Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Ia i

Facultatea de Teologie Ortodox


Dumitru Staniloae


Sinodul al-II-lea ecumenic de la !iceea i
Im"ortan a lui "entru #iserica Ortodox

- lucrare de seminar -
Student$ %r&%ro'&$
Bordeianu Paulic-Iulian Daniel Ni -Danielescu
Ia i
2012
1
I&Introducere
n primele secole cre tine sinoadele au fost un mijloc de afirmare a unit ii biserice ti,
de aprare a credin ei i de impunere a disciplinei biserice ti.
Primele tipuri de sinoade au fost sinoadele locale sau particulare. ceste sinoade erau
con!ocate de episcopul unei epar"ii #n ca$uri e%cep ionale pentru a cunoa te prerea
#ntre&ului cler subordonat #n le&tur cu anumite probleme biserice ti. 'n tip special de
sinoade particulare o formau sinoadele endemice. (le erau con!ocate de un episcop, care era
i pre edintele sinodului, cu to i episcopii pre$en i #nt)mpltor #n acela i timp la re edin a
lui. stfel de sinoade s-au desf urat i #n pus, numite concilia mi%ta deoarece participau
i demnitari laici re&lement)ndu-se probleme biserice ti i ci!ile.
*el mai #nalt for de judecat #n Biseric #l constituia +inodul &eneral sau ecumenic. n
istoria Bisericii sunt cunoscute apte astfel de sinoade ecumenice, Niceea-.2/0,
*onstantinopol-.110, (fes-2.10, *alcedon-2/10, *onstantinopol-//.0, *onstantinopol-310-
3110 i Niceea-4140.
+inodul ecumenic era con!ocat #n ca$uri e%cep ionale pentru a solu iona mari dispute
teolo&ice care frm)ntau #ntre& cre tinismul. ntruc)t era necesar pre$en a #ntre&ului
episcopat cre tin, sinoadele ecumenice au fost con!ocate de #mprat, ordinele cruia a!eau
!alabilitate &eneral #n #ntre& Imperiul 5oman care acoperea aproape #ntrea&a arie de
rsp)ndire a cre tinismului, i nu de un episcop, fie el i episcopul 5omei.

I.1. Importan a +inoadelor ecumenice
Pentru a #n ele&e necesitatea, opera i importan a sinodului el trebuie pri!it nu doar ca
un instrument istoric, mr&init la timpul i la locul inerii lui, ci #n e!olu ia lui secular a
doctrinei i a constitu iei Bisericii. +inodul nu trebuia pri!it doar ca o manifestare
bisericeasc interesat s dea o defini ie teolo&ic, !alabil teoretic, ci s re$ol!e problema
mai &rea i mai complicat. Ini iati!a i rolul autorit ii imperiale #n inerea sinodului, este
mai mult dec)t un indiciu despre importan a lui &enerala.
+e poate spune c +inoadele ecumenice, raport)ndu-le la #mprejurrile i la cau$ele ce
au dus la con!ocarea lor, au fost o opera de interes comun i de colaborare intre cele doua
mari influen e ale timpului, cea bisericeasc i cea politic.
Biserica 6rtodo% a atribuit i atribuie permanent o importan deosebit celor apte
+inoade ecumenice dintre anii .2/-414, deoarece "otr)rile i canoanele lor constituie, dup
+f)nta +criptur, un i$!or de mare pre pentru credin a, morala i disciplina bisericeasc.
+copul principal al +inoadelor ecumenice a fost, at)t combaterea ere$iilor trinitare i
"ristolo&ice, c)t i preci$area ade!rurilor de credin . (le au formulat sub asisten
ne!$ut a Du"ului +f)nt, principalele #n! turi de credin ale Bisericii, iar !aloarea lor a
rmas neatins #n toate secolele p)n ast$i.

2
*on!ocarea celor apte +inoade ecumenice s-au fcut de #mpra ii bi$antini, la
#ndemnul patriar"ilor de *onstantinopol, i nu de papii de la 5oma, cum afirma unii ierar"i
i istorici romano-catolici, apri&i sus intori i aprtori ai primatului papal.
Biserica 6rtodo%, ca ade!rat Biseric a Domnului 7ristos, #ntruc)t ea a pstrat de-a
lun&ul secolelor #n! tura +a fr tirbire sau adu&ire, a con!ocat i poate con!oca i alte
+inoade ecumenice, atunci c)nd #mprejurrile i necesit ile o cer.
+inoadele ecumenice sunt importante i prin canoanele pe care le-au dat pentru
aprarea do&melor i #ntrirea disciplinei biserice ti.
stfel, +inodul I ecumenic de la Niceea, din .2/, a dat 20 de canoane8 +inodul al-II-lea
ecumenic de la *onstantinopol, din .10, 4 canoane8 +inodul al III-lea ecumenic de la (fes,
din 2.1, 1 canoane8 +inodul al I9-lea de la *alcedon, din 2/1, .0 de canoane8 +inodul
:uinise%t de la *onstantinopol, din 3;1-3;2, 102 canoane, i +inodul al 9II-lea ecumenic de
la Niceea, din 414, 22 canoane.
<ema abordata #n aceast lucrare este +inodul al 9II-lea ecumenic de la Niceea din anul
414 i importan a lui pentru Biserica 6rtodo%. 5aport)ndu-ne doar la acest +inod este
necesar de pre$entat diferite idei i e!enimente care sunt in str)ns le&tur cu aceasta tema.
Prin urmare, un moment important care a dus la con!ocarea +inodului ecumenic a fost #n
primul r)nd iconoclasmul i #mpra ii iconocla ti. poi, un alt e!eniment a fost con!ocarea
+inodului iconoclast de la 7ieria, moment marcant de dinaintea +inodului al 9II-lea
ecumenic.

II& Iconoclasmul
=Iconoclasm>? termen - din &recescul ()*+,$ ima&ine, i *-./, a spar&e0 care se
nume te, #n plan teoretic, doctrina care condamn cultul icoanelor sacre i, pe plan istoric,
faptele prin care o atare doctrin s-a e%primat sau s-a concreti$at, nu doar prin intermediul
formulelor doctrinare, ci prin ac iuni ce pot ajun&e la distru&erea !iolent a ima&inilor i la
persecu ia crunt a celor care le culti!.
1

n secolul al 9II-lea Biserica a fost &reu tulburat de #ncercarea unor #mpra i
bi$antini de a #nltura cultul icoanelor, de$ln uind o persecu ie contra clericilor i
credincio ilor care le !enerau. ceast lupt contra icoanelor e cunoscut #n istorie sub
numele de iconoclasm, fiind ultima cri$ ie it din monofi$ism care inter$icea icoana
@)ntuitorului, ne&)ndu-I firea uman, iar di!initatea nu putea fi $u&r!it #n culori materiale.
*au$a luptei contra icoanelor este pe de o parte de$!oltarea luat de cultul lor, #n care
cre tinii ajun&eau uneori la e%a&erri.
Iconoclasmul imperial bi$antin a #nceput #n anul 423, c)nd #mpratul Aeon al III-lea
Isaurul-414-4210 a impus primele msuri de #nlturare a icoanelor din biserici i locurile
publice. 5eac ia ferm antiiconoclast a popula iei, clerului i mona"ilor din
*onstantinopol, soldat cu unele acte de !iolen , re!oltele din capital i nu numai, l-au
determinat pe #mpratul Aeon al III-lea s caute o justificare oficial a iconoclasmului, care
s primeasc acordul =Bisericii>. De aceea el a con!ocat la *onstantinopol, #n anul 4.0, un
=silentium>, o conferin teolo&ic. (%clu$)nd pe patriar"ul B"erman, care a refu$at s adere
la iconoclasmul, cei pre$en ii au semnat pre!ederile acestui presupus sinod i astfel
iconoclasmul era le&iferat.
1
(duard B. Carru&ia, =Icoana chipului nevzut, tradus din limba italian de drian Popescu, 9asile 5us,
(ditura Bala%ia Butember&, <)r&u Apu , 200/,p..22.
.
Iconoclasmul imperial nu a a!ut menirea s produc o mare cri$ rel&ioas numai #n
Imperiul bi$antin, ci a afectat le&turile fire ti dintre *onstantinopol i 5oma sau Patriar"iile
6rientale.
*ri$a iconoclast nu s-a &enerali$at #ns #n timpul #mpratului Aeon al III-lea i nu se
poate !orbi de o distru&ere sistematic a icoanelor a a cum a fost dispus #n timpul
patriar"ului Niceta #n anul 431. @ulte biserici i-au pstrat frescele i mo$aicurile, este drept
mai mult cu rol decorati! dec)t litur&ic, p)n la moartea #mpratului, 11 iunie 421.
Noul #mprat, *onstantin al 9-lea -421-44/0 a continuat politica iconoclast i s-a
strduit s dea acesteia o mai mare amploare printr-o deci$ie sinodal. +inodul a fost pre&tit
de #mprat i de adep ii iconoclasmului cu minu io$itate. mpratul, un talentat teolo& de
astfel, a compus mai multe tratate din care ni s-au pstrat fra&mentar doar dou. ceste
tratate urmreau pe de o parte instruirea clerului i credincio ilor #n direc ia iconoclast, iar
pe de alt parte, prin dispute politice, depistarea episcopilor iconoduli, care erau apoi
#nlocui i cu episcopi iconocla ti. n felul acesta s-a asi&urat pre$en a a ..1 de episcopi la
sinodul iconoclast de la 7ieria, care s-a desf urat #ntre 10 februarie i 1 au&ust 4/2.
De teroarea iconoclast au fost lo!it i mai ales clu&rii, care sus ineau cu trie
cultura icoanelor. Dintre martirii #nre&istra i acum amintim pe stare ul tefan-43/0 de pe
muntele u%entius, mona"ul Petru *oliba ul-4300, Ioan, stare ul mnstirii @ana&ria-4310,
ieromona"ul <"eosteriDtos de la mnstire PeleDete din 7ellespont #mpreun cu al i .1 de
mona"i, care au ptimit #n (fes, Petru +t)lpnicul -4340 .a.
Pri&onirea mona"ismului s-a reflectat i asupra mnstirilor. stfel, mnstirea
PeleDete a fost incendiat, mnstirile Eallistratos, Dios i @a%iminos au fost distruse, iar
mnstirea Dalmatos transformat #n ca$arm.
n multe biserici frescele i mo$aicurile au fost distruse sau acoperite cu tencuial, #n
locul lor $u&r!indu-se scene de !)ntoare, clrie, pescuit sau acroba ie. 'nii #nal i
demnitari imperiali au fost persecuta i, sau c"ar e%ecuta i, pentru c au sprijinit cultul
icoanelor sau mona"ismul.
mpratul *onstantin al 9-lea !$)nd c opo$i ia iconodul este #nc desul de
puternic, a ordonat ca toat popula ia imperiului s jure c nu accept cultul icoanelor.
nceputul l-a fcut la *onstantinopol, unde, fiind adunat popula ia ora ului i aduc)ndu-se
+fintele <aine, +f)nta (!an&"elie i +f)nta *ruce, patriar"ul *onstantin al II-lea-4/2-4330,
a!)nd #n m)n +f)nta *ruce a jura de pe am!on, c =nu apar ine acelora care cinstesc
icoanele>. *u toate acestea, patriar"ul *onstantin a fost #nlocuit #n anul 433, acu$at de
complot #mpotri!a #mpratului, e%comunicat de noul patriar" Niceta-433-4100 i e%ecutat la
.0 au&ust 433.
2

Ciul i succesorul lui *onstantin al 9-lea, Aeon al I9-lea 7a$arul-44/-41;0, numit a a
dup mama sa Irina, principes c"a$ar, d)ndu- i seama c printele su a mers prea departe,
a renun at la e%cesele #mpotri!a cultului Cecioarei @aria i la lupta #mpotri!a mona"ilor. 'n
merit #n noua atitudine fa de #nc"intorii icoanelor sau iconodulilor re!ine so iei sale, Irina,
ori&inar din tena, adept #nflcrat a cultului icoanelor.

2
Pr. Prof. Nicolae *"ifr, =Istoria Cre tinismului, !olumul al-II Flea, (ditura @itropoliei @oldo!ei i
Buco!inei, Ia i anul 2000, pa&. 244.
2
III. Sinodul iconoclast de la Hieria(754)
+inodul de la 7ieria din anul 4/2 i-a aro&at preten ia de sinod ecumenic de i nu a
#ndeplinit toate condi iile stabilite #n acest sens de >sinopsele sinodale> din secolele 9-9III.
(l a fost con!ocat de #mprat, a luat o deci$ie do&matic i a #ntrunit un mare numr de
episcopi din #ntre& Imperiul bi$antin, dar a fcut abstrac ie de un criteriu fundamental care
asi&ura ecumenicitatea unui sinod F acordul pentar"iei. Cr acordul #nt)istttorilor
Bisericilor din 5oma, le%andria, ntio"ia i Ierusalim, care repre$entau episcopatul i
credincio ii din afara &rani elor imperiului, un sinod nu poate fi ecumenic. ceasta cu at)t
mai mult cu c)t se tie cu aceste patru Biserici au anatemati$at >adunare episcopal i pe cei
care urmea$ "otr)rilor ei >. Aa 7ieria s-au pus #n discu ie mai multe aspecte le&ate de cultul
icoanelor. De i s-a accentuat #n continuare acu$a ii de idolatrie F cinstirea creaturii #n locul
*reatorului, sinodalii i-au formulat #n! tura lor iconoclast ba$)ndu-se pe do&ma
"ristolo&ic. Prelu)nd concep ia #mpratului *onstantin al 9-lea despre identitatea de fiin
dintre icoan i prototipul ei, sinodalii de la 7ieria au acreditat #n! tura despre +f)nta
(u"aristie ca sin&ura icoan ade!rat a lui 7ristos.
+inodul se folose te de do&mele ortodo%e fi%ate la cele ase +inoade ecumenice pentru
a- i justifica #n! tura proprie i a o pre$enta ca =ortodo%>. (l nu mai folose te ca
ar&ument principal acu$a ia #mpratului Aeon al III-lea conform creia cinstirea icoanelor ar
fi idolatrie, ci preia teoria de$!oltat de #mpratul *onstantin al 9-lea, dup care cinstirea
icoanelor contra$ice do&ma "ristolo&ic. stfel, iconodulii sunt acu$a i c prin pictarea
icoanelor nea& do&ma #ntruprii lui 7ristos i contra$ic cele ase sinoade ecumenice. *)nd
se $u&r!e te o icoan fie c se repre$int Dumne$eirea necircumscris a lui 7ristos prin
circumscriere #n trupul creat, ceea ce este &re eala =circumscrierii>, fie c se amestec acea
neamestecat unire mrturisit de +inodul de la *alcedon pentru c iconodulii cred c pot
$u&r!i #mpreun cu natura uman i ce!a din natura di!in. stfel se cade #n &rea eala
amestecrii i se aduce Dumne$eirii #ndoita blasfemie, prin circumscriere i prin amestecare,
asemenea ere$iilor lui rie, Dioscur, (uti"ie i a celei a =acefalilor>.
cest sinod #i acu$ pe iconoduli at)t de nestorianism c)t i de monofi$itism,de i
cinstirea icoanelor este o sin&ur #n! tur de credin . n plus, ei acu$ cultul icoanelor ca
fiind una dintre cele dou ere$ii care, de fapt, se e%clud reciproc.
6 alt problem abordat de 7ieria este cea je&at de consacrarea icoanelor.
Iconocla tii afirm c icoanelor nu li se pot da un nume i nu pot fi sfin ite de preot, ci ele
rm)n =materie ordinar i lipsit de cinstire>. Din pcate, nu tim la ce fceau referire
iconocla tii, pentru c #n acea perioad nu e%ista ritualul sfin irii icoanelor. n le&tur cu
punerea numelui icoanelor, aprtorii cultului icoanelor #n! au c numele scris pe icoan
este cel care deosebe te icoana ade!rului Dumne$eu de c"ipurile $eilor ine%isten i. mbele
sunt fcute din acela i material #ns numele asi&ur pe credincio i c prin icoan pri!esc #n
realitate c"ipul persoanei $u&r!ite, cci icoana este identic dup nume cu prototipul. i
idolii poart un nume, dar acesta este fals dup cum fals i ine%istent este i cel repre$entat.
+crierea numelui sfin e te a adar icoanele, ca icoane a lui 7ristos, ale @aicii Domnului sau
ale +fin ilor.
.
I9. +inodul al 9II-lea ecumenic
.
Idem,>op. cit.,!olumul al II-lea, (ditura @itropoliei @oldo!ei i Buco!inei, Ia i, anul 2000, pa&. 24/.
/
Printre aprtorii cultului icoanelor se numra papa Bri&orie al II-lea, patriar"ul
B"erman I al *onstantinopolului i +f)ntul Ioan Damasc"inul. *ele mai importante aspecte
ale teolo&iei iconodule sunt repre$entate de sf)ntul Ioan Damasc"inul, deoarece la el se
&sesc i formulrile iconodule ale patriar"ului B"erman i ale papei Bri&orie al II-lea, iar
teolo&ia iconodul damascenian a constituit nucleul teolo&ic +inodului al 9II-lea ecumenic.
+f)ntul Ioan Damasc"inul s-a nscut #n jurul anului 34/, #ntro familie cre tin din
Damasc. <atl su +er&iu @anusus-9ictoriosul0 era #nalt demnitar la curtea califului i poate
repre$entantul cre tinilor #n fa a acestuia. mpreun cu fratele lui adopti!, *o$ma, !iitor
episcop de @aiuma, +f)ntul Ioan i-a #nsu it o bo&at i aleas cultur profan i reli&ioas
de la clu&rul *o$ma din *alabria, c$ut pri$onier la arabi. Prelu)nd un timp func ia tatlui
su, el s-a clu&rit apoi la mnstirea +f)ntul +a!a din Ierusalim, fiin "irotonit preot de
patriar"ul Ioan al 9-lea al Ierusalimului-40/-4./0.
<rind #n afara &rani elor Imperiul bi$antin, deci scutit de pri&oana imperial
iconoclast, i fiin un e%celent cunosctor i sinteti$ator al teolo&iei patristice, +f)ntul Ioan
Damasc"inul a compus #ntre anii 423-4.0 trei tratate #mpotri!a iconoclasmului.
n aprarea cultului icoanelor, +f)ntul Ioan aduce #n discu ie mai multe elemente
fundamentale ale teolo&iei icoanei. n primul r)nd, el define te no iunea de icoan.
Icoana -()*+,0 este o asemnare care #nf i ea$ ori&inalul, dar se deosebe te #ntr-o
oarecare msur de el sau, icoana este o asemnare, un model, o #ntipritur a cui!a, care
arat #n ea pe cel care este #nf i at pe icoan.
2
(l stabile te apoi ase tipuri de icoane, pornind de la icoana natural care este identic
dup fiin cu prototipul. Ciul este icoana natural a <atlui i deofiin cu ceasta8
deosebirea dintre ei este aceea numit c <atl este nscut i are calitatea de <at, iar Ciul este
nscut i nu <at. De asemenea, +f)ntul Du" este icoana Ciului, cci nimeni nu poate s $ic
@)ntuitorului Doamne, dec)t numai #n Du"ul -I *or.12,.0. n Du"ul #l cunoa tem pe 7ristos,
Ciu al lui Dumne$eu i prin Ciu #l !edem pe <atl.
Icoanele se #ncadrea$ #n ultima cate&orie, a icoanelor faptelor petrecute care ser!esc
spre aducerea aminte a minunilor, !irtu ilor, sau sunt fcute spre sla!a i cinstea celor care au
biruit patimile. (le sunt de dou feluri, prin cu!)ntul scris #n cr i i prin contemplare. De
aceea $u&r!im icoanele brba ilor !irtuo i spre $elul, amintirea i r)!na noastr.
Pentru a elimina orice discu ie cu pri!ire la cinstirea sfintelor icoane i a o scoate de sub
inciden a #n!inuirii de idolatrie, +f)ntul Ioan face distinc ie #ntre cinstire i adorare. dorarea
sau cinstirea de adorare o aducem lui Dumne$eu sin&urul prin fire demn de #nc"inciune, iar
!enerarea este adus din pricina lui Dumne$eu celor care s-au asemnat lui Dumne$eu, prin
sl luirea lui Dumne$eu #n ei i prin conlucrarea lor cu Dumne$eu.
<eolo&ia +f)ntului Ioan Damasc"inul, re&sit #n multe locuri i la patriar"ul B"erman
i la papa Bri&orie al II-lea, se #ncadrea$ perfect #n teolo&ia "ristolo&ic calcedonian i de
aceea a fost insu it de sinodalii de la Niceea, pentru a da cultului icoanelor o ba$
do&matic, "ristolo&ic.
Prin moartea timpurie a #mpratului Aeon al I9 Flea, tronul Bi$an ului a trecut pe seama
fiului su minor, un copil de $ece ani, *onstantin al 9I-lea Porfiro&enetul-410-4;40, adic
nscut #n purpur. n timpul minoratului su treburile Imperiului au fost conduse da mama sa,
Irina care, oficial, a #mpr it tronul cu fiul ei.
/
2
+f)ntul Ioan Damasc"in, =Dogmatica, (ditura Institutului Biblic i de misiune al Bisericii 6rtodo%e 5om)ne,
anul 200/, pa& 21/-213.
/
Pr.Prof.Dr. Ioan 5mureanu,>Istoria Bisericeasc Universal, (ditura Institutului Biblic i de misiune al
Bisericii 6rtodo%e 5om)ne,Bucure ti, anul 2002, pa&. 11.-112.
3
*u mult abilitate i treptat ea a permis cultul icoanelor. n acest timp, doi mona"i
celebrii, Platon, e&umenul mnstirii +aDDudion din Bitinia, i +f)ntul <eodor +tuditul-11
no!.1230 de la mnstirea +tudion din *onstantinopol, au aprat cu trie , prin cu!)ntari i
scrieri cultul sfintelor icoane.
Deoarece cultul lor fusese inter$is prin "otr)rea sinodului iconoclast de la 7ieria din
4/2, el trebuie s fie restabilit printr-un nou sinod ecumenic.
3
Aa 22 septembrie 414, #n pre$en a repre$entan ilor cur ii imperiale, comisul Petronos i
lo&ot"etul Ioan, a le&a ilor papei i a patriar"ilor de le%andria, ntio"ia i Ierusali, a ..0 de
episcopi sau repre$entan i ai acestora i a unui impresionant numr de ar"imandri i, e&umeni
i clu&ri, patriar"ul <arasie prelu)nd pre eden ia, desc"idea lucrrile celui de-al 9II-lea
+inod (cumenic #n Biserica +f)nta +op"ia, din Niceea, art)nd #n ce condi ii ar trebui s fie
suspendat sinodul desc"is #n au&ust 413 i care sunt obiecti!ele actualului sinod, =-G0 cu
toat sinceritatea i fr mult !orbrie s se pronun e ade!rata judecat>, se #n ele&e fa
de iconoclasm i cinstirea icoaenlor. D)ndu-se apoi citire>sacrei>, scrisorii imperiale prin care
se asi&ur deplina libertate de deci$ie sinodului, sinodalii au trecut la lucrrile propriu-$ise ale
sinodului.
Primele trei edin e -22,23 i 21 septembrie0 au fost re$er!ate reprimirii episcopilor
iconocla ti #n comunicarea Bisericii, men inerea scaunelor episcopale i recunoa terea
"irotoniilor lor, citirii #n fa a sinodului a scrosorilor papei drian I ctre #mprat i ctre
patriar"ul <arasie, -papa cerea condamnarea iconoclasmului i reabilitarea cultului icoanelor
c)t i refacerea le&turilor economice i diplomatice dintre 5oma i *onstantinopol0, i a
scrisorilor trimise de patriar"ii rsriteni. Prin aceasta s-a reali$at #n ele&erea dintre episcopii
participan i, element fundamental pentru buna desf urare i reu it a sinodului, i s-a
e!iden iat acordul pentar"iei pentru restabilirea cultului icoanelor. stfel se putea trece la
e%punerea citatelor biblice i patristice #n fa!oarea cultului icoanelor i la formularea primei
mrturisiri de credin a sinodului referitoare la cinstirea icoanelor. ceste dou aspecte au
constituit preocuprile sinodalilor #n edin a a 2-a-1 octombrie0 a sinodului.
4
Deoarece edin a a 3-a -3 octombrie0 pre$int confruntarea teolo&ic direct dintre
teolo&ia iconoclast formulat la 7ieria i teolo&ia iconodul aprat la Niceea, este necesar
s fie e!iden iate punctele mai importante, pentru a !edea #n ce a constat esen a teolo&iei
iconoclaste i cum a fost ea combtut de teolo&ia iconodul care st la ba$a restabilirii
cultului icoanelor.
*ombaterea teolo&iei iconoclaste s-a derulat sub forma unui dialo& la care episcopul
Bri&orie de Neoce$areea, pre$ent la 7ieria, citea c)te un para&raf care era apoi combtut de
formularea ortodo%, mult mai !ast, aD crei autor este dup toate probabilit ile patriar"ul
<arasie, e%pus de diaconii Ioan i (pifanie de la Biserica +f)nta +op"ia de la
*onstantinopol.
De la #nceput este contestat ecumenicitatea sinodului de la 7ieria, pentru c nu s-a
primit aprobarea pentar"iei, ce a fost anatemati$at de Biserica 5omei i de Patriar"iile
6rientale, iar prin condamnarea icoanelor s-au opus unei #n! turi care este #n conformitate
cu teolo&ia "ristolo&ic calcedonian. De aceea, sinodalii de la Niceea au respins i preten ia
sinodului iconoclast de a fi deliberat sub asisten a Du"ului +f)nt, cci, de i s-a desf urat
#ntr-un loc sf)nt, a formulat deci$ii blestemate i potri!nice lui Dumne$eu. Numai acel sinod
deliberea$ sub asisten a Du"ului +f)nt cae stabile te ade!rul.
3
Pr.Dr. (manoil Babu , Bizan ul istorie i spiritualitate, (ditura +ofia, Bucure ti, anul 200., pa&11/.
4
,Pr.Prof.Nicolae *"ifr, Istoria cre tinismului, !olumul II, (ditura <rinitas,Ia i,2000,pa&.213.
4
n ceea ce pri!e te cultul icoanelor, el nu poate fi socotit o #n! tur &re it, cci, de i
nu e%ist nicio "otr)re sinodal #n fa!oarea lui-e%cept)nd canonul 12 <rulan0, sau #mpotri!a
lui el a fost aprobat i acceptat de la sine, ca o predanie e%istent #n Biseric, c"iar #nainde de
desf urarea primelor sinoade ecumenice. Biserica a acceptat cinstirea icoanelor fr ec"i!oc,
ca un ade!r, i nu a a!ut ne!oie s discute despre aceast problem dec)t #n momentul #n
care a aprut iconoclasmul.
'n alt element al combaterii iconoclasmului #l constituie rela ia dintre icoan i idol,
dintre cre tinism i idolatrie. De i iconocla tii recunosc c 7ristos prin ntruparea +a a
eliberat Biserica de slujirea, ei o acu$ pe de alt parte c prin cinstirea icoanelor a c$ut #ntr-
o alt form de idolatrie, ceea ce este considerat de prin ii de la Niceea ca un nosens. Dac
Biserica, prin #nselciunea dia!olului, a c$ut din nou #n idolatrie, atunci m)ntuirea adus de
7ristos nu este deplin i omul cel nou #n 7ristos nu se deosebe te cu nimic de omul cel
!ec"i #n elat de dia!ol. (libera i fiind #n 7ristos, cre tinii pot s fac distinc ie #ntre ceea ce
poate fi !enerat-icoana0 i ceea ce nu poate fi !enerat-idolul0.
<ot #n le&tur cu rela ia icoan-idol, la Niceea a fost introdus i o alt rela ie, sacru-
profan. Numai persoana, prototipul, da repre$entrii sale apelati!ul de sacru sau profan. Ne
referim la icoana lui 7ristos, a @aicii +ale sau a unui sf)nt, ea este sf)nt i demn de
sfin ire. !ea de-a face cu c"ipul unui $eu, atunci el este detestabil i condamnabil a a cum
este i prototipul lui. @ateria din care sunt fcute am)ndou este aceea i, #ns rela ia dintre
repre$entarea icono&rafic i prototip confer sacralitatea i desconsiderarea c"ipului, cci
sfin enia icoanei re$ult din sfin enia prototipului, iar desconsiderarea idolului re$ult din
condamnarea $eit ii ficti!e.
1
n le&tur cu acest aspect, este e!ident la Niceea importan a numelui #nscris pe
icoan, deoarece numele e%prim identitatea #ntre icoan i prototip i nu materia din care
este fcut icoana. Prin #nscrierea pe icoan a numelui lei 7ristos, al @aicii Domnului sau al
unui +f)nt, ea este sfin it ca sf)nt icoan i se deosebe te astfel de c"ipurile idolilor cele
din urm poart i ele un nume, #ns el este numele unui $eu blestemat i ine%istent i prin
urmare i c"ipurile lor sunt blestemate i false.
Coarte important pentru combaterea iconoclasmului a fost ar&umentul e&alit ii de
con inut dintre cu!)nt i ima&ine. *ele au$ite, se afirmla Niceea, pe care le-am primit prin
intermediul cititului, le transmitem sufletului i c)nd pri!im cu oc"ii repre$entrile biblice ne
luiminm du"o!nice te prin dou lucruri subordonate unul altuia, adic prin au$ i prin !$,
i c) ti&m aceea i cunoa tere a aceluia i lucru i ne amintim de ceea ce s-a petrecut pentru
noi. Icoana red #n ima&ine e!enimentul istoric relatat de +f)nta +criptur i #n felul acesta
at)t pri contemplarea icoanei c)t i prin ascultarea +fintei (!an&"elii ne amintim de faptele
minunate ale @)ntuitorului nostru Iisus 7ristos petrecute #n timpul !ie uirii Aui printre
oameni.
Pornind de la ideea c toat crea ia are ca scop #n sine preamrirea lui Dumne$eu, ptin ii
de la Niceea au accentuat i un alt aspect i anume, asemnarea dintre icoane i +f)nta *ruce,
+f)nta (!an&"elie i obiectele i !asele litur&ice, tiut fiind c iconocla tii nu au t&duit
niciodat cinstirea acestora. Pentru c +f)nta *ruce, s-a ar&umentat la Niceea, prin faptul c
este pictat de m)na pictorului nu- i pierde prin aceasta puterea dumne$eiasc, de ce atunci
icoana fcut tot de pictor pentru preamrirea lui Dumne$eu i aducerea aminte de ntruparea
+a, trebuie aruncat i distrus. cela i lucru se petrece i cu toate cr ile. Dac ele ne
transmit istorisiri duntoare !ie ii noastre cre tine ti, atunci sunt aruncate. Dac #ns cuprin
#n! turile i pildele date de Dumne$eu, i care #ndeamn sufletul spre cu!io enie atunci
1
+f)ntul Ioan Damasc"in, =Dogmatica, (ditura Institutului Biblic i de misiune al Bisericii 6rtodo%e 5om)ne,
anul 200/, pa& 212.
1
sunt demne de laud, bineplcute i !aloroase pentru Biserica lui Dumne$eu -G0 trebuie
cercetat totdeauna scopul i modul pentru care a fost des!)r it arta.
Iconodulii au fost acu$a i c, $u&r!ind icoana lui 7ristos nu pot $u&ra!i, dec)t firea
uman a Aui, care este circumscris i, prin urmare, ei despart firea uman de firea di!in,
despart pe Ciul lui Dumne$eu de Ciul Cecioarei i cad astfel #n ere$ia nestorian. 5eplica
sinodului la Niceea s-a ba$at pe do&ma ntruprii. n icoan nu este $u&r!it firea uman a
lui 7ristos, ci 7ristos Domnul ntrupat. Cirea di!in rm)ne necircumscris, #ns a a cum ea
se las circumscris #n Ao&osul #ntrupat, tot a a este circumscris i #n icoana Ao&osul
ntrupat. Dac firea di!in a fost #mpreun circumscris la Na tere ci la 5sti&nire cu firea
uman, atunci este circumscris cu firea uman i #n icoan, care este icoana umanit ii +ale.
Pentru c 7ristos este #n dou firi, (l nu este #mpr it #ntro fire Dumne$eiasc i #ntr-una
omeneasc, ci ambele firi, una !$ut i una ne!$ut, sub$ist #ntr-u 7ristos !$ut.
Pentru a arta c e%ist o deosebire a firilor #n unirea ipostatic a Ao&osului di!in,
Prin ii de la Niceea, citindu-l pe +f)ntul Bri&orie <eolo&ul #n! au c poate fi conceput #n
&)ndire o despr ire a firilor #ns #n #n elesul de deosebire i nu de despr ire real cum
#n! au nestorienii. Prin aceasta arat c ei nu se fac !ino!a i nici de introducerea unei a 2a
persoane #n +f)nta <reime, deoarece ei nu creea$ o persoan proprie pe care s o
$u&r!easc #ntr-o icoan, ci #n icoan este $u&r!it #nf i area Ao&osului di!in ntrupat.
Aa . octombrie 414 s-a desf urat cea de-a 4a edin a sinodului de la Niceea, c)nd #n
pre$en a a .2. de episcopi i a multor preo i i clu&ri, episcopul <eodor de <auriania #n
Bruttiuma a dat citire defini iei do&matice a sinodului al 9II-lea ecumenic,> Noi pstrm
toate predaniile, scrise sau orale, printre care i cea referitoare la sfintele icoane care st #n
armonie cu !estirea (!an&"eliei -G0.*ine cinste te icoana, cinste te persoana $u&r!it pe
ea.>
;
'ltima edin a 1 a -21 octombrie0, #n care au fost adoptate #n mod oficial defini ia
do&matic i cele 22 de canoane, s-a desf urat #n palatul @a&naurna din *onstantinopol, #n
pre$en a #mpra ilor *onstantin i Irina, care au i pre$idat-o. Dup cu!)ntarea patriar"ului
<arasie i a #mpra ilor, au fost citite deci$iile do&matice ale sinodului #nso ite de
anatematisme care au fost aclamate cu mare entu$iasm i aprobate de cei pre$en i, #mpra ii
#n i i paraf)ndu-le cu semnturile lor.
*u aceasta s-a #nc"eiat cel de-al 9II-lea sinod ecumenic inut la Niceea care a rea e$at
pacea i unitatea #n Biserica, a fundamentat cultul icoanelor pe do&ma ntruprii lui 7ristos #n
concordan cu predania Bisericii, a rea e$at icoanele #n Biseric i a anatemati$at pe
iconocla ti.
n conclu$ie, putem spune c +inodul al 9II-lea ecumenic, de la Niceea din anul 414, nu
a justificat numai cultul icoanelor, ci a dat icoanei o solid ba$ do&matic. ntruparea lui
7ristos, #n realitate i nu dup aparen , justific $u&r!irea icoanelor. Dup sinodul de la
Niceea, icoanele nu constituie numai o tradi ie !ec"e i statornic a Bisericii, ci ele # i
primesc acum ade!ratul sens. (le sunt o mrturie a ntruprii lui 7ristos. Din aceasta re$ult
i menirea lor, adic aducerea aminte de iconomia m)ntuirii noastre i #ntrirea credin ei.
;
Pr.Nicolae *"ifr,>op. cit.,pa& 2;2.
;
#i1liogra'ie

Izvoare
Biblia sau Sfnta Scriptur,(ditura Institutului Biblic i de misiune al Bisericii 6rtodo%e
5om)ne, Bucure ti 2001.
+f)ntul Ioan Damasc"in,> Dogmatica, (ditura Institutului Biblic i de misiune al Bisericii
6rtodo%e 5om)ne, Bucure ti, 200/.
+f)ntul <eodor +tuditul, =Iisus !ristos, prototip al icoanei Sale, trad. De Ioan I. Ic jr.,
(ditura Deisis, lba-Iulia, 200..

O"ere de s"ecialitate
Bbu , Pr.Dr., (manoil, = Bizan ul istorie i spiritualitate, (ditura +ofia, Bucure ti,
anul 200..
Idem, =Bizan ul "ntre #cci$entul cre tin i orientul islamic, (ditura +ofia, Bucure ti,
2003.
Brbulescu Aauren iu, = Biserica $e la "nceputuri i pn "n secolul %I, (ditura @acarie,
<)r&o!i te, 2003.
*"ifr, Pr. Prof. Nicolae, =Istoria Cre tinismului, !olumul al-II Flea, (ditura @itropoliei
@oldo!ei i Buco!inei, Ia i anul 2000.
Beor&escu @aria, =Istoria Bizan ului, (ditura (nciclopedia, Bucure ti, 200/.
Carru&ia, (duard B., =Icoana chipului nevzut, tradus din limba italian de drian
Popescu, 9asile 5us, (ditura Bala%ia Butember&, <)r&u Apu , 200/
5mureanu, Pr.Prof.Dr. Ioan, =Istoria Bisericeasc Universal, (IB@B65, Bucure ti,
2002.
10
Cu"rins
I.IntroducereGGGGGGGGGGGGGGGGGGG..................................p. 2
I.1. Importan a +inoadelor ecumeniceGGGGGGGGGGGGG...................p. 2
II. IconoclasmulGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.G......p..
III. Sino$ul iconoclast $e la !ieria&&&&&&&&&&&&&&&.&&&&.p.'
I9. +inodul al 9II-lea ecumenicGGGGGGGGGGGGGGGGGG.GG.p.3
Biblio&rafieGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.p.10
11