Sunteți pe pagina 1din 11

Angajator: ___________________________________

Nr. ord. Reg. Com./an: _________________________


CUI: ____________________
Sediu: __________________________________________________
FIA POSTULUI
anex la contractul individual de munc nr. _____________________din data de ___________
Denumire pot: Specialist n recrutare (cod COR 242320)
Nume !i prenume o"upant: ___________________________________
Lo"u# de$%!ur%rii mun"ii: activitatea se des!oar la ___________________________________
________________________________________________________________________________
" n lipsa unui loc de munc ix# salariatul va des!ura activitatea astel$ ______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Departament: ___________________________________
Su&ordonare: ___________________________________
Super'i(are: ____________________________________
Re#a)ii $un")iona#e: cu ceilal%i an&a'a%i pentru o(%inerea de date !i inorma%ii le&ate de speciicul
activit%ii sale.
Cerin)e pe"i$i"e potu#ui:
studii superioare de specialitate)
serio*itate# meticulo*itate !i adapta(ilitate.
S"opu# potu#ui: titularul postului prestea* servicii administrative# de recrutare !i pre&tire i de
anali* a locurilor de munc.
A"ti'it%)i prin"ipa#e:
ntocmirea rapoartelor)
ntocmirea !i administrarea documentelor speciice)
adoptarea deci*iilor)
ela(orarea psi+oproesio&ramelor)
ela(orarea studiilor sociolo&ice)
administrarea !i prelucrarea inorma%iilor cu a'utorul te+nicii de calcul)
evaluarea componentei proesionale a viitorilor salaria i)
evaluarea psi+oproesional a clien%ilor.
Sar"ini !i *ndatoriri pe"i$i"e:
pre&te!te raportul# identiic inorma%iile necesare ntocmirii raportului astel nc,t s ie
suiciente !i relevante pentru o(iectivele propuse# sta(ile!te structura !i con%inutul raportului
astel nc,t s rspund cerin%elor# ormulea* conclu*iile astel nc,t s corespund
o(iectivelor propuse# conclu*iile ormulate (a*,ndu"se pe o anali* lo&ic a re*ultatelor# iar
solu%iile propuse (a*,ndu"se pe ar&umente via(ile)
ormulea* conclu*iile !i recomandrile cu responsa(ilitate pentru a putea constitui (a* de
deci*ie sau ac%iune# ntocme!te raportul astel nc,t s respecte ormatul !i structura impuse)
ntocme!te documente conorm re&lementrilor n vi&oare# identiic documentele n unc%ie
de situa%ia concret care tre(uie solu%ionat# redactea* documentele clar# li*i(il !i n timp
util# con%inutul documentelor corespun*,nd solicitrilor locului de munc)
nre&istrea* !i diu*ea* documente# semnea* !i nre&istrea* documentele redactate
conorm re&lementrilor le&ale# selectea* documentele cu aten%ie !i le diu*ea* n unc%ie
de con%inutul lor conorm re&lementrilor)
pstrea* documentele asi&ur,nd coniden%ialitatea asupra con%inutului inorma%iilor cu
re&lementrile n vi&oare !i deontolo&ia proesional)
ar+ivea* documente n a!a el nc,t accesul la ele s ie rapid# selectea* documentele
pentru ar+ivare n unc%ie de con%inut# ar+ivea* - nre&istrea* documentele !i le pstrea*
conorm re&lementrilor)
anali*ea* o(iectivele cu aten%ie# sta(ile!te solu%iile posi(ile conorm o(iectivului de
reali*at)
identiic solu%iile posi(ile n totalitate# variantele posi(ile n timp util astel nc,t s ie
luate n calcul la adoptarea deci*iei n termenul sta(ilit# n totalitate# evalu,nd corect
avanta'ele !i poten%ialele riscuri)
adopt deci*ia n sensul satisacerii politicii or&ani*a%iei# n concordan% cu cerin%ele
clientului !i cu le&isla%ia n vi&oare# adopt deci*ia cu promptitudine# cu o(iectivitate n a!a
el ca s existe !anse e&ale !i s nu existe oerte avori*ate# cu responsa(ilitate pe (a*a
evalurii corecte a poten%ialelor riscuri)
sta(ile!te ocupa%ia cu aten%ie# astel nc,t s corespund cerin%elor pie%ei# n unc%ie de
necesit%i astel nc,t s asi&ure instrumente de evaluare pentru situa%iile n care nu exist
proil)
identiic cerin%ele ocupa%iei cu exactitate pe (a*a unei documentri complexe asupra
ocupa%iei# identiic !i veriic cerin%ele ocupa%iei cu aten%ie prin anali*a activit%ii la locul
de munc)
ela(orea* psi+oproesio&rama# reali*,nd sc+i%a psi+oproesio&ramei corect# n conormitate
cu cerin%ele ocupa%iei# veriic corectitudinea ela(orrii psi+oproesio&ramei prin metoda
validrii# selectea* pro(ele aplica(ile ocupa%iei cu discernm,nt# conorm
psi+oproesio&ramei ela(orate)
sta(ile!te metode# criterii !i principii de recrutare (metodolo&ia de recrutare) n mod
dieren%iat# n unc%ie de natura posturilor pentru care se ace recrutarea# principiile de
recrutare iind n concordan% cu strate&ia &eneral !i politica de resurse umane a
or&ani*a%iei)
sta(ile!te metoda de recrutare n unc%ie de principiile !i criteriile de recrutare# aceasta iind
dependent de (u&etul de recrutare al or&ani*a%iei)
inte&rea* elementele sistemului metodolo&ic de recrutare pentru a asi&ura coeren%
sistemului de recrutare)
ntocme!te planul de recrutare a resurselor umane lexi(il# permi%,nd maxim adapta(ilitate
la sc+im(rile mediului intern !i extern or&ani*a%iei)
aplic o politic de recrutare coerent !i ec+ita(il# evit,nd deci*iile de circumstan%)
concepe planul de recrutare ca un plan de mar.etin&# cuprin*,nd toate elementele necesare
pentru des!urarea eicient a recrutrii)
eectuea* calculul nevoilor directe de recrutare prin compararea eectivului de personal
necesar cu cel existent)
redactea* mesa'ul de recrutare# adapt,ndu"l tipului de post vacant (nevoilor de personal
identiicate)# speciicului mediului de recrutare# mesa'ul de recrutare con%in,nd elemente de
identiicare a or&ani*a%iei !i a po*i%iei pentru care se ace recrutarea)
se asi&ur c stilul mesa'ului de recrutare corespunde speciicului or&ani*a%iei)
lansea* mesa'ul de recrutare# %in,nd cont de posi(ilitatea de receptarea eicient a acestuia
n mediile de recrutare (perioad a anului# !i a sptm,nii n care este lansat# etc.)# n timp
util %in,nd cont de speciicul mediului de recrutare !i de tipul de rspuns solicitat
persoanelor interesate)
sta(ile!te metodolo&ia de selec%ie a personalului# condi%ionat de (u&etul alocat !i de timpul
disponi(il pentru aceast activitate# olosind criterii de selec%ie adecvate tipului de post
pentru care se selectea* personalul)
olose!te principii de selec%ie n concordan% cu strate&ia &eneral !i politica de resurse
umane a or&ani*a%iei)
inte&rea* elementele sistemului metodolo&ic de selec%ie pentru a asi&ura coeren%
sistemului de selec%ie)
ormea* ec+ipa de selec%ie compus din persoane competente proesional !i a(ilitate de
re&ulamentele or&ani*a%iei s des!oare activit%i de selec%ie a personalului)
sta(ile!te ec+ipa de selec%ie n unc%ie de a&enda de recrutare !i a&enda persoanelor a(ilitate
s participe n ec+ipa de selec%ie)
delimitea* clar !i sta(ile!te rolurile persoanelor implicate n selec%ia personalului n unc%ie
de tipul de apreciere a re*ultatelor)
transmite inorma%ii complete !i relevante din punct de vedere al rolurilor din ec+ip)
recep%ionea* rspunsurile candida%ilor la mesa'ul de selec%ie# consider,nd coniden%iale
inorma%iile cuprinse n rspunsurile la mesa'ele de selec%ie# la acestea av,nd acces doar
persoanele autori*ate prin re&ulamentele or&ani*a%iei)
ar+ivea* rspunsurile la mesa'ele de selec%ie n a!a el nc,t s asi&ure un acces rapid la
inorma%ie)
sta(ile!te lista candida%ilor /eli&i(ili0 n timpul prev*ut de metoda de selec%ie)
tria* aplica%iile prin compararea cerin%elor speciicate prin mesa'ul de recrutare cu cele
speciicate n /rspunsurile0 mesa'ului de recrutare)
se asi&ur c mrimea listei candida%ilor /eli&i(ili0 este n conormitate cu metodolo&ia de
selec%ie)
anun% candida%ii care nu au ost ale!i n lista candida%ilor /eli&i(ili0# dac mesa'ul de
recrutare nu are preci*ri contrare)
pro&ramea* nt,lnirile de selec%ie n unc%ie de pro&ramul prev*ut prin metodolo&ia de
selec%ie# a&enda persoanelor din ec+ipa de selec%ie !i disponi(ilitatea candida%ilor# de comun
acord cu candidatul)
sta(ile!te nt,lnirile de selec%ie ntr"un cadru care s ie n concordan% cu metoda de
selec%ie)
anun% n timp util persoanele implicate n activitatea de selec%ie (ec+ipa de selec%ie !i
candida%ii) de orarul des!urrii ac%iunilor)
particip !i asist selec%ia candida%ilor la limita atri(u%iilor speciice compartimentului de
resurse umane)
asist selec%ia inal a candida%ilor av,nd n vedere respectarea metodolo&iei de selec%ie#
precum !i completarea ormularisticii speciice conorm re&ulamentelor interne or&ani*a%iei)
pe tot parcursul procesului de selec%ie respect principiile o(iectivit%ii !i !anselor e&ale)
anun% re*ultatele procesului de selec%ie n termenul sta(ilit)
anun% to%i candida%ii despre re*ultatele pe care le"au o(%inut# prin mi'loace de comunicare
adecvate)
identiic tema studiului corect# n raport cu necesit%ile# deine!te tema cu preci*ie astel
nc,t s corespund o(iectivelor propuse)
emite ipote*ele de lucru relevante pentru tema studiului# clare !i la o(iect)
sta(ile!te instrumentele de lucru n concordan% cu tema !i posi(ilit%ile de lucru# aplic
instrumentele de lucru cu preci*ie# respect,nd criteriile !tiin%iice)
ntocme!te studiul# anali*ea* !i interpretea* corect inorma%iile colectate de la e!antionul
studiat precum !i cele din caietul de o(serva%ii propriu# con%inutul studiului iind relevant
pentru tematica propus# redactea* studiul n ormatul cerut !i utili*ea* lim(a'ul de
specialitate)
sta(ile!te conclu*iile corect# n corela%ie cu ipote*ele de lucru !i cu re*ultatele provenite din
aplicarea adecvat a instrumentelor de lucru (inclusiv respectarea e!antionrii)# ormulea*
conclu*iile cu claritate !i ri&oare !tiin%iic# astel nc,t s nu permit interpretri eronate)
sta(ile!te rolul n ec+ip prin identiicarea mem(rilor ec+ipei# sarcinilor iecrui mem(ru
av,nd n vedere criterii de eicien%)
des!oar - eectuea* lucrri mpreun cu ceilal%i mem(rii ai ec+ipei# munca mpreun cu
mem(rii ec+ipei presupun,nd adaptarea la condi%iile !i la modul de lucru# se asi&ur c
sarcinile iecrui mem(ru sunt ndeplinite n conormitate cu o(iectivele urmrite)
solu%ionea* pro(lemele aprute prin cola(orare cu mem(rii ec+ipei)
particip la activitatea unor comisii speciice la solicitarea unor persoane ierar+ice# n
conormitate cu re&ulamentul de ordine interioar# n mod activ# n conormitate cu normele
le&ale n vi&oare# inali*,nd participarea la comisii prin ormularea unor conclu*ii)
introduce date n calculator cu acurate%e# respect,nd cerin%ele temei# corect n conormitate
cu cerin%ele aplica%iei sot1are# or&ani*ea* datele n mod lo&ic pe i!iere)
prelucrea* inorma%iile din calculator cu aten%ie conorm cerin%elor# accesea* inorma%iile
corect# n unc%ie de scop# ar+ivea* !i pstrea* inorma%iile cu responsa(ilitate# accesea*
inorma%iile astel nc,t s ie oerite cu promptitudine)
actuali*ea* (a*ele de date permanent# pstrea* inorma%iile conorm cerin%elor locului de
munc)
redactea* !i tipre!te documente utili*,nd un editor de text adecvat# corect !i n ormatul
cerut# respect,nd timpul alocat)
identiic sursele de inormare n totalitate# n conormitate cu posi(ilit%ile existente# n
raport cu o(iectivele propuse)
selectea* !i anali*ea* inorma%iile cu discernm,nt %in,nd cont de o(iectivele urmrite#
interpretea* inorma%iile corect pe (a*a anali*ei atente)
or&ani*ea* !i ar+ivea* inorma%iile n conormitate cu cerin%ele# pentru a putea permite
accesarea rapid# actuali*ea* inorma%iile permanent conorm re&lementrilor locului de
munc# pstrea* inorma%iile cu responsa(ilitate# respect,nd cerin%ele)
pre&te!te evaluarea# sta(ile!te ocupa%iile pentru care se ace evaluarea !i persoanele ce
urmea* a i evaluate n conormitate cu cerin%ele or&ani*a%iei# selectea* competen%ele ce
urmea* a i evaluate# din standardele ocupa%ionale speciice ocupa%iilor sta(ilite# n
conormitate cu cerin%ele)
selectea* pro(ele de evaluare cu aten%ie din setul de pro(e asociat standardului ocupa%ional#
astel nc,t s ie ndeplinite criteriile privind ale&erea pro(elor# sta(ile!te !i diu*ea*
condi%iile privind modul de des!urare al evalurii conorm re&lementrilor de la locul de
munc# instruie!te persoanele ce urmea* a i evaluate cu privire la modul de des!urare a
evalurii# conorm metodolo&iei de evaluare)
des!oar evaluarea# aplic pro(ele de evaluare astel nc,t s ie respectate toate principiile
evalurii pe (a* de standarde ocupa%ionale# or&ani*ea* evaluarea astel nc,t s asi&ure
conort i*ic !i psi+ic candida%ilor)
anali*ea* re*ultatele administrrii pro(elor cu aten%ie prin comparare cu criteriile de
reali*are din standardul ocupa%ional)
corespun*tor ocupa%iei respective# adopt deci*ia cu privire la re*ultatul evalurii cu
responsa(ilitate pe (a*a interpretrii corecte a tuturor inorma%iilor colectate pe durata
evalurii)
nre&istrea* re*ultatele conorm metodolo&iei de evaluare pe (a* de standarde
ocupa%ionale# comunic re*ultatele evalurii persoanelor evaluate conorm metodolo&iei#
oerind toate inorma%iile necesare# pstrea* re*ultatele evalurii cu coniden%ialitate#
conorm re&lementrilor)
ale&e pro(ele necesare evalurii cu discernm,nt astel nc,t s corespund cerin%elor
re*ultate din proilul ocupa%ional sau psi+oproesio&ram# corect n a!a el nc,t sa ie
relevante pentru proesia respectiv# asi&ur,nd credi(ilitatea evalurii# astel nc,t s ie
suiciente pentru a asi&ura validitatea evalurii)
administrea* pro(ele pentru evaluare astel nc,t s asi&ure respectarea ntocmai a
procedurii# cu aten%ie# asi&ur,nd condi%ii adecvate !i conortul psi+ic necesar clientului# cu
o(iectivitate astel nc,t s asi&ure caracterul nediscriminator al evalurii# corectea* oile
de rspuns cu o(iectivitate# conorm &rilelor)
ntocme!te proilul psi+oproesional al clientului cu aten%ie pe (a*a re*ultatelor pro(elor
administrate# completea* proilul psi+oproesional sc+i%at conorm metodolo&iei# cu
inorma%ii o(%inute de la client pe (a* de anamne*)
evaluea* re*ultatele# le anali*ea* !i interpretea* corect pe (a*a comparrii atente a
proilului psi+oproesional reali*at cu proesio&rama - proilul ocupa%ional# reali*ea*
avi*ele sau# dup ca*# recomandrile privind orientarea proesional cu o(iectivitate pe (a*a
coeicien%ilor de similaritate calcula%i# nre&istrea* re*ultatele evalurii conorm
metodolo&iei !i le pstrea* cu coniden%ialitate)
ntocme!te documentele de eviden% !i de raportare a activit%ii)
identiic corect cerin%ele de calitate speciice# prin studierea prevederilor reeritoare la
calitatea lucrrilor# din documenta%ia te+nic# pe (a*a indica%iilor din i!ele te+nolo&ice#
procedurile - planurile de control etc.# conorm Sistemului de 2ana&ement al Calit%ii
implementat n unitate sau 3ormelor interne de calitate)
transpune permanent n practic procedurile te+nice de asi&urare a calit%ii# n unc%ie de
tipul activit%ilor des!urate# pe ntrea&a derulare activit%ii# n vederea asi&urrii cerin%elor
de calitate speciice acestora !i respect,nd preci*rile din documenta%ia te+nic speciic)
controlea* !i veriic calitatea muncii proprii# prin aplicarea metodelor adecvate tipului de
munc executat !i caracteristicilor te+nice urmrite)
veriic# de asemenea# caracteristicile te+nice# prin compararea calit%ii execu%iei cu cerin%ele
de calitate impuse de te+nolo&ia de execu%ie !i normele de calitate speciice !i utili*,nd
corect te+nicile speciice)
remedia* permanent neconormit%ile constatate# pe parcursul derulrii activit%ii# prin
nlturarea cau*elor care le &enerea*)
transpune n practic norme de protec%ie a mediului# pe care !i le nsu!e!te prin instructa'e
periodice pe tot parcursul executrii activit%ii)
identiic corect pro(lemele de mediu# asociate activit%ilor des!urate# n vederea aplicrii
normelor de protec%ie)
aplic corect normele de protec%ie a mediului# evit,nd impactul nociv asupra mediului
ncon'urtor *onei de lucru)
ac%ionea* pentru diminuarea riscurilor de mediu# n conormitate cu procedurile de ur&en%
!i le&isla%ia n vi&oare)
aplic proceduri de recuperare a materialelor reolosi(ile# n mod adecvat speciicului
activit%ilor derulate)
manipulea* !i depo*itea* re*iduurile re*ultate din activit%ile de la locul de munc#
conorm procedurilor interne# r aectarea mediului ncon'urtor)
ac%ionea* permanent pentru diminuarea consumului de resurse naturale# utili*,ndu"le
'udicios !i n vederea diminurii pierderilor# conorm procedurilor speciice)
adecvea* ormele de comunicare n ec+ip activit%ilor speciice !i procedurilor interne#
pentru transmiterea rapid !i corect a inorma%iilor)
comunic cu promptitudine !i claritate propunerile de m(unt%ire a activit%ii n ec+ip)
identiic rolurile speciice muncii n ec+ip# n unc%ie de sarcina speciic ce este reali*at
de ec+ip !i de indica%iile !eului ierar+ic)
se ncadrea* n activit%ile ec+ipei# n normele de lucru !i de timp# prin respectarea rolurilor
speciice !i a responsa(ilit%ilor individuale ale mem(rilor ec+ipei)
oer prompt !i corect inorma%ii altor an&a'a%i# prin mi'loace speciice)
particip mpreun cu mem(rii ec+ipei la activit%ile# manevrele !i manipulrile necesare
pentru re*olvarea pro(lemelor comune)
re*olv sarcinile proprii printr"un proces a&reat !i acceptat de to%i mem(rii ec+ipei)
asi&ur prin autoinstruire cuno!tin%ele cerute de ritmul alert cu care ec+ipamentele te+nice
din dotare se moderni*ea*)
cule&e inorma%ii relevante pentru activitatea des!urat# de la celelalte posturi de lucru#
astel nc,t s se asi&ure men%inerea continuit%ii n des!urarea luxului te+nolo&ic)
evaluea* corect necesarul de pre&tire# prin compararea nivelului propriu cu pro&resul
te+nic din domeniu)
identiic !i studia* periodic pu(lica%iile de specialitate# n urma selectrii atente a
su(iectelor de interes)
m(unt%e!te calitatea !i eicien%a proceselor te+nolo&ice proprii# cu creativitate !i
proesionalism)
utili*ea* corect terminolo&ia de specialitate pentru transmiterea inorma%iilor)
transpune n practic prevederile le&ale# reeritoare la sntatea !i securitatea n munc# prin
nsu!irea normelor reeritoare la sntatea !i securitatea n munc !i prin participarea la
instruiri periodice# pe teme speciice locului de munc)
ia la cuno!tin% !i veriic mi'loacele de protec%ie !i de interven%ie# n ceea ce prive!te starea
lor te+nic !i modul de pstrare# conorm cu recomandrile productorului !i adecvat
procedurilor de lucru speciice)
raportea* situa%iile de pericol# care nu pot i eliminate imediat# persoanelor a(ilitate n
luarea deci*iilor)
reduce actorii de risc# identiic,ndu"i n unc%ie de particularit%ile locului de munc)
raportea* actorii de risc# conorm procedurilor interne !i i nltur# conorm
re&lementrilor n vi&oare)
respect procedurile de ur&en% !i de evacuare# aplic,nd corect msurile necesare# n unc%ie
de tipul accidentului !i respect,nd procedurile speciice)
semnalea* cu promptitudine accidentul# personalului speciali*at !i serviciilor de ur&en%)
este inter*is o(%inerea de avanta'e-oloase necuvenite# nu prime!te (ani sau alte oloase
pentru exercitarea atri(u%iunilor de serviciu# nu olose!te su( nici o orm calitatea pe care o
de%ine n cadrul or&ani*a%iei pentru re*olvarea unei pro(leme personale sau pentru o(%inerea
unor privile&ii personale)
se supune examenelor medicale o(li&atorii# periodice# la an&a'are sau la rencadrarea n
activitate# or&ani*ate de ctre an&a'ator n cola(orare cu Ca(inetul de 2edicina 2uncii iar
reu*ul participrii la aceste controale medicale repre*int a(atere disciplinar !i se
sanc%ionea* conorm Codului 2uncii)
n ca*ul recomandrii concediului medical de ctre medic# anun% teleonic !eul direct# cel
mult a doua *i de la data la care a intervenit starea de (oal !i trimite !eului direct
certiicatul medical# p,n cel t,r*iu la datele de 45 !i 30 ale lunii (dup ca*))
particip la pro&ramele de trainin& or&ani*ate de ctre an&a'ator# pro&rame ce pot duce la
m(unt%irea calit%ii activit%ilor prestate )
particip la sesiunile de evaluare proesional or&ani*ate periodic de ctre an&a'ator !i are
o(li&a%ia s"!i m(unt%easc perorman%ele n unc%ie de re*ultatele evalurilor )
inormea* persoana ierar+ic superioar asupra pro(lemelor ce apar n des!urarea
activit%ii la locul de munc)
ndepline!te !i alte atri(u%ii sta(ilite de !eul ierar+ic superior n conormitate cu
re&lementrile le&ale)
respect prevederile normativelor interne !i procedurile de lucru speciice postului su)
are o %inut decent# pre*int un comportament proesional !i poart le&itima%ia de serviciu
n timpul *ilei de lucru)
nu an&a'ea* discu%ii cu cole&ii sau al%i an&a'a%i ai or&ani*a%iei reeritoare la condi%iile de
salari*are !i a altor inorma%ii)
nu prse!te locul de munc r apro(area !eul direct# respect pro&ramul de munc#
&raicul individual de lucru sta(ilit n cadrul pro&ramului de unc%ionare a societ%ii !i
re&ulile sta(ilite pentru accesul n incint# intrarea !i ie!irea din unitate !i de la
locul de munc)
n aara or&ani*a%iei nu are voie nici mcar indirect s ac pu(lice evenimente# proceduri de
lucru# detalii te+nice sau s discute competen%a# salari*area# contractele de munc sau
contractele comerciale ale an&a'atorului sau actele nc+eiate cu an&a'atorul)
respect coniden%ialitatea datelor# inorma%iilor !i a documentelor ce i sunt transmise de
an&a'ator# la care are acces n virtutea des!urrii activit%ii sale# despre proiectele acestuia
precum !i orice alte date a cror divul&are ar produce pre'udicii materiale !i-sau morale
acestuia)
are o(li&a%ia s se pre*inte la serviciu odi+nit# r a i su( inluen%a (uturilor alcoolice sau
a altor su(stan%e - produse stupeiante ori a medicamentelor cu eecte similare !i nu le
consum n timpul pro&ramului de lucru sau n incinta societ%ii.
S%n%tatea !i e"uritatea mun"ii !i pre'enirea !i tingerea in"endii#or:
lucrtorul apt tre(uie s aplice msurile corespun*toare# n conormitate cu cuno!tin%ele !i
cu mi'loacele te+nice de care dispune# pentru a evita consecin%ele unui pericol)
iecare lucrtor tre(uie s !i des!oare activitatea# n conormitate cu pre&tirea !i
instruirea sa# precum !i cu instruc%iunile primite din partea an&a'atorului# astel nc,t s nu
expun la pericol de accidentare sau m(olnvire proesional at,t propria persoan# c,t !i
alte persoane care pot i aectate de ac%iunile sau omisiunile sale n timpul procesului de
munc)
lucrtorul are urmtoarele o(li&a%ii$
" s utili*e*e corect ma!inile# aparatura# uneltele# su(stan%ele periculoase# ec+ipamentele de
transport !i alte mi'loace de produc%ie)
" s utili*e*e corect ec+ipamentul individual de protec%ie acordat !i# dup utili*are# s l napoie*e
sau s l pun la locul destinat pentru pstrare)
" s nu procede*e la scoaterea din unc%iune# la modiicarea# sc+im(area sau nlturarea ar(itrar a
dispo*itivelor de securitate proprii# n special ale ma!inilor# aparaturii# uneltelor# instala%iilor
te+nice !i cldirilor# !i s utili*e*e corect aceste dispo*itive)
" s comunice imediat an&a'atorului !i-sau lucrtorilor desemna%i orice situa%ie de munc despre
care au motive ntemeiate s o considere un pericol pentru securitatea !i sntatea lucrtorilor#
precum !i orice deicien% a sistemelor de protec%ie)
" s aduc la cuno!tin%a conductorului locului de munc !i-sau an&a'atorului accidentele suerite de
propria persoan)
" s coopere*e cu an&a'atorul !i-sau cu lucrtorii desemna%i# at,t timp c,t este necesar# pentru a ace
posi(il reali*area oricror msuri sau cerin%e dispuse de ctre inspectorii de munc !i inspectorii
sanitari# pentru protec%ia snt%ii !i securit%ii lucrtorilor)
" s coopere*e# at,t timp c,t este necesar# cu an&a'atorul !i-sau cu lucrtorii desemna%i# pentru a
permite an&a'atorului s se asi&ure c mediul de munc !i condi%iile de lucru sunt si&ure !i r
riscuri pentru securitate !i sntate# n domeniul su de activitate)
" s !i nsu!easc !i s respecte prevederile le&isla%iei din domeniul securit%ii !i snt%ii n munc
!i msurile de aplicare a acestora)
" s dea rela%iile solicitate de ctre inspectorii de munc !i inspectorii sanitari)
" s respecte re&ulile !i msurile de aprare mpotriva incendiilor# aduse la cuno!tin%# su( orice
orm# de administrator)
" s utili*e*e aparatura !i ec+ipamentele# potrivit instruc%iunilor te+nice# precum !i celor date de
administrator)
" s nu eectue*e manevre nepermise sau modiicri neautori*ate ale sistemelor !i instala%iilor de
aprare mpotriva incendiilor)
" s comunice# imediat dup constatare# conductorului locului de munc orice nclcare a normelor
de aprare mpotriva incendiilor sau a oricrei situa%ii sta(ilite de acesta ca iind un pericol de
incendiu# precum !i orice deec%iune sesi*at la sistemele !i instala%iile de aprare mpotriva
incendiilor)
" s coopere*e cu salaria%ii desemna%i de administrator# care au atri(u%ii n domeniul aprrii
mpotriva incendiilor# n vederea reali*rii msurilor de aprare mpotriva incendiilor)
" s ac%ione*e# n conormitate cu procedurile sta(ilite la locul de munc# n ca*ul apari%iei oricrui
pericol iminent de incendiu)
" s urni*e*e persoanelor a(ilitate toate datele !i inorma%iile de care are cuno!tin%# reeritoare la
producerea incendiilor)
" s aplice procedurile de ur&en% !i msurile de prim a'utor# rapid !i corect !i cu luciditate# adecvat
tipului de accident.
Repona&i#it%)i a#e potu#ui:
rspunde pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespun*toare a atri(u%iilor ce"i revin)
rspunde pentru pre'udiciile create ca eect al activit%ii sale)
rspunde de utili*area !i pstrarea n (une condi%ii a aparaturii din dotare# precum !i de
ntre%inerea acesteia n conormitate cu cr%ile te+nice aerente)
rspunde de respectarea prevederilor R.O.6.)
rspunde de m(unt%irea permanent a pre&tirii sale proesionale !i de specialitate )
rspunde de pstrarea coniden%ialit%ii inorma%iilor !i a documentelor le&ate de or&ani*a%ie)
rspunde de utili*area resurselor existente exclusiv n interesul or&ani*a%iei)
respect prevederile normativelor interne !i procedurile de lucru privitoare la postul su)
adopt permanent un comportament n msur s promove*e ima&inea !i interesele
or&ani*a%iei.
Autoritatea potu#ui:
n cadrul ariei de pro(leme ce prive!te activitatea pe care o des!oar# conorm atri(u%iilor#
sarcinilor# Re&ulamentului 6ntern !i deci*iilor an&a'atorului)
este o(li&at s inorme*e !i s consulte an&a'atorul n ca*ul pro(lemelor deose(ite sau care
dep!esc competen%elor sale de re*olvare.
Standarde de per$orman)% ao"iate potu#ui:
Indi"atori "antitati'i: executarea lucrrilor planiicate !i reparti*ate# la nivelele cantitative
!i termenele sta(ilite+ re*olvarea la termen a sarcinilor ordonate de conducere !i ndeplinirea
o(iectivelor sta(ilite prin strate&ii# pro&rame de ac%iune !i planuri de munc)
Indi"atori "a#itati'i: re*olvarea corect# complet !i via(il a sarcinilor ordonate de
conducere precum !i a celor sta(ilite prin strate&ii# pro&rame de ac%iune !i planuri de munc)
Coturi: n limita ondurilor alocate)
Timp: ncadrarea n termenele ordonate de conducere)
Uti#i(area reure#or: &estionarea eicient !i ra%ional a resurselor din dotare n scopul
ndeplinirii atri(u%iilor)
,od de rea#i(are: sarcinile se reali*ea* individual# n colectiv sau n cola(orare cu alte
structuri ale or&ani*a%iei.
-'a#uarea a"ti'it%)ii:
o(iective de perorman% individual$
" modul de ndeplinire cantitativ !i calitativ a sarcinilor din pre*enta 7i! a postului)
" modul de rspuns la alte solicitri dec,t cele curente.
criterii de evaluare a reali*rii acestora (se notea* cu insuicient# suicient# (ine sau oarte
(ine)$
" re*ultatele o(%inute$
o cantitatea !i calitatea lucrrilor !i sarcinilor reali*ate)
o nivelul de ndeplinire a sarcinilor !i lucrrilor n termenele sta(ilite)
o eicienta lucrrilor !i sarcinilor reali*ate# n contextul atin&erii o(iectivelor propuse)
" adaptarea la complexitatea muncii$
o adaptarea la concep%ia de alternative de sc+im(are sau de solu%ii noi (creativitate))
o anali*a !i sinte*a riscurilor# inluen%elor# eectelor !i consecin%elor evaluate)
o evaluarea lucrrilor !i sarcinilor de rutin (repetitive))
" asumarea responsa(ilit%ii$
o intensitatea implicrii !i rapiditatea interven%iei n reali*area atri(u%iilor)
o evaluarea nivelului riscului deci*ional)
" capacitatea rela%ional !i disciplina muncii$
o capacitatea de evitare a strilor conlictuale !i respectarea rela%iilor ierar+ice)
o adapta(ilitatea la situa%ii neprev*ute)
persoana care reali*ea* evaluarea perorman%elor individuale$ !eul ierar+ic sau persoana
desemnat de an&a'ator n acest sens)
modalitatea de evaluare$ prin o(servare direct de ctre evaluator# n (a*a re*ultatelor
o(%inute ca urmare a des!urrii activit%ii# prin c+estionar sau prin intermediul altor
instrumente de evaluare ela(orate de an&a'ator)
perioada de evaluare a perorman%elor$ lunar-trimestrial-anual.
Dep#a%ri:
recven%a$ _______________________
condi%ii asi&urate$ ___________________________
Condi)ii de #u"ru:
pro&ram de lucru$ ___________________________________)
durata concediului de odi+n$ ____________________)
activitate se des!oar$
n condi%ii &rele# vtmtoare sau periculoase# potrivit 8e&ii nr. 34-4994)
n condi%ii normale-deose(ite-speciale de munc# potrivit 8e&ii nr. 2:3-2040 privind
sistemul pu(lic de pensii !i alte drepturi de asi&urri sociale# cu modiicrile !i
completrile ulterioare)
ec+ipament individual de protec%ie ____________)
ec+ipament individual de lucru _______________)
materiale i&ienico"sanitare __________________)
alimenta%ie de protec%ie _____________________.
Sa#ari(are:
salariul de (a* lunar (rut$ ___________ lei)
alte elemente constitutive$
" sporuri ___________________________________)
" indemni*a%ii _______________________________)
" alte adaosuri ___________________________________.
Fa"i#it%)i: ___________________________________
San")iuni:
nerespectarea responsa(ilit%ilor !i atri(u%iilor postului# a cerin%elor de etic# precum !i a
le&isla%ie privind protec%ia !i securitatea muncii# se penali*ea* prin avertisment !i sanc%iuni
conorm Codului 2uncii)
rspunde material !i disciplinar pentru exactitatea inorma%iilor cuprinse n documentele
ntocmite !i-sau n ceea ce prive!te execu%ia corect a sarcinilor postului)
nclcarea procedurilor de unc%ionare a ec+ipamentelor utili*ate n procesul de munc alate
n proprietatea an&a'atorului# atra&e dup sine atra&e avertisment !i sanc%iuni conorm
Codului 2uncii# de asemenea !i plata de daune n raport cu pre'udiciile aduse.
;n&a'ator ;n&a'at
___________________________________ ;m luat la cuno!tin% !i am
primit un exemplar
___________________________________ _____________________
<ata$ _________________