Sunteți pe pagina 1din 17

Cuprins

1. Introducere 1.1 Motivarea alegerii temei................................................................................................2 2. Prezentare teoretic a temei alese conform bibliografiei alese...................................3 3. Studiu de caz la firma 3.1 Prezentare general a firme (istoric, misiune, obiective)........................................5 Analiza mediului nconjur tor general i a mediului concuren ial, analiza mediului intern 3.2 Analiza STEEP...8 3.3 Analiza SWOT........9 3.4 Analiza BCG...11 3.5 Analiza celor 5 forte ale lui Porter...11 3.6 Analiza VRIO...12 3.7Arborele Deacizional....13 3.8 Inovarea cu accent pus pe modelele Dacia Logan i Dacia Sandero.14 4. Concluzie .................................................................................................................................16

Motivarea Temei

Alegerea acestei teme, a fost influen at , de faptul c

managementul inov rii

presupune de cele mai mult ori interac iunea cu consumatorul, identificarea nevoilor prezente dar i previziunea viitoarelor nevoi ale acestuia, un mod de a ghici sigur ce isi dore te consumatorul n viitor, un lucru imprevizibil, de cele mai multe ori greu de identificat. Dacia, primul constructor de automobile romn, a luat fiin n anul 1966 iar de atunci

i pn n prezent Dacia a reu it mai mult dect supravie uirea pe pia a, ci impunerea nu doar pe piata romnesc i din afara rii (Fran a, Germania, Ucraina, Alegria, Turcia,

Italia, Spania, Olanda, Bulgaria, Belgia, Maroc(centru de produc ie Logan)), ajungnd n prezent s fie cunoscut ca marc de autovechicule num rul 1 in Romnia. Evolu ia spectaculoas se datoreaz n ceea mai mare m sur datorit achiz ion ri Daciei de

grupul Renault care prin investi iile realizate a urm rit, refacerea instala iilor industriale, reconstruc ia re elei comerciale i reorganizarea re elei de furnizori, pn la ob inerea a trei standarde de management al calit i, dintre care unul n domeniul protec iei mediului, i nu doar atta ci i invota ii n domeniul autovehiculelor toate avnd ca rezultat via a lung a acesteie. Inova ile e f cute n domeniu, dorin a de a nocui vechiul cu noul ( Dacia 1310, Dacia 1300, Dacia Nova, Dacia Solenza, Dacia Logan, Dacia Sandero), prin identificarea permanent a dorin elor i necesit ilor

consumatoriilor (Dacia fiind la momentul potrivit pentru clientul potrivit) au participat major la via a lung a acesteia i profiturile ob inute. Prin acest proiect am urm rit s identific m factorii care au participat la men inerea pe pia a firmei Dacia, o perioad att de ndelungat (nainte de Ceau escu pn n

prezent), iar un alt punct important atins, este ntors tura favorabil a firmei Dacia ntro perioad dificil pentru economia mondial , datorat crizei economice, o ntorsatura ce a determinat realizarea de profituri ntr-o astfel de perioad n care pentru unii reprezint sfr itul.

Prezentarea teoretic a Managementului inova iei

Oferta de produse i servicii orientate sper satisfacerea cerin elor clien ilor nu se limiteaz numai la asigurarea ofertei actuale, ci se urm re te satisfacerea i nevoiilor viitoare. A inova nseamn a fi cu adev rat ntreprinza or. Ins conduc torii de ntreprinderi nu reu esc s fac totul singuri, de aceea trebuie s r spndeasc "virusul" inovator n nteprindere. Nici nu i i concentreaz for ele n a g si i folosi mijloace financiare pentru a stimula inova iile, ci i i urmeaz propriile ambi ii i viziuni. Numai un fler fie ntrebuin ate

ntreprinz tor nu ajunge. Instrumentele de conducere trebuie s

consecvent att pentru activit ile de rutin , ct i pentru procesele de inova ie. M rimea unei companii nu este decisiv pentru ntrebuin area anumitor instrumente, singurul lucru ce este important este existen a unor stimuli ce determina dorin a de a inova. Se poate observa n cadrul firmei Dacia c anumite resurse ale ntrepinderii, cum ar fi de exemplu structurile ntrepinderii, sistemele informa ionale i cultura ntrepinderii, sunt prea pu in orientate spre crearea unui climat favorabil inov rii, de aceea n acest sens n situa ia n care se urm re te inovarea se oberv o implicare major a grupului Renault. In ceea pe prive te procesul de inovarea se urm re te ca num rul poten ialilor consumatori interesa i de inovare s fie destul de mare, inov rile s fie realizate la nivelul produsului, n conformitate de cerin ele actuale, i nu doar la nivelul firmei, inovarea produsului s nu prezinte deficien e tehnice prea mare. Planificare i aplicarea inova iilor n cadrul firmei se realizeaz n cinci faze: punctul de plecare reprezentat de stabilirea strategiei inov rii, ob inerea i selectarea informa ilor, verificare ideiilor i a fezabilit ii, transpunderea/aplicarea inova iilor, iar faza finala o reprezint adaptarea firmei ca baz pentru succesul inova iilor viitoare. i pre ul stabilit noului produs sa nu fie

Strategia de inovarea folosit de c tre Dacia este ipoteza market-pull. Potrivit acestei stategii, deciziile de inovarea n cadrul firmei Dacia au plecat de la pia , respective de la nevoile clien ilor(n special cele actuale), iar pentru a putea identifica rapid si precis nevoile(latente) ale acestora, se bazeaz pe conceptual Lead user (colaborare cu clien ii puternic implica ii n problematica produsului). Aceasta strategie adduce totu i pericolul apari iei rapide pe pia a a urm ritorilor timpurii, ntruct i concuren ii analizeaza dorin ele latente ale consumatorilor i

dezvolt la rndul lor inova ii.

Prezentare general a firme Istoric Dacia, primul constructor de automobile romn, a luat fiin n anul 1966, odat cu

crearea Uzinei de Autoturisme de la Mioveni. Obiectul de activitate al societ ii l constituie producerea i comercializarea de automobile, piese de schimb, ma ini unelte i instala ii pentru industria de automobile. Dup semnarea unui contract de licen ntre Renault i statul romn n 1968, ncepe

fabrica ia modelului Dacia 1100. Anul 1995 este marcat de lansarea primului autoturism de concep ie 100% romneasc , Dacia Nova i de restructurarea ntreprinderii ntr-o societate de produc ie i strategie i 7 filiale comerciale. In anul 1999, Renault achizitioneaza 51% din capitalul societ ii n urma procesului de privatizare, iar n prezent de ine 99,43% din capitalul Dacia. Totalul investi iilor realizate la Dacia dupa preluarea, de c tre Grupul Renault, pn la sfr itul anului 2008 s-au ridicat la peste un 1.2 miliarde euro. Atragerea unui investitor de talia lui Renault a reprezentat, totodat , un important suport pentru men inerea Romniei n rndul statelor constructoare de automobile. Planurile Renault pentru Dacia includeau, n primul rnd, investi ii n preg tirea personalului i retehnologizare, construirea unui model Dacia Logan i Dacia Sandero. Prin realizare acestor dou modele noi de automobile Renault, dore te s realizeze n Romnia o marc de automobile, care s fie adaptat pie ei locale prin calitate i pre , dar conceput dup standardele practicate la uzinele din Fran a. Dup totalul acelor investi ii realizate i lansarea celor dou modele dup anul 2000, au asigurat firmei profitul pn la nceputul anului 2008, cnd Logan scade cu 15.000 de unit i fa produc ia modelului

de grafic, avnd ca rezultat sc deri mari ale

profitului. Ins n prim vara anului 2009, programul "Rabla" de pe pia a auto german a salvat afacerile automobile Dacia, astfel c exporturile Romniei, au contribuit decisiv la

ie irea economiei din recesiune n trimestrul al doilea, dupa un prim trimestru dezastruos. Iar n Germania nmatricul rile de autovehicule noi sub m rcile Renault i Dacia au crescut cu 74,6% n luna octombrie, n termeni anuali, la 22.658 unit i, n timp ce pia a auto german a avansat cu 24,1%, la 321.120 unit i.
5

Scurt istorioara Dacia-Ceau escu Dictatorul Ceau escu a ales Renault, fiindc era o companie de stat, iar licen a pentru ma ina Renault 12, care era un automobil gata s fie scos din produc ie la vremea aceea, era cea mai ieftina. Astfel a luat na tere Dacia. Cnd Ceau escu a v zut prima ma ina Dacia, el a decretat ns c este "Prea luxoas pentru idio i". Din acest motiv, "Radioul, oglinzile laterale i nc lzirea pentru locurile din spate au disp rut, la fel ca i alte "luxuri inutile", care au fost eliminate de "birocra ii" de la uzin ". Dupa ce au fost facute toata aceste modificari, Ceausescu a spus in sfarsit ca "masina este perfecta pentru idioti", iar "romanii, care nu mai avusesera niciodata o maina, au ajuns ntr-adevar s aprecieze Dacia", chiar dac n Occident ea era considerat "un co mar"

Misiunea Scopul fundamental al fimei Dacia este de a furniza produse i servicii de o asemenea calitate, nct consumatorii s primesc autovehicule de o valoare superioar , scopul

fiind de a satisface i cele mai exigent a tept ri, dar nu doar a tept rile prezente ci si cele latente, nearticulate nc , angaja ii i partenerii de afaceri s fie p rta i la success iar investitorii s nregistreze venituri sporite de pe urma, investi iilor f cute (1.2 miliarde euro), astfel nct investi iile acetora s se continuie i n viitor. Deasemenea Dacia dore te cucerirea pie ei ntr-o propor ie ct mai mare, n acele Obiectivele Obiectivul Dacia este acela de a produce o gam de vehicule robuste, fiabile i ri n care export .

accesibile pentru clien ii romni i str ini, la standarde de calitate Renault. Dacia este a doua marc a Grupului Renault, contribuind n mod semnificativ la mbun t irea

imaginii Romniei n lume. Cre terea performan elor n ceea ce prive te calitatea, costurile, termenele de livrare a produselor cump rate i cre terea integr rii locale i regionale competitive prin utilizarea poten ialului oferit de c tre re eaua de furnizori din rile LCC (Leading Competitive Countries) sunt alte dou obiective pe care le are Dacia n vizor. Ca orice companie responsabila, Dacia nu este preocupata doar de rentabilitatea i cre terea sa economic . Este o intreprindere deschis c tre exterior, prezent prin

ac iunile sale n via a comunit ii locale din care fac parte salaria ii s i, pentru a fi aproape de ace tia chiar i dincolo de por ile uzinei. Astfel, Dacia s-a implicat de-a lungul timpului n diverse ac iuni sociale, culturale, educa ionale sau umanitare.

Analiza mediului nconjur tor general i a mediului concuren ial, analiza mediului intern

Analiza STEEP Factorii socio-culturali rezid din atitudinea pozitiv a popula iei fa a de automobilele Dacia, marca de automobile dacia este autohton n jurul acesteia dezvoltnd-se aceast marc de

industria auto n Romnia. Marea majoritate a popula iei prefer automobile datorit

faptului c se produce o gam larg de vehicule robuste, fiabile i

accesibile pentru clien ii romni i str ini, la standarde de calitate Renault. Dacia, se poate achizi iona la un pre accesibil, acest lucru fiind de o importan major innd cont de

venitul mediu pe cap de locuitor din Romnia, lucru reflectat de volumul vnz rilor din ultimii anii (fig.1). Volumul vnz rilor n Romnia perioadta 2005-2009
300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2005 2006 2007 2008 2009 Volumul vanzarilor

Fig. 1 In ceea ce prive te procesul tehonogic, datorit inveti iilor de peste 1,2 miliarde de euro, putem afirm c Dacia porne te la drum pregatit . Tehnologiile pe care le pune n practic au fost de-a lungul timpului testate i validate n uzinele Renault. De concep ie simpl dar nu simplist , rezistente n timp, aceste tehnologii sunt perfect adaptate

condi iilor dificile cu care e oricnd posibil s te confrun i pe osele. i toate acestea la costuri de ntre inere i repara ie moderate.

Un accent deosebit se pune i pe instruirea personalului (angaja iilor). Cu un efectiv ce dep este 10 000 de angaja i, Romnia este cel de-al treilea angajator ca m rime din grupul Renault, dup Fran a i Spania. n cadrul grupului de origine francez , Dacia i-a format o veritabil cultur

bina ional , chiar interna ional . De exemplu, n vederea lans rii modelului Logan, 450 de salaria i Dacia au participat la form ri de lung durat , organizate la Centrul de Realizare al Prototipurilor de la Guyancourt, lng Paris. Schimburile dintre Dacia i celelalte unit i din grupul Renault sunt permanente, iar oportunit ile nu vor ntrzia s apar . Politica de mediu Dacia respect principiile strategiei de dezvoltare durabil Renault. Aceasta urmare te men inerea echilibrului ecologic, reducerea impactului activit ilor companiei asupra mediului nconjur tor i respectarea imperativelor de mediu pe toat durata de via a vehiculului, din faza de concep ie i pn la finalul etapei de utilizare.

In prezent, toate siturile industriale Renault sunt certificate ISO 14001, un standard care valideaza ac iunile de progres ale unei platforme industriale n domeniul protec iei mediului. In ceea ce prive te factorii politico-legali, am putea spune c Dacia este sus inut de stat prin multe dintre politicile guvernamentale (de ex: impunerea taxei pentru autovechiculele cump rate din afara ara, sus inndu-se totodat rii, astfel se ncuraja, achizi ionare acestora din

m rcile autohtone, precum Dacia). Pentru a ncuraja

achiztionarea autovehicule, Dacia ofera posibilitate de achzi ionare prin creditare i printr-un leasing, i se ofer deasemenea garan ii (3 ani sau 100 000 kilometri pentru vehiculele comercializate persoanelor fizice precum i persoanelor juridice; garan ia anticoroziune este de 6 ani, ncepnd de la data livr rii vehiculului c tre primul proprietar; garan ie vopsea este de 3 ani far limit de kilometric).

Analiza SWOT Pentru ca firma Dacia s se dezvolte ea a trebuit s g seasc echilibru ntre

oportunit ile pie ei capacit ile

i propriile sale abilit i

i resurse. Armonizndu- i resursele, evolu ie

i obiectivele cu condi iile mediului existent, ea a avut o

spectaculoasa ajungnd ast zi s fie cunoscut ca marca de autovechicule num rul 1 n


9

Romnia. Aceast

evolu ie se datoreaz , n special investi iilor realizate de Grupul

Renault i colabor rii dintre cele dou . innd cont c Dacia dispune de o re ea na ional dens , num rnd n prezent 69 de agen i autorizati care au opera iuni de vnzare de vehicule noi i servicii post-vnzare, la care se adaug 34 de agenti autorizati care se concentreaza strict pe vnzarea de vehicule noi i 23 de puncte care realizeaza doar servicii post-vnzare, iar ncepnd cu 2005, Dacia a devenit marc cucerind noi clien i pe patru continente, existnd n prezent n 118 interna ional , ri. Aceast re ea

interna ional de distribu ie constituie unul din punctele tari, ale societ ii. Deasemenea pozi ionarea firmei in jude ul Arges, (La Pitesti se afla cel mai mare depozit de Piese de Schimb din estul Europei, CPS (Centru de Piese de Schimb, in comuna Bradu), Departamentul Calitate si Vocea Clientului, un Pol Tehnic si Documentatia Tehnica) i tehonogia nou reprezint unele dintre oprtunit ile acestei firme. O alta oprtunitate ce sa ivit n anul 2009 este implicarea fimei n programul Rabla din Germania. Amenin rile fimei rezid din autovehiculele din import i cele la second-hand care se aproprie de calitatea celor produse de Dacia ns se g sesc la pre uri mai mici. Aceast situa ie se manifest pe pia a romnesc ncepnd cu anii 90 , cnd totu s-a liberalizat. n ultima vreme, Dacia se confrunt din ce n ce mai des cu fenomenul contrafacerii. Acest pericol se ntlne te cu prec dere n domeniul post vnzare, piesele de origine Dacia fiind inta acestui flagel, poate fi considerate deasemenea o alt amenin are. O alt amenin are decurge din faptul c guvernul nu ofer facilit i prea mari pentru societ i, n plus legislatia este incomplet incomplet i insuficient de func ional. Punctele tari ale firmei sunt constituite de faptul c Dacia este cunoscut ca fiind marca numarul 1 de autovechicule din Romnia, de raportul calitate-pre ridicat al i contradictorie, iar cadrul insititu ional

automobilelor, iar un alt lucru important este c aceste automobile poduse la Pite ti respect acelea i standarde ca orice alt vehicul produs n orice uzin din cadrul grupului Renault. Grupul Renault numar n prezent 39 de situri industriale. Toate siturile

industriale Renault au primit peste 129.000 decolaboratori certificarea ISO14001 pentru protec ia mediului nconjur tor. Cele mai multe puncte tari sunt rezultatul, creat n urma achizi ion rii firmei Dacia de grupul Renault.

10

Punctele slabe, mult mai pu ine dect punctele tari, lucru dovedit de via a lunga a fimei Dacia, sunt determinate de facilitatile/designul ce le ofera automobilele produse de Dacia.

Analiza BCG Vedetele: sunt automobilele Dacia Sandero, care de i fabricate n 2008, s-au remarcat printr-o cre tere rapid a vnz rilor acestora, ncepnd ncetu cu ncetu s cucereasc pia a, astfel nct la finalul anului 2008, Dacia de inea cea mai tn r gam de vehicule de persoane din Europa Dilemele: dou modele de utilitare - Logan Van si Logan Pick-Up. Vacile de muls: reprezentate de ma inile tip Logan. Proiectul Logan a fost o reala provocare na ional , prin care Dacia a dovedit c are poten ialul de a deveni o marc interna ional . Grupul Renault a luat decizia demar rii proiectului Logan pentru a dispune de o oferta de produs complementara celei din actuala gama Renault. Logan a contribuit la dezvoltarea volumelor de vnz ri n cele 50 de sfr itul anului 2008. Pietrele de moara: le reprezint modelele Dacia Solenza. ri de comercializare pn la

Evolu ia vnz rilor Dacia Sandero i Logan n perioada 2005-2009


300000 200000 Dacia Sandero 100000 0 2005 2006 2007 2008 2009 Logan

Analiza celor 5 forte ale lui Porter Pentru noii intra i pe pia a acestei industri este necesar un capital destul de mare , o identitate de marc dar i o retea de distribu ie bine format , datorit acestora nivelul de intrare pe pia a auto este sc zut(pu ini intra i).

11

Furnizori sunt diver i i ntr-un num r foarte mare ,n cazul firmei Dacia 134 furnizori externi 54 furnizori n Romnia, din care 6 furnizori i desf oar activitatea n ZIF

Mioveni (Zona Industrial Furnizori): ACI (punti), VALEO (cablaje), JCI (scaune), EURO APS (piese plastice i termoformate), CORTUBI (e apamente) i VALEO CLIMATE

(climatizare/ nc lzire). Produsele de substitu ie se g sesc ntr-o gam foarte variat , atta sub forma de

autovehicule achizi ionate direct de la produc tor, ct i autovehicule achizi ionate de la a i consumatori (second-hand), ct i sub forma altor mijloace de transfort, de aceea putem afirma, c consumatorii sunt orienta i spre alte produse de sustitu ie. In ceea ce prive te nivelul rivalit i, atta n ar ct i n afara rii acesta este ridicat, rii ct i

datorit competitorilor puternici ns cu toate acestea, Dacia ocup atata n afara n ar o pondere ridicat , pe aceste pie e.
Top 10 destinatii export in 2009 Tara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Franta Germania Ucraina Algeria Turcia Italia Spania Olanda Bulgaria Belgia Unitati 43.682 25.506 13.755 12.200 9.578 8.623 6.974 4.549 3.977 3.600

Analiza VRIO Resursele pe care le folose te Dacia sunt valoroase, lucru dovedit de profitul anul pe care l realizeaza. Deasemenea se poate observa c automobilele produse de Dacia de i se pot achizi iona la un pre accesibil i pentru aceia cu venituri medii, calitatea acestora este apropriata de cea al automobilelor produse de grupul Renault. Resursele folosite sunt valoroase ns nu rare, dac privim situa ia din punctul de vedere al faptului c automobilele Dacia sunt autohtone, am putea spune c resursele

12

sunt rare, ns situatia privit n ansamblul ei, innd cont de multitudinea de m rci de automobile, ce exist pe pia a romneasca, resursele nu sunt rare. Toatea automobilele realizate de Dacia au fost realizate prin sprijinul grupului Renault, cele mai multe fiind concepute dupa modelele Renault dar la un pre inferior acestora, resursele sunt prin urmare imitabile. n ceea ce prive te utilizarea resursei (automobilelor), acestea sunt utilizate printr-o strategie corespunz toare n cadrul organiza iei Dacia, lucru dovedit de fiecare dat de succesul atins. Analiznd toate aceste caracteristici ale resurselor folosite, putem observa c Dacia avantajul competitiv pe pia a romneasc ct i pe pia a interna ional , este redus.

Arborele Deacizional Lansarea pe pia a unui nou produs s-a realizat de fiecare dat prin testarea pie ei

printr-un studiu correct de marketing, de aceea de fiecare dat lansarea unui nou produs s-a bucurat de succes de fiecare dat . Asigurarea unor component pentru produsele realizate se face din productia proprie (uzina mecanica, vehicule, logistica) dar i prin produc ia prin cooperare. De cele mai multe ori asigurarea produc ia prin cooperare se realizeaz pe cale rutier . Selectarea personalului se realizeaz personalele cu experien cu foarte mare atentie, de preferat sunt

n domeniu, iar un accent deosebit se pune pe fidelizarea

acestuia, acestul lucru nu se realizeaz doar prin recompense sub forme b ne ti, ci printr-o recunoa tere a performan elor ob inute n cadrul colectivit ii, prin rela iile cu superiori etc. Pentru a putea transporta transporta produsele n avalul produc iei conducerea firmei a optat pentru transortul rutier n marea majoritate de cazurilor, ns n situa ia n care crerea este mare se apeleaz suplimentar i la transport ferovial pentru a mic ora durata de livrare a automobilelor. Odat cu lansarea noului model Dacia Logan, s-a luat decizia de nfiin are n Maroc a unui centru de constructiei pentru aceste modele de automobile, care s-a dovedit ulterior de a fi un adev rat succes.
13

Fabrica de asamblare din regiunea marocan Somaca a vndut n anul 2006 aproximativ 9.000 de Logan-uri, ceea ce a dus vnz rile modelului romnesc la un total de 11.500, Loganul devenind astfel cea mai bine vndut ma in de pe aceast pia marocan

Pre ul este argumentul central al Logan-ului, acest model ieftin fiind vndut cu 88.400 de drahme marocane (9.766 de dolari) n varianta diesel. n luna iulie, succesul versiunii pe diesel a condus la o epuizare rapida a stocurilor. Intentia prin nfiintarea centrului de produc ie din Maroc este s ajung mai u or pe pie ele arabe i africane. Pentru conducerea de la Somaca, succesul modelului Logan echivaleaza cu supravie uirea fabricii, ntruct se consider c o fabric care nu export este o fabric moart .

Inovarea cu accent pus pe modelele Dacia Logansi Dacia Sandero Apari ia celor dou modele Dacia Logan i Dacia Sandero sunt rezultatul planurilor Renault pentru Dacia ce includeau, n primul rnd, investi ii n preg tirea personalului i retehnologizare, dar i construirea unui model Dacia Logan i Dacia Sandero. Prin

realizare acestor dou modele noi de automobile Renault, dore te s realizeze n Romnia o marc de automobile, care s fie adaptat pie ei locale prin calitate i pre , dar conceput dup standardele practicate la uzinele din Fran a. Fabricarea acestor dou a modele a avut rezultate neasteptat de bune. Dacia Logan cucerind pia a, pn n momentul apari iei pe pia a modelului Dacia Sandero care l-a devansat n vnz ri. Dacia Logan este un automobile produs de uzinele Dacia din Romnia, i a fost lansat pe 2 iunie 2004 la Paris, iar n Romnia a este disponibil ncepnd cu 1 septembrie 2004. Dacia Logan este unul dintre cele mai populare automobile din Europa Centrala i de Est, ajungnd s concureze n topuri cu m rci de renume, ca Skoda, Opel i chiar Renault. Modelul Dacia Sandero este derivat din automobilul Renault Sandero, comercializat de grupul francez n Brazilia i Argentina. Noul model este al cincilea autoturism dezvoltat de Renault i Dacia pe platforma Logan (B0). Cea mai mare oportunitate pentru acest model , a fost cnd s-a implicat n programul Rabla din Germania. Astfel nct de la 80 de modele comercializate s pt mnal, Dacia a ajuns acum s aib peste 1000 de comenzi, fiind practic sufocat de cererea imens din
14

Germania. Reprezentan ii oficiali ai constructorului romn au declarat c nu se a teptau la o asemenea cre tere, chiar dac programului rabla din Germania. Din cauza unor cre teri att de bru te a vnz rilor exist deja probleme de stoc. Ins atunci cnd s-a decis suspendarea activit ii fabricii de la Pite ti(datorit nivelului sc zut de vnz ri) nu se cuno tea nc "efectul din Germania". n consecin , pentru a asigura stocul pentru Germania, Renault a decis s aduc modele din Romnia i din Rusia, unde ma inile nu se mai vnd din cauza crizei. Prin acest program, finan at din banii contribuabililor germani, se creeaz locuri de munc la Dacia n Romnia. Toate aceste inova ii realizate delungul timpului au fost sus iunute integral de grupul Renualt att prin investi iile realizate ct i prin sus inere din punct de vedere al tehnologiei utilizate, al instruiri personalului i al ideilor de inovare. Se poate ns observa faptul c n momentele de supracerere Dacia nu poate satisface cererea datorit num rului limitat de automobile fabricat. Propunderea principilului Justintime, nu ar fi tocmai protivit acestei firme, datorit sezonalit i cereri pe pia a. f r acest program i se asteptau s fie printre principalii profitori ai

Analiznd fenomenul progrmului rabla, am putea afirma c

neimplicarea n acesta, Dacia ar fi suferit o dec dere, la fel precum multe alte ntrepinderi din Romnia n aceasta perioad . Inovarea este unul dintre cel mai important factor n idea de al putea acapara pe consumator i de ai sim i nevoile viitoare, acest lucru aisgurnd realizarea de profituri pe termen lung i totodat evolu ia(men inerea pe pia ). In cazul Daciei, dealungul timpului au fost realizate constant inova ii, n ceea ce privesc automobilele, nsa de fiecare dac s-a urm rit satisfacerea unor tipologii bine identificate de consumatori, lucru care a contribuit decisive la succesul automobilelor create, de fiecare data, precum n cazul Daciei Logan, Dacia Sandero etc.

15

Concluzie Dacia a ajuns s fie cunoscut ca marca num rul 1 n Romnia, n primul rnd datorit sus inerii din partea grupului Renault, astfel extindndu-se i n afara rii.

Atragerea unui investitor de talia lui Renault a reprezentat, totodat , un important suport pentru men inerea Romniei n rndul statelor constructoare de automobile. Aceast men inere, nc din 1966 se datoreaz dealungul timpului, identificarea corect marketingului corect practicat. Consider c ntrepindere romneasc n primul rnd inova iilor realizate i datorit

a nevoilor consumatoriilor tinnd cont de faptul c

Dacia este o

i de seria de evenimente din 1966 ncoace, putem afrima c

Dacia avut i continu sa aibe o evolu ie spectaculoas .

16

Bibliografie

Ovidiu Nicolescu

Sisteme metode i tehnici manageriale ale organiza iei Editura Economic Bucure ti 2000

Eugen Burdu

Fundamentele managementului organiza iei Editura Economic Bucure ti 2007

Manfred Bruhn

Orientarea spre clien i Editura Economic Bucure ti 2001

Link-uri

www.dacia.ro/www.daciagroup.ro

17