Sunteți pe pagina 1din 10

LEGISLATIA INTERNATIONALA PRIVIND PREVENIREA SI

COMBATEREA POLUARII MARINE


1) IMO- este organizatia
specializata a ONU in
probleme maritime
a. Obiectiv principal :prevenirea
poluarii mediului marin
b. Activitatea este coordonata de
MEPC infiintat in 1974 .
Activitatea acestui comitet
este concretizata prin diferite
amendamente la MARPOL
73/78 adoptate pana in 1997 si
intrate in vigoare la 1.feb.1999
2) IMO isi rezolva obiectivele
prin conventii internationale :
a. MARPOL 73/78
b. SOLAS 74/78
c. STCW 78/95
Conventia MARPOL 73/78
1) Adoptata : Conferinta Internationala IMO
octombrie noiembrie 1973
2) Modificata : Protocolul din 1978 adoptat de
conferinta internationala IMO din februarie 1978
3)Intra in vigoare international : 2 octombrie 1983
4)Romania a aderat : prin legea 6 din 8 martie 1993
Obiective MARPOL 73/78
1) Eliminarea poluarii marine
deliberate sau din neglijeta-
se prevad amenzi
2) Reducerea poluarii
accidentale avandu-se in
vedere :
a. cresterea sigurantei navei
si a navigatiei
b. pregatirea
corespunzatoare a
echipajelor
c. modalitati de operare in
siguranta a marfurilor cu
risc de poluare
Anexele MARPOL 73/78
ANEXA I reguli pentru
prevenirea poluarii cu
hidrocarburi
ANEXA II reguli pentru
controlul poluarii cu substante
lichide nocive in vrac
ANEXA III reguli pentru
prevenirea poluarii cu
substante daunatoare
transortate sub forma ambalata
ANEXA IV reguli pentru
prevenirea poluarii cu ape uzate
rezultate de la nave
ANEXA V- reguli pentru
prevenirea poluarii cu gunoi
rezultat de la nave
ANEXA VI reguli pentru
prevenirea poluarii atmosferei
de catre nave
ANEXA I
Capitolul I

Cuprinde regulile de la 1 la 5:
R1- definitii
R2 aplicare
R3 scutiri si renuntari
R4 exceptii
R5- echivalente

ANEXA I
Capitolul II
Cuprinde regulile de la 6 la 11 :
R 6 Vizite , inspectii si certificare
1) Se aplica oricarui petrolier cu un tonaj brut de 150 TRB sau
mai mare , precum si oricarei nave cu un tonaj brut de 400 TRB
sau mai mare .
a. Inspectie initiala ; b. inspectie de reinnoire ; c. inspectie
intermediara ;
d. inspectie anuala ; e. inspectie suplimentara .
2) Administratia va stabili masurile necesare pentru navele
definite la punctul 1 .
3) Inspectiile vor fi efectuate de reprezentanti administratiei sau
inspectori / organizatii recunoscute de aceasta .
4) Administratia trebuie sa mentina starea navei si a
echipamentelor conform cu prevederile Anexei I .R 7 Eliberarea sau vizarea IOPPC
1) Va fi eliberat dupa o inspectie initiala sau reinnoire pentru o nava
conform cu R 6.1 care efectueaza voiaje in apele aflate sub juristdictia
altel parti semnatare .
2) Este eliberat de Administratie , inspectori sau organizatie recunoscuta
de catre aceasta .R 8 Eliberarea sau vizarea IOPPC de catre alt guvern
1) Guvernul unei parti semnatare poate dispune la cererea
Administratiei sa se inspecteze o nava in vederea eliberarii
IOPPC .
2) O copie a raportului de inspectie se trimite Administratiei .
3) IOPPC eliberat va contine o declaratie aratand cererea
Administratiei .
4) Nu se va elibera IOPPC unei nave care apartine pavilionului
unui stat care nu este parte semnatara
R 9 Forma certificatului IOPPC
IOPPC se redacteaza conform modelului APENDICE II din A1 va fi
scris cel putin in limbile engleza , franceza si spaniola . Se
elibereaza si in limba oficiala a tarii de pavilion cu conditia ca
aceasta limba va prevala in cazul unui litigiu .
R 10 Durata si valabilitatea certificatului
1) IOPPC este eliberat pentru maxim 5 ani.
2) IOPPC reinnoit este valid de la data finalizarii inspectiei max 5 ani
3) Daca valabilitatea IOPPC este mai mica de 5 ani administratia o
poate extinde pana la 5 ani.
4) Daca din anumite
motive noul certificat nu a
ajuns la nava se poate
aviza certificatul existent
pentru max 5 luni .
5) Daca IOPPC expira in alt port decat al statului
de pavilion,Administratia poate prelungi valabilitatea
cu max3 luni pana in urmatorul port in care urmeaza
sa faca inspectia , iar noului IOPPC va fi valabil
5 ani de la data expirarii vechiului certificat .
6) Daca nava este angajata in voiaje scurte Admini-
stratia poate prelungii IOPPC ul expirat cu maxim
1 luna .
7) In situatii speciale precizate de Administratie noul
IOPPC poate fi valabil max 5 ani de la terminarea
inspectiei de reinnoire .
8) Daca inspectia anuala sau intermediara este terminata inaintea
perioadei specificate in R6 atunci data de aniversare indicata trebuie
sa fie inlocuita cu o data care nu va depasi 3 luni de la finalizarea
inspectiei
9) Valabilitatea IOPPC inceteaza in urmatoarele situatii :
a. inspectia nu a fost finalizata in perioada precizata R6.1
b. daca IOPPC nu este cofirmat dupa inspectia anuala / intermediara
c. la transferul navei sub pavilionul altui stat

R 11 Controlul normelor de
exploatare de catre statul portuar
1) Navele aflate in porturi / terminale
vor fi supuse unei inspectii de
catre statul portuar .
2) In cazul depistarii unor deficiente
Administratia va lua toate masurile
pentru remedierea lor inaintea
plecarii navei din port .