Intrebari Si Raspunsuri - EVALUARE2012

EVALUARE

1. Clasificati diferitele tipuri de evaluari a) in fct de obiectului supus evaluarii:  evaluari de intreprinderi in ansanblul lor  evaluari de bunuri si grupe de bunuri  evaluari de active intangibile  evaluari de active economice (orice entitate care functioneaza individual) b) in fct de metoda folosita :  evaluari patrimonial  evaluari bazate pe performante  evaluari combinate c) in fct de scop :  evaluari contabile (la fuziuni sau divizari; la aporturi gratuite sau donatii;in cazul necesitatii prezentarii activelor la valoarea justa)  evaluari administratice : ptr determinarea masei impozabile sau solicitate printr-un act normativ  evaluari economice si financiare – vizeaza evaluarea intreprinderii in ansamblul ei d) in fct de beneficiarul evaluarii – evaluari ptr creditori , asigurari, mostenitori 2. Care sunt paşii in determinarea activului net corectat al unei intreprinderi ?  Separarea tuturor bunurilor evidentiate in bilantul contabil in bunuri necesare exploatării si bunuri in afara bilantului (necesare întreprinderii)  Reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale de active necesare exploatării;  Calculul matematic al activului net corectat. 3. Care sunt componentele fundamentale ale oricarei evaluari de intreprindere? Activul net corectat ; capacitatea beneficiara ; rata de actualizare de capitalizare 4. Care sunt metodele de calcul ale activului net corijat al unei intreprinderi? Met substractiva ANC = total activ reevaluat corijat – total datorii Met. aditiva ANC = K. Propriu +/- diferente din corectii aduse bilantului (dif din reevaluari)

1

Rata egală cu media tuturor dobânzilor practicate pe piaţa financiară (primele trei de mai sus). Rata egală cu costul capitalului întreprinderii de evaluat este cea mai recomandată metodă. suma cheltuita azi „X” are ca echivalent in viitor.  Daca factorul timp se ia in calcul din direcţia trecut – prezent . peste „n” ani. costul mediu ponderat al capitalului unei întreprinderi (CMPC) se obţine pe baza următoarei relaţii: CMPC=Ccp * [Ccp / (Ccp+Cci)] + Cci * [Cci / (Ccp+Cci)].  Daca factorul timp se ia in calcul din directia viitor –prezent . Ce este si cum se determina rata de actualizare (de fructificare sau de actualizare)? Rata de actualizare este rata de rentabilitate utilizata pentru determinarea valorii actualizate. în care: Ccp = costul capitalului propriu.trecut se aplica tehnica de actualizare numita si regula de actualizare suma „y” prevazuta a fi chetuita in viitor peste „n” ani are in prezent valoarea „x” daca suma y o aplificam cu factorul de ac tualizare 1/(1+i)n 2 . Ccp + Ccî = masa capitalurilor folosite de întreprindere (se determină pe baza studiului bilanţurilor funcţionale ale întreprinderii pe o perioadă de 2-3 ani) 6.EVALUARE 5. Ce sunt tehnicile de actualizare ? Rata de actualizare este un element al pieţei financiare introdus in calculul parametrilor economici si al indicatorilor financiari.viitor . deoarece ţine seama de condiţiile concrete ale întreprinderii expertizate. se aplica regula capitalizării sau tehnica de capitalizare numita si de fructificare. Potrivit acestei metode. Metode de determinare Rata egală cu dobânda la împrumutul de stat Rata egală cu dobânda practicată de banca centrală Rata egală cu media dobânzilor practicate de băncile comerciale. Este un element al pieţei financiare introdus in calculul parametrilor economici si al indicatorilor financiari. a unui varsamant unic sau a unei serii de vărsăminte de încasat sau de plătit ulterior. Ccî = costul capitalului împrumutat. o suma „y” daca suma X o amplificam cu factorul de capitalizare (1+i)n . la o anumita data. mai ales în condiţii de instabilitate si incertitudini în macroeconomia ţării.

identice cu cele din ultimii ani.dividend folosit in evaluari bazate pe randamentul capitalului. . daca nu a avut loc nici o schimbare semnificativa. in condiţii de motivare si de gestiune considerate normale. 3 . b) ANC = active totale reevalute corijate – datorii totale.active totale reevalute corijate(in ipoteza continuarii activitatii) + bunuri fol de soc fara a fi proprietatea acestora – bunuri care sunt proprietaea soc dar nu sunt fol de aceasta Metodele de determinare pot fi : meth patrimoniale. . Ce este actualizarea? Actualizarea este instrumentul prin care se asigura comparabilitatea unor indicatori si parametri economici ce se realizeaza in perioade diferite de timp. Ce este valoarea patrimoniala a unei intreprinderi? Prezentati cateva metode de determinare Valoarea patrimoniala reprezinta valoarea obtinuta pornindu-se de la patrimoniul intreprinderii prezentat in situatiile financiare fara a tine seama de potentialul economic al intreprinderii Valoarile patrimoniale care se pot determina sunt : a) valoarea contabila sau activ net contabil (total active – total datorii) . Ce este capacitatea beneficiara a intreprinderii si ce semnificatie are in evaluarea intreprinderii? CB înseamnă aptitudinea unei întreprinderi de a genera un beneficiu dat. p= coeficient de dispunere pe pta a actiunilor intreprinderii 9. in viitorul apropiat. c) VSB (val substantiala bruta) .profitul net se foloseste in evaluari prin metode bazate pe capitalizarea veniturilor. Capacitatea beneficiara se poate exprima prin următ orii indicatori: .EVALUARE 7. Cum se determina costul capitalului propriu al unei întreprinderi Costul Kpr = Rn+(Rr-Rn)*p Rn = rata neutra. 8.profit brut (diagnosticul financiar-contabil). Meth bazate pe performanta si meth combinate 10. Cifrele contabile sub aspectul performantei. a rentabilitatii constituie un pct de plecare ptr evaluare iar ceea ce are semnificatie sunt rezultatele viitoare in ceea ce priveste rentabilitatea. . Rr= rata de risc.prin flux de trezorerie sau cash-flow folosit in evaluarile bazate pe actualizarea fluxurilor degajate de întreprindere.

Din punctul de vedere al investitorului perioada de prognoza corespunde cu termenul de recuperare al investitiei.ca medie a profiturilor neteanuale din diferite perioade trecute si viitoare. Cum se determina si ce semnificatie au fluxurile de trezorerie in evaluarea unei intreprinderi? Fluxurile de trezorerie (cash-flow) = fluxul de trezorerie disponibil pe care il degaja un activ sau o societate. adica sa provoace asemenea schimbari in viata intreprinderii incat sa-I permita sa-si reia ciclul vietii. Ce intelegeti prin perioada de referinta a unei intreprinderi in evaluarea acesteia pe baza performantelor financiare? Perioada de referinta corespunde perioadei de prognoza a intreprinderii.ca medie a profiturilor nete anuale previzionate. In determinarea sa se porneste de la capacitatea beneficiara (expr in Pr net) la care se adauga amortizarile si provizioanele din care se scad investitiile necesare ptr mentinerea potentialului actual al societatii si se scade variatia fondului de rulment. Care sunt pasii( etapele) pentru determinarea capacitatii beneficiare a unei intreprinderi? a) studiul rezultatelor trecute pe cel putin 3 ani si care are ca scop determinarea unui profit ce indeplineste imultan 4 cond : sa fie real. pentru reinnoirea produselor. 13. b) examinarea previziunilor pe cel putin 3 ani in viitor c) calculul matematic al capacitatii beneficiare 12. etc. sa fie considerat reproductibil in viitor.ca medie a profiturilor nete anuale corectate din perioadele trecute. formarea de noi societati comerciale. Care sunt variantele teoretice de calcul matematic al capacitatii beneficiare a unei intreprinderi? capacitatea beneficiara se poate calcula in una din urmatoarele variante: . cert. respective perioada la sfarsitul careia proprietarii ar trebui sa-si modifice atitudinea fata de afacerea sa.ca medie a profiturilor nete din intreaga perioada. 4 .EVALUARE 11. . 14. . injectii de capital pentru modernizarea echipamentelor si tehnologiilor. Astfel de schimbari constau in masuri de restructurare cum ar fi: divizarea. . stabil. asocierea.

tehnici bazate pe asocierea la valorea patrimoniala a unui element intangibil. 16. prin capitalizarea dividendelor procurate de acestea. licente. . Care sunt cele patru etape in evaluarea întreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate? 1.marci. cheltuieli de constituire. Elementele intangibile sunt imobilizarile necorporale. Vg=(ANC + CB / i) / 2 . Cum se evalueaza actiunile detinute de întreprindere la capitalul altor intreprinderi? Actiunile detinute de intreprindere in capitalul altor societati se evalueaza astfel: . fondul commercial. softuri. brevete. Determinarea ratei de actualizare. Vg= ANC+GW 18. dar compatibila cu orizontul de prognoza a întreprinderii 3. Calculul fluxului de lichiditati nete istorice pe minim trei ani anteriori folosind sinteza diagnosticelor.pachet minoritar. numita si rata neutra Ea poate fi detreminata pornind de la dobanda obligatiilro sau titlurilor de stat.pachet majoritar se poate aplica aceeasi metoda sau se procedeaza la evaluarea globala a societatii in care s-a investit si pe aceasta baza se determina valoarea unui titlu respective a pachetului.tehnici bazate pe ponderea intre o valoare patrimoniala si una prin rentabilitate. respective. Determinarea valorii reziduale ce urmează a fi adăugata la cash-flow-ul din ultimul an 4. Ce sunt elementele intangibile ale unei intreprinderi si care sunt acestea? Reprezinta acele elemente care nu pot fi percepute prin atingere. 17. in functie de tehnicile aplicate: . etc. Proiectarea fluxului de lichiditati nete pe o perioada mai lunga. 5 . de cercetare dezvoltare.EVALUARE 15. 2. Ce sunt metodele combinate de evaluare si in cate grupe se clasifica? Metodele combinate de evaluare pp luarea in considerare sub o forma sau alta de exprimare atat a elementelor de patrimoniu cat si a elementelor de performanta a intreprinderii Metodele de eval combinate pot fi grupate in doua categorii. cu ajutorul careia este posibila readucerea fluxurilor nete viitoare si a valorii reziduale in valori actuale.

Cum se evaluaeaza obligatiile din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Se evalueaza la valoarea scriptica iar cele in valuta se actualizeaza. Cum se evaluaeaza creantele din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Creantele se evalueaza dupa inlaturarea din calcul a creantelor incerte. mai putin beneficiile si eventualele cheltuieli de desfacere cuprinse in acestea. la valoarea scriptica. Cum se evalueaza stocurile din cadrul unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? Stocurile se evalueaza dupa separarea celor fara miscare sau cu miscare lenta. cheltuielile in avans pot fi asimilate unui cont de creante. acestea nefiind active fictive.EVALUARE 19.influenţează rata de actualizare prin riscul deprecierii monedei naţionale . cele in valuta se actualizeaza la raportul de schimb al monedei nationale din ultimazi a lunii anterioare 22. care se materializeaza intr-un prototip sau produs. Stocurile de productie in curs se evalueaza la nivelul costurilor efective. 24. corectate cu gradul de inaintare in realizarea fizica a produsului. Cum se evaluaeaza disponibilitatile din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Disponibilităţile din bilanţ se evaluează la val scriptica. la preturile zilei sau la media preturilor de aprovizionare din cea mai recenta perioada. 21. 20. Cum influenteaza raportul de schimb al monedei nationale valoarea unei intreprinderi? Raportul de schimb al monedei nationale.Influenţează bilanţul economic prin evaluarea elementelor monetare la cursul de schimb de la data efectuării evaluării 6 . determinat de expertiza tehnica. influenteaza valoarea întreprinderii astfel: .. cele in valuta se actualizeaza la raportul de schimb BNR al monedei nationale din din ultima zi a lunii anterioare. Stocurile de produse finite se evalueaza la nivelul preturilor de vanzare. Cum se evalueaza imobilizarile necorporale din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Imobilizarile necorporale nu se iau in caculul valorii ANC ele sunt considerate non-valori cu exceptia chelt de cercetare dezv. 23.

codul SIRUES 3. respective duratele de viata stabilite sau metodele de amortizare. adresa.Gama de valori. combinate 7. valoarea actiunilor.Diagnosticul de evaluare si analiza fundamentala 5. a metodelor si informatiilor care stau la baza raportului 1. o baza de evaluare sau alta a elementelor din situaţiile financiare.Metode de evaluare aplicate – patrimoniale.bilanţul economic este influenţat prin evaluarea activelor la valori juste. prin rentabilitate. 7 . Rezumatul principalelor concluzii si recomandări 2. factori de risc.Concluziile si opiniile evaluatorului 26. Bilanţul economic este bilant teoretic si reprezinta un instrument de lucru utilizat in evaluare deoarece reflecta valoarea economica obtinuta ca urmare a diagnosticului de evaluare. de piaţa care ţin seama de preturile pieţei 27.EVALUARE 25. . asemenea si politicile de amortizare. de amortizare .ipoteze de evaluare. Care este rolul bilantului economic in evaluarea unei intreprinderi. Prezentarea evaluatorilor si a mandatului primit 4. 29. Cum influenţează modificarea preturilor valoarea unei întreprinderii? Modificarea preturilor influenţează valoarea inteprinderii astfel: . Bazele lucrarii de evaluare . 28.Prezentarea intreprinderii numele . astfel meto da lifo in cazul stocurilor va conduce la o valoare a stocurilor mai mare in bilant si un rezultat mai mic pe când metoda fifo va avea un efect invers. alte lucrari de expertiza 6. Ce intelegeti prin valoare patrimoniala a unei întreprinderii? Valoarea patrimoniala sau valoarea propriu zisa. 8. De exemplu capitalizarea costurilor îndatorării la un moment dat determina active mai mari decât daca dobânda va fi trecuta direct in cheltuiala perioadei.rata de actualizare este influenţata cu riscul de proiecţie sau de pret. forma juridica. este activul net corijat obţinut ca diferenţa intre activul bilanţului economic si datoriile înscrise in acest bilanţ. pol. Cum explicati relatia dintre politicile contabile si valoarea inteprinderii? Politicile contabile sunt : pol de reevaluare a activelor. pol deevaluare a stocurilor Este evident ca politicile contabile influenţează valoarea întreprinderii întrucât acesta poate opta pentru o metoda sau alta. Care este structura standard a unui raport de evaluare a intreprinderii? Raportul trebuie sa ofere o imagine clara asupra opiniilor exprimate de evaluator. asupra bazelor de evaluare folosite.

deci. deci partea „invizibilă" nu este luată în calcul. adica suma trezoreriei ce se va degaja la vanzarea lor.societatea sa realizeze un nivel satisfacator de investitii. 32. Valorile patrimoniale sunt.sa existe posibilitatea masurarii cu certitudine a pragului de rentabilitate obtinut prin investirea unei sume echivalente cu activul net reevaluat pe pta financiara 33. . evitate ca valori exclusive de tranzacţie. asocieri etc. este valoarea venala.caracterul complex: uneori este dificil să ai o idee precisă asupra valorii unor bunuri din activul întreprinderii. Cum influenţează riscul de tara valoarea unei întreprinderii? – invers proportional 31. riscurile de eroare sunt importante. Relaţia cu valoarea întreprinderii este direct proporţionala. . Partea din valoarea globala a unei întreprinderi care are ca sursa buna gestionare si exploatarea elementelor intangibile de care dispune acea întreprindere. Care este definitia goodwill-ului? Goodwill – este excedentul de valoare globala a întreprinderii in raport cu suma valorilor diferitelor active care il compun. de regulă. Care este tratamentul activelor considerate in afara exploatarii in evaluarea unei intreprinderi? Val.caracterul strict static: nu au în vedere strategia întreprinderii. Ptr ca aceastea metoda sa fie semnificatica ar trebui sa se indeplineasca cumulativ 4 cond : .EVALUARE 30.caracterul incomplet: elementele necorporale. .prima de risc ptr societate sa fie mica.caracterul neoperativ: timpul relativ mare necesar reali zării unei evaluări patrimoniale viabile. . mai ales cele industriale specifice. datorită unor limite: . Care sunt limitele valorilor patrimoniale? Valorile patrimoniale sunt frecvent folosite pentru analize comparative şi pentru stabilirea parităţii în caz de fuziune -absorbţie. care se stabileste pentru activele considerate in afara exploatarii. 8 .evaluarea elem de activ sa se faca pe baza unor comparatii de pta . . se obţine prin capitalizarea profitului obţinut de întreprindere peste pragul de rentabilitate.

.poate explica diferentele dintre valorile determinate de evaluatori diferiti Diagnosticul de evaluare se realizeaza pe principalele functii ale intreprinderii . Valoarea actuala = valoare de utilitate 9 .resurselor umane.a valorii de circulaţie a bunurilor. D. falimente. 35. in care partile au actionat in cunoştinţa de cauza.actiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni.permite identificarea factorilor de risc a intreprinderii si stabileste ipoteze de evaluare .EVALUARE 34. care urmează a fi generate de derularea normala a activităţii întreprinderii.stabilirea valorii de piaţa. prudent si fara constrângeri 37.cu ocazia privatizării 36.permite alegerea metodei de evaluare . . Explicaţi necesitatea evaluării economice si financiare Procesul de evaluare economica are drept obiectiv . Definiţi valoarea actuala a unui bun Valoarea actuala a unui bun este valoarea actualizata a viitoarelor intrări nete de numerar. activelor si întreprinderilor.modificări in mărimea si structura capitalului social. Definiţi valoarea justa Valoarea justa reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parţi aflate in cunoştinţa de cauza. Rol : . in cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. Tehnic tehnologic si de exploatare. . . D financiar contabil. Juridic. Definiţi valoarea de piaţa Valoarea de piaţa reprezintă suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la data evaluării intre un cumparator decis si un vanzator hotarat intr-o tranzacţie cu pret determinat obiectiv dupa o activitate de marketing adecvat .el constituie un instrument de orientare a operatorilor economici in spaţiul economic al tarii.ptr determinarea cursului de introducere la bursa . . partaje).modificări in numărul si componenta acţionarilor sau asociaţilor. Necesitatea evaluării unei întreprinderi apare când in viata întreprinderii au loc . D. Care este rolul diagnosticului in evaluarea intreprinderii. . 38. D. D comercial.calculul paritatii de schimb in cazul fuziunilor sau divizarilor.

in viitorul apropiat. in conditii de motivare si de gestiune considerate normale.performantele obtinute de societate nu pot fi considerate reproductive in viitor Cu ocazia evaluarii pentru privatizare. prin capitalizarea dividendelor procurate de acestea. De ce este obligatorie evaluarea in cazul privatizării unei intreprinderi? Dpdv patrimonialpatrimoniul societatii exte exprimat in val istorice. Definiti valoarea de origine Valoarea de origine. Definiti valoarea de utilizare = valoare de inlocuire Valoarea de utilizare reprezinta totalitatea costurilor necesare pentru dobândirea unui bun susceptibil a fi folosit in acelaşi scop. daca nici-o schimbare semnificativa nu a avut loc = randamentul totalitatii capitalurilor care finanteaza intreprinderea 43.pachetul este minoritar.EVALUARE 39. . 40. reevaluarea fiind necesara pentru stabilirea valorii de piata a bunurilor Dpdv al rentabilitatii. 41. Definiţi capacitatea beneficiara a unei întreprinderi si prezentaţi formele de exprimare a acesteia.pachetul este majoritar se poate aplica aceeaşi metoda sau se procedează la evaluarea globala a societarii in care s-a investit si pe aceasta baza se determina valoarea unui titlu respective a pachetului. avand aceeaşi durata prezumata de folosinta si posedand aceleasi performante ca si bunul supus reevaluării. trebuie observata si analizata necesitatea unei eventuale restructurari. 42. cunoscuta si sub numele de valoare istorica sau de achiziţie reprezintă totalitatea costurilor necesare pentru achiziţionarea si punerea bunului sau activului in stare de utilizare sau de folosire. identice cu cele din ultimii ani. Daţi exemple privind corelaţiile care pot fi aplicate activelor curente in vederea determinării activului net contabil corectat? Acţiunile deţinute de întreprindere in capitalul altor societatea se evaluează astfel: . in aceleaşi condiţii de utilizare. 10 . . Capacitatea beneficiara inseamna atitudinea unei intreprinderi de a genera un beneficiu dat.

000 IMPR BANC.000.000.000 -15000 -15000 Met aditiva ANC = Kpr + / . Determ ANC al unei intreprinderi prin ambele cunoscand urm.EVALUARE 44.000 CORECTII ANC -15000 0 200000 250000 300000 10000 150000 P K SOCIAL – 100. 200.l.000.000 REZERVE – 10. TL – 200.000 CASA – 10. imprumuturi bancare t.000 STOCURI – 300.000 DIFERENTE DIN CRECTII TOTAL 925000 metode. creditori 100.000 PROFIT .000 CREDITORI – 80000 V ANTICIPATE – 80.000. chelt de infiintare 15.000. profit 55. 80. Elemente din bilantul economic al acesteia casa 10.000 FURNIZORI – 400.0000. stocuri 300. ( in lei): 200.Dif din corectii Kpr = Ksoc + rezerve + profit – 165000 Dif din corectii – 15000 ANC = 165000-15000 = 150000 Met substractiva ANC = total active – total datorii = 910. A CH DE INFIINTARE-15.000.000.000 ECHPAMENTE – 250.000. cladiri echipamente 250.000 -15000 910000 -80.000 480000 200000 800000 0 -15000 910000 TOTAL 925.000. venituri anticipate 80.000.000.000 CLADIRI 200.000.55. furnizori 400. CORECTII ANC 100000 10000 55000 +80. capital social rezerve 10.000 – 760000 = 150000 11 .banca 150.000 BANCA – 150.

financiare Ccp = 4%+ (19%-4%) * 1. Modelul Z reprezintă o funcţie construita pe baza unui număr mai mare de indicatori pentru care a fost necesara observarea in timp a mai multor întreprinderi.Xn = ratele folosite in calcul si a.2 = 22% Cd = (1000-600) / 4000 = 10% Cci = 10% * 84% = 8. Prezentaţi semnificaţia badwill-ului aferent unei întreprinderi. in caz contrar avem de-a face cu un badwill. i ..000 .punct de plecare în dimensionarea goodwill-ului.. datorii financiare (30% din sursele de finantare) = 4.fin) / Dat.fin – V.2 .. Baza tuturor metodelor de evaluare a goodwill este noţiunea de rentabilitate a activelor investite.n .4% * 30% = 17..000 . + n*Xn Unde XI .. rata de = 4% .92% Prezentaţi Modelul „Z"de evaluare a riscului de faliment al firmei.EVALUARE 45. Premisele utilize ac met este existenta supraprofitului pe obt unui good will. 12 . cota de impozit pe profit = 16% CMPC = Ccp * Ccp / (Ccp + Cci) + Cci * Cci / (Ccp + Cci) Ccp = Rn + (Rr-Rn) * k Cci = Cd (1-16%) Cd (Ch. Prezentaţi semnificaţia superprofitului . Modelul Z are forma: Z = a*Xl+b*X2 + .b. Z= Se obţine prin modelul Gordon Modelul Z Construit pe baza metodei scorurilor are ca obiectiv punerea la dispoziţia evaluatorilor a unor metode predictive pentru evaluarea riscurilor de faliment pe baza metodei statistice..4% CMPC = 22% * 70% + 8.rata neutra de capitalizare Influenţează valoarea întreprinderii in sensul creşterii. Sp = CB . Superprofitul este diferenţa dintre capacitatea beneficiara a întreprinderi i (profitul întreprinderii) si profitul care ar fi generat de investirea pe piaţa financiara a unui capital echivalent cu valoarea ANC. venituri financiare = 600 . cheltuieli financiare= 1.ANC x i. Determinati rata de capitalizare a unei intreprinderi cunoscand urmatoarele informatii: riscurile intreprinderii = 19%.coeficienţi de ponderare Scorul Z calculat la nivelul unei intreprinderi indica gradul de vulnerabilitate al acesteia. inca inainte ca situaţia sa devină compromisa. coeficientul primei de risc = 1..

Mijloc de realizare : . cu tertii sau cu salariatii.date si informatii obtinute din interferenta cu celelalte diagnostice 13 . influenţeze in sensul unei valori mai mari a activelor si a întreprinderii .EVALUARE 46. Se regaseste in mintea evaluatorului si pe hartie. Explicati relatia dintre riscuri si valoarea intreprinderii – invers proportionala 49. 51. valoare acesteia fiind mai mica decât daca ar fi utilizat metoda liniara.date si informatii obtinute din afara societatii . Este unic.stabilirea unor durate de viata mai lungi decat cele normale. situaţia patrimoniului. Reprezinta baza de nogociere a pretului 52. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului juridic Obiectiv-aprecierea situatie juridice a societatii in raport cu proprietarii. Explicaţi rolul bilanţului contabil in evaluarea unui active sau unei intreprinderi Bilanţul contabil reprezinta pct de pornire in orice evaluare deoarece el reflecta valoarea fondurilor proprii. a averii acumulate de firma de la înfiinţare pana in prezent si rezultatele financiare obţinute in ultima perioada pentru care s-a incheiat. Explicati relatia dintre riscuri si rata de actualizare – direct proportionala 48. Explicati influenta politicilor de amortizare asupra valorii inteprinderii Politica de amortizare influenţează valoarea întreprinderii astfel: . in cadrul unei tranzacţii in care preţul este determinat obiectiv.metodele de amortizare de asemenea influenţează. de exemplu daca in anul in care se face evaluarea mijloacele fixe achiziţionate in acest an sunt amortizate accelerat influenţează întreprinderea. 47. intre parţi aflate in cunoştinţa de cauza.stabilirea unor durate de viata mai scurte decât cele normale influenţează in sensul micşorării valorii întreprinderii . Explicaţi diferenţele dintre preţ si valoare Preţul este suma de bani ce se poate obţine din vânzarea unui bun de bunăvoie. Explicati relatia dintre rata de actualizare si valoarea intreprinderii – invers propor 50. Valoarea constituie punctul de echilibru in care vânzătorul accepta sa vanda si comparatorul sa cumpere. Reprezinta calitatea conventionala stabilita de un evaluator.date si informatii din interiorul societatii prevazute intr-o lista anexa la contract .

tenologic si de exploatare 58.date si informatii din interiorul societatii prevazute intr-o lista anexa la contract .punerea in lucru a principalelor metode si principii contabile pe care le aplica societatea 14 . 54.date si informatii obtinute din afara societatii .date si informatii obtinute din afara societatii .punerea in lucru a chestionarului tehnic.punerea in lucru a chestionarului comercial 57. Obiectivele si mijloacele de realizare ale diagnosticului financiar contabil Obiectiv – utilizarea eficienta a resurselor financiare ale actionarilor si creditorilor. In ce consta metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate? . Mijloc de realizare : . matematica) a tuturor datoriilor actualizate.date si informatii obtinute din interferenta cu celelalte diagnostice . 56. In ce consta metoda substractiva de calcul al ANC? . pana in anul N când se apreciază ca proprietarul ar trebui sa-si modifice modul de abordare a afacerii sale. Mijloc de realizare : . In ce consta metoda aditiva de calcul al ANC? -Met aditiva consta in corectarea capitalurilor proprii din bilanţul contabil cu nfluentele din reevaluarea elementelor patrimoniale.date si informatii obtinute din interferenta cu celelalte diagnostice .date si informatii obtinute din afara societatii .EVALUARE 53.date si informatii din interiorul societatii prevazute intr-o lista anexa la contract .Metoda DCF consta in însumarea fluxurilor de disponibilitati care raman in fiecare an in unitate.date si informatii din interiorul societatii prevazute intr-o lista anexa la contract . Mijloc de realizare : .Met.stabilirea măsurii in care mijloacele de producţie materiale răspund nevoilor actuale sau viitoare ale întreprinderii sau ale potenţialului cumparator. tehnologic si de exploatare Obiectiv .date si informatii obtinute din interferenta cu celelalte diagnostice . Obiectivul si mijl de realizare ale diagnosticului tehnic.determinarea locului ocupat pe piaţa de întreprindere in prezent si in viitor. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului comercial Obiectiv . (adaugarea la k propriu a tuturor val contabile sau val ec) 55. In anul N se stabileşte valoarea reziduala a activului sau a întreprinderii . substractiva consta in deducerea din totalul activului reevaluat corectat (val.

unde: CMPC = costul mediu ponderat al capitalului CKpr = costul capitalului propriu Kpr = capitalul propriu V = valoarea de piata a intreprinderii (capital la dispozitia furnizorilor de capital) CD = credite Ci = cota de impozit pe profit 15 .date si informatii obtinute din interferenta cu celelalte diagnostice . Rata de actualizare poate reflecta costul mediu ponderat al capitalului întreprinderii. Precizati si explicati modul de determinare a costului capitalului unei întreprinderi Pe baza bilantului functional se determina masa K folosit de intreprindere si structura acestora. Atunci când firma nu utilizează credite.EVALUARE 59.date si informatii din interiorul societatii prevazute intr-o lista anexa la contract . Prezentati trei metode de determinare a ratei de actualizare Rata de actualizare = dobanda la imprumutul destat (rata de baza sau neutra) = dobanda practicata de banca centrala + prima de risc = costul capitalurilor intreprinderii de evaluare 61. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului de organizare. management si resurse umane Obiectivul îl reprezintă analiza structurii umane si a capacitaţii personalului de a contribui la realizarea activităţii întreprinderii. Mod de determinare : = se detrmina costul Kpr al intreprinderii = se determina ponderea Kpr in masa K folosit de intreprindere = se determina costul K imprumutat =se detrmina ponderea K imprumutat in masa K folosit de intreprindere Formula de calcul a costului capitalului mediu ponderat al capitalului este: CMPC = CKpr*Kpr/v+CD* (1-Ci) .date si informatii obtinute din afara societatii . rata de actualizare va fi egala cu costul capitalurilor proprii.punerea in lucru a chestionarului de diagnostic si a descrierii profilului cadrelor din intreprindere 60. Mijloc de realizare : .

g) alte corecţii care pot rezulta din diagnostic 63. Stocurile se evaluează după separarea celor fara mişcare sau cu mişcare lenta.EVALUARE 62. referinţa constituindo fie legea fiscala fie standardele profesionale emise de experţii tehnici. corectate cu gradul de înaintare in realizarea fizica a produsului. 16 . cere se reproduc in mod sistematic in viitor. c ) corecţii legate de sinergiile descoperite in cadrul diagnosticului de evaluare ale caror rezultate sunt superioare celor reiesite din insumarea algebrica a rezuultatelor individuale. determinat de expertiza tehnica. e ) e refera la profituri si pierderi excepţionale – se reţin numai acele profituri care provin din operaţiuni obişnuite. la preturile zilei sau la media preturilor de aprovizionare din cea mai recenta perioada. 5. cele in valuta se actualizează la raportul de schimb al monedei naţionale din ultima zi a lunii anterioare.in pasiv fct de finantare din surse proprii sau atrase Studierea bilantului functional duce la determinarea masei capitalului folosit de intreprindere si structura acestora in vederea determinarii ratei de actualizare (kapitalizare) 2. 4. pe baza posturilor din bilant. Prezentati si explicati 4 corectii ce pot fi aduse rezultatelor din bilant pentru determinarea capacitatii beneficiare: a )legate de amortismente si dif alte deprecieri – se înlătura orice exces de amortizare si se adăuga orice insuficienta de amortizare. Stocurile de produse finite se evaluează la nivelul preturilor de vânzare. 3. Rolul bilantului functional in diagnosticul de evaluare. 6. Creanţele se evaluează după înlăturarea din calcul a creanţelor incerte. Stocurile de producţie in curs se evaluează la nivelul costurilor efective. cele in valuta se actualizează la raportul de schimb al monedei naţionale din ziua respectiva. mai puţin beneficiile si eventualele cheltuieli de desfacere cuprinse in acestea. f )corectarea profitului obţinut din diferenţe de curs valutar. b ) se refera la salarii si asimilate salariilor –se inlatura costurile in exces cu salariile si se adauga insuficientele de salarizare referinţa constituind-o standardele si studiile efectuate de experţi in munca si protecţia sociala. d )a patra categorie se refera la stocuri – se verifica daca sistemul de evaluare a fost constant pe întreaga perioada. realitatea si jocul stocurilor de la început si sfârşit de perioada. Disponibilităţile din bilanţ se evaluează la valoare scriptica. a principalelor functii ale întreprinderii: . la valoarea scriptica. de exploatare si de trezorerie si . anomaliile trebuind reintegrate sau deduse d in rezultatul contabil.in activ funcţiile de investiţii. Bilanţul este instrumentul de analiza.

potrivit legii. chelt de constituire 2. ANC = 10. deşi sunt înregistrate in patrimonial întreprinderii. ch in avans pt abonamente la reviste de specialitate: 1. capacitatea reflectata in active. partaje) 65. din care 4.000 (cheltuieli de constituire) + 6. Prezentati 3 momente din viata întreprinderii in care este obligatorie reevaluarea modificări in mărimea si structura capitalului social . nu sunt folosite din diverse cauze (date cu chirie).000. 17 . Rolul bilanţului in diagnosticul de evaluare Bilanţul contabil este documentul contabil de sinteza prin care se prezintă activul si pasivul unitatii patrimoniale.000.000 (cheltuieli de cercetare altele decat cele destinate crearii unui produs ce il va inlocui pe altul ce va iesi de pe piata)] = 10. Val.000 67. Bilanţul contabil este sursa de date ce se prelucrează pentru realizarea diagnosticului contabil si financiar. minus valoarea bunurilor care.000. prezentând valoarea activului pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului. Valoarea substantiala bruta cum se calculeaza?Explicati semnificatia acesteia.000.000 (rezultat reportat) – [2.reserve 3.000 destinate crearii unui post pt inlocuirea altuia care va iesi de pe piata anul urmator.modificări in numărul si componenta acţionarilor sau asociaţilor . rezultat reportat 5.actiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni. de care dispune si le poate utiliza întreprinderea la un moment dat. precum si rezultatele perioadei pentru care se întocmeşte.000 (rezerve) + 5. Ea semnifica valoarea bunurilor. chelt de cercetare 10.000. falimente. 66. substanţiala bruta este egala cu activul reevaluat plus valoarea bunurilor folosite de întreprindere fara a fi proprietara acestora (luate cu chirie).EVALUARE 64.000.000 (capital social) + 3. Sa se determine activul net contabil corectat pe baza urmat formalitati( in lei): capital social 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful