EVALUARE

1. Clasificati diferitele tipuri de evaluari a) in fct de obiectului supus evaluarii:  evaluari de intreprinderi in ansanblul lor  evaluari de bunuri si grupe de bunuri  evaluari de active intangibile  evaluari de active economice (orice entitate care functioneaza individual) b) in fct de metoda folosita :  evaluari patrimonial  evaluari bazate pe performante  evaluari combinate c) in fct de scop :  evaluari contabile (la fuziuni sau divizari; la aporturi gratuite sau donatii;in cazul necesitatii prezentarii activelor la valoarea justa)  evaluari administratice : ptr determinarea masei impozabile sau solicitate printr-un act normativ  evaluari economice si financiare – vizeaza evaluarea intreprinderii in ansamblul ei d) in fct de beneficiarul evaluarii – evaluari ptr creditori , asigurari, mostenitori 2. Care sunt paşii in determinarea activului net corectat al unei intreprinderi ?  Separarea tuturor bunurilor evidentiate in bilantul contabil in bunuri necesare exploatării si bunuri in afara bilantului (necesare întreprinderii)  Reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale de active necesare exploatării;  Calculul matematic al activului net corectat. 3. Care sunt componentele fundamentale ale oricarei evaluari de intreprindere? Activul net corectat ; capacitatea beneficiara ; rata de actualizare de capitalizare 4. Care sunt metodele de calcul ale activului net corijat al unei intreprinderi? Met substractiva ANC = total activ reevaluat corijat – total datorii Met. aditiva ANC = K. Propriu +/- diferente din corectii aduse bilantului (dif din reevaluari)

1

Rata egală cu media tuturor dobânzilor practicate pe piaţa financiară (primele trei de mai sus). Ce sunt tehnicile de actualizare ? Rata de actualizare este un element al pieţei financiare introdus in calculul parametrilor economici si al indicatorilor financiari. Ccp + Ccî = masa capitalurilor folosite de întreprindere (se determină pe baza studiului bilanţurilor funcţionale ale întreprinderii pe o perioadă de 2-3 ani) 6. Ce este si cum se determina rata de actualizare (de fructificare sau de actualizare)? Rata de actualizare este rata de rentabilitate utilizata pentru determinarea valorii actualizate. Este un element al pieţei financiare introdus in calculul parametrilor economici si al indicatorilor financiari. în care: Ccp = costul capitalului propriu. peste „n” ani. Rata egală cu costul capitalului întreprinderii de evaluat este cea mai recomandată metodă.viitor .EVALUARE 5.  Daca factorul timp se ia in calcul din directia viitor –prezent .  Daca factorul timp se ia in calcul din direcţia trecut – prezent . mai ales în condiţii de instabilitate si incertitudini în macroeconomia ţării. o suma „y” daca suma X o amplificam cu factorul de capitalizare (1+i)n . Metode de determinare Rata egală cu dobânda la împrumutul de stat Rata egală cu dobânda practicată de banca centrală Rata egală cu media dobânzilor practicate de băncile comerciale. Potrivit acestei metode. se aplica regula capitalizării sau tehnica de capitalizare numita si de fructificare. deoarece ţine seama de condiţiile concrete ale întreprinderii expertizate. costul mediu ponderat al capitalului unei întreprinderi (CMPC) se obţine pe baza următoarei relaţii: CMPC=Ccp * [Ccp / (Ccp+Cci)] + Cci * [Cci / (Ccp+Cci)].trecut se aplica tehnica de actualizare numita si regula de actualizare suma „y” prevazuta a fi chetuita in viitor peste „n” ani are in prezent valoarea „x” daca suma y o aplificam cu factorul de ac tualizare 1/(1+i)n 2 . Ccî = costul capitalului împrumutat. suma cheltuita azi „X” are ca echivalent in viitor. a unui varsamant unic sau a unei serii de vărsăminte de încasat sau de plătit ulterior. la o anumita data.

Cifrele contabile sub aspectul performantei. p= coeficient de dispunere pe pta a actiunilor intreprinderii 9. Meth bazate pe performanta si meth combinate 10.dividend folosit in evaluari bazate pe randamentul capitalului. Cum se determina costul capitalului propriu al unei întreprinderi Costul Kpr = Rn+(Rr-Rn)*p Rn = rata neutra.profitul net se foloseste in evaluari prin metode bazate pe capitalizarea veniturilor. . in viitorul apropiat.EVALUARE 7.prin flux de trezorerie sau cash-flow folosit in evaluarile bazate pe actualizarea fluxurilor degajate de întreprindere. identice cu cele din ultimii ani. c) VSB (val substantiala bruta) .profit brut (diagnosticul financiar-contabil). Ce este valoarea patrimoniala a unei intreprinderi? Prezentati cateva metode de determinare Valoarea patrimoniala reprezinta valoarea obtinuta pornindu-se de la patrimoniul intreprinderii prezentat in situatiile financiare fara a tine seama de potentialul economic al intreprinderii Valoarile patrimoniale care se pot determina sunt : a) valoarea contabila sau activ net contabil (total active – total datorii) . in condiţii de motivare si de gestiune considerate normale. . a rentabilitatii constituie un pct de plecare ptr evaluare iar ceea ce are semnificatie sunt rezultatele viitoare in ceea ce priveste rentabilitatea. 8. Ce este actualizarea? Actualizarea este instrumentul prin care se asigura comparabilitatea unor indicatori si parametri economici ce se realizeaza in perioade diferite de timp. daca nu a avut loc nici o schimbare semnificativa.active totale reevalute corijate(in ipoteza continuarii activitatii) + bunuri fol de soc fara a fi proprietatea acestora – bunuri care sunt proprietaea soc dar nu sunt fol de aceasta Metodele de determinare pot fi : meth patrimoniale. 3 . . Ce este capacitatea beneficiara a intreprinderii si ce semnificatie are in evaluarea intreprinderii? CB înseamnă aptitudinea unei întreprinderi de a genera un beneficiu dat. Rr= rata de risc. Capacitatea beneficiara se poate exprima prin următ orii indicatori: . b) ANC = active totale reevalute corijate – datorii totale.

14. adica sa provoace asemenea schimbari in viata intreprinderii incat sa-I permita sa-si reia ciclul vietii. cert. . Astfel de schimbari constau in masuri de restructurare cum ar fi: divizarea. b) examinarea previziunilor pe cel putin 3 ani in viitor c) calculul matematic al capacitatii beneficiare 12.ca medie a profiturilor nete din intreaga perioada. In determinarea sa se porneste de la capacitatea beneficiara (expr in Pr net) la care se adauga amortizarile si provizioanele din care se scad investitiile necesare ptr mentinerea potentialului actual al societatii si se scade variatia fondului de rulment. stabil. sa fie considerat reproductibil in viitor.EVALUARE 11. Din punctul de vedere al investitorului perioada de prognoza corespunde cu termenul de recuperare al investitiei. etc. Ce intelegeti prin perioada de referinta a unei intreprinderi in evaluarea acesteia pe baza performantelor financiare? Perioada de referinta corespunde perioadei de prognoza a intreprinderii.ca medie a profiturilor nete anuale corectate din perioadele trecute. . 13. Care sunt variantele teoretice de calcul matematic al capacitatii beneficiare a unei intreprinderi? capacitatea beneficiara se poate calcula in una din urmatoarele variante: . Care sunt pasii( etapele) pentru determinarea capacitatii beneficiare a unei intreprinderi? a) studiul rezultatelor trecute pe cel putin 3 ani si care are ca scop determinarea unui profit ce indeplineste imultan 4 cond : sa fie real. injectii de capital pentru modernizarea echipamentelor si tehnologiilor.ca medie a profiturilor neteanuale din diferite perioade trecute si viitoare. formarea de noi societati comerciale. .ca medie a profiturilor nete anuale previzionate. pentru reinnoirea produselor. 4 . asocierea. Cum se determina si ce semnificatie au fluxurile de trezorerie in evaluarea unei intreprinderi? Fluxurile de trezorerie (cash-flow) = fluxul de trezorerie disponibil pe care il degaja un activ sau o societate. respective perioada la sfarsitul careia proprietarii ar trebui sa-si modifice atitudinea fata de afacerea sa.

fondul commercial.tehnici bazate pe ponderea intre o valoare patrimoniala si una prin rentabilitate.tehnici bazate pe asocierea la valorea patrimoniala a unui element intangibil.pachet minoritar. dar compatibila cu orizontul de prognoza a întreprinderii 3. Determinarea valorii reziduale ce urmează a fi adăugata la cash-flow-ul din ultimul an 4. Vg= ANC+GW 18. Calculul fluxului de lichiditati nete istorice pe minim trei ani anteriori folosind sinteza diagnosticelor. Ce sunt metodele combinate de evaluare si in cate grupe se clasifica? Metodele combinate de evaluare pp luarea in considerare sub o forma sau alta de exprimare atat a elementelor de patrimoniu cat si a elementelor de performanta a intreprinderii Metodele de eval combinate pot fi grupate in doua categorii.EVALUARE 15. etc. 5 . respective. Cum se evalueaza actiunile detinute de întreprindere la capitalul altor intreprinderi? Actiunile detinute de intreprindere in capitalul altor societati se evalueaza astfel: . Determinarea ratei de actualizare. numita si rata neutra Ea poate fi detreminata pornind de la dobanda obligatiilro sau titlurilor de stat. softuri. de cercetare dezvoltare. Vg=(ANC + CB / i) / 2 . Ce sunt elementele intangibile ale unei intreprinderi si care sunt acestea? Reprezinta acele elemente care nu pot fi percepute prin atingere. Care sunt cele patru etape in evaluarea întreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate? 1. Elementele intangibile sunt imobilizarile necorporale. Proiectarea fluxului de lichiditati nete pe o perioada mai lunga. cu ajutorul careia este posibila readucerea fluxurilor nete viitoare si a valorii reziduale in valori actuale. in functie de tehnicile aplicate: . 17.marci. 16. . 2.pachet majoritar se poate aplica aceeasi metoda sau se procedeaza la evaluarea globala a societatii in care s-a investit si pe aceasta baza se determina valoarea unui titlu respective a pachetului. cheltuieli de constituire. prin capitalizarea dividendelor procurate de acestea. brevete. licente.

la preturile zilei sau la media preturilor de aprovizionare din cea mai recenta perioada..Influenţează bilanţul economic prin evaluarea elementelor monetare la cursul de schimb de la data efectuării evaluării 6 . cele in valuta se actualizeaza la raportul de schimb al monedei nationale din ultimazi a lunii anterioare 22. Stocurile de productie in curs se evalueaza la nivelul costurilor efective.EVALUARE 19. cele in valuta se actualizeaza la raportul de schimb BNR al monedei nationale din din ultima zi a lunii anterioare. Cum influenteaza raportul de schimb al monedei nationale valoarea unei intreprinderi? Raportul de schimb al monedei nationale. mai putin beneficiile si eventualele cheltuieli de desfacere cuprinse in acestea. 23. 21. care se materializeaza intr-un prototip sau produs. Cum se evaluaeaza obligatiile din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Se evalueaza la valoarea scriptica iar cele in valuta se actualizeaza. influenteaza valoarea întreprinderii astfel: . Cum se evalueaza imobilizarile necorporale din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Imobilizarile necorporale nu se iau in caculul valorii ANC ele sunt considerate non-valori cu exceptia chelt de cercetare dezv. 24. la valoarea scriptica. Cum se evaluaeaza creantele din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Creantele se evalueaza dupa inlaturarea din calcul a creantelor incerte. acestea nefiind active fictive. Stocurile de produse finite se evalueaza la nivelul preturilor de vanzare.influenţează rata de actualizare prin riscul deprecierii monedei naţionale . Cum se evaluaeaza disponibilitatile din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Disponibilităţile din bilanţ se evaluează la val scriptica. determinat de expertiza tehnica. cheltuielile in avans pot fi asimilate unui cont de creante. Cum se evalueaza stocurile din cadrul unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? Stocurile se evalueaza dupa separarea celor fara miscare sau cu miscare lenta. corectate cu gradul de inaintare in realizarea fizica a produsului. 20.

. codul SIRUES 3. adresa. 29.ipoteze de evaluare. pol deevaluare a stocurilor Este evident ca politicile contabile influenţează valoarea întreprinderii întrucât acesta poate opta pentru o metoda sau alta.EVALUARE 25. a metodelor si informatiilor care stau la baza raportului 1. Ce intelegeti prin valoare patrimoniala a unei întreprinderii? Valoarea patrimoniala sau valoarea propriu zisa. Rezumatul principalelor concluzii si recomandări 2. forma juridica.rata de actualizare este influenţata cu riscul de proiecţie sau de pret.Prezentarea intreprinderii numele . asemenea si politicile de amortizare. de amortizare . Prezentarea evaluatorilor si a mandatului primit 4. este activul net corijat obţinut ca diferenţa intre activul bilanţului economic si datoriile înscrise in acest bilanţ.bilanţul economic este influenţat prin evaluarea activelor la valori juste.Gama de valori. asupra bazelor de evaluare folosite. astfel meto da lifo in cazul stocurilor va conduce la o valoare a stocurilor mai mare in bilant si un rezultat mai mic pe când metoda fifo va avea un efect invers. respective duratele de viata stabilite sau metodele de amortizare. valoarea actiunilor. prin rentabilitate. Care este structura standard a unui raport de evaluare a intreprinderii? Raportul trebuie sa ofere o imagine clara asupra opiniilor exprimate de evaluator. 28. Bazele lucrarii de evaluare . Care este rolul bilantului economic in evaluarea unei intreprinderi. 8. pol. Bilanţul economic este bilant teoretic si reprezinta un instrument de lucru utilizat in evaluare deoarece reflecta valoarea economica obtinuta ca urmare a diagnosticului de evaluare.Metode de evaluare aplicate – patrimoniale. de piaţa care ţin seama de preturile pieţei 27. o baza de evaluare sau alta a elementelor din situaţiile financiare. De exemplu capitalizarea costurilor îndatorării la un moment dat determina active mai mari decât daca dobânda va fi trecuta direct in cheltuiala perioadei. Cum explicati relatia dintre politicile contabile si valoarea inteprinderii? Politicile contabile sunt : pol de reevaluare a activelor. combinate 7. factori de risc.Concluziile si opiniile evaluatorului 26. 7 . Cum influenţează modificarea preturilor valoarea unei întreprinderii? Modificarea preturilor influenţează valoarea inteprinderii astfel: . alte lucrari de expertiza 6.Diagnosticul de evaluare si analiza fundamentala 5.

datorită unor limite: . de regulă. . Ptr ca aceastea metoda sa fie semnificatica ar trebui sa se indeplineasca cumulativ 4 cond : . Cum influenţează riscul de tara valoarea unei întreprinderii? – invers proportional 31. Care sunt limitele valorilor patrimoniale? Valorile patrimoniale sunt frecvent folosite pentru analize comparative şi pentru stabilirea parităţii în caz de fuziune -absorbţie.caracterul complex: uneori este dificil să ai o idee precisă asupra valorii unor bunuri din activul întreprinderii. Valorile patrimoniale sunt.evaluarea elem de activ sa se faca pe baza unor comparatii de pta . Care este definitia goodwill-ului? Goodwill – este excedentul de valoare globala a întreprinderii in raport cu suma valorilor diferitelor active care il compun.societatea sa realizeze un nivel satisfacator de investitii. care se stabileste pentru activele considerate in afara exploatarii.prima de risc ptr societate sa fie mica.caracterul neoperativ: timpul relativ mare necesar reali zării unei evaluări patrimoniale viabile. . mai ales cele industriale specifice. . . se obţine prin capitalizarea profitului obţinut de întreprindere peste pragul de rentabilitate.caracterul incomplet: elementele necorporale. evitate ca valori exclusive de tranzacţie.sa existe posibilitatea masurarii cu certitudine a pragului de rentabilitate obtinut prin investirea unei sume echivalente cu activul net reevaluat pe pta financiara 33. 8 . deci.caracterul strict static: nu au în vedere strategia întreprinderii. este valoarea venala. adica suma trezoreriei ce se va degaja la vanzarea lor. Partea din valoarea globala a unei întreprinderi care are ca sursa buna gestionare si exploatarea elementelor intangibile de care dispune acea întreprindere. asocieri etc. riscurile de eroare sunt importante. 32. . Care este tratamentul activelor considerate in afara exploatarii in evaluarea unei intreprinderi? Val. deci partea „invizibilă" nu este luată în calcul. Relaţia cu valoarea întreprinderii este direct proporţionala.EVALUARE 30.

Necesitatea evaluării unei întreprinderi apare când in viata întreprinderii au loc . Valoarea actuala = valoare de utilitate 9 .permite identificarea factorilor de risc a intreprinderii si stabileste ipoteze de evaluare . Care este rolul diagnosticului in evaluarea intreprinderii. .stabilirea valorii de piaţa. in cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. Definiţi valoarea justa Valoarea justa reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parţi aflate in cunoştinţa de cauza.EVALUARE 34.cu ocazia privatizării 36. care urmează a fi generate de derularea normala a activităţii întreprinderii.permite alegerea metodei de evaluare . . Juridic.modificări in mărimea si structura capitalului social. .modificări in numărul si componenta acţionarilor sau asociaţilor.ptr determinarea cursului de introducere la bursa . in care partile au actionat in cunoştinţa de cauza.actiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni. D. Definiţi valoarea actuala a unui bun Valoarea actuala a unui bun este valoarea actualizata a viitoarelor intrări nete de numerar. . 38.a valorii de circulaţie a bunurilor. Tehnic tehnologic si de exploatare.el constituie un instrument de orientare a operatorilor economici in spaţiul economic al tarii. Definiţi valoarea de piaţa Valoarea de piaţa reprezintă suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la data evaluării intre un cumparator decis si un vanzator hotarat intr-o tranzacţie cu pret determinat obiectiv dupa o activitate de marketing adecvat . partaje). D. Explicaţi necesitatea evaluării economice si financiare Procesul de evaluare economica are drept obiectiv . Rol : . falimente. D. .resurselor umane. D comercial. activelor si întreprinderilor. D financiar contabil. . 35. prudent si fara constrângeri 37.calculul paritatii de schimb in cazul fuziunilor sau divizarilor.poate explica diferentele dintre valorile determinate de evaluatori diferiti Diagnosticul de evaluare se realizeaza pe principalele functii ale intreprinderii .

Capacitatea beneficiara inseamna atitudinea unei intreprinderi de a genera un beneficiu dat. 41. Definiţi capacitatea beneficiara a unei întreprinderi si prezentaţi formele de exprimare a acesteia. trebuie observata si analizata necesitatea unei eventuale restructurari. in aceleaşi condiţii de utilizare. 10 . De ce este obligatorie evaluarea in cazul privatizării unei intreprinderi? Dpdv patrimonialpatrimoniul societatii exte exprimat in val istorice. Definiti valoarea de origine Valoarea de origine. daca nici-o schimbare semnificativa nu a avut loc = randamentul totalitatii capitalurilor care finanteaza intreprinderea 43. 40.pachetul este majoritar se poate aplica aceeaşi metoda sau se procedează la evaluarea globala a societarii in care s-a investit si pe aceasta baza se determina valoarea unui titlu respective a pachetului.EVALUARE 39. in conditii de motivare si de gestiune considerate normale. Definiti valoarea de utilizare = valoare de inlocuire Valoarea de utilizare reprezinta totalitatea costurilor necesare pentru dobândirea unui bun susceptibil a fi folosit in acelaşi scop. Daţi exemple privind corelaţiile care pot fi aplicate activelor curente in vederea determinării activului net contabil corectat? Acţiunile deţinute de întreprindere in capitalul altor societatea se evaluează astfel: . . identice cu cele din ultimii ani. . prin capitalizarea dividendelor procurate de acestea.performantele obtinute de societate nu pot fi considerate reproductive in viitor Cu ocazia evaluarii pentru privatizare.pachetul este minoritar. cunoscuta si sub numele de valoare istorica sau de achiziţie reprezintă totalitatea costurilor necesare pentru achiziţionarea si punerea bunului sau activului in stare de utilizare sau de folosire. reevaluarea fiind necesara pentru stabilirea valorii de piata a bunurilor Dpdv al rentabilitatii. in viitorul apropiat. avand aceeaşi durata prezumata de folosinta si posedand aceleasi performante ca si bunul supus reevaluării. 42.

( in lei): 200.EVALUARE 44.000. furnizori 400.000 CREDITORI – 80000 V ANTICIPATE – 80. cladiri echipamente 250.000 REZERVE – 10.000. Determ ANC al unei intreprinderi prin ambele cunoscand urm.000 480000 200000 800000 0 -15000 910000 TOTAL 925.55.0000.000 STOCURI – 300.000 – 760000 = 150000 11 .000.000.000.000 DIFERENTE DIN CRECTII TOTAL 925000 metode.000 BANCA – 150.000.000 -15000 -15000 Met aditiva ANC = Kpr + / .000.000 IMPR BANC.Dif din corectii Kpr = Ksoc + rezerve + profit – 165000 Dif din corectii – 15000 ANC = 165000-15000 = 150000 Met substractiva ANC = total active – total datorii = 910.banca 150. capital social rezerve 10. A CH DE INFIINTARE-15. 200. creditori 100.000 ECHPAMENTE – 250.000. venituri anticipate 80.000. profit 55. TL – 200.000 CORECTII ANC -15000 0 200000 250000 300000 10000 150000 P K SOCIAL – 100. 80. chelt de infiintare 15.000.000 -15000 910000 -80.000.000 FURNIZORI – 400.000 PROFIT . CORECTII ANC 100000 10000 55000 +80.l. imprumuturi bancare t.000.000 CASA – 10. stocuri 300.000 CLADIRI 200. Elemente din bilantul economic al acesteia casa 10.

2 .n .000 .b..fin) / Dat.92% Prezentaţi Modelul „Z"de evaluare a riscului de faliment al firmei.. Z= Se obţine prin modelul Gordon Modelul Z Construit pe baza metodei scorurilor are ca obiectiv punerea la dispoziţia evaluatorilor a unor metode predictive pentru evaluarea riscurilor de faliment pe baza metodei statistice.4% * 30% = 17.fin – V.. Determinati rata de capitalizare a unei intreprinderi cunoscand urmatoarele informatii: riscurile intreprinderii = 19%. Premisele utilize ac met este existenta supraprofitului pe obt unui good will.4% CMPC = 22% * 70% + 8. venituri financiare = 600 . Baza tuturor metodelor de evaluare a goodwill este noţiunea de rentabilitate a activelor investite.punct de plecare în dimensionarea goodwill-ului. Sp = CB .000 .Xn = ratele folosite in calcul si a. Modelul Z are forma: Z = a*Xl+b*X2 + . Modelul Z reprezintă o funcţie construita pe baza unui număr mai mare de indicatori pentru care a fost necesara observarea in timp a mai multor întreprinderi. Prezentaţi semnificaţia badwill-ului aferent unei întreprinderi. datorii financiare (30% din sursele de finantare) = 4..rata neutra de capitalizare Influenţează valoarea întreprinderii in sensul creşterii.EVALUARE 45. Superprofitul este diferenţa dintre capacitatea beneficiara a întreprinderi i (profitul întreprinderii) si profitul care ar fi generat de investirea pe piaţa financiara a unui capital echivalent cu valoarea ANC.coeficienţi de ponderare Scorul Z calculat la nivelul unei intreprinderi indica gradul de vulnerabilitate al acesteia. 12 . in caz contrar avem de-a face cu un badwill.financiare Ccp = 4%+ (19%-4%) * 1.ANC x i. rata de = 4% .. Prezentaţi semnificaţia superprofitului . coeficientul primei de risc = 1. inca inainte ca situaţia sa devină compromisa. + n*Xn Unde XI ...2 = 22% Cd = (1000-600) / 4000 = 10% Cci = 10% * 84% = 8. i . cheltuieli financiare= 1. cota de impozit pe profit = 16% CMPC = Ccp * Ccp / (Ccp + Cci) + Cci * Cci / (Ccp + Cci) Ccp = Rn + (Rr-Rn) * k Cci = Cd (1-16%) Cd (Ch.

date si informatii din interiorul societatii prevazute intr-o lista anexa la contract . Explicati relatia dintre riscuri si rata de actualizare – direct proportionala 48.metodele de amortizare de asemenea influenţează. cu tertii sau cu salariatii. intre parţi aflate in cunoştinţa de cauza.date si informatii obtinute din afara societatii .stabilirea unor durate de viata mai lungi decat cele normale. Explicaţi rolul bilanţului contabil in evaluarea unui active sau unei intreprinderi Bilanţul contabil reprezinta pct de pornire in orice evaluare deoarece el reflecta valoarea fondurilor proprii. Reprezinta baza de nogociere a pretului 52. Este unic. Explicati influenta politicilor de amortizare asupra valorii inteprinderii Politica de amortizare influenţează valoarea întreprinderii astfel: . de exemplu daca in anul in care se face evaluarea mijloacele fixe achiziţionate in acest an sunt amortizate accelerat influenţează întreprinderea. Explicati relatia dintre riscuri si valoarea intreprinderii – invers proportionala 49.date si informatii obtinute din interferenta cu celelalte diagnostice 13 . a averii acumulate de firma de la înfiinţare pana in prezent si rezultatele financiare obţinute in ultima perioada pentru care s-a incheiat. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului juridic Obiectiv-aprecierea situatie juridice a societatii in raport cu proprietarii. Explicaţi diferenţele dintre preţ si valoare Preţul este suma de bani ce se poate obţine din vânzarea unui bun de bunăvoie. influenţeze in sensul unei valori mai mari a activelor si a întreprinderii . Valoarea constituie punctul de echilibru in care vânzătorul accepta sa vanda si comparatorul sa cumpere. Reprezinta calitatea conventionala stabilita de un evaluator. valoare acesteia fiind mai mica decât daca ar fi utilizat metoda liniara. Se regaseste in mintea evaluatorului si pe hartie. 47.EVALUARE 46. 51. Explicati relatia dintre rata de actualizare si valoarea intreprinderii – invers propor 50. in cadrul unei tranzacţii in care preţul este determinat obiectiv.stabilirea unor durate de viata mai scurte decât cele normale influenţează in sensul micşorării valorii întreprinderii . Mijloc de realizare : . situaţia patrimoniului.

date si informatii din interiorul societatii prevazute intr-o lista anexa la contract .EVALUARE 53.date si informatii din interiorul societatii prevazute intr-o lista anexa la contract . Mijloc de realizare : .date si informatii obtinute din afara societatii .punerea in lucru a chestionarului comercial 57.date si informatii obtinute din interferenta cu celelalte diagnostice .date si informatii din interiorul societatii prevazute intr-o lista anexa la contract .determinarea locului ocupat pe piaţa de întreprindere in prezent si in viitor. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului comercial Obiectiv . (adaugarea la k propriu a tuturor val contabile sau val ec) 55.stabilirea măsurii in care mijloacele de producţie materiale răspund nevoilor actuale sau viitoare ale întreprinderii sau ale potenţialului cumparator. In anul N se stabileşte valoarea reziduala a activului sau a întreprinderii . 54. tenologic si de exploatare 58. 56. Obiectivele si mijloacele de realizare ale diagnosticului financiar contabil Obiectiv – utilizarea eficienta a resurselor financiare ale actionarilor si creditorilor.date si informatii obtinute din interferenta cu celelalte diagnostice .punerea in lucru a principalelor metode si principii contabile pe care le aplica societatea 14 . In ce consta metoda substractiva de calcul al ANC? .date si informatii obtinute din interferenta cu celelalte diagnostice .Met. Obiectivul si mijl de realizare ale diagnosticului tehnic. tehnologic si de exploatare Obiectiv .date si informatii obtinute din afara societatii .Metoda DCF consta in însumarea fluxurilor de disponibilitati care raman in fiecare an in unitate. Mijloc de realizare : . In ce consta metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate? .date si informatii obtinute din afara societatii . Mijloc de realizare : . substractiva consta in deducerea din totalul activului reevaluat corectat (val. In ce consta metoda aditiva de calcul al ANC? -Met aditiva consta in corectarea capitalurilor proprii din bilanţul contabil cu nfluentele din reevaluarea elementelor patrimoniale.punerea in lucru a chestionarului tehnic. pana in anul N când se apreciază ca proprietarul ar trebui sa-si modifice modul de abordare a afacerii sale. matematica) a tuturor datoriilor actualizate.

management si resurse umane Obiectivul îl reprezintă analiza structurii umane si a capacitaţii personalului de a contribui la realizarea activităţii întreprinderii.date si informatii obtinute din interferenta cu celelalte diagnostice . unde: CMPC = costul mediu ponderat al capitalului CKpr = costul capitalului propriu Kpr = capitalul propriu V = valoarea de piata a intreprinderii (capital la dispozitia furnizorilor de capital) CD = credite Ci = cota de impozit pe profit 15 . Rata de actualizare poate reflecta costul mediu ponderat al capitalului întreprinderii. Atunci când firma nu utilizează credite. Mod de determinare : = se detrmina costul Kpr al intreprinderii = se determina ponderea Kpr in masa K folosit de intreprindere = se determina costul K imprumutat =se detrmina ponderea K imprumutat in masa K folosit de intreprindere Formula de calcul a costului capitalului mediu ponderat al capitalului este: CMPC = CKpr*Kpr/v+CD* (1-Ci) .date si informatii obtinute din afara societatii . Precizati si explicati modul de determinare a costului capitalului unei întreprinderi Pe baza bilantului functional se determina masa K folosit de intreprindere si structura acestora. rata de actualizare va fi egala cu costul capitalurilor proprii.punerea in lucru a chestionarului de diagnostic si a descrierii profilului cadrelor din intreprindere 60.date si informatii din interiorul societatii prevazute intr-o lista anexa la contract .EVALUARE 59. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului de organizare. Mijloc de realizare : . Prezentati trei metode de determinare a ratei de actualizare Rata de actualizare = dobanda la imprumutul destat (rata de baza sau neutra) = dobanda practicata de banca centrala + prima de risc = costul capitalurilor intreprinderii de evaluare 61.

EVALUARE 62. la preturile zilei sau la media preturilor de aprovizionare din cea mai recenta perioada. Stocurile se evaluează după separarea celor fara mişcare sau cu mişcare lenta. determinat de expertiza tehnica. Disponibilităţile din bilanţ se evaluează la valoare scriptica. a principalelor functii ale întreprinderii: . 4. la valoarea scriptica.in activ funcţiile de investiţii. Stocurile de producţie in curs se evaluează la nivelul costurilor efective. referinţa constituindo fie legea fiscala fie standardele profesionale emise de experţii tehnici. g) alte corecţii care pot rezulta din diagnostic 63. mai puţin beneficiile si eventualele cheltuieli de desfacere cuprinse in acestea. f )corectarea profitului obţinut din diferenţe de curs valutar. anomaliile trebuind reintegrate sau deduse d in rezultatul contabil. b ) se refera la salarii si asimilate salariilor –se inlatura costurile in exces cu salariile si se adauga insuficientele de salarizare referinţa constituind-o standardele si studiile efectuate de experţi in munca si protecţia sociala. realitatea si jocul stocurilor de la început si sfârşit de perioada. Stocurile de produse finite se evaluează la nivelul preturilor de vânzare. de exploatare si de trezorerie si . Bilanţul este instrumentul de analiza. 6. 5. Creanţele se evaluează după înlăturarea din calcul a creanţelor incerte. Rolul bilantului functional in diagnosticul de evaluare. d )a patra categorie se refera la stocuri – se verifica daca sistemul de evaluare a fost constant pe întreaga perioada. pe baza posturilor din bilant. Prezentati si explicati 4 corectii ce pot fi aduse rezultatelor din bilant pentru determinarea capacitatii beneficiare: a )legate de amortismente si dif alte deprecieri – se înlătura orice exces de amortizare si se adăuga orice insuficienta de amortizare. cele in valuta se actualizează la raportul de schimb al monedei naţionale din ziua respectiva.in pasiv fct de finantare din surse proprii sau atrase Studierea bilantului functional duce la determinarea masei capitalului folosit de intreprindere si structura acestora in vederea determinarii ratei de actualizare (kapitalizare) 2. cele in valuta se actualizează la raportul de schimb al monedei naţionale din ultima zi a lunii anterioare. corectate cu gradul de înaintare in realizarea fizica a produsului. 16 . c ) corecţii legate de sinergiile descoperite in cadrul diagnosticului de evaluare ale caror rezultate sunt superioare celor reiesite din insumarea algebrica a rezuultatelor individuale. 3. cere se reproduc in mod sistematic in viitor. e ) e refera la profituri si pierderi excepţionale – se reţin numai acele profituri care provin din operaţiuni obişnuite.

EVALUARE 64. deşi sunt înregistrate in patrimonial întreprinderii. 17 . ANC = 10. prezentând valoarea activului pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului. Sa se determine activul net contabil corectat pe baza urmat formalitati( in lei): capital social 10. minus valoarea bunurilor care. de care dispune si le poate utiliza întreprinderea la un moment dat.000. Val.actiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni.modificări in numărul si componenta acţionarilor sau asociaţilor .000.000.000. chelt de constituire 2. rezultat reportat 5.reserve 3.000 (capital social) + 3.000 destinate crearii unui post pt inlocuirea altuia care va iesi de pe piata anul urmator. capacitatea reflectata in active. partaje) 65. nu sunt folosite din diverse cauze (date cu chirie). Rolul bilanţului in diagnosticul de evaluare Bilanţul contabil este documentul contabil de sinteza prin care se prezintă activul si pasivul unitatii patrimoniale. Bilanţul contabil este sursa de date ce se prelucrează pentru realizarea diagnosticului contabil si financiar.000 67. substanţiala bruta este egala cu activul reevaluat plus valoarea bunurilor folosite de întreprindere fara a fi proprietara acestora (luate cu chirie). falimente. 66.000 (cheltuieli de constituire) + 6. precum si rezultatele perioadei pentru care se întocmeşte. chelt de cercetare 10.000 (cheltuieli de cercetare altele decat cele destinate crearii unui produs ce il va inlocui pe altul ce va iesi de pe piata)] = 10. Ea semnifica valoarea bunurilor. Valoarea substantiala bruta cum se calculeaza?Explicati semnificatia acesteia.000 (rezultat reportat) – [2.000.000 (rezerve) + 5. potrivit legii. Prezentati 3 momente din viata întreprinderii in care este obligatorie reevaluarea modificări in mărimea si structura capitalului social . ch in avans pt abonamente la reviste de specialitate: 1. din care 4.000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful