Sunteți pe pagina 1din 18

lindab | we simplify construction

lindab | we simplify construction

Lindab Profile este o divizie a Grupului Lindab care dezvolt , produce i promoveaz solu ii i sisteme eficiente, economice i estetice din o el pentru industria construc iilor. Lindab Profile este prezent prin unit i de produc ie i distribu ie n 31 de ri din Europa. Sediul central al Grupului Lindab este Frslv, n sudul Suediei. Filiala Lindab Romnia a fost nfiin at n 1994. n to i ace ti ani de activitate pe pia a romneasc , ne-am impus ca furnizori de produse i servicii de calitate superioar i parteneri de ncredere att pentru antreprize de construc ii i investitori institu ionali, ct i pentru clien i particulari. Produsele i sistemele constructive Lindab sunt disponibile prin re eaua na ional de distribu ie.

Lindab Profile Componente

octombrie 2012

Lindab Srl
os. de Centur nr. 8, tef ne tii de Jos - Ilfov 077175 Tel. +4021 2094 100, Fax +4021 2094 124 office@lindab.ro

www.lindab.ro

lindab | we simplify construction

Cuprins
Cuprins ................................................................................................................ Despre Lindab ..................................................................................................... Profile Componente ............................................................................................. Sistem de jgheaburi i burlane Lindab Rainline .................................................. Acoperi din igle metalice Lindab ...................................................................... Acoperi din igle metalice cu granule minerale Lindab Roca ............................ Acoperi f l uit Lindab ........................................................................................ Acoperi Lindab SRP Click ................................................................................. Elemente de siguran Lindab ............................................................................ Elemente de ventilare a acoperi ului .................................................................. Elemente de tinichigerie, accesorii i alte elemente de fixare ............................ Sisteme de plac ri Lindab .................................................................................. Tabla cutat cu profil nalt Lindab ...................................................................... Casete structurale Lindab .................................................................................. Profile formate la rece Lindab ............................................................................. Panouri Sandwich Lindab ................................................................................... Tabla cutat Lindab ............................................................................................ Casete de Fa ad Lindab .................................................................................... Por i sec ionale Lindab ........................................................................................ Sisteme de cl diri Lindab .................................................................................... Construc ii tip Johnston ...................................................................................... Construc ii Lindab CU ...................................................................................... Construc ii reziden iale Lindab ............................................................................ Programe i softuri Lindab .................................................................................. Lindab ntotdeauna aproape de tine! ............................................................... 2 3 4 6 7 10 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34

Despre Lindab
Lindab Romnia este parte a concernului interna ional Lindab Group, care dezvolt , produce i promoveaz solu ii moderne pentru construc ii civile i industriale i sisteme ecologice de ventila ii. Grupul Lindab are puncte de lucru n 31 de ri i un num r de aproximativ 4500 de angaja i. Compania Lindab este prezent pe pia a romneasc ncepnd cu anul 1994. Profile Componente, Sisteme de cl diri i Ventila ii sunt cele trei domenii principale de activitate. Divizia Profile Componente dezvolt , produce i promoveaz solu ii i sisteme eficiente din o el pentru industria construc iilor: igl metalic , acoperi uri faltuite, sisteme de jgheaburi i burlane, por i de garaj, construc ii u oare, elemente de siguran pentru acoperi , sisteme de plac ri, profile formate la rece etc. Divizia Buildings produce cl diri metalice prefabricate din o el destinate activit ilor industriale i comerciale: fabrici, depozite, centre de distribu ie/logistic , centre comerciale, magazine de vnzare cu am nuntul, centre de agrement, garaje, hangare pentru avioane, birouri, etc. Divizia Ventila ii acoper toat gama de sisteme de ventila ie: tubulatur i accesorii, difuzoare, grile i anemostate, atenuatoare de zgomot, clapete de reglaj etc. Lindab Romnia a urmat un traseu ascendent, pornind ca mic afacere la Cluj n 1994 i ajungnd s fie n 2012 o companie cu peste 100 de angaja i, juc tor important pe pia a de construc ii autohton . Din 1994, Lindab i men ine pozi ia de lider de necontestat al pie ei nvelitorilor metalice, urmndu- i misiunea, viziunea i valorile culturale ale companiei. n 2001, continund etapele logice de dezvoltare, Lindab i mut sediul n tef ne tii de Jos (lng Bucure ti), ntr-o loca ie nou proprie, unde s-au construit fabrica, birourile i platforma, hala de produc ie (ulterior). De atunci i pn n 2007, s-a investit treptat n linii de produc ie pentru igl metalic , tubulatur circular de ventila ie, instala ie de debitare a tablei plane, linii de produc ie pentru tabl cutat , accesorii pentru sistemele circulare de ventila ie, casete ornamentale de fa ad , linie de asamblare a por ilor de garaj, linie de produc ie pentru profile formate la rece. n 2009, grupul interna ional Lindab a mplinit 50 de ani de activitate i inova ie n domeniul materialelor de construc ii. Totodat , Lindab Romnia aniverseaz 15 ani de existen n spiritul valorilor "Simplitate , "Realism , "Ordine i Bun Gust . In prezent, cheia succesului companiei o reprezint respectarea strategiei conform c reia patru direc ii esen iale sunt complementare. Afaceri, Mediu nconjur tor, Angaja i i Societate rezum simplu dorin a Lindab de a fi un partener de afaceri bun i de ncredere, oferind solu ii cerute de pia i n aceea i m sur de a fi un angajator responsabil care- i motiveaz angaja ii. "Valorile sunt sus inute de conceptul afacerii noastre, adic ceea ce ne reprezint i ne transform n ceea ce suntem de fapt. Acestea sunt premisele obligatorii pentru a te ridica la n l imea valorilor noastre. Clien ii no tri c tig plus-valoare din parteneriatul cu Lindab, sub forma unor beneficii de ambele p r i. Lindab srl

lindab | we simplify construction

Profile Componente
Viziune
S devenim furnizorul european num rul 1 n nvelitori metalice rezidentiale i lider de pia n domeniul nvelitorilor metalice industriale/comerciale i solu ii de plac ri pere i, pastrandu-ne profitabilitatea.

Echipa i experiena
Pentru Lindab, cea mai de pre valoare sunt angaja ii, adic oamenii care dau dovad de spirit de ini iativ , talent, inteligen i creativitate. Angajament, deschidere, concentrare i orientare asupra clientului, colaborarea i abilitatea de a lucra cu r spundere ne caracterizeaz cultura de corpora ie, rela iile cu colaboratorii i managementul Lindab. Lindab nseamn oamenii care reprezint numele companiei. Iar oamenii au f cut posibil succesul Lindab n Romnia i tot ei sunt cei care-l duc mai departe! La Lindab suntem mndri de ceea ce facem. O parte important a spiritului Lindab presupune s fii serios, corect i s depui toate eforturile pentru a realiza lucruri de calitate. De asemenea, ncerc m s colabor m bine cu to i colegii i s ne respect m reciproc. Consider m c aceste aspecte ne conduc c tre un climat de munc ct mai pl cut. tim ce dorim i credem n ceea ce facem - i chiar facem lucruri deosebite! Toate afirmatiile sunt sustinute de obtinerea certificarii Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale OHSAS 18001.

Valorile Lindab
Simplitate Ne dorim ca to i clien ii no tri s vad n produsele i serviciile noastre reale beneficii, adic solu ii de ncredere, adaptate propriilor nevoi. Realism La Lindab, suntem mndri de produsele noastre, de ceea ce facem i de ce nseamn compania noastr . Urm rim simplitatea, abordarea direct i plin de sinceritate i dezvoltarea rela iilor bazate pe ncredere. Ordine i bun gust Vrem s fii convins c Lindab este o companie bine administrat Ne dorim s fim identifica i cu o companie de succes! i c ai ales s lucrezi cu cea mai potrivit companie.

Re eaua de distribu ie
Lindab a dezvoltat de-a lungul timpului o re ea puternic de distribu ie la nivel na ional. Credem cu convingere c a fi aproape de clien ii no tri este foarte important, deopotriv din punct de vedere geografic, dar i rela ional. Astfel c vei g si mereu aproape de tine un partener Lindab gata s - i pun planurile n practic . Un partener care i asigur consultan de specialitate, transportul materialelor i montajul cu echipe de profesioni ti.

Lindab Life
Responsabilitatea social corporatist este parte a viziunii Lindab. n 2009, Lindab a decis s combine propriile valori, politici i orient ri care guverneaz i afecteaz organiza ia sub numele de LINDAB LIFE. Se fac noi pa i importan i cu Lindab Life, dar mai presus de toate, cultura deja iterat n companie continu s se dezvolte i devine mai puternic . Cele patru domenii ale Lindab Life sunt urm toarele: Afaceri - Cheia succesului companiei Lindab a fost ntotdeauna faptul c a ac ionat ca un partener de afaceri corect i de ncredere i c a r spuns cerin elor clien ilor, furnizorilor s i i ale partenerilor s i. n acest context, codul nostru de Etic i valorile de baz Lindab joac un rol crucial n orientarea i determinarea comportamentului i activit ilor noastre. Abordarea noastr de afaceri n cadrul Lindab Life are ns o alt fa et important similar , i anume capacitatea noastr de a prezenta clien ilor produse fiabile i avantajele sistemului - durabilitatea construc iilor, ergonomie mbun t it i economie profitabil pentru construc ii simplificate. Mediu nconjurator - Responsabilitatea noastr privind mediul nconjur tor i mo tenirea pe care o vom l sa genera iilor viitoare au influen at activit ile noastre cu mul i ani n urm . Aceast responsabilitate se manifest nu numai n activit ile i obiectivele noastre pe termen lung i scurt, ci vizeaz i reducerea impactului proceselor noastre asupra mediului. n mod similar, sunt importante solu iile pentru produsele pe care le oferim, care s contribuie n mod semnificativ la construirea de cl diri mai eficiente i mai ecologice. Angaja i - Angaja ii Lindab au fost caracteriza i nc de la nceputurile afacerii de competen , angajament i spirit antreprenorial. Resursele umane ale companiei au fost cheia pentru servirea i sprijinirea clien ilor no tri, n cel mai bun mod posibil. De aceea, vom continua s investim n angaja ii no tri, n s n tatea i siguran a acestora, i n siguran a mediului de lucru. Societate - Rela iile bune cu societatea i cet enii sunt importante pentru Lindab. Fiind prezent n aproximativ 31 de ri, n mai mult de 125 de loca ii, Lindab a colaborat i a sprijinit comunitatea i organiza iile locale, aceasta fiind o activitate natural , chiar dac implicarea Lindab difer de la o ar la alta. Reunirea tuturor politicilor i orient rilor noastre din cadrul responsabilit ii sociale ntr-o singur platform unificatoare Lindab Life - este de o importan incontestabil . Lindab Life nu reprezint practici i metode noi i neexperimentate pentru Lindab. Cu Lindab Life cre tem puterea i ritmul eforturilor noastre c tre mai bine, c tre dezvoltarea i mbun t irea practicilor noastre. 4

Calitate i mediu
Produsele Lindab sunt ob inute ntr-un sistem de management al calit ii certificat. Acest lucru ne situeaz pe o pozi ie de frunte n domeniile n care activ m. Ast zi, toate procedurile noastre de lucru respect cerin ele ISO 9001 i sunt n conformitate cu standardele ISO 14001 din punct de vedere al protec iei mediului. Deosebit de importante sunt, n viziunea concernului Lindab, aspectele privind protec ia mediului nconjur tor. Produsele livrate clien ilor no tri sunt ecologice, fiind 100% reciclabile i perfect compatibile cu mediul nconjur tor. Activit ile pe care le desf oar Lindab au un efect poluant redus asupra mediului nconjur tor; cu toate acestea, facem eforturi sus inute pentru a diminua ct mai mult posibil efectele negative care ar putea rezulta din consumul de resurse, materii prime, ambalaje i transport. Suntem preocupa i de reducerea cantit ilor de de euri de orice tip care rezult din activit ile noastre de produc ie. Control m strict factorii de mediu care ar putea fi afecta i de activit ile noastre: aer, ap , sol i am f cut deja investi iile necesare protec iei mediului i prevenirii polu rii, orict de nensemnat ar putea fi aceasta. Lindab SRL este una dintre primele firme de profil din Romnia care a ob inut certificarea sistemului de management de mediu, din partea unor organisme na ionale i interna ionale de prestigiu.

Garan ie
Durata de via a produselor Lindab este de peste 50 de ani, iar garan ia acordat de Lindab pentru produsele sale este diferen iat . Astfel pentru sistemele de nvelitori acord m minim 15 ani garan ie n cazul acoperirilor cu PE (poliester lucios), n timp ce pentru produsele acoperite cu HBPE (high-built poliester) garan ia este de 30 de ani.

lindab | we simplify construction

Sistem de jgheaburi i burlane Lindab Rainline


Lindab Rainline este sistemul de colectare i drenare a apelor pluviale care ofer cea mai bun calitate atunci cnd vine vorba de durabilitate, flexibilitate i u urin n instalare. A fost dezvoltat de profesioni ti pentru profesioni ti, iar de-a lungul timpului a devenit alegerea lor num rul 1. i asta mai ales pentru c propriet ile sistemului Lindab Rainline i-au dovedit performan n timp, f r s rugineasc sau s duc la infiltra ii. Modul inteligent n care se mbin toate elementele i accesoriile sale garanteaz o instalare rapid i o bun func ionalitate pentru vreme ndelungat . Disponibil n mai multe dimensiuni i avnd o gam extins de componente, Lindab Rainline este un sistem complet, compatibil cu orice tip de cl dire i orice sistem de nvelitoare: igle metalice, acoperi f l uit, igle ceramice sau din beton, indrile bituminoase, .a.m.d. Sistemul include jgheaburi semicirculare de 125 mm, 150 mm sau 190 mm i burlane de 87 mm, 100 mm sau 120 mm. Sistemul rectangular are jgheaburi cu dimensiunea de 136 mm. Materialul din care sunt fabricate elementele sistemului este o elul galvanizat la cald i vopsit n tehnologie multistrat, ceea ce asigur o protec ie de durat mpotriva coroziunii. Stratul final de culoare este Poliester, o acoperire durabil , care confer un aspect atractiv i elegant. Sistemul de jgheaburi i burlane Lindab Rainline este disponibil n 10 culori distincte cu acoperire High-Build Poliester. Mai mult, sistemul este disponibil i n dou variante speciale: o el cu acoperire aluminiu-zinc (AZ 150 g/m2) i cupru natural (Cu 99.9%). De aceea, g sirea celei mai potrivite combina ii pentru locuin a ta este simplu de realizat, fie completnd discret gama cromatic i stilul casei tale, fie aducnd accente ndr zne e de culoare. Sistemul de jgheaburi i burlane Lindab Rainline HBPE beneficiaz de 30 de ani garan ie de la data vnz rii. Garan ia acordat de Lindab acoper riscul apari iei coroziunii datorate defectelor de materie prim .

Acoperi din igle metalice Lindab


Acoperi ul din igle metalice de la Lindab este durabil i elegant, conferind un aspect excelent construc iilor moderne, dar n acela i timp integrndu-se pl cut i armonios n arhitectura cl dirilor vechi, datorit aspectului clasic al iglei. iglele metalice de la Lindab se comport excelent la solicit ri mecanice, nu crap i nu se sparg.

O elul zincat la cald este protejat n sistem multistrat pe ambele fe e, ceea ce-i confer o remarcabil rezisten la coroziune. Acoperirea final pe baz de poliester men ine culoarea ca nou pe toat durata de via a acoperi ului. Stratul de poliester lucios (PE) confer str lucire acoperi ului, iar praful i alte impurit i sunt ndep rtate u or de ploaie. Poliesterul mat (MPE) i d acoperi ului o not de elegan clasic , iar High-Build Poliester (HBPE) este o variant de acoperire ce ofer pe lng str lucire expresiv , o protec ie anticoroziv superioar i o excelent rezisten la zgriere. Unul dintre nenum ratele avantaje ale o elului este greutatea sa redus . iglele metalice de la Lindab cnt resc aproximativ 5 kg/mp, ceea ce nseamn pentru tine economii la transport, manipulare i instalare. Iar atunci cnd folose ti iglele metalice pentru renovarea unui acoperi , nu mai este nevoie de consolidarea structurii de rezisten a construc iei. Panourile de igl metalic sunt livrate la locul construc iei special dimensionate pe m sura cerin elor tale. n felul acesta, se elimin pierderile de material, iar montajul devine foarte rapid i u or. Pe lng iglele metalice, i punem la dispozi ie o gam complet de accesorii: elemente de tinichigerie, elemente de ventila ie, profile de etan are, folie anticondens, uruburi pentru fixare, accesorii pentru siguran a acoperi ului - toate pentru un sistem complet i avnd acelea i caracteristici de o calitate deosebit . Atunci cnd alegi un sistem complet pentru acoperi , ai garan ia unei alegeri de calitate pentru c Lindab i ofer 15 ani sau 30 de ani garan ie, n func ie de varianta de acoperire, astfel ca tu s ai siguran a c acoperi ul va fi deopotriv estetic i rezistent, preg tit s fac fa trecerii timpului.

Lindab Regional - Lindab Expres


Lindab Regional reprezint o dezvoltare fireasc a re elei de distribu ie Lindab. Localizate n mai multe zone din ar , centrele Lindab Regional ofer posibilitatea clien ilor s vizualizeze produsele i sistemele Lindab i s primeasc informa ii i consultan specializat la fa a locului. Clien ii hot r i pot comanda pe loc. Prin serviciul de livr ri Lindab Express, comanda plasat va fi livrat n maximum 48 de ore, asigurnd astfel rapiditate maxim . Lindab vine a adar mai aproape de tine i i ofer astfel cele mai bune i mai rapide solu ii.

lindab | we simplify construction

Nordic 400
Reprezint produsul premium de la Lindab, pentru acoperi uri cu aspect des vr it. Profilul nalt de 60 mm asigur rezisten sporit la nc rc ri de z pad i vnt, iar gama coloristic bogat (20 de culori n variantele de acoperire PE, MPE i HBPE) ofer libertate deplin de alegere. iglele metalice Nordic 400 sunt optimizate pentru strea ina contur i suprapuneri invizibile, mbin rile fiind 100% etan e.

Maxima 40
Profil modern i accesibil ca pre , este modelul potrivit pentru construc ii cu arhitectur modern . Cu o grosime a tablei de 0.5 mm, cu acoperire PE, profilul este disponibil n 15 culori distincte.

Goodlock
Aspectul estetic deosebit, de forma olanelor tradi ionale, la care se adaug o not de modernitate, l face alegerea perfect pentru casele mari de vacan i locuin ele cu destina ie special . Datorit modularit ii p r ilor componente, montajul este deosebit de simplu. Se poate instala pe toate tipurile de acoperi cu pant de minim 15.

LTM 300
Varianta economic din portofoliul de igle metalice Lindab cu decupaj contur disponibil n dou culori clasice pentru acoperi : maro i ro u nchis. P strnd acelea i repere calitative, pentru un acoperi complet, Lindab i pune la dispozitie o gama extinsa de accesorii pentru un montaj simplu si sigur.

Skane
Este un produs accesibil, cu profila ie joas i aspect similar iglei clasice, disponibil n 15 culori clasice sau moderne, cu acoperire PE. Se adreseaz clien ilor cu venituri medii, care i doresc un produs sigur sub umbrela unui brand puternic. Produsul p streaz decupaj contur.

Smart
Aproape de buzunarul t u, cu profila ie joas i lungimea modului de igl de 300 mm, produsul este disponibil n culorile clasice cu acoperire PE lucios: maro i ro u nchis.

Prima
Produs cu profila ie joas , disponibil ntr-o gam de 17 culori clasice, cu acoperire PE i MPE.

Maxima 35
Profil modern i accesibil ca pre , este modelul potrivit pentru construc ii cu arhitectur modern . Cu o grosime a tablei de 0.45 mm, cu acoperire PE, profilul este disponibil n culorile ro u i maro.

lindab | we simplify construction

Acoperi din igle metalice cu granule minerale Lindab Roca


Lindab Roca este un sistem complet de nvelitori, dezvoltat de-a lungul a multor ani de cercet ri, prin perfec ionarea continu a formei iglelor i a tehnologiilor de acoperire. Rezultatul este o nvelitoare cu comportare impecabil la ac iunea factorilor de mediu (vnt, ploi sau z pezi), ce p streaz n acela i timp aspectul iglelor tradi ionale. Lindab Roca mbin rezisten a mecanic superioar , elasticitatea i suple ea o elului cu durata sporit de via dat de acoperirea cu Aluzinc - de 4 ori mai rezistent dect acoperirea galvanic . Aspectul natural este asigurat prin stratul final de granule minerale. Garan ia pe sistem este asigurat n sistem PRO RATA i ajunge pn la 50 de ani. Ai libertate deplin de alegere pentru c Lindab ti pune la dispozitie cinci profile diferite: Roca Toscana, Roca Madera, Roca Prestige, Roca Serena i Roca Rustica ntr-o gam variat de culori standard i nuan e pastelate dual-tone , pentru un aspect ct mai natural al acoperi ului.

Roca Toscana
Este alegerea ideal pentru casele cu arhitectur mediteranean , forma profilului reproducnd modelul olanelor tradi ionale. Nuan ele pastelate "dual tone" dau o not elegant i romantic acoperi urilor i totodat creeaz o armonie perfect cu natura, strnind admira ia tuturor privitorilor.

Roca Madera
Inspirat de acoperi urile din indril , caracteristice cabanelor de munte, este alegerea perfect pentru un acoperi rezistent, n culori sobre.

Roca Prestige
Combin ntr-un mod fericit rezisten a unui acoperi nou cu armul iglelor solzi vechi, nnobilate de vreme.

Roca Rustica
Vine s completeze gama de profile cu imaginea caracteristic a iglelor solzi, fiind alegerea potrivit pentru casele cu aspect tradi ional.

Roca Serena
Reproduce ntr-o forma inedit modelul iglelor profilate, fiind modelul potrivit pentru construc ii cu arhitectur modern .

10

11

lindab | we simplify construction

Acoperi f l uit Lindab


O elul pentru f l uit este un material f r vrst , elegant i versatil, ce poate fi modelat astfel nct s satisfac cele mai mari exigen e n materie de nvelitori, fiind deja apreciat de mai multe secole. Acoperi ul f l uit de la Lindab se remarc prin costuri reduse de ntre inere i are o frumuse e natural , a a c i va fi mai mare dragul s -l prive ti pentru mul i ani de acum nainte. Unul dintre cele mai mari avantaje ale o elului pentru acoperi uri f l uite este flexibilitatea. Tabla plan de la Lindab este extrem de maleabil , fiind potrivit att pentru acoperi urile clasice ct i pentru cele cu design inovator, l snd astfel arhitec ilor libertate deplin de exprimare. n oricare dintre variantele de acoperire, aten ia se ntoarce asupra tablei plane ca un material mai atractiv ca oricnd. High-Build Poliester (HBPE) este o solu ie inovatoare de acoperire - o combina ie de straturi succesive de protec ie i granule speciale, ce confer tablei plane Lindab calit i anticorozive superioare, o excelent rezisten la zgriere, precum i u urin n ntre inere. Combina ia dintre aluminiu i zinc - numit Aluzinc, aplicat ca strat de protec ie o elului, d na tere unei suprafe e de o str lucire metalic . Aceast acoperire confer acoperi ului o protec ie la coroziune excelent de-a lungul timpului, precum i o bun maleabilitate. Cnd alegi acoperi ul f l uit de la Lindab nu nseamn doar c vei avea o cl dire ce se va integra armonios n cadrul existent, nseamna c vei avea acces la cuno tin ele i suportul nostru, pentru ca munca ta de proiectare i construc ie s fie mai u oar i mai precis fie c vorbim de case vechi, de cl diri clasate ca monumente istorice sau de arhitecturi ultramoderne. Acoperi ul f l uit poate fi montat folosind f ii de tabl mai scurte sau mai lungi. Alegerea unei anumite tehnici de montaj depinde de panta acoperi ului sau de efectul pe care vrei s -l ob ii. Cu gama noastr de accesorii suntem ndrept i i s credem c oferim o solu ie complet i precis pentru acoperi ul f l uit. i punem la dispozi ie o gam complet de clipsuri, fixe i mobile, scule fiabile i u or de folosit i ma ini de profilat i f l uit tabla. Tabla plan pentru f l uit cu acoperire HBPE Lindab Artline beneficiaz de garan ie extins pe o perioad de 30 de ani de la data vnz rii.

12

13

lindab | we simplify construction

Acoperi Lindab SRP Click

Elemente de siguran

Lindab

Acoperi urile n pant sunt locuri expuse i periculoase. Cu toate acestea, ele reprezint locul de munc pentru o serie ntreag de grupe profesionale. Dulgherii, tinichigii, hornarii i personalul de ntre inere lucreaz n mod curent n aceste locuri, indiferent de condi iile metorologice: vreme bun , ploaie, vnt ori z pad . Lucrul la n l ime cre te considerabil riscurile de accidentare, de aceea trebuie luate m suri suplimentare de protec ie. Sistemele Lindab Protectline i Lindab Safety au fost dezvoltate respectnd normele n domeniu din Suedia i ofer o serie ntreag de solu ii care asigur protec ie maxim i se potrivesc oric rui tip de acoperi : paraz pezi profesionale, sc ri verticale i de acoperi , tije i balustrade de asigurare, pasarele pentru circula ie pe acoperi etc. i punem la dispozi ie sisteme complete care permit racordarea elementelor componente la orice tip de acoperi , de la igle metalice, tabl f l uit i tabl cutat la igle de argil sau beton, indril bituminoas sau ardezie. Instalarea paraz pezilor pe acoperi uri elimin riscul alunec rii bru te a maselor mari de z pad . Pentru acoperi urile cu suprafa sau pant mic sau n zonele cu ninsori sporadice, se poate folosi sistemul de paraz pezi tubulare. Pentru zonele cu ninsori abundente sau acoperi uri cu acumul ri mari de z pad , Lindab recomand folosirea grilajelor paraz pad . Po i alege ntre varianta standard, adic o el galvanizat la cald, ce asigur o bun protec ie la coroziune sau o el vopsit n cmp electrostatic ntr-o mare varietate de culori, care s se potriveasc culorii acoperi ului sau a fa adei.

Visezi la acoperi ul potrivit pentru o c minul t u, casa de vacan din mijlocul p durii sau pentru o locuin modern , pe care planifici s o construie ti? Sau poate ai nevoie de un acoperi rezistent pentru casa de la ar pe care inten ionezi s o renovezi? Caut inspira ia n noul Lindab SRP Click, o variant accesibil a acoperi ului f l uit tradi ional.

Avantajele Lindab SRP Click


Elegant i rezistent Potrivit construc iilor vechi i ntre inere facil Greutate redus Pachet complet de accesorii Finisare i calitate superioar

SRP

SRP New Design

noi
U or de instalat

Cu SRP Click de la Lindab ob ii aspectul unui acoperi f l uit clasic, care pare a fi montat de profesioni ti. Nu ai nevoie de abilit i speciale; profilele pentru acoperi se monteaz imediat. SRP Click de la Lindab este recomandat pentru acoperi uri cu o pant de minimum 14 grade. Se potrive te majorit ii formelor de nvelitoare i este perfect n cazul suprafe elor simple.

Detalii u or de rezolvat
Ai un acoperi la care trebuie s iei n considerare lucarne sau alte racorduri speciale? De vreme ce SRP Click de la Lindab este u or de montat, dac e ti descurc re po i face treaba asta tu nsu i. A a cum ai dedus, este ns nevoie de mai mult dect o persoan ca s fac montajul corect.
Po i alege dintre 2 tipuri de profile SRP Click i SRP Click ND, ambele cu dou variante de n l ime a fal ului: 25 sau 38 mm.

14

15

lindab | we simplify construction

Elemente de ventilare a acoperi ului


O ventila ie adecvat a acoperi ului cre te durata de via a acestuia. Suntem zilnic martorii scenariului prin care materialele folosite pentru acoperi se uzeaz mai mult dect ne a tept m. Dac la montajul acoperi ului ai investi nc pu in ad ugnd i ventilare pentru acesta, cu siguran c acoperi ul ar fi mai trainic. O ventilare corect a acoperi ului reduce multe probleme putnd s creeze un echilibru n sensul diminu rii diferen elor de temperatur ntre aerul din untru i cel de afar . Mai mult dect att, o incint ventilat nseamn ndep rtarea umezelii i c ldurii.

Elemente de tinichigerie, accesorii i alte elemente de fixare


Pentru ca lucrurile s fie simple pentru tine, i punem la dispozi ie o gam complet de accesorii: elemente de tinichigerie, elemente de ventila ie, profile de etan are, folii anticondens, uruburi pentru fixare - toate ca parte a unui sistem complet i avnd acelea i caracteristici de o calitate deosebit . Mai mult, acestea sunt disponibile n nuan e care se potrivesc cu acoperi ul sau fa ada construc iei tale, ceea ce nseamn c rezultatul final va fi nu doar func ional, ci i atractiv. O elul i produsele metalice sunt materiale versatile, care pot fi modelate astfel nct s satisfac cele mai nalte exigen e. Cu gama noastr complet de componente, ai oportunit i nelimitate pentru a- i crea propriul design. Avem o gam de elementele de tinichigerie standard potrivite pentru orice col i or: coame, borduri, frontoane, dolii, or uri de strea in , col are sau racorduri. Dar n acela i timp suntem oricnd gata s - i confec ion m la comand elemente speciale necesare proiectului t u. Pentru noi, fiecare detaliu este important ntr-un proiect. Putem spune c uruburile i elementele de fixare sunt acele mici detalii care chiar fac diferen a. Produsele noastre au fost special concepute pentru a simplifica montajul i a oferi fiabilitate, indiferent de materialul suport cu care sunt folosite. Oricare ar fi alegerea ta n ceea ce prive te culoarea sau tipul de acoperire a suprafe ei, po i fii sigur c acoperi ul sau fa ada vor fi deopotriv estetice i rezistente, preg tite s fac fa trecerii timpului.

Probleme cauzate de ventilare incorect


Umezeala i c ldura pot cre te costurile de energie prin suplimentarea folosirii aerului condi ionat. n perioada de iarn ghea a adunat n cantitate mare poate distruge acoperi ul i elementele componente. Ca s nu mai vorbim i despre lucrurile personale depozitate n podul casei unde temperatura n timpul verii poate ajunge i la 65 C. Umiditatea duce la formarea condensului. Acesta se poate forma datorit utiliz rii du urilor, ma inilor de sp lat, usc toarelor de haine, etc. n cazurile cele mai nefericite, condensul poate fi interpretat ca infiltra ii prin acoperi .

Ventilare optim
Ventilarea acoperi ului realizat corect este evident foarte important . Importante sunt componentele sistemului de ventila ie. Dac nu se utilizeaz componente adecvate, chiar i cele mai bune sisteme de pe pia devin ineficiente. Alege sistemele de ventilare a acoperi ului Lindab, care includ o varietate de profile care se potrivesc oric rui tip de acoperi din portofoliul Lindab.

16

17

lindab | we simplify construction

Sisteme de plac ri Lindab


Po i oferi construc iei tale o imagine atractiv f r a- i dep i bugetul. Gama variat de culori, n combina ie cu o palet la fel de generoas de profile i accesorii concur la ob inerea de acoperi uri i fa ade estetice, perfect adaptabile gustului i nevoilor fiec ruia. Linia simpl , durabilitatea i u urin a n instalare fac din tabla cutat Lindab solu ia ideal pentru realizarea n timp redus a diverselor aplica ii civile sau industriale. Poate fi folosit n orice aplica ie de la hipermarketuri i cl diri industriale pn la oproane i ad posturi pentru animale. Deasemenea este materialul ideal pentru cl diri reziden iale i pentru garaje. Tablele cutate de la Lindab sunt fabricate din o el galvanizat la cald, protejat n sistem multistrat pe ambele fe e, ceea ce confer o remarcabil rezisten la coroziune. Po i alege din dou acoperiri finale pe baz de poliester n func ie de aplica ia pentru care tabla va fi utilizat . Panourile sandwich Lindab pot fi prefabricate sau personalizate pentru cl direa ta, astfel nct s - i asigure un standard ridicat de calitate i n acela i timp costuri reduse. Gama variat de produse, i ofer posibilitatea de a- i personaliza construc ia n acord perfect cu orice aspect func ional. Panourile sunt realizate n sistem sandwich, n proces tehnologic continuu, prin injectarea de spum poliuretanic rigid expandat i ignifugat sau prin lipirea unor panouri din vat mineral bazaltic rigid de diferite grosimi, ntre 2 pl ci din tabl prevopsit . Casetele de fa ad de la Lindab vor oferi cl dirii tale o imagine atractiv i durabil . Inspira ia n ceea ce prive te realizarea casetelor este preluat din arhitectura scandinav cu liniile sale consistente i cu imaginea modern . Casetele sunt realizate astfel nct s corespund cerin elor i condi iilor specifice cl dirii tale. Casetele standard sunt disponibile n patru culori moderne: silver metalic, albastru nchis, gri nchis i bej. Pentru casetele Premium po i alege una dintre cele patru culori standard: alb, negru, grafit sau silver metalic sau o culoare special dintr-o gam cu vopsire electrostatic .

Cluj Arena
18 19

lindab | we simplify construction

Tabla cutat cu profil nalt Lindab


Tabla cutat cu profil nalt poate fi folosit ca structur secundar de rezisten pentru acoperi urile teras , cofraj pierdut pentru plan ee din beton sau acoperi neizolat. Ai posibilitatea s alegi dintr-o gam larg de profile cu diferite n l imi i grosimi n func ie de cerin ele proiectul t u. Acoperirea standard pentru profilele de exterior este de 25 m n timp ce pentru interior acoperirea este de 15 m. Pentru profilele Lindab, calculele clasice dar laborioase pentru determinarea n l imii i grosimii profilelor se pot face cu ajutorul softului DIM Roof. Dup introducerea datelor referitoare la deschideri, reazeme i nc rc ri, softul calculeaz i optimizeaz tabla cutat cu profil nalt. Pentru proiecte unde este necesar o izolare fonic , tabla poate fi livrat cu perfora ii. Perfora iile sunt executate astfel nct s ofere profilului capacit i excelente de absorb ie a sunetului.

Casete structurale Lindab


Folosirea sistemelor metalice n domeniul construc iilor civile i industriale se materializeaz n diverse solu ii de placare, nchidere i izolare. Lindab vine n ntmpinarea oric rei nevoi constructive cu rezolv ri rapide la orice fel de problem legat de func ionalitate, durabilitate i aspect. Reabilitarea cl dirilor se realizeaz prin intermediul sistemelor dedicate: tabla cutat trapezoidal , casetele structurale i de fa ad . Astfel, casetele structurale sunt, ca i tabla cutat , materiale cu greutate proprie redus i capacitate portant ridicat . Dimensiunile i modul de prindere i mbinare faciliteaz montajul u or i rapid, precum i posibilitatea folosirii unei game largi de materiale izolatoare. Durata de via a sistemelor noastre se ridic la peste 50 de ani, interval de timp n care calit ile produsului se p streaz .

Avantajele folosirii casetelor structurale


Greutate proprie redus (5-8 kg/ml);

LTP 85
60 82,5 120 161 280

Capacitate portant ridicat (indiferent de nc rc rile din vnt i de distan ele

dintre cadre-travee 3-13m);


fa colorat

Montaj u or i rapid; Asamblarea elementelor numai cu uruburi (autoforante, metrice sau

20

40

240

1120

conexpanduri);
Protec ie anticoroziv de zinc (Z275 g/mp); Se pot folosi mai multe tipuri de materiale izolatoare n cadrul sistemului

LTP 150
280

153

fa colorat

(rigide, semirigide cu grosime de 50-140 mm);

Informa ii tehnice generale


Sunt confec ionate din o el de nalt rezisten

, cu acoperire organic de PE industrial (98%) i ocazional

15 sau 25 microni, RAL 9002 sau RAL 9010;


Domeniul de utilizare este cu preponderen

reziden ial;
Trei tipuri de n l imi: 100, 120, 145 mm, cu l

ime de 600 mm i grosimi de: 0.75; 0.88; 1.00 mm, ce pot fi dimensionate astfel nct s preia nc rc rile din vnt indiferent de loca ie;

Disponibile in varianta perforata, pentru performante acustice superioare.

20

21

lindab | we simplify construction

Profile formate la rece Lindab


O elul este un material care nu te va dezam gi. Este rezistent la umezeal i nu va fi afectat de mucegai. Oricare ar fi condi iile meteorologice din timpul construc iei, o elul i men ine rezisten a i forma ini ial . i chiar dac este u or, are o capacitate portant foarte bun . Profilele Lindab reprezint o alegere excelent dac le vei folosi ca structur pentru plan ee intermediare, pane pentru acoperi uri sau rigle pentru pere i, asamblarea i montarea acestora f cndu-se foarte u or. Aceste profile sunt realizate prin deformare la rece, din o el galvanizat la cald. Totodat dac se aleg profilele perforate, pierderile de c ldur vor fi reduse considerabil.

Panouri Sandwich Lindab


Po i alege dintr-o gam vast de profilaturi i culori valabile pentru toate tipurile de panouri. Oferta noastr include panouri sandwich pentru acoperi i pentru fa ade cu nucleul interior din poliuretan sau din vat mineral bazaltic . Pentru panourile de perete exist att varianta economic cu fixare aparent ct i cea arhitectural cu fixare ascuns . Pentru aplica ii speciale putem produce panouri ca erate cu folii PVC pentru industria alimentar , panouri pentru camere frigorifice sau panouri cu rezisten ridicat la foc. Livrarea panourilor se face la lungimea solicitat , iar pentru panourile de acoperi se poate face inclusiv chertarea n cazul suprapunerilor.

Profilele Lindab, pe scurt


capacitate portant ridicat u or de montat greutate redus durabilitate garantat op iuni pentru toate exigen ele

n l imile i grosimile profilelor Lindab acoper toat gama de nc rc ri din proiectul t u.

Structura plan eelor


Structurile pentru plan ee realizate cu profile Lindab C contribuie foarte mult la reducerea zgomotelor i a vibra iilor. Plafonul se fixeaz pe profile speciale care sunt la rndul lor ag ate cu cleme acustice de flan a inferioar a profilelor u oare ce alc tuiesc structura de rezisten . Spa iul dintre profile trebuie umplut integral cu vat mineral . Pane de acoperi i rigle de perete Profilele de tip Z i C de la Lindab sunt folosite pe post de pane de acoperi sau rigle de perete pentru diferite tipuri de construc ii. Profilele Z au dimensiunea flan elor diferit astfel nct mbinarea lor s se realizeze f r elemente speciale. Perfora iile reduc costurile cu nc lzirea Profilele perforate pot sc dea costurile cu nc lzirea cu pn la 35% fa de profilele normale. Folosind profilele perforate reduci riscul apari iei condensului, a pun ilor termice sau al mucegaiului. Aceste profile sunt la fel de u or de montat ca i profilele tradi ionale. Pere i i acoperi uri izolate termic Termoizola iile sunt u or de montat att n cazul pere ilor ct i al acoperi urilor.

22

23

lindab | we simplify construction

Tabla cutat Lindab


De i este privit n general ca un material preponderent industrial, f r poten ial arhitectonic i estetic deosebit, tabla cutat se dovede te a fi un produs cu rezultate spectaculoase att ca element structural, ct i cu rol de finisaj. Linia simpl i u urin a n instalare fac din tabla cutat Lindab solu ia ideal pentru realizarea n timp redus a diverselor aplica ii civile sau industriale, att pentru acoperi uri, ct i pentru pere i. Rezisten a tablei cutate este garantat de Lindab prin folosirea o elului de cea mai bun calitate; astfel tabla poate prelua nc rc ri mari f r a se deforma sau a se rupe. Tabla cutat este solu ia economic pentru construirea i reabilitarea spa iilor cu destina ii diverse: saloane auto, centre comerciale, cl diri pentru birouri, depozite sau spa ii pentru produc ie.
fa a colorat
l ime util 1025 mm

Tabla cutat Lindab


Solu ii irepro abile pentru un mediu s n tos Tablele cutate de la Lindab sunt fabricate din o el galvanizat la cald, protejat n sistem multistrat pe ambele fe e, ceea ce confer o remarcabil rezisten la coroziune. Po i alege din dou acoperiri finale pe baz de poliester (PE) n func ie de aplica ia pentru care tabla va fi utilizat . Perfora ii pentru izola ie fonic Solu ia Lindab pentru reducerea zgomotului este simpl dar n acelasi timp inteligent . Secretul este acela de a perfora tabla cutat , dar numai n locurile potrivite. Toate tablele noastre pot fi perforate pentru a satisface cerin ele tale pentru o incint mai lini tit . Protec ie anticondensare Condensul poate fi o problem la cl dirile neizolate, dar nu i atunci cnd alegi tabla cutat de la Lindab. Tabla cutat Lindab poate fi prev zut cu un material special absorbant pentru a men ine incinta uscat . n cazul folosirii n incinte agro-zootehnice, stratul absorbant protejeaz suprafe ele metalice i mpotriva corod rii premature provocate de vaporii de amoniac.
Coeficientul de absorb ie a sunetului

fa a colorat

l ime util 900 mm

LTP 20

LTP 45 fa a colorat
l ime util 900 mm

fa a colorat
l ime util 1025 mm

LVP 20 ND fa a colorat
l ime util 1025 mm

LVP 45 ND fa a colorat
l ime util 900 mm

LVP 20 fa a colorat
l ime util 1066 mm

LVP 45

Perforat
fa a colorat
l ime util 1000 mm

SIN 18

SIN 26

Frecven

(Hz)

24

25

lindab | we simplify construction

Casete de Fa ad Lindab
Casetele de fa ad de la Lindab vor oferi cl dirii tale o imagine atractiv . Inspira ia n ceea ce prive te realizarea casetelor este preluat din arhitectura scandinav cu liniile sale consistente i cu imaginea modern . Concept nou n finisajele exterioare Casetele sunt realizate astfel nct s corespund cerin elor i condi iilor specifice cl dirii tale. Casetele standard sunt disponibile n patru culori: silver metalic, albastru nchis, gri nchis i bej. Pentru casetele Premium po i alege una dintre cele patru culori standard: alb, negru, grafit sau silver metalic. Pentru proiecte speciale, n func ie de cantit i, se pot executa casete de fa ad n orice culoare RAL specificat n proiectul t u. Casetele de fa ad de la Lindab sunt realizate astfel nct s fac fa unui climat preten ios. Sunt proiectate i realizate astfel nct s - i men in calitatea an dup an. Solu ie complet Nu am l sat nimic la voia ntmpl rii. Bordurile ferestrelor i u ilor precum i finisajul col urilor sunt proiectate astfel nct s ofere fa adei o imagine elegant . Tu achizi ionezi solu ii complete unde culoarea, suprafa a i materialul creaz un ansamblu unitar. Construc ie rapid Casetele de fa ad Premium sunt foarte u or de asamblat. Pentru fixare casetele trebuie doar a ezate pe pozi ie i fixate cu uruburi, ceea ce face s fie un proces simplu i rapid. Un detaliu mic, ns semnificativ, este reprezentat de profilul casetelor la rosturi ce previne colectarea apei ntre mbin ri. U or de montat Casetele de fa ad standard se monteaz prin clipsare n partea de jos i cu uruburi autoforante n partea de sus, pe profile suport tip Omega . Profilele suport se fixeaz vertical, la distan de 600 mm unul de altul, pe zid rie, casete structurale sau rigle de perete tip C , Z sau U .

26

27

lindab | we simplify construction

Por i sec ionale Lindab


Scopul unei por i, fie c este pentru garajul casei tale sau destinat domeniului industrial, este s p streze ce-i n untru la ad post de ploaie, z pad i musafirii nepofti i. Dar la fel de important este i siguran n manevrare. Gama de por i sec ionale Lindab Doorline ofer att func ionalitate, ct i siguran f r a compromite deloc aspectul estetic. Sistemele de siguran ndeplinesc cele mai stricte cerin e n domeniu. Sistemul patentat Finger Protection asigur siguran total i respect cele mai noi reglement ri ale UE. Este conceput s previn prinderea accidental a degetelor ntre panourile por ii n timpul folosirii. Dispozitivele de etan are minimizeaz pierderile de c ldur p trunderea curen ilor de aer n interior. i mpiedic

Sisteme de cl diri Lindab

Por ile din gama Lindab Doorline sunt disponibile n diferite culori i texturi ale suprafe elor, astfel nct s se potriveasc cu ansamblul arhitectural n ansamblu. Acoperirea de poliester a suprafe ei o face foarte rezistent la capriciile vremii. Por ile noastre sunt f cute la comand ntr-o gam larg de combina ii, fiind dimensionate n func ie de m rimea spa iului disponibil f r nici un cost suplimentar pentru tine.

ntregul este mai mare dect suma componentelor sale. Iat de ce prin combinarea produselor din portofoliul s u, Lindab este n m sur s i ofere solu ii sau sisteme care se potrivesc perfect proiectului t u - iar ca ntreg s fie mai eficiente, mai rezistente i mai elegante dect componentele alese separat. Lindab i asigur suport de-a lungul ntregului proces: de la consiliere n alegerea solu iei optime i pn la asisten faza de execu ie a construc iei. n

Por i de garaj Lindab Doorline


Panourile de poart au n l imea de 600 mm i sunt confec ionate din tabl din o el rezistent, avnd o structur de tip sandwich, cu un miez termoizolator din polistiren cu grosimea de 46 mm. Por ile de garaj pot fi ac ionate manual sau electric. Cele cu ac ionare electric sunt u or de manevrat, iar totul se reduce la o simpl ap sare de buton. Mecanismul de deschidere a por ii ncorporeaz un sistem de protec ie mpotriva efrac iei de cea mai nalt calitate.

Fiecare proiect este unic n felul lui i are nevoie de solu ii specifice, adaptate pe m sur . Nu este doar o chestiune de proiectare a construc iei, ci i de optimizare a ei. Lindab a dezvoltat programe software care s te ajute n alegerea celei mai bune solu ii pentru proiectul t u.

Por i industriale Lindab Doorline


Por ile noastre industriale satisfac cele mai exigente preten ii i condi ii de utilizare pentru spa ii de depozitare, spa ii de produc ie, saloane auto sau centre sportive. I i oferim solu ii complete care au n vedere cerin ele clien ilor nostri legate de finisaj, izolare termic , lumin sau toate acestea la un loc. Iar dac optezi pentru u i pietonale, Lindab i le poate furniza integrate n poarta sec ional sau n panourile laterale. Panourile de poart au structur tip sandwich din tabl de aluminiu sau o el cu miez termoizolator din polistiren extrudat i se pot combina ntr-o mare varietate de tipodimensiuni.

28

29

lindab | we simplify construction

Construc ii tip Johnston


Construc iile tip Johnston sunt sisteme cu structur metalic realizat din elemente compuse din profile zincate cu pere i sub iri, care formeaz un sistem modular, cu un grad nalt de adaptabilitate din punct de vedere func ional i arhitectural. M rirea dimensiunilor structurale, sistemul de premontare, elegan a structurii zincate fac din Construc iile tip Johnston alegerea ideal pentru ndeplinirea oric rei nevoi func ionale, arhitecturale sau de spa iu. Construc iile Johnston pot fi dimensionate pornind de la urm toarele repere:
Deschidere = ntre 10 i 30 m Lungime = nelimitat Travee = pn la 6 m n l ime la strea in = pn la 6 m Unghi acoperi = peste 8 grade

Construc ii Lindab CU
Construc iile Lindab CU sunt la momentul actual solu ia ideal , nu doar din punct de vedere al costurilor, ci mai ales din punct de vedere al rapidit ii cu care devin pe deplin utilizabile. Ele sunt r spunsul cel mai potrivit la nevoia de spa iu. Sistemele sunt gndite astfel nct s acopere to i pa ii, ncepnd cu ofertarea i terminnd cu recep ia la cheie a cl dirii i anume: asisten n faza de ofertare, proiectare, asisten la execu ie i montaj prin re eaua de distribu ie. Construc iile Lindab CU sunt disponibile n diverse tipodimensiuni i au func ionalit i diferite: birouri, sedii de firme, spa ii de produc ie sau depozitare, showroom i chiar locuin e.

Construc ii Standard
Dotare standard Dotarea standard include: structur de rezisten pere ii, jgheaburile i burlanele Lindab. principal i secundar , montan ii, piesele de ancorare, acoperi ul,

Avantajul principal const n posibilitatea alegerii unei deschideri de pn la 30 metri si a unei n l imi la strea in de pn la 6 metri, oferind astfel posibilitatea de a alege ntre diverse utiliz ri, de la spa ii de produc ie i depozitare la s li de sport, sedii de firme, showroom-uri i garaje. Avantajele Construc iilor tip Johnston Structura de rezisten realizat din profile zincate confer Construc iilor Johnston o greutate redus , ceea ce nseamn reducerea cheltuielilor cu infrastructura i o manipulare u oar . Modelul constructiv permite un montaj foarte simplu i rapid, realizabil cu uruburi autofiletante i metrice (f r sudur ), ceea ce determin acurate ea lucr rii i elimin apari ia defectelor de execu ie. Abaterile la montaj se nscriu n +/- 5 mm, gra ie materialului folosit (o elul), rezultnd suprafe e perfecte, u or de finisat, care nu necesit prelucr ri ulterioare. Profilele Lindab sunt reciclabile i corespund cerin elor interna ionale pentru protec ia mediului. O elul folosit pentru structura de rezisten este zincat la cald i profilat la rece, iar cel folosit pentru nchideri beneficiaz de protec ie anticoroziv i este acoperit cu poliester ntr-o gam larg de culori ce asigur , pe lng rezisten , un aspect exterior pl cut. Structura de rezisten este livrat n form prefabricat , ceea ce confer posibilitatea unui montaj simplu i rapid, prin u urarea execu iei i diminuarea timpului de montare. Datorit elasticit ii ridicate pe care structura de rezisten mpotriva ac iunilor seismice. o confer construc iei, sistemele tip Johnston sunt protejate

Rezisten a mare i greutatea proprie redus a profilelor i a materialelor de nchideri au ca rezultat o structur ce nu este afectat de ac iunile seismice. Tipodimensiunile sunt proiectate conform standardelor romne ti, innd cont de condi iile climaterice din Romnia. Pachetul standard livrat de Lindab con ine att proiectul de rezisten ct i detaliile de execu ie. n 30 de zile Lindab i livreaz pachetul complet: proiect de rezisten adaptat i personalizat i furnitur pentru ridicarea construc iei. Cu o echip bine preg tit construc ia ta poate fi gata n timp record! Tipodimensiunile standard rezult din combinarea urm toarelor repere:
Deschidere = 8, 9, 10, 11 sau 12 m Travee = 5 sau 6 m Lungime = multiplu de travee sau combina ii de 5 sau 6 m; orice lungime mai

mare de 5 m
n l ime la strea in = 3 sau 3.50 m Unghi acoperi = 14 grade

Posibilit

i multiple de placare

Dup stabilirea structurii de rezisten i a acoperi ului, v pute i alege tipul de nchideri dorite. Din acest moment, totul depinde de imagina ia dumneavoastr i a arhitectului pentru alegerea finisajelor n func ie de stilul preferat. Astfel, materialele pentru nchideri din care pute i alege sunt:
c r mid aparent pentru ob inerea unui stil cald, tradi ional; pl ci de gips carton pentru un aer modern, sinonim cu clasa business; lemn, pentru stilul lejer al vacan elor la munte; tabl , pentru a sublinia transformarea i anima ia specifice spa iilor de

produc ie. Structura de rezisten realizat din profile zincate confer Construc iilor Lindab CU o greutate redus - de circa 20kg/m2 - ceea ce nseamn reducerea cheltuielilor cu infrastructura i o manipulare u oar la montaj. Modelul constructiv permite un montaj foarte simplu i rapid, realizabil numai cu uruburi autofiletante (f r sudur ), ceea ce determin acurate ea lucr rii i elimin apari ia defectelor de execu ie. Abaterile la montaj se nscriu n 5 mm, gra ie materialului folosit (o elul), rezultnd suprafe e perfecte, u or de finisat, care nu necesit prelucr ri ulterioare.

30

31

lindab | we simplify construction

Construc ii reziden iale Lindab


Lindab produce o gam complet de profile cu ajutorul c rora po i realiza diverse construc ii pe structur metalic . Profilele pentru pere i exteriori realizate din o el galvanizat la cald, rezistent la coroziune pot fi folosite att pentru construc ia de case unifamiliale ct i pentru realizarea pere ilor exteriori la blocuri de locuin e sau cl diri de birouri. Aceste profile pot fi slotuite pentru a reduce transferul termic. De asemenea, sloturile longitudinale minimizeaz propagarea zgomotului, iar cnd sunt combinate cu materiale rezistente la foc, profilele ndeplinesc cele mai riguroase norme de protec ie mpotriva incendiilor. Cea mai important func ie a unui perete exterior este de a proteja interiorul mpotriva frigului, ploii sau z pezii, dar i mpotriva c ldurii n timpul verii. Pe lng cele men ionate anterior, i asigur att o izolare fonic bun , ct i protec ie mpotriva incendiilor. Testele au demonstrat c la construc iile cu structur din o el izolarea fonic este superioar fa de alte materiale. i cum nu exist material inflamabil ntrun perete exterior din o el atunci sunt ndeplinite cele mai riguroase norme mpotriva incendiilor. Chiar dac proiectul t u este complicat, totul devine simplu dac lucrezi cu programele software i profilele pentru pere i exteriori de la Lindab. Cu aplica ia ADT Tools de la Lindab desenezi mai corect i ntr-un timp mai scurt. Acum e mult mai simplu s proiectezi o cas pe structur metalic !

Programe i softuri Lindab


Programul software Lindab ADT Tools este un instrument inovator pentru design 3D ce are ca rezultate simplificarea i reducerea semnificativ a procesului de proiectare. Folosind ADT Tools proiectul este realizat rapid prin ridicarea i finisarea pere ilor exteriori i interiori, a grinzilor transversale i fermelor de acoperi . Deasemenea cu ajutorul acestui program se pot introduce n cadrul pere ilor u i i ferestre, pl ci sau cadre de rigidizare i contravntuiri. Un alt avantaj al folosirii acestui program l constituie faptul c n acela i timp cu proiectul 3D vei avea i toate desenele 2D i o lista complet de materiale. Nu am uitat nici de dimensionare! Pentru a- i u ura munca, softurile DIM Stud i DIM Roof te ajut s dimensionezi profilele i tablele cutate pe care le vei folosi la construc ia proiectat . Ce zici dac tot cu ajutorul unui soft Lindab, po i calcula i valoarea U (W/mAK) a unui perete ce are ca structur de baz un profil Lindab? n cadrul acestui soft numit WALL Analyzer, materialele pentru plac rile exterioare i interioare se pot alege sau se pot defini dac nu exist n baza de date. Tot aici vei avea grafice i imagini cu linii izometrice despre temperatur i umiditate. ADT Tools

DIMstud

- 15 - 10 -5 -0

DIMroof

WALLanalyzer 32 33

lindab | we simplify construction

Lindab

ntotdeauna aproape de tine!


Produse i solu ii profesioniste
Cnd alegi solu iile metalice de la Lindab vorbe ti ntotdeauna despre costuri eficiente, de la ideea ini ial pn la transpunerea n realitate. F r a compromite calitatea, evident, i f r impact asupra mediului nconjur tor. Este vorba despre un echilibru strns ntre legisla ia, reglement rile i restric iile unui proiect de construc ii, l snd totu i suficient libertate de mi care design-ului.

Lindab i ofer solu ii complete pentru casa ta, pentru afacerea ta, i mai mult dect att. Totul este simplu!

Asisten

la montaj
la montaj, n antier.

La cerere, speciali tii Lindab i pot asigura asisten

Consultan
Orice i-ai pus n plan s construie ti, Lindab i ofer o solu ie. i pentru c este vorba de o solu ie complet , vei primi ntotdeauna asisten i consultan de specialitate.Te po i baza pe ntregul nostru suport pe tot parcursul derul rii proiectului t u: de la identificarea produsului, calculul necesarului de materiale i pn la servicii post-vnzare.

Montatori autoriza i Lindab


n cei peste 18 ani de prezen n Romnia, Lindab i-a format o re ea complex de dealeri i distribuitori locali care se ocup , pe lng promovare i distribu ie, i de montajul produselor. Echipele de montatori ale partenerilor no tri sunt specializate la traininguri organizate anual de Lindab, n cadrul Academiei Lindab.

Proiectare
Fiecare proiect este unic n felul lui i are nevoie de solu ii specifice, adaptate pe m sura. Nu este doar o chestiune de proiectare a construc iei, ci i de optimizare a ei. Lindab a dezvoltat programe software care s te ajute n alegerea celei mai bune solu ii pentru proiectul t u. La cerere, specialistii no tri i pot oferi servicii de proiectare pentru sistemele de construc ii Lindab.

Garan ie

50i n de a

Prime ti pn la 30 de ani de garan ie, diferen iat pe produse, iar durata de via a produselor Lindab este de peste 50 de ani. Orice comand Lindab vine la tine nso it de certificatul de garan ie emis de Lindab. Ai astfel certitudinea c ai primit un produs Lindab original.

Centre Lindab Regional


Localizate n mai multe zone din ar , centrele Lindab Regional i ofer posibilitatea s vizualizezi produsele Lindab, s prime ti consultan de specialitate la fa a locului i chiar s emi i o comand pe loc. Venit, v zut, pl cut, comandat! Iar prin serviciul de livr ri Lindab Express, comanda plasat va fi livrat n maximum 48 de ore, asigurnd astfel rapiditate maxim .

Ambalare special
Produsele Lindab sunt ambalate n cutii de carton albastre, personalizate pentru a ne asigura c prime ti ce ai comandat n condi iile cele mai bune. n plus, ambalajul reprezint i o cheie de control c ai primit produse originale Lindab.

Materiale informative Livrare gratuit oriunde n ar


Prime ti materialele acolo unde ai nevoie de ele, prin intermediul rutelor de transport organizate de Lindab. Pentru c Lindab se gnde te ntotdeauna s - i simplifice modul de a construi. Att bro uri inspira ionale ct i de natur tehnic i sunt la ndemn n format electronic pe site-urile Lindab, iar dac dore ti s le rasfoie ti fizic, le g se ti fie la sediile partenerilor Lindab, fie la sediul nostru. La cerere ta, le po i primi i acas , prin po t . Mai multe despre noi i ultimele nout i la nivelul grupului Lindab, po i afla accesnd www.lindab.ro i/sau www.lindabgroup.com. Nu ai g sit ce c utai? Scrie-ne pe e-mail la info.profile@lindab.ro i i vom raspunde ct mai curnd posibil. Te a tept m! Cu Lindab e simplu s construie ti!

34

35