P. 1
Metoda Frisco

Metoda Frisco

|Views: 18|Likes:
Published by Lilu

More info:

Published by: Lilu on Oct 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2014

pdf

text

original

Metoda Frisco o perspectivă de abordare pentru caracterizarea personajelor evaluare formativă

Se explica elevilor metoda de lucru : Se vor forma doua echipe : 1. Echipa de investigatie (10-15 elevi )care vor raspunde unui chestionar pe marginea lectiei anterioare ; 2.Echipa de concluzionare (5-6 elevi, dar si mai multi in functie de numarul de elevi, care comenteaza critic intrebarile echipei de investigatie si propune rezolvari obisnuite), revenindu-le apoi sarcina de a juca anumite roluri :  C= conservatorul/traditionalistul -apreciaza meritul solutiilor vechi,prezinta neajunsurile fara a elimina posibile imbunatatiri;  E=exuberantul -emite idei originale, imposibil de aplicat in practica, asigurand astfel o atmosfera creativa-imaginativa;  P= pesimistul -neaga posibilitatea oricarei imbunatatiri a solutiilor originale;  O= optimistul-critica pozitia pesimistului si sustine, in mod realist, solutiile propuse de exuberant. 1. Echipa de investigatie (se împarte în trei grupe) 2.Echipa de concluzionare (Identificarea problemei şi împărţirea rolurilor:)

3.Metoda Frisco Printre metodele interactive de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii, care acţionează procesul de predare-învăţare se află şi Metoda Frisco, metodă activ-participativă în măsură să solicite plenar, dar să şi valorifice maximal şi pe multiple planuri potenţialul uman de cunoaştere, de simţire şi de acţiune cu care un elev sau altul vine la şcoală.. Lecţiile bazate pe Metoda Frisco prezintă câteva caracteristici importante: elevii sunt puşi în situaţia să interacţioneze, să lucreze productiv unii cu alţii; în cadrul activităţilor de învăţare elevii îşi dezvoltă judecăţile de valoare pertinente, care să -i dezvolte gândirea , învaţă prin eforturi proprii, îl transformă din obiect în subiect al educaţiei, din participant pasiv într-unul activ. Caracterul ludic al Metodei Frisco, cadrul ei antrenant şi activ în acelaşi timp, au un impact extraordinar asupra elevilor, oferind alternative noi de învăţare, altele decât cele cunoscute, tradiţionale. Vom încerca , în cele ce urmează, să prezentăm un model de aplicare a metodelor de învăţare activă şi interactivă. Aplicarea Metodei Frisco,caracterizată prin flexibilitate, oferă elevilor posibilitatea de a se

2 Etapele de desfăşurare a Metodei Frisco. Momentele principale ale unei lecţii care include Metoda Frisco. optimistul: a)Conservatorul apreciază meritul soluţiilor vechi. numită şi echipa de investigaţie (investigation team ). formulate clar. să presupună răspunsuri simple de tipul : da/nu. Chestionarul (lista de control) trebuie să respecte o serie de condiţii: să conţină întrebări simple. dată fiind complexitatea problematicii abordate. constituindu-se alături de celelalte metode interactive. măreşte posibilitatea de comunicare. care corespund atât obiectivelor cognitive. a doua echipă. • favorizează apariţia unor raporturi noi de cunoaştere şi de stimă reciprocă. opinie întemeiată pe o îndelungată experienţă didactică. Lista de control reprezintă un chestionar alcătuit dintr-o succesiune de întrebări care să permită formularea unor concluzii clare şi care lămureşte conţinutul problemei propuse spre rezolvare. le punctează neajunsurile şi se pronunţă pentru menţinerea lor fără a exclude eventualele îmbunătăţiri. le comentează critic şi propune rezolvări obişnuite. imposibil de aplicat în practică. După estimările noastre. echipa de concluzionare identifică problemele. a procesului de învăţământ. are în componenţă de cinci-şase membri. menit să contribuie la promovarea unei metodologii didactice moderne. Pledoaria pentru utilizarea metodelor specifice în cadeul activităţilor de grup are la bază câteva avantaje evidente. se înscrie în domeniul încercărilor şi căutărilor creative de a ameliora şi eficientiza munca educatorilor cu subiecţii educaţiei sale. echipa de concluzionare (inference team ). 15-20 minute. variantei îi pot fi rezervate. cât şi celor socio-integratoare ale procesului de predare-invăţare: • oferă posibilitatea manifestării unor puncte de vedere diferite.1 Definiţie şi procedee Metoda a fost propusă de echipa de cercetare Fours boys of Frisco (cei patru băieţi din San Francisco). 2. c)Pesimistul este cenzorul care neagă oportunitatea oricărei îmbunătăţiri a soluţiilor originale. Demersul nostru de a prezenta această metodă activă cu un puternic potenţial creativ. b)Exuberantul emite idei originale. active. Metoda Frisco reprezintă doar o etapă distinctă în cadrul lecţiei. trebuie să se desfăşoare pe parcursul unei ore întregi. oferindu-i astfel cadrului didactic posibilitatea de a completa scenariul didactic al orei cu alte metode care să ducă la optimizarea. soluţiile propuse de exuberant. să ceară informaţiile pe care elevii le pot da. profesorul aplică lista de control membrilor echipei de investigaţie. . exuberantul. întrebările să fie ordonate după o scară psihologică. combinată cu alte metode tradiţionmale interactive. după Ana Stoica. d)Optimistul critică poziţia pesimistului şi susţine. 3. profesorul realizează evaluarea pe baza răspunsurilor la chestionar şi a ideilor exprimate de participanţi. Scopul său principal este de a identifica probleme complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. 3. corespund. elevii formulează răspunsuri scrise. să solicite un număr mic de informaţii. In opinia noastră. în general. poate fi folosită cu aceeaşi eficienţă şi o a doua variantă. mai scurtă. • asigură un climat interactiv. Metoda Frisco. profesorul sistematizează ideile şi invită pe elevi să formuleze concluziile necesare. unor etape bine definite: profesorul împarte clasa în două echipe : prima echipă. profesorul distribuie membrilor echipei de concluzionare roluri care definesc anumite structure psihologice : conservatorul. într-un instrument util în eficientizarea activităţii la clasă. Metoda Frisco a fost concepută să folosească două procedee: 1.aplicarea listei de control(check list). pesimistul.brainstorming-ul regizat (staget brainstorming). este alcătuită din zece-cincisprezece elevi. fără echivoc . fără a lăsa loc interpretărilor .implica activ în actul de învăţare. prin eliminarea etapei chestionarului. în mod realist. clasice. asigurând prin aceasta o atmosferă imaginativ-creativă. iar rolul ei este să conducă la o eficientizare raţională a bugetului de timp alocat activităţii de învăţare-predare. În acest caz. la sfârşitul discuţiilor.

aceştia formând o echipă. atitudini şi prilejuieşte reconsiderarea lor în contextual contactului cu diferenţele individuale. MetodaFrisco are la bază brainstorming-ul regizat şi solicită din partea elevilor capacităţi empatice. El găseşte fundamentări realiste şiposibilităţile de realizare a soluţiilor propuse de către exuberant. rolul exuberantului. stimulând participanţii săgândească pozitiv. Metoda a fost propusă de echipa de cercetare Four boys of Frisco (cei patru băieţi din San Francisco). Pesimistul este cel care nu are o părere bună despre ce se discută. rolul consevatoristului. exuberantul. Etapa organizării colectivului: se stabilesc rolurile: conservatorul. optimistul şi cine le joacă. creşte gradul de susţinere a propriului punct de vedere. iar scopul ei este de aidentifica problemele complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. pe rând. care să acopereo anumită dimensiune a personalităţii.membrii grupului vor trebui să joace.spirit critic. 4. fără a exclude însă posibilitatea unor eventualeîmbunătăţiri. abordând o problemă din mai multe perspective. cât şi în ceea ce priveşte avantajele şi limtele . 3. rolul pesimistului şi rolul optimistului. pesimistul. Exuberantul priveşte către viitor şi emite idei aparent imposibil de aplicat în practică. valori. Etapa dezbaterii colective: fiecare interpretează rolul ales şi-şi susţine punctul de vedere în acord cu acesta. importantă fiind stimularea gândirii. Etapa punerii problemei: profesorul sau elevii/studenţii sesizează o situaţieproblemă şi a propun spre analiză. Etapa sistematizării ideilor emise şi a concluzionării asupra soluţiilor găsite. • formează un comportament adecvat necesar integrării în viaţa social METODA FRISCO Prin metoda Frisco participanţii trebuie să interpreteze un rol specific. asigurând astfel un cadru imaginativ-creativ. • prezintă atractivitate şi declanşează plăcere datorită caracterului ludic al metodelor interactive. concretă şi realizabilă. acelaşi rol poate fi jucat de mai multi participanţi concomitent. îmbărbătând participanţii să privească lucrurile dintr-o perspectivă reală. Metoda Frisco este asemănătoare cu tehnica „Pălăriilor gânditoare” atât din punct de vedere al desfăşurării. cenzurând ideile şi soluţiile iniţiale propuse. în cazul colectivelor numeroase. fiecare. Astfel. Rolurile pot fi abordate individual sau. inovator şi stimulându-i şi pe ceilalţi participanţi să privească astfel lucrurile.• obişnuieşte participanţii să accepte puncte de vedere diferite. • oferă şansa de a reflecta asupra propriilor idei. 2. a imaginaţiei şi a creativităţii Etapele metodei Frisco: 1. Optimistul luminează umbra lăsată de pesimist. Se bazează pe un fenomen de contagiune. El relevă aspectele nefaste ale oricăror îmbunătăţiri. Cel care joacă rolul de esteconservator are sarcina de a aprecia meritele soluţiilorvechi. pronunţându-se pentru menţinerea lor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->