Sunteți pe pagina 1din 37

Proiect la disciplina Business to Business Marketing

„Comportamentul de achizitie al intreprinderilor de pe piata

organizationala”
Cuprins

Partea I. Caracterizarea organizaţiei şi a pieţei pe care este ea prezentă.

1. Prezentarea organizaţiei alese. Resursele, identificabile, de care dispune organiza ţia (resurse
materiale, umane şi financiare).
2. Definirea domeniului de activitate al organiza ţiei.
3. Caracterizarea succintă a concurenţei şi a clienţilor. Inclusiv a principalelor dimensiuni ale
pieţei pe care acţionează aceasta (capacitate, arie, structur ă).
4. Analiza pieței pe care își desfășoară activitatea organizația aleasă (se
poate utiliza SWOT, BCG, ADL etc).

Partea a II-a. Procesul de achiziţie pentru 5 produse.

1. Identificarea principalelor produselor de care organiza ţia are nevoie în activitatea sa. Acestea
pot fi clasificate în 5 grupe:
A) Echipamentele „grele” sau bunurile investiţionale sunt bunuri materiale utilizate în
procesul de producţie (roboţi industriali, echipamente electrice, mijloace de transport,
strunguri etc.). Uneori, datorită costul ridicat care trebuie pl ătit pentru ele se prefer ă
achiziţionarea în leasing.
B) Echipamentele „uşoare” sau „auxiliare” sunt bunuri cu valoare mai redus ă (scule,
dispozitive, verificatoare, calculatoare, echipamente de birotic ă etc.) decât a celor cuprinse în
prima categorie, rolul lor fiind tot acela de a asigura buna desf ăşurare a activit ăţii
întreprinderii.
C) Materiile prime includ acele produse care sunt obţinute fără o prelucrare suplimentar ă
(cărbune, minereu de fier, petrol, grâu, fructe etc.)
D) Subansamble sunt componente care vor intra în structura unui alt produs finit (de
exemplu o cutie de viteze care va fi integrată într-un automobil). Aceast ă grup ă poate include în unele
cazuri inclusiv produse ce aparţin echipamentelor (dac ă acestea sunt incluse într-un produs mai
complex).
E) Consumabilele (combustibili, lubrifianţi, dischete, produse de curăţat etc.) sunt
utilizate în activitatea firmei în mod curent pentru a se putea realiza obiectul de activitate al
întreprinderii. Ele nu intră în componenţa produsului finit, dor contribuie la realizarea acestuia.
2. Se alege un singur produs din fiecare grup ă.
3. Stabilirea cantităţii, calităţii şi a termenelor de livrare
4. Definirea caracteristicilor produselor care urmeaz ă s ă fie achizi ţionate pentru satisfacerea
nevoii, nevoilor identificate (întocmirea specificaţiilor produsului)
5. Identificarea furnizorilor susceptibili de a răspunde cerin ţelor întreprinderii. Se identific ă 3-5
furnizori posibili pentru produsul ales anterior (pot fi ale şi furnizori de pe pia ţa intern ă sau extern ă).
Pentru fiecare furnizor se realizează o scurtă prezentare cu informa ţii care s ă permit ă identificarea
potenţialului acestuia în furnizarea produsului ales.
6. Analiza şi alegerea furnizorului de la care se poate cump ăra produsul.

7. Motivarea, pe scurt, a alegerii făcute.

Partea I

Caracterizarea organizatiei si a pietei pe care este prezenta

1) Prezentarea organizatiei

CAPITOLUL 1. Prezentare firmei LIDL Stiftung & Co KG

1.1 Prezentarea firmei

Tip: multi-națională germană


Industrie: Retail(alimentar)
Fondat: 1930
Sediu oficial: Neckarsulm, Germania
Produse: Majoritatea marcă proprie, contractând câteva firme mari și regionale.
Angajați: 3.500 (2014-în România)
Cifra de afaceri: € 396 milioane (2011-în România)
LIDL este un lanț de supermarketuri discount, care operează peste 10.000 de
magazine în întreaga Europă, în România fiind prezente 159 de unități(2013). Compania a
apărut pe piața românească în anul 2005. În anul 2010 aceasta preia grupul Tengelmann,
care constă în aproximativ 100 de magazine Plus. Magazinele au preluat denumirea Lidl în
cadrul anului 2011,iar în anul 2012 rețeaua s-a extins la 137 de magazine.
Numele complet al companiei este Lidl Stiftung & Co KG. Supermarketul aparține
societății comerciale Schwarz Grupe, fiind pe locul cinci cel mai mare retailer din lume.
Lidl are forma juridică a unui Stifung & Co KG, care reprezintă o varietate de
companii și servicii din mai multe țări.
Supermarketul beneficiază de o campanie de publicitate bogată, pe lângă formele
tradiționale de publicitate, utilizează și pliante sau articole pe Internet.
Gama de bază este constituită din alimente,oferind produse de marcă și fără
marcă(precum fructe și carne proaspată).
În prezent, marca Lidl are circa 10.000 de magazine la nivel internațional, acestea
fiind situate în țari precum Austria, Belgia, Germania, Franța, dar și în alte țări din Europa
Centrală, de Vest și de Nord.
Societatea este administrată și reprezentată de o persoană fizică, cetățean român în
România, și de către un cetățean de naționalitate germană.
Structura organizatorică a firmei Lidl este de tip ierarhic, atât cea centrală cât și la
filială, putând diferi organizarea diferitelor departamente.
Țările cu ramuri Lidl sunt:

Țara Numărul
magazinelor
Austria 197
Belgia 300
Bulgaria 55
Croaţia 76
Cehia 220
Cipru 11
Danemarca 83
Elveţia 65
Finlanda 137
Franţa 1500
Germania 3300
Grecia 207
Irlanda 160
Italia 550
Luxemburg 6
Malta 12
Marea Britanie 580
Norvegia În 2008
vandut la
Reitangruppen-
acum Rema 1000 de
magazine.
Olanda 340
Polonia 525
Portugalia 210
România 134
Slovacia 110
Slovenia 36
Spania 517, inclusiv
Insulele Canare şi
Insulele Baleare1
Suedia 151
Ungaria 141

2) Definirea domeniului de activitate al organizatiei

Cele două divizii ale companiei Lidl & Schwarz, care sunt divizia de hard- discount, Lidl,
și cea de hypermarketuri, Kaufland, au o funcționalitate separată total. Grupul încurajează
competiția dintre cele două divizii.
Lidl este un magazin hard-discount ce are o sortimentație în proporție de 80% din mărci
private sau exclusive. Procentul rămas de 20% este acoperit din branduri, care variază în funcție de
țara în care se află magazinul.
Relaționarea cu magazinul Lidl este o provocare pentru mulți dintre furnizori, dar în același
timp și o oportunitate, care ține de produsul oferit. Misiunea firmei este aceea de a creea profit prin
reducerea unor costuri de funcționare, dar ,si prin impusionarea vânzărilor. Lidl pune accent ca
angajamentul unui furnizor legat de costurile operationale să fie căt mai mic.
În privința mărcilor naționale, Lidl tinde să se concentreze pe gamele limitate de branduri
lider. Mulți discounteri folosesc brandurile pentru a aduce o îmbunătățire imaginii, iar Lidl nu este o
excepție. Acesta sprijină programele promoționale realizate de furnizori.

1
www.comprendes-mallorca.de
De asemenea, Lidl respectă politica locală de prețuri pentru anumite branduri, însă dorește
să obțină pentru achiziționarea acestora cel mai mic preț de pe piață.
Realizarea importurilor din interiorul Europei sunt realizare de companie, având in vedere
un calcul de comparație ale costurilor de preț și transport. Pentru importurile de la distanțe mari sunt
folosiți importatori. Există și mărci achizitionate local, pentru care Lidl dorește să aibă o dovadă a
calității, în vederea mulțumirii consumatorului.
Structura descentralizată a companiei îi permite să adopte decizii rapide. Achizițiile
realizate sunt independente de Kaufland, realizăndu-se prin centrala de la Neckarsulm sau pe plan
local.
În prezent, Lidl procură circa 90% din produsele oferite la nivel internațional.
Pentru asigurarea produselor proaspete, inclusiv a celor organize, în anul 2006 compania a
înființat o echipă proprie, renunțând astfel la distribuitori.
Sortimentația aflată pe rafturile unui magazin Lidl variază în funcție de mărimea acestuia și
a bazei de furnizori din țara în care este amplasat. În magazinele cu un spațiu mai mic, sortimentele
etalate sunt reduse, astfel încât marfa să fie manevrată și stocată pe paleți.
Recent, s-a dorit din partea furnizorilor realizarea și livrarea unor ambalaje mixte, care să-i
permită retailerului să dețină o gamă mai bogată de produse în aceeași cutie, lucru ce înseamnă un
grad superior de complexitate. Totodată, produsele cu ambalaj mixt trebuie să aibă aceeași viteză de
rotație.
În privința ambalajelor, achiziționarea acestora se face la nivel internațional sau european,
din piața care oferă cel mai mic preț. Ca urmare a acestui fapt, majoritatea ambalajelor Lidl sunt
inscripționate în mai multe limbi.
Piața de retail pe care Lidl se clasează este o piață dinamică, consumatorii având preferințe
din ce în ce mai variate, devenind tot mai exigenți. Lidl dorește să răspundă cât mai bine la
schimbările economice mondiale și locale, având o politică de păstrare a produselor cât mai amplă
și livrarea acestora către clienți să fie efectuată în cele mai bune condiții.
3. Analiza SWOT a firmei LIDL

Puncte tari Puncte slabe


-operator de hard-discount la nivel -jucător de nișă în majoritatea piețelor;
global; -relația cu anumiți producători de
-capacitate de expansiune; branduri;
-model de operare ce se bazează pe -miza exclusiva pe formatul discount;
reducerea costurilor; -
-structurare unică a organizației;
-sistem centralizat de achiziționare;
-gamă produse proprii și gamă discount;

Oportunități Amenințări
-expansiunea pe piața națională și -miza exclusivă pe preț redus;
internațională; -creșterea competitivității;
-îmbunătățirea serviciilor oferite -apariția de noi magazine cu format
cleinților; discount;
-extinderea ofertei de produse,în special -
a celor de marcă și produselor proaspete;

În urma analizei Swot2 ce a fost efectuată, de detectează anumite oportunități ale


pieței, precum:

2
enformation. Preluat pe Februarie 21, 2016, de pe Lidl dienstleistung GmbH & co. KG: Retailing - company profile &
SWOT report. (2015).
- Oportunitatea de a dezvolta lanțul de magazine LIDL, în cazul unei crize financiare,
ce poate împiedica posibilitatea de extindere a altor retaileri.
- Consumatorii educați vor opta pentru produse de brand și calitate superioară,
varietate și concepte noi.
- Retaileri de pe piață vor fi mai atenți asupra politicii de extindere.
- Diversificarea mijloacelor de transport, asigurarea unor spații de parcar
De asemenea, se punctează și anumite amenințări ale pieței:
- Scăderea prețului de inchiriere.
- O creștere accentuată a ratei șomajului.
- Reducere semnificativă a veniturilor pe gospodărie.
- Atenția acordată de clienți asupra bunurilor și serviciilor.
- Înăsprire a condițiilor de acordare de credite.

Elemente comune ale Analizei mediului:

Analiza Atuuri Slăbiciuni Surse de Surse de


SWOT oportunitate amenințare

Analiza
PESTLE
Analiză politică -Cotă unică de -Creșterea
impozitare. fiscalității.

Analiză -Pondere -Faliment destul -Proceduri -Criza


economică ridicată a IMM- de ridicat al reduse necesare economică.
urilor cu profil firmelor de pornirii unei -Rata șomajului
de comerț. comerț. afaceri. este în creștere.
-Timp redus -Competiție
necesar externă.
demarării
afacerii.
Analiză socială - Pregătirea - Fluctuație a - Finanțarea - Migrația forței
individuală. personalului. învățământului. de muncă.
- Instituții care - Existența unei - Numărul în
formează forța colaborări scădere al
de muncă reduse între populației și
pentru firme și îmbătrânirea
activitatea de universități. acesteia.
comerț. - Inițiative
antreprenoriale
reduse.
- Populația
afectată de
sărăcie și
excluziune
socială.

După o analiză amănunțită, rezultatele analizei conjugate s-ar transpune în realizarea


unui ghid de evaluare a firmelor de comerț și oferirea unor semne distinctive celor care
îndeplinesc mai multe criterii.
Luând în cosiderare noile orientări la nivel mondial și necesitatea ideii de
sustenabilitate, firma ar trebui să conceapă și strategii care ar putea exploata la maxim
oportunitățile deja existente.

Analiza Step

Socio-cultural Tehnologic Economic Politic

Tendinte în stilul de Dezvoltarea Situația economiei Aspecte ecologice/de


viaţă tehnologiei naţionale mediu
Evoluțiile competitive Evoluții Legislaţia în vigoare
demografice Finanțarea cercetării macroeconomice pe piaţa internă
Atitudini şi opinii ale Tehnologii asociate Conjunctura Legislaţia viitoare
consumatorilor Soluții de înnoire economică Legislaţia
Opinii din mass tehnologică internațională europeană/internaţiona
media Maturitatea Fiscalitate lă
Schimbările tehnologiei Impozite pe produs Procese de
legislative ce Capacitatea de Aspecte de reglementare
influenteaza factorii prelucrare și gradul de sezonalitate Politici
sociali. maturitate Cicluri economice guvernamentale
Imaginea legată de Tehnologia Factori specifici Durata mandatului
brand, companie și informației şi industriei guvernului
tehnologia de comunicării Tendinţe în evoluția Schimbarea guvernului
productie. Sistemul /mecanismul pieţei și a canalelor de Politici comerciale
Obiceiurile de de achiziții folosit de distribuție Finanţare, granturi şi
consum ale consumatori Comportamentul iniţiative
populației. Legislaţia privind clienţilor/ Lobby pe piaţa
Modă tehnologia utilizatorilor finali internă/grupuri de
Evenimente majore Potențialul de inovare Ratele dobânzilor și presiune
Factori religioși şi Acces la tehnologie, rata de schimb valutar Grupuri de presiune
etnici. licențe, brevete Comerţul internaţionale
Publicitate Proprietatea internaţional şi Războaie şi conflicte
Aspecte de etică intelectuală fluxurile de capital
Comunicaţii globale

Concluzii analiza STEP:


Diversificare portofoliu de produse;
S Intarirea brand-ului low price;
Export în tarile unde sunt mulți emigranti romani;
Utilizarea cat mai eficienta a utilajelor (% de ocupare utilajelor >80%;
T găsirea de surse de finantare alternativa pentru CAPEX;

Intrarea pe noi linii business pentru diminuarea riscului;


E Cresterea exportului/hedging pentru diminuarea riscului valutar;

Infiintarea unui post de analist fiscal şispecializarea unei persoane existente în


P companie;
Proiecte de atragere a fondurilor structurale;

2.2 Analiza indicatorilor economico-finaciari

Lidl şi-a prezentat noua strategie privind mărcile proprii, ce consta în 6 mărci


distincte şi a vizat vânzări de 6 mld. euro până în 2020. Printre principalele caracteristici ale
noului portofoliu de mărci proprii se numără un sortiment restrâns. Noile produse sunt
lansate treptat, în toate ţările în care operează compania.
În prezent, în magazinele Lidl din România sunt listate circa 1400 de articole sub cele
şase mărci proprii. În ceea ce priveşte raportul de mărci private importate versus mărci
private produse autohton, „ponderea diferă de la o categorie la alta, diferenţa făcându-se în
principal între produsele alimentare si cele nealimentare. De exemplu, pentru categoriile
alimentare de bază, precum mezeluri, lactate, alimente de bază, conserve, avem o pondere de
peste 90% a produselor autohtone, însă pentru produsele marca privată nealimentare avem
preponderent produse importate.
Printre producătorii români cu care Lidl colaborează în realizarea de mărci private
se numară companii ca Napolact, Cămara Noastră, Carmolact, plus fructe și legume de la
furnizori autohtoni. Cămara Noastră este marca pentru care dorim să oferim zilnic cele mai
bune preţuri, deşi vănzările în anumite promoţii sunt datorate mai mult comunicării
suplimentare şi nu neaparat unui avantaj de preţ. Menţionăm în acest sens cataloagele Lidl pe
care le edităm și care au un real succes.
Nu în ultimul rând, în privinţa strategiei de promovare pentru mărcile private, „în
general, mărcile private beneficiază de o strategie de promovare mai puţin agresivă decât
mărcile consacrate, acest lucru evidenţiîndu-se in final şi în preţul de vânzare al produsului.
Planurile noastre de promovare sunt in special axate pe evenimentele in magazin”. În medie,
produsele marca privată Lidl au un preţ de vanzare cu 10-20% mai mic decât cel al mărcilor
de produs similare.
Se poate spune că Lidl este un retailer european, unul dintre liderii comerțului la
scară mondială. Grupul operează aproximativ 10.000 de magazine, din 27 de țări. Reţeaua de
magazine Lidl România a înregistrat, anul trecut, vânzări de 4,72 miliarde de euro, în
cresţere cu 30,45% față de 2011, aşa cum reiese din datele prezentate de grupul german în
raportul financiar anual.

Indicatori 2008 2009 2010 2011 2015 Rata de creștere

(2015 raportat la 2011)

Profit (mil 1021 1308 1451 1679 4724 30,45%


LEI)

Număr de 1667 2151 2075 2493 3771 12,74%


angajați

6.000
Sursa : www.mfinanţe.ro (preluat pe 22.06.2016)
4.000

2.000 Sales mio RON

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015
Fig nr. 6 – Evolutia vânzărilor
Sursa: http://www.risco.ro (preluat pe 22.06.2016)

Sumarul rezultatelor financiare este următorul:


Puncte pozitive:
-creştere continuă în număr de clienţi,
-îmbunătăţirea veniturilor datorită îmbunătăţirii marjei atât a produselor alimentare
cât şi a produselor nealimentare şi reducerea pierderilor la produsele alimentare.
Puncte negative :
- scăderea vânzării din cauza acţiunilor speciale ,
- evoluţie stoc în special la produsele nealimentare.

În concluzie, se observă o creștere a profitului, însă și o creștere a numărului de


salariați.
Această creștere sugerează faptul că firma a avut o bază solidă a afacerii iar orientarea
pe piata românească a fost una de succes.

Lidl este unul dintre cei mai agresivi jucători de pe segmentul discounterilor la

nivel mondial, asigurându-și o poziție importantă pe piața din România. Acesta deține

pozitia a treia pe piața retail de tip discount din România, liderii fiind Mega Image și Profi.

Această piață este într-o creștere continuă, lupta pe segmentul dicounterilor fiind

între jucători precum: Lidl, Profi, Penny și Penny XXl, Billa dar și Auchan.

Principalii concurenți ai magazinului Lidl sunt prezentați în următorul tabel.


Denumire Număru Țara ( Continentul)
l magazinelor
Aldi (Hofer) 8210 Europa, USA, Australia

Netto 1200 Europa


Biedronka 1500 Polonia
Netto Marken- 4000 Germania

Discount
Penny Market 5000 Austria, Bulgaria, Cehia,

Germania, Ungaria, România, Italia


Iceland 682 Irlanda, Marea Britanie
Norma >1300 Germania, Austria, Franţa, Cehia
Dia, în Portugalia 2566 Spania, Portugalia, Turcia,

Minipreço, în Franţa Dia Argentina, Brazilia,Franţa


Eurospin Italia, Slovenia
Denner Elveţia
Maxima 430 Lituania, Letonia, Estonia,

Bulgaria
UGO (Noi magazine Marea Britanie

de tip discount operate de

Haldanes)

Partea a II-a

Procesul de achiziţie pentru 5 produse

1) Identificarea principalelor produse de care organizaţia are nevoie

în activitatea sa :

a) Echipamente „grele”
 Motostivuitoare;

 Autocamioane;

 Transpalet manual ( liza);

 Rafturi frigorifice;

 Tejhea de casa de marcat cu banda;

b) Echipamente „usoare”

 Bocanci de protectie;

 Telefoane mobile;

 Handheld laser barcode scanner

 Carucioare de cumparaturi;

 Calculatoare

c) Materii prime

 Carburant;

 Produse de curatenie;

 Europaleti

 Cutii comisionare produse

 Rola hartie termica

d) Subansamble

 Electromotor stivuitor

 Brat sivuitor

 Cablu alimentare

 Becuri

 Catus toener imprimanta


e) Consumabile

 Saci din plastic;

 Bada izolatoare

 Toner imprimanta

 Produse de papetarie

 Folie Stretch de paletizat

2) Alegerea unui produs din fiecare grupa

a) Motostivuitoare

b) Bocanci de protectie

c) Rola hartie termica

d) Cartus toner imprimanta

e) Saci din plastic

3) Stabilirea cantităţii necesare, definirea caracteristicilor dorite şi

termenele de livrare pentru fiecare produs

a) Motostivuitoarele trebuie sa prezinte urmatoarele caracteristici:

Propulsie diesel
 Modul de operare cu şofer
 Capacitate de încărcare/sarcină nominală 1750 kg
 Centrul de greutate 500 mm
 Distanţa de la axul roţii la faţa furcii mm 410
 Ampatament 1485 mm
Din aceasta categorie se are in vedere achizitionarea a 5 utilaje, pentru marirea

capacitatii de productie.

Termen de livrare: intre 30 si 90 de zile (de la incheierea contractului).

b) Bocancii de protectie trebuie sa suporte o rezistenta de minim 200 Joule de

asemena acestia trebuie sa fie impermeabili.


Caracteristici:
• 200 Jouli Bombeu Otel
• Incaltaminte antistatica
• Certificare CE
• Talpa cu densitate dubla unit
• Zona de sprijin cu absorbtie de energie
• Talpa exterioara rezistenta la caldura- 300
• Talpa exterioara rezistenta la uleiuri
• Talpa exterioara rezistenta la alunecare (SRC)
• Talpa intermediara din otel
• Talpa intermediara din otel rezistenta la intepaturi (PR)
• Bombeu de protectie din otel -impact (I), compresie (C)

Se are in vedere achizitionare a 20 de perechi de bocanci, pentru a schimba pe

cei uzati si pentru a le asigura noilor angajati confortul necesar.

Termenul de livrare: 14 zile de la incheierea contractului.

c) Se are in vedere achizitionarea a 50 de baxuri de role de hartie termica necesara

pentru casele de marcat.

Caracteristici :

 Tip hartie - role hartie

 Dimensiuni - 57 mm x 18 m

 Latime - 57 mm
 Lungime - 18 m

 Material - hartie termica

 Greutate - 55 g/mp

 Dispunere - out

 Diametru interior - 12 mm

 Diametru exterior ~40 mm

 Culoare - alb

 Ambalare (buc/cutie) - 200role/cutie

Termenul de livare pentru rolele de hartie termica este de : 14 zile de la incheierea

contractului.

d) Cartusi toner imprimanta. Cartusele dupa trei, patru reumpleri nu mai

functioneaza in parametri normali si treuie sa fie schimbate. Astfel s-a decis achizitionare a

20 de cartuse toner imprimanta.

Caracteristici :

 PN consumabil - CF400X

 Set - Da

 Tip produs - Cartus de cerneala

 Consumabil - Compatibil

 Culoare - Negru

 Randament pagini - 9700

 Continut pachet - 4 buc

Termenul de livrare este 10 zile de la incheierea contractului.


e) Saci din plastic reprezinta unul dintre cei mai mari consumabili , pentru acestia s-

a stabilit o comanda lunara de cate 1000 de bucati.

Cracteristici :

Utilizat pentru - Tomberon

Numar bucati / rola - 10

Capacitate - 240 l

Material - Polietilena

Proprietati - Bio

Latime - 110 cm

Inaltime - 125 cm

Culoare – Negru

Termenul de livrare este stabilit pe data de 05 a fiecarei luni.

4) Identificarea furnizorilor susceptibili de a răspunde cerinţelor

întreprinderii

a) Echipamente “grele”:

ABAT - TEHMAG SHOP S.R.L.

(www.stivuire.ro)

ABAT este marca romaneasca inregistrata la nivel european.Toate produsele

marca ABAT pun accentul pe calitate si folosesc materiale si componente alese cu grija. In

egala masura suntem atenti incat sa oferim preturi competitive pe toate pietele pe care ne

desfasuram activitatea.Rezultatul final este un raport calitate/pret excelent!


Experienta acumulata in decursul anilor ne-a facut sa intelegem nevoile

utilizatorilor finali si am facut toate demersurile pentru a ne perfectiona. Zi de zi suntem

intr-o continua imbunatatire si evolutie.

In anul 2018 gama noastra de echipamente este formata din transpalete electrice,

stivuitoare, generatoare de curent, UPS-uri,

Doua fabrici in Europa si doua in Asia ne ajuta sa ne indeplinim misiunea.

Toate produsele ABAT indelplinesc normele CE.

Transpaletele electrice si stivuitoarele prezinta o garantie ridicata datorita celor

peste 25 de ani de experienta in ceea ce priveste productia lor.

Stivuitoarele ABAT pot fi electrice, pe motorina, pe benzina si pe gaz, termenul de

garantie ajungand pana la 36 luni.

Ne mandrim cu termene de livrare rapide, multe produse sunt in stoc si incercam

ca toata gama ABAT sa fie livrabila pana la 20 zile lucratoare.

Stivuitor diesel (motostivuitor) ABAT CPCD20T8

Productivitate maxima & mentenanta usoara


Un motostivuitor cu un sistem hidraulic proiectat special, un sistem de iluminat

optimizat si un consum minim de combustibil, toate acestea duc la o productivitate sporita si

un cost de utilizare redus.

Un sistem de iluminat si un nou tip de reflector duce la reducerea consumului de

energie, imbunatatind substantial performantele iluminarii si prelungind timpul de lucru.

Prin design imbunatatit, sistemul de propulsie furnizeaza un randament foarte ridicat.

Consumul de combustibil este redus cu 10%. Design-ul optimizat faciliteaza inspectia tehnica

si service-ul. Mentenanta este imbunatatita prin scaderea timpilor de reparatie si ajuta la

scaderea costurilor totale.

Siguranta & fiabilitate

DATE TEHNICE 

Model CPCD20T8

Tip putere Diesel

Capacitate nominala (kg) 2000

Centru incarcare (mm) 500

DIMENSIUNI 

Inaltime de ridicare h3 (mm) 3000

Inaltime ridicare libera h2 (mm) 120

Dimensiuni furca L x l x h (mm)  1070x120x40

Domeniu de înclinare a catargului F/S (grade) 6/12

Consola furca (centru roti - fata roti) (mm) 476

Consola spate (mm)  485

Lungime totala (mm) 2610

Latime totala (mm) 1150


Inaltime catarg coborat (mm) 1995

Inaltime catarg extins (mm) 4200

Inaltime carcasa protectie (mm) 2130

Latimea min. a zonei de lucru „RASA” (mm)  2170

Raza de intoarcere Wa (mm)  2680

VITEZA

Mers, fara incarcare (km/h) 20

Ridicare (incarcare max.) (m/s) 450

Coborare (incarcare max.) (m/s) 450

Sarcina maxima bara de tractiune (N) 17500

Gradeabilitate maxima incarcat/descarcat 20

                     SASIU  

Anvelope fata (mm) 7.00-12-12PR

Anvelope spate (mm) 6.00-9-10PR

Cale de rulare fata (mm) 970

Cale de rulare spate (mm) 970

Ampatament (mm) 1600

Garda la sol minima (mm) 120

Garda la sol - centru ampatament 145

GREUTATE 

Greutate proprie (kg) 3580

DISTRIBUTIE INCARCARE

Incarcare maxima fata 4856


Incarcare maxima spate 724

Fara incarcare fata 1428

Fara incarcare spate 2142

PUTERE

BATERIE : tensiune/capacitate (20h) 12/80

MOTOR

Model A498BT1-39

Producator Abat

Putere nominala / rpm (kW) 36.8/2400

Cuplu nominal / rpm (Nm) 186/1700

Nr. cilindri  4

Diametru x Cursa (mm) 98x105

Capacitate cilindrica (cm3) 3168

Capacitate rezervor (l) 60

TRANSMISIE

Producator Abat

Tip Powershift

Viteza Inainte / inapoi 1/1

Tehnologii de ultima ora asigura o siguranta sporita atat operatorului, cat si mediului

inconjurator. Frane sigure, manevre diverse in fata sau spate, efectuate in siguranta maxima,

blocarea furcilor in pozitie atunci cand operatorul paraseste scaunul motostivuitorului. Toate

acestea sunt atuurile Seriei T8.


Design-ul seriei T8 a acordat o atentie marita asupra fiabilitatii masinii, obtinandu-se

timpi minimi de nefunctionare, astfel incat motostivuitorul va asigura clientului o

productivitate maxima in utilizare.

Continuare....

MIRAMAX

(http://www.miramax.ro/)

Grupul de firme "Miramax", firme cu un capital privat 100% romanesc a luat fiinta

in anul 1993 din dorinta de a contribui la imbunatatirea sistemului de servicii si

comercializare a produselor, care constituie obiectul de activitate al firmelor noastre pentru

industria confectiilor textile din Romania.

Misiunea firmei este aceea de a aduce un plus de eficacitate prin importul si

comercializarea in Romania a masinilor de cusut liniare, automate, de rihtuit, de surfilat,

speciale, de croit si spanuit, dar si prin inalta calitate a distributiei acestor produse.

Deviza sub care isi desfasoara activitatea este "Solutia dumneavoastra completa"

prin calitate, profesionalism si exigenta.

Toate aceste atribute ale activitatii grupului de firme "Miramax" sunt aplicate in

practica prin:

 experienta si profesionalismul echipei manageriale.

 experienta si buna pregatire a colectivului Marketing-Vanzare.

 dezvoltarea conceptului de parteneriat cu furnizorii si clientii nostri pe baza

principiului castig-castig.

Actualmente, grupul de firme "Miramax" produce masini de cusut industriale in

colaborare cu renumita firma JACK SEWING MACHINE CO., Ltd, sub marca JACK .
In domeniul creatiei si productiei de confectii textile, grupul nostru colaboreaza cu

compania de prestigiu "Katty Fashion" in scopul realizarii de imbracaminte destinata

persoanelor de toate varstele.

Grupul de firme "Miramax" distribuie utilaje, piese de schimb, accesorii si

cunsumabile firmeloe renumite precum Iasiconf, Iasitex, Apollo-Pheonix, Gold Revoli, Wesco

Iasi, Donatric, Eurotexco-Tg.Frumos, Romline Plus, Unit Doi, Super Witt, Integrete-Pascani si

multi alti producatori de confectii textile care sunt incantati de calitatea produselor livrate, de

promptitudinea si profesionalismul cu care raspund oricarei comenzi, de maxima exigenta de

care dau dovada in onorarea acestora, dar in acelasi timp si de preturile de livrare pe care le

practica, preturi ce sfideaza concurenta.

JK 5550 Masina de cusut liniara

Hight Speed Single Needle Lockstitch Sewing Machines GEM 5550

TIPURI:

JK 5550 Viteza max.este de 5000 imp/min, pasul maxim 5 mm, distanta dintre

piciorus si placuta 5.5-13mm, tipul acului DBx1. Pentru materiale subtiri.


JK 5550A Viteza max.este de 4000 imp/min, pasul max 4mm, distanta dintre piciorus si

placuta 5.5-13 mm, tipul acului DBx1. Pentru materiale subtiri si medii.

JK 5550H Viteza max.este de 3500imp/min, pasul max.5mm, distanta dintre

piciorus si placuta 5.5-13 mm, tipul acului DBx 1. Pentru materiale groase si piele subtire.

Zeppco.ro

(http://www.zeppco.ro/)

Zeppco.ro srl se ocupa in principal cu prezentarea si desfacerea de masini de

cusut industriale, masini de cusut casnice, ace de cusut, utilaje de calcat si finisat, piese de

schimb pentru acestea in garantie si postgarantie.

In acest sens colaboreaza cu firme cunoscute pe piata de profil din Polonia,

China, Italia, Elvetia, Turcia si Taiwan. Din Polonia colaboreaza cu firma STRIMA, un

mare distribuitor de piese de schimb pentru toata gama de masini de cusut, China - firma

TOYOU GROUP(HOLDING) producatoare de linii complete de masini de cusut, surfilat si

speciale pentru industria confectiilor textile, a pielariei si incaltamintei, marca PROTEX,

marca produsa sub licenta BROTHER – JAPONIA, Italia - PRIMA si EUROIMAC,

distribuitori de piese de schimb si accesorii pentru instalatii de calcat si finisat.

Din Elvetia firma colaboreaza cu BERNINA, producator de masini de cusut,

surfilat, brodat casnice, din Turcia cu firma TETAS, producator al utilajelor de calcat si

finisat marca ESCORT si nu in ultimul rand din Taiwan, colaboreaza cu firma TRIUMPH

NEEDLES COMPANY, care produce ace de cusut sub licienta GROZ-BECKERT

Germania.

Zeppco.ro srl dispune in Iasi de magazin de prezentare si desfacere in str.

Primaverii nr 2 (in incinta IASITEX SA), unde clientii pot primi informatii tehnice, se pot
efectua probe la masinile prezentate. Garantia masinilor este asigurata de o echipa de

mecanici cu inalta calificare si pregatire.

Portofoliu

Pana in prezent au livrat produse la majoritatea firmelor ce produc confectii

textile in regiunea Moldovei. Pe viitor se doreste extinderea ariei de desfacere a produselor

si in alte centre din Romania. Colaborarea cu firmele CODREANCA din Nisporeni si PRO

STYLE din Ungheni, Republica Moldova, a creat posibilitatea de a extinde aria de lucru

atat in Republica Moldova cat si in Ucraina.

TY-3800

   
Masina de cusut cu 1,2 sau 3 ace, cusatura lant, 5.500 rot./min, ungere automata,

baie de ulei, pentru materiale medii – groase. Distanta intre ace se poate modifica cu un alt

set.

TY-3500
 

Masina de cusut si richtuit cu 1 ac, cusatura rigida, 4.000 rot./min, ungere

automata, baie de ulei.

b) Stender pentru transportul produsului finit

AMA S.A.

(http://www.ama-sa.ro/)

Societatea AMA s.a. este continuatoarea, prin privatizare, a Statiei Pilot

infiintata sub tutela Centralei Industriei Confectiilor Bucuresti in anul 1975.

In prezent societatea executa si comercializeaza:

- Produse specifice industriei de confectii:

* mobilier pentru salile de croit,

* masini de debitat cu banda,

* dispozitive pentru montat accesorii metalice,

* dispozitive atasabile masinilor de cusut,

* accesorii diverse pentru croit si cusut material textil,

- Masini de bobinat si taiat:

* masini de bobinat si taiat hirtie igienica,


* masini de bobinat si taiat staniol,

* masini de bobinat si taiat poliuretan flexibil pentru tapiterie,

* masini de bobinat si taiat vata de sticla, masini de bobinat si taiat servetele de

hirtie,

* masini de bobinat si taiat produse din piele.

Stender pentru transport produs finit

Detalii tehnice:

Detalii confectie metalica din tevi sudate sau demontabile


barele de sustinere zincate
dimensiuni 1800 / 1800 / 600 sau la cerere

La Forja

(http://www.confectiile-metalice.ro/)

La Forja, specialist si lider de piata in prelucrarea metalelor, vine cu o noua

provocare si o oferta vasta pentru partenerii sai in domeniul OTELURILOR CARBON.

In ultimii ani, compania a acumulat multa experienta in proiectarea si productia

de confectii metalice si structuri metalice. Astfel, produce o gama foarte larga de produse
metalice, adaptate la dorintele clientilor, dupa caz, majoritatea diferind de la un proiect la

altul.

Divizia de confectii metalice din cadru diviziei Tehnik Line este recunoscuta

pentru designul atragator, pentru rezistenta si profesionalismul cu care sunt realizate

produsele, confectiile metalice. La Forja este lider pe piata confectiilor metalice pe piata

din Cluj Napoca si nu numai.

Proiectele, de la concept pana la design sunt realizate de o echipa de ingineri si

tehnicieni cu o pregatire exceptionala si o vasta experienta in domeniu, pentru a realiza

produsele si confectiile metalice dupa dorinta clientilor.

Stender pentru transport

Firma La Forja realizeaza o gama variata de produse si confectii metalice printre

care si diferite stendere, rafturi pentru expunere marfa si o diversitate de tipuri de

carucioare pentru transport marfa, adaptate nevoilor clientilor.

Societatea proiecteaza si executa la comanda produse si confectii metalice,

stendere, mese si carucioare pentru uz industrial, produsele La Forja deosebindu-se prin

design si calitatea materialelor folosie pentru realizara lor.


c) Fermoare:

Porta Bella Inc

(http://www.portabella.ro/)

Produce produce si comercializeaza toata gama de fermoare, de diferite

dimensiuni si culori, fiind unul din principalii producatori de fermoare pentru industria

confectiilor textile si marochinarie.

Experienta acumulata de-a lungul anilor, tehnologia avansata folosita, precum si

diversitatea si calitatea superioara a produselor oferite de PORTA BELLA Inc., situeaza

firma in topul celor mai preferati furnizori din Romania.

Fermoare METALICE  

ANTIBRAS:

- fixe si detasabile

- fermoarele detasabile pot fi cu:

- o singura deschidere

- dubla deschidere

ALUMINIU:

- fixe si detasabile

- fermoarele detasabile pot fi cu:

- o singura deschidere

- dubla deschidere  
Fermoare "INVIZIBILE"  

Aceste fermoare se pot face doar fixe, orice dimensiune sau culoare.

Modelul cursorului este unul singur, cel vizualizat.

Textil Grup Accesorii SRL

(http://www.textilgrup.ro/)

TEXTIL GRUP ACCESORII S.R.L. este una dintre cele mai importante firme de

accesorii textile din Romania.

Textil Grup are o experienta de peste 16 ani in comercializarea accesoriilor

textile, fiind printre primii importatori si colaborand cu cele mai renumite fabrici de

confectii din Romania.

Sediul operational al firmei se afla in Bucuresti insa poate sa deserveasca in

conditii foarte bune intreaga piata de accesorii textile din Romania si nu numai.

Activitatea principala a societatii o constituie comercializarea de auxiliare de cea

mai buna calitate pentru pentru toate tipurile de confectii textile (dama, barbati).

Textil Grup Accesorii importa din diferite tari cu renume in industria textila:

Germania, Franta, Anglia, Italia, Turcia si Spania.


Fermoare metalice

Fermoare metalice pentru confectii textile de cea mai buna calitate la preturi

avantajoase. Fermoarele au o calitate superioara fiind produse in conditii tehnologice

deosebite. Diverse modele si culori.

Produse Ruba Fermuar.

Gemar

(http://www.gemar.ro/)

Seriozitatea in relatiile cu clientii, ofertarea unei game cat mai largi de produse

la standarde europene, personalizarea produselor si serviciilor oferite sunt principalele

componente ale politicii firmei.

Programele ambitioase de investitii si dezvoltare promit clientilor si furnizorilor

aceeasi stabilitate si seriozitate in afaceri.


Buna pregatire a personalului permite o buna coordonare a activitatii si implicit

un feed back mai rapid.

Planurile de viitor ale societatii vizeaza certificarea la standardele prevazute de

ISO dar si extinderea activitatii , atat in tara cat si peste hotare.

Fermoare

 Fermoarele oferite de firma sunt de cea mai buna calitate certificate Oeko Tex

Standard 100, ISO 9000.


    Paleta de culori cuprinde 700 nuante de culoare si de asemenea pot oferi exact culoare
solicitata de client, cu conditia existentei unei mostre de culoare.

FERMOARE NYLON (Spiralate)

1. Nedetasabile ( 14cm si 30cm)

  • invizibile

  • T5(dimensiunea dintilor 4mm)

  • T7(dim dintilor 5mm)

  • T10 (dim dintilor 6mm )

  • T12(dim. Dintilor 7mm)

Pentru T5 si T10 se ofera si spirale speciale cu reflexe metalizate, reflexe aurii si/sau

argintii (T5 auriu sau argintiu)

2. Detasabile ( 30cm si 80cm)

  • T5(dimensiunea dintilor 4mm)

  • T7(dim dintilor 5mm)

  • T10 (dim dintilor 6mm )

  • T12(dim. Dintilor 7mm)

Pentru T5 si T10 se ofera si spirale speciale cu reflexe metalizate, reflexe aurii si/sau
argintii.

La cerere se livreaza orice dimensiune. Sistemul de inchidere poate fi metalic ,de tip

film stop sau de tip "din topitura". Pentru fermoarele spiralate se pot oferi si dinti tip

curcubeu(multicolori).

FERMOARE METALICE

Tipurile de metal oferite sunt antic, cositor, cupru, cupru oxidat, argint, argint oxidat, nikel, nikel
oxidat, alama, aluminiu, oxid(din oricare metal).
In cazul oxidarii(antique) aceasta poate avea 3 nivele : usor(light) antique, mediu (medium) antique,
tare(black) antique.

1. Nedetasabile( 14cm - 30cm)

  • T4.3 (dinti. 3 mm)

  • T4 (dim.dinti 4.4-4.6 mm)

  • T5 (dim. dinti 5.5-5.6 mm)

  • T8 (dim. dinti 7.4 mm)

  • T10 (dim.dinti aprox 9 mm)

2. Detasabile( 30cm - 80cm)

  • T4.3 (dim. dinti 3 mm)

  • T4 (dim.dinti 4.4-4.6 mm)

  • T5 (dim. dinti 5.5-5.6 mm)

  • T8 (dim. dinti 7.4 mm)

  • T10 (dim.dinti aprox 9 mm)

Banda pentru fermoarele metalice poate fi din polyester si/sau bumbac si poate avea tipul:

  • tip trico

  • tip tesuta


  • tip indigo(pt blue jeans)

  • tip bumbac

d) Suveica Faci ce am facut si eu mai sus, alegi vreo 3 firme care produc suveici si

saci din plastic, vb putin despre fiecare si apoi adaugi oferta fiecareia.

e) Saci din plastic

5) Analiza şi alegerea furnizorului de la care se poate cumpăra

produsul. Motivarea, pe scurt, a alegerii făcute

In urma analizarii specificatiilor tehnice de catre reprezentantul

departamentului tehnic, s-a decis achizitionarea produsului oferit de catre firma Brother,

S7200B-403, care indeplineste specificatiile dorite, si care ofera totodata pentru firma cea

mai buna varianta financiara de leasing. Dupa semnarea contractului de leasing cu banca,

se va semna si contractul de achizitionare cu furnizorul.


Totodata, notorietatea de care se bucura concernul industrial japonez BROTHER

si indelungata traditie in productia de masini de cusut industriale si masini de cusut

casnice, ne-au determinat sa facem aceasta alegere.

In cadrul deliberari pentru alegerea stenderului pentru transportul produsului

finit, s-a optat pentru podusele oferite de firma La Forja, in primul rand datorita

designului deosebit si calitatii materialului folosit, precum si datorita posibilitatii pe care

ne-o ofera de a proiecta si executa la comanda in termen scurt modelele dorite de noi.

In ceea ce priveste alegerea fermoarelor, ne-am oprit la firma Gemar, datorita

unein palete largi de optiuni care ne-a fost pusa la dispozitie.

Am decis sa incetam pentru moment colaborarea cu firma Porta Bella, tocmai

datorita setului restrans de optiuni care ne-a fost pus la dispozitie. Totodata, cei de la

Gemar ne-au trimis un catalog cu podusele lor si am ramas impresionati de aportul

calitate/pret. Continui explicatiile alegerii facute pt suveica si saci din plastic.

S-ar putea să vă placă și