Sunteți pe pagina 1din 85

ACTIVITATEA RESTAURANTULUI CLASIC IN ROMANIA

1

Argument

Cuprins

pag 2

Cap.1 Activitatea restaurantului clasic

1.1. Clasificarea

clasic

şi

caracterizarea

pag

3

restaurantului

1.2.

Amplasare,

dotare

şi

organizare

pag

7

1.3. Procese

operative

desfăşurate

pag

10

1.4. Mijloace şi tehnici de promovare a ofertei de produse şi

servicii

pag

14

Cap.2 Ofertă de produse şi servicii din cadrul restaurantelor Studiu de caz

Restaurantul Botoşani pag 24

“Dana”

din

2

Bibliografie

Argument

pag 43

Oferta de produse şi servicii din restaurante este în general foarte diversificată. Din acest punct de vedere se impune găsirea unor mijloace simple prin care să se asigure promovarea şi pubicitatea eficientă a ofertei. Restaurantul trebuie să identifice satisfacţiile pe care le aşteaptă clientul şi pe baza acestora să construiască comunicarea cu posibili cumpărători şi diferiţi în special. Tema mea cuprinde doua capitole. În prima parte am abordat probleme legate de organizare, amplasare şi dotarea spaţiilor într-o unitate de alimentaţie publică, procesele operative desfaşurate, circuite , fluxuri tehnologice, activităţi specifice; mijloace şi tehnici de promovare a ofertei de produse şi servicii. Tehnicile de promovare sunt numeroase. Dintre acestea exemplificam distribuirea unor obiecte de folosinta individuala; oferirea unor mese gratuite pentru clientii fideli, respectiv cei care in mod constant servesc masa in unitatea respectiva;

3

oferirea unor servicii la preturi mai reduse in zilele in care restaurantul nu are un grad de incadrare suficient; oferirea promotionala, gratuit a noilor produse introduse in oferta unitatilor respective. Partea a doua cuprinde un studiu de caz în care analizez oferta de produse şi servicii a restaurantului „Dana” din Botoşani.

1.1. Clasificarea şi caracterizarea restaurantului clasic

4

Activitatea restaurantelor o constituie întreaga producţie şi distribuţie de mâncare şi băuturi, respectiv, după caz, pregătirea cu mărfuri, consumul produselor pe loc sau în afara unităţilor, cât şi crearea unei ambianţe favorabile destinderii şi recreerii clienţilor. Unităţile de alimentaţie se pot clasifica după mai multe criterii:

1. După destinaţia lor:

- cu vocaţie comercială, deschise tuturor clienţilor, care este în întregime supusă legii cererii şi ofertei. Acestea au, pe langă funcţia de nutriţie ( unităţile de alimentaţie) şi funcţii de divertisment ( dispun de orchestre, solişti vocali, program folcloric, video). În acest tip de unităţi se respectă cultura şi tradiţia fiecărui popor, adaptate la tendinţele şi evoluţiile înregistrate pe plan internaţional. Aici se afirmă şi se pun în valoare obiceiurile fiecărui popor, arta culinară, ordinea servirii preparatelor şi asocierea cu băuturi, decorul şi vesela pentru masă.

- cu vocaţie socială( restaurante pentru colecitivităţi), care este rezervată diferitelor categorii de persoane care aparţin unei

5

întreprinderi, unei instituţii private sau publice( spitale, şcoli cu internat) şi oferă clienţilor diferite facilitaţi financiare.

2.

După locul amplasării lor:

-

integrate într-un complex hotelier;

-

independente;

3. După sortimentul de preparate şi băuturi comercializate şi servicii oferite:

- unităţi de alimentaţie cu funcţie recreativă: restaurantele clasice, restaurente cu specific( naţional, local, cramă), restaurante specializate, restaurante cu program artistic;

- unităţi de alimentaţie destinate cu prioritate desfacerii

preparatelor culinare ( pensiune, dietetic, lacto-vegetarian, rotiserie, express, unitaţi tip fast-food)

- unităţi care desfac cu preponderenţă băuturi( baruri,

cafenele);

- unităţi de cofetărie-patiserie( cofetării, patiserii,

ceainării);

4. După nivelul de confort :

- de lux 4-5 stele;

- de nivelul mediu 2-3 stele;

- de categorie modestă: o stea.

6

5.

Dupa capacitatea unităţii:

- cu capacitate mică;

- cu capacitate medie;

- cu capacitate mare.

Unitatile de alimentatie se clasifica dupa destinatia lor acestea fiind cu vocatie comerciala si sociala, dupa locul amplasarii, dupa sortimentul de preparate si bauturi comercilalizate si servicii oferite, dupa nivelul de confort si dupa capacitatea unitatii.

Restaurantele clasice

Din categoria unităţilor de alimentaţie cu funcţie recreativă face parte şi restaurantul clasic. Restaurantul clasic oferă consumatorilor un bogat şi variat sortiment de preparate şi băuturi, servirea se face de către personalul de specialitate cu înaltă calificare, sunt amplasate de regulă în oraşe, în zone de interes turistic, în spaţii balneoclimatere.

7

Pe lângă asigurarea diversificată a meniurilor la consumatori, pot asigura şi confortul recreativ prin formaţii orchestrale, programe artistice, solişti vocali. Un efect important asupra consumatorilor îl are ansamblul de mici obiecte care completează mobilierul specific al holului de intrare, al sălii de servire care pe lângă aspectul lor plăcut denotă grija deosebită a manageriatului şi întregului personal al unităţii. Prin ambianţa mediului interior se oferă consumatorilor posibilitatea de a servi masa în condiţii de linişte şi confort, cu servicii care se asigură la masa de lucrători cu înaltă pregătire profesională. Activităţile specifice se realizează în spaţii special amenajate pentru primirea consumatorilor, spaţii de servire (salonul), spaţii de producţie (organizate distinct pe grupe de produse) cu secţiile aferente (prelucrare primara şi termică). Procesele importante desfăşurate sunt aprovizionarea, depozitarea, prelucrarea primară şi termică, desfacerea produselor, păstrarea produselor finite, eliminarea resturilor menajere. Servirea şi personalul: se asigură, după caz, servirea micului dejun, a dejunului, a cinei şi a unor mese comandate; se pune la dispoziţia clienţilor un sortiment variat de preparate culinare şi

8

băuturi; servirea se efectuează alegându-se metoda corespunzătoare şi adecvată fiecărui preparat; personalul de servire şi producţie trebuie să aibă o calificare de profil, să cunoască două limbi străine de circulaţie internaţională, purtând, după caz, echipamentul de prezentare sau de protecţie; unitatea poate avea orchestra sau alte mijloace de distracţie; unitatea are portar uşier. De regulă, personalul acestor restaurante este organizat în brigăzi complexe. Sisteme privind tehnica servirii Operaţiile de cea mai mare importanţă ce se efectuează într-o unitate publică de alimentaţie, constau în manipularea obiectelor de servire pentru că preparatele şi băuturile opţionale să fie consumate, să ajungă la dispoziţia consumatorilor, dându-le posibilitatea să le ingereze cu un efort cât mai redus şi într-un climat de destindere, de plăcere. Aceste operaţii se realizează în mai multe moduri, diferenţiate de caracteristicile fizice, chimice şi tehnologice ale preparatelor şi băuturilor, numărul persoanelor servite, timpul destinat de consumatori pentru servirea mesei, volumul cerinţelor şi preferinţele culinare, momentul desfăşurării dotate a unităţii cu obiectele de servire. În restaurantul clasic servirea preparatelor se realizează prin doua sisteme de servire:

9

- sistemul de servire direct sau englezesc, caracterizat prin

faptul că toate operaţiile se efectuează de personalul de servire;

- sistemul de servire indirect sau francez, când o mică parte din operaţiile de servire se efectuează de către clienţi; Sistemul de servire direct se foloseşte la servirea celor mai multe feluri de preparate (cu excepţia celor mai fragile: ouă ochiuri, creier pane etc.), când timpul de servire este redus, iar personalul are calificarea necesară pentru a şti să mânuiască cleştele, să prezinte preparatele şi să le porţioneze în mod egal. Acest sistem scoate în evidenţă nivelul de pregătire profesională a personalului. Se foloseşte în mod curent în toate unităţile publice de alimentaţie, unde servirea se face de către chelner. Formele specifice acestui sistem de servire sunt:

- sistemul de servire la gheridon, este un serviciu elegant, mai îngrijit, mai spectacular. - sistemul de servire de către doi lucrători, acest sistem de servire se foloseşte în situaţii în care mesele sunt aşezate pe lângă perete sau coloane de susţinere din salon, sau nu este suficient spaţiu între consumatori pentru a se practica alt sistem de servire.

10

- sistemul de servire la farfurie, acestă servire se la mese festive, organizate pentru un numar mai mare de persoane in care timpul destinat consumării preparatelor este limitat. - sistemul de servire la ceaşcă -sistemul de servire cu ajutorul căruciorului, acest sistem se foloseşte, în general, în unităţile în care numărul de consumatori este mare. Sistemul de servire indirect constă în aducerea preparatelor tranşate, montate de la secţie într-un număr sau cantitate mai mare, pe obiecte de servire şi se prezintă consumatorilor în două modalităţi :

- în prima metoda serviciul se realizează prin montarea preparatelor la platou sau altă vesela de prezentare şi servire, pentru gustări, antreuri, salate, specialităţi culinare. - a doua metodă, se aplică cu platoul,cu preparate culinare şi cleştele corespunzător, se prezintă la masă, iar la cerinţele consumatorilor, aşaza platoul la locul cel mai potrivit pe masă, urmând autoservirea de către fiecare consumator având mise-en- place-ul aranjat la masa. Caracteristicile şi comportamentul personalului Activitatea de servire presupune un contact direct şi permanent a personalului din restaurant cu clienţii. De aceea, o componenţă

11

deosebit de importantă a calităţii serviciilor o reprezintă comportamentul personalului, cel care crează în final mulţumirea şi satisfacerea clientului.

Comportamentul profesional al întregii echipe poate fi definit ca fiind totalitatea reacţiilor individuale la sarcinile profesionale. El este dobăndit în timp fiind rezultatul însuşirii, respectării normelor şi regulilor specifice activităţii desfăşurate. La baza comportamentului profesional al lucrătorilor dintr-o structură de primire stau calităţile personale ale acestora. Lucrătorul din alimentaţie publică trebuie să îndeplinească :

- calitati fizice :aspect placut, cu proporţii armonioase între

părţile corpului; constituţie fizică robustă; armonia mişcărilor şi

a gesticii; îndemanare; dicţie corectă, voce placută; vedere bună, auz perfect, simţul mirosului; rezistenţă la efort fizic, în special ortostatic; stare de sănătate bună a organismului. - calitati morale cum ar fi cinste, corectitudine; responsabilitate; politeţe; solititudine; discreţie; loialitate; punctualitate; respect faţă de sine şi faţă de ceilalti.

- calitati psiho-intelectuale acestea fiind capacitate activă de

ascultare şi înţelegere; capacitate de analiză şi sinteză; uşurinţă

în asimilarea informaţilor; memorie bună; imaginaţie creatoare;

12

uşurinţă în exprimare; spirit de observaţie; spontaneitate, capacitate de a lucra în condiţii de stres; putere de concentrare şi atenţie distributivă; sociabilitate; stabilitate emoţională; calm, răbdare, tact; si calitatile educaţionale presupun: calificare profesională; cultură generală; vocabular bogat, corect adecvat; cunoştinţe operare PC; cunoştinţe de limbi străine. Reguli generale de comportament Personalul care intră în contact cu clienţii trebuie să manifeste un comportament care să-l facă pe turist să se simtă bine şi să-i câştige încredere. 1.2. Amplasare, dotare si organizare Complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul unei activităţi de alimentaţie publică face necesară existenta unei diversităţi de tipuri de spaţii şi echipamente pentru dotarea acestora. Necesarul de spaţii în care se desfăşoara activitatea:

1. Spaţii pentru consumatori: spatiul pentru primirea consumatorilor: garderoba ( fotolii, canapele, masuţe, cuiere); spaţiul pentru servire: sala de consumaţie ( mobilier din dotarea salonului de servire, mese de lucru, scaune); grup sanitar pentru consumatori; 2. Spaţii pentru producţie: spaţii pentru prelucrarea primară a materilor prime (curăţare, spălare, tranşare); spaţiul pentru

13

prepararea la cald (bucătăria caldă); spaţiul pentru pregătirea preparatelor ce se servesc reci (bucătăria rece);

3. Spaţiul pentru secţia de distribuţie este barul.

4. Spaţiile anexe sunt: spaţiul pentru spalarea veselei de servit;

spaţiul pentru spălarea paharelor; spaţiul pentru spălarea vaselor

de bucătărie; 5. Din categoria spatiilor de depozitare sunt: spaţii pentru primirea şi receptarea mărfii; spaţii pentru păstrarea articolelor de băcănie (făină, zahăr, paste făinoase); spaţiu pentru păstrarea

alimentelor perisabile (carne, peşte, produse lactate proaspete) dotarea cu utilaje frigorifice; spaţiu pentru păstrarea legumelor şi fructelor proaspete şi conservate; spaţiul pentru păstrarea băuturilor; spaţiul pentru depozitarea ambalajelor; spaţii pentru păstrarea obiectelor de inventar de rezervă şi a hainelor de protecţie; spaţiu pentru deşeuri alimentare; 6. Spaţiul pentru acces: oficiul de legătură între sala de consumaţie şi bar, spălător de vase, bucătărie.

7. Spaţii pentru personalul unităţii: biroul şefului de unitate;

vestiare; grup sanitar.

8. Spaţii tehnice pentru: tabloul electric general; centrala pentru

producerea aburului tehnologic; camera hidroforului şi a

14

pompelor; camera agregatelor frigorifice; instalaţia de aer condiţionat; 9. Spaţii auxiliare sunt spălătoria si garajul pentru autovehiculele unităţii. Amplasarea acestor spaţii în cadrul suprafeţei unităţii urmăreşte satisfacerea într-o măsură cât mai mare a necesităţilor tehnologice şi funcţionale. Echipamente din spaţiile destinate consumatorilor Mobilierul holurilor de primire şi garderobei este format din fotolii, canapele, măsuţe, cuiere, suporturi. Echipamentul din salonul de servire este format din mobilierul din dotarea salonului de servire acestea fiind mese pentru servit, care pot avea diferite forme şi dimensiuni, scaune, console, mesele de lucru. Utilajul tehnologic pentru servire este format din căruciorul pentru transportul farfuriilor cu preparate, căruciarele de prezentare-servire, spirtierele, vitrinele frigorifice şi lovelatoarele şi plăcile şofante. Inventarul pentru servire este format din veselă din porţelan, faianţă ceramică (farfurii, platouri, supiere, goluri, servicii de cafea, osiere, presărători de piper şi sare, oliviere, muştariere, flacoane de condimente, tocător de lemn, vaze de flori, suporturi

15

de lumânări), vesela din sticlă ( pahare pentru aperitive, pahare cu picior pentru vin alb şi roşu, cafere speciale), veselă metalica pentru servire ( cupe pentru îngheţată, spirtiere, tăvi, coşuleţe, shakere, tacâmuri), inventarul textil ( feţe de masă realizate din diferite materiale şi de diferite dimensiuni, naproane, şervete de pânză, moltoane, draperii, perdele, covoare). Echipamentele din spaţiile de producţie Dotarea spaţiilor de prelucrare primară cu utilaje şi ustensile ( maşină de curăţat cartofi şi rădăcinoase, maşină de tocat carne, robotul de bucătărie, spălătoare prevăzute cu baterii speciale pentru apa caldă şi rece, mese de lucru prevăzute cu sertare speciale din inox acoperite cu tablă din inox, butucul pentru tranşat carne, maşină de tocat electrică, malaxoare pentru carne, dulapuri şi camere frigorifice, cuier pentru carne). Dotarea bucătăriilor cu ustensile şi utilaje este format din utilaje termice ( maşină de gătit cu gaze, friteuză, tigaia basculantă, marmita, cuptor grătar, rotisor) vase de gătit ( oale, clătite, caserole, tăviţe, tăvi pentru cuptor, ceanice, pâlnii, strecurători) ustensile de bucătărie ( moţ, furcheta, coş de prajit cartofi, tel, lingură pentru sos, paletă metalică din lemn, sită, batşniţel, sucitor, pâlnie, lingură pentru gogoşi)

16

Instrumente tăietoare ( cuţit de tranşat, pentru zarzavat, pentru mezeluri, pentru pâine, pentru pâine, pentru caşcaval, sâtar, foarfece de tranşat păsări). Dotarea bufetului (bucătăriei reci) cu utilaje şi ustensile cum ar fi spaţii şi vitrine frigorifice, magazine pentru alimente, maşini de porţionat, divizat diferite produse reci, masă de lucru, veselă, ustensile. Dotarea barului de serviciu cu utilaje şi ustensile cum ar fi camere şi dulapuri frigorifice, maşină de fabricat cuburi de gheaţă, storcător, de fructe si citrice, tejghea de bar, expreso-ruri sau alte aparate pentru pregătirea cafelei şi ceaiului, aparat pentru răcit băuturile răcoritoare, rafturi pentru prezentare, maşina de scos dopuri. Dotarea spaţiilor anexe cu utilaje şi ustensile cuprinde spălătorul pentru vase de bucătărie (cu două compartimente şi rastelul metalic pentru depozitarea vaselor, degresorul cu injecţie de abur. Dotarea spaţiilor de depozitare cu utilaje şi ustensile cum ar fi rafturi, lize, cărucioare, cutii, caserole. Organizarea circuitelor (fluxurilor) Pentru o bună organizare a unităţii se presupune şi se stabileste un flux tehnologic optim, astfel încât activitatea sa se

17

poată desfaşura în bune condiţii. Pentru aceasta trebuie avută în vedere organizarea cel puţin a urmatoarelor circuite:

- al materiilor prime de la recepţie şi depozite la secţiile de pregătire şi preparare;

- al servirii şi debarasării;

- al evacuări deşeurilor;

- al personalului, în sensul oficiu- sala de consumaţie-oficiu şi spre grupul sanitar;

- al consumatorilor spre garderoba- sala de consumatie - grup

sanitar; În stabilirea acestor circuite (fluxuri) trebuie să se urmărească realizarea unui flux continuu şi invers, neinterferarea diferitelor circuite, realizarea unor trase scurte şi directe, respectarea circuitului pe dreapta. În acest scop se va respecta unele reguli:

Comunicarea directă (prin oficiul ospătarilor) între sala de consumaţie şi spaţiile de producţie; organizarea circuitului de servire şi debarasare în jurul oficiului, astfel încât distanţa de parcurs pentru un ospătar să nu depăsească de 30m ( în mod excepţional, 40m) dimensionarea corespunzătoare a spaţiilor de circulaţie (coluar principal între mese de 1,50-2,00m; culori secundare între mese de 0,90-1,10m; uşi late de 1,50m); accesul

18

ospătarilor în sala de consumaţie să se facă din direcţia opusă accesului consumatorilor; asigurarea de accese separat pentru intrarea şi iesirea ospătarilor, în procesul de servire a consumatorilor; în circuitul materiilor prime de la locul de păstrare şi de la acesta la secţia de pregătire şi preparare, ca şi în circuitul semipreparatelor şi de evacuare a deşeurior, trebuie să se evite încrucişările, asigurânde-se cele mai bune trasee; pentru grupele sanitare în folosinţa personalului nu se admite accesul direct din spaţiul de lucru; circulaţia la garderobă, ca şi la grupul sanitar în folosinţa consumatorilor, trebuie să se facă din holul de primire, pe un traseu retras faţă de fluxul principal de intrare şi ieşire; Circulaţia consumatorilor în sala de consumaţie spre masă trebuie să se facă evitând tranversarea sălii de consumaţie;

1.3. Procese operative desfasurate

Într-o

desfasurate sunt:

unitate

de

alimentaţie

publică

principalele

-aprovizionarea cu alimente; -depozitarea; -prelucrarea primara şi termică;

19

procese

-desfacerea produselor; -păstrarea produselor finite; -eliminarea resturilor menajere. Aprovizionarea are o importanţă deosebită pentru fiecare restaurant, dacă ţinem cont de mărfurile şi materiale cu care acestea trebuie să se aprovizioneze( în restaurantele ce depăsesc o mărire medie, numărul articolelor necesare poate fi mai mare de 500-600). Pentru asigurarea unei aprovizionări corespunzătoare, fiecare patron, girant sau manager trebuie să definească cât mai exact:

1. metodele şi mijloacele de gestionare a stocurilor;

2. frecvenţa aprovizionării pentru a asigura în permanenţă stocurile necesare;

3. condiţiile de păstrare pentru fiecare categorie de mărfuri sau produse. Ansamblul sarcinilor pe linie de aprovizionare poate fi îndeplinit avându-se în vedere cele 4 functii principale ale activităţii respective acestea fiind funcţia de cumpărare, receptie, sondaj şi distribuţie. Funcţia de cumpărare presupune stabilirea responsabilităţii pentru cel care se ocupă de cumpărări ( patronul, serviciul sau persoana delegată); direcţionarea obiectivelor serviciului;

20

stabilirea sarcinilor/atribuţiilor concrete, limite de competente şi anume: stabilirea standardelor pentru cumpărări; determinarea necesarului de aprovizionat; stabilirea nomenclatorului de produse; alegerea/selectţia furnizorilor; lansarea şi supravegherea executării comenzilor; controlul intrărilor de mărfuri de la furnizori. Funcţia de recepţie a mărfurilor are în vedere stabilirea persoanei ce va face recepţia; definirea obiectivelor generale ale funcţiei şi stabilirea sarcinilor privind recepţia mărfurilor acestea fiind planificarea şi organizarea primirii mărfurilor, controlul( recepţia) mărfurilor primite, cantitativ şi calitativ, întocmirea documentelor de recepţie. Funcţia de stocaj este îndeplina dupa caz de patron, econom, magaziner şi presupune definirea obiectului funcţiei şi stabilirea atribuţiilor şi a responsabilităţii funcţiei acestea fiind organizarea aranjării şi păstrării mărfurilor în spaţii şi pe categorii de produse prescrise şi gestionarea stocurilor. Funcţia de distribuţie are in vedere pregătirea şi distribuirea la secţii a produselor necesare. Sarcinile de îndeplinit în cadrul acestei funcţii sunt organizarea distribuirii/ livrării mărfurilor, controlul livrărilor şi valorificarea ieşirilor de mărfuri la gestiunile/ secţiile primitoare.

21

Depozitarea alimentelor:

Condiţiile generale ale depozitelor în care se păstrează alimentele se refera la:

- spaţiul de depozitare;

- microclimatul (temperatura aerului, umiditatea şi curenţii de aer);

- ventilaţia, iluminatul, curaţenia;

- prevenirea infestării cu insecte şi rozătoare;

- modul de depozitare propriu-zisă;

Spaţiul de depozitare trebuie să fie salubru pentru a nu duce la alterarea sau contaminarea alimentelor. Se interzice depozitarea alimentelor în încăperi cu infiltraţii de ape reziduale de la instalaţiile sanitare degradate sau fluviale de la acoperişul defect. Acesta să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea mărfii în condiţii de aerisire şi acces corespunzător. Spaţiile de păstrare a produselor alimentare vor fi reprezentate de depozite,magazii,spaţii frigorifice. Microclimatul reprezentat de temperatură, umiditate şi viteza curenţilor de aer are o deosebită importanţă pentru pastrarea în condiţii de siguranţa a alimentelor. Aceşti parametrii sunt diferiţi în funcţie de natura produselor depozitate:

22

-pentru alimente greu perisabile, temperatura poate fi cea a

camerei (15-20 grade C şi umiditatea trebuie să fie redusă); -pentru alimentele uşor perisabile, temperatura trebuie

fie scăzută (maxim + 4 grade C) şi umiditatea relativă 30-60%; -pentru fructe (legume) proaspete, temperatura optimă este de 12-16 grade C şi umiditate 85-95%. Reguli de depozitare Depozitarea propriu-zisă trebuie să respecte câteva principii:

a) rotarea stocurilor: alimentele mai vechi se pun pe rafturi mai in fata pentru a fi date in consum mai repede decat cele nou achizitionate; b) rafturile şi dulapurile:

-trebuie să fie rezistente, să nu degaje substante toxice sau să murdăreasca cu vopsele ambalajele şi marfa; -să existe spaţii între ele pentru accesul personalului,manipularea mărfii şi curăţeniei; -să fie o distanţă de minim 0,5m de pereţi; -să aibă picioare de metal de formă cilindrică. c) alimentele se depozitează separat, în funcţie de natura lor.

1.4. Mijloace si tehnici de promovare a ofertei de produse si servicii

23

Oferta de produse şi servicii din restaurante este în general foarte diversificată. Din acest punct de vedere se impune găsirea unor mijloace simple prin care să se asigure promovarea şi pubicitatea eficientă a ofertei. 1. Publicitatea reprezintă orice formă impersonală de promovare şi prezentare a unor idei, bunuri, servicii sau chiar întreprinderi, prin intermediul cuvintelor, imaginilor şi sunetelor. Publicitatea presupune utilizarea mai multor mijloace si tehnici:

- reclama prin presa, radio, televizor, internet;

- publicitatea exterioara prin afise si anunturi publicitare;

- materiale promotionale prin pliante, brosuri, cataloage.

2. Promovarea vânzărilor presupune folosirea unor mijloace de promovare care să determine creşterea vânzărilor. Acest instrument urmăreşte creşterea vânzărilor pe termen scurt prin stimularea impulsului de cumpărare. Merchandising reprezintă procesul de prezentare a produselor la

punctele de vânzare în aşa fel încât consumatorii să fie determinaţi să cumpere.

24

PLV ( publicitate la locul vânzării) este inrudită cu merchandisingul. Foloseşte promovarea prin marcă, ambalaj, etichetare la locul de vânzare. In cadrul restaurantului acesta tehnica poate fi utilizata pentru bauturi. Se stie ca fiecare client poate avea anumite preferinte legate de marca. Degustări sau demonstraţii practice la locul de vânzare. Au rolul de a atrage atenţia, şi de a câştiga încrederea consumatorilor în produsele promovate. Organizarea unei degustari de vinuri intr- un restaurant are rolul de a atrage clientii si de a-i fideliza. De asemenea, realizarea unor preparate chiar in fata clientului are rolul atat de a a-i castiga increderea, dar si de a atrage atentia si a trezi interesul si altor clienti. Reducerile de pret au cel mai puternic efect promoţinal. Pot atrage noi consumatori, din rândul celor ce considerau produsele sau serviciile prea scumpe pentru buzunarele lor, pot duce la intensitatea consumului, şi implicit, la idensificarea consumului şi implicit, la creşterea vânzărilor. Oferta de cadouri este o altă tehnică cu un puternic efect promoţional. In cadrul restaurantului cadourile se materializeaza, de regula, in preparate sau bauturi oferite”din partea case”. In cazul solicitarii unui meniu de pranz complet se

25

poate oferi gratuit desertul sau un nou preparat ce trebuie promovat. Premiile de fidelizare sunt valori oferite sub formă de numerar sau sub alte forme, ce le sunt proporţionale cu fidelitatea clientului faţă de o anumită firmă. Restaurantul poate oferi clientilor fideli un discount de 25% pentru un pranz complet. Vânzările grupate, presupun vânzarea simultană a două sau mai multe produse sau prestarea unui pachet de servicii la un preţ pe pachet mai mic decât suma preţurilor produselor/serviciilor continute. In cadrul restaurantului se poate oferi un meniu fix pentru pranz, la un pret mai mic decat suma preturilor preparatelor incluse in meniu. Promavarea ofertei de produse şi servicii presupune, şi are ca rol principal, prezentarea acestora către clientela potenţială. Tehnicile de promovare sunt numeroare. Dintre acestea exemplificăm distribuirea unor obiecte de folosinţă individuală cum ar fi: agende, călendare, pixuri, brelocuri, mape; oferta de preţuri speciale pentru viitorii clienţi potenţiali: firme, reprezentante, grupuri de turişti, elevi; oferirea unor mese gratuite pentru clienţii fideli, respectiv cei care în mod constant servesc masa în unitatea respectivă; oferirea unor servicii la preţuri mai reduse în zilele în care restaurantul nu are un grad de

26

încărcare suficient ( anumite zile din cursul săptămânii sau după caz, în week-end sau în afara sezonului); oferirea promoţională, gratuit, a noilor produse introduse în oferta unităţilor respective; oferirea de pliante, cărţi poştale ilustrate, cărţi de vizită, liste de preparate şi băuturi, meniuri pentru copii, sugestii pentru aniversări şi altele. Tehnicile de promovare amintite anterior, trebuie avute în vedere de către fiecare întreprinzător în mod realist şi în funcţie de poziţia pe care o are pe piaţă, să decidă asupra clienţilor către care-şi va îndrepta eforturile de vanzare. Tocmai în aceasta constă forţa vănzărilor pe care trebuie să le realizeze. Prioritar, pentru realizarea unei politici coerente de promovare, trebuie să avem în vedere clientela căreia să ne adresăm:

- Clientela locala?

- Clientela din hotel?

- Clientela individuală sau grupuri?

- Clientela pentru servicii a la carte sau mese comandate?

- Clientela pentru banchete, seminarii, congrese?

- Clientela cu venituri mici, mijlocii sau mari? Odată făcută analiza clientelei, următorul pas îl constituie stabilirea grupurilor ţintă ce se au în vedere şi mijloacele de

27

promovare pentru atragerea şi fidelizarea acestora. Se au în vedere clienţii individuali şi clienţii de grup. Clinţii individuali, după caz pot fi atraşi din societăţile comerciale industriale, societăţile comerciale şi de prestări servicii din zona sau din exterior, dar care au activităţi în zonă; instituţii publice sau private din zonă: organisme şi unitaţi de invăţământ, profesiuni liberale, administraţia centrală şi locală; unităţi hoteliere, agenţii de turism, sindicate, asociaţii patronale şi interprofesionale; unităţi de presă, radio, televiziune; federaţii şi asociaţii sportive, baze sportive şi de agrement; automobilişti, şoferi de autobuze, ghizi de turism; diverse asociaţii profesionale, staţii de benzină şi service, garaje, organe de ordine publica ( poliţie, jandarmerie), aeroporturi şi companii aeriene, servicii sau puncte de informare turistică, alţi clienţi potenţiali din afara zonei. Clienţii de grup, sunt atraşi în general din acelaşi mediu ca şi clienţii individuali, cu precizarea ca orientarea pentru servicii o dau conducerile sau administraţia societăţilor, instituţiilor sau asociaţior din care fac parte. Contactele pentru atragerea clientelei pot fi directe şi indirecte, după caz, prin corespondenţă, telefonic, mass media şi alte mijloace. Indiferent de forma aleasă, este necesar ca prestarii să

28

dispună de mijloace moderne pentru recepţionarea mesajelor viitorilor clienţi: telefon, fax, telefax, e-mail. Asocierea cu unităţi de profil, în lanţuri hoteluri, organisme sau societaţii de turism, lanţuri voluntare de profil, poate reprezenta succesul în asigurarea unei bune politici de promovare, mai ales în cazul unităţilor mici, izolate şi care nu pot dispune de mijloacele financiare şi tehnice necesare pentru materializarea acţiunilor de promovare dorite. Publicitatea are ca obiectiv principal, alegerea celor mai adecvate mijloace pentru atragerea şi orientarea clientelei către produsele şi servicile oferite. Putem spune că, publicitatea constă în a creea un ansamblu de lucruri şi imagini sugestive care favorizează obţinerea unei decizii de ordin comercial din partea clienţilor. Imaginea este ansamblul reprezentărilor pe care dorim să le dăm unui produs sau unui serviciu. Un client cumpără de la un restaurant produsele sau serviciile de care el are nevoie. Restaurantul trebuie să identifice satisfacţiile pe care le aşteaptă clientul şi pe baza acestora să construiască comunicarea cu posibili cumpărători şi diferiţi în special. 3. Materialele promoţionale reprezintă o formă a publicităţii. În categoria materialelor promoţionale intră pliantul, broşura, catalogul, fluturaşii, afişele şi lista meniu.

29

Pliantele reprezintă oferta unei firme, pe o foaie publicitară cu mai multe feţe, care se împătureşte. Hârtia utilizată trebuie să fie de bună calitate. Oferă mai puţine informaţii şi sunt economice. Pot fi distribuite la coltul străzii, pe parbrize, cu prilejul unor evenimente. Sunt mai eficiente atunci când anunţă oferirea unui premiu, prezintă o ofertă limitata în timp sau sunt legate de o campanie de promovare deja lansată. Broşura oferă mai multe detalii despre produsele oferite. În general, într-o broşură sunt prezentate produsele oferite de o firmă la un moment dat, acesta constituind oferta a firmei, reducerile de preţ, produsele noi. Catalogul este un rezumat al tuturor articolelor oferite de firma, precizând caracteristicile lor şi preţurile de vânzare. Catalogul este o adevarată vitrină a producătorului sau prestatorului de servicii şi are rolul unui ghid pentru clienţii potenţiali. Fluturaşii cuprind mai puţine informaţii, dar esenţiale pentru atragerea potenţialilor clienţi în unitatea de alimentaţie promovată. Se folosesc îndeosebi pentru anunţarea unor evenimente şi au o viaţă scurtă, limitată în timp. Toate aceste materiale pot face obiectul publicităţii directe sau ceea ce numim distribuţia materialelor promoţionale prin poşta. Publicitatea prin poştă este o tehnică locală, utilizată în multe

30

ţări. Are marele avantaj al rapidităţii şi selectivităţii şi, dacă este folosită corespunzător, cataloagele, broşurele sau pliantele ajung la destinatarul care ne poate deveni client. Afişele joacă un rol important în publicitatea serviciilor. Rolul afişului este de a încerca să imprimeze o idee în subconştient sau s-o reamintească. În cazul afişului imaginea este cea mai importantă. Ea trebuie să fie reprezentativă pentru produsul sau serviciul oferit. Listele meniu pot fi folosite ca materiale promoţionale. Pentru aceasta este bine ca listele meniu să fie realizate pe materiale de bună calitate, să aibă o formă deosebită, să fie personalizate. În funcţie de specificul şi stilul unităţii de alimentaţie listele meniu pot fi introduse în mape speciale de forme şi culori diferite, personalizate cu emblema unităţii. Prin meniu se întelege totalitatea preparetelor şi produselor care se prezintă şi se servesc într-o anumită ordine şi constituie, după caz, o masă completă. Prin meniu se poate întelege şi hârtia sau cartonul pe care se prezintă, în ordinea servirii, produsele, preparatele şi băuturile servite la masa respectivă, de una sau mai multe persoane. Înfiinţarea firmei

31

Cadrul legal care stă la baza înfiinţării şi formele pe care le poate lua o societate este prevăzut în Legea 31/1990. persoanele care înfiinţează societatea comerciala contribuie cu bani (aport în numerar) şi bunuri (aport în natură). Împreună acestea formează capitalul social al firmei. Din punct de vedere al consumatorilor se disting două tipuri de forme:

-societate cu răspundere limitată -societate cu răspundere nelimitată La înfiinţarea unei firme se va realiza un dosar de înregistrare a firmei ce va fi depus la Oficiul Registrului Comercial ce va cuprinde următoarele acte:

-cerere-formular O.N.R.C.(Oficiul National al Registrului Comercial) -rezervarea denumirii firmei( în judeţ sau la nivelul de ţară) -act constituire autentificat de către avocat sau notarul public) la întocmirea căruia trebuie lămurit în mod obligatoriu:-obiectul principal de activitate, eventual în paranteză,-obiectul secundar de activitate;-denumirea firmei (cu numărul rezervării eliberate de către O.N.R.C);-asociaţii,-aportul la capitalul social al fiecăruia dintre asociaţi. -cazier fiscal al fiecăruia dintre asociaţii şi administratorii firmei

32

-copia actului de proprietate asupra spaţiului unde se stabileşte sediul social/contract de comodat sau de încheiere a spaţiului respectiv -acordul asociaţiei de proprietari -acordul vecinilor -copie C.I./pasaportul asociaţilor -specimen de semnatură a administratului firmei -declaraţie ale asociaţilor firmei -procura asociaţilor pentru persoana împuternicită să depună dosarul la O.N.R.C. -dovada depunerii capitalului social la banca aleasă de asociaţii firmei -declaraţia semnată de către unul dintre asociaţi. Etapele înfiinţării unei firme:

-definirea produsului şi a pieţei -alegerea fomei juridice -evaluarea rentabilitatii -asigurarea finanţării -indeplinirea formalităţilor de înfiinţare şi funcţionare -gestionarea riguroasă a întregii activităţi Caracteristici:

-obligaţiile sunt garantate de patrimoniu social

33

-capitalul societăţii este divizat în părţi sociale -părţile sociale nu se negociază la bursa de valori -membrii acestui tip de societate sunt responsabili la pasivul social numai în limita sumelor depuse drept părti sociale.

34

Chestionar

Numele meu este Amarandei Daniela şi fac un chestionar cu ocazia deschiderii unui nou restaurant. De aceea, vă rog sa-mi acordaţi câteva minute pentru a răspunde la câteva întrebări. Vă asigurăm de confidenţialitatea datelor.

1. Credeti că este necesară deschiderea unui nou restaurant în

oraşul dumneavoastră?

a) da

b) nu

c) nu ştiu

2. Care ar fi locul potrivit pentru amplasarea noului restaurant ?

a) în centrul oraşului

b) la marginea oraşului

c) nu stiu

35

3.

Cum a-ţi dori să fie ambientul în noul restaurant?

a)

confortabil

b)

intim

c)

placut

4.

Ce fel de sortimente de preparate credeţi că sunt necesare?

a)

preparate intenaţionale

b)

preparate tradiţionale

c)

ambele

5.

Ce apreciaţi cel mai mult la un preparat ?

a)

estetica

b)

modul de servire a acestuia

6.

Ce apreciaţi cel mai mult la un restaurant?

a)

serviciile oferite

b)

ambientul

c)

preparatele

36

7.

Credeţi că preţul poate influienţa calitatea produsului?

a)

da

b)

nu

c)

nu ştiu

8.

Credeţi că un meniu pensiune ar atrage mai mult clienţii?

a)

da

b)

nu

c)

poate

9.

Ce preparat a-ţi dori să serviţi ca specialiatate a casei?

a)

prepatate exotice

b) preparate tradiţionale c) ambele

10. Credeţi că o expoziţie de preparate culinare ar atrage mai multi clienţi?

a) da

b) nu

c) nu ştiu

Vârsta: între 35-50 de ani

37

Domenii: avocati, medici, politisti. Venituri: mari

Eşantion de 50 de persoane

1. Credeţi că este necesară deschiderea unui nou restaurant în

orasul dumneavoastră? Din 50 de persoane 30 au răspuns da, 10 nu iar 20 nu ştiu. Majoritatea oamenilor consideră că deschiderea unui nou restaurant ar fi necesar.

33% 17%
33%
17%

50%1 1

1
1
2
2
3
3

2. Care ar fi locul potrivit pentru amplasarea noului restaurant ? Din 50 de persoane 30 au răspuns că ar dori ca restaurantul să fie amplasat în centrul oraşului, 20 nu ştiu iar 10 consideră ar putea să fie amplasat la marginea oraşului.

38

33% 17%
33%
17%

50%1 1

1
1
2
2
3
3

3. Cum a-ţi dori să fie ambientul în noul restaurant? Din 50 de persoane 25 au răspuns că ar dori ca ambientul restaurantului să fie unul confortabil, 15 intim iar 10 plăcut.

30% 20%
30%
20%

50%1 1

1
1
2
2
3
3

4. Ce fel de sortimente de preparate credeţi că sunt necesare?

Din

50

de

persoane 10 au raspuns că

ar dori preparate

internaţionale, 10 preparate tradiţionale iar 30 ambele.

39

20% 20% 1 2 3
20%
20%
1
2
3

60%

5. Ce apreciaţi cel mai mult la un preparat ?

Din 50 de persoane 30 au răspuns că apreciază estetica preparatului iar 20 modul de prezentare a acestuia.

40% 60% 1 2

40%

60%

1 2
1
2

6. Ce apreciaţi cel mai mult la un restaurant? Din 50 de persoane 20 apreciază cel mai mult la un restaurant serviciile oferite, 20 preparatele iar 10 ambientul.

40%

20% 1 2 3 40%
20%
1
2
3
40%

7. Credeţi că preţul poate influienţa calitatea produsului? Din 50 de persoane 35 consideră că preţul nu influienţează

calitatea produsului, 10 cred că da iar 5 nu ştiu.

40

10% 20% 1 2 3
10%
20%
1
2
3

70%

8. Credeţi că un meniu pensiune ar atrage mai mult clienţii? Din 50 de persoane 20 au răspuns că un meniu pensiune ar atrage oamenii să servească la un restaurant, 20 poate iar 10 nu.

40% 40% 1 2 3
40%
40%
1
2
3

20%

9. Ce preparat a-ţi dori să serviţi ca specialiatate a casei? Din 50 de persoane majoritatea au păreri diferite, dar în general se concentreză asupra preparatelor exotice.

20% 1 2 3 60% 20%
20%
1
2
3
60%
20%

10.Credeţi că o expoziţie de preparate culinare ar atrage mai mulţi clienţi? Din 50 de persoane 35 consideră că o expoziţie de preparate culinare ar atrage mai mult clienţii, 5 nu iar 10 nu ştiu.

41

10%

20% 1 2 3 70%
20%
1
2
3
70%

Înterpretarea chestionarului

Scopul acestui chestionar a fost realizat pentru a ne da seama dacă restaurantul pe care dorim să-l lansam pe piaţă va avea succes. Eşantionul nostru este de 50 de persoane, de vârste cuprinse între 35 - 50 de ani şi cu venituri mari. Cu ajutorul lor ne-am putut da seama ce doresc şi care sunt preferinţele lor. Majoritatea beneficiază de serviciile oferite de restaurantele din oraş dar nu sunt multumiţi în totalitate de gama lor sortimentală şi de serviciile oferite. Acest lucru ne ajută pe noi să ştim ce noi sortimente şi cu ce preţuri să intrăm pe piaţă. Ei ar dori ca în gama sortimentală să fie şi preparate internaţionale. Pe oameni ii interesează calitatea produselor cât şi aspectul lor, astfel ne-am putut da seama pe ce să punem accentul. Oamenii consideră că preţul nu poate influienţa calitatea produselor. Un preţ mic nu înseamnă că produsul este de proastă

42

calitate. Aceste persoane ne-au sugerat ca restaurantul ar fi bine venit. În concluzie firma noastră va avea succes pe această piaţă şi va avea profit. La deschiderea noului restaurant clientii nostri vor avea parte de surprize placute. Noi ne dorim ca clienţii să fie multumiţi de ofertele şi serviciile noastre şi totodată de preţurile cu care vom ieşi pe piaţă.

43

Restaurantul „Dana”

Descriere Aproape de centrul oraşului, dar departe de zgomotul acestuia te invităm să descoperi o nouă locaţie pe piata botoşăneană, unde oaspeţii se pot bucura de un cadru intim, elegant, foarte primitor şi confortabil. Reprezintă garanţia unei înalte calităţi gastronomice şi estetice, servire ireprosabilă, flexibilitate deplină în adaptarea optimă a oricărui buget. Restaurantul “Dana” va oferă dineuri, recepţii, mese festive, mese de prânz , petreceri organizate oricând doriţi, întotdeauna la nivelul de protocol impus de tipul evenimentului şi de cerinţele clientului. Restaurantul "Dana " reprezintă garanţia unei înalte calităţi gastronomice şi estetice, servire ireprosabilă, flexibilitate deplină în adaptarea optimă a oricărui buget, vă propune în orice ocazie o gamă variată de preparate din bucătăria românească şi internaţională, o paletă la fel de extinsă de băuturi, servicii complete şi asistenţa de specialitate în organizarea tuturor evenimentelor ce presupun servirea mesei.

Alături de bucătarii noştri puteţi experimenta şi degusta diferite stiluri şi specialităţi ce provin din diferite tradiţii culinare

44

precum şi din combinaţiile originale care au semnatura şefilor noştri bucătari. Alături de specialităţile culinare vă oferim o gamă diversificată de băuturi alcoolice şi răcoritoate, precum şi vinuri nobile italiene, franţuzeşti şi româneşti păstrate în crama noastră. Restaurantul „Dana” mai nou face închirieri veselă şi accesorii. Oferim servicii de catering cum ar fi pentru manifestări câmpeneşti, conferinţe, simpozioane, nunţi, botezuri, recepţii, diverse evenimente. Oferim soluţii, asistenţă, consultanţă în catering realizate de o echipă profesională de 2 maeştrii bucătari, 10 bucătari, şef de sală, ospătari, barmani, toţi cu studii de specialitate. Avem dotări, tehnologie şi utilaje profesionale de bucătărie, camere frigorifice, maşini de transport, toate conform ISO 9001 HACCP. Oferim servicii în locaţia noastră capacitatea fiind de 250 de persoane şi în locurile alese de client.

45

Amenajarea interioară Amenajarea sau organizarea interioară este astfel concepută încât să asigure un flux tehnologic optim pentru circulaţia clienţilor, a personalului, precum şi pentru desfacerea în bune condiţii a activităţilor de producţie şi servire. Spaţiile din unitatea de alimentaţie publică „Dana” se împart în două grupe bine distincte: spaţii pentru primirea şi servirea consumatorilor; spaţii de producţie şi anexe. Cea mai mare importanţă se acordă spaţiilor de primire şi servire deoarece ele creează clientului nostru o primă impresie asupra unităţii. Intrarea îndeplineşte în principal două funcţii, asigură intrarea şi ieşirea din unitate, accesul fiind direct din stradă. Restaurantul „Dana” fiind o unitate de categorie superioară, intrarea din strada se face prin holuri dotate cu spaţii pentru aşteptare, garderobă şi grupuri sanitare pentru clienţi. La intrare se găseşte un ştergător pentru picioare, plante ornamentale, oglinzi, fotolii şi o masa specială. Grupurile sanitare sunt separate pentru clienţi si personal, menţinute într-o stare de curăţenie ireprosabilă şi asigură o bună impresie a unităţii.

46

Garderoba unităţii de categorie superioară are spaţiul amenajat corespunzător pentru păstrarea îmbrăcămintei. Garderoba este amenajată în imediata apropiere a intrării, ea având capaciatatea de 250 de locuri, se folosesc jetoane numerotate care se înmână clienţilor la sosire (dacă lasă ceva la garderobă) iar la plecare clienţii le restituie şi işi iau lucrurile. Salonul este spaţiul destinat servirii clienţilor cu preparate culinare, băuturi alcoolice şi nealcoolice şi constituie spaţiul de bază a consumatorilor. Salonul de servire are suprafaţa dreptunghiulară, capacitatea de 250 de persoane, este un spaţiu confortabil, intim şi uşor de exploatat. Organizarea şi amenajarea spaţiului este făcut în aşa fel încât să asigure intimitate spaţiului ( capacitatea restaurantului este impărţită în mai multe saloane), să lase fiecărui client impresia că ocupă cea mai bună masă. Ambianţa din restaurantul „Dana” dă posibilitatea relaxării clientului prin punerea în valoare a peisajului înconjurător şi prin utilizarea unui mobilier diversificat ca formă şi culoare, folosirea unor plante ornamentale, utilizarea cărucioarelor, prin efectele de lumină, de sunet şi de decor. Un loc aparte în crearea ambientului îl ocupă prezenţa şi calitatea decoraţiunilor florale. Florile prin culoare, varietate, miros au încântat întotdeauna

47

simţurile. Atmosfera salonului este completată de asigurarea unei temperaturi optime, aerisirea spaţiilor şi un iluminat corespunzător. Salonul de servire este amplasat în apropierea bucătăriei şi a oficiului dar este ferit de zgomot, mirosuri şi alte influienţe. Spaţiile pentru producţie şi anexe cuprind: bucătăria, oficiul, spaţiile pentru depozitarea şi păstrarea mărfurilor şi ambalajelor. Bucătăria din unitatea de alimentaţie publică pregăteşte şi distribuie preparate, asigură păstrarea lor şi a materiilor prime şi întreţine inventarul din dotarea bucătăriei. Bucătăria cuprinde mai multe spaţii cum ar fi de pregătire preliminară, bucătăria rece, bucătăria caldă, spălătorul de vase şi ustensile de lucru. Bucătăria este dimensionată corespunzător, este dotată cu echipament modern de mare productivitate pentru a asigura calităţi şi cantitativ realizarea preparatelor ce sunt oferite la vânzare în unitate. Secţia bar serviciu asigură executarea comenzilor făcute de chelneri cu toate sortimentele înscrise în lista de băuturi a unităţii. Sunt necesare condiţii pentru depozitarea în siguranţă a mărfurilor şi ambalajelor, pentru răcirea băuturilor. Barul este dotat cu camere figorifice, maşină de fabricat cuburi de gheaţă, storcător de fructe şi citrice, tejgheaua de bar, rafturi şi dulapuri

48

pentru prezentarea şi depozitarea sticlelor cu băuturi, a tăvilor cu diferite pahare, maşina pentru scos dopuri şi celelalte ustensile şi utilaje necesare servirii corecte a tuturor sortimentelor oferite, inclusiv asigurarea măsurilor de capacitate, oficial marcate. Oficiul este spaţiul care face legatura între saloanele restaurantului, secţiile de producţie şi anexe. Aici se găseste amplasat spălătoarele de veselă, pahare, tacâmuri, masa şi scaunul pentru personal, dulap pentru încălzit vesela, maşina de prăjit pâinea, mese de sprijin pentru pregătirea a teancurilor de farfurii sau a platourilor cu preparate sau băuturi ce se duc la masă. Oferta de produse si servicii a unitatii se face cunoscuta publicului larg printr-o varietate de mijloace si tehnici promotionale.

49

Restaurantul clasic „Dana ”

Restaurantul „Dana” vă invită la o expoziţie de preparate culinare româneşti şi internaţionale pe data de 14.05, ora 13:00.

vă invită la o expoziţie de preparate culinare româneşti şi internaţionale pe data de 14.05, ora

50

Contact: Str. Bucovina, nr. 33. frigărui cu creveţi picanţi

-

Tel.0231582488

-

ruladă de caşcaval cu struguri

0751521517

-

pepene cu şuncă e-mail: www.Dana@yahoo.com fine cu fructe

Restaurantul “Dana”

- branzeturi

Restaurantul “Dana” cu ocazia deschiderii noului restaurant în perioada 25-30 mai oferă specialitatea casei gratis primilor 10 clienţi!

Pulpă de vită la grătar cu ciuperci şi fructe de mare

51

52

52

53

53

Specialitatea casei

Pulpă de vită la gratăr cu ciuperci şi fructe de mare

200g/100g/100lei

casei Pulpă de vită la gratăr cu ciuperci şi fructe de mare 200g/100g/100lei Frrozen Haute Chocolate

Frrozen Haute Chocolate

200g/60lei

54

Lista meniu Gustări reci 55
Lista meniu Gustări reci 55

Lista meniu

Gustări reci

55

Selecţie

de

brânzeturi

româneşti

şi

internaţionale

200g/20lei

Frigărui

de

roşii

cherry

cu

mozzarella

100g/7lei

Ouă

cu

maioneză

60g/8lei

Cremă

de

brânză

cu

chives

şi

mărar

100g/5lei

Castraveţi

umpluţi

cu

pastă

de

brânză

100g/6lei

Frigărui

cu

creveţi

picanţi

100g/9lei

Cornete

din

şuncă

cu

hrean

150g/4.5lei

Medalion

de

porc

piperat

100g/15lei

Pate

de

gască

cu

truffe

100g/4lei

Brânzeturi

fine

cu

fructe

150g/7lei

Rulou

cu

pastă

de

brânză

100g/7lei

56

Gogoşari

umpluţi

cu

salată

de

crudităţi

150g/7lei

Piept

de

raţă

afumat

100g/8lei

Pepene

cu

şuncă

150g/9lei

Piept

de

curcan

învelit

în

fulgi

de

gelatină

150g/7,8lei

 

Oua

cu

şuncă

în

aspic

60g/5lei

Roşii

umplute

 

cu

pastă

de

brânză

100g/5lei

Ruladă

de

caşcaval

cu

struguri

100g/9,8lei

 

Trifoi

cu

ou

de

prepeliţă

şi

icre

de

manciurea

100g/12lei

 

Creier

de

vită

în

aspic

150g/9lei

Măsline

umplute

100g/5lei

Crochete

din

şuncă

cu

sos

tartar

100g/4lei

57

Piftele

din

carne

de

curcan

75g/30lei

Piftele din carne de curcan 75g/30lei   Gustări calde   Crochete de somon picante
 

Gustări calde

 

Crochete

de

somon

picante

100g/7lei

Bastonaşe

din

cartofi

100g/4lei

Pacheţele

indiene

100g/5lei

Calamar

pane

150g/11lei

Pateuri

100g/9lei

58

Ciuperci

umplute

100g/5lei

Chifteluţe

speciale

100g/5lei

Caşcaval

la

capac

100g/7lei

Ruladă

din

cartofi

cu

costiţă

afumată

140g/8lei

Chiftele

din

cartofi

100g/4lei

Caşcaval

sufle

100g/6lei

Frigărui

cu

ciuperci

100g/7lei

Rulouri

crocante

cu

carne

tocată

100g/6lei

Coşuleţe

din

parmezan

100g/4lei

Vinete

umplute

cu

legume

100g/6lei

Cartofi

cu

ciuperci

100g/3lei

59

Ruladă

cu

brânză

100g/5lei

Caşcaval

pane

100g/7lei

Sufleu

de

peşte

100g/5lei

Crochete

din

ouă

cu

brânză

100g/3lei

Ciuperci

cu

broccoli

100g/5lei

Sufle cu svaiţer

100g/9lei

Dovlecei ţăraneşti

150g/4lei

Saleuri crocante

100g/4lei

broccoli 100g/5lei Sufle cu svaiţer 100g/9lei Dovlecei ţăraneşti 150g/4lei Saleuri crocante 100g/4lei Salate 60

Salate

60

Salată din crudităţi cu şuncă şi brânză telemea

200g/9lei

Salată a la russe

150g/6lei

Salată de pui cu curry

150g/6lei

Salată de hering marinat

150g/12lei

Salată din crudităţi cu iaurt

150g/7lei

Salată asortată

150g/7lei

Salată de crudităţi

150g/4lei

Salată boeuf

150g/5lei

Salată de peşte cu legume şi maioneză

150g/7lei

Salată din crudităţi cu mere

150g/7lei

61

Salată orientală de vară

150g/8lei

Salată combinată

150g/4lei

Salată bulgărească

150g/6lei

Salată de cocoş cu macrou afumat

150g/9lei

Salată franceză

150g/7lei

Salată cu ton şi ouă

150g/7lei

Spanac cu maioneză

150g/5lei

Salată grecească

150g/6lei

Salată cu piept de pui

300g/6lei

Salată cu ton

300g/7lei

Salată din ţelină cu smântână

150g/4lei

Salată cu piept de pui şi ciuperci

300g/9lei

Salată din vinete

150g/6lei

de pui şi ciuperci 300g/9lei Salată din vinete 150g/6lei Supă andaluză Preparate lichide 400g/5lei Supă de

Supă andaluză

Preparate lichide

400g/5lei

Supă de toamnă

400g/6lei

Supă cremă de cartofi

400g/4lei

Supă cu ciuperci şi orez

400g/6lei

Supă de ciuperci

400g/7lei

63

Supă din carne de pui cu pai parmezan

400g/7lei

Supă ţărănească cu tăiţei

400g/5lei

Supă din legume

400g/5lei

Supă din carne de pui cu tăiţei

400g/8lei

Supă cu carne de vită cu ravioli

400g/9lei

Ciorbă cu cartofi

400g/5lei

Ciorbă bulgărească

400g/7lei

Ciorbă ţărănească din legume

400g/8lei

Ciorbă cu carne de pui

400g/9lei

Ciorbă de burtă

400g/10lei

Ciorbă rădăuţeană

400g/9lei

Ciorbă cu perişoare

400g/7lei

Ciorbă ţărănească cu carne de pui

400g/7lei

Ciorbă pescărească

400g/6lei

Ciorbă ţărănească cu carne de porc

400g/7lei

Ciorbă cu carne de vită şi legume

400g/6lei

Ciorbă de crap

400g/5lei

Ciorba cu carne de pui şi roşii

400g/5lei

Borş cu ciuperci

400g/6lei

Ciorbă de crap 400g/5lei Ciorba cu carne de pui şi roşii 400g/5lei Borş cu ciuperci 400g/6lei

Preparate din peşte

Peşte cu crusta

100g/7lei

Cod cu lămâie

250g/9lei

Cod rulat în bacon

150g/7lei

Cod pane cu ierburi aromatice la cuptor

160g/8lei

Cordon bleu din file de peşte

150g/7lei

Crap afumat în sos

270g/9lei

Crap cu măsline

275g/10lei

Crap prăjit

100g/7lei

File de hek prăjit

100g/7lei

File de morun

100g/6lei

File de şalau gratinat

250g/9lei

Medalion din stravid

100g/7lei

Pane din stravid

100g/5lei

Pastrav a la russe

230g/9lei

Pilaf exotic cu fructe de mare

200g/10lei

Somn cu ciuperci şi sos de smântână

250g/11lei

Scrumbii proaspete la grătar cu sos picant

150g/7.5lei

Somn cu roşii

150g/6lei

Stridii cu sos de şampanie

150g/9lei

67

Preparate de bază Sărmăluţe în foi de varză 150g/8lei Ciulama de pui cu mămăligă 90g/200g/200g14lei

Preparate de bază

Sărmăluţe în foi de varză

150g/8lei

Ciulama de pui cu mămăligă

90g/200g/200g14lei

Pulpă de miel umplută cu sos de rozmarin

150g/9lei

Friptură din carne de pui cu sos de legume

100g/100g/12lei

Pui cu ciuperci

90g/50/120g/11lei

68

Cartofi franţuzeşti cu pulpă de porc

60g/200g/14lei

Mazăre cu carne de porc

60g/100g/100g/13lei

Pulpă de porc la tavă cu sos camembert

150g/12lei

Blanchet de vită

70g/200g/60g/15lei

Berbec cu varză

200g/12lei

Rasol de vită

200g/10lei

Escalop de viţel cu ciuperci

150g/9lei

Gulaş cu carne de pui

150g/15lei

Viţel cu gorgonzola

150g/13lei

Curcan umplut cu ciuperc

150g/10lei

Curcan cu fructe

150g/15lei

Curcan la cuptor cu sos de afine şi piure de castane

150g/17lei

Legume cu carne de pui

90g/300g/15lei

Gutui cu carne de porc

60g/120g/130g/16lei

Ghiveci bulgăresc

250g/12lei

90g/300g/15lei Gutui cu carne de porc 60g/120g/130g/16lei Ghiveci bulgăresc 250g/12lei Garnituri şi salate Garnituri 70

Garnituri şi salate

Garnituri

70

Cartofi la cuptor

100g/4lei

Sufleu cu ciuperci

100g/4lei

Legume asortate

100g/6lei

Cartofi franţuzeşti

100g/4lei

Pilaf turcesc

100g/3lei

Cartofi prăjiţi

100g/2lei

Carofi inabusiti cu ciuperci

100g/3lei

Cartofi cu ceapă

100g/4lei

Mazăre sote

100g/5lei

Morcovi sote

100g/5lei

Fasole verde sote

100g/4.5lei

Piure de cartofi

100g/4lei

Varză călită

100g/6lei

Spanac cu smântână

100g/7lei

Salate Salată de varză albă

100g/2lei

Salată de sezon

100g/3lei

Salată de sfeclă roşie cu hrean

100g/4lei

Salată de conopidă

100g/4lei

Salată de varză roşie

100g/3lei

Salată de castraveţi muraţi

100g/4lei Salată de conopidă 100g/4lei Salată de varză roşie 100g/3lei Salată de castraveţi muraţi 100g/4lei 72

100g/4lei

Deserturi

Tiramisu cu îngheţată asortată

150g/9lei

Minitarte cu fructe

100g/6lei

Panna cota cu fructe roşii

100g/12lei

Fructe asortate

100g/9lei

Clătite cu dulceaţă de căpşuni

100g/4lei

Tort de ciocolată cu îngheţată de vanilie şi mentă verde

150g/12lei

“Vis şi spumă”

100g/7lei

Prajitura Alba ca zapada

100g/5lei

73

Salată de fructe cu nectar

100g/9lei

Prajitura fantezie

100g/6lei

Prajitură cu ananas

100g/7lei

Tort cu marţipan

100g/5lei

Tort diplomat cu pişcoturi şi fructe

100g/6lei

Papanaşi

100g/6lei

Mere coapte

100g/8lei

Savarine

100g/6lei

Salată de căpşuni

100g/7lei

Cremă de zahăr caramel

100g/6lei

Aperitive 100ml Teqiula Camino 21lei Rum Bacardi 16lei Ouzo 8lei Vermouth Băuturi 75

Aperitive

100ml

Teqiula Camino

21lei

Rum Bacardi

16lei

Ouzo

8lei

Vermouth

Băuturi

75

Garonne

4lei

Martini Bianco

11lei

Cinzaco

12lei

Vodcă Voronskaia

4lei

Hermanstadt

4lei

Dakk

4lei

Whisky Jim Bean

25lei

Jack Daniel’s

23lei

Ballantine’s

20lei

Digestive Dumalex

2lei

Lichior Angelli Chery

4lei

Afinata Saber

6lei

Alexandrion 5

6lei

Metaxa 3*

10lei

Zaraza

14lei

Gin Bartender’s

5lei

Şampanie

1l/15lei

Vinuri

750ml

Cotnari fetească

16lei

Murfatlar Pinot Gris

16lei

Murfatlar Pinot Noir

17lei

Bucium Merlot

15lei

Murfatlar Rai

22lei

Cotnari tamaioasă

16lei

Bucium Muscat Otonel

15lei

Bauturi racoritoare Prigat Nectar

330ml/5lei

Sprite

500ml/4lei

Cappy

500ml/5lei

Coca-cola

500ml/5lei

Santal

200ml/4,6lei

Ice Tea

330ml/4lei

Bauturi energizate Red Bull

200ml/5lei

Apă minerală Dorna

500ml/2,5lei

Izvorul alb

500ml/2,5lei

Cafea Cafea espresso

75ml/3lei

Piaţa de desfacere a firmei

Agenţi de firmă particulari Agenţia imobiliară Stilnovo S.R.L. Adresa: Str. Prieteniei nr.4. ap.5, et 2. Oraş/Judeţ: Botoşani/Botoşani. Tel: 0256/177 774 Mobil: 0726/177 467 Fax: 0256/273 232

Instinctual Advertising. Adresa: Str. Bucovinei nr.30 Oraş/Judeţ: Botoşani/Botoşani Tel: 0254/188 342 Mobil: 0723/123 332 Fax: 0254 989 665

Falling Star. Adresa: Str. Primaverii nr.4 Oraş/Judeţ: Botoşani/Botoşani Tel: 0256/765 343 Mobil: 0753/376 298 Fax: 0256/343 878

80

Classy Travel. Adresa: Str. Tineret nr.5 Oraş/Judeţ: Botoşani/ Botoşani Tel: 0256/343 232 Mobil: 0754/870 980 Fax: 0256/875 493

Banca BRD Adresa: Str. Primaverii nr.7 Oraş/Judeţ: Botoşani/ Botoşani Tel: 0256/ 320 038 Mobil: 0753/595 655

Concurenţii restaurantului ASBT&GS CATERING. Botoşani Descriere: Servicii catering: preparare mâncăruri, distribuţie, mese de protocol. Alte servicii. Oferta produse şi servicii: Toată gama de preparate calde şi reci cu transport asigurat CUI: J/40/5493 CS CLASS S.R.L. Botoşani Societate privată catering produse alimentare ,

81

catering preparate din carne de peşte, preparate de post, preparate vegetariene, sandwich. BURTONI BISTRO SRL Botoşani Descriere: Burtoni Bistro vă oferă o gamă largă de produse culinare de calitate, pe care le puteţi comanda la sediul firmei dumneavoastră. Firma Burtoni - Bistro asigură toate produsele pentru cocktail- uri, zile onomastice, nunţi, botezuri etc. Preţurile includ TVA, transportul, ambalajul şi tacâmurile de unică folosinţă. Acceptăm şi bonuri de masă. Oferta produse servicii: livrări la domiciliu sau la locul de mâncare:

gustări calde, mâncare gătită, preparate din carne de pui, preparate din carne de porc, preparate din carne de peşte, preparate de post, preparate vegetariene, sandwich. CUI: J40/

9753/03.12.1997

SELECT CATERING SRL Botoşani Descriere: Folosind serviciile firmei noastre veţi avea parte de un meniu diversificat, transport gratuit la locul de muncă, economie de timp şi alimentaţie sănătoasă. Oferta de produse servicii: Vă oferă servicii de catering pentru toate ocaziile: Mese de prânz la birou, recepţii.

82

Serviciile de catering destinate servirii mesei de prânz sunt oferite atât pentru firme cât şi pentru salariaţi, în parte, în conformitate cu meniul ales din oferta saptamânală. Mesele festive pentru diverse ocazii - petreceri, aniversări, festivităţi etc.; bufet suedez.

Bibliografie

1. Nicolescu R. „Tehnologia restaurantelor” -Editor Inter

Rebs Bucuresti-2006

2. Mihai S. Costea M. „Alimentaţie publică şi turism”. -Editor

Niculescu

3. Dobrescu E Stavrositu S „Tehnica servirii

cosumatorilor”- Editura didactică şi pedagogică Bucureşti

4. Dincă C. „Ospătar” -Editura didactică şi pedagogică

Bucureşti.

83