul prezentului Standard. Obligaţie legală: este obligaţia care rezultă . Prezentul Standard nu modifică cerinţele IAS 18.

şi (b) ca rezultat. care nu pot fi în totalitate sub controlul întreprinderii. Restructurare: un program planificat şi controlat de managementul întreprinderii şi care modifică semnificativ. care nu pot fi în totalitate sub controlul întreprinderii. (b) este probabil ca o ieşire de resurse care să afecteze beneficiile economice să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă. Contract oneros: un contract în care costurile inevitabile implicate de îndeplinirea obligaţiilor contractuale depăşesc beneficiile economice estimate a se obţine din respectivul contract. întreprinderea a indus partenerilor ideea că îşi va onora acele responsabilităţi. şi (c) poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligaţiei. (b) din legislaţie. sau (ii) valoarea obligaţiei nu poate fi evaluată cu suficientă credibilitate. prin politica scrisă a firmei sau printr-o declaraţie suficient de specifică. Recunoaştere Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care: (a) o întreprindere are o obligaţie curenta (legală sau implicită) generată de un eveniment anterior. Obligaţie contingentă este: (a) o obligaţie posibilă. apărută ca urmare a unor evenimente trecute şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte. sau (c) alt efect al legii. Obligaţie implicită: obligaţia care rezultă din acţiunile unei întreprinderi în cazul în care: (a) prin stabilirea unei practici anterioare. . apărută ca urmare a unor evenimente trecute. Active contingente O întreprindere nu trebuie să recunoască activele contingente. deoarece: (i) nu este sigur ca vor fi necesare resurse (care să afecteze beneficiile economice) pentru stingerea acestei obligaţii. sau (b) o obligaţie curentă.(a) dintr-un contract (în mod explicit sau implicit). Activ contingent: un activ posibil care apare ca urmare a unor evenimente anterioare şi a cărui existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure. fie: (a) nivelul activităţii realizate de întreprindere. dar care nu este recunoscută. întreprinderea a indicat partenerilor săi că îşi asumă anumite responsabilităţi. sau (b) modalitatea în care este realizată activitatea. Obligaţii contingente O întreprindere nu trebuie să recunoască o obligaţie contingentă.

Exemplu: Contract oneros O întreprindere desfăşoară o activitate profitabilă producând într-o unitate închiriată printr-un contract de leasing. Dacă la toate produsele vândute se identifica defecte majore.000 Rambursări În cazul în care se estimează că o parte sau toate cheltuielile necesare stingerii unui provizion vor fi rambursate de către o terţă parte. Deprecierea activelor.Evaluare Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.000) = 400. Contracte oneroase Dacă o întreprindere are un contract oneros. întreprinderea îşi mută activitatea într-o fabrică nouă.000) + (5% x 4. se vor înregistra costuri de reparaţie de 4 milioane. în conformitate cu IAS 36. În cazul în care nu mai este probabilă o ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice. În cursul lunii decembrie 2000. la data bilanţului. Exemplu O întreprindere vinde produse însoţite de un certificat de garanţie care acoperă costurile reparaţiilor generate de defecte de producţie ce apar în primele şase luni de la data cumpărării. Suma recunoscută pentru rambursare nu trebuie să depăşească valoarea provizionului. Nu vor fi recunoscute provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare. În contul de profit şi pierdere.000. provizionul trebuie anulat. Rambursarea trebuie considerată ca un activ separat. Modificări în provizioane Provizioanele vor fi revizuite cu prilejul fiecărui bilanţ şi ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curentă. obligaţia contractuală curentă trebuie înregistrată şi evaluată ca un provizion.000. Valoarea estimată a costului cu reparaţiile este: (75% x 0) + (20% x 1. se vor înregistra costuri de reparaţie de 1 milion. Dacă la toate produsele vândute se identifică defecte minore.Estimarea unei pierderi viitoare din exploatare indică faptul că anumite active se pot deprecia. Conform contractului de leasing. rambursarea trebuie recunoscută numai în momentul în care este sigur că suma va fi primită dacă firma îşi onorează obligaţia. Întreprinderea va testa aceste active. costurile legate de un provizion pot fi prezentate la valoarea acestuia diminuată cu suma recunoscută pentru rambursare. perioada de . 20% vor înregistra defecte minore şi 5% defecte majore. Experienţa întreprinderii şi estimările indică pentru anul care urmează ca dintre produsele vândute 75% nu vor înregistra defecte. pentru stingerea unei obligaţii. Pierderile viitoare din exploatare nu satisfac definiţia unei datorii şi nici criteriile generale pentru recunoaşterea provizioanelor.

sau (c) investiţiile în noi sisteme şi reţele de distribuţie. şi v) data la care se va implementa planul de restructurare. contractul nu poate fi anulat şi nici fabrica nu poate fi reînchiriată unui alt beneficiar. şi (b) nu sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii întreprinderii. cele care sunt simultan: (a) generate în mod necesar de procesul de restructurare. chiar dacă vânzarea activelor este o componentă a restructurării. Pierderile din exploatare până la data restructurării nu sunt incluse în provizioane. Obligaţia curenta generată de un eveniment anterior care obligă Evenimentul care obligă îl constituie semnarea contractului de leasing care generează o obligaţie legală.Se recunoaşte un provizion pentru cea mai bună estimare a plăţilor inevitabile de redevenţe Restructurare O obligaţie implicită de restructurare apare numai în cazul în care o întreprindere: a) dispune de un plan oficial. este probabil să apară ieşiri de resurse. b) demararea implementării planului de restructurare sau comunicarea principalelor caracteristici ale acestuia celor care vor fi afectaţi de procesul de restructurare a indus aşteptări referitoare la restructurare celor care vor avea de suportat efectele restructurării. Exemplu . atribuţiile şi posturile acestora.Provizion restructurare a) Închiderea unei unităţi de producţie – Implementarea restructurării . Un provizion pentru restructurare nu trebuie să includă costuri precum cele implicate de: (a) recalificarea sau mutarea personalului care nu este afectat de restructurare. Un provizion aferent restructurării va include numai costurile directe generate de restructurare. Ieşirile de resurse necesare onorarii obligaţiei . iv) cheltuielile implicate. detaliat. (b) marketing. Câştigurile din înstrăinarea preconizată a activelor nu sunt luate în considerare la evaluarea provizionului.Când contractul de leasing devine oneros.închiriere mai durează încă patru ani. cu excepţia cazului în care sunt legate de un contract oneros. care să stipuleze cel puţin: i) activitatea sau partea de activitate la care se referă. şi anume. iii) numărul aproximativ de angajaţi care vor primi compensaţii pentru încetarea activităţii. pentru restructurare. ii) principalele domenii afectate de planul de restructurare. Concluzie .

o întreprindere trebuie să prezinte: (a) valoarea contabilă la începutul şi la sfârşitul perioadei. necesare onorarii obligaţiei . Pe 20 decembrie. Consiliul a aprobat un plan detaliat legat de acest eveniment. şi (e) creşterea valorii actualizate în timpul perioadei datorită efectului în timp şi modificările datorate evoluţiei ratei de actualizare. şi (c) valoarea oricăror rambursări preconizate. O întreprindere trebuie să prezinte pentru fiecare clasă de provizioane: (a) o scurtă descriere a naturii obligaţiei şi estimarea perioadei în care se vor înregistra ieşiri de resurse. Consiliul de Administraţie decide să închidă o unitate care realiza un anumit produs.sunt probabile. inclusiv creşterea provizioanelor existente. concretizate în beneficiile economice. Concluzie . începând de la acel moment. fapt care generează. Înainte de data bilanţului (31 decembrie 2004) decizia nu a fost comunicată nimănui dintre cei afectaţi de aceasta şi nu s-a întreprins nimic pentru implementarea deciziei. cele apărute şi plătite din provizion) în timpul perioadei. (b) gradul de risc legat de valoarea sau momentul apariţiei acestor ieşiri. la 31 decembrie 20004 pentru cea mai bună estimare a costurilor aferente închiderii unităţii de producţie. La 12 decembrie 2004. (d) sumele nefolosite şi reluate în timpul perioadei. Nu sunt necesare informaţii comparative. iar personalul unităţii respective a fost informat asupra restructurării.e. b) Închiderea unei unităţi de producţie . (b) provizioanele suplimentare realizate în cadrul perioadei.Nu se recunoaşte nici un provizion. întreprinderea va prezenta principalele presupuneri referitoare la evenimentele viitoare. menţionându-se valoarea tuturor activelor recunoscute pentru rambursarea preconizată. au fost trimise scrisori clienţilor pentru a identifica alte surse de aprovizionare.Nu a avut loc nici un eveniment care obligă. În cazul în care este necesar a fi furnizate informaţii adecvate. Concluzie . (c) sumele utilizate (i. Ieşirile de resurse.Se recunoaşte un provizion. deoarece induce aşteptarea că unitatea de producţie va fi închisă. . Consiliul de Administraţie decide să închidă o unitate de producţie. Obligaţia curentă generată de un eveniment anterior care obligă . deci nu există nici o obligaţie. o obligaţie implicită.nu se realizează înainte de data bilanţului. Prezentarea informaţiilor Pentru fiecare clasă de provizioane.Comunicarea /implementarea restructurării se realizează înainte de data bilanţului La 12 decembrie 2004. Obligaţia curentă generată de un eveniment anterior care obligă Evenimentul care obligă îl constituie comunicarea deciziei de restructurare clienţilor şi angajaţilor.

precum şi a indicatorilor aceleiaşi întreprinderi de la o perioadă la alta. Există în schimb şi anumite diferenţieri între cele două standarde. nu este extrem de util. Obiectivul acestui standard constă în stabilirea principiilor necesare pentru determinarea şi prezentarea rezultatului pe acţiune. IAS 33 a fost elaborat de IASB în strânsă legătură cu FASB. prezentarea şi publicarea indicatorului „rezultatul pe acţiune” prevăzute de IAS 33 sunt comparabile cu cele stipulate în standardul FAS 128. IAS 33 Rezultatul pe acţiune Politica contabilă a IASB în materie de determinare şi interpretare a rezultatului pe acţiune al întreprinderii este pusă în aplicare prin intermediul IAS 33. iar o companie Y are 16. pentru acţiunile cotate. Majoritatea informaţiilor cu privire la calculul. pentru că preţul pe acţiune. pentru toate clasele de datorii contingente.. în timp ce IAS 33 nu solicită decât publicarea rezultatului pe acţiune EPS pentru rezultatul net (Feleagă N. Sfera de aplicabilitate a IAS 33 şi comentarii privind unele definiţii din standard . Cea mai importantă diferenţă între cele două standarde constă în faptul că FAS 128 solicită. 1999).000 u. dacă este cazul: (a) o estimare a efectelor financiare. care se aplică întreprinderilor care activează în zona pieţelor financiare. Până spre sfârşitul anilor ’60. metodă care a fost treptat preluată de toate organismele de reglementare şi normalizare contabilă.m. Ceea ce este important pentru investitori este câştigul obţinut din investiţia făcută. Dacă de exemplu. ca cifră de sine stătătoare. acesta din urmă fiind organismul american de normalizare contabilă. la data bilanţului.m. aceasta nu înseamnă că Y este de două ori mai profitabilă decât X. cu precădere. cât şi pentru cel al rezltatului diluat (diluted EPS). IASB şi-a propus să uniformizeze modalitatea de calcul al rezultatului pe acţiune. Rezultatul pe acţiune.Cu excepţia situaţiei în care posibilitatea apariţiei unei ieşiri de resurse este înlăturată. o întreprindere trebuie să prezinte. şi (c) posibilitatea unei rambursări. să fie publicate mărimile relative la diferitele componente ale rezultatului. o scurtă descriere a naturii datoriei contingente şi. anglo-saxone. atât pentru calculul rezultatului pe acţiune de bază (basic EPS). Rezultatul pe acţiune este unul dintre indicatorii cu cea mai mare vechime şi cei mai des utilizaţi şi menţionaţi în analizele financiare întocmite pentru situaţiile financiare ale întreprinderilor. poate varia foarte mult influenţat de piaţă. la aceeaşi dată. (b) indicarea gradului de risc legat de suma sau momentul ieşirii resurselor. o companie X are un rezultat pe acţiune de 8.000 u. care va permite o mai bună comparare a indicatorilor de performanţă ai diferitelor întreprinderi în cadrul aceleiaşi perioade. utilizarea acestui indicator era deja generalizată şi se agrease o metodă de calcul al rezultatului pe acţiune ce îndeplinea cerinţele de consistenţă şi compatibilitate. inclusiv de IASB care în ianuarie 1997 aproba şi publica IAS 33 „Rezultatul pe acţiune”.. FASB a emis standardul FAS 128 „Rezultatul pe acţiune” (Earnings per share).

mosul în care acţiunile se califică pentru alocarea de dividende având şi el impact asupra calculului. IAS 33 nu discută tratamentul acţiunilor ordinare ale entităţii care face raportarea şi care sunt deţinute de un membru al grupului. Indicatorul preţ/rezultat pe acţiune poate fi astfel un indicator complementar util în urmărirea creşterilor potenţiale de câştig. FRS 14. toate acţiunile ordinare vor fi incluse în calcului mediei ponderate a numărului de acţiuni. . În plus. O întreprindere ale cărei acţiuni ordinare sunt cotate la o bursă de valori trebuie să publice doi indicatori: • rezultatul pe acţiune de bază (basic earnings per share) • rezultatul pe acţiune diluat (diluted earnings per share) IAS 33 foloseşte termenul specific de „acţiuni ordinare”. Spre deosebire de standardul britanic echivalent. Conform. iar rezultatul pe acţiune trebuie calculat separat pe fiecare clasă. astfel că un preţ/rezultat pe acţiune cu valoare mare indică o creştere potenţială semnificativă a câştigurilor companiei: Preţ/rezultat pe acţiune = Preţul curent de piaţă al unei acţiuni/Rezultatul pe acţiune Societăţile care nu vor intra în sfera de aplicare a IAS 33. este limpede. încă din februarie 2000. iar acest lucru se poate măsura cu ajutorul indicatorului preţ/rezultat pe acţiune. care poate opera ca bază de comparaţie a performanţei financiare pentru companiile listate care operează în acelaşi sector de activitate. rezultatul trebuie împărţit pe aceste clase. pe baza drepturilor la dividende. din unul din exemplele ilustrative ale IAS 33. întrucât în cazul în care există mai multe clase de acţiuni ordinare. IAS 33 defineşte în mod indirect acţiunile ordinare potenţiale ca „instrumente financiare sau alte contracte care pot îndreptăţi titularul la acţiuni ordinare”. cât şi orice alte contracte ce pot genera emisiuni de acţiuni ordinare către cel ce deţine instrumentul financiar se clasifică drept acţiuni ordinare pentru scopul acestui standard. că acţiunile de trezorerie (acţiuni emise şi deţinute de companie) sunt prezentate ca o deducere din acţiunile în circulaţie şi deci nu sunt luate în considerare la calculul mediei ponderate a acţiunilor în circulaţie.IAS 33 se aplică societăţilor ale căror acţiuni ordinare sau potenţiale sunt tranzacţionate sau în curs de tranzacţionare pe pieţele de capital. cât şi pentru cele cotate pe RASDAQ. prevederea fiind stipulată de SIC 24 „Câştigul pe acţiune – Instrumente financiare şi alte contracte care pot fi decontate pe acţiuni”. IAS 33. Comitetul pentru interpretarea IAS specifica faptul că toate instrumentele financiare. Astfel. prevederile acestui standard se aplică atât pentru companiile listate în cadrul Bursei de Valori. Evaluarea rezultatului pe acţiune de bază Rezultatul pe acţiune de bază (basic earnings per share) se calculează ca raport între rezultatul net al perioadei aferent acţiunilor ordinare şi numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare în circulaţie pe parcursul anului. În plus. Deşi chestiunea nu este adresată în mod explicit în prevederile standardului. pentru investitor este important câştigul obţinut pe investiţia făcută. dar care doresc să prezinte acest indicator în contul de profit şi pierdere vor utiliza metodologia de determinare a rezultatului pe acţiune în conformitate cu prevederile standardului.

.m. La începutul exerciţiului N. Numărul mediu de acţiuni în circulaţie se calculează prin adăugarea la numărul de acţiuni aflate în circulaţie la începutul exerciţiului a emisiunilor noi de acţiuni şi deducerea rambursărilor de acţiuni sau a achiziţiilor de acţiuni proprii. se cunosc următoarele informaţii privind exerciţiul financiar încheiat la 31.000 acţiuni Rezultatul pe acţiune de bază = 65.. Exemplul 2 Fie societatea din exemplul precedent..m..000 de acţiuni ordinare.000 x 3/12 = 10.... = 65......12.m... Întrucât s-a modificat numărul de acţiuni.....000 u.80.000 = 4... .. Evaluarea rezultatului pe acţiune diluat Rezultatul pe acţiune diluat (diluted eranings per share) se calculează prin ajustarea rezultatului pe acţiune de bază cu efectul tutoror acţiunilor comune potenţiale .4.m..Interese minoritare. Rezultatul net al exerciţiului aferent acţiunilor ordinare = 80..N..000 u.. – 15.000 u.000 u...000 = 45.000 + 4.....000 x 5/10.m........09. existau în circulaţie 9...100. din care au fost excluse interesele minoritare.......Impozit pe profitul din activităţi ordinare:... Rezultatul pe acţiune de bază pentru N-1 = Rezultatul net al acţiunilor ordinare în N-1/Numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare în circulaţie în N Rezultatul pe acţiune de bază pentru N-1 = 9.m.. Numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare în circulaţie în cursul lui N = 9.... ea a publicat un rezultat pe acţiune de 5 u...000 de acţiuni ordinare..... În cazul în care în cursul unui exerciţiu se modifică numărul de acţiuni ordinare aflate în circulaţie societatea trebuie să publice din motive de comparabilitate rezultatul pe acţiune de bază recalculat pentru exerciţiul precedent..000 u.. EPSILON SA. Exemplul 1 La S.. în exerciţiul N-1...m.....5 u.000.......... pentru a asigura comparabilitatea datelor...m... au fost emise încă 4... Ponderarea se face în funcţie de factorul timp.000 u.....m..000 = 6..000/10.. elementele extraordinare şi dividendele preferenţiale... = Profit atribuibil acţionarilor societăţii mamă:... este necesar să se recalculeze rezultatul pe acţiune de bază aferent exerciţiului N-1......000 u..m.m.C...84.000 u.000 u. au fost repartizate astfel: • pentru acţiuni ordinare 25.m...........5 u.. • pentru acţiuni preferenţiale 15.N: Profit din activităţile ordinare înainte de impozitare:.....16.000 u.m.m. = Profit din activităţile ordinare după impozitare:...... Dividendele în valoare de 40.000/10... Numărul de acţiuni ordinare în circulaţie a fost de 9. La 30...000 u.Rezultatul net al perioadei aferent acţiunilor ordinare se determină ca diferenţă între rezultatul net al perioadei... Presupunem că. ..

Cota de impozit pe profit este de 16%./acţiune Calculul rezultatului pe acţiune diluat . Exemplul 3 S. Astfel. rezultatul net al perioadei se majorează cu următoarele elemente nete de impozit: • dividendele ce revin acţiunilor preferenţiale în cazul conversiunii acestora în acţiuni ordinare.m. Valoarea nominală a unei obligaţiuni este de 1.000. Standardul american FAS 128 utilizează două metode în vederea determinării rezultatului pe acţiune diluat: metoda „dacă sunt convertite” (if converted method) şi metoda „acţiunilor răscumpărate” (treasury stock method). etc. La începutul exerciţiului N.000 = 2. la deschiderea exerciţiului sau atunci când are loc emisiunea lor. IAS 33 utilizează metoda „if converted” fără a o denumi într-un anume fel. Acţiunile ordinare potenţiale trebuie să fie considerate ca diluante dacă şi numai dacă. în exerciţiul N-1 a emis 10. Când se analizează dacă acţiunile ordinare potenţiale sunt diluante sau antidiluante.diluate care s-au aflat în circulaţie în cursul anului. şi • toate celelalte elemente care nu ar putea fi incluse în rezultat dacă emisiunea de acţiuni potenţiale nu ar fi avut loc. presupunând că veniturile exercitării opţiunilor sau DS-urilor sunt folosite de societate în vederea răscumpărării de acţiuni ordinare. • dobânzile aferente obligaţiunilor convertibile în acţiuni ordinare.000/100. La data emisiunii obligaţiunilor.07. conversia lor în acţiuni ordinare ar avea ca efect reducerea rezultatului net pe acţiune al activităţii ordinare aflate în stare de continuitate. Mai mult. Rezultatul net al exerciţiului N aferent acţiunilor ordinare a fost de 200. Efectele acţiunilor ordinare antidiluante nu se iau în considerare la calculul rezultatului pe acţiune diluat. societatea avea în circulaţie 100. dacă aceasta este posterioară Metoda „treasury stock” Utilizată pentru opţiuni.m.C. Rezultatul pe acţiune de bază = 200. în mod separat.N+1 fiecare 100 obligaţiuni pot fi convertite în 103 acţiuni.m. de la cele mai diluante la cele mai puţin diluante. IAS 33 precizează că se vor reţine pentru calculul rezultatului pe acţiune diluat doar acţiunile potenţiale ordinare care au un efect diluant.000. Metoda „if converted” Utilizată pentru titlurile convertibile prin transformarea lor în acţiuni comune. s-a stabilit că pe 01. se urmăreşte fiecare serie de acţiuni. De asemenea. OMEGA S. precum şi o metodă asemănătoare cu cea americană „treasury stock method”.000 u.A. drepturi de subscriere. iar dobânda nominală 10%. fiecare serie de acţiuni ordinare potenţiale se ia în ordine.000 acţiuni ordinare.000 u. numărul de acţiuni ordinare se măreşte ca urmare a creşterii numărului de acţiuni ordinare care ar fi puse în circulaţie în cazul conversiei tuturor acţiunilor comune potenţiale diluate.000 u.000 obligaţiuni convertibile în acţiuni ordinare..

....... Prin urmare. se calculează numărul de acţiuni care ar fi fost emise la valoarea justă iar diferenţa dintre numărul de acţiuni emise şi numărul de acţiuni care ar fi fost emise la valoarea justă se tratează ca o emisiune de acţiuni ordinare.în N-1 au fost emise opţiuni pentru cumpărarea a 100.Rezultatul net al exerciţiului.... = 4.......300 Număr total de acţiuni potenţiale.85 u.........840..... Numărul de acţiuni care ar fi fost emise la valoarea justă = 100..000 Acţiuni potenţiale 10....M.....10.m... + Dobânda economisită netă (10.valoarea justă medie a unei acţiuni în N: 40 u...m/acţiune Controverse privind utilitatea indicatorului „rezultatul pe acţiune” pentru întreprinderile româneşti O...000 Numărul total de acţiuni ordinare efective şi potenţiale = 500..............100....... o asemenea emisiune de drepturi include un element de gratuitate....000 u.110....000 – 75..... etc..............400.... ..000 = 25...................000/525...... De aceea......000 + 25................... în exerciţiul N: . Exemplul 4 Se cunosc următoarele informaţii privind societatea ALFA..........m.. Pentru asemenea contracte... nr.../acţ.....8 u......200.....840. .........000 u..200...000......000 = 525....m...000/110...000 x 10%) – (1......... Rezultatul aferent acţiunilor ordinare = 2.820............m..000 x 16%).rezultatul net al perioadei aferent acţiunilor ordinare: 2..000 acţiuni Numărul de acţiuni gratuite (diluante) = 100....000 acţ....000 u....840.000 acţiuni...P......000 = 4. fără plată (gratuite).. . Acţiuni ordinare în circulaţie. Rezultatul net diluat.m........000 u../500. Durata de exercitare a opţiunilor: 4 ani. waranturi...m.... Acţiunile ordinare gratuite sunt diluante şi intră în calculul rezultatului pe acţiune diluat..300 = 1..300 Rezultatul pe acţiune diluat pentru exerciţiul N = 200.000 x 30/40 = 75.........m.000 de acţiuni ordinare..57 u......................m... 94/2001 a ţinut cont de prevederile IAS 33 „Rezultatul pe acţiune” şi a introdus acest indicator ca ultimă rubrică în formatul de prezentare al contului de profit şi pierdere....000 u.......000 obligaţiuni x 103/100..400..........400......000 acţiuni Rezultatul pe acţiune diluat = 2. În N-1 şi N nu s-au exercitat opţiuni... În cazul unei emisiuni de drepturi (opţiuni...... la un preţ unitar de 30 u...........numărul mediu ponderat de acţiuni ordinare în circulaţie: 500.....000.. ultimele rubrici ale ..........000 x 1....m...F..... Acest lucru a reprezentat la vremea respectivă un element de noutate şi modernitate pentru mediul contabil românesc..) preţul de exercitare este de regulă mai mic decât valoarea justă a acţiunilor..

Astfel ultima rubrică din actualul cont de profit şi pierdere al întreprinderilor româneşti este profitul sau pierderea netă a exerciţiului financiar. Considerăm conţinutul IAS 33 prin prevederile sale rezonabil şi ar trebui să se dovedească fezabil pentru companiile româneşti. În concluzie. Explicaţia este una simplă. Probabil. Pieţele de capitaluri sunt extrem de sensibile la informaţia contabilă publicată de companii prin intermediul indicatorului „profit net consolidat pe o acţiune” care influenţează direct cursurile bursiere. şi a unei obligaţii asociate cu un astfel de element. aplicate de o întreprindere. mai puţin fericită. reguli şi practici specifice. Cu toate acestea în condiţiile extinderii şi dezvoltării pieţelor de capital în România. utlizarea unui atare indicator devine imperativă şi suntem convinşi că acest standard îşi va dovedi necesitatea. este imposibil de aplicat retrospectiv o schimbare într-o politică contabilă sau să se realizeze o re-raportare retrospectivă pentru corectarea unei erori dacă: (a) efectele aplicării retrospective sau re-raportarea retrospectivă nu sunt determinabile. prin Ordinul nr. sau a valorii consumului periodic al unui activ care rezultă din evaluarea statutului actual şi beneficiilor viitoare aşteptate de la acesta. prezentarea unui asemenea indicator de performanţă cum este cel prevăzut de IAS 33 devine pentru întreprinderile româneşti. Delimitări conceptuale Politicile contabile sunt principii. 1752/2005 care aprobă regelementările contabile conforme cu Directivele Europene. Alegerea normalizatorului contabil este una. În mod surprinzător. IAS 8 Politici contabile. o opţiune facultativă ce poate fi cuprinsă în Notele explicative la situaţiile financiare. cum ar fi rentabilitatea capitalurilor şi gradul de îndatorare. în mod special acţiunile cu emisiune potenţială nu au încă aplicabilitate în contextul mediului de afaceri românesc. normalizatorul contabil român renunţă la prezentarea indicatorului menţionat mai sus. Multe companii prezintă adesea alţi indicatori de analiză financiară. baze convenţii. schimbări de estimări şi corectări de erori 1. opţiunea normalizatorului este legată şi de părerea analiştilor financiari cum că nu este posibil să se distileze performanţa unei organizaţii complexe într-un singur indicator. în întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Aplicarea unei cerinţe este impracticabilă atunci când o entitate nu o poate aplica după ce s-a făcut orice efort în acest sens. . în opinia noastră.contului de profit şi pierdere din Ordinul 94/2001 prezentau rezultatul pe acţiune de bază şi rezultatul pe acţiune diluat. O schimbare în estimarea contabilă este o ajustare a valorii contabile a unui activ sau unei datorii. In cazul unei anumite perioade precedente. De asemenea este adevărat că unele dintre problemele mai complexe. în mod special pentru cele cotate la bursă. Schimbarea în estimarea contabilă ce rezultă din noi informaţii sau din noi dezvoltări nu constituie o corectare de eroare.

Astfel că întreprinderea trebuie să utilizeze aceleaşi politici contabile care vor fi adoptate pentru fiecare exerciţiu. ca şi când aceasta ar fi fost aplicată de la început.(b) aplicarea retrospectivă sau re-raportarea retrospectivă necesită presupuneri privind intenţia conducerii din perioada respectivă. sau (c) aplicarea retrospectivă sau re-raportarea retrospectivă necesită estimări semnificative ale sumelor şi este imposibilă distingerea obiectivă a informaţiilor privind acele estimări care: (i) oferă dovezi privind circumstanţele existente la datele respective când acele sume vor fi recunoscute. Dacă o întreprindere efectuează o schimbare de politici contabile care rezultă fie din aplicarea unui standard care nu include prevederi tranzitorii. Metoda prospectivă constă în aplicarea unei ajustări asupra situaţiilor financiare. interpretări defectuoase a faptelor şi fraude. Feleaga N. fie din decizia întrepriderii. atunci când situaţiile financiare ale acestor perioade au fost publicate. respectând principiul permanenţei metodelor. cu privire la una sau mai multe perioade precedente. Feleagă N. în întocmirea şi prezentarea acestor documente de sinteză. 2005). greşeli în aplicarea politicilor contabile.. O schimbare de politici contabile trebuie să fie efectuată numai dacă ea este impusă printr-o reglementare sau de către un organism de normalizare contabilă sau dacă o astfel de schimbare conduce la o prezentare mai adecvată a evenimentelor sau tranzacţiilor incluse în situaţiile financiare ale întreprinderii. plecând de la data de la care aceasta (ajustarea) este luată în cont. schimbări de estimări contabile şi corectările de erori contabile. schimbarea trebuie să fie aplicată retrospectiv . neglijenţă în prelucrare. Aplicarea retrospectivă înseamnă corectarea recunoaşterii. Metoda retrospectivă constă în aplicarea unei ajustări asupra situaţiilor financiare. pe o anumită perioadă. Schimbări de politici contabile Utilizatorii trebuie să fie în măsură să compare situaţiile financiare ale unei întreprinderi. măsurării şi dezvăluirii sumelor de elemente ale situaţiilor financiare ca şi cum eroarea din perioada precedentă nu ar fi existat. (Malciu L. (b) ar fi putut să fie obţinută şi luată în cont. (Feleagă L. pentru a identifica tendinţele poziţiei ei financiare. Erorile sunt omisiuni sau inexactităţi comise în situaţiile financiare ale unei entităţi. şi (ii) ar fi fost disponibile când situaţiile financiare pentru perioada precedentă au fost autorizate de a fi emise pe baza altor informaţii. Astfel de erori includ greşeli matematice. 2005) Prelucrări contabile Standardul IAS 8 tratează trei probleme importante ale prelucrării contabile şi anume cazurile de: schimbări de politici contabile. măsurate sau dezvăluite. performanţelor sale şi fluxurilor de trezorerie presupuse de diversele activităţi. care provin dintr-o neadaptare de a folosi sau dintr-o utilizare nesatisfăcătoare ce: (a) era disponibil. în mod raţional..

.752 La începutul exerciţiului N-1.300 u.Aplicarea retrospectivă presupune că entitatea trebuie să ajusteze soldul de deschidere al fiecărei componente de capital afectate.m.6. iar la închiderea exerciţiului N-1. Întreprinderea nu a început să amortizeze clădirea deoarece aceasta nu este încă dată în funcţiune. Cota de impozit pe profit este de 16%.700 .5. o schimbare în politica contabilă ar trebui aplicată retrospectiv cu excepţia cazului în care aceasta este imposibil să determine efectele specifice perioadei sau efectul cumulativ al schimbării.000 u. rezultatul nerepartizat era de 42.5.460 32.m. Contul de profit şi pierdere publicat în exerciţiul N-1 se prezintă astfel: Rezultat contabil înainte de deducerea dobânzilor şi a impozitului pe profit Cheltuieli privind dobânzile Rezultatul contabil înainte de impozitare Cheltuieli privind impozitul pe profit Rezultatul net 37.. cheltuieli cu dobânzile exerciţiului curent 6.165.6 . 73.174.. Totuşi. În cursul exerciţiului N. înainte de deducerea cheltuielilor cu dobânzile şi a cheltuielilor cu impozitul pe profit.m.m.000 u. Dobânzile împrumuturilor relative la această construcţie au fost până în prezent capitalizate.460 u.m. Capitalul social al societăţii X este de 21.048 31.300 56. .800 37.000 . Contul de profit şi pierdere pentru exerciţiul N şi pentru exerciţiul N-1 (retratat) se prezintă astfel: Rubrici Rezultat contabil înainte de deducerea dobânzilor şi a impozitului pe profit Cheltuieli privind dobânzile Rezultatul contabil înainte de impozitare Cheltuieli privind impozitul pe profit Rezultatul net N 63. pentru perioada cea mai veche prezentată.920 u. în exerciţiile anterioare lui N-1.800 .9. Exemplul 1 Întreprinderea X construieşte o clădire pentru nevoi proprii. şi cheltuieli cu impozitul pe profit 9. Ei consideră că noua politică conduce la o mai mare transparenţă a costurilor finanţării şi face situaţiile financiare a lui X comparabile cu cele ale altor întreprinderi din aceeaşi ramură.m.072 u.m. în N-1.800 .000 u.340 .m.4 27.628 N-1 (retratat) 37. Presupunem că nu există alte componente ale capitalurilor proprii cu excepţia capitalului social şi a rezultatelor nerepartizate. şi 10. Contul de profit şi pierdere al exerciţiului N prezintă un rezultat contabil. de 63. Dobânzile capitalizate au fost de: 5. ca şi când noua metodă ar fi fost totdeauna aplicată.6.752 u.072 47. managerii au decis să schimbe politicile contabile şi să contabilizeze dobânzile la cheltuieli.

920 – 10.6 80.442.8 47.722.000 35.000 Rezultat nerepartizat 42.000 .000 21.165.759. sau b) adoptarea iniţială a unei politici contabile în recunoaşterea evenimentelor sau tranzacţiilor care se derulează pentru prima oară sau care anterior au avut un efect neînsemnat.8 47.920 – 10.8 Informaţii furnizate în notele explicative: În exerciţiul N.000 . la rândul ei. Efectele schimbării asupra exerciţiului N-1 şi asupra exerciţiilor anterioare lui N-1 sunt: Informaţii Efectul asupra exerciţiului N-1 Cresc cheltuielile privind 5.350.460 dobânzile Scad cheltuielile cu impozitul 873.2 rezultatul nerepartizat la 31. Managerii consideră că noua politică conduce la o mai mare transparenţă a costurilor finanţării şi face situaţiile financiare ale lui X comparabile cu cele ale altor întreprinderi din aceeaşi ramură. În exerciţiile anterioare.12.8 (10.350. Schimbarea de politici contabile s-a realizat retrospectiv şi informaţiile comparative pentru N-1 au fost retratate.920+5.8 Total 63.N1 (10.920x16%) Capitalurile proprii la deschiderea exerciţiului N-1 ajustate Rezultatul exerciţiului N-1 = Capitalurile proprii la închiderea exerciţiului N-1 Rezultatul exerciţiului N = Capitalurile proprii la închiderea exerciţiului N Capital social 21.2 27. societatea a schimbat politicile referitoare la tratamentul costurilor împrumuturilor.920x16%) Scad activele imobilizate şi 13.6 62.8 53.172.722. s-a procedat la capitalizarea costurilor împrumuturilor. ele sunt considerate cheltuieli ale exerciţiului curent.000 21.586.8 21.557.460)x 84% O schimbare în politica contabilă nu trebuie confundată cu adoptarea unei noi politici contabile.4 Informaţii Efectul asupra exerciţiilor anterioare lui N-1 Scade rezultatul exerciţiului 9.628 110.6 Scade rezultatul exerciţiului 4.628 128.442. Următoarele nu reprezintă schimbări în politica contabilă: a) adoptarea sau alterarea iniţială a unei politici contabile necesară datorită evenimentelor sau tranzacţiilor care sunt clar diferite în substanţă de cele care au avut loc anterior. În prezent.165.Situaţia variaţiei capitalurilor proprii.557. .9.9. se va prezenta după cum urmează: Rubrici Capitalurile proprii la deschiderea exerciţiului N-1 Efectul schimbărilor de politici (10.2 27.

este dificil să se distingă între o schimbare de politici contabile şi o schimbare de estimare contabilă.000 u. la un preţ de 7. dar pot să fie numai estimate.De exemplu. multe rubrici ale situaţiilor financiare pot să nu fie măsurate cu precizie. la 01. Totodată. provizionării şi deprecierii activelor.. schimbarea aparentă de politică rezultă din aplicarea unei politici la un set nou de circumstanţe economice. Având în vedere evoluţia progresului în domeniul informaticii. Acele măsurători. după 2 ani.N-2. IAS 39. de exemplu. Schimbările de estimări contabile sunt greu de acceptat. sunt estimări. furnizarea unor informaţii adecvate. Dacă nu a exista nicio schimbare în natura acestor contracte. să presupunem că o companie a folosit metoda terminării lucrărilor şi apoi adoptă metoda procentajului de avansare pentru noile contracte. Totuşi atunci când circumstaţe noi pun în discuţie estimarea iniţială se poate proceda la o schimbare de estimare contabilă. inerente în activităţile unei întreprinderi. sau (b) perioada schimbării şi perioadele viitoare. probabil având termen mai lungi sau structuri de cost mai uşor de estimat. la un cost de achiziţie de 112. pentru acest program. În mod normal.” Uneori. Diferenţa dintre o schimbare în politică şi adoptarea unei noi politici pentru evenimente economice diferite nu este întotdeauna uşor de sesizat. datorită acţiunii principiului permanenţei metodelor.01. după cum vom discuta în următoarea secţiune). Schimbările de estimări contabile Ca rezultat al elementelor nesigure. Dar dacă noile contracte sunt substanţial diferite de contractele precedente. având în vedere incertitudinea tipică riscului asigurării... dacă schimbarea afectează doar acea perioadă. In loc. conducerea reexaminează durata de . IAS 8 stipulează că efectul unei schimbări într-o estimare contabilă va fi recunoscut în perspectivă prin includerea acesteia în profit sau pierdere în: (a) perioada schimbării. atunci noua politică contabilă nu reprezintă neapărat o schimbare în politica contabilă. Conducerea întreprinderii a estimat o durată de utilitate de 5 ani. solicitându-se. estimarea presupune judecăţi bazate pe informaţiile cel mai recent disponibile şi cele mai fiabile. În astfel de cazuri. Totodată un terţ s-a angajat să cumpere acest produs. in principiu. schimbarea este tratată ca o schimbare de estimare contabilă. unul din domeniile în care judecăţile referitoare la estimări ocupă un loc central îl constituie şi întreaga problematică a amortizării.000 u.34 stabileşte că “o estimare poate avea nevoie de revizuire dacă schimbările apar în circumstanţele pe care a fost bazată estimarea sau ca rezultat al unei informaţii noi sau unei experienţe mai mari . dacă schimbarea le afectează pe amândouă. a duratei de utilitate sau a ritmului aşteptat de consumare a avantajelor economice viitoare procurate de imobilizările corporale şi necorporale. înseamnă că este vorba de o schimbare a politicii contabile (care ar trebui aplicată retroactiv la contractele existente anterior.m. la sfârşitul duratei sale de utilitate. totodată. Poate fi necesară.m. estimarea creanţelor incerte. Exemplul 2 Întreprinderea X a achiziţionat un produs program. Diferenţierea între schimbările din politicile contabile şi schimbările din estimările contabile ar putea cauza anumite dificultăţi în evaluarea de asigurări.

Erorile pot fi legate de recunoaşterea.500 u.500(x2) Concluzie: Schimbarea de estimare contabilă a afectat rezultatul exerciţiului curent N pentru că mărimea cheltuielilor e cu 10. acestea sunt corectate înainte de publicarea situaţiilor financiare aprobate.000) / 2 = 31.000 u. Estimările privind valoarea reziduală nu se modifică.000(x2) Valoarea netă contabilă a imobilizării rămasă după al doilea an va fi: (112. întreprinderea calculează şi contabilizează o amortizare de: (112.m. pasivelor şi capitalului propriu pentru cea mai devreme perioadă precedentă prezentată. în timpul anului fiscal este folosită de obicei o formulă complementară de corectare. o entitate va trebui să corecteze retrospectiv erorile perioadei precedente în primul set de situaţii financiare autorizate pentru a fi emise după descoperirea acesteia prin: (a) retratarea sumelor comparative pentru perioadele precedente prezentate în care a apărut eroarea. sau (b) dacă eroarea a apărut înainte de cea mai devreme perioadă precedentă. În fiecare din exerciţiile N şi N+1 întreprinderea va înregistra cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor. 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” 2808 „Amortizarea altor imobilizări necorporale” 31.m.00042. să influenţeze deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situaţiilor financiare. Exemplul 3 . erori fundamentale sunt uneori descoperite doar în următorii ani fiscali. individual sau colectiv.m.000 u.000 -7. Totuşi. reraportarea bilanţurilor de început ale activelor.000) = 70.utilitate a activului şi estimează că durata reziduală cea mai adecvată este de 2 ani. Notele explicative (anexele) trebuie să ofere o informare completă privind natura efectului erorii.000-7.000) / 5 = 21. 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” 2808 „Amortizarea altor imobilizări necorporale” 21. Unele dintre erorile observate în concordanţă cu IAS 8 au o valoare mică şi.m. Pentru exerciţiile N-2 şi N-1. mai mare dar şi rezultatele exerciţiului viitor N+1. Omisiunile sau raportarea eronată a articolelor sunt materiale dacă ar putea.500 u. Dacă erorile au fost descoperite în timpul anului fiscal când au avut loc. Erorile perioadei precedente Cu excepţia cazului în care este imposibil de determinat efectele specifice perioadei sau efectul cumulativ al erorii. evaluarea şi prezentarea unui element al situaţiilor financiare sau informaţia oferită în legătură cu acesta. Acţiunea schimbării de estimare contabilă se face întotdeauna prospectiv şi nu retrospectiv. de (70.

Standardul cere unei întreprinderi să recunoască: (a) o datorie. În exerciţiul N+1 se constată eroarea din planul de amortizare conform căreia amortizarea anuală este de 110.m. Este vorba de o eroare mică şi corectarea ei se face în exerciţiul astfel: 6811 „Cheltuieli de exploatare = privind amortizarea imobilizărilor” 2812 „Amortizarea construcţiilor” 120 Concluziile analizei noastre sunt prezentate în următorul tabel: Sumarul schimbărilor contabile şi modalităţi de raportare Tipul de schimbare contabilă Abordarea contabilă recomanda tă Politica contabilă Corectarea Situaţii ulterioară cu comparative şi care a fost rezultatele anilor identificată anteriori Profit acumulat de deschidere retratate în toate perioadele precedente afectate.m. atunci când un angajat a prestat servicii în schimbul beneficiilor ce urmează a fi plătite în viitor. IAS 19 Beneficiile angajaţilor Obiectivul acestui standard este de a descrie contabilizarea şi prezentarea informaţiilor referitoare la beneficiile angajaţilor. şi . Profit acumulat de deschidere doar pentru perioada curentă Ajustarea din urmă necalculată sau raportată Rezultatele anilor anteriori retratate la a nouă politică Politica contabilă Situaţie obişnuită Retroactiv Capacitatea de retratare doar a bilanţurilor de deschidere Estimare contabilă Retroactiv Rezultatele anteriori neschimbate anilor rămân Prospectiv Eroare contabilă Retroactiv Rezultatele anilor anteriori rămân neschimbate Noi estimări aplicate doar contabilităţii pentru perioadele curentă şi viitoare.380 u. Profit acumulat de Rezultatele anilor deschidere dacă anteriori retratate eroarea nu a fost pentru a corecta eliminată eroarea.În exerciţiul N s-a întocmit un plan de amortizare a unei clădiri conform căruia amortizarea anuală era de 110.500 u.

concedii de odihnă anuale plătite şi concedii medicale plătite. Un exemplu de o obligaţie implicită este situaţia în care o modificare a practicilor neoficiale ale unei întreprinderi ar produce o deteriorare neacceptabilă a relaţiei întreprinderii cu angajaţii ei. (d) beneficii pentru încheierea contractului de muncă. sau subvenţionate) pentru angajaţii curenţi. planuri de prime şi participări la profit (dacă se plătesc în douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei) şi beneficii nemonetare. Deoarece fiecare categorie identificată mai sus de Ia (a) la (e) are caracteristici diferite. Beneficiile angajaţilor includ: (a) beneficii pe termen scurt. acest standard stabileşte cerinţe separate pentru fiecare categorie. Un angajat poate presta . prin care întreprinderile sunt solicitate să contribuie la planuri naţionale. soţilor acestora. maşini şi bunuri sau servicii gratuite. participări la profit. cum ar fi pensiile. incluzându-le şi pe acelea ce sunt furnizate: (a) în baza unor planuri oficiale sau alte contracte oficiale între o întreprindere şi angajaţi individuali. salarii şi contribuţii la asigurările sociale. beneficii pentru perioade cu indisponibilităţi pe termen lung şi. Activităţile neoficiale dau naştere la o obligaţie implicită când întreprinderea nu are o altă alternativă realistă decât să plătească beneficiile angajaţilor. ale sectoarelor de activitate. copiilor sau altor persoane dependente. atunci când întreprinderea consumă beneficiile economice ce apar ca urmare a serviciului prestat de un angajat în schimbul beneficiilor. planuri de prime şi compensaţii amânate. (cum ar fi asistenţa medicală. fie persoanelor dependente de acestea şi pot fi achitate prin plăţi (sau prin furnizarea de bunuri sau servicii) făcute fie în mod direct angajaţilor. grupuri de angajaţi sau reprezentanţi ai acestora. Contabilitatea şi raportarea planurilor de pensii). alte beneficii de pensionare. jubilee sau alte beneficii ce decurg din servicii pe termen lung. Beneficiile angajaţilor includ beneficii furnizate fie angajaţilor. sau altora. Acest standard se aplică tuturor beneficiilor angajaţilor. (b) beneficii post-angajare. sau (c) prin acele practici neoficiale care dau naştere la o obligaţie implicită.(b) o cheltuială. cum ar fi indemnizaţii. de stat. cazare. Acest standard nu tratează raportarea planurilor de beneficii ale angajaţilor (a se vedea IAS 26. cum ar fi societăţile de asigurări. (c) alte beneficii pe termen lung. (b) în baza unor dispoziţii legislative sau prin contracte la nivel de sector de activitate. şi asistenţă medicală post-angajare. care includ plăţi în urma plecărilor pe termen lung din serviciu cu sau fără garantarea păstrării postului respectiv. Arie de aplicabilitate Acest standard trebuie aplicat de un angajator la contabilizarea beneficiilor angajaţilor. (e) compensaţii sub forma participaţiilor la capitalurile proprii. dacă nu sunt plătibile în totalitate în termen de douăsprezece luni după încheierea perioadei. asigurări de viaţă post-angajare. sau alte planuri cu mai mulţi angajatori.

Pentru scopul acestui Standard. Beneficiile post-angajare sunt beneficiile angajaţilor (altele decât beneficiile pentru încheierea contractului de muncă şi compensaţiile sub forma participărilor la capitalurile proprii) care sunt plătibile după încheierea contractului de angajare. cu o jumătate de normă. în baza cărora o întreprindere plăteşte contribuţii fixe într-o entitate separată (un fond) şi nu va avea nici o obligaţie legală sau implicită de a plăti contribuţii suplimentare dacă fondul nu deţine suficiente active pentru a plăti toate beneficiile angajaţilor aferente serviciului prestat de angajat în perioadele curente sau anterioare. Alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor sunt beneficiile angajaţilor (altele decât beneficiile post-angajare. termenul de angajaţi include directorii şi alţi membri ai personalului de conducere. beneficiile pentru încheierea contractului şi compensaţiile sub forma participărilor la capitalurile proprii) care nu sunt datorate în totalitate în . Beneficii pe termen scurt ale angajaţilor sunt beneficii ale angajaţilor (altele decât beneficiile pentru încheierea contractului de muncă şi compensaţiile sub forma participaţiilor ta capitalurile proprii) care sunt datorate. în totalitate. Planurile cu mai mulţi angajatori sunt planuri de contribuţii determinate (altele decât planurile de stat) sau planuri de beneficii determinate (altele decât planurile de stat) care: (a) pun în comun activele cu care au contribuit diferite întreprinderi care nu se află sub control comun. Definiţii Beneficiile angajaţilor sunt toate formele de contraprestaţii acordate de o întreprindere în schimbul serviciului prestat de angajaţi. bazându-se pe faptul că atât contribuţia. cât şi nivelurile beneficiului sunt determinate fără a se ţine seama de identitatea întreprinderii care angajează personalul în cauză. în baza cărora o întreprindere furnizează unuia sau mai multor angajaţi beneficii postangajare. şi (b) folosesc acele active pentru a asigura beneficii angajaţilor mai multor întreprinderi. ocazional sau temporar. în termen de douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei în care angajaţii prestează serviciul în cauză. permanent. Planurile de beneficii post-angajare sunt contracte oficiale sau neoficiale.servicii către o întreprindere lucrând cu normă întreagă. Planurile de beneficii determinate sunt planuri de beneficii post-angajare. altele decât planurile de contribuţii determinate. Planurile de contribuţii determinate sunt planuri de beneficii post-angajare.

Compensaţiile sub forma participaţiilor la capitalurile proprii sunt beneficiile angajaţilor. împreună cu câştiguri şi pierderi realizate sau nerealizate generate de activele planului. de fapt). a plăţilor viitoare previzionate cerute pentru a stinge obligaţia ce rezultă din serviciul angajatului în perioadele curente şi anterioare. Beneficiile pentru încheierea contractului de muncă sunt beneficii ale angajaţilor ce se plătesc fie ca rezultat al: (a) deciziei unei întreprinderi de a încheia contractul unui angajat înainte de data normală de pensionare. Valoarea actualizată a unei obligaţii privind beneficiul determinat este valoarea actualizată. sau (b) valoarea obligaţiei întreprinderii către angajaţi depinde de preţul viitor al instrumentelor financiare de capitaluri proprii emise de întreprindere. mai puţin orice costuri pentru administrarea planului şi mai puţin orice impozit de plătit prin însuşi acest plan. Cheltuielile cu dobânzile reprezintă creşterea înregistrată în timpul unei perioade în valoarea actualizată a unei obligaţii privind beneficiul determinat.termen de douăsprezece luni. Rentabilitatea activelor planului reprezintă dobânda. în baza cărora fie: (a) angajaţii au dreptul să primească instrumente financiare de capitaluri proprii emise de întreprindere (sau de societatea-mamă a acesteia). fără scăderea oricăror active ale planului. Câştigurile si pierderile actuariale cuprind: (a) ajustări din experienţa (efectele diferenţelor între ipoteze actuariale anterioare şi ceea ce s-a întâmplat. în baza cărora o întreprindere oferă compensaţii sub forma participaţiilor la capitalurile proprii pentru unul sau mai mulţi angajaţi. Costul serviciilor curente reprezintă creşterea valorii actualizate a unei obligaţii privind beneficiul determinat. de bunăvoie. între părţi aflate în cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv. Planurile de compensaţii sub forma participaţiilor la capitalurile proprii sunt contracte oficiale sau neoficiale. ce rezultă din serviciul angajatului în perioada curentă. sau (b) a deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în şomaj în schimbul acelor beneficii. dividendele şi orice alt venit ce derivă din activele planului. ce apare pentru că beneficiile sunt cu o perioadă mai aproape de achitare. şi (b) efectele schimbărilor în ipotezele actuariale. . Valoarea justă: este suma la care poate fi tranzacţional un activ sau decontată o datorie. după sfârşitul perioadei în care angajaţii prestează serviciul în cauză. Beneficiile legitime ale angajaţilor sunt beneficiile angajaţilor ce nu sunt condiţionate de angajări viitoare.

pentru că nu sunt cerute ipoteze actuariale pentru a evalua obligaţia sau costul şi nu există nici o posibilitate de apariţie a unui câştig sau a unei pierderi actuariale. (b) absenţe pe termen scurt compensate (cum sunt concediul de odihnă anual plătit şi concediul medical plătit). la o reducere a plăţilor viitoare sau la o rambursare de numerar. Stocuri. IAS 2. maşini şi bunuri sau servicii gratuite. Mai mult. aşteptate a fi plătite în schimbul acelui serviciu: (a) ca datorie (cheltuiala angajată). sau subvenţionate) pentru angajaţii curenţi. Contabilizarea beneficiilor pe termen scurt ale angajaţilor este în general simplă. întreprinderea trebuie să recunoască valoarea neactualizată a beneficiilor pe termen scurt ale angajaţilor. Beneficii pe termen scurt ale angajaţilor Beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor includ articole ca: (a) indemnizaţii. o întreprindere trebuie să recunoască acel exces ca activ (cheltuială plătită anticipat) în măsura în care plata anticipată va conduce. şi IAS16. Dacă valoarea deja plătită depăşeşte valoarea neactualizată a beneficiilor. cu excepţia cazului în care un alt Standard Internaţional de Contabilitate recomandă sau permite includerea beneficiilor în costul unui activ (a se vedea. Costul serviciilor anterioare poate să fie pozitiv (dacă beneficiile sunt introduse sau îmbunătăţite) sau negativ ( dacă beneficiile existente sunt reduse). după deducerea oricărei valori deja plătite. ce rezultă în perioada curentă din introducerea sau schimbarea beneficiilor post-angajare. de exemplu. cazarea. şi (d) beneficii nemonetare (cum sunt asistenţa medicală. atunci când absenţele se aşteaptă să aibă loc în termen de douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei în care angajaţii prestează serviciul în cauză.Costul serviciilor anterioare este creşterea valorii actualizate a obligaţiei privind beneficiul determinat pentru serviciul angajatului în perioade anterioare. de exemplu. şi (b) ca şi cheltuială. Absenţe compensate pe termen scurt . obligaţiile privind beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor sunt evaluate pe o bază neactualizată. Imobilizări corporale). Recunoaştere şi evaluare Toate beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor Atunci când un angajat a prestat un serviciu către o întreprindere în timpul unei perioade contabile. (c) participări la profit şi prime de plătit în termen de douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei în care angajaţii prestează serviciul în cauză. salarii şi contribuţii la asigurările sociale. sau altor beneficii pe termen lung ale angajaţilor.

Absenţele compensate acumulate pot fi fie legitime (cu alte cuvinte.Întreprinderea trebuie să recunoască costul previzional al beneficiilor pe termen scurt ale angajaţilor sub forma absenţelor compensate. atunci. când: (a) întreprinderea are o obligaţie legală sau implicită pentru a face astfel de plăţi ca rezultat al evenimentelor anterioare. cum ar fi concedii. şi (b) poate fi făcută o estimare certă a obligaţiei. O obligaţie actualizată există atunci. angajaţii au dreptul la o plată în numerar pentru dreptul nefolosit la plecarea din întreprindere) sau nelegitime (când angajaţii nu au dreptul la o plată în numerar pentru dreptul nefolosit la plecare). Dreptul la absenţe compensate se împarte în două categorii: (a) prin acumulare. şi (b) prin neacumulare. O întreprindere trebuie să evalueze costul absenţelor compensate acumulate ca fiind valoarea suplimentară pe care întreprinderea prevede să o plătească drept rezultat al dreptului nefolosit ce s-a acumulat la data bilanţului. când angajaţii prestează un serviciu ce măreşte dreptul lor la absenţe compensate viitoare. îndeplinirea datoriei de jurat şi serviciu militar. O întreprindere poate compensa angajaţii pentru absenţe din diferite motive. şi numai atunci. . când acestea au loc. Măsurarea unor astfel de obligaţii implicite reflectă posibilitatea ca unii angajaţi să poată pleca din întreprindere fără a primi procente din profit. angajaţii primesc procente din profit doar dacă ei rămân în întreprindere pentru o perioadă specificată. Când angajaţii prestează un serviciu care creşte dreptul lor la absenţe viitoare compensate. Obligaţia există şi este recunoscută chiar dacă absenţele compensate sunt nelegitime.după cum urmează: (a) în cazul absenţelor compensate acumulate. maternitate sau paternitate. când întreprinderea nu are o altă alternativă realistă decât să efectueze aceste plăţi. disponibilităţi pe termen scurt şi pe caz de boală. Planuri privind participarea la profit şi primele O întreprindere trebuie să recunoască costul previzional al participării la profit şi primelor cuvenite în conformitate cu paragraful 10. Astfel de planuri creează o obligaţie implicită la fel ca serviciul prestat de angajaţi. dacă nu se utilizează în întregime dreptul aferent perioadei curente. deşi posibilitatea ca angajaţii să poată pleca înainte de a folosi un drept nelegitim acumulat afectează evaluarea respectivei obligaţii. conform paragrafului 10. şi (b) în cazul absenţelor compensate neacumulate. serviciu ce creşte valoarea de plătit dacă angajaţii rămân în serviciu până la terminarea perioadei specificate. Absenţele compensate acumulate sunt acelea care sunt reportate şi pot fi folosite în perioade viitoare. Pe baza unor planuri de participare la profit. şi numai atunci. apare o obligaţie.

şi . ci ca o cheltuială. depinzând de substanţa economică a planului. cum sunt asigurările de viaţă post-angajare şi asistenţa medicală post-angajare. O întreprindere aplică acest Standard tuturor contractelor de acest gen. Măsurarea obligaţiei implicite reflectă posibilitatea ca unii angajaţi să poată pleca din întreprindere fără a primi o primă. Întreprinderea poate face o estimare serioasă în legătură cu obligaţia ei implicită sau legală pe baza unui plan de participare la profit sau de atunci şi numai atunci. O obligaţie derivată în baza unui plan de participare la profit şi de prime rezultă din serviciul angajatului şi nu dintr-o tranzacţie cu proprietarii întreprinderii. sau (c) experienţa anterioară este foarte clară în ce priveşte valoarea obligaţiei implicite a întreprinderii. Contractele prin care o întreprindere furnizează beneficii post-angajare sunt planuri de beneficii post-angajare. valoarea beneficiilor post-angajare primite de angajat este determinată de valoarea contribuţiilor plătite de o întreprindere (şi poate. şi (b) alte beneficii post-angajare. şi de angajat) unui plan de beneficii post-angajare sau unei societăţi de asigurări. (b) întreprinderea determină sumele de plătit înainte de autorizarea pentru depunere a situaţiilor financiare. de asemenea. o întreprindere recunoaşte costul planurilor de participare la profit şi de prime nu ca distribuire a profitului net. Dacă plăţile de participare la profit şi ale primelor nu se fac în totalitate în termen de douăsprezece luni după sfârşitul perioadei în care angajaţii au prestat serviciul în cauză. o întreprindere le tratează conform paragrafelor 144-152. În cazul planurilor de contribuţii determinate: (a) obligaţia legală sau implicită a întreprinderii este limitată la valoarea cu care se hotărăşte să se contribuie la fond. întreprinderea are o obligaţie implicită pentru că aceasta nu are o altă alternativă realistă decât de a plăti aceste prime. cum sunt pensiile. Dacă plăţile de participare la profit şi ale primelor satisfac definiţia compensaţiilor sub forma participării la capitalurile proprii. când: (a) termenii oficiali ai planului conţin o formulă de determinare a valorii beneficiului. fie ca implică sau nu stabilirea unei entităţi separate pentru a primi contribuţiile şi pentru a plăti beneficiile. Planurile de beneficii post-angajare sunt clasificate fie ca clanuri de contribuţii determinate. Beneficii post-angajare: distincţia între planuri de contribuţii determinate şi planuri de beneficii determinate Beneficiile post-angajare includ. împreună cu venituri din investiţii. Cu toate acestea. În astfel de cazuri. De aceea. Astfel. apărute din contribuţii. o întreprindere are obiceiul de a plăti prime. de exemplu: (a) beneficii de retragere. fie ca planuri de beneficii determinate. aceste plăţi sunt alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor (ase vedea paragrafele 126131).O întreprindere poate să nu aibă o obligaţie legală de a plăti o primă. aşa cum derivă din termenii şi condiţiile principale. în unele cazuri.

prin mecanismul de stabilire a (în mod direct. prin plan) o obligaţie implicită sau legală: (a) să plătească beneficiile angajaţilor în mod direct. Planurile de beneficii post-angajare ce presupun contracte de asigurare sunt supuse aceleiaşi distincţii între contabilizare şi finanţare ca şi alte planuri finanţate. prin mecanismul de stabilire a primelor viitoare sau printr-o relaţie de afiliere cu .(b) în consecinţă. a rentabilităţii specificate a contribuţiilor. întreprinderea trebuie să trateze planul ca pe un plan de beneficii determinate. în baza căreia întreprinderea (în mod direct. o obligaţie implicită poate apărea atunci când o întreprindere are un istoric care dovedeşte că obişnuieşte creşterea beneficiilor foştilor angajaţi pentru a ţine pasul cu inflaţia. fie în mod indirect printr-un plan. Dacă experienţa actuarială sau investiţională sunt mai slabe decât se aşteaptă. Beneficii asigurate O întreprindere poate plăti prime de asigurare pentru a finanţa un plan de beneficii post-angajare. în mod indirect prin plan. atunci când sunt cuvenite. obligaţia întreprinderii poate să crească. Când o întreprindere finanţează o obligaţie privind beneficiul post-angajare prin contribuţia la o poliţă de asigurare. Întreprinderea trebuie să trateze un astfel de plan ca pe un plan de contribuţii determinate. fie în mod direct. şi (b) riscul actuarial (acela că beneficiile vor costa mai mult decât se aşteaptă) şi riscul investiţiei cad. asupra întreprinderii. Dacă întreprinderea reţine o astfel de obligaţie legală sau implicită. De exemplu. Beneficiile asigurate printr-un contract de asigurări nu au nevoie să se afle într-o relaţie directă sau automată cu obligaţia întreprinderii faţă de beneficiile angajaţilor. Pe baza planurilor de beneficii determinate: (a) întreprinderea are obligaţia să furnizeze angajaţilor curenţi şi foştilor angajaţi beneficiile convenite. (b) unei garanţii. mai puţin dacă întreprinderea va avea (fie în mod direct. că activele investite vor fi insuficiente pentru a putea genera beneficiile aşteptate) cad asupra angajatului. Exemple de cazuri în care o obligaţie a întreprinderii nu este limitată la valoarea cu care se hotărăşte să se contribuie la fond sunt cele în care întreprinderea are o obligaţie legală sau implicită prin intermediul: (a) unei formule de beneficiu al planului care nu este legat în mod exclusiv de valoarea contribuţiilor. în mod indirect prin plan. chiar dacă nu are nici o obligaţie legală de a face acest lucru. riscul actuarial (acela că beneficiile vor fi mai mici decât se aşteaptă) şi riscul investiţiei (acela. sau (c) acelor practici neoficiale ce dau naştere la o obligaţie implicită. fie în mod indirect. sau (b) să plătească contribuţii-sume suplimentare dacă asigurătorul nu plăteşte toate beneficiile viitoare ale angajatului raportate la serviciul acestuia în perioade curente sau anterioare. în fond.

în totalitate sau parţial. Imobilizări corporale). pentru că ele pot fi achitate mulţi ani după ce angajaţii prestează serviciul în cauză. în consecinţă. nu sunt cerute ipoteze actuariale pentru evaluarea obligaţiei sau cheltuielii şi nu există nici o posibilitate pentru pierderi sau câştiguri actuariale. pentru că obligaţia întreprinderii raportoare pentru fiecare perioadă este determinată de sumele cu care s-a contribuit în acea perioadă. Beneficii post-angajare: planuri de beneficii determinate Contabilizarea planurilor de beneficii determinate este complexă pentru că sunt cerute ipoteze actuariale pentru evaluarea obligaţiei şi cheltuielii. plata primelor nu echivalează cu un contract privind o contribuţie determinată. Plata beneficiilor finanţate. Mai mult. garantează riscurile actuariale şi de investiţie asociate planului. Recunoaştere şi evaluare Atunci când un angajat a prestat un serviciu în cadrul unei întreprinderi. cheltuiala . În cazul în care contribuţia deja plătită depăşeşte contribuţia cuvenită pentru serviciu înainte de data bilanţului. ci şi de abilitatea (şi dorinţa) întreprinderii de a îmbunătăţi orice deficit în activele fondului. obligaţiile sunt măsurate pe o bază neactualizată. În consecinţă. în fond. şi pentru că există o posibilitate de câştiguri sau pierderi actuariale. separat de întreprinderea raportoare şi din care sunt plătite beneficiile angajatului. Beneficii post-angajare: planuri de contribuţii determinate Contabilizarea planurilor de contribuţii determinate este simplă. ce este. de exemplu. şi IAS 16. şi (b) ca şl cheltuială. Mai mult. din punct de vedere juridic. IAS 2. o întreprindere trebuie să recunoască acel exces ca activ (cheltuială anticipată). întreprinderea. în timpul unei perioade. cu excepţia cazului în care un alt Standard Internaţional de Contabilitate cere sau permite includerea contribuţiei în costul unul activ (a se vedea. Prin urmare.asigurătorul) reţine o obligaţie legală sau implicită. în măsura în care plata anticipată va conduce la. atunci când acestea sunt cuvenite. obligaţiile sunt evaluate pe o bază neactualizată. Stocuri. şi câteodată ale angajaţilor ei. sau fond. de exemplu. o reducere a plăţilor viitoare sau o rambursare de numerar. exceptând cazul când ele nu sunt cuvenite în totalitate în termen de douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei în care angajaţii prestează serviciul în cauză. depinde nu doar de poziţia financiară şi de performanţa investiţională a fondului. finanţate prin contribuţii ale unei întreprinderi. întreprinderea trebuie să recunoască contribuţia de plătit la un plan de contribuţii determinat în schimbul contribuţia de plătit la un plan de contribuţii determinat în schimbul acelui serviciu: (a) ca datorie (cheltuială angajată). într-o entitate. după deducerea oricărei contribuţii deja plătite. Recunoaştere şi evaluare Planurile de beneficii determinate pot fi nefinanţate sau pot fi.

recunoscută pentru un plan de beneficii determinate nu reprezintă în mod necesar valoarea contribuţiei cuvenite pe perioada respectivă. O întreprindere trebuie să contabilizeze nu doar obligaţia ei legală, sub incidenţa clauzelor oficiale dintr-un plan de beneficii determinate, dar şi orice obligaţie implicită ce apare din practicile neoficiale ale întreprinderii. Practicile neoficiale dau naştere la o obligaţie implicită, dacă întreprinderea nu are o altă alternativă realistă decât plata beneficiilor angajatului. Un exemplu de obligaţie implicită este atunci când o modificare în practicile neoficiale ale întreprinderii ar cauza deteriorări inacceptabile ale relaţiei acesteia cu angajaţii. Clauzele formale ale unui plan de beneficii determinate pot permite unei întreprinderi să-şi încheie obligaţia ce-i revine în baza acelui plan. Totuşi, de obicei, este dificil pentru o întreprindere să anuleze un plan, dacă angajaţii sunt păstraţi. De aceea, în absenţa unei dovezi contrare, contabilizarea beneficiilor postangajare presupune ca o întreprindere, care în mod curent promite astfel de beneficii, să continue să facă acest lucru pentru angajaţii ei în cursul perioadei de muncă rămase până la pensie. IFRS 2 Plăţile în acţiuni Obiectivul acestui standard este specificarea raportării financiare de către o entitate atunci când aceasta întreprinde o tranzacţie cu plata pe bază de acţiuni. În special se cere ca o entitate să reflecte în profitul sau pierderea sa, precum şi în poziţia sa financiară, efectele tranzacţiilor cu plata pe bază de acţiuni, inclusiv cheltuielile asociate tranzacţiilor în care sunt acordate angajaţilor opţiuni pe acţiuni. Acest IFRS cere ca o entitate să recunoască tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni în situaţiile sale financiare, inclusiv tranzacţiile cu angajaţii sau alte părţi care vor fi decontate în numerar, alte active sau instrumente de capitaluri proprii ale entităţii. Nu există excepţii la acest IFRS, altele decât pentru tranzacţiile pentru care se aplică alte standarde. Acesta se aplică de asemenea transferurilor de instrumente de capitaluri proprii ale societăţii-mamă sau instrumentelor de capitaluri proprii ale unei entităţi în cadrul aceluiaşi grup ca şi entitatea către părţile care au furnizat bunuri sau servicii entităţii. Acest IFRS stabileşte principiile de evaluare şi cerinţele specifice pentru trei tipuri de tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni: 1. tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în instrumente de capitaluri proprii ale entitatii, în care entitatea primeşte bunuri sau servicii drept contravaloare pentru instrumentele sale de capitaluri proprii (inclusiv acţiuni sau operaţiuni pe acţiuni); 2. tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în numerar, în care entitatea achiziţionează bunurile sau serviciile angajând datorii către furnizorul acelor bunuri sau servicii pentru sume bazate pe preţul (sau valoarea) acţiunilor sau altor intrumente de capitaluri proprii ale entităţii; şi

3. tranzacţii în care entitatea primeşte sau achiziţionează bunuri sau servicii şi termenii acordului permit fie entităţii, fie furnizorului acelor bunuri sau servicii alegerea modului de decontare fie în numerar, fie prin emiterea unor instrumente de capitaluri proprii. Pentru tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în instrumente de capitaluri proprii ale entităţii, acest IFRS cere ca o entitate să evalueze bunurile sau serviciile primite şi creşterea aferentă în capitalurile proprii directe, la valoarea justă a bunurilor sau serviciilor primite, cu excepţia cazului în care această valoare justă nu poate fi estimată credibil. Dacă enitatea nu poate estima credibil valoarea justă a bunurilor sau serviciilor primite, entităţii i se cere să evalueze valoarea acestora şi creşterea corespunzătoare în capitalurile proprii indirect, în raport cu valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate. În plus: 1. pentru tranzacţiile cu angajaţii şi alte persoane care prestează servicii similare, entităţii i se cere să evalueze valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate, deoarece în general nu este posibil să se estimeze în mod credibil valoarea justă a serviciilor primite din partea angajaţilor. Valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate este evaluată la data acordării. 2. pentru tranzacţiile cu alte părţi decât angajaţii (şi acele persoane care prestează servicii similare) există o prezumţie care poate fi combătută, conform căreia valoarea justă a bunurilor sau serviciilor primite poate fi estimată în mod credibil. Acea valoare justă este evaluată la data la care entitatea obţine bunurile sau partenerul prestează serviciile. În cazuri rare, dacă prezumţia este combatută, tranzacţia este evaluată prin raportare la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate, evaluate la data la care entitatea obţine bunurile sau partenerul prestează serviciile. 3. pentru bunuri sau servicii evaluate prin raportarea la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate, prezentul IFRS specifică faptul că acele condiţii pentru intrarea în drepturi, altele decât condiţiile de piaţă, nu sunt luate în considerare la estimarea valorii juste a acţiunilor sau opţiunilor la data relevantă a evaluării (aşa cum este specificat mai sus). În schimb condiţiile pentru intrarea în drepturi sunt luate in considerare prin ajustarea numărului de instrumente de capitaluri proprii incluse în evaluarea valorii tranzacţiei astfel încât, în cele din urmă, valoarea recunoscută pentru bunurile sau serviciile primite drept contraprestaţie pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate se bazează pe numărul de instrumente de capitaluri proprii care, în cele din urmă, au intrat în drepturi. De aici pe o bază cumulativă nicio valoare nu este recunoscută pentru bunurile sau serviciile primite dacă instrumentele de capitaluri proprii acordate nu intră în drepturi datorită neîndeplinirii condiţiei pentru intrarea în drepturi (alta decât condiţia de piaţă). 4. acest IFRS cere ca valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate să se bazeze pe preţurile de piaţă, dacă sunt disponibile, şi să ia în considerare termenii şi condiţiile pe baza cărora acele instrumente de capitaluri proprii au fost acordate. În absenţa preţurilor de piaţă valoarea justă este estimată utilizând o tehnică de evaluare pentru a aprecia care ar fi fost preţul acelor instrumente de

capitaluri proprii la data evaluării într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv între părţi interesate şi în cunoştinţă de cauză. 5. acest IFRS stabileşte de asemenea cerinţe în cazul în care termenii şi condiţiile unei opţiuni sau acţiuni se modifică (de ex. pretul opţiunii se modifică) sau dacă instrumentele acordate sunt anulate, răscumpărate sau înlocuite cu altă acordare de instrumente de capitaluri proprii. De ex., indiferent de orice modificare, anulare sau decontare a unei acordari de instrumente de capitaluri proprii către angajaţi, IFRS cere în general ca entitatea să recunoască cel puţin serviciile primite evaluate la valoarea justă la data acordării instrumentelor de capitaluri proprii acordate. Pentru tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în numerar, acest IFRS cere unei entităţi să evalueze bunurile sau serviciile achiziţionate şi datoriile angajate la valoarea justă a datoriei. Până în momentul decontării datoriei, entităţii i se cere să reevalueze valoarea justă a datoriei la fiecare dată de raportare şi la data decontării, iar orice modificări ale valorii să fie recunoscute în contul de profit şi pierdere al perioadei. Pentru tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni în care termenii acordului permit fie entităţii, fie furnizorului de bunuri sau servicii alegerea modului de decontare fie în numerar, fie prin emiterea unor instrumente de capitaluri proprii, entităţii i se cere să contabilizeze această tranzacţie sau componentele acestei tranzacţii ca o tranzacţie cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în numerar dacă, şi în măsura în care, entitatea a angajat o datorie de a deconta în numerar (sau cu alte active), sau ca o tranzacţie cu plata în acţiuni cu decontare în instrumente de capitaluri proprii ale entităţii dacă, şi în măsura în care, nu a fost angajată nici o astfel de datorie. Acest IFRS descrie diferite cerinţe de prezentare a informaţiilor pentru a permite utilizatorilor situaţiilor financiare să înţeleagă: 1. natura şi dimensiunea acordurilor de plată pe bază de acţiuni care au existat în timpul perioadei; 2. modul în care a fost determinată valoarea justă a bunurilor sau serviciilor primite sau valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii acordate în timpul perioadei; şi 3. efectul tranzacţiilor cu plata pe bază de acţiuni asupra profitului sau pierderii entităţii aferente perioadei şi asupra poziţiei sale financiare.

Capitolul 9. „Războiul rece” al referenţialelor contabile Comisia americană de valori mobiliare (S.E.C.), joacă astăzi un rol de primă importanţă în evoluţia contabilităţii americane şi chiar în „destinul” normalizării şi armonizării contabile internaţionale. Acţiunile S.E.C. vizează protejarea investitorilor individuali şi asigurarea integrităţii tranzacţiilor de titluri. Obiectivul de protejare a investitorilor este realizat prin grija pentru publicarea oricărei informaţii necesare luării unei decizii de investire. Pretenţiile ei extrem de numeroase, în materie de informare, sunt judecate necesare pentru a permite investitorului individual să realizeze comparaţii între diferitele oportunităţi de investire. Altfel spus, comparabilitatea informaţiilor financiare a fost, totdeauna, o grijă primordială a S.E.C.. Este posibil ca S.E.C., să fi dat un semnal nuanţat organizaţiei internaţionale a comisiilor de valori mobiliare (I.O.S.C.O.), indicând intenţiile sale de armonizare a normelor I.A.S.C./I.A.S.B., cu principiile US GAAP, în folosul pieţelor americane de capitaluri. Diferenţele şi conflictele potenţiale sunt numeroase, unele sunt evidente, altele sunt mai subtile. F.A.S.B. pare a fi plasat în centrul favorabil al controverselor viitoare. La prima vedere, se pare că S.E.C. refuză abordarea prin

care s-ar reduce numărul normelor contabile americane. De asemenea, se pare că S.E.C. nu poate şi nu vrea să priveze F.A.S.B. de susţinerea sa.24. Întrucât subiectul acestei părţi vizează direct dihotomia existentă între referenţialele principale, să punctăm că, printr-un referenţial contabil se înţelege ansamblul produselor rezultate din procesele de normalizare şi armonizare desfăşurate de organismele interesate. În ceea ce priveşte F.A.S.B., el şi-a reiterat recent susţinerea sa activă şi fermă în favoarea unei internaţionalizări a normelor contabile. În legătură cu obiectivele care le-a fixat pentru misiunile sale, F.A.S.B. a declarat fără nici un fel de ambiguitate că el are ca scop susţinerea promovării şi a ameliorării simultane a normelor referitoare la prezentarea informaţiilor financiare. În acest scop, în luna noiembrie 1996, F.A.S.B. a publicat un raport intitulat „The I.A.S.C.-US Comparison Project: A Report on the Similarities and Differences between I.A.S.C. Standards and US GAAP”. Personalul F.A.S.B. întreprinsese acest studiu în perspectiva unei armonizări, cunoscând că, înainte de şi pentru a putea armoniza, trebuia mai întâi să se recenzeze diferenţele care există între normele oficial publicate de I.A.S.C./I.A.S.B. şi US GAAP, după care să sensibilizeze publicul asupra diferenţelor. F.A.S.B. estimase că acest proiect va constitui bază pentru lucrările de întreprins ulterior, în vederea realizării obiectivului său: promovarea elaborării şi adeziunea la norme contabile internaţionale de o calitate înaltă. Acest raport a permis relevarea a numeroase diferenţe între US GAAP şi IAS, dintre care multe au fost şi sunt tratate actualmente de I.A.S.B., în cadrul lucrărilor sale pentru revizuirea unui corp de norme, iar o altă parte dintre ele nu va fi cu adevărat modificată, deoarece este foarte probabil ca normele existente să fie considerate convenabile sub forma lor actuală. De la începutul până la sfârşitul raportului, F.A.S.B. lasă să se înţeleagă, prin mai multe expresii, că normele publicate de I.A.S.C./I.A.S.B. nu sunt chemate să înlocuiască principiile aplicabile în cadrul naţional - şi în special principiile americane, fără ca, totuşi, să se limiteze la acestea. În diferitele publicaţii de specialitate, F.A.S.B. confirmă că el este gata să se angajeze în studierea proiectului de armonizare şi să participe la acesta. Textele revistelor relevă că F.A.S.B. are, de altfel, propriile dispute la nivel naţional, dispute care nu vor comporta nici o consecinţă asupra abordărilor internaţionale. Este evident că F.A.S.B. nu ştie cui să acorde întâietate, între fenomenele complexe manifestate în mediul american al afacerilor şi aspectele sofisticate legate de normele contabile americane, pentru care el are sarcina să furnizeze modalităţi de aplicare. Într-o lume perfectă, s-ar spune că ceea ce este bun pentru principiile americane de prezentare a informaţiilor (US GAAP), este la fel de bun şi pentru normele internaţionale. Dar nimeni nu ar îndrăzni să facă această generalizare grosieră şi rudimentară. În studiul său comparativ, F.A.S.B. relevă că o eventuală utilizare a normelor I.A.S.C./I.A.S.B. ridică numeroase întrebări, printre care: „Dacă normele I.A.S.C./I.A.S.B. ar fi utilizate de investitorii străini, în ce măsură, în Statele Unite, prezentarea informaţiilor financiare ar fi diferită de cea care este solicitată, în prezent, pe pieţele de capitaluri americane? Informaţiile financiare furnizate vor fi mai bune sau
Feleagă N., Sisteme contabile comparate, EdiŃia a II-a, vol. I, ContabilităŃile anglo-saxone, Editura Economică, Bucureşti, 1999, pag. 169.
24

mai rele, mai complete sau mai puţin complete, sau, în mod sensibil, aceleaşi cu cele pe care investitorii le primesc şi le cunosc actualmente? Dacă normele I.A.S.C./I.A.S.B. ar fi acceptate pentru societăţile străine înscrise pe pieţele americane, care ar fi incidenţele privind informaţiile publicate de societăţile americane? Oare unele societăţi străine nu vor face presiuni pentru ca normele I.A.S.C./I.A.S.B. să fie acceptate şi de societăţile americane cotate la bursă? Dacă o normă I.A.S.C./I.A.S.B. diferă de o normă F.A.S.B., este oare de dorit ca F.A.S.B. să studieze cum să adapteze norma sa în cauză la norma I.A.S.C./I.A.S.B. corespondentă?” Un inventar al principalelor diferenţe între normele I.A.S.C. şi US GAAP, recenzate în proiectul de comparare realizat de F.A.S.B. (noiembrie 1996) Proiectul de comparare elaborat de F.A.S.B. a permis să se degaje mai multe diferenţe, unele de ordin major, altele de ordin minor. Aceste diferenţe ţin cont de metoda contabilă generală, adoptată pentru structurile situaţiilor financiare, şi de natura ghidurilor furnizate pentru aplicarea metodei generale. Ele se împart în următoarele categorii: c. Metodă şi modalităţi similare de aplicare: F.A.S.B. insistă aici asupra faptului că „similar nu înseamnă identic”; d. Metodă similară dar modalităţi diferite de aplicare: F.A.S.B., semnalează aici dacă este cazul asupra absenţei ghidurilor prescrise pentru aplicarea normelor; e. Metodă diferită; f. Mai multe metode alternative permise; g. Diferenţă de existenţă: când unul dintre organismele de normalizare a tratat problema respectivă, iar celălalt nu a tratat-o; h. Diferenţă de existenţă - activităţi speciale: corespunde unui sector sau unei ramuri speciale, pentru care unul dintre organismele de normalizare a fixat norme, iar celălalt nu le-a fixat. Proiectul a recenzat 255 de diferenţe, repartizate în 5 din cele 6 categorii, astfel: • în categoria F nu au fost recenzate diferenţe; • cele mai multe diferenţe sunt afectate categoriei B, 79; • diferenţele categoriilor A şi C, cu câte 56 fiecare. Câteva dintre exemplele concrete privind diferenţele între IAS şi US GAAP, semnalate în proiectul de comparare al F.A.S.B.25, ar fi: • Capitalizarea cheltuielilor de dezvoltare: aceasta nu este permisă, conform US GAAP, dar ea este permisă, uneori este obligatorie în normele I.A.S.C.. Conform US GAAP, cheltuielile de cercetare şi de dezvoltare trebuie să fie înscrise la cheltuieli, din momentul în care acestea au fost angajate; • Contabilizarea pensiilor: US GAAP au fost adesea criticate în acest domeniu, deoarece textele americane aferente sunt considerate prea complexe din punct de vedere informaţional şi aplicarea lor pare foarte costisitoare;

25

Feleagă N., Sisteme contabile comparate, EdiŃia a II- a, vol. I, ContabilităŃile anglo-saxone, Editura Economică, Bucureşti, 1999, pag. 170-172

C. deoarece practica subvenţiilor există deja pentru întreprinderile americane cotate.S. Eventualităţi şi evenimente posterioare închiderii exerciţiului: este vorba despre metodologia utilizată pentru estimarea provizioanelor necesare cât şi despre diferenţele referitoare la informaţii. Contabilizarea investiţiilor minoritare în filiale: cel mai adesea.A. IAS 18.S. dar care va conduce. Contabilizarea subvenţiilor publice: în timp ce I. dar acest subiect este conţinut în tot „ţesutul” care formează astăzi US GAAP. F.S. în principal de definiţia dată pentru „semnificativ şi important”. IAS 20. este pe punctul de a aplica o nouă normă de consolidare şi ca urmare. Este probabil ca diferenţele legate de prezentarea informaţiilor să fie foarte mari. De asemenea.. acest subiect nu face obiectul unei norme în Statele Unite. în viziunea US GAAP.B. care nu a fost abordată în „studiul său comparativ”. Totuşi. a fixat o durată de 40 de ani. Tema în cauză ar trebui să facă obiectul normalizării americane. a fixat în mod arbitrar pentru amortizarea fondului comercial o durată de 20 de ani. are în lucru o nouă normă privind rezultatul global. diferenţele se referă la problematica determinării fondului comercial şi a metodelor de amortizare ale acestuia. Imobilizările corporale: diferenţele vizează mai ales reevaluările activelor care.A.S.A. pare să fie o candidată naturală la o modificare. Costurile împrumuturilor şi capitalizarea cheltuielilor cu dobânzile: în mod esenţial. . şi alte diferenţe ar putea să apară. în timp ce F. Grupările de întreprinderi şi activele necorporale: aceste probleme vizează utilizarea metodelor de punere în comun a intereselor.A.S. cât şi de modalităţile de aplicare şi de prezentare a informaţiilor. se pune problema legată de modalităţile de aplicare urmărite.A. Contractele de construcţie pe termen lung: disparităţile se referă la metoda de calcul a veniturilor şi la recunoaşterea acestora.B.S. I. Este de notat că F. Se speră ca această diferenţă să fie „aplanată”.A. fără îndoială.C.• • • • • • • • • Schimbările contabile şi corectare de erori: este vorba.A. poate norma americană fiind de două ori mai prudentă.C. diferenţele se referă la data la care aceste cheltuieli trebuie capitalizate şi la metoda adoptată. este actualmente mai puţin exhaustivă şi completă decât cea prevăzută prin US GAAP.S. Veniturile: ele fac obiectul unei norme distincte. Totodată.B. fundamentarea unei atare utilizări şi criteriile de observat pentru departajarea aplicării metodei achiziţiei de cea de punere în comun a intereselor. la alte diferenţe în raport cu IAS. referitoare la prezentarea informaţiilor şi la aplicarea principiilor. în anumite cazuri. sunt permise conform normelor internaţionale şi interzise. a elaborat o normă în materie.C. întreprinderi care utilizează pentru contabilizare orientările I. numărul de diferenţe şi de variante care ar trebui să fie compatibilizate nu este mare. cu toate că. independent de sistemul de informare bazat pe valoarea justă. prezentarea informaţiilor prin referenţialul I.

S. asupra căruia F.S.B. F.C. acesta este un subiect foarte sensibil în Statele Unite.S.sondaj.A. în folosul comunităţii financiare americane şi organismelor naţionale de normalizare.A. a procedat în acest mod concentrându-şi eforturile pentru perspectiva evidentă a terminării proiectului de comparare cât se poate de repede.A.S.B. F.B.E.A.A.S..A. a elaborat acest proiect. economică şi financiară la următoarea întrebare: Ar trebui ca emitenţii străini din Statele Unite să aibă voie să prezinte situaţiile financiare elaborate pe baza I.) este că normele I... el a abandonat provizoriu o serie de măsuri proiectate pe termen scurt. în urma studiului comparativ întreprins de F.B..saxone Prestigioasa revistă britanică de specialitate Accountancy.S. în materie de normalizare.Instrumentele financiare şi produsele derivate: actualmente.S. în vigoare la acea dată. organismele americane în materie de contabilitate vor fi supuse la o probă de foc: măsura în care ele vor realmente să susţină normele internaţionale. a avut multe probleme de analizat.B.S.A.A. şi aceasta pentru a comunica o estimare preliminară a numărului şi naturii diferenţelor. în urma elaborării proiectului de comparare: există un număr relativ mare de diferenţe între US GAAP şi normele I. revizuiri şi expozee .B.inclusiv în Statele Unite.S.A.C.S.E.S. şi F.B.A.S.B..S.C. asociaţii şi companii internaţionale de mare semnificaţie politică.B. la nivel mondial . deoarece o nouă normă era în curs de publicare. Principalele concluzii care se desprind. Proiectul de comparare al F.A.A.S.C. Atunci când referenţialul contabil internaţional va fi fost pus la punct şi recunoscut.S. în anul în care F. de către S.S.A. nu emisese o normă pe această temă.B. • Poziţia F. Deşi. şi F.C. nu a inventariat încă diferenţele pe această temă./I.S. normă prin care băncile şi instituţiile financiare erau defavorizate.A.C. ca răspuns la efortul de armonizare întreprins de I.A. sunt: • S. Pe de altă parte.S. Până la sfârşitul anului 1997.. este departe de a fi asigurată. nu vor înlocui US GAAP.A. • Acceptarea normelor I.B. şi-au exprimat adeziunea lor la un spirit de cooperare. realizat în anul 1996 este repus parţial în cauză de noile realizări ale I. • Poziţia americană comună (S. aplicarea normei sale va antrena un număr considerabil de probleme controversate..E.C. F. fără o reconciliere a acestora cu US GAAP? • . Eventuala lor acceptare ar putea crea o „dualitate de norme” pe pieţele americane de capitaluri.A.C.B. Coordonate ale comparaţiei între referenţialul contabil internaţional şi principalele referenţiale anglo .A. publica opţiunile exprimate de un număr de organizaţii. • Participaţiile financiare în întreprinderile de tip „joint-venture”: este vorba despre un subiect destul de vechi. subiect care este în general bine definit şi prezentat de I. din septembrie 2000. care erau înscrise la ordinea de zi.C.

Pentru a înţelege mai profund mecanismele normalizării şi implicit ale armonizării contabile pe plan internaţional. reflecta şi abstrage. canadiene şi respectiv britanice. conturând pe cât posibil limitele unui eventual limbaj contabil comun care defineşte la ora actuală vocabularul.A.A. PricewaterhouseCoopers. Celelalte organizaţii ori companii chestionate nu erau interesate cu adevărat de subiectul reconcilierii contabile şi nici nu vedeau importanţa acestuia. Mergând pe firul istoriei armonizării contabile internaţionale. pag. încercând o abordare comparativă sumară. Pentru a produce noţiuni pornind de la reprezentări trebuie. pentru ca privirea actorilor globali să se mute dinspre un referenţial fie el I. de la geneză şi corelaţiile identificate cu clasificările contabile şi până la controversatele expuneri cu privire la concept. Editura ştiinŃifică şi enciclopedică. Gândindu-mă la acea compatibilitate a normelor contabile în contextul convergenţei esenţei lor.). Deşi la realizarea armonizării contabile pe plan internaţional concură mai multe organizaţii interguvernamentale şi organizaţii ale profesiei contabile. „…Văd de exemplu un molid. a ramurilor. F. Comparând mai întâi aceste obiecte unul cu celălalt. Comparaţia şi analiza celor patru referenţiale vor cuprinde esenţialul problemelor contabile.PA şi Arthur Andersen. să putem compara. Logica generală. ce îmi este cert în acest moment este obiectivul pe care îl avem fixat şi bine delimitat.C. observ că sunt deosebite în privinţa trunchiului.E.. 1985.B. dar reflectând apoi numai la ceea ce au ele în comun: trunchi. a florilor etc.A.S. Demersurile noastre se vor focaliza asupra principalelor subiecte şi aspecte contabile. vom purcede în studiul nostru comparativ încercând a căuta soluţii contabile care ar putea fi unanim acceptate ori a defini anumite noţiuni utilizând acelaşi limbaj. şi făcând abstracţie de mărime.I.B. din dorinţa de a surprinde măcar „din pana condeiului” principalele congruenţe şi diferenţe între acestea. F. procesul de normalizare contabilă este marcat de lucrările a două organisme: Uniunea Europeană (U. 147 . de figura lor etc. obţin noţiunea de pom. spre căutarea consensului între ele pentru a crea premisele întocmirii de către companii a unor situaţii financiare convergente.La această întrebare.. care fac obiectul celor mai înflăcărate controverse internaţionale.. Mă întreb de pe acum de relevanţa şi importanţa studiului pe care urmează să-l expun.B. mă întorc din nou la ideea de bază.IAS.”26 Urmând şi această filozofie kantiană. care suscită la ora prezentului interesul majorităţii cunoscătorilor de contabilitate adevărată şi corectă şi desigur zgândăre măcar imaginaţia „contabililor creativi” mânaţi în entuziasmul lor adesea de curiozitatea legată de „capra vecinului”. răspunsurile favorabile au reprezentat 78.3 % iar cele nefavorabile 21. ce s-a întâmplat cu Arthur & Andersen. A trebuit să se întâmple.S..E.B. o salcie şi un tei. ramuri. şi alţii. „bâjbâielile” au fost nenumărate iar autorii studiilor de specialitate se împart 26 Kant I. căci aceste trei operaţii logice ale intelectului sunt condiţiile esenţiale şi generale pentru producerea oricărei noţiuni în genere.A. „lumini şi umbre” între normele contabile internaţionale. neepuizat fiind. frunze. Răspunsurile negative au venit din partea companiilor: Deloitte & Touche. la punctul de plecare: comparaţia „jocul de lumini şi umbre” la care se pretează demersul nostru ştiinţific. .S.) şi Consiliul pentru Standardele Contabile Internaţionale (I. el a făcut obiectul „disecţiei” noastre ştiinţifice.S. nu ne vom limita la studiul comparativ al normelor U. A.7 % din total. cele americane.. Subiectul fiind deosebit de incitant chiar provocator. Bucureşti.

însă imobilizările necorporale. Cine a înţeles însă că domeniul contabil este un teren de reflecţie. este costul istoric. În opinia mea este o condiţie esenţială pentru înţelegerea procesului şi a evenimentelor adiacente. la care se adaugă şi aparatajul tehnic. consider că nu este suficientă o cunoaştere aprofundată a evenimentului istoric în desfăşurare. şi succesul procesului în ansamblu la nivel internaţional. Litera şi spiritul UK GAAP Asemănătoare IAS-urilor. anumite active agricole şi majoritatea valorilor trebuie reevaluate.normele canadiene Se cere explicit ca entitatea să contabilizeze imobilizările corporale pe baza costului istoric. Astfel am înţeles că normele şi regulile contabile sunt diferite de la ţară la ţară. Investiţiile imobiliare trebuie reevaluate iar activele financiare trebuie prezentate la valoarea lor justă. . similar normelor americane. este obligatoriu ca cercetătorul de-a lungul elaborării studiului să rămână permanent antrenat în „atmosfera epocii”. că există un război al normelor/regulilor. în general. pentru linia obiectivă. dar că în paralel este în derulare un proces de armonizare şi de normalizare contabilă internaţională.A. cu excepţia unor active financiare şi a unor instrumente derivate ale acestora. De asemenea instrumentele financiare derivate. între ei rămânând un spaţiu imens. am putea spune un vid.firesc în „pro” şi „contra”. Posibilă conciliere Reducerea prelucrărilor autorizate la două: bază (de referinţă) şi alternativ (altă prelucrare autorizată) şi acceptarea valorii juste pentru recunoaşterea şi prezentarea instrumentelor financiare ar constitui o posibilă soluţie în armonizarea acestor standarde contabile. Putem deduce că reevaluările nu sunt permise. a învăţat totodată că acest domeniu este un joc social. în care apar mizele. ipoteze. care sunt recunoscute la valoarea lor justă.C. Recomandările Manualului I.C. Parafrazându-l pe un istoric rus: „…nu poţi înţelege actualul război dacă n-ai înţeles epoca. clădirile şi echipamentele precum şi investiţiile imobiliare pot fi reevaluate. actorii. principii. Prevederile US GAAP Nu se admit reevaluări. însă instrumentele financiare derivate nu sunt în general recunoscute la valoarea lor justă. opţiunile. arbitrii. Contrar altor opinii exprimate şi regăsite în literatura de specialitate.” Cadrul contabil conceptual Costul istoric Prevederile IAS Prelucrarea de referinţă sau tratamentul de bază autorizat în evaluarea activelor. . pentru supremaţie. reguli. modelabil pe bază de postulate.

conceptul „imaginii fidele” se suprapune standardelor.C. cel elaborat de I.C. însă anumite standarde precizează tratamentul adoptat. utilizând ca bază în evaluare moneda de raportare.B. prezentarea şi publicarea rapoartelor financiare. în acord cu referenţialul ales.A. situaţie în care este esenţial a se reda o imagine reală şi corectă a situaţiilor financiare. cel puţin pentru întreprinderile cotate care să constituie ghidul retratării structurilor situaţiilor financiare. Prevederile UK GAAP Sunt similare GAAP-urilor SUA.Suprapunerea imaginii fidele Filozofia IAS În cazuri foarte rare. Posibilă conciliere Diferenţele între cele două referenţiale s-ar minimaliza. Sunt similare IAS-urilor.C. în cazul adoptării unui cadru unic conceptual.A.C. inspirat din „constituţia contabilă” americană dar modificat după cerinţele impuse şi de alte importante organisme internaţionale. noi am opta pentru un cadru contabil internaţional. Filozofia US GAAP şi a Manualului I. UK GAAP şi Manualului I. Prevederile US GAAP. Cerinţele US GAAP şi a Manualului I. Nu se identifică repere specifice.S. în cazul implementării acestora pentru întâia oară.C. Situaţiile financiare Moneda de raportare Litera şi spiritul IAS Necesită evaluarea profitului. Standardele americane şi cele canadiene stipulează necesitatea utilizării monedei funcţionale pentru întocmirea. Nu este . a căror acţiune concertată influenţează în mod direct procesul derulării armonizării contabile. Adoptarea cadrului contabil general pentru prima dată Litera şi spiritul IAS Potrivit normelor contabile internaţionale implementarea unui cadru conceptual pentru prima dată necesită pregătirea şi întocmirea situaţiilor financiare ca şi cum entitatea s-a raportat întotdeauna la IAS-uri.C.A. cu toate că entităţile pot prezenta situaţii financiare în monede diferite.A. Chiar dacă geneza unui cadru contabil conceptual şi filosofia sa aparţine culturii contabile americane..

C. situaţia câştigurilor şi pierderilor recunoscute. Potenţială conciliere Propunerea noastră s-ar înscrie în spiritul IAS-urilor: tratamentul de referinţă ar consta în prezentarea poziţiei şi a performanţelor financiare ale entităţilor într-o monedă curentă de raportare iar o prelucrare alternativă să permită prezentarea structurilor situaţiilor financiare într-o altă monedă. dolar. elementele cuprinse în „prima linie” în bilanţ sunt în general prezentate în ordinea descrescătoare a lichidităţii lor.specificat. politici contabile şi note explicative. . Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. Normele americane Sunt asemănătoare IAS-urilor. tabloul fluxurilor de trezorerie. O situaţie a modificării capitalurilor proprii este în mod normal inclusă cu titlu de componentă a situaţiilor financiare canadiene. cu excepţia celor trei ani pentru raportare ceruţi de SEC pentru toate componentele. însă anumite elemente trebuie prezentate în prima parte a bilanţului. situaţia modificărilor capitalurilor proprii.A. Manualul I. Formatul de prezentare al bilanţului Filozofia IAS Nu prevede un anumit format sau model de prezentare.C. mai puţin bilanţul contabil. chiar nu este definit sau cunoscut conceptul unei monede de raportare şi prezentare. etc. contul de profit şi pierderi. Acestea trebuie să evidenţieze variaţiile beneficiilor nerepartizate şi a surplusului de aport. Structurile situaţiilor financiare Prevederile IAS Componenţa rapoartelor financiare este: bilanţul contabil pe doi ani. Dispoziţiile UK GAAP În practică sunt rare cazurile în care entităţile nu folosesc lira sterlină în raportarea poziţiei şi a performanţelor financiare atinse. de preferat o monedă stabilă: euro. Indicaţiile US GAAP Sunt asemănătoare IAS-urilor.

Formatul de prezentare a contului de profit şi pierdere Litera şi spiritul IAS Nu prevede un format standard. Normele canadiene Manualul I.A nu cere prezentarea contului de profit şi pierdere într-o manieră prestabilită. doar că fondurile acţionarilor sunt necesare a fi analizate în elemente de profitabilitate. lăsându-se loc astfel flexibilităţii şi raţionamentului profesional.B. Anumite elemente trebuie totodată prezentate în prima parte a contului de profit şi pierderi. Posibilă conciliere Problema diferenţelor care există între referenţialele studiate cu privire la acest subiect al formatului de prezentare pentru componenta majoră a situaţiilor financiare. Normele canadiene Sunt similare IAS-urilor şi nu recurg la a cere sau pretinde şi deci prefera o anumită „machetă de prezentare” a bilanţului. Dispoziţiile US GAAP În Statele Unite. în alegerea celei mai potrivite forme de publicare. mărimea sa. şi cele ale Manualului I. bilanţul. cum ar fi: încadrarea juridică a companiei.Prevederile UK GAAP Legea companiilor specifică diferite modele de prezentare ale bilanţului.S.C. considerăm că şi-ar găsi soluţia în dereglementarea prezentării acestei componente a rapoartelor. în raport de modelul sub formă de cont sau listă verticală în care se poate prezenta contul de profit şi pierdere şi criteriul de clasificare a cheltuielilor. Indicaţiile UK GAAP Legea companiei specifică patru formate standardizate. lăsând libertatea entităţilor de a-şi alege „macheta” de prezentare. precum şi în raport de alte criterii.A. etc.C. în funcţie de necesităţile de informare ale utilizatorilor de informaţie contabilă. după funcţii sau după natură.C. deşi cheltuielile trebuie prezentate clasificate în raport de cele două criterii: după funcţii sau după natură. Elementele.A. . precum şi similaritatea cu standardele americane.C. puterea şi poziţia sa financiară. Cheltuielile trebuie prezentate pe funcţii. structurile prezentate sunt în acord cu IAS. Se observă asemănarea izbitoare între prevederile referenţialului I. prezentarea contului de profit şi pierderi poate să se facă de o manieră simplă (single step) sau de o manieră evoluată (multiple step).

dar cer dezvăluirea. prezentarea separată a elementelor care sunt de asemenea dimensiune. incidenţă sau natură. cât şi importanţa acestora.C. pentru a se explica performanţa entităţii respective.Potenţială conciliere Ca şi în cazul bilanţului. lăsând la latitudinea companiilor alegerea variantelor de prezentare. atât pentru necesităţile proprii de informare dar şi pentru investitori şi alţi utilizatori de informaţie prelucrată. . Câştigurile sau pierderile din datorii rambursate integral trebuie clasificate ca fiind extraordinare.A. Elementele extraordinare Prevederile IAS Normele contabile internaţionale consideră că astfel de elemente sunt foarte rare. pentru a reda o imagine fidelă. fiind limitate la situaţii care scapă controlului entităţii respective. Nu face referire la aceste elemente. Dispoziţiile UK GAAP Prevăd ca astfel de elemente să fie prezentate prin intermediul notelor explicative. încât necesită o raportare distinctă. Politica contabilă adoptată de întreprindere să fie cea care trasează şi marchează. precum şi alte criterii importante. Filozofia US GAAP şi a normelor canadiene Similară IAS-urilor. în prima parte a contului de profit şi pierdere. Litera US GAAP Asemănătoare IAS-urilor. soluţia noi o regăsim în dereglementarea formatului de prezentare pentru această componentă esenţială a rapoartelor financiare.C. numai că astfel de elemente trebuie prezentate în prima parte a contului de profit şi pierderi. Manualul I. de unde tragem concluzia că nu există incongruenţă între referenţialul internaţional şi cel canadian. sau dacă este cazul. Elementele excepţionale Litera şi spiritul IAS Normele contabile internaţionale nu întrebuinţează acest termen. cum ar fi calamităţile naturale ori dezastrele. Indicaţiile UK GAAP Normele contabile britanice nu recunosc elementele extraordinare. Prezentarea acestor elemente se va face în prima parte a contului de profit şi pierderi sau în notele explicative. clasificate alături de elementele ordinare sau curente. atât modelul de prezentare al acestor rapoarte. din nou în raport de necesităţile de informare.

A. lasă libertatea prezentării rezultatului global. fie recurgând la una din cele două alternative autorizate şi de IAS.C. fie evidenţiate în cadrului situaţiei modificărilor capitalurilor proprii.C. Prevederile UK GAAP Potrivit normelor contabile britanice. permite prezentarea pentru totalul lor net a fluxurilor de trezorerie relative la instrumentele financiare ale unei instituţii financiare.. Situaţia fluxurilor de trezorerie .A. Dispoziţiile UK GAAP Conţin denumiri mai standardizate decât cele regăsite în normele contabile internaţionale. fie în cadrul contului de profit şi pierderi. Autorizează în vederea întocmirii tabloului fluxurilor de numerar.C. .Posibilă conciliere Problema divergenţelor evidente care există cu privire la conceptele de „extraordinar”. Referenţialul american şi cel canadian. Poate fi utilizată metoda directă sau cea indirectă. recunoscute ca o componentă principală a setului de situaţii financiare. Situaţia câştigurilor şi pierderilor contabilizate/rezultatului global Dispoziţiile IAS Normele contabile internaţionale dispun declararea câştigurilor şi a pierderilor recunoscute. o vedem rezolvată doar în contextul rezolvării diferenţelor de concept care există la nivelul acestor standarde. metoda directă sau indirectă. „excepţional” şi care ţin de cultura contabilă şi filosofia fiecărui referenţial. Dispoziţiile normelor canadiene Manualul I. dar se oferă o orientare specifică pentru elementele incluse în fiecare categorie.C. fie într-o componentă distinctă a setului de rapoarte financiare. Conţinutul US GAAP Denumiri asemănătoare IAS-urilor. dar se observă în acelaşi timp o flexibilitate limitată a conţinutului. Prevederile US GAAP şi a Manualului I. Se va utiliza pentru întocmire şi prezentare fie metoda directă fie cea indirectă. de regulă se întocmeşte şi se prezintă declaraţia (situaţia) tuturor câştigurilor şi pierderilor contabilizate.format de prezentare şi metodă Filozofia IAS Denumiri şi formate standard.

Situaţia fluxurilor de trezorerie . cât şi echivalenţii de „cash”. Totodată.Posibilă armonizare a standardelor de referinţă Ca şi în cazul celorlalte elemente componente ale situaţiilor financiare. lăsând de asemenea şi libertatea alegerii între cele două alternative în cazul metodei de întocmire şi prezentare a situaţiei fluxurilor de numerar.definirea conceptului de lichidităţi şi a echivalenţilor acestora Litera şi spiritul IAS Potrivit normelor contabile internaţionale conceptul de lichidităţi include soldul negativ al contului curent.C. a fluxurilor de trezorerie relative la instrumentele financiare ale unei instituţii financiare.A.C. Situaţia fluxurilor de numerar . adică acele elemente care au o scadenţă sub trei luni. Filozofia US GAAP Conceptul de lichidităţi exclude soldul negativ al contului curent dar cuprinde cvasilichidităţi care au o scadenţă pe termen scurt. . noi vedem soluţia în dereglementarea formatelor şi denumirilor. Dobânzile şi dividendele neincluse la rezultate trebuie să fie clasate după natura lor.scutiri Litera şi spiritul IAS Nu sunt recunoscute scutiri. Prevederile UK GAAP Normele britanice dispun cuprinderea soldului negativ al contului curent în conceptul de lichidităţi dar exclud eventuali echivalenţi ai acestora. Prevederile US GAAP Se cunosc scutiri limitate pentru anumite entităţi de investiţii. Manualul I. concilierea realizându-se în baza adoptării de către companiile cotate a cadrului contabil conceptual internaţional. Excedentul fluxurilor de trezorerie reale faţă de totalurile constatate în rezultate este considerat ca o rambursare de capital şi este clasat după natura sa în fluxurile de trezorerie legate de activităţile de investiţii sau de finanţare. Armonizarea prevederilor standardelor O vedem posibilă numai în contextul definirii clare a conceptului de lichidităţi şi cvasilichidităţi. dividendele primite sau vărsate care sunt incluse în determinarea rezultatului net al exerciţiului trebuie să fie clasate drept fluxuri de trezorerie legate de activităţile de exploatare. Permite prezentarea pentru totalul lor net.

Nu recunoaşte scutirile. se dezvăluie şi prezintă elementele comparative pro-forma şi se fac ajustări retrospective pentru elemente specifice. însoţit de prezentarea elementelor comparative pro-forma în notele explicative. Corectarea erorilor fundamentale Litera şi spiritul IAS Regăsim prezente cele două tratamente autorizate de IAS 8: reformularea elementelor comparative sau includerea totalului rezultat din ajustări în contul de profit şi pierderi al anului curent. Dispoziţiile UK GAAP Stipulează reformularea elementelor comparative şi a profitului anului precedent nedistribuit ca dividende cuvenite acţionarilor. nedistribuit al anului precedent. Manualul I. scutiri limitate pentru anumite filiale şi anumite fonduri comune. potrivit referenţialului britanic. pro-forma în notele explicative. cât şi cuprinderea în venitul anului curent şi prezentarea de informaţii comparative. Litera US GAAP În general se include rezultatul modificărilor în contul de profit şi pierderi al anului curent. modificările de politici contabile sunt aplicate retrospectiv şi cifrele comparative trebuie recalculate. asemenea IAS-urilor. Trebuie să se prezinte o descriere a modificărilor de politică contabilă. Pentru unele excepţii.Dispoziţiile UK GAAP Se recunosc.C. Totodată.A. ca dividende acţionarilor.C. Posibilă conciliere Armonizarea prevederilor celor patru referenţiale studiate ar fi posibilă numai în condiţiile înţelegerii noţiunii de schimbare. . Prevederile normelor canadiene Nu există tratament alternativ. Schimbări în politicile contabile şi corectarea erorilor fundamentale Modificări ale politicii contabile Filozofia IAS Normele contabile internaţionale autorizează atât reformularea comparaţiilor şi ajustarea profitului iniţial. în sensul modificării şi al impactului pe care îl generează în politicile contabile adoptate de entitate.

O. Nu există tratament alternativ.C.C. Prevederile UK GAAP Sunt similare celor americane. Filozofia US GAAP Definirea controlului sau a procentajului de interes prin deţinerea majoritară a drepturilor de vot sau prin raport contractual.E. Schimbări în estimările contabile Tratamentul recomandat de IAS Aceste modificări trebuie raportate în contul de profit şi pierderi al perioadei curente. . S-au semnalat însă propuneri recente similare IAS-urilor. Situaţii financiare consolidate Definiţia filialei Litera şi spiritul IAS Definirea conceptului de filială sau companie subsidiară este bazată pe controlul exercitat asupra drepturilor de vot sau pe puterea în exercitarea unei influenţe considerabile. Manualul I.S.. mai degrabă. autorizând un singur tratament contabil aplicabil rectificării erorilor fundamentale. S. decât obligatoriu să se furnizeze aceste informaţii.A.. Retratarea greşelilor aduce cu sine o redresare a capitalurilor proprii şi cifrele prezentate la sfârşitul comparaţiei trebuie să fie recalculate.C. cel al reformulării elementelor comparative.O.C.Filozofia US GAAP Transmite soluţia aplicării unui singur tratament contabil. Prevederile US şi UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. etc. Poziţia normelor canadiene Natura şi valoarea unei schimbări într-o estimare contabilă al cărei efect este semnificativ trebuie să fie menţionate. Armonizarea standardelor O vedem posibilă şi realizabilă doar în condiţiile manifestării poziţiei şi altor organisme internaţionale interesate de reuşita acestui proces: I. Este de dorit.

Se cunosc îndrumări specifice publicate pentru consolidarea acordurilor de leasing şi totodată anumite criterii specifice trebuie întrunite pentru realizarea transferurilor de capital financiar. Entităţi cu scopuri speciale Filozofia IAS Se permite consolidarea acolo unde substanţa sau esenţa relaţiei sau a legăturii indică controlul.C. Entităţi care sunt excluse de la consolidare Litera şi spiritul IAS Normele contabile internaţionale prevăd excluderea de la consolidare numai în cazul în care există restricţii severe pe termen lung asupra drepturilor companiei mamă sau a filialelor achiziţionate şi date spre re-vânzare în viitorul apropiat.S. Litera şi spiritul US GAAP Normele americane permit consolidarea pe bază de riscuri şi recompense.. Nu cere explicit prezentarea unor asemenea informaţii. Prevederile UK GAAP Solicită consolidarea „cvasi filialelor”. Activităţile desfăşurate de acestea nu mai constituie justificări pentru necuprinderea în perimetrul de consolidare. un progres pe linia concilierii contabile internaţionale şi ne exprimăm speranţa regăsirii unui numitor comun. Armonizarea standardelor Considerăm propunerile recente aduse în atenţia F.A. . Norma generală cere ca o întreprindere să îşi consolideze toate filialele.A. precizând totuşi că aceste situaţii financiare sunt conforme cu principiile contabile general recunoscute. Filozofia referenţialului canadian Menţionează situaţii când nu este necesară întocmirea situaţiilor financiare consolidate.B. interesul organismelor în armonizare cu privire la punct aspect fiind totodată un aspect semnificativ al problemei.Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor.C. Manualul I. cu excepţia faptului că sunt neconsolidate.

C.Prevederile US. cota parte din fiecare din activele sale. cere ca un coîntreprinzător să înscrie. Aceleaşi norme solicită prezentarea distinctă a cotelor părţi din rezultatul de exploatare.C. considerată că există atunci când se deţine un procent de cel puţin 20% din drepturile de vot. precum şi impozitele determinate. Prezentarea sau dezvăluirea celei mai semnificative asocieri Prevederile IAS Normele contabile internaţionale nu solicită aşa ceva. autorizând utilizarea metodei valorilor extinse. Filozofia US GAAP Presupune utilizarea aceleiaşi metode dar cu indicarea cotelor părţi în rezultatul societăţilor. din pasive. Normele canadiene Manualul I. Dispoziţiile UK GAAP Normele contabile britanice solicită dovada exercitării unei influenţe notabile. în opoziţie cu IAS şi standardele americane. din venituri şi din cheltuieli stabilită conform metodei de consolidare proporţională Indicaţiile UK GAAP Sunt diferite de cele prezentate mai sus.C. direct sau în mod indirect întro entitate şi afacerile derulate de aceasta.A. rând pe rând la poziţiile corespunzătoare ale situaţiilor sale financiare.A. ceea ce este un „punct” câştigat. UK GAAP şi a Manualului I. indicându-se cotele părţi în rezultatul societăţilor puse în echivalenţă. Definirea conceptului de „asociere” Filozofia IAS Este bazată pe influenţa semnificativă sau notabilă. Prevederile US GAAP şi ale normelor canadiene Sunt asemănătoare IAS-urilor. Sunt similare IAS-urilor. în lupta pentru concilierea contabilă internaţională dusă în interesul investitorilor. elementele excepţionale. . Prezentarea rezultatelor asocierii Recomandarea IAS Se utilizează metoda punerii în echivalenţă.C. după impozitare.

deşi geografic şi politic sunt asociate frecvent cu opţiunile americane. a activelor.A. Totodată. Manualul I. ci de reevaluare a titlurilor. standardele americane au introdus obligativitatea furnizării de informaţii detaliate asupra capitalului asociaţilor cei mai semnificativi. metoda consolidării prin integrare proporţională nu este permisă.A.Filozofia US GAAP şi a normelor canadiene În antiteză cu litera IAS. cât şi cea a punerii în echivalenţă. chiar dacă ea nu este recunoscută ca metodă de consolidare. Dispoziţiile UK GAAP Sunt asemănătoare normelor americane. există încă divergenţe referitoare la semnificaţia conceptului de control. datoriilor şi rezultatelor acestora.C. . ei neadmiţând ca participaţiile care nu conferă majoritatea drepturilor de vot să fie consolidate prin integrare globală. de unde necesitatea unei concilieri între referenţialele amintite. astfel s-a văzut că spre deosebire de viziunea I. Prevederile US GAAP Studiul întreprins indică utilizarea cu preponderenţă a metodei punerii în echivalenţă. Autorizează în special metoda integrării proporţionale. Dispoziţiile UK GAAP Indică utilizarea metodei punerii în echivalenţă. normalizatorii americani au o concepţie mai restrictivă privind controlul. Concluzii desprinse în perspectiva unei armonizări a standardelor de referinţă La nivel internaţional. Prezentarea întreprinderilor de tip „joint-venture” Litera şi spiritul IAS Conform IAS 28 şi IAS 31 sunt permise în vederea consolidării atât metoda integrării proporţionale. iar britanicii în unele aspecte par şi mai conservatori.S. Iată deci. în cazul de faţă semnalăm o divergenţă între cele două referenţiale anglosaxone. situându-se mai aproape de litera IAS-urilor.B..C. în interesul companiilor cotate care cel mai adesea sunt şi supuse consolidării.

C. elementele monetare se evaluează la cursul de schimb existent în momentul întocmirii bilanţului iar cele nemonetare se raportează de regulă la costul istoric. la dispoziţia filialei. înainte de efectuarea translatării.Efectele variaţiilor cursurilor monedelor străine Companii individuale Recomandarea IAS A se efectua translatarea tranzacţiilor la cursul de schimb din data efectuării acestora. Tratamentul contabil al elementelor nemonetare este similar referenţialului internaţional.A. ceea ce se constituie din nou într-un „punct” câştigat în lupta pentru „câştigarea” concilierii contabile internaţionale.C. dar se pot utiliza cursurile de închidere pentru contul de profit şi pierdere. Entităţi străine care raportează situaţii financiare consolidate Filozofia IAS Constă în utilizarea cursului de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar pentru raportarea bilanţieră şi un curs de schimb mediu pentru întocmirea contului de profit şi pierdere. Dispoziţiile Manualului I. . Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. Solicită ca aceste câştiguri şi pierderi din schimb valutar să fie reportate şi amortizate pe durata de viaţă rămasă a elementului monetar pe termen lung. Diferenţele de schimb valutar afectează capitalul sau se includ la câştiguri ori pierderi. Litera şi spiritul US GAAP Prevederile normelor contabile americane sunt similare IAS-urilor. Hiperinflaţie . Prevederile US şi UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. aparţinând unei entităţi străine.entităţi străine Filozofia IAS IAS 21 şi IAS 29 autorizează ajustarea situaţiilor financiare locale ale entităţii străine. la nivelele costului curent. Diferenţele de curs valutar se recunosc în situaţia tuturor câştigurilor şi pierderilor contabilizate. Normele canadiene Permit să fie convertite în timpul închiderii exerciţiului toate abaterile de achiziţie şi ajustările valorilor juste.

Nu este tratată problema grupărilor de întreprinderi realizate prin metoda punerii în comun a intereselor. fie cea a US GAAP-urilor.Prevederile US GAAP Introduc retratarea situaţiilor financiare întocmite în moneda locală. al preluării unei datorii sau al emisiunii de titluri de capitaluri proprii. Solicită utilizarea metodei de achiziţionare pentru toate regrupările de întreprinderi.C. o achiziţie este o grupare de întreprinderi. cumpărătorul. În iunie 2001. toate combinaţiile sau grupările de întreprinderi sunt achiziţii. organismul american de normalizare a adoptat norma FAS 141 „Contabilizarea grupărilor de întreprinderi”. în schimbul unui transfer de active. Grupări (combinări) de întreprinderi Tipologii Litera şi spiritul IAS Conform IAS 22 „Grupări de întreprinderi”. referitoare la tratamentul grupărilor de întreprinderi. în mod implicit. Referenţialul canadian Solicită utilizarea metodei temporale.C. Schimbarea intervenită în contabilitatea americană. modalitatea cea mai obişnuită de grupare este achiziţia. este foarte mult restricţionată. prin care interzice contabilizarea grupărilor de întreprinderi prin metoda punerii în comun a intereselor. Filozofia UK GAAP Potrivit standardelor britanice se adoptă fie metoda autorizată de IAS. aşteptări privind evoluţia referenţialului contabil internaţional în aceeaşi direcţie. numită întreprindere achiziţionată. folosind moneda de referinţă ca monedă funcţională. Nu tratează situaţiile în care o economie încetează să mai fie hiperinflaţionistă. în care una dintre întreprinderi.A. ia sub control activul net şi activităţile unei alte întreprinderi. Filozofia US GAAP În baza referenţialului contabil american. . Potrivit acestei norme. Indicaţiile Manualului I. Totodată. gruparea de întreprinderi rezultată prin punerea în comun de interese. creează. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor.

Atunci când decontarea contraprestaţiei pentru achiziţie este amânată. să fie tratate cu titlu de operaţie care se referă la capitalurile proprii. însă se observă o recunoaştere mai puţin stringentă a criteriilor cu privire la planificarea implementării planului. ocazionate în timpul unei achiziţii. dacă sunt întrunite criteriile specifice referitoare la planurile de restructurare. Normele canadiene Solicită ca aceste cheltuieli de înregistrare şi de emitere de acţiuni date „în schimb”. Acestea pot fi raportate la valoarea lor justă. pentru ajustarea valorilor juste afectând goodwill-ul. Modificări ulterioare ale costului de achiziţie Litera şi spiritul IAS Costul de achiziţie trebuie să fie ajustat atunci când o eventualitate ce afectează mărimea preţului de achiziţie se realizează posterior datei achiziţiei. Valorile juste ale elementelor pot fi ajustate faţă de goodwill. la data operaţiei de schimb. Reluările provizioanelor constituite pentru achiziţii întotdeauna ajustează goodwill-ul. însă există reguli specifice pentru cercetarea şi dezvoltarea achiziţiilor în curs. cu excepţia faptului că sunt permise foarte puţine provizioane legate de achiziţie. astfel încât plata sumei în cauză este probabilă şi se poate efectua o estimare fiabilă a acesteia. plus orice costuri direct atribuibile achiziţiei. Ajustările ulterioare care survin sunt recunoscute în contul de profit şi pierderi. care se referă în exclusivitate la entităţile achiziţionate. Activele monetare acordate şi datoriile asumate sunt evaluate la valoarea lor justă la data operaţiei de schimb. Orice excedent. până la sfârşitul anului după achiziţie. a altor contraprestaţii consimţite de cumpărător. Prevederile US GAAP Sunt similare IAS-urilor. la data schimbului. Pot avea loc unele închideri de întreprinderi şi datorii generate de restructurare. şi nu valoarea nominală a acesteia.Metoda costului de achiziţie Filozofia IAS Costul de achiziţie este mărimea lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi vărsate sau valoarea justă. Prevederile US GAAP Sunt similare IAS-urilor prin faptul că se alocă o perioadă de un an după data achiziţiei. Normele referitoare la planurile de restructurare sunt similare IASurilor. în schimbul controlului asupra activelor nete ale celeilalte întreprinderi. dacă sunt disponibile dovezi suplimentare ale valorilor. costul de achiziţie este valoarea actualizată a contraprestaţiei respective. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. a părţii de interes a cumpărătorului în valorile juste ale activelor şi datoriilor .

În celelalte cazuri.C. Orice surplus rezidual trebuie să fie prezentat cu titlu de câştig extraordinar. Manualul I. în momentul în care ele satisfac aceste criterii. activele de impozite amânate. criteriile de recunoaştere. Metoda costului de achiziţie . Valorile contabile ale activelor şi datoriilor identificabile achiziţionate trebuie să fie ajustate atunci când. trebuie să fie contabilizate ulterior. . cu excepţia faptului că sunt permise foarte puţine provizioane pentru achiziţii. activele plătite în avans la regimurile de avantaje sociale viitoare. reprezintă un fond comercial negativ. Solicită ca surplusul valorii juste a activului net dobândit la costul de achiziţie să fie repartizat astfel încât să se reducă proporţional valorile atribuite tuturor activelor dobândite. Identificarea sau schimbările ulterioare în valoarea activelor şi datoriilor identificabile Filozofia IAS Activele şi datoriile identificabile. Filozofia US GAAP De regulă ele se raportează la cota de pre-achiziţie care incumbă valoarea activelor nete. la data achiziţiei. Dispoziţiile UK GAAP Sunt asemănătoare IAS-urilor. până când excedentul este eliminat. care sunt achiziţionate dar nu satisfac. indicaţii complementare permit estimarea mărimilor afectate acestor active şi datorii identificabile cu ocazia contabilizării iniţiale a achiziţiei. ajustările operate asupra activelor şi datoriilor identificabile trebuie să fie contabilizate la venituri sau la cheltuieli.A. mai puţin activele financiare (altele decât participările contabilizate la valori de consolidare). posterior achiziţiei. activele destinate să fie vândute. Prevederile US GAAP şi a normelor canadiene Nu sunt recunoscute până în momentul cunoaşterii şi determinării în mod credibil a valorii activelor. şi orice alt activ pe termen scurt.C. faţă de costul de achiziţie. interesele minoritare la achiziţie trebuie recunoscute la valoarea justă a activelor nete sau la cota de pre-achiziţie care incumbă valoarea activelor nete. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor.identificabile achiziţionate.interese minoritare Litera şi spiritul IAS Conform referenţialului internaţional. datoriilor respective. Tratamentul contabil al provizioanelor pentru achiziţii este similar IAS-urilor.

goodwill Litera şi spiritul IAS Normele contabile internaţionale prevăd capitalizarea şi amortizarea fondului comercial pe durata vieţii sale utile. dar oferă şi informaţii suplimentare referitoare la motivaţia achiziţionării. Metoda costului de achiziţie . Metoda costului de achiziţie . informaţii despre orice repartizare a costului de achiziţie nedusă la termen. dar care sunt importante luate în ansamblul lor..C. prezentate separat pentru activele necorporale amortizabile şi neamortizabile. rezumatul valorilor juste ale activelor şi datoriilor achiziţionate. valoarea totală a abaterii de achiziţie şi totalul deductibil fiscal. informaţii despre o serie de regrupări de întreprinderi terminate de-a lungul exerciţiului care sunt fără importanţă luate individual. valoarea totală atribuită şi valoarea atribuită fiecărei mari categorii de active necorporale. . sunt solicitate următoarele informaţii: un bilanţ consolidat care să arate valoarea atribuită fiecărei mari categorii de active şi de pasive luate în sarcină. Prevederile US GAAP Standardele contabile americane sunt similare IAS-urilor. Prevederile normelor contabile canadiene Solicită ca partea de drepturi minoritare să fie calculată pornind de la valori contabile care figurează în situaţiile filialei.C. precum şi impactul asupra rezultatelor şi poziţiei financiare a achizitorului. cât şi data achiziţionării. Instituţiile publice trebuie de asemenea să prezinte informaţii cu privire la contul de profit şi pierderi pro-forma.A. precum şi alte detalii sunt conferite asupra alocaţiilor. ca şi când achiziţia ar fi avut loc la începutul perioadei efectuării comparaţiilor. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. ajustările valorilor juste şi valorile juste ale activelor şi datoriilor achiziţionate. în mod normal nu mai mult de 20 de ani. metoda contabilă folosită pentru achiziţie. dar trebuie prezentat şi un tabel cuprinzând: valorile contabile ale elementelor. Normele canadiene Conform Manualului I.Dispoziţiile UK GAAP Se raportează la cota parte a valorii juste a activelor nete.prezentarea informaţiilor Filozofia IAS Prezentările cuprind: nume şi descrieri ale entităţilor combinate sau grupate.

aşteptări privind evoluţia referenţialului contabil internaţional în aceeaşi direcţie. Nu permite amortizarea unei abateri de achiziţie. Aceste două „tabere” opozabile vor trebui să cadă la înţelegere şi să stabilească un tratament uniform. Aceasta trebuie să fie supusă unui test de depreciere la un nivel al întreprinderii numit unitate de exploatare.C. în mod implicit. dacă va fi corect aplicat. apariţia unei cheltuieli cu deprecierea fondului comercial poate reprezenta un semnal important privind declinul afacerii. dar nu acelaşi lucru îl putem spune despre armonizarea dintre IAS şi aceste standarde.Filozofia US GAAP În iunie 2001. O pierdere de valoare trebuie să fie constatată pentru o abatere de achiziţie atunci când valoarea justă a abaterii este inferioară valorii sale contabile. Totuşi standardele britanice sunt în acord cu normele internaţionale. Specialiştii consideră că. care schimbă în mod radical tratamentul fondului comercial. Pe urmele consensului Se observă convergenţa normelor americane cu a celor canadiene. cel mai târziu până în 2005. referitoare la tratamentul fondului comercial. adică a fondului comercial.C. Modificarea intervenită în contabilitatea americană. fondul comercial achiziţionat reprezintă un activ care nu se amortizează. În conformitate cu noua normă. .A. Prevederile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. O pierdere de valoare nu trebuie să facă obiectul unor reluări dacă valoarea justă creşte ulterior. Astfel. organismul american de normalizare a adoptat norma FAS 142 „Contabilizarea fondului comercial şi a activelor necorporale”. bazat pe valoarea justă a unităţii de raportare. testul de depreciere va furniza utilizatorilor de date contabile mai multe informaţii decât un sistem arbitrar de amortizare. deşi în anumite împrejurări se poate utiliza durata de viaţă nedeterminată. creează. Cuvântul Manualului I. Întreprinderile vor efectua însă anual un test de depreciere a acestui activ.

trebuie să fie imputată asupra capitalurilor proprii. Prevederile UK GAAP Este autorizată recunoaşterea ca fond comercial negativ. pe durata de utilitate rămasă a activelor amortizabile identificabile achiziţionate. ce pot să fie evaluate în mod fiabil. corectată numai cu retratările de omogenizare a metodelor contabile ale întreprinderilor ce se grupează şi de aplicare a . aceasta adoptă un ansamblu unic şi uniform de metode contabile.goodwill negativ Filozofia IAS În măsura în care fondul comercial negativ corespunde pierderilor viitoare aşteptate identificate în planul de achiziţie al cumpărătorului. la data achiziţiei. în contul de profit şi pierderi. atunci când sunt contabilizate pierderile şi cheltuielile viitoare. entitatea grupată contabilizează activele. Orice exces se recunoaşte în contul de profit şi pierdere ca şi câştig extraordinar. datoriile şi capitalurile proprii ale întreprinderilor care se grupează la valoarea lor contabilă. de maniera următoare: • mărimea fondului comercial negativ. ca şi când ele ar fi fost grupate din momentul deschiderii primului exerciţiu prezentat. cu anumite excepţii. dar în acelaşi timp se produce recunoaşterea şi în contul de profit şi pierdere. pe de o parte. pe de altă parte. În consecinţă. acesta trebuie contabilizat la venituri. pentru exerciţiul în cursul căruia se produce gruparea şi pentru exerciţiile prezentate cu titlu comparativ. Metoda punerii în comun a intereselor Filozofia IAS Atunci când se aplică metoda punerii în comun a intereselor. • mărimea fondului comercial negativ care depăşeşte valorile juste ale activelor nemonetare achiziţionate trebuie să fie contabilizată imediat la venituri.Metoda costului de achiziţie . care nu depăşeşte valorile juste ale activelor nemonetare achiziţionate. dar care nu reprezintă la data achiziţiei datorii identificabile. Deoarece o punere în comun de interese conduce la o singură întreprindere grupată. care pot să fie evaluate în mod fiabil. Orice exces peste valoarea justă a unor asemenea active se recunoaşte în contul de profit şi pierdere pe perioada care este probabil a beneficia de ea. în contul de profit şi pierdere. Dacă fondul comercial negativ nu corespunde pierderilor viitoare aşteptate identificabile. pentru conectarea acestuia cu deprecierea activelor nemonetare. Dispoziţiile US GAAP şi a normelor canadiene Potrivit normelor contabile americane. trebuie să fie contabilizată la venituri. elementele situaţiilor financiare ale societăţilor care se grupează trebuie să fie incluse în situaţiile financiare ale întreprinderilor grupate. Orice diferenţă între mărimea înregistrată drept capital emis plus orice complement de preţ sub formă de trezorerie sau sub forma altor active. în mod sistematic. această fracţiune a fondului comercial negativ trebuie contabilizată la venituri. se reduc proporţional valorile juste atribuite activelor non-curente. şi mărimea înregistrată în calitate de capital achiziţionat.

acestor metode la ansamblul exerciţiilor prezentate. Cu acest prilej, nu se contabilizează nici fond comercial, nici fond comercial negativ. De asemenea, efectele operaţiilor între întreprinderile ce se grupează, indiferent că ele se produc înainte sau după punerea în comun a intereselor, sunt eliminate cu ocazia întocmirii situaţiilor financiare ale entităţii grupate. Prevederile US GAAP Normele americane interzic utilizarea acestei metode. Dispoziţiile UK GAAP Cuprind restricţii similare, dar nu chiar atât de drastice ca IAS. Normele canadiene Manualul I.C.C.A. nu aminteşte deloc această metodă. Recunoaşterea veniturilor Litera şi spiritul IAS Veniturile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când apare un flux brut de beneficii economice primite de întreprindere, în cursul desfăşurării activităţilor normale, flux care se materializează prin creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât prin contribuţiile participanţilor la capital (IAS 18, par. 7). Veniturile au fost generate de creşteri de active sau diminuări de datorii, în cursul perioadei de referinţă. O altă condiţie esenţială pentru recunoaşterea veniturilor este evaluarea credibilă.27 Filozofia US GAAP Se cunosc patru criterii cheie, care trebuie îndeplinite simultan pentru ca veniturile să poată fi recunoscute şi mai apoi evaluate. În principal, criteriile de recunoaştere sunt similare IAS. Pot fi identificate însă şi îndrumări detaliate oferite pentru tranzacţiile specifice, în vederea unei mai uşoare recunoaşteri şi pentru facilitarea evaluării veniturilor. Prevederile UK GAAP În Marea Britanie nu există un standard specific dedicat contabilizării veniturilor, dar practica contabilă a acestora dovedeşte că aceasta urmează îndeaproape filosofia IAS. Litera Manualului I.C.C.A. Criteriile de constatare/recunoaştere a veniturilor sunt sensibil aceleaşi, doar că nu este vorba despre măsurarea costurilor relative la operaţie.

27

„Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaŃiilor financiare”, par. 92-93

Contractele de construcţii Filozofia IAS Prin contract de construcţii se înţelege un „contract negociat în mod particular pentru construirea unui activ sau a unui grup de active…, intercorelate în ceea ce priveşte proiectarea, tehnologia şi funcţionarea sau scopul ori utilitatea lor”. 28 Veniturile asociate contractelor de construcţii cuprind: valoarea iniţială a veniturilor stabilite prin contract, precum şi variaţiile în condiţiile de derulare a contractului, în limita sumei probabile a venitului, dacă acesta poate fi credibil evaluat29. Atunci când rezultatul unui contract de construcţii poate fi estimat în mod credibil, costurile şi veniturile trebuie recunoscute în funcţie de stadiul activităţii contractuale la data bilanţului. Procesul se bazează pe metoda procentului de execuţie a contractului. Conform acestei metode, stadiul atins de lucrările în curs se determină fie prin calculul proporţiei costurilor contractuale suportate pentru munca prestată la timp în totalul costurilor contractuale estimate, fie prin studii asupra muncii prestate, fie prin definitivarea proporţiei fizice a activităţilor contractuale. Metoda definitivării contractului limitează evaluarea lucrărilor realizate la nivelul valorii cheltuielilor suportate şi susceptibile a fi recuperate de la client. Metoda procentului de execuţie a lucrărilor este mai aproape de spiritul IAS, răspunzând mai bine principiului conectării cheltuielilor cu veniturile, fiind cea agreată de IAS 11. Metoda definitivării contractului se bazează pe principiul prudenţei. Prevederile US GAAP Sunt similare în multe privinţe IAS-urilor, fiind permisă şi utilizată şi metoda definitivării contractului. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. Normele canadiene Nu există capitol comparabil cu IAS 11 în Manualul I.C.C.A.. Totuşi Manualul se ocupă de problematica contractelor de construcţii, dar nu într-o manieră similară cu referenţialul internaţional. Capitolul 3400 din Manualul I.C.C.A., nu are nici o dispoziţie asemănătoare referitoare la recunoaşterea rezultatelor contractelor de construcţii. Prin urmare, nici un venit şi nici o cheltuială nu sunt constatate înaintea terminării lucrării când întregul contract dobândeşte un grad de siguranţă considerabil în ceea ce priveşte măsura rezultatului câştigat. Recunoaşterea cheltuielilor Litera şi spiritul IAS Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când apare o reducere de beneficii economice viitoare, aferente diminuării unui activ sau creşterii
28 29

IAS 11, par. 3 IAS 11, par. 11

unei datorii, în cursul desfăşurării activităţilor normale. Reducerea de beneficii viitoare se materializează prin diminuări ale capitalurilor proprii, altele decât prin distribuţiile către participanţii la capital30. O altă condiţie esenţială pentru recunoaşterea cheltuielilor este evaluarea lor credibilă. Potrivit Cadrului general al IAS, în categoria cheltuielilor se mai includ şi pierderile realizate, cum ar fi cele din dezastre sau din exproprieri de active, precum şi pierderile nerealizate, cum ar fi cele din modificarea valorii juste a unor active sau din modificarea cursului de schimb valutar. Pierderile se evidenţiază distinct în contul de profit şi pierdere. Prevederile US, UK GAAP şi a normelor canadiene Sunt asemănătoare IAS-urilor. Costurile îndatorării Filozofia adoptată de IAS Conform IAS 23, costurile îndatorării cuprind: dobânzile şi alte cheltuieli suportate de o întreprindere în legătură cu împrumuturile de fonduri. Conform tratamentului de bază stipulat de IAS 23, costurile îndatorării trebuie înregistrate ca o cheltuială a perioadei în care au apărut. Conform tratamentului alternativ, costurile îndatorării trebuie înregistrate ca o cheltuială în perioada în care sunt suportate, cu excepţia celor care sunt capitalizate. Astfel, costurile îndatorării care sunt direct atribuibile achiziţiei, construcţiei sau producţiei unui activ pe termen lung trebuie capitalizate ca parte a costului acelui activ. Dispoziţiile US, UK GAAP şi a Manualului I.C.C.A. Sunt similare IAS-urilor. Beneficiile angajaţilor Costurile legate de pensii Litera şi spiritul IAS Normele contabile internaţionale acordă atenţie şi aspectelor legate de remunerarea capitalului uman. În acest sens au fost elaborate două standarde: IAS 19 „Beneficiile angajaţilor” şi IAS 26 „Contabilitatea şi raportarea planurilor de pensii”. Beneficiile angajatului se referă la toate formele de recompensare oferite de întreprinderi, în schimbul serviciilor prestate de angajaţi. Beneficiile pe termen scurt ale angajatului reprezintă beneficiile angajatului, care sunt datorate în întregime în cursul unei perioade de 12 luni, după sfârşitul exerciţiului financiar în care angajaţii au prestat aceste servicii. Beneficiile post-angajare (pensiile) sunt beneficiile angajaţilor, altele decât cele pentru încheierea activităţii sau compensări în acţiuni, care sunt plătibile după încheierea perioadei de angajare. Planurile de pensii sau beneficiile post-angajare reprezintă
30

„Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaŃiilor financiare, par. 78-80”.

contractele oficiale sau neoficiale prin care o întreprindere asigură, pentru unul sau mai mulţi angajaţi, beneficii post-angajare, pensiile. Dispoziţiile IAS Sunt similare IAS-urilor, cu toate că există mai multe diferenţe mărunte sau minore, între cele două referenţiale. Indicaţiile UK GAAP Similare IAS-urilor sunt noile standarde adoptate de A.S.B., cu unele deosebiri. Surplusul sau deficitul beneficiului ce revine angajaţilor determinat în raport de activele ce figurează în planurile de pensii trebuie imediat recunoscut în Situaţia tuturor câştigurilor şi pierderilor contabilizate. Normele canadiene Litera Manualului cu privire la acest aspect contabil nu se aplică avantajelor pe care le furnizează o entitate salariaţilor săi pe parcursul unei perioade active. Se concentrează totuşi, mai degrabă asupra problemelor de cognoscibilitate a avantajelor câştigate de către salariaţii activi care vor fi într-adevăr furnizate atunci când vor înceta să mai fie activi, şi dacă avantajele sunt drepturi dobândite sau se acumulează. Beneficii (compensări) în acţiuni, ale angajaţilor Litera şi spiritul IAS Beneficii (compensări) sub forma participării la capitalurile proprii sunt beneficii ale angajatului în care: • angajaţii sunt îndreptăţiţi să primească instrumente financiare de capital propriu, emise de întreprindere sau societatea mamă; • suma obligaţiei întreprinderii către angajaţi depinde de preţul viitor al instrumentelor financiare de capital propriu, emise de către întreprindere. Sunt necesare dezvăluiri ale informaţiilor, dar nu se oferă îndrumare pentru recunoaştere şi evaluare. Filozofia US GAAP şi a Manualului I.C.C.A. Se cunosc două metode alternative pentru determinarea costului compensărilor: valoarea intrinsecă, respectiv preţul de piaţă existent la data efectuării măsurătorilor mai mic decât contribuţia oricărui angajat sau valoarea justă a elementului, determinată folosind modelul preţului opţional. Se va recunoaşte costul cotelor de recompense sau opţiuni pe perioada performanţei sau a prestaţiei angajatului. Dispoziţiile UK GAAP Costul compensărilor se determină în raport de valoarea intrinsecă a acţiunilor. Se va recunoaşte acest cost al recompensărilor imediat, numai dacă nu există alte restricţii impuse de viitoare condiţii de asistenţă.

Active Active necorporale achiziţionate Filozofia IAS Potrivit IAS 38, par. 7 activele necorporale sunt definite ca fiind activele nemonetare identificabile, fără suport material şi deţinute în scopul utilizării în cadrul producţiei sau aprovizionării cu bunuri sau furnizării de servicii, pentru închiriere sau administraţie. Recunoaşterea unui activ necorporal se face numai dacă se estimează că beneficiile viitoare, atribuite respectivului activ, vor fi obţinute de entitate şi costul activului poate fi în mod credibil evaluat.31 Întreprinderea va estima obţinerea beneficiilor economice viitoare pe baza presupunerilor rezonabile şi care iau în considerare setul de condiţii economice care vor exista pe parcursul vieţii utile a activului. Se face apel la raţionamentul profesional pentru recunoaşterea unui asemenea activ, procedându-se la capitalizare numai dacă se întrunesc criteriile de recunoaştere. Activele necorporale trebuie amortizate pe durata vieţii lor utile, care în mod normal nu depăşeşte 20 de ani. Sunt permise reevaluări numai în cazuri rare. Dispoziţiile US GAAP Normele contabile americane prevăd capitalizarea elementelor nemateriale şi amortizarea activelor pe parcursul vieţii lor utile, recurgându-se şi la revizuirea acestor durate. Activelor necorporale li se poate atribui de asemenea o viaţă utilă nedefinită, acestea în asemenea situaţii netrebuind a fi amortizate ci revizuite cel puţin anual. Sunt permise reevaluările. Litera UK GAAP În linii mari normele britanice sunt asemănătoare IAS-urilor, deşi se poate folosi durata de viaţă nedeterminată în cazuri rare. Indicaţiile normelor canadiene Solicită ca activele necorporale să fie evaluate la cost istoric, şi nu permite nici un alt tratament alternativ. Solicită ca un activ necorporal să fie amortizat pe durata sa de viaţă utilă, numai să se considere nedeterminată durata sa de viaţă, în care caz el, trebuie să fie supus unui test de depreciere cel puţin în fiecare an. Se prevede ca un activ necorporal amortizabil să fie supus unui test de depreciere, conform dispoziţiilor care se referă la reducerile de valoare care indică că este necesar să se efectueze o estimare a valorii de acoperire nete în singurele cazuri când conjunctura indică faptul că fluxurile de trezorerie viitoare nete estimative aferente unei imobilizări corporale ar putea fi inferioară valorii sale contabile nete după deducerea provizioanelor pentru cheltuieli de amplasament a imobilizării şi a restaurării locurilor şi după deducerea impozitelor viitoare. Un activ necorporal neamortizabil trebuie să fie supus unui test de depreciere cel puţin în fiecare an, pe baza unei comparări a valorii juste şi a valorii sale contabile.
31

IAS 38, par. 19

Imobilizările necorporale generate intern Filozofia IAS Uneori, este dificil să se aprecieze dacă o imobilizare necorporală generată intern îndeplineşte condiţiile pentru a fi contabilizată. În unele cazuri, costul pentru a genera intern o imobilizare necorporală nu poate fi distins de costul pentru menţinerea sau creşterea goodwill-ului generat intern sau de costul pentru conducerea afacerilor curente. Pentru a aprecia dacă o imobilizare necorporală generată intern satisface criteriile de contabilizare, o întreprindere clasifică procesul de creare a imobilizării în: • o fază de cercetare; şi • o fază de dezvoltare. Termenii de „faza de cercetare” şi „fază de dezvoltare” au o semnificaţie mai largă în cadrul normei IAS 38. Dacă o întreprindere nu poate să distingă faza de cercetare de faza de dezvoltare a unui proiect intern, ce vizează crearea unei imobilizări necorporale, ea tratează cheltuiala în numele proiectului ca şi când ar fi fost angajată numai cu ocazia fazei de cercetare. Nici un activ necorporal provenit din cercetare nu trebuie recunoscut. Cheltuiala de cercetare trebuie recunoscută ca o cheltuială, atunci când ea este angajată. Un activ necorporal provenit din dezvoltare trebuie să fie recunoscut dacă şi numai dacă toate criteriile sunt îndeplinite. Dispoziţiile US GAAP Normele contabile americane dispun capitalizarea unor costuri privind software-ul şi dezvoltarea paginilor web, spre deosebire de IAS-uri. Filozofia UK GAAP O entitate poate opta pentru capitalizarea activelor necorporale generate intern, altele decât cheltuielile de cercetare şi dezvoltare, atunci când există o piaţă a acestora. Potrivit normelor britanice, criteriile de recunoaştere nu sunt la fel de stricte ca IASurile. Manualul I.C.C.A. Nu face referire la acest aspect legat de capitalizarea imobilizărilor necorporale generate sau obţinute din efort propriu. Contractele de leasing Clasificarea contractelor Litera şi spiritul IAS În pachetul de norme elaborat de organismul internaţional, norma IAS 17 „Contractele de locaţie” ne atrage atenţia asupra diferitelor politici şi opţiuni contabile, în contextul „marelui război” de supremaţie, între realitatea economică şi natura juridică a tranzacţiilor şi altor evenimente. Cazul cel mai frecvent evocat pentru exemplificarea

Într-un contract de locaţie-finanţare. un contract de locaţie finanţare este un contract de locaţie care are ca efect transferarea la locatar a cvasitotalităţii riscurilor şi avantajelor inerente proprietăţii unui activ. adoptată de norma IAS 17. în consecinţă el contabilizează încasările în numele locaţiei. . dar există cerinţe mult mai ample. sau nu. repartizate în două componente: partea de recuperare a creanţelor şi veniturile financiare. a principiului prevalenţei economicului asupra juridicului este cel al contractelor de locaţie-finanţare. Dispoziţiile UK GAAP Sunt asemănătoare IAS-urilor. Conform IAS 17. Prevederile US GAAP şi a normelor canadiene Sunt asemănătoare IAS-urilor.aplicării. reflectate în contabilitatea locatorului Filozofia IAS Pentru locator. însă se cunosc reguli specifice care se cer a fi urmate pentru determinarea efectului de levier. La sfârşitul contractului. pentru remunerarea investiţiei şi serviciile sale. se utilizează metoda investiţiilor nete (post-impozitare). Dispoziţiile US GAAP şi a normelor canadiene Sunt similare IAS-urilor. poate să intervină sau nu transferul de proprietate. dezvoltate de formă. operaţia generată de o locaţie-finanţare este tratată ca o operaţie de investiţii. Clasificarea contractelor de locaţie. Indicaţiile UK GAAP Prezentarea este asemănătoare IAS-urilor. Contabilizarea veniturilor financiare trebuie să se efectueze pe baza unei formule care să traducă o rată constantă de rentabilitate periodică. Contractele de locaţie . redevenţele.finanţare. este orice contract de locaţie care nu răspunde definiţiei unui contract de locaţie-finanţare. Un contract de locaţie simplă. De regulă. aşa cum se prevede în contractul de locaţie-finanţare. dar baza de evaluare diferă. referitoare la investiţia netă reziduală a locatorului. pentru alocarea câştigurilor nete. se bazează pe gradul de imputare la locator sau la locatar a riscurilor şi avantajelor inerente proprietăţii unui activ închiriat. locatorul transferă cavsitotalitatea riscurilor şi avantajelor inerente proprietăţii legale. şi să le prezinte în categoria creanţelor pentru mărimea corespunzătoare investiţiei nete. El trebuie să contabilizeze în bilanţul său activele deţinute în virtutea contractului. numit şi contract de locaţie exploatare.

pentru a obţine câştiguri din închirieri sau pentru creşterea capitalului. Indicaţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. fabrici şi echipamente Evaluare Filozofia IAS De regulă se utilizează costul istoric. prin astfel de imobilizări se înţeleg acele proprietăţi. în anumite circumstanţe. dar sunt permise şi reevaluări. Necesită ca. pentru contractele de locaţie care se referă în acelaşi timp la un teren şi la o clădire.C. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. Conciliere contabilă . reevaluările nu sunt permise. Considerăm alternativa propusă de normele contabile internaţionale justificată în condiţiile funcţionării economiei mondiale de astăzi şi sperăm în ajustarea normelor FAS după cele internaţionale. care pot fi calificate aici.A. Investiţiile imobiliare Filozofia IAS Potrivit IAS 40 „Investiţii imobiliare”. Filozofia US GAAP şi a normelor canadiene Normele contabile americane introduc obligativitatea capitalizării costurilor îndatorării. Dispoziţiile US GAAP Potrivit normelor contabile americane. să se considere separat terenul de clădire în vederea determinării fracţiunii relative a contractului fiecăruia urmând a fi tratat ca un contract de locaţie-finanţare sau ca un contract de locaţie-exploatare. terenuri şi clădiri sau părţi ale acestora. Prevederile Manualului I. Similar normelor americane. reevaluările nu sunt permise.alternative Se ridică problema realizării acordului între referenţialul internaţional şi cel american. acesta din urmă dovedindu-se mai restrictiv. De asemenea.C. se cer frecvente evaluări ale întregii clase (sau grupe) de active corporale. recunoscându-se doar regula costului istoric. Capitalizarea costurilor îndatorării Filozofia IAS Capitalizarea acestor costuri este permisă pentru acele active. şi nu . care sunt deţinute de proprietar sau locatar.Proprietăţi. când acestea sunt legate de construcţia anumitor active.

exceptând situaţia în care activul ar fi fost contabilizat la o mărime reevaluată. fie conform modelului costului. Cuvântul referenţialului canadian Nu există capitol în Manualul I. Ulterior recunoaşterii iniţiale.S.A. Totuşi. iar valoarea recuperabilă este valoarea cea mai mare dintre preţul net de vânzare al activului în cauză şi valoarea sa de utilitate.C. fără a se ţine cont de deprecierea acestora. par. relativă la acest bun.pentru a fi utilizate în producţia sau comercializarea de bunuri şi servicii sau pentru a fi vândute în cadrul activităţii obişnuite. după deducerea sumei amortizărilor şi sumei pierderilor de valoare. 17 .) a aprobat norma IAS 36 „Deprecierea activelor”. Consiliul I. iar modificările valorii juste vor genera cheltuieli sau venituri ale perioadei. Filozofia UK GAAP Investiţiile imobiliare se recunosc în Marea Britanie la valoarea de pe „piaţa deschisă”. Valoarea contabilă este valoarea la care un activ este contabilizat în bilanţ. În ceea ce priveşte evaluarea.C.B. atunci când valoarea recuperabilă a acestuia este inferioară valorii sale contabile.A. care sunt independente de intrările de trezorerie generate de alte active sau grupe de active.A. Norma vizează deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale. bunurile deţinute în vederea închirierii unui terţ sunt cuprinse în definiţia imobilizărilor enunţată la capitolul 3061. Modelul valorii juste implică evaluarea ulterioară a investiţiilor imobiliare la valoarea justă.S. Aceasta din urmă reprezintă cel mai mic grup identificabil de active. tratamentul de bază prevede evidenţierea la cost. Modificările intervenite în valoarea justă se raportează în „Situaţia tuturor câştigurilor şi pierderilor contabilizate”. conform 32 IAS 40. în care sunt incluse şi costurile de tranzacţionare32. Deprecierea activelor Litera şi spiritul IAS În aprilie 1998. Atunci când se utilizează noţiunea de activ. Astfel de reluări ale pierderilor de valoare ale activelor trebuie să fie contabilizate imediat la venituri. care impune calculul şi contabilizarea pierderii de valoare pentru un activ. evaluarea investiţiilor imobiliare se face fie conform modelului valorii juste. a căror utilizare continuă generează intrări de trezorerie. a costului diminuat cu amortizarea cumulată şi cu valoarea provizioanelor constituite pentru depreciere). Solicită ca aceste bunuri să fie evaluate conform metodei costului (mai exact. (I. care să corespundă direct IAS 40. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare se face prin îndeplinirea criteriilor pereche pentru recunoaşterea imobilizărilor corporale. ea se aplică în egală măsură unui activ considerat în mod singular şi unei entităţi generatoare de trezorerie. Sunt permise reluările sau diminuările pierderilor de valoare. Prevederile US GAAP Tratamentul contabil aplicat investiţiilor imobiliare este acelaşi cu cel aplicat şi altor categorii de proprietăţi.C.

dintre care următoarele: capitolul 3050 „Plasamente pe termen lung” prevede norme de constatare cu privire la pierderea de valoare a unui plasament. care trata problema contabilizării deprecierii activelor pe termen lung şi a evaluării activelor pe termen lung destinate să fie vândute. Filozofia US GAAP În 1995.consideraţii particulare” furnizează dispoziţii precise cu privire la diminuarea de valoare a portofoliilor deţinute de către întreprinderile de asigurare de viaţă. capitolul 4210 „Întreprinderile de asigurare de viaţă .C.C. active destinate să fie menţinute în întreprindere sau să fie cedate. conform normelor IAS 16 şi IAS 38. Orice reluare a unei pierderi de valoare a unui activ reevaluat trebuie să fie tratată ca o reevaluare pozitivă.B.). capitolul 3061 „Imobilizări corporale” defineşte normele privitoare la reducerile de valoare a imobilizărilor corporale. care să regrupeze regulile referitoare la contabilizare şi informaţiile de prezentare.S. În acest sens. Este interzisă reluarea sau diminuarea pierderilor de valoare. Prevederile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor.unei alte norme internaţionale. valoarea activelor cu durată lungă de viaţă pentru a se asigura că nu au intervenit evenimente sau schimbări. referenţialul american şi cel canadian opinăm că ar trebui să se ajusteze după referenţialul internaţional adoptând o singură normă care să autorizeze deprecierea activelor. în mod regulat. publica norma FAS 121. gata armonizată cu IAS 36. Norma FAS 121 vizează cu predilecţie unele active necorporale identificabile şi goodwillul. întreprinderile americane trebuie să revizuiască. Litera normelor canadiene Nu există nici un capitol în Manualul I. capitolul 3062 „Abateri de achiziţie şi alte active necorporale” enunţă norme cu privire la deprecierea abaterii de achiziţie (a fondului comercial) şi a activelor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată. Un oarecare număr din capitolele Manualului stabilesc norme cu privire la pierderea de valoare a activelor precise. Conform normei.A. care să aibă drept consecinţă imposibilitatea de a recupera valoarea netă contabilă. Organismul American de Normalizare Contabilă (F. se procedează la revizuirea evaluării acestor bunuri. Posibilă conciliere Instituirea unui acord între referenţialele studiate o vedem posibilă sau realizabilă numai în condiţiile raportării la un număr cât mai redus de norme. pentru deprecierea tuturor activelor. .A. Dacă apar evenimente sau circumstanţe care indică faptul că valoarea netă contabilă poate să nu fie recuperată integral.

C. Puţine dispoziţii privind repartizarea costurilor indirecte şi alte costuri ce pot fi imputate stocurilor se identifică. aceste elemente trebuie să fie evaluate la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea netă de realizare. fluxuri financiare între contractanţi. Manualul I. IAS 2 a prevăzut două prelucrări de determinare a costurilor: • prelucrarea de referinţă. În . ce implică utilizarea metodei LIFO pentru determinarea costurilor. Conform referenţialului contabil canadian trebuie utilizată metoda care permite cea mai bună estimare a costurilor. de reflectarea unei imagini fidele asupra structurilor cuprinse în situaţiile financiare. Armonizarea standardelor O soluţie pentru instituirea unui tratament contabil uniform al acestor categorii cum sunt stocurile considerăm că s-ar putea înfăptui dacă fiecare referenţial în parte ar autoriza explicit metoda care permite o cea mai bună estimare a costurilor.Stocuri Evaluare Filozofia IAS Conform IAS 2 „Stocuri”. Se foloseşte de regulă metoda LIFO pentru determinarea costurilor. presupune utilizarea metodei FIFO sau CMP. inclusiv instrumentele derivate. cu excepţia faptului că metoda LIFO nu este permisă. motivaţia utilizării uneia trebuie să fie indicată cu claritate. deoarece ele nu antrenează. instrumentele financiare derivate nu erau recunoscute în situaţiile financiare.A.C. pentru determinarea costurilor. Sunt recunoscute mai multe baze de evaluare pentru stocuri. Instrumente financiare Evaluare şi contabilizare Litera şi spiritul IAS În cazul contabilităţii bazate pe costul istoric. Norma IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare” precizează că toate activele şi pasivele. • prelucrarea alternativă. înaintea scadenţei. Cu alte cuvinte soluţia adoptată de Manualul normelor canadiene se apropie cel mai bine. trebuie înregistrate în bilanţ. Prevederile US GAAP Sunt similare IAS-urilor. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. în opinia noastră.

S. exceptând recunoaşterea anumitor câştiguri sau pierderi nerealizate la valorile disponibile spre vânzare. cum ar fi valoarea activelor nete. Se precizează însă că. Înregistrarea iniţială se face la cost. Anumite rezumate ale deliberărilor Comitetului despre problemele noi tratează de asemenea probleme de contabilitate care ating instrumentele financiare speciale. Armonizarea standardelor Trebuie să facem remarca privitoare la faptul că instrumentele financiare. ameliorate şi care să fi reconciliat punctele de vedere divergente ale principalelor referenţiale asupra acestui subiect. Norma de orientare care se referă la contabilitate. în bilanţ. fac parte din grupul de lucru mixt (GTM) care este pe cale să elaboreze o normă contabilă internaţională integrată şi armonizată despre instrumentele financiare. în ultimele luni au făcut obiectul celor mai dese întâlniri şi discuţii. aferentă unui instrument similar. Pentru actualizare se va utiliza rata dobânzii pe piaţă. nu există o normă globală care să prescrie principiile de recunoaştere şi de evaluare aplicabile instrumentelor financiare. NOC 13 “Relaţii de acoperire”. a valorii juste sau pe altă bază adecvată. Să nu uităm că un cuvânt de spus în acest joc al revizuirilor şi amendărilor îl are şi Europa! Dar parcă tema standardului este mai predispusă către o reconciliere în sânul culturilor contabile anglo-saxone. care sunt cuprinse în rezultatul global. conţine cerinţe adiţionale cu privire la acoperiri de orice tip de risc. sau la costul curent. acest cost este măsurat la valoarea justă a contraprestaţiei oferite (în cazul unui activ) sau primite (în cazul unei datorii) pentru acesta (aceasta). Valoarea justă a sumei primite sau transferate se determină prin referire la preţul pieţei. o întreprindere trebuie să recunoască. în mod concret prevederile IAS 39 şi IAS 32. Filozofia US GAAP Normele contabile americane sunt similare IAS-urilor. Conţine un anumit număr de cerinţe aplicabile acoperirii de elemente exprimate în devize străine. Norma de orientare cu privire la contabilitate NOC 12 “Cedări de creanţe” tratează decontabilizarea (anularea recunoaşterii) anumitor instrumente financiare. Dacă preţurile pieţei nu sunt determinabile în mod fiabil. . Norma NOC 13 şi IAS 39 prezintă totuşi anumite diferenţe. în fapt. valoarea justă se calculează ca sumă actualizată a fluxurilor viitoare de trezorerie. tocmai în scopul elaborării pe viitor a unei norme revizuite. La ora actuală. Litera normelor canadiene ICCA şi I. Manualul cuprinde un anumit număr de cerinţe în materie de constatare şi de evaluare aplicabile instrumentelor financiare.plus. Dispoziţiile UK GAAP Prevăd evaluarea instrumentelor financiare pe baza costului. un activ financiar sau o datorie financiară doar atunci când aceasta devine parte la prevederile contractuale ale instrumentului. Investiţiile în active curente se vor recunoaşte la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea netă realizabilă.B.A.

contractul de bază însuşi trebuie contabilizat: • conform IAS 32. • nu necesită o investiţie netă iniţială sau o investiţie netă iniţială de valoare mică în comparaţie cu alte tipuri de contracte care au o reacţie similară la modificarea condiţiilor de piaţă. dacă este. prin el însuşi. sau un alt activ financiar sau datorie financiară. un instrument financiar. comparativ cu alte contracte care reacţionează similar pe piaţă. Un instrument de acoperire împotriva riscurilor. ratei de schimb valutar. . din punct de vedere contabil. totală sau parţială. indicelui preţurilor sau indicele de credit sau alt element similar. a modificărilor valorii juste sau a fluxurilor de numerar ale unui element de acoperire. preţului titlurilor. • se decontează la o dată stabilită în viitor (IAS 39. a cărui valoare justă sau fluxuri de numerar se preconizează să compenseze modificările valorii juste sau a fluxurilor de numerar aferente unui element desemnat ca element acoperit. preţului titlurilor. punându-se accent pe substanţa economică şi nu numai pe forma juridică. 10). Instrumentele financiare derivate şi operaţiunile de acoperire a riscurilor Filozofia IAS Instrumentul derivat este un instrument financiar a cărui valoare se modifică în funcţie de variaţiile unei rate specificate a dobânzii. Prevederile US GAAP Sunt similare IAS-urilor. preţului mărfurilor. pe bază de riscuri şi avantaje. din punct de vedere contabil. înseamnă un instrument derivat desemnat. dacă sunt îndeplinite toate condiţiile următoare: • valoarea se modifică în funcţie de variaţiile unei rate specificate a dobânzii. ratei de schimb valutar sau alt element variabil similar şi care se decontează la o dată stabilită în viitor.Derecunoaşterea activelor financiare Filozofia IAS Se recunosc sau nu. Necesită o investiţie iniţială mică. Dispoziţiile UK GAAP şi a normelor canadiene Se recunosc sau nu activele financiare. pentru derecunoaşterea instrumentelor financiare. În cazul în care un instrument derivat este distinct. par. Operaţiunea de acoperire a riscurilor. înseamnă desemnarea unuia sau a mai multor instrumente de acoperire astfel încât modificarea valorii juste a acestora să constituie o compensare. activele financiare pe bază de control. Un instrument financiar trebuie diferenţiat de contractul de bază şi considerat ca un instrument derivat. Este necesară izolarea legală a activelor chiar şi în cazul falimentului. preţului la mărfuri. şi • în concordanţă cu alte Norme contabile internaţionale corespunzătoare. în cazul în care nu este un instrument financiar.

Pentru estimarea acestor costuri. Prevederile US GAAP În esenţă sunt similare IAS-urilor. cum sunt: costurile finale ale beneficiilor angajaţilor. Prevederile US GAAP Sunt similare IAS-urilor. active şi datorii contingente”. etc. se va ţine cont de experienţa unor tranzacţii similare şi. . în unele cazuri. O reducere a resurselor este considerată probabilă atunci când şansele de realizare sunt mai mari decât probabilitatea de nerealizare. este recunoscută în contul de profit şi pierdere. Conform normei IAS 37 „Provizioane. pierderi probabile.Eficienţa activităţii de acoperire reprezintă gradul în care compensarea modificărilor în valoarea justă sau în fluxurile de numerar atribuibile unui risc acoperit se realizează prin instrumentul de acoperire. Pasive Provizioane . de opiniile unor experţi independenţi. exceptând faptul că întreaga ineficienţă a operaţiunilor de protecţie împotriva riscurilor se recunoaşte în contul de profit şi pierdere. existând însă reguli pentru situaţii specifice. Pentru a recunoaşte un provizion. datorii legate de mediu. şi când provizionul poate să fie estimat.generalităţi Litera şi spiritul IAS Un provizion este o datorie a cărei mărime şi a cărei scadenţă sunt nesigure. existenţa unei obligaţii actuale trebuie să fie susţinută de manifestarea probabilă a unei reduceri de resurse care încorporează beneficii economice. Normele canadiene Se limitează să încurajeze întreprinderea să îşi descrie obiectivele şi politicile în materie de gestiune a riscurilor financiare. Valoarea provizionului trebuie să reprezinte cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii obligaţiei actuale la data bilanţului. cu excepţia faptului că întreaga ineficienţă a operaţiunilor de acoperire împotriva riscurilor. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. un provizion se înregistrează doar atunci când întreprinderea trebuie să facă faţă unui angajament de a transfera avantaje economice. ca o consecinţă a unor evenimente trecute. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor.

şi anume. Totuşi.A. Manualul nu cuprinde nici o definiţie a termenului de “ provizion”. prestare de servicii sau orice altă cedare de avantaje economice. Un provizion pentru restructurare este constatat atunci când întreprinderea este angajată în mod irevocabil în restructurare.C. Provizionul pentru restructurare va fi estimat doar pe baza costurilor directe generate de restructurare. clienţi şi furnizori) speranţa că întreprinderea va implementa procesul de restructurare. dar nu tratează aplicarea ei în cazul datoriilor în general. pare puţin probabil ca să fie aduse schimbări importante în plan. prin care se vizează o schimbare esenţială a scopului activităţilor realizate de întreprindere sau a modalităţilor sale de exploatare. cele care îndeplinesc concomitent două condiţii: • sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare. dacă nici o valoare situată în interiorul acestei palete nu poate să fie considerată mai probabilă decât celelalte. Dispoziţiile US şi UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. estimarea costului prestaţiilor de pensionare). Prevederile normelor canadiene Indică faptul privitor la costurile de pensionare care trebuie să fie recunoscute la data angajării. el arată că printr-un pasiv se înţelege o obligaţie care îi revine entităţii ca urmare a operaţiilor sau a evenimentelor trecute. Valoarea de contabilizat se întemeiază pe estimarea cea mai probabilă inclusă într-o paletă de valori estimative.Litera Manualului I. şi • nu sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii întreprinderii. şi • s-a demarat implementarea planului de restructurare sau caracteristicile acestuia au fost comunicate de asemenea manieră. Vorbim despre angajare atunci când un plan de pensie aprobat va fi aplicat cât de repede posibil după data angajării şi. . Provizioane pentru restructurare Filozofia IAS Restructurarea reprezintă un program elaborat şi controlat de către conducerea întreprinderii.C. şi din a cărei decontare va putea rezulta un transfer sau o utilizare de active. sau a datoriilor eventuale ori contingente. Anunţarea planului sau a începerii punerii în aplicare nu sunt criterii de constatare cu titlu de datorie. ţinând cont de termenul prevăzut pentru executarea completă a planului. utilizarea lor necesitând în prealabil obţinerea aprobării din partea manageriatului entităţii. se contabilizează valoarea minimă. Manualul mai indică faptul că valoarea actualizată este utilizată în anumite situaţii deosebite (de exemplu. Acest fapt se întâmplă atunci când: • întreprinderea dispune de un plan detaliat pentru restructurare. încât să inducă părţilor afectate (salariaţi.

Indicaţiile normelor canadiene Nu cere să fie furnizate.Datorii şi active eventuale Filozofia IAS O datorie eventuală este: o obligaţie care rezultă din evenimente trecute şi a căror existenţă nu va fi confirmată decât prin manifestarea sau nemanifestarea unui eveniment viitor nesigur. Ele trebuie să facă însă obiectul informării în notele explicative. anulată sau expirată (debitorul plăteşte creditorului în numerar sau cu alte active financiare. privitor la ansamblul activelor. mărfuri sau servicii şi este legal exonerat de obligaţia iniţială de îndeplinire a obligaţiei). . care nu este integral sub controlul întreprinderii. Prevederile US şi UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. o obligaţie actuală care rezultă din evenimente trecute atunci când fie pentru stingerea obligaţiei nu este probabilă ieşirea de resurse generatoare de avantaje economice. fie mărimea obligaţiei nu poate fi evaluată în mod fiabil. Diferenţa dintre valoarea contabilă a unei datorii stinse sau transferate altei părţi şi valoarea plătită pentru aceasta trebuie să fie inclusă în profitul net sau pierderea netă a perioadei. Un activ eventual este un activ potenţial care rezultă din evenimente trecute şi a căror existenţă nu va fi confirmată decât prin manifestarea sau nemanifestarea unui eveniment viitor nesigur. Informaţiile care trebuie furnizate despre eventualităţi sunt de asemenea mai puţin ample decât cele cerute în virtutea IAS 37. Sunt similare IAS-urilor. Manualul nu prevede nici o excepţie pentru celelalte informaţii de furnizat referitor la eventualităţi şi la datorii. informaţii care corespund celor prevăzute în IAS 37. Atunci când sunt furnizate informaţii despre incertitudinea relativă la evaluarea elementelor altele decât eventualităţile. adică atunci când obligaţia specificată în contract este descărcată.C. Manualul solicită să fie furnizate informaţii despre incertitudinea relativă la evaluarea anumitor elemente. UK GAAP şi a Manualului I. Anularea recunoaşterii unei datorii financiare Litera şi spiritul IAS Derecunoaşterea sau anularea unei datorii financiare presupune scoaterea din bilanţul unei întreprinderi a unei datorii financiare numai atunci când aceasta este stinsă.A. Datoriile eventuale şi activele eventuale nu trebuie contabilizate. întreprinderea poate să se substragă de la obligaţia de a menţiona suma constatată dacă o astfel de menţiune poate avea repercursiuni negative importante asupra entităţii. sau. care nu este integral sub controlul întreprinderii. Prevederile US. altele decât eventualităţile constatate în situaţiile financiare.C.

Valoarea contabilă a unei datorii va fi decontată în perioadele următoare prin intermediul unei ieşiri de resurse ce încorporează beneficii economice. se utiliza cota de impozit în vigoare. Ea va fi înlocuită în 1992 cu norma FAS 109.Impozitarea rezultatului Litera şi spiritul IAS În referenţialul internaţional. Diferenţele temporare pot fi: • diferenţe temporare impozabile: aceste diferenţe vor genera sume impozabile în determinarea beneficiului impozabil al exerciţiilor viitoare. calculul se efectuează plecând de la bilanţ. diferenţa era înregistrată la impozite amânate. Această normă reţine o abordare bilanţieră. se obţine o diferenţă temporară impozabilă. Diferenţele temporare reprezintă diferenţe dintre valoarea contabilă a unui activ sau a unei datorii. pe baza beneficiului fiscal. o parte sau totalitatea valorii lor este deductibilă din profitul impozabil al exerciţiilor respective. atunci când valoarea contabilă a activului (datoriei) va fi recuperată (decontată). s-a decis să înlocuiască norma APB 11. Această decizie a declanşat o lungă perioadă de discuţii şi de dezacorduri. implicit o normă nouă. şi baza sa fiscală. emis în 1983. F. atunci când valoarea contabilă a activului (datoriei) va fi recuperată (decontată). sau • diferenţe temporare deductibile: aceste diferenţe vor genera sume deductibile în determinarea beneficiului impozabil al exerciţiilor viitoare. adică beneficiile economice impozabile. Întreprinderea trebuie să determine mărimea impozitului plătibil pe termen scurt şi mărimea impozitului plătibil pe termen lung. dacă valoarea contabilă a unui activ este mai mică decât baza sa fiscală. Diferenţele ce apar între valoarea contabilă a datoriilor şi baza fiscală a acestora sunt deductibile.S. iar mărimea impozitului. după care să înregistreze un provizion suficient. provizionul pentru impozite amânate era calculat plecând de la contul de profit şi pierdere: cheltuiala fiscală se determina pe baza beneficiului contabil. Pentru aplicarea metodei. din bilanţ. Provizioanele sunt calculate în raport cu mărimea cotelor viitoare de impozit. În cazul acestei metode. această normă nu va fi aplicată.B. . politicile privind impozitarea profitului fac obiectul normei IAS 12 „Impozitele asupra rezultatului”. se propunea metoda reportului fix (defferal method). va deveni normă în 1987 (FAS 96). ca urmare a aplicării normei APB 11. deoarece beneficiile economice generate de recuperarea activului. Proiectul. pentru calculul efectului fiscal al diferenţelor temporare dintre regulile contabile şi regulile fiscale. care promova metoda reportului variabil (liability method). Atunci când valoarea contabilă a unui activ este mai mare decât baza sa fiscală. Prin această metodă. Prevederile US GAAP În Statele Unite.A. cu o prelucrare. Conform metodei reportului variabil. ceea ce presupune că o schimbare a cotei de impozit antrenează o modificare a provizioanelor. În contul de profit şi pierdere se înregistrează cheltuiala reprezentând o valoare reziduală derivată din bilanţ. Invers. Din cauza a numeroase obiecţii. metoda contabilizării impozitelor amânate a fost introdusă în anii ’60. diferenţa temporară este deductibilă. depăşesc valoarea ce va fi permisă sub forma deducerilor în scopuri fiscale. Când resursele ies din întreprindere.

la impozitele cu privire la distribuiri şi la întreprinderile cu tarife reglementate. • subvenţiile de exploatare. Acum câţiva ani. conform regulilor americane. Efectul acestei abordări apare mai clar în cazul întreprinderilor britanice cotate pe pieţele americane. Armonizarea standardelor Este şi acesta un subiect fierbinte care generează nu numai discordii între litera şi spiritul referenţialelor amintite dar totodată incumbă şi aspecte fiscale şi presupune o prealabilă reconciliere între contabilitate şi fiscalitate la nivel regional. obligate deci să-şi calculeze rezultatul şi capitalurile proprii. Până la un anumit punct. prin care subvenţia este înscrisă în contul de profit şi pierdere. De altfel. Contabilizarea subvenţiilor publice poate să se efectueze în conformitate cu una dintre următoarele două abordări: abordarea bilanţieră. reînnoind sistematic parcul lor de imobilizări.Norma americană privind contabilizarea impozitului asupra beneficiului (FAS 109) sa constituit în bază de reflecţie şi de inspiraţie pentru norma contabilă internaţională corespunzătoare (IAS 12). provizioanele pentru impozite amânate constituie una dintre diferenţele majore între conturile întocmite conform normelor britanice şi cele întocmite conform normelor americane. lipsite de soliditate. Subvenţiile guvernamentale Filozofia IAS Problema contabilizării subvenţiilor publice şi a comunicării de informaţii privind ajutorul public face obiectul normei IAS 20.C. şi abordarea pe bază de rezultat. Noua versiune prevede ca să fie creat un provizion când se constată diferenţe temporare între beneficiul fiscal şi cel contabil. pe baza căreia subvenţia este înscrisă direct la capitaluri proprii.C. mai ales că unele ţări considerau regulile britanice în materie. la impozitul minim de înlocuire. într-un singur exerciţiu sau în mai multe . Cuvântul Manualului I. întreprinderile stabilizează diferenţa între beneficiul fiscal şi cel contabil. Dispoziţiile UK GAAP Norma SSAP 15 „Contabilizarea impozitelor amânate” impune ca suma cheltuielilor privind impozitul pe profit să fie contabilizată pe baza metodei reportului de impozit.A Se referă la tratamentul aplicat impozitelor rambursabile. De asemenea. deoarece. dispoziţia de a constitui provizioane numai pentru diferenţele temporare face cvasifacultativă crearea de provizioane pentru impozite amânate. norma prevede dispoziţii privind subvenţiile publice nemonetare. Manualul reproşează referenţialului internaţional că a elaborat IAS 12 fără să aibă în vedere şi particularităţile regimului fiscal canadian. Norma internaţională prescrie prelucrări implicate de două categorii de subvenţii publice: • subvenţiile referitoare la active. ASB a trecut la revizuirea acestei norme.

care se reduc în mod corespunzător. se va recunoaşte o datorie pe termen mediu sau lung. cât şi perioada şi metoda de amortizare a reportului. • tratamentul alternativ: constă în deducerea subvenţiilor pentru investiţii din costul activului la a cărui finanţare îşi dau „concursul”. Este vorba despre obligaţia de a efectua plăţile viitoare. Pentru fiecare exerciţiu contabil. Politica de amortizare a activelor primite în locaţie trebuie să fie coerentă cu cea aplicabilă activelor amortizabile. Contabilizarea subvenţiilor referitoare la active poate să fie realizată prin una dintre următoarele două metode: • tratamentul de bază: constă în a considera subvenţiile ca fiind venituri decalate în timp (venituri în avans) şi în a le include în contul de profit şi pierdere în mod sistematic şi raţional. Este ca şi când locatarul ar primi un împrumut de la locator. Sunt cerute următoarele informaţii: • în ceea ce priveşte ajutorul guvernamental cu referire la exerciţii viitoare. Prevederile normelor canadiene Solicită ca amortizarea suplimentară să fie constatată în manieră prospectivă. incidenţa asupra rezultatului este măsurată prin intermediul cheltuielilor privind amortizările. Imobilizarea şi datoria se înregistrează la cea mai mică valoare dintre valoarea justă a bunului şi valoarea actualizată a plăţilor minimale. suma reportată. în pasivul bilanţier. pe care le posedă locatarul. un contract de locaţie-finanţare generează o cheltuială privind amortizarea activului şi o cheltuială financiară. Norma IAS 20 pledează pentru cea de a doua abordare. trebuie să se înregistreze în activul bilanţului său. Dispoziţiile US şi UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. care este o imobilizare corporală sau necorporală. Dacă nu există o certitudine raţională ca locatarul să devină proprietarul activului la sfârşitul contractului de locaţie. Contractele de leasing financiar În situaţiile financiare ale locatarului Litera şi spiritul IAS La începutul contractului de locaţie-finanţare. bunul primit de locatar. în funcţie de durata de utilitate a activului subvenţionat. activul trebuie să fie integral amortizat pe cea mai scurtă durată dintre durata de locaţie şi durata sa de utilitate. totodată. iar cheltuiala privind amortizările trebuie să fie calculată pe baza prevederilor normelor IAS 16 şi IAS 38. în numele locaţiei.exerciţii. În felul acesta. În caz contrar. • valoarea capitalului ce a rămas ca datorie dintr-un împrumut-subvenţie şi condiţiile renunţării la rambursare. . operaţia de locaţie este tratată ca o operaţie de finanţare. solicitând contabilizarea subvenţiilor publice în contul de profit şi pierdere. activul se va amortiza pe durata sa de utilitate. Prin urmare.

imaginea performanţei întreprinderilor Filozofia IAS Capitalurile proprii (activele nete) reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în activele întreprinderii. pentru a-l relua. la data constituirii.Prevederile US. UK GAAP şi a normelor canadiene Sunt similare IAS-urilor. 49). Plata în numele locaţiei şi preţul de vânzare sunt în general legate. componentă esenţială a „averii nete”.C. activitatea performantă a întreprinderii va genera profit. Suma de contabilizat cu titlul de vânzare este valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing (diminuată cu cheltuielile secundare). Pentru un contract de leasing financiar. Capitalurile proprii Capitalurile proprii . concomitent printr-un contract de locaţie. par. Se vor recunoaşte imediat pierderile. numai că se va amâna şi amortiza profitul pe durata cea mai scurtă a contractului de leasing sau pe durata vieţii utile a activului. se va amâna şi amortiza profitul provenit din vânzări iar dacă se iveşte un leasing operaţional. calculată la procentul de dobândă implicită al contractului. În cazul unei tranzacţii imobiliare se vor lua în considerare criterii strict specifice. Prevederile UK GAAP Similare IAS-urilor. Ulterior. Suma de contabilizat cu titlul de cost al vânzării este valoarea contabilă a bunului pentru cel care închiriază înaintea operaţiei de locaţie diminuată cu valoarea reziduală negarantată actualizată cu procentul de dobândă implicită al contractului. cu o locaţie Filozofia IAS Tranzacţia de vânzare „asortată” concomitent cu o locaţie reprezintă un montaj financiar prin care proprietarul unui bun îl vinde unui terţ. Cuvântul Manualului I. prin componenta capital social.A. reprezintă sursele iniţiale de finanţare ale întreprinderilor.C. atunci recunoaşterea profitului depinde de demersurile vânzării comparativ cu valoarea justă a activelor. Capitalurile proprii. Tranzacţiile de vânzare „asortată” concomitent. Filozofia US GAAP Se va amâna şi amortiza profitul până la anumite limite. după deducerea tuturor datoriilor („Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare”. O condiţie . deoarece ele sunt negociate împreună. Contabilizarea unei operaţii de vânzare a unui contract de locaţie depinde de tipologia contractului de locaţie.

FAS 128 evidenţiază faptul că exceptând unele diferenţe privind informarea. Aceste întreprinderi trebuie să publice un rezultat pe acţiune de bază (nediluat) şi un rezultat pe acţiune diluat. din care au fost excluse interesele minoritare şi elementele extraordinare.B.B. Dispoziţiile US GAAP şi a normelor canadiene Sunt similare IAS-urilor. IAS 33 şi FAS 128 reprezintă rezultatul unui prim proiect comun. Rezultatul net al perioadei aferent acţiunilor ordinare se determină ca diferenţă între rezultatul net al perioadei.A. întreprinderile au posibilitatea să emită acţiuni preferenţiale şi/sau comune. prin majorarea capitalului social. Ponderarea se face în funcţie de prorata temporis. prevederile celor două reglementări sunt similare. furnizează informaţii privind rezultatul pe acţiune. I. Atunci când se pune problema atragerii fondurilor necesare finanţării. precum şi întreprinderilor care. respectiv a performanţelor întreprinderii este menţinerea capitalului.F. Rezultatul pe acţiune de bază se calculează ca raport între rezultatul net al perioadei aferent acţiunilor ordinare şi numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare în circulaţie pe parcursul anului. deşi nu sunt obligate. Prevederile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. permiţând anularea acţiunilor achiziţionate direct şi crearea rezervei de recuperare a capitalului. care vor duce la majorarea capitalurilor proprii. Mai mult. pot apela la emisiuni de titluri de capital (acţiuni). Numărul mediu de acţiuni în circulaţie se calculează prin adăugarea la numărul de acţiuni în circulaţie la începutul exerciţiului a emisiunilor noi de acţiuni şi deducerea rambursărilor de acţiuni sau a achiziţiilor de acţiuni proprii. Atunci când întreprinderile au nevoie de fonduri suplimentare pentru finanţarea diferitelor obiective.esenţială a profitabilităţii. şi un pas important pe linia cooperării între organismele de normalizare. . . Filozofia US GAAP O comparaţie a standardului IAS 33 cu omologul său american. şi dividendele preferenţiale.S. Alte politici contabile şi de prezentare Rezultatul pe acţiune Litera şi spiritul IAS IAS 33 „Rezultatul pe acţiune” se aplică întreprinderilor ale căror acţiuni ordinare sau potenţiale sunt cotate la o bursă de valori.A.S. Prevederile UK GAAP Similare IAS-urilor.

C. rezultatele de bază pe acţiune şi rezultatele diluate pe acţiune calculate pentru beneficiul sau pierderea înaintea activităţilor abandonate şi elementele extraordinare şi pentru beneficiul net sau pierderea netă. Cuprinde cerinţe privitoare la evaluarea operaţiilor dintre părţile afiliate. se va prezenta informaţia indiferent de efectuarea tranzacţiilor. Dispoziţiile UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. Dispoziţiile normelor canadiene Nu se aplică regimurilor de remuneraţie a cadrelor. Solicită.prezentarea informaţiilor Filozofia IAS Acelaşi IAS 24 prevede dezvăluirea denumirii părţii (lor) afiliate sau relaţionate şi natura relaţiei. prezentarea informaţiilor pentru beneficiu sau pierderea înaintea activităţilor abandonate şi elementelor extraordinare. Cere ca întreprinderile să prezinte.Litera Manualului I. Solicită aplicarea metodei de răscumpărare de acţiuni inversată faţă de contractele în virtutea cărora întreprinderea care a publicat este obligată să-şi răscumpere propriile acţiuni. Tranzacţii ale părţilor afiliate . în chiar corpul situaţiei rezultatelor (contul de profit şi pierdere) şi cu aceeaşi importanţă. cât şi tipul tranzacţiei. excepţiile sunt mult diminuate decât în cazul Normelor contabile internaţionale. Se cunosc unele excepţii pentru situaţiile financiare individuale ale filialelor.A. . Întreprinderea care prezintă o activitate abandonată sau un element extraordinar pe durata unei perioade trebuie de asemenea să prezinte sumele pe acţiuni pentru aceste poziţii.C. Prevederile US şi UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. conturilor de cheltuieli şi altor plăţi similare care sunt făcute unor particulari pe parcursul normal al activităţilor. Totuşi există mai multe scutiri decât cele prevăzute de IAS.recunoaştere Filozofia IAS Potrivit IAS 24 „Prezentarea informaţiilor referitoare la tranzacţiile cu părţile afiliate”. Totuşi. astfel de tranzacţii se vor determina în funcţie de nivelul controlului direct sau indirect şi a influenţei semnificative a unei părţi asupra celeilalte sau în raport de controlul comun exercitat de ambele părţi. Tranzacţiile părţilor afiliate . Prevederile US GAAP Sunt în esenţă similare IAS-urilor. cum ar fi opţiunile de vânzare de pe poziţia vânzătorului. pe lângă prezentarea informaţiei asupra rezultatului pe acţiune pentru beneficiul net. În cazul relaţiilor de control.

contractele de schimb. relaţiile între diferitele exploatări ale diferitelor zone.Litera normelor canadiene Nu solicită ca informaţiile să fie furnizate cu privire la relaţiile dintre înrudiţi atunci când există o situaţie de control dacă nici o operaţie nu a fost încheiată între părţile înrudite. . în termeni de riscuri şi de rentabilitate. regula îşi inversează termenii. Dacă riscurile şi rentabilitatea sunt corelate mai degrabă cu zonele geografice. IAS 14 precizează că ţinând cont de originea şi natura riscurilor cu care se confruntă întreprinderea. susceptibilă să fie identificată. în principal. în vederea furnizării de informaţii. se va privilegia. Raportarea sectorială sau pe segmente amploare. Filozofia US GAAP Prevederile normei americane de resort se aplică entităţilor publice. care produce bunuri şi prestează servicii. finalitate şi baza formatului Filozofia IAS Pe plan internaţional. Un sector de activitate este o componentă a întreprinderii. de natura şi originea rentabilităţii sale. sunt următorii: asemănarea condiţiilor economice şi politice. care produce bunuri sau prestează servicii distincte. într-un mediu economic particular. având caracteristici proprii. care suportă riscuri şi care este definită de o rentabilitate specifică. de bunurile şi serviciile produse/prestate de întreprindere. • mediul reglementar. mai întâi. riscurile monetare. Din punct de vedere al întreprinderii. atunci când riscurile şi rentabilitatea sunt legate. regulile pe baza cărora întreprinderile trebuie să-şi prezinte informaţiile financiare structurate pe sectoare de activitate şi pe zone geografice fac obiectul normei IAS 14 „Informarea sectorială sau pe segmente”. • natura procesului de producţie. proximitatea activităţilor. informarea pe segmente este. Raportul pentru informarea sectorială se bazează pe segmente interne de operare. Pentru a distinge un sector de activitate. • procedeele de distribuire. fie sectoarele de activitate. Factorii discriminatorii care se iau în considerare. Astfel. fie zonele geografice. O zonă geografică este o componentă a întreprinderii. pot să fie utilizate următoarele criterii: • natura produselor şi serviciilor. pentru gruparea activităţilor pe zone geografice. o informare pe sectoare de activitate şi. riscurile speciale ce afectează exploatarea anumitor regiuni. • tipul sau categoria de clientelă. un segment este un sector de activitate sau o zonă geografică pentru care trebuie să se elaboreze informarea financiară cerută de normă. etc. în raport cu alte sectoare ale întreprinderii. apoi o informare pe zone geografice.

Prevederile UK GAAP Fac referire la entităţile publice şi la cele private foarte mari. în situaţia în care cea mai mare parte din activităţile acestor entităţi sunt legate de segmentul în cauză. pentru raportarea sectorială sau pe segmente. activităţi abandonate cât şi incidenţa cumulată a modificărilor de politici contabile. Indicaţiile UK GAAP referitoare la acest subiect Sunt similare IAS-urilor. Necesită prezentarea distinctă a sectoarelor ale căror activităţi sunt integrate vertical. Raportul de informare sectorială este bazat pe clase de afaceri şi pe zone geografice. chiar dacă politicile interne diferă de politicile contabile ale grupului. . • rezultatul segmentului. elemente extraordinare. dacă sunt gestionate în acest mod. • cumularea rezultatelor puse în echivalenţă. Prevederile US GAAP şi a normelor canadiene Menţionează că se vor folosi politicile interne de raportare. prin separarea veniturilor externe de cele provenite de la alte segmente. • datoriile segmentului. • valoarea contabilă a activelor segmentului. Raportarea pe segmente .politici contabile Litera şi spiritul IAS Normele contabile internaţionale precizează că se vor utiliza politicile contabile de grup. • investiţiile în imobilizări necorporale şi corporale. Raportarea pe segmente . în numele participaţiilor sau întreprinderilor de tip „joint-venture” puse în echivalenţă.publicarea informaţiilor Filozofia IAS Conform IAS 14. • cheltuielile cu amortizările incluse în cheltuielile segmentului. cheltuiala sau economisirea de impozite. Cere menţionarea următoarelor informaţii sectoriale care nu sunt cerute de IAS 14: dobânzi creditori. informaţia de furnizat în legătură cu fiecare segment primar este formată din următoarele elemente: • veniturile segmentului. să indice metoda reţinută şi să furnizeze o informare despre rezultatul consolidat înainte de impozitare. Normele canadiene Întreprinderile trebuie să prezinte informaţia sectorială după o metodă reţinută pentru informaţiile transmise principalului responsabil al exploatării. dobânzi debitori. • alte cheltuieli decât cele cu amortizările incluse în cheltuielile segmentului. elemente extraordinare.

• valoarea contabilă a activelor sectorului de activitate. pentru fiecare sector de activitate ale cărui venituri externe reprezintă cel puţin 10% din veniturile întreprinderii sau ale cărui active reprezintă cel puţin 10% din activele sectoarelor de activitate. amortizările. întreprinderea trebuie să furnizeze. cedând-o în cadrul unei tranzacţii unice. determinată prin referinţă la localizarea activelor. prin vânzarea individuală a activelor sale şi prin decontarea datoriilor. de exemplu.recunoaştere. pentru care veniturile externe reprezintă cel puţin 10% din veniturile întreprinderii. Se va acorda importanţă egală prezentărilor făcute în funcţie de clasa de afaceri. fie prin aport de activ în beneficiul acţionarilor întreprinderii. • investiţiile sectorului de activitate. atunci când activele acestor zone reprezintă cel puţin 10% din activele tuturor zonelor geografice. Prevederile US GAAP Normele americane dispun dezvăluiri similare IAS-urilor. Dispoziţiile UK GAAP Introduc obligativitatea publicării venitului. de exemplu. pentru fiecare zonă geografică. prezentare Litera şi spiritul IAS Prezentarea şi informaţiile ce trebuie furnizate în cadrul abandonului de activităţi fac obiectul normei IAS 35 „Abandonul de activităţi”. dobânzile şi elementele extraordinare trebuie prezentate dacă se raportează sectorial intern. Abandonul de activităţi . excepţie fac pasivele prezentate şi raportările geografice care nu sunt necesare. Deprecierile. • care reprezintă o linie de activitate sau o regiune geografică principală şi distinctă. pentru segmentele primare. impozitele. determinată prin referinţă la localizarea clienţilor. În cazul în care segmentul principal este sectorul de activitate. În cazul în care segmentul principal este zona geografică. în mod individual ori opreşte exploatarea prin abandon. un abandon de activitate este o componentă a unei întreprinderi: • pe care întreprinderea. evaluare. determinată prin referinţă la localizarea activelor. întreprinderea trebuie să furnizeze următoarele informaţii referitoare la sectoarele secundare: • veniturile generate de vânzările externe. şi • . • investiţiile efectuate în fiecare zonă geografică.în ipoteza precedentă. cât şi de zona geografică. În conformitate cu această normă. • totalul activelor pe zonă geografică. atunci când activele acestor zone reprezintă cel puţin 10% din activele tuturor zonelor geografice. conform unui plan unic: o înstrăinează în întregime. fie prin divizare. a rezultatelor şi activelor nete. următoarele informaţii: • veniturile externe ale sectorului de activitate. mărimea totală a participaţiilor incluse în activele segmentului. o cedează pe bucăţi.

Un abandon de activitate nu trebuie să fie prezentat ca un element extraordinar. referitoare la abandonul de activitate. Potrivit normei IAS 36. Se va prezenta atât valoarea netă a impozitului. • data sau exerciţiul în cursul căruia se aşteaptă terminarea abandonului de activitate. cheltuielile şi rezultatul. fie în alte componente ale situaţiilor financiare. Filozofia US GAAP Se vor raporta abandonurile de activităţi ca elemente distincte. De asemenea. • data şi natura evenimentului generator al informării iniţiale. legate de un abandon de activitate. Excepţie se va face în cazul profitului sau a pierderii înainte de impozitare generat(e) de ieşirea activelor sau decontarea datoriilor aferente abandonului de activităţi. în contul de profit şi pierdere. această normă stabileşte în ce moment trebuie să fie contabilizat un provizion şi examinează cazul în care faptul generator al unei obligaţii pentru întreprindere se produce între sfârşitul exerciţiului şi aprobarea situaţiilor financiare. Acesta se va prezenta. cât şi a rezultatului net obţinut din abandonul de activităţi. întotdeauna. Aprobarea şi anunţarea unui plan al procesului de abandon de activitate constituie un indiciu că activele aferente activităţii pe care întreprinderea o abandonează ar putea să fi pierdut din valoare. O întreprindere trebuie să aplice principiile de contabilizare şi de evaluare enunţate în alte norme contabile internaţionale. Această normă prezintă comentarii privind unele dispoziţii ale normei IAS 35. • fluxurile nete de trezorerie în cursul exerciţiului atribuibile activităţilor de exploatare. O întreprindere trebuie să furnizeze următoarele informaţii. un abandon de activitate este o restructurare.care poate să fie distinsă pe plan operaţional şi în privinţa comunicării de informaţii financiare. • valoarea contabilă a activelor şi datoriilor care vor fi cedate. de investiţii şi de finanţare ale activităţii pe care întreprinderea o abandonează. cuprinse în rubrici care fac parte componentă din contul de profit şi pierderi. referitoare la exerciţiul în cauză. În conformitate cu norma IAS 37. pentru a decide când şi cum se contabilizează şi se evaluează schimbările relative la active şi datorii. • sectoarele geografice sau de activitate de care aparţine activitatea abandonată. atribuibile activităţii pe care întreprinderea o abandonează. întreprinderea estimează valoarea recuperabilă a activelor individuale sau unităţi generatoare de trezorerie aferente activităţii pe care ea o abandonează şi contabilizează o pierdere de valoare sau reia o pierdere contabilizată anterior. • veniturile. în situaţiile financiare ale exerciţiului în cursul căruia are loc prezentarea iniţială: • o descriere a activităţii pe care ea o abandonează. cât şi la venituri. • . Normele care au implicaţii majore în aplicarea normei IAS 35 sunt IAS 37 şi IAS 36. cheltuieli şi fluxuri de trezorerie. Informaţiile privind abandonul de activităţi trebuie prezentate fie în notele explicative ale situaţiilor financiare. precum „plan formalizat şi detaliat al procesului de abandon” şi „un anunţ de plan”.

C. Evenimentele care survin după data închiderii exerciţiului financiar Filozofia IAS Tratamentul contabil al acestor evenimente face obiectul normei IAS 10 „Evenimente posterioare închiderii exerciţiului”. şi rezultatele de exploatare până la data determinării lor trebuie să fie prezentate separat de câştigul net (sau de pierderea netă).C. de pasivele referitoare la activităţile urmate şi la activităţile abandonate. Rezultatele ce privesc activităţile abandonate trebuie să fie prezentate separat în cadrul contului de profit şi pierderi. Rezultatele din exploatare estimativă pentru perioada cuprinsă între data de măsurare şi data de cedare sau de închidere sunt luate în calcul la determinarea câştigului (a pierderii nete) ce derivă din cedare. întreprinderii i se cere să supună situaţiile financiare spre aprobarea acţionarilor. Prevederile US şi UK GAAP Sunt similare IAS-urilor. Durata perioadei în timpul căreia evenimentele sunt luate în considerare depinde de structura administrativă a întreprinderii şi de procesul urmat în timpul stabilirii situaţiei financiare. Spiritul Manualului I. Orice pierdere netă este recunoscută la data determinării sale. cerinţele legislative şi procedurile urmărite la întocmirea şi finalizarea situaţiilor financiare. Data la care este autorizată publicarea situaţiilor financiare diferă în funcţie de structura conducerii. Nu solicită ca informaţiile legate de fluxurile de trezorerie care decurg din activităţile abandonate să fie furnizate. de dezvăluire a operaţiunilor legate de abandonurile de activităţi. Nu se pretinde menţionarea datei de „demarcare”.A. care se produc între data închiderii exerciţiului şi data la care este autorizată publicarea situaţiilor financiare. În astfel de circumstanţe. Normele canadiene Necesită furnizarea unor informaţii legate de activităţile abandonate atunci când un plan oprit a fost adoptat din cauza lor.Prevederile UK GAAP Se vor dezvălui în prima parte a contului de profit şi pierdere. Nu conţine nici o exigenţă cu privire la o nouă prelucrare a informaţiilor date pentru perioadele anterioare astfel încât să distingem pasivele. Determinarea datei de „demarcare” e o problemă de judecată profesională. situaţiile financiare sunt autorizate pentru depunere la data iniţială a emiterii şi nu la data la care acţionarii le aprobă. . În unele cazuri. după ce acestea au fost deja emise. atât favorabile cât şi nefavorabile. Propunerile recente referitoare la acest subiect vizează atingerea unui nivel mai ridicat de transparenţă. componentele rezultatului curent legat de operaţiile discontinue. Evenimentele posterioare închiderii exerciţiului sunt acele evenimente. chiar dacă acest plan nu a făcut încă obiectul unui anunţ.

Raportarea financiară interimară Litera şi spiritul IAS Nu este obligatorie pregătirea situaţiilor financiare interimare. a recunoscut în mod oficial normele contabile internaţionale ca bază pentru o cotaţie transnaţională a valorilor mobiliare. dar dacă ele se pregătesc. pentru a da urmare mai ales nevoilor pieţelor de capitaluri pe cale de internaţionalizare. Trebuie să subliniem că aceste rezultate remarcabile sunt „fructul” unui lung proces de armonizare contabilă internaţională începută în anii 1970. Comisia europeană şi-a exprimat preferinţa pentru IAS-uri. Raportarea trimestrială este spre exemplu necesară pentru companiile cotate la bursă.S. declaraţiile întocmindu-se semestrial.net . Consideraţii privind procesul convergenţei normelor naţionale cu cele internaţionale În mai 2000. Conţinutul minim al rubricilor. pentru începutul lui 2005. care trebuie să le cuprindă astfel de rapoarte este specificat de bursa londoneză. Ea are de asemenea în vedere crearea unui mecanism de aprobare a acestor norme. Comisia europeană a explicat. Foarte aşteptată. atât la nivel politic cât şi tehnic. Filozofia US GAAP şi a referenţialului canadian Potrivit normelor contabile americane şi a celor canadiene. propunând. Armonizarea contabilă internaŃională. această decizie marchează sfârşitul unei lungi perioade de incertitudine privind viitorul armonizării contabile internaţionale. în ceea ce o priveşte.33 În iunie 2000. Acest „joc” unic de norme ar trebui să faciliteze acumularea de capitaluri şi să întărească protecţia investitorilor. I. trebuie întocmite în conformitate cu prevederile normelor contabile internaţionale. dacă astfel de documente se emit se prescrie conţinutul rapoartelor financiare interimare iar baza de raportare trebuie să fie conformă situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar complet.O. Recunoaşterea acestui ansamblu de norme nu va împiedica totuşi formularea de cereri de reconciliere. 33 Stettler Alfred. în speţă entităţile americane autohtone. Universitatea din Lausanne. viitoarea sa strategie referitoare la informaţia financiară în Europa.C.O. în acest interval de timp. aceasta din urmă constă în a recomanda aplicarea unui „joc” unic de norme contabile menite să favorizeze transparenţa contabilităţii societăţilor în Uniunea Europeană.ifad. o aducere la zi a Directivelor contabile europene. www. În calitate de „joc” unic de norme contabile. Baza de raportare trebuie să fie conformă cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar complet şi să cuprindă elemente comparative. Prevederile UK GAAP Menţionează că raportările interimare sunt obligatorii pentru companiile listate la bursă. de informaţii suplimentare sau de interpretări punctuale de poziţii pe care diferitele state ar putea încă să le cuprindă în reglementările lor despre burse.

Obţinerea lor a fost posibilă datorită recurgerii la o abordare teoretică. pentru a asigura coerenţa. va întări şi mai mult convingerile lor.S.O. noilor cereri internaţionale. nu au dezvoltat un cadru teoretic contabil special pentru Elveţia. deci un număr relativ mic în raport cu numărul mare de întreprinderi mici şi mijlocii. Ea se referă la mai mulţi actori. a marcat totuşi pregătirea normelor contabile elveţiene. destinatarii informaţiei financiare reţinuţi şi să se lege. conţinutul diferitelor norme contabile. îndeosebi Comitetul Internaţional de Normalizare a Contabilităţii (I. Istoria procesului de armonizare contabilă internaţională a arătat că numai luarea în considerare a diferitelor . Ea necesită determinarea numitorilor comuni în termeni de informaţie financiară. Ei apreciază într-adevăr că este vorba aici despre o deschidere spre IAS-uri „europene” diferite de IAS-urile “globale”.S./I. la Geneva. Pe parcursul ultimelor decenii. Cadrele conceptuale contabile au contribuit în mod indiscutabil la avansarea armonizării contabile internaţionale. Acestea sunt într-adevăr antrenate să-şi adapteze legislaţia.A. Influenţa cadrelor recunoscute. deci de către diferitele culturi. acceptabili de către diferitele naţiuni. cunoscut sub sigla LECCA. Să arătăm totuşi că preparatorii de conturi în discuţie acoperă înainte de toate întreprinderile cotate.S. o reuniune de experţi interguvernamentali ai normelor contabile internaţionale. departe de influenţele care au marcat adesea prin trecut conţinutul normelor contabile.C. luându-se în discuţie posibilitatea implementării proiectului de revizuire a dreptului contabil.cadru cele mai favorabile dezvoltării economice. Organismele de normalizare contabilă elveţiene.O. Unii se tem totuşi să vadă semnificaţia rezultatelor obţinute la acest stadiu în termeni de punere în practică a normelor contabile „globale” redusă de intenţia Comisiei europene de a crea un mecanism de aprobare a normelor pentru piaţa europeană.A. a arătat că armonizarea contabilă interesa din ce în ce mai mult ţările în curs de dezvoltare. acest Comitet tehnic al I.Armonizarea contabilă internaţională este un proces de armonizare care vizează să precizeze principiile şi normele contabile pentru pregătirea situaţiilor financiare în scopul îmbunătăţirii comparabilităţii situaţiilor financiare.B. Să notăm aici că. În iulie 2000. de un cadru teoretic. mai multe organisme de normalizare contabilă s-au angajat la astfel de demersuri teoretice.) care a publicat „Cadrul de pregătire/întocmire şi de prezentare a situaţiilor financiare”. spre exemplu. Ele au permis să se precizeze.B.C. mai ales la cei care pregătesc şi care utilizează situaţiile financiare.A. Procesul de armonizare contabilă internaţională nu se va opri cu siguranţă aici. dar şi la puterile publice. printre multitudinea de destinatari potenţiali. în special la nivel internaţional. Armonizarea contabilă nu este totuşi sinonimă cu normalizarea ori standardizarea contabilă în măsura în care ea admite variante de prelucrare contabilă atunci când obţinerea unei soluţii unice nu pare deloc posibilă la vederea „sensibilităţilor” naţionale sau regionale. chiar ţările subdezvoltate în procesul lor de punere în practică a condiţiilor . înţelege să folosească acest cadru conceptual drept bază pentru dezvoltarea unei norme pentru domeniul asigurărilor. în sensul utilităţii eforturilor întreprinse în termeni de armonizare contabilă. Decizia I. Fixarea numitorilor comuni conduce la găsirea unui acord asupra obiectivelor vizate de situaţiile financiare şi asupra mijloacelor utilizate pentru a le atinge.S.

În noua schemă a U. Să rememorăm principalele evenimente care au produs aceste mutaţii: • În iulie 2000. întrucât noţiunea de normă internaţională nu rămâne valabilă decât dacă tot referenţialul este aplicat fără excepţie.S.B. Se poate vorbi deci de un mijloc defensiv. intrată în vigoare la 2 aprilie 2001. Comitetul permanent de interpretare. funcţiona ca o instituţie privată bazată pe expertiza tehnică a membrilor săi benevoli care îşi reprezentau fiecare ţara.E. Conform GAAP 2001.S. I. I. Ori nu poate fi avută în vedere o normă contabilă internaţională europenizată.A. ai tuturor actorilor participanţi la informarea financiară.A.B.„sensibilităţi” i-ar permite procesului să evolueze. dar de interes public internaţional.S. s-a prevăzut crearea pe plan politic a unui Comitet European de Reglementare Contabilă. Consiliul ECOFIN al Uniunii Europene a dat startul noii strategii de reformare a contabilităţii prin aprobarea unei propuneri strategice a Comisiei de la Bruxelles referitoare la aplicarea Normelor Contabile Internaţionale de către societăţile cotate la bursele europene. păstrând caracterul privat. publicată de cabinetele mari de audit internaţional. Anchetă internaţională despre convergenţa dintre normele naţionale şi normele contabile internaţionale O nouă anchetă internaţională pune în evidenţă diferenţe sensibile între principiile contabile naţionale şi Normele Contabile Internaţionale (IAS) sau IFRS-uri.A. societăţile europene ce fac apel la împrumutul public vor trebui să-şi stabilească şi să-şi prezinte conturile în spiritul referenţialului internaţional al I. concretizată ulterior sub forma Directivei 2001/65/CE din 27 septembrie 2001. preşedintele Consiliului naţional francez al contabilităţii. şi Comitetul consultativ de normalizare. afirmă Antoine Bracchi. în acelaşi timp.B.C. cu posibilitatea de a-şi reînnoi mandatul o singură dată. În februarie 2001.B. începând cu 2005. a schimbat profund structura de funcţionare a acestei instituţii. conform căreia.E. arată că progresele către o convergenţă a normelor naţionale . Puterea C.S. această anchetă internaţională. le ridică se vor focaliza în jurul ideii de congruenţă a normelor regionale şi naţionale cu cele internaţionale. întrucât această instituţie poate refuza o normă contabilă internaţională.. şi a acţiunii concertate a organismelor implicate în acest proces.R.. Reforma. Să punem pariu că lecţiile istoriei recente vor inspira de asemenea favorabil părţile la negociere în acest stadiu. american: 19 trustees reprezentanţi. • Până în 2001. răspunsurile noastre la problemele pe care acest proces al armonizării. este compus acum din 14 experţi independenţi salariaţi ai instituţiei pe o perioadă de 5 ani.A.E. şi inspirându-se foarte mult din sistemul de funcţionare a F. căci utilizarea sa ar repune în discuţie obiectivele reformei. Şi atunci care ar fi soluţia acestei ecuaţii cu mai multe necunoscute? Aşa cum pe parcursul descoperirilor noastre accentul s-a pus din studiile comparative contrastante pe cei doi termeni: compatibilitate şi convergenţă a normelor naţionale cu cele internaţionale.E. dar şi ai diverselor zone geografice. compus din 12 membri. Şi să nu uităm că primii ani ai mileniului trei au însemnat un pas important în procesul avansării armonizării contabile şi au conturat fin liniile unei „revoluţii culturale” în contabilitate. parţial sau integral. format din 49 de membri. însărcinat cu validarea IAS în sânul U.. a văzut lumina zilei propunerea Parlamentului european şi a Consiliului U. atât de complex. poate fi asimilată cu o „armă nucleară”.

în jumătate din ţările studiate. Aşa s-a exprimat Paul Volcker. GAAP 2001 subliniază totodată. comisarul european însărcinat cu piaţa internă. „Puterile publice. investitorii şi profesioniştii contabilităţii trebuie să se mobilizeze toţi pentru punerea în practică efectiv a unei convergenţe a normelor contabile cel mai repede posibil.E. pentru care ancheta a pus în evidenţă abateri de la normele semnificative. a declarat recent că: „ punerea în practică a principiilor contabile mondiale este cel mai frumos cadou care poate să fie oferit investitorilor.înspre Normele Contabile Internaţionale rămân temperate. naţionale sau internaţionale au fost aplicate pe parcursul pregătirii situaţiilor financiare. preşedintele trusturilor I. Comisia europeană a propus un regulament care ar impune societăţilor cotate ale U. care a declarat legat de propunerea U. Cabinetele propovăduiesc un cadru mondial comun pentru informaţia financiară. prin anunţarea. necesitatea pentru utilizatorii oricărei informaţii financiare de a se asigura că înţeleg ce principii contabile. Totuşi. absenţa unui limbaj contabil şi financiar unic apare anacronic” arată Olivier Azieres. chiar de acum înainte coerenţa internaţională a normelor contabile şi a împrejurimilor de audit. a .C. şi ar contribui la stabilitatea pieţei financiare şi la creşterea economică mondială. care se bazează pe IAS-uri sau IFRS-uri de calitate.E. cu câţiva ani înainte. De altfel. responsabilul studiului mondial pentru Deloitte & Touch Tohmatsu şi purtător de cuvânt în Franţa al cabinetelor.S. comisar al Securities and Exchange Commission. Aproape o treime din cele 62 de ţări studiate au luat măsuri de convergenţă şi au organizat schimbări ale regulilor lor naţionale. dar miza merită osteneala. „Prin numărul şi importanţa societăţilor implicate.” Această dorinţă de a pune în practică norme contabile de calitate este de asemenea susţinută de multe alte instanţe.B. iniţiativa Comisiei Europene este fără echivalent la nivel mondial”. El cuprinde de asemenea o analiză a normelor sau a proiectelor de norme naţionale care vor intra în vigoare în viitor şi ar putea reduce diferenţele cu IAS. Reducerea diferenţelor şi îmbunătăţirea transparenţei situaţiilor financiare vor necesita timp.O.O. În februarie 2001. „La ora la care investiţiile internaţionale continuă să crească şi când informaţia financiară este accesibilă via Internet. Punerea în practică a acestui cadru ar întări încrederea investitorilor oferind o transparenţă mai mare şi o mai mare comparabilitate a informaţiei financiare utilizate pentru deciziile de investiţie.” Este din ce în ce mai evident că IAS/IFRS constituie cea mai bună bază pentru o informaţie financiară naţională şi transfrontalieră comparabilă. atunci când a declarat în iunie 2001 că: „dezvoltarea rapidă a pieţelor financiare mondiale internaţionale a făcut să fie încă şi mai de dorit.A.. reaminteşte Olivier Azieres. nu au fost evidenţiate în acest an modificări de norme naţionale în vederea reducerii abaterilor. normalizatorii contabili. Isaac Hunt. şi mai ales de Frits Bolkestein.S.” Acest raport prezintă pentru fiecare din cele 62 de ţări studiate normele naţionale care nu autorizează sau care nu necesită utilizarea IAS sau IFRS. Recomandarea I. să pregătească situaţiile lor financiare consolidate conform IAS/IFRS cel mai târziu până în 2005. din mai 2000 vine în această direcţie. de a reglementa aplicarea IFRS: „utilizarea unuia şi aceluiaşi limbaj contabil va fi foarte benefică societăţilor europene cotate la bursă şi investitorilor pentru că ea va aduce o mai mare transparenţă şi o mai mare comparabilitate”. Proiectul Comisiei europene se caracterizează de asemenea.

pentru a îmbunătăţi normele de informaţie financiară şi reglementarea pieţelor financiare la nivel mondial. Ancheta se integrează în lucrările Forumului Internaţional pentru Dezvoltare Contabilă (IFAD). Raportul s-a interesat în mod deosebit de situaţiile stărilor financiare consolidate a societăţilor cotate.) şi de Banca Mondială în 1999. numeroase guverne.C. în măsura în care normele IAS/IFRS sunt frecvent modificate şi amendate şi în care anumite principii naţionale evoluează de asemenea. să se poată răspunde aşteptărilor şi cerinţelor investitorilor. autorităţi de control şi profesionişti ai contabilităţilor examinează de asemenea diferenţele principiilor lor contabile naţionale cu IAS şi mijloacele de a reduce aceste diferenţe. întreprinderi.calendarului prevăzut pentru a da caracterul obligatoriu al măsurii pentru grupurile cotate europene. din Asia până în America Latină. Această abordare dă posibilitatea direcţiilor generale şi financiare a grupurilor europene să gestioneze tranziţiile necesare în bune condiţii. Consiliul naţional al contabilităţii îşi reexaminează actualmente programul de lucru pentru a integra în lucrările sale pregătirea scadenţei 2005. trebuie să dorim ca printr-un parteneriat eficace.” subliniază Olivier Azieres care precizează: ”În Franţa. Ancheta trece în revistă cele 80 de măsuri contabile cheie (incluzând câteva informaţii şi semnalează situaţiile în care principiile naţionale de la 31 decembrie 2001 nu permit sau nu necesită utilizarea normelor contabile internaţionale IAS). acest demers va ameliora sensibil transparenţa şi comparabilitatea informaţiei financiare. puteri politice şi profesionişti contabili.F. Chiar dacă o mobilizare a fost iniţiată la nivel internaţional.” În restul lumii.” GAAP 2001 este o „situaţie a locurilor” şi punctelor de convergenţă a informaţiei financiare în decembrie 2001. anumite ţări nu aşteaptă scadenţa 2005 şi au început să pună în circulaţie normele lor naţionale armonizate cu IAS/IFRS. Deşi procesul de reducere a diferenţelor este deja demarat. Armonizarea în contextul convergenţei contabile . Pe acest teren de asemenea. al preparatorilor de situaţii financiare.A. GAAP 2001 compară normele naţionale cu o „ţintă în mişcare”. va necesita totuşi timp pentru a deveni o realitate concretă. este evident că acţiunile cele mai semnificative vor trebui întreprinse la nivel naţional şi că acţiunile trebuie să fie planificate incluzând îndeosebi programele de sensibilizare şi de formare la nivelul mizelor proprii fiecărei ţări. creat de Federaţia Internaţională a Contabililor (I. Cantitatea şi semnificaţia diferenţelor semnalate în raportul GAAP 2001 atestă că. Convergenţa regulilor nu va avea efecte benefice decât dacă normele sunt corect aplicate şi trainice. „În interiorul Uniunii Europene. Olivier Azieres susţine că „GAAP 2001 permite să se facă bilanţul asupra stării de convergenţă a normelor contabile naţionale. În numeroase ţări. în numeroase ţări convergenţa normelor cu IAS va fi o sarcină de o mare amploare care va necesita în fiecare ţară un efort comun al guvernului. al utilizatorilor şi al organismelor de normalizare. pentru care s-a reţinut data de 31 martie 2002). al autorităţilor bursiere. Regulile naţionale şi normele internaţionale comparate în cadrul acestei anchete au fost cele în vigoare la 31 decembrie 2001 (cu excepţia Japoniei şi a Indiei.

ceea ce denotă caracterul său mai social. dar ea are acces şi la informaţii financiare şi de gestiune suplimentare care o ajută în procesele de planificare.În apropierea datei de încheiere a primei etape a armonizării contabile internaţionale. convergente. din două motive:34 • principiile IAS nu sunt aşa de stricte precum cele ale US GAAP. O. Un asemenea reper sau vector supus analizei la „microscop” îl constituie aspectul convergenţei dintre IFRS-uri şi US GAAP-uri. CotleŃ. SituaŃiile financiare ale întreprinderii. la rândul ei. cotate amândouă ca fiind de talie internaţională. 23 34 . anul 2005. Aşa cum sperăm a reieşit din studiul nostru comparativ. fereşte întreprinderile din întreaga lume de un aşa zis „colonialism contabil”. inclusiv notele complementare. în detrimentul US GAAP. Megan. de ce se pune problema convergenţei. interesată de informaţiile structurate în situaţiile financiare. uneori chiar restrictive spre deosebire de IFRS-uri care se concentrează pe principii contabile şi aplicabilitatea lor. şi nu numai a armonizării celor două referenţiale. există o serie de necesităţi informaţionale care sunt comune tuturor utilizatorilor. Deşi nu toate necesităţile informaţionale ale utilizatorilor pot să fie acoperite prin raportarea dată de situaţiile financiare publicate. se nasc tot felul de întrebări cum ar fi: care este stadiul procesului de armonizare la nivel mondial? cum va fi armonizarea în viitor: o punere de acord a principalelor referenţiale contabile sau mai degrabă o impunere de norme? care sunt strategiile de viitor pentru accelerarea procesului de armonizare? Răspunsurile la întrebările lansate mai sus pot fi sistematizate în funcţie de principalele repere care caracterizează în ultimele luni de zile armonizarea contabilă. la nivel mondial se poartă între cele două referenţiale IAS şi US GAAP. însă majoritatea cercetătorilor sunt de părere că IAS sunt cea mai bună opţiune pentru realizarea unei armonizări contabile internaţionale. 2003. Am mai observat că regulile americane sunt prea detaliate. Disputa aprinsă pentru câştigarea supremaţiei în scopul întocmirii şi prezentării de situaţii financiare comparabile şi compatibile. spre deosebire de referenţialul american. acestea din urmă fiind subordonate autorităţilor americane. Dar. Sigur că standardele americane au de partea lor precizia şi rigurozitatea tipică politicii americane. Editura Orizonturi Universitare. pag. Conducerea întreprinderii este. căci determină D. cel internaţional în primul rând se adresează unei palete largi de utilizatori. Timişoara. • independenţa IAS în comparaţie cu US GAAP. Practic aceste riscuri se concretizează în practicile contabile ale firmelor americane care conservă aplicarea US GAAP şi tentaţia tot mai mare a întreprinderilor neamericane de a intra în competiţie cu cele americane şi prin urmare a utiliza exclusiv regulile contabile americane. fapt ceea ce face ca procesul de conversie de la normele naţionale la cele internaţionale să se realizeze mai uşor. în sensul că acesta din urmă se referă numai la situaţiile financiare de sinteză. Informarea realizată în conformitate cu cadrul american este mai largă decât cea realizată prin aplicarea referenţialului internaţional. Nu sunt de neglijat nici consecinţele pe care aceste riscuri le au asupra procesului de armonizare derulat prin IFRS-uri. de luare de decizii şi de control. tot mai accentuat acum la început de mileniu III? Considerăm că răspunsul se află în cunoaşterea riscurilor pe care le incumbă coexistenţa celor două referenţiale.

Societăţile care nu sunt anglo-saxone s-ar putea să resimtă acest handicap. Şi amintim cu titlu de exemplu aici pentru întărirea celor spuse. şi F. alinierea realizându-se după un model american sau după unul cu puternic caracter anglo-saxon. iar cealaltă după cuvântul referenţialului internaţional. normele internaţionale sunt rezultatul unui organism internaţional privat dar şi de interes public. O.S. cu cele elaborate de I. normele internaţionale de contabilitate vin în completarea reglementărilor naţionale din acest domeniu. Op.A. economic al ţării respective. format din membri profesionişti din diverse ţări ale lumii. este identificarea tuturor surselor de dezacord între cele două referenţiale. dimpotrivă se vor isca „furtuni cu ploaie grea”. fiind subiectul unor dese intervenţii politice. Obiectivul pe termen scurt al acestui proiect. care elaborează standarde şi interpretări ale acestora care acoperă toate domeniile de interes.S. cum este cel internaţional. compatibile şi comparabile. cit.. în anul 2005 se pare că va urmări şi concertarea acţiunilor celor două organisme şi a sateliţilor lor în vederea publicării unor norme contabile noi. de ordin minor.B. Pe când.B.. care se preconizează să fie îndeplinit în anul 2005. să mai punctăm progresul făcut în armonizarea europeană prin compatibilizarea Directivelor contabile europene şi amendarea lor cu prevederile referenţialului I.S. transformând datele obţinute conform normelor naţionale. se manifestă într-o strânsă legătură cu mediul juridic.S. Obiectivul pe termen lung al strategiei de convergenţă contabilă este deja unul mult mai ambiţios căci presupune eliminarea diferenţelor rămase care se doresc a fi după 2005.A. În această direcţie nu trebuie omisă din raza strategică de acţiune pe firul convergenţei contabile. armonizarea şi convergenţa referenţialului naţional cu cel internaţional elaborat de I. În acest caz. Procedura astfel aleasă. care servesc drept instrument de echivalare. convergente care să ofere baze solide pentru întocmirea de situaţii financiare convergente. în informaţii conforme standardelor internaţionale. cum este cazul US GAAP-urilor. necesar în asigurarea comparabilităţii situaţiilor financiare ale diferitelor ţări.. preluarea noţiunii de valoare justă în Directive şi reducerea numărului de prelucrări sau opţiuni autorizate.A.A. Proiectul de convergenţă al referenţialelor contabile pune în joc credibilitatea informaţiei financiare şi urmăreşte punerea de acord a prevederilor standardelor emise de F. 35 D. chiar dacă nu sunt folosite la scară internaţională.S. În unele state. una elaborată după litera normelor naţionale. pag. Acordul care se prefigurează între I. CotleŃ. avantaje concurenţiale neloiale de partea unora. Normele naţionale.A. Megan.B.B.fragilizarea reţelei de Norme Contabile Internaţionale şi implicit vulnerabilitatea întreprinderilor în faţa regulilor contabile care generează prin „războiul” lor.S. 22 .A. Să nu ne îmbătăm cu apă rece! Acest posibil acord nu va surmonta toate problemele.B. • prin retratarea integrală a situaţiilor financiare. presupune prezentarea a două situaţii contabile. În ceea ce priveşte convergenţa IAS cu normele regionale sau naţionale.B.. comparabilitatea internaţională a informaţiilor furnizate de situaţiile financiare se poate realiza în mai multe modalităţi:35 • prin reconcilierea formală cu normele internaţionale.

A.B.B. • . locale ori naţionale cu cele ale I.S. în această etapă a armonizării contabile internaţionale.A.prin completarea informaţiilor furnizate de situaţiile financiare ale întreprinderilor întocmite conform normelor naţionale cu date care să explice diferenţele între tratamentul contabil local şi cel internaţional. s-a confruntat. legăturile cu fiscalitatea se manifestă mai puternic.. Dacă în viziunea I.A. în referenţialele naţionale.B. cu siguranţă. se bifurcă în acţiunile care au în centrul preocupărilor lor de armonizare conturile consolidate şi demersurile întreprinse pe linia armonizării conturilor întreprinderilor individuale. sau precum ne întrebam referitor la armonizare până am ajuns să o trăim cu toţii. menţinerea capitalului financiar sau fizic prevalează asupra performanţei întreprinderii şi de netăgăduit. un deziderat? Cine a încercat să „pună sub lupa cercetării ştiinţifice analitice” acest proces. asemenea umplerii unor goluri de dimensiuni mici din masa unui corp sau a unui agregat de particule solide. Şi aceste considerente. numit de unii specialişti: „fenomenul porozităţii”. Care ar fi oare soluţia armonizării conturilor individuale cu referenţialul I. deoarece utilizatorii sunt diferiţi în cazul conturilor individuale. procesul de convergenţă referitor la conturile consolidate nu ridică probleme fără soluţii. este o utopie. Evoluţiile previzibile ale procesului de convergenţă a normelor regionale. cu un fenomen puţin ciudat. Dar este oare şi posibilă.S. Acest fenomen se explică prin încorporarea încetul cu încetul a principiilor I.A.B.S.S. convergenţa în cazul conturilor individuale este foarte dificilă.? Am încercat să demonstrăm că este necesară convergenţa standardelor.

Contabilitate comparată. Timişoara. 9. economia de piaţă şi privatizarea în România. 7.1-3. . Gîrbină Sinteze. studii de caz şi teste grilă privind aplicarea IAS (revizuite)-IFRS.2004 Boulescu M.. 1991 Bănăţeanu G. 2003 Bogdan V. 3. Financial Reporting: an accounting revolution. Kluwer Academic Publishers. Prentice Hall International.. Editura Fundaţiei România de Mâine. Organizarea şi conducerea activităţii financiar-contabile a întreprinderilor mici şi mijlocii.. Strategii ale armonizării contabile europene..07. 8. ameliorarea şi revizuirea normelor contabile. 1998 Beaver W. Bucureşti. in Industrial Policy in Eastern Europe. vol. 1993 Alexander D. Lucrări comunicate la simpozionul cu participare internaţională. Financial Accounting. 91-1. Normalizare sau unicitate a bilanţului consolidat. Reforma. Problems in the Structure of Romania’s Economy.. Bochiş L. 10. Governing the Transition.. Editura Sedcom Libris. nr.. articol publicat în. mai 2004 Bogdan V. Londra. 6. Bucureşti...W. Nobes An European Introduction to C. Avatarurile procesului de armonizare contabilă. 1989 Bogdan V. Editura Universităţii din Oradea. Editura CECCAR. Albu L. Bucureşti. 1994 Alfiri G. 2008 11..M. Sistemul modern de contabilitate.. Economistul nr. Probleme de structură în economia României. 1661/14.BIBLIOGRAFIE 1. 4... În căutarea identităţii contabile naţionale … puncte de referinţă pentru dezvoltarea. 5.H.. Iaşi. perfecţionarea. 2. Ş. Georgescu G. Revista de drept contabil. Prentice Hall International. 1995 Bunea M. 1993 Augustin G.

nr. 14.. controle de gestion et audit.. 27. Curs complet de contabilitate şi fiscalitate. Edition. 17. Paris. Volumul I. L 22. 2000 Consiliul Directiva a IV-a privind situaţiile Comunităţilor financiare anuale ale societăţilor. 21. L. 1998 Cotleţ D. L 195. 1978 Consiliul Directiva a VII-a privind conturile Comunităţilor consolidate. nr. 25. Bucureşti. Bucureşti.1972 Demetrescu C. Editura Humanitas. 28. 39. 2000 Colasse B... V. 24.. Editura Economică. 1999 Colasse B.. Bucureşti. Situaţiile financiare ale întreprinderii. Viorica.G. aplicativă. decembrie 2001 Delesalle E. Europene. 91-3 Colasse B.. Contabilitatea în perspectivă. Contabilitatea în lumea interdependenţelor globale.O. Editura Orizonturi Universitare.. naţională şi internaţională. Paris. 16. F. Third Meek G.. concepte şi practici: abordare Dobtoţeanu C.. Audit. în Encyclopedie de comptabilite... Cosma D.. Bucureşti. 18.. Prentice Hall. 19. J. Contabilitate generală.. Puchiţă V.. La comptabilite du XXI siecle se prepare…. Volumul I. 2002 Capron M. Delesalle Contabilitatea şi cele zece porunci. Editura Economică. Istoria contabilităţii. 1993 Colasse B.K. 2003 Delesalle E.O. Editura Economică. Economica. Encyclopedie de comptabilité. traducere. Contabilitatea ştiinţă fundamentală şi Possler L.L. 1979 Dobroţeanu. Timişoara. Megan O. Unde este vorba de un cadru contabil conceptual francez? Revista de Drept Contabil nr. Editura Augusta.. 22. Buletin APDC. 1992 Chirică L. Theories comptables. Harmonisation comptable internationale. 1994 Casta J. 1999 Choi F.. nr. 20.12. Bucureşti.F. Contabilitatea şi utilizatorii săi.A. Editura Ştiinţifică. Ed. Editura Scrisul Românesc. 15. 13. Economica.. Editura Economică.. Enciclopedie de gestiune. . Timişoara. 26. International Accounting. 23. Frost C.. J.G. Craiova. 2003 Demetrescu C. 1983 Europene.

34. 1997 Feleagă N. 39. Bucureşti. volumele I şi II. 41. A history of financial accounting. 32.. 33.houndstooth. Adevărul economic nr. Cotleţ D. februarie-martie 2000 Edwards J. Bucureşti.. concept şi normalizare contabilă. Editura de Vest. 31. 1999 .. Editura Routledge. Sisteme contabile comparate. Contabilitate financiară.. Bucureşti.. Contabilitate şi control de gestiune. Bucureşti... Reforma în Sistemul Contabil Românesc. 1995 Feleagă N..R. 30.. Contabilitate comparată.. Bucureşti. Contabilitate financiară. E. Bucureşti. 7. 1993-1994 Feleagă N. London and New York. 44.. 1999 Farcane N. 1998 Feleagă N şi colectiv. http://www. 1998 Epuran M. Armonizarea contabilă din perspectiva Bursei de Valori Bucureşti I. Editura Economică. II. 43. Bucureşti. Editura Economică. 2001 Duţescu A. Editura Economică. Editura Orizonturi Universitare. Editura Economică..29. 1996 Feleagă N.. Grosu C. 40. 1992 Feleagă N. Editura Economică. Bucureşti. Editura Economică. Timişoara. 1999 Feleagă N. Dunn C. Contabilitatea financiară. 36. Sisteme contabile comparate ediţia a II-a. 8. 1996 Feleagă N. Bucureşti. Informaţia contabilă şi pieţele de capital. Editura Atheneu. Duţescu A. volumele I şi II. 35. Editura Economică. Editura Economică. Editura Economică. Bucureşti.. 6. 37. Editura CECCAR. Tratat de contabilitate financiară. 42. 45. Editura Economică. Timişoara.. Accounting for change.. 1995 Feleagă N. Băbăiţă V. Bucureşti.. Dincolo de frontierele vagabondajului contabil. Îmblânzirea junglei contabilităţii. 2000 Duţescu A.. volumele I şi II. Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate.. volumele IIV. Ionaşcu I. III. Controverse contabile. volumele I-III. Ionaşcu I.. 38. şi colectiv. 1989 Epuran M. Bucureşti.net.

. 52. Bucureşti. 2001 The true and fair view overrride in the European Accounting Directives. ediţia a II-a..O abordare Bunea Ş. 2003 Epistemologia contabilităţii. 2003 Discuţii asupra influenţelor culturale în contabilitate: cazul modelului contabil patrimonial. principii... Marketing internaţional. Hulle K. Malciu L. 53.teorii. concepte. 56. 55. nr. Contabilitate financiară. Ionaşcu I. Feleagă N.. 50. 57. volumul I. Bucureşti. Editura Economică. 1996 şi Contabilitate financiară. Malciu L. Politici şi opţiuni contabile. 1996 Tratat de contabilitate . Bazele contabilităţii . Iaşi. 3/2000 Dinamica doctrinelor contabilităţii contemporane. 54.. Editura Economică.. Ineovan F. Gestiunea şi contabilitatea firmei nr. 1999 Managementul structurilor multiculturale. Editura Mirton. Foltean F..275. Oabordare europeană şi internaţională. 48. 2007 49. Ionaşcu I. Editura Economică. standarde. Bucureşti. Software-ul gândirii (traducere). Gestiunea şi contabilitatea firmei nr. Hofstede G.6. colaboratorii Ionaşcu I.. Revista franceză de contabilitate. 1997 L’harmonisation comptable européenne. 2002 Feleagă L.. Editura Economică. 58.1 şi 2. Bucureşti.46. 1997 Mutaţii şi tendinţe în contabilitatea contemporană.. 711720. Ionaşcu I. vol. Horomnea E. 51. Editura Sedecom Libris.10-11. Editura Economică. European Accounting Review. 47. Timişoara.... Feleagă N. 1999 . revista Gestiunea şi contabilitatea firmei. 59.. Editura Economică. Timişoara.. nr. 2003 Consideraţii doctrinale şi practici contabile privind transpunerea conceptului de proprietate în contabilitate în cazul contractelor de consignaţie şi leasing. Editura Mirton.. Hulle K. Bucureşti. Ionaşcu I. europeană şi internaţională. 2002 Feleagă N.

74. 64.. Contabilitatea operaţiunilor speciale. Editura Economică. Editura Polirom. Bucureşti. 2002 Naser H. 1998 Murgescu B. Economică. 68. Mihai S.. Iaşi. Economică. Editura Economică. Normalizarea contabilităţii şi fiscalitatea întreprinderii. 67. 1985 Kotler Ph. Dreptul comparat (traducere). 69. Contabilitate aprofundată....evoluţie. 61. Timişoara. Bucureşti. Contabilitatea inflaţiei. Contabilitate creativă.K.. Editura Tribuna Manolescu M. Ionaşcu I.. 65. Logica generală. 2001 Maiorescu T. 1996 Munteanu V. Editura A..) Limited.. Reforma contabilităţii româneşti între modelele francez şi anglo-saxon. Bucureşti.. Bucureşti. Editura Lumina Lex. Editura All Educaţional. Cererea şi oferta de informaţii contabile. 77. 2000 Muţiu A. 2001 Istrate C. 2003 Munteanu R.. 1998 Malciu L. Principiile marketingului. 1999 Kant I. A fi istoric în anul 2000. 71. Editura Minerva.. Bucureşti. .K.. 70... Bucureşti. Editura Teora. Turcan Grupurile de societăţi. 2000 Nişulescu E. 75. Bucureşti. Editura Mirton. Drept european . ordine juridică. Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei.. 73.. Deva. Bucureşti. Critice.. 66. 62.60. Creative financial accounting: its nature and use.. 2003 Matiş D.M. Editura Oscar Print. 72. 1993 Neag R. 76. 2000 Mateş D.. Studiu empiric privind impactul standardelor internaţionale de contabilitate asupra firmelor din Bucureşti cotate la Bursa de valori în „Economie teoretică şi aplicată”. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Editura Economică. 63. 1998 Lepădatu Gh. Bucureşti. Editura Economică. instituţii. Editura Intelcredo. Prentice Hall International (U. supliment săptămânal al ziarului Economistul nr. Bucureşti.. Drept contabil. Bucureşti.. 1984 Malciu L. Editura Economică. 1999 Malciu L. 1999 Legrand P.791.

Editura Intelcredo. 2003 Pântea P. Contabilitate comparată şi aprofundată. Editura Intelcredo. Editura Arc. Economie mondială. Deva. ediţia a II-a. 1996 . Editura Universităţii din Oradea. Editions La Découverte. 87.. Calu D... 81. Comparative International Accounting. 1999 Olimid L. Parker R. 83. Măsurarea rezultatului contabil.. 1999 Pântea P..sinteze şi aplicaţii practice. Apres Enron et Vivendi: soixante reformes pour un nouveau gouvernement d’entreprise. 1999 Pop A.. Bodea Gh. Principiile de bază ale contabilităţii. Deva. 84.. 86. Microîntreprinderile în economia românească . fiscalitate. Managementul contabilităţii româneşti. 80. 79. şi Contabilitatea financiară a agenţilor colaboratorii... Contabilitatea românească. Olah Gh..înfiinţare. Deva..E.. 90. Editura Economică. Coordonator.. Bucureşti.. 2000 Olimid L. armonizată cu Directivele contabile europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate. 82. Deva. Bucureşti. Editura Intelcredo. Le capitalisme déboussole. Nobes C. Editura Intelcredo. Ediţia a III-a.Caldwell Ediţia a cincea. Bodea Gh. 2000 J. Contabilitatea financiară ... 1999 Pastré O.. 2000 Needles B. 2001 Pântea P. Deva.. 1998 Olimid L. Patrimoniul ca obiect al contabilităţii – un concept desuet? Contabilitate şi expertiză nr. contabilitate. Deva. Editura ASE. Bodea Gh.. Vigier M.I. situaţii financiare. 2003 Pântea P.4.W. economici din România. raportări. Anderson H. Editura Prentice Hall. 2002 Pântea P. Sisteme contabile comparate. 85. 89. Editura Intelcredo. 88. Editura Intelcredo.78.

Deva. 101. Singleton Green B. The very idea of clasification in International AccountingOrganisations and Society.).. 97. 7/8. Cucui N.. 100. şi alţii. Bucureşti. Lambru Contabilitatea întreprinderilor. Singleton Green B. 2002 Evoluţia contabilităţii româneşti şi unele elemente de istorie a planurilor contabile-cadru în Europa.. nr. 1995 Fra Luca di’Borgo şi Doctrinele contabilităţii în cultura economică românească. Editura Intelcredo. vol. 20. Constanţa. îndrumar practic actualizat şi completat cu unele reglementări prevăzute în OMFP 1994/2001 şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. Gh. 102. Bucureşti. Pop A. Bucureşti. Taudin C. 98. Bucureşti. în Accountancy.. 93. 1994 Normalisation et mondialisation.. în expertiza contabilă nr. 94. 2002 Possler L. Editura Junimea. Metode şi politici contabile de întreprindere. nr.. Staicu C. bază şi alternativ.G. 2002 Ristea M. Contabilitate aprofundată.... 6-7.. Editura Tribuna Economică. Universitară. Contabilitatea financiară a întreprinderii.. (coord. Tabără N.. Editura Universitară. 2000 Ristea M. 2002 Ristea M. Bucureşti. Editura Tribuna Economică. Contabilitatea financiară românească armonizată cu Directivele Contabile Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate.. Ediţia a V-a. 99. Iaşi. 95. 1991 The consequences of ENRON. 103. 92. de la 1900 până la 1945. Rusu D. Editura CECCAR. aprilie 2002 In ENRON’s wake. 2005 Editura Ristea M. 96. Buletin APDC. 30 . ianuarie 2002 Contabilitate financiară armonizată cu Directivele Europene. Dumitru C. Editura Fundaţiei Andrei Şaguna. 2005 Roberts A.91.. în Accountancy. Normalizarea contabilităţii.

110. Tiron Tudor A. 112. 120. Editura Tribuna Economică. 2000 Ţugui A.104.M. 116. Pitman Publishing. Bucureşti. Editura CECCAR.02. 2001 *** OMFP nr. 2001 ***H. 106. Bucureşti. Contabilitatea inflaţiei. 94/2001. Editura Economică. colecţia 1993-2003 *** Colecţiile revistelor de specialitate: Contabilitatea.1996 Zlătescu V.G.. 118. armonizate cu Directivele Europene *** Decizia MFP nr. 2003 MFP. 114. 121. Pearson Professional. 113.E. 306/2002. 2000 Watts J. 61/2001. Best Publishing România.F. 19952003 . 108. Congresul al XII-lea al profesiei contabile din România. .D. Accounting in the Bussiness Environment. Finanţe. 1827/2003 privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul contabilităţii *** Studiu F. Bucureşti. coroborate cu Reglementările contabile armonizate cu Directivele europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate *** H. Partea I. Bucureşti. Revista Generală de Contabilitate şi Expertiză. Credit şi Contabilitate. 1994 CECCAR. Bucureşti. 9/2003 pentru aprobarea soluţiilor referitoare la aplicarea unor prevederi legale privind impozitul pe profit. septembrie 2002. Editura Economică. Ediţia a II-a. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune *** O.F.P. aprilie 1999 *** Monitorul Oficial al României. MO nr.E. Bucureşti. 119..G. 2001 *** Legea contabilităţii nr. Consolidarea conturilor. 107. 111. Editura Continent XXI. expertiza şi auditul afacerilor.2001 *** Standardele Internaţionale de Contabilitate 2001. 85/20. Tribuna Economică. 109. 252/2000 *** OMFP nr.. Panorama marilor sisteme contemporane de drept. Monitor Oficial nr. 115. pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate. 105. modificată şi completată prin OG nr. O contribuţie la evoluţiile internaţionale în contabilitate. nr. 1553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe *** O. nr.. pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a VI-a a CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.M. 117. Ghid de aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. 82/1991.Comparaţie între Directivele contabile ale Uniunii Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate. nr.P. Editura Economică. nr.

Bucureşti.fasb.122. *** MFP.11. publicat în Monitorul Oficial nr. 2006 128. *** Congresul profesiei contabile din România.iasplus. Editura CECCAR. 133. *** OMFP nr.ro . Bucureşti. 2002 123. 2374/2007 privind modificarea şi completarea OMFP nr.htm www.C. 1752/2005. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. *** Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. Editura CECCAR..2005 127.A. 134.fee. 25/14. Amortizare sau convergenţă în Standardele Internaţionale de Contabilitate?. www. revăzută şi reclasificată în conformitate cu Codul etic I. Editura Irecson. www. 135. Bucureşti. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili.ifad.2008 129. 131. publicat în Monitorul Oficial nr. Editura CECCAR. 2007 126. Ediţia a II-a.ro www.01. Ediţia a 2-a revizuită şi reclasificată în conformitate cu Codul etic internaţional al profesioniştilor contabili. Bucureşti. elaborat şi revizuit de IFAC în noiembrie 2001. 1080/30.net.contab-audit. Editura CECCAR. *** OMFP nr. Ghid pactic de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 132. 2004.pwcglobal. 2002 125. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.contab-audit. Bucureşti. 130.F.be/secretariat/EFRAG.com www. 124.org www. *** Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.com www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->