Sunteți pe pagina 1din 1

. Normele de drept procesual penal.

Notiune.
Dreptul procesual penal cuprinde ansamblul normelor juridice procesual penale. Normele
de drept procesual penal sunt acele norme care reglementeaza desfasurarea procesului penal si au
in principiu aceleasi reguli de conduita ca si celelalte norme juridice cu particularitatea ca ele se
adreseaza numai participantilor la procesul penal.
Clasificarea normelor de drept procesual penal.
Sub aspectul continutului reglementarilor distingem intre:
Norme procesuale care cuprind dispozitii referitoare la actele ce trebuie indeplinite;
Norme procedurale care prevad cum trebuie aduse la indeplinire actele procesuale pentru
a-si produce efectele pe care legea le-a conferit organelor judiciare;
Din punct de vedere al aplicabilitatii normele procesual penale sunt:
norme generale care se aplica tuturor cauzelor penale;
norme speciale care se aplica numai unor categorii de cauze penale.
In raport de obiectul reglementarii normele de drept procesual penal pot fi clasificate in:
norme de organizare;
norme de competenta;
norme de procedura.