Sunteți pe pagina 1din 17

REFERAT LA ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA

PROFESOR : LAPADUSI MIHAELA LOREDANA

STUDENT: VILCEANU FLORIN ANUL III GRUPA232

Aceasta societate a fost constituita din initiativa unui asociat, cetatean roman Denumirea este S.C. BIMBO S.R.L., este persoana juridica romana, are forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata si are sediul in Arad str Prieteniei,nr.4, bl 130, sc B, ap 4. Activitatea principala este 5246-Comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit (inclusiv usi metalice). Capitalul social subscris varsat este de 700 RON. Societatea isi desfasoara activitatea cu un numar de 27 angajati. Evidenta contabila este condusa in conformitate cu normele legale in vigoare, inregistrarile sunt efectuate pe baza documentelor justificative, fiind respectate principiile si metodele contabilitatii. Sunt intocmite lunar balante de verificare pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale. Societatea asigura conducerea, evidenta si pastrarea tuturor registrelor obligatorii, cu respectarea modului de completare, pastrare si arhivare. Datele prezentate in bilantul contabil anual reflecta realitatea si exactitatea cu privire la situatia patrimoniului si a contului de profit si pierderi. Analiza economico financiara a intreprinderii s-a efectuat pe baza bilantului contabil si a contului de profit si pierdere din data de 31.12.2005.

Pentru inceput, elaboram bilantul financiar, ordonand activele dupa gradul de lichiditate iar pasivele dupa gradul lor de exigibilitate. Eliminam din activ cheltuielile inregistrate in avans in suma de 19753 RON respectiv 84443 RON si scadem aceasi valoare din capitalurile proprii in pasiv. Totodata scadem din pasiv veniturile inregistrate in avans in suma de 71768 RON, respectiv 81715 RON si le adunam tot in pasiv la valoarea datoriilor pe termen scurt.

S.C. BIMBO S.R.L. BILANT FINANCIAR la data de 31.12.2005 Perioada Nr. Indicatori Crt 2004 2005 1 TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE, din care 104889 141891 a) Imobilizari necorporale 0 0 b) Imobilizari corporale 104889 141891 c) Imobilizari financiare 0 0 2 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE, din care 338036 460776 a) Total stocuri, din care 164527 320963 I.de marfuri II.de materii prime, materiale III.de produse 0 0 b) Creante 173509 130356 c) Investitii pe termen scurt 0 0 d) Disponibilati banesti 0 9457 3 TOTAL ACTIV 442925 602667 4 CAPITALURI PROPRII 55906 -6116 5 IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG 82486 82021 6 DATORII PE TERMEN SCURT 304533 526762 a) Credite bancare pe termen scurt 0 0 b) Altele 304533 526762 7 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 0 0 8 TOTAL PASIV 442925 602667

ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE BILANTULUI A. ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE ACTIVULUI 1. RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE Perioada 2004 2005 Active imobilizate nete 104889 141891 Total activ 442925 602667 Rata activelor (%) 23.68 23.54 Valoare maxima acceptata (%) 60 60 Indicele de crestere al activelor imobilizate (%) 135.28 Indicele de crestere al totalului activ (%) 136.07 Indicele de crestere a cifrei de afaceri (%) 78.36 Indicatori

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7

In perioada analizata de noi intreprinderea Sc Bimbo Srl inregistreaza o usoara scadere de la 23.68% la 23.54%. Scaderea ratei activelor imobilizate este datorata faptului ca activele imobilizate cresc intr-un ritm mai mic decat activul total (35.28% < 36.07) . Daca se compara indicele de crestere al cifrei de afaceri cu cel al activelor imobilizate , se observa ca activele imobilizate cresc intr-un ritm mai mic decat cifra de afaceri (78.36% > 35.28%). In perioada abordata rata activelor se afla pe un nivel foarte bun in 2004 fiind 23.68% , iar in 2005 scazand putin la 23.54% ambele ramase sub valoarea maxima acceptata de 60% . 2. RATA ACTIVELOR CIRCULANTE Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Perioada 2004 2005 Active circulante 338036 460776 Total activ 442925 602667 Rata activelor circulante (%) 76.32 76.46 Valoare minima acceptata (%) 40 40 Indicele de crestere al activelor circulante (%) 136.31 Indicele de crestere al totalului activ (%) 136.07 Indicatori

Rata activelor circulante inregistreaza o tendinta de crestere de la 76.32% din 2004 pana la 76.46% inregistrata in anul 2005 .Rata activelor se afla in postura pozitiva deoarece in ambele perioade se afla peste valoarea minima acceptata de 40%. Cresterea ratei se observa

pentru ca s-a inregistrat o usoara crestere al activului circulant fata de activul total (36.31% >36.07%) . Dupa comparatia indicelui activului circulant cu indicele de crestere al cifrei de afaceri (36.31% <78.36% ) se observa ca are loc o scadere a vitezei de rotatie a activelor circulante de unde rezulta o inrautatire a eficientei utilizarii acestora 3. RATA IMOBILIZARILOR CORPORALE Nr. Perioada crt Indicatori 2004 2005 . 1 Imobilizari corporale 104889 141891 2 Active imobilizate nete 104889 141891 3 Rata imobilizarilor corporale (%) 100.00 100.00 4 Valoarea minim acceptata 85.00 85.00 5 Indicele de crestere al imobilizarilor corporale (%) 135.28 6 Indicele de crestere al activelor imobilizate (%) 135.28 Pe perioada analizata inregistreaza o stabilitate deoarece in ambii ani rata imobilizarilor corporale ramane neschimbat de la procentul de 100%. Aceasta rata ajunge la procentajul maxim datorita valori imobilizarilor corporale ce cuprinde in intregime activele imobilizate , astfel se observa ca in intreprinderea analizata nu exista imobilizari necorporale si imobilizari financiare . Indicele de crestere al imobilizarilor corporale este egal cu indicele de crestere al activelor imobilizate (35.28% = 35.28%) si acesta observatie dovedeste ca Activele imobilizate nete sunt alcatuite doar din imobilizari corporale . Pe perioada respectiva rata inregistreaza valori optime peste valoarea minima acceptata(85%) . 4. RATA STOCURILOR Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Perioada 2004 2005 Stocuri 164527 320963 Active circulante 338036 460776 Rata stocurilor (%) 48.67 69.66 Indicele de crestere al stocurilor (%) 195.08 Indicele de crestere al activelor circulante (%) 136.31 Valoarea maxim acceptata 50 50 Indicatori

Rata stocurilor inregistreaza o crestere in anii analizati cu un procentaj de 20.99 de la 48.67% pana la 69.66% datorita cresterii intr-un ritm mai mare a stocurilor fata de activele circulante

acesta se observa prin compararea indicelor de crestere al acestor active .In 2005 rata stocurilor ajunge peste valoarea maxima acceptata astfel trebuie abordata o inbunatatire in vanzari (ex.reducere de preturi , oferte) , pentru a reduce cantitatea stocurilor.

5. RATA CREANTELOR Nr. crt. 1 2 3 4 5 Perioada 2004 2005 Creante 173509 130356 Active circulante 338036 460776 Rata creantelor (%) 51.33 28.29 Indicele de crestere al creantelor (%) 75.13 Indicele de crestere al activelor circulante (%) 136.31 Indicatori

Rata creantelor inregistreaza o scadere (de la 51.33% pana la 28.29%) intre anii analizati . Se observa o crestere mai mare al creantelor decat cel al activelor circulante(75.13%>36.31) Daca facem comparative cu indicele de crestere al cifrei de afaceri care este in situatia noastra de (75.13<78.36%) observam ca apare o inrautatire a situatiei incasarilor datorata cresterii duratei in zile a unei rotatii a clientilor si poate sa aiba un effect negative asupra lichiditatii intreprinderii. 6. RATA DISPONIBILITATILOR BANESTI Nr. Perioada crt Indicatori 2004 2005 . 1 Disponibilitati banesti 0 9457 2 Active circulante 338036 460776 3 Rata disponibilitatilor banesti (%) 0.00 2.05 4 Indicele de crestere al disponibilitatilor banesti (%) 0 5 Indicele de crestere al activelor circulante (%) 136.31 6 Valoarea optima 10 10 Rata disponiobilitailor banesti inregistreaza o valoare de 0% in anul 2004 si creste cu un procentaj de 2.05% in urmatorul an .Pe perioada analizata rata ramane sub valoarea optima(10%) acesta reflectand folosirea eficienta a disponibilitatilor banesti .In aceasta intreprindere indicele de crestere al disponoibilitatilor banesti este de 0 iar comparative cu

indicele de crestere al activelor circulante (36.31%) se observa o crestere al activului circulant ,rezulta folosirea eficienta a disponibilitatilor banesti. B. ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE PASIVULUI 1. RATA STABILITATII FINANCIARE (RATA CAPITALULUI PERMANENT) Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Indicatori Capital permanent Total pasiv Rata stabilitatii financiare (%) Valoare minima acceptata (%) Indicele de crestere al capitalului permanent (%) Indicele de crestere al totalului pasivului (%) Perioada 2004 138392 442925 31.25 50 2005 75905 602667 12.59 50 54.85 136.07

Rata stabilitatii financiare (Rata capitalului permanent ) inregistreaza o scadere de la 31.25% la 12.59% datorita unui ritm de crestere mai mare al capitalului permanent decat cel al totalului pasivului (54.85%> 36.07%) .Pe perioada analizata se observa o nestabilitate financiara din cauza inrautatire ratei care ajunge mult sub valoarea minima acceptata(de 50%). 2. RATA AUTONOMIEI FINANCIARE a) RATA AUTONOMIEI FINANCIARE GLOBALE (RATA CAPITALULUI PROPRIU) Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Indicatori Capital propriu Total pasiv Rata autonomiei financiare globale (%) Valoare minima acceptata (%) Indicele de crestere aL capitalului propriu (%) Indicele de crestere al totalului pasivului (%) Perioada 2004 55906 442925 12.62 33 2005 -6116 602667 -1.01 33 -10.94 136.07

Rata autonomiei financiare globale arata cat din patrimonial intreprinderii este finantat din resurse proprii (capital propriu) .Pe perioada analizata se observa o scadere enorma a ratei autonomiei financiare globale(de la 12.62% pana la -1.01%) datorat unui scadere enorma a capitalului propriu fata de totalul pasivului (-10.94%<36.07%), astfel apare o inrautatire

alarmanta al autonopmiei financiare al valoarea minima acceptata.

firmei Sc Bimbo Srl rata ajungand cu 34.01% sub

b) RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN Perioada 2004 2005 55906 -6116 138392 75905 40.40 -8.06 50 50 -10.94 54.85

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6

Indicatori Capital propriu Capital permanent Rata autonomiei financiare la termen (%) Valoare minima acceptata (%) Indicele de crestere aL capitalului propriu (%) Indicele de crestere al capitalului permanent (%)

Rata autonomiei financiare la termen(calculat ca raport intre capital propriu si capital permanent ) Inregistreaza o scadere enorma de la 40.40% pana la -8.06% datorita cresterii capitalului propriu intr-un ritm mult mai scazut decat capitalul permanent(-10.94%<54.85%).situatia este alarmanta deoarece rata autonomiei financiare este cu un procentaj de 60.94% sub valoarea minima acceptata. c) RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN Nr. Perioada crt Indicatori 2004 . 1 Capital propriu 55906 2 Imprumuturi pe termen lung 82486 3 Rata autonomiei financiare la termen (%) 67.78 4 Valoare minima acceptata (%) 100 5 Indicele de crestere aL capitalului propriu (%) 6 Indicele de crestere al imprumuturilor pe termen lung (%)

2005 -6116 82021 -7.46 100 -10.94 0.00

Rata autonomiei financiare la termen (calculat ca raport intre c apital propriu si datorii pe termen lung) Inregistreaza o puternica tendinta de scadere de la 67.78% pana la -7.46% datorita faptului caci capitalul propriu creste intr-un ritm mult mai mic decat datoriile pe termen lung (10.94%<0%) .

3) RATA INDATORARII a) RATA INDATORARII GLOBALE (RATA DATORIILOR GLOBALE) Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Indicatori Datorii totale Total pasiv Rata indatorarii globale (%) Valoare maxima acceptata (%) Indicele de crestere aL datoriilor totale (%) Indicele de crestere al totalului pasivului (%) Perioada 2004 387019 442925 87.38 66 2005 608783 602667 101.01 66 157.30 136.07

Rata indatoririi globale a crescut de la 87.38% la 101.01% datorita unei ritm de crestere mai mare a datoriilor totale fata de pasivul total (57.30%>36.07%). Tendinta de crestere a acestei rate este un semnal de alarma pentru intreprindere in ceea ce priveste riscul de neplata a datoriilor . b ) RATA INDATORARII LA TERMEN Perioada 2004 82486 138392 59.60 50

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6

Indicatori Datorii pe termen lung Capital permanent Rata indatorarii globale (%) Valoare maxima acceptata (%) Indicele de crestere al datoriilor pe termen lung (%) Indicele de crestere al capitalului permanent (%)

2005 82021 75905 108.06 50 99.44 54.85

Rata indatoririi la termen (calculata ca raport intre datoriile pe termen lung si capital permanent ) inregistreaza o puternica crestere de la 59.60% pana la 108.06% datorita cresterii inprumuturilor pe termen lung intr-un ritm munlt mai mare decat cel al capitalului permanent (99.44%>54.85%).Nivelul in 2005 este cu mult mai mare decat nivelul maximului acceptat de 50% ceea ce arata un grad de indatorare periculos de mare pentru intreprinderea respectiva .

c) RATA INDATORARII LA TERMEN Perioada 2004 2005 Datorii pe termen lung 82486 82021 Capital propriu 55906 -6116 Rata indatorarii la termen (%) 147.54 -1,341.09 Valoare maxima acceptata (%) 100 100 Indicele de crestere al datoriilor pe termen lung (%) 99.44 Indicele de crestere al capitalurilor proprii (%) -10.94 Indicatori

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6

Rata indatoririi la termen (calculate ca raport intre datorii pe termen lung sii capitalul propriu ) ,se inregistreaza o scadere foarte mare de la 47.54% la -1.34% .Datorita scaderii enorme al capitalului propriu comparative cu datoriile pe termen lung. In 2005 rata indatoririi este negativ reprezentand un semnal de alarma pentru intreprindere. C. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 1. ANALIZA FONDULUI DE RULMENT Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 Indicatori Capital permanent Active imobilizate Fond de rulment (R1-R2) Active circulante Datorii pe termen scurt Fond de rulment (R4-R5) Perioada 2004 138392 104889 33503 338036 304533 33503 2005 75905 141891 -65986 460776 526762 -65986

a) FONDUL DE RULMENT PROPRIU Perioada 2004 55906 104889 -48983

Nr. crt. 1 2 3

Indicatori Capital propriu Active imobilizate nete Fond de rulment propriu (R1-R2)

2005 -6116 141891 -148007 10

4 5

Indicele de crestere a capitalului propriu Indicele de crestere a activelor imobilizate

-10.94 135.28

2. ANALIZA NECESARULUI DE FOND DE RULMENT Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 Indicatori Stocuri Creante Active curente (R1 + R2) Pasive curente Indicele de crestere a activelor curente Indicele de crestere a pasivelor curente Necesarul de fond de rulment Perioada 2004 164527 173509 338036 304533 2005 320963 130356 451319 526762 133.51 172.97 -75443

33503

3) ANALIZA TREZORERIEI NETE Nr. crt. 1 2 3 Indicatori Fondul de rulment Necesarul de fond de rulment Trezoreria neta Perioada 2004 2005 33503 -65986 33503 -75443 0 9457.00

11

CONCLUZII: Pe perioada analizata Fondul de rulment inregistreaza o scadere ajuns la valori negative in anul 2005 acesta reprezentand o inbunatatire a situatiei .Aceasta situatie este datorata unui ritm de crestere mai mare a capitalului permanent decat al activelor imobilizate (54.85%>35.28%).Din pacate resursele proprii au trecut printr-o scadere enorma datorata creditelor pe termen lung .Creditele pe termen lung va avea ca effect pentru perioadele urmatoare o crestere a cheltuielile cu dobanzile. Fondul de rulment propriu este negative si inregistreaza o inrautatire datorita cresterii capitalului propriu intr-un ritm mult mai mic de cea a activelor imobilizate(-10.94% <35.28%) .Aceasta situatie se explica cresterea nivelului imobilizate corporale prin apelare la credite pe termen lung si nu pe seama resurselor proprii .Necesarul de fond de rulment se afla in scadere datorita cresterii mai mare al pasivelor curente decat al activelor curente(72.97%>33.51%). Trezoreria se afla intr-o tendinta de crestere datorita lipsei creditelor pe termen scurt si cresterii pasivelor curente adica a datoriilor fata de furnizori .Cresterea datorata fata de furnizori se afla in situatia in care nu se poate negocia de termenele de plata acestea fiind fixate ,fapt ce poate inrautatii relatiile intreprinderii cu partenerii sai.

12

D. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT 1. ANALIZA LICHIDITATI a) LICHIDITATEA GENERALA Perioada 2004 338036 304533 1.11

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Indicatori Active circulante Pasive circulante Lichiditate generala (R1/R2) Indicele de crestere a activelor circulante Indicele de crestere a pasivelor circulante Valoarea minima acceptata Valoarea maxima acceptata Indicele de crestere a lichiditatii generale

1 2

2005 460776 526762 0.87 136.31 172.97 1 2 0.79

b) Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 Indicatori

LICHIDITATEA REDUSA Perioada 2004 173509 304533 0.57 2005 130356 526762 0.25 75.13 172.97 0.6 1 0.43

Active circulante - Stocuri Datorii pe termen scurt Lichiditatea redusa (R1/R2) Indicele de crestere a activelor circulante - Stocuri Indicele de crestere a datoriilor pe termen scurt Valoarea minima acceptata 0.6 Valoarea maxima acceptata 1 Indicele de crestere a lichiditatii reduse

c) Nr. crt. 1 2 3 Indicatori

LICHIDITATEA IMEDIATA Perioada 2004 0 304533 0.00 2005 9457 526762 0.02

Disponibilitati banesti Datorii pe termen scurt Lichiditatea imediata (R1/R2)

13

4 5 6 7 8

Indicele de crestere a disponibilitatilor Indicele de crestere a datoriilor pe termen scurt Valoarea minima acceptata Valoarea maxima acceptata Indicele de crestere a lichiditatii immediate

0.2 0.3

#DIV/0! 172.97 0.2 0.3 #DIV/0!

C O N C L U Z I I: Pe perioada analizata lichiditatea generala se afla intr-o scadere de la 1.11% la 0.87% ,scaderea fiind atat de mare incat se ajunge sub nivelul minim acceptat .Aceasta tendinta de scadere s-a inregistrat faptului ca activele circulante au crescut intr-un ritm mai mic decat datoriile pe termen scurt (36.31%<72.97%).Lichiditatea generala a ajuns la valori mai mici decat nivelul minim acceptat asta dovedind ca firma nu are o capacitate de plata a creditelor pe termen scurt.Si lichiditatea redusa inregistreaza o tendinta de scadere in ambii ani ramase sub valoarea minima acceptata. Aceasta inrautatire s-a datorat scaderii mai mare al activelor circulante-stocuri in comparatie cu datoriile pe termen scurt (75.13%<172.97%).Lichiditatea imediata se afla in primul an sub valoarea minima acceptata iar in al doilea an creste si ajunge valoarea minima acceptata.Deoarece in 2004 se afla sub valoarea minima acceptata rezulta ca intrprinderea nu are suficiente disponibilitati pentru a-si acoperi datoriile pe termen scurt ,iar in 2005 ajunge la nivelul in care dispune de banii datoratii creditorilor pe termen scurt.

14

E. ANALIZA SOLVABILITATII INTREPRINDERII 1. SOLVABILITATEA PATRIMONIALA LA TERMEN Perioada 2004 442925 387019 1.14

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7

Indicatori Activ total Datorii totale Solvabilitatea patrimoniului (R1/R2) Indicele de crestere al activului total Indicele de crestere al datoriilor totale Indicele de crestere al solvabilitatii patrimoniului Valoarea minima acceptata

1.66

2005 602667 608783 0.99 136.07 157.30 86.50 1.66

Pe perioada analizata se observa o scadere foarte mare a solvabilitatii patrimoniului (1.14% la 0.99%),ambele valori ramase sub valoarea minima acceptata(1.66%).fapt ce arata ca firma se afla in mai mare pericol in anul 2005 decat din ani precedenti de a nu putea acoperii datoriile pe seama activelor in caz de faliment. F. ANALIZA RENTABILITATII PRIN METODA RATELOR 1. RATA PROFITABILITATII COMERCIALE Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 Perioada 2004 91702 1015175 9.03

Indicatori

Rezultatul brut al exercitiului Cifra de afaceri Rata profitabilitatii comerciale Indicele de crestere a rezultatului brut al exercitiului Indicele de crestere a cifrei de afaceri Indicele de crestere a ratei profitabilitatii comerciale Valoarea recomandata 15

2005 3706 795480 0.47 4.04 78.36 5.16 15

15

2. RATA MARJEI NETE Perioada 2004 76473 1015175 7.53

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6

Indicatori Rezultat net Cifra de afaceri Rata marjei nete Indicele de crestere al rezultatului net Indicele de crestere al cifrei de afaceri Indicele de crestere a ratei marjei nete

2005 2668 795480 0.34 3.49 78.36 4.45

3. RATA RENTABILITATII ECONOMICE Perioada 2004 91702 138392 66.26

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7

Indicatori

Rezultatul brut al exercitiului Capitaluri investite Rata rentabilitatii economice Indicele de crestere al rezultatului brut al exercitiului Indicele de crestere al capitalului investit Indicele de crestere a ratei rentabilitatii economice Rata medie a dobanzii 7.5

2005 3706 75905 4.88 4.04 54.85 7.37 7.5

16

CONCLUZII: Pe perioada de raportare rata profitabilitaii comerciale are valori sub sau in 2005 chiar mult sub valoarea recomandata de 15% observandu-se o inrautatire in 2005. Aceasta tendinta de scadere rezulta din faptul ca se observa scadere al rezultatului brut fata de cifra de afaceri(4.04%<78.36%) Pentru a creste profitabilitatea comerciala Sc Bimbo Srl ar trebui sa sporeasca vanzarile ,sa-si schimbe structura vanzarilor sa-si accelereze viteza de rotatie sis a-si optimize cheltuielile. Rata marjei nete inregistreaza la fel o scadere enorma (de la 7.53% la 0.34%) ceea ce arata o scadere al eficientei valorificarii produselor societatii .situatia a aparut datorata scaderii cu ritm mai mare al rezultatului net decat cifra de afaceri inregistrat. Indicatorii arata ca in 2004 la 100lei Cifra de afaceri s-au obtinut 7.53 lei profit net , iar in 2005 aceasi valori obtin doar 0.34 lei profit net . Rata rentabilitatii economice a inregistrat la fel o scadere foarte mare de la 66.26% pana la 4.88%.Datorita cresterii in ritm mult mai mult al capitalului investit decat al rezultatului brut al exercitiului (4.04%<54.85%).In primul an se observa o rentabilitate economica foarte buna deoarece rata rentabilitatii economice are un procentaj enorm (66.26%) cu 58.76% mai mare decat rata medie a dobanzii (7.5%) .In urmatorul an rata rentabilitatii economice scade la valoarea de 4.88% ajunsese sub valoarea medie fapt doveditor pentru lipsa rentabilitatii economice.

17