Sunteți pe pagina 1din 1

Capitolul 6

Problema A.
1.Achizitionare actiuni
4112Titluri de particip.detinute = 1111Cont curent la BNR
in entitati asociate

20.000.000

2.Achizitionare actiuni
4111Titluri de participare detinute = 1111Cont curent la BNR
In filiale

10.000.000

3.Vanzarea actiunilor si incasarea lor


1111 Cont current la BNR = %
1.050.000(10.000*105)
4112Titluri de particip.detinute in 1.000.000 (10.000*100)
entitati asociate
70352Castiguri din cesiune
50.000 (10.000*(105-100)
4.Incasare dividende
1111Cont current la BNR = 70351Dividende si venituri asim

475.000

Problema B.
1.Realizarea programului informatics
431Imob.necorp.in curs = 7494Venit.din productia de imob

50.000

2.Achizitia autoturismului blindat


%
4423Instal tehnice si mijl transp
35326TVA ded

3566Alti creditori diversi

186.000
150.000
36.000

3.Achizitia terenului si achitarea acestuia


44211 Terenuri

= 3566 Alti creditori diversi

3566Alti creditori diversi = 2511 Conturi curente

180.000
180.000

4.Inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea


652Ch.cu amortiz.imob corp =4612Amortiz.imob corp

2.500 (150.000/5*1/12)

5.Scoaterea gin gestiune a calculatorului si inregistrarea amortizarii


%
= 4423Instal.tehnice si mijl.transp
4612Amortiz.imob corp
6462 Cheltuieli cu cedarea i casarea imobilizrilor corporale

3.000
1.800
1.200