Sunteți pe pagina 1din 2

STAREA DE SPIRIT MARKETNG

Marketing, termenul cel mai adecvat pentru a desemna dou ac!iuni importante"
a# a $n!elege pia!a pe care te plase%i&
'# a ac!iona $n cadrul acesteia pentru a o'!ine cele mai 'une comen%i posi'ile(
In sensul su cel mai general, marketingul nu $nseamn nici studiul pie!ei, nici pu'licitate )i nici
v*n%are +or!at,
A)adar, marketingul repre%int o stare de spirit, const*nd $n ansam'lul ac!iunilor care permit
institu!iei s cunoasc )i s prevad evolu!ia mediului su am'iant, $n vederea adaptrii la acesta
)i a o'!inerii de pro+it( -n acest conte.t, su'liniem +aptul c marketingul constituie una dintre cele
mai e+iciente modalit!i de apropiere a institu!iei de client, pentru a armoni%a interesele sale cu
cele ale pie!ei, respectiv, ale o+ertei cu cererea(
Pentru un pro+esionist al a+acerilor, starea de spirit marketing presupune"
/ cutarea, permanent, a +aptelor comerciale, evit*nd a se mul!umi cu opinii )i0sau ipote%e
neveri+icate&
/ descoperirea celor mai e+iciente mi1loace de a se di+eren!ia de concuren!&
/ ela'orarea unei o+erte comple.e, capa'il s rspund tuturor a)teptrilor )i dolean!elor
cet!eanului2client&
/ comunicarea atent, detaliat, complet )i comple. a o+ertei, ast+el $nc*t cet!eanul2
client s perceap toate avanta1ele pe care le va o'!ine $n urma acceptrii acesteia(
Marketingul a+acerilor $nseamn )i presupune apropierea de client )i, implicit, atitudinea +a! de
acesta )i de dolean!ele sale(
3onclu%ion*nd, +r a avea preten!ia de a intra $n detaliile speci+ice a+erente
domeniului anali%at, relevm +aptul c aplicarea unui marketing riguros al a+acerilor
implic )i respectarea urmtoarelor reguli"
4( A re+u%a o a+acere nu este o ru)ine ,
5( Selectarea a+acerilor nu este di+icil, mai ales atunci c*nd se +ace o anali%
temeinic a reu)itelor )i a e)ecurilor $nregistrate(
6( Nu este su+icient s trie%i, tre'uie s )tii )i s alegi ,
7( 3*nd ai ales o a+acere, simpla implementare a unor msuri cu caracter
te8nic nu este su+icient , (((
9( Marketingul a+acerilor $nseamn )i presupune apropierea de client )i,
implicit, atitudinea +a! de acesta )i de dolean!ele sale(

S-ar putea să vă placă și