Sunteți pe pagina 1din 6

Curs: Tehnici de recrutare si selectie

1. Resursele umane Aspecte generale


a) Activitati specifice departamentului de RU; b) Profilul specialistului de resurse umane; c) Analiza muncii si a postului. Utilitatea fisei de post:
Recrutare si selectie/ criterii evaluare; Necesitati instruire/ dezvoltare profesionala; Imbogatirea postului; Instrument de definire a criteriilor de evaluare a performantelor; Sistemul de compensatii si beneficii, salarizare;

Elemente constitutive ale fisei de post :


Identificarea postului: (nume, prenume, denumire, pozitie in
organigrama, relatii ierarhice) ;

Descrierea postului : JD (scopul, obiectivele,


responsabilitatile, conditiile program lucru, deplasari, spatiu lucru, grad de autonomie, delegare, indicatori de performanta si perioada de evaluare a performantellor, evolutii posibile )

Specificatiile postului : JS ( studii,nivel si specialitate,


experienta de lucru in munca, in specialitate, in management)

Calificare/ Specializarea necesara/ Cursuri Competentele postului: Cunostinte/Deprinderi/ Aptitudini/


Insusiri psihice si de personalitate/ fizice

2. Recrutare: forme, tipuri, avantaje

Recrutare clasica /Headhunting/ Executive search Etapele procesului : Recrutare si selectie sau selectie si recrutare?
Definirea pozitiei vacante; Identificarea surselor de candidati; Promovarea pozitiei (canale specifice, criterii anunt); Analiza CV- urilor (criterii obligatorii/ preferabile ); Intervievare (telefonica/face to face), evaluare, decizie;

Ofertare, negociere, semnare;

Ce trebuie sa contina un anunt de angajare?

Numele postului Denumirea organizatiei Locatia Responsabilitatile Cerintele (obligatorii si preferabile ) Pachet beneficii Mod de depunere a candidaturii Termen limita de depunere a candidaturii

Interviul de selectie
Metode de evaluare : Interviul, assesement center, teste, proba de lucru,

referintele;
Dupa gradul de structurare: Interviul nestructurat : Interviu semistructurat: Interviu structurat: intrebarile si raspunsurile potrivite sunt specificate inainte; format prestabilit, minimizeaza subiectivitatea si creste acuratetea procesului de selectie Dupa obiectivul urmarit de intervievator: Interviu situational comportamental : Tehnica STAR (Situation Task Action Result ) Interviul biografic : discutia pe marginea studiilor si a experientei profesionale Interviu psihometric Interviu bazat pe joc de rol si simulare Tips& Tricks: Selectia si axa timpului: trecut,prezent si viitor

Have a nice day