Sunteți pe pagina 1din 1

Care este termenul de prescriere a unei datorii la furnizor

de Vlad Arhip

Tags: prescrieri, inregistrari contabile, Legea 287/2009


La data prezentului raspuns, termenul general de prescriptie al unei datorii este de 3 ani, conform art. 2517 din Codul civil, adoptat prin
Legea 287/2009, republicata cu modificari, situatie ce pare aplicabila descrierii intrebarii.
Cu toate acestea precriptia nu functioneaza pe deplin drept, de la sine, prescriptia poate fi opusa numai in prima instanta, prin intampinare
sau, in lipsa invocarii, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate, conform art. 2513 din Codul civil.
Astfel, noi consideram ca este in competenta administratorului societatii sa dispuna radierea creantei, avand in vedere termenul de prescriptie
cat si atributiile acestuia conform art. 70 71 din Legea societatilor comerciale, insa opozabilitatea fata de furnizor se va constat intr-o
eventuala prezentare in fata instantei de judecata competenta.
Ca si document se necesita o decizie motivata a administratorului ce va avea calitate de document justificativ pentru inregistrarile contabile.
Desigur daca precriptia este constata in urma inventarierii patrimoniului conform OMFP 2861/2009 privind inventarerea, listele de inventar si
procesul verbal de la finele inventarierii pot constitui documente justificative.
Din punt de vedere contabil se efectueaza inregistrarea:
401 Furnizori = 7588 Alte venituri din exploatare
Suma este impozabila din punct de vedere fiscal, deoarece nu se regaseste printre veniturile scutite de impozit conform art. 20 din Codul
fiscal. Aceasta prescriere nu este in sfera TVA.