Sunteți pe pagina 1din 4

STRUCTURA DE STAT

Notiuni fundamentale
Cele trei notiuni fundamentale pentru studiul statului sunt:
Structura de stat
Forma de guvernamant
Regimul politic
Structura de stat - notiune
Are in vedere numarul centrelor de impulsie politica existenti in cadrul unui stat,
precum si partajul de competente intre acestia
Din punctul de vedere al structurii de stat, exista:
State unitare
State federale
Statele unitare - caracteristici
Formatiune statala unica
O singura constitutie
Statul unitar este subiect unic de drept international
Cetatenii statului au o singura cetatenie
Un singur rand de organe centrale parlament, guvern, presedinte etc!"
#rincipalele acte normative provin de la centru si sunt in mod egal aplicabile pe
intreg teritoriul
Suveranitatea nu este partajata, desi, in cadrul statului unitar descentrali$at se
poate reali$a un partaj de competente intre autoritatile centrale si cele locale
Statul unitar - tipuri
%n cadrul statului unitar, organele de la nivelul unitatilor administrativ&teritoriale
au o po$itie egala fata de organele de varf, carora le sunt subordonate mai strict sau mai
putin strict, in ca$ul aplicarii principiului autonomiei locale
Din acest punct de vedere, statele unitare pot fi:
Centrali$ate & desconcentrate
Descentrali$ate ' functional
& teritorial
#roblema autonomiei locale: in ca$ul aplicarii principiului autonomiei locale, partajul de
competente intre centru si regiuni se reali$ea$a prin lege, fiind la dispo$itia
#arlamentului, iar nu prin constitutie! Dar sunt si exceptii: %talia, Spania
State unitare - exemple
Franta
(recia
Romania
Spania
%talia
State federale caracteristici 1
Formatiunea statala este compusa din doua sau mai multe state membre
Doua constitutii
)xista doua randuri de organe centrale de stat, unul la nivelul federatiei, altul, la
nivelul statelor federate
Sistemul normativ cuprinde norme juridice adoptate la nivel central si norme
juridice adoptate la nivel federat
Cetatenii federatiei au dubla cetatenie
Federatia este, de regula, subiect unic de drept international! )xceptii: (ermania,
)lvetia, Austria
State federale caracteristici 2
#arlamentul este bicameral
%ntre statele federate, dar si intre acestea si federatie exista raporturi de drept
intern!
%ntre federatie si statele membre se reali$ea$a un partaj de competente, de regula,
prin constitutie
Conflictele de competenta intre statele federate, sau intre acestea si federatie se
solutionea$a de catre un organ jurisdictional central
Atributele suveranitatii sunt exercitate conform Constitutiei, de statul federal, dar
si de statele federate!
Statele federale
Se pot forma prin
Agregare ' unirea unor state:
&SUA
&)lvetia
Segregare ' separarea unor regiuni din cadrul unui stat unitar:
&*elgia
Asociatiile de state
Asociatiile de state nu constituie o forma a structurii de stat, ci o forma a uniunilor
interstate, un fenomen al vietii internationale
+ipuri de asociatii de state :
Uniuni personale
Uniuni reale
Confederatii
Uniunea personala
Forma de asociatie a doua sau mai multe state care au in comun acelasi monar,,
dar nu au si alte organe comune
%n plan international, statele membre apar ca subiecte distincte de drept
Uniunile personale apar, de cele mai multe ori, in urma jocului regulilor
succesorale
)xemple: Olanda si -uxembourg ./.0&./12", Anglia si regatul ,anovrei .3.4&
./53", *elgia si Congo .//0&.12/"
Uniunea reala
Statele membre au acelasi monar,, dar si alte organe comune
#oate repre$enta o forma a structurii de stat, mai ales daca uniunea apare ca
subiect unic de drept international
)xemple: Austro&Ungaria ./63&.1./", 7orvegia si Suedia ./.0 ' .120",
#rincipatele Unite Romane 84 ian! ./01 ' 84 ian ./68"
Confederatia
Statele membre isi constituie, pentru promovarea unor interese comune, un organ
alcatuit din delegati ai tuturor statelor: dieta, congres, consiliu
Deci$iile in cadrul organului comun se iau doar in unanimitate si trebuie ratificate
de parlamentele statelor membre pentru a fi apicabile in plan intern
Statele membre isi pastrea$a suveranitatea si sunt subiecte distincte de drept
international
)xemple: Confederatia ,elvetica 1./25&./4/", Confederatia (ermaniei de 7ord
./63&./3."
Uniunea Europeana federatie sau confederatie?
%nstitutiile Uniunii )uropene:
#arlamentul )uropean
Consiliul )uropean9Consiliul Uniunii )uropene
Comisia )uropeana
Curtea de :ustitie )uropeana
)tc!
Uniunea Europeana federatie sau confederatie?
U) nu este o confederatie deoarece:
Deci$iile in cadrul U) se pot lua, in unele domenii, si cu majoritate de voturi
Aceste deci$ii sunt obligatorii pentru toate statele membre
U) este subiect de drept international
Uniunea Europeana federatie sau confederatie?
Actele normative ale U) se bucura de aplicabilitate in interiorul statelor membre:
%mediata
Directa nu trebuie supuse ratificarii"
#rioritatra fata de actele normative ale statelor membre"
DAR
Uniunea Europeana federatie sau confederatie?
DAR U) nu este o federatie deoarece:
%n domenii precum politica externa si securitatea, deci$iile comune se pot lua doar
in unanimitate
Statele membre sunt subiecte de drept international
#arlamentul )uropean nu este principalul titular al puterii legislative
Statele membre isi pastrea$a suveranitatea