P. 1
Metoda Frisco

Metoda Frisco

|Views: 18|Likes:
Published by Lilu

More info:

Published by: Lilu on Oct 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2014

pdf

text

original

Metoda Frisco o perspectivă de abordare pentru caracterizarea personajelor evaluare formativă

Se explica elevilor metoda de lucru : Se vor forma doua echipe : 1. Echipa de investigatie (10-15 elevi )care vor raspunde unui chestionar pe marginea lectiei anterioare ; 2.Echipa de concluzionare (5-6 elevi, dar si mai multi in functie de numarul de elevi, care comenteaza critic intrebarile echipei de investigatie si propune rezolvari obisnuite), revenindu-le apoi sarcina de a juca anumite roluri :  C= conservatorul/traditionalistul -apreciaza meritul solutiilor vechi,prezinta neajunsurile fara a elimina posibile imbunatatiri;  E=exuberantul -emite idei originale, imposibil de aplicat in practica, asigurand astfel o atmosfera creativa-imaginativa;  P= pesimistul -neaga posibilitatea oricarei imbunatatiri a solutiilor originale;  O= optimistul-critica pozitia pesimistului si sustine, in mod realist, solutiile propuse de exuberant. 1. Echipa de investigatie (se împarte în trei grupe) 2.Echipa de concluzionare (Identificarea problemei şi împărţirea rolurilor:)

3.Metoda Frisco Printre metodele interactive de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii, care acţionează procesul de predare-învăţare se află şi Metoda Frisco, metodă activ-participativă în măsură să solicite plenar, dar să şi valorifice maximal şi pe multiple planuri potenţialul uman de cunoaştere, de simţire şi de acţiune cu care un elev sau altul vine la şcoală.. Lecţiile bazate pe Metoda Frisco prezintă câteva caracteristici importante: elevii sunt puşi în situaţia să interacţioneze, să lucreze productiv unii cu alţii; în cadrul activităţilor de învăţare elevii îşi dezvoltă judecăţile de valoare pertinente, care să -i dezvolte gândirea , învaţă prin eforturi proprii, îl transformă din obiect în subiect al educaţiei, din participant pasiv într-unul activ. Caracterul ludic al Metodei Frisco, cadrul ei antrenant şi activ în acelaşi timp, au un impact extraordinar asupra elevilor, oferind alternative noi de învăţare, altele decât cele cunoscute, tradiţionale. Vom încerca , în cele ce urmează, să prezentăm un model de aplicare a metodelor de învăţare activă şi interactivă. Aplicarea Metodei Frisco,caracterizată prin flexibilitate, oferă elevilor posibilitatea de a se

le comentează critic şi propune rezolvări obişnuite. după Ana Stoica. Scopul său principal este de a identifica probleme complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. Metoda Frisco reprezintă doar o etapă distinctă în cadrul lecţiei. într-un instrument util în eficientizarea activităţii la clasă. profesorul realizează evaluarea pe baza răspunsurilor la chestionar şi a ideilor exprimate de participanţi. corespund. imposibil de aplicat în practică. numită şi echipa de investigaţie (investigation team ). în general. c)Pesimistul este cenzorul care neagă oportunitatea oricărei îmbunătăţiri a soluţiilor originale. pesimistul. le punctează neajunsurile şi se pronunţă pentru menţinerea lor fără a exclude eventualele îmbunătăţiri. iar rolul ei este să conducă la o eficientizare raţională a bugetului de timp alocat activităţii de învăţare-predare. opinie întemeiată pe o îndelungată experienţă didactică. 15-20 minute. a doua echipă. menit să contribuie la promovarea unei metodologii didactice moderne. dată fiind complexitatea problematicii abordate. care corespund atât obiectivelor cognitive. în mod realist. constituindu-se alături de celelalte metode interactive. In opinia noastră. formulate clar.2 Etapele de desfăşurare a Metodei Frisco. Metoda Frisco. d)Optimistul critică poziţia pesimistului şi susţine. să solicite un număr mic de informaţii. prin eliminarea etapei chestionarului. Demersul nostru de a prezenta această metodă activă cu un puternic potenţial creativ. variantei îi pot fi rezervate. elevii formulează răspunsuri scrise. active. măreşte posibilitatea de comunicare. • favorizează apariţia unor raporturi noi de cunoaştere şi de stimă reciprocă. să presupună răspunsuri simple de tipul : da/nu. are în componenţă de cinci-şase membri. trebuie să se desfăşoare pe parcursul unei ore întregi. întrebările să fie ordonate după o scară psihologică. • asigură un climat interactiv. Chestionarul (lista de control) trebuie să respecte o serie de condiţii: să conţină întrebări simple. este alcătuită din zece-cincisprezece elevi. După estimările noastre.implica activ în actul de învăţare.aplicarea listei de control(check list). . la sfârşitul discuţiilor. oferindu-i astfel cadrului didactic posibilitatea de a completa scenariul didactic al orei cu alte metode care să ducă la optimizarea. Metoda Frisco a fost concepută să folosească două procedee: 1. În acest caz. mai scurtă. poate fi folosită cu aceeaşi eficienţă şi o a doua variantă. unor etape bine definite: profesorul împarte clasa în două echipe : prima echipă. clasice. se înscrie în domeniul încercărilor şi căutărilor creative de a ameliora şi eficientiza munca educatorilor cu subiecţii educaţiei sale. să ceară informaţiile pe care elevii le pot da. exuberantul. fără echivoc .brainstorming-ul regizat (staget brainstorming). fără a lăsa loc interpretărilor . soluţiile propuse de exuberant.1 Definiţie şi procedee Metoda a fost propusă de echipa de cercetare Fours boys of Frisco (cei patru băieţi din San Francisco). asigurând prin aceasta o atmosferă imaginativ-creativă. profesorul sistematizează ideile şi invită pe elevi să formuleze concluziile necesare. Pledoaria pentru utilizarea metodelor specifice în cadeul activităţilor de grup are la bază câteva avantaje evidente. cât şi celor socio-integratoare ale procesului de predare-invăţare: • oferă posibilitatea manifestării unor puncte de vedere diferite. Momentele principale ale unei lecţii care include Metoda Frisco. optimistul: a)Conservatorul apreciază meritul soluţiilor vechi. profesorul aplică lista de control membrilor echipei de investigaţie. echipa de concluzionare (inference team ). combinată cu alte metode tradiţionmale interactive. 3. 3. profesorul distribuie membrilor echipei de concluzionare roluri care definesc anumite structure psihologice : conservatorul. 2. Lista de control reprezintă un chestionar alcătuit dintr-o succesiune de întrebări care să permită formularea unor concluzii clare şi care lămureşte conţinutul problemei propuse spre rezolvare. echipa de concluzionare identifică problemele. a procesului de învăţământ. b)Exuberantul emite idei originale.

Se bazează pe un fenomen de contagiune. MetodaFrisco are la bază brainstorming-ul regizat şi solicită din partea elevilor capacităţi empatice. Metoda a fost propusă de echipa de cercetare Four boys of Frisco (cei patru băieţi din San Francisco). cât şi în ceea ce priveşte avantajele şi limtele . El găseşte fundamentări realiste şiposibilităţile de realizare a soluţiilor propuse de către exuberant. iar scopul ei este de aidentifica problemele complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. optimistul şi cine le joacă. îmbărbătând participanţii să privească lucrurile dintr-o perspectivă reală. Cel care joacă rolul de esteconservator are sarcina de a aprecia meritele soluţiilorvechi.• obişnuieşte participanţii să accepte puncte de vedere diferite. abordând o problemă din mai multe perspective. Etapa organizării colectivului: se stabilesc rolurile: conservatorul. cenzurând ideile şi soluţiile iniţiale propuse. Etapa dezbaterii colective: fiecare interpretează rolul ales şi-şi susţine punctul de vedere în acord cu acesta. aceştia formând o echipă. valori. Pesimistul este cel care nu are o părere bună despre ce se discută. fiecare. care să acopereo anumită dimensiune a personalităţii. rolul consevatoristului. • formează un comportament adecvat necesar integrării în viaţa social METODA FRISCO Prin metoda Frisco participanţii trebuie să interpreteze un rol specific. în cazul colectivelor numeroase. importantă fiind stimularea gândirii. • oferă şansa de a reflecta asupra propriilor idei. 3. inovator şi stimulându-i şi pe ceilalţi participanţi să privească astfel lucrurile. fără a exclude însă posibilitatea unor eventualeîmbunătăţiri. Exuberantul priveşte către viitor şi emite idei aparent imposibil de aplicat în practică. stimulând participanţii săgândească pozitiv. pronunţându-se pentru menţinerea lor. pe rând. a imaginaţiei şi a creativităţii Etapele metodei Frisco: 1. Optimistul luminează umbra lăsată de pesimist.membrii grupului vor trebui să joace. Rolurile pot fi abordate individual sau. atitudini şi prilejuieşte reconsiderarea lor în contextual contactului cu diferenţele individuale. rolul pesimistului şi rolul optimistului. Etapa sistematizării ideilor emise şi a concluzionării asupra soluţiilor găsite. acelaşi rol poate fi jucat de mai multi participanţi concomitent. Etapa punerii problemei: profesorul sau elevii/studenţii sesizează o situaţieproblemă şi a propun spre analiză.spirit critic. creşte gradul de susţinere a propriului punct de vedere. Astfel. 4. 2. • prezintă atractivitate şi declanşează plăcere datorită caracterului ludic al metodelor interactive. Metoda Frisco este asemănătoare cu tehnica „Pălăriilor gânditoare” atât din punct de vedere al desfăşurării. rolul exuberantului. asigurând astfel un cadru imaginativ-creativ. El relevă aspectele nefaste ale oricăror îmbunătăţiri. pesimistul. exuberantul. concretă şi realizabilă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->