Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DIN PITESTI FACULTATEA DE STIINTE SOCIO-UMANE SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE ANUL III

STUDIU DE CAZ ASUPRA UNEI ORGANIZATII

Indrumator: Le!tor un "# C$aud a Ione%!u

Student : Co%ta!&e Andreea Dra'& ! M &ae$a Neata Carmen Ione$a

Pono" O" d u P te%t -()*+-

I.

Metodologie

1.1 Obiectiv: Studiul nostru isi propune sa identifice o serie de procese ale unei organizatii precum si eventualele disfunctionalitati ale acesteia ,cum ar fi climatul organizational, satisfactia in munca, conflictul organizational si dominantele motivationale. 1.2 Variabile: Variabilele studiului nostru sunt: Climatul organizational in opinia lui Ticu Constantin exprima starile generale de confruntare dintre asteptarile angajatilor si conditiile de munca si de viata oferite de organizatie,fiind o stare de psihologie colectiva,un fenomen de grup. Analiza climatului socioprofesional se realizeaza prin proceduri specifice presupunand culegerea si sistematizarea de informatii de la personalul unei firme cu scopul de a identifica si rezolva o situatie problematica. Conform teoriei discrepantei satisfactia in munca depinde de raportul dintre asteptarile individului si rezultatele efective obtinute. Teoria echitatii considera ca ,oamenii se simt satisfacuti in munca atunci cand sunt tratati corect,impartial in raport cu alti angajati. Aceste doua teorii se refera la asteptarile individului si la rezultatele dorite ale muncii ,ca elemente ce cauzeaza satisfactia in munca. Motivatia in contextul muncii este definita ca fiind gradul de disponibilitate a angajatului de a se implica in vederea atingerii unor obiective profesionale, individual sau organizational. Motivatia este considerata ca fiind un rezultat al tranzactiei intre individ si contextul organizational in care isi desfasoara munca. Atunci cand exista o suprapunere intre asteptarile individuale si solicitarile organizationale, exista si sansa unei performante profesionale,in caz contrar, performanta fiind mai greu de atins. Conflict si strategii de management al conflictului . Conflictul genereaza o serie de stari afective ale indivizilor, cum ar fi nelinistea, ostilitatea, rezistenta, agresiunea deschisa, precum si diferite tipuri de interactiuni antagonice, deopozitii, pana la diferende. Cu o conotatie stimulativa, conflictul apare si ca o componenta a competitiei. Conflictele organizationale sunt greu de manageriat, insa nu imposibil. Orice conflict problema organizationala are o radacina, un manifest si un sfarsit, sfarsit adus de o decizie. Studiul comportamentului managerial a permis observarea unor similitudini !n abordarea coflictelor. Strategiile de negociere sunt clasificate !n dou" tipuri# constructive $i distributive. %n patru din cele cinci strategii de abordare a conflictului sunt implicate o parte sau ambele p"r&i, care sacrific" ceva pentru a rezolva conflictul. Compromisul, agresivitatea, acomodarea $i evitarea sunt solu&ii distributive. 1.3 Lotul de participanti Subiectii nostri fac parte dintr'o companie multinationala din (itesti , toti fiind angajati in functii de inginer in )epartamentul *xtindere +etea . ,otul include -. persoane cu varste cuprinse intre /0 si 1/ de ani dintre care 0 barbati 20.34 si / femei 2/.34 ,ce provin atat din mediul urban cat si din mediul rural, avand studii superioare, cu o vechime !n munc" cuprins" !ntre aproximativ 5'/5 de ani. 1.4 Metode si instrumente Ca metode de culegere a datelor au fost folosite analiza documentelor 2fisa postului,C6' uri,jurnal registru de participare lunar la activitatile zilnice4 si ancheta pe baza de chestionar. Chestionarul !ominante motivationale"#!M$ a fost realizat de catre Ticu Constantin in /..7, acest chestionar cuprinzand 7 factori , a cate 0 itemi fiecare # ' Conducere 2trebuinte de putere4 # dorinta de a'i influenta pe cei din anturajul tau mobilizandu'i spre succes sau manipulandu'i in interes personal. ' *xpertiza 2trebuinte de realizare4 # indica tendinta de a excela in ceea ce face, de a fi

considerat un profesionist. ' +elationare 2trebuinte de afiliere4 # reprezinta dorinta individuala de a stabili si manifesta relatii de prietenie cu altii. ' Subzistenta2trebuinte de existenta4 # reprezinta preocuparea persoanei pentru nevoile de baza ale existentei. Chestionarul !iagno%a con&lictului organi%ational" #!C$ cuprinde 8- de itemi grupati pe / factori# ' Cauzele conflctului organizational cuprinde toti itemii de la - la 8- si face referire la sursele conflictului in organizatie, conflictul fiind 9un rau: care trebuie evitat sau conflict declarat ,ale carui efecte sunt distructive. ' +elatii in organizatie cuprinde -7 itemi si se refera la calitatea relatiilor dintre angajati, cu referire la comunicare si colaborare pe linie profesionala. Chestionarul Climatul organi%ational"#CO$ cuprinde 7. de itemi cotati pe o scala de la - la ; si include 0 factori # ' Sarcina # reprezinta modul de definire a sarcinilor si obiectivelor atat la nivelul intregii organizatii cat si pentru fiecare angajat in parte. ' Structura# se refera la modul de organizare a muncii ,cu referire la eficienta ,flexibilitate si adaptabilitatea posturilor in functii. ' +elatiile #calitatea relatiilor dintre angajati, cu referire la comunicare si colaborare pe linie profesionala. ' Motivatia # se refera la climatul motivational existent in firma asigurat prin retributie, promovare. ' Suportul se refera la resursele si conditiile de munca pe care le asigura organizatia in vederea realizarii unei activitati performante. ' Conducerea #sprijina performanta individuala si colectiva, asigurand conditii pentru eficienta. ' Schimbarea se refera la atitudinea generala fata de schimbarea unei organizatii reflectata in stil flexibil. ' (erformanta este evaluata in functie de atingerea obiectivelor. Chestionarul 'atis&actia in munca" #'($ cuprinde 8 factori # ' +emunerare si promovare # insatisfactia angajatului sau satisfactia acestuia cu privire la recompensa pentru munca pe care o presteaza 2salarizare, promovare4< ' Conducerea si relatii interpersonale # insatisfactia angajatului sau satisfactia acestuia cu privire la climatul social si relatiile de munca. ' Organizarea si comunicarea# insatisfactia angajatului sau satisfactia acestuia cu privire la modul in care munca este organizata si realizata. Ca metoda de prelucrare a datelor am folosit metode statistico'matematice ce includ statistica descriptiva 2media, abaterea standard si procente4. 1.) Modalitati de culegere a datelor )upa informarea cu privire la scopul cercetarii si a obiectivelor noastre, am primit acordul pentru completarea chestionarelor. (articipantii au completat raspunsurile la chestionare in pauza ,astfel ei nu au fost perturbati de sarcinile cotidiene de la locul de munca. Acest demers s'a desfasurat sub supravegherea cercetatorilor in conditii de liniste dar sub presiunea timpului.

II#

Pre$u!rarea % nter,retarea date$or#

2.1 'tructura organi%atiei si istoric = este o companie ceha de stat care are ca obiect de activitate productia si furnizarea de energie electrica. >rupul = este unul dintre cei mai puternici producatori , furnizori si distribuitori de energie electrica din *uropa, atat din punct de vedere al capacitatilor operationale, cat si din punct de vedere

al numarului de clienti deserviti. Acesta companie este un jucator cheie pe piata de energie electrica a *uropei Centrale si este al doilea mare exportator de energie din *uropa. ,a 8. iunie /..7 compania dispunea de o capacitate instalata de -/./?; Mega@ati si -;055 de angajati.Compania a cumparat pachetul majoritar de actiuni de 5- 3 al *lectrica Oltenia de la statul roman in anul /..5.Compania are in proiect instalarea unui parc eolian cu capacitate instalata de 1.. Mega@ati in )obogea. ,a sfarsitul anului /..7 , grupul cuprindea ?; de companii , din care 87 raportau direct grupului =. Conpania a achizitionat pachete majoritare de actiuni in mai multe companii straine in *uropa Centrala si de *st pentru a deveni lider pe piata de energie. Compania a inceput rapid sa isi puna in aplicare obiectivele prin achizitionarea pentru inceput a trei companii de distributie din Aulgaria si mai tarziu, in aprilie /..5, a intrat pe piata din +omania prin cumpararea actiunilor majoritare ale companiei *lectrica Oltenia, cel mai mare distribuitor regional si furnizor de energie electrica din tara. Obiectivele acestei companii pe termen lung sunt de a creste valoarea actiunilor prin oferirea sigurantei si a unor servicii de calitate clientilor sai, respectand in acelasi timp mediul inconjurator. 2.2 *nali%a '+O, (e baza analizei SBOT am putut identifica principalele puncte tari si puncte slabe dar si oportunitatile si amenintarile organizatiei. Strenghts 2S4' Pun!te tar : 'Seriozitate si stabilitate< '+elatii armonioase< '(asiunea< 'Sarcini bine organizate< '+esurse corespunzatoare sarcinilor de munca< '(uterea financiara a organizatiei< 'Calitatea pregatirii profesionale< 'Colectiv unit< 'Arand recunoscut< BeaCnesses 2B4' (uncte slabe: -Team building'ul< '(ublicitatea< '(rogramul de lucru< ',ibertatea de exprimare< 'Colaborarea cu clientii< 'O mare parte din actiuni sunt detinute de o companie straina< '(retul ridicat al energiei electrice< Opportunities 2O4' Oportunitati: ',egislatie permisiva< '(romovare mass media a organizatiei< '(osibilitatea extinderii organizatiei< Threats 2T4' *menintari: 'Criza financiara< 'Concurenta< 'Cresterea numarului de ilegalitati in domeniul energiei. 2.3 -e%ultate chestionare

1.Dominante motivationale: Subiectul 1 Conducerea 2trebuinte de putere4 # 5,1 21.4 D Mediu< *xpertiza2trebuinte de realizare4# 1,5 20.4' Entens< +elationare2trebuinte de afiliere4#1,0 2?.4' F. Entens< Subzistenta2trebuinte de existenta4 #1,1 2?.4 D F. Entens. Subiectul 2 Conducerea 2trebuinte de putere4# 1,0 2?.4' F. Entens< *xpertiza2trebuinte de realizare4#1,1 20.4' Entens< +elationare2trebuinte de afiliere4#1,1 20.4' Entens< Subzistenta2trebuinte de existenta4 # 1,0 2?.4 D F. Entens. Subiectul 3 Conducerea 2trebuinte de putere4# 7,; 28.4' Slab< *xpertiza2trebuinte de realizare4#5,; 25.4' Mediu< +elationare2trebuinte de afiliere4#5,5 27.4' Mediu< Subzistenta2trebuinte de existenta4 # 5,5 27.4' Slab. Subiectul 4 Conducerea 2trebuinte de putere4# 5,- 27.4'Slab< *xpertiza2trebuinte de realizare4#5,5 27.4'Slab< +elationare2trebuinte de afiliere4#5,0 25.4'Mediu< Subzistenta2trebuinte de existenta4 #5,5 25.4'Mediu . Subiectul 5 Conducerea 2trebuinte de putere4#7 2-.4'F.Slab< *xpertiza2trebuinte de realizare4#1,0 2?.4'F.Entens< +elationare2trebuinte de afiliere4#; 2-..4'F.Entens< Subzistenta2trebuinte de existenta4 #;,5 2?.4'F. Entens . Subiectul Conducerea 2trebuinte de putere4#8,8 2.4' F.Slab < *xpertiza2trebuinte de realizare4#1,8 2;.4' Entens< +elationare2trebuinte de afiliere4#; 2-..4'F. Entens< Subzistenta2trebuinte de existenta4 #7,; 2/.4' F.Slab . Subiectul ! Conducerea 2trebuinte de putere4#5,; 2;.4' Entens< *xpertiza2trebuinte de realizare4#1,/ 2;.4' Entens< +elationare2trebuinte de afiliere4#1,0 20.4'Entens< Subzistenta2trebuinte de existenta4 #7,5 2/.4' F.Slab. Subiectul " Conducerea 2trebuinte de putere4#5,5 21.4'Mediu < *xpertiza2trebuinte de realizare4#1,- 21.4' Mediu< +elationare2trebuinte de afiliere4#1,5 2;.4'Entens< Subzistenta2trebuinte de existenta4 #1,5 2?.4'F.Entens .

Subiectul #

Conducerea 2trebuinte de putere4#5,; 2;.4'Entens < *xpertiza2trebuinte de realizare4#1 21.4'Mediu< +elationare2trebuinte de afiliere4#1,1 2;.4'Entens< Subzistenta2trebuinte de existenta4 # 1,0 2?.4' F.Entens. Subiectul 1$ Conducerea 2trebuinte de putere4#1,; 2?.4'F.Entens < *xpertiza2trebuinte de realizare4#1,/ 2;.4'Entens< +elationare2trebuinte de afiliere4#1,0 2?.4'F.Entens< Subzistenta2trebuinte de existenta4 #; 2-..4' F.Entens . 2.Diagnoza conflictului organizational. Subiectul 1 Cauze ale conflictului organizational#/,5 27.4'Slab< +elatii in organizatie#/,/ 2/.4' F.Slab. Subiectul 2 Cauze ale conflictului organizational#/,8 28.4'Slab< +elatii in organizatie#7 21.4'Mediu. Subiectul 3 Cauze ale conflictului organizational#/,0 27.4'Slab< +elatii in organizatie#8,?25.4'Mediu. Subiectul 4 Cauze ale conflictului organizational#/,0 27.4'Slab< +elatii in organizatie#8,/ 27.4'Slab. Subiectul 5 Cauze ale conflictului organizational#/,; 27.4'Slab< +elatii in organizatie#/,5 28.4'Slab. Subiectul Cauze ale conflictului organizational#8 25.4'Mediu< +elatii in organizatie#7,5 2;.4'Entens. Subiectul ! Cauze ale conflictului organizational#7 2;.4'Entens< +elatii in organizatie#7,; 2;.4'Entens. Subiectul " Cauze ale conflictului organizational#/,5 27.4'Slab< +elatii in organizatie#8,- 27.4'Slab. Subiectul # Cauze ale conflictului organizational#8,7 25.4'Mediu< +elatii in organizatie#8,5 25.4'Mediu. Subiectul 1$ Cauze ale conflictului organizational#/,5 27.4'Slab< +elatii in organizatie#/,0 28.4'Slab. 3.Climat organizational.

Subiectul 1 Sarcina#1,7 20.4' Entens< Structura#1,/ 2?.4'F.Entens< +elatiile#1 20.4'Entens< Motivatia# 5,1 20.4'Entens< Suportul# 5,0 2;.4'Entens< Conducerea# 5,1 21.4'Mediu< Schimbarea# 1 20.4'Entens< (erformanta#1 0.4' Entens< Atitudinea generala#1,; 2-..4'F.Entens. Subiectul 2 Sarcina#5,1 21.4'Entens< Structura#5,0 20.4' F.Entens< +elatiile#1,7 20.4' F.Entens< Motivatia#1 2;.4'Entens< Suportul# 1,7 2?.4'F.Entens< Conducerea# 1 20.4'Entens< Schimbarea#1,1 2?.4'F. Entens< (erformanta#1,8 20.4'Entens< Atitudinea generala#1,/ 2?.4' F. Entens. Subiectul 3 Sarcina#5,1 2;.4' Entens< Structura# 5,1 20.4'Entens < +elatiile#1 20.4' F.Entens < Motivatia# 5,1 20.4 D F.Entens < Suportul# 5 25.4' Mediu < Conducerea# 5,0 2;.4' Entens < Schimbarea#1,/ 20.4' F.Entens < (erformanta#5,0 2;.4' Entens < Atitudinea generala# 5,; 20.4' Entens. Subiectul 4 Sarcina# 7,0 27.4' Mediu < Structura#5,0 20.4' F. Entens < +elatiile#5,7 25.' Mediu < Motivatia# 5,/ 2;.4' Entens < Suportul# 5,1 2;.4 D Entens< Conducerea# 7,? 25.4' Mediu< Schimbarea# 5 25.4' Mediu< (erformanta# 5,1 21.4' Entens< Atitudinea generala# 5,8 21.4' Entens. Subiectul 5 Sarcina# 1,/ 20.4' Entens < Structura# 5,7 2;.4' Entens< +elatiile#1,/ 20.4' Entens< Motivatia# 7,7 25.4' Mediu< Suportul# 5,1 2;.4'Entens< Conducerea# 7,0 25.4'Mediu< Schimbarea# 5,1 21.4'Mediu< (erformanta#1,1 2?.4'F.Entens<

Atitudinea generala# 5,1 2;.4' Entens. Subiectul Sarcina#5,/ 25.4' Mediu< Structura# 7,0 21.4' Mediu< +elatiile# 5,0 2;.4' Entens< Motivatia# 7,7 25.4' Mediu< Suportul# 7,7 28.4' Slab< Conducerea# 7,7 28.4' Slab< Schimbarea# 7,/ 28.4'Slab< (erformanta#5,/ 25.4' Mediu< Atitudinea generala# 7,0 25.4 'Mediu. Subiectul ! Sarcina#5,7 21.4' Mediu< Structura# 5,/ 2;.4' Entens< +elatiile# 5 25.4' Mediu< Motivatia# /,1 2-.4' F.Slab< Suportul# 5 25.4' Mediu< Conducere# 5,7 21.4' Mediu< Schimbarea# 5 25.4' Mediu< (erformanta#5 25.4' Mediu< Atitudinea generala# 7,1 27.4' Slab. Subiectul " Sarcina# 1 20.4'Entens< Structura#1 2?.4' F.Entens< +elatiile# 1,1 2?.4' F.Entens< Motivatia# 1,1 2?.4'F.Entens< Suportul# 1,/ 20.4' Entens< Conducerea# 5,7 25.4' Mediu< Schimbarea# 1 20.4' Entens< (erformanta# 5,0 20.4' Entens < Atitudinea generala# 5,0 20.4' Entens. Subiectul # Sarcina# 5 25.4' Mediu< Structura# 7,0 25.4' Mediu< +elatiile# 7,7 28.4' Slab< Motivatia# 5 2;.4' Entens< Suportul# 7,0 25.4' Mediu< Conducerea# 5,/ 25.4' Mediu< Schimbarea# 7,0 25.4' Mediu< (erformanta# 7 2-.4' F.Slab Atitudinea generala# 7,; 27.4' Mediu. Subiectul 1$ Sarcina# 1 20.4' Entens< Structura# 1,7 2?.4' F.Entens< +elatiile# 1,7 20.4' Entens< Motivatia# 5,7 20.4' Entens< Suportul# 1,/ 20.4' Entens< Conducerea# 1,/ 20.4' Entens<

Schimbarea# 1./ 2?.4' F, Entens< (erformanta# 1,/ 20.4 D Entens< Atitudinea generala# 1,- 2?.4' F. Entens. 4.Satisfactie in munca. Subiectul 1 +emunerare si promovare# 8,? 2;.4 ' Entens< Conducere si relatii interpersonale# 5,8' F. Entens< Organizare si comunicare#7,? 'F. Entens< Subiectul 2 +emunerare si promovare# 8,; 21.4' Mediu< Conducere si relatii interpersonale# 7,;'F.Entens< Organizare si comunicare# 5,-' F. Entens. Subiectul 3 +emunerare si promovare# 8,? 2;.4 D Entens< Conducere si relatii interpersonale# 8,7 'Entens< Organizare si comunicare# 7,-' Mediu. Subiectul 4 +emunerare si promovare# 8,5 27.4' Slab< Conducere si relatii interpersonale# 8,0' Entens< Organizare si comunicare# 8,?' Slab. Subiectul 5 +emunerare si promovare# /,5 2-.4' F.Slab< Conducere si relatii interpersonale# 5,;' F.Entens< Organizare si comunicare# 7,0' Entens. Subiectul +emunerare si promovare# 8,/ 2/.4'Slab< Conducere si relatii interpersonale# 7,5' F.Entens< Organizare si comunicare# 7,0 D Entens. Subiectul ! +emunerare si promovare# 8 2/.4' F.Slab< Conducere si relatii interpersonale# 8,- D Mediu< Organizare si comunicare# 7,/ D Mediu. Subiectul " +emunerare si promovare# 7,/ 20.4' F.Entens< Conducere si relatii interpersonale# 8,;' Entens< Organizare si comunicare# 7,1' Entens. Subiectul # +emunerare si promovare# /,1 2-.4' F. Slab< Conducere si relatii interpersonale# 8,0' Entens< Organizare si comunicare # 8,8' Slab. Subiectul 1$ +emunerare si promovare# 7 2;.4' Entens< Conducere si relatii interpersonale# 8,1' Entens<

Organizare si comunicare # 5,-' Entens. In urma prelucrarii datelor s.au obtinut urmatoarele re%ultate: 1. Diagnoza Conflictului %rganizational : Cauze ale conflictului organizational # mediaG/,05< abaterea standardG.,5-. &elatii in organizatie: mediaG8,77< abaterea standardG .,08. 2. Satisfactie in munca: &emunerare si 'romovare #mediaG 8,75< abaterea standardG.,5?. Conducere si relatii inter'ersonale# mediaG7,-1 <abaterea standard G.,05. %rganizare si comunicare # mediaG 7,70 < abaterea standard G .,50. Satisfactie generala# mediaG7,.8< abaterea standard G .,1. 3. Dominante motivationale : Conducere (trebuinte de 'utere) # mediaG5,8 < abaterea standard G-,.? . *+'ertiza(trebuinte de realizare ) # media G1,-?< abaterea standardG .,8?. &elationare(trebuinte de afiliere): mediaG1,57 < abaterea standardG.,5.. Subzistenta(trebuinte de e+istenta): mediaG 1,.7< abaterea standardG .,?-. 4.Climat organizational: Sarcina: mediaG5,1/< abaterea standardG .,5/. Structura# mediaG5,10< abaterea standardG .,57. &elatiile# mediaG 5,0/< abaterea standardG .,1?. Motivatia# mediaG 5,.0< abaterea standardG -,-.. Su'ortul# mediaG 5,5/< abaterea standardG.,1;. Conducerea# mediaG 5,8;< abaterea standardG.,51. Sc,imbarea# mediaG5,51< abaterea standardG .,;;. -erformanta# mediaG 5,;/< abaterea standardG .,1.. .titudinea generala# mediaG5,55< abatere standard ..1?. 2.4 Interpretarea in termeni psihologici. / En urma prelucrarii datelor si a rezultatelor obtinute la Chestionarul 9Diagnoza Conflictului organizational: s'au obtinut urmatoarele rezultate# ' (entru subfactorul - 9Cauze ale conflictului organizational:, s'a obtinut o medie de /,05 cu abatere standard de .,5-, incadrandu'se in clasa a doua,centila 27.4, nivel slab. Astfel rezulta ca la nivelul intregului departament conflictul apare datorita neintelegerilor iscate intre doua sau mai multe parti cu privire la modul de rezolvare al unei sarcini. ' (entru subfactorul / 9+elatii in organizatie: s'a obtinut o medie de 8,77 , cu abatere standard de .,08 , centila 25.4, nivel mediu. Astfel rezulta ca relatiile la locul de munca sunt caracterizate de o buna cunoastere o obiectivelor si a actiunilor ce urmeaza a fi intreprinse, bazate pe colaborare in vederea realizarii acestora. / En urma prelucrarii datelor si a rezultatelor obtinute la Chestionarul 9Dominante motivationale: s'au obtinut medii cuprinse intre 5,8 si 1,57. ' ,a primul factor 9Conducere: am obtinut o medie de 5.8 cu abatere standard de -,.?, centila25.4, nivel mediu. Acest rezultat ne indica faptul ca dependenta decizionala este medie, iar dorinta de a influenta pe ceilalti din grupul de munca este situata undeva la mijloc. ' ,a cel de'al doilea factor 9*xpertiza: am obtinut o medie de 1.-? cu abatere standard de .,8? , centila21.4, nivel intens. Acest rezultat indica tendinta ridicata a angajatilor de a excela in cadrul activitatilor in care se implica. Edeea de a fi considerat un expert ii incanta pentru ca le sunt recunoscute meritele. ' ,a cel de'al treilea factor 9+elationare: am obtinut o medie de 1.57 cu abatere standard de .,5 , centila2;.4, nivel intens. Acest rezultat ne indica faptul ca dorinta de relationare , de a stabili

relatii de prietenie cu ceilalti membri din grup este ridicata. ' ,a ultimul factor 9Subzistenta: am obtinut o medie de 1,.7 cu abatere standard de .,?- , centila 2;.4, nivel intens. Acest rezultat ne indica faptul ca in ceea ce ii priveste pe subiectii nostrii au o preocupare ridicata pentru satisfacerea nevoilor de baza ale existentei< / En urma prelucrarii datelor si a rezultatelor obtinute la Chestionarul 9Satisfactie in munca: s'au obtinut medii cuprinse intre 8,75 si 7,70. ' ,a primul factor 9+emunerare si promovare: s'a obtinut o medie de 8,75 cu abatere standard de .,5? , centila28.4, nivel slab ceea ce ne indica faptul ca remuneratia nu este pe masura meritelor obtinute, ducand la insatisfactia angajatilor iar recunoasterea muncii prestate si posibilitatile de promovare sunt slabe. ' ,a cel de'al doilea factor 9Conducere si relatii interpersonale : s'a obtinut o medie de 7.-1 cu abatere standard de .,05 , nivel foarte intens, ceea ce ne arata faptul ca climatul social si relatiile de munca cu colegii sau cu seful sunt nonconflictuale, fapt ce duce la satisfactia anagajatilor. ' ,a cel de'al treilea factor 9Organizare si comunicare: s'a obtinut o medie de 7,70 cu abatere standard de .,50 , nivel intens. Ceea ce ne indica faptul ca angajatii sunt satisfacuti de modul in care munca este organizata si realizata. En ceea ce priveste 9Satisfactia generala: s'a obtinut o medie de 7,.8 cu abatere standard .,1< Acest rezultat ne arata faptul ca satisfactia generala se situeaza la un nivel mediu, angajatii fiind multumiti de munca pe care o realizeaza sub aspectul modului de organizare si de colaborare cu ceilalti colegi, dar in acelasi timp sunt nemultumiti de recompensele pe care le primesc pentru activitatea prestata. / En urma prelucrarii datelor si a rezultatelor obtinute la Chestionarul 9Climat organizational: s'au obtinut medii cuprinse intre 5,.0 si 5,0/. ' ,a primul factor 9Sarcina: am obtinut o medie de 5,8 cu abatere standard de -,.0 , centila21.4, nivel intens. Acest rezultat ne indica faptul ca sarcinile si obiectivele fiecarui angajat sunt bine stabilite la nivelul intregi organizatii. ' ,a cel de'al doilea factor 9Structura : am obtinut o medie de 5,10 cu abatere standard de .,57, centila20.4 , nivel foarte intens. Acest rezultat ne indica faptul ca sarcinile sunt bine organizate pentru fiecare angajat in parte, ceea ce face ca eficienta organizatiei sa se mentina la un nivel foarte ridicat. ' ,a cel de'al treilea factor 9+elatiile: am obtinut o medie de 5,0/ cu abatere standard de .,1? centila2;.4, nivel intens. Acest rezultat ne indica faptul ca comunicarea si colaborarea pe line profesionala intre angajati este ridicata, asigurand un climat nonconflictual. ' ,a cel de'al patrulea factor 9Motivatia: am obtinut o medie de 5,.0 cu abatere standard de -,- centila21.4, nivel mediu. Acest rezultat ne indica faptul ca climatul motivational nu este la un nivel ridicat in ceea ce priveste domeniul financiar, salariile nefiind direct proportionale cu munca prestata. ' ,a cel de'al cincilea factor 9Suportul: am obtinut o medie de 5,5/ cu abatere standard de .,1; , centila21.4, nivel intens. Acest rezultat arata faptul ca aceasta organizatie ofera un sprijin performant angajatilor prin resursele si conditiile pe care le ofera acestora. ' ,a cel de'al saselea factor 9Conducerea: am obtinut o medie de 5,8; cu abatere standard de .,51 , centila21.4, nivel mediu. Acest rezultat ne arata faptul ca stilul de conducere este bun in opinia angajatilor, unii zicand ca sunt sustinuti, alti fiind convinsi ca exista subiectivitate si se fac diferente. ' ,a cel de'al saptelea factor 9Schimbarea: am obtinut o medie de 5,51 cu abatere standard de .,;; , centila2;.4, nivel intens. Acest rezultat ne indica faptul ca organizatia este intr'o continua schimbare pentru obtinerea unor performante ridicate. ' ,a cel de'al opt'lea factor 9(erformanta: am obtinut o medie de 5,;/ cu abatere standard de .,1 , centila2;.4, nivel intens.Acest rezultat ne indica faptul ca performanta se situeaza la un nivel ridicat, obiectivele organizatiei fiind atinse, iar reducerea costurilor este luata in discutie de fiecare data. ' ,a cel de'al noualea factor 9Atitudine >enerala: am obtinut o medie de 5,55 cu abatere

standard de .,1? , centila2;.4, nivel intens.Acest rezultat ne indica faptul ca atitudinea generala a organizatiei si angajatilor ei este mentinuta la un nivel ridicat. En urma prelucrarii datelor si a rezultatelor obtinute, am constatat ca membrii organizatiei sunt multumiti de relatiile interpersonale, stilul de conducere si modul de organizare al muncii ,insa motivatia 2prin retributie,promovare4 nu este pe deplin satisfacuta . En consecinta propunem gestionarea mai eficienta a resurselor financiare ale organizatiei astfel incat sa li se ofere un pachet salarial motivational angajatilor.

III Con!$u- a
En urma cercetarilor efecuate am realizat modul in care organizatia isi desfasoara activitatiile zilnice , problemele cu care aceasta se confrunta, modul in care angajatii relationeaza , motivatia personalului pentru munca ,eventualele conflicte ,insa totodata am intampinat dificultati in a elabora aceasta cercetare din cauza lipsei de experienta in acest domeniu. Concluzia este aceea ca situatia in compania = este una buna avand un manager capabil sa gestioneze bunul mers al organizatiei sale, chiar daca pachetul salarial nu este unul motivational pentru toti angajatii.

IV . /$ o'ra0 e :
-. Constantin,T. 2/..7 4 9*valuarea 'sigologica a 'ersonalului: .Easi#(olirom /. AogathH,I. 2Coord.42/..74 9Manual de 'si,ologie a muncii si organizationala:. Easi# (olirom. 8. Ilate,M2/..;4 9/ratat de 'si,ologie organizationala 0 manageriala: 6ol./ . Easi#(olirom.

S-ar putea să vă placă și