Sunteți pe pagina 1din 6

FUNDATIA ECOLOGICA GREENN

Curs MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA asistenti medicali an II

PROBLEMATICA MANAGEMENTULUI
(curs nr.1)

I.
II.

CONCEPTUL DE MANAGEMENT
CATEGORII DE MANAGERI SI PRINCIPALELE APTITUDINI

I.
CONCEPTUL DE MANAGEMENT
Etimologic, originea termenului: (Jean Chevaller) - franceza: mnage = organizarea si dirijarea unei
case
- romana: corespondentul este de conducere.
Din cele mai vechi timpuri, in toate perioadele de evolutie a omenirii, activitatea comunitatilor umane
este coordonata, organizata si are drept scop orientarea activitatii colectivitatii in scopul unor obiective; pe
masura dezvoltarii societatii omenesti se impune intensificarea coordonarii, organizarii activitatilor in orice
domeniu ca o activitate, proces bazat pe cunostinte stiintifice; cu toate acestea abia in sec al XIX-lea
managementul este considerat ca activitate distincta desfasurat pe diferite niveluri ierarhice.
Azi cunostintele de management au devenit indispensabile in administrarea oricarei afaceri fie intr-o firma
mica fie intr-o multinationala.
In literatura de specialitate sunt exprimate diferite opinii in ceea ce priveste continutul si sfera de
cuprindere a managementului, fiind definit ca:
a. proces discipoli: Richard L. Daft, A.M. Hitt, R.L. Mathis managementul presupune atingerea
obectivelor organizationale intr-o maniera eficace si eficienta, ca urmare a
planificarii, organizarii, coordonarii si controlului resurselor.

b. ca un grup de persoane (managerii) si activitati/atitudini ale acestora in acceptiune


managementul presupune:
a obtine rezultate prin altii, asumandu-se responsabilitati
pentru aceste rezultate;
a fi orientat spre mediul inconjurator;
a lua decizii vizand finalitatea firmei;
a avea incredere in subordonati, incredintandu-le
responsabilitati pentru rezultatele vizate, a le recunoaste
posibilitatea de a gresi si a primi favorabil initiativele lor;
a descentraliza sistemul organizatoric si a aprecia oamenii
in functie de rezultatele obtinute.

Asociatia Americana de Management

c. arta/stiinta Thomas J. Peters, Keuichi Ohmae (d-l strategie!), s.a.contemporani - managementul


presupune capacitate de discernamant, pricepere si talent din partea managerilor pentru a folosi cele
mai adecvate metode si procedee prin procesul de management se urmareste:
o conceperea unei strategii competitive si o judicioasa stabilire a
obiectivelor;
o organizarea mijloacelor si elaborarea unor structuri dinamice;
o un control consecvent si eficient.

Management professor ec LUIZA BULGARU

FUNDATIA ECOLOGICA GREENN


Curs MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA asistenti medicali an II

II.

CATEGORII DE MANAGERI SI PRINCIPALELE APTITUDINI

II.1 Categorii de manageri


Ratiunea de a fi a unui manager, misiunea lui de baza, este de a face afaceri
profitabile pentru firma, de a-si orienta colaboratorii si subordonatii spre ceea ce se
asteapta de la ei. Managerul stabileste obiective, organizeaza, motiveaza si
comunica, stabileste standarde si evalueaza, dezvolta potentialul oamenilor. Peter
Drusker The Practice of Management.

, asadar managerii sunt persoane investite cu autoritate si responsabilitate decizionala privind


folosirea eficienta a organizatiei (oameni, piete, masini si instalatii, materiale, bani sit imp), exercita atributii de
planificare, organizare, coordonare-antrenare si control fiind situati pe diferite trepte ale piramidei
ierarhice.
In functie de trasaturile generale ale responsabilitatilor managerii sunt clasificati in trei categorii:
1. manageri superiori (top-manageri, seniori manageri);
2. manageri mijlocii;
3. manageri de prima linie (supervizori).

Manageri superiori

Manageri mijlocii

Non-managerii
(personal de executie)

Fig.1.1 Categorii e manageri

Pentru realizarea responsabilitatilor fiecarui manager, pe nivelul ierarhic corespunzator, indiferent de


marimea firmei ii sunt necesare trei categorii de aptitudini (fig.1.2):
Management professor ec LUIZA BULGARU

FUNDATIA ECOLOGICA GREENN


Curs MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA asistenti medicali an II
1. aptitudini conceptuale constau in capacitatea managerilor de a asigura strategia
organizatiei ca un tot unitar in concordanta cu misiunea si obiectivele organizatiei, de a
formula si implementa strategii eficace si eficiente;
2. aptitudini umane constau in capacitatea managerilor de a crea un climat favorabil
comunicarii deschise intre componentii grupurilor de lucru, armonizarea intereselor
individuale cu interesele de grup si organizationale;
3. aptitudini profesionale constau in capacitatea managerilor de a avea cunostinte
profesionale pe care sa le aplice in efectuarea unor activitati concrete sau in indrumarea
personalului din subordine care executa aceste operatii.

Aptitudini
conceptuale

Manageri superiori

(Capacitatea de
Orientare
Strategica)

Manageri mijlocii

Aptitudini
umane

(Capacitatea de
a dezvolta relatii
umane)

Aptitudini
profesionale

(cunostinte profes.
de specialitate si
capacitatea de a
le aplica

Categorii de manageri, functii corespunzatoare, aptitudini esentiale


Categorii de
manageri

Functii

Aptitudini
Categoria

Manageri
superiori

Presedinte, director general, vicepresedinte,


director commercial-(daca este subord

Manageri
mijlocii

Manager de divizie, director de productie(cand exista vicepr), sef departamente, sef


serviciu-(daca au subordon sefi birou)
Manager zonal de vanzari, asistent al
managerului de resurse umane, sef echipa
de proiect, supervisor, sef birou

Manageri de
prima linie

Abilitati esentiale, rol,

Aptitudini
conceptuale

Conceptuale, de orientare strategica a organizatiei, de a


rezolva problemele holistic, concepute ca un sistem.

Aptitudini
umane

Capacitatea de a dezvolta relatii umane, aptitudini de a


asiggura eficacitatea activitatilor, de a coordona si dezvolta
relatii interpersonale armonioase
Cunostinte profesionale, capacitatea de a folosi instrumente
si metode, de a aplica in mod concret cunostinte specifice si
de a conduce procesele.

directorului commercial)-.

Aptitudini
profesionale

II.2. Tipuri de manager si stilul de management


Exista 5 tipuri de manageri:
1. lasses-faire = cel care lasa lucrurile la voia lor, folosindu-si cat mai putin autoritatea de care
dispune, echipa preluand din responsabilitati insa membrii echipei trebuie sa fie foarte bine
pregatiti, capabili;

Management professor ec LUIZA BULGARU

FUNDATIA ECOLOGICA GREENN


Curs MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA asistenti medicali an II
2. administrator = acorda atentie egala problemelor de personal si structura legata de productie,
stabilesc planuri, bugete, aloca resurse, evalueaza rezultatele, urmareaste indeaproape buna
activitate a organizatiei, se asigura ca organizatia merge;
3. orientat spre oameni = are in vedere in mod deosebit problemele personalului din subordinea sa;
4. orientat spre sarcini = acorda prioritate aspectelor strict tehnice ale activitatii;
5. manager resurse umane = coordoneaza actvitatile salariatilor prin departamentul de resurse
umane si pune la dispozitia celorlalti manageriai organizatiei instrumente de resurse umane si
verifica modul de aplicare a acestor instrumente

Structura organizatorica, cultura organizationala a unei organizatii coroborat cu aptitudinile, abilitatile,


rolurile al managerilor, determina stilul de management pe care-l poate aplica un manager.
Exemplu vezi tabel 2.
Tabel nr.2 Stilul de management, caracteristici, avantaje, dezavantaje
Tipul de
Caracteristici
Avantaje

manager/management

Lasses-faire

Cel care lasa lucrurile la


voia lor, folosindu-si cat
mai putin autoritatea de
care dispune, echipa
preluand din
responsabilitati insa
membrii echipei trebuie sa
fie foarte bine pregatiti,
capabili

- asigura dezvoltarea carierii;


- ii face mai responsabili pe
managerii din subordine;
- posibilitatea de a identifica
abilitati manageriale la membrii
echipei.

Dezavantaje
- exista riscul ca unii componenti
ai echipei sa nu posede unele
abilitati-(ex decizii sub stres, sau sa
fie superficiali;)
- se diminueaza contactul cu
subordonatii din grupa
nonmanageri;
- greutate in identificarea
conflictelor

APLICATII
1.
2.
3.
4.

Identificati avantajele si dezavantajele stilului de manager orientat spre oameni dupa


modelul din tabelul 2.
Identificati avantajele si dezavantajele stilului de manager orientat spre sarcini dupa
modelul din tabelul 2.
Identificati avantajele si dezavantajele stilului de manager de resurse umane dupa
modelul din tabelul 2.
Identificati avantajele si dezavantajele stilului de manager administrator dupa
modelul din tabelul 2.

Management professor ec LUIZA BULGARU

FUNDATIA ECOLOGICA GREENN


Curs MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA asistenti medicali an II

1.

Bacanu, B., - Practici de management strategic, ed. Polirom, 2006

2. Celea, C., - Organizarea sistemului sanitar national, Facultatea de Sociologie si Asistenta


Sociala, Universitatea Bucuresti, 2005.
3.
4.

Ciurea, A., V., Rotaru, A., Avram, E., - Dezvoltarea managementului in organizatiile sanatatii,
ed. Universala
Nica, P., Prodan, A., Iftimescu, A. - Management, ed. Sedcom Libris, Iasi, 2001

5. Nica, P., Iftimescu, A. - Management concepte si aplicatii, ed. Sedcom Libris, Iasi, 2004
Management professor ec LUIZA BULGARU

FUNDATIA ECOLOGICA GREENN


Curs MANAGEMENT SI LEGISLATIE SANITARA asistenti medicali an II
6. Colectiv autori, - Comportamentul Organizational, CODECS, Bucuresti, 2002
7.

Colectiv autori, - Putere, conducere si schimbare, CODECS, Bucuresti, 2002

8.

Colectiv autori, - Eu ca manager, CODECS, Bucuresti, 2002

9.

Colectiv autori, - Managementul in organizatie, CODECS, Bucuresti, 2002

Management professor ec LUIZA BULGARU