Sunteți pe pagina 1din 8

Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu

Prof. Dinca Mariana


PROIECT DIDACTIC
Disciplina: Limba i literatura romn
Unitatea: Perioada modern;
Forme hibride ale civilizaiei romneti la mijlocul secolului al XIX-lea
ubiectul: Chiria n provinie !e "asile #lecsan!ri
Timpul: $ ore
Tipul lec%iei: pre!are & 'n(%are & e(aluare
)lasa: a *+,a B
copul lec%iei: De-(oltarea unei (i-iuni !e ansamblu asupra fenomenului cultural romnesc la
mi.locul secolului al *+*,lea.
/biecti(e opera%ionale:
0. s utili-e-e strategiile a!ec(ate !e lectur 'n (e!erea 'n%elegerii te1tului;
2. s e1plice rela%iile !intre opera Chiria n provinie i conte1tul cultural 'n care a aprut
aceasta;
$. s i!entifice elementele specifice te1tului !ramatic 3compo-i%ie4 construc%ie5;
6. s stabileasc rela%iile !intre reperele temporale i spa%iale i fenomenul cultural al epocii;
7. s ilustre-e prin e1emple conflictul !intre (echi i nou4 semnele mo!ernit%ii pe care le imit
)hiri%a;
8. s schi%e-e portretul persona.ului principal;
9. s ilustre-e prin e1emple e1presi(itatea elementelor !e limba.;
:. s interprete-e te1tul stu!iat prin prisma propriilor (alori i a propriei e1perien%e !e lectur;
;. s utili-e-e tehnicile i strategiile argumentati(e a!ec(ate !e-baterii;
Forme de organizare: acti(itate in!i(i!ual4 frontal i pe grupe.
Metode didactice: brainstormingul4 con(ersa%ia euristic4 e1punerea4 lectura pe roluri4 e1erci%iul4
!e-baterea.
Mijloace de nvmnt: manualul4 fie !e citate4 fie !e i!ei4 gril !e e(aluare a re-umrii4
gril !e e(aluare a argumentrii4 gril !e e(aluare a participrii la !e-batere.
!i"liogra#ie:
"asile #lecsan!ri4 Opere complete;
Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu
Prof. Dinca Mariana
<eorge )linescu4 Istoria literaturii romne de la origini pn n prezent4 =!. Miner(a4
Bucureti4 0;:2.
$EC%E&'E(E
(EC'IEI
CO&'I&)T)RI
%I*ATE
$TRATE+II DIDACTICE
E%A()ARE
+temi
>/?M=
D=
/?<#@+A#?=
?=U?=
P?/)=DU?#L=
I, E%OCAREA
/rgani-area clasei;
"erificarea temei;
e (or actuali-a
informa%iile referitoare
la opera lui "asile
#lecsan!ri pe ba-a
fielor biobibliografice.
#cti(itate
>rontal
#cti(itate
>rontal
#cti(itate
+n!i(i!ual
)on(ersa%ia
>ie
biobibliografice
)iorchinele
@umi%i
!omeniile 'n
care s,a implicat
". #lecsan!ri 'n
epoc.
=numera%i
speciile literare
ale crea%iei sale
i e1emplifica%i,
le prin opere
cunoscute.
II,
REA(I*AREA
$E&$)()I
)aptarea aten%iei
ele(ilor se face printr,o
!iscu%ie liber
referitoare la ce
'nseamn Ba fi la
mo!C 'n -ilele noastre.

=le(ii (or fi anun%a%i c
urmea- s stu!ie-e:
Chiria n provinie !e
". #lecsan!ri4 ca te1t
repre-entati( pentru
capitolul intitulat
Forme hibride ale
civilizaiei romneti la
mijlocul secolului al
XIX-lea.
e notea- titlul lec%iei
pe tabl4 iar ele(ii 'l
notea- 'n caiete.
e face plasarea
te1tului 'n conte1tul
operei lui ".
#cti(itate
>rontal
#cti(itate
>rontal
#cti(itate
>rontal
#cti(itate
>rontal

)on(ersa%ia
Manualul
3puncte !e
reper5
@ota%i cinci
cu(inteDstructuri
care s
!enumeasc
ceea ce
consi!era%i (oi
c 'nseamn Ba
fi la mo!C 'n
-ilele noastre.
Da%i e1emple !e
situa%ii4 !e
e(enimente sau
personalit%i !in
realitatea
romneasc care
s repre-inte
forme hibri!e
ale ci(ili-a%iei
noastre4 'ntre
/rient i
/cci!ent.
Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu
Prof. Dinca Mariana
II,
REA(I*AREA
$E&$)()I
#lecsan!ri i 'n
conte1tul epocii 'n care
a aprut4 preci-n!u,se
c piesa4 comedie cu
cntice! n " acte4 face
parte !in Ciclul
Chirielor4 !in care mai
fac parte Chiria n Iai
sau #ou $ete -o
neneac 30:7E54
Cucoana Chiria n
voiaj & cnticel comic
30:8:54 Chiria n
balon% Fars de
carnaval 30:985.
e men%ionea- c
persona.ul principal4
cucoana )hiri%a4
repre-int liantul
'ntregului ciclu4 fiin!
rele(ant pentru
momentul social,istoric
i pentru un anumit tip
uman.
e preci-ea- c mare
parte !in piesele
comice ale lui
#lecsan!ri au un
caracter satiric i critic
'mpotri(a mora(urilor
sociale i politice ale
(remii.
e re-um subiectul
piesei4 accentun!u,se
cele trei scopuri ale
)hiri%ei 3s intro!uc la
Br-oieni mo!a
timpului4 s !e(in
ispr(niceas i s 'i
'nsoare fiul ntng4
<uli%4 cu Lulu%a4 o
orfan crescut 'n casa
ei4 care (a moteni o
nou a(ere5.
e stabilete tema
#cti(itate
>rontal
#cti(itate
+n!i(i!ual
#cti(itate
+n!i(i!ual
=1punerea
?e-umare oral
<ril !e
e(aluare a
re-umrii
3ane1a 65
?e-uma%i
subiectul piesei
Chiria n
provinie !e
".#lescan!ri.
=(aluarea
lecturii ele(ilor
se face pe ba-a
grilei !e
e(aluare.
Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu
Prof. Dinca Mariana
piesei 3!emascarea
par(enitismului4 a
snobismului i a
abu-urilor
a!ministra%iei5.
e face lectura pe roluri
a primului fragment !in
manual 3#ctul +4 cena
$5.
Discutarea te1tului se
(a face pornin! !e la
specificul elementelor
!e compo-i%ie a
te1tului !ramatic 3act4
scen4 replic4 in!ica%ii
scenice54 stabilin!u,se
structura piesei.
e ! tema pentru
acas.
)on(ersa%ie
euristic
Lectura pe
roluri
<ril !e
e(aluare a
lecturii 3ane1a05
)on(ersa%ia
euristic
Preci-a%i
specificul
elementelor !e
compo-i%ie a
te1tului
!ramatic !in
#ctul +4 cena$.
Pre-enta%i
come!ia Chria
n provinie !e
". #lecsan!ri4
respectn!
momentele
subiectului.
Ora a II-a:
e face (erificarea
temei i ele(ii sunt
anun%a%i c (or
continua s !iscute
opera Chiria n
provinie! a(n! 'n
(e!ere: conflictul
!ramatic4 construc%ia
persona.ului 'n te1tul
!ramatic i rolul
e1presi( al elementelor
!e limba..
e e(i!en%ia- reperele
temporale i spa%iale i
rolul acestora 'n crearea
conte1tului potri(it
e(olu%iei conflictului
!intre (echi i nou.
#cti(itate
>rontal
#cti(itate
+n!i(i!ual
Te1tul come!iei
Chiria n
provinie
)onsulta%i te1tul
come!iei
3in!ica%iile !e la
'nceputul
actelor i al
scenelor5 i
preci-a%i
Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu
Prof. Dinca Mariana
e reali-ea-
i!entificarea
conflictului comic.
e !iscut cu ele(ii
semnele mo!ernit%ii
pe care le imit )hiri%a4
care4 'ntoars !e la +ai4
(rea s impun mo!a
(remii 'n pro(incie.
e cracteri-ea-
persona.ul principal4
men%ionn!u,se c
acesta este ar.at
caricatural4 nefiin! o
apari%ie respingtoare
sau groteasc.
e stabilesc rela%iile
!intre persona.e.
#cti(itate pe
grupe cu
raportare
frontal
#cti(itate
>rontal
)on(ersa%ia
=1erci%iul
reperele
temporale i
spa%iale.
+!entifica%i 'n
#ctul +4 cena$4
inten%iile
)hiri%ei4 care
(or !e(eni 'n
pies elementele
conflictului
comic.
+lustra%i prin
e1emple !in
#ctul +4 cena
$4 semnele
mo!ernit%ii pe
care le imit
)hiri%a.
Men%iona%i
!efectele i
calit%ile
)hiri%ei.
Pornin! !e la
formulele !e
a!resare
utili-ate !e
celelalte
persona.e fa%
!e )hiri%a4
!efini%i statutul
social al
persona.elor i
rela%iile !intre
acestea.
electa%i i
transcrie%i pe
trei coloane
!ecalcurile
ne'n%elese !e
Bmonsiu FarlC
!in con(ersa%ia
cu )hiri%a4
regionalismele
i arhaismele
care apar
Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu
Prof. Dinca Mariana
e !iscut comicul i
sursele !e reali-are a
acestuia 3comicul !e
limba.4 comicul !e
situa%ie4 comicul !e
mora(uri4 comicul !e
caractere4 comicul !e
nume54 pornin! !e la
!efini%ia acestuia i pe
ba-a e1emplelor !in
te1t.
e face !istinc%ia !intre
comic i come!ie4 cu
preci-area c opera
stu!iat este o come!ie
care satiri-ea-
mora(urile (remii.
e citete pe roluri un
alt fragment4 #ctul ++4
cena $. e !iscut
fragmentul sublinii!u,
se !efectele societ%ii
romneti !in acea
(reme4 par(enitismul i
snobismul.
e stabilete tema
pentru acas care
const 'n
!ocumentarea4
elaborarea unor fie !e
citate i a unor fie !e
i!ei 'n (e!erea
reali-rii unei !e-bateri
cu mo%iunea: &n ceea ce
privete introducerea
noutilor civilizaiei
occidentale! Chiria
are o atitudine
progresist! iar 'rzoi
are o atitudine
#cti(itate pe
grupe cu
raportare
frontal
#cti(itate
in!i(i!ual
#cti(itate
>rontal

#cti(itate
in!i(i!ual
=1erci%iul
)on(ersa%ia
euristic
Lectura pe
roluri

)on(ersa%ia
amestecate 'n
limba.ul
acesteia.
=1emplifica%i
comicul !e
situa%ie 3grupa
+54 !e mora(uri
3grupa ++54 !e
caractere 3grupa
+++5 i !e nume
3grupa +"5.
electa%i
fragmente !in
cena $4 #ctul
++4 care con%in
opiniile !iferite
ale celor !ou
persona.e
repre-entn!
noul i (echiul
'n societatea
romneasc a
timpului.
?eciti%i integral
te1tul come!iei.
=labora%i fie !e
citate i fie !e
i!ei 'n (e!erea
sus%inerii
mo%iunii.
)onsulta%i o
lucrare !e
informare
!espre
ci(ili-a%ia
romneasc a
epocii 3!e e1.
@eagu D.u(ara!
Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu
Prof. Dinca Mariana
conservatoare. &ntre Orient i
Occident!
(rile romne
la nceputul
epocii
moderne 5.
III, REF(EC'IA
ORA A III-A:
=le(ii sunt anun%a%i c
'n aceast or (or
reali-a o !e-batere cu
mo%iunea: &n ceea ce
privete introducerea
noutilor civilizaiei
occidentale! Chiria
are o atitudine
progresist! iar 'rzoi
are o atitudine
conservatoare.
e stabilete specificul
!e-baterii i regulile
!esfurrii ei.
e preci-ea- c rolul
profesorului este !e
mo!erator4 el neputn!
inter(eni nici 'n
nuan%area
argumentelor4 nici 'n
e(aluarea
participan%ilor.
e constituie la ni(elul
clasei echipele
afirmatoare i echipele
negatoare4 precum i
echipa !e e(aluatori.
e pre-int argumente
pro i contra mo%iunii4
pe rn!4 !e ctre fiecare
!intre (orbitori4 pe
ba-a fielor i a
informa%iilor pregtite
ca tem pentru acas.
e comentea-
confruntarea !e opinii
!intre Br-oi i )hiri%a4
a(n! 'n (e!ere
recepti(itatea ei la
#cti(itate
>rontal
#cti(itate pe
grupe
#cti(itate
in!i(i!ual
De-baterea
>ie !e citate
>ie !e i!ei
Lucrri !e
informare
preci-ate 'n
bibliografie
<rila !e
e(aluare a
argumentrii
3ane1a 2 5
)on(ersa%ia
euristic
Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu
Prof. Dinca Mariana
noutate4 precum i
reticen%a so%ului la
orice tip !e schimbare.
#rgumentele pentru
sus%inerea fiecrei
opinii trebuie s fie
unele pertinente4 iar
e1emplele s fie
semnificati(e.
=chipa !e e(aluatori
e(aluea- conform
grilelor.
"alorificarea i!eilor
!in !e-batere se face
prin re!actarea unei
lucrri !e sinte-.
e stabilete tema
pentru acas.
De-baterea
<rila !e
e(aluare a
participrii la
!e-batere
3ane1a 75
"alorifica%i
i!eile !in
!e-batere prin
re!actarea unei
lucrri !e
sinte- !e
ma1imum o
pagin.
crie%i un eseu
argumentati( 'n
care s
!emonstra%i4
prin referire la
come!ia Chiria
n provinie4
(alabilitatea
afirma%iei lui
<eorge
)linescu 3'n
Istoria
literaturii
romne de la
origini pn n
prezent5:
B)hiri%a e o
cochet btrn
i toto!at o
bun mam...C