Sunteți pe pagina 1din 19

Studentă: Dodu Corina Diana

Specializare: MARKETING, II
Materie: Managementul Vânzărilor
Profesor: Drăgan Bogdan
Descriere compania –LIDL-

• Lidl este o companie germană cu


prezență globală și cu o istorie de • Activ în România din 2011, Lidl își definește
aproape 90 de ani. Evoluția companiei poziția pe piața locală prin cel mai bun raport
este marcată de o expansiune rapidă pe calitate-preț.
întreg teritoriul Europei în ultimele • Modelul de business Lidl este unic pe piața
decenii, iar din anul 2017 și pe teritoriul locală, iar activitatea este ghidată de o serie de
Statelor Unite ale Americii. valori printre care calitatea, proximitatea,
Activând în 30 de țări din lume, cu responsabilitatea, dinamismul, simplitatea,
mai mult de 215.000 de angajați, se prospețimea și originalitatea.
numara printre primii 10 comercianți de
produse alimentare la nivel mondial. • Peste 80% dintre produsele comercializate în
Lidl este unul dintre cele mai mari magazinele noastre sunt produse marcă proprie,
lanțuri de magazine din Europa, cu dezvoltate împreună cu furnizori locali și
peste 100 de centre logistice, care internaționali special pentru a răspunde cât mai
asigură aprovizionarea pentru bine nevoilor clienților din România.
aproximativ 10.000 de magazine.
Scurt istoric
• Începuturile lanțului Lidl datează de la 1930. În-LIDL-
acel moment, Josef Schwarz a devenit un
comerciant cu ridicata de fructe din Heibronn şi a
dezvoltat compania într-un angrosist alimentar • Când Schwarz a murit în 1977, fiul său a avut
general. Compania a fost distrusă în 1944. Cu o rețea de 30 de sucursale. În 1977, Schwarz
toate acestea, s-a reconstruit în 10 ani. În 1972, Group a început să se concentreze pe piețele
sediul central al grupului a fost mutat la
cu discount, supermarket-uri mai mari, şi
Neckarsulm.
piețe en-gros cash and carry. Schwarz a
• În 1973 Joseph, fiul lui Dieter a deschis primul eliminat riguros marfa de pe rafturi care nu
său magazin de tip discount de piață în
se vinde, şi a redus costurile prin menținerea
Ludwigshafen Mundenheimer în stradă copiind
dimensiunii de desfacere cu amănuntul cît
conceptul Aldi. Pentru a evita jocurile de cuvinte
( “piață neagră”), acesta a cumpărat drepturile de mai mic posibil.
nume de la un fost partener de afaceri, Ludwig • Printre alte branduri, Lidl deține brand-ul
Lidl, un profesor pensionar cu 1.000 de mărci, Silvercrest, care produce produse
pentru că el nu a putut folosi numele Schwarz electrocasnice, cum ar fi receptoare de
Market deoarece “Schwarzmarket” înseamnă
satelit şi receptoare Freeview.
“piață neagră” şi ar avea conotații negative.
Momente cheie in evolutia sa.
-LIDL-
• 1930 • 2006
• În anii ’30 are loc prima atestare a brandului Lidl, prin • Lidl își extinde în Germania portofoliul de produse și
înființarea companiei Lidl & Schwarz, care comercializa
servicii oferite, cu pachete de vacanță într-un format
produse alimentare în regim en gros.
unic.
• 1973
• 2011
• În 1973 a fost deschis primul magazin Lidl în
Ludwigshafen, Germania. • În 2011 Lidl a intrat pe piața din România.
• 1988 • 2015
• În 1988, la 15 ani de la înființare, LIDL ajunsese deja la • În 2015 Lidl este unul dintre cei mai prezenți retaileri din
460 de magazine în Germania și peste 5700 de angajați. Europa și continuă să mărească povestea succesului,
cucerind noi teritorii: Serbia și SUA au intrat deja pe lista
• 1989 expansiunii Lidl.
• În 1989 povestea Lidl a devenit internațională, fiind
deschis primul magazin în Franța. • 2016
• 1999 • Lidl lansează în România proiectul Lidl Tour.
• Mereu orientați către inovație, Lidl se numără printre • 2017
primii discounteri care introduc casele de marcat, încă • Povestea Lidl continuă să fie scrisă în Europa și peste
din 1999. ocean. În România, Lidl a depășit 200 de magazine
PRINCIPII
• Fiind o companie internațională sunt • • “În activitatea zilnică, ne asumăm
conștienți de dimensiunea și de prezența lor responsabilități economice, sociale și de
publică. mediu”
• “Corectitudinea față de fiecare angajat este
Respectă multitudinea de culturi și apreciaza un imperativ”
diversitatea valorilor și tradițiilor acestora. • “Ne respectăm și ne susținem reciproc”
• “Ne îndeplinim angajamentele într-un climat
Munca lor este definită de principiile de încredere reciprocă”
companiei și de cele de leadership: • “Aprecierea, recunoașterea și critica trebuie
să caracterizeze climatul nostru zilnic de lucru”
• “Activitatea noastră este orientată către • “Avem angajați bine pregătiți, suplinirea unui
satisfacția clientului” post este asigurată în fiecare department”
• “Raportul superior dintre calitate și preț • • “Fiind un lanț de magazine, lucrăm într-un
este cel care definește poziția noastră pe ansamblu sistematic”
piață” • “Deciziile rapide și procedurile simple de
lucru asigură succesul nostru”
• “Respectăm legislația în vigoare și
reglementările interne”
MISIUNE OBIECTIVE
• Misiunea Lidl în România este aceea de a • Ca orice grup comercial de acest gen, Lidl, are ca
le oferi zilnic românilor, în zone din principal obiectiv cucerirea de noi piețe de desfacere
prin calitatea ridicată şi prețuri cât mai avantajoase.De
imediata lor proximitate, produse de asemenea produsele livrate de Lidl să fie păstrate şi să
calitate la cel mai bun preţ, direct de la ajungă în cele mai bune condiții la beneficiari.
producători, într-o largă varietate de • Pe langă obiectivul principal, firma mai are câteva
sortimente. obiective privind distribuția, dar şi crearea unor
condiții cât mai optime pentru cumparaturile din
• Lidl este o companie care acţionează magazinele Lidl. Aceste obiective sunt următoarele:
sustenabil în toate domeniile de activitate.
Aceasta este metoda companiei de a își • - O fexibilitate ridicată pentru a ajunge dintr-o locație
în alta cât mai repede;
îndeplini promisiunea cu privire la calitate și
în același timp de a asigura viitorul pentru • - Un control total al distribuției;

Lidl și pentru societate. Compania se • - Adoptarea unor strategii privind transportul prin
mijloace proprii;
implică activ în soluţionarea nevoilor din
comunităţile din care face parte, în cadrul • - Oferirea unui spațiu cât mai mare pentru parcări;
celor 5 piloni centrali: sortimentul de • - Produse aranjate ordonat cât şi culoare largi;
produse, mediul, societatea, angajaţii și • - Spații pentru depozitare cât mai mari pentru a
partenerii de afaceri. asigura totdeauna existența produselor.
VALORI
VIZIUNE

• “Viziunea noastră este sa • Respect (ne respectam unii pe altii,


ne recunoastem capacitatea,
fim lider de piață în valoarea si faptul ca putem influenta
Europa, unde clienții, in bine)
angajații si partenerii • Simplitate ( in relatia cu clientii,
noștri iși împărtășesc unii avem in vedere simplitatea si
altora experiența și confortul)
mobilizează resurse • Pasiune ( ne place ceea ce facem si
pentru a crea valoare suntem dornici sa ne ajutam clientii)
pentru toți.” • Integritate (suntem onesti,deschisi,
si intotdeauna facem lucrurile asa
cum trebuie)
Analiza SWOT Atuuri Slabiciuni Surse de oportunitate Surse de amenintare

Analiza PESTLE

Analiză politică stabilitatea politica influenta partidelor si a Cotă unică de impozitare. Cresterea fiscalității.
aliantelor politice

Analiză economică Pondere ridicată a IMM-urilor cu Faliment destul de ridicat al -Timp redus, necesar -Criza economică
profil de comerț. firmelor de comerț. demararii afacerii -Rata șomajului
-Proceduri reduse, necesare -Competiție externă
pornirii unei afacer.

Analiză socială -Pregătirea individuală -Fluctuație a personalului -Finanțarea învățământului -Migrația fortei de muncă
-Institutii care formeaza forta de -Existența redusa a unei -Numărul în scădere al populației și
munca pentru activitatea de comert colaborari între firme si îmbătrânirea acestuia
universități -Inițiative antreprenoriale reduse
- Populația afectată de sărăcie și
excluziune social.

Analiză tehnologică rata de înnoire a produselor, rata de politica investitionla noi tehnologii, impactul tehnologiilor
înlocuire a echipamentelor guvernamentala produse si brevete de inventii asupra produselor si costurilor

Analiză legislativă legislatia în domeniul protectiei fiscalitatea protectia sociala si -Legislația în domeniul concurenței
consumatorilor securitatea în munca

Analiza de mediu Politicile ecologice si de protectie a deseurile, consumul si cantitatea, calitatea si -Poluarea
mediului înconjurator sursele de energie structura resurselor naturale
Analiza SWOT
• În urma analizei Swot ce a fost efectuată se detectează
anumite oportunități ale pieței precum: CONCLUZII
• - oportunitatea de a dezvolta lanțul de magazine Lidl
în cazul unei crize financiare ce poate împiedica
posibilitatea de extindere a altor retailer
Analiza PESTLE
• -consumatorii educati vor opta pentru produse de
• După o analiză amănunțită rezultatele analizei
brand și calitate superioară, varietate si concepte noi
conjugate s-ar transpune în realizarea unui
• -retailerii de pe piață vor fi mai atenți asupra politicii de ghid de evaluare a firmelor de comerț, oferirea
extindere unor semne distinctive celor care îndeplinesc
mai multe criterii .
• -diversificarea mijloacelor de transport si asigurarea
unor spaitii de parcare • Luând în cosiderare noile orientări la nivel
mondial și necesitatea ideii de sustenabilitate
• Se puncteaza unele amenitari ale pietei
firma ar trebui să conceapă și strategii care ar
• -scăderea prețului de inchiriere putea exploata la maxim oportunitățile deja
existente
• -o creștere accentuată a ratei șomajului
• - reducere semnificativă a veniturilor pe gospodărie
• atentia acordată de clienți asupra bunurilor si serviciilor
• -înăsprire a condiiților de acordare de credite
POZIȚIONARE
• Poziționarea strategică: nu știu dacă este peste tot la fel (clar și moștenirea de la Plus
este una foarte bună) dar magazinele Lidl nu sunt la întâmplare. Practic sunt acolo unde
trebuie să fie. Plasate în locuri circulate, foarte vizibile și ușor accesibile fac viața mult
mai ușoară cumpărătorului, care pe lângă bani dorește să economisească și timp la
cumpărături.
• O vorbă veche spune că secretul succesului în comerț este plasamentul, iar cei de la Lidl îl
respectă cu sfințenie.
• Aparent această mașinărie de marketing este perfectă, mereu dinamică și mereu cu ceva
nou pregătit. Sunt curioasa pe termen lung cum va evolua Lidl în România și cum va reuși
să treacă peste provocarea product branding-ului, pentru că având produse ieftine și
necunoscute poate fi un avantaj, dar românul preferă produsele ieftine și cunoscute.
• De aici vine și provocarea pe termen mediu și lung: cum vor face ca produsele lor să se
impună prin notorietate, nu doar prin preț? Începutul cu berea Argus este promițător
totuși. (produsul central din festivalul berii și din anumite concerte sponsorizate de Lidl).
Poziționare față de concurenti
• Piața de retail de tip discount se află în creştere, principala luptă pentru Lidl se va
da pe segmentul discounterilor cu Profi (fondul de investiții Entriprise
Investors),Penny şi Penny XXL, Billa( Rewe Group),cât şi Auchan.
• Profi Rom Food a intrat pe piața locală în 2000. Rețeaua, controlată de fondul de
investiții polonez Enterprise Investors, numără peste 100 de unități.
• Billa România a intrat pe piața din România în 1999 şi este deținut de grupul Rewe
iar în prezent sunt 55 de supermarketuri Billa.
• Penny Market şi Pennz XXL fac parte din grupul Rewe. Acesta a intrat în România
în 1999, când a deschis primul supermarket Billa, iar câțiva ani mai târziu a adus şi
divizia de magazine de tip discounter Peeny Market/Penny XXL. În prezent,
rețeaua Penny Market/Penny XXL are circa 118 unități.
• Pe piața externă Lidl are ca principali concurenți : Aldi, Netto şi Penny Market.
Poziționarea ofertei

• Campanii săptămânale prin care se prezintă o nouă tematică culinară și prin care se
promovează produse specifice diferitelor culturi (săptămâna mexicană, spaniloă,
germană, etc). Ceea ce este incredibil este rapiditatea și precizia prin care aceste
campanii se succed, dar și lanțul omogen de comunicare de la raftul fiecărui magazin
unde produsele săptămânii sunt prezentate la reducere sau scoase în evidență, la
revista de prezentare, reclamele TV și radio, afișele din preajma magazinelor, sau la
nivel online prin toate canalele de comunicare.
• Magazinul este deschis pentru oricine doreste sa cumpere marfa de stricta
necesitate incepand de la hrana, produse cosmetice, menaj, imbracaminte, produse
pentru intretinere. Pe langa produsele obisnuite, absolut necesare se mai gasesc si
specialitati care se adreseaza unui segment de persoane cu gusturi rafinate.
Segmentarea pietei
• Categoria de piata carora li se adreseaza segmentul de piata supermarket Lidl este cea a consumatorilor. Structura
acestei categorii este diversificata. Comercializarea de produse strict necesare pentru satisfacerea nevoilor curente nu
impune conditii speciale de adresare numai unui anumit segment de persoane de pe piata.
• Cele două divizii ale companiei Lidl & Schwarz, care sunt divizia de hard- discount, Lidl și cea de hipermarketuri
Kaufland au o funcționalitate separată total. Grupul încurajează competiția dintre cele două divizii.
• Lidl este un magazin hard-discount ce are o sortimentație în proporție de 80% din mărci private sau exclusiviste.
Procentul rămas de 20% este acoperit din branduri care variază în funcție de țara în care se află magazinul
• Relaționarea cu magazinul Lidl este o provocare pentru multi dintre furnizori, dar in acelasi timp si o oprtunitate, care
tine de produsul oferit. Misiunea firmei este aceea de a creea profit prin reducerea unor costuri de functionare, dar si
prin inpulsionarea vanzarilor. Lidl pune accent ca angajamentul unui furnizor legat de costurile operationale sa fie cat
mai mic.
• În privinta marcilor nationale, Lidl tinde sa se concetreze pe gamele limitate de branduri lider. Multi discounteri
folosesc brandurile pentru a aduc o imbunatatire imaginii, iar Lidl nu face o exceptie.
• De asemenea, Lidl respecta politica locala de preturi pentru anumite branduri, însă doreste sa obtina pentru
achizitionarea acestora cel mai mic pret de pe piata.
• Piata de retail pe care Lidl se claseaza este o piata dinamica, consumatorii avand preferinte din ce in ce mai variate,
devenind tot mai exigenti. Lidl doreste sa raspunda cat mai bine la schimbarile economice mondiale si locale, avand o
politica de pastrare a produselor cat mai ampla si livrarea acestora catre clienti sa fie efectuata in cele mai bune
conditii.
• Pentru asigurarea produselor proaspete, inclusiv a celor organice, in anul 2006 compania a infiintat o echipa proprie,
renuntand astfel la distribuitori.
Concluzii
• Comunităţile semi-rurale au devenit în ultima parte a acestui an (2017) ţintă pentru marile lanţuri
de retail, inclusiv Lidl, care au inventat chiar formate special adaptate clienţilor din mediul rural.
• Zone de interes major pentru Lidl: Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova ( Europa de Est), SUA.
• Compania Lidl este un lant de supermarketuri discount si ocupa locul 3 in lume in categoria de
cei mai mari retaileri.
• In Romania datorita campaniilor de publiciate si colaborare cu diferite emisiuni de divertisment
cosacrate pe plan national, Lidl a devenit unul din cei mai cunsocuti retaileri in Romania.
• Lidl se poate bucura de o apreciere maxima, datorita strategiei sale de diversificare a ofertei –
Saptamana mexicana, spanioala, romaneasca.
• Lidl dispune de o gama variata de produse cunoscute la nivel mondial- Pilos, Camara Noastra,
Lupilu, Galatelli, Pikok, Alesto, Chef Select, Fin Carre, Bellarom, Cien, etc.
• In concluzie, Lidl atat la nivel mondial cat si national este recunoscut datorita preturilor accesibile,
gamei vaste de produse si calitatea produselor, datorita implicarii in diferite acte sociale
(Impreuna cu Lidl pentru un viitor mai bun, Programe de formare pentru profesori, Scoli verzi,
etc.).
RECOMANDĂRI

• 1. Diversificarea produselor de încaltaminte si îmbracaminte in magazine.


• 2. Diversificarea produselor alimentare prin introducerea de produse marca
Lidl.
• 3. Extinderea spatiilor comerciale prin introducerea unui numar mai mare de
produse.
• 4. Diversificarea Pietei Lidl si Floraria Lidl.
• 5. Introducerea in spatiul comercial si a unui loc special amenajat pentru
prepararea de retete culinare usor si rapid de realizat in cateva momente.
(sandwich, grill, salate, etc.).
Bibliografie

• https://
www.scribd.com/document/338032507/lidl-proiect?fbclid=IwAR3Sgypxm3Gn4pMrOGmg6ACHDmOqIHwYQH_ZIBI
bHyYHdUTuVkHlDn1I-Ms
• https://
www.revista-piata.ro/fmcg/noi-pentru-romania/item/14141-lidl-romania-model-de-business-responsabil-pentru-noi-
generatii
• http://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/lidl-impreuna-cu-clientii-sai-doneaza-250-000-de-euro-catre-prog
ramul-national-teach-for-romania
/
• https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/marketing/configurarea-strategiei-de-logistica-si-distributie-lidl-349796.html
• https://www.smark.ro/articol/38809/lidl-romania-investeste-pentru-un-viitor-mai-bun-770-000-euro-in-proiecte-de
• https://ovidiubalcacian.ro/lectia-de-marketing-de-la-lidl-romania/
Lidl
- meriți sa fii surprins-https://youtu.be/8SX2BdjrrZg
https://youtu.be/nC1pH-q1e90 • MULȚUMESC
• https://youtu.be/8vUnlB32ing PENTRU ATENȚIA
ACORDATĂ.

S-ar putea să vă placă și