Sunteți pe pagina 1din 21

Cuprins

1. Aspecte generale .......................................................................................................

1.1 Domeniul de utilizare i clasificarea mainilor de recoltat cartofi ..............................

1.2 Cerine tehnologice ...................................................................................................

1.3 Componena mainilor de recoltat cartofi. Scheme de maini de recoltat cartofi .....

2. Constructia organelor de lucru ale masinilor de recoltat cartofi .....................

11

2.1 Organe de dislocat si scos tuberculi .........................................................................

11

2.1.1 Brazdare de dislocat ..........................................................................................

11

2.1.2 Rotoare cu furci .................................................................................................

13

2.2 Organe de separare a tuberculilor de sol si vrejuri ...................................................

13

2.2.1 Organe de separare a tuberculilor de sol .................................................................

13

2.2.2 Organe de separare a tuberculilor de vrejuri ............................................................

16

2.3 Organe de separare a tuberculilor de bulgari si pietre ..............................................

17

2.3.1 Organe de sfaramare a bulgarilor ...........................................................................

17

2.3.2 Organe de separare a bulgarilor si pietrelor .............................................................

18

3. Concluzii ....................................................................................................................... 21
Bibliografie ........................................................................................................................ 22

1. Aspecte generale
Cartoful se numr printre cele mai apreciate plante, cu valoare alimentar, furajer
i industrial mare. Recoltarea acestuia este o lucrare dificil, care implic un consum
energetic ridicat, cauzat de necesitatea prelucrrii unui volum mare de pmnt, fa de
care tuberculii reprezint doar 2-3%. Pentru ca procentul tehnologic de recoltare s aib o
eficien ridicat, acesta trebuie s cuprind urmtoarele operaii de lucru: ndeprtarea
vrejurilor, sparea i afnarea stratului de sol n care se gsesc tuberculii, desprinderea
tuberculilor, colectarea acestora.

1.1 Domeniul de utilizare i clasificarea mainilor de recoltat cartofi


Recoltarea tuberculilor de cartofi se face prin sparea (dislocarea) i destrmarea
parial a stratului de sol, pietre i vrejuri i colectarea lor. Aceste operaii pot fi efectuate
cu sau fr fragmentarea (sau distrugerea) prealabil a vrejurilor.
Recoltarea cartofilor se poate face folosind fie maini care efectueaz numai
operaiile de spare a stratului de sol i separare parial a tuberculilor de sol i vrejuri, fie
combine. n primul caz, tuberculele mpreun cu vrejurile rmn pe sol, colectarea
tuberculilor fcndu-se manual. n cel de al doilea caz, la o trecere a mainii ( combinei) se
execut toate operaiile necesare, produsul final tuberculii fiind separat de sol, vrejuri,
bulgri i pietre i colectat n remorci de transport, buncre sau saci.
Recoltarea tuberculilor de cartofi se poate face i prin combinarea folosirii mainilor
de recoltat cartofi i a combinelor. n acest caz se utilizeaz maini de recoltat cartofi, care
descarc tuberculii recoltai pe sol ntre rndurile de cuiburi de cartofi, ce urmeaz a fi
recoltat cu combina. n acest caz, la o trecere, combina efectueaz sparea stratului de
sol n care se gsesc tuberculele i transmiterea acestuia, mpreun cu tuberculele
recoltate de pe 2-3 rnduri, spre organele de separare ale combinei.
n toate cazurile, indiferent de tehnologia de recoltare folosit, este necesar ca
tuberculii recoltai s fie curai de sol i separai de bulgari, pietre, vrejuri i tuberculi
bolnavi sau vtmai. Aceste operaii de curire i separare se fac parial sau total (cazul
combinelor) n timpul recoltrii sau pe instalaii staionare de curat i sortat tuberculi.

n funcie de operaiile tehnologice pe care le execut, mainile folosite la recoltarea


cartofilor se pot clasifica n urmtoarele grupuri:
maini de recoltat (tocat) vrejuri, care execut fragmentarea (tocarea) vrejurilor i
mprtierea fragmentelor rezultate pe suprafaa solului sau colectarea acestora;
maini de scos cartofi, care efectueaz sparea stratului de sol i destrmarea
acestuia, separarea parial a tuberculilor de sol i vrejuri, tuberculii si vrejurile fiind lsate
pe sol sub forma unei fii continue: colectarea tuberculelor n acest caz se face manual;
maini de scos i adunat cartofi, care efectueaz sparea stratului de sol i seprarea
tuberculilor de sol i vrejuri, produsul final obinut (tuberculii cu o parte din bulgri i
eventual pietre) fiind adunat n remorci sau depus ntre cuiburi ce urmeaz a fi recoltate cu
combina;
combina de recoltat cartofi, care efectueaz la o trecere toate operaiile necesare:
sparea stratului de sol, destrmarea acestuia, separarea tuberculilor de sol, vrejuri,
bulgri, pietre i tuberculi vatamai sau bolnavi, produsul final obinut fiind colectat n
remorci, buncre sau saci.

1.2 Cerine tehnologice


Pentru ca recoltarea propriu-zisa a cartofilor sa se faca cu minimum de pierderi,
vatamari si costuri, intregul proces de recoltare trebuie conceput si realizat intr-un flux
continuu de mare randament, respectand urmatoarele cerinte agrotehnice:
- cu exceptia cartofilor pentru consumul extratimpuriu si timpuriu, cartofii se recolteaza
obligatoriu numai la maturitatea tuberculilor, insa cu maximum de randament pentru
evitarea imburuienarii tarzii, ale vatamarilor la temperaturi scazute, etc.;
- pentru reducerea numarului de treceri pe teren, masinile de indepartat vrejuri vor lucra
concomitent pe 4-6 randuri;
- maruntirea vrejurilor se va face in asa fel incat minimum 80% sa aiba lungimea sub 10cm;
- indepartarea vrejurilor sa nu provoace descoperirea tuberculilor de suprafata;
- sa se execute dislocarea si scoaterea corecta a tuberculilor din sol in proportie de
minimum 97%, iar pierderile sa nu depaseasca valorile: 2% tuberculi acoperiti cu pamant,
2-3,5% tuberculi vatamati de organele active ale masinii;
- reducerea pierderilor de tuberculi impune:

reglarea corespunzatoare a adancimii de lucru


4

manevrarea corecta a masinilor la capetele parcelelor

adaptarea vitezei de deplasare in functie de conditiile concrete

manevrarea atenta a masei de tuberculi

- reducerea vatamarilor de tuberculi este favorizata de:

reglarea corespunzatoare a pieselor active pentru dislocarea cartofului

reglarea corespunzatoare a organelor de separare a tuberculilor si a celor de


transport

imbracarea organelor mobile ale masinilor cu materiale de protectie

- recoltarea se va face in conditii climaterice si de stare a solului care sa permita


functionarea corecta a masinilor.

1.3 Componena mainilor de recoltat cartofi. Scheme de maini de


recoltat cartofi
In functie de operatiile tehnologice pe care le executa, masinile utilizate la recoltarea
cartofilor se clasifica astfel:
- masini pentru indepartarea vrejurilor;
- masini de scos tuberculi;
- masini de scos si adunat tuberculi;
- combine de recoltat tuberculi.
Masini de recoltat (tocat) vrejuri. Culturile de cartofi pe care se afla masa verde
(vrejuri si buruieni) in cantitate mai mare de 10 t/ha, necesita efectuarea operatiei de
indepartare sau tocare a vrejurilor, deoarece, in caz contrar, organele de lucru se infunda.
Masinile de tocat (fragmentat) vrejuri, difera intre ele in special dupa tipul aparatului
de tocat (fragmentat) vrejuri. In constructia acestor masini se folosesc in special aparate de
tocat (fragmentat) cu cutite, cu rotor cu ciocane (tije) si cu disc cu lanturi.
In figura 1 se arata schema functionala a unei masini tractate pentru tocat vrejuri.
Organul de lucru este format din rotorul 1 cu cutite, acoperit in partea superioara cu
carcasa 2. Cutitele sunt montate articulate pe rotor, forma constructive a cutitelor fiind
similara cu cea a aparatelor de tocat si aruncat folosite la la combinele de recoltat furaje.

Rotorul cu cutite rotindu-se cu viteze mari (viteza periferica a cutitelor este de 35-50
m/s), realizeaza tocarea vrejurilor si antrenarea fragmentelor pe partea superioara a
rotorului. Fragmentele rezultate sunt lasate pe sol.

Fig. 1 Schema masinii de tocat vrejuri


La masinile de acest tip destinate pentru fragmentarea vrejurilor cartofilor plantati pe
biloane, cutitele sunt montate pe suporturi de lungimi diferite, dispunerea acestora pe rotor
facandu-se astfel incat in timpul lucrului, cutitele cu suporturi lungi sa lucreze in spatiul
dintre biloane.
Masinile de recoltat vrejuri, pe langa operatia de tocare a acestora, efectueaza si
colectarea acestora. In acest scop, aceste masini se prevad cu colectoare si transportoare
de masa toccata.
Masini de scos cartofi. Aceste masini efectueaza dislocarea stratului de sol in
care sunt dispusi tuberculii, destramarea acestui strat si separarea partiala a tuberculilor de
sol si vrejuri. Tuberculii si vrejurile raman dispusi pe sol sub forma unei fasii continue.
Masinile de scos cartofi difera intre ele dupa constructia organului de separare, cele
mai utilizate in prezent fiind masinile cu transportoare separatoare si cu rotor cu furci.
In figura 2 se arata schema functionala a unei masini de scos cartofi cu
transportoare separatoare cu vergele. Stratul de sol dislocat de brazdarele 1 este transmis
pe transportoarele separatoare 2 si 3. In timpul deplasarii stratului de sol dislocat are loc
6

destramarea acestuia, separarea particulelor de sol (care trec prin spatiile dintre vergele) si
desprinderea partiala a tuberculilor de vrejuri. De pe transportorul 3, materialul (tuberculi,
bulgari, pietre si vrejuri) este descarcat pe sol, sub forma unei fasii continue, ingustata prin
intermediul gratarului 4.

Fig. 2 Masina de scos cartofi, cu transportoare separatoare

Masinile de scos cartofi, prevazute cu transportoare separatoare se construiesc de


obicei pentru recoltarea a doua randuri de cartofi.
Masinile de scos cartofi cu rotor cu furci se construiesc pentru recoltarea la o trecere
a unui singur rand de cartofi. Principalele parti componente ale unei astfel de masini sunt
(fig.3): organul de dislocare (brazdare) 1, rotorul cu furci 2, rotile de copiere 3 si gratarul 4.
7

In timpul lucrului, brazdarul 1 disloca stratul de sol in care se afla si tuberculii,


ridicandu-l in zona de actiune a furcilor 2 care il arunca lateral pana in gratarul cu vergele
4. In urma ciocnirii se produce desprinderea si separarea tuberculilor de sol si vrejuri,
gratarul limitand latimea brazdei de asezare a cartofilor.

Fig. 3 Schema masinii de scos cartofi cu rotor cu furci


In cazul masinilor de scos cartofi, cu rotor cu furci, colectarea manuala a tuberculilor
se efectueaza imediat dupa trecerea masinii, pentru a face posibila trecerea urmatoare a
agregatului.
Masini de scos si adunat cartofi. Destinatia masinii de scos si adunat cartofi este
de a executa saparea stratului de sol, destramarea lui, separarea tuberculilor si depunerea
acestora intr-un mijloc de transport sau pe sol.
Principalele parti componente ale unei astfel de masini sunt (fig. 4): tamburul 1,
pentrusfaramarea bulgerilor, rotoarele cu palete 2, pentru dirijarea materialului, organele de
dislocare 3, cutitele disc 4, gratarele separatoare 5 si 7, valturile pneumatice de sfaramat

bulgari 6, gratarul de descarcare a vrejurilor 8, transportorul cu degete de cauciuc 9,


separatorul 10, retinatorul de vrejuri 11 si elevatorul 12.
Fig. 4 Schema masinii de scos si adunat cartofi
Procesul tehnologic de lucru consta in dislocarea stratului de sol cu tuberculide
catre brazdarul 3, iar materialul rezultat fiind orientat de rotorul 2 catre gratarul separator 5,
unde se executa separarea partiala a tuberculilor de sol. Dupa ce se executa o noua
sfaramare a bulgarilor ramasi prin valturile 6 (o prima sfaramare de bulgari prin presare o
face tamburul 1), materialul ajunge pe gratarul separator 7, de unde, prin retinatorul de
vrejuri 11, este trimis la separatorul 9. Evacuarea vrejurilor retinuti se efectueaza prin
intermediul valtului 10, pe gratarul 8. Ceea ce a mai ramas din masa initiala de material
(tuberculi, bulgari si pietre de dimensiunea acestora) se rostogoleste pe separator si
ajunge la transportorul elevator 12, care alimenteaza o remorca sau produce descarcarea
pe sol.
Masinile de scos si adunat cartofi lucreaza, in general, pe 2...3 randuri.
Combine de recoltat cartofi
Destinatia combinelor de recoltat cartofi este de a executa recoltarea cartofilor in
tehnologie monofazica, executand toate operatiile la o singura trecere.
Combinele de recoltata cartofi se clasifica in principal dupa:
a) modul de actionare:

combine tractate (actionate de la arborele prizei de putere a tractorului)

combine autopropulsate

b) structura fluxului tehnologic:

combine cu flux direct

combine cu flux indirect

combine cu flux sub forma de L, U, etc.

combine cu organe etajate

c) schema organologica:

combine cu organe de indepartare a vrejurilor inainte de dislocarea tuberculilor

combine cu organe de indepartare a vrejurilor dupa dislocarea tuberculilor


9

d) constructia organelor componente:

combine cu organe de dislocat pasive sau active

combine cu gratare rulante sau oscilante


Partile componente principale ale unei combine de recoltat cartofi sunt urmatoarele

(fig. 6): discurile 1, pentru taierea vegetatiei; pintenii 2, pentru indepartarea ierburilor;
tavalugii 3, pentru spargerea bulgarilor; cutitele disc 4; brazdarele de dislocare 5; gratarul
rulant 6; valtul pneumatic 7, pentru sfaramarea bulgarilor; rotorul aruncator 8; elevatorul cu
degete 9, pentru separarea vrejurilor; ciocanelele 10; opritoarele 11; toba elevator 12;
transportorul pentru descarcarea pietrelor 13; transportorul transversal cu vergele 14;
transportorul receptor cu vergele 15; transportorul separator cu degete elastice 16;
transportoarele cu vergele pentru separarea manuala 17 si 19; valturile de sortare 18;
elevatorul 20, pentru incarcarea cartofilor in mijlocul de transport si colectorul de pietre 21.
Masa de material dislocata de brazdarele 5 este preluata de gratarul rulant 6, unde
se separa o mare parte din pamant. Bulgarii ramasi sunt sfarmati de rotorul pneumatic 7,
iar vrejurii sunt separati de elevatorul cu degete 9, continuandu-se intre timp si cernerea
pamantului afanat.
Cartofii, pietrele si bulgarii ramasi sunt preluati de toba elevator 12 si dirijati in
partea superioara a combinei unde se realizeaza separarea atat pe cale mecanica, cat si
pe cale manuala a impuritatilor din masa de cartofi. In functie de tipul combinei, bulgarii si
pietrele sunt eliminati direct pe sol sau sunt stocati in buncare speciale. Cartofii pot fi
adunati in saci, intr-un buncar sau incarcati intr-un mijloc de transport ce se deplaseaza in
paralel cu combina.

10

Fig. 6 Schema combinei de recoltat cartofi

2. Constructia organelor de lucru ale masinilor de recoltat cartofi


2.1 Organe de dislocat si scos tuberculi
2.1.1 Brazdare de dislocat
Brazdarele de dislocat au rolul de a sapa si disloca stratul de sol in care se gasesc
tuberculii si de a-l transmite spre organele de separare. In timpul dislocarii stratului de sol
se realizeaza si o destramare partiala a acestuia, ceea ce favorizeaza separarea
tuberculelor de sol.
11

In constructia masinilor de recoltat cartofi se folosesc diferite tipuri de brazdare de


dislocat: plate (fig. 7, a), curbate (fig. 7, b), cu elemente separate (fig. 7, c) si cu discuri
(fig.8).

Fig. 7 Brazdare de dislocat

Brazdarele de dislocat pot fi pasive si active. Cele pasive disloca straturile de sol
numai datorita tractarii acestora. Brazdarele active primesc in timpul deplasarii in sol si o
miscare de oscilare, imprimata de un mecanism cu biela-manivela (cazul brazdarelor plate)
sau o miscare de rotatie (brazdare cu discuri).
Brazdarele plate (fig. 7, a) se construiesc cu latimi de 450-550 mm, iar unghiul de
dispunere a brazdarului fata de orizontala, de 10-20. La unele brazdare, suprafata este
curbata, unghiul fiind de 10-11 in partea anterioara si 16-24 in partea posterioara. Unghul
de dispunere a taisurilor brazdarului se alege tinand seama de considerentul de a asigura
lunecarea particulelor pe tais, respectiv autocuratirea acestuia.
12

Brazdarele cu elemente separate (fig. 7, c) sunt formate de obicei din trei elemente
1, destinate a sapa solul de pe un rand. In cazul acestor brazdare, in timpul transmiterii
stratului de sol dislocat spre organele de separare se realizeaza o prima separare a
particulelor mici de sol, acestea trecand prin spatiile dintre elemente. Pentru limitarea
latimii brazdei dislocate si impiedicarea revarsarii laterale a solului dislocat sunt prevazute
discurile 2. Pentru limitarea adancimii de lucru si tasarea bilonului, in vederea sfaramarii
bulgarilor este pevazut tamburul (tavalugul) de tasare 3.
Brazdarele active de forma plata au de obicei taisul dispus perpendicular pe directia
de inaintare. Ele sunt actionate de mecanisme cu biela-manivela, turatia arborelui fiind de
500-600 rot/min, iar amplitudinea oscilatiilor de 20-30 mm.
Brazdarele cu discuri (fig. 8) se folosesc la unele
combine. Acestea au diametrul de 700-900 mm si se
dispun in plan longitudinal sub un unghi de 25-30. In
plan transversal, discurile sunt inclinate inspre partea
interioara sub un unghi de 10-12. Turatia discurilor
este

de

50-70

rot/min.

Brazdarele

cu

discuri,

concomitent cu dislocarea brazdei efectueaza si


transportul acesteia spre organele de separare, avand
posibilitatea ingustarii circuitului.
Fig. 8 Brazdare cu discuri
2.1.2 Rotoare cu furci
Rotoarele cu furci (fig. 9) sunt folosite la masinile de
scos cartofi, ele efectuand destramarea stratului de sol si
imprastierea acestuia. Ca urmare a imprastierii stratului de sol
dislocat se realizeaza si scoaterea tuberculilor la suprafata,
colectarea acestora facandu-se manual.
Rotoarele cu furci au diametrul de 850-1100 mm,
numarul de furci pe rotor fiind de 8-12. Fiecare furca este
realizata din 4-5 vergele cu diametrul de 10-12 mm, dispuse in
linie.

Fig. 9 Rotor cu furci


13

2.2 Organe de separare a tuberculilor de sol si vrejuri


In timpul lucrului, materialul transmis pe organele de separare ale masinilor de
recoltat cartofi este format din sol, tuberculi, vrejuri si cateodata pietre.

Separarea

tuberculilor din masa de sol se executa cu dificultate, atat datorita cantitatii mari de sol
prelucrate, cat si datorita legaturilor stranse intre tuberculi si tulpini. Procesul se
ingreuneaza pe soluri compacte si umede.
2.2.1 Organe de separare a tuberculilor de sol
Aceste organe au rolul de a efectua destramarea stratului de sol dislocat si transmis
de brazdare si separarea solului de tuberculi. Ele sunt realizate sub forma de
transportoare, efectuand in timpul lucrului si separarea fractiunilor de sol mai mici decat
tuberculii. Aceste transportoare, denumite transportoare separatoare, pot fi cu vergele sau
cu gratare oscilante. In afara de aceste tipuri de transportoare, in constructia combinelor
se folosesc si transportoare cu tambur rotativ.
Transportoare separatoare cu vergele (fig. 10). La aceste transportoare, organul
de lucru este realizat din vergele de sarma, fiind montat pe doua suluri. Vergelele sunt
unite intre ele prin carlige sau sunt montate pe doua lanturi sau doua curele plate ori
profilate.
Diametrul vergelelor folosite in constructia acestor transportoare este de 8,5-12 mm,
iar pasul acestora de 35-42 mm, asigurandu-se astfel spatiile dintre vergele de 25-32 mm.
La unele constructii de transportoare de acest tip, vergelele sunt imbracate cu tuburi din
cauciuc.
Fig. 10 Transportoare separatoare cu vergele

14

Pentru a mari capacitatea de separare a transportorului, ramurii superioare a


acestuia i se imprima suplimentar oscilatii in plan vertical. In acest scop se folosesc roti
eliptice de diferite forme (fig. 11) sau role de scuturare (fig. 12).

Fig. 11 Roti eliptice

Fig. 12 Schema mecanismului cu role de scuturare


Transportoare

separatoare

cu

gratare

oscilante

(fig.

13).

La

aceste

transportoare, suprafata de lucru este realizata sub forma unui gratar 1, realizat din vergele
din sarma sau din tabla ambutisata, dispuse paralele cu planul de oscilare. Gratarul este
dispus sub un unghi de 10-25, fiind sustinut pe batiul masinii prin intermediul bratelor 2.

15

Fig. 13 Transportor separator cu gratare oscilante


Gratarul oscilant este actionat prin intermediul unui mecanism cu biela-manivela. In
timpul oscilarii gratarului, datorita deplasarii in salturi a materialului, pe suprafata acestuia
se realizeaza separarea fractiunilor de sol ce trec prin gratar. la masinile prevazute cu
astfel de organe de separare se prevad de obicei doua gratare oscilante, actionate defazat
de la acelasi arbore, in scopul echilibrarii maselor in miscare oscilatorie.
Transportoare cu tambur rotativ. Aceste transportoare sunt folosite in constructia
combinelor. Ele efectueaza transportul materialului spre organele de separare a bulgarilor
si pietrelor. Tamburul rotativ are suprafata laterala realizata din vergele din sarma
captusite, in interiorul tamburului fiind prevazute 20-30 compartimente (cupe) separate
intre ele prin intermediul unor palete din tabla sau prin intermediul a 4-6 degete metalice
sau din cauciuc. Paletele pot fi dispuse radial sau inclinate fata de raza sub un unghi de 510. Tamburele rotative se construiesc cu diametrul exterior de 1.8-2.4 m, latimea acestora
fiind de 400-600 mm, iar turatia de 10-25 rot/min.
2.2.2 Organe de separare a tuberculilor de vrejuri
Aceste organe realizeaza desprinderea tuberculilor de vrejuri si evacuarea acestora.
In figura 14 sunt aratate diferite tipuri de organe de separare a tuberculilor de vrejuri.
La unele masini pentru separarea vrejurilor se folosesc retinatoare de vrejuri
formate dintr-o serie de vergele 1 (fig. 14, a). Vrejurile retinute sunt antrenate de tamburul
2, fiind evacuate din masina, iar tuberculele trec prin spatiile dintre vergele, fiind preluate
de transportorul 3.
In figura 14, b se arata un alt sistem de separare a vrejurilor. In acest caz, materialul
este aruncat de tamburul cu palete 1 pe transportorul cu degete 2. Prin ciocnirile cu
suprafata transportorului se realizeaza desprinderea tuberculilor de vrejuri si sfaramarea
unor bulgari. Vrejurile sunt antrenate de transportorul 2, iar tuberculii si bulgarii se
rostogolesc pe suprafata transportorului in sens invers si cad in cupele tamburului rotativ 3.

16

Fig. 14 (a, b) Organe de separare a vrejurilor


La unele combine pentru separarea vrejurilor se foloseste un transportor separator
1 (fig. 14, c) prin care pot trece tuberculii, cel de-al doilea transportor separator 2, fiind
pentru separarea solului de tuberculi. Vrejurile sunt evacuate de transportorul 1, materialul
de pe transportorul 2 - tuberculi si bulgari - fiind transmis la transportorul 3.
In figura 14, d se arata un sistem de evacuare a vrejurilor format din transportorul 1
cu vergele, prin care pot trece tuberculii, si transportorul 2, din banda cauciucata. Tuberculii
nedesprinsi de vrejuri, intalnind valturile 3, se desprind si cad in tamburul rotativ 4, iar
vrejurile sunt evacuate de cele doua transportoare.

Fig. 14 (c, d) Organe de separare a vrejurilor

2.3 Organe de separare a tuberculilor de bulgari si pietre


17

2.3.1 Organe de sfaramare a bulgarilor


Pentru sfaramarea bulgarilor, in vederea usurarii separarii acestora pe organele de
separare, in constructia actuala a combinelor de recoltat cartofi se folosesc tambure de
tasare, valturi pneumatice si valturi cu ace.
Tamburele de tasare. Aceste organe se dispun in fata brazdarelor de dislocat .
Prin rularea tamburului pe bilonul ce urmeaza a fi dislocat de brazdar se realizeaza
sfaramarea partiala a bulgarilor din bilon si distrugerea partiala a legaturilor intre tuberculi
si sol.
Tamburele de tasare indeplinesc si rol de organe de copiere a neregularitatilor
solului si de limitare a adancimii de lucru a brazdarelor de dislocat.
Valturi pneumatice. Acestea se dispun intre doua grupuri de organe de separare.
Prin trecerea materialului intre cele doua valturi (fig. 15, a) se realizeaza sfaramarea unor
bulgari curezistenta mica la strivire si curatirea tuberculilor de particulele de sol. Suprafata
de lucru a valturilor pneumatice este realizata din cauciuc cu insertii de panza.
Valturi cu ace. In figura 15, b se arata schema unui grup de organe de separare a
tuberculilor si bulgarilor de dimensiuni mici, folosind valturi profilate si un valt cu ace. In
acest caz, materialul este adus pe valturile profilate 1. Prin spatiile formate intre perechile
de valturi pot trecetuberculii si bulgarii de dimensiuni mici, care sunt dirijati spre valtul cu
ace 2 si valtul 3, din cauciuc. Trecand prin spatiul dintre cele doua valturi, bulgarii se
sfarama si cad pe o parte a transportorului 4, iar tuberculii sunt scosi de pe ace prin
intermediul deflectorului 5 si cad pe cea de-a doua parte a acestuia. Aceste tubercule se
colecteaza separat. Restul materialului este transmis la transportorul 6, fiind transportat
spre alte organe de separare.
Fig. 15 Valturi de sfaramare a bulgarilor

18

2.3.2 Organe de separare a bulgarilor si pietrelor


Pentru separarea bulgarilor si pietrelor din masa de material, in constructia
combinelor se folosesc diferite organe de separare, ce functioneaza pe principii diferite. In
prezent, se utilizeaza in special organe de separare cu transportoare din banda cauciucata
cu sau fara degete, precum si mese de sortare manuala.
Transportoare cu banda cauciucata cu degete.

Banda cauciucata cu degete

(fig.16) are pe suprafata sa degete a caror lungime este de 40-45 mm. Degetele se dispun
pe suprafata benzii la o distanta de 12-25 mm, forma degetelor fiind tronconica.
Transportoarele cu banda cauciucata se pot dispune orizontal sau inclinat.

Fig. 16 Banda cu degete


Mese de sortare. Desi in constructia combinelor de recoltat cartofi se utilizeaza
diferite tipuri de organe de separare a tuberculilor de bulgari si pietre, in conditii reale de
lucru nu se realizeaza o separare completa a acestora. De aceea, procesul separarii
bulgarilor si pietrelor de tuberculi este efectuat manual pe combina, pe mese de sortare.
Masa de sortare este formata din 1-3 transportoare (cu vergele, cu benzi),
prevazuta de o parte si de alta cu platforme pe care stau muncitorii.
In figura 17, a se arata masa de sortare cu trei transportoare. Materialul este
descarcat pe transportorul 1 (tuberculi si bulgari) si pe transportorul 2 (bulgari si tuberculi).
Muncitorii sortatori efectueaza alegerea bulgarilor, pietrelor si eventual a tuberculilor
bolnavi si a resturilor vegetale si depunerea lor pe transportorul 2 sau in jgheabul 3.
19

Procesul este continuat si pe transportorul 4, bulgarii fiind depusi pe portiunea delimitata


de peretii separatori 5.
In figura 17, b se arata o masa de sortare cu transportor cu banda inclinata sub un
unghi de 5-15. Pe aceasta masa se face separarea initiala datorita diferentei intre
coeficientii de frecare si alunecare (tuberculii aluneca in partea inferioara), muncitorii
sortatori corectand acest proces de separare. Deasupra transportatorului 1 este prevazut
un perete de separare 2.

a.

b.

Fig. 17 Mese de sortare cu transportoare

20

3. Concluzii
Masinile agricole sunt masini de lucru destinate pentru a efectua o diversitate de
lucrari in cadrul proceselor de productie in agricultura, conform cu cerintele agrobiologice
si tehnico-economice impuse fiecarei lucrari in parte.
Recoltarea cartofului este o lucrare dificil, care implic un consum energetic ridicat,
cauzat de necesitatea prelucrrii unui volum mare de pmnt, fa de care tuberculii
reprezint doar o mica parte.
Recoltarea tuberculilor de cartofi se face prin sparea i destrmarea parial a
stratului de sol, pietre i vrejuri i colectarea lor. Aceasta se poate face folosind fie maini
care efectueaz numai operaiile de spare a stratului de sol i separare parial a
tuberculilor de sol i vrejuri, fie combine.
Indiferent de tehnologia de recoltare folosit, este necesar ca tuberculii recoltai s
fie curai de sol i separai de bulgari, pietre, vrejuri i tuberculi bolnavi sau vtmai.
Pentru ca recoltarea propriu-zisa a cartofilor sa se faca cu minimum de pierderi,
vatamari si costuri, intregul proces de recoltare trebuie conceput si realizat intr-un flux
continuu de mare randament.
In functie de operatiile tehnologice pe care le executa, masinile utilizate la recoltarea
cartofilor se clasifica astfel: masini pentru indepartarea vrejurilor, masini de scos tuberculi,
masini de scos si adunat tuberculi, combine de recoltat tuberculi.
Principalele parti componente ale masinilor de recoltat sunt: organele de dislocat si
scos tuberculi (brazdare de dislocat, rotoare cu furci), organele de separare a tuberculilor
de sol si vrejuri (transportoare separatoare, cu vergele, cu gratare oscilante sau cu tambur
rotativ), organe de sfaramare a bulgarilor (tambure de tasare, valturi pneumatice si valturi
21

cu ace), organe de separare a bulgarilor si pietrelor (transportoare cu banda cauciucata cu


sau fara degete, mese de sortare manuala).
Cartoful se numr printre cele mai apreciate plante, cu valoare alimentar, furajer
i industrial mare, recoltarea acestuia este o lucrare deosebit de importanta, de momentul
si calitatea lucrarii depinznd materializarea eforturilor facute pentru obtinerea unor
productii mari si de calitate.

Bibliografie

[1] Babiciuc P., Scripnic V., Masini agricole, Editura Ceres, Bucuresti, 1979
[2] Dumitrescu C., Tane N., Masini agricole de recoltat, Editura Universitatii Transilvania,
Brasov, 1992

22

S-ar putea să vă placă și