Sunteți pe pagina 1din 3

5.

ECONOMIA SERVICIILOR
Coordonator disciplina:
Prof. univ. dr. Maria IONCICA
1. OBIECTIVE
Disciplina ECONOMIA SERVICIILOR are ca obiectiv introducerea studentului de la
Facultatea de Comert in problematica sferei serviciilor si insusirea unui ansamblu de
cunostinte teoretice si practice si a unui instrumentar de lucru care sa-i permita
participarea la solutionarea problemelor cu care se confrunta acest domeniu.
Inclusa in categoria disciplinelor economice de ramura, ECONOMIA SERVICIILOR
abordeaza mecanismul economic al proceselor desfasurate in sfera serviciilor, studiaza
modul de manifestare a legitatilor economice in acest sector, analizeaza contributia
serviciilor la progresul economic si social, la ridicarea calitatii vietii.
2. CONTINUTUL DISCIPLINEI
A. TEMATICA ACTIVITATII TUTORIALE DIDACTICE
Cap. 1. CONTINUTUL SI CARACTERISTICILE SERVICIILOR
1.1. Conceptul de serviciu
1.2. Caracteristicile serviciilor
Cap. 2. LOCUL SI ROLUL SERVICIILOR IN ECONOMIE
2.1. Serviciile si sectorul tertiar
2.2. Sfera serviciilor: dimensiuni, interdependente, tendinta de tertiarizare a
economiei
2.3. Functiile serviciilor
2.3.1. Contributia serviciilor la cresterea economica. Procesele de internalizare
si externalizare in structura productiei
2.3.2. Serviciile si calitatea vietii: consumul de servicii-indicator al calitatii vietii,
serviciile si timpul liber, relatiile serviciilor cu mediul inconjurator
Cap. 3. TIPOLOGIA SERVICIILOR
3.1. Necesitatea si oportunitatea clasificarii serviciilor
3.2. Criterii si modalitati de clasificare a serviciilor
Cap. 4. PIATA SERVICIILOR
4.1. Caracteristicile pietei serviciilor
4.2. Interventia statului in sectorul serviciilor
4.2.1. Forme de interventie
4.2.2. Justificarea economica a reglementarilor
4.2.3. Tendinte de liberalizare in sectorul serviciilor
4.3. Raporturi intre piata serviciilor si piata bunurilor
Cap. 5. OFERTA SI TARIFELE PENTRU SERVICII
5.1. Caracteristici si tendinte in evolutia ofertei de servicii
5.2. Valoarea adaugata de servicii
5.3. Tarifele pentru servicii
Cap. 6. CEREREA PENTRU SERVICII
6.1. Particularitati si forme de manifestare a cererii pentru servicii
6.2. Factorii care influenteaza cererea de servicii
6.3. Metode de studiere a cererii de servicii
Cap. 7. ORGANIZAREA SERVICIILOR PENTRU PRODUCTIE
7.1. Semnificatii, structura, organizare
7.2. Caracterizarea principalelor categorii

Cap. 8. STRUCTURA SI ORGANIZAREA SERVICIILOR PENTRU POPULATIE


8.1. Continut, rol, delimitare, structura
8.2. Servicii finantate de la buget: structura, evolutie, caracterizarea principalelor
grupe
8.3. Servicii comerciale prestate cu plata populatiei: structura, evolutie, caracterizarea
principalelor grupe
Cap. 9. SERVICII INTERNATIONALE
9.1. Conceptele de schimburi internationale si comert international cu servicii
9.2. Avantajul comparativ si schimburile internationale de servicii
9.3. Dinamica si structura schimburilor internationale de servicii
9.4. Tendinte in schimburile internationale de servicii
9.5. Perspective de liberalizare a schimburilor internationale de servicii
Cap. 10. RESURSELE UMANE SI MATERIALE IN SECTORUL SERVICIILOR
10.1. Resursele umane
10.1.1. Rolul serviciilor in ocuparea populatiei
10.1.2. Caracterizarea muncii si a personalului din sectorul tertiar
10.1.3. Productivitatea in servicii: particularitati, evolutie.
10.2. Resursele materiale
10.2.1. Continutul si rolul capitalului tehnic in dezvoltarea serviciilor
10.2.2. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a serviciilor: investitii, surse de
finantare, eficienta
Cap. 11. EFICIENTA ECONOMICA SI SOCIALA A SERVICIILOR
11.1. Continutul si particularitatile eficientei in sfera serviciilor
11.2. Criterii de evaluare si indicatori de exprimare a eficientei serviciilor
11.3. Cai de crestere a eficientei in sectorul serviciilor
11.4. Relatiile intre calitate si eficienta in activitatile de servicii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B. TEMATICA ACTIVITATILOR DE CONSULTANTA


Corelatii intre evolutia serviciilor si dezvoltarea economico-sociala de ansamblu
Previziunea modificarilor structurale
Factorii care influenteaza cererea pentru servicii; metode de cuantificare
Dimensionarea ofertei de servicii in conditii de probabilitate a cererii
Valoarea adaugata de servicii
Tarifele
Eficienta economica si sociala in sectorul serviciilor

C. PROIECT: Analiza si previziunea evolutiei serviciilor de ........


Indrumarile in legatura cu elaborarea proiectului sunt cuprinse in Economia
serviciilor. Culegere de probleme si studii de caz (vezi bibliografia).
3. MODUL DE NOTARE
Disciplina se incheie cu verificarea cunostintelor prin intermediul examenului scris.
Toti studentii au obligativitatea elaborarii proiectului program privind evolutia serviciilor in
tara noastra (care va fi predat cu cel putin doua saptamani inainte de examen) si
promovarii unui test de verificare a cunostintelor. Punctajul obtinut pentru aceste activitati
va fi luat in calcul cu 40% din nota finala.
a) examinarea finala: 60%
b) proiect:
20%
c) 1 test:
20%
TOTAL: 100%=nota 10

4. BIBLIOGRAFIE
1. Cristiana Cristureanu, Economia imaterialului: tranzactiile internationale cu servicii,
Editura All Beck, Bucuresti, 1999.
2. Agnes Ghibutiu, Serviciile si dezvoltarea. De la prejudecati la noi orizonturi, Editura
Expert, Bucuresti, 2000.
3. Orio Giarini, W. R. Stahel, Limitele certitudinii, Edimpress-Camro, Bucuresti, 1996.
4. Orio Giarini, P. Liedtke, Dilema ocuparii fortei de munca si viitorul muncii, Editura All
Beck, 2001.
5. Maria Ioncica, Economia serviciilor. Teorie si practica, Editura Uranus, Bucuresti, 2003.
6. Maria Ioncica, Mihaela Padurean, Andreea Schiopu, Madalina Tala, Economia
serviciilor. Culegere de probleme si studii de caz, Editura Uranus, Bucuresti, 2002.