Sunteți pe pagina 1din 101

TESTUL DE FRUSTRARE AL LUI ROSENZWEIG FORMA PENTRU ADULI ADAPTAT DE P. PICHOT I S.

DANJOU

INTRODUCERE Testul de frustrare al lui Rosenzweig Picture Association for Assesing Reactions to Frustration (pe scurt Picture Frustration Study sau Testul P.F. este un procedeu proiectiv restrns destinat s releve tipurile de reac!ii la situa!iile stresses ale vie!ii curente. "aza sa teoretic este o teorie general a frustr rii# dezvoltat de Rosenzweig $n %&'( )i cuprins $n cadrul psi*analizei e+peri,entale. -ste deci necesar# $nainte de a studia $ns )i pro.a# standardizarea sa# etalona/ul s u )i interpretarea sa# s a,inti, $n linii generale teoria care st la .aza acestui test. I. TEORIA GENERAL A FRUSTRRII 0up Rosenzweig Teoria frustr rii este o $ncercare de a da o e+presie corect punctului de vedere 1 organicist 1 $n psi*ologie2.iologie. -a furnizeaz refor,ulare a conceptelor psi*analitice# !innd sea,a de e+peri,entale. o posi.ilit !ile

3onfor, acestei teorii e+ist organis,ului4

' nivele de ap rare psi*o.iologic

a. 5ivelul celular sau i,unologic 1 .azat pe ac!iunea fagocitelor# anticorpilor# a pielii# etc. acest nivel prive)te ap rarea organis,ului $,potriva agen!ilor infec!io)i. .. 5ivelul autono, sau de urgen! 1 se refer dup concep!iile lui 3onnon# la ap rarea organis,ului $n ansa,.lu $,potriva agresiunilor fizice $n general. 0in punct de vedere psi*ologic# nivelul autono, corespunde fricii# durerii )i tul.ur rii. Fiziologic# el este reflectat de ,odific rile .iologice ale stressului a)a cu, sunt ele descrise de 6. Selye. c. 5ivelul superior cortical sau de ap rare a -ului 1 ce ap r personalitatea $,potriva agresiunilor psi*ologice. 7a acest nivel se refer $n ,od esen!ial teoria frustr rii. Tre.uie totu)i notat c $n acestea se sensul larg terapia frustr rii acoper toate cele trei nivele )i c acestea se $ntrep trund. 0e e+e,plu# Rosenzweig indic c seria de st ri psi*ologice4 durere 1 fric 1 an+ietate# de)i paralel cu cele trei nivele# prezint suprapuneri cu acestea# durerea corespunde $n acela)i ti,p )i pri,ului nivel )i celui de2al doilea# frica celui de2al doilea )i celui de2al treilea# an+ietatea $n principal nu,ai celui de2al treilea. 1. DEFINIREA FRUSTRRII -+ist o frustrare de fiecare dat cnd organis,ul $ntlne)te un o.stacol sau o o.struc!ie ,ai ,ult sau ,ai pu!in de netrecut pe dru,ul care conduce la satisfacerea unei nevoi vitale oarecare. Se nu,e)te stress situa!ia sti,ul care constituie acest o.stacol. Pre/udiciul suferit de organis,# corespunz tor acestui stress poate fi conceput ca o cre)tere a tensiunii. Se disting dou tipuri de frustr ri4 a8 Frustrarea pri,ar sau priva!iunea. -a se caracterizeaz prin tensiune )i nesatisfac!ie datorit a.sen!ei din situa!ia final necesar potolirii acestei necesit !i

active. Foa,ea cauzat de un si,plu interval scurs de la ulti,a ,as este o ilustrare si,pl a frustr rii pri,are. .8 Frustrarea secundar . -a se caracterizeaz prin prezen!a unor o.stacole sau o.struc!ii pe dru,ul care conduce la satisfacerea unei necesit !i. A)a cu, se vede# defini!ia dat la $nceput se refer ,ai ales la frustrarea secundar . Asupra acestui tip de frustrare s2au concentrat ,a/oritatea studiilor e+peri,entale# de ase,enea )i testul Rosenzweig vizeaz tot acest tip de frustrare. Pentru a relua pri,ul e+e,plu vo, vor.i despre o frustrare secundar dac individul c ruia $i este foa,e este $,piedicat s ia ,asa de un vizitator inoportun. 9n acest caz vizitatorul constituie stress2ul. Tre.uie re,arcat c a.sen!a unei clasific ri satisf c toare a diferitelor necesit !i nu constituie un o.stacol $n studierea frustr rii. Rosenzweig ad,ite c*iar c pro.a.il studiul frustr rii# va putea constitui un punct de plecare $n clasificarea acestor necesit !i. 2. DEFINIIA DIFERITELOR TIPURI DE STRESS Stressurile pot fi clasificate dup : criterii4 ;. pe de o parte $n active )i pasive )i pe de alt parte $n ;;. interne )i e+terne. ;. <n stress este considerat pasiv dac el este constituit de un o.stacol insensi.il f r ca acest o.stacol s fie prin el $nsu)i a,enin! tor. Stress2ul este nu,it activ dac # dincolo de caracterul insensi.il al stress2ului pasiv# el este periculos prin el $nsu)i. Stress2ul activ este deci o situa!ie care produce att insatisfac!ie ct )i pri,e/die. ;;. Stress2ul este nu,it e+tern dac se refer la un o.stacol situat $n afara individului )i intern dac se refer la un o.stacol situat $n interiorul individului. 3o,.inarea celor : criterii per,ite deci s se disting ( tipuri de stress4

a. Stress pasiv e+tern 1 de e+e,plu o u) $nc*is a unei c , ri de ali,ente a c rei c*ei individul $nfo,etat nu o are. .. Stress activ e+tern 1 de e+e,plu un poli!ist care .areaz dru,ul unui individ $nfo,etat )i dezar,at spre locul unde se g se)te *rana. c. Stress pasiv intern 1 el i,plic neputin!a individului. <n e+e,plu g si, $n psi*ologia adlerian . d. Strees activ intern 1 acest tip este la originea conflictelor studiate ,ai ales de psi*analiza freudian . 3onflictul $n for,a sa clasic rezult din $ntlnirea dintre o necesitate )i alta# de tendin!e opuse )i de intensit !i egale )i constituie stress2ul activ intern. 3. REACII LA FRUSTRARE Reac!iile de frustrare pot fi studiate su. ' perspective principale diferite a. Tipuri de reac!ii ur,nd econo,ia necesit !ilor frustrate. Se disting : tipuri principale4 %. Reac!ii de persisten! a necesit !ii. Acest tip nu vizeaz dect destinul necesit !ii seg,entare frustrate. -l survin contant dup orice frustrare. 3orespunde $n ,od grosier stress2ului pasiv. Au un scop ,ai li,itat dect reac!iile de ap rare a eului# aceste reac!ii au ca scop s satisfac necesitatea specific frustrat printr2un fel sau altul. 5atura lor este ilustrat prin concepte psi*analitice de su.li,are )i de conversiune. :. Reac!ii de ap rare a eului. Acest tip vizeaz destinul personalit !ii $n $ntregi,e. -l nu intervine dect $n condi!ii speciale de a,enin!are a eului. 3orespunde $n ,od grosier stress2ului activ. 0e)i $n co,porta,entul curent reac!ia de frustrare se ,anifest prin cele : tipuri a,intite# e+ist cazuri $n care unul din

tipuri se $ntlne)te $n stare pur = pe de o alt parte aceast distinc!ie are o ,are i,portan! teoretic . Rosenzweig# $nc din %&'( a propus o divizare a reac!iilor de ap rare a eului $n ' grupe. Aceast divizare st la .aza interpret rii testului P.F. a. R spunsuri e+trapunitive. Acestea sunt r spunsurile $n care individul atri.uie $n ,od agresiv frustrarea unor persoane sau lucruri e+terioare. -,o!iile asociate r spunsurilor e+trapunitive sunt frica )i iritarea. 9ntr2un oarecare nu, r de cazuri# agresiunea este ,ai $nti in*i.at # apoi $)i g se)te $n ,od indirect e+presia# r spunznd ,ecanis,ului analitic al proiec!iei. Acest tip de e+trapunitivitate patologic proiectiv este ilustrat de paranoici. .. R spunsuri intrapunitive. Acestea sunt r spunsurile $n care individul atri.uie $n ,od agresiv frustrarea lui $nsu)i. -,o!iile asociate r spunsurilor intrapunitive sunt culpa.ilitatea )i re,u)carea. >ecanis,ele psi*analitice care2; corespund sunt deplasarea si izolarea. Aspectul patologic al r spunsurilor intrapunitive este ilustrat de psi*astenie# $n particular prin co,porta,ente o.sesionale. c. R spunsuri i,punitive. -le difer de cele precedente prin faptul c agresiunea apare ca for! generatoare. -+ist o $ncercare de a for,ula un repro) fie la adresa altora# fie la propria adres )i de a privi situa!ia frustrant $ntr2un ,od conciliator. >ecanis,ul psi*analitic corespunz tor este represia. Aspectul patologic este reprezentat prin diferitele ,anifest ri isterice. .. Tipuri de reac!ii dup rectitudinea lor. Aceast perspectiv per,ite vizarea diverselor reac!ii repartizndu2le $ntr2un ,od continuu $ntre : e+tre,e4 %. Reac!ii directe# $n care r spunsul este $n ,od $ngustat adaptat situa!iei frustrante# $n prelungirea necesit !ii ini!iale. :. Reac!ii indirecte# $n care r spunsul este ,ai ,ult sau ,ai pu!in su.stitutiv )i la ,a+i,u, intr $n do,eniul si,.olis,ului.

c. Tipuri de reac!ii dup caracterul lor ,ai ,ult sau ,ai pu!in adecvat. ?rice reac!ie la frustrare# cercetat dintr2un punct de vedere .iologic este adaptativ . ?rganis,ul caut $n toate cazurile s 2)i restaureze func!ionarea sa integral resta.ilindu2)i ec*ili.rul. 0ac se studiaz pro.le,a $n planul te,poral# se poate spune c reac!iile sunt adecvate $n , sura $n care ele reprezint tendin!e progresive ,ai ,ult dect retrogresive ale personalit !ii. -+e,plu4 r spunsurile care tind s lege su.iectul de trecutul s u sau s 2l interfereze cu reac!iile ulterioare# sunt ,ai pu!in adecvate dect r spunsurile care las su.iectul li.er s rezolve o situa!ie nou # cnd aceasta va surveni. Practic se poate defini cu o oarecare precizie acest caracter pentru r spunsurile de persisten! a necesit !ii )i r spunsurile de ap rare a eului. %. R spunsurile de persisten! necesit !ii pot fi diferite. a. Persisten! adaptativ . 3o,porta,entul persist $n linie dreapt spre scopul s u# $n ciuda o.stacolelor. .. Persisten! neadaptativ . 3o,porta,entul este repetat indefinit )i stupid. :. R spunsurile de ap rare a eului. a. R spunsurile adaptative. R spunsul este /ustificat de condi!iile e+istente# de e+e,plu un individ neprezentnd aptitudini necesare e)ueaz $ntr2o activitate $ntreprins . 0ac el se acuz de e)ecul s u# r spunsul este adaptativ. .. R spunsurile neadaptative. R spunsul nu este /ustificat de condi!iile e+istente# de e+e,plu# cel care se scuz de un e)ec datorat altor persoane# are un r spuns neadaptativ. a necesit !ii. 0ou tipuri e+tre,e ale

4. TOLERANA LA FRUSTRARE (REZISTENA) -a se define)te prin aptitudinea unui individ de a suporta o frustrare# f r pierderea adapt rii sale psi*o2.iologice# adic f r a face apel la ,odalit !i de r spunsuri neadecvate. Aceast concep!ie este o apropiere de no!iunea de energie adaptativ a lui Selye. 3onceptul de rezisten! la frustrare tre.uie apropiat de alte : principii psi*analitice4 %.1 Principiul pl cerii )i al realit !ii. 7a copilul ,ic principiul pl cerii# singur $n cauz # i,plic satisfacerea i,ediat a oric rei dorin!e. Pu!in cte pu!in# individul ia contact cu realitatea )i co,porta,entul s u !ine sea,a )i de consecin!ele $ndep rtate posi.ile )i de satisfac!ia i,ediat . Aceast no!iune esen!ial de a retarda satisfac!ia este i,plicat $n conceptul de rezisten! la frustrare. :.1 Principiul sl .iciunii eului. Principiul pl cerii este $n /oc# din punct de vedere psi*analitic# dac su.iectul adopt reac!ii neadecvate de ap rare a eului# c ci aceste reac!ii sunt ,i/loace de a prote/a personalitatea de nepl ceri asociate frustr rii. 9n , sura $n care nu,ai un eu sla. are nevoie de a se ap ra prin ,etode att de inadecvate# conceptul analitic de sl .iciune a eului apare evident $n raport cu no!iunea de rezisten! la frustrare. 3onceptul de rezisten! la frustrare are : avanta/e fa! de conceptele discutate ,ai sus4 %. 9n pri,ul rnd el poate fi e+pri,at su. o for, cantitativ = :. 9n al doilea rnd i,plic e+isten!a diferen!elor individuale $n ceea ce prive)te diferitele praguri de rezisten! la frustrare. Aceste praguri pot fi ur, rite a8 pe de o parte dup gravitatea stress2ului (e+ist pentru fiecare su.iect o zon cuprins $ntre : intensit !i ale stress2ului $n care r spunsul su.iectului la frustrare este adecvat8= .8 pe de alt parte# se poate ad,ite e+isten!a diferen!elor $n gradul de rezisten! la frustrare# $n confor,itate cu diferitele aspecte ale aceleia)i personalit !i. Aceste zone de rezisten! la frustrare ar corespunde co,ple+elor doctrinei psi*analitice. Su.iec!ii nevrotici )i psi*otici ar fi# din acest punct de

vedere# su.iec!i care au zone de rezisten! co.orte# nu,eroase# care eventual se acoper unele pe altele# $n ti,p ce su.iectul nor,al ar fi caracterizat printr2un grad general $nalt de rezisten! la frustrare. Aceast capacitate de rezisten! la frustrare i,plic evident e+isten!a unui proces in*i.itor# deoarece frustrarea este $nso!it de o cre)tere a tensiunii )i satisfac!ia unei desc rc ri de tensiune. ;n*i.i!ia de la .aza rezisten!ei la frustrare ar depinde de capacitatea de a sus!ine aceast tensiune )i de a evita desc rcarea ei. -ste de notat faptul c conceptul de rezisten! la frustrare are i,plica!ii $n sfera intelectual . 9n acela)i ,od ca )i $n sfera afectiv rezisten!a la frustrare i,plic capacitatea de a refuza o satisfac!ie i,ediat # la fel )i $n sfera intelectual # dup 6unt# gndirea si,.olic sau a.stract ar i,plica capacitatea organis,ului de a re!ine diferite i,presii# dup ce sti,ulul a fost $nl turat )i de a r spunde $ntr2un ,od selectiv dup un oarecare ti,p. Prin acest ,i/loc gndirea se poate ridica din planul concret i,ediat la planul a.stract# si,.olic sau conceptual. 9n a,.ele cazuri e+ist o oarecare capacitate de a nu r spunde i,ediat. Aceast capacitate $n cele : cazuri se dezvolt odat cu ,aturizarea. 9n aceast perspectiv # opera lui @oldstein ar putea fi u)or integrat . Regresia la .olnavi# la un nivel concret de r spunsuri# apari!ia unui r spuns catastrofal sunt u)or o.servate su. acest ung*i. 0eter,inantele la rezisten!a de frustrare sunt $nc insuficient cunoscute. S. Rosenzweig sugereaz participarea a dou tipuri de factori. %.1 Factori so,atici# care !in de diferen!ele individuale $nn scute )i corespund varia!iilor lor nervoase# endocrine etc. -ste pro.a.il c ace)ti factori so,atici sunt $n ,are , sur constitu!ionali )i ereditari. Tre.uie de altfel ad ugate aici ele,entele so,atice do.ndite care pot /uca un oarecare rol (o.oseal # ,aladie fizic # de e+e,plu8. :.1 Factori psi*ologici genetici. Ace)tia sunt ,ai pu!in preciza!i# dar rolul lor este indiscuta.il. -ste clar c 4 a8 a.sen!a oric rei frustr ri $n pri,a copil rie $l face

,ai trziu pe su.iect incapa.il s r spund unei frustr ri $n ,od adecvat= .8 pe de alt parte# o frustrare e+cesiv poate crea zone de /oas rezisten! # c ci copilul# din cauza i,aturit !ii sale# este constrns s reac!ioneze inadecvat prin reac!ii de ap rare a eului# care vor in*i.a dezvoltarea sa ulterioar . 9n sfr)it# concep!ia rezisten!ei la frustrare poate avea consecin!e terapeutice. ? psi*oterapie .azat pe aceast teorie ar avea ca scop s reeduce aceast rezisten! la frustrare. 5e ,ul!u,i, s a,inti, nu,ai acest aspect care a fost dezvoltat de Rosenzweig. II. TESTUL P.F. AL LUI ROSENZWEIG. DESCRIERE. Testul P.F. este o pro. care caut s pun $n eviden! reac!iile su.iec!ilor e+a,ina!i utiliznd principiile generale ale teoriei frustr rii pe care a, descris2o. 9n principiul s u pro.a este# dup autorul s u# la /u, tatea dru,ului dintre A8 testul de asocia!ie de cuvinte al lui Aung )i "8 testul de apercep!ie te,atic T.A.T. al lui >uray. -a sea, n cu TAT2ul prin faptul c folose)te desene ca sti,ul# $n scopul de a favoriza identificarea din partea su.iectului. -a difer din dou ,otive4 pe de o parte desenele au un caracter foarte unifor, )i pe de alt parte# ,otiv ,ult ,ai i,portant# aceste desene sunt utilizate pentru a o.!ine r spunsuri ver.ale relativ si,ple# li,itate )i $n di,ensiunea lor. A. Testul P.F. sea, n cu testul de asocia!ie a cuvintelor prin restric!ia adus sti,ulului care per,ite o o.iectivitate relativ ridicat r spunsului. >aterialul cuprinde o serie de :( de desene# reprezentnd fiecare : persona/e $ntr2o situa!ie de frustrare curent . 9n fiecare desen persona/ul din stnga este reprezentat ca spunnd cteva cuvinte care descriu fie frustrarea unui alt individ# fie a aprecierii

a sa proprie. Persoana din dreapta are $ntotdeauna deasupra sa un p trat gol destinat cuvintelor su.iectului. Tr s turile )i ,i,ica persona/elor au fost siste,atic negli/ate $n desen# pentru a favoriza identificarea. Situa!iile prezentate $n pro. pot fi divizate $n : categorii principale4 %... Situa!ii de o.stacol a eu2lui (-go.loBing8 Acestea sunt situa!iile $n care un o.stacol oarecare# persona/ sau o.iect# $ntrerupe# deziluzioneaz # priveaz sau $ntr2o oarecare ,anier direct frustreaz su.iectul. :... Situa!ii de o.stacol asupra eu2lui (Superego2.loBing8 Acestea sunt situa!iile $n care su.iectul este o.iectul unei ocupa!ii# este f cut responsa.il sau pus $n cauz de c tre o alt persoan . -+ist o rela!ie $ntre cele : tipuri de situa!ii $n sensul c o.stacolul supra2eului i,plic faptul c acesta a fost precedat de o situa!ie de frustrare a eului# $n care frustratorul actual este autorul frustr rii. 0istinc!ia nu tre.uie considerat a.solut c ci un su.iect poate interpreta o situa!ie de o.stacol a eului ca o situa!ie de o.stacol asupra eului )i invers. 9n aceste cazuri care r ,n e+cep!ii# tre.uie s !ine, sea,a $n cotare de punctul de vedere al su.iectului. III. ADMINISTRAREA (APLICAREA) PRO EI Pro.a este destinat adul!ilor )i adolescen!ilor. -+ist o pro. analog destinat copiilor(:C8. Testul poate fi aplicat individual sau colectiv. 9n toate cazurile cnd este posi.il# se prefer aplicarea individual # c ci ea per,ite o.!inerea unui protocol ,ai vala.il. Scopul aplic rii este4 %. o.!ine pri,a asociere a su.iectului

:. de a facilita o situa!ie de proiectare# $n care su.iectul s se identifice cu persona/ul din desen. "azndu2se pe ipoteza acestei identific ri# cotarea r spunsurilor este considerat ca e+presie a personalit !ii su.iectului. Se prezint su.iectului caietul )i se cite)te $,preun desc*id caietul )i s cu el instruc!iunile pri,ul desen. i,pri,ate pe pri,a pagin . Se cere su.iectului s priveasc -+a,inatorul cite)te cuvintele pronun!ate de c tre persona/ul din stnga )i dup un ti,p# el cere su.iectului s noteze ,intal pri,ul r spuns care $i vine $n ,inte )i care ar fi posi.il s fie dat de persona/ul din dreapta. 3nd su.iectul spune c a g sit r spunsul# i se cere s continue cu celelalte desene# unele dup altele# procednd de aceea)i ,anier . -+a,inatorul noteaz ti,pul necesar pentru parcurgerea celor :( desene. Pn aici aplicarea este identic att $n cazul rezolv rii colective )i $n cel al rezolv rii individuale. <n ,o,ent adi!ional foarte i,portant# anc*eta# prive)te e+clusiv aplicarea individual . Se cere su.iectului s citeasc cu voce tare r spunsurile pe care le2a scris. -+. 1 e+peri,entatorul# S 1 su.iectul. -+. noteaz toate particularit !ile pronun!iei# etc. care ar putea elucida inten!ia de r spuns dup siste,ul de cotare# de e+e,plu o voce cu ton sarcastic. 9n acela)i ti,p se pot pune $ntre. ri privitoare la r spunsurile prea scurte sau prea a,.igue )i care necesit o clarificare pentru cotare. Aceste interogatorii tre.uie# .ine$n!eles# s p streze un caracter nei,perativ. Se $nt,pl uneori ca S s $n!eleag gre)it una sau alta din situa!ii )i deci astfel de erori ar fi prin ele $nsele se,nificative pentru interpretarea calitativ )i deci ele se p streaz scrise $n for,a ini!ial pentru o folosire ulterioar (ele se .areaz dar nu se )terg8= un nou r spuns poate fi o.!inut $n ur,a anc*etei# dup ce s2a e+plicat S2ului sensul situa!iei. 9n total# anc*eta poate aduce ele,ente de valoare capital asupra a ,ultiple puncte )i ea tre.uie efectuat cu foarte ,ult gri/ de fiecare dat cnd este posi.il.

0ac un su.iect nu )tie s citeasc sau este incapa.il s se concentreze suficient pentru a co,pleta singur caietul# i se pot citi diversele situa!ii sau pot fi citite $,preun cu el )i r spunsurile pot fi scrise dup dictare. 9n acest caz este de dorit ca att S2ul ct )i -+2torul s ai. cte un caiet. 3ele : faze ale aplic rii pot fi astfel co,.inate# pentru c - poate scrie pe e+e,plarul s u infle+iunile vocii su.iectului# ceea ce ar putea a/uta la cotare )i s pun $ntre. ri care i se par necesare pentru a clarifica r spunsurile prea scurte sau a,.igue. I!. COTAREA RSPUNSURILOR 3otarea are ca scop e+pri,area su. for,a si,.olurilor a diverselor concepte pe care le2a, e+pus. Fiecare r spuns este cotat su. : aspecte esen!iale4 %. 0irec!ia agresiunii a. R spunsuri e+trapunitive. Agresiunea este diri/at spre e+terior. .. R spunsuri intrapunitive. Agresiunea este diri/at spre S2ul $nsu)i. c. R spunsuri i,punitive. Agresiunea este evitat )i situa!ia frustrant este descris ca fiind f r i,portan! # ca nefiind din vina persoanei# sau ca suscepti.il de a fi a,eliorat ,ul!u,indu2ne s a)tept , )i s ne confor, ,. :. Tip de reac!ie a. Tip de predo,inan! a o.stacolului. ?.stacolul care este cauza co,ent rii asupra severit !ii sale# a unei interpret ri care s 2l reprezinte su. o for, convena.il sau ca ,ic i,portan! . .. Tip de ap rare a eului. -ul su.iectului /oac partea cea ,ai i,portant a r spunsului )i %8 S2ul fie c arunc vina pe altcineva :8 fie c accept responsa.ilitatea '8 fie c declar c responsa.ilitatea )i situa!ia nu revine ni, nui.

c. Tip de persisten! a necesit !ii. Tendin!a r spunsului este diri/at spre solu!ia pro.le,ei inerent situa!iei frustrante )i reac!ia const $n %8 a cere servicii unei alte persoane pentru a contri.ui la solu!ionare :8 $n a plasa $nsu)i S2ul $n o.liga!ia de a face corect rile necesare )i '8 de a cere ti,p pentru a aduce el $nsu)i solu!ia. 3o,.inarea acestor C categorii produce & factori posi.ili de cotare (c rora tre.uie s le ad ug , : variante si,.olizate prin - )i ;# literele - ; )i > sunt folosite pentru a indica direc!iile e+trapunitive 1 - # intrapunitive 1 ; )i i,punitive 1 > ale agresiunii# oricare ar fi tipul de reac!ie. Pentru a indica do,ina!ia o.stacolului# se noteaz dup ,a/usculele -# ; )i > o pri, ( 8. Tipurile de ap rare a eului sunt indicate de ,a/uscule folosite singure. Pentru a indica r spunsurile de persisten! a necesit !ii se utilizeaz si,.olurile e# i )i ,. S2a adoptat conven!ia de a indica ,ai $nti do,ina!ia o.stacolului# apoi ap rarea eului )i la sfr)it persisten!a necesit !ii# $ntr2o aran/are pe ' coloane4 ?20D-20D52P. 0e e+e,plu# un r spuns necesitnd o cotare a do,ina!iei o.stacolului i,punitiv )i de ap rare a eului intrapunitiv se indic prin >D;D. 7a fel dac r spunsul nu necesit dect cotarea unui singur factor# de e+e,plu e+trapunitiv de persisten! a necesit !ii se $nscrie ( 8. Atunci cnd este necesar s se coteze : factori $ntr2o singur coloan ace)tia se acoper prin (=8 de e+e,plu (-=>8. Si,.olurile utilizate sunt cele propuse de Rosenzweig4 - E e+trapunitivitate= ; E intrapunitivitate= > E i,punitivitate= ?20 E do,inarea o.stacolului= -20 E ap rarea eului= 52P E persisten!a necesit !ii. 0 , ,ai /os o scurt definire a %% factori de cotare# incluznd )i pe cei a,inti!i4 -F E prezen!a o.stacolului frustrant este su.liniat cu insisten! . ;F E o.stacolul frustrant este indicat ca nefrustrant sau ca favora.il $ntr2un fel= sau $n unele cazuri# su.iectul su.liniaz ct este de nec /it pentru c este i,plicat o alt persoan $n situa!ia frustrant .

>F E o.stacolul frustrant este ,ini,alizat pn la punctul unde S2ul aproape neag prezen!a sa. - E ostilitatea# .la,ul sunt diri/ate spre o persoan sau un o.iect din e+terior. - E S2ul neag $n ,od agresiv c ar fi responsa.il de o fapt de care este acuzat. ; E .la,ul# culpa.ilitatea sunt proiectate de S spre el $nsu)i. ; E S2ul ad,ite culpa.ilitatea sa# dar neag c ea ar fi $ntreag invocnd circu,stan!e atenuante. > E culpa.ilitatea pentru frustrare este evitat # situa!ia fiind considerat de S ca inevita.il # $n particular# individual# frustrarea este co,plet scuzat . e E o solu!ie pentru situa!ia frustrant este a)teptat cu insisten! de la altcineva. i E solu!iile sunt prezentate de S de o.icei cu un senti,ent de culpa.ilitate pentru a rezolva pro.le,a. , E S2ul e+pri, speran!a c ti,pul sau circu,stan!ele care vor tre.ui s survin $n ,od nor,al# vor aduce o solu!ie a pro.le,ei. R spunderea )i supunerea sunt caracteristice acestui tip de r spunsuri. NUMRUL FACTORILOR DE COTAT 3otarea ,a/orit !ii r spunsurilor nu necesit dect un singur factor= tre.uie ca r spunsul s ai. dou fraze sau propozi!ii distincte pentru ca cotarea s necesite ,ai ,ult dect un factor4 se vor se,nala ,ai trziu e+cep!iile. 9n ,od ocazional poate fi indicat un al '2lea factor# dar $n e+perien!a autorului acestea sunt cazuri )i pot fi tratate ca o co,.inare a doi factori. 3otarea cea ,ai si,pl )i cea ,ai .un . <n caz particular este notarea co,.in rilor intrinsece# utilizat pentru r spunsurile $n care tendin!a su.iacent $n ,od o.i)nuit co,pensatorie# afecteaz cotarea necesar . Aceste note sunt $ncadrate $ntr2un p trat pentru a indica natura lor

unitar . 9n general nu se reco,and interpretarea $n profunzi,e. 3otarea tre.uie s fie .azat pe se,nifica!ia o.iectiv a r spunsului. 9n ,od ocazional totu)i tendin!ele su.iacente sunt transparente )i $n acest caz# sunt $nglo.ate $n co,.in ri intrinseci# ca de e+e,plu4 D-=;D indic agresiunea c tre o alt persoan .azat pe o $ndoial su.iectiv a propriei capacit !i a S2ului# de e+e,plu $n situa!ia :G 1 aceasta nu este att de .un pentru ea# presupun. >FD-D indic reducerea frustr rii prin deprecierea scopului (sunt prea aspriH8 de e+e,plu $n situa!ia I (una de pierdut# zece de g sit8. :. A7-@-R-A 7<; 320# -20 J; 52P Pot s apar pro.le,e $n alegerea cot rii e+acte a factorilor )i s2au dega/at diferite principii generale care se aplic la ,ai ,ulte situa!ii. 9n cadrul unui r spuns dat# dup ce su.iectul a indicat c este .locat de frustrare (3208# el poate ataca pe al!ii sau pe el $nsu)i (-208 sau poate s treac la solu!ia pro.le,ei (52P8. 3nd tre.uie s decide, $ntre -F )i - sau $ntre >F )i > s2a constatat c ele,entele de do,inan! a o.stacolului $ntr2un r spuns erau de o.icei a.sor.ite de ele,entele de ap rare a eului. 9n cotarea unor astfel de r spunsuri# posi.ilitatea unei cot ri 320 tre.uie s fie luat $n considerare# dar dac e+ist o net eviden! de ap rare a eului# r spunsul este cotat $n coloana -20. Aceast pro.le, nu se pune dect $n r spunsurile atenuate care par a i,plica cei doi factori. 0ac r spunsul const din : propozi!ii distincte# cei : factori tre.uie utiliza!i. 3otnd $n/ur turile# tre.uie s distinge, cazurile unde S2ul protesteaz $,potriva o.iectelor inani,ate (c*eile din %K8 sau contra sor!ii# (la dracu8 )i situa!iile $n care agresiunea este diri/at $n ,od specific $,potriva unei alte persoane (du2te dracului8. Pri,ul r spuns este cotat -F# al doilea -. R spunsurile care i,plic perseveren!a sau $nc p !narea prezint uneori o pro.le, . -le tre.uie cotate -F sau -L Atunci cnd cererea a/utorului este franc )i e+plicit # tre.uie s se foloseasc -. 9n alte cazuri cotarea tre.uie s fie -F.

0e e+e,plu# $n situa!ia ' r spunsul a) dori ca ea s 2)i scoat p l ria este cotat -F c ci ea nu co,port o cerere e+plicit # r spunsul dar plou )i eu a, nevoie de ea este cotat - pentru c cererea este clar e+pri,at . '. 3?TAR-A S;T<AM;;7?R 0- S<PRA2-< 3otarea situa!iilor de supra2eu prezint pro.le,e speciale. ;F este o cotare apropiat de r spunsurile care vor fi cotate cu -F. $n alte situa!ii. 9n aceste situa!ii# o e+presie de consternare este provocat de reac!ia su.iectului fa! de ceva ca a f cut el $nsu)i# $n ti,p ce $n situa!iile de .loca/ a eului o astfel de e+presie se refer la ceea ce au f cut al!ii. Astfel in situa!ia : r spunsul o*# ct e de $ngrozitor este cotat ;F. ? alt particularitate a cot rilor situa!iilor de .loca/ asupra eului se refer la r spunsurile $n care su.iectul ,ini,alizeaz pagu.a pe care a produs2o el $nsu)i Si pentru care tre.uie s dea socoteal . Aceast reac!ie este evident o i,pertinen! )i se coteaz - ,ai degra. dect >F. 9n aceste situa!ii su.iectul poate sau s se acuze el $nsu)i pentru c a cauzat pre/udicii ini!ial# sau s scuze agresiunea unei alte persoane care a tras aten!ia asupra acestui pre/udiciu ini!ial. Pri,ul tip de r spunsuri este notat ;# al doilea >. 0e e+e,plu# $n situa!ia %G nu a, fost atent la ceea ce a, spus este cotat ;. cred c ,2 ai $n!eles gre)it este cotat >. Aceast distinc!ie ilustreaz si,ilitudinea e+istent $ntre cele dou cot ri care difer ,ai ales $n ceea ce prive)te direc!ia. (. 3NT-OA <T;7;PQR; A7- 7<; ;F ;F este folosit pentru a cota r spunsurile care neag e+isten!a frustr rii4 aceast negare se prezint frecvent su. for,a unui refuz de a l sa pe al!ii s cunoasc propriile sale gri/i )i provine pro.a.il dintr2o nevoie de autopuni!iune. 0e e+e,plu $n situa!ia :: r spunsul nu a, p !it ni,ic este cotat ;F. <n alt tip de r spunsuri care cere aceea)i cotare este cel care e+pri, afir,a!ia ,asoc*ist c frustrarea constituie un avanta/ pentru su.iect. 9n acest caz e+ist un efort aparent pentru a distrage aten!ia de la dificultatea $n care se afl S2ul. <n r spuns co,portnd

senti,ente de culpa.ilitate ,anifestate $n acela)i ti,p cu ele,entele ;F# este cotat ; $n confor,itate cu principiul discutat ,ai sus. R. 3?TAR-A 7<; , )i > 0iferitele r spunsuri par a include $n acela)i ti,p supunerea (,8 )i o solu!ie real,ente constructiv a pro.le,ei (e sau i8. 9n aceste cazuri , este pro.a.il a.solvit de e sau i )i $n consecin! este cotat. Totu)i# atunci cnd r spunsul co,port : fraze distincte# o cotare co,.inatorie (,F e sau ,F i8 poate fi utilizat . <nele e+presii# care par a ,ini,aliza sensul frustr rii# co,port un r spuns la care o solu!ie (52P8 este ele,entul do,inant din punct de vedere al cot rii. Foarte .ine# - perfect# >erge pot fi considerate ca si,ple fraze politicoase care nu co,port o eviden! suficient pentru includerea factorului ># c*iar dac ele ar fi cotate >F dac ar fi prezente izolat. Situa!iile de la %# C# %'# :( sunt cele care provoac cel ,ai adesea acest tip de r spunsuri. C. <T;7;PAR-A 3?TQR;; ( 8 3otarea $ntre ( 8# co,pletare a cot rii principale# provine $n ,od e+clusiv din infor,a!iile o.i)nuite prin anc*et . 3ot rile $ntre ( 8 nu contri.uie la ela.orarea statistic a foii. 3ot rile $ntre paranteze le $ntlni, $n ur, toarele : cazuri4 a. 3nd anc*eta recunoa)te# fie prin intona!ie# fie printr2o re,arc adi!ional # c un r spuns i,plic o e,o!ie neevocat prin cuvintele scrise de S. 0e e+e,plu un r spuns e perfect poate e+pri,a furia su.iacent # -2ul $n acest caz fiind cotat $ntre ( 8# pentru c el nu este indicat de $ns )i cuvintele r spunsului. .. 3nd anc*eta relev c situa!ia a fost r u $n!eleas )i se coteaz $n ,od nor,al noul r spuns o.!inut dup ce s2a e+plicat su.iectului sensul real al situa!iei. Situa!iile :# '# )i %( sunt cele care dau loc la astfel de erori de interpretare. 9n situa!ia : S2ul crede uneori c vaza a fost sparta de fe,eia din stnga ,ai degra. dect de cea din dreapta. 9n situa!ia ' unii S au dificult !i $n $n!elegerea faptului c p l ria fe,eii din fa! st la .aza frustr rii# el poate $ntre.a cui $i ia vederea p l ria. Situa!ia

%( este uneori interpretat ca )i cu, su.iectul S ar fi $n $ntrziere )i ar tre.ui s se scuze. K. PR?"7->A RQSP<5S<R;7?R <>?R;ST;39n instruc!ia original a pri,elor versiuni ale pro.ei (%'# ::# :K8 se cere ca S2ul s evite spiritele. Aceast instruc!ie special a fost ad ugat dup ce s2a constatat c unii S aveau tendin!a spontan de a face spirite. Aceste r spunsuri u,oristice prezint pro.le,e specifice de cotare# de aceea autorul a $ncercat s le supri,e. 0ar un studiu ,ai e+tins (R&8 a dus la concluzia c nu este ca acest aspect s fie $nl turat prin instruc!ie. Aceast concluzie este .azat pe ' argu,ente4 %. Preciznd S2ului c nu tre.uie s fac spirite sunte, $n contradic!ie cu natura proiectat a pro.ei. :. ? co,parare $ntre : grupe S# pri,a grup avnd pro.a cu instruc!ie original # iar a doua cu noua instruc!ie care nu ,en!ioneaz evitarea r spunsurilor u,oristice# procentul de r spunsuri u,oristice a fost de %#'G la pri,a grup )i de %#:& la a doua grup . 0ac se ur, re)te influen!a ,odific rii instruc!iei asupra diferitelor varia.ile (-.;.>.# 320# -20# 52P# @3R8# tendin!ele diferen!elor constatate nu sunt niciodat se,nificative. '. -+ist posi.ilitatea de a cota r spunsurile u,oristice la e+trapunitiv2 s 2l fac s rd pe intrapunitiv# sau i,unitiv# ur, rind u,orul su. ung*iul teoriei frustr rii. a8 Sunt cotate cu - r spunsurile unde S2ul caut interlocutorul s u# . tndu2)i /oc de el. 0e e+e,plu# r spunsul la situa!ia R doa,n # cu un cap ca al du,neavoastr nu conteaz ce priveli)te se arat . .8 Sunt cotate cu ; r spunsurile unde S2ul $ncearc s se autoridiculizeze $ntr2o ,anier aproape ,asoc*ist . 0e e+e,plu# r spunsul la situa!ia %% e perfect. Ji a)a tre.uie s , scol ca s r spund la telefon. Tre.uie notat c acest r spuns pronun!at pe un ton sarcastic va fi considerat ca e+pri,nd ostilitatea )i deci va fi notat cu -. 9n cotarea definitiv # ca de o.icei tre.uie s !ine, sea,a de rezultatul anc*etei.

Tipul predo,inant de r spuns u,oristic este tipul -. 0in 'K de r spunsuri u,oristice# Rosenzweig a constatat c '#R erau ;# R erau > )i ': erau -. Au, tatea r spunsurilor u,oristice provin de la Situa!ia ::. I. -S->P7- 0- RQSP<5S<R; J; PR?"7->- SP-3;A7R spunsurile ur, toare sunt .azate pe ::( protocoale provenind de la un grup de su.iec!i care au servit etalon rii )i care cuprinde studen!i# ,uncitori $n ,edie de :G2:R de ani de a,.ele se+e. R spunsurile sunt date $n for,a lor original )i deci uneori au un stil ,ai pu!in corect. Aceste cazuri sunt foarte rare )i sunt indicate $n ,od special. Aceast list # de e+e,plu# este suficient pentru a per,ite cotarea i,ediat a RGT din r spunsurile $ntlnite $ntr2un protocol nor,al. -a poate s serveasc drept g*id pentru a cota r spunsurile care nu sunt date $n e+tensie. Aceast list ca )i cea a lui Rosenzweig# tre.uie considerat doar provizorie. Situa!ia nr. % <n auto,o.ilist se scuz fa! de un pieton pentru c l2a stropit cu noroi. %.-FDD a. -ste totu)i nepl cut. .. -ste regreta.il. c. 0ar costu,ul ,eu este ,urdar acu, :.D-D a. A!i fi putut totu)i s fi!i atent. .. 5atural# pentru c goni!i cu ,a)ina )i nu ,ai vede!i pe ni,eni. c. Sunte!i un ne$nde,natic. d. Prea trziu ca s ,ai cere!i scuze. '.D D a. Sunte!i scutit de un cur !at. (.; D D. a. 5u a, fost ,n/it co,plet.

R.D;D a. 5u2i ni,ic= ar fi tre.uit s r ,n pe trotuar (engl.8 C.DDi. a. 5u2i nici un necaz= le voi cur !i. K.>FD D a. 5u face ni,ic# sunt *ainele ,ele de lucru. .. 5u2i nici un necaz= nu e dect ap . c. 5u are i,portan! # se va cur !i u)or. I.D>D a. 5u2i nici un necaz. .. O2a, scuzat. c. ?* U 5u este grav# nu v face!i gri/i pentru att. d. ; se poate $nt,pla oricui. e. 5u are i,portan! # ti,pul este de vin . &.D D, a. 5u face ni,ic U Se usuc . 3o,.in ri %G.-FD-D a. 5u pute!i fi atent L 3ostu,ul ,eu s2a distrus. %%.-FD De a. A*# $ntr2adev r# nu a, noroc. A/uta!i2, ,ai .ine s repar stric ciunile. %:.-F >D a. -ste sup r tor# dar nu sunte!i du,neavoastr de vin . %'.D-De a. Auto,o.ili)tii )tia cred c totul este per,is. A, s v cer plata cur !irii costu,ului. %(.D-D>D

a. 7a viteza aceasta# , $ndoiesc# de data aceasta v iert. %R.D;=>D a. 5u face ni,ic do,nule# ar fi tre.uit s , asigur ,ai $nti. %C.>FD>D a. 5u v ,ai scuza!i do,nule# stofa se spal destul de .ine. %K.D>De a. Sunte!i scuzat= dar du,neavoastr sunte!i asiguratL %I.D>D; a. Pagu.a nu este prea ,are= a, s 2,i dau *ainele la cur !at# nu v nelini)ti!i. - < $nsea,n ceea ce nu poate fi cotat (unscora.le8 < a. >ul!u,esc (acest r spuns nu poate fi cotat f r anc*et = tre.uie s vede, dac tonul este ironic sau nu# iar dac nu# cot , - sau >8. Situa!ia nr. : St pna casei $)i e+pri, consternarea fa! de o invitat care a spart vaza preferat a ,a,ei sale. %.-FDD :.D-D a. -ra pus $ntr2un loc de unde putea s cad u)or= alt dat s supraveg*ea!i ,ai .ine ceea ce v intereseaz . .. "ine c a!i sc pat de ea= era ori.il . c. 52are dect s 2)i $ndrepte preferin!a spre alta= ,ai ave!i attea pe aici. d. 3e vrei s fac acu, L '.DDe a. ? ve!i $nlocui cu alta care v place. (.;FDD a. - teri.il= ce2i de f cut L .. - dezastruos= ce va crede despre ,ine L

c. 5u )tiu ce s fac ca s repar aceast nenorocire. R.D;D a. Sunt profund dezolat . .. O rog s , scuza!i= sunt dezolat de ne$nde,narea ,ea. C.D;D a. O rog s , scuza!i# n2a, f cut2o dinadins. .. Scuza!i2, doa,n # ,i2a alunecat dintre ,ini. c. O rog s , scuza!i# nu a, fost atent . K.DD; a. A, s fac tot ceea ce este posi.il ca s v aduc una identic . .. Sunt dezolat doa,n # a, s2o $nlocuiesc. I.>FDD &.D>D a. 5u v nelini)ti!i %G.DD, 3o,.in ri %%.D-=;D a. ?*# sunt dezolat # dar ce idee s pui o vaz pre!ioas pe un g*eridon. %:.;FDD a. Regret profund crede!i2, # cu, a) putea s 2,i $ndrept ne$nde,narea. %'.D;Dii a. ?*# sunt $ntr2adev r ,*nit U Ooi pl ti pagu.ele. .. Scuza!i2, # sunt dezolat c a, fost att de ne$nde,natic . 0ac $,i per,ite!i o voi $nlocui. %(.D;D; a. 5u a, f cut2o inten!ionat= a, s v cu,p r o alt vaz . %R.D;=aD

a. 5u fi!i dezolat # a, s , duc la ,agazin )i a, s cu,p r una identic . 222222222222222222222 <. 3u, de l2a!i prins L (acest r spuns ,arc*eaz o eroare de interpretare# S2ul creznd c vaza a fost spart de o alt persoan . 5ota presupus va fi -F care va fi scris# pn cnd r spunsul o.!inut va rezulta din anc*et 8. D-D. Aceast notare este utilizat dac persoana care vor.e)te ,ini,alizeaz pagu.ele faptului c el a fost responsa.il de spargerea vazei. 9n consecin! # r spunsul este i,pertinent $ntruct i,plic ceea ce s2a f cut# s2a f cut U D Di. 7uat singur este o not suficient pentru un r spuns de tipul $,i pare r u# voi $ncerca s o $nlocuiesc. 9n acest caz se acord e+presiei $,i pare r u valoarea de si,pl for, de polite!e# insuficient pentru a sugera un ele,ent -20. 0in contr # dac Situa!ia nr. ' ? tn r o.serv c $nso!itoarea ei a)ezat la teatru $n spatele unei doa,ne cu p l rie ,are# nu vede ni,ic. %.-FD D a. 5u# p l ria acestei doa,ne , deran/eaz ,ult. .. 5u pot s v d ni,ic. c. Sper c doa,na $)i va scoate i,ediat p l ria. :.D-D a. - stupid s vin la teatru cu o astfel de p l rie. '.D De a. Sunte!i a,a.il s v scoate!i p l ria L .. A, s2o rog s 2)i scoat p l ria. c. Roag2o s 2)i scoat p l ria. ave, ?*# sunt $ntr2adev r dezolat. Ooi $ncerca s o $nlocuiesc# se acord scuzei o valoare ,ai ,are )i se va nota DiDi.

d. 0oa,n # sunte!i a,a.il s v scoate!i p l ria# nu v d ni,ic din cauza ei. (.;FDD a. 0a doa,n . .. Ji nu $ndr znesc s 2i spun s 2)i scoat p l ria. R.D;D a. S2ar crede c sunt foarte ,ic . .. Ar fi tre.uit s vin ,ai devre,e ca s a, un loc ,ai .un. C.DD; a. Ooi sc*i,.a locul. .. 0ata viitoare vo, ,erge altundeva. c. ;nventez. K.>FDD a. 5u , prea deran/eaz . .. Pot s v d foarte .ine. I.D>D a. 5u2)i d sea,a c p l ria ei este att de ,are. &.D D, a. Poate va pleca. 3o,.in ri %G.-FD-D a. 5u# a.solut ni,ic# nu o astfel de p l rie $n fa!a ,ea# este ridicol s nu2!i sco!i p l ria $ntr2o sal de spectacol. %%.-FD De a. 5u# nu v d ni,ic. A, s2o rog s 2)i scoat p l ria. %:.-FD D; a. Ooi $ncerca s privesc dintr2o parte# deoarece $ntr2adev r p l ria doa,nei $,i acoper (ecranul8 scena.

.. 5u# nu voi $ncerca s 2,i sc*i,. locul. %'.D-De a. "ine$n!elesU 0oa,na aceasta n2are de gnd s 2)i scoat p l ria= s 2i cer s2o fac . %(.D De=; a. A) vrea s 2,i sc*i,. locul# dac ,ai este unul li.er# sau a, s 2i cer doa,nei s 2)i scoat p l ria# dac acest lucru n2o deran/eaz . <.a. Scuza!i2, # a, s 2,i scot p l ria. .. 9ncerca!i s v apleca!i sau veni!i $n locul ,eu (aceste r spunsuri nu pot fi notate= ele provin dintr2o ne$n!elegere a situa!iei= tre.uie s o.!ine, un r spuns corect prin anc*et 8. Situa!ia nr. ( %G.-FD-D a. Sunt destul de sup rat acu,# nu , ,ai duc niciodat cu ,a)ina dvs. %%.-FD D; a. 0a# este e+asperant# nu2,i r ,ne dect s , duc s consult indicatorul. %:.-FD>D a. -ste destul de sup r tor# dar dvs. nu pute!i face ni,ic. .. -ste o nepotrivire sup r toare# dar nu v pot face responsa.il pentru un incident ,ecanic. %'.-FD D, a. >ai ales eu sunt agasat din cauza asta# dar nu pot face altceva dect s a)tept ur, torul tren. %(.;FD D, a. Ave, o or la dispozi!ie pentru a ne cunoa)te ,ai .ine. .. Ooi lua trenul ur, tor. %C.>FD>D

a. 5u sunt att de gr .it= )i apoi a!i fost att de a,a.il cu ,ine ca ,2a!i adus. %K.>FD D, a. 5u face ni,ic# $l voi lua pe ur, torul# pentru c nu a, fi+at ora sosirii ,ele. %I.D>De a. 5i,eni nu este de vin # vreau nu,ai s v rog s , g zdui!i o zi. %&.D>Di a. 0a# voi g si eu o solu!ie# $n orice caz nu este vina dvs. :G.D>D, a. A!i fost foarte a,a.il# voi a)tepta ur, torul. <.a. 0o,nule# a)teptnd , vei g zdui pn la repararea ,a)inii. .. O voi g zdui pn ,ine. (Aceste r spunsuri nu pot fi notate= ele se .azeaz pe o eroare de interpretare= tre.uie s se o.!in un r spuns corect $n cadrul anc*etei8. c. Sper c ,a)ina dvs. nu are defec!iuni grave= ast zi aceasta este o pro.le, (englez 8. (F r anc*et nu se poate decide nota acestui r spuns8. Situa!ia nr. R <n client se plnge unui vnz tor c a adus $napoi pentru a treia oar un ceas nou care nu ,erge. %.-FD D :.D-D a. Sigur# doa,n # dvs. tre.uia s $ntoarce!i prea tare ceasul )i s2a spart resortul. .. 72a!i .rutalizat desigur# nu2l pune!i niciodat pe o ,ar,ur . c. A!i $ncercat s 2l trage!i L d. 0oa,n # eu nu pot sa fac ni,ic dac dvs. nu sunte!i atent . '.D-D

a. O rog s , scuza!i# dar ceasurile noastre sunt garantate )i ,unca noastr nu poate fi pus $n cauz . '.D De a. Aduce!i2l ,ine# cnd voi avea ,ai ,ult ti,p (engl.8. (.;FD D a. 5u pot s $n!eleg cu, s2a $nt,plat. .. 3azul este unic. R.D;D a. 9ntr2adev r doa,n # ne cere, scuze. .. Sunt dezolat. c. O rog s , ierta!i doa,n # repara!ia tre.uie sa fie ,ai co,ple+ dect $,i $nc*ipuia,. R.DiD a. Se ,ai $nt,pl . .. 3u siguran! este un defect de fa.rica!ie. c. Tre.uie s ave, o $ncredere li,itat $n ,a)in ria aceasta. d. Totu)i doa,n # noi l2a, reparat cu con)tiinciozitate. C.D D; a. 9l vo, verifica $nc o dat . .. O rog s , scuza!i doa,n # a, s 2l verific eu $nsu,i cu ,ult seriozitate. c. 7 sa!i2l aici# $l vo, repara. d. 0oa,n # ocupa!i loc# vo, vedea ce are. e. A, s 2l tri,it $napoi la fa.ric pentru a fi verificat sau $nlocuit dac este defect. f. Oi2l voi sc*i,.a cu altul. K.>FD D I.D>D

a. A!i f cut foarte .ine c l2a!i readus. &.D D, a. Se va regla dup un anu,it ti,p. 3o,.in ri %G.D-=-D a. Poate c nu l2a!i ,anipulat destul de delicat# v asigur c este perfect. %%.D-Di a. > ,ir # c ci ceasurile noastre sunt de calitatea $nti= da!i2,i2l )i voi face tot posi.ilul pentru a2l repara. %'.D De=; a. Oo, face tot ce este necesar doa,n = reveni!i ,ine la aceea)i or . %(.;FD;D a. 0oa,n # fac tot ce este posi.il# nu ,ai $n!eleg ni,ic. %R.;FD Di a. 9ntr2adev r# nu ,ai $n!eleg ni,ic# l sa!i2l aici# a, s v d de ce nu ,erge. <.a. 0eoarece acesta este un ceas prost (acest r spuns poate fi notat ; sau - dup senti,entele dezv luite la anc*et 8. .. Privi!i acest lucru cu seriozitate (acest r spuns se .azeaz pe o eroare de interpretare8. Situa!ia nr. C ? .i.liotecar e+plic unei tinere care aduce ( c r!i c regula,entul per,ite $,pru,utarea nu,ai a : c r!i deodat . %.-FD D a. 0ar eu a, nevoie de (. .. P cat# ,i2ar fi tre.uit ,ai ,ulte. c. P cat# pentru c $,i place foarte ,ult s citesc )i nu prea a, ocazia s vin la .i.liotec .

:.D-D a. 0estul cu regula,entul. .. -i .ine# nu voi lua. c. "ine doa,n # dar a!i putea aplica regula,entul cu ,ai ,ult suple!e. '.D De a. 52a) putea s le pri,esc pe acestea ' care trateaz acela)i su.iect L .. 0eoarece nu pot veni des# cred c a) putea lua ,ai ,ulte. (.;FD D a. 3te a, luat data trecut L (engl.8 .. O rog s , scuza!i c n2a, citit regula,entul. R.D;D a. "ine# v rog s , scuza!i doa,n . .. O rog s , scuza!i c n2a, citit regula,entul. R.D;De a. O rog s , scuza!i# n2a, )tiut. .. O rog s , scuza!i# nu cuno)tea, regula,entul. c. O rog s , scuza!i# credea, c a.ona!ii pot $,pru,uta ,ai ,ult. C.DDi a. Foarte .ine# a, s vi le dau $napoi pe cele care sunt $n plus. .. Ooi reveni pentru a c uta altele data viitoare. c. ;au un alt .uletin de $,pru,ut. K.;DD a. 5u , deran/eaz prea ,ult= ,unca ,ea nu2,i per,ite r gazuri i,portante. I.D>D a. A .ine U cu att ,ai r u U .. "ine# ,ul!u,esc pentru sfat. &.DD,

a. 0ac a)a stau lucrurile# , supun voluntar. .. "ine# iau aceste dou c r!i. 3o,.in ri %G.-FDDe a. A, nevoie de toate cele patru c r!i deodat . .. Pot o.!ine o autoriza!ie special L %%.-FDD, a. P cat doa,n # deoarece sunte, ( care le citi,# dar dac e a)a# v las dou . %:.D-D; a. O e fric c a, s le fur L 9n fine# voi reveni. %'.D;Di a. O rog s , scuza!i. .. Ooi reveni. %(.DD ;D; a. "ine doa,n # le voi pune pe celelalte la loc# nu )tia,. %R.D;D, a. O rog s , scuza!i# a, ignorat regula,entul# v las deci dou . %C.>FD;D a. 3u att ,ai r u U 5u , deran/eaz prea ,ult. A, ignorat regula,entul# dar dou c r!i $,i a/ung. %K.>FDDi a. "ine# celelalte le voi lua data viitoare# deoarece nu pot citi ,ai ,ulte deodat . %I.D>D, a. A .ine# v ,ul!u,esc doa,n . 0eci iau dou . 22222222222222222222 <. a. Pardon# doa,n # $,i per,ite!i s iau dou c r!i L

.. 0ar doa,n # eu nu iau dou c r!i ci patru# deci nu v d de ce $,i spune!i toate astea. (Aceste dou r spunsuri nu pot fi notate= ele se .azeaz pe o eroare de interpretare8. 22222222222222222222 D Di. -ste folosit pentru r spunsurile care indic c persoana care vor.e)te va face ceva activ pentru a rezolva pro.le,a# accentul fiind pus pe ac!iune4 Ooi reveni ,ai trziu pentru celelalte dou . D D,. Se folose)te cnd persoana care vor.e)te consi,te s se supun regula,entului f r a se plnge4 Ooi fi .ucuroas de a o.serva regula,entul. -FD D,. Poate fi folosit pentru r spunsurile $n care supunerea este e+pri,at $ntr2un ,od dezagrea.il4 Presupun c nu tre.uie s iau dect dou # deci. Situa!ia nr. K <n c*elner acuz un client c este prea e+igent. %.-FD D :.D-D a. 5u !in sea, de reflec!iile du,itale. .. @arcon# dac continua!i pe acest ton# , voi plnge conducerii. c. "uc t reasa nu )tie s g teasc . :.DeD a. -u nu cred. .. 5u# eu sunt un si,plu conduc tor al ,nc rurilor )i ,nc rurile de aici sunt detesta.ile. c. -u protestez destul de rar# dar sincer (cu .un credin! 8. d. Poate# dar $,i place .uc t ria curat )i de .un calitate. e. 5u# dar $,i place s a, ceea ce cer. f. -u pl tesc# deci pot s pretind s fiu servit corect. '.D De

a. >erge!i s 2l c uta!i pe patron. .. Atunci da!i2,i altceva. (.;FD D R.D ; D a. Poate pu!in prea ,ult# evident. .. 9ntotdeauna a, fost dificil $n ceea ce prive)te *rana. R.D;D a. Sunt .olnav cu sto,acul# nu pot ,nca orice. .. Jti!i# ast zi nu prea a, poft de ,ncare. c. Poate do,nule# dar sunt o.osit de c l torie. C.D D; a. A) fi .ucuros s pl tesc un alt fel de ,ncare (engl.8. K.>F D D I.D>D a. Presupun c . &.D D, co,.in ri %G.-=-D a. 9ntr2adev r# nu consider U >ai degra. du,neata e)ti insolent. %%.D-De a. 3red c asta nu te prive)te. 3*ea, patronul. %:.-De a. "a deloc# ia asta. 2222222222222222222 D-D -ste folosit pentru r spunsurile care indic faptul c cel care vor.e)te nu se arat prea critic fa! de c*elner# serviciu sau *ran )i astfel critic s se /ustifice prin ,ediul e+tern4 0oresc pur )i si,plu ceea ce a, cerut.

D;D -ste folosit pentru r spunsurile indicnd c o,ul este e+igent nu,ai pentru c ceva nu este potrivit pentru el ceea ce $i furnizeaz o scuz adecvat 4 3e vre!i# a, o .oal la sto,ac. Situa!ia nr. I <n tn r e+plic unui ca,arad c prietena acestuia l2a invitat la .al. %.-FDD a. 9ntr2adev r ea !i2a spus asta L .. 5u pot s cred. c. Ji tu ai r spuns L :.D-D a. >ica ciu, # e .ine# s ,earg . .. Oo, vedea. c. -i .ine# dac e a)a# voi ,erge. d. A, s te pocnesc una .un . e. Sper c pot s , duc )i eu f r s2o /enez. f. 9,i vei face pl cere s refuzi aceast invita!ie. g. A*# stricata U '.DDe a. Oo, regle,enta asta ,ine cu ea. (.;DD a. 0ac ea te2a invitat# eu nu pot s spun ni,ic. .. 0ac ea te prefer , supun. R.D;D a. 5u# deoarece eu nu )tiu s dansez )i aceasta o $nfurie. C.DDi a. 9,i voi g si alta. K.>FDD

a. >i2e perfect egal. .. A# .ine U c. 5u# sunt invitat altundeva. d. 0a# nu , si,t prea .ine )i a, rugat2o s !i se adreseze !ie. e. 0a# a)a cu, )tii s2a ter,inat. I.D>D a. F tot posi.ilul ca s2o distrezi. .. 5u# eu nu , duc )i $!i $ncredin!ez ,ica ,ea prieten cu toat $ncrederea. c. 0a# sunt la curent# $!i ,ul!u,esc c , $nlocuie)ti. d. Sper c v ve!i distra .ine. e. -)ti cu adev rat prieten dac , scapi de aceasta gri/ . f. - adev rat. Prea ,ult ,unc . 0r gu! din partea ta c ie)i cu ea# e o fat dr gu! . g. -i .ine# cu att ,ai .ine# profit de ocazie. *. -a este $n)elat . &.DD, 3o,.in ri %G.-FD-D a. 9n!eleg de ce a spus asta. 0ac e a)a , voi duce. %%.D-=>D a. O petrece!i a,ndoi o sear pl cut = )i ea s nu ,ai vin s , vad . %:.;D-=>D; a. 3u att ,ai .ine pentru tine. .. 0ac asta $i face pl cere. c. -)ti un prieten .un. %'.D-Di a. 3e stricat # voia, s ies dar s profit ,H> voi duce la patina/.

%(.>FD-D a. Sunt de fapt $,piedicat. O d c nu2)i pierde ti,pul. %R.>FD-D; a. <na de pierdut# zece de g sit. .. ?*# voi ie)i cu alta (engl.8. %C.>FDDi a. 5u sunt o.osit. > voi duce la cine,a. 22222222222222222222 5ot 4 Persoana care vor.e)te poate s se considere frustrat fie de tn ra fat fie de c tre . iat= dou c,puri de reac!ie# ,ai ,ult sau ,ai pu!in distincte sunt posi.ile. >FDD. -ste utilizat pentru un ,otiv sau altul de ,ic i,portan! pentru su.iect. >otivele pot varia $ncepnd cu faptul c el are altceva de f cut (Tre.uie s lucrez $n seara aceasta8 pn la o lips actual de interese (o )tia, $nainte8. >F. Poate fi utilizat $n locul lui i pentru r spunsuri ca4 eu i2a, spus s te $ntre.e ca )i cu, ac!iunea indicat este trecut )i nu constituie o solu!ie la pro.le,a actual . D>D 5ecesit o eviden! puternic care tre.uie s fie afir,at e+plicit4 tre.uie folosit. >F $n locul lui > cnd > este nu,ai i,plicat. Aceast not este indicat prin afir,a!ii D-. > poate fi utilizat pentru re,arci lini)titoare4 0istreaz 2te .ine. >FD-D. Reprezint o reac!ie de tipul4 sunt prea cruzi cuprinznd o critic a altor oa,eni sau a fetei4 e .ine# e+ist ,ul!i pe)ti $n ,are# e .ine# dac vrei s /oci rolul viorii a doua. 0ac agresivitatea sa este destul de puternic >F poate fi a.sor.it de -. 2222222222222222222 Situa!ia nr. & 9n ti,p ce plou # un anga/at refuz s dea u,.rela unui client pn dup ,as cnd se $ntoarce gestionarul.

%.-FDD a. 3u ti,pul de afar # e o nenorocire. .. Plou # deci U c. - tare nepl cut# pentru c tre.uie s plec )i plou . :.D-D a. Asta2i cul,ea U Atunci dvs. pentru ce ,ai sunte!i aici L .. 0ar )eful dvs. ,i2a pro,is c va fi gata $n di,inea!a asta. c. -i .ine# vo, vedea dac )eful dvs. va fi ,ul!u,it de recla,a pe care i2o voi face. d. Tre.uie s fiu ud leoarc pentru pl cerea )efului dvs. e. Oede!i foarte .ine cu, plou afar U f. 3e cas U g. 52a, s ,ai calc niciodat $n dug*eana dvs. '.DDe a. 0e ce L .. 0ac plou # nu pot s ies f r u,.rel . c. 5u pute!i s 2,i $,pru,uta!i una a)teptnd2o pe a ,ea L d. A, nevoie urgent de ea pentru c vreau s , duc acas . e. A, nevoie urgent de ea# descurca!i2v cu, vre!i# dar o vreau. f. O rog s 2,i da!i u,.rela ,ea i,ediat. g. Plou = poate v asu,a!i responsa.ilitatea de a ,i2o da pe a dvs. (.;D D R.D;D a. Ar fi tre.uit s o iau s pt ,na trecut (engl.8. .. >i2a, pierdut .onul (engl.8. C.D D; a. -i .ine# voi reveni dup ,as .

.. > voi duce s 2,i caut alta. K.>FD D a. 9n orice caz aici sunt la uscat (engl.8. I.D>D a. "ine# cu att ,ai r u# nu pute!i face ni,ic. &.D D, a. 9n acest caz voi a)tepta. .. Ji cnd va sosi L c. -i .ine# voi pleca f r ea. 3o,.in ri %G.-FD-D a. -ste foarte sup r tor U 5u putea s v dea ordine $n acest sens L %%.-FD,D a. Sup r tor= cu att ,ai r u cu ct nu pute!i face ni,ic. %:.-FD De a. 0ar nu pute!i s 2l c uta!i L Sunt foarte sup rat cu ploaia asta. %'.-FD D, a. 9,i pare foarte r u# dar voi a)tepta aici. %(.D-De a. 5u a, ce face cu responsa.ilul# $,i tre.uie u,.rela. %R.>FD Di a. Foarte .ine# voi reveni alt dat . %C.D>D, a. Atunci# do,nule# scuza!i2, )i , voi $ntoarce $n ploaie# nu face ni,ic. %K.D Di#, a. Ooi trece printre pic turi# o trea. urgent , a)teapt . Ooi reveni s2o iau. 2222222222222222222

<.a. O voi $,pru,uta u,.rela ,ea (se .azeaz pe o eroare de interpretare8. -FD D Se folose)te cnd r spunsurile accentueaz i,portan!a frustr rii4 voi fi ud leoarc # voi $ntrzia de la serviciu din cauza ploii. D-D este folosit pentru r spunsurile sarcastice# a,enin! toare# cu ner .dare sau critic $ndreptat spre anga/at sau spre organizarea ,agazinului4 -i .ine# vo, vedea dac patronul d2voastr va fi ,ul!u,it de propaganda pe care i2o voi face. D De Tre.uie s fie folosit cnd cel care vor.e)te insist ca pro.le,a s fie rezolvat a)a cu, cere el 0a!i2,i2o. Aceast not este de ase,enea folosit $n ,od ocazional pentru r spunsurile $n care aceast instan! este atenuat de un anu,it grad de concesie4 A!i putea s 2,i $,pru,uta!i una pn cnd o pri,esc L. D Di -ste utilizat pentru r spunsurile $n care cel care vor.e)te preia $ntreaga responsa.ilitate a solu!iei= nu nu,ai c se supune unei reguli ci organizeaz un plan de ac!iune4 Ooi c*e,a un ta+i. D D, Prezint o supunere care se traduce prin a)teptare sau plecare4 Ooi a)tepta= Ooi risca s plec pe ploaie. Situa!ia nr. %G <n o, acuz pe altul c este ,incinos. %.-FD D :.D-D a. 0ovede)te2o. .. -ste un afront pe care nu2l $ng*it. c. 0u,neata e)ti ,incinos. d. 3u, sunt ,incinos L O rog s v retrage!i i,ediat insulta. e. Se va vedea. f. > sura!i2v cuvintele )i nu acuza!i pe ni,eni $nainte de a fi sigur. g. Orei s te pocnesc L *. 0ac ,2a, $n)elat dovede)te2,i# dar nu , insulta a)a grosolan.

i. 0o,nule# f r scandal U 5u sunte!i $n starea d2voastr nor,al . /. 0o,nule# cred c ,erge!i prea departe# ,ai ales cu a)a pu!ine pro.e. B. 9,i ve!i cere scuze. l. 5u crede!i c acuza!i f r pro.e L :.D-D a. 5u ,int niciodat do,nule U .. 9ntotdeauna spun nu,ai adev rul. c. Regret do,nule# dar v $n)ela!i. d. 5u# nu sunt ,incinos# protestez. '.DDe (.;FDD a. - greu de $ng*i!it. (engl.8 .. 0e ce spune!i asta L (engl.8 c. Sunt dezolat s crede!i asta. (engl.8 R.D;D a. 0a# e adev rat. .. -ste adev rat. R.D;D a. ? )tiu prea .ine# dar a)a ,i2e firea. .. Asta se $nt,pl pentru c nu sunt atent la ceea ce spun. (engl.8 C.DDi a. A, s v e+plic dac ,int sau nu. K.>FDD Pu!in $,i pas . a. Parafa dvs. , intereseaz prea pu!in. I.D>D a. S uit , asta. (engl.8

.. 3red c ,2a!i $n!eles gre)it. (engl.8 &.DD, a. Faptele vor de,onstra care din noi doi ,erit aceast insult . .. S discut , despre asta. (engl.8 3o,.in ri %G.D-=-D a. -u U 3tu)i de pu!in. Anticipa!i lucruri pe care nu ,i le cunoa)te!i. .. - gre)it# dvs. sunte!i ,incinos. c. 5u# eu nu ,int niciodat # sunte!i i,pertinent. d. 5u# nu sunt )i a)tept s 2,i e+plica!i de ce sunt ,incinos. %%.D-=;D a. - posi.il# dar nu ave!i posi.ilitatea s o dovedi!i. %:.D-Di a. 5u do,nule )i a, s v ar t adev rul. %'.;FD-D a. -u spun adev rul# dar dvs. nu crede!i. 2222222222222222222 <.a. Fiecare cu p rerea lui (engl.8 (f r anc*et acest r spuns poate fi notat -# ; sau ># dup cu, r spunsul e+pri, o negare a acuza!iei# o scuz pentru a fi provocat o fals i,presie sau o acceptare a dreptului celuilalt de a avea propria sa opinie8. 2222222222222222222 D-D -ste folosit pentru r spunsurile care con!in sfidare# acuzare# a,enin!are $,potriva celuilalt# ar deveni la ordin ca4 n2ar fi tre.uit s spune!i asta# sau pretinderea scuzelor sau apro.area. Astfel de cereri notate e# $n alte situa!ii con!in aici suficient agresivitate pentru a fi notate -. D-D -ste folosit pentru si,ple neg ri ale acuza!iei f r prea ,ult ostilitate 5u sunt ,incinos.

;FDD - folosit pentru a ar ta c cel care vor.e)te este tul.urat de situa!ie )i dezolat pentru c ea s2a produs4 Sunt dezolat c gndi!i asta. DDi - folosit cnd cel care vor.e)te $)i ia responsa.ilitatea s 2)i de,onstreze nevinov !ia Ooi dovedi ceea ce a, spus. D>D - folosit pentru re,arcile conciliatoare ar tnd c cel care vor.e)te nu .la,eaz pe cel care $l acuz 9,i $nc*ipui cu, a!i a/uns s gndi!i a)a. >2a!i $n!eles gre)it. DD, 9n aceast situa!ie se noteaz r spunsurile care sugereaz c pro.le,a poate fi rezolvat rezona.il# dac fiecare vrea4 S discut ,. Situa!ia nr. %% ?ra : noaptea. 9ntr2o ca.in telefonic un o, se scuz c a for,at un nu, r gre)it fa! de interlocutorul s u# care se pare c toc,ai a fost trezit de z.rnitul telefonului. %.-FD D a. - a doua oar c sunt deran/at a)a. .. 3u telefonul nu pot dor,i lini)tit. :.D-D a. - posi.il dar nu e o or la care s deran/ezi oa,enii. .. Face!i asta altundeva. c. 5u e o or potrivit pentru a telefona. d. 5u pute!i fi atent L e. 9ntr2adev r# tre.uie s nu ai ni,ic de f cut ca s telefonezi la ora dou noaptea. f. 0ata viitoare s fi!i atent# nu scula!i oa,enii inutil la ora dou noaptea. g. 3e *azliu e# nu2i a)a L *. Telefonistele ar putea fi totu)i atente la ceea ce fac. i. 9nc*id telefonul ($n/urnd $n gnd8. /. 0ac vi s2ar face d2voastr asta# v2ar pl cea L

'.DDe a. 3nd telefona!i la ora asta asigura!i2v c nr. este .un. (.;FDD a. 5u v scuza!i# este c*iar ora la care tre.uie s , scol ca s 2,i iau ,edica,entul. R.D;D a. 5icidecu,# a, r spuns cu siguran! la o sonerie fals (engl.8. C.DDi a. Pe cine c uta!i L Poate v pot a/uta (engl.8. K.>FDD a. 5u face ni,ic# nu dor,ea,. I.D>D a. Sunte!i scuzat do,nule# sunt lucruri care se $nt,pl . .. 5u2i nici un r u. 7a revedere do,nule. c. 5u face ni,ic# oricine se poate $n)ela. d. 9n!eleg# nu e vina dvs. &.DD, a. Ooi avea ,ai ,ult noroc data viitoare (engl.8. 3o,.in ri %G.-FD>D a. -ste enervant# dar nu sunte!i dvs. de vin . .. O scuz# dar totu)i nu este pl cut s fi trezit la o astfel de or . %%.D-=>D a. 6, U Sunte!i scuzat# dar data viitoare ave!i gri/ s nu v $n)ela!i. .. O scuz# dar asta nu este o or pentru a telefona. %:.D-De

a. ;nutil s discuta!i atta. Rese,na!i2v . %'.D>De a. O rog controla!i totu)i apelul. .. Sunte!i scuzat dar a!i putea s v aran/a!i telefonul. 222222222222222222222 <.a. "un seara (acest r spuns nu poate fi notat f r indica!iile supli,entare. -l poate fi deter,inat de furie D-D sau s reprezinte acceptarea situa!iei# f r nici o .la,are D>D8. .. 5u# nu, rul este corect dar ti,pul este r u ales. c. 5ici o i,portan! # cu att ,ai ,ult cu ct ave, coresponden!a (r spunsurile . )i c nu pot fi cotate pentru c se .azeaz pe o eroare de interpretare8. 222222222222222222222 -FD D Se folose)te pentru a ,arca o iritare general provocat de situa!ia - a treia oar cnd se $nt,pl noaptea asta. D-D Reprezint agresivitatea diri/at sau contra persoanei care telefoneaz sau contra telefonistei. Toate ,ustr rile )i r spunsurile care e+pri, o agresivitate puternic intr $n aceast categorie# de)i ele pot s par c e+pri, un .loca/ sau o situa!ie posi.il . S fi!i ,ai atent# e o or fru,oas pentru a fi trezit# dac vre!i spune!i telefonistei sa fie ,ai atent . D De -ste folosit pentru sugestiile constructive4 care nu e+pri, nici o agresivitate fa! de persoana care telefoneaz sau fa! de telefonist . 52a!i vrea s consulta!i anuarul. 5ot 4 Se pot confunda -F# - )i e. -F )i e se $ntlnesc rar $n practic # dar fiindc re,arcile con!innd o iritare general sau sugernd solu!ii con!in ,ai ,ult agresivitate aici dect $n alte situa!ii tre.uie $n consecin! s fie notate cu -. 0e ase,enea# dac e+ist $ndoiala# nota pro.a.il este -. Situa!ia nr.%:

<n o, spune altuia c p l ria acestuia din ur, a fost luat de altcineva# care a l sat2o $n sc*i,. pe a sa. %.-FD D a. -+ist deci o gre)eal . .. Sunt dezolat# c ci a ,ea era nou . c. 3e s fac# a lui nu ,i se potrive)te# e nepl cut. d. -i dr cie L :.D-D a. Ar fi putut fi atent cnd a luat2o. .. -l are .un gust $n distrac!iile. c. 9nc un prieten care tr ie)te $n lun . d. 3e vre!i s fac eu cu o p l rie care nu este a ,ea L e. Poate# dar nu vreau s port p l ria altuia. f. 5u# asta e pentru c p l ria ,ea este ,ai nou )i ,ai fru,oas dect a sa. '.D De a. Ore!i s i2o cere!i data viitoare cnd ,ai vine la dvs. L .. 5u pute!i s 2i telefona!i ca s vin # s fac sc*i,.ul L (.;FD D a. Asta nu face ni,ic# cred c eu sunt $n c)tig. .. A, noroc# a lui este nou . R.D;D a. Ar fi tre.uit s 2,i pun ini!ialele (engl.8. C.DDi a. A, s 2i telefonez ca s i2o cer. .. A, s ,erg la el pentru ca s fac sc*i,.ul. c. <nde locuie)te L > voi duce s i2o cer. d. <nde a plecat 0urandL 3a s 2l a/ung.

e. <nde pot s 2l $ntlnesc pe 0urand L K.>FDD a. 5u face ni,ic# ave, acela)i cap. .. 5u face ni,ic# a lui $,i vine la fel de .ine. c. ? p l rie sau alta e totuna. I.D>D a. Acest 7ouis este $ntr2adev r distrat. .. Asta i se poate $nt,pla oricui. c. 3u siguran! el s2a gndit la altceva. d. - .un L 5u2i de ,irare c ci cele dou p l rii sunt ase, n toare. &.DD, a. ? voi lua pe a lui deoca,dat . .. Atunci voi pleca f r p l rie. c. A, s i2o dau pe a lui cnd a, s 2l $ntlnesc. d. Sper c o va aduce $napoi ,ine. 3o,.in ri %G.-FD-D a. 3e enervant U -l nu putea fi atent. %%.-FDDi a. - enervant# )ti!i# unde a) putea s 2l g sesc pe acest do,n L %:.-FDD> a. - destul de enervant# sper c ,i2o aduce $napoi $n curnd. %'.D-Di a. > duc s 2l caut )i s 2l g sesc pe cel care ,i2a luat2o. %(.DDe=i a. O cer s .inevoi!i a repara aceast eroare )i voi reveni. %R.DDi=,

a. 9n acest caz o iau pe aceasta )i , voi duce ,ine la 0urand. .. 0urand va o.serva# o va aduce $napoi )i o va lua pe aceasta. c. Ooi reveni in seara asta ca s o iau pe a ,ea. %C.>FDDi a. 52are i,portan! # , duc la el s 2l caut. .. Pot s trec peste asta $n seara asta# , voi duce la 0urand ,ine. %K.>FDD, a. 5u face ni,ic# este o o.i)nuin! = a, s 2l rev d ,ine. .. 5u face ni,ic# o voi lua pe a sa. Situa!ia nr. %' <n o, a)ezat la .iroul s u declar c nu poate s pri,easc pe un vizitator care a sosit )i c ruia $i fi+ase aceast $ntlnire. %.-FDD a. - tare sup r tor. .. 0ar ,2a, deran/at nu,ai pentru asta. c. 9,i pare r u c nu )tiu dac voi putea reveni. d. - regreta.il c nu ,2a!i prevenit din ti,p. :.D-D a. A!i fi putut s , preveni!i din ti,p. .. 9ntr2o cas organizat oa,enii nu sunt deran/a!i degea.a. c. 3rede!i deci c eu nu a, ni,ic de f cut L d. Se evit a fi+a o $ntlnire cnd e)ti incapa.il s 2!i !ii pro,isiunea. '.DDe a. 0e ce# dac tot sunte!i aici L .. Ji ,ine ve!i putea L c. 9ntr2adev r nu pute!i s 2,i acorda!i o ,ic $ntrevedere L d. O rog s 2,i retelefona!i.

e. Asculta!i# tre.uie neap rat ca s v vor.esc cteva ,inute. (.;FDD a. Ooi profita de asta ca s ,erg s fac cu,p r turi. R.D;D a. Ar fi tre.uit s dau un telefon pentru a confir,a $ntlnirea (engl.8. C.DDi a. 9n acest caz voi reveni do,nule. K.>FDD a. 9n orice caz trecea, pe aici (engl.8. I.D>D a. -+ist circu,stan!e i,previzi.ile. &.DD, a. 3nd , ve!i putea pri,i. .. Atunci r ,ne pentru o alt zi. c. -i .ine# d2le# vre!i s 2,i fi+a!i o $ntlnire pentru o alt dat . 3o,.in ri %G.-FD-D a. - regreta.il# dar per,ite!i2,i s v spun c nu v !ine!i de cuvnt. %%.-FDDi a. Asta , sup r # dar a, s revin dup ,as . %:.-FDD, a. - $ntr2adev r p cat. 9n sfr)it# cu att ,ai r u# r ,ne pentru alt dat . %'.D-De a. 3rede!i c eu a, ti,p de pierdut L O asigur c nu a, nici un ,inut. %(.D-D, a. 5u2,i plac aceste procedee. 0eci do,nule# cnd tre.uie s revin L %R.D>De

a. 9n!eleg# nu pute, face $ntotdeauna ceea ce vre,. Telefona!i2,i cnd , pute!i pri,i. %C.D>Di a. Ooi ,ai reveni# sunt inconveniente care se pot $nt,pla. 222222222222222222222 <.a. 0ar a, fost a.sent ieri (nu poate fi notat pentru c su.iectul a $n!eles c $ntlnirea tre.uie s ai. loc ieri8. 22222222222222222222 -FDD 3uprinde r spunsurile $n care cel ce vor.e)te e+pri, dorin!a de a fi fost infor,at sau insist asupra efortului s u4 >i2ar fi pl cut s )tiu# 0ar ,2a, deplasat special. D-D Se folose)te pentru o aluzie direct a celeilalte persoane# la practicile sale rele $n afaceri# la lipsa de considera!ii 0e ce nu ,2a!i anun!at L# A!i fi putut s 2,i telefona!i. A,enin! rile sunt de ase,enea cuprinse $n aceast rezolva afacerile altundeva. D De Se folose)te cnd cel care vor.e)te insist s fie pri,it i,ediat sau ulterior dar nu la un ,o,ent deter,inat4 Pri,i!i2, acu,# Ji ,ine di,inea! L. D Di Se folose)te cnd cel care vor.e)te afir, c va reveni= accentul este pus pe propria sa activitate= cooperarea cu cealalt persoan nu este cerut . D D, -ste folosit cnd cel care vor.e)te cere o alt $ntlnire f r condi!ie de ti,p# de circu,stan!e particulare4 3nd pute!i s , vede!i L. Situa!ia nr.%( ? fe,eie stnd $n vnt pe o strad # re,arc prietenei sale c persoana pe care o a)teapt tre.uia s fi venit de %G ,inute. %.-FDD a. 5u2,i place s a)tept. not 4 9,i voi

.. > $ntre. ce a putut s fac s $ntrzie. c. 0a# ea a $ntrziat. :.D-D a. S plec ,. .. 9ntrzie ,ereu. c. 5u se gr .e)te niciodat . d. -+agereaz f cndu2ne s a)tept , $n ploaie. e. 5u voi a)tepta ,ult ti,p. '.DDe a. S ,ai a)tept , R ,inute# dar nici un pic ,ai ,ult. .. S 2i ,ai d , R ,inute. (.;FD D R.D;D a. 9n orice caz sunte, $n $ntrziere noi. C.D Di a. S ,erge, la cafeneaua de al turi s .e, o cafea. .. A, putea s 2i telefon ,. c. S c ut , un ad post de unde o pute, vedea. K.>FDD a. 5u ,ai ave, ti,p de pierdut. .. Ontul nu este prea puternic (engl.8. I.D>D a. Ti,pul urt a f cut2o pro.a.il s $ntrzie. .. ? pute, scuza# nu $ntrzie des. c. Tre.uie s ai. un ,otiv serios. d. ; s2a $nt,plat pro.a.il ceva# nu are o.iceiul s lipseasc de la $ntlnire.

&.DD, a. S ,ai a)tept , pu!in. .. 5u cred s ,ai $ntrzie. 3o,.in ri %G.-FD-D a. A, oroare de a)teptat. S plec ,. .. 3e a)teptare lung # dar e o.iceiul s 2i fac pe al!ii s a)tepte. %%.D-=>D a. ?a,enii nepunctuali sunt sup r tori# dar nu e vina ei. .. Pro.a.il c a fost $,piedicat = s ne $ntoarce, la noi. %:.D-Di a. 5u ,ai a)tept ,= , duc la ad post. %'.D-D, a. 5u v nelini)ti!i att# va sosi. %(.D>Di a. Pro.a.il c a fost $,piedicat $n ulti,ul ,o,ent= vo, telefona. %R.D>D, a. Poate a fost $ntrziat L S a)tept ,. .. Pro.a.il a sc pat ,a)ina= cu siguran! nu va $ntrzia. 22222222222222222222 <.a. 5u2!i $n!eleg r .darea (eroare de interpretare8 .. A* L c. 3rede!i d. ?* L Jti!i L . . . D D D 22222222222222222222 nu pot fi notate f r anc*et .

D-FD -ste folosit cnd cea care vor.e)te insist a)tept.

asupra caracterului neo.i)nuit

(nepl cut8 al situa!iei f r referire direct la fe,eia care se face a)teptat = 0etest s D-D Se noteaz astfel r spunsurile care su.liniaz lipsa de aten!ie a fe,eii care se face a)teptat sau refuzul persoanei care vor.e)te de a ,ai a)tepta. 5u este niciodat punctual # S plec ,. Agresivitatea poate s fie $ndreptat asupra celeilalte fe,ei din i,agine4 0e ce s se gr .easc . DDi Se folose)te cnd persoana care vor.e)te are curs la o ac!iune specific ,ai ,ult dect si,pla a)teptare# pentru a rezolva pro.le,a. S 2i telefon , ca s vede, ce s2 a $nt,plat. DD, Se folose)te cnd persoana care vor.e)te consi,te s a)tepte f r li,ite de ti,p. Situa!ia nr.%R ? fe,eie se scuz fa! de partenerul s u c a /ucat gre)it (la /ocul de c r!i8. %.-FDD a. 0a# a, )i c)tigat. :.D-D a. 9ncearc s fii ,ai inteligent data viitoare. .. Ar fi ti,pul s v da!i sea,a de gre)elile dvs. Pe viitor descoperi!i2le $nainte de a /uca. c. 9ncearc s nu ,ai fii stupid data viitoare. d. 3nd cineva nu )tie s /oace# doa,n # nu se a,uz f cnd pe al!ii s piard . e. -ste $ntr2adev r vina dvs. c a, pierdut4 nu sunte!i atent . '.DDe (.;FDD a. Aceast gre)eal ,i2a revenit. .. @re)eala aceasta recunoscut v va u)ura cunoa)terea /ocului pe viitor.

R.D;D a. 3tu)i de pu!in= eu a, fost cel care gre)ise. .. Ar fi tre.uit s v e+plic ,ai .ine /ocul. c. >odul ,eu de a /uca a deter,inat gre)eala dvs. C.DDi a. S $ncerc , o revan) . K.>FD D a. Aocul este o distrac!ie# nu tre.uie s tracas ,= a pierde sau a c)tiga este tot a /uca. .. ?* U 5oi /uc ,. c. 5u are i,portan! 4 este o si,pl partid de c r!i. I.D>D a. 5u v scuza!i4 /ucnd# toat lu,ea face gre)eli. .. ; se poate $nt,pla oricui. c. 3u att ,ai r u# nu se poate prevedea4 sunte!i scuzat . d. ?ricine face gre)eli4 nici eu nu sunt scutit. e. 0ar nu este vina d2voastr . f. 5u se $nva! de pri,a dat cu, se /oac .ine. &.D D, a. Oo, face ,ai .ine data viitoare. 3o,.in ri %G.-F=>FD D a. 3red c este adev rat# dar n2are i,portan! # /ocul este $nainte de toate o destindere. %%.-FD>D a. 9ntr2adev r# dar asta ar fi putut s ,i se $nt,ple )i ,ie= v scuz. %:.-FD D,

a. - regreta.il# dar va ,erge ,ai .ine data viitoare. %'.D-=>D a. ? eroare este $ntotdeauna per,is # dar s nu ,ai face!i. .. 5u face ni,ic. 0ar fi!i ,ai atent data viitoare. %(.D-D, a. Oo, c)tiga data viitoare# cu condi!ia s fi!i ,ai atent . .. Tre.uie nu, rate $ntotdeauna erorile4 vo, face ,ai .ine data viitoare. %R.D;=>D a. Fac )i eu la rndul ,eu unele gre)eli. %C.>FD-D a. Sunte, aici ca s /uc ,# dar data viitoare evita!i astfel de erori. %K.>FD>D a. Sunte!i scuzat = ceea ce este i,portant este s /oci# nu s c)tigi. %I.>FDD, a. Auc , ca s ne distr , nu ca s ne ,*ni,= vo, c)tiga data viitoare. %&.D>D, a. -vident# dar asta i se poate $nt,pla oricui= ne redres , data viitoare. <. a. 0ata viitoare voi fi ,ai atent la /oc. .. O rog s , scuza!i. c. Sunt distrat c ci a fost $ntr2adev r o lips de aten!ie. d. 3eilal!i sunt att de ,ul!u,i!i (nu poate fi notat f r anc*et 8. 22222222222222222222 >FDD Se folose)te cnd accentul este pus pe lipsa de i,portan! a /ocului sau a scorului. D>D Se folose)te cnd cel care vor.e)te $l lini)te)te sau $l iart pe cel lalt /uc tor4 To!i face, gre)eli= - foarte .ine. Situa!ia nr.%C

0up un accident de auto,o.il unul din )oferi $l acuz pe cel lalt c a $ncercat s dep )easc f r a avea dreptul. %.-FDD :.D-D a. 0ac n2a!i fi ,ers att de repede nu s2ar fi $nt,plat asta. .. 0ac dvs. a!i fi fost $n dreptul dvs.# accidentul nu s2ar fi produs. c. A!i fi avut , car datoria s v trage!i la o parte cnd a, cla+onat. d. 9nv !a!i s conduce!i. e. >ai .ine2zis dvs. n2a!i vrut s v l sa!i dep )it. f. Ave, dreptul sau nu# r ul s2a produs. :.D-D a. 02le# era, $n dreptul ,eu. .. 02le# dru,ul apar!ine tuturor. c. 7egea $,i d dreptul. d. 0ac v2a, dep )it $nsea,n c avea, dreptul. '.DDe a. 3*e,a!i un agent )i se va constata. .. S c ut , un agent care s ne ar.itreze. (.;FDD a. 3e $ncurc tur (engl.8. R.D;D a. - adev rat# a, co,is o i,pruden! . .. Recunosc c a, gre)it. c. 9,i pare foarte r u. R.D;FD a. 3e vre!i# credea, c pot s trec. .. Scuza!i2, # dar a, o $ntlnire urgent .

c. Scuza!i2, # dar sunt $ncep tor. d. O rog s 2,i accepta!i scuzele# credea, c sunt $n dreptul ,eu. C.DDi a. Sunt asigurat. .. 0ac nu a, dreptate# a, s v pl tesc pagu.ele. K.>FDD a. 0ac n2a fost accidentat ni,eni# r ul nu este att de ,are. I.D>D &.DD, a. Oo, aran/a $ntre noi (engl.8. 3o,.in ri %G.D-=D-D a. Pardon. %%.D-=;D a. -+act# , scuza!i# dar )i dvs. a!i f cut o ,anevr gre)it . %'.D-De a. 3 uta!i un agent pentru a constata )i s nu pierde, ti,pul cu discu!ii. %'.D-Di a. 9n sfr)it# ave, dreptate sau nu# a, f cut2o= s scrie, agen!iilor noastre de asigur ri. %(.D-DDi a. 0a d2le# ave, dreptul# dar a, s v desp gu.esc. %R.D;De %C.D;Di a. - adev rat# voi pl ti pagu.ele. %K.D;D, %I.D;FDe

a. -ra, distrat# v rog s , scuza!i# sper c societatea ,ea de asigur ri va pl ti. 3e vre!iU (Acest r spuns nu poate fi notat f r sau ;F. DD, -ste folosit pentru r spunsurile care sugereaz c pro.le,a poate fi rezolvat printr2un aran/a,ent prin .un $n!elegere S aran/ , asta $ntre noi L Situa!ia nr.%K ? fe,eie repro)eaz unui . r.at care st $,preun cu ea lng un auto,o.il# c a pierdut c*eile ,a)inii. %.-FD D a. 3e ne face, f r c*ei L :.D-D a. Poate !ie nu !i s2a $nt,plat niciodat L .. Tre.uie reparat .uzunarul ,eu. c. - c*iar ,o,entul potrivit pentru repro)uri. d. Te rog . . . fii cal, . :.D-D a. 5u le2a, pierdut. 7e avea, $n .uzunar. .. ?*# nu le2a, pierdut# le voi g si. '.SFD De a. A/ut 2, s le caut (engl.8. .. <it 2te $n port,oneul t u (engl.8. (.;FD D a. 7e avea, totu)i puse $n .uzunar. .. <nde a, putut s le pun L c. -ra, sigur c le a,. anc*et 8# el poate e+pri,a agresivitatea fa! de cel lalt )ofer# sau un .loca/ datorat constern rii. 0up caz4 -

d. 5u $n!eleg cu, de ,i s2a $nt,plat una ca asta. e. Sunt cu siguran! $n vreun .uzunar. R.D;D a. Sunt de neiertat. .. A* U 3e prost sunt. R.D;D a. 7e2a, l sat $ntr2un alt pantalon. .. Sunt lucruri care se $nt,pl . c. -+ist o gaur $n .uzunarul ,eu. d. 52a, f cut2o inten!ionat. e. Pro.a.il le2a, pierdut cnd ,i2a, scos .atista. f. 3e vrei# nu e vina ,ea# sunte, att de gr .i!i. C.D Di a. Oo, ,erge pe /os# e ,ai s n tos. .. A)teapt o clip ca s , uit $n cel lalt .uzunar. c. S ,erge, la *otel. d. Oa tre.ui s sparge, un gea, pt. a desc*ide portiera. e. > duc s caut un l c tu) ca s ni2l desc*id . K.>FD D I.D>D &.D D, a. A)teapt # a, s le g sesc. .. Pn la ur, le voi g si. 3o,.in ri %G.D-=-D a. 0ar le a,# a)teapt pu!in.

.. 5u te $,pacienta# iat 2le. %%.D-De a. "ine$n!eles# $ntotdeauna eu sunt de vin # caut $n po)eta ta. %:.D-=;D a. 0ac nu ,2ai fi f cut s a)tept# a, fi ,ai pu!in $n $ntrziere# dar sunt un stupid c a, pierdut c*eile. %'.D-=;D a. 5u fi stupid # n2a, f cut2o inten!ionat. %(.D-Di a. 5u te enerva# le caut. %R.D-Di a. 5u le2a, pierdut# las 2, s le caut pu!in. %C.;FD-D a. Sunt totu)i sigur c le2a, pus $n .uzunarul acesta= nu le2ai luat tu L .. Taci# sunt sigur c le a, la ,ine. %K.;FD De a. 0a# sunte, de/a $n $ntrziere= uit 2te $n po)eta ta# poate sunt acolo. %I.D;Di a. 52a, f cut2o inten!ionat= a, s le caut. 22222222222222222222 a. Mi2a, spus4 Fii atent la c*ei. .. 9ntotdeauna distrat# sunt sigur c le2ai uitat acas . (Aceste dou e+e,ple se .azeaz pe erori de interpretare. 5ota i,plicat este D-D8. 22222222222222222222 D-D Se folose)te pentru r spunsurile $n care cel care vor.e)te neag categoric c a pierdut c*eile4 5u le2a, pierdut# 7e a,.

;FD D -ste folosit cnd r spunsul e+pri, consternarea )i protesteaz c c*eile tre.uie s fie undeva. Acest r spuns este ,ai pu!in $ncrez tor dect cel notat -4 Tre.uie s le a,. D;D -ste folosit cnd cel care vor.e)te $)i ad,ite gre)eala dar caut un ,otiv Pro.a.il ,i2a g urit .uzunarul. D Di 3uprinde r spunsurile $n care cel care vor.e)te $)i continu cercet rile pentru a g si c*eile sau ofer alte ,i/loace de transport4 Ooi c uta# ca s fiu ,ai sigur# Oo, ,erge acas cu auto.uzul. Situa!ia nr.%I <n vnz tor se scuz fa! de un client pentru c a vndut c*iar acu, ulti,a .ucat din ,arfa pe care acesta o cere. %.-F a. 3e p cat U .. 5u a, noroc. c. P cat# ,i2ar fi pl cut s2o a,. d. Sunt dezolat. e. 3e p cat# a) fi avut nevoie de ea. :.D-D a. >ereu aceea)i plac (acela)i cntec8. .. 9ntotdeauna se spune a)a. '.D De a. Pute!i s 2,i co,anda!i una. (.;FD De a. Scuza!i2, c v2a, deran/at. R.D;D a. Ar fi tre.uit s trec ,ai devre,e. C.D Di

a. Ar tre.ui s revin cnd ve!i pri,i noul ,odel. .. Ooi $ncerca s g sesc altundeva. c. Pute!i s 2,i spune!i unde a) putea g si L K.>FD D a. "ine$n!eles# nu pute!i avea totul (engl.8. I.D>D a. 3u att ,ai r u# ,ul!u,esc. .. Foarte .ine# ,ul!u,esc. c. >ul!u,esc totu)i. &.D D, a. 3nd crede!i c ve!i pri,i L .. Ave!i ceva ase, n tor L c. Oe!i avea ,ai ,ult noroc data viitoare. 3o,.in ri %G.-FD De a. Sunt decep!ionat# dar s , ave!i $n vedere cnd ve!i ,ai pri,i. %%.-FD Di a. 5u a, noroc# voi reveni. %:.-FD>D a. 5u a, noroc# ,ul!u,esc totu)i. %'.-FD D, a. Sunt dezolat# dar ave!i un articol ase, n tor. %(.D;=>D a. 5u e nici un necaz# nu avea, dect s vin ,ai repede. %R.D>Di a. 3u att ,ai r u# v ,ul!u,esc# voi $ncerca s g sesc unul ,ai departe. %C.D>D,

a. 5u e nici un necaz# cnd crede!i c ve!i ,ai pri,i L %K.D De=i a. P stra!i2,i una# voi trece ,ine la ora potrivit . %I.D De=, a. 3nd pri,i!i altele L Pune!i2,i una deoparte. %&.D Di=, a. 3nd crede!i c ve!i ,ai pri,i L Ooi reveni zilele astea. 22222222222222222222 D Di -ste utilizat cnd cel care vor.e)te afir, c va face un efort special pentru a rezolva pro.le,a4 Ooi reveni ,ai trziu# Ooi $ncerca la un alt ,agazin. D D, Se folose)te pentru r spunsurile care co,port solu!ii la pro.le, $n li,itele situa!iei prezente. 5u ave!i ni,ic ase, n tor L Se includ de ase,enea $n aceast not solu!iile $n care ti,pul singur tre.uie s re,edieze situa!ia4 Ooi avea ,ai ,ult noroc data viitoareL# 3nd spera!i s ,ai pri,i!iL. Situa!ia nr.%& <n agent de poli!ie pe o ,otociclet a.ordeaz un auto,o.ilist care trece cu &G B,D* prin fa!a unei )coli. %.-FD D :.D-D a. >ai degra. d2ta e)ti ne.un s gone)ti a)a cu ,otocicleta. .. Ar fi tre.uit s se pun un afi) vizi.il pentru a indica )coala. c. 0ar crede!i c eu )tia, c aici e )coala L d. Sunt gr .it. :.D-D a. Sunte, $n vacan! # copiii nu ,erg la )coal acu,. .. 5u ,ergea, cu &G do,nule U c. Jcoala nu era se,nalat .

'.D De (.;FD D a. >ergea, c*iar a)a de repede L .. O rog s , scuza!i. c. Ave!i dreptate# ,2a, gr .it cu siguran! . R.D;D a. A, avut o clip de neaten!ie. .. Scuza!i2, # nu a, v zut indicatorul. c. Scuza!i2, # nu , uita, la vitezo,etru. d. 5u a, per,isul dect de I zile. e. > voi duce la un ,edic. f. O cer scuze# era, ocupat. g. Scuza!i2, # sunt teri.il de gr .it. *. Scuza!i2, # nu ,i2a, dat sea,a. C.D Di a. Ooi pl ti a,enda (engl.8. .. Ooi fi ,ai atent la vitezo,etru# do,nule agent. K.>FD D I.>D D &.D D, 3o,.ina!ii %G.D;D; a. "ine do,nule agent# voi ,erge ,ai $ncet. %%.D;=-D a. 3opiii fiind $n clase iar eu fiind gr .it# n2a, !inut sea, de indicator. %:.D;Di a. Scuza!i2, # n2a, o.servat )coala# voi $ncetini.

22222222222222222222 <.a. 7ini)te (uneori )i ,ai ales $n situa!ii de supra2eu# su.iectul noteaz acest cuvnt pentru a indica c $n aceast situa!ie nu poate da nici un r spuns ver.al. 9n acest caz nici o not nu e posi.il f r anc*et 8. 2222222222222222222 D-D Se folose)te pentru e+plica!ii ca4 sunt gr .it# care f r nici o circu,stan! atenuant are un caracter i,pertinent. D-D -ste utilizat fie pentru r spunsurile $n care cel care vor.e)te neag faptul c a ,ers a)a repede# fie pentru r spunsurile i,plicnd $ndoiala culpa.ilit !ii. Aceast not se folose)te )i atunci cnd cel care vor.e)te $)i recunoa)te vina dar neag faptul c ar putea fi pedepsit. ;FDD Se utilizeaz cnd r spunsul e+pri, nu,ai consternare. 0ac r spunsul este o si,pl $ntre.are# nota depinde de inten!ia vor.itorului care reiese dup anc*et = se d ; pentru surpriza c ,ergea a)a de repede# dar - pentru incredulitate. D;D 3nd cel care vor.e)te ad,ite c ,ergea repede# dar indic o scuz . Situa!ia nr.:G ? tn r se $ntrea. de ce ea )i prietena sa n2au fost invitate la o petrecere care se desf )oar $n ca,era vecin . %.-FDD a. Ji ,ie# ,i se pare carag*ios. :.D-D a. 3e vrei# ea are un caracter urt. .. Prefer s se arate a)a fa! de necunoscu!i pentru a2i capta. c. - geloas c noi sunte, ,ai .une dect ea. d. - att de sc*i,. toare $n prietenii. e. ?cup 2te de pro.le,ele tale nu de ale altora. '.D De

a. S2o $ntre. , dac pute, ,erge )i noi (engl.8. (.;FD D R.D;D a. Pentru c nu ne iu.e)te# iat adev rul. .. A, avut o ,ic ceart cu ea. c. Poate ne poart ranc*iun . K.-FD D a. >i2e a.solut indiferent. .. 52are nici o i,portan! . I.D>D a. A f cut2o f r s se gndeasc . .. Pro.a.il c a uitat# c ci este o .un prieten de altfel. c. 3e vrei# nu poate s invite pe to!i prietenii# pentru c e foarte str,t la ea. d. >otivele ei nu sunt vala.ile# f r $ndoial . e. A invitat p rin!ii= e .ine c noi nu sunte, invitate. f. Poate s2a gndit c nu ne intereseaz . g. 3e vrei# e pu!in lunatic # nu tre.uie s d , i,portan! acestui fapt. &.D D, a. ? va face data viitoare. .. 5e va invita la o alt petrecere. 3o,.in ri %G.D-=;D a. Pro.a.il c nu face, parte din aceea)i categorie cu invita!ii. .. 5u ne consider la $n l!i,ea ei. %%.>FD-D a. Jtii# aceast reuniune nu pro,ite s fie deose.it de interesant . .. ?ricu, nu ,2a) fi dus# nu2,i plac astfel de ,ondenit !i.

c. 7as2o s fac # nu ave, nevoie de ea. d. 5e2a, fi plictisit. %:.D>=-D a. -ste li.er s invite pe cine vrea. %'.D>D, a. Pro.a.il a uitat= va repara asta alt dat . 22222222222222222222 <.a. 5u )tiu (acest r spuns este prea scurt pentru a putea fi notat f r anc*et 8. 2222222222222222222 D-D -ste utilizat pentru re,arcile agresive $n care nu apare nici inferioritate# nici culpa.ilitate4 tre.uie s fie geloas . D;D - utilizat cnd ,otivele invocate provoac un senti,ent de inferioritate sau culpa.ilitate# direct e+pri,at sau nu. Persoana care vor.e)te poate s 2)i asu,e $ntreaga responsa.ilitate a situa!iei# punnd direct $n /oc inferioritatea sa4 5u )ti, s dans ,# sau poate s arate un senti,ent de inferioritate pentru vreo ac!iune oarecare anterioar )i pe care o consider , cauz a situa!iei actuale. -=; -ste o co,.inare intrinsec utilizat cnd inferioritatea )i culpa.ilitatea sunt e+pri,ate cu referiri la sine )i proiectate. R spunsul arat $n ,od tipic# $n acela)i ti,p agresivitatea fa! de gazd )i senti,entul de insuficien! a persoanei care vor.e)te. "analitatea unor astfel de r spunsuri este $n ,od deose.it evident cnd re,arca ia for,a unui contract $ntre persona/e4 3onsider c nu sunte, destul de .une pentru ea. D>D Se folose)te pentru r spunsurile care atri.uie unor ,otive vala.ile faptul de a nu fi invitate# ,ai degra. dect r ut !ii4 Poate nu are destul loc. >FD-D Se folose)te pentru r spunsurile de tipul4 9n orice caz# noi nu dorea, s ,erge,# 5u ,erit efortul de a $ntre.a. Situa!ia nr.:%

? fe,eie acuz alte dou c au vor.it de r u o persoan care acu, este la spital $n ur,a unui accident. %.-FD D :.D-D a. A ,eritat2o. .. 0u,nezeu a pedepsit2o. c. Foarte .ine# asta o va $nv !a s nu ,ai fie dezagrea.il . :.D-D a. Asta nu2,i sc*i,. cu ni,ic p rerea. .. Asta n2are ni,ic cu defectele de care vor.ea,. c. 5u2i dorea, nici un r u. d. 5u vor.i, despre persoana respectiv # n2o cunoa)te,. '.D De (.;FD D a. 3are spital L 3e i s2a $nt,plat L .. - grav r nit L c. A* U "iata fe,eie U d. 9,i pare r u de ea# sper c se va resta.ili repede. e. 3e g*inion are= $,i pare r u. f. Sunt dezolat (s aflu asta8. R.D;D a. Regret ceea ce a, spus. .. Ooi avea re,u)c ri toat via!a. R.D;D a. A* U Scuza!i2, # noi n2a, )tiut. .. 5u )tia,. C.D Di

a. A, s 2i fac o vizit dup ,as . K.>FD D I.D>D a. > .ucur c $,i vor.e)ti de asta (engl.8. &.D D, 3o,.in ri %G.;FD-D a. 3e p cat U 5u,ai c poate asta o va redresa )i o va face ,ai .un . .. -+ist totu)i dreptate pe p ,nt. S raca nenorocit . %%.;FD-D a. Sunt dezolat = ,i2e ,il de ea# dar asta nu sc*i,. cu ni,ic p rerea. .. "iata fe,eie U Spune c i se fac ,izerii U 5u vo, re$ncepe. %'.;FD;D a. Sper c nu are ni,ic grav . . . care spital L A) putea s o vizitez L %(.;D;D a. 5u )tia,. 3e i s2a $nt,plat L %R.D;Di a. Regret cuvintele ,ele pu!in ca, dure= a, s2o vizitez dup ,as . %C.D;Di a. 9,i pare r u# nu )tia,= , voi duce la spital s2o v d. 22222222222222222222 ;FD D Se folose)te cnd accentul este pus pe accident )i pro.le,a culpa.ilit !ii celui care vor.e)te este ignorat . For,ula4 sunt dezolat # folosit singur # se presupune c se refer nu,ai la accident )i este deci notat ;F. D;D - utilizat cnd persoana care vor.e)te e+pri, regretele sale c a vor.it2o de r u sau retrage cele spuse4 Regret ceea ce a, spus. Situa!ia nr.::

<n o, toc,ai a c zut= cineva $l $ntrea. dac s2a lovit. %.-FD D a. 0a. .. 9ntr2adev r ,2a, lovit tare. c. 3red c ,i2a, fracturat .ra!ul. d. 9nc nu )tiu. :.D-D a. 5u# ,i2a f cut .ine. .. 3e $ntre.are idioat U c. A) vrea ca dvs. s fi!i $n locul ,eu. '.D De a. ?* U 5u. .. 5u# deloc. c. 5u# ,ul!u,esc. d. 5u# ,erge. e. 5u# pentru c a, c zut .ine. R.D;D a. -ste ca )i o distrac!ie. C.D Di K.>FD D a. 5u# nu2i ni,ic. .. 5u# nu,ai o u)oar contuzie. c. 5u# nu2i ni,ic# a, alunecat. d. Pu!in. e. 5u# dar ,i2a fost fric . f. 5u cred. I.D>D

a. - un accident care se poate $nt,pla (engl.8. &.D D, a. Pu!in# dar va trece. .. 0a# dar nu va dura. 3o,.in ri %G.-FD De a. "a da U A/uta!i2, s , ridic. %%.D-De a. 3e $,piedicat sunt U >ai .ine a/uta!i2, s , ridic# va fi ,ai potrivit. %:.;FD;D a. 5u# dar , gndesc unde2,i era capul de n2a, o.servat coa/a asta de .anan . %'.;FD De a. 5u# dar a/uta!i2, s , ridic. %(.>FD;D a. 5u cred. Ar fi tre.uit s fiu atent la o.stacol. %R.>FD De a. 3red c nu dar a/uta!i2, s , ridic. %C.>FD D, a. Pu!in# dar nu face ni,ic# $n R ,inute nu voi ,ai avea nici o durere. 22222222222222222222 -FD D -ste utilizat cnd efectul r spunsului este de a su.linia sau a e+agera r ul. Acest r spuns i,plic de ase,enea ca cealalt persoan s fie consternat . Aceast inten!ie poate fi e+pri,at prin ,anevre dilatoare care las cealalt persoan $n incertitudine. ;FD D Se folose)te pentru negarea categoric a oric rui r u care presupune o oarecare $ncurc tur de a se g si astfel de situa!ie )i de a fi o.iectul solicitudinii altuia.

>;D

D Se folose)te pentru r spunsuri care ,ini,alizeaz

i,portan!a r ului )i

di,inueaz $ncurc tura victi,ei# ca pentru a2l u)ura pe cel lalt de incertitudinea sa (nelini)tea sa8. Situa!ia nr.:' <n o, $ncon/urat de .aga/e. ? fe,eie $n costu, de voia/ telefoneaz . -a se $ntrerupe pentru a e+plica . r.atului c , tu)a ei $i roag s2o a)tepte pentru a2i ,ai felicita o dat . %.-FD D a. Sper c se va l sa ,ult a)teptat . .. 0ar vo, pierde trenul. c. Risc , s $ntrzie,. d. 3u condi!ia ca s se gr .easc . e. Oo, $ntrzia dac a)tept , (engl.8. f. Spune2i c vo, $ntrzia dac a)tept ,. :.D-D a. A*# ,ereu , tu)a ta= s ter,in ,. .. A*# ,ereu U ? dat a/unge. c. -ste enervant U Spune2i c ne gr .i,. d. 5u conteaz = a, *ot rt s plec ,# plec ,. e. S2o )terge,. f. Totu)i# ar fi putut2o face ,ai repede (devre,e8. g. 0ar trenul va pleca# n2o pute, a)tepta. *. Spune2i c trenul pleac $ndat . i. 3e . trn proast # spune2i c e i,posi.il. '.D De a. Spune2i s ne felicite prin telefon. .. Spune2i s se gr .easc .

c. Spune2i c trenul pleac peste o /u, tate de or . (.;FD D a. -ste $ntr2adev r dr gu! . .. 3e delicat e , tu)a ta= ale ,ele nu sunt att de dr gu!e. c. 3e dr gu! e draga ta , tu) c se deran/eaz pentru noi $nainte de plecare. R.D;D a. Tre.uie s ne $,p r!i, ti,pul a)a ca s2o ,ai revede, (engl.8. C.D Di a. Oo, trece s2o vede, cnd ne $ntoarce, )i pn atunci# $i tri,ite, flori. K.>FD D a. 0e acord# ,ai ave, :G ,inute pn la plecarea trenului (engl.8. .. Oa fi pro.a.il aici $n curnd (engl.8. I.D>D a. 5u e indispensa.il= dar dac $i face pl cere. .. > tu)a $ncearc $ntotdeauna s fac ,ai .ine (engl.8. &.DD, a. -i .ine# s2o a)tept ,. .. ? vo, a)tepta dar nu ,ult ti,p. c. S ave, r .dare un ,o,ent. 3o,.in ri %G.-FD-D a. 7a dracu cu , tu)a ta# ne va face s pierde, trenul. %%.-FDD a. Spune2i s se gr .easc # ne va face s pierde, trenul pentru c pleac peste R ,inute. %:.D-=>D

a. Fe,eile astea . trne au $ntotdeauna idei dr gu!e# dar noi nu ave, nevoie de felicitarea ei. %'.D-Di a. 5u ave, ti,p. 7as 2i un .ile!el ca s 2i e+plici. %(.D-D, a. -i .ine# s a)tept ,# dar ar fi putut s ne previn ceva ,ai repede. %R.;FDD, a. - o idee .un = o vo, a)tepta# va fi fericit . 222222222222222222222 <.a. Ji eu o felicit la rndul ,eu. .. ? va face cnd ne vo, $ntoarce. (Aceste r spunsuri necesit o anc*et = ea poate fi e+presia unei agresivit !i $ndreptat $,potriva , tu)ii# sau poate s aduc $n ,od real o solu!ie a pro.le,ei8. -FDD - utilizat pentru r spunsuri care pun accentul pe inconvenientul situa!iei4 Oo, fi $n $ntrziere dac a)tept ,# Spune2i c vo, $ntrzia dac a)tept ,. D-D Se folose)te cnd agresivitatea este diri/at direct $,potriva , tu)ii )i se e+pri, prin epitete frecvent agresive# nerespectuoase sau care e+pri, iritarea fa! de prostia , tu)ii4 - o idio!ie# Spune2i s se duc dracului. Aceast not este folosit a)tepta. DDe Se folose)te pentru r spunsuri ca4 Spune2i s se gr .easc ceea ce $nsea,n c , tu)a tre.uie s 2)i adapteze conduita. Aceast not cuprinde de ase,enea r spunsuri ca4 5u pute, a)tepta ,ult ti,p# $n care ti,pul este li,itat $ntr2un fel )i care presupune c # din nou , tu)a tre.uie s 2)i adapteze conduita. ;FDD - folosit cnd su.iectul accept cu pl cere situa!ia# ca o ,anifestare a afec!iunii , tu)ii. )i pentru refuzul categoric de a $ndeplini dorin!a , tu)ii4 5u pute,

D Di - folosit pentru planurile de ac!iune (deplasnd si,pla a)teptare8 ela.orat de cel care vor.e)te $n vederea rezolv rii pro.le,ei4 5e vo, opri la ea (Oo, trece pe la ea8. >FD D - indicat atunci cnd a)teptarea nu prezint dificult !i atunci cnd aceasta e fie e+pri,at sau nu,ai i,plicat # cu ,en!ionarea sau nu a faptului c perec*ea va a)tepta real,ente4 Oa fi pro.a.il aici $n curnd. D D>. - folosit pentru si,pla acceptare a a)tept rii4 "ine# vo, a)tepta. Situa!ia nr.:( <n o, d $napoi un ziar rupt )i se scuz e+plicnd c copilul l2a rupt a)a. %.-FDD a. - regreta.il. .. 3e p cat# )i eu care avea, de gnd s 2l dau unui prieten s 2l citeasc . :.D-D a. 52ar fi tre.uit s 2l l sa!i la $nde,na copilului. .. A!i fi putut totu)i s fi!i atent. c. 5u vi2l voi ,ai $,pru,uta. d. Alt dat # sper c ve!i avea polite!ea s cu,p ra!i un altul. e. 3nd se $,pru,ut ceva tre.uie s ai gri/ de el. f. 5u copilului i l2a, $,pru,utat. '.D De a. Pute!i s cu,p ra!i altul L (.;FDD R.D;D C.DDi a. Ooi cu,p ra altul. .. 9l voi lipi. K.>FDD

a. 5u face ni,ic# l2a, citit. .. 5u2i ni,ic# nu e dect un ziar. c. 5u2i ni,ic# era de anul trecut. d. 52are i,portan! # e $nc lizi.il. e. 5u e prea grav# l2a, citit de/a )i pentru a face focul e $nc .un. I.D>D a. <nui copil i se iart orice. .. A f cut .ine c s2a distrat cu el. c. ?*# asta se $nt,pl la copii. d. 5u face ni,ic. e. 5u face ni,ic# acest copil e att de dr gu!. f. O rog# nu v face!i pro.le,e. g. ?*# do,nule# nu face ni,ic# to!i copiii sunt la fel. *. 5u l2a!i certat cel pu!in. &.D D, co,.in ri %G.-FD-D a. ?* U - enervant# ar fi tre.uit s 2l feri!i de copilul dvs.# !inea, ,ult la acest ziar. %%.-FD>D a. - p cat# dar $l iert pe copil din toat ini,a. %:.D-=>D a. ;u.esc ,ult copiii= dar a!i fi putut s 2l $,piedica!i. .. @lu,i!i d2le U 5u2i ni,ic U 0ata viitoare $l ve!i p stra ,ai .ine. %'.D-Di a. >ul!u,esc# voi $ncerca s 2l repar# dar ar fi tre.uit s 2l $ngri/i!i deoarece $,i este util.

%(.>FD>D a. 5u face ni,ic# l2a, citit= la copii se $nt,pl adesea a)a. %R.D>De a. 5u2i ni,ic c copilul l2a rupt= e p cat c nu pute!i s 2,i cu,p ra!i altul. 22222222222222222222 <.a. >ul!u,esc. .. 0r gu!ul de copil. c. Pute!i s 2l $napoia!i copilului. (Aceste r spunsuri nu pot fi cotate f r anc*et deoarece ele pot e+pri,a fie agresivitatea (-8 fie din contr # iertarea (>88. >FDD - folosit cnd cel care vor.e)te ,ini,alizeaz pagu.a $n raport cu sine $nsu)i4 5u2i ni,ic# $n orice caz l2a, citit# Piarele nu sunt scu,pe. D>D - folosit cnd cel care vor.e)te $l iart pe copil sau $l lini)te)te pe p rinte4 3opiii sunt copii# Sunt accidente care se ,ai $nt,pl . 0espuiere Protocolul de e+a,en %.D-D a. A!i fi putut s fi!i atent= fiind $n ,a)in nu $nsea,n c ave!i dreptul s $,pro)ca!i pe toat lu,ea. :.D;D a. ?*# scuza!i2, doa,n # n2a, fost atent = sunt ,*nit de ceea ce s2a $nt,plat. '.D-D a. A*# nu U 3u p l riile astea ,ari . . . )i nu o voi p r si. (.D>D, a. 3u att ,ai r u U 5u e vina dvs.# $l voi lua pe ur, torul. R.D-Di

a. Poate l2a!i iz.it L 9l vo, verifica cu seriozitate. C.D De a. ?* U 5u se poate ca , car o singur dat s iau ,ai ,ulte# c ci nu voi putea s revin s pt ,na viitoare. K.D-D a. Ascult . iete# nu voi putea suporta astfel de refle+ii. I.D>D a. 9ntr2adev r U -i .ine# ,erge!i# asta nu , deran/eaz . &.D-D a. 0ar plou # doar nu crede!i c deoarece patronul nu este aici a, s , ud leoarc . %G.D-D a. 5u do,nule# nu sunt un ,incinos. %%.D-D a. Acesta nu e un ,otiv s deran/a!i oa,enii la ora asta. %:.D D, a. -i .ine# cu att ,ai r u# voi a)tepta pn cnd revine. %'.-FD-D a. A, venit special pentru asta )i ,i2a!i spus c , ve!i pri,i. %(.-FD>D a. 0ar ce poate s fac L Poate i s2a $nt,plat ceva. %R.D>D a. O rog U Se poate $nt,pla oricui. %C.D;D a. Jtiu# dar oricu,# a, $ncercat. %K.D;FD a. 5u le2a, pierdut= ,ai $nainte ,ai erau.

%I.-FD D a. P cat# r ,ne pe data viitoare. %&.D;D a. Jtiu# dar sunt foarte gr .it. :G.D-=;D a. 3e vrei# nu sunte, interesante pentru ea. :%.D-Di a. 5u2i voia, r ul= vo, ,erge s2o vede,. ::.>FD D a. 5u# nu2i ni,ic. :'.-D-D a. Ji apoi L Oo, pierde trenul. :(.>FD D a. 5u face ni,ic= l2a, citit. 0up ce r spunsurile su.iectului au fost corectate# se trece cotarea pe foaia de despuiere la e+a,enul precedent. :. ;ndice de confor,itate la grup (@roup 3onfor,ity Rating= @3R8 @3R2ul este pri,ul indice care se calculeaz . Acest indice , soar confor,itatea r spunsurilor su.iectului cu cel al ,ediei popula!iei. S2a deter,inat pentru fiecare situa!ie frecven!a relativ a diferitelor tipuri de r spuns4 -# ;# ># -F# ;F# >F# e# i# , (variantele - )i ; sunt asi,ilate la - )i ;8. S2au re!inut pentru fiecare situa!ie tipurile cele ,ai frecvente $ntlnite folosind ur, toarele criterii4 %V. Frecven!a acestor tipuri de r spunsuri# e+pri,at $n procente# tre.uie s fie $n ,od se,nificativ superioar fa! de acele r spunsuri a c ror frecven! este i,ediat inferioar (raport critic cel pu!in egal cu trei8. 0ac nu acesta este cazul# s2a calculat se,nifica!ia diferen!elor $ntre dou tipuri )i al treilea ($n ordinea

descresc toare a frecven!ei8 )i a)a ,ai departe pn ce se g se)te o diferen! de frecven! se,nificativ . Sunt re!inute pentru @3R pn ce apare o diferen! se,nificativ . 9n practic # ,a+i,ul o.!inut pe o situa!ie a fost ' tipuri de r spunsuri. :V. Frecven!a tre.uie s fie superioar fa! de (GT sau egal cu aceast cifr . 3nd ,ai ,ulte tipuri de r spunsuri au fost re!inute pentru o situa!ie dat # criteriul de fa! nu este aplica.il dect celui cu frecven!a cea ,ai ,are. Ta.elul ; d tipurile de r spunsuri corespunz toare criteriului ; cu frecven!ele corespunz toare. S2au indicat prin W r spunsurile care corespund $n acela)i ti,p a,.elor criterii# adic r spunsurile lui @3R definitiv# reproduse $n lista ur, toare. %.D>D C. %%.D-D %C.D-D :%.;FD D :.D;D K.D-D %:. %K.D-D ::.>FD D '. I. %'.D-D %I. :'.D-D (.D>D, &.D-D %(. %&.D;D R.D Di %G.D-D %R. :G. Pentru a u)ura calculul @3R2ului# tipurile re!inute au fost i,pri,ate $n col!ul inferior drept al ru.ricii de pe foaia de r spuns. Se nu, r r spunsurile su.iectului care corespund @3R2ului. 7a situa!ia nr.%# r spunsul su.iectului este (-8= @3R2ul este (>8. 0eci nu e+ist acord. Pentru situa!ia :# r spunsul su.iectului este D;D )i @3R2ul este tot D;D. Se trece $n coloana din dreapta lui % (rea,inti, c ; este asi,ilat lui ;8. Pentru situa!ia ' nu e+ist r spunsuri tip $n @3R# deci nu se !ine sea, de r spunsul su.iectului. Pentru situa!ia ( r spunsurile su.iectului sunt >D,= @3R2ul este D>D sau D D,. Se trece % la @3R dac r spunsul su.iectului ar fi fost D D>D sau D D, asociat cu alte tipuri )i s2ar fi acordat %D: din @3R. Pentru situa!ia R# r spunsul su.iectului este D-Di# @3R2ul este D Di. Se d la @3R %D: ca $ntotdeauna cnd $n afara r spunsului corespunz tor @3R2ului# su.iectul a dat )i alt r spuns# care nu figureaz $n @3R. Se e+a,ineaz $n acela)i ,od diferitele situa!ii.

3nd aceast cotare este ter,inat # se face su,a punctelor )i a /u, t !ilor. 9n e+e,plul nostru ave, un total de %G#R. 0eoarece e+ist %C situa!ii cu @3R# totalul ,a+i, posi.il este de %C. @3R2ul e+pri,at $n T este CRT din ,a+i,u,. Ta.elele : )i C dau repartizarea @3R2ului= $n popula!ia standardizat @3R2ul ,ediu este de RI#C(T cu o a.atere standard de %:#K&. -ste util s transfor, , @3R2ul $n not standard cu a/utorul ta..C. 9n cazul nostru nota T corespunz toare la CRT este RR. Se trec cifrele corespunznd p r!ii de /os a foii stngi a notelor e+trase# $n a,plas rile corespunz toare. Se raporteaz de ase,enea @3R2ul e+pri,at $n procente $n partea de sus a paginii drepte# reprezent ri grafice. Astfel se poate o.!ine direct prin aceast ,anier f r s ,ai trece, peste ta.ele# nota T corespunz toare consultnd scara plasat $n stnga reprezent rii grafice. Re,arc 4 3riteriile pe care noi le2a, utilizat pentru deter,inarea r spunsurilor tip ale @3R2ului nu sunt cele utilizate de c tre Rosenzweig $n standardiz rile P.F.2ului. Test pentru adul!i (%'#::8 dar $n cea a P.F. test pentru copii (:K8. 9n ulti,a sa lucrare# autorul reco,and Profiluri <r, torul calcul de efectuat este acela al profilurilor# c rora le corespunde c su!a superioar dreapt a foii stngi cu adnot ri (e+trageri de note8. Frecven!a apari!iei fiec ruia dintre cei & factori este cercetat $n coloanele -+trageri de note )i indicat $n c su!ele corespunz toare a Profilurilor. 9n aceste calcule orice diviziune $ntre factorii cot rii asupra unei $ntre. ri este calculat pe o .az de propor!ionalitate# dnd o greutate egal fiec rui factor. 5u se !ine cont de faptul c factorii sunt prezen!i $ntr2una sau ,ai ,ulte din coloanele tipului. Spre e+e,plu# dac un r spuns este cotat D-De# acest r spuns contri.uie cu G#R la su,a )i G#R la su,a e. $ntre.uin!area acestei ulti,e ,etode )i pentru for,a adult# ,odificare care nu a fost $nc realizat $n for,a a,erican a testului.

0ac un r spuns este cotat D-=;D se aplic acela)i principiu# f cndu2se ca r spunsul s contri.uie cu G#R la su,a - )i cu G#R la su,a ;. 3nd $n protocol se g sesc factori cota!i $ntre paranteze# ace)ti factori nu particip la ta.elarea general # dar sunt ta.ela!i separat )i $nregistra!i $n ( 8# plasa!i $n /os )i la dreapta fiec rei c su!e a profilului. 3nd s2au u,plut cele & c su!e ale profilurilor se adun orizontal )i vertical )i se $nregistreaz rezultatele $n c su!ele intitulate Total. Se transfor, aceste rezultate .rute $n procenta/e# raportndu2le la ,a+i,u, posi.il care este $n fiecare caz :(. -ventual# dac su.iectul n2a r spuns uneia dintre aceste situa!ii sau dac r spunsul s u n2a putut fi cotat# ,a+i,ul este redus cu att ,ai ,ult. Procenta/ele sunt $nregistrate $n c su!ele prev zute acestui efect. Se pot transfor,a $n rezultate standard T utiliznd ta.elul C# .azat pe reparti!ia frecven!elor $n popula!ia general . Aceste note T per,it situarea su.iectului $n func!ie de diferitele categorii -# ;# ># ?20# 52P# 520# $n raport cu popula!ia general )i de a aprecia deriva!iile eventuale ale naturii lor# ale sensului lor )i ale intensit !ilor. 9n e+e,plul lor pe care l2au luat# pute, u,ple diferitele c su!e ur, rind principiile generale pe care le2a, dat. 3 su!a din stnga2sus corespunde lui -F. -+ist $n protocol ( -F dar fiecare este cotat G#R (de fiecare dat el este $nso!it de un alt factor8. 5ota : este deci $nregistrat $n c su!a corespunz toare. 3 su!a %: ur, toare# la intersec!ia lui - )i -20 corespunde r spunsurilor -. -+ist

r spunsuri -# dintre care C $n care - nu este $nso!it de al!i factori )i C $n care este $nso!it de un alt factor $n aceea)i coloan (situa!iile I )i :G8 fie $n alte coloane )i care sunt cotate cu G#R. Se va $nregistra deci la nota C W(C + G#R8 fie & $n cazul -. Oo, nota c # la fel ca pentru @3R# - sunt asi,ila!i la - $n profiluri. 3 su!a ur, toare# la intersec!ia - )i 52P# este aceea $n care s2au $nta.elat. -+ist un r spuns e. Se $nregistreaz ; $n c su! # c ci acest r spuns e pentru situa!ia C )i nu este $nso!it de nici un alt factor. Se u,plu tot a)a )i celelalte C c su!e. Acestui fapt se adun cifrele

$nregistrate orizontal# 5ota (total 8 corespunznd su,ei tuturor r spunsurilor e+trapunitive (de pedeaps 8 (adunarea orizontal a liniei - este :W&W%E%:8. Pentru linia ; se o.!ine R#R= pentru linia > C#R. Apoi se calculeaz su,ele pe coloanele verticale# adic r spunsurile de do,ina!ia de sine a o.stacolului (?208 fac R# a ap r rii de sine (-208 fac %R# a persisten!ei necesit !ii (52P8 fac (. Aceste cifre sunt transfor,ate $n procenta/e $n raport cu :(. Spre e+e,plu# e+ist %: r spunsuri e+trapunitive= fac RGT. Acest procenta/ poate fi convertit $n note standard T consultnd ta.elul C. Su.iectul fiind oB# se vede c RGT corespunde unei note T de R'. Se calculeaz $n aceea)i ,anier celelalte procenta/e )i se convertesc $n note T. Ta.elul per,ite verificarea e+actit !ii calculelor efectuate. Adunndu2se pe orizontal )i vertical totalurile .rute tre.uie s se o.!in $n a,.ele cazuri cifra :( )i de aceea)i ,anier pentru procentul %GGT# cifra %GG. Se poate o.!ine de ase,enea o reprezentare grafic direct raportndu2se cele C procenta/e o.!inute pe foaia dreapt 4 reprezentarea grafic . 3a )i pentru @3R ave, de ase,enea posi.ilitatea s citi, direct nota T corespunz toare consultnd scara plasat la stnga# f r s ,ai raport , la ta.ele. Tre.uie s indic , c reprezentarea grafic este .azat pe transfor, rile notei T# cele dou se+e fiind reunite. 3ifrele pe care le2a, dat ,ai sus# o.!inute pornind de la ta.ele# corespund etalona/ului pentru su.iec!ii ,asculini. 9n practic # notele . r.a!ilor )i ale fe,eilor sunt foarte apropiate# se pot foarte .ine constata notele T o.!inute prin inter,ediul reprezent rii grafice. 5u se va raporta la ta.ele nu,ai dac se va dori o ,ai ,are precizie. Transfor,area $n note T a celor & c su!e $n interiorul profilurilor 5oi a, considerat necesar s transfor, , de ase,enea $n note T cifrele celor & c su!e corespunznd frecven!ei apari!iei diferi!ilor factori. A, transfor,at direct notele .rute $n note T# f r s ,ai trece, prin calculul procenta/elor. Aceasta are desigur inconvenientul de a nu fi nu,ai dac su.iectul a dat r spuns la toate situa!iile. 9n acela)i ti,p noi ne2a, gndit c co,plica!ia supli,entar care ar fi

introdus transfor,area $n procenta/e nu era /ustificat prin aceast dificultate. -ste reco,anda.il evident dac se dore)te o rigurozitate ,ai ,are s se raporteze eventual cifrele .rute o.!inute la cele pe care su.iectul le2ar fi o.!inut r spunznd la toate situa!iile. 0ac spre e+e,plu su.iectul n2a r spuns dect la :: de situa!ii )i dac r spunsurile sale se repartizeaz astfel4 vezi pag. 1 se o.!ine raportnd cifrele la :( (vezi pag. 8. 0ac se rotun/e)te la cifra $ntreag sare la G#R se o.!ine (vezi pag. 8 (Se va nota $n cazul particular c su,a r spunsurilor nu este de altfel dect :'#R avnd $n vedere nevoia de a rotun/i cifrele o.!inute8. 5u este de altfel sigur c aceast ,etod # $n ciuda rigorii sale aparte# este foarte satisf c toare din punctul de vedere psi*ologic. Pro.le,a a fost pus $n acela)i fel $n testul lui Rorsc*ac* )i face adeseori ,ai interesant s se !in cont de nu, rul a.solut de r spunsuri (X# @ etc.8 dect de procenta/ul diferitelor categorii $n raport cu nu, rul total (XT# @T etc.8. 0e)i sunt din acestea noi d , $n ta.ele corespunz toare# pentru cele : se+uri reunite. a8. >ediile )i tipurile 1 ecart )i cele & factori (e+pri,a!i $n cifre .rute8 ta.el (. .8. 5otelor T corespunznd notelor .rute# scara pe care a, adaptat2o este identic celei de/a $ntre.uin!ate $nainte. -a corespunde unei ,edii de RG )i unui tip ecart de %G (ta..K8. Rezultatele celor & c su!e ale profilurilor sunt $nregistrate $n reprezentarea grafic care per,ite# dac dori,# s o.!ine, direct notele T corespondente# f r s ,ai trece, $n ta.ele. Patternul 3alculul patternilor vine dup aceea. -i sunt nota!i su. diferite profiluri (aspecte8. Patternii sunt $n nu, r de (4 ' principali nota!i cu %# :# ' )i un pattern adi!ional (supli,entar8 privind valorile ur, toare4 - )i ;. Patternul % e+pri, frecven!a relativ a diferitelor direc!ii de r spuns f r a !ine sea,a de tip# adic se noteaz r spunsul e+trapunitiv cel ,ai frecvent )i r spunsul

nepunitiv cel ,ai frecvent# aran/ndu2le dup ordinea frecven!ei descresc toare indicnd si,.olic prin sau E frecven!a lor relativ . Oerificarea profilurilor arat c r spunsul - cel ,ai frecvent este $n coloana -20 (frecven!a &8 )i r spunsul > (la fel de frecvent8 apare cel ,ai frecvent $n -20 (frecven!a :#R8. Ave, deci patternul %4 - ; >. Patternul : e+pri, frecven!a relativ !innd cont ,ai ,ult de tip dect de direc!ie# adic se noteaz r spunsul cel ,ai frecvent $n coloana -20# altul $n 52P )i se aran/eaz dup ordinea frecven!ei ca )i $nainte. 0e e+e,plu# $n coloana ?20 ave, -FE>FE:# $n coloana -20 ave, -E'# $n coloana 52P ave, ,E:. Patternul va fi deci - -E E>F E,. Patternul ' e+pri, frecven!a relativ a trei factori cei ,ai frecven!i# oricare ar fi tipul sau direc!ia. -l se o.!ine c utnd la profiluri cele trei frecven!e indicate )i clasndu2le ca cea ,ai $naintat . 0e e+e,plu# frecven!ele cele ,ai ridicate sunt4 -(&8# ;('#R8# >(:#R8. Patternul ' va fi deci - ; >. 3ei trei patterni principali astfel descri)i nu sunt dect refor,ul ri ale ta.loului profilurilor. Patternii prin control per,it ,ai u)or ca profilurile s se noteze ,odurile predo,inante de r spuns prin direc!ie# prin tip )i prin cele dou co,.inate. Patternul adi!ional este prezentat pe foaia de e+trageri de note su. cele trei precedente. Patternul const $n co,pararea variantelor - )i ; cu ceilal!i factori de cotare pentru a pune $n eviden! rolul r spunsurilor $n situa!iile de .loca/ (du2sur2 ,oi8# situa!ii care evoc factorii su.linia!i. Frecven!ele - )i ; $n protocol este notat ,ai $nainte separat apoi ca total al celor : )i procenta/ul celor ' cifre .rute este raportat la :( pentru calculul procenta/elor. 0e e+e,plu# - se g se)te o dat singur (situa!ia %G )i cota %D:8. Fa! de - se $nregistreaz deci %#R ceea ce d procentul de CT. Tot astfel se o.!ine : ;# fac IT )i prin ur,are -W;E'#R )i fac %RT. Patternii adi!ionali sunt transfor,a!i $n note T raportndu2i la ta.elul I. Rezultatele privind patternii astfel defini!i (patternii clasici8 )i patternii adi!ionali

sunt $nscri)i pe foaia din stnga $n c su!ele corespunz toare. 3ifrele privind patternii adi!ionali sunt $nregistrate pe reprezentarea grafic care per,ite o.!inerea direct a notelor T corespondente. Patternii .aza!i pe notele T Transfor,area cifrelor .rute ale profilurilor $n nota T atrage o ,odificare co,plet a patternilor. 0e altfel# acesta este )i scopul pentru care a, efectuat2o. 9ntr2 adev r# cei ' patterni principali vizeaz o refor,ulare a profilurilor )i o deter,inare a ,odurilor de r spundere predo,inante# prin direc!ie# tip )i prin cele : co,.ina!ii. 0in p cate# pentru c se opereaz asupra cifrelor .rute# din cauza r spunsurilor apar!innd @3R2ului tre.uie s ne a)tept , la patterni nor,ali neavnd alt se,nifica!ie dect s se $ntlneasc la ,area ,a/oritate a su.iec!ilor nor,ali. <n e+e,plu ne per,ite s ar t , diferen!e pe care le introduce $ntre.uin!area notelor. S lu , su.iectul ca e+e,plu. 3ifrele .rute sunt ur, toarele4 vezi ta.. pag. 0ac transfor, , $n note T cifrele .rute ale celor & c su!e )i procenta/e corespunznd tipurilor de reac!ie )i direc!iilor se o.!ine ur, torul ta.lou# pag. (5.". 1 5otele T corespunznd tipurilor )i direc!iilor au fost calculate pe ta.louri . r.a!i2fe,ei8. Patternii sunt ur, torii4 a8 Patternul ;4 ,od de r spuns predo,inant prin direc!ie# independent de tip. %. Pattern .azat pe note .rute4 - ; > :. Pattern .azat pe note T4 > ; Oede, c $n cazul particular ave, o inversiune co,plet a patternului nota .rut cea ,ai ridicat g sindu2se printre r spunsurile e+trapunitive (-8 ur,at de o not intrapunitiv (;8 )i de o not i,punitiv (>8. 5ota T cea ,ai ridicat se g se)te printre r spunsurile i,punitive (>F8 ur,at de o not intrapunitiv (;8 )i de o not e+trapunitiv (-8. .8 Patternul :4 ,od de r spuns predo,inant prin tip# indiferent de direc!ie. %. Pattern .azat pe note .rute4 - (-FE>FE,8

:. Pattern .azat pe note T4 >F ; , Pe deasupra# la acest punct nu e+ist nici un raport $ntre cele dou rezultate. c8 Patternul '4 ,od de r spuns predo,inant independent de tip )i direc!ie. %. Pattern .azat pe note .rute4 - ; > :. Pattern .azat pe note T4 >F ; -ste deci evident c patternii .aza!i pe notele T au o valoare superioar celor afla!i pe notele .rute. Transfor,area notelor celor & c su!e $n note T $,parte practic calculul patternilor# pentru c astfel si,plul control per,ite u)or deter,inarea lor. Se vor putea $nregistra patternii rezulta!i din co,para!iile notelor T $n c su!a corespunz toare foii din dreapta. Tendin!e Analiza tendin!elor este ulti,a faz de ela.orare a rezultatelor. Se $nt,pl c su.iectul pe parcursul pro.ei s se sc*i,.e de o ,anier i,portant trecnd de la un tip sau o direc!ie $n cursul pri,ei p r!i la un alt tip )i la o alt direc!ie pe parcursul celei de2a doua. <neori pute, avea o alt ,odificare $nainte de sfr)itul pro.ei. ?rice sc*i,.are a acestui tip are o ,are i,portan! pentru $n!elegerea reac!iilor la frustrare c ci acestea depind $ntr2o ,are , sur de atitudinile su.iectului la propriile sale reac!ii. Spre e+e,plu# un su.iect poate $ncepe pro.a ar tnd tendin!e e+trapunitive ,arcate# cotate $n coloana -20 )i dup I2& situa!ii care au putut s ridice $n el un senti,ent de vinov !ie suficient de intens d pe deasupra r spunsuri de tip intrapunitiv. Aceast ,odificare poate s consiste $n pasa/ul ,a/orit !ii r spunsurilor unei coloane $n pri,a parte a e+perien!ei la o alt coloan $n a doua parte# independent de direc!ia r spunsului. Analiza tendin!elor are ca scop s pun $n eviden! e+isten!a eventual a unor astfel de ,odific ri $n cursul e+perien!ei )i de a preciza natura acesteia. 3onven!ia pentru a nota aceste tendin!e folose)te o s geat deasupra c reia se plaseaz si,.olul factorului sau al categoriei asupra c reia se atrage aten!ia.

0easupra a+ei s ge!ii (vezi LLLLLLL are ,ai ,ulte sensuri2dic!ionar LLLLLL8 se indic valoarea nu,eric a tendin!ei atinse cu un se,n W sau 2. Se,nul W indic o tendin! pozitiv adic $n care factorul sau categoria predo,in $n pri,a /u, tate a protocolului (situa!iile %2%: inclusiv8. Se,nul 1 indic o tendin! negativ . For,ula de calcul a valorii nu,erice a unei tendin!e este4 (ta..&8 a1. aW.

$n care a este valoarea cantitativ a factorului $n pri,a /u, tate a protocolului# . este valoarea cantitativ $n a doua /u, tate. Pentru a fi considerat ca se,nificativ o tendin! tre.uie s se .azeze pe cel pu!in ( r spunsuri )i s ai. o valoare ,ini, de W G#''. Aceast valoare reprezint un raport de % la :# ur,nd for,ula precedent . 3u toate acestea unele tendin!e nu tre.uie s fie luate $n considerare nu,ai dac ele au o valoare ,ini, de W G#RG# c ci ele s2ar $ntlni cu un $nceput de G#'' $n ,ulte protocoale nor,ale# dup cu, reiese din e+a,inarea @3R2ului. c tre ?20 (valoarea negativ 8 dep rtndu2se de -20 (valoarea pozitiv 8 dep rtndu2se de 52P (valoarea pozitiv 8 Acestea sunt indica!iile date de Rosenzweig. -+ist R tipuri de tendin!e# pri,ele ' (%# :# '8 nu,ite tendin!e intracoloane# consider direc!ia agresiunii $n fiecare din cele ' coloane# pentru fiecare tip de reac!ie. Tipul ( consider direc!ia f r s !in cont de coloane. Tipul R consider distri.u!ia factorilor $n cele ' coloane f r s !in cont de direc!ia agresiunii. Oo, e+a,ina sta.ilirea tendin!elor $n protocolul luat ca e+e,plu. Tipul %. 3ontrolul coloanei ?20 arat c factorul -F apare de ( ori $n a doua /u, tate a protocolului# de zero ori $n pri,a parte. Ace)ti ( -F corespund nota!iei

ponderate# :#G. Raportul nu,eric (G2:8D(GW:8E 2%. Al!i factori (;F# >F8 nu apar dect respectiv pentru % )i : $n coloana ?20 )i nu au fost luate $n considerare. Tipul :. 3ontrolul coloanei -20 arat c factorul - este $ntlnit $n pri,a /u, tate de I ori (cu o not ponderat de K8 )i de ( ori $n a doua /u, tate (cu o not ponderat de :8. Raportul este (K2:8D(KW:8EG#RC. Factorul ; este $ntlnit o dat $n pri,a /u, tate (nota %8 )i de ' ori $n a doua /u, tate (nota :#R8. Raportul este (%2:#R8D(%W:#R8EG#('. Factorul > este $ntlnit de : ori $n pri,a /u, tate (nota %#G8 )i de : ori $n a doua /u, tate (nota %#R8. Raportul este 1 G#:G. Tipul '. 3ontrolul coloanei >2P arat c nici un factor nu apare $n ( situa!ii. Tipul (. 5e!innd cont de coloane# se co,par distri.u!ia factorilor e+trapunitivi $n pri,a )i a doua /u, tate. 9n pri,a /u, tate este prezent de & ori (cu o not ponderat de I8 )i $n a doua /u, tate de I ori (cu o not ponderat de (8. Raportul este deci W''. 3ontrolul factorilor intrapunitivi arat o tendin! negativ de G#(R. Oaloarea o.!inut plecnd de la factorii i,punitivi este de 1 G#:'. Tipul R. 3ontrolul coloanei ?20 arat prezen!a de G factori $n pri,a /u, tate# de K factori $n a doua /u, tate (cu o not ponderat de R8. Ave, deci o tendin! negativ ?20 de 1%. 9n coloana -20 valoarea o.!inut este de G#:G. 9n coloana 52P valoarea o.!inut este de G#RG. 3ifrele pe care le2a, g sit pentru %G tendin!e pe care le2a, calculat sunt $nregistrate $n c su!ele corespunz toare .azei )i la dreapta foii din stnga. 0eter,inarea se,nifica!iei tendin!elor 5e2a, gndit s relu , studiul detaliat al statisticii tendin!elor# cu scopul de a deter,ina cu cea ,ai ,are e+actitate $nceputul se,nifica!iei fiec rei tendin!e )i f r s preciz ,# e+pri,nd $n nota T i,portan!a ,odific rii atitudinii su.iectului $n cursul desf )ur rii e+perien!ei. Pentru aceast ac!iune ave,4

a8 re!inut condi!ia esen!ial = necesitatea prezen!ei r spunsului $n cel pu!in ( situa!ii. .8 calculat pentru cele %( tendin!e# $n toate d !ile cnd condi!ia a era verificat # raportul (a2.8D(aW.8 $n grupul de :(G de su.iec!i. c8 calculat ,edia )i tipul 1 ecart al distri.u!iei fiec rei tendin!e. Rezultatele sunt date de ta..R= consultnd acest ta.el se va nota c 4 %. $n ansa,.lu (total8 ,edia se $,parte pu!in de G# $n afar de cteva tendin!e (' i E G#(%I= R ?20 E 2 G#:C'= R 52P E W G#:C(8 )i :. tipul ecart oscileaz $n /urul a G#''. 9n aceste condi!ii# pentru a ne apropia de spiritul lui Rosenzweig# a, decis s adopt , li,ite de se,nifica!ie a tendin!elor valorilor W % ecart 1 tip prin raport cu ,edia. Oalorile corespondente sunt date $n ta..R. Se vor considera deci ca se,nificative tendin!ele calculate plecnd de la cel pu!in ( situa!ii )i a c ror valoare se afl situat $n afara li,itelor indicate. Teoretic# se,nifica!ia unei tendin!e corespunde unei pro.a.ilit !i de ':T ca s apar . 0e fapt# pro.a.ilitatea real este $n general foarte ,ic # c ci tre.uie s se !in cont de pri,a condi!ie4 prezen!a a cel pu!in ( r spunsuri. ?ri aceast condi!ie este co,pletat printr2o propor!ie foarte varia.il a cazului# ur, rind tendin!a considerat . 0ac pentru tendin!a R -20 ea a fost co,pletat de totalitatea grupului nostru (:(G de su.iec!i8# tendin!a % ;F care n2a putut fi calculat dect pe R su.iec!i. 3o,.innd pro.a.ilitatea ca tendin!a s fie calculat cu cea g sindu2se $n afara unei li,ite ; ecart 1 tip# se o.!in valori cuprinse $ntre G#KT (pro.a.ilitatea la $nceput de ':8 ur,nd s se considere se,nifica!ia tendin!ei % ;F sau R -20. LLLLLA doua consecin! a diferen!ei $ntre nu, rul su.iec!ilor plecnd de la acela c rora li s2au calculat diferitele tendin!e# este c ,ediile )i ecart2tipurile suntLLLLL -................ ;................ ?20 : % -20 & '#R 52P % % Total %: R#R T RG :'

>............... Total . . . . . . . . . . . . . T

: R :% ?20 RG (I RK R:

:#R %R C: -20 R' RC (( R:

: ( %K 52P (C (' R( (C

C#R :( %GG Total R: (K RG

:K %GG

-................ ;................ >............... Total . . . . . . . . . . . . . Tendance4 R ?20. . . R -20 . . . 52P . . .

7i,ite supYrieure Rosenzweig Personelle WG#'' WG#%% WG#RG WG#%( WG#RG WG#R&

7i,ite infYrieure Rosenzweig Personelle 2G#RG 2G#C' 2G#'' 2G#%K 2G#'' 2G#GK

3orrYlations entre la pre,iZre et de la deu+iZ,e corrections ; > ?20 .IIW .IIW .I(W .&: -20 .&CW .&GW .&& .&C @.3.R. rennes E .&I 7es corrYlations ont YtY calculYes sur les c*iffres .rute pour les & cases du profil# sur les pourcentages pour les so,,es par types et par directions. 7es coefficients sont des coefficients de corrYlation ennYsc*ori[ue sauf pour les coefficients ,ar[uYs dFun astYris[ue [ui sont des coefficients de corrYlation de "ravais2Person. 3orrYlations entre la pre,iZre et de la deu+iZ,e passations ?20 .RRW -20 .(: 52P .'' .CG 52P .&R .&GW .IIW .&I .&& .&C .&:

; >

.'&W .:KW .(C

.'C .R'W .RK .R(W .CI .RK @.3.R. rennes E .RI

.'( .CI

7es corrYlations ont YtY calculYes sur les c*iffres .rute pour les & cases du profil# sur les pourcentages pour les so,,es par types et par directions. 7es coefficients sont des coefficients de corrYlation ennYsc*ori[ue sauf pour les coefficients ,ar[uYs dFun astYris[ue [ui sont des coefficients de corrYlation de "ravais2Person.

TA"-7 ; 3ritZres statisti[ues pour lFeta.lisse,ent du @.3.R. 3ate2 gorie > ; -F > , i ; -F > >F , i Fre2 [uence R' R' 'K '% (G :I R' :' %I IG '' ': :% (( (K C% :: %& %I 3ate2 gorie > > ; , -F > ; > ; ;F >F > Fre2 [uence (C 'I 'R 'I (K 'I (% :R :' :: K: '( :C :( R: (R R& (C

Situation % : ' ( R C K I

@.3.R. W W

Situation %' %( %R

@.3.R. W

W W W

%C %K %I %& :G

W W W

& %G %% %:

W W W

:% :: :' :(

W W W

TA"-7 : >oyenne et Ycarts2types (calcules \ partir des T des differentes catYgories8 R(#%K %'#KC (&#IC %R#CK (K#%G %(#:% ; :C#:K I#G( :(#(K &#'% :R#:( I#I& > :I#%K &#G: :R#&: %G#%( :C#&( &#K% ?20 %I#II K#KC %&#K' I#RI %&#%% K#&G -20 CG#:' %G#II RI#RC %G#R% R&#(: %G#KK 52P :G#& &#IK :%#RC %G#GK :G#II &#K( @.3.R. RI#& %%#K( RI#:I %(#%G RI#C( %:#K&

6o,,es

5E%(: >oyenne Ycart2type Fe,,es 5E%G: >oyenne Ycart2type 6o,,esW 5E:(( Fe,,es >oyenne Ycart2type

TA"-7 ' (Pourcentages8 3ategories ; -W; >oyennes C#:& C#%C %:#(R ]cart2type (#%: (#:' R#:I

TA"-7 ( >oyenne et "cart2type des 5euf Facteurs (3*iffres .ruts8 3ategorie -F e ;F ; i >F > , ; >oyenne %#&I K#RK %#(R %#:: :#K& %#&R %#'& '#(I %#R: %#(K %#(( ]cart2type %#'& '#%' %#%: G#&' %#:I %#'K G#&& %#K' %#%R G#&I %#G%

TA"-7 R >oyenne et ]cart2type des Tendances Tendence >oyenne % : ' ( R -F ;F >F ; > i , ; > ?20 -20 52P WG#GCC 1G#:RG 1G#%KG WG#GK( 1G#%:( G#GGG WG#%RR WG#(%I 1G#%(K WG#%%' 1G#G:& 1G#%%: 1G#:C' 1G#G%R WG#:C( :#(( ]cart2 type G#(%R G#%&C G#(%I G#:&: G#''C G#''I G#('& G#'&R G#(KG G#:%& G#:R' G#'G' G#'K: G#%R: G#''G %#R& 7i,ites W ; 1 ; W G#(I% 1G# '(& 1 G#GR( 1G# ((C W G#:(I 1G# RII W G#'CC 1G# :%I W G#:%: 1G# (CG W G#''I 1G# ''I W G#R&( 1G# :I( W G#I%' WG# G:' 1 G#':' 1G# C%K W G#'': 1G# %GC W G#::( 1G# :I: W G#%&% 1G# (%R W G#%G& 1G# C'R W G#%'K 1G# %CK W G#R&( 1G# CCC W (#G' WG# IR 5o,.re de su/ets (I R %G ::& %G' %'( 'G C( 'K :'& ::C ::C %&( :(G :%R :(G Pro.a.i2 litY T C#( G#K %#' 'G#R %'#C %K#K (#G I#I '#& '%#I 'G#G 'G#G :R#& ':#G :I#K ':#G

TA"-7 C 5otes standard T 5ote T KG CR CG RR RG (R (G 'R 'G 6o,,es


; > ?0 -0 5P @3R ; >

Fe,,es
?0 -0 5P @3R ;

6o,,es W Fe,,es
> ?0 -0 5P @3R

K' CC R& R: (G 'I '% :R %I

(: 'I '( 'G :C :: %I %( %G

(C (: 'K '' :I :( %& %R %G

'( '% :K :' %& %R %% K '

I: KK K% CC CG RR (& (( 'I

(% 'C '% :C :% %C %% C %

I: KK K% CR R& R' (K (% 'R

K& K: CR RK RG (' :R :I :%

(' 'I '( :G :( :G %R %% C

(C (% 'C '% :C :% %C %% C

'K '' :I :( :G %R %C C :

IG KK C& C( R& R' (I (' 'I

(: 'K ': :K :: %K %: C %

IC K& K: CI RI R% (K 'K 'G

KC C& C: RR (K (G 'R :C %&

(' '& '( 'G :R :% %C %: K

(C (% 'K ': :K :: %K %: I

'R '% :K :' %& %R %K K '

I% KC KG CR R& R( (& (' 'I

(G 'R '% :C :% %C %C C %

I( KI K% CR R: R& (C '& ''

5otes T en function des notes .rutes 7es notes .rutes concernant differentes categories sont donnYs en pourcentages

5otes .rutes
:'#R :' ::#R :: :%#R :% :G#R :G %&#R %& %I#R %I %K#R %K %C#R %C %R#R %R %(#R %( %'#R %' %:#R %: %%#R %% %G#R %G &#R & I#R I K#R K C#R C R#R R (#R ( '#R ' :#R : %#R % G#R G

-F

%GG#& &&#' &K#K:: &C#% &(#R &:#& &%#' I&#K II#% IC#R I(#& I'#' I%#K IG#% KI#R KC#& KR#' K'#K K:#% KG#R CI#G CK#' CR#I C(#: C:#C C%#G R&#( RK#I RC#: R(#C R'#G R%#( (&#I (I#: (C#C (R#G ('#( (%#I (G#: 'I#C 'K#G 'R#( ''#I ':#: 'G#C :&#G :K#( :R#I

5?T-S ;F ;

T i >F > ,

%GG#R &C#& &'#' I&#K IC#% I:#R KI#& KR#' K%#K CI#% C(#R CG#& RK#' R'#K RG#% (C#R (:#& '&#( 'R#I

%G(#(G &&#R &R#% &G#C IC#: I%#K KK#: K:#I CI#' C'#I R&#( R(#& RG#( (C#G (%#R 'K#%

%G%#K &C#' &G#& IR#R IG#: K(#I C&#( C(#G RI#K R'#& (K#& (:#R 'K#:

%G:#( &I#R &(#C &G#K IC#I I:#I K&#G KR#% K%#: CK#' C'#( R&#R RR#R R%#C (K#K ('#I '&#& 'C#G ':#% :I#:

%G%#R &K#I &(#: &G#R IC#& I'#: K&#C KR#& K:#' CI#C CR#G C%#' RK#K R(#G RG#( (C#K ('#% '&#( 'R#I

%G:#R &K#R &:#( IK#( I:#' KK#' K:#: CK#: C:#% RK#% R:#G (K#G (%#& 'C#&

%G:#% &&#: &(#( &'#R &G#C IK#K I(#I I%#& K&#G KC#% K'#: KG#' CK#R C(#C C%#K RI#I RR#& R'#G RG#% (K#: ''#' (%#( 'I#C 'R#K ':#I :&#&

%G:#C &K#C &'#' I&#G I(#C IG#' KR#& K%#C CK#: C:#& RI#R R(#: (&#I (R#R (%#% 'C#I

TA"-7 I 5otes T des Patterne Additionneles en fonction des notes en pourcentages 5otes en T
'& 'I 'K 'C 'R '( '' ': '% 'G :& :I :K :C :R :( :' :% :: :G %& %I %K %C %R %( %' %: %% %G & I K C R ( ' : % G

-W;
%GG#' &I#( &C#R &(#C &:#K &G#I II#& IK#G IR#% I'#: I%#' K&#( KK#C KR#K K'#I K%#& KG#G CI#% CC#: C(#' C:#( CG#R RI#C RC#K R(#I R:#& R%#G (&#% (K#' (R#( ('#R (%#C '&#K 'K#I 'R#& '(#G ':#% 'G#: :C#(

%GG#' &K#I &R#( &'#G &G#C II#% IR#K I'#' IG#I KI#( KC#G K'#C K%#% CI#K CC#' C'#& R&#G RC#C R(#: R%#K (&#' (C#& ((#( (:#G '&#C 'K#: '(#K

%G%#C &&#' &C#& &(#R &:#: I&#I IK#( I:#K IG#' KI#G KR#C K'#' KG#& CI#R CC#: C'#I C%#( R&#% RC#K R(#( R:#G (&#C (K#' ((#& (:#R (G#: 'R#(

TA"-7 & (suite8 Ta.le des valeurs du raport a . G G#R % %#R : :#R ' '#R ( (#R R R#R C C#R K K#R I I#R & &#R %G %G#R %% %%#R %: C#R % .IC .K' .C: .R' .(( .'K .'G .:( .%I .%' .GI .G( .G 1.G( 1.GK 1.%G 1.%' 1.%C 1.%& 1.:% 1.:( 1.:C 1.:I 1.'G K % .IK .KR .CR .RC .(K .(G .'' .:K .:: .%K .%: .GI .G( .G 1.G( 1.GK 1.%G 1.%: 1.%R 1.%I 1.:G 1.:: 1.:( 1.:C K#R % .II .KK .CK .RI .RG .(' .'C .'G .:R .:G .%R .%% .GK .G( G 1.G' 1.GC 1.G& 1.%: 1.%( 1.%K 1.%& 1.:% 1.:' I % .II .KI .CI .CG .R: .(R .'& .'' .:I .:' .%I .%( .%G .GK .G' G 1.G' 1.GC 1.G& 1.%: 1.%' 1.%C 1.%I 1.:G a1. aW. I#R % .I& .K& .KG .C: .R( .(I .(: .'C .'% .:C .:% .%K .%' .%G .GC .G' G 1.G' 1.GC 1.GI 1.%G 1.%' 1.%R 1.%K & % .I& .IG .K% .C( .RC .RG .(( .'I .'' .:& .:( .:G .%C .%: .G& .GC .G' G 1.G' 1.GR 1.GI 1.%G 1.%: 1.%( en fonction des valeurs de a et . &#R % .&G .I% .K' .CR .RI .R: .(C .(% .'C .'% .:K .:' .%& .%R .%: .G& .GC .G' G 1.G' 1.GR 1.GK 1.%G 1.%: %G %G#R %% %%#R %: % .&: .IR .KI .K% .CR .CG .RR .RG .(R .(% .'K .'' .'G .:C .:' .:G .%K .%( .%: .G& .GK .G( .G: G

% % % % .&G .&% .&% .&: .I: .I' .I' .IR .K( .KR .KC .KK .CK .CI .C& .KG .CG .C% .C' .C( .R( .RC .RK .R& .(I .RG .R: .R' .(' .(R .(K .(I .'I .(G .(: .(( .'' .'R .'K .'& .:K .'% .'' .'R .:R .:K .:& .'% .:% .:( .:C .:I .%I .:G .:: .:( .%( .%K .%& .:% .%% .%' .%C .%I .GI .%G .%' .%R .GR .GI .%G .%: .G' .GR .GK .%G G .G: .GR .GK 1.G: G .G: .GR 1.GR 1.G: G .G: 1.GK 1.GR 1.G: G 1.G& 1.GK 1.G( 1.G:

TA"-7 & Ta.le des valeurs du raport IG a . G G#R % %#R : :#R ' '#R ( (#R R R#R C C#R K K#R I I#R & &#R %G %G#R %% %%#R %: G G 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% G.R % G 1.'' 1.RG 1.CG 1.CK 1.K% 1.KR 1.KI 1.IG 1.I: 1.I' 1.IR 1.IC 1.IK 1.II 1.II 1.I& 1.I& 1.&G 1.&G 1.&% 1.&% 1.&: 1.&: % % .'' G 1.:G 1.'G 1.(' 1.RG 1.RR 1.CG 1.C( 1.CK 1.C& 1.K% 1.K' 1.KR 1.KK 1.KI 1.K& 1.IG 1.I% 1.I: 1.I' 1.I' 1.I( 1.IR %.R % .RG .:G G 1.%( 1.:R 1.'' 1.(G 1.(R 1.RG 1.R( 1.RK 1.CG 1.C: 1.CR 1.CK 1.CI 1.KG 1.K% 1.K' 1.K( 1.KR 1.KC 1.KK 1.KI a1. aW. : % .CG .'' .%( G 1.%% 1.:G 1.:K 1.'' 1.'I 1.(' 1.(K 1.RG 1.R' 1.RC 1.RI 1.CG 1.C: 1.C( 1.CR 1.CK 1.CI 1.C& 1.KG 1.K% :.R % .CK .(' .:R .%% G 1.G& 1.%K 1.:' 1.:I 1.'' 1.'K 1.(% 1.(( 1.(K 1.RG 1.R: 1.R( 1.RC 1.RI 1.CG 1.C% 1.C' 1.C( 1.CR en fonction des valeurs de a et .

' % .K% .RG .'' .:G .G& G 1.GI 1.%( 1.:G 1.:R 1.:& 1.'' 1.'K 1.(G 1.(' 1.(R 1.(I 1.RG 1.R: 1.R( 1.RC 1.RK 1.R& 1.CG

'.R % .KR .RR .(G .:K .%K .GI G 1.GK 1.%: 1.%I 1.:: 1.:C 1.'G 1.'' 1.'C 1.'& 1.(: 1.(( 1.(C 1.(I 1.RG 1.R: 1.R' 1.RR

( % .KI .CG .(R .'' .:' .%( .GK G 1.%G 1.%% 1.%C 1.:G 1.:( 1.:K 1.'G 1.'' 1.'C 1.'I 1.(% 1.(' 1.(R 1.(K 1.(I 1.RG

(.R % .IG .CR .RG .'I .:I .:G .%: .GC G 1.GR 1.%G 1.%( 1.%I 1.:: 1.:R 1.:I 1.'% 1.'' 1.'C 1.'I 1.(G 1.(: 1.(( 1.(R

R % .I: .CK .R( .(I .'' .:R .%I .%% .GR G 1.GR 1.G& 1.%' 1.%K 1.:G 1.:' 1.:C 1.:& 1.'% 1.'' 1.'R 1.'K 1.'& 1.(%

R.R % .I' .C& .RK .(K .'K .:& .:: .%C .%G .GR G 1.G( 1.GI 1.%: 1.%R 1.%I 1.:% 1.:( 1.:K 1.:& 1.'% 1.'' 1.'R 1.'K

C % .IR .K% .CG .RG .(% .'' .:C .:G .%( .G& .G( G 1.G( 1.GI 1.%% 1.%( 1.%K 1.:G 1.:' 1.:R 1.:K 1.:& 1.'% 1.''

7a valeur du rapport se trouve \ lFintersection de la colonne correspondent \ la valeur du a et de la ligne correspondent \ la valeur de .. 7Finclusion de cette ta.le dans le >anuel# a YtY par >onsieur @*. Xra,er de Toulon.

TA"-7 %G 5otes T des Tendence en fonction des 5otes "rutes 5otes %#G G#& G#I G#K G#C G#R G#( G#' G#: G#% G#G 1G#% 1G#: 1G#' 1G#( 1G#R 1G#C 1G#K 1G#I 1G#& 1%#G Tendence % -F ;F >F
K:#RG KG#G& CK#CI CR#:K C:#IC CG#(C RI#GR RR#C( R'#:' RG#I: (I#(% (C#GG ('#R& (%#%C 'I#KK 'C#'C ''#&C '%#RR :&#%( :C#K' :(#': %%'#IK %GI#KC %G'#CR &I#R( &'#(' II#': I'#:% KI#%G K:#&& CK#II C:#KK RK#CC R:#RR (K#(R (:#'( 'K#:' ':#%: :K#G% :%#&G %C#K& %%#CI KK#&I KR#R& K'#%& KG#IG CI#(% CC#G: C'#C' C%#:( RI#IR RC#(C R(#GK R%#CK (G#:I (C#I& ((#RG (:#%% '&#K: 'K#'' '(#&( ':#RR 'G#%C

Tendance : ; >
I%#K( KI#': K(#I& K%#(C CI#G' C(#CG C%#%I RK#KR R(#': RG#I& (K#(C ((#G' (G#C% 'K#%I ''#KR 'G#': :C#I& :'#(K :G#G( %C#C% %'#%I I'#(% IG#(( KK#(K K(#(& K%#R: CI#RR CC#RI C:#C% R&#C( RC#CC R'#C& RG#K: (K#KR ((#KI (%#IG 'I#I' 'R#IC ':#I& :&#&: :C#&R :'#&K K&#R& KC#C' K'#CK KG#K% CK#KR C(#K& C%#I' RI#II RR#&: R:#&C RG#GG (K#G( ((#GI (%#%: 'I#%K 'R#:% ':#:R :&#:& :C#'' :'#'K :G#(%

Tendance ' i >


C&#:R CC#&K C(#KG C:#(: CG#%( RK#IC RR#RI R'#'G R%#G' (I#KR (C#(K (%#%& (%#&% '&#C' 'K#'R 'R#GI ':#IG 'G#R: :I#:( :R#&C :'#CI C(#K: C:#%& R&#CC RK#%' R(#R& R:#GC (&#R' (K#GG ((#(K (%#&( '&#(% 'C#IK '(#'( '%#I% :&#:I :C#KR :(#:: :%#CI %&#%R %C#C: %(#GI K(#(G K:#:I KG#%R CI#G: CR#I& C'#KK C%#C( R&#R% RK#'I RR#:C R'#%' R%#GG (I#IK (C#K( ((#C% (:#(& (G#'C 'I#:' 'C#%% ''#&I '%#IR

Tendence ( ; >
&G#RR IR#&I I%#(% KC#I( K:#:C CK#C& C'#%: RI#RR R'#&K (&#(G ((#I' (G#:C 'R#CI '%#%% :C#R( :%#&K %K#'& %:#I: I#:R '#CK 1G#&G &G#KG IC#KR I:#K& KI#I' K(#II KG#&' CC#&K C'#G% R&#GC RR#%G R%#%( (K#%& ('#:' '&#:I 'R#': '%#'K :K#(% :'#(C %&#R% %R#RR %%#R& IC#K: I'#(: IG#%: KC#I: K'#R% KG#:% CC#&% C'#C% CG#'% RK#G% R'#K% RG#(% (K#%% ('#I% (G#R% 'K#:% ''#&% 'G#C% :K#'% :(#G% :G#K%

Tendance R ?0 -0 5P
I'#&K I%#:I KI#R& KR#&G K'#:% KG#R: CK#I( CR#%R C:#(C R&#KK RK#GI R(#(G R%#K% (&#G: (C#'' ('#C( (G#&R 'I#:K 'R#RI ':#I& 'G#:G %%C#IC %%G#:I %G'#C& &K#%G &G#R% I'#&: KK#'( KG#KR C(#%C RK#RI RG#&& ((#(G 'K#I% '%#:: :(#C( %I#GR %%#(C (#I& 1%#K% 1I#'K 1%(#&C K:#:K C&#:( CC#:: C'#%& CG#%K RK#%( R(#%% R%#G& (I#GC (R#G( (:#G% 'I#&& 'R#&C ':#&' :&#&% :C#II :C#IC :G#I' %K#I% %(#KI %%#KR

P<53T- 0- R-P-R P-5TR< ;5T-RPR-TAR-F 1 ;rita.ilitate $n sensul .iologic al cuvntului. - 1 Agresivitate defensiv . - 1 Agresivitate ofensiv . e 1 Autoritate# preten!ii cu dependen! fa! de al!ii. ;F 1 Ti,iditate# oportunis,# inti,idare. ; 1 7uarea r spunderii# agresivitate contra propriei persoane. Recunoa)terea vinov !iei. ; 1 @rad sc zut de recunoa)tere a culpa.ilit !ii. Respingerea gre)elii. i 1 ;ni!iativ # interpretarea gre)elii# indecizie# si,!ul culpa.ilit !ii. Senti,ent de inferioritate. >F 1 ;ndiferen! real sau si,ulat . > 1 3o,porta,ent de $,p care# control# .ara/. , 1 R .dare# pacien! # fatalis,. ?20W 6ipersensi.ilitate# sup r cios. ?201 7ipsa si,!ului realit !ii# nu2)i d sea,a de pericole. -20W Atitudine de ap rare# atitudine reactiv . -201 7ipsa ap r rii# su.iectul nu reac!ioneaz la frustrare LLLLLLLLL 52PW Activitatea concret pentru rezolvarea situa!iei. 52PW Tre.uin!a eficacit !ii $n vederea rezolv rii situa!iilor. 52P1 ;nteres sc zut# superficialitate# lipsa de eficacitate $n activitatea su.iectului. -W total4 agresivitate# *iperagresivitate. -1 total4 in*i.i!ie# agresivitate redus . ;W total4 senti,ent de culpa.ilitate# co,ple+ de inferioritate# an+ietate. ;1 total4 i,aturitate# auto$ncredere e+agerat # senti,ent de inferioritate *iperco,pensat . >W total4 autocontrol ridicat# opti,is,# indiferen! # fric . >1 total4 lipsa controlului e,o!ional. @3RW 3onfor,is, fa! de grup# sugesti.ilitate. @3R1 Stare patologic # autis,# adapta.ilitate social sc zut # fals originalitate. -0W -W 0ina,ic ridicat # *iperactivitate# opozi!ie. -0W ;W ;nsecuritate# senti,ent de inferioritate# irita.ilitate# autoagresiune# depresiune. . . Se,nele W )i 1 arat a.aterea de la ,edie )i sensul acesteia.