Sunteți pe pagina 1din 5

PRESCRIPTIA EXTINCTIVA DEFINITIE SANCTIUNE DE DREPT CIVIL CE CONSTA IN STINGEREA DREPTULUI LA ACTIUNE IN SENS MATERIAL NEEXECITAT IN TERMENUL STABILIT

DE LEGE. DREPTUL LA ACTIUNE ARE DOUA SENSURI: MATERIAL SI PROCEDURAL. DREPTUL LA ACTIUNE IN SENS MATERIAL= POSIBILITATEA UNEI PERSOANE DE A SESIZA INSTANTA CU O CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA SI DE A OBTINE O HOTARARE JUDECATOREASCA DE EXECUTARE SILITA DREPTUL LA ACTIUNE IN SENS PROCEDURAL= POSIBILITATEA UNEI PERSOANE DE A SESIZA INSTANTA CU O CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA. Prin prescriptie se stinge dreptul la actiune in sens materiaL. Nu se stinge dreptul subiectiv si obligatia corelativa, ci se transforma din perfecte in imperfecte (adica debitorul nu mai poate fi constrans legal sa isi duca la indeplinire obligatia). Dar daca debitorul executa de buna voie obligatia, chiar si dupa expirarea termenului de prescriptie extinctiva (cand el nu mai poate fi obligat prin lege sa o faca) nu mai are dreptul sa ceara restituirea prestatiei, chiar daca la data executarii nu stia ca dreptul s-a prescris. REGULI PRIVIND EFECTELE PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE 1. Prin prescriptie nu se stinge si dreptul la actiune in sens procedural. 2. Prin prescriptei se stinge dreptul la actiune in sens material 3. Odata cu stingerea dreptului la actiune a unui drept principal se stinge si dreptul la actiune privind un drept accesoriu. EXCEPTIE: prescriptia dreptului la actiune privind creanta principala NU atrage si stingerea dreptului la actiune privind IPOTECA. Creditorul ipotecar va putea urmari doar bunurile mobile sau imobile ipotecate in limita valorii acestor bunuri. 4. in caul in care un debotir este obligt la prestatii succesive, dreptul la actiune cu privire la fiecare prestatie curge printr-o prescriptie separata. EXCEPTIE: in cazul obligatiilor cu executare succesiva atunci cand acestea formeaza UN TOT UNITAR, fiecare prestatie nu se prescrie printr-o prestatie separata. Prescriptia incepe sa curga de la data ultimei prestatii neexecutate. 5. Dreptul subiectiv si obligatia corelativa supravietuiesc, dar sufera o transformare devenind imperfecte, fiind ocrotite pe cale devenisva (??) 6. Prescriptia extinctiva nu opereaza de plin drept. Poate fi invocata doar de catre cel in folosul caruia curge. Instanta de jjdecata nu poate aplica prescriptia. DOMENIUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE A. ACTIUNILE IN INSTANTA a. Drepturile REALE sunt protejate prin actiuni REALE:

1. ACTIUNEA IN REVENDICARE= actiune prin care proprietarul neposesor cere posesorului neproprietar recunoasterea dreptului sau de proprietate si restituirea lucrului. 2. ACTIUNEA CONFESORIE= actiune prin care o persoana solicita sa I se recunoasca un dezmembramand al dreptului de proprietate asupra unui bun apartinand altei persoane. 3. ACTIUNEA LEGATORIE= actiune prin care proprietarul unui bun contesta un dexmembramant al dreptului de proprietate pe care o alta persoana il pretinde asupra unui bun al sau. 4. ACTIUNEA POSESORIE= actiunea prin care posesorului unui bun urmareste apararea posesiei , chiar si impotriva proprietarului. 5. ACTIUNEA IN PARTAJ= actiunea prin care se ere impartirea bunurilor aflate in proprietate comuna. 6. ACTIUNEA GRANITUIRE= actiunea prin care se cere instantei sa stabileasca hotarul intre doua proprietati invecinate.

b. Drepturile de CREANTA sunt octrotite prin actiuni PERSONALE: 1) ACTIUNE IN REZOLUTIUNE/ REZILIERE 2) ACTIUNE IN EXECUTAREA PRESTATIEI 3) ACTIUNE IN DESPAGUBIRI c. Actiunea in nulitate sau anulabilitatea actului juridic d. Actiuni care protejeaza drepturile PERSONAL NEPATRIMONIALE 1) ACTIUNE IN STABILIREA PATERNITATII 2) ACTIUNE IN TAGATA PATERNITATII 3) ACTIUNE IN MODIFICARE/ COMPLETAREA/ANULAREA ACTELOR DE STARE CIVILA

B.

DOMENIUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE PRIVIND

ACTIUNI REALE

(termen general 10 ani). IMPRESCRIPTIBILE drepturi reale, patrimoniale, imprescriptibile


1. actiunea in revendicare a bunurilor mobile sau imobile proprietate privata 2. actiunea in revendicare a unui bun de proprietate publica 3. actiunea confesorie privind dreptul de superficie (dr. de superficie= drept real care consta in dreptul de proprietate pe care il are o persoana-superficiarasupra constructiilor, plantatiilor sau a altor lucrari aflate pe terenul altei persoane.) 4. actiunea negatorie 5. actiunea in partaj. 6. Actiunea in granituire

PRESCRIPTIBILE- drepturi reale, patrimoniale, prescriptibile TERMEN DE 10 ANI:


1. actiunea confesorie privind servitutea (drept de servitute= sarcina impusa unui fond(teren) pentru uzul si utilitatea unui imobil avand alt stapan. De exemplu, dreptul proprietarului unui teren nfundat de a trece peste terenurile nvecinate pentru a ajunge la o cale public reprezint o servitute. Servituile stabilite de lege au n vedere fie utilitatea public, fie utilitatea proprietarilor. Servituile de interes privat sunt obligaii reciproce impuse proprietarilor fondurilor nvecinate, pentru evitarea eventualelor litigii.). 2. actiunea confesorie privind dreptul de uzufruct (uzufruct= dreptul de a folosi bunul altei persoane si de a culege fructele si veniturile acestuia, intocmai ca proprietarul, insa cu indatorirea de a conserva substanta. ) 3. actiunea confesorie privind dreptul de uz si de habitatie 4. actiunea confesorie de aparare a drepturilor de administrare (doar persoane juridice), concesiune (se refera la proprietatea publica case se concesioneaza unei persoane juridice+ fizice si se acorda doar posesie si folosinta= superficie 49 de ani = posibilitatea prelungirii cu inca jumatate. Proprietatea publcia nu se vinde!) si a dreptului de folosinta cu titlu gratuit. 5. Actiune in prestatie tabulara.

TERMEN DE 1 AN:
1. actiuni posesorii 2. actiunea in revendicare in caz de AVULSIUNI ART 572 COD CIVIL: Avulsiunea. Proprietarul terenului de la care o apa curgatoare a smuls brusc o portiune de mal din teren, alipind-o terenului altui proprietar riveran, nu pierde dreptul de proprietate asupra partii desprinse daca o revendica in termen de 1 AN de la data faptului. 3. dreptul de optiune succesorala (nu e chiar un drept real, e intermediar).

ACTIUNI PERSONALE (carora le corespunde dreptul de creanta!). SUNT TOATE PRESCRIPTIBILE. Termen general de 3 ani.
DOMENIUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE PRIVIND 1. actiune in nulitatea actului juridic 2. actiune in rezolutiune/reziliere 3. actiune in despagubiri

C.

Termen special de 1 an.


1. actiune in nulitate RELATIVA in caz de leziune (actiune in resciziune= Varietate a actiunii civile reglementata pentru a ervi minorului intre 14 si 18 ani de a reclama anularea actului juridic lezionar incheiat de el. ). 2. actiunea hotelurilor pt serviciile prestate

3. 4. 5. 6. 7.

actiunea mestesugarilor pentru plata muncii lor actiunea avocatilor pentru plata onorariului actiunea notarilor publici si executorilor jud pentru plata onorariului actiunea inginerilor, contabililor pt plata serviciilor actiune pentru restituirea sumelor platite pentru biletele spectacolelor nce nau mai avut loc 8. actiunea izvorata din constractul de transport, fie terestru, maritim sau aerian impotriva transportatorului (daca contractul este multimodal temenul e de 3 ani)

Termen special de 2 ani:


pentru actiunea intemeiata pe un raport de asigurare

Termen special de 10 ani:


1. repararea prejudiciului moral sau fizic cauzat prin acte de tortura 2. repararea prejudiciului adus mediului inconjurator.

D. ACTIUNI IN CONSTATARE- sunt IMPRESCRIPTIBILE


Drepturile privitoare la: a. actiunea in constatarea existentei unui drept b. actiunea in constatarea nulitatii absolute a unui act juridic c. actiunea in constatarea nulitatii absolute a certificatului de mostenitor

E. DOMENIUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE PRIVIND ACTIUNILE PERSONAL NEPATRIMONIALE CA REGULA SUNT IMPRESCRIPTIBILE. Ex. Anularea/ rectificarea/modificarea actelor de stare civila; Actiune in stabilirea maternitatii apartine copilului si este imprescriptibila ACTIUNI PERSONALE NEPATRIMONIALE PRESCRIPTIBILE I. Termen de 6 LUNI
1. actiune in nulitatea relativa a casatoriei se prescrie in termen de 6 luni. Termenul incepe sa curga de la data la care cei a caror incuviintare era necesara pt incheierea casatoriei au luat la cunostinta de casatorie. 2. Pentru viciile de consimtamant sau pentru lipsa de discernamant termenul curge de la incetarea violentei sau de cand cel interesat a cunoscut eroarea, dolul, lipsa de discernamant. 3. In caz de casatorie intre tutore si minor termenul curge de la incheierea casatoriei.

II. Termen: nu se prescrie in timpul vietii copilului Actiunea in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei.
Actiunea apartine copilului si se portneste in numele lui de catre maam. Daca copilul a decedat inainte de a se introduce actiunea mostenitorii lui pot sa introduc actiunea in termen de 1 ANI DE LA DECES. Dreptul la actiune al mamei pentru despagubiri (ex cheltuieli medicale) se prescrie in 3 ani.

III. Termen pt Actiune in tagada paternitatii


De catre sot:I termen de 3 ani, termenul curge fie de la data la care sotul a cunoscut ca e prezumat tatal copilului, fie de la o data ulterioara cand a aflat ca prezumtia nu corespunde realitatii. Mama poate introduce actiunea in termen de 3 ani de la nasterea copilului. De catre pretinsul tata biologic: poate fi adminsa numai daca face dovada paternitatii sale fata de copil. Dreptul la actiune nu se prescrie in timpul vietii tatalui biologic. Daca acesta a decedat actiunea poate fi formulata de mostenitorii sai in termen de cel mult 1 ani de la data decesului. De catre copil si de msotenitori: actiunea in tagada paternitatii se porneste de copil in timpul minoritatii sale prin reprezentantul legal. Dreptul la actiune nu e prescrie in timpul vietii copilului. Daca acesta a decedat actiunea poate fi formulata de mostenitorii sai in termen de cel mult 1 ani de la data decesului