EVALUARE

1. Clasificati diferitele tipuri de evaluari a) in fct de obiectului supus evaluarii:  evaluari de intreprinderi in ansanblul lor  evaluari de bunuri si grupe de bunuri  evaluari de active intangibile  evaluari de active economice (orice entitate care functioneaza individual) b) in fct de metoda folosita :  evaluari patrimonial  evaluari bazate pe performante  evaluari combinate c) in fct de scop :  evaluari contabile (la fuziuni sau divizari; la aporturi gratuite sau donatii;in cazul necesitatii prezentarii activelor la valoarea justa)  evaluari administratice : ptr determinarea masei impozabile sau solicitate printr-un act normativ  evaluari economice si financiare – vizeaza evaluarea intreprinderii in ansamblul ei d) in fct de beneficiarul evaluarii – evaluari ptr creditori , asigurari, mostenitori 2. Care sunt paşii in determinarea activului net corectat al unei intreprinderi ?  Separarea tuturor bunurilor evidentiate in bilantul contabil in bunuri necesare exploatării si bunuri in afara bilantului (necesare întreprinderii)  Reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale de active necesare exploatării;  Calculul matematic al activului net corectat. 3. Care sunt componentele fundamentale ale oricarei evaluari de intreprindere? Activul net corectat ; capacitatea beneficiara ; rata de actualizare de capitalizare 4. Care sunt metodele de calcul ale activului net corijat al unei intreprinderi? Met substractiva ANC = total activ reevaluat corijat – total datorii Met. aditiva ANC = K. Propriu +/- diferente din corectii aduse bilantului (dif din reevaluari)

1

 Daca factorul timp se ia in calcul din directia viitor –prezent . Ccî = costul capitalului împrumutat. deoarece ţine seama de condiţiile concrete ale întreprinderii expertizate. la o anumita data. suma cheltuita azi „X” are ca echivalent in viitor. Ce sunt tehnicile de actualizare ? Rata de actualizare este un element al pieţei financiare introdus in calculul parametrilor economici si al indicatorilor financiari. Metode de determinare Rata egală cu dobânda la împrumutul de stat Rata egală cu dobânda practicată de banca centrală Rata egală cu media dobânzilor practicate de băncile comerciale. Potrivit acestei metode. Rata egală cu costul capitalului întreprinderii de evaluat este cea mai recomandată metodă. Ccp + Ccî = masa capitalurilor folosite de întreprindere (se determină pe baza studiului bilanţurilor funcţionale ale întreprinderii pe o perioadă de 2-3 ani) 6.viitor .  Daca factorul timp se ia in calcul din direcţia trecut – prezent .trecut se aplica tehnica de actualizare numita si regula de actualizare suma „y” prevazuta a fi chetuita in viitor peste „n” ani are in prezent valoarea „x” daca suma y o aplificam cu factorul de ac tualizare 1/(1+i)n 2 . mai ales în condiţii de instabilitate si incertitudini în macroeconomia ţării. în care: Ccp = costul capitalului propriu. peste „n” ani. se aplica regula capitalizării sau tehnica de capitalizare numita si de fructificare. Rata egală cu media tuturor dobânzilor practicate pe piaţa financiară (primele trei de mai sus). o suma „y” daca suma X o amplificam cu factorul de capitalizare (1+i)n . Ce este si cum se determina rata de actualizare (de fructificare sau de actualizare)? Rata de actualizare este rata de rentabilitate utilizata pentru determinarea valorii actualizate. costul mediu ponderat al capitalului unei întreprinderi (CMPC) se obţine pe baza următoarei relaţii: CMPC=Ccp * [Ccp / (Ccp+Cci)] + Cci * [Cci / (Ccp+Cci)]. a unui varsamant unic sau a unei serii de vărsăminte de încasat sau de plătit ulterior. Este un element al pieţei financiare introdus in calculul parametrilor economici si al indicatorilor financiari.EVALUARE 5.

a rentabilitatii constituie un pct de plecare ptr evaluare iar ceea ce are semnificatie sunt rezultatele viitoare in ceea ce priveste rentabilitatea. in viitorul apropiat. Ce este valoarea patrimoniala a unei intreprinderi? Prezentati cateva metode de determinare Valoarea patrimoniala reprezinta valoarea obtinuta pornindu-se de la patrimoniul intreprinderii prezentat in situatiile financiare fara a tine seama de potentialul economic al intreprinderii Valoarile patrimoniale care se pot determina sunt : a) valoarea contabila sau activ net contabil (total active – total datorii) . Rr= rata de risc. in condiţii de motivare si de gestiune considerate normale. Capacitatea beneficiara se poate exprima prin următ orii indicatori: . b) ANC = active totale reevalute corijate – datorii totale. c) VSB (val substantiala bruta) .profitul net se foloseste in evaluari prin metode bazate pe capitalizarea veniturilor. Cifrele contabile sub aspectul performantei. 8.dividend folosit in evaluari bazate pe randamentul capitalului. . .prin flux de trezorerie sau cash-flow folosit in evaluarile bazate pe actualizarea fluxurilor degajate de întreprindere. daca nu a avut loc nici o schimbare semnificativa. Ce este actualizarea? Actualizarea este instrumentul prin care se asigura comparabilitatea unor indicatori si parametri economici ce se realizeaza in perioade diferite de timp. Cum se determina costul capitalului propriu al unei întreprinderi Costul Kpr = Rn+(Rr-Rn)*p Rn = rata neutra. p= coeficient de dispunere pe pta a actiunilor intreprinderii 9. . identice cu cele din ultimii ani.profit brut (diagnosticul financiar-contabil). Meth bazate pe performanta si meth combinate 10. 3 . Ce este capacitatea beneficiara a intreprinderii si ce semnificatie are in evaluarea intreprinderii? CB înseamnă aptitudinea unei întreprinderi de a genera un beneficiu dat.active totale reevalute corijate(in ipoteza continuarii activitatii) + bunuri fol de soc fara a fi proprietatea acestora – bunuri care sunt proprietaea soc dar nu sunt fol de aceasta Metodele de determinare pot fi : meth patrimoniale.EVALUARE 7.

4 . cert. 14. b) examinarea previziunilor pe cel putin 3 ani in viitor c) calculul matematic al capacitatii beneficiare 12. 13. sa fie considerat reproductibil in viitor. Cum se determina si ce semnificatie au fluxurile de trezorerie in evaluarea unei intreprinderi? Fluxurile de trezorerie (cash-flow) = fluxul de trezorerie disponibil pe care il degaja un activ sau o societate. . . injectii de capital pentru modernizarea echipamentelor si tehnologiilor.ca medie a profiturilor nete anuale previzionate.ca medie a profiturilor neteanuale din diferite perioade trecute si viitoare. stabil. pentru reinnoirea produselor.ca medie a profiturilor nete anuale corectate din perioadele trecute. formarea de noi societati comerciale. asocierea. Astfel de schimbari constau in masuri de restructurare cum ar fi: divizarea.EVALUARE 11. etc. . Ce intelegeti prin perioada de referinta a unei intreprinderi in evaluarea acesteia pe baza performantelor financiare? Perioada de referinta corespunde perioadei de prognoza a intreprinderii. In determinarea sa se porneste de la capacitatea beneficiara (expr in Pr net) la care se adauga amortizarile si provizioanele din care se scad investitiile necesare ptr mentinerea potentialului actual al societatii si se scade variatia fondului de rulment.ca medie a profiturilor nete din intreaga perioada. adica sa provoace asemenea schimbari in viata intreprinderii incat sa-I permita sa-si reia ciclul vietii. Din punctul de vedere al investitorului perioada de prognoza corespunde cu termenul de recuperare al investitiei. respective perioada la sfarsitul careia proprietarii ar trebui sa-si modifice atitudinea fata de afacerea sa. Care sunt pasii( etapele) pentru determinarea capacitatii beneficiare a unei intreprinderi? a) studiul rezultatelor trecute pe cel putin 3 ani si care are ca scop determinarea unui profit ce indeplineste imultan 4 cond : sa fie real. Care sunt variantele teoretice de calcul matematic al capacitatii beneficiare a unei intreprinderi? capacitatea beneficiara se poate calcula in una din urmatoarele variante: .

softuri. numita si rata neutra Ea poate fi detreminata pornind de la dobanda obligatiilro sau titlurilor de stat. 16.marci. in functie de tehnicile aplicate: . prin capitalizarea dividendelor procurate de acestea. Determinarea valorii reziduale ce urmează a fi adăugata la cash-flow-ul din ultimul an 4. Vg=(ANC + CB / i) / 2 . Cum se evalueaza actiunile detinute de întreprindere la capitalul altor intreprinderi? Actiunile detinute de intreprindere in capitalul altor societati se evalueaza astfel: . Ce sunt metodele combinate de evaluare si in cate grupe se clasifica? Metodele combinate de evaluare pp luarea in considerare sub o forma sau alta de exprimare atat a elementelor de patrimoniu cat si a elementelor de performanta a intreprinderii Metodele de eval combinate pot fi grupate in doua categorii.tehnici bazate pe asocierea la valorea patrimoniala a unui element intangibil.tehnici bazate pe ponderea intre o valoare patrimoniala si una prin rentabilitate.pachet majoritar se poate aplica aceeasi metoda sau se procedeaza la evaluarea globala a societatii in care s-a investit si pe aceasta baza se determina valoarea unui titlu respective a pachetului. dar compatibila cu orizontul de prognoza a întreprinderii 3. 2. 17. Determinarea ratei de actualizare. cheltuieli de constituire. respective.pachet minoritar. 5 . Proiectarea fluxului de lichiditati nete pe o perioada mai lunga. Care sunt cele patru etape in evaluarea întreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate? 1. fondul commercial. cu ajutorul careia este posibila readucerea fluxurilor nete viitoare si a valorii reziduale in valori actuale. brevete. Calculul fluxului de lichiditati nete istorice pe minim trei ani anteriori folosind sinteza diagnosticelor. . Elementele intangibile sunt imobilizarile necorporale.EVALUARE 15. de cercetare dezvoltare. Ce sunt elementele intangibile ale unei intreprinderi si care sunt acestea? Reprezinta acele elemente care nu pot fi percepute prin atingere. etc. Vg= ANC+GW 18. licente.

Cum se evaluaeaza obligatiile din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Se evalueaza la valoarea scriptica iar cele in valuta se actualizeaza. la preturile zilei sau la media preturilor de aprovizionare din cea mai recenta perioada. influenteaza valoarea întreprinderii astfel: . 20.. Cum se evalueaza stocurile din cadrul unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? Stocurile se evalueaza dupa separarea celor fara miscare sau cu miscare lenta. cele in valuta se actualizeaza la raportul de schimb al monedei nationale din ultimazi a lunii anterioare 22. Cum se evaluaeaza disponibilitatile din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Disponibilităţile din bilanţ se evaluează la val scriptica.influenţează rata de actualizare prin riscul deprecierii monedei naţionale . la valoarea scriptica. acestea nefiind active fictive. determinat de expertiza tehnica. Cum se evaluaeaza creantele din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Creantele se evalueaza dupa inlaturarea din calcul a creantelor incerte. mai putin beneficiile si eventualele cheltuieli de desfacere cuprinse in acestea. cheltuielile in avans pot fi asimilate unui cont de creante.EVALUARE 19. corectate cu gradul de inaintare in realizarea fizica a produsului. Cum influenteaza raportul de schimb al monedei nationale valoarea unei intreprinderi? Raportul de schimb al monedei nationale. Stocurile de productie in curs se evalueaza la nivelul costurilor efective. 21. 23. 24.Influenţează bilanţul economic prin evaluarea elementelor monetare la cursul de schimb de la data efectuării evaluării 6 . Stocurile de produse finite se evalueaza la nivelul preturilor de vanzare. Cum se evalueaza imobilizarile necorporale din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Imobilizarile necorporale nu se iau in caculul valorii ANC ele sunt considerate non-valori cu exceptia chelt de cercetare dezv. care se materializeaza intr-un prototip sau produs. cele in valuta se actualizeaza la raportul de schimb BNR al monedei nationale din din ultima zi a lunii anterioare.

asemenea si politicile de amortizare. 28. o baza de evaluare sau alta a elementelor din situaţiile financiare.Gama de valori.Prezentarea intreprinderii numele . respective duratele de viata stabilite sau metodele de amortizare. Cum influenţează modificarea preturilor valoarea unei întreprinderii? Modificarea preturilor influenţează valoarea inteprinderii astfel: . valoarea actiunilor. pol deevaluare a stocurilor Este evident ca politicile contabile influenţează valoarea întreprinderii întrucât acesta poate opta pentru o metoda sau alta.Concluziile si opiniile evaluatorului 26. 8. Rezumatul principalelor concluzii si recomandări 2. a metodelor si informatiilor care stau la baza raportului 1. de amortizare . Cum explicati relatia dintre politicile contabile si valoarea inteprinderii? Politicile contabile sunt : pol de reevaluare a activelor. Care este rolul bilantului economic in evaluarea unei intreprinderi. Bilanţul economic este bilant teoretic si reprezinta un instrument de lucru utilizat in evaluare deoarece reflecta valoarea economica obtinuta ca urmare a diagnosticului de evaluare.EVALUARE 25. Prezentarea evaluatorilor si a mandatului primit 4. astfel meto da lifo in cazul stocurilor va conduce la o valoare a stocurilor mai mare in bilant si un rezultat mai mic pe când metoda fifo va avea un efect invers.Metode de evaluare aplicate – patrimoniale. Ce intelegeti prin valoare patrimoniala a unei întreprinderii? Valoarea patrimoniala sau valoarea propriu zisa.bilanţul economic este influenţat prin evaluarea activelor la valori juste.ipoteze de evaluare. de piaţa care ţin seama de preturile pieţei 27.Diagnosticul de evaluare si analiza fundamentala 5. asupra bazelor de evaluare folosite. codul SIRUES 3.rata de actualizare este influenţata cu riscul de proiecţie sau de pret. adresa. Care este structura standard a unui raport de evaluare a intreprinderii? Raportul trebuie sa ofere o imagine clara asupra opiniilor exprimate de evaluator. . 7 . pol. combinate 7. este activul net corijat obţinut ca diferenţa intre activul bilanţului economic si datoriile înscrise in acest bilanţ. alte lucrari de expertiza 6. De exemplu capitalizarea costurilor îndatorării la un moment dat determina active mai mari decât daca dobânda va fi trecuta direct in cheltuiala perioadei. prin rentabilitate. 29. forma juridica. Bazele lucrarii de evaluare . factori de risc.

Relaţia cu valoarea întreprinderii este direct proporţionala. mai ales cele industriale specifice.caracterul strict static: nu au în vedere strategia întreprinderii. Care este definitia goodwill-ului? Goodwill – este excedentul de valoare globala a întreprinderii in raport cu suma valorilor diferitelor active care il compun.societatea sa realizeze un nivel satisfacator de investitii. .caracterul neoperativ: timpul relativ mare necesar reali zării unei evaluări patrimoniale viabile. . 8 . Ptr ca aceastea metoda sa fie semnificatica ar trebui sa se indeplineasca cumulativ 4 cond : . deci partea „invizibilă" nu este luată în calcul. deci. Valorile patrimoniale sunt. Cum influenţează riscul de tara valoarea unei întreprinderii? – invers proportional 31. riscurile de eroare sunt importante.caracterul incomplet: elementele necorporale. de regulă.prima de risc ptr societate sa fie mica. adica suma trezoreriei ce se va degaja la vanzarea lor. datorită unor limite: . se obţine prin capitalizarea profitului obţinut de întreprindere peste pragul de rentabilitate. . este valoarea venala.sa existe posibilitatea masurarii cu certitudine a pragului de rentabilitate obtinut prin investirea unei sume echivalente cu activul net reevaluat pe pta financiara 33. care se stabileste pentru activele considerate in afara exploatarii. evitate ca valori exclusive de tranzacţie. asocieri etc.EVALUARE 30. .caracterul complex: uneori este dificil să ai o idee precisă asupra valorii unor bunuri din activul întreprinderii. Partea din valoarea globala a unei întreprinderi care are ca sursa buna gestionare si exploatarea elementelor intangibile de care dispune acea întreprindere. . Care este tratamentul activelor considerate in afara exploatarii in evaluarea unei intreprinderi? Val.evaluarea elem de activ sa se faca pe baza unor comparatii de pta . Care sunt limitele valorilor patrimoniale? Valorile patrimoniale sunt frecvent folosite pentru analize comparative şi pentru stabilirea parităţii în caz de fuziune -absorbţie. 32.

activelor si întreprinderilor. .stabilirea valorii de piaţa. 38. Definiţi valoarea de piaţa Valoarea de piaţa reprezintă suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la data evaluării intre un cumparator decis si un vanzator hotarat intr-o tranzacţie cu pret determinat obiectiv dupa o activitate de marketing adecvat .EVALUARE 34.calculul paritatii de schimb in cazul fuziunilor sau divizarilor. in cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. Care este rolul diagnosticului in evaluarea intreprinderii.poate explica diferentele dintre valorile determinate de evaluatori diferiti Diagnosticul de evaluare se realizeaza pe principalele functii ale intreprinderii . Necesitatea evaluării unei întreprinderi apare când in viata întreprinderii au loc . D. prudent si fara constrângeri 37. Tehnic tehnologic si de exploatare. . Valoarea actuala = valoare de utilitate 9 . partaje).modificări in numărul si componenta acţionarilor sau asociaţilor. .modificări in mărimea si structura capitalului social. falimente. D comercial. D financiar contabil. . Explicaţi necesitatea evaluării economice si financiare Procesul de evaluare economica are drept obiectiv . Juridic. Definiţi valoarea justa Valoarea justa reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parţi aflate in cunoştinţa de cauza.permite identificarea factorilor de risc a intreprinderii si stabileste ipoteze de evaluare . 35.a valorii de circulaţie a bunurilor. care urmează a fi generate de derularea normala a activităţii întreprinderii. . D. in care partile au actionat in cunoştinţa de cauza.ptr determinarea cursului de introducere la bursa .el constituie un instrument de orientare a operatorilor economici in spaţiul economic al tarii.permite alegerea metodei de evaluare .cu ocazia privatizării 36.actiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni. Rol : .resurselor umane. Definiţi valoarea actuala a unui bun Valoarea actuala a unui bun este valoarea actualizata a viitoarelor intrări nete de numerar. . D.

De ce este obligatorie evaluarea in cazul privatizării unei intreprinderi? Dpdv patrimonialpatrimoniul societatii exte exprimat in val istorice.EVALUARE 39.pachetul este minoritar. trebuie observata si analizata necesitatea unei eventuale restructurari. 42. . identice cu cele din ultimii ani. Definiţi capacitatea beneficiara a unei întreprinderi si prezentaţi formele de exprimare a acesteia. Definiti valoarea de origine Valoarea de origine. . reevaluarea fiind necesara pentru stabilirea valorii de piata a bunurilor Dpdv al rentabilitatii. Definiti valoarea de utilizare = valoare de inlocuire Valoarea de utilizare reprezinta totalitatea costurilor necesare pentru dobândirea unui bun susceptibil a fi folosit in acelaşi scop. in conditii de motivare si de gestiune considerate normale. in aceleaşi condiţii de utilizare. 41. prin capitalizarea dividendelor procurate de acestea.pachetul este majoritar se poate aplica aceeaşi metoda sau se procedează la evaluarea globala a societarii in care s-a investit si pe aceasta baza se determina valoarea unui titlu respective a pachetului. cunoscuta si sub numele de valoare istorica sau de achiziţie reprezintă totalitatea costurilor necesare pentru achiziţionarea si punerea bunului sau activului in stare de utilizare sau de folosire. Daţi exemple privind corelaţiile care pot fi aplicate activelor curente in vederea determinării activului net contabil corectat? Acţiunile deţinute de întreprindere in capitalul altor societatea se evaluează astfel: . in viitorul apropiat. Capacitatea beneficiara inseamna atitudinea unei intreprinderi de a genera un beneficiu dat. daca nici-o schimbare semnificativa nu a avut loc = randamentul totalitatii capitalurilor care finanteaza intreprinderea 43. 40. avand aceeaşi durata prezumata de folosinta si posedand aceleasi performante ca si bunul supus reevaluării. 10 .performantele obtinute de societate nu pot fi considerate reproductive in viitor Cu ocazia evaluarii pentru privatizare.

CORECTII ANC 100000 10000 55000 +80.000 IMPR BANC.000 CLADIRI 200.000.000 CASA – 10.000 CORECTII ANC -15000 0 200000 250000 300000 10000 150000 P K SOCIAL – 100.000.000. 200. chelt de infiintare 15.000 PROFIT . capital social rezerve 10. creditori 100.000 – 760000 = 150000 11 .000 -15000 -15000 Met aditiva ANC = Kpr + / . furnizori 400.000.000 -15000 910000 -80.000. imprumuturi bancare t.l.000 REZERVE – 10.000. Determ ANC al unei intreprinderi prin ambele cunoscand urm. A CH DE INFIINTARE-15. ( in lei): 200.000. profit 55.000 480000 200000 800000 0 -15000 910000 TOTAL 925.000 FURNIZORI – 400. Elemente din bilantul economic al acesteia casa 10.000 STOCURI – 300.55.000 ECHPAMENTE – 250.0000.000 BANCA – 150.000. 80.000.EVALUARE 44.Dif din corectii Kpr = Ksoc + rezerve + profit – 165000 Dif din corectii – 15000 ANC = 165000-15000 = 150000 Met substractiva ANC = total active – total datorii = 910. venituri anticipate 80.000.000. cladiri echipamente 250.000 DIFERENTE DIN CRECTII TOTAL 925000 metode. stocuri 300. TL – 200.banca 150.000 CREDITORI – 80000 V ANTICIPATE – 80.000.

fin) / Dat.Xn = ratele folosite in calcul si a. Determinati rata de capitalizare a unei intreprinderi cunoscand urmatoarele informatii: riscurile intreprinderii = 19%.punct de plecare în dimensionarea goodwill-ului.ANC x i.EVALUARE 45. datorii financiare (30% din sursele de finantare) = 4. Prezentaţi semnificaţia superprofitului .2 = 22% Cd = (1000-600) / 4000 = 10% Cci = 10% * 84% = 8. rata de = 4% .. coeficientul primei de risc = 1.coeficienţi de ponderare Scorul Z calculat la nivelul unei intreprinderi indica gradul de vulnerabilitate al acesteia. Premisele utilize ac met este existenta supraprofitului pe obt unui good will. + n*Xn Unde XI ..financiare Ccp = 4%+ (19%-4%) * 1.b.4% * 30% = 17. cota de impozit pe profit = 16% CMPC = Ccp * Ccp / (Ccp + Cci) + Cci * Cci / (Ccp + Cci) Ccp = Rn + (Rr-Rn) * k Cci = Cd (1-16%) Cd (Ch.fin – V.n . Baza tuturor metodelor de evaluare a goodwill este noţiunea de rentabilitate a activelor investite. inca inainte ca situaţia sa devină compromisa. in caz contrar avem de-a face cu un badwill. Sp = CB . Superprofitul este diferenţa dintre capacitatea beneficiara a întreprinderi i (profitul întreprinderii) si profitul care ar fi generat de investirea pe piaţa financiara a unui capital echivalent cu valoarea ANC. Z= Se obţine prin modelul Gordon Modelul Z Construit pe baza metodei scorurilor are ca obiectiv punerea la dispoziţia evaluatorilor a unor metode predictive pentru evaluarea riscurilor de faliment pe baza metodei statistice..2 .rata neutra de capitalizare Influenţează valoarea întreprinderii in sensul creşterii. cheltuieli financiare= 1.4% CMPC = 22% * 70% + 8.92% Prezentaţi Modelul „Z"de evaluare a riscului de faliment al firmei.000 . i . Prezentaţi semnificaţia badwill-ului aferent unei întreprinderi.. 12 . venituri financiare = 600 . Modelul Z are forma: Z = a*Xl+b*X2 + . Modelul Z reprezintă o funcţie construita pe baza unui număr mai mare de indicatori pentru care a fost necesara observarea in timp a mai multor întreprinderi.000 ....

51. 47. influenţeze in sensul unei valori mai mari a activelor si a întreprinderii . situaţia patrimoniului. cu tertii sau cu salariatii. in cadrul unei tranzacţii in care preţul este determinat obiectiv. Mijloc de realizare : . Explicati relatia dintre riscuri si rata de actualizare – direct proportionala 48. Explicati relatia dintre riscuri si valoarea intreprinderii – invers proportionala 49. Explicati influenta politicilor de amortizare asupra valorii inteprinderii Politica de amortizare influenţează valoarea întreprinderii astfel: . Reprezinta calitatea conventionala stabilita de un evaluator. a averii acumulate de firma de la înfiinţare pana in prezent si rezultatele financiare obţinute in ultima perioada pentru care s-a incheiat. Se regaseste in mintea evaluatorului si pe hartie. intre parţi aflate in cunoştinţa de cauza.metodele de amortizare de asemenea influenţează. Reprezinta baza de nogociere a pretului 52.stabilirea unor durate de viata mai lungi decat cele normale.EVALUARE 46.date si informatii obtinute din interferenta cu celelalte diagnostice 13 . valoare acesteia fiind mai mica decât daca ar fi utilizat metoda liniara.date si informatii obtinute din afara societatii .date si informatii din interiorul societatii prevazute intr-o lista anexa la contract . Valoarea constituie punctul de echilibru in care vânzătorul accepta sa vanda si comparatorul sa cumpere. Explicaţi rolul bilanţului contabil in evaluarea unui active sau unei intreprinderi Bilanţul contabil reprezinta pct de pornire in orice evaluare deoarece el reflecta valoarea fondurilor proprii. de exemplu daca in anul in care se face evaluarea mijloacele fixe achiziţionate in acest an sunt amortizate accelerat influenţează întreprinderea. Este unic. Explicaţi diferenţele dintre preţ si valoare Preţul este suma de bani ce se poate obţine din vânzarea unui bun de bunăvoie.stabilirea unor durate de viata mai scurte decât cele normale influenţează in sensul micşorării valorii întreprinderii . Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului juridic Obiectiv-aprecierea situatie juridice a societatii in raport cu proprietarii. Explicati relatia dintre rata de actualizare si valoarea intreprinderii – invers propor 50.

date si informatii obtinute din afara societatii .date si informatii obtinute din afara societatii .punerea in lucru a principalelor metode si principii contabile pe care le aplica societatea 14 . tehnologic si de exploatare Obiectiv .stabilirea măsurii in care mijloacele de producţie materiale răspund nevoilor actuale sau viitoare ale întreprinderii sau ale potenţialului cumparator. Obiectivele si mijloacele de realizare ale diagnosticului financiar contabil Obiectiv – utilizarea eficienta a resurselor financiare ale actionarilor si creditorilor. substractiva consta in deducerea din totalul activului reevaluat corectat (val. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului comercial Obiectiv . In ce consta metoda substractiva de calcul al ANC? .Metoda DCF consta in însumarea fluxurilor de disponibilitati care raman in fiecare an in unitate. Obiectivul si mijl de realizare ale diagnosticului tehnic. Mijloc de realizare : .EVALUARE 53. pana in anul N când se apreciază ca proprietarul ar trebui sa-si modifice modul de abordare a afacerii sale.punerea in lucru a chestionarului comercial 57.date si informatii din interiorul societatii prevazute intr-o lista anexa la contract .date si informatii din interiorul societatii prevazute intr-o lista anexa la contract .Met.date si informatii obtinute din interferenta cu celelalte diagnostice . Mijloc de realizare : . tenologic si de exploatare 58.date si informatii obtinute din interferenta cu celelalte diagnostice . (adaugarea la k propriu a tuturor val contabile sau val ec) 55.determinarea locului ocupat pe piaţa de întreprindere in prezent si in viitor.date si informatii obtinute din afara societatii . Mijloc de realizare : . 56.punerea in lucru a chestionarului tehnic. matematica) a tuturor datoriilor actualizate. In ce consta metoda aditiva de calcul al ANC? -Met aditiva consta in corectarea capitalurilor proprii din bilanţul contabil cu nfluentele din reevaluarea elementelor patrimoniale.date si informatii din interiorul societatii prevazute intr-o lista anexa la contract . 54.date si informatii obtinute din interferenta cu celelalte diagnostice . In anul N se stabileşte valoarea reziduala a activului sau a întreprinderii . In ce consta metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate? .

punerea in lucru a chestionarului de diagnostic si a descrierii profilului cadrelor din intreprindere 60. Atunci când firma nu utilizează credite. Mod de determinare : = se detrmina costul Kpr al intreprinderii = se determina ponderea Kpr in masa K folosit de intreprindere = se determina costul K imprumutat =se detrmina ponderea K imprumutat in masa K folosit de intreprindere Formula de calcul a costului capitalului mediu ponderat al capitalului este: CMPC = CKpr*Kpr/v+CD* (1-Ci) .date si informatii obtinute din afara societatii . management si resurse umane Obiectivul îl reprezintă analiza structurii umane si a capacitaţii personalului de a contribui la realizarea activităţii întreprinderii. rata de actualizare va fi egala cu costul capitalurilor proprii. Mijloc de realizare : . Prezentati trei metode de determinare a ratei de actualizare Rata de actualizare = dobanda la imprumutul destat (rata de baza sau neutra) = dobanda practicata de banca centrala + prima de risc = costul capitalurilor intreprinderii de evaluare 61. Precizati si explicati modul de determinare a costului capitalului unei întreprinderi Pe baza bilantului functional se determina masa K folosit de intreprindere si structura acestora.date si informatii obtinute din interferenta cu celelalte diagnostice .date si informatii din interiorul societatii prevazute intr-o lista anexa la contract . Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului de organizare.EVALUARE 59. Rata de actualizare poate reflecta costul mediu ponderat al capitalului întreprinderii. unde: CMPC = costul mediu ponderat al capitalului CKpr = costul capitalului propriu Kpr = capitalul propriu V = valoarea de piata a intreprinderii (capital la dispozitia furnizorilor de capital) CD = credite Ci = cota de impozit pe profit 15 .

in pasiv fct de finantare din surse proprii sau atrase Studierea bilantului functional duce la determinarea masei capitalului folosit de intreprindere si structura acestora in vederea determinarii ratei de actualizare (kapitalizare) 2. Bilanţul este instrumentul de analiza. d )a patra categorie se refera la stocuri – se verifica daca sistemul de evaluare a fost constant pe întreaga perioada. cele in valuta se actualizează la raportul de schimb al monedei naţionale din ziua respectiva. realitatea si jocul stocurilor de la început si sfârşit de perioada. mai puţin beneficiile si eventualele cheltuieli de desfacere cuprinse in acestea. 6. Creanţele se evaluează după înlăturarea din calcul a creanţelor incerte. a principalelor functii ale întreprinderii: .in activ funcţiile de investiţii. referinţa constituindo fie legea fiscala fie standardele profesionale emise de experţii tehnici. g) alte corecţii care pot rezulta din diagnostic 63. Stocurile de producţie in curs se evaluează la nivelul costurilor efective. Stocurile de produse finite se evaluează la nivelul preturilor de vânzare. la preturile zilei sau la media preturilor de aprovizionare din cea mai recenta perioada. pe baza posturilor din bilant. 3. Rolul bilantului functional in diagnosticul de evaluare. Prezentati si explicati 4 corectii ce pot fi aduse rezultatelor din bilant pentru determinarea capacitatii beneficiare: a )legate de amortismente si dif alte deprecieri – se înlătura orice exces de amortizare si se adăuga orice insuficienta de amortizare. Disponibilităţile din bilanţ se evaluează la valoare scriptica. 16 . b ) se refera la salarii si asimilate salariilor –se inlatura costurile in exces cu salariile si se adauga insuficientele de salarizare referinţa constituind-o standardele si studiile efectuate de experţi in munca si protecţia sociala. de exploatare si de trezorerie si . cele in valuta se actualizează la raportul de schimb al monedei naţionale din ultima zi a lunii anterioare. 4. e ) e refera la profituri si pierderi excepţionale – se reţin numai acele profituri care provin din operaţiuni obişnuite. anomaliile trebuind reintegrate sau deduse d in rezultatul contabil. corectate cu gradul de înaintare in realizarea fizica a produsului. determinat de expertiza tehnica. 5. la valoarea scriptica. Stocurile se evaluează după separarea celor fara mişcare sau cu mişcare lenta. f )corectarea profitului obţinut din diferenţe de curs valutar. cere se reproduc in mod sistematic in viitor.EVALUARE 62. c ) corecţii legate de sinergiile descoperite in cadrul diagnosticului de evaluare ale caror rezultate sunt superioare celor reiesite din insumarea algebrica a rezuultatelor individuale.

rezultat reportat 5. chelt de constituire 2. substanţiala bruta este egala cu activul reevaluat plus valoarea bunurilor folosite de întreprindere fara a fi proprietara acestora (luate cu chirie).reserve 3. Prezentati 3 momente din viata întreprinderii in care este obligatorie reevaluarea modificări in mărimea si structura capitalului social .000. deşi sunt înregistrate in patrimonial întreprinderii.000 67.000.000 (capital social) + 3. chelt de cercetare 10. Valoarea substantiala bruta cum se calculeaza?Explicati semnificatia acesteia. capacitatea reflectata in active.modificări in numărul si componenta acţionarilor sau asociaţilor . ANC = 10. precum si rezultatele perioadei pentru care se întocmeşte.000 destinate crearii unui post pt inlocuirea altuia care va iesi de pe piata anul urmator. minus valoarea bunurilor care. 66. Ea semnifica valoarea bunurilor. partaje) 65.000 (cheltuieli de cercetare altele decat cele destinate crearii unui produs ce il va inlocui pe altul ce va iesi de pe piata)] = 10. Sa se determine activul net contabil corectat pe baza urmat formalitati( in lei): capital social 10.000. prezentând valoarea activului pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului. Bilanţul contabil este sursa de date ce se prelucrează pentru realizarea diagnosticului contabil si financiar. nu sunt folosite din diverse cauze (date cu chirie).EVALUARE 64.000. din care 4. 17 .actiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni.000 (rezultat reportat) – [2. ch in avans pt abonamente la reviste de specialitate: 1. falimente.000. de care dispune si le poate utiliza întreprinderea la un moment dat. potrivit legii.000 (cheltuieli de constituire) + 6.000 (rezerve) + 5. Rolul bilanţului in diagnosticul de evaluare Bilanţul contabil este documentul contabil de sinteza prin care se prezintă activul si pasivul unitatii patrimoniale. Val.000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful