P. 1
Descântecul în poezia lui Ion Barbu.docx

Descântecul în poezia lui Ion Barbu.docx

|Views: 53|Likes:
Published by lauranda
Barbu, melci, descantec
Barbu, melci, descantec

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: lauranda on Oct 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2014

pdf

text

original

Descântecul în poezia lui Ion Barbu Ion Barbu şi descântecul Românii au avut o literatură orală deosebită, care a suplinit

mii de ani lipsa unei literaturi scrise autentice. Acest tezaur a lăsat urme adânci în spiritul românesc. Intelectuali importanţi, supunând cercetării şi meditaţiei literatura orală din spaţiul traco-dacic, dar şi din zonele limitrofe, au scos la iveală izvoare nepreţuite de inspiraţie. Fenomenul a fost însă unul sporadic, asumat rar şi cu multă circumspecţie de către exegeţi. Este însă un fapt bine cunoscut că anonimatul literaturii populare a constituit o sursă inestimabilă şi gratuită pentru creaţia literară cultă care a succedat. Literatura orală cunoaşte diferite genuri şi specii literare precum şi diverse structuri, toate depinzând de mediul folcloric. Haşdeu observa la un moment dat că în literatura orală predomină elementul liric. Totodată, strânsa relaţie dintre poezie şi muzică este mai evidentă. Mai recent, poetul George Ţărnea sublinia că: “Noi suntem un popor care nu a avut literatură scrisă mii de ani, dar a avut o literatură orală fascinantă. Pentru a ţine minte tot ceea ce nu era scris, pentru a trece din generaţie în generaţie cutume, legi de obşte, descântece, ritualuri, în spaţiul laic sau sacru, ei bine, era nevoie de o structură mnemotehnică. Această structură a încifrării şi, în acelaşi timp a capacităţii de a transmite mai departe, nu poate să fie decât a poeziei. Iată de ce, românul, vrând-nevrând, a trebuit odată să ţină minte şi, ţinând minte, a trebuit să recite, să fie recitator. Fiind recitator, în aceeaşi măsură, era constructor de cuvinte încifrate. Aşa s-a născut, mai mult decât la oricare alt popor european, acest dor de poezie, s-a născut această necesitate a poeziei” (interviu, Adrian Munteanu, în revista Atheneum, 2002). Descântecul face parte din literatura populară. El este cunoscut ca text magic, aplecat asupra definirii şi devenirii destinului, deosebindu-se însă de textele de ritual şi ceremonial. Reprezentând un mod propriu de exprimare, descântecul constă mai cu seamă din versuri care se rostesc de obicei însoţite de anumite gesturi, în credinţa populară că acestea pot lecui de o anumită boală trupească sau sufletească, pot dezlega un farmec, pot apăra de persecuţia duhurilor rele etc. Descântecul tradiţional se exprimă, de regulă, în versuri foarte libere şi neregulate. Rostirea este însoţită de anumite obiceiuri care trebuie practicate obligatoriu pentru a folosi integral forţa magică a acestuia. În descântece întâlnim uneori cuvinte al căror sens nu -l putem înţelege, ele ţinând probabil de originea lor îndepărtată. Romanii, de pildă, posedau unele versuri, păstrate prin tradiţie şi nepricepute de cei ce le recitau, folosite de regulă ca remedii în medicina populară. Atât celţii, cât şi dacii, au interzis scrierea descântecelor şi altor procedee magice, ele transmiţându-se numai din tată în fiu sau către cei iniţiaţi. Unele descântece sunt dedicate apărării omului împotriva relelor care vin din partea semenilor săi: prin vrajă, prin fapt, prin dătătură sau făcătură, cuvinte populare care exprimă lucrarea unui vrăjitor. Farmecele înseamnă a face cuiva vrăji, a lega sau transforma pe cineva prin vrăji. Împotriva vrăjilor şi farmecelor se folosesc descântecele de

Într-o abundenţă de substraturi simbolice ale elementelor narative şi descriptive. fecunditatea şi bunăstarea oamenilor şi animalelor etc. Pentru descântec este acceptată şi ideea terapiei prin cuvânt aplicată unei fiinţe umane. Poemul care caracterizează cel mai bine substanţa descântecului şi incantaţiei din poetica barbiană este “După melci”. Descântecul este compus din formule magice. care de cele mai de multe ori sunt întâlnite în descântece sau se confundă cu acestea. implantat sub credinţa că aduce un plus de valoare poeziei. îi caută de îndată şi aplicaţia practică – iar Ion Barbu. Aceste descântece sunt vorbele frumoase. unele dintre ele foarte asemănătoare sau chiar identice cu descântecele româneşti. Cel mai celebru medic antic care a scris în limba latină era celt de origine şi se numea Marcellus Empiricus. reprezentând o formă de exerciţiu care poate produce schimbări radicale şi de durată dacă este practicată cu regularitate.tip desfaceri. tradiţiilor şi ritualurilor rustice legate de diferite momente ale anului sau de fenomene ale naturii. este de multe ori asemuită cu incantaţia divină. Despre aceste ritualuri Socrate spunea într-unul din dialoguri: ”Sufletul se vindecă cu incantaţii (descântece). din incantaţii care. stilizând câteva . / Sine dentibus comederunt”. a avut asemenea generoase preocupări – aşa apare şi descântecul în poezia sa. fără îndoială. Ion Bar bu nu este numai raţiune pură. convingere şi putere. / Fără gură te mâncară”. poemul. cu rezonanţe în lumea sacră. dintr-un substrat traco-getic. sunt fraze scurte rostite cu voce tare în care sunt implicate simultan mintea şi corpul. Moştenirea pitagoreică menţionează printre altele şi concepţia privitoare la poezie ca vrajă. Multe din credinţele şi obiceiurile populare româneşti provin. Descântecul popular românesc mai înseamnă şi o credinţă străveche în puterea magică a cuvântului. Incantaţiile. Charmide). / Sine manibus colligerunt. în poezia barbiană descântecul este asumat în mod direct. Perceput de mulţi ca un poet excesiv de cerebral. farmec sau incantaţie. sugerându -i o aplicaţie directă. în esenţa ei. cu persiflarea sau cu imitaţia. felul în care le rostim şi felul în care gesticulăm când facem asta. cu cântecele de jale. / Fără foc te fripseră. servesc de obicei ca auxiliar al medicinii primitive. cunoscut ca matematician sub numele de Dan Barbilian. În scrierea sa ”De medicamentis liber” sunt prezentate şi incantaţii magice. traducerea descântecului în limba română fiind: ”Ciobănaşii te aflară. cel puţin în faza iniţiatică şi încă în cea intermediară tre cerii la ermetism. El nu are nimic comun cu verva comică populară. Poezia. / Fără mâini te prinseră. ci şi imaginaţie şi sensibilitate. care fac să se nască în suflete înţelepciunea” (Platon. Exemple se găsesc în folclorul obiceiurilor. Ele trebuie spuse cu emoţie. de sănătatea. / Sine foco coxerunt. ca de exemplu: ”Pastores te invenerunt. Precum matematicianul care. Într-o bună măsură. Despre incantaţia poeziei (sau cuprinsă în poezia) lui Ion Barbu s-a vorbit foarte puţin. acompaniate de practici corespunzătoare. Este totuşi un poet al unei sensibilităţi care a ţintit dezvăluirea adevărului acolo unde sufletul îşi dispută întâietatea cu spiritul. după ce a descoperit o teoremă. la îndemâna oricui.

/ Ghem vărgat / Şi ferecat. Melcul apare ca un pretext de reconstituire a lumii vegetale perfecte. / Melc nătâng şi fă -te-ncoace / Nu e bine să te-ascunzi / Sub păreţii grei şi scunzi (… ) / Melc.Melc. tremurătoare. Fără a mai respecta canoanele. . prost. a sacrului ascuns în profan. / Cotobelc. Copilul ştie de undeva un descântec. ca şi în alte practici magice. Peste noapte însă se dezlănţuie o ninsoare târzie care dă peste cap planurile copilului: “Toată noaptea viscoli… / Încă bine n-ajunsesem / Că porni duium. din ghioacă: / Vream să văd cum iar învie / Somnoros. odată declanşată. în plină vreme de viscolire. Publicat în 1921. / Nu cumva un vânt să-l spargă: / Roagă vântul să nu-l fure / Şi să nu mai biciuiască (…) / Roagă vântul să se-ndure””. descântecul este totuşi sortit eşecului. Descântecul melcului este un obicei al copiilor de prin zona Muscelului barbian. / Şi agaţă la feştile / Ciufulite de zambile / Sau la fir de mărgărint / Înzăuatul tău argint…”. aşa cum de altfel o şi mărturiseşte: “Şi de -a lungul. Descântătorul vorbeşte nemijlocit cu melcul său. melc. lăsând-o neîmplinită. descrie o experienţã de iniţiere în tainele naturii care va deveni dramă a cunoaşterii. Surprins de venirea nopţii şi speriat de stihiile întunericului din pădure.motive folclorice. să vie / O viforniţă târzie / De Paresemi”. De la descântec. dar şi din numero ase alte zone ale ţării. / Iarna leapădă cojoace / Şi tu singur în găoace! / Hai. de a o transforma după dorinţa copilului. dorind “să-! dezgroape”. / Cotobelc. cel puţin în primele versuri. / Prin lăstari şi vrejuri crude”. O voce tainică. / Din cornoasele cămeşi! / Scoate patru firişoare / Străvezii. melc. Invocarea totemului sună. este de -a dreptul afectivă: “Vream să văd cum se dezghioacă / Pui molatic. / Lasă noaptea din găoace. continuă şi de la distanţă. profund şi divin al increatului. inevitabilul s-a produs: fragila vietate a sucombat sub apăsarea gerului. / Melcul. reuşeşte în jocul său primar să deschidă cochilia melcului şi. şi-am fugit!”. vargă. Poemul transcrie experienţa învăluită în inocenţa unui copil care reuşeşte să dezlănţuie forţele magice prin rostirea unui descântec. Profanul copil (”Eram mult mai prost pe -atunci…”). încetinel? / Tremură -în ghioacă. însă mult prea tânărul ucenic vrăjitor nu ştie bine toate astea. adormit în mormântul “de foi ude. Descântecul necesită o perioadă de aşteptare până ce îşi face efectul: “După ce l -am descântat / Lam pus jos / Şi-am aşteptat…”. poemul a fost încadrat de critici în categoria poemelor iniţiatice. aproape cunoscut: “. plasat în mijlocul naturii. / Scoate umede şi mici / Patru fire de arnici. În descântece. copilul îşi abandonează vraja: “-Mi-a fost frică. Proiecţia în spaţiul magic este susţinută prin forma baladescă a discursului poetic. crezând puternic în forţa magiei invocate. ieşi. fragila vietate sucombă. în care procesul de cunoaştere redobândeşte valoarea actului primordial iar incantaţiile magice au o putere creativă. copilul trece la rugăciune pentru a înlătura stihiile vremii şi a evita nenorocirea pe care o întrevede: “Şi-mi ziceam în gând: / ”Dar el. pe pământ / M-aşezai cu acest descânt”. forţe pe care nu le mai poate stăpâni. există credinţa că instigarea imaginaţiei ajută iniţiatorul să intre în contact cu forţa din spatele simbolului. Totul însă a fost în zadar. Prin invocarea descântecului copilul se joacă. ademeneşte “melcul blând”. să-l trezească din somnul liniştit. Vraja. din colivie…”. Mărturisirea intenţiei şi inocenţei. incantatorie. fără a fi conştient de fragilitatea formelor biologice.

Printre ele. Poemul ”Riga Crypto şi lapona Enigel” este un cântec de dragoste. prin intermediul celor două personaje. / Pe când se frâng / Lemne-n crâng. / Plouă soare / Prin fâneţuri şi răzoare. / Hornul nins. sau chiar inventate. Balada transpune povestea într-un “cântec larg“ şi eliberator. / Dar pornişi cu cornul stâng. blesteme) presupun. / Binişor. (…) / Cornul drept. Spaţiul regelui Crypto este stăpânit de umbra deasă a pădurii.Există multe obiecte care fac parte din instrumentarul necesar unui descântec. melc. Incantaţia sugerată de versurile baladeşti este deosebită. care de fapt îşi are originea din ”codoberc” (fără coadă). copilul ameţit duce mai departe cântecul vrăjiri: “Melc. Peste trupul “zgârcit” copilul îşi petrece ultima vrajă. ca un hengher / Îl ţinea în zgărzi de ger!”. Formulele novatoare sau cele tămăduitoare (descântece curative. / Cornul drept. la păşunat“. Copilul îşi continuă ritualul chiar şi după ce acesta s-a terminat tragic. Poemul prezintă. / Melc nătâng. / C-a dat iarba pe răzoare. gene. / Lujerii te-aşteaptă-în crâng // Dar n-ai corn / Nici drept. / Melc nătâng. Regretele postume sunt zadarnice. de la sân“). ritmul de descântec şi redundanţa simbolică ilustrează o dimensiune importantă a liricii barbiene – cea de ritual purificator. / Ţie. / Iarna ţi-a muşcat din pântec… / Ai pornit spre lunci şi crâng. este crucificat în mediul său biologic. degeaba copilul mai speră încă să evite nenorocirea. termeni tehnici şi arhaisme. / Melc nătâng. / Să ne nchidă: / Mie. / Cum n-ai vrut să ieşi mai iute! / Nici viforniţă. / Cel stâng. nuiaua. când focu-i stins. Jocul de cuvinte şi rima interioară (“Nuntaş fruntaş”. vrăji. / Surd la cânt şi îmbieri. Indicaţiile sunt tardive. / Cotobelc. dar ele vin totuşi în aceeaşi cadenţă incantatorie: “Trebuia să dormi ca ieri. (…) / Să chemăm pe moşul Iene / Din poiene. ce -ai făcut / Din somn cum te-ai desfăcut? / Ai crezut în vorba mea / Prefăcută… Ea glumea!”. ci şi ritual şi gestică cu valoare magică. Tabloul final este unul al morţii cotidiene. nu numai text. În poemul ”După melci” poeticul cuvânt ”cotobelc” este de fapt ”codobelc”-ul folosit atunci când vorbim de gasteropode. nu mai au nici un efect. / Că alunul e un cântec… / – Astea-s vorbe şi descântec!”. este invocată aici ca instrument de ecarisaj: “O nuia. sacrificat. ţie dragi“. el şi vraja lui nu mai au puterea reînvierii blândei vietăţi: “Melc încetinel. El este “mirele poienii“. / Melc nătâng!”. “De la iernat. în jurul său pulsează viaţa . / Nici stâng. “Laurul-Balaurul“. rar folosite în limba română modernă. / Melc nătâng!”. Melcul. melc. În ritualul descântecului cuvântul şi armonia muzicală sunt subordonate comunicării cu sfera înaltă şi invizibilă a realului. şi alunul este invocat aici. o parabolă a impactului dintre raţiune (Enigel) şi instinct (Crypto). / Melc nătâng!”. Şi fiindcă nici un cântec nu este fără ecou. ca element al ispitei: ”Ai crezut că plouă soare. fără putere de resurecţie. “Rigă spân. / Să tragi alt oblon de var / Între trup şi ce -i afar’… / – Vezi? / Ieşişi la un descântec. iar mormântul nu poate fi altul decât unul natural: o “nuia” şi \”o frunză moartă\”. de data asta sub formă de bocet: ”Melc. Făcând parte deseori din inventarul descântecului. / Cornul stâng… // – Iarna coarnele se frâng. “Uite fragi. nici mute / Prin păduri nu te-ar fi prins… / Iar acum. aşa cum s -a mai precizat. În limbajul descântecelor întâlnim uneori cuvinte sau forme de cuvinte. Micul vrăjitor este incapabil să resusciteze melcul. să-i dea din nou viaţă.

/ Că sufletu-i fântână-n piept. Înflorirea semnifică nuntă.”. Trăind în tărâmuri de gheaţă. / Sterp îl făceau şi nărăvaş. Experienţa se dovedeşte a fi devastatoare. / Începi. Invitaţiw la nuntă. mai la vale. aprins inel. / Dacă pleci să culegi. care trece în revistă povestea unei iubiri pătimaşe a unei tinere care îşi cheamă iubitul de pe lumea cealaltă. / Şi ursul alb mi -e vărul drept. încheie balada şi dă un sens precis dramei: Crypto. desfăcută. / Şi roata albă mi-e stăpână. Astfel. Iubirea pierdută a domnişoarei Hus se încearcă a fi recuperată prin intermediul unui descântec şi a unor sacrificii pentru care nici ea însăşi nu pare suficient de pregătită şi încrezătoare. ceea ce îl determină să arunce în joc ultima armă: ” -Enigel. el pătrunde în visul laponei pe care o surprinde pregătită pentru comunicare. un nefericit sub povara unui ideal de neatins. . Ea este astfel nevoită să-şi dezvăluie propria-i origine şi credinţă: ”Că dacă-n iarnă sunt făcută. ca providenţialitate. dar pe cea mai umilă treaptă. În vechea credinţă românească soarele reprezintă divinitatea supremă. / Ţi-am adus dulceaţă. Ca ritual suprem şi ca aspiraţie spirituală. soarele este invocat în ipostaza de autoritate tutelară. Dimpotrivă. este ferm. fără putinţă de remediere. Enigel. / Se oglindi în pielea-i cheală”. Lapona Enigel trăieşte sub protecţila raţiunii. / Scade noaptea. Crypto nu mai este mirele poienii. rogu -te. sau în cele pentru dobândirea frumu¬seţii şi sănătăţii. / Mă-nchin la soarele-nţelept”. Poemul ”Domnişoara Hus” este un descântec de dragoste. / Din umbra deasă. deşi binevoitor. Se întâmplă uneori ca ucenicul vrăjitor care dezlănţuie forţe negative să nu mai aibă puterea de a le mai opri. nebun şi schilodit în numele unei aspiraţii. îi aduce fragi şi se oferă pe sine şi viaţa sa. nunta totuşi se petrece. se închină la ”soarele-nţelept” iar aspiraţiile ei spirituale estompează orice ispitire lăturalnică: ”Mă-nchin la soarele-nţelept. Probabil sub presiunea acestor clevetiri. de la sân. cu mine”. lapona Enigel rămâne de nezdruncinat în credinţa ei. fără sfială. ţie dragi. regele Crypto se hotărăşte în sfârşit să se supună canoanelor. Din păcate cuvintele înţelepte ale laponei nu reuşesc să-l con¬vingă pe Crypto. îşi acceptă în sfârşit destinul. ci pare că şi-a găsit împărăteasa potrivită. ies lumine.Rigă spân. Refuzul. Cu toate că regele Crypto îi aduce ofrande şi sacrificii ritualice. Invitaţia lui este una ispititoare: “. cu aspiraţii pământeşti: nunta.simplă. fiinţa nordică lapona Enigel tinde spre o existenţă solară. dar răspunsul laponei nu este unul pe măsura aşteptării: “.Enigel. se întoarce la regulile pe care le încălcase. în special în descântecele şi vrăjile de dragoste. însă el doreşte s-o facă după vrerea sa. / Eu mă duc să culeg / Fragii fragezi. / Ce zace-n sufletul-fântână”. iar regele -ciupearcă este dispreţuit de supuşii săi pentru că nu respectă tradiţia nunţii: “Şi răi ghioci şi toporaşi / Din gropi ieşeau să-l ocărască. / Că nu voia să înflorească”. iacă. / Uite fragi. / Se oglindi adânc în el. iar urmările. Neacceptat într -o lume mult diferită de a sa. / Ia-i şi toarnă-i în puiacă”. ocrotite de lumină. îl împing spre o acţiune sinucigaşă: ”Dar soarele. regele supra¬vieţuieşte doar printr-o nuntă aberantă ”cu măsălăriţa-mireasă”. / De zece ori. Tocmai de aceea. Enigel. / Mulţumesc Dumitale. El este întărit prin observaţia că o biată ciupercă nu ar putea suporta apropierea de soare: “Că -i greu mult soare să îndure / Ciupearcă crudă de pădure”. evocată în imagini carnavaleşti şi transpusă în ritm de descântec.

De altfel. / Presărai atunci mălai. descântecul în sine presupune invocarea unei lumi magice. versuri. de zor / Şi -ncă-o dată. / Sprinteni. / Nărăviţii la curvie. / Cu polcovnici / De tot sprinteni / De tot sus”. spornici. / În ceaun cu apă vie. / Dar viul ou la vârf cu plod / Făcut e să -l privim la soare!“. imaginea eternă a increatului şi se . Farmecul este dat de extraordinara incantaţie a versurilor şi de sugestia de fantastic a descântecului: “Buhuhu… uhu. cuvint e sau silabe. / Pâclă deasă s-a lăsat. / Şi tot cerul îI spălai”. // Aruncai şi cu pâsat. înţeleasă ca pătrundere în miracolul creaţiei universale. / În ţărână se trânti. oul relevă însăşi esenţa universului. / Ori de-o fi pe rodie: / Buhuhu la Zodie. / Treieră şuierător / Spart descântec din fetie!”. Diverse sunete. una originală şi tulburătoare. în această poezie. şi nu numai. / Pe gutuie să mi-l suie. / Sloată se porni. jos. cerul a mişcat / Plecăciuni îţi face ţie. suntem invitaţi să privim oul ca pe un obiect de contemplaţie. ”Oul dogmatic” este întruchipat ca simbol al unei structuri duale ce reprezintă lu mea de dinaintea “nunţii” sau creaţia de dinaintea naşterii universului. / Să colinde singură. ca modalitate de desăvârşire a ciclului uman: “E dat acestui trist norod / Şi oul sterp ca de mâncare. / Înflori. / Adu-mi-l pe-o coadă ruptă. // În grăsime şi colastră. Apelul este sublimat chiar de declanşarea descântecului propriu-zis. Scris în etapa de tranziţie spre ermetism poemul “Oul dogmatic” continuă tema “nunţii”. sau “Luai din sân tărâţe coapte! / Şi tot norul. prin mosor. / Fruntea Cerul ţi -a-închinat / Ameţit. Folosirea instrumentarului adecvat în procesul unui decântec este obligatorie: “Fluturai la vânt făină. Chemarea magică în sine invocă şi desfacerea unui blestem: “Stea turtită. crăpă în şapte / Nori la fel:”. nepătrunse. Socotit banal pentru “mărunte lumi“ care “păstrează dogma“. / Ca o gâlcă obrinti. Frumuseţea lui lirică este dată de sugestia şi incantaţia cuprinse în rostirea iubitei: \”Buhuhu la lună suie. / Ruptă şi de lingură. / Să-l întoarcă d-a-ndărate / Să nu-i rupă vrun picior / Câine ori Săgetător!”. oferă numeroase modele despre felul în care fetele depun eforturi să fie frumoase şi drăgăstoase: “Paşi agale / Cu pasale / Paşi bătuţi / Cu arnăuţi. Fantasticul descântec al domnişoare Hus este de o indiscutabilă expresivitate. fac parte din recuzita de bază întâlnită în descântecele şi vrăjile populare. spaţiul balcanic invocat în acest poem devine un spaţiu al inocenţei recuperate şi al armoniei omului cu tot ceea ce -l înconjoară. la pirostrii. haină. / Toate vămile pustii / Unde fierb. / Câţi smintiră vreo nevastă”. în noapte. ca de beţie”. / Doar i-o da mai mult îndemn / Coadei lingurii de lemn / (Lemn de leac) / Doar l-o-ntoarce berbeleac / Doar l-o duce vălătuc / Pe ibovnicul uituc!\”. repetate ca un ecou care alterează starea conştientă subiectului.Descântecele din poeziile de dragoste au avut un loc aparte în contextul în care tradiţia autohtonă. În intenţia de a-şi recupera iubirea pierdută. / Uhu… Scorpiei surate. Cu o remarcabilă forţă de sugestie sub raportul invenţiei verbale. // În zemi acre şi amare / Câţi au râs de fată mare. Văzut în lumina soarelui. – în hăuri suptă. ataşată de întrunirea condiţiilor pentru declanşarea descântecului: “Uite. Conspiraţia cosmicului este. un vechi descântec pare cea mai potrivită alegere din memoria unor vremuri apuse: “Şi cu pumnul dus mosor / Pân’ la sita din tărie.

Consemnând puritatea acesteia. poetul nu preferă idoli. Invocaţia magică din poem este elevatorie. / Trage porţile ce ard”. / Din căldări de mări lactee. invocând ritmul cosmic şi spiritul numerologic pentru a imita sensul unui descântec: “Capăt al osiei lumii! / Ceas alb. Ion Barbu nu abuzează niciunde de eroul mitic. // Că vinovat e tot făcutul. în poem sunt strecurate versuri încifrate cu simboluri stranii: “Aphelic ( ) / Perihelic ( (i ) / Cojunctiv (dodo) / Oponent (adio!)”. Poemul debutează incantatatoriu. / La surpări de curcubee. Mişcarea circulară este aşadar infinită. / Şi nici la cloşcă să nu-l pui! / Îl lasă-n pacea-întâie-a lui. al cărui important cult vine din vremuri străvechi. ea reprezentând sensul armoniei primordiale.iniţiază în străvechiul mit în versuri de o excelentă concizie incantatorie: “Cum lumea veche. îndemnul final este adresat omului pentru a păstra increatul invariabil: “Dar nu-l sorbi. sugerate şi reconstituite muzical în poem: ”Roata Venerii / Inimii / Roata capului // Mercur / În topire. / Dar plodul? / De foarte sus / Din polul plus / De unde glo dul / Pământurilor n-a ajuns. Curmi nuntă-n el. . mituri substanţiale precum cel al oului. al oglinzii. din nou o incantaţie inventată de poet. iar aspiraţia spre absolut se împlineşte prin atingerea contemplaţiei poetice. Aşezate ca într-o formulă de matematică magică şi aparţinând unui descântec numai de eul poetic ştiut. în azur. / Roata soarelui / Marelui”. spre marele cosmos. / Nevinovatul. începutul \”. concis al minunii. / Şi sfânt. / Ca trupul drag. / Atât de galeş. el reprezentând linia nemărginită. reprezentată prin zeul Soare. iar ep icul are tentă de operare a unei magii: “Uite. În poemul ”Ritmuri pentru nunţile necesare” incantaţia se îndreaptă spre aştri. surpat în vis. Poetul priveşte destinul uman prin parcurgerea unor etape definite ca “nunţi necesare” şi prin trimiterea la ritmurile cosmice. De fapt. ia a treia cheie. / Sună-mi trei / Clare chei / Certe. ci doar vremuri şi spaţii mitice. Pintr-un “paj al Venerii” sună o ciudată onomatopee: “Peste îngeri. / Din trei atlazuri e culcuşul / În care doarme nins albuşul”. Oul este cel care reeditează naşterea lumii şi reprezintă dovada vie a preexistenţei. / Înoată. / În Firida ce scântee eteree”. cunoaşterea supremă aparţine luminii. noul ou. al cărei început şi sfârşit se află în fiecare punct. Prin promovarea asiduă a mitului nunţii am putea bănui că Ion Barbu a sperat ca lumea să înţeleagă mai bine mariajul dintre matematică şi poezie. în cleştar. Nunta este un simbol central al creaţiei barbiene. de închis. al nunţii. doar nunta. // Aburi verde să ne dea. sub lucid eter / Pentru cercuri de mister!”. Catenele eufonice ingenios construite şi segmentate ritmic au rolul de a crea un transfer subtil de sensuri. Această idee o întâlnim şi în baladele “După melci“ şi “Riga Crypto şi lapona Enigel“ în care se confirmă că încercarea de eliberare fortuită din pre¬existenţă este sortită eşecului. Cercul este figura geometrică primordială invocată în descântece. al aştrilor. prin viziunea asupra principiului universal: ”Că intrăm / Să ospătăm / În cămara Soarelui / Marelui / Nun şi stea. acel ”leagăn mitologic”. / Vâr-o în broasca Astartee! / Şi întoarce-o de un grad / Unui timp retrograd. şerpi şi rai / Sună vechi: / I-ro-la-hai”. deşi multe descântece invocă des fiinţe mitologice şi atribute ale acestora. Astfel. / Palat de nuntă şi cavou. în subţire var. indiferent de timp şi loc.

Numărul trei. Viaţa animalului prieten este retrăită în detalii. este împletită pe figurile cinetice ale unui dans frenetic. declanşat cu sonorităţi vag barbiene în mijlocul naturii: “Primăvară belalie / Cu nopţi reci de echinox. o rugă / Pe fuişor. în fapt o reprezentare a vieţii vegetative în puritatea ei. Gasteropozii reprezintă o lume mirifică. / Sub timp. / Inutil pachet. un cuvânt inventat de poet. fără să fie indicată durata ritualului. / Capăt paralogic. Un descântec eficace trebuie săvârşit într-un anumit timp şi loc şi trebuie repetat. încercând să le ispitească onomatopeic cântecul: “Cir -li-lai. câinii au fost una dintre marile pasiuni ale lui poetului Ion Barbu. / Leagăn mitologic. în lente / Antene atente / O cobori: // Pendular de-ncet. defineşte un spaţiu sinistru. Poemul începe prin a prezenta această proaspătă lume vegetală: “La râpa Uvedenrode / Ce multe gasteropode! / Suprasexuale / Supramuzicale”. Timpul descântecului este direct legat de număr. Eul poetic comunică cu căţelul dispărut. de şase. / Ca trei pietre date dura / Pe dulci lespezi de mărgean”. îi arată păsările care ciripesc în pom. prin măruntele lucruri care o înfrumuseţează. lir-liu-gean. Spiritul balcanic se manifestă mai pregnant în ciclul “Isarlâk”. / Lunecă de două / Ori până la nouă. de exemplu. / Sunet / Fruct de liră. / Moduri de ode / Ceruri eşarfă / Antene în harfă”. acea de încifrare a semnificaţiilor. Cântecul în sine sună ca un descântec de ademenire a păsărilor. Amintirea vietăţii lângă care a petrecut mulţi ani este vie şi amăgitoare: “Fox frumos / Cu dinţi oţele / Şi preţ mare / La căţele. Titlul. disponibilitatea sufletească a descântătorului. Se spune. După cum susţin unii istoricii literari. numită etapa ermetică. Repetarea demonstrează şi valoarea magică a numărului în spiritul descântecului. / Precum stropi de apă rece / În copaie când te lai. în care incantaţia pare veşnic prezentă: “Gasteropozi! / Mult limpezi rapsozi. cuvânt de descântec. inventat de poet. profanul apelează la descântec. Pe un fond liric în schimbare. “o râpă a gasteropodelor”. versurile amalgamează sonorităţi de folclor între pliurile unui descântec erotic. / Egal – acest cânt: // Ordonată spiră. / Lunecă o dată. este des invocat în poezia barbiană. / Vii şi treci / Şi-nvii. instrumentele necesare. / Se înnoadă!”. Pe parcurs sonorităţile se prelungesc. cir-li-lai. în loc de rugăciune. în poezia dedicată căţelului său Fox. / Oase-nchise afară-n frig. la zân a-în . // Fox nebun / Scurt de coadă / Fuge-n lume. incantaţia se manifestă pe un alt portativ.Poemul “Uvedenrode” face parte din ciclul care a marcat momentul de tranziţie către ultima etapă a poeziei barbiene. că anumite descântece trebuie săvârşite în zorii zilei sau la miezul nopţii. Practic. // Până când. înalt. de pildă. În poemul cu acelaşi nume suntem transpuşi într -o lume neexplorată suficient. În acest sens se poate vorbi de o anume simbolistică a numerelor: “Uite o fată. mult mai dinamică în acest poem. ca închinare în faţa unei lumi fermecătoare: “La soarele sfânt. Durata unui descântec depinde de factori precum: lungimea incantaţiei. / Până o-nfăşori / În fiori uşori. stafie. Incantaţia este trăită direc t. Deseori. / Sub mode / În Uvedenrode”. În poemul “In memoriam” apare un cuvânt cu nuanţe onomatopeice: “Vir -o-con-go-eo-lig”. În cele mai multe cazuri el se repetă de trei. gestica. Muzica versurilor. Tot ca un cântec debutează şi poemul. aflată în plin proces de descompunere. / Din şetrele mari / Apari: / O cal de val / Peste cavală / Cu varul deasupra -n spirală!”. / Pe răpusul câine Fox!”. Rugăciunile şi sonorităţile magice sunt ubicue: “Fâlfâie. / Lir-liu-gean. / Vir-o-con-go-eo-lig. sau de nouă ori. / Până-o torci în zale / Gasteropodale.

în amurg. Eul poetic este ascuns. de regulă. / Tu. Încifrarea poetică nu este şi nu trebuie să fie un act deliberat. care mai mult vindecă decât expune sensuri. Euritmie!”.fugă…”. Pe fondul unui tărâm situat la graniţa dintre real şi fictiv apare şi un erou cu virtuţi ale spiritului balcanic. El se petrece ca un descântec. muzică a formei în zbor. Geometria folosită în acest poem. astfel generată. notaţia pe figura finală fiind făcută în sens orar (netrigonometric) şi încifrată cu numele idolului El Gahel. sugerează simbolul unei lumi redescoperite. ”Poetul ridică însumarea”. se opri”. Sarcina de a dezvălui adevăratul chip al lumii nu înseamnă altceva – după Ion Barbu – decât o întoarcere la starea primordială a poeziei şi la cea pură a lumii. sub ochiul de senin oţel. se face. Însuşi Ion Barbu se exprimă în . impresionează în primul rând printr-o sonoritate impecabilă. Chemarea se petrece la porţi. în frigurosul burg. cum numai marea / Meduzele când plimbă sub clopotele verzi” (Din ceas. prezintă mai multe feţe şi nu se expune niciodată spontan. asemenea mării care îşi ascunde cântecul sub clopotele verzi ale meduzelor. sublimează experienţa sa în imnuri de ”harfe răsfirate\”. geometrice. Simbolul heptagonului devine pecetea unei cetăţi imaginare: “Vis al Dreptei Simple! Poate. Imaginea sintetizată a lumii şi captarea muzicii ei secrete înseamnă până la urmă o problemă de conştiinţă poetică. în fapt de seară. Isarlâk!”. porţi mari! / Marfa-aduc. Poetul transpune oglindirea din conştiinţă în melodia cuvintelor. surprinsă de umbră. Acest fel de cântec este redus la esenţe. pe doi măgari. Muzica însă este chiar aspiraţia directă a eroului liric: “Sub acel pâlc de arbori sălbateci. / Şi sub un pâlc de arbori stufoşi. devine un cântec misterios. ca de altfel în multe altele. / Şapte semne. dar nemijlocit sonor. / Cum nu erai acolo. ca o incantaţie dintr -un descântec. / mi-ai apărut – sub chipuri necunoscute mie. dedus…). În fond. Rătăcirea poetului prin “burg-ul” speranţelor este mărturisită în poemul numit “Umanizare”. Poemele din ciclul “Joc second”. ci doar se expune misterios semantic. / neclătinatul idol El Gahel. Poezia. cu multă prudenţă. ea nici nu există. în persoana lui Nastratin Hogea. la ziduri şi la cetate. ascunzând în ele câ ntecul – creaţia. singurele în măsură să organizeze şi să esenţializeze lumea. ca într -un descântec (vezi descântecul melcului din “După melci”): “Deschideţi-vă. într-un singur vin: / hazul Hogii Nastratin“. un magician care are darul de a-i scoate pe cei din jurul său din dimensiunea banală a vieţii. la cuvinte unice care pătrund dincolo de graniţele înţelegerii imediate.(…) // Eptagon cu vârfuri stelelor la fel. Lirica barbiană suportă aici o oarecare schimbare: “Am părăsit în urmă grandoarea ta polară / Şi am mers. Unele descântece rămân taine care nu sunt dezvăluite sau explicate nimănui decât sub anumite restricţii: “Şi cântec istoveşte: ascuns. nu şi la oameni. puse ciclic:”. / Cărarea mea. adăugat în finalul ciclului “Isarlâk”. atunci când se petrece. În concepţia barbiană poezia poate accede şi printr-un univers de linii şi forme pure. căci destăi nuitorul riscă să-şi piardă dexteritatea în a-şi practica magia descântecului. mulţime “beată. / Libere. Împărtăşirea acestui meşteşug către ”profani”. geometria / Săbiilor trase la Alexandria. deşi nu-şi dezvăluie sensul de la prima lectură. (…) // – Deschide-te. şi-am mers spre caldul pământ de miazăzi.

Sugestia unei geometrii a formelor şi figurilor are o puternică rezonanţă incantatorie: ”Atâtea clăile de fire stângi! / Găsi -vor gest închis. Diversităţii infinite a lucrurilor şi comuniunii desăvârşite a spiritului cu creaţia cosmică li se cuvine întreaga recunoştinţă a omului pentru simplu fapt că ele există: “Ar trebui un cântec încăpător. desenate în spaţiu prin gesturi rituale. Act clar de narcisism. dreaptă. În poemul “Grup” regăsim aproape exact reflectarea opiniei mărturisite a poetului Ion Barbu: “poezia este o prelungire a geometriei\”. precum / Foşnirea mătăsoasă a mărilor cu sare. / Adeverire zilei – prin cenuşe”. desparte această piatră-adâncă. Vraja străbate un spaţiu geometric paradisiac şi . ca invocări imperative ale ordinii latente a lucrurilor: “Nadir latent!” (Din ceas. / Coroana literei. linia ce frângi: / Ochi în virgin triunghi tăiat spre lume?”. Sub efectul contemplării lirice. dar după ele urmează păcatele care necesită desprinderea prin descântec. unda mării dobândind supremaţie prin viaţă. Abstracţia în gândire şi comunicare este singura cale de urmat pentru a putea descrie. tăiaţi-mi o zi ca un ochian!” (Înnecatul). / Văi agere. Lumea pitorească a descântecelor este o lume de inspiraţie. prin folosirea unor figuri geometrice. Multe descântece au la bază o geometrie ocultă. ca pe “un cântec încăpător”. Ea nu ni se dezvăluie decât prin concentrarea atenţiei şi transpunerea în spaţiul imaginaţiei şi creaţiei: “Aproape. geometria şi poezia apar împreună pentru a reprezent a diferite forme de existenţă: “Înalt în orga prismei cântăresc / Un saturat de semn. “Fulger străin. Sunt elocvente în acest sens numeroasele expresii sau fraze exclamative ce apar ca nişte chemări ontologice. imnurile – rugă. lucruri comune precum piatra. dar o priveşte profund şi fascinat totodată. grea. / Paşii lor sunt muzici. un semn al minţii”. întoarsă prin oglindire şi reflectată prin efectul ”prismei”. de sobă“. când răsare / Din coasta bărbătească al Evei trunchi de fum\”. cu fumuri de iarbă de mare. ceasuri verticale. în poemul “Dioptrie” muzica. dedus…). frunţi târzii!” (Mod). / Vindecă de noapte steaua-n tremurare”. pătratul şi crucea. o eliberare în sublim. Creaţia divină a femeii este asociată cu incantaţia. / Jos în lumina tunsă. pe care o laudă. Într-o amplitudine sonoră lumea ideală ni se oferă geometrică. “O. Ochii împietresc cruciş / Din fila vibrătoare ca o tobă. Poezia “Poartă” conţine sugestia împlinirii prin transpunerea eroilor într -o realitate ridicată dincolo de pragul percepţiei obişnuite: “Suflete-n pătratul zilei se conjugă. poros infoliu… (…) // Gunoiul tras în conuri. pentagonul.acest sens: “Versul căruia ne închinăm se dovedeşte a fi o dificilă libertate: lumea purificată până a nu mai oglindi decât figura spiritului nostru. Printre figurile geometrice magice întâlnim des: cercul. huma. scrijelite în diferite moduri sau prezente pe obiecte aparţinând instrumentarului ut ilizat. / Să nege. cu acompanierea unui cor îngeresc. iar asta se petrece prin intermediul unor forme geometrice şi scheme cvasi -matematice. ca tot absolutul: o pură direcţie. analiza şi gândi realitatea. triunghiul. lagăr scris. Eul poetic se opreşte la suprafaţa lumii. să le rezume. Cântecul încăpător nu poate fi altceva decât veşnicul descântec al farmecelor care ne înconjoară. hexagonul. mărăciniş. / Ori lauda grădinii de îngeri. / Patru scoici. Începuturile sunt curate. neferecate şi neascunse. În poezia “Timbru” întâlnim fascinaţia unor simboluri poetice obişnuite. Desigur. ascunsă.

just unghi normal. spiritul descântecului este prezent. // Ce gând târziu mă suflă-acu? / Să vântur nopţii \”Bu-hu-hu\” / Ca la un cântec. Fără apă. Nu există nici la această oră o clarificare a ermetismului barbian: este el o pură incantaţie muzicală. prin multitudinea şi diversitatea nuanţelor interpretative. plin de substanţă şi sens. în ape grele / Sting fier aprins. şi alte versuri din acest poem sugerează vraja unui descântec: “Valuri frânte. În plus. / Cad reflectat. face parte deseori dintre instrumentele necesare descântecelor: “Sub mături. şerpii ce purtai. fără sensuri anume. Facultatea de a defini memorabil şi în acelaşi timp incantatoriu este pe deplin satisfăcută în poetica barbiană: “Plecăciune joasă. dar un joc serios. nu se abate decât accidental de la această regulă. una din strofele din poemul “Falduri” seamănă cu un veritabil descântec: “(De şase ori.)”. Chiar şi sub masca stilului caracterizat printr -o extremă concentrare a expresiei. nuiaua. / Şerpii roşii. Ion Barbu şi -a pus de multe ori în dificultate exegeţii aflaţi în crize de interpretare. “Ţi -e inima la vârste viitoare / Ca şarpele pe muzici înnodat. lipsite de artificii: “Ageri. mătura. fluturi şi urâturi / Mort – chipul meu. pe crengi de gâturi” (Falduri). Ca şi în cazul lui Bacovia şi alţii. descriptiv şi cu limbajul explicit al .are puterea de vindecare chiar şi pentru aştri. În timp ce ludicul este evident şi direct în poezia iniţiatică. până-n prăsele. / Suptă. S-ar putea spune despre cripticul barbian că intră în contradicţie cu stilul cursiv. vie sau moartă. / Fulger cedat. dar nu numai. printr -o reflecţie a sa în substanţa poeziei. Ion Barbu consideră creaţia un joc. Nuanţele surprinse în legătură cu incantaţia şi tema descântecului în poetica barbiană pot aduce o oarecare lămurire în acest sens. sub recea armură a unei forme riguroase. / În minutare-aprins – şi încrestat” (Increat). care ajună / Apusă -n cărbunii din lună” (Paznicii). altădată? / Se toarce vorba. asemenea acte magice nici nu pot fi concepute: “În ceaun cu apă vie. / Rotit de două ori la mărul -soare. / Nărăviţii la curvie. sau este doar o contemplare senină şi un ermetism dus uneori până la încifrare totală? Ermetismul ”este un mit pe care l-a creat ignoranţa” observă subtil însuşi poetul. cărbunele sau cleştele. gemene. generale. scurşi din rai” (Orbite). lunii. Plasată între paranteze. Ca element purificator fundamental. Apa a exercitat dintotdeauna o enigmatică atracţie. / În scrisul apei caut drept”. ale aurului sau a cuvântului scris sau rostit: ”Pendulul apei calme. / La faţa păroasă. rezonanţa postumă a poetului e superioară celei din timpul vieţii.” (Domnişoara Hus). el apare răsturnat în partea ermetică. croiesc cristal. În descântecele româneşti. De altfel. apa este principalul element din instrumentarul unor descântece. fiind considerată un mijloc de vindecare de prim ordin. Poet insolit în peisajul literar interbelic. Unele poeme conţin incantaţii directe. Despre poezia lui Ion Barbu critica nu a avut prea multe de spus. închegată. Austeritatea limbajului din asa-numita poezie ermetică – deseori însoţită de un ton solemn – alăturată invenţiei poetice. se consideră că apa înglobează puterile binefăcătoare ale răsăritului de soare. / Ruptură de cremene. plantelor. alături de alte obiecte precum cuţitul. în Ţările-de-Jos” (Margini de seară). / Sub sticlă stă. / Cutia-încet se-ncuie-n piept.

Isarlâk. Laurul -Balaurul. Bitch. Ion Barbu este unul dintre marile spirite care. din secvenţele de descântec: cir-li-lai. Uvedenrode ş. fără să ignore misterul. i-ro-la-hai ş. Jup. prin geniul său poetic. Petre Rău . Muzicalitatea versurilor în sine a însemnat pentru poet o cale sinceră şi inefabilă de a conduce spre armoni i perfecte. bu-hu-hu. Domnişoara Hus.a. cu virtuţi ma gice.descântecului. Atunci când limba i s -a părut insuficientă pentru creaţia sa. vir-o-con-go-eo-lig. Deschis spre absolut. spre esenţa lumii şi a lucrurilor. El Gahel. Un argument important împotriva acestei păreri are la bază faptul că limb a unui descântec este uneori criptică şi nu se lasă înţeleasă uşor. Geraldine. “concizia este virtutea capitală a stilului său”. care a exprimat mult în cuvinte puţine şi pentru care. Onomastica din poetica barbiană este şi ea insolită: (Crypto. Cele mai interesante invenţii lexicale au rămas acele sunete onomatopeice.a. Fox. Ion Barbu şi-a construit cuvinte noi. a ridicat structura poeziei şi a limbajului poetic pe culmi de abstracţie poetico -matematică.). Imaginile poetice sunt compuse ca într-un joc. El este creatorul unui univers liric şi stilistic inedit. iar regulile acestuia ne descoperă noi feţe ale lumii. aşa cum menţiona Tudor Vianu. lir-liu-gean. Enigel.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->