Sunteți pe pagina 1din 3

-

Cod CUPS 207200

'-

("). ~y-,'-'" ~ ~

czu 662.75

S TAN D A R"D DES

REPUBLICA

TAT

STAS 54-80

EDl'flE OFICIALA

SOCIALISTA

ROMANIA

jnlocuie~te :
STAS 54-78

COMBUSTIBIL LICHID U~OR


Clasificarea alfanUmfJica
A 53

LIQUID

.IGHT

FLUEL

COMBUSTIBLE

.,
'S
u
~

~
u
'"
='

~
0
..
~
u

1.1

=
0
'"

';:

='
u
~
u

~
00
u
~
,
\\,-,'

~_.
:-.. /"

,~~

..
:0
:'iJ
~
..
I.s
-g
I.s
~
I.s
~
~
'"
u
0-

~
u
Z

o.
~
~

~
~
~
~
b"o
oS
~

~HAKOE

flErKOE

Object

tip .3;
- tip 4.
-'-

1.2

Domeniu de aplicare

Combustibilullichid u~or se folose~te pentru incalziri centrale; se poate folosi-~i la focarele


utilajelor ~i instalatiilor industriale, dupa p~escriptii.

'I.s
'I.s

TonflHBO

Prezentul standard se ref~ra la combustibilullichid


u~or, obtinut prill amestecarea reziduurilor de la distilarea atmosferica a titeiului, de la distilarea sub presirine redusa sau de la distilarea distructiva' a reziduurifor, cu frac\tiun~ de distilare.
.
Combustibilul lichid u~or se livreaza in 'urma toarele tipuri:

,..:
'~
~

.EGERE

GENERALITATI

)~

LIQUIDE

2 CONDITII

TEHNICE DE CALITATE

~TAs 54-80

STAS 54-80

4 . AMBALARE

4.1

4.2

MARCAREDEPOZIT

ARE,
$1 DOCUMEN'

'RANSPOR

MANIPl ,ARE

Ambalare, marcare, depozitare, transport, ~i manipulare


Conform
STAS 4225-79.
Documente'
.

Fiecare lot de livrare va fi insojit de documentul" de certificaTe a alitatii intocmit conform


dispozitiilor l~gale in vigoare.