Sunteți pe pagina 1din 10

INFIINAREA UNEI FABRICI DE PROCESARE A LAPTELUI 1.

Justificarea proiectului Pe piata romanesca in industria alimentara opereaza in spatii mai mult sau mai putin improprii, tehnologii diverse, de la cele rudimentare pana la tehnologii de ultima ora. Aceasta realitate este valabila si in sectorul prelucrarii laptelui pentru fabricarea laptelui de consum si a produselor lactate, cu preponderenta in mediul rural. O parte dintre competitorii de pe acesata piata si-au creat conditiile necesare si s-au dotat cu tehnologii si aparatura moderna, la nivelul celei care urmeaza a se achizitiona si in cazul prezentului proiect. Unii competitori mai detin inca spatii si instalatii invechite, improprii desfasurarii in conditii optime a acestui gen de activitate si se fac eforturi intense pentru a aschimba acesata situatie. Necesitatea realizarii acestui proiect intervine in primul rand din aspectul economic al unei afaceri care are o mare acoperire de piata, cu posibilitati de extindere. xperienta beneficiarului in domeniu, dorinta de aliniere la standardele comunitare specifice, cresterea cotei de piata, diversificarea productiei sunt argumente foarte importante pentru exprimarea acordului de vointa in realizarea acestui proiect. !mplementarea acestui proiect va asigura indeplinirea standardelor comunitare specifice, continuarea activitatii ca urmare a pastrarii autorizatiei de functionare, realizarea unei productii diversificate, superioara calitativ dar si cantitativ, patrunderea pe noi segmente de piata, cresterea profitabilitatii afacerii. "in punct de vedere social, realizarea investitiei va reprezenta un punct de lucru capabil sa asigure noi locuri de munca pentru un numar de inca 1# oersoane din mediul rural. "in punct de vedere al protectiei mediului, implementarea noilor tehnologii si achizitionarea de echipamente moderne va conduce la reducerea semnificativa si incadrarea in normative, a suspensiilor si grasimilor care in prezent sunt eliminate in apa reziduala. !mplementarea acestui proiect va genera beneficii in ansamblul sau prin continuarea unei activitati care in conditiile actuale de desfasurare va disparea, piata consumatorilor locali si regionali va beneficia de diversitatea unor produse traditionale in conditii de calitate superioara. Noua capacitate de productie va reprezenta un punct de plecare catre alte proiecte in viitor legate de specificul domeniului.

2. Beneficiarii proiectului $men%iona%i beneficiarii direc%i &i indirec%i ai proiectului' (eneficiari) Directi *+ ,A+-O+.!* *., Indirect i Anga/atii acestei societati +onsumatori locali si regionali Producatorii locali de lapte Primaria din ,ocalitatea +ristian si (ugetul de stat 0ediul 1 ape mai curate 3. Analiza SWOT a capacit2%ii organizatiei de a rezolva problema identificat2 - 0ediul intern 1

PUNCTE TARI - actiuni si calitati pozitive - xperienta organiza%iei -.etete originale pentru produsele proprii -+ontracte de desfacere asigurate pentru urmatorii 3 ani cu 4ochland *ighisoara si Albalact Alba !ulia -Pozitionarea in zona geografica a *ibiului -Personal cu experienta in domeniu tanar si stabil -Acces diret la infrastructura de transport 51 - "istanta mica fata de zona urbana - Prospetimea produselor - Preturile acceptabile - Acces la materie prima de calitate superioara - .etea proprie de magazine

PUNCTE SLABE - actiuni si calitati negative -*patiu impropriu desfasurarii activitatii de productie -,ipsa tehnologie moderna -0ar/a mica de profit si surse financiare proprii reduse -,ipsa certificare a calitatii produselor - Neindeplinirea normelor comunitare - +ota redusa de piata - .ealizarea unei game de 6 produse - *omatia pentru alinierea la standarde

- 0ediul extern -

OPORTUNITATI
- posibile situatii favorabile - xistenta 7ondurilor Nerambursabile -+resterea cererii de produse lactate proaspsete -"ezvoltarea turistica a zonei -Posibilitatea de asociere cu alti producatori in domeniu -Posibilitatea achizitiei materiei prime si din import - .ealizarea distributiei catre supermar8et si magazine de cartier - "iversificarea productiei

AMENINTARI
- posibile situatii nefavorabile -Neachitarea la timp a subventiei la lapte - !ncoerenta politicii agricole in ce priveste cota de lapte -*caderea septelului de bovine in zona - +resterea dobanzilor bancare - volutia cursului valutar - 0odificarea normelor comunitare in domeniu

4. Scopul proiectului Cresterea competitivitatii Lactocris pe piata procesatorilor de lapte 5. Obiectivele proiectului $c2ile de urmat pentru atingerea scopului' a Co!str"ctia "!ei !oi #a$rici de prod"ctie co!#orm !ormelor com"!itare% i!tr&o perioada de '( l"!i) $ Ac*i+itio!area "!ei li!ii te*!olo,ice !oi c" o capacitate de -)-.. l/+i i!tr&o perioada de '( l"!i) 6. Rezultatele proiectului .ezultaul primului obiectiv este o constructie noua care asigura desfasurarea fluxurilor tehnologice la standarde de calitate, igiena si securitate alimentara. *tructura constructiva a intregului ansamblu reprezentat de fabrica de procesare lapte in suprafata de 91# m, cu regim de inaltime parter, cuprinde)

*patii de productie-1#3 mp - in care se vor realiza procesele tehnologice specifice) Prelucrare maturare *patii anexe-1#5 mp -de deservire a fluxului tehnologic si a personalului sala de receprie laborator de receptie spatii de depozitare depozit de materiale auxiliare depozit ambala/e curate filtru sanitar

*patiu aferent centralei termice -:; mp

spatiu centrala termica si holuri spatiu instalatii +!P spatiu grupuri sanitare 7unctionalitatea optima a acestui spatiu pentru realizarea productiei specifice este asigurata de) reteaua de alimentare cu energie electrica si panou electric de comanda pentru regla/ul temperaturilor in camerele frigorifice asigurarea unei temperaturi optime in perioadele reci prin intermediul centralei termice sau in perioadele calde prin instalatia de climatizare retea de alimentare cu apa retea de canalizare pentru apele mena/ere si tehnologice din polietilena separator de grasimi si instalatii de filtrare pentru intrarile de apa si iesirile de ape uzate purtatoare de suspensii solide in flotare, sedimentabile si biodegradabile *patiile sunt separate prin panouri specifice industriei in domeniu in tipodimensiuni variate 3-1# cm care asigura izolarea termica, fonica si aerobica in parametrii specifici. .ezultatul celui de al doilea obiectiv este achizitionarea unei linii tehnologice complete cu o capacitate de prelucrare de 3.3## l<zi, compusa din) instalatie de masurare volumetrica 3### l si filtru de lapte 7,3 racitor cu placi =3## l si tanc de racire =### l pompa centrifuga si instalatie de pasteurizare !P, 1 omogenizator lapte 1### l vana preparare smantana =## l masina de ambalat lapte si masina de ambalat produse vascoase vana de coagulare si crinta de inox cu = compartimente instalatie de spalare in circuit inchis

agregate frigorifice si circuite de inox laborator de analize la receprie cisterna inox 1### l Prelucrarea a 9.3## l lapte <zi va asigura realizarea unei game sortimentale diferita fata de ce se produce pana in prezent, zilnic fiind asigurat un flux de produse prospete si un mix usor de realizat in functie de solicitarea pietei. +antitatile care se vor realiza sunt) lapte de consum 1.5> grasime -1.533 l<zi smantana =3> grasime =;3 8g<zi branza de vaci 19# 8g<zi branza topita ;# 8g<zi telemea de vaci :3# 8g zi

7. Bu etul Cate,orie de c*elt"ieli Resurse u!ane " topometrist arhitect manager proiect constructori tehno logi instalatori #c$ipa!ente" fax telefon calculator imprimanta abonament internet Avize si autorizatii" %ateriale constructie" beton fier beton profile rezistenta tip ! profile acoperis rezistenta &e m.c. 8g buc. buc. 15# m.c. 3## 8g 16 buc. 16 buc 1=# U. :3 U. 63# U. 93# U. bucati bucati bucati bucati contract<an 1 bucata 1 bucata 1 bucata 1 bucata 1 contract 1## U. 9# U. ;## U. =## U. 1## U. zile luni luni persoane persoane persoane 1# zile = luni 1= luni 1= persoane = persoane 6 persoane 9# U. 3## U. 3## U. 5## U. 3## U. 9## U. U!itate N"m0r de "!it01i Cost/"!itate Cost"ri '2)'.. EUR 9## U. 1.### U. ?.### U. :.?## U. 1.### U. 1.=## U. ')'3. EUR 1## U. 9# U. ;## U. =## U. 1## U. ')-.. EUR '(4)-5- EUR =1.?## U. 6;.3## U. ?.9## U. 6.:## U.

panouri izolatoare laterale si compartiment panouri izolatoare ondulate acoperis /gheaburi si burlane usi termopan geamuri termopan materiale electrica ! nstalatie de

m.p. m.p. m.l. m.p. m.p. m.l. m.l. m.l. bucati bucati

=;# m.p. 91# m.p. 1=6 m.l. 1; m.p. 1= m.p 3# m.l 33 m.l. 3# m.l 1 bucata 11 bucati 1 bucata

33 U. ?# U. =3 U. =3 U. =# U. 3# U. 9; U. 9# U. =.3## U. 63 U. 9;.### U.

16.53# U. 15.?## U. 9.1## U. 6=3 U. =6# U. =.3## U. =.#93 U. 1.3## U. =.3## U. 6:3 U. (54)6.. EUR 9;.### U.

materiale !nstalatii apa si canalizare materiale incalzire centrala termica calorifere 'inie te$nolo ica"

instalatii

instalatie de masurare bucati volumetrica 3### l si filtru de lapte 7,3 racitor cu placi =3## l si bucati tanc de racire =### l pompa centrifuga si bucati instalatie de pasteurizare !P, 1 omogenizator lapte 1### l bucati vana preparare smantana bucati =## l masina de ambalat lapte si bucati masina de ambalat produse vascoase vana de coagulare si crinta bucati de inox cu = compartimente instalatie de circuit inchis agregate spalare in bucati si bucati

1 bucata 1 bucata

9:.3## U. 95.### U.

9:.3## U. 95.### U.

1 bucata 1 bucata 1 bucata

=:.6## U. ?.5## U. 13.1=# U.

=:.6## U. ?.5## U. 13.1=# U.

1 bucata

1?.5## U.

1?.5## U.

1 bucata 1 bucata

11.=5# U. =5.### U.

11.=5# U. =5.### U.

frigorifice

circuite de inox laborator receprie de analize la bucat i bucati 1 bucata 1 bucata 16.3## U. 1#.9## U. Total7 16.3## U. 1#.9## U. 325)26- EUR

cisterna inox 1### l

(. Activit)*ile

Cod Cod wbs 8$s

Activitati Activitati

Cod Cod wbs 8$s

Subactivitati S"$activitati

Res"rse Res"rse !ecesare !ecesare 9materiale% 9materiale% "ma!e "ma!e

durata D"rata

A1.1 Obtinerea pe A2.1 Realizareaavizelor proiectului proiect de %lu/ te'nolo,ic

A1.1.1 Geo !opo A2.1.1 Realizare (icitareastudii proiectarii %lu/ului te'nolo,ic

A1.2 Realizarea lucrarilor de constructie A2.2 Ac'izitia liniei te'nolo,ice

!opo"etrist )ene%iciar* +ana,er de proiect -nternet* .a/* !ele%on* $onsu"abile A1.1.2 Obtinerea $erti%icatului de &rbanis" Ar'itect $alculator* -"pri"anta A2.1.2 Ad2udecarea licitatiei )ene%iciar* +ana,er de proiect* A1.1.3 Obtinerea avizelor solicitate prin $erti%icatul Ar'itect &rbanis"proiectului te'nolo,ic si a A2.1.3 de Realizarea 2 !e'nolo,i A1.2.1 (icitarea lucrarilor de constructie )ene%iciar* +ana,er de proiect docu"entatiei pentru avizare -nternet* .a/* !ele%on* $onsu"abile A2.1.4 Obtinerea avizelor a%erente proiectului )ene%iciar $alculator* -"pri"anta te'nolo,ic A1.2.2 licitatiei +ana,er de proiect* A2.2.1 0tabilirea (icitareacasti,atorului ac'izitiei utila2elor a%erente %lu/ului )ene%iciar* )ene%iciar* +ana,er de proiect -nternet* .a/*.a/* !ele%on* $onsu"abile te'nolo,ic -nternet* !ele%on* $onsu"abile $alculator* -"pri"anta $alculator* -"pri"anta A1.2.3 ac'izitiei de "ateriale pentru )ene%iciar* +ana,er de proiect* A2.2.2 (icitarea Ad2udecarea licitatiei )ene%iciar* +ana,er de proiect* constructie -nternet* .a/* !ele%on* $onsu"abile A2.2.3 $ontractarea si realizarea utila2elor a%erente $alculator* .ir"a-"pri"anta producatoare de utila2e pentru A1.2.4 0tabilirea casti,atorului licitatiei )ene%iciar* +ana,er %lu/ului te'nolo,ic industria laptelui de proiect* -nternet* .a/* !ele%on* $onsu"abile A1.2.5 de %lu/ a"ena2are a %abricii .ir"a de constructii A2.2.4 1/ecutarea -nstalarea lucrarilor utila2elor pe in incinta .ir"a producatoare de utila2e pentru terenului si turnare a %undatiei industria laptelui A1.2.6 1/ecutarea lucrarilor de rezistenta* invelitori* inc'ideri si co"parti"entari .ir"a de constructii

1# 3# zile zile 2# zile 1 zile 3# zile 3# zile 3# zile 25 zile 1 zile 3# zile 3# zile 1 zile 45 zile 3# zile 25 15 zile zile 35 zile

1#

S-ar putea să vă placă și