Sunteți pe pagina 1din 70

HIV/SIDA

Informa!ii "i Activit#!i Educa!ionale

CUPRINS Informa!ia despre HIV/SIDA Ce este HIV Ce este SIDA Diferen!a dintre imunitate "i imunodeficien!# Termeni care se refer# la sistemul imunitar Cum afecteaz# HIV corpul uman Infec!iile oportuniste Transmiterea infec!iei HIV Prevenirea transmiterii HIV Prezervative Testare pentru HIV Tratament Originea Virusului Imunodeficien!ei Umane Istoria HIV/SIDA Prevalen!a HIV Inciden!a HIV HIV n Lume Gender "i HIV Glosar Activit#!i Educa!ionale Mit "i Realitate despre HIV/SIDA Sistemul Imunitar Cum poate fi transmis HIV? Rela!iile dintre IST "i HIV/SIDA Femeile "i SIDA Prevenirea HIV Progresia bolii "i comportamentul pozitiv Vindecare sau Tratament? HIV/SIDA "i Drepturile Omului HIV/SIDA "i schimb#rile de comportament Parodia paharelor sun#toare (Transmiterea HIV/SIDA) Parola Asocieri cu HIV "i SIDA SIDA Jocul memoriei Jocul imunit#!ii Clipirile Riscant sau nu Unele persoane cunoscute de noi Donarea Sngelui Prezervativele sunt grozave! Demonstreaz# corect# a prezervativului Punctul de ntlnire Creta zbur#toare Asocieri cu cuvntul SIDA Trei afirma!ii despre SIDA Activit#!ile de nc#lzire Glosar 3 3 3 3 3 3 4 6 6 9 10 12 14 14 15 16 16 20 22 26 27 28 30 32 34 37 40 41 43 45 47 48 50 50 51 52 52 55 56 58 60 61 62 62 63 64

Informa!ia despre HIV/SIDA


2

Ce este HIV?
H Human (uman) numai oamenii l pot avea I Imunodeficien!ei distruge sistemul imun al organismului V Virus un agent patogen care cauzeaz# o anumit# boal# Viru"ii sunt agen!i infec!io"i ai bacteriilor, plantelor si ai animalelor inclusiv ai (celui mai evoluat) omului. Reprezint# entit#!i de sine st#t#toare, vii, de dimensiuni foarte mici, cu structur# foarte simpl#, incapabile s# creasc# "i s# se nmul!easc# altfel dect prin parazitarea celulelor vii cu organizare complex#. Viru"ii p#trund n celule, se dezvolt#, se multiplic#, dezorganiznd si omornd, in final, celula.

Ce este SIDA?
S Sindrom ansamblul simptoamelor, semnelor care caracterizeaz# o boal# I Imuno ceea ce !ine de imunitate, de ap#rarea pe care organismul "i-o poate asigura fa!# de agresori, fa!# de agen!ii inductori de boal# D Deficien!# sl#birea capacit#!ii de ap#rare a sistemului imunitar A Achizi!ionat dobndit, c"tigat n cursul vie!ii. (Dac# mpreunarea celor 4 ini!iale ar respecta regula, Sigla in limba romn# ar fi "SIDD": Sindromul de Imuno-Deficient# Dobndit#. S-a re!inut ins# prin folosirea curent# sigla SIDA, care are avantajul de a evita pronun!area grea a celui de al doilea D, fiind eufonic#.) SIDA este maladia provocat# de c#tre HIV. SIDA este manifestarea final#, grav#, a infec!iei cu HIV, o boal# cronic#, cu evolu!ie ndelungat# "i imprevizibil#. Cele mai multe persoane HIV infectate au evoluat c#tre SIDA "i deces, de obicei, n decurs de c!iva ani. Persoanele care au SIDA sunt foarte sensibile la multe boli periculoase pentru via!#, numite infec!ii oportuniste "i la anumite forme de cancer.

Diferen!a dintre imunitate "i imunodeficien!#


Imunitatea reprezint# proprietatea organismului de a se ap#ra de diver"i agresori externi (bacterii, viru"i, parazi!i, ciuperci) prin intermediul unor celule "i al anticorpilor specifici (produ"i de alte celule specializate); se induce, deci o stare de rezisten!# specific# fa!# de ac!iunea unui agent inductor de boal#. Imunodeficien!a congenital# (ereditar#) sau c"tigat# (dobndit#) n cursul vie!ii reprezint# o stare anormal#, patologic#, ce se manifest# prin disfunc!ii, reduceri ale capacit#!ii de ap#rare a organismului. Imunodeficien!a c"tigat# apare, ins# ca urmare a unei cauze externe care ac!ioneaz# asupra sistemului imunitar. Una din cele mai importante cauze ale imunodeficien!ei c"tigate este infectarea cu virusul HIV. Imunodeficien!a se exprim# n diverse niveluri de gravitate si poate ataca diverse componente ale sistemului imunitar.

Termeni care se refer# la sistemul imunitar


Antigen Orice "parte" din structura unui agent patogen, orice "macromolecul#", n sens larg, capabil# s# stimuleze sistemul imunitar si s#-i fac# s# riposteze, fie prin producerea de anticorpi specifici (pot bloca ac!iunea d#un#toare a antigenului care le-a indus apari!ia), fie prin instruirea unor celule capabile s# recunoasc# si s# ac!ioneze mpotriva antigenului fa!# de care s-au instruit. Anticorp a c#rui apari!ie se datoreaz# stimul#rii sistemului imunitar de c#tre antigen, reprezint# o structur# proteic# de dimensiune mici, prezent# n "snge", circulnd o dat# cu acesta n tot 3

organismul, capabil s# se "lege" specific de antigenul care i-a indus apari!ia "i s#-i blocheze ac!iunea v#t#m#toare. Anticorpul care intervine in ap#rarea imun# se nume"te anticorp protector tot a"a cum antigenul care i-a determinat apari!ia se nume"te antigen protector. Subliniem cele de mai sus pentru faptul c# un agent infec!ios poate con!ine multe p#r!i din structura sa cu propriet#!i antigenice (mul!i epitopi) care induc apari!ia de anticorpi al c#ror rol nu este de protec!ie, putnd ns# folosi ca un semn (marker) al infec!iei sau bolii. Infec!ie Organismul uman, de-a lungul vie!ii vine in contact cu mediul exterior, mediu din care fac parte si microorganismele patogene. Un microorganism care a p#truns printr-una din "por!ile de intrare" ale organismului, n organism este "ntmpinat" de ap#rarea imun#, putnd fi distrus "i eliminat. Dac# ap#rarea nu face fa!#, microorganismul se multiplic#, prezen!a lui in organism, fiind urmarea unui echilibru ntre agresivitatea agentului "i mijloacele de ap#rare ale organismului. Aceast# stare biologic# de echilibru se nume"te "infec!ie persistent#", germenele patogen prezent se multiplic# "i se elimin# n absen!a oric#rui semn, simptom de boal#. Boal# Reprezint# totalitatea reac!iilor locale sau generale ale unui organism al c#rui sistem de ap#rare a fost incapabil s# distrug#, s# elimine agentul patogen p#truns n organism. Este o stare biologic# anormal#, o destabilizare a echilibrului normal al organismului, ce reprezint# starea de s#n#tate. Boal# infec!ioas# Orice modificare n structura "i in func!ionarea normal# a unui organism, orice abatere deci de la un echilibru normal, determinat de ac!iunea unor agen!i infec!io"i "i transmisibili de la o persoan# la alta. Sistemul Imunitar Sistemul imunitar constituie un ntreg complex de ap#rare a organismului mpotriva agen!ilor infec!io"i, str#ini de organism; num#rul agen!ilor infec!io"i cu care s-a confruntat "i se poate confrunta organismul uman este foarte mare. n evolu!ia speciei umane contactul cu agen!ii infec!io"i a constituit "i constituie un permanent factor de presiune care a determinat "i determin# selectarea r#spunsului imunitar convenabil supravie!uirii speciei. Organismul este obligat s# fac# fa!# multor agresori: - microbi (bacterii, viru"i, parazi!i, ciuperci) - celule str#ine (de exemplu, cele transplantate - grefe) - celule care prin transformare malign# (canceroas#) devin "str#ine" "i deci devin !inta ap#r#rii imune. Sistemul imunitar este capabil s# repereze, s# recunoasc# "i s# identifice agresorii, prelundu-"i sarcina de a-i distruge sau de a le neutraliza ac!iunea.

Cum afecteaz# HIV corpul uman


Virusul Imunodeficien!ei Umane atac# direct sistemul imunitar, sistemul de ap#rare al organismului care de regul# nl#tur#, elimin# mul!i agen!i infec!io"i, asigurndu-i protec!ie, stare de rezisten!# de-a lungul vie!ii. Distrugnd treptat sistemul de ap#rare, virusul imunodeficien!ei umane este cauza principal#, de"i indirect#, a tuturor complica!iilor care apar ulterior. Virusul nu omoar# prin ac!iune direct#, ci prin intermediul unor microorganisme, prezente in mediul exterior, care g#sesc n organismul infectat "i lipsit de ap#rare "o prad# u"oar#". Virusul HIV face parte dintr-o familie special# denumit# Retroviridae. Ca orice organism viu, capabil de nmul!ire, viru"ii con!in un "genom" constituit fie dintr-o macromolecul# de acid dezoxiribonucleic (ADN), fie ribonucleic (ARN), de!in#tor al informa!iei genetice care face ca descenden!ii s# fie asem#n#tori p#rin!ilor.

n celulele animale "i umane, genomul este constituit numai din ADN, singurul de!in#tor al informa!iei genetice. Acesta are rol de "matrice"; prin intermediul unei enzime transcrie informa!ia genetic# "i produce acizi ribonucleici "mesageri" (ARN), capabili s# transmit# mai departe "proiectul" dup# care se construiesc in celul# proteinele structurale func!ionale. Diferit de celulele cu organizare complex#, HIV posed# ns# un genom care con!ine numai acid ribonucleic (ARN). Ca s# infecteze o celul# uman#, al c#rui genom este reprezentat de ADN, are nevoie de o enzim# (transcripteaz#) de transcriere a propriului mesaj genetic care s# inverseze fluxul normal de transcriere a informa!iilor genetice; aceast# enzim# va ac!iona deci invers dect enzima existent# n celulele umane (ADN > transcripteaz# > ARN) fiind denumit# revertranscripteaza (ARN > revertranscripteaza > ADN-copie). Aceasta revertranscriptare permite ca ADN-ul viral (provirusul) "copiat" dup# ARN-ul viral s# se integreze n genomul celulei infectate, unde se poate men!ine perioade ndelungate, f#r# a se eviden!ia (stare latent#); sub aceast# form#, el este la ad#post, ascuns de atacul anticorpilor "i al celulelor ap#r#rii imune. Prezen!a revertranscript#rii reune"te to!i viru"ii n ceea ce s-a denumit familia Retroviridae. ntr-un organism care nu are HIV "i care are sistemul imunitar s#n#tos, celulele albe ale sngelui "i anticorpii atac# "i distrug organismele str#ine care intr# n corp, n a"a fel ocrotind corpul mpotriva infect#rii. Aceast# reac!ie imunitar# normal# este coordonat# de celulele albe ale sngelui, numite CD4 limfocite. Din p#cate, odat# ce a intrat n organism, HIV atac# aceste celule. Virusul intr# n aceste celule CD4 "i le folose"te pentru a face copii ale propriului organism, n esen!#, transformnd fiecare celul# CD4 ntr-o fabric# de producere HIV. Cnd aceste noi copii de HIV sunt produse, ele explodeaz# din celula gazd# CD4, intr# n circuitul sngelui "i caut# celule CD4 pentru a le ataca "i de a continua procesul. De fiecare dat# cnd HIV este n celula CD4, aceast# celul# gazd# este omort#, n a"a fel distrugnd sistemul imunitar al organismului. Pentru a putea lupta cu acest proces, sistemul imunitar produce aproape 2 miliarde de celule CD4 pe zi, ns#, cu toate acestea, pot fi produse zilnic aproximativ 10 miliarde de particule noi de HIV. F#r# tratament, cantitatea viral# (cantitatea viru"ilor n plasma sngelui) va continua s# creasc# "i num#rul de CD4 va sc#dea considerabil, pn# n momentul n care sistemul imunitar al organismului nu va mai putea lupta cu virusul. ntruct num#rul celulelor de CD4 scade n permanen!#, individul infectat va dezvolta o deficien!# imunitar# aspr#, ceea ce nseamn# c# organismul lui nu mai poate combate eficient viru"ii "i bacteriile cu care vine n contact, l#snd corpul vulnerabil la diferite boli "i infec!ii. Progresarea HIV poate fi mp#r!it# n 4 perioade: 1. Seroconversie - Apari!ia n sngele celui infectat a anticorpilor specifici anti-HIV, ca urmare a contactului dintre virus "i sistemul imunitar. Seroconversia nu se produce imediat, dup# contactul virus - sistem imunitar, necesitnd o perioad# de timp, variabil# ca durat#, de care organismul are nevoie ca s# produc# anticorpii specifici. n cazul infec!iei cu HIV, apari!ia anticorpilor necesit# 4-12 s#pt#mni din momentul infect#rii. Prin seropozitivitate se n!elege prezen!a n ser a anticorpului sau/"i a antigenului. A fi HlV-pozitiv sau seropozitiv este, deci, sinonim cu prezen!a anticorpilor specifici n serul persoanei testate, dup# cum HlV-seronegativ atest# absen!a anticorpilor specifici n serul testat n momentul recolt#rii probei de snge. Perioada de laten!# dintre momentul contagierii "i cel al seroconversiei ne oblig# s# !inem cont de momentul recolt#rii, rezultatele testului referindu-se la prezen!a sau absen!a anticorpilor numai la data recolt#rii probei. 2. Perioada f#r# simptoame - HIV r#mne activ n organism, dar simptoamele nu sunt aparente. Aceast# perioad# poate dura de la cteva luni pn# la mul!i ani. 5

3. Perioada cu simptome- persoana infectat# nu se simte bine "i sufer# din cauza infec!iilor care nu sunt specifice pentru HIV, dar sunt cauzate de bacterii "i viru"i care nconjoar# zilnic organismul uman. Simptoamele pentru SIDA "i pentru HIV sunt cauzate de condi!ii speciale, de infec!ii "i tumori, care ns# nu sunt cauzate direct de HIV. 4. SIDA (Sindromul Imunodeficien!ei Achizi!ionate)- Un organism s#n#tos are n jur de 800 -1200 de celule CD4 pe mililitru cub n snge. Cu sc#derea acestei cantit#!i, individul devine foarte vulnerabil la viitoare infec!ii. Cnd cantitatea de CD4 a unui individ seropozitiv ajunge mai jos de 200 de mililitri cubi n snge, aceast# persoan# poate fi clasificat# ca bolnav# de SIDA. SIDA este o condi!ie cronic#, amenin!#toare pentru via!#, care apare ca rezultat al distrugerii sistemului imunitar, "i care nu este o boal# specific#, dar mai degrab# o colec!ie de boli care afecteaz# organismul "i la care nu poate r#spunde sistemul imunitar sl#bit.

Infec!iile oportuniste
Infec!iile oportuniste sunt infec!iile care apar atunci cnd sistemul imunitar nu poate reac!iona. Acestea sunt cauzate de agen!i patogeni care, de obicei, sunt manevra!i de sistemul imunitar, dar care nu evit# ocazia de a cauza o boal# dac# sistemul imunitar a fost sl#bit. ntr-un organism cu sistemul imunitar s#n#tos, aceste infec!ii nu ar fi amenin!#toare pentru via!#. ns#, ntr-un individ seropozitiv, aceste infec!ii pot fi fatale, din cauza incapabilit#!ii sistemului imunitar de a lupta cu infec!iile care cauzeaz# boala. Pentru seropozitivii (oamenii care sunt infecta!i cu HIV), este recomandat de a evita contactele cu alte persoane infectate HIV ca "i cu alte persoane suferinde de boli infec!ioase. Cu ct sistemul de ap#rare va fi mai pu!in solicitat de al!i agen!i infec!io"i, cu att "i va p#stra o mai mare disponibilitate de a se ap#ra de HIV. S-a semnalat existen!a la acela"i seropozitiv a unor mutan!i, tulpini diferite de HIV, care pot accelera evolu!ia c#tre boala att a infectatului, ct "i a reinfectatului. Mai mult, ca urmare a tratamentului antivirus, pot ap#rea mutan!i rezisten!i la ac!iunea acestuia; dac# un seropozitiv se reinfecteaz# cu asemenea mutan!i, nu va putea beneficia de tratamentul chimioterapeutic respectiv, virusul "propriu" fiind deja rezistent la ac!iunea respectivului tratament. Seropozitivii vor fi informa!i exact, pentru a cunoa"te riscul inerent reinfect#rii "i a-i determina s#-"i schimbe comportamentul, a evita epuizarea sistemului imunitar propriu prin prevenirea infec!iilor de orice gen, a stresului si oboselii; aceste m#suri se impun pentru ncetinirea evolu!iei infec!iei c#tre boal#. Exemple de comportament obligator pentru seropozitivii sunt: sex protejat, alimenta!ie s#n#toas#, abandonarea fumatului, evitarea consumului de alcool "i a utiliz#rii drogurilor.

Transmiterea infec!iei HIV


HIV se afl# n snge (inclusiv n sngele menstrual), sperm#, secre!iile vaginale "i ale colului uterin, n laptele matern. HIV este prezent de asemenea "i n lichidele adi!ionale ale corpului cu care pot veni n contact lucr#torii medicali: lichidul care nconjoar# creierul "i m#duva spin#rii, lichidul care nconjoar# ncheieturile oaselor "i lichidul care nconjoar# un f#t nen#scut. Virusul poate fi transmis numai de la o persoan# infectat# la o alt# persoan#, dac# oricare dintre aceste lichide intr# n cel#lalt corp. HIV nu se poate reproduce n afara organismului uman "i moare la cteva minute dup# ce este expus n contact cu aerul. De"i virusul este prezent "i n alte lichide ale corpului persoanei infectate, cum ar fi : saliva, lacrimile, urina, secre!iile nazofaringiene "i transpira!ia, nivelul s#u este prea sc#zut pentru a fi infec!ios. Este foarte important de n!eles c# 6

aflarea unei cantit#!i mici de HIV ntr-un lichid al corpului, nu nseamn# c# HIV poate fi transmis prin acest lichid. Contactul cu lacrimile, saliva sau transpira!ia nu a fost niciodat# o dovad# de transmitere a infec!iei HIV. HIV poate fi transmis prin urm#toarele c#i: 1. Contactul sexual- HIV este prezent n sperma sau n secre!iile vaginale ale unei persoane infectate. Infec!iile pot ap#rea prin p#trunderea spermei n corpul partenerului. Transmiterea poate avea loc prin pic#turi mici care se pot dezvolta n rect sau vagin n timpul unui contact sexual. n general, persoana care prime"te sperma de la o persoan# infectat# are un risc mai nalt dect persoana care introduce sperma n corpul unei persoane infectate. Cu toate acestea, persoana care introduce penisul n corpul partenerului infectat este supus unui risc, ntruct HIV poate intra n corp "i prin uretr# (deschiz#tura de la vrful penisului) sau prin r#ni u"oare, zgrieturi sau r#ni deschise pe penis. Infec!iile pot fi posibile, de asemenea, prin folosirea acelora"i dispozitive sexuale care nu au fost sp#late ntre utiliz#ri sau nu au fost acoperite cu un prezervativ. Riscul infect#rii cu HIV prin contacte sexuale este mult mai ridicat dac# partenerul care nu este infectat cu HIV este infectat cu o alt# boal# sexual transmisibil# (BST). Riscul nalt exist# dac# BST cauzeaz# r#ni deschise pe piele (cum ar fi sifilisul sau herpesul) sau dac# nu (cum ar fi gonoreea). Dac# BST cauzeaz# irita!ii ale pielii, aceste r#ni sau dureri fac ca HIV s# intre mai simplu n organismul uman n timpul contactului sexual. Cu toate acestea, chiar atunci cnd BST nu cauzeaz# r#ni sau dureri , infectarea poate stimula o ac!iune imunitar# care face posibil# transmiterea HIV. De asemenea, dac# o persoan# seropozitiv# este infectat# "i cu o alt# BST, aceast# persoan# este de trei ori mai capabil# transmit# HIV prin contact sexual dect o persoan# numai seropozitiv#. n sfr"it, dac# exist# vreun contact cu sngele n timpul sexului, acesta spore"te riscul infect#rii. De exemplu, poate fi snge n vagin dac# contactul este n timpul ciclului menstrual al femeii. De asemenea, poate fi sngerare n timpul sexului anal.

C#i de transmitere sexual# a infec!iei HIV:


a. Vaginal#- Dac# un b#rbat seropozitiv are rela!ii sexuale f#r# a folosi un prezervativ, lichidul infectat poate fi transmis n sngele femeii printr-o r#nire u"oar# n interiorul corpului ei. Aceast# r#nire poate fi att de mic#, nct femeia nici s# n-o simt#. Dac# o femeie seropozitiv# ntre!ine o rela!ie sexual# f#r# prezervativ, HIV poate ajunge n sngele b#rbatului printr-o u"oar# r#nire pe penis sau prin intrarea n tubul care este n penis. b. Anal# - Dac# dou# persoane au rela!ii sexuale anale, riscul de infectare este mai mare dect n timpul rela!iilor sexuale vaginale. Stratul interior al anusului este mai sensibil dect cel al vaginului "i poate fi r#nit mai u"or n timpul rela!iei sexuale. c. Oral#- Riscul transmiterii este mai sc#zut pentru aceast# cale de activitate sexual#, ns# riscul oricum exist#. Sperma infectat# sau secre!iile vaginale pot intra n corpul persoanei care realizeaz# sexul oral, dac# aceast# persoan# are mici t#ieturi sau r#ni n/pe gur#. 2. Contactul snge de la snge a. transfuzii de snge - HIV poate fi transmis prin snge "i produse de snge ob!inute prin transfuziile de snge. b. folosirea acelora"i seringi - Folosirea instrumentelor pentru drogurile intravenoase cu mai multe persoane l pune pe consumator la un risc nalt, pe lng# alte boli infec!ioase cum ar fi hepatita. Transmiterea HIV poate fi prin ace "i seringi care sunt contaminate cu snge infectat. La nceputul 7

c. d. e. f.

fiec#rei inject#ri intravenoase, sngele este introdus n ace "i seringi. Refolosirea unui ac sau a unei seringi de c#tre un alt consumator de droguri are un risc nalt n transmiterea HIV, pentru c# sngele infectat poate fi injectat direct n circuitul sanguin al unei persoane neinfectate. De"i se consider# c# HIV moare dup# cteva minute de la expunerea lui n aer, unele studii arat# c# el poate supravie!ui pentru un timp ndelungat ntr-o sering# folosit#. Pentru a reduce riscul infect#rii, echipamentul pentru injectare trebuie s# fie sterilizat. Transmiterea poate avea loc prin introducerea n solu!ia drogului a unor seringi care con!in snge contaminat, prin refolosirea apei, dopurilor, a lingurilor sau a altor vase pentru a dizolva drogurile n ap# "i de a nc#lzi solu!iile. De asemenea, virusul se poate transmite "i prin reultilizarea tampoanelor de vat# sau filtrelor de !ig#ri folosite pentru a filtra particulele care pot bloca acul. accidente cu ace- mai pu!in de 1% din indivizi care cap#t# r#ni cu acele contaminate cu HIV devin infecta!i. transplant de organe- Riscul transmiterii prin organe sau a transplantelor de organe este foarte mic pentru c# toate don#rile de organe trebuie testate pn# a fi transplantate. un echipament dental sau chirurgical nesterilizat- riscul transmiterii printr-un echipament dental sau chirurgical nesterilizat este foarte mic. s#rutul ndelungat - s#rutul este considerat o activitate cu risc mic pentru transmiterea HIV. Saliva din gur# poate s# ajute la distrugerea HIV, iar "i cantitatea viral# prezent# n saliv# nu este suficient# pentru a cauza transmiterea la un individ care nghite saliva unei persoane seropozitive. Cu toate acestea, s#rut#rile prelungite au un poten!ial de a deteriora gura sau buzele, permi!nd infec!iei HIV s# treac# de la sngele unei persoane infectate la sngele unei persoane neinfectate. Transmiterea este posibil#, n special, pentru persoanele care au gingii sngernde.

3. De la mam# la f#t Trei c#i prin care copiii "i f#!ii pot deveni infecta!i cu HIV: a. n uter- Infectarea poate ap#rea cnd f#tul dobnde"te HIV prin lichidul sau sngele infectat de la mam# (cnd nu este n#scut nc#). b. n timpul na"terii- copilul este ntr-un contact direct cu secre!iile vaginale sau sngele infectat n canalul de na"tere. c. al#ptarea- HIV este prezent "i n laptele matern al unei mame infectate "i poate fi transmis la copil n timpul al#pt#rii. Pentru ca infectarea cu HIV s# aib# loc, sngele infectat, sperma sau secre!iile vaginale trebuie s# intre n corpul unei persoane. Infectarea cu HIV nu va avea loc prin contact simplu. C#ile prin care infectarea cu HIV nu este posibil# sunt: ! mbr#!i"are ! Dans ! Strngere de mn# ! Contactul cu lacrimile sau transpira!ia unei persoane infectate. ! Mncarea n comun, folosirea acelora"i "tergare, sc#ldatul n acela"i bazin cu ap# sau folosirea pisoarelor mpreun# cu o persoan# infectat#. ! Mu"c#turile de insecte. ! S#rutul pe obraz cu o persoan# infectat#. ! Donarea de snge. Riscul unei persoane de a se infecta cu HIV este nalt dac#: ! ntre!ine rela!ii sexuale neprotejate cu mai mul!i parteneri. ! Are o rela!ie sexual# neprotejat# cu o persoan# infectat#. 8

! ! !

Are o alt# boal# sexual transmisibil# cum ar fi sifilisul, herpesul, gonoreea sau bacteriile vaginale. Utilizeaz# unele "i acelea"i ace n timpul drog#rii intravenoase. A primit snge netestat.

Prevenirea Transmiterii HIV


1. Contactul Sexual De"i nici un act sexual nu este considerat 100% sigur, sexul sigur implic# g#sirea c#ilor intime, pentru sc#derea riscului de transmitere HIV sau BST. Cea mai sigur# metod# r#mne abstinen!a sexual# sau evitarea activit#!ii care nu expune o persoan# la lichidele corpului. Pentru sexul vaginal, anal "i oral, folosirea barierelor (prezervativele feminine "i cele masculine) poate reduce considerabil riscul transmiterii HIV. Pentru evitarea riscului n timpul sexului oral, este foarte important de a nu introduce sperma sau lichidul vaginal n gur# "i de a fi sigur c# gura persoanei date nu are snger#ri de gingii, r#ni sau dureri. 2. Contactul snge de la snge a. Transfuzii de snge- demonstreaz# c# sngele a fost testat anti-HIV "i alte BST care sunt transmise prin snge. b. Utilizarea acelor n comun - niciodat# nu reutiliza!i sau folosi!i n comun seringi, ap# sau alte ustensile pentru prepararea drogurilor, ci folosi!i numai seringile primite de la o surs# sigur# (farmacii "i programe de schimb special de ace). Dac# sunte!i nou "i seringile sterile "i alte ustensile pentru inject#ri nu sunt la ndemn#, atunci ntregul echipament trebuie sterilizat nainte de reutilizare. Chiar "i o cantitate mic# de snge pe mini, pe aragazuri, pe filtre sau n apa simpl#, poate fi n de-ajuns pentru a infecta un alt consumator de droguri, dac# este contactul dintre acestea "i sngele persoanei. Cur#!area seringelor nu distruge ntotdeauna HIV, prin urmare, dac# este posibil, trebuie folosit# o nou# sering#. c. Accidente cu ace- n timpul lucrului cu ace, trebuie s# fi!i aten!i la punerea lor la ntr-un loc sigur. 3. De la mam# la copil Dac# o mam# seropozitiv# prime"te medicamente antiretrovirale n timpul sarcinii, na"te prin opera!ie cezarian# "i nu al#pteaz# copilul, atunci riscul transmiterii este foarte sc#zut. a. n uter pentru a mic"ora riscul ca HIV s# fie transmis la f#t n timpul na"terii, mama ns#rcinat# trebuie s# primeasc# medicamentele antiretrovirale Nevirapine. b. n timpul na"terii na"terea trebuie s# fie f#cut# prin opera!ia cezarian#, prev#znd faptul c# are loc ntr-un mediu steril, ceea ce reduce riscul de transmitere a infec!iei HIV la copil. c. Al#ptarea femeile seropozitive nu trebuie s#-"i al#pteze copiii, pentru a reduce riscul de transmitere HIV la copil. Dac# ne-am n!epat cu o sering# abandonat# "i, probabil, contaminat# Cele mai expuse r#mn persoanele neavizate (mai ales copii) care, g#sind seringi abandonate, se pot n!epa accidental. Riscul de transmitere este sub 1%, deci mic! Totu"i m#surile de prevenire trebuie luate dup# cum urmeaz#: se exercit# presiune n jurul n!ep#turii pentru a exprima snge "i a ndep#rta pe ct posibil inoculul infectant; se dezinfecteaz# abundent cu alcool etilic 70%; ap# oxigenat# 3% prezentarea la serviciul medical pentru profilaxia hepatitei virale B (vaccinare, eventual); solicitarea test#rii pentru punerea n eviden!# a anticorpilor anti-HIV imediat "i la 3-6 luni de la n!epare. 9

n toata aceast# perioad#, persoanele n cauz# se vor comporta ca "i cum ar putea fi infecta!i, pentru a nu difuza infec!ia (nu se doneaz# snge, organe, sperm#; contactele sexuale vor fi protejate prin utilizarea prezervativului).

Ct timp "i n ce condi!ii virusul HIV poate supravie!ui n afara organismului uman?
Virusul imunodeficien!ei umane nu face parte din grupa viru"ilor rezisten!i in condi!iile mediului ambiant (n afara organismului). Virusul este foarte sensibil la ac!iunea c#ldurii fie c# ne referim la c#ldur# umed# (fierbere, vapori de ap# sub presiune) sau la c#ldur# uscat# (cuptorul cu aer cald). Fierberea (100C) l inactiveaz# in cteva minute, durata recomandat# de 20-30 minute, oferind siguran!a deplin#. n activitatea medical# curent# sterilizarea fie la autoclav (vapori sub presiune), fie la cuptorul cu aer cald, n condi!iile "i durata prescris# este pe deplin asiguratorie. Virusul rezist# la ac!iunea radia!iilor, inclusiv a celor ultraviolete. Radia!ia solar# (caloric# "i ultraviolet#) n func!ie de durata expunerii, concentra!ie etc., poate s# scad# durata supravie!uirii; nu constituie o metod# sigur# de inactivare. Virusul este inactivat rapid (30 minute) de substan!ele chimice utilizate curent in decontaminare (dezinfec!ie): aldehid# formic# (formol), aldehid# glutaric#, ap# oxigenat#, alcoolul etilic 70% (chiar denaturat), iodul (iodoform), s#punul cu 0,5% fenol, substan!ele clorigene (hipocloritul de sodiu, de calciu, cloramina si alte substan!e care con!in clor). In seringi utilizate ("i reutilizate f#r# sterilizare), virusul poate rezista si 10 zile, la ad#post de usc#ciune (partea terminal# al seringii utilizat# intravenos, mai p#streaz# urme de snge coagulat care "astup#" "i men!ine umiditatea).

Prezervative
Un prezervativ este un tub fabricat dintr-un material fin, flexibil "i care este nchis la un cap#t. Prezervativele sunt folosite de sute de ani pentru a preveni o sarcin# nedorit#, prin p#strarea spermei b#rbatului n afara vaginului femeii. Prezervativele au ajutat, de asemenea, la prevenirea bolilor "i infec!iilor, inclusiv HIV, care sunt r#spndite prin sperm# sau prin contactul cu r#nile infectate ale ariilor genitale. Prezervativele erau confec!ionate din piele natural# (n special pielea de miel) sau din cauciuc, de"i n zilele noastre ele sunt fabricate din latex sau poliuretan. Prezervativele din piele de miel pot preveni o sarcin# nedorit#. Cu toate acestea, ele au mici g#uri (pori) care sunt destul de mari pentru ca s# p#trund# HIV. Prin urmare, aceste tipuri de prezervative nu previn infectarea cu HIV. Latex este cel mai des material folosit pentru confec!ionarea prezervativelor, pentru c# este ieftin "i viru"ii nu pot s# p#trund# prin el. Cu toate acestea, el are dou# dezavantaje: uleiul l poate distruge "i unele persoane sunt alergice la el. Prezervativele confec!ionate din poliuteran sunt o variant# pentru persoanele alergice la latex. Dac# sunt folosite corect, prezervativele sunt cea mai bun# cale de a preveni r#spndirea bolilor sexual transmisibile (BST), care includ "i HIV, n timpul unei activit#!i sexuale (contactul dintre penis, gur#, vagin sau anus). Mai pu!in de 2% din prezervative se deterioreaz# cnd sunt folosite corect: 1. Evitarea supranc#lzirii, frigului sau zgrierii. Prezervativele nu trebuie p#strate n portmoneu sau ma"in#. 2. Prezervativele nu trebuie s# fie folosite dup# data expir#rii acestora. Data exper#rii este scris# pe cutia n care se vnd prezervativele. 3. Pachetul cu prezervativ nu trebuie deschis cu din!ii. 4. Prezervativul nu trebuie s# vin# in contact cu obiecte ascu!ite. Se va evita contactul incidental "i traumatic cu unghiile. 5. Prezervativul va fi utilizat nc# de la nceputul actului penetrativ (anal, vaginal, oral), ceea ce se urm#re"te fiind protec!ia de agen!ii patogeni "i nu fa!# de spermatozoizi. 10

6. Ca lubrifian!i, se vor folosi fie solu!iile siliconice (unii fabrican!i livreaz# prezervative lubrifiate), fie lubrifian!i pe baz# de ap#; se vor evita uleiurile, cremele etc. cu ingrediente pe baz# de petrol sau gr#simi care ac!ioneaz# negativ asupra latexului (solven!i). 7. Se va folosi un prezervativ nou pentru fiecare act sexual; nu se va reutiliza. 8. Prezervativul trebuie s# mbrace organul copulativ pn# la baza; pentru aceasta va fi derulat atent, evitnd captarea aerului n interior. 9. Un prezervativ masculin "i altul feminin nu trebuie folosite n acela"i timp, datorit# frec#rii dintre materiale care pot produce ruperea acestora. Exist# dou# tipuri de prezervative - masculine "i feminine. Urm#torii pa"i descriu cum trebuie folosite corect ambele tipuri de prezervative: 1. Prezervativele masculine: a. Pune!i prezervativul pe penis cnd acesta este n erec!ie, dar naintea contactului penisului cu corpul partenerului. Lichidul eliminat din penis la nceputul erec!iei poate con!ine sperm# "i microorganisme care pot cauza BST. Multe cupluri folosesc prezervativele prea trziu, dup# o ini!ial# penetrare. Lichidul eliminat din penis naintea orgasmului poate con!ine HIV. b. Rupe!i atent o parte a nveli"ului n care se afl# prezervativul, fiind sigur c# nu a!i rupt prezervativul n#untru. nl#tura!i cu aten!ie prezervativul din interior c. Dac# dori!i, pute!i plasa ni"te lubrifiant pe baz# de ap#, n interiorul vrfului prezervativului. d. Dac# penisul nu este n deplin# erec!ie, pielea din exterior trebuie mpins# n urm# naintea mbr#c#rii prezervativului. Aceasta permite pielii din exterior s# se mi"te f#r# a fi rupt prezervativul. e. n timpul mbr#c#rii prezervativului pe penis, aerul trebuie eliminat din vrful prezervativului pentru a l#sa loc pentru sperm#. Aerul re!inut n interiorul prezervativului poate produce ruperea acestuia. Pentru evitarea acestui lucru, strnge!i cap#tul nchis al prezervativului ntre degetul mare "i cel ar#t#tor "i mbr#ca!i prezervativul pe penisul n erec!ie, fiind sigur c# inelul de rotire este n afar#. f. n timpul strngerii cap#tului nchis al prezervativului, cealalt# mn# (folosind protec!ia degetelor "i nu a unghiilor) trebuie s# deruleze prezervativul u"or, n jos, pe toat# lungimea penisului. g. Fi!i siguri c# prezervativul este stabil n timpul sexului. Dac# se ruleaz# n sus, rula!i-l n jos imediat. Dac# se dezbrac#, scoate!i penisul "i pune!i un alt prezervativ nainte de o nou# penetrare. h. Nu folosi!i dou# prezervative. Frecarea ntre prezervative spore"te "ansa ruperii. i. Dup# ejaculare, ndep#rta!i penisul din vagin ct este nc# n erec!ie prin strngerea ferm# a prezervativului. Scoate!i prezervativul cnd penisul este ndep#rtat n totalitate. Aceasta va preveni v#rsarea spermei din prezervativ. P#stra!i la distan!# de corpul partenerei prezervativul "i penisul. j. Nu folosi!i prezervativul mai mult de o singur# dat#. Dup# utilizare, aranja!i prezervativul folosit igienic, prin facerea unui nod la cap#tul deschis "i aruncarea lui la co"ul de gunoi. 2. Prezervativele feminine - Sunt un nou tip de prezervative care au fost create pentru a se potrivi n vaginul femeii. Acest prezervativ feminin poate fi folosit pentru a proteja rectul. Prezervativul feminin este o mnec# cu un cap#t nchis "i altul larg deschis. a. Prezervativul trebuie introdus nainte ca penisul partenerului s# ating# vaginul sau rectul. b. Pentru folosirea n vagin, cap#tul ngust al prezervativului trebuie introdus n vagin, la fel cum are loc introducerea unei diafragme. Cap#tul mai larg merge 11

peste deschiz#tur# pn# la vagin pentru a proteja organele sexuale externe de la infectare. c. Penisul trebuie ndreptat nspre cap#tul mai larg pentru a evita contactul neprotejat dintre penis "i rectul sau vaginul partenerei. d. Pentru utilizare n rect, prezervativul trebuie plasat peste penisul n erec!ie "i apoi introdus n rect mpreun# cu penisul. e. Dup# sex, prezervativul trebuie nl#turat naintea ca femeia s# se ridice n picioare. Cap#tul larg trebuie rotit pentru a p#stra sperma n interior. Apoi, trebuie u"or tras "i aruncat.

Ce este testul pentru HIV?


Este un test de laborator, un examen special al sngelui prin care se pune in eviden!# prezen!a anticorpilor specifici anti-HIV. Este un test serologic care se efectueaz# utiliznd serul celui testat (ceea ce r#mne dup# ce sngele total se coaguleaz#, cheagul fiind ndep#rtat) "i care pune n eviden!# indirect prezen!a virusului n respectivul organism. Persoanei care solicit# testarea i se va preleva snge prin punc!ie venoas# "i n condi!ii de cert# securitate (o cantitate de 3-5 ml snge total). Dup# coagulare, se separ# serul "i se trimite la laborator. Laboratorul efectueaz# testul la solicitarea medicului "i cu acceptul pacientului. Cea mai utilizat# metod#, n toat# lumea, r#mne metoda diagnosticului serologic, adic# punerea in eviden!# n sngele (serul) pacientului a anticorpilor specifici anti-HIV. Prezen!a acestor anticorpi specifici anti-HIV are semnifica!ia contactului organismului respectiv cu virusul, prezen!a infec!iei deci, cu evolu!ie n timp c#tre SIDA "i ceea ce este foarte important, contagiozitatea seropozitivului. Testul va r#mne deci pozitiv pe ntreaga durat# de via!# a subiectului, att n faza de incuba!ie, ct "i n faza de boal# (SIDA). Amintim, de asemenea, c# organismul are nevoie de o perioad# de minimum 4-12 s#pt#mni pentru a fabrica anticorpii specifici anti-HIV pe a c#ror apari!ie se bazeaz# diagnosticul serologic; practicat in aceast# perioad#, testul poate fi negativ, ceea ce nu reflect# adev#rul; solu!ia care se impune este repetarea testului chiar la12 luni pn# la certitudinea seronegativit#!ii.

Cum "i Unde Se Pot Face Test#rile pentru HIV


n laboratoarele atestate "i acreditate legal, laboratoare care dispun de echipamentul necesar, de testele (kiturile) de diagnostic, de personal instruit "i competent; testele (kiturile) de diagnostic sunt produse de diverse firme, utilizarea lor pe teritoriul !#rii este admis# numai dup# ob!inerea certificatului de nregistrare eliberat de Ministerul S#n#t#!ii pe baza documenta!iei "i rezultatelor test#rilor ( de calitate) efectuate de Autoritatea na!ional# de control. Este necesar# testarea fiec#rui lot nainte de comercializare "i utilizare, ca "i sondajul periodic al calit#!ii performan!elor profesionale ale fiec#rui laborator. Testele se efectueaz# curent n laboratoarele specializate men!ionate mai jos.

12

Serviciilor de consiliere "i test#ri voluntare HIV/SIDA Scopul principal al consilierii pretestare este de a oferi "i clarifica informa!iile despre infec!ia cu HIV "i boala SIDA, despre prevenirea infect#rii "i reducerea riscului de infectare, ct "i despre implica!iile psihologice, sociale, medicale "i/sau juridice pe care le presupune statutul de persoan# infectat# cu HIV. La consilierea pre-testare se recomand#: mediul consulta!iei neoficial ncredin!area clientului n confiden!ialitate determinarea scopului test#rii la HIV tactica n discu!ie privitor comportamentului riscant din trecut informa!ie despre HIV/SIDA testare la prezen!a anticorpilor HIV semnifica!ia rezultatului pozitiv, "semnifica!ia rezultatului nedeterminat" posibila reac!ie a pacientului la rezultatul pozitiv importan!a testului negativ procedura efectu#rii testului acordul de efectuare a testului Consilierea post-testare, n func!ie de rezultatul test#rii, are ca scop: nt#rirea informa!iilor care s#-i permit# persoanei testate adoptarea unor comportamente ct mai pu!in riscante "i motivarea acestora pentru schimbarea modului de via!# n cazul unui rezultat negativ. acceptarea noului statut serologic, con"tientizarea implica!iilor infec!iei "i evolu!iei bolii, precum "i informare cu privire la c#ile de prevenire a transmiterii infect#rii cu HIV n cazul unui rezultat pozitiv. explicarea avantajelor cunoa"terii statutului seropozitiv eliberarea rezultatului test#rii personal clientului, preferabil nu nainte de zilele de odihn# "i ct mai urgent posibil a lua n considera!ie emo!iile clientului la rezultatul negativ, discu!ii privind profilaxia infect#rii, "perioada imunologic#" a lua n considera!ie posibila reac!ie a pacientului la rezultatul pozitiv se va discuta asupra problemelor care apar n primul rnd se va discuta cum va petrece clientul urm#toarele ore, zile se va discuta cine va informa partenerul sexual despre rezultatul test#rii: prioritatea "i riscul se va discuta asupra problemelor care apar "i rezolvarea lor se va oferi informa!ii despre modul s#n#tos de via!# , eviden!a medical#

Ce trebuie s# facem dac# afl#m c# o cuno"tin!#, coleg, sau prieten este seropozitiv?
n primul rnd, s# fim convin"i c# nu trebuie s# avem team# "i s# ne ferim, marginalizndu-l n acest fel. Nu se cunoa"te nici un caz de infec!ie dobndit# de-a lungul anilor n rela!iile sociale normale, ce exist# cu cei din jur. Seropozitivii au indus o team# mult mai mare dect n cazul altor boli la fel de grave "i mult mai contagioase. Imaginea pe care a creat-o n lume mass media, cu descrieri nsp#imnt#toare, a indus o team# dispropor!ionat#. Seropozitivii se simt, de altfel, izola!i "i exclu"i de foarte multe ori, deoarece fac parte "i din persoanele "marginalizate", datorit# apartenen!ei la alte condi!ii (homosexuali, bisexual", toxicodependen!i, prostituate). De aici, necesitatea de a-l n!elege "i de a-i trata exact ca pe orice persoan# cu care convie!uim. A discuta, a-i asculta cu r#bdare, sinceritate "i n!elegere, le poate fi de mare folos.

13

Ce trebuie s# cunoasc# o persoan# infectat#


C# va fi n stare s# aib# grij# de s#n#tatea sa imediat ce afl# c# este infectat#, putnd beneficia rapid de tratamente adecvate profilactice fa!# de diver"i agen!i infec!io"i "oportuni"ti". Avertizat#, persoana seropozitiv# va putea s#-"i protejeze partenerii sexuali "i, mai ales, n cazul femeilor, va fi n m#sur# s# decid# dac# dore"te s# procreeze, acceptnd, n cuno"tin!a de cauz#, cele doua riscuri: aducerea pe lume a unei fiin!e care are 20-30% "anse s# fie infectat# perinatal probabilitatea c# ns#"i graviditatea s# fie un factor de accelerare a infec!iei c#tre SIDA (scurtarea incuba!iei).

Tratament
Cercet#rile care vizeaz# g#sirea unui medicament anti-HIV (etiotrop) s-au soldat cu punerea la dispozi!ie a unor medicamente utilizabile n tratamentul antiviral. ntr-un interval de timp relativ scurt au fost cunoscute multe detalii referitoare la ciclul de via!# al virusului (HIV) n celula infectat# "i a stadiilor de replicare, n vederea alegerii acelor etape din ciclul de via!# al virusului, asupra c#rora s-ar putea interveni blocnd nmul!irea acestuia. Se "tie azi c# ciclul ncepe cu ata"area de celul#, fuziunea membranei celulare cu nveli"ul viral, revers transcrierea, integrarea ADN-ului copie (a ARN-ului viral) n genomul limfocitului, apoi activarea ADN-ului HIV integrat; se cunosc fazele cre"terii sau descre"terii nivelului de replicare al virusului influen!ate de gene HlV-reglatorii "i, n fine, "fabricarea" constituen!ilor viral HIV, asamblarea n particule virale complete "i punerea n libertate (prin nmugurire) a descenden!ilor, din celule infectate. n c#utarea unor medicamente care s# ac!ioneze pe oricare din fazele ciclului de via!# al virusului nu s-au ob!inut substan!e care s# mpiedice fuziunea sau integrarea; s-au ob!inut substan!e cu rezultate limitate, care ar putea mpiedica ata"area sau activarea genomului HIV. Rezultate foarte bune au fost, n schimb, ob!inute cu substan!ele terapeutice care opresc reverstranscrierea (ac!iunea reverstranscriptazei) cu speran!e mari n alte substan!e care pot mpiedica sinteza componentelor virale (proteine, enzime etc.). De"i unele dintre aceste medicamente au g#site foarte efective, pn# acum nu a fost depistat medicament, care ar exista, pentru tratarea HIV sau care ar opri progresarea complet#. Multe dintre aceste medicamente au ni"te efecte negative severe "i majoritatea sunt foarte scumpe, nl#turnd posibilitatea tratamentului de ameliorare a majorit#!ii oamenilor din lume. Potrivit unor ghiduri curente, tratamentul ar trebui s# se axeze pe regresa maxim# a simptoamelor pentru ct mai mult timp posibil. Aceast# apropiere agresiv# este cunoscut# ca terapia nalt activ# antiretroviral#. (HAART) Scopul HAARP este de a reduce cantitatea de viru"i n snge, sau chiar nivele nedepistate, de"i virusul nu este niciodat# disp#rut. Acest tratament este, de obicei, ob!inut prin combinarea a trei sau mai multor medicamente n acela"i timp, adesea numit cocktail.

Originea Virusului Imunodeficien!ei Umane


Nu se "tie, nc#! Controverse persist#, neexistnd date "i argumente "tiin!ifice certe, ntrebarea vizeaz# att originea virusului (cum "i cnd a ap#rut, care i sunt ascenden!ii), ct "i originea geografic# a acestuia (unde, n ce regiune a globului "i-a f#cut apari!ia). Interesul cunoa"terii originii virusului nu este numai unul academic (a "ti!), ci "i unul practic, deoarece cunoa"terea str#mo"ului (precursorul evolu!ionar), care a indus imunitatea necesar# supravie!uirii, ar putea s# ne indice drumul de urmat n cercetare n vederea ob!inerii unui vaccin curativ (tratament) sau profilactic (vaccinare preventiv#). 14

Se pare c# originea geografic# a virusului este Africa Central#, deoarece: seruri recoltate de la om (din Africa) "i p#strate la congelator s-au dovedit HlVpozitive. Cel mai vechi ser dateaz# din 1950. Persist# ns# ndoiala referitoare la un eventual rezultat fals pozitiv, dat# fiind vechimea serului. dintr-un lot de seruri recoltate in 1976 n Zair "i p#strat la congelator, s-a izolat "i identificat virusul imunodeficien!ei umane; n SUA, nu s-au g#sit seruri pozitive recoltate nainte de 1968-70, ci numai dup#, serurile provenind n aceste cazuri numai de la grupele de risc (homosexuali si dependen!i de droguri) ini!ial infectate; au fost cercetate foi de observa!ie ale unor bolnavi deceda!i prin boli care apar frecvent n cadrul sindromului imunodeficien!ei dobndite, n SUA "i Europa de Vest. Au fost puse n eviden!# multe cazuri "suspecte" dar, n absen!a serurilor de la ace"tia, suspiciunile au r#mas simple presupuneri, de"i acestea nu exclud posibilitatea; a fost izolat "i identificat de la maimu!e s#lbatice (maimu!a verde african# Cercophitecus ethiops), un retrovirus denumit SIV nrudit cu HIV-II; 60% din maimu!ele acestei specii, capturate din jungl#, s-au dovedit infectate. Virusul SIV nu mboln#ve"te aceast# specie, dar injectat la o alt# specie de maimu!e (Macaccus) induce apari!ia sindromului de imunodeficien!a dobndit#. Faptul sugereaz# existen!a n trecut (cnd?) a unei epizootii c#reia i-au supravie!uit numai maimu!ele care s-au adaptat; "trecerea" virusului la om (n mod cert, o mutant#), nefiind exclus#, maimu!ele constituind n Africa un vnat comestibil. Controversa r#mne, fiind foarte dificil de a trage concluzii valide.

Istoria HIV/SIDA
1926-46 1959 1981 1982 1983-84 1985 1987 1996 2002 2004 HIV se r#spnde"te posibil de la maimu!e la oameni. Un b#rbat moare n Congo "i mul!i cercet#tori spun c# este primul caz de deces nregistrat de SIDA. Centrele Pentru Prevenirea "i Controlului Bolii (CDC) observ# o rat# nalt# a unui tip foarte rar de cancer printre popula!ia din ora"ele mari ale Statelor Unite. Termenul de SIDA este utilizat pentru prima dat#, n defini!ia dat# de guvernul SUA. Cercet#torii americani "i francezi afirm# descoperirea unui virus care, mai trziu, urmeaz# a fi numit HIV. Primul test de anticorpi de HIV pentru snge este aprobat n SUA. AZT este primul medicament anti-HIV aprobat n SUA. Primul medicament cu corpi populan!i (a nou medicament mpotriva HIV) este aprobat n SUA. Rata global# nregistrat# ajunge 28.1 milioane Aproape 40 de milioane de oameni tr#iesc cu HIV.

n ce const# pericolul actual "i viitor n r#spndirea infec!iei HIV


n cre"terea necontenit# a transmiterii heterosexuale care ii expune din ce n ce mai mult pe to!i cei de vrsta sexual# activ#, astfel nct, dac# azi vorbim de grupe de risc "i de comportamente riscante, n viitor, preponderen!a net# a transmiterii heterosexuale va expune popula!ia sexual activ# pn# la acel nivel care ar putea-o considera grup# de risc. Pn# cnd omenirea va avea la dispozi!ie fie un vaccin eficace profilactic sau/"i curativ, medicamente capabile s# vindece, s# debaraseze organismul de prezen!a virusului, suntem obliga!i a face fa!# - profesioni"ti "i voluntari - situa!iei, prin cea mai eficace cale cunoscut# azi, cea a preven!iei primare, care vizeaz# modificarea stilului "i comportamentului de via!#, evitarea 15

deci a contract#rii infec!iei. S# nu se uite c# efortul nu poate fi numai al institu!iilor statale, ci "i al colectivit#!ilor, organiza!iilor, asocia!iilor voluntare care ar trebui s# i cuprind# pe to!i.

Prevalen!a HIV
Prevalen!a este procentajul estimat al popula!iei adulte care tr#ie"te actualmente cu HIV la un timp dat, independent de timpul cnd a avut loc infectarea. Ea descrie tendin!ele HIV n termeni ai timpului, locului "i vrstei. Cercet#rile nivelului na!ional al prevalen!ei sunt, de obicei, dirijate de prezen!a femeilor ns#rcinate, drept mostre, la maternit#!i. Cu toate acestea, ele pot fi manevrate de un num#r al popula!iei n general, de la locurile de munc#, din comunit#!i specifice sau popula!ii specifice (de exemplu, prostituate, conduc#tori de tiruri). Prevalen!a este exprimat# ca un procentaj dintr-o popula!ie anumit#.

Inciden!a HIV
Inciden!a este num#rul de infec!ii care au loc ntr-o anumita perioad# printre popula!ia neinfectat#. Aceasta este de obicei exprimat# ca un num#r al unei popula!ii anumite - de exemplu, este estimat c# exist# 600 de infec!ii care apar pe zi. M#surarea infec!iilor HIV este un proces foarte complicat "i de aceea, este, de obicei, estimat dect m#surat.

HIV n lume
SIDA a devenit o epidemie global#, care afecteaz# oameni din orice !ar# , indiferent de preg#tire. Statisticile Na!iunilor Unite estimeaz# c# aproximativ 40 de milioane de persoane din lume sunt n prezent infectate cu HIV. Dou#zeci de milioane de persoane au murit deja de la nceputul anilor 1980, din cauza complica!iilor care !in de SIDA. Toate informa!iile despre prevalen!a HIV sunt doar o estimare a num#rului actual real, pentru c#, de"i o persoan# este voluntar# pentru a da un test de snge, statutul ei la capitolul HIV este necunoscut. Prin urmare, prevalarea n unele locuri sau regiuni poate fi mai mare dect estimarea oficial#. HIV continu# s# se r#spndeasc# rapid, f#r# a cunoa"te care este tratamentul "i vindecarea mpotriva acestui virus. Num#rul persoanelor care tr#iesc cu HIV a crescut n multe regiuni, eviden!iindu-se cre"teri n Europa de Est, Asia Central# "i Asia de Est. n Europa de Est "i Asia Central# tr#iesc aproximativ 1.4 milioane de b#rba!i, femei, copii care au HIV/SIDA. Mai mult de jum#tate de milion de oameni care tr#iesc n Europa de Vest sunt infecta!i cu acest virus. Aproximativ 1 milion dintre americani tr#iesc cu HIV/SIDA. Continentul care este cel mai afectat de HIV/SIDA este Africa, cu mai mult de 25 de milioane de b#rba!i, femei "i copii care sunt n prezent seropozitivi. $ara Africa Asia de Est Asia de Sud "i Sud-Est America Latin# Europa de Est "i Asia Central# Statele Unite Europa de Vest Caraibele Oceania Estim#ri ale Persoanelor cu HIV/SIDA 25.4 milioane 1.1 milioane 7.1 milioane 1.7 milioane 1.4 milioane 1.0 milioane 0.6 milioane (aproximativ 600,000) 0.4 milioane (aproximativ 440,000) 0.04 milioane (aproximativ 35,000) 16

Sursa: Estim#ri ale Adul!ilor "i copiilor cu HIV/SIDA, p77(UNAIDS "i Organiza!ia S#n#t#!ii Mondiale), Dezvoltarea Epidemiei SIDA, Decembrie 2004. Europa de Est "i Asia Central# Majoritatea epidemiilor n aceast# regiune sunt nc# la nceput, ceea ce nseamn# c# o dat# cu timpul, interven!iile efective le pot preveni de la nr#ut#!irea lor. Cu toate acestea, din cauza nivelurilor de comportamente riscante cum ar fi: consumarea drogurilor intravenoase "i ntre!inerea rela!iilor sexuale neprotejate ntre tineri, num#rul persoanelor infectate cu HIV n aceast# regiune continu# s# creasc# dramatic. Federa!ia Rus# "i Ucraina sunt, n prezent, cele mai afectate !#ri din aceast# regiune, ns# HIV continu# s# se r#spndeasc# "i n alte !#ri cum ar fi: Letonia, Estonia, Belorusia, Kazakhstan "i Moldova. Persoanele care tr#iesc n prezent cu HIV n Rusia sunt de 70% din toate persoanele infectate cu HIV din aceast# regiune. Principala cale de transmitere a virusului n aceast# regiune este consumul de droguri prin injectare, ns# aceasta ncepe s# se schimbe cu o cre"tere rapid# "i nsemnat# a transmiterii HIV prin sexul heterosexual, n a"a fel permi!ndu-i virusului s# se ncadreze "i n popula!ia general#. O caracteristic# proeminent# a epidemiei n aceast# regiune este vrsta fraged# a persoanelor infectate. Mai mult de 80% din persoanele seropozitive, din aceast# regiune, au vrsta sub 30 de ani. n contrast cu America de Nord "i Europa de Vest unde numai 30 % din persoanele infectate au vrsta sub 30 de ani. Exper!ii cred c# anume comportamentul riscant larg r#spndit (cum ar fi injectarea cu droguri sau sexul neprotejat) printre persoanele tinere este de vin# pentru acest fapt. Folosirea rar# a prezervativului printre tineri n timpul rela!iilor sexuale spore"te riscul nalt al transmiterii HIV. Potrivit unui sondaj, n Federa!ia Rus#, mai pu!in de jum#tate dintre adolescen!i, cu vrsta cuprins# ntre 16-20 de ani, au folosit prezervative n timpul activit#!ilor sexuale. Procentajul prostituatelor care raport# folosirea permanent# a prezervativului abia atinge 50%, pe cnd printre consumatorii de droguri intravenoase mai pu!in de 20 % raport# folosirea permanent# a prezervativului. Nefolosirea consistent# a prezervativului, mai ales printre consumatorii de droguri, va m#ri rata cre"terii transmiterii prin sex dect prin folosirea de droguri. Africa sub Saharian# Africa sub Saharian# r#mne de departe cea mai afectat# regiune de epidemia bolii SIDA. Aceast# regiune are peste 10% din popula!ia globului p#mntesc, ns# n acela"i timp este "i cas# pentru dou# treimi (64%) din toat# popula!ia care tr#ie"te cu HIV "i mai mult de trei p#trimi (76%) din toate femeile care tr#iesc cu HIV. De fapt, femeile africane sunt mult mai mult estimate (cel pu!in de 1.2 ori) de a fi infectate cu HIV dect b#rba!ii. Epidemia este generalizat# (1% HIV prevaleaz# printre peroanele de 15-49 ani) n aproape fiecare regiune. $apte !#ri sud africane (Botswana, Lesotho, Namibia, Africa de Sud, Zambia "i Zimbabwe) au o prevalare a ratelor pentru adul!i mai sus de 20%. Num#rul deceselor de SIDA este n cre"tere, din cauza cre"terii preval#rii multor ani n urm# "i accesului s#rac la medicamentele antiretrovirale. Caraibele Cu o estimare a ratei preval#rii HIV ntre adul!i de aproximativ 2.3%, Caraibele este a doua cea mai afectat# regiune din lume dup# Africa de sub Sahara. De fapt, n aceast# regiune, SIDA a devenit cauza principal# a mortalit#!ii ntre persoanele cu vrsta cuprins# ntre 15-44 de ani. SIDA este stabilit# foarte bine n aceast# regiune, n special, n trei !#ri care au o prevalare HIV ntre adul!i de cel pu!in 3%: insulele Bahamas, Haiti "i Trinidad sau Tobago. Epidemia n Caraibe este predominant hetersosexual# "i n multe regiuni ea este concentrat# asupra prostituatelor. Cu toate acestea, frecven!a HIV cre"te "i printre popula!ia tn#r#. Puerto Rico reprezint# o excep!ie n aceast# regiune, deoarece metoda transmiterii este prin injectarea drogurilor.

17

Asia de Sud "i de Sud-Est Aceast# regiune a Asiei de Sud "i de Sud-Est are o varietate de epidemii SIDA, un num#r mare de infect#ri cu HIV "i o mortalitate ridicat# din cauza bolii SIDA foarte nalt#, cu excep!ia Africii de sub Sahara. Cea mai afectat# !ar# din aceast# regiune este India, unde aproximativ ntre 2,200,000 "i 7,600,000 de persoane au fost infectate pn# la sfr"itul anului 2003. n unele ora"e prevalarea a mai mult de 50% a fost depistat# printre prostituate "i n alte ora"e HIV prevaleaz# printre consumatorii de droguri cu o rat# ntre 60% "i 75%. n vecin#tate, Bangladesh, Nepal "i Pakistan, prevalarea na!ional# HIV este sc#zut#, dar comportamentul riscant cum ar fi consumarea drogurilor intravenoase, este att de r#spndit nct epidemiile foarte serioase se pot dezvolta n viitorul apropiat. Trei !#ri din Asia de Sud-Est au experimentat deja epidemii serioase na!ionale: Cambodia, Myanmar "i Thailanda. Rata preval#rii HIV n Thailanda "i Cambodia a r#mas stabil# n anii recen!i, datorit# eforturilor de prevenire, n special a folosirii prezervativului n ntre!inerea rela!iilor sexuale pentru prostituate "i sc#derea frecven!ei b#rba!ilor de a avea rela!ii cu prostituate. Cu toate acestea, transmiterea HIV ntre parteneri a devenit o cauz# proeminent#, ilustrnd n a"a fel c# este inadecvat s# urm#rim o prevenire a metodelor doar pentru persoanele cu comportament riscant. n Vietnam, prevalarea HIV printre adul!i este sc#zut#, ns# erup!ii de inject#ri cu droguri ale consumatorilor indic# faptul c# este posibil# o epidemie serioas#. n Indonezia este distinct# o epidemie grav#, datorit# nefolosirii prezervativului, chiar "i printre prostituate.

Asia de Est n Asia de Est num#rul persoanelor infectate a crescut semnificativ n ultimii ani, n special n China care avea un num#r de 180,000 de noi infect#ri n 2002 "i 2003. De fapt, China num#r# n jur de 90% a persoanelor cu HIV/SIDA n aceast# regiune. Num#rul total de persoane care tr#ie"te cu HIV n Asia de Est a crescut pn# la 50% n anii 2002-2004. n alte !#ri, din aceast# regiune, prevalarea na!ional# HIV printre adul!i r#mne sub 1%, ns# prevaleaz# printre anumite popula!ii, cum ar fi consumatorii de droguri, num#rul c#rora este foarte nalt. Mai mult dect att, dovezile arat# c# consumarea de droguri intravenos cre"te (cu o propor!ie nalt# a celor care folosesc ace "i seringi contaminate), "i c# folosirea prezervativului este la un nivel sc#zut printre prostituate "i alte grupuri vulnerabile, cum ar fi b#rba!ii care au rela!ii sexuale cu al!i b#rba!i. n Japonia, s-a nregistrat o cre"tere a ambelor infec!ii HIV "i alte Boli Sexual Transmisible (BST), precum "i o cre"tere nalt# a activit#!ilor sexuale printre tinerii japonezi. America de Nord n America de Nord, majoritatea peroanelor care tr#iesc cu HIV au acces la un tratament antiretroviral, care le permite s# fie mai s#n#to"i "i s# aib# o via!# mai lung#. Aproximativ o treime din noile infec!ii din aceast# regiune apar n urma contactului heterosexual. n SUA "i Canada, aproximativ 25% din infec!iile acaparate de HIV sunt din cauza consum#rii drogurilor "i sexului homosexual ntre b#rba!i care sunt estima!i la 42 % pentru transmiterea HIV n 2002. n Statele Unite, n jur de o jum#tate din 40,000 de noi infec!ii apar anual ntre Afro-Americani (12% din popula!ia t#rii) , cu o propor!ie nalt# n special pentru femeile Afro-Americane. De fapt, SIDA este acum o cauz# principal# a deceselor femeilor Afro-Americane cu vrsta cuprins# ntre 25-34 de ani. Multe dintre aceste femei nu au un comportament cu risc nalt, ns# acapareaz# HIV prin intermediul partenerilor cu care au rela!ii sexuale dintre care o bun# parte au rela!ii sexuale cu al!i b#rba!i sau consum# droguri. Cu toate acestea, numai un num#r foarte mic de femei seropozitive au relatat c# "tiau faptul c# partenerul lor avusese rela!ii sexuale cu un alt b#rbat. Potrivit Centrului de Control "i Prevenire a Bolii, aproximativ 90% din AfroAmericanii tineri seropozitivi care au avut rela!ii sexuale cu al!i b#rba!i, nu cunosc statutul pozitiv HIV. n general, este estimat c# aproximativ o p#trime din 1 milion din popula!ie care tr#ie"te cu HIV/SIDA nu cunoa"te acest fapt. 18

Europa de Vest Num#rul anual de decese, din cauza epidemiei de SIDA, a sc#zut n Europa de Vest, datorit# accesibilit#!ii la medicamentele "i tratamentele antiretrovirale. n mai multe !#ri, care raporteaz# cazuri de HIV, contactul heterosexual ar putea acum s# devin# un mod de transmitere HIV. Cu toate acestea, sexul ntre b#rba!i r#mne a fi un aspect al epidemiei n Europa de Vest. Este cel mai r#spndit mod de transmitere n Germania, Grecia "i Olanda. n sfr"it, aproximativ 10% din cazurile noi diagnostificate cu HIV n toat# Europa de Vest n anul 2002, a fost din cauza consumului de droguri prin injectare. n Portugalia acest mod a cauzat aproape o jum#tate din toate cazurile nregistrate n 2002. O cre"tere a unui semnificativ num#r nregistrat de infec!ii HIV raportat n 2002, a inclus persoanele care credeau c# sunt infectate din cauza vizit#rii sau locuirii ntr-o !ar# cu o prevalen!a nalt#. De exemplu, n Marea Britanie, 70% din cazurile de infectare transmise heterosexual erau nregistrate printre persoanele care tr#iser# n una dintre !#rile cu epidemii. Aceasta vizeaz#, de asemenea, "i !#rile care au noi diagnoze cum ar fi Olanda, Norvegia "i Suedia. Africa de Nord si Orientul Mijlociu Exist# poten!ialul pentru o cre"tere considerabil# a num#rului persoanelor infectate n Africa de Nord "i orientul Mijlociu. Cea mai afectat# !ar# pn# acum este Sudan - n special n partea de sud, unde epidemia este concentrat# n popula!ia heterosexual#. O statistic# accesibil# indic# o prevalare a adul!ilor infecta!i de aproape 2.3%, ns# conflictul mpiedic# ambele: o examinare a epidemiei "i o dezvoltare a unui tratament cu efect. n majoritatea celorlalte !#ri, r#spndirea HIV pare s# creasc#, cu toate acestea, exist# o informa!ie limitat# ntre persoane unde epidemia pare a fi mai serioas#, incluznd b#rba!ii care au rela!ii sexuale cu b#rba!i "i consumatorii de droguri. De asemenea, pare a fi semnificative migr#rile persoanelor infectate n alte !#ri pentru c#utarea unor tratamente sau remedii, realiznd astfel o sporire a num#rului infecta!i cu HIV n aceast# regiune. America Latin# America Latin# este caracterizat# printr-o concentrare mare de epidemii, n special n America de Sud. De fapt, majoritatea seropozitivilor din aceast# regiune tr#iesc n Brazilia. Multe dintre cazurile de infect#ri cu HIV din America de Sud este datorat# inject#rii drogurilor "i sexului ntre b#rba!i (cu o succesiune de transmitere heterosexual# a partenerilor lor). n Columbia "i Peru, frecven!a HIV este r#spndint# ntre b#rba!ii care au rela!ii sexuale cu al!i b#rba!i, n acela"i timp, folosirea prezervativului este la un nivel foarte mic. n America Central#, majoritatea nregistr#rilor de HIV apar n exclusivitate din cauza rela!iilor sexuale (ambele heterosexuale "i ntre b#rba!i). n cteva dintre !#rile Americii Centrale, prevalarea na!ional# HIV este aproximativ 1%. Cu toate acestea, HIV prevaleaz# printre prostituate diferit n diferite !#ri, cu aproape mai pu!in de 1% n Nicaragua "i pn# aproape 10% n Honduras. Prevalarea HIV ntre b#rba!ii, care au sex cu al!i b#rba!i, a fost g#sit# respectiv foarte nalt# n toat# America Central#, de la 9% n Nicaragua pn# la18% n El Salvador. Oceania Distan!a dintre insule n Oceania "i nivelul diferit de dezvoltare n aceast# regiune este reflectat# "i n num#rul foarte diferit, dar destul de mare, al cazurilor infect#rii cu HIV/SIDA. Noua Guinee are acum cea mai nalt# rat# de infec!ii HIV nregistrat# n Oceania, cu estimarea preval#rii HIV de aproape 1% printre femeile ns#rcinate care merg la maternitate. Transmiterea n aceast# !ar# are loc, n primul rnd, prin rela!ii heterosexuale, "i este ajutat# de nefolosirea prezervativelor n timpul rela!iilor sexuale, plus nivelul foarte nalt al altor boli sexual transmisibile. n alte insule din aceast# regiune, frecven!a HIV este sc#zut#, ns# prevaleaz# alte 19

boli sexual transmisibile (BST), ceea ce arat# c# multe persoane risc# s# achizi!ioneze "i HIV n timpul rela!iilor sexuale.

Gender "i HIV


Femeile r#mn a fi grupul dominant cel mai mult infectat cu HIV "i care se l#rge"te. Din punct de vedere global, mai pu!in de jum#tate din persoanele infectate cu HIV sunt femei. Este un adev#r biologic c# femeile, n special cele tinere, sunt mult mai vulnerabile la HIV/SIDA dect b#rba!ii. Ace"ti factori biologici sunt nr#ut#!i!i de rolul genurilor "i a"tept#rile pe care unele societ#!i le plaseaz# asupra femeilor "i b#rba!ilor, precum "i factorii economici, sociali "i politici care creeaz# un mediu posibil pentru aceast# epidemie. Majoritatea femeilor devin infectate din cauza comportamentului riscant pe care l are partenerul lor, asupra c#ruia ele au o dominare foarte sc#zut#. Femeile "i fetele adesea sunt lipsite de puterea de a se ab!ine de la sex sau de a insista asupra folosirii prezervativului, chiar "i atunci cnd ele suspecteaz# faptul c# partenerul lor a avut "i alte partenere sexuale "i ar putea s# fie infectat cu HIV. De asemenea, gndul despre s#r#cie "i dorin!a de a avea o via!# mai bun#, le oblig# s# ntre!in# rela!ii sexuale n schimbul produselor alimentare, servicii, bani. HIV/SIDA afecteaz# femeile, n special, n regiunile unde rela!iile heterosexuale sunt calea dominant# de transmitere HIV, cum ar Africa sub Saharian# "i Caraibele. Femeile "i fetele formeaz# 57% dintre adul!ii seropozitivi global care tr#iesc n Africa sub Saharian# , ntruct trei p#trimi din femeile infectate cu HIV tr#iesc aici. n alte regiuni, num#rul femeilor infectate cre"te considerabil. n Rusia, !ara cu cea mai nalt# rat# a epidemiei din Europa de Est, propor!ia femeilor infectate cu HIV a crescut de la 24% n 2001 pn# la 38% n 2003. De"i femeile sunt mult mai vulnerabile dect b#rba!ii n achizi!ionarea HIV, chiar n urma unui singur act sexual cu un partener infectat, nu exist# o metod# global# de prevenire pentru ele. Chiar dac# femeile au rela!ii sexuale "i chiar dac# sunt protejate, aceast# rela!ie sexual# adesea depinde de decizia "i comportamentul partenerului masculin. Prezervativele feminine ofer# protec!ie femeilor, ns# ele au nevoie "i de cooperarea b#rba!ilor n acest caz. De altfel, prezervativele feminine sunt mult mai scumpe dect cele masculine "i, n plus, ele nu sunt accesibile pentru toat# lumea. Exist#, de asemenea, multe lacune n privin!a cuno"tin!elor noastre despre femei "i HIV. Se pare c# exist# diferen!e mari n simptoamele "i efectele drogurilor asupra femeilor "i a b#rba!ilor, precum "i complica!iile ginecologice. Unii factori care au un aport la frecven!a HIV printre femei, din punct de vedere global, sunt: 1. Femeile sunt mult mai vulnerabile de a deveni infectate printr-un contact heterosexual dect prin alte c#i de transmitere. Aceasta este adev#rat "i pentru b#rba!ii homosexuali care au sex anal. 2. Vaginul "i anusul au arii mai mari de expunere, o piele mult mai sensibil#. 3. Virusul poate tr#i mai u"or n vagin "i n anus, dect pe vrful penisului. 4. Prezen!a virusului n sperm# este mult mai mare dect n lichidele vaginale sau cele ale anusului. 5. Mai multe r#ni sau zgrieturi apar n timpul unui contact sexual vaginal "i anal. T#ieturile "i r#nile apar mai ales n timpul unui sex violent sau cnd femeia este foarte tn#r# "i cervixul ei nu este dezvoltat n totalitate. n sfr"it, ignoran!a despre HIV "i sex este foarte r#spndit# n special printre femei. n multe culturi, fetele "i femeile cunosc foarte pu!in despre sex "i sexualitate. Respectiv, multe femei nu cunosc cum trebuie s# se protejeze mpotriva infect#rii cu HIV. De exemplu, n Moldova, Ukraina, "i Uzbekistan, n timpul unui sondaj mai mult de 80% dintre femei nu au fost n stare s# 20

spun# trei metode de prevenire HIV (evitarea sexului penetrativ, folosirea prezervativelor, sau men!inerea rela!iei monogamice). Att timp ct femeile r#mn neinformate despre sex "i metodele de protec!ie, acest grup va r#mne s# fie afectat "i rata lui va cre"te substan!ial din punct de vedere global. Coali!ia Global# a Femeilor "i SIDA a fost fondat# de UNAIDS la nceputul anului 2004 pentru a eviden!ia efectele bolii SIDA asupra femeilor "i fetelor "i de a stimula ac!iunile pentru a reduce impactul. Aceasta nu este o organiza!ie nou#, dar o mi"care a oamenilor, re!elei de internet, organiza!ii, reprezentan!i ai guvernului, lucr#tori ai comunit#!ii "i celebrit#!i. Activit#!ile lor sunt concentrate asupra urm#toarelor "apte domenii: 1. Prevenirea HIV printre adolescente. 2. Reducerea violen!ei mpotriva femeilor. 3. Protec!ia propriet#!ii "i drepturilor femeilor "i a fetelor. 4. Asigurarea unui acces egal la tratament pentru femei "i fete. 5. Acordarea unei ngrijiri mbun#t#!ite din partea comunit#!ii, cu o axare pe femei "i fete. 6. Promovarea accesului la op!iunile noi de prevenire, care includ "i metodele de control pentru femei. 7. Sus!inerea eforturilor constante pentru educa!ia fetelor.

Glosar
21

abstinen!# nseamn# a amna sau a nu avea rela!ii sexuale, oricare ar fi ele orale, anale sau vaginale. anticorp - reprezint# o structur# proteic# de dimensiuni mici, prezent# n "snge", circulnd o dat# cu acesta n tot organismul, capabil s# se "lege" specific de antigenul care i-a indus apari!ia "i s#-i blocheze ac!iunea v#t#m#toare. antigen - Orice parte din structura unui agent patogen capabil# s# stimuleze sistemul imunitar "i s#-l fac# s# riposteze, fie prin producerea de anticorpi specifici, fie prin instruirea unor celule capabile s# recunoasc# "i s# ac!ioneze mpotriva antigenului fa!# de care s-au instruit. antiretroviral o substan!# care ac!ioneaz# mpotriv# viru"ilor din familia denumit# Retroviridae, similar# cu HIV. asimptomatic F#r# simptoame. bisexual O persoan# care este atras# sexual att de b#rba!i, ct "i de femei. Celule CD4 celule care controleaz# abilitatea corpului s# recunoasc# "i s# lupte mpotriva infec!iilor "i cancerului. Ajut# la controlarea abilit#!ii corpului de a recunoa"te "i a lupta mpotriva infec!iilor "i celulelor cancerigene. Aceste celule mai ajut# la identificarea, atacul, "i destrugerea bacteriilor "i a ciupercilor ce ar putea infecta corpul. De asemenea ele regleaz# producerea anticorpilor. Virusul HIV intr# n reac!ie cu suprafa!a celulelor CD4, penetreaz# celulele acestea, mai departe sunt doi c#i de evaluare: virusul ncepe s# se reproduc# imediat sau r#mne n continuare n stare de repaus pn# ce celule nu devin active. consulta!ie - Suport profesionist acordat oamenilor, care include dialogul confiden!ial dintre pacient "i medic sau consilier despre diferite probleme legate de s#n#tate, n cazul nostru HIV/SIDA. discriminare Politic# prin care un stat sau o categorie de cet#!eni ai unui stat sunt lipsi!i de anumite drepturi pe baza unor considerente nentemeiate. ejaculare Eliberarea spermei din penis n timpul stimul#rii sexuale sau n timpul polu!iilor nocturne. epidemie extinderea unei boli contagioase ntr-un timp scurt, prin contaminare, la un num#r mare de persoane dintr-o localitate, regiune etc.; molim#. epidemiologie Ramur# a medicinei ce studiaz# c#ile de transmitere a diferitor infec!ii "i modalit#!ile de lupt# cu ele. erec!ie Proces prin care penisul se nt#re"te "i se m#re"te n volum ca reac!ie la gnduri, fantasme, temperatur#, atingeri sau stimulare sexual# heterosexual Persoan# care e atras# sexual de persoanele de sex opus. HIV Virusul Imunodeficien!ei Umane. Acest virus atac# sistemul imun "i cauzeaz# SIDA. HIV negativ Cnd o persoan# nu are anticorpi specifici anti-HIV n corp. nseamn# c# nu este infectat cu HIV.

22

HIV pozitiv Cnd o persoan# are anticorpi specifici anti-SIDA n corp. nseamn# c# este infectat# cu HIV. Dup# 2-6 luni de la infectarea cu HIV, corpul produce anticorpi care por fi depista!i n sngele supus testelor de laborator. homosexual Persoan# ale c#rei dorin!e sexuale sunt orientate n ntregime sau n mare m#sur# fa!# de persoanele de acela"i sex. imunitate - reprezint# proprietatea organismului de a se ap#ra de diver"i agresori externi (bacterii, viru"i, parazi!i, ciuperci) prin intermediul unor celule "i al anticorpilor specifici. Se induce o stare de rezisten!# specific# fa!# de ac!iunea unui agent inductor de boal#. imunodeficien!# - reprezint# o stare anormal#, patologic#, ce se manifest# prin disfunc!ii, reduceri ale capacit#!ii de ap#rare a organismului. Imunodeficien!a se exprim# n diverse niveluri de gravitate si poate ataca diverse componente ale sistemului imunitar. inciden!a num#rul de infec!ii care au loc ntr-o anumita perioad# n popula!ia neinfectat#. infec!ii cu transmitere sexual# (ITS) Infec!ii care pot fi transmise de la o persoan# la alta n timpul contactelor sexuale "i contactului intim. infec!iile oportuniste Infec!ii care, atunci cnd persoana este s#n#toas#, nu cauzeaz# boli, dar devin periculoase cnd sistemul imunitar al unei persoane este sl#bit, de exemplu, n timpul infect#rii cu HIV. infec!ios provocat de o infec!ie care se transmite de la o fiin!# la alta, care produce infec!ie; molipsitor, contagios, infectant. C#ile majore de transmitere a HIV este prin activitate sexual# neprotejat#, de la mam# la copil "i prin snge. intravenos care se afl# sau se face n vene. leziune Afectarea unui !esut sau organ al corpului, ca rezultat al unei boli sau r#ni. lichide corporale Termen utilizat pentru definirea tuturor lichidelor biologice din organismul uman (snge, saliv#, urin#, sperm#, secre!ii vaginale, lichidul cefalorahidian, lapte matern, transpira!ii, lacrimi etc.). De"i n toate lichidele corporale este prezent virusul HIV, doar patru din ele (snge, sperm#, secre!ii vaginale "i laptele matern) con!in cantitatea suficient# pentru a produce infectarea. lichid vaginal lichidul care este produs de membrana "i pielea vaginului. masturbare autostimularea organelor genitale. noduri limfatice Umfl#turi de-a lungul sistemului limfatic din organism ce ac!ioneaz# ca un filtru de prevenire pentru ca particulele str#ine s# nu intre n sistemul sanguin. num#rul Celulelor CD4 Celulele CD4 sau ajutoarele T, sunt celulele care ne arat# ct de puternic este sistemul imun al individului. Aceste celule ne ajut# s# determin#m ct de mult a avansat HIV "i de asemenea prezice riscul complica!iilor. Cu ct mai pu!ine celule CD4 pe milimetru de snge, cu att mai slab este sistemul imun al persoanei infectate penetrare Introducerea penisului n vagin, gur# sau anus n timpul actului sexual. perioad# latent# sau fereastra imunologic# Perioad# dintre momentul n care persoana a fost infectat# cu HIV "i momentul cnd corpul ncepe s# produc# anticorpi. n aceast# perioad# virusul HIV nu poate fi depistat n organism. 23

poligamie A avea mai mul!i parteneri sexuali n acela"i timp. prevalen!a procentajul estimat al popula!iei adulte care tr#ie"te actualmente cu o maladie la un timp dat, independent de timpul cnd a avut loc infectarea. prezervativ pentru b#rba!i - un tub fabricat dintr-un material fin, flexibil "i care este nchis la un cap#t. Este pus pe penisul n erec!ie. Metod# de contracep!ie "i protec!ie mpotriva majorit#!ii infec!iilor cu transmitere sexual#. prezervativ pentru femei un tub fabricat dintr-un material fin, flexibil "i care este nchis la un cap#t. Este introdus n cavitatea vaginal# n timpul actului sexual. Metod# de contracep!ie "i protec!ie mpotriva majorit#!ii infec!iilor cu transmitere sexual#. Sarcomul Kaposi Tumoare malefic# sau cancer, ce afecteaz# pielea "i pere!ii vaselor sanguine sau limfatice. Este o infec!ie oportunist# foarte r#spndit# printre persoanele bolnave de SIDA. Prezen!a Sarcomului Kaposi este unul din factorii, n baza c#rora se determin# dac# persoana este bolnav# de SIDA seroconversie Apari!ia n sngele celui infectat a anticorpilor specifici anti-HIV, ca urmare a contactului dintre virus "i sistemul imunitar. sexul anal penisului penetreaz# anusul. B#rba!ii practic# sexul anal cu al!i b#rba!i "i cu femei. Nivelul de transmitere a HIV este de dou# ori mai ridicat prin sexul anal neprotejat dect prin sexual vaginal neprotejat. sexul cazual cnd o persoan# are mai mult dect un partener sexual ntr-un timp de 12 luni. sexul mai sigur activitatea sexual# prin care semenul sau lichidele vaginale nu penetreaz# n corpul altei persoane. sexul neprotejat sexul f#r# utilizarea prezervativului. Poate duce la infectare cu HIV sau alte IST. sexul nesigur comportament de risc v#dit n activitatea sexual# a unei anumite persoane. Include sexul neprotejat, sexul cu mai mult dect un partener, folosirea incorect# sau neconsistent# a prezervativului, sexul uscat, sexul anal "i sexul cnd persoana este infectat# cu o IST. sexul oral la femei este utilizarea limbii pentru a stimula vaginul femeii. La b#rba!i este utilizarea gurii pentru a stimula penisul. Pentru a evita riscul infect#rii cu HIV n timpul sexului oral, nu trebuie s# aib# semen "i lichide vaginale n gura "i trebuie s# verifice ca gura nu s# nu aib# r#ni sau leziuni. sexul protejat cnd semenul, lichidele vaginale "i sngele nu au contact cu corpul partenerului n timpul sexului. Utilizarea prezervativelor este modul cel mai efectiv pentru prevenirea transmiterii HIV. Alte moduri sunt: abstinen!a sau monogamia. sexul vaginal penetrarea vaginului de c#tre penisul. SIDA - Sindromul imuno deficitar dobndit. Este maladia provocat# de c#tre HIV "i este o combina!ie de boli cauzate de virusul HIV ce afecteaz# sistemul imunitar. Este manifestarea final#, grav#, a infec!iei cu HIV, o boal# cronic#, cu evolu!ie ndelungat# "i imprevizibil#. 24

Persoanele care au SIDA sunt foarte sensibile la multe boli periculoase pentru via!#, numite infec!ii oportuniste. simptom Semnul unei boli. sindrom totalitatea semnelor "i a simptoamelor care apar mpreun# n cursul unei boli, dndu-i nota caracteristic#. stigm# tr#s#tura care discrimineaz# semnificativ un individ n fa!a altuia. Combina!ia puternic# ntre ru"ine "i frica genereaz# stigma ce !ine de HIV/SIDA. Ru"inea este legat# de activitatea sexual# "i injectarea intravenoas# a drogurilor. n multe societ#!i aceste teme interzise de societate au devenit tabu, iar frica este legat# de faptul c# nu este nici un remediu mpotriva acestei maladii. terapie combinat# folosirea mai mult dect un medicament n acela"i timp. n englez# acest fel de tratament se nume"te HAART (Highly Active Anti-Retroviral Therapy = Terapie antiretroviral# foarte activ#). testele de confirmare Deoarece orice laborator poate da "i erori, teste mai complicate, mai scumpe "i mai sensibile trebuie s# confirme rezultatele pozitive date de testul ELISA. Un astfel de test este Western blot. testul ELISA Cel mai utilizat test pentru detectarea anticorpilor anti-HIV. Nu poate g#si infec!ia precoce (fereastra imunologic#). Dac# testul ELISA este pozitiv "i confirmat prin Western blot (sau teste similare) persoana respectiv# este sigur infectat# cu HIV. toleran!# 1. Faptul de a tolera; ng#duin!#, indulgen!#, atitudine ng#duitoare fa!# de gre"eli, bun#tate. 2. Obi"nuin!# sau dispozi!ie pe care o are organismul de a suporta anumite medicamente, substan!e, condi!ii de mediu. transmiterea vertical# Transmiterea de la mam# la f#t. Se ntmpl# n uter, n timpul na"terii, al#pt#rii. Vaccin O substan!# injectat# sau nghi!it# ce previne mboln#virea oamenilor de anumite boli, chiar dac# sunt n contact cu virusul. virus Agent patogen responsabil de apari!ia multor infec!ii "i boli. Sunt ni"te particule foarte mici "i, n compara!ie cu bacteriile, pot supravie!ui "i se pot multiplica n interiorul celulelor, n detrimentul acelor celule.

25

ACTIVIT%$I EDUCA$IONALE

26

Mit "i Realitate despre HIV/SIDA


Cuprins: Aceast# lec!ie introductiv# este despre mit si realitate cu referire la HIV/SIDA. Ea este adresat# conceptului: SIDA este o problem# alarmant# in !ara mea si eu pot s# fac ceva la capitolul acesta. Timp: 2 ore Obiectivul: Pn# la sfr"itul lec!iei, participan!ii vor putea s# recunoasc# seriozitatea problemei HIV/SIDA in comunitatea lor. Materiale: Lipici, fi"e cu adev#rat "i fals, un vas cu hrtii ce con!in afirma!ii corecte sau incorecte despre HIV/SIDA. Adev#rat: 1. Africa este cea mai afectat# parte a lumii de maladia SIDA. 2. De"i exist# tratamente de ameliorare a progres#rii virusului HIV, medicament mpotriva bolii SIDA nu exist#. Fals: SIDA este o boal# care i afecteaz# numai pe oamenii de culoare. ntruct oricine pate muri fiind infectat cu virusul HIV, este mai bine s# nu "tie c# e"ti infectat. Oamenii din Statele Unite au acces la medicamente care ii pot trata de HIV. HIV este o problema a oamenilor imorali care au f#cut ceva gre"it, astfel devenind infecta!i. A fost demonstrat recent c# HIV nu provoac# SIDA. Predarea: I. Mit "i realitate (pn# la 90 de minute) Participan!ii iau cte o foaie cu afirma!ii din vas, le citesc, mai apoi le lipesc sub fi"ele de adev#rat sau fals. n continuare, citesc cu voce tare afirma!iile "i decid dac# sunt de acord cu plasarea afirma!iei. Dup# ce afirma!iile sunt plasate si ntreb#rile sunt r#spunse, facilitatorul face corect#rile "i provoac# grupul la o discu!ie pe baz# de ntreb#ri. Not#: Pentru a ajuta participan!ii sa evalueze afirma!iile, folosi!i urm#toarele informa!ii pentru adev#rat sau fals. Informa!ii despre afirma!iile adev#rate: 1. Potrivit UNAIDS, cel pu!in 60% din oamenii care sunt infecta!i cu HIV n lume tr#iesc pe continentul african. 2. Exist# multe tratamente, ns# nici un medicament este mpotriva HIV. Informa!ii despre afirma!iile false: 1. De"i epidemia la nceput afecta multe na!iuni africane mai devreme "i mult mai intens dect in unele regiuni ale lumii, au fost infecta!i cu HIV oameni de diferite rase "i na!ionalit#!i. 2. De"i oamenii cred c# stresul de a "ti dac# e"ti sau nu infectat cu HIV poate fi greu de dep#"it, este clar c# avnd cuno"tin!e despre starea unei persoane la capitolul HIV, "i pot prelungi via!a prin tratamente de ameliorare "i ngrijire general# a s#n#t#!ii. De asemenea, "tiind statutul unei persoane cu HIV, putem s# ne protej#m de infectare pe noi n"ine, pe familiile noastre "i pe cei pe care i iubim. 3. De"i oamenii din Statele Unite au acces la medicamente, de obicei inaccesibile !#rilor din lumea a treia, acestea nu pot trata HIV sau SIDA. 4. nct HIV este transmis, n general, n urma activit#!ilor sexuale, mul!i oameni infecta!i cu HIV au fost acuza!i de imoralitate. Femeile sunt nvinuite n particular de comportament amoral. De fapt, potrivit Programului Na!iunilor Unite pentru 27

Dezvoltare (PNUD) , dou# treimi din femeile infectate cu HIV din lume afirm# c# au doar un singur partener. 5. Exist# multe controverse asupra acestui subiect. A fost demonstrat "tiin!ific c# ambele, HIV "i SIDA, exist# "i c# infectarea cu HIV atac# sistemul imunitar provocnd astfel SIDA. II. ntreb#ri pentru discu!ie (30 de minute) 1. Crede!i ca SIDA a afectat !ara noastr#? De ce nu, de ce da? 2. Ce lucruri a!i auzit despre SIDA in comunitatea voastr#, care lucruri crede!i c# ar fi incorecte? 3. Crede!i c# to!i care au SIDA "tiu c# el/ea o are? De ce nu, de ce da? 4. Ar ascunde oamenii faptul c# cineva din familiile lor sunt/au aceast# boal#? De ce nu, de ce da? 5. A!i auzit pe cineva spunnd c# ei au medicament mpotriva bolii SIDA? 6. Ce putem face ca s# ajut#m comunitatea s# lupte mpotriva bolii SIDA? Evaluare (5 minute) nainte "i dup# lec!ie, participan!ii trebuie s# ridice mna "i s# spun# dac# ei cred c# SIDA este o problem# serioas# pentru comunitatea lor sau dac# prezint# un pericol pentru ei sau familiile lor. Observa!i dac# num#rul minilor a crescut la sfr"itul lec!iei. Dac# grupul nu se simte comod s#-si mp#rt#"easc# ideile n public, participan!ii pot vota anonim nainte "i dup# lec!ie.

III.

Sistemul Imunitar
Cuprins: Prin oferirea unor informa!ii specific biologice, lec!ia se axeaz# pe conceptul: HIV ataca sistemul imunitar; noi trebuie s# facem tot ce ne este n puteri pentru a ne nt#ri sistemul imunitar. Timp: 2 ore Obiective: Pn# la sfr"itul lec!iei, participan!ii vor putea: 1. S# descrie cel pu!in 5 func!ii ale sistemului imunitar. 2. S# demonstreze cum HIV atac# sistemul imunitar. Materiale: Fi"e (desene cu p#r!i componente ale sistemului imunitar), foi numerotate pentru a scrie ntreb#ri; lipici, caramele. Preg#tirea: Dac# este posibil, face!i cte o copie a desenelor pentru fiecare participant. Caracteriza!i, n scris, func!iile celulei (din textul de mai jos) pe reversul fiec#rui desen. Predarea: I. Cuprinsul (30 de minute) Facilitatorul explic# grupului urm#toarele date despre sistemul imunitar, folosind desenele. Ar fi mai bine ca discu!ia s# fie mai flexibil#, rugnd participan!ii s#-"i mp#rt#"easc# date pe care deja le cunosc. Ce este sistemul nostru imunitar? Sistemul imunitar este felul corpului nostru de a reac!iona la diferite boli. Este foarte complex "i are mult mai multe p#r!i dect cele ce urmeaz# s# le discut#m. Totu"i, n!elegnd unele lucruri de baz# despre sistemul imunitar, ne putem ajuta s# prevenim unele boli sau s# oprim progresarea bolii, dac# deja suntem infecta!i. 1. Prin care dou# culori sunt etichetate celulele sanguine? Ro"u si alb. 2. Care este func!ia major# a celulelor ro"ii? 28

3.

4.

5.

6.

Celulele ro"ii transport# oxigenul prin tot organismul nostru "i adi!ioneaz# bioxidul de carbon. Care este rolul celulelor albe? Celulele albe, numite "i leucocite, sunt celule imunitare. Sistemul imunitar omenesc este format din celule albe care l protejeaz# de diferite boli. Iat# cteva dintre celulele din sistemul imunitar: a. Celula Macrophage- Macro= Mare, Phage=Consum#toare: Aceast# celul# m#nnc# germenii (numi!i antigeni) "i trimite un semnal c#pitanului sistemului imunitar c# este prezent un invadator "i c# armata sistemului imunitar trebuie s# fie preg#tit# pentru a da replica. b. Celula Ajut#toare T4 (CD4)- C#pitanul sistemului imunitar. Recep!ioneaz# mesajul de la celula Macrophage cnd un invadator este prezent "i ordon# altor dou# celule (celula B "i T8 celul# uciga"#) s# caute "i s# distrug# invadatorul. Celula T4 ajut#toare este cea pe care HIV o atac# "i o distruge. Celula T este numit# T, deoarece, maturizndu-se, se transform# n glanda thymus . c. Celula B este asemenea unei fabrici. Ea identific# dimensiunile invadatorului (antigenului) "i produce anticorpi (ca ni"te chei) care se potrivesc antigenilor. Ace"ti anticorpi pot recunoa"te imediat viitorii antigeni "i-i pot opri de la mboln#virea organismului. d. T8 (CD8) sau Citotoxic sau Celula Ucig#toare de asemenea este chemat# de Celula T4 ajut#toare pentru a ataca invadatorul "i a-l omor direct. Ce este un antigen? Un antigen este un invadator str#in sau un germene care intr# n organismul nostru. Poate fi un virus, bacterie, ciuperc#, protozoare ".a. Ruga!i participan!ii s# numeasc# "i al!i germeni, n afar# de HIV. Ce este un anticorp? Un anticorp este un r#spuns c#tre invadarea unui antigen. Anticorpii sunt produ"i ai celulelor B. Ei lucreaz# asemenea unor chei, oprind antigenul prin potrivirea dimensiunilor lui. Cnd un antigen p#trunde din nou n organism, el este recunoscut "i atacat de anticorpi. Ce este Virusul Imuno-Deficien!ei Umane (HIV)? Virusul atac# celula T4 ajut#toare. Cnd celula T4 ajut#toare nu d# replic# suficient, cealalt# parte a organismului nu este chemat# la ac!iune. Al!i antigeni invadeaz# organismul "i provoac# boli. n acest moment, persoana infectat# dezvolt# Sindromul Imunodeficien!ei Achizi!ionate.

II. Dramatizarea Atacului Sistemului Imunitar (30 de minute) Cu ajutorul grupului, folosi!i desenele pentru a ar#ta cum func!ioneaz# sistemul imunitar distrugnd antigenii. Ce se ntmpl# cnd HIV intr# n corp? Folosi!i desenele ca s# demonstra!i c# atunci cnd HIV intr# n organism, el este mncat n acela"i fel de celula macrophage, dar cnd ajunge la T4 invadeaz# celula, C#pitanul, "i preia conducerea prin uciderea ei mai trziu. O celul# T4 ajut#toare distrus# de HIV nu cere alte for!e pentru a ataca invadatorul. Cnd celulele T4 ajut#toare sunt distruse definitiv, tot felul de al!i invadatori (antigeni), cum ar fi germenele de tuberculoz#, pot intra n organism f#r# a fi opri!i de C#pitan. Dup# aceasta persoana se poate mboln#vi de SIDA. Da!i fiec#rui participant unul dintre desene cu p#r!ile componente ale sistemului imun ca s# reflecteze asupra celor ce fac ele ca s# lupte cu bolile. Mai apoi, fiecare participant trebuie s# se prezinte !innd sus desenul "i explicnd care este rolul p#r!ii componente prezentate. Un grup ntreg va juca pe roluri pentru ceilal!i, 29

demonstrnd cum func!ioneaz# sistemul imunitar, mai nti cu invazia unui simplu antigen, iar mai apoi cu a cea a virsului HIV. Ei vor ar#ta cum preia HIV conducerea asupra celulei ajut#toare T4 "i nu are nevoie de al!i ajut#tori "i noi antigeni ca sa invadeze. Dup# aceea, ntregul grup poate invada antigenii "i sistemul imunitar este distrus. To!i cad jos. III. Evaluare (1 or#) n timpul ultimei ore, face!i o activitate: C"tiga!i la Loteria Na!ional#! in care unele ntreb#ri din lec!ia anterioar# sunt scrise pe hrtii numerotate "i lipite pe tabl#. Exemple de ntreb#ri: 1. Care este procentajul de persoane din !ara noastr# nregistra!i cu HIV? 2. Care este rolul celulei B? Grupul se mparte n trei echipe. Fiecare echip# "i alege pe rnd un num#r "i cite"te ntreb#rile cu voce tare n fa!a ntregului grup. Participan!ii au un minut pentru a discuta mpreun# cu echipa "i a r#spunde corect. Dac# r#spund corect, primesc un punct. Dac# nu - urm#toarea echip# are "ansa de a r#spunde la ntrebare "i de c"tiga punctul ("i a"a mai departe). Unele numere nu au ntreb#ri, dar sunt pur "i simplu numere norocoase "i echipele sau membrul unei echipe sunt anun!a!i c# au c"tigat caramele sau pot s# le dea cuiva care "i-a schimbat atitudinea fa!# de SIDA. Echipa cu cele mai multe puncte c"tig# jocul "i celelalte bomboane. Observa!i care ntreb#ri au fost r#spunse corect.

Cum poate fi transmis HIV?


Cuprins: Exist# mai multe idei despre faptul cum este transmis HIV. Este clar definit cum este transmis HIV. n aceast# sesiune, participan!ii vor nv#!a cum pot face diferen!# dintre mit "i realitate. Timp: 2 ore Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii de dou# ore participan!ii vor putea: 1. S# enumere 4 mari lichide care pot transmite HIV. 2. S# descrie termenul de cale de intrare 3. S# diferen!ieze care sunt "i care nu sunt c#ile de infectare cu HIV. Materiale: Tabl# alb# sau hrtie, carioci sau cret#, lipici, fi"e (activit#!i prin care se poate sau nu se poate transmite HIV- fiecare activitate este scris# pe foaie aparte). Predarea: Nota instructorului: A"tepta!i-v# la discomfort n jur atunci cnd discuta!i despre transmiterea HIV. Provoca!i grupul la discu!ie f#r# a se jena. Spune!i participan!ilor c#, de obicei, aceste lucruri sunt foarte dificil de discutat. Este foarte important ca n cadrul disciplinii Deprinderi de Via!# s# se discute, clar "i deschis, despre lucruri legate de rela!iile sexuale. La nceput face!i un brainstorming (o furtun# de idei) despre capacitatea de a numi "i a discuta despre aceste lucruri personale, ntruct sunt importante pentru siguran!a fiec#ruia. Unele idei pot fi de a n!elege cum func!ioneaz# organismul nostru, de a discuta liber cu copiii despre probleme sexuale, de a putea explica medicului cum se simt, de a n!elege clar ce poate s# te pun# n fa!a unui risc pentru HIV/SIDA "i BST si de a discuta cu prietenii "i partenerul spre a lua decizii con"tiente si informate ce !in de sex. I. Cuprins (30 de minute) HIV poate fi achizi!ionat prin c#i specifice. Mai nti o persoan# trebuie s# intre n contact cu unul dintre cele patru lichide ale organismului care transmit HIV. Voi "ti!i care sunt acestea? Face!i un brainstorm mpreun# cu grupul: Scrie!i acestea sub denumirea Lichide care transmit HIV: sngele, lichidul vaginal, seminal, laptele matern. Scrie!i 30

alte sugestii sub Lichide care nu transmit HIV. Informa!i participan!ii, de asemenea, c# mai exist# "i alte lichide , cum ar fi lichidul amniotic (cel n care plute"te f#tul) c# medicii "i asisten!ii medicali sunt expu"i la ceea ce transmite HIV. Confirma!i c# ei cunosc termenii de seminal sau secre!ii vaginale, ntrebndu-i "i al!i termeni care i-ar caracteriza. Explica!i c# pentru a te putea infecta, aceste lichide trebuie s# aib# o cale de intrare in organismul nostru. O cale de intrare este felul cum HIV ajunge in organism. Aceasta poate fi prin t#ietur#, punct dureros, ran# deschis# sau prin !esut foarte sensibil numit membran# mucoas# localizat# n vagin, vrful penisului, anusului, gur#, ochi sau nas. Participan!ii pot evalua acum dac# unele din ac!iunile propuse pot transmite HIV prin: 1. Determinarea dac# unul dintre aceste lichide este prezent. 2. Determinarea dac# exist# vreo cale de intrare n organism. Cele mai frecvente c#i de transmitere HIV sunt prin sex vaginal "i anal, posibil sex oral; prin utilizarea unora "i acelora"i ace sau alte unelte ascu!ite cum ar fi briciul, care ar putea s# aib# sngele unei persoane, prin transfuzii directe de snge a sngelui netestat; sau de la mam# la f#t, n timpul sarcinii, la na"tere sau al#pt#rii. Este imposibil s# te infectezi cu HIV fiind aproape de o persoan# infectat# sau folosind acela"i pahar, prin mbr#!i"are sau s#rutare, cnd sngele nu este prezent, cu o persoan# infectat#. Nu exist# cazuri nregistrate ca HIV s# fie transmis prin utilizarea acelea"i periu!e de din!i cu o persoana seropozitiv#. Acest risc poate ap#rea n cazul n care a fost prezent snge pe periu!#. II. Activitate cu Cartona"e (90 de minute) Folosi!i cartona"e pe care sunt scrise activit#!i prin care poate sau nu poate fi transmis HIV. Facilitatorul lipe"te cartona"ele pe spatele participan!ilor. Ei merg prin camer#, pun ntreb#ri celorlal!i, la care r#spunsul poate fi da sau nu, n a"a fel nct s# ghiceasc# activitatea de pe spatele lor. Participan!ii care au ghicit activitatea, pot s#-"i lipeasc# cartona"ul n fa!# "i s# continuie r#spunznd la ntreb#ri prin da sau nu. Activit#!ile pot fi fiind mu"cat de un !n!ar sau avnd rela!ii sexuale cu un(o) virgin(#). ntreb#rile pot fi: Aceast# activitate poate transmite HIV? sau Aceast# ac!iune implic# gura? ".a. Cnd toate activit#!ile sunt identificate, membrii grupului se aranjeaz# ntr-un cerc "i mp#rt#"esc ac!iunile lor cu ceilal!i. n continuare, fiecare "i lipe"te cartona"ul sub afirma!iile: Poate transmite HIV sau Nu poate transmite HIV. Dac# apar neclarit#!i n coloana corect#, facilitatorul ntreab# participan!ii dac# activitatea implic# unul dintre cele patru lichide sau o cale de intrare. Notele Antrenorului: n dependen!# de comunitatea cu care lucra!i, pute!i sim!i rezisten!# prin discu!ia deschis# despre ac!iuni sexuale (chiar lipindu-le cartona"ele pe spatele oamenilor). Aceast# activitate este pentru a ajuta oamenii s# dep#"easc# tabuurile de a discuta despre sex, existente n majoritatea culturilor. Selecta!i ac!iuni sexuale ntlnite n cultura comunit#!ii respective. Explica!i c# dac# o persoan# are pe spate o fi"# cu atare ac!iune, aceasta nu nseamn# c# ei o practic# sau resping practicarea ei. ncuraja!i participan!ii s# fie con"tien!i de faptul c# al!ii, de altfel, pot s# fac# a"a lucruri. Noi suntem aici pentru a determina cum este transmis sau nu HIV, dar nu pentru a-i judeca pe al!ii. Nu trebuie s# existe respingere din partea participan!ilor care fac lucruri care nu transmit HIV, dar facilitatorul trebuie s# selecteze ac!iuni care sunt lipsite de concep!ii despre cum este transmis HIV n comunitate. Indicii pentru evaluare: Plasarea corect# a cartona"elor va indica nivelul cuno"tin!elor ob!inute pe parcursul sesiunii. De asemenea, este important s# fie observate abilit#!ile participan!ilor de a utiliza noile cuno"tin!e despre lichide "i c#i de intrare pentru a motiva orice ac!iune, fie c# ea ar putea transmite HIV sau nu. 31

Cartona"e pentru participan!i (fiecare activitate este pe cartona" separat): Activit#!i care transmit HIV Sex vaginal Transfuzii directe de snge netestat Utilizarea acelora"i ace Contactul cu snge al unei persoane infectate Al#ptare De la mam# la f#t n timpul na"terii De la mam# la f#t n timpul sarcinii Schimb de snge Contact ntre lichidul seminal "i membran# mucoas# Contact ntre lichidul vaginal "i membran# mucoas# Activit#!i care nu transmit HIV Aflndu-te n apropiere de o persoan# cu HIV Folosind aceea"i can# cu o persoan# cu HIV mbr#!i"nd o persoan# cu HIV cnd sngele nu este prezent S#rutnd o persoan# cu HIV cnd sngele nu este prezent Strngere de mn# cu o persoan# cu HIV cnd sngele nu este prezent Utilizarea corect# a prezervativului n timpul actului sexual.

Rela!iile dintre IST "i HIV/SIDA


Cuprins: Aceast# sesiune descrie cele patru infec!ii sexual transmisibile majore "i simptoamele lor. Participan!ii nva!# conceptul c# tratamentul devreme al infec!iilor sexual transmisibile poate reduce foarte mult riscul infect#rii cu HIV. Ei au ocazia s# joace pe roluri povestindu-le partenerilor despre IST "i din ce cauz# ei trebuie s# se trateze. Timp: 2 ore Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, participan!ii vor putea: 1. S# identifice simptoame ale 5 IST. 2. S# descrie cum o IST poate m#ri riscul de infectare cu HIV. 3. S# afirme de ce este important s# ob!inem un test pentru o IST. 4. Pn# la urm#toarea sesiune, s# viziteze o sec!ie de spital care ofer# tratamente ale unei IST. Materiale: Tabl# alb# sau foaie, carioci sau cret#, fi"e : Cele mai frecvente IST (fiecare IST este pe foaie separat#) "i Simptoame ale IST (fiecare simptom este scris pe foaie separat#) Predarea: I. Cuprinsul - Rolul Infec!iilor Sexual Transmisibile (IST) n transmiterea HIV (15 minute) A avea o IST este cel mai important factor n transmiterea HIV. n Africa, aceasta spore"te riscul transmiterii HIV pn# la 350 de procente. Un studiu recent arat# c# prezen!a IST n Africa de Est "i de Sud, a fost unul dintre cele mai mari motive din ce cauz# acolo era o frecven!# a bolii SIDA. O inflama!ie genital# sau ulcerul (ca sifilisul sau herpesul), extinde calea de intrare. Prezen!a unei elimin#ri tipice pentru gonoree sau chlamidia nseamn# c# sunt prezente mai multe celule albe. Deoarece celulele sangvine albe sunt gazde pentru HIV, aceasta nseamn# c# un virus poate fi transmis sau achizi!ionat n timpul unei elimin#ri. De obicei, femeile nu au simptoame aparente ale infec!iilor sexual transmisibile, de aceea sunt necesare vizitele la ginecolog. B#rba!ii, de asemenea, nu pot sa aib# simptoame ntotdeauna, chiar ale bolii gonoreea. Prin urmare, 32

este important ca b#rbatul s# urmeze tratamentul dac# partenera este infectat# sau pentru a evita blamarea celuilalt ( sau reciproc#) pentru infectare. II. Jocul IST (45 de minute) Lipi!i denumirile IST orizontal pe perete. Scrie!i, n paranteze, al#turi de denumirile "tiin!ifice ale infec!iilor, denumirile lor populare. Arunca!i pe podea cartona"ele cu semnele "i simptoamele infec!iilor. mp#r!i!i participan!ii n alte 4 grupuri, denumind fiecare grup cu numele unei infec!ii. Fiecare grup caut# cartona"ele care sunt potrivite infec!iei pe care o au "i le lipesc pe perete n coloana respectiv#. Facilitatorul discut# mpreun# cu participan!ii n cazul unui cartona" plasat gre"it. III. ntreb#ri pentru discu!ie (30 de minute) Discuta!i mpreun# cu participan!ii urm#toarele ntreb#ri: 1. Unde merg oamenii din comunitatea noastr# pentru a se trata de IST? 2. Care dintre aceste locuri este cel mai bun pentru a fi tratat? De ce? 3. Oamenilor le este fric# s# caute un tratament pentru IST? De ce? 4. De ce este necesar de a fi trata!i din timp de o IST? 5. De este important ca partenerul s# fie tratat? 6. Cum putem spune cuiva c# el/ea a fost expus(#) unei IST, f#r# a-l (o) nvinov#!i sau a ne provoca durere nou# n"ine? IV. Jocul pe roluri (30 de minute) Pentru acest joc este nevoie de doritori. n primul caz, este necesar ca un b#rbat s#-i aduc# la cuno"tin!# partenerei sale c# ea trebuie s# se trateze de gonoree, pentru c# ea are simptoamele acestei boli. n al doilea caz, o femeie trebuie s#-i spun# partenerului s#u c# el trebuie s# se trateze de sifilis, pentru c# ea aflat, n urma unui control prenatal, c# are aceast# boal#. Evalua!i cum au decurs situa!iile. Au fost ele realiste? Au ob!inut ei ceea ce au vrut - voin!a partenerului de a se trata? Partenerii se sim!eau vinova!i? Exist# "i alte c#i de a descoperi aceste nout#!i care ar fi fost mult mai eficiente la ob!inerea unui rezultat dorit? V. Tem# pentru acas# ntreba!i participan!ii dac# au fost la vreo clinic# pentru un control de IST. Exist# careva membri ai grupului care ar vrea s# viziteze o clinic# pentru un tratament de IST nainte de urm#toarea sesiune "i s# povesteasc# despre aceast# experien!#? Ei ar putea evalua accesul la servicii, disponibilitatea la unele medicamente, cuno"tin!ele despre IST ale unui specialist, confiden!ialitatea, cur#!enia "i atitudinea serviciului medical fa!# de pacien!i. Indicii pentru evaluare: Plasarea corect# a cartona"elor cu simptoamele IST Observarea abilit#!ilor de comunicare n jocul pe roluri Num#rul corect de r#spunsuri la ntreb#rile puse n discu!ie Num#rul participan!ilor care ar descrie vizita la o clinic# de IST la urm#toarea sesiune

33

Fi"e pentru participan!i (fiecare IST "i fiecare simptom este scris pe un cartona" separat):

Simptoame "i IST frecvente


Gonoreea ! Galben-verzui eliminare a penisului sau a vaginului ! Senza!ie dureroas# de arsur#, n timpul urin#rii ! Simptoame, de obicei 2-14 zile de la expunere ! Posibil nici un simptom ! Posibile inflama!ii n regiunea testiculelor ! Posibilitatea orbirii a noilor-n#scu!i, n cazul n care nu sunt trata!i cu pic#turi de ochi Sifilisul Herpesul ! Dureri insuportabile ! Nici o vindecare nu pe penis sau vagin exist#, dar sunt ! Durerea apare de la medicamente pentru 10 pn# la 90 de zile atenuarea dup# expunere simptoamelor ! O urticarie f#r# ! Mici, b#"icu!e mnc#rime pe corp dureroase pe organele (palme "i t#lpi) genitale "i/sau gur# ! Pierderea p#rului, ! Simptoamele pot febr# "i friguri reveni n timpul unui ! Posibile deced#ri, stres dac# nu este tratat# ! Infec!ii virale ! Posibile deced#ri sau ! Daune severe deforma!ii ale oaselor neurologice sau chiar ale noilor n#scu!i, moartea unui nou dac# mama nu a fost n#scut, expus tratat# devreme, n canalului de na"tere timpul sarcinii $ancru ! Durere insuportabile pe penis sau vagin ! Durerea apare de la 3-5 zile dup# expunere ! Inflamarea glandei limfatice pe o parte ! Cel mai nalt factor de risc pentru transmiterea HIV

Femeile "i SIDA


Cuprinsul: Femeile sunt, n special, vulnerabile la HIV/SIDA "i au nevoie de informa!ii "i abilit#!i pentru a se proteja pe ele nsele "i copiii lor de la infectare. n aceast# sesiune, vor fi examina!i ambii factori, biologici "i culturali, care expun femeile la risc. Sunt discutate simptoamele HIV specifice femeilor "i copiilor, "i c#ile de a reduce riscul pentru aceste dou# grupuri. Timp: 2 ore Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, participan!ii vor putea: 1. S# dea exemple de 5 simptoame pentru HIV specifice femeilor (din punct de vedere ginecologic). 2. S# dea exemple de cel pu!in 3 simptoame specifice copiilor infecta!i cu HIV. 3. S# descrie cel pu!in 3 factori biologici "i culturali care expun femeile la infectarea cu HIV. 4. S# spun# ce ar ajuta la reducerea riscului de transmitere a virusului HIV la femei "i copii n comunitatea lor. Materiale: Tabl# alb# sau tabl# simpl#, carioci sau cret#, fi"e: Simptoamele virusului HIV specifice Femeilor !i Copiilor (fiecare simptom pe fi"# aparte) Simptoame pentru Femei: Reapari!ia unor dureri abdominale n partea de jos, repetate infec!ii vaginale (elimin#ri ce provoac# mnc#rimi "i elimin#ri de culoare alb#), ciclu menstrual anormal (poate supraabundent sau lipsa ciclului), cancer cervical, dureri n vagin.

34

Simptoame pentru Copii: Nereu"ita de a se dezvolta sau cre"te la o rat# normal#, ficatul sau splina m#rit#, alte repetate sau pete albe pe gur#.

Predarea: Notele Instructorului: Urm#toarea sesiune este despre anatomia corpului feminin, tem# despre care femeilor le este dificil s# discute, mai ales n prezen!a b#rba!ilor. Instructorul ar putea decide ca aceasta s# fie o sesiune la care s# fie prezente doar femei. Dac# femeile sunt complet nefamiliarizate cu organele lor genitale, facilitatorul ar putea s# foloseasc# unele desene sau poate chiar femeile s# deseneze partea lor genital# ( naintea activit#!ilor propriu-zise). Unele femei din comunitate, cum ar fi moa"ele, sunt cunoscute cu aria genital# "i, n a"a fel, ar putea fi de folos s# ajute facilitatorului n cadrul acestei sesiune. Stresul ( din cauza c# acestea sunt ni"te capitole jenante) ne ajut# s# avem grij# de s#n#tatea noastr# "i ne nva!# cum s# le educ#m mai bine "i pe celelalte femei din familia noastr#. Pentru a descrie simptoamele, am putea folosi termeni clinici. Folosi!i limbajul local "i termeni pentru a identifica aceste simptoame "i verifica!i permanent dac# femeile au careva ntreb#ri sau neclarit#!i pe parcursul activit#!ilor. I. Semne Specifice "i Simptoame ale virusului HIV la femei "i copii (20 de minute) Explica!i grupului c# infectarea cu HIV nu produce simptoame instantaneu. Simptoamele HIV ar putea s# apar# mai trziu, ns# diagnosticul pentru SIDA este determinat fie prin prezen!a unei infect#ri cum ar fi tuberculoza, fie o combina!ie a mai multe simptoame dintre cele date n list#. Anumite simptoame, cum ar fi pierderi de greutate, febr# sau friguri, tuse, "i altele, pot fi simptoame pentru o infectare devreme att pentru femei, ct "i pentru b#rba!i. ntruct aceste simptoame nu sunt de obicei date n bro"urele despre HIV/SIDA, femeile ar putea s# nu le ia n considerare, f#r# s#-"i dea seama c# ar putea fi infectate cu HIV. De"i unele semne "i simptoame pe care le vom discuta nu sunt necesare pentru ca o femeie sau un copil s# fie infectat cu HIV, totu"i, dac# ele persist#, ar fi mai bine ca ei s# discute cu un profesionist despre luarea testului pentru HIV. Plasa!i cartona"ele pe podea. Explica!i c# acestea con!in simptoamele pentru HIV scrise pe ele, specifice femeilor sau copiilor. Transforma!i grupul n alte dou# grupuri: cel care crede c# sunt simptoame pentru femei "i altul pentru copii. ndat# ce grupul "i-a ales cartona"ele, explica!i care sunt simptoamele "i face!i careva corect#ri, dac# este necesar. II. Perioada natal# (40 de minute) ntreba!i grupul dac# ei n!eleg cum poate fi transmis HIV de la o femeie infectat# cu HIV nainte, n timpul "i imediat dup# na"tere (perioada natal#). Bazndu-v# pe r#spunsurile lor n urma discu!iei despre expunerea n uter, n timpul sarcinii, "i n timpul al#pt#rii, explica!i c# riscurile sunt foarte mari cnd o femeie are o sarcin# viral# foarte grea, care are loc imediat dup# infec!ie sau cnd femeia este foarte bolnav# de SIDA. Studiile africane arat# c#, n aceast# regiune geografic#, riscul transmiterii natale este de la 25 pn# la 50 de procente. %ine!i minte c# aproape to!i copiii n#scu!i cu HIV de la mame infectate vor avea teste pozitive la na"tere, dar acest test i prive"te pe anticorpii mamei, care au fost transmi"i pasiv la f#t. Poate dura o perioad# de 18 luni, pentru ca f#tul s# piard# anticorpii mamei "i s# aib# un test negativ. Scrie!i urm#toarele afirma!ii eviden!iate pe tabl#. Grupul trebuie s# le citeasc# "i s#-"i expun# p#rerea asupra urm#toarelor sugestii, pentru a reduce riscul transmiterii natale. Evita!i s# ave!i o viitoare sarcin# dac# sunte!i infectat# cu HIV.- Are dreptul o femeie infectat# cu HIV s# aleag# dac# vrea s# fie ns#rcinat#? Poate f#tul s# se infecteze dac# tat#l este seropozitiv sau dac# nu este infectat? 35

Al#pta!i chiar dac# sunte!i infectat#. - Cine are dreptul s# decid# dac# trebuie s# al#pta!i sau nu? Datele sunt c# al#ptatul cre"te riscul de infectare cu HIV pn# la 14 procente. Studiile efectuate n Rwanda demonstreaz# c# aproape 50 de procente din copii sunt infecta!i prin al#ptare. ns# al#ptarea este foarte important# pentru s#n#tatea copilului "i l protejeaz# de alte boli. n multe !#ri unde mortalitatea este nalt#, este sugerat ca mama s#-"i al#pteze copilul chiar "i n cazul cnd ea este infectat#, mai ales dac# ea nu g#se"te alte surse de lapte necontaminat. Care pot fi alte surse de lapte necontaminat? A fost de asemenea demonstrat c# dac# o mam# se decide s# al#pteze cnd este infectat#, este mai bine ca s# al#pteze n totalitate, mai degrab# dect s# foloseasc# n acela"i timp "i alte surse de lapte. De asemenea, este necesar ca ea c# utilizeze un prezervativ, pentru ca, n timpul cnd al#pteaz#, s# stopeze al!i viru"i cu care s-ar putea infecta (ace"tia putnd fi prezen!i ulterior n lapte). S# aib# o na"tere prin cezarian#. - Studiile arat# c# na"terea prin cezarian# cu precau!ie steril# poate reduce riscul infect#rii cu HIV. Este aceasta o solu!ie practic# pentru femeile din comunitatea noastr#? ncepe!i tratamentul cu AZT / Nevirapine n timpul sarcinii. - Acest tratament poate reduce infectarea cu HIV de la mam# la f#t. Dar la urm#toarea sarcin#? Care sunt consecin!ele pentru femeie "i pentru copil dac# femeia nu are acces la medicamente dup# na"tere?

III. Ce fac femeile vulnerabile la infectarea cu HIV? (40 de minute) Pn# la aceast# sesiune, credem c# participan!ii vor fi avut cteva expuneri la discu!ia despre rolul genurilor, fie din Deprinderi de Via!# sau din alte surse. Mai multe femei dect b#rba!i sunt infecta!i cu HIV n Africa "i femeile din ntreaga lume au un risc mai nalt dect b#rba!ii pentru a deveni infectate cu HIV n timpul unei rela!ii sexuale. Femeile sunt la un nivel de risc mai nalt din cauza unor motive biologice sau din cauza rolului social ori activit#!ilor culturale. Participan!ii trebuie s# fac# un brainstorming pentru a determina c#ile care fac ca femeile s# fie la un risc mai nalt biologic sau cultural n comunitatea lor. Scrie!ile sugestiile pe tabl#. Factori posibili ai riscului biologic: Femeile primesc cantit#!i mai mari de posibile lichide infectate n timpul unui act sexual. Femeile au o suprafa!# a ariei membranei mucoase (calea de intrare) care este de dimensiuni mai mare dect a b#rba!ilor. Femeile tinere posed# un risc mai nalt de infectare n timpul unui act sexual, pentru c# celulele n vaginul ei pot fi mai degrab# infectate cu virus. Ruperea poate produce sngerare, aceasta ducnd la cre"tea riscului de infectare. Dac# o femeie folose"te substan!e naturale pentru a-"i usca mai repede vaginul, acesta devine mai uscat sau poate fi mai mic "i mai u"or de rupt n timpul unui act. Pentru c# vaginul este un organ intern, femeile pot "ti mai pu!in c# ele au dureri din cauza unor IST, care ar facilita infectarea cu HIV. Factori posibili ai riscului cultural: Rolul genului care nu permite femeilor s# participe la luarea unor decizii ce !in de sex sau reproducere. Tabuuri legate de discu!ii despre sex. Nivelul nalt al s#r#ciei care face ca femeile s# ntre!in# rela!ii sexuale pentru bani, pl#!i "colare sau mncare. Ideea c# prezervativul fie c# nu este de folos sau este contaminat cu virus. Lipsa unui control preventiv. 36

Notele Instructorului: n timpul discu!iei despre factorii de mai sus, este foarte important s# fi!i obiectivi "i f#r# prejudec#!i. Face!i ca grupul s# vorbeasc# despre modul n care ace"ti factori ar putea influen!a infectarea cu HIV. De asemenea, verifica!i cu grupul dac# exist# c#i ca aceste activit#!i culturale s# fie transformate n ocazii de a reduce riscul infect#rii cu HIV. IV. Ce putem face noi? (20 de minute) Merge!i prin camer# "i face!i ca participan!ii s# spun# un lucru pe care au de gnd s#-l fac# pentru a se proteja de la infectare cu HIV pe ei n"i"i, precum "i pe partenerii/partenerele lor "i copiii nen#scu!i. Dac# nu sunt b#rba!i n grup, va fi foarte important s# discuta!i cu ei ntr-o sesiune ulterioar# despre acest subiect, ntruct ei, de obicei, de!in puterea n comunitate despre s#n#tatea reproductiv# "i deciziile sexuale. Cum cred femeile c# vor r#spunde partenerii lor la aceste informa!ii? Care cred ele c# este cea mai bun# cale de a discuta cu b#rba!ii la acest subiect? Au unele dintre femei so!i care ar fi buni conduc#tori ai opiniei publice? Care este urm#torul pas? Indicii pentru evaluare: Plasarea corect# a cartona"elor cu simptoame "i n!elegerea clar# a simptoamelor pe parcursul discu!iei. Observarea discu!iei n a doua parte a activit#!ii "i abilitatea femeilor de a-"i expune propriile opinii pe marginea subiectelor controversate ce au fost discutate. Identificarea factorilor biologici de risc "i a celor culturali n a treia activitate. Num#rul femeilor care vin cu sugestii exacte pentru prevenirea infect#rii cu HIV pentru femei "i copii.

Prevenirea HIV
Cuprins: n aceast# sesiune participan!ii vor nv#!a importan!a precau!iei universale, ntruct este imposibil s# determini cine este infectat cu HIV. Sesiunea, de asemenea, vizeaz# conceptul c# exist# c#i simple "i eficiente pentru oricine de a preveni infectarea cu HIV. Timp: 2 ore Obiective: Pn# la sfr"itul lec!iei, participan!ii vor putea : 1.S# defineasc# precau!iile universale "i s# identifice cnd s# le utilizeze. 2. S# demonstreze aplicarea corect# a prezervativului. 3. S# demonstreze, printr-un joc pe roluri, abilit#!i de a refuza. Materiale: Tabl# alb# sau tabl# simpl#, carioci sau cret#, m#nu"i sau pungi pentru fiecare participant, penisuri din lemn sau sticle de plastic pentru demonstrarea prezervativului, prezervative pentru fiecare participant, exemplu de prezervativ pentru femei, dac# este posibil. Predarea: Notele Instructorului: Ar fi de dorit s# invita!i un asistent medical sau un medic la aceast# lec!ie despre precau!iile universale. Acesta poate fi un membru din cadrele medicale ale !#rii gazd# sau un asistent medical de la Corpul P#cii. I. Discu!ia despre Precau!ii (20 de minute) ncepe!i prin adresarea de ntreb#ri pentru participan!i: Cine "tie ce nseamn# termenul de precau"ii universale? Precau"ii universale este un termen folosit de obicei de profesioni"ti n domeniul s#n#t#!ii care lucreaz# la spital sau n sec!iile clinice. Aceasta nseamn# c# to!i universal trebuie considera!i poten!iali infecta!i cu HIV. Trebuie s# decide!i s# folosi!i bariere pentru protejarea de infectare a corpului cu lichide. To!i oamenii, chiar "i voi "i partenerii vo"tri sexuali, trebuie s# ia n considerare poten!ialul infect#rii cu HIV dac# nu au fost testa!i negativ cel pu!in de la trei pn# la "ase luni dup# 37

vreo ac!iune cu risc nalt. Dac# sunte!i expu"i la sngele unei alte persoane, nu este absolut necesar s#-i testa!i de HIV, ntruct la moment ei pot da un test negativ pentru anticorpi "i pot avea virusul. Atunci cnd ave!i de a face cu snge sau oricare alt lichid men!ionat mai devreme (sngele, sperma, secre!iile vaginale sau laptele matern, lichidul amniotic sau lichidul spinal cerebral), trebuie s# face!i o barier# ntre lichid !i c#ile de intrare men!ionate. Folosirea corect# a barierei( cum ar fi m#nu"ile, sp#latul pe mini dup# activitate) este foarte important#. Aceste precau!ii te protejeaz# "i de Hepatita B, care este mult mai infec!ioas# dect HIV. Aceasta nseamn# c# atunci cnd ave!i de a face cu oricare dintre lichidele de mai sus: Folosi!i m#nu"i din latex sau bariere din plastic, dac# celelalte nu sunt accesibile. Cur#!a!i imediat orice pat# de snge, utiliznd m#nu"i din latex sau ndep#rtndo cu o solu!ie de n#lbitor, dezinfectant, dup# care arunca!i lucrurile ntr-o pung#. Pune!i acele utilizate n containere sigure. Nu reutiliza!i acele, ntruct aceasta este calea cea mai frecvent# prin care s-au infectat asisten!ii medicali. Dac# o persoan# cu care lucra!i ncepe s# sngereze, da!i-i o bucat# de materie pentru a opri sngerarea. Dac# lucra!i ntr-o situa!ie n care sngele ar putea s# va sar# pe fa!#, (a"a cum sunt asist#rile la na"teri), acoperi!i-v# fa!a cu ochelari "i nasul "i gura cu masc#. Sp#la!i-v# pe mini. La "coal# sau serviciu, p#stra!i o serviet# de prim-ajutor cu m#nu"i, bandaje "i antiseptice disponibile. Chiar dac# sunte!i expu"i, contacta!i o persoan# medical# pentru un tratament profilactic. II. Jocul Cu M#nu"ile (15 minute) Da!i-i fiec#rui participant cte o m#nu"# sau o pung# de plastic ntr-o mn#. Da!i exemple de diferite situa!ii n care ar trebui sau poate nu ar trebui s# foloseasc# o barier#. Participan!ii trebuie s# ridice m#nu"a dac# activitatea implic# precau!ii universale sau mna liber# n cazul n care nu implic#. Exemple de situa!ii: Bandajarea unei r#ni n urma mu"c#turii de tn#r (m#nu"a) Strngerea de mn# cu o persoan# care "tii c# este infectat# cu HIV (liber) III. Demonstrarea Prezervativului (40 de minute) ntruct HIV se transmite, de obicei, prin rela!ii sexuale, abstinen!a este o cale de a preveni infectarea cu HIV. Dac# cineva are o rela!ie sexual#, prezervativele din latex sunt o bun# barier# de a fi protejat de venirea n contact cu lichidele despre care am vorbit. ntreba!i dac# cineva a v#zut vreodat# un prezervativ. Ce cred ei despre el? L#sa!i-i s#-"i expun# deschis nepl#cerile, frica, informa!iile gre"ite sau disconfortul. Spune!i-le c# prezervativele nu sunt 100 de procente sigure, pentru c# de obicei ele nu sunt folosite consecvent sau corect. Studiile arat# c# n cazul cnd un partener este infectat "i face sex protejat, infectarea celuilalt partener nu se poate produce. Face!i o demonstra!ie n fa!a clasei sau ruga!i un participant s# fac# o demonstra!ie "i s# vorbeasc# n acela"i timp despre pa"ii importan!i pentru a evita ruperea prezervativului: 1. Verifica!i data valabilit#!ii. 2. Verifica!i dac# prezervativul nu a fost !inut prea mult timp la soare, realiznd testul pernu!a. 3. Deschide!i pachetul atent, cu degetele, nu cu foarfecele sau cu alte obiecte ascu!ite. 4. G#si!i direc!ia rotirii. 5. Strnge!i vrful prezervativului pentru a preveni intrarea aerului. 38

6. Pentru a m#ri senza!ia pentru b#rbat, ad#uga!i o pic#tur# de ap# n care s# fie pu!in unguent (nu bazat pe ulei) n#untrul prezervativului nerulat, n timp ce l strnge!i. 7. Roti!i prezervativul u"or pn# la baza obiectului care simbolizeaz# penisul n erec!ie. 8. Retrage!i prezervativul naintea termin#rii erec!iei "i ndep#rta!i-l cu aten!ie, legndu-l n a"a fel nct s# nu v#rsa!i lichidul. Notele Instructorului: Dac# ave!i un anturaj sigur n camer# "i o audien!# suficient de matur#, este bine ca ei s# formeze perechi "i s# practice punerea prezervativului pe sticl# sau pe obiectele date. Sublinia!i faptul c# lucrnd cu prezervativul i va ajuta s# dep#"easc# disconfortul "i i va face s# fie ct mai efectivi ca facilitatori sau instructori de s#n#tate. Realizarea demonstr#rii prezervativelor n mprejur#ri educa!ionale niciodat# nu a ar#tat sau a promovat ac!iuni sexuale nainte de timp ntre tinerii ce nu au o via!# sexual# activ#. Dac# prezervativele feminine sunt accesibile pentru comunitatea dat#, demonstra!i cum se folosesc. Vorbi!i despre avantajele "i dezavantajele unei metode verificate de prevenire pentru femei, un produs care ocup# o suprafa!# mai mare "i unul f#cut dintr-un produs mai viguros dect latexul "i care nu se va distruge dac# vor fi aplica!i lubrifian!i baza!i pe ulei. Factorii negativi includ lipsa accesului, costul "i inaptitudinea utiliz#rii. Multor femei care au folosit acest prezervativ le-a pl#cut odat# ce s-au obi"nuit cu el. Dac# ave!i n grup persoane c#s#torite, a!i sugera s# foloseasc# acest tip de prezervativ "i s#-"i expun# p#rerea. IV. Joc pe roluri pentru utilizarea abilit#!ilor de a refuza (40 de minute) La acest joc trebuie s# participe voluntari. Participan!ii pot inventa situa!iile. Exemple pot fi: 1. O fat# tn#r# este impus# s# fac# sex cu un b#rbat mai n vrst# care i va cump#ra o rochie. Fata refuz#. 2. O femeie vrea ca so!ul ei, care ase plnge de dureri n timpul urin#rii, s# utilizeze un prezervativ pn# a merge la medic. Ea refuz# s# aib# rela!ii sexuale cu el numai dac# el nu folose"te un prezervativ. Discuta!i dac# situa!iile au fost realiste. Rezultatele i-au protejat pe parteneri de la infectare sau nu? Ce altceva ar putea s# spun# partenerul pentru a avea efect n aceste situa!ii? V. Evaluarea (5 minute) Participan!ii trebuie s# spun# un lucru nou pe care l-au nv#!at n timpul acestei sesiuni "i un lucru pe care au de gnd s#-l planifice pentru a se proteja pe ei n"i"i sau familia de infectarea cu HIV. (Exemple ar putea fi: discu!ia cu partenerul sau membrii familiei despre HIV, realizarea unei gen!i de prim-ajutor, facerea unui test pentru HIV sau control medical pentru IST, folosirea unui prezervativ cu partenerul, abstinen!a n cazul n care partenerul nu vrea s# foloseasc# metode de protec!ie.) Indicii pentru evaluare: Acurate!ea select#rii unei m#nu"i pentru precau!ie Observarea corect# a pa"ilor pentru folosirea prezervativului Observarea abilit#!ilor de negociere folosite n jocul pe roluri

39

Progresia bolii "i comportamentul pozitiv


Cuprins: Timpul necesar pentru HIV care duce la SIDA poate varia "i comportamentul nostru de s#n#tate ne poate afecta. Exist# un algoritm de progresie a bolii "i prezen!a unor co-factori care duc la m#rirea vitezei progres#rii bolii. Timp: 2ore Obiective: Pn# la sfr"itul lec!iei, majoritatea participan!ilor vor fi capabili: 1.S# defineasc# termenii: perioada de intrare, perioada de incuba"ie, luna de miere. Explica!i ce rela!ie exist# ntre aceste no!iuni "i progresarea HIV. 2. S# dea exemple de cel pu!in trei simptoame de infectare timpurie cu HIV "i patru infec!ii comune pentru persoanele cu SIDA. 3. Explica!i no!iunea de co-factor "i da!i cel pu!in trei exemple de co-factori. Materiale: Tabl# alb# sau tabl# simpl#, carioci sau cret#, o funie lung#, dou# culori diferite de lipici sau cret#. Fi"e: Diagrama progresiei dolii "i Simptoame timpurii ale HIV ; Infec!ii Posibile "i Cancer (fiecare simptom al virusului HIV, fiecare infec!ie posibil# sau cancer - pe cartona"e separate). Simptoame timpurii ale HIV: pierderea n greutate, tuse, diaree cronic#, infec!ii, febr#, friguri Infec!ii posibile "i Tipurile de Cancer: tuberculoz#, pneumonie, pietre, Kaposi sarcoma, taxoplasmoze, cancer cervical. Predarea: I. Cuprins (10 minute) Nu to!i cei infecta!i cu HIV au ajuns s# fie bolnavi de SIDA "i au murit n scurt timp. Un studiu arat# c# dintr-un num#r de 500 de persoane infectate cu HIV de 14 ani, 32 de procente nu au avut SIDA "i 9 procente erau f#r# simptoame. Exist# multe lucruri pe care oamenii le pot face pentru a tr#i mai mult "i a se sim!i bine, chiar dac# sunt infecta!i cu HIV. Exist# multe comportamente "i al!i factori care pot gr#bi timpul necesar ca o persoan# cu HIV s# aib# SIDA. Ace"tia se numesc co-factori. II. Progresia Bolii (30 de minute) Notele Instructorului: Descrie!i pa"ii de progresie a bolii f#r# s# folosi!i diagrama. Exist# trei perioade mari pentru infectarea cu HIV: 1. Perioada de intrare: Timpul ntre infectare "i cnd o persoan# dezvolt# n deajuns anticorpi pentru a ar#ta un test pozitiv este de obicei ntre 2 s#pt#mni "i trei, "ase luni. n acest timp, o persoan# are o suprasolicitare viral# "i este foarte infectat pentru c# nici un anticorp nu poate manevra virusul. Testul unei persoane este nc# negativ, pentru c# la aceast# or# testul detecteaz# numai anticorpii, "i nu virusul. 2. Luna de miere: Acesta este timpul ntre perioada de intrare si sfr"itul perioadei de incuba!ie. Este numit# luna de miere, pentru c# persoanele tr#iesc ntr-o armonie cu virusul. Ei ar putea s# aib# simptoame u"oare, dar n general nu sunt prea bolnavi. n acest timp, suprasolicitarea anticorpilor este nalt#, iar suprasolicitarea viral# este joas#. De"i pot transmite virusul prin sex, ei sunt pu!in infecta!i. n acest timp, femeile ns#rcinate au "anse mai pu!ine de a transmite virusul f#tului, fie n timpul na"terii , fie n timpul al#pt#rii. 3. Perioada de incuba!ie: Timpul dintre infec!ie "i dezvoltarea simptoamelor asociate pentru SIDA sunt similare celor ale tuberculozei. Aceasta poate dura mul!i ani. Unii oameni, infecta!i cu 15 ani n urm#, nu au ajuns pn# la SIDA. 40

III. Crearea unei diagrame a progresiei bolii (30 de minute) Cu carioci colorate pe tabl# alb# sau cu lipici colorat pe podea, organiza!i participan!ii ntr-un cerc "i ajuta!i-i s# formeze progresia bolii. n continuare, arunca!i pe podea cartona"ele cu simptoamele timpurii "i infec!ii posibile. Ei trebuie s# le aranjeze ntr-o ordine cronologic#. ntreba!i-i cum poate afla o persoan# dac# are sau nu HIV sau alt# infec!ie. Discuta!i despre simptoamele posibilelor infec!ii, "i ntreba!i-i dac# exist# tratamente la spitalul local sau la o alt# clinic# pentru a trata simptoamele sau bolile exemplificate. O tem# pentru acas# ar fi ca doi participan!i s# viziteze un spital local "i s# se informeze despre tratamentele accesibile, apoi s# povesteasc# grupului. IV. Brainstorming pentru co-factori (30 de minute) Care sunt unii co-factorii care are putea s# fac# o persoan#, deja infectat# cu HIV, mai vulnerabil# la diferite infec!ii? Reliefa!i r#spunsuri cum ar fi: Lips# mnc#rii s#n#toase Lipsa odihnei Fumatul, consumul de alcool sau folosirea drogurilor care sl#be"te sistemul imun Reinfectarea cu mai mult HIV prin rela!ii sexuale f#r# prezervativ cu partenerul infectat Netratarea la timp a unor boli, cum ar fi tuberculoza sau IST Stresul, anxietatea( cnd te sim!i singur sau nu ai pe nimeni care s# te sus!in#) V. R#zboiul de tragere a co-factorilor Un grup de participan!i trebuie s# stea la un cap#t al funiei, "i cel#lalt grup la cel#lalt cap#t. Fiecare membru al grupului spune cte un co-factor care gr#be"te progresia bolii sau un lucru pozitiv pe care o persoan# poate s#-l fac# ca s# stopeze progresia bolii. Ajuta!i grupul s# se gndeasc# la ct mai multe lucruri pozitive care le-ar putea face pentru s#n#tatea lor fizic#, emo!ional# "i spiritual#. Un grup de participan!i se plaseaz# la un cap#t pozitiv al funiei "i altul - la cel negativ al funiei, tr#gnd de ea "i observnd dac# comportamentul pozitiv poate trage co-factorii. De asemenea, a!i putea utiliza Modelul Podului pentru a construi un pod ntr-o via!# lung# "i s#n#toas# avnd comportament pozitiv, chiar dac# sunt infecta!i cu HIV. Dup# tragere, ntreba!i-i pe participan!i de ce cred c# este important ca ei s# afle din timp c# sunt infecta!i cu HIV? Ei cunosc unde trebuie s# se testeze "i s# primeasc# ajutor? Indicii pentru Evaluare: Observarea abilit#!ilor participan!ilor de a crea tabelul progresiei bolii Plasarea corect# a cartona"elor cu simptoame n ordine cronologic# Abilitatea de a exemplifica co-factorii in jocul cu r#zboiul de tragere

Vindecare sau Tratament?


Cuprins: Exist# idei gre"ite c# unii oamenii au fost vindeca!i de HIV/SIDA "i c# numai oamenii din !#rile bogate sunt acei care pot ob!ine un atare tratament. Sesiunea de fa!# va viza aceste idei "i va eviden!ia conceptul c# nu exist# vindecare pentru SIDA, dar numai tratamente de ameliorare. Sunt explorate activit#!i(din fiecare compartiment) pentru oamenii cu HIV/SIDA. Timp: 2 ore Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, participan!ii vor putea: 1. S# afirme c# exist# c#i de ameliorare HIV n Africa "i c# este important s# "tii din timp c# e"ti infectat. 2. S# diferen!ieze ntre vindecare "i tratament "i s# dea cinci exemple de strategii pentru tratamente accesibile. 41

Materiale: Cel pu!in 30 de foi, carioci colorate, lipici, tabl# alb#: Componentele S#n#t#"ii (numai cercul diagramei) Predarea: I. Cuprinsul (20 de minute) Care este diferen!a dintre vindecare "i tratament? A!i auzit sau a!i citit undeva cineva s# fi fost vindecat de SIDA?

ca

O vindecare nseamn# c# germenii care cauzeaz# boala au fost complet omor!i sau elimina!i din corp "i nu se vor mai ntoarce, numai n cazul n care persoana se reinfecteaz#. Tratament nseamn# utilizarea unor medicamente, injec!ii sau interven!ii care pot face ca simptoamele s# fie mai pu!in dureroase sau s# le fac# s# dispar#. Un tratament nu va duce ntotdeauna la o vindecare. Cu toate acestea, pentru c# n unele cazuri simptoamele pot fi inactive, dar antigenul e nc# n corp, ele pot reap#rea la urm#toarea reinfectare. Bacteriile pot fi, de obicei, vindecate, pe cnd viru"ii (cum ar fi de r#ceala, herpesul sau HIV) c#rora le lipsesc cteva materiale genetice de baz# (cum ar fi ARN sau ADN) "i ei le iau din celulele noastre pentru a supravie!ui. n a"a fel, noi nu putem ucide virusul f#r# a ucide celula. Cu alte cuvinte, este posibil tratamentul, dar nu vindecarea. De multe ori oamenii spun c# unii oameni au fost vindeca!i de HIV, pentru c# HIV nu mai este detectat n sngele lor. Suprasolicitarea viral# poate fi att de joas#, nct nu poate fi nregistrat# de un test n laborator. Mul!i cred ca un juc#tor american de basket este vindecat de SIDA, ns# n realitate, suprasolicitarea lui viral# este att de joas#, datorit# medicamentelor, nct virusul nu este depistat n timpul unui test. Virusul se poate reproduce ns# n r#d#cina oaselor lui. Mul!i oameni care iau medicamente au avut nivele nedepistate ale virusului, ns# mai trziu, solicitarea viral# a crescut. Oamenii pot fi, de altfel, att de bolnavi, nct nu mai pot avea destui anticorpi pentru a fi depista!i la un test. Posibil c# a!i auzit diferite istorioare n care cineva ar fi fost mai devreme infectat cu HIV "i a devenit foarte bolnav, mai apoi a fost anun!at s# se trateze de SIDA, pentru c# testul s#u de anticorpi nu mai era pozitiv. Persoana avea virusul, dar corpul s#u, destul de sl#bit, nu mai putea produce anticorpi. O explica!ie mai larg# a sensului cuvntului tratament S#n#tatea noastr# fizic# este doar un component din existen!a noastr# "i este influen!at# de al!i componen!i. Tratament , n sensul cel mai apropiat, nseamn# orice interven!ie care ajut# la mbun#t#!irea aspectului existen!ei noastre. Exist# multe c#i pe care le putem utiliza pentru a ne prelungi via!a sau a mbun#t#!i calitatea ei, chiar dac# suntem infecta!i cu HIV. Acest aspect este foarte important pentru persoanele din !#rile slab dezvoltate. Prin urmare, trebuie s# lupt#m pentru a g#si ct mai multe c#i de ameliorare a s#n#t#!ii celora care sufer# "i care s# fie accesibile tuturor. II. Compartimentele s#n#t#!ii (20 de minute) ntreba!i participan!ii ce nseamn# pentru ei fiecare dintre compartimentele tabelului s#n#t#!ii. Care sunt elementele fiec#rei sec!iuni? Ajuta!i-i s# dea r#spunsuri similare la celelalte de mai jos. Care dintre sec!iuni cred c# este cea mai important# pentru men!inerea "i restaurarea s#n#t#!ii? Cine sunt oamenii din comunitate care i ajut# la p#strarea s#n#t#!ii (din diferite sec!iuni)? ntre!inerea general# a s#n#t#!ii - nutri!ia, odihna, evitarea infec!iilor, evitarea drogurilor "i a alcoolului. Studiile arat# c# acestea fac mai puternic sistemul nostru imunitar. S#n#tatea psihologic# - atitudinea pozitiv#, auto-estimarea, ajutorul din partea unui specialist, reducerea stresului. 42

S#n#tatea spiritual# - de!inerea unei credin!e sau a unui regim, utilizarea rug#ciunilor, medita!iile S#n#tatea social# - sus!inerea din partea partenerului sau a familiei, sus!inerea din partea colegilor, sistemul social care protejeaz# de discriminare, continuarea unui lucru productiv sau ncurajarea. Studiile arat# c# femeile cu cancer mamar care erau implicate n activit#!i de sus!inere din partea colectivului au tr#it de dou# ori mai mult dect celelalte care nu au avut atare sus!inere. S#n#tatea fizic# - cel pu!in trei tipuri de interven!ii medicale 1. Tratamente pentru a face mai puternic sistemul imunitar, care ar putea include remedii tradi!ionale cum ar fi plantele medicinale, acopunctura ".a. 2. Tratamente pentru a preveni sau a nlesni simptoamele "i vindecarea infec!iilor viitoare, cum ar fi tuberculoza, pneumonia, diareea, starea pielii ".a. 3. Terapie antiretroviral#.

III. Crearea unui Plan pentru Tratament (45 de minute) mp#r!i!i grupul n 5 subgrupuri "i fiecare dintre ele s# reprezinte un tip de s#n#tate. Fiecare grup scrie cu litere mari pe o foaie de hrtie activit#!i pentru sec!iunea sa, care ar putea mbun#t#!i statutul s#n#t#!ii unei persoane care sufer# de HIV/SIDA. Membrii grupului "i afi"eaz# planul n partea exterioar# a diagramei n dreptul sectorului ( pe perete). Grupurile explic# pe rnd ntregului grup planul pentru tratament. IV. Evaluare (15 minute) Participan!ii care cred c# exist# tratament accesibil pentru oamenii din comunitatea lor trebuie s# ridice mna. Discuta!i unde "i ce este accesibil. ntreba!i c!i cred c# este necesar s# "tii din timp c# e"ti infectat.

HIV/SIDA "i Drepturile Omului


Cuprins: Aceast# sesiune exploreaz# conceptul c# protejarea drepturilor persoanelor cu HIV/SIDA nu i ajut# numai s# tr#iasc# pozitiv "i s# aib# vie!i productive, ci s# "i previn# transmiterea HIV. Timp: 2 ore Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, participan!ii vor putea: 1. S# dea exemple de cel pu!in 5 drepturi ale oamenilor infecta!i cu HIV 2. S# identifice o leg#tur# dintre protec!ia drepturilor omului pentru persoanele cu HIV "i prevenirea infect#rii. 3. S# defineasc# ce nseamn# s# tr#ie"ti pozitiv cu HIV/SIDA. 4. S# descrie cum s-a schimbat atitudinea participan!ilor fa!# de persoanele cu HIV/SIDA. dup# sesiune. Materiale: Cte cinci foi pentru fiecare participant, creioane, un co" pentru colectarea foilor, ap# pentru purt#torul de cuvnt, pnze, Fi"e: Fragmente din HIV/SIDA "i Ghid pentru Drepturile Interna!ionale ale Omului Preg#tirea: Cu cteva s#pt#mni nainte de sesiune, vizita!i organiza!ii locale ale oamenilor cu HIV/SIDA "i afla!i dac# ei au un purt#tor de cuvnt. Afla!i ct mai multe despre el, inclusiv despre abilit#!ile sale ce !in de relatarea n fa!a unui public a experien!ei personale cu HIV/SIDA Discuta!i cu purt#torii de cuvnt, explica!i-le scopul dumneavoastr# "i alege!i-i pe cei mai buni pentru o prezentare despre drepturile omului. Oferi!i-le transport pentru a veni la sesiune, remunerare sau o invita!ie la mas#. Predarea: I. Discu!ia despre Drepturile Omului (20 de minute) 43

ntreba!i grupul ce nseamn# Drepturile omului. Ce fac Drepturile omului pentru ei? Face!i un brainstorm n care participan!ii s# numeasc# pe care dintre drepturile omului le consider# de baz# pentru to!i oamenii, indiferent de statutul s#n#t#!ii. Ideile pot include dreptul la ajutor medical, angajarea la serviciu, educa!ia, dreptul la reproducere ".a. II. Pierderea drepturilor noastre (40 de minute) Da!i fiec#rui participant 5 foi!e pe care s# noteze 5 drepturi foarte importante pentru ei ( fiecare drept pe foaie separat#). n continuare, ei trebuie s# le ridice sus ntr-o mn#, ca ntr-un joc de c#r!i. Facilitatorul merge prin sal# cu un co" "i arbitrar ia foi!ele de la participan!i, punndu-le n co". Pute!i omite c!iva participan!i, dar le pute!i lua pe toate 5 foi de la al!ii. Dup# aceasta, ei trebuie s# vad# ce drepturi au pierdut "i cum se simt. Cum s-au sim!it de felul incorect al select#rii? Dac# s-ar gndi c# ar putea fi infecta!i cu HIV "i ar "ti c# ar sim!i o discriminare , ar recurge la o testare? Dac# ar "ti c# sunt infecta!i cu HIV, ar spune partenerilor sau unor poten!iali parteneri despre aceasta? Dac# nu, aceasta ar putea afecta transmiterea HIV n comunitate? III. Cooperarea cu o persoan# infectat# (60 de minute) Discuta!i timp de o or# mpreun# cu grupul cu o persoan# care tr#ie"te cu HIV sau SIDA despre cum aceste maladii i-au afectat via!a. Notele Instructorului: Pe lng# mul!i oameni din comunitate care sunt al#turi de persoanele cu HIV, mai sunt "i acei care tr#iesc ei n"i"i cu HIV "i care doresc s# educe diferite grupuri despre SIDA, mp#rt#"indu-le experien!a proprie. Grupul trebuie s# fie preg#tit din timp pentru aceast# ntlnire "i facilitatorul trebuie s# ntrebe purt#torul de cuvnt care tipurile de ntreb#ri care-i pot fi date. Exemplele de ntreb#ri pot !ine de drepturile omului. Cum s-a decis purt#torul de cuvnt s# vorbeasc# n public despre infec!ia HIV pe care o are? A fost vreodat# victima unei discrimin#ri? Care sunt avantajele "i dezavantajele de a discuta despre aceasta? Grupul trebuie s# fac# un pact de confiden!ialitate referitor la comentariile purt#torului de cuvnt. Este foarte important ca vorbitorul s# fie onest, preg#tit "i dornic s# vorbeasc# cu grupul, demonstrnd astfel c# e posibil s# tr#ie"ti pozitiv. Acest fapt poate fi un moment decisiv n schimbarea stereotipurilor despre HIV "i nl#turarea nega!iei despre factorii de risc personali. IV. Evaluare (Tem# pentru acas#) Participan!ii trebuie s# scrie fie un eseu despre ce au nv#!at din aceast# experien!# , fie o scrisoare pentru a mul!umi celui care a vorbit, men!ionnd cum el/ea i-a schimbat gndurile despre oamenii cu HIV "i/sau cum i-a afectat comportamentul . Fi"e pentru Participan!i: Fragmente din HIV/SIDA "i Ghid pentru Drepturile Interna!ionale ale Omului, ONU, 1998 Obliga!ii interna!ionale ale drepturilor omului "i HIV/SIDA Cheia principiilor drepturilor omului care sunt esen!iale la r#spunsurile efective la HIV/SIDA pot fi g#site n documente interna!ionale. Mul!i indivizi seropozitivi pot sim!i discriminare la locul de munc#, anihilarea angaj#rii, protec!ia spa!iului privat, securit#!ii "i s#n#t#!ii la serviciu. Aten!ie special# ar trebui s# fie dat# drepturilor omului, n special, ale copiilor "i femeilor. Printre principiile drepturilor omului n leg#tur# cu HIV/SIDA sunt: " Dreptul la non-discriminare " Dreptul la via!# " Dreptul la cel mai nalt standard posibil al s#n#t#!ii fizice "i mentale " Dreptul la libertate "i securitate a persoanei " Dreptul la libera mi"care " Dreptul la c#utarea refugiului 44

" " " " " " " " " "

Dreptul la intimitate Dreptul la libera opinie "i exprimare Dreptul la munc# Dreptul la c#s#torie "i g#sirea unei familii Dreptul la egalitatea accesului la educa!ie Dreptul la un standard adecvat de via!# Dreptul la securitatea social#, asisten!# "i bun#stare Dreptul de a mp#rt#"i progresul "tiin!ific "i avantajele lui Dreptul de participare in via!a cultural# "i public# Dreptul de fi liber de tortur# sau tratament neadecvat

HIV/SIDA "i schimb#rile de comportament


Cuprins: n aceast# sesiune, participan!ii lucreaz# s# aplice ce au nv#!at n timpul celorlalte sesiuni. Printr-un studiu de caz, ei exploreaz# faptul c#, atitudinea, abilit#!ile "i cuno"tin!ele trebuie s# fie folosite mpreun# pentru a ajuta oamenii s# practice un comportament care reduce riscul pentru HIV "i duce la o via!# mai s#n#toas#. Este inclus# "i o evaluare a tuturor celor 10 sesiuni pe HIV/SIDA "i planificarea urm#torilor pa"i. Timp: 2 ore Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, participan!ii vor putea: 1.S# dea exemple de 3 principii care influen!eaz# schimbarea comportamentului. 2. S# creeze un plan de interven!ie de schimbare a comportamentului pentru familiile afectate de SIDA. Materiale: Hrtie, carioci, lipici, certificate pentru cei ce au completat acest training, fi"e: Exerci"ii pentru Familie ( De la grupul 1 pn# la grupul 4) "i Principii de schimbare a Comportamentului. Predarea: I. Cuprinsul (5 minute) Facilitatorul discut# cu grupul despre ct de greu este s# !i schimbi comportamentul. Nimeni nu poate schimba comportamentul altuia. De asemenea, schimbarea propriului nostru comportament este un proces dificil, de obicei marcat de multe declinuri. De"i informa!ia este important# pentru noi ca s# ne form#m opinii, ea singur# nu ne va duce la schimbarea comportamentului. Pentru a trece de la informa!ie la adoptarea noilor comportamente, noi trebuie s# ne reexamin#m atitudinea "i s# ne dezvolt#m noi abilit#!i. Iat# de ce sunt importante exerci!iile de formare a abilit#!ilor din acest manual. II. Sus!inerea personal# n schimbarea comportamentului (30 de minute) Participan!ii trebuie s# fie n perechi. Unul dintre ei va descrie un comportament al s#n#t#!ii pe care "i l-a schimbat "i unul pe care nu "i l-a schimbat, dar care crede c# ar trebui. Ascult#torul trebuie s# accepte un pact de confiden!ialitate despre acest subiect "i l ntreab# pe partener ce l-a f#cut s#-"i schimbe comportamentul "i ce piedici a avut n cale de n-a reu"it s# "i-l schimbe spre a-l mbun#t#!i. Ar fi de preferat ca ei s# discute un comportament ce !ine de HIV/SIDA, la care au lucrat pe parcursul sesiunilor anterioare. Dup# 15 minute facilitatorul va ruga participan!ii s# spun# factorii care i-au ajutat s# schimbe comportamentul "i cei care i-au mpiedicat s# o fac#. Nota!i factorii pe o coal# mare de hrtie n fa!a grupului. Dac# v# permite timpul, schimba!i rolurile a"a nct fiecare participant s# descrie ce tip de comportament al s#n#t#!ii ncearc# s# schimbe. III. Discu!ie (15 minute) Compara!i "i discuta!i. ct de variate au fost r#spunsurile. IV. Exerci!iu pentru familia moldovean#. (1 or# "i 15 minute) Facilitatorul spune c# o familie din Moldova a fost informat# de un medic c# fiica lor de un an "i jum#tate a murit de SIDA. Participan!ii se mpart n 4 grupuri. Fiecare grup ia 35 45

de minute pentru a g#si interven!ii pentru membrii familiei. Cte un membru din fiecare grup trebuie s# ia rolul unui membru din familie pentru ca s# n!eleag# mai bine ceea ce se ntmpl#. Fiecare grup mic va avea 10 minute pentru a expune planul s#u ntregului grup. Dup# toate prezent#rile, discuta!i despre importan!a faptului c# familia trebuie s# cunoasc# c#ile de transmitere a HIV/SIDA "i de supravie!uire n caz de infectare. V. Evaluarea sumar# a sesiunilor HIV/SIDA (1 or#) Face!i un formular de evaluare a sesiunilor. Aceasta poate fi o ax# de la 1 la 5 cu spa!iu pentru comentariu pentru fiecare sesiune, performan!a facilitatorului "i evaluarea general# a training-ului. Fiecare participant trebuie s# scrie sau s# spun# cea mai important# informa!ie ob!inut# pe parcursul sesiunilor, ce atitudini "i-au schimbat n timpul acesta, ce abilit#!i au c#p#tat "i ce fel de comportament ea/el ncearc# s# schimbe n rezultatul sesiunilor. Discuta!i posibilitatea de continuare a schimb#rii de comportament n urm#toarele 6 luni. ntreba!i participan!ii dac# sunt preg#ti!i de a-i nv#!a pe al!ii despre SIDA. Au nevoie de mai mult antrenament ntr-un oarecare domeniu? De ce fel de ajutor ar avea nevoie pentru a-i educa pe al!ii? Da!i-le ni"te abilit#!i de manevrare pe care le-a!i dezvoltat , stabili!i o alt# dat# de a v# ntlni. Finisa!i sesiunea cu un exerci!iu de validare n care participan!ii se evalueaz# reciproc referitor la participarea n timpul sesiunilor. nmna!i-le certificate de participare la training. Indicii pentru Evaluare: " Gruparea exemplelor pe principii de schimbare a comportamentului care sunt favorabile pentru Principii de schimbare a comportamentului " Abilitatea grupului de a construi un pod al vie!ii s#n#toase pentru membrii unei familii, folosind elemente din cuno"tin!ele ob!inute; formarea de priceperi "i deprinderi de schimbare a comportamentului ca rezultat al asist#rii la sesiuni. Fi"e pentru Participan!i Grupul 1- Tata Tata, n vrst# de 45 de ani, se simte foarte bolnav "i este incapabil s# lucreze la serviciu timp de 2 luni. Are febr#, friguri, tuse care ncepe s# produc# snge, a pierdut din greutate. A luat ni"te remedii ierboase, ns# nu vrea s# mearg# la spital. Crede c# povestea medicului precum c# copilul lui a decedat de SIDA este o conspira!ie de a nvinui oamenii s#raci. Dup# p#rerea lui SIDA nici nu exist#. Schi!a!i un plan de ac!iune pentru tata. Selecta!i cel pu!in o schimbare de comportament pe care crede!i c# el ar trebui s# o mbun#t#!easc#. Spune!i alte op!iuni alternative pentru mbun#t#!irea s#n#t#!ii lui. " Ce atitudini vre!i ca s# schimba!i pentru a-l ajuta n ac!iunea de mai sus? " De ce abilit#!i ar avea nevoie el sau al!i membri ai familiei pentru a-l sus!ine? " Ce cuno"tin!e despre HIV/SIDA le-a!i mp#rt#"i cu el? " Cum a!i formula acele mesaje "i pe cine a!i selecta s# i le spun#? " Ce ar putea s# fac# tata pentru a-"i sus!ine familia? Grupul 2- Mama Mama are 35 de ani "i mereu este obosit#. Ea nfrunt# dureri n partea de jos a abdomenului "i are infec!ii cronice vaginale. Nu demult a aflat c# este ns#rcinat#. Este profund ndurerat# de 46

moartea copilului ei "i se crede vinovat# de aceasta, pentru c# laptele matern nu-i era s#n#tos. Ea este foarte ngrijorat# de familia ei. Schi!a!i mpreun# cu mama un plan de ac!iune pentru a trece peste situa!ia n care se afl#. " Ce ac!iuni ar trebui s# interprind# pentru a-"i mbun#t#!i s#n#tatea? " Ce ac!iuni ar trebui s# interprind# pentru a proteja s#n#tatea f#tului ei? " Ce cuno"tin!e specifice trebuie s# de!in# despre SIDA? " Ce atitudini creeaz# obstacole sau nt#resc statutul s#n#t#!ii ei? Ce strategii a!i propune pentru a trece peste aceste obstacole? " De cine ar trebui s# aib# grij# n familia ei? Ce informa!ie exist# care ar ajuta-o s#-"i respecte aceste obliga!ii? " Ce poate face mama pentru a-"i sus!ine familia ? Grupul 3- Fiul Fiul de 17 ani, Ion, nu frecventeaz# "coala, dar "tie c# oamenii pot c#p#ta SIDA prin rela!ii sexuale. Pentru c# tat#l este foarte bolnav "i mama este ocupat# mereu de familie, el "i petrece timpul cu prietenii, n strad#. Ion arat# bine, are multe prietene. Uneori consum# alcool. Nu o dat# a avut rela!ii sexuale cu prostituatele. Crea!i un plan de ac!iune pentru Ion care se axeaz# pe comportamente care crede!i c# ar trebui s#-l intereseze. Ce atitudini contribuie la comportamentele lui "i cum planifica!i s# expune!i aceste comportamente? " De ce cuno"tin!e "i abilit#!i are nevoie pentru a reduce riscul? " Care sunt cele mai importante influen!e sociale, culturale "i economice care i influen!eaz# comportamentul? Cum l ve!i ajuta s# evite aceste influen!e? " Ce op!iuni de via!# are el pentru a-"i men!ine s#n#tatea? " Ce mesaje i ve!i transmite "i cine i le va spune? " Ce poate face Ion ca s#-"i sus!in# familia? Grupul 4- Fiica Marina este fiica de 11 ani. Ea este speriat# de ceea ce se ntmpl# acas# "i nu n!elege de ce surioara ei a murit sau de ce tat#l ei este att de bolnav. Pentru c# tat#l nu mai lucreaz#, ea nu mai are bani s#-"i cumpere haine sau c#r!i pentru "coal#. Un om dr#gu! s-a oferit s#-i cumpere aceste lucruri, dac# ea va fi dulce cu el. Scrie!i un plan pentru Marina. " De ce fel de cuno"tin!e are ea nevoie? " Cum ve!i formula mesaje pentru a o face s#-"i dea seama de vulnerabilitatea ei? Cine ar putea fi de folos pentru a o ajuta n confuziile pe care le are? " De ce abilit#!i are ea nevoie pentru ca s# se poat# n!elege cu omul dr#gu!? " Ce op!iuni are ea pentru a se men!ine s#n#toas# "i n siguran!#, nct s# poat# nfrunta "i alte necesit#!i? " Ce poate face Marina ca s#-"i sus!in# familia?

Parodia paharelor sun#toare (Transmiterea HIV/SIDA)


Cuprins: n aceast# sesiune, 8 participan!i vor lua parte la un joc pe roluri pentru a ilustra transmiterea HIV/SIDA. Timp: 45 de minute Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, participan!ii vor putea: 1. S# identifice comportamentul sexual riscant care poate duce la transmiterea HIV/SIDA. 2. S# identifice comportamentele sigure sau cu risc redus. 47

Materiale: 8 pahare, o sticl# cu ap#, o sticl# cu lichid de culoare ntunecat# (cafea sau cola) Predarea: Introducere Opt actori sunt selecta!i pentru a lua parte la un joc pe roluri nainte de sesiune. I se d# fiec#rui actor cte un pahar plin cu ap#. Facilitatorul explic# faptul c# de fiecare dat# cnd actorul sun# n pahar, nseamn# c# are o rela!ie sexual# "i de fiecare dat# cnd schimb# lichidele (toarn# un pic de lichid din paharul s#u n paharul altui actor) simbolizeaz# sex neprotejat. Facilitatorul explic# c# lichidul de culoare ntunecat# simbolizeaz# c# cineva este infectat cu HIV. Jocul pe roluri Actorii se mi"c# prin camer#, sunnd din pahare "i schimbnd lichide ( vede!i rolurile "i ac!iunile de mai jos). Ei nu vorbesc, n schimb mimeaz# ntreaga situa!ie. Sunatul "i schimbul continu#. Mai apoi, un actor intr# din culise cu un pahar umplut cu lichid ntunecat (simboliznd HIV). Acest actor love"te "i schimb# lichid numai cu un singur actor, nainte ca s# continue. Cu toate acestea, cnd actorii continu# s# combine, s# sune "i s# schimbe lichide, un num#r de oameni afl# c# ei au o parte din acel lichid (care nseamn# c# este infectat cu HIV). Actorii preiau urm#toarele roluri: Cuplul fidel: Un b#rbat "i o femeie care sunt mpreun# sun# din pahare "i schimb# lichidele ntre ei. So! infidel/so!ie fidel#: n acest cuplu, b#rbatul love"te paharele "i schimb# lichidele cu al!i actori. De"i so!ia refuz# s# sune "i s# schimbe cu al!ii dect cu el, pn# la sfr"itul jocului ea afl# c# este infectat#. Persoana abstinent#: Unul dintre participan!i refuz# s# sune sau s# schimbe lichidele. Utilizator al prezervativului: Unul dintre participan!i love"te paharele liber, dar f#r# s# schimbe lichidele. Persoana imoral#: Aceast# persoan# se mi"c# printre ceilal!i, lovind "i schimbnd lichide cu oricine. Actorul final este cel care intr# la sfr"it "i reprezint# pe cineva infectat. Aceast# persoan# love"te "i schimb# lichid doar cu o singur# persoan#. Discu"ia Aminti!i-le participan!ilor c" acesta a fost un joc. Nimeni nu poate deveni infectat prin mp"r!irea mnc"rii sau schimb"rii hranei cu un individ infectat. Discuta!i despre jocul pe roluri cu fiecare actor n parte. Cine a devenit infectat (a avut lichid ntunecat) la sfr#itul sesiunii? De ce au devenit infecta!i? De ce fel de comportament riscant au dat dovad"? Cine nu a devenit infectat pn" la sfr#itul sesiunii? De ce?

Parola
Cuprins: Pentru a introduce un vocabular despre HIV "i SIDA "i de a prezenta metode de c#utare a informa!iei ad#ug#toare despre HIV. Timp: 45 de minute Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, particpan!ii vor putea: 1. S# defineasc# vocabularul important HIV/SIDA. 48

Materiale: O list# a vocabularului HIV/SIDA (cuvinte ce pot fi selectate din glosar), cartona"e de dimensiunile 5 x 7, bro"uri despre HIV "i informa!ii cu numere de contact ale liniilor fierbin!i na!ionale "i locale "i ale departamentelor de s#n#tate. Predarea: I. Planificarea Scrie!i un cuvnt din lista vocabularului HIV/SIDA pe fiecare cartona". Selecta!i unul sau toate cuvintele pentru a le folosi n joc. Utiliza!i, de asemenea, "i alte cuvinte cu sens apropriat. II. Introducere Este nevoie ca num#rul voluntarilor s# fie par (de la 8 la 16). Fiecare participant trebuie s#-"i aduc# scaunul "i s#-l alinieze n fa!a unui alt voluntar, a"a nct s# se formeze perechi. De exemplu, dac# sunt 10 voluntari, un rnd de 5 persoane trebuie s# stea n fa!a altuia de 5 persoane. X X X X X X X X X X III. Procedura 1. Ve!i ridica un cartona" a"a nct numai un membru al unei echipe s# poat# vedea cuvntul. Jum#tate din participan!i vor fi cu spatele la facilitator. Membrul echipei care vede cuvntul trebuie s# se gndeasc# la un singur cuvnt care l va ajuta pe partener s# ghiceasc# cuvntul (de exemplu homosexual, indiciul poate fi gay). Partenerul are numai o !ans# pentru a r#spunde. Dac# el ea nu ghice"te corect, v# ve!i muta la urm#toarea pereche "i ve!i ridica acela"i cartona", cu acela"i cuvnt. ncuraja!i participan!ii s# foloseasc# cuvinte neliterare pentru a-"i ajuta partenerii. 2. Continua!i, pn# cnd ve!i ob!ine un r#spuns corect. Dac# cel care d# indiciu ia mult timp sau cel care ghice"te - la fel, spune!i c# perechea a pierdut ocazia s# r#spund# "i trece!i la urm#toarea pereche. Unii pot spune pas, dar ncuraja!i-i s# participe chiar dac# nu sunt siguri de ceea ce nseamn# cuvntul. Este un joc distractiv "i ajut# oamenii s# petreac# timpul bine folosind unii termeni neliterari. 3. Continua!i n acest fel, dar da!i-i fiec#rui ocazia s# fie cel care d# indiciu "i ghicitorul. Aceasta nseamn# c# ve!i schimba rndul pentru care !ine!i cartona"ele. 4. Dup# ce o pereche a ghicit cuvntul, ntreba!i to!i participan!ii s# participe la dezv#luirea defini!iei lui "i s# explice de ce este o problem# n prevenirea HIV/SIDA. 5. Juca!i-v# timp de 30 de minute, apoi explica!i de ce aceste cuvinte !in de HIV/SIDA "i de ce aceast# maladie "i are mereu acest limbaj n preajm#. Unele dintre cele mai interesante cuvinte pentru a le defini ar fi ca fric# sau singur#tate, pentru c# ele provoac# discu!ii interesante. A!i putea s# elucida!i faptul c# exist# "i multe cuvinte neliterare pentru organele sexuale sau alte p#r!i ale corpului (ns# pu!ine pentru alte p#r!i ale corpului cum ar fi cot- pe care u"or l accept#m). 6. Da!i-i fiec#rui participant o copie a listei vocabularului HIV/SIDA pentru a-l avea. Citi!i rapid vocabularul "i ruga!i-i pe tineri s# fac# noti!e dac# vreun cuvnt nu este clar. Sugera!i-le s# lase ntreb#ri despre unele cuvinte n Cutia pentru sugestii pentru a fi discutate "a nceputul sesiunii viitoare.

49

Asocieri cu HIV "i SIDA


Timp: 15-45 minute Vrst#: 14-19 ani Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, particpan!ii vor putea: 1. S# diferen!ieze no!iunile HIV "i SIDA. Materiale: 7 fi"e, fiecare cu cte o liter# din cele 7 litere ale no!iunilor HIV "i SIDA Predarea: Cele 7 fi"e cu literele H,I,V,S,I,D,A le pui pe mese, n diferite col!uri ale nc#perii. Fiecare participant trebuie s# se deplaseze la fiecare din litere "i s# scrie cte un cuvnt care se asociaz# cu HIV/SIDA "i ncepe cu litera respectiv#. Dup# ce tot grupul a trecut pe la toate literele, fi"ele le afi"ezi pe perete. Apoi subliniezi cu o culoare cuvintele pe care participan!ii le consider# negative "i cu o alt# culoare cuvintele pozitive sau neutre. Variante aprofundate: Se recomand# organizarea discu!iilor pornind de la cuvintele nscrise pe fi"e. Se pot inventa cuvinte la subiectele puse n discu!ie "i care ncep cu una din literele H,I,V,S,I,D,A, ca n exemplul de mai jos. n ce situa!ie nu ai utiliza prezervativul n timpul S(exului)? De unde po!i ob!ine I(nforma!ii) despre HIV/SIDA? %i s-a propus vreodat# s# utilizezi D(roguri)? Ce cuno"ti despre A(fectarea) organismului n cazul bolii SIDA? Doar H(omosexualii) se pot infecta cu virusul HIV? Boala SIDA este I(ncurabil#)? V(rsta) este un indiciu de infectare cu virusul HIV?

SIDA Jocul memoriei


Timp: 45-60 minute Vrsta: 12-18 ani Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, participan!ii vor putea: 1. S# cunoasc# mai mult despre HIV/SIDA. Materiale: 2 seturi cu imagini despre HIV/SIDA Indica!ii: Acest joc poate fi folosit n discu!iile pe diferite teme legate de problema HIV/SIDA. Jocul poate fi adaptat cu u"urin!# conform temelor pe care le considera!i mai adecvate necesit#!ilor grupului Dvs. Preg#tire: Trebuie s# preg#te"ti 2 seturi de imagini pe cartoane mici la tema aleas#. Imaginile pot fi decupate din reviste sau ziare "i apoi plasate pe cartona"e. Desigur, imaginile pot fi desenate. Este important ca fiecare set s# aib# 2 cartona"e cu imagini identice. De exemplu, la tema Virusul HIV nu se r#spnde"te prin, ai putea g#si imagini cu oameni care se mbr#!i"eaz#, dau mna, not#, m#nnc# sau sunt mu"ca!i de !n!ari. G#se"ti sau desenezi cte 2 imagini pentru fiecare activitate. Predarea: 1. Plaseaz# cartona"ele preg#tite pe mas#, cu fa!a n jos. Pentru un grup de 12 persoane ai nevoie de cel pu!in 15 seturi de imagini. Plaseaz# cartona"ele n rnduri egale. 2. Explic# participan!ilor c# scopul jocului este de a g#si perechile a ct mai multe cartona"e posibil. 50

3. Unul dup# altul, fiecare participant descoper# cte 2 cartona"e. Dac# cartona"ele sunt la fel sau transmit acela"i mesaj, persoana respectiv# p#streaz# cartona"ele. Dac# sunt diferite, persoana le ntoarce la locul lor ini!ial. 4. Deoarece participan!ii se schimb#, ei ncearc# s# re!in# unde se afl# cartona"ele asem#n#toare. 5. Dup# ce imaginile tuturor cartona"elor au fost dezv#luite, participan!ii num#r# cte cartona"e au ob!inut pentru a vedea cine de!ine mai multe. 6. Apoi fiecare juc#tor descrie imaginile de!inute "i leg#tura lor cu tema oferit#. De exemplu, dac# tema este Virusul HIV nu se r#spnde"te prin..., grupul discut# fiecare imagine "i decide dac# ac!iunile sau situa!iile din imagini ar putea avea ca rezultat infectarea cu virusul HIV. De asemenea, tu sau unul din participan!i, ar putea ntocmi o list# a c#ilor de evitare a infect#rii cu virusul HIV pe un grafic, pe o foaie mare, sau o tabl#. Aceast# discu!ie !i ofer# !ie ca lider al grupului "ansa de a r#spunde la ntreb#ri "i de a explica informa!ia.

Jocul imunit#!ii
Timp: 60 minute Vrst#: 15-19 ani Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, particpan!ii vor putea: 1. S# ofere informa!ie despre activitatea sistemului imunitar al unei persoane s#n#toase. Materiale: textul povestitorului Indica!ie: aceast# activitate este un joc de rol Predarea: 1. Spune participan!ilor c# vor juca o pies# despre cum HIV ar putea s# atace sistemul imunitar al omului. Este nevoie de voluntari pentru urm#toarele roluri: Maria Sistemul imunitar al Mariei (un grup de persoane) Virusul HIV Un furuncul infectat Un povestitor 2. D# scenariul povestitorului, care st# ntr-o parte "i cite"te istorioara cu voce tare. 3. D# instruc!iile pentru ceilal!i actori (indica!iile pentru ei sunt descrise n paranteze). Scenariul: Povestitorul: Am s# v# spun o istorioar# despre activitatea sistemului imunitar "i despre ac!iunea virusului HIV asupra organismului. (Maria vine n mijlocul s#lii) Povestitorul: Maria este protejat# de diferite infec!ii de c#tre sistemul s#u imunitar (Grupul mic de persoane, o nconjoar# pe Maria !inndu-se de mini) Povestitorul: Cnd Maria cap#t# o anumit# infec!ie, sistemul s#u imunitar lupt# cu infec!ia "i ea se ns#n#to"e"te. (Un furuncul infectat se apropie "i Maria este ndurerat#. Furuncul ncearc# s# rup# cercul sistemului imunitar, dar nu este l#sat n mijloc "i furuncului dispare.) Povestitorul: Maria a avut o rela!ie sexual# cu prietenul s#u. El nu a utilizat prezervativul, iar ei I-a fost jen# s#-I cear# lui s#-l foloseasc#. Acum Maria este infectat# cu HIV, pentru c# prietenul ei este purt#tor de virus "i ei au avut o rela!ie sexual# neprotejat#. (Virusul HIV se apropie "i ncepe s# lupte cu sistemul imunitar al Mariei. HIV "tie cum s# intre n interiorul sistemului imunitar. Love"te unul din actorii sistemul imunitar care cade jos, l#sndu-i calea liber#.) Povestitorul: deoarece HIV a reu"it s# intre n interiorul sistemului imunitar al Mariei "i a distrus o parte din el, sistemul ei imunitar este sl#bit "i nu poate lupta cu virusul HIV "i cu alte infec!ii. (sistemul imunitar cade jos). Povestitorul: Maria este bolnav#. Acum la ea se dezvolt# SIDA. Ea este foarte sl#bit# "i n final moare. 51

Evaluare: nscenarea este urmat# de o discu!ie. Cum se simt actorii? Cum se simte voluntarul n rolul Mariei? A fost dificil? De unde a fost c#p#tat virusul HIV? Cum a ac!ionat virusul asupra sistemului imunitar? Cum ar fi bine de procedat n situa!ia Mariei?

Clipirile
Timp: 10-15 minute Vrst#: 12-18 ani Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, particpan!ii vor putea: 1. S# demonstreze posibilitatea r#spndirii infec!iei HIV. Materiale: Scaune. Num#rul scaunelor trebuie s# fie de dou# ori mai mic dect num#rul participan!ilor. Predarea: mparte participan!ii n dou# echipe cu num#r egal: locuitori "i viru"i. Locuitorii se a"eaz# pe scaune n interiorul cercului fa!# n fa!#. n spatele fiec#rui locuitor se situeaz# cte un virus. Tu te afli n interiorul cercului format de locuitori. Sarcina ta este de a clipi din ochi unuia din locuitori. Dac# locuitorul reu"e"te s# se ridice n picioare atunci el r#mne s#n#tos. Dar dac# virusul reu"e"te s#-l prind#, atunci locuitorul devine infectat "i este capabil s# infecteze "i pe al!ii. Dup# ce locuitorul a devenit virus, el/ea se al#tur# celorlal!i viru"i. Activitatea se sfr"e"te cnd o jum#tate din locuitori sunt infecta!i sau cnd expir# timpul.

Riscant sau nu
Timp: 90 minute Vrst#: 16-20 ani Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, particpan!ii vor putea: 1. S# ofere informa!ie despre riscurile de infectare "i c#ile de transmitere a virusului HIV. Materiale: setul de fi"e din foaia de resurs# cu diferite afirma!ii, patru fi"e cu inscrip!iile: RISC NALT, RISC SC&ZUT, F&R& RISC, RISCUL DEPINDE DE Predarea: 1. Trage o linie a riscului pe podea n mijlocul s#lii. La un cap#t al liniei pune fi"a cu RISC NALT "i la alt cap#t fi"a cu inscrip!ia F&R& RISC. Fi"a cu RISC SC&ZUT o plasa!i undeva n mijloc, iar locul pentru fi"a RISCUL DEPINDE DE...l decizi mpreun# cu grupul. 2. Spune grupului s# fac# un cerc "i d# fiec#rui participant cte o fi"# cu diferite afirma!ii din foaia de resurs#. Explic#-le c#, n contactele persoan# persoan#, s-ar putea ca una din persoane s# fie infectat# cu HIV. 3. Invit# participan!ii s# citeasc# ce este scris n fi"a primit# "i s-o plaseze pe linia riscului dup# cum consider# c# este corect, argumentnd pozi!ia luat#. Aminte"te-le de pozi!ia RISCUL DEPINDE DE . Oricine dintre participan!i poate s# ajute colegul la alegerea pozi!iei. Persoana care plaseaz# fi"a poate s#-"i schimbe p#rerea "i s# schimbe locul fi"ei. Activitatea se sfr"e"te cnd fiecare participant "i-a plasat fi"a proprie pe linia riscului. 4. Identific# fi"ele n baza c#rora n-au ap#rut dezacorduri "i pune-le ntr-o parte. Dup# care discut# afirma!iile din fi"ele n leg#tur# cu care au ap#rut ntreb#ri. ncearc# s# ajungi la un consens n grup. Furnizeaz# informa!ia necesar# pentru a ajuta grupul s# ia o decizie n privin!a fiec#rei activit#!i riscante. 52

Evaluare: ntreab# fiecare participant ce lucruri importante a nv#!at n timpul desf#"ur#rii activit#!ii. Revizui!i mpreun# punctele cele mai importante. Sugestii pentru discu!ii: mbr#!i"area unei persoane infectat# cu HIV Sex anal Parteneri sexuali multipli Utilizarea drogurilor G#urirea urechilor Utilizarea unei periu!e de din!i str#ine S#rutul intim Utilizarea WC-ului public Transfuzii de snge Sc#ldatul n bazin S#rutul pe obraz Grija de o persoan# infectat# cu HIV n!ep#tura de !n!ar Locuirea n aceea"i camer# cu o persoan# infectat# cu HIV Injec!ie la clinica din localitate Rela!iile sexuale n c#s#torie Sex oral

53

R#spunsuri: Risc nalt a. Sex anal Practicarea sexului anal este o activitate de risc foarte nalt, fiind extrem de traumatizat# din cauza fragilit#!ii mucoasei anale, care sngereaz# n timpul penetr#rii, ceea ce faciliteaz# p#trunderea rapid# a spermei n snge. Unica posibilitate de reducere a riscului este utilizarea prezervativului lubrifiant. b. Parteneri sexuali multipli Rela!iile sexuale cu mai mul!i parteneri sporesc riscul infect#rii cu HIV. Totu"i, nu este vorba doar de num#rul partenerilor sexuali. Uneori te po!i infecta n urma unei singure rela!ii sexuale neprotejate cu o persoan# infectat#. c. Utilizarea drogurilor Dac# o persoan# folose"te droguri injectabile "i nu utilizeaz# seringi de unic# folosin!#, dar le mprumut# de la al!i oameni, atunci ea este supus# unui risc nalt de infectare cu HIV. Utilizarea drogurilor sau a alcoolului afecteaz# ra!iunea. Risc Sc"zut a. G#urirea urechilor Dac# !i g#ure"ti urechile cu instrumente sterile atunci riscul de infectare este sc#zut. Totu"i, dac# mai multe persoane folosesc unul "i acela"i ac, atunci membrii grupului sunt supu"i unui risc nalt de infectare. De asemenea, aplicarea tatuajelor trebuie practicat# cu instrumente sterile. b. S#rutul intim Nu exist# posibilitate de transmitere a virusului prin s#rut profund. Teoretic aceast# transmitere este posibil# dac# sngele infectat nimere"te pe o leziune din gura partenerului neinfectat. Dar saliva nu con!ine virus HIV n cantit#!i suficiente pentru ca infectarea s# se produc#. F"r" Risc 1. Utilizarea WC-ului public Virusul nu se transmite prin urin# sau fecale. HIV a fost g#sit n acestea, dar nu n cantitate suficient# pentru r#spndirea lui. 2. Sc#ldatul n bazin HIV este foarte fragil "i supravie!uie"te foarte pu!in n afara organismului. Apa dilueaz# virusul, deci nu este concentrarea necesar# pentru infectare. 3. S#rutul pe obraz Nu este nici o posibilitate ca virusul s# intre n contact cu organismul. 4. Grija de o persoan# infectat# cu HIV Nu este nici un risc dac# respec!i regulile de igien#. Fii sigur c# nu ai nici o leziune pe corp, rufele murdare spal#-le cu ap# cald# "i usuc#-le la soare. Persoana de care ai grij# merit# toat# aten!ia "i grija pe care o a"teapt#. 5. n!ep#tura de !n!ar Dac# HIV ar fi transmis de !n!ari, am putea s# depist#m infec!ia la copii, care sunt cel mai des ataca!i de aceste insecte. ns#, infec!ia poate fi transmis# copiilor doar n timpul sarcinii, n timpul na"terii "i al#pt#rii, ceea ce exclude infectarea de la !n!ari. n afar# de aceasta, n cazul unor boli care se transmit prin !n!ari, microbii responsabili se transform# "i devin infec!io"i n organismul !n!arului pe care l paraziteaz#. 6. Locuirea n aceea"i camer# cu o persoan# HIV infectat# nu prezint# nici un risc. De cele mai dese ori persoanele infectate cu HIV sunt izolate "i se simt

54

singure, de aceea este important pentru ele s# "tie c# cineva este bucuros s# locuiasc# n acela"i spa!iu cu ele. 7. mbr#!i"area unei persoane HIV infectate Nici un risc. Este important s# ar#!i c# !i pas#. Nu este nici o cale de a te infecta cu HIV n timpul mbr#!i"#rii. Riscul depinde de a. Rela!iile sexuale Acest comportament este f#r# risc dac# ambii parteneri nu sunt infecta!i "i respect# principiul fidelit#!ii. b. Transfuzii de snge n cele mai multe !#ri achizi!ionarea virusului HIV prin transfuzii de snge este minim. Sngele pentru transfuzii este testat de o posibil# infectare cu HIV. c. Sexul oral Speciali"tii sus!in c# exist# riscul de contaminare cu HIV dac# aceasta are loc cu ejaculare "i dac# sunt prezente leziuni n cavitatea bucal# sau pe organele genitale. d. Injec!ie la clinica din localitate Este o activitate lipsit# de risc, dac# injec!ia se face cu seringi "i ace sterile sau de unic# folosin!#.

Unele persoane cunoscute de noi


Timp: 10-15 minute Vrst#: 15-20 ani Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, particpan!ii vor putea: 1. S# evalueze riscul infect#rii cu HIV/SIDA. Materiale: studiile de caz, foaia de resurs# cu nscrierea riscurilor Predarea: Fiecare participant prime"te cte o foaie de resurs# unde va trebui s# noteze posibilele riscuri la care se expun eroii studiilor de caz. Tu ca educator cite"ti studiile de caz; ai putea s# ncepi cu propozi!ia Ace"ti sunt oamenii pe care am putea s#-i cunoa"tem. Fiecare este expus unui risc anumit de infectare "i voi trebuie s#-l determina!i. Spune participan!ilor c# ar putea s# lucreze individual sau n pereche cu cineva, dac# doresc. Studii de caz: Unele persoane cunoscute de noi Ana are un prieten pe nume Victor. El are rela!ii sexuale doar cu Ana "i cteodat# folosesc prezervativul. Dar, Ana are un alt prieten la B#l!i "i Victor nu "tie de acest lucru. n rela!iile intime cu acest iubit Ana nu folose"te prezervativele. Doamna Ceban are rela!ii sexuale doar cu so!ul ei. Ei nu folosesc prezervative, ns# doamna Ceban folose"te pastile anticoncep!ionale. Domnul Ceban locuie"te n Tighina. El are uneori rela!ii sexuale cu prostituate, dar ntotdeauna folose"te prezervative. Julieta Buga are un iubit, Mihai, de care nu "tie nimeni. Ei nc# nu au avut rela!ii sexuale. Cteodat# Mihai are rela!ii sexuale cu al!i b#rba!i, dar ntotdeauna folose"te prezervativul. Julieta e donator de snge.

55

Doamna Targon e foarte religioas# "i are rela!ii sexuale doar cu b#rbatul ei. Dar domnul Targon are o prieten#, care cndva utiliza droguri intravenos. Domnul Targon nu folose"te prezervativele. Po!i s# plasezi corect persoanele n spa!iile respective? Risc nalt Risc Mediu F#r# Risc R#spunsuri: Risc nalt Domnul Targon, Doamna Targon, Ana, Victor 1. Domnul Targon deoarece nu folose"te prezervativele cnd ntre!ine rela!ii sexuale cu prietena sa, care cndva a utilizat droguri intravenos. 2. Doamna Targon pentru c# ea are rela!ii sexuale cu so!ul s#u f#r# a folosi prezervativul, dar so!ul ei este expus riscului de a fi infectat. 3. Ana pentru c# nu folose"te prezervativul cu cel#lalt prieten, din B#l!i. 4. Victor pentru c# nu folose"te ntotdeauna prezervativul cu Ana "i ea mai are un partener sexual. Risc Mediu Domnul Ceban, Doamna Ceban, Mihai a. Domnul Ceban, Doamna Ceban, "i Mihai sunt expu"i riscului mediu de infectare, de"i ei ntotdeauna folosesc prezervativul n timpul rela!iilor sexuale, prezervativul ofer# doar 97% siguran!#. Iar pastilele anticoncep!ionale nu te protejeaz# mpotriva infect#rii cu HIV/SIDA. F#r# Risc Julieta Buga a. A nu avea rela!ii sexuale, adic# abstinen!a, este cea mai sigur# cale de prevenire a HIV/SIDA "i de o sarcin# nedorit#.

Donarea Sngelui
Timp: 60 de minute Vrst#: 15-20 ani Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, particpan!ii vor putea: 1. S# ofere informa!ie despre donarea sngelui. Materiale: coli mari de hrtie (flipchart) "i pixuri sau tabl# "i cret# Indica!ii: Scenariile sunt doar sugestii "i pot fi utilizate ca jocuri de rol, unde fiecare membru al grupului experimenteaz# un rol anume. Scenele sunt urmate de o discu!ie privitor la ceea ce s-a ntmplat n aceast# situa!ie "i ce pot face tinerii pentru a corecta informa!ia incorect#. Predarea: 1. Alege unul (sau mai multe) din scenariile urm#toare, pentru a le discuta cu grupul.

56

2. Cere participan!ilor s# efectueze un brainstorming la acest scenariu, gndinduse la informa!ia ce o con!ine. Scrie ideile pe coala de hrtie. 3. Organizeaz# con!inutul pe coala de hrtie, ncercuind por!iunile unde informa!ia trebuie corectat#. 4. Lucreaz# cu grupul t#u asupra unui plan de ac!iune, care ar putea ajuta la informarea tinerilor despre domeniul HIV/SIDA. 5. De exemplu Grupul poate ncepe o lec!ie de informare despre donarea sngelui ntr-un centru specializat de diagnosticare a sngelui. ntreab# fiecare participant ce a nv#!at.

Scenarii
Scenariul 1 Un copil a fost lovit de o motociclet# "i are nevoie de snge. Un grup de tineri e rugat s# doneze snge, dar se tem c# vor fi infecta!i cu HIV cnd vor dona snge. Scenariul 2 Un donator e foarte mul!umit cnd testul lui la HIV e negativ, cu toate c# a avut mai multe contacte sexuale neprotejate cu multe prietene. El simte c# nu trebuie s# fie influen!at de virus "i decide s# doneze snge regulat, cu toate c# el nu va renun!a la rela!iile sexuale neprotejate cu prietenele lui. Scenariul 3 O tn#r# e pe cale s# doneze snge. Ea a avut mul!i parteneri sexuali, dar nu simte c# e n primejdie, deoarece nu e prostituat#. Scenariul 4 Un grup de tineri tocmai sunt pe cale de a dona snge, n ciuda faptului c# au avut rela!ii sexuale cu ni"te chelneri!e o s#pt#mn# nainte. Ei cred c#, dac# sunt infecta!i, acest lucru se va detecta la laborator. Scenariul 5 Un tn#r vine s# doneze snge. El renun!# s# se supun# chestionarului nainte de a dona snge, deoarece nu demult a devenit foarte religios "i simte c# nu ar putea fi infectat cu HIV; nu s-a sim!it mai s#n#tos n via!a lui.

57

Prezervativele sunt grozave!


Timp: 45 minute 1 or# Vrst#: 16-20 ani Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, particpan!ii vor putea: 1. S# ofere informa!ie despre prezervative (masculine "i feminine). 2. s# nl#ture "i a l#muri neclarit#!ile ce apar despre prezervative. 3. s# fac# ca tinerii s# se simt# bine folosind prezervativele. Materiale: cte un prezervativ masculin pentru fiecare participant, cteva prezervative de diferite m#rci, dou# sau patru prezervative feminine, un tub cu lubrifiant pe baz# de ap# (doar dac# e disponibil), un clopo!el sau un fluier, foi mari de hrtie, carioci, un vas larg plin cu ap#, flipchart, o copie a desenului privind folosirea prezervativului. Indica!ii: aceast# activitate trebuie desf#"urat# cu aten!ie pentru a nu r#ni sentimentele unor participan!i. Po!i s-o desf#"ori dup# cteva zile de training. Predarea: Preg#te"te trei locuri de munc# n diferite col!uri ale s#lii. Trebuie s# fie suficient spa!iu ntre locurile de munc# ca echipele s# se mi"te liber. Pune instruc!iunile scrise pe trei foi de hrtie "i lipe"te-le pe perete lng# materiale. 1. Informeaz# participan!ii c# scopul activit#!ii este s# colecteze ct mai mult# informa!ie despre prezervative. Pasul urm#tor vor nv#!a cum s# foloseasc# corect un prezervativ. 2. mparte particpan!ii n trei grupuri mici. Fiec#rui grup i revine cte un loc de munc#. Informeaz# participan!ii c# fiecare grup va avea la dispozi!ie 7 minute s# lucreze la fiecare sta!ie. Ei trebuie s# citeasc# instruc!iunile atent. Fiecare va avea o "ans# s# ncerce orice. Cnd timpul a expirat, fluier# sau sun# din clopo!el "i ei trebuie s# treac# la alt# sta!ie. 3. Cnd fiecare grup a terminat, strnge prezervativele (cu excep!ia cnd ai destule prezervative "i participan!ilor li se permite s# le p#streze) "i preg#te"te grupul pentru o discu!ie. 4. Solicit# cte un participant din fiecare echip# s# raporteze informa!ia care au descoperi-o n sta!ia 1. Noteaz#-!i pe o coal# mare de hrtie. Corecteaz# informa!ia fals# "i mergi mai departe. 5. Procedeaz# la fel cu sta!iile 2 "i 3. 6. F# o evaluare oral#: Cum v-a!i sim!it n timpul acestui exerci!iu? De ce? De ce oamenii nu cunosc destule lucruri despre prezervative? Sunt prezervativele u"or de ob!inut n localitatea voastr#? Cum pute!i r#spndi informa!ia care a!i nv#!at-o ast#zi? Ce a!i nv#!at din acest exerci!iu? Sta!ia 1 Materiale: prezervative pentru fiecare participant, un vas plin cu ap# Instruc!iuni scrise: Desf# prezervativul "i toarn# pu!in# ap# n el.

58

Prezervativul se rupe sau !ine ap#? Se rupe u"or cnd e ud? Deruleaz# prezervativul pe dou# degete ale unui voluntar. Atinge prezervativul. Se simt degetele prin prezervativ? Ct de sub!ire pare prezervativul?

Sta!ia 2 Materiale: prezervative de diferite m#rci, un tub cu lubrifiant. Instruc!iuni scrise: Cte m#rci de prezervative sunt? Cunoa"te!i alte m#rci? Ct cost# prezervativele? Ce scrie pe etichet# sau pe cutie? Descrie marca prezervativului. Pentru ce e tubul cu lubrifiant? Nume"te cel pu!in dou# locuri, n care pot fi ob!inute prezervativele n comunitatea voastr#.

Sta!ia 3
Materiale: cteva prezervative feminine, cteva copii cu instruc!iunile de folosire a prezervativelor feminine. Instruc!iuni scrise: Deschide pachetul "i cite"te atent instruc!iunile de folosire a prezervativelor feminine. Ce diferen!e observi n folosirea prezervativelor feminine "i masculine? Care sunt avantajele prezervativului feminin? Care sunt dezavantajele prezervativului feminin? Not#: Aceast# activitate are nevoie de suficient spa!iu "i timp "i poate fi g#l#gioas#. Po!i s# vizitezi grupurile n timpul exerci!iului, dar s# intervii doar dac# e nevoie de o clarificare sau dac# sim!i c# au nevoie de ncurajare, deoarece membrii par inhiba!i sau ru"ina!i. Permite-le participan!ilor s# se joace cu un prezervativ, s# fie naivi cu el aceasta le va permite s# nfrunte frica de prezervative "i ru"inea. Principalul scop al exerci!iului este ca ei s# nve!e ntr-o atmosfer# hazlie. Fii preg#tit s# r#spunzi la ntreb#rile de pe pagina urm#toare. Cteva ntreb#ri despre prezervative: Prezervativele sunt de diferite m#rimi? " De obicei, o m#rime se potrive"te pentru to!i. Poate un prezervativ s# se rup#? " Da, trebuie s# fii atent(#) la unghii, n special cnd deschizi pachetul. Ce trebuie s# faci cnd prezervativul se rupe n timpul actului sexual?

59

" E pu!in probabil s# se ntmple, dac# prezervativul e de calitate. Oricum, se ntmpl# uneori. Cel mai bun lucru e s# retragi imediat penisul "i s# mbraci un prezervativ nou. Poate un prezervativ s# alunece n timpul actului sexual? " Da, dac# nu l-ai mbr#cat corect. Poate o femeie s# mbrace unui b#rbat prezervativul? " Da, femeile deseori fac acest lucru poate fi preludiul unui act sexual. Este necesar ntotdeauna de folosit un lubrifiant cu un prezervativ? " Lubrifiantul ajut# la mpiedicarea ruperii lui. Majoritatea prezervativelor sunt deja lubrifiate. Dac# nu, folose"te un lubrifiant pe baz# de ap# niciodat# nu folosi vaselina sau ulei vegetal, deoarece acestea pot duce la ruperea prezervativului. Prezervativele reduc pl#cerea? " n prezent, prezervativele sunt sub!iri "i n acela"i timp foarte puternice. Pu!in probabil s# reduc# senza!ia. Poate un prezervativ fi folosit a doua oar#? " Nu, un prezervativ trebuie folosit doar o singur# dat# "i apoi aruncat.

Demonstreaz# corect# a prezervativului


Timp: 30 minute Vrst#: 16-20 ani Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, particpan!ii vor putea: 1. S# utilizeze corect prezervativul. Materiale: prezervative (cte 2 pentru fiecare participant), banane sau castrave!i "i foaia de resurs#. Predarea: 1. Refer#-te la foaia de resurs# "i folose"te o banan#, un castravete sau degetele tale pentru a demonstra corect utilizarea unui prezervativ. 2. Spune grupului despre punctele principale care trebuie s# le urmeze n procesul folosirii prezervativului: " Niciodat# nu folosi de dou# ori unul "i acela"i prezervativ. ntotdeauna folose"te un prezervativ nou. " Controleaz# termenul de valabilitate. " Deruleaz# prezervativul pe penisul n erec!ie nainte ca el s# ating# organele genitale ale partenerului " %ine rezervorul cu dou# degete pentru a l#sa loc pentru ejacularea spermei. " Ruleaz# prezervativul pn# la baza penisului. " Dup# ejaculare partenerul trebuie s# scoat# prezervativul de pe penisului nc# n erec!ie. " Se face un nod prezervativului "i se arunc# la lada de gunoi (dar nicidecum la WC pentru c# acest se va bloca).

60

3. Dup# ce ai demonstrat prezervativul ntregului grup, participan!ii se mpart n grupule!e a cte doi. Fiecare pereche prime"te prezervative. nti un participant din pereche demonstreaz# prezervativul, iar cel#lalt este un simplu observator. Dup# care rolurile se schimb#. n a"a fel, fiecare participant are posibilitatea s# ncerce s# utilizeze corect un prezervativ. 4. n timp ce participan!ii ncearc# mbr#carea unui prezervativ, tu trebuie s# mergi pe la fiecare pereche "i s# observi cine "i cum se descurc#. Ajut#-i dac# ntmpin# dificult#!i. Dac# la majoritatea le este greu, atunci i aduni din nou n grupul mare "i demonstrezi nc# o dat# prezervativul. Evaluare: ntreab# participan!ii cum s-au sim!it n timp ce ncercau s# mbrace prezervativul pe banan# sau pe degete. Le-a fost dificil s# treac# peste jen#?

Punctul de ntlnire
Timp: 15 minute Vrsta: de la 13 ani Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, particpan!ii vor putea: 1. S# con"tientizeze unele comportamente. Predarea: Participan!ii se mi"c# haotic prin nc#pere. Animatorul d# pe rnd urm#toarele instruc!iuni, oferindu-le participan!ilor timp pentru a le realiza: 1. Plimba!i-v# prin nc#pere, f#r# s# contacta!i cu cineva. 2. Plimba!i-v# prin nc#pere "i fi!i foarte timizi. 3. Plimba!i-v# prin nc#pere "i fi!i foarte siguri pe sine "i arogan!i. 4. Plimba!i-v# prin nc#pere "i saluta!i-i pe to!i, pe care i ntlni!i, dar f#r# s# sta!i cu ei de vorb# (salut fugitiv). 5. Plimba!i-v# prin nc#pere "i saluta!i-i deosebit de prietenos pe to!i cei pe care i ntlni!i. 6. Plimbndu-v# prin nc#pere, ntlni!i un bun prieten pe care nu l-a!i v#zut de mult timp. Discuta!i cu el. 7. Plimbndu-v# prin nc#pere, ntlni!i un bun prieten pe care nu l-a!i v#zut de mult timp "i despre care circul# zvonul c# ar fi HIV-pozitiv. Discuta!i cu participan!ii: " Cum le-a p#rut activitatea? " Ce diferen!e n comportamente au remarcat ei, de exemplu, ntre instruc!iunea 6 "i instruc!iunea 7? " S-a schimbat indicatorul zgomotului? " Cum a fost contactul corporal? Animatorul poate mp#rt#"i observa!iile sale personale.

61

Creta zbur#toare
Timp: 10-15 minute (varianta A), 30-40 minute (varianta B) Vrsta: toate grupurile de vrst# Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, particpan!ii vor putea: 1. S# genereze asocieri spontane la tema. Materiale: tabl#, cret#, creioane Indica!ii: activitatea este binevenit# pentru ini!iere n tem# Predarea: Varianta A: Animatorul arunc# creta (creionul), invitnd un participant la tabl# s# noteze o idee cu care i se asociaz# no!iunea SIDA. Apoi, persoana care "i-a scris ideea, arunc# creta sau creionul altcuiva din grup care va scrie propria asociere "i a"a mai departe. Varianta B: Dup# ce fiecare "i-a scris asocierea, animatorul mpreun# cu participan!ii, grupeaz# asocierile. Exemplu: 1. SIDA ca boal#: sl#birea imunit#!ii, virus, a muri, incurabil, etc 2. C#ile de contaminare 3. Posibilit#!i de protec!ie, etc n func!ie de categoriile formate, participan!ii se mpart n grupuri, conform asocierilor. Fiecare grup prime"te sarcina s# preg#teasc# o relatare la tema respectiv#, ceea ce nseamn# c# ei scriu mpreun# tot ce "tiu despre subiectul ales, eventual, s# preg#teasc# un placat la tem# (timp de 15 minute). Aceasta este nceputul educa!iei de la egal la egal: tinerii informeaz# tinerii. La prezentarea temelor este bine ca animatorul s# le completeze cu noi informa!ii "i s# corecteze gre"elile.

Asocieri cu cuvntul SIDA


Timp: 15-45 minute (pentru fiecare variant#) Vrsta: toate grupurile de vrst# Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, particpan!ii vor putea: 1. S# g#seasc# asocieri cu cuvntul SIDA "i a colecta informa!ii despre aceast# maladie. Materiale: 4 fi"e, fiecare cu cte o liter# din cele 4 ale cuvntului SIDA, carioca, lipici Indica!ii: exerci!iul poate servi ca activitate de ini!iere Predarea: Varianta de ini"iere:

62

Cele 4 fi"e (cu literele S, I, D, A) sunt puse pe mese, n diferite col!uri ale nc#perii. Participan!ii sunt mp#r!i!i n 4 grupuri, fiecare avnd sarcina s# scrie cte un cuvnt care i se asociaz# SIDA "i ncepe cu litera respectiv#. Dup# 3 minute, grupurile se schimb# la o mas# cu alt# fi"#, pn# cnd fiecare grup trece pe la toate mesele. Apoi, foile se afi"eaz# pe perete. Animatorul subliniaz# cu o culoare cuvintele pe care participan!ii le consider# negative "i cu alt# culoare cuvintele pozitive sau neutre. Variante aprofundate: Se recomand# organizarea discu!iilor pornind de la cuvintele nscrise pe fi"e. Se pot inventa cuvinte la subiectele puse n discu!ie "i care ncep cu una din literele S, I, D, A, ca n exemplul de mai jos: " n ce situa!ie nu ai utiliza prezervativul n timpul S(exului)? " De unde po!i ob!ine I(nforma!ii) la tema HIV/SIDA? " %i s-a propus vreo dat# s# ncerci D(roguri)? " Ce cuno"ti despre A(fectarea) organismului n cazul bolii SIDA?

Trei afirma!ii despre SIDA


Timp: 30-45 minute Vrsta: toate grupurile de vrst# Obiective: Pn# la sfr"itul sesiunii, particpan!ii vor putea: 1. S# ajute tinerii s# disting# informa!iile reale "i cele false despre SIDA. Materiale: cte 3-4 fi"e de hrtie, creioane pentru fiecare participant, clei sau lipici Predarea: 1. Fiec#rui participant i se repartizeaz# cte 3-4 fi"e "i i se propune s# scrie pe fiecare cte un lucru pe care l-a auzit despre HIV/SIDA (nu neap#rat ceva cu care este de acord). 2. Fi"ele sunt colectate, amestecate "i mp#r!ite apoi la ntmplare. Dac# cineva a extras fi"a sa, este rugat s-o schimbe. 3. Participan!ii sunt mp#r!i!i n 3-4 grupuri mici. 4. Fiec#rui grup i se d# cte o coal# mare de hrtie, mp#r!it# n trei coloane cu titlurile Sunt de acord, Nu sunt de acord, "i Nu "tiu. Fiecare grup discut# "i lipe"te fi"ele pe care le-a primit n cele trei coloane. 5. Participan!ii trebuie s# justifice prin argumente alegerea f#cut#.

63

Activit#!i de nc#lzire
De ce s# folosim activit#!i de nc#lzire? Facilitatorul folose"te activit#!ile de nc#lzire cu diferite scopuri: de a-i ajuta pe participan!i s# se cunoasc# mai bine, de a le spori nivelul de energie sau entuziasm, de a ncuraja formarea echipelor sau de a-i face s# se gndeasc# la o anumit# tem#. Cnd participan!ii par a fi plictisi!i sau obosi!i, aceste activit#!i pot fi folosite pentru a-i face s# se mi"te "i s# le provoace mai mult entuziasm. Jocuri pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe participan!i s# se gndeasc# creativ "i critic prin intermediul problemelor propuse, a-i face s# dep#"easc# probleme pe care le-ar putea ntlni atunci cnd lucreaz# mpreun#. Lucruri ce trebuie luate n considerare cnd folosi!i activit#!ile de nc#lzire: # ncerca!i s# folosi!i aceste activit#!i mai des n timpul unui atelier de lucru sau ntlniri, mai ales cnd participan!ii par obosi!i sau pentru a face o pauz# ntre activit#!i. # ncerca!i s# folosi!i jocuri, n care to!i pot participa sau pot fi receptivi la necesit#!ile "i circumstan!ele grupului. # ncerca!i s# asigura!i securitatea grupului, n special, n jocurile care includ alergarea. De exemplu, fi!i siguri c# exist# destul spa!iu "i c# podeaua este curat#. ncerca!i s# nu folosi!i numai jocuri competitive, ci s# le include!i "i pe cele care !in de formarea unei echipe. ncerca!i s# evita!i jocurile de lung# durat#. Folosi!i mai bine jocuri de scurt# durat# "i trece!i la urm#toarea activitate, dup# ce fiecare participant a avut ocazia s# se mi"te "i s# se trezeasc#! 1. Jonglarea mingii To!i stau ntr-un cerc unit. (Dac# grupul este prea mare, pot fi formate dou# cercuri.) Facilitatorul ncepe activitatea prin aruncarea mingii unui participant din cerc, spunnd numele lui/ei, n timp ce o arunc#. Continua!i s# prinde!i "i s# arunca!i mingea, realiznd un model pentru grup. (Fiecare trebuie s# !in# minte de la cine a prins mingea "i cui i-a aruncat-o.) De ndat# ce fiecare a primit mingea "i to!i au participat n joc, folosi!i nc# dou# mingi, conducndu-v# dup# modelul propus. 2. Nume "i adjective Participan!ii trebuie s# se gndeasc# la adjective care i descriu cum sunt sau cum se simt. Adjectivele trebuie s# nceap# cu aceea"i liter# ca "i numele lor, de exemplu, Sunt Dan "i sunt dr#gu!. Sau, M# numesc Irina "i sunt inteligent#. n timp ce spun aceasta, ei pot mima o ac!iune care ar descrie adjectivul. 3. Trei adev#ruri "i o minciun# To!i "i scriu numele pe o foaie de hrtie. Mai apoi, scriu patru informa!ii despre ei, trei afirma!ii care sunt adev#rate "i o minciun# . De exemplu, Ion iube"te s# cnte, s# joace fotbal, are cinci cini "i iube"te jocurile video. n continuare, participan!ii se mi"c# cu

64

foile de hrtie prin sal#. Se mpart n perechi "i citesc afirma!iile reciproc, ncercnd s# ghiceasc# care dintre afirma!ii este o minciun#. 4. Ce avem n comun? Facilitatorul spune o caracteristic# a grupului, cum ar fi am copii. To!i acei care au copii trebuie s# se mute ntr-un col! al camerei. Pe parcursul enun!#rii a mai multor caracteristici , cum ar fi iubesc fotbalul, persoanele respective se ndreapt# spre locul indicat. 5. Cine este liderul? Participan!ii formeaz# un cerc. O persoan# accept# s# ias# din camer#. Dup# ce pleac#, membrii grupului aleg un lider. Liderul trebuie s# fac# o serie de ac!iuni, cum ar fi: s# bat# din palme, s# bat# din picior, s# stea n mijlocul cercului etc, care sunt repetate de restul grupului. Voluntarul se ntoarce n camer#, st# n mijlocul grupului "i ncearc# s# ghiceasc# cine este liderul. Grupul protejeaz# liderul, prin faptul c# nu-l (o) privesc. Liderul trebuie s# schimbe ac!iunile prin intervale regulate de timp, f#r# ca s# fie prins. Cnd voluntarul a depistat liderul, se al#tur# grupului, iar persoana care a fost lider p#r#se"te camera pentru a l#sa grupul s# aleag# unul nou. 6. Soarele str#luce"te deasupra... Participan!ii "ed sau stau ntr-un cerc unit. O persoan# se afl# n centru. Persoana din centru strig# soarele str#luce"te deasupra... "i nume"te o culoare sau un articol de vestimenta!ie pe care cineva din grup le poart#. De exemplu, soarele str#luce"te deasupra celor care poart# haine albastre sau soarele str#luce"te deasupra celor care poart# ciorapi sau soarele str#luce"te deasupra celor cu ochi cafenii. To!i participan!ii care au atributele acestea trebuie s#-"i schimbe reciproc locurile. Persoana din mijloc ncearc# s# ia unul dintre locuri, n timp ce se schimb#, a"a nct o alt# persoan# s# se afle n centru f#r# un loc. Persoana din centru strig# : Soarele str#luce"te deasupra ...! "i nume"te diferite culori sau articole de vestimenta!ie. 7. Cine sunt eu? Lipi!i numele unei persoane renumite pe spatele fiec#rui participant astfel nct ei s# nu-l poat# vedea. Mai apoi spune!i-le s# se plimbe prin camer#, punnd diferite ntreb#ri pentru a identifica persoana renumit#. ntreb#rile pot fi r#spunse doar prin da sau nu. De exemplu, M-am n#scut la nceputul secolului XX? sau Tr#iesc n Europa? ". a. Jocul continu# pn# cnd to!i afl# ce nume au pe spate. 8. Plec ntr-o c#l#torie To!i participan!ii se afl# ntr-un cerc. ncepe!i prin a spune: Plec ntr-o c#l#torie "i iau cu mine o mbr#!i"are "i mbr#!i"a!i persoana din dreapta dumneavoastr#. Dup# aceea, persoana trebuie s# spun# Plec ntr-o c#l#torie "i iau cu mine o mbr#!i"are "i o mngiere pe spate, apoi i d# persoanei din dreapta o mbr#!i"are "i o mngiere pe spate. Fiecare participant repet# ac!iunea ce a fost spus# "i adaug# alta n list#. Continua!i pn# cnd fiec#rui participant i vine rndul s# spun#.

65

9. G#si!i pe cineva care poart#... Spune!i-le participan!ilor s# se plimbe liber, s#-"i scuture picioarele "i minile, n general, s# se relaxeze. Dup# un timp, facilitatorul strig# G#si!i pe cineva...! "i nume"te un articol de vestimenta!ie. Participan!ii trebuie s# se gr#beasc# s# stea lng# persoana care este descris#. Repeta!i acest exerci!iu de cteva ori, utiliznd diferite articole de vestimenta!ie. 10. Atinge!i ceva albastru... Ruga!i participan!ii s# se ridice. Explica!i-le c# le ve!i spune tuturor s# g#seasc# ceva (un obiect) albastru "i c# trebuie s# plece "i s#-l ating#. Aceasta poate fi o bluz# albastr#, un pix, un pantof sau un alt lucru. Continua!i jocul n acest fel, rugndu-i pe participan!i s# dea sugestii de lucruri care trebuie s# fie atinse. 11. Ce s-a schimbat? Participan!ii se mpart n perechi. Partenerii se analizeaz# unul pe cel#lalt "i ncearc# s# memorizeze felul n care arat#. Apoi unul se ntoarce cu spatele, n timp ce cel#lalt face schimb#ri la felul cum arat#; de exemplu, punndu-"i ceasul pe cealalt# mn#, lundu-"i ochelarii sau nvrtindu-"i mnicile. Juc#torii se schimb# mai apoi cu rolurile. 12. Graficul zilelor de na"tere Ruga!i participan!ii s# se alinieze n ordinea zilelor de na"tere sau anotimpurilor, dar f#r# a folosi cuvinte. Discuta!i ce lun# sau ce anotimp are un num#r mare de persoane "i ce ia determinat s# descopere aceasta. 13. Regele Junglei Grupul st# n semicerc. Regele Junglei (de obicei un elefant), st# la un cap#t al semicercului. Aceast# persoan# face un semn c# ei stau n pozi!ia elefantului. La cel#lalt cap#t st# o maimu!# "i persoana n acest loc face un semn potrivit. Toate locurile dintre ei apar!in diferitor animale, cum ar fi lei, pe"ti, "oprle, care sunt desemnate prin diferite semne. De ndat# ce fiecare "i-a desemnat semnul pentru locul lui, jocul ncepe. Elefantul face semnul s#u, mai apoi face semnul altui animal. Acel animal "i face semnul lui, apoi semnul altui animal "i tot a"a n continuare. Dac# cineva face vreo gre"eal# sau dac# nu a observat c# semnul lui a fost f#cut, el trebuie s# schimbe locurile cu persoana al#turat#, mutndu-se nspre maimu!#. Apoi "i iau semnul locului pe care l ocup# acum "i persoana care vine n locul lui i ia semnul. Scopul este s# se mute ct mai aproape pentru a ocupa locul Regelui Junglei. 14. Transmite!i energia Participan!ii stau sau "ed ntr-un cerc, cu minile ridicate "i concentra!i n t#cere. Facilitatorul trimite o serie de pulsuri n ambele p#r!i n grup prin strngerea discret# a minilor a celora ce sunt lng# el. Participan!ii transmit aceste pulsuri colegilor din cerc, ca ntr-un curent electric, prin ap#sarea u"oar# a minii persoanei al#turate "i practic energiznd grupul. 15. Perechi legate la ochi

66

O rut# cu obstacole este plasat# pe podea "i to!i trebuie s# o priveasc#. Participan!ii se mpart n perechi. Unul dintre parteneri "i leag# ochii cu un fular sau nchide ochii strns, ca s# nu poat# vedea. Obstacolele sunt ncet ndep#rtate. Cel#lalt partener l sf#tuie"te acum "i l ghideaz# pentru a-l ajuta s# n!eleag# cum sunt acum obstacolele imaginare. 16. Te plac, pentru c#... Ruga!i participan!ii s# stea ntr-un cerc "i s# spun# ce le place lor la persoana din dreapta lor. Da!i-le timp pentru a se gndi mai nti. 17. Mingea sub b#rbii Confec!iona!i ni"te mingi din orice material disponibil, cum ar fi ni"te foi mototolite. Participan!ii se mpart n dou# echipe "i fiecare echip# formeaz# o coloan#. Coloana transmite mingea sub b#rbii. Dac# mingea a c#zut, ea trebuie s# fie transmis# la nceputul coloanei. Jocul continu# pn# cnd o echip# termin# transmiterea mingii de-a lungul coloanei. 18. Genunchii sus Participan!ii stau ntr-un cerc strns, umerii unei persoane atingndu-se de cei ai altei persoane, apoi se ntorc, astfel nct um#rul drept este ndreptat n centru. Ruga!i-i pe fiecare s# pun# mna pe um#rul celui din fa!a lui "i s# se a"eze u"or, a"a nct fiecare se a"eaz# pe genunchii celui din spate. 19. Ridica!i-v#, a"eza!i-v#! Da!i-le fiec#rui participant un num#r (mai mul!i participan!i pot avea acela"i num#r). Apoi spune!i-le o istorioar# care cuprinde multe numere - cnd spune!i un num#r, persoana (persoanele) cu acel num#r trebuie s# se ridice. 20. Num#r#toarea invers# Ruga!i participan!ii s# fac# un cerc. Spune!i-le c# grupul trebuie s# numere mpreun# de la 1 la 50. Exist# cteva reguli: ei nu trebuie s# spun# "apte sau un multiplu al lui. n locul num#rului acesta, ei trebuie s# bat# din palme. ndat# cum cineva a b#tut din palme, grupul trebuie s# numere invers. Dac# cineva spune "apte sau un multiplu al acestuia, num#r#toarea rencepe. 21. Echilibrul grupului Ruga!i participan!ii s# formeze perechi. Ruga!i perechile s# se !in# de mn# "i s# se a"eze, iar apoi s# se ridice, f#r# s# dea drumul la mini. Repeta!i acest exerci!iu n grupuri de patru persoane. Apoi forma!i grupuri de opt persoane, !innd minile n cerc. Ruga!i participan!ii din fiecare grup s# se numere n numere pare "i impare. La un semnal, ruga!i participan!ii, cu numerele pare, s# se aplece pe spate, iar cei cu numerele impare s# se aplece n fa!#, astfel s# realizeze un echilibru al ntregului grup. 22. Schimb de b#t#i de palme Participan!ii "ed sau stau ntr-un cerc. Fiecare participant trimite o b#taie de palm# persoanei din dreapta sa, care la rndul s#u transmite n continuare persoanei din dreapta

67

"i tot a"a mai departe de-a lungul cercului. ncerca!i s# face!i b#t#ile de palme ct mai rapid. Transmite!i b#t#ile de palme cu ritm diferit, pe cerc, n acela"i timp. 23. Lovire de mini Ruga!i participan!ii s# se a"eze n genunchi pe podea, lundu-se de bra! cu participan!ii din ambele p#r!i "i s#-"i pun# palmele pe podea. Apoi, ruga!i participan!ii s# fac# b#t#i de palme pe podea de-a lungul cercului. Deoarece minile sunt ncruci"ate, este mult mai dificil s#-!i dai seama care este mna ta! Dac# cineva face o gre"eal#, va trebui s#-"i pun# mna la spate "i jocul continu#. 24. Bate!i din palme "i indica!i Participan!ii formeaz# un cerc. Facilitatorul trimite o b#taie de palm# pe tot cercul, mai nti ntr-o direc!ie, apoi n cealalt#. Dup# aceasta, el arat# participan!ilor c# ei pot s#-"i schimbe direc!ia minilor, indicnd printr-o b#taie de palme n direc!ia opus#. Repeta!i aceast# ac!iune pn# ce b#t#ile din palme sunt f#r# gre"eli "i direc!iile sunt schimbate corect. n final, ar#ta!i cum pot arunca o b#taie de palme cuiva pe diagonala cercului. 25. Furtun# To!i participan!ii "ed lini"ti!i ntr-un cerc, cu ochii nchi"i "i a"teptnd prima mi"care a facilitatorului. Facilitatorul "i freac# minile, pentru a crea sunetul ploii. Participantul din dreapta lui face acest sunet "i apoi urm#torul, pn# ce to!i fac acela"i sunet. De ndat# ce to!i "i freac# minile, facilitatorul face ca sunetul s# devin# mai sonor prin pocnirea degetelor "i acest sunet este repetat de ntregul grup. n continuare, facilitatorul bate din ambele palme "i sunetul este repetat de tot grupul pentru a crea o furtun#. Apoi facilitatorul "i love"te coapsele "i grupul l urmeaz#. Cnd facilitatorul "i grupul bat din picioare, ploaia se transform# n uragan. Pentru a indica terminarea ploii, facilitatorul inverseaz# ordinea ac!iunilor: lovirea coapselor, baterea din palme, pocnirea degetelor, frecarea palmelor, astfel terminnd n lini"te. 26. Oprirea statuii Ruga!i participan!ii s# formeze dou# cercuri cu num#r egal de persoane. Participan!ii din cercul din interior trebuie s# stea cu fa!a la participan!ii din cercul din exterior. Fiecare persoan# din cercul din afar# folose"te persoana opus# din cercul din interior pentru a crea o statuie. Ei au numai 10 secunde pentru aceasta. Persoana din cercul din interior permite sculptorului s#-i modeleze "i s#-i mi"te corpul n forma dorit#, f#r# a-i pricinui vreun r#u. Statuia trebuie s# r#mn# n pozi!ia aceasta f#r# a vorbi, pn# cnd timpul expir#. Participan!ii din cercul exterior se mi"c# la urm#toarea persoan# n stnga "i ncep s# sculpteze din nou. Persoanele din cercul interior sunt modelate n noi pozi!ii. Continua!i "i mai apoi ruga!i participan!ii din cercul exterior s# se schimbe cu rolurile cu cei din cercul interior, astfel nct s# aib# ocazia de a fi n rolul de sculptor "i statuie. 27. Jocul de desen Participan!ii lucreaz# n perechi "eznd spate la spate. O persoan# din fiecare pereche are un desen simplu, cealalt# persoan# are o foaie de hrtie "i un pix. Persoana care are desenul i-l descrie n detalii celeilalte persoane, astfel nct ea s#-l poat# reproduce pe foaia de hrtie.

68

28.Imaginea de oglind# Participan!ii se mpart n perechi. Fiecare pereche decide care dintre ei va fi oglinda. Aceast# persoan# va imita ac!iunile partenerului. Dup# un timp, ei trebuie s# se schimbe cu rolurile. 29. Telefonul stricat (Participan!ii stau n cerc) Gndi!i-v# la un mesaj lung, cum ar fi Mine plec la pia!# s# cump#r ni"te mere "i portocale "i, apoi, m# voi ntlni cu prietenii n parc. $opti!i acest mesaj persoanei care "ede n dreapta voastr#. Mesajul va fi transmis de fiecare participant persoanei din dreapta. Dup# ce mesajul a fost transmis de-a lungul cercului, ruga!i ultima persoan# s# spun# mesajul tare. Compara!i mesajul final cu cel ini!ial. 30. Ce simt eu? Participan!ii stau n cerc. Fiecare persoan#, pe rnd, exprim# o emo!ie, folosind limbajul corpului. Ceilal!i participan!i ncearc# s# ghiceasc# ce emo!ie este exprimat#. Persoana care ghice"te corect arat# o alt# emo!ie care urmeaz# a fi ghicit# 31. Prezentarea darurilor Aceasta poate fi utilizat# la sfr"itul atelierului de lucru. Pune!i numele participan!ilor pe ni"te fi"e "i introduce!i-le ntr-o cutie sau pung#. Transmite!i cutia sau punga fiec#rui participant "i ruga!i-i s# extrag# cte o fi"# cu nume. Dac# "i trag numele s#u, trebuie s# extrag# alt# fi"#. L#sa!i grupul s# se gndeasc# ceva timp la un dar pe care ar vrea s#-l d#ruiasc# persoanei numele c#reia este scris pe fi"#. Fiecare participant descrie darul pe care ar vrea s#-l ofere. 32. Scrierea pe spate La sfr"itul seminarului, ruga!i participan!ii s#-"i lipeasc# o bucat# de hrtie pe spate. Fiecare participant scrie celorlal!i pe spate ceva ce i place sau admir# la persoana dat#. La sfr"it, participan!ii pot s#-"i citeasc# ce le-a fost scris pe hrtia de pe spate "i "i-o iau acas# ca amintire. 33. Reflectnd despre ziua... Pentru a ajuta participan!ii s# reflecteze despre activit#!ile unei zile, face!i o minge din hrtie "i ruga!i grupul s# arunce mingea unul altuia. Atunci cnd primesc mingea, ei numesc un lucru care le aminte"te despre ziua dat#.

69

70