Sunteți pe pagina 1din 4

1.Notiunea de avocatura.

2.Istoricul originii si evolutia avocaturii.


3.Istoricul avocaturii in RM.
4.Locul avocaturii intr-un stat de drept.
5.Baza juridica a statutului avocatului in RM.
6.Reglamentarile activitatii de avocat.
7.Principiile avocaturii.
8.Principiul legalitaiii.
9.Principiul nevinovatiei.
10. Dreptul de asistenta juridica calificata.
11.Structura legii cu privire la avocatura.
12.Formele de organizare a profesiei de avocat.
13.Cadrul juridic al activitatii de avocat.
14.Principiile organizarii si activitatii avocatului.
15.Principiul autonomiei.
16.Principiul colegialitaii organelor de conducere.
17.Principiul pastrarii secretului profesional.
18.Garantiile profesiei de avocat.Drepturile si obligatiile avocatului.
19.Raspunderea disciplinara
20.Raporturile avocatilor cu autoritatile publice.
21.Asociatiile de avocati.
22.Organizarea si functionarea organelor de autoadministrare ale avocatilor.
23.Legea despre mediere.
24.Genurile de asistenta judiciara calificata.
25.Acordarea asistentei juridice acordate de stat.
26. Etica profesionala a avocatului.
27. Codul deontologic al avocatului.
28. Avocatul poporului-garantat al apararii drepturilo si libertatilor cetatenilor.
29. Arta oratorica a avocatului.

30. Formele de organizare a activitatii de avocat.


31. Biroul asociat de avocati.
32. Cabinetul avocatului.
33. Activitatea avocatului in acordarea consultarii juridice cetatenilor si agentilor
economici.
34.Consultatiile si explicatiile in chestiuni juridice,informatii verbale si scrise asupra
legisltiei.
35. Pozitia procesuala a avocatului-aparator si genul activitatii procesuale effectuate de
ed in procedura judiciar-penala.
36. Specificul functiei procesuale a avocatului-aparator in procedura penala.
37. Participarea avocatului-aparator in faza urmaririi penale.
38. Participarea obligatorie a avocatului la proces.
39. Aparatorul ales si aparatorul din oficiu.
39. Aparatorul alse si aparatorul din oficiu.
41. Discutarea si coordonarea posibila amijloacelor de aparare in procesul penal.
42. Participarea aparatorului la actiunele urmarirei penale.
43. Drepturile si obligatiile aparatorului in procedura penala.
44. Participarea avocatului la dezbaterile judiciare.
45. Avocatul martorului.
46. Functia si pozitia procesuala a avocatului-reprezentant al partii vatamate,ai partii
civile si partii civilmente responsabile.
47. Inlaturarea avocatului din procesul penal.
48. Unele aspecte ale activitatii aparatorului in realizarea cailor de atac.
49. Inlaturarea aparatorului din procsul penal.
50. Renuntarea la aparare.
51. Avocatul in procedura civila.Notiuni generale.
52. Avocatul imputernicit prin mandate si avocatul imputernicit prin procura in cazul
civil.
53. Avocatul la etapa prejudiciara.
54. Caracterul relatiilor avocat client.

55. Dezbaterile judiciare in procedura civila


56. Unele aspecte ale activitatii avocatului in realiarea cailor de atac ordiare sau
extraordinare.
57. Specificul activitatii avocatului pe cale contraventionala.
58. Contravenientul si dreptul la aparare.Notiuni generale.
59. Unele indicatii metodice privitor la pregatirea si inaintarea plingerilor pe cauzele
administrative.

60. Intocmirea si ridicarea cererilor, plingerilor si altor acte cu character juridic


petetioarilor.

61. Asistenta juridica si rolul avocatului in apararea afacerilor comerciale.

62. Cerintele inaintate fata de cuvintarea avocatului in procedura civila.

S-ar putea să vă placă și