Sunteți pe pagina 1din 26

CUPRINS

MEMORIU TEHNIC...............................................................................1
TEMA PROIECTULUI............................................................................4
CAPITOLUL I..........................................................................................5
ALEGEREA UTILAJELOR DE BAZA SI VERIFICAREA
STABILITATII ACESTORA IN CONDITIILE CONCRETE DE
EXPLOATARE........................................................................................8
I.1. PREZENTAREA SISTEMULUI DE DEPOZITARE IN
VARIANTA 1 DE PROIECTARE...........................................................5
CAPITOLUL II......................................................................................11
DIMENSIONAREA SPATIILOR PENTRU DEPOZITAREA
MARFURILOR........................................................................................7
CAPITOLUL III. DETERMINAREA INTENSITATII FLUXURILOR
DE MARFURI CARE SOLICITA SISTEMUL SI CALCULUL
NECESAR DE UTILAJE......................................................................14
CAPITOLUL IV. CALCULUL CONSUMULUI DE ENRGIE AL
UTILAJELOR SI INSTALATIILOR DIN DEPOZIT...........................16
CAPITOLULV. CACULUL CHELTUIELILOR PENTRU
MANIPULAREA MARFURILOR........................................................21
CAP. 6. VARIANTA A DOUA DE PROIECTARE DEPOZIT
DESERVIT PE VERTICALA DE TRANSLATOARE STIVUITOR SI
TRANSPALETE ELECTRICE..............................................................23

MEMORIU TEHNIC

In cadrul prezentului proiect se cere sa se proiecteze sistemul pentru


depozitarea marfurilor paletizate.Se vor studia doua variante de manipulare a
incarcaturii:
Varianta 1 depozit acoperit cu rampe laterale pentru incarcare-descarcare
in/din mijlocul de transport auto.
Operatiile de manipulare din cadrul sistemului se vor executa cu
electrostivuitor cu furca centrala.
Varianta 2 depozit dezvoltat pe vertiala, deservit de translatoare stivuitor si
transpalete electrice.
Se cunoste din tema proiectului ca volumul anual de marfuri care intra in
depozit este de 220000 [u.i/an]; greutatea incarcaturii 850 [daN];
coeficientul de depozitare 0,9; timpul mediu de pastrare a marfii de 3 zile.
Nota de calcul a acestui proiect cuprinde 6 capitole in care s-a urmarit:
Alegerea utilajelor de baza si verificarea stabilitatii acestora; dimensionarea
spatiului de depozitare; determinarea intensitatii fluxurilor de marfuri care
solicita sistemul si determinarea numarului necesar de utilaje; calculul
consumului de energie a utilajelor si instalatiilor; calculul cheltuielilor
pentru exploatarea sistemului.
Pentru varianta 1, in urma calculelor, au rezultat:
spatii de depozitare: 2970 celule;
dimensiunea depozitului: 104 x 22 m;
amplasarea marfurilor: palete puse pe lungime, pe 5 nivele;
numar de electrostivuitoare: 12;
productivitati ale stivuitoarelor de 22 t/h;
cladiri: 2;
volumul de forta de munca rezultat: 15 angajati;
un consum de energie de 20336,86kWh
costul manipularii pe unitate: 1,74 RON;
necesarul de suprafata pentru amplasarea depozitului: 2288 m2
Pentru varianta 2, in urma calculelor, au rezultat:
-

spatii de depozitare: 4060 celule;


dimensiunea depozitului: 75 x 22,8 m;
amplasarea marfurilor: palete puse pe latime, pe 7 nivele;
numar de palete pe stelaj 58;
numar de translatoare stivuitor: 6;
cladiri: 1;
2

volumul de forta de munca rezultat: 9 angajati;


costul manipularii pe unitate: 1,56 RON;
necesarul de suprafata pentru amplasarea depozitului: 1710m2

Din compararea celor doua variante de proiectare putem spune ca varianta a


doua de proiectare, depozit dezvoltat pe verticala deservit de
translatoare stivuitoare si transpalete electrice, este varianta cea mai
avantajoasa de proicetare.In aceasta varinata s-au obtinut costuri mai
mici, atat cu forta de munca cat si cu achizitia utilajelor si constructia
depozitului.Depozitul este format dintr-o singura hala de productie si
ocupa o suprafata de 1710 m2

TEMA PROIECTULUI

Se cere sa se proiecteze sistemul pentru depozitarea marfii paletizate


conform datelor din Tabelul 1:
Volumul anual
de marfuri
ui

an

Qa 220000

Greutatea
unitatii de
incarcatura

Timpul mediu
de pastrare

Coeficientul de
depozitare

Gu 850[daN ]

TD 3[ zile]

K D 0,9

In cadrul proiectului se vor studia doua variante de manipulare a


incarcaturii:
Varianta 1 depozit acoperit cu rampe laterale pentru incarcare-descarcare
in/din mijlocul de transport auto.
Operatiile de manipulare din cadrul sistemului se executa cu stivuitor cu
furca frontala.
Varianta 2 depozit dezvoltat pe verticala, deservit de translatoare stivuitor
si transpalete electrice.
Nota de calcul a proiectului va cuprinde urmatoarele capitole:
I.
Alegerea utilajelor de baza si verificarea stabilitatii acestora in
conditiile concrete de exploatare;
II.
Dimensionarea spatiilor de depozitare;
III. Determinarea intensitatii fluxurilor de marfuri care solicita
sistemul si calculul necesar de utilaje;
IV. Calculul consumului de energie al utilajelor si instalatiilor;
V.
Calculul cheltuielilor pentru exploatarea sistemului;
VI. Compararea celor doua variante si alegerea variantei rationale de
proiectare.

CAPITOLUL I ALEGEREA UTILAJELOR DE BAZ I


VERIFICAREA STABILITII ACESTORA N
CONDIIILE CONCRETE DE EXPLOATARE
I.1. PREZENTAREA SISTEMULUI DE DEPOZITARE IN VARIANTA
1 DE PROIECTARE
Depozitul este un loc, o suprafata in aer liber, o cladire sau un
ansamblu de cladiri in care se aduc, se pastreaza si din care se livreaza mari
cantitati de marfuri sau de materiale de diferite naturi. De regula, depozitele
destinate pastrarii unor marfuri speciale sunt situate in spatii izolate, departe
de marile aglomerari urbane, iar cele destinate marfurilor obisnuite sunt
dispuse de cele mai multe ori la marginea oraselor, in incinta sau in
apropierea firmelor care le detin.
Marfa se depoziteaza intr-un sistem de tip hala prevazut cu rampe
laterale pentru transferul unitatilor de incarcatura intre depozit si mijloacele
de transport prin care se face aprovizionarea si livrarea marfurilor catre
beneficiar.
Se presupune ca marfurile sosesc la depozit in vagoane acoperite iar livrarea
marfurilor catre beneficiar se realizeaza cu ajutorul autocamioanelor.
O sectiune transversala prin depozit prezentata in Figura I.1.

Fig.I.1- Sectiune transversala prin depozit


Dimensiunile orientative ale spatiului de depozitare (sectiunea transversala)
sunt prezentate in Figura I.2.

Fig.I.2 Dimensiuni orientative ale spatiului de depozitare


Principalele operatii de manipulare executate in depozit folosesc ca
utilaj de baza electrostivuitoare cu capacitate mica de incarcare (1200 kg) cu
furca frontala.
Operatiile principale de manipulare sunt:
a) preluarea unitatii de incarcatura din vagoanele de cale ferata si
aducerea lor in depozit unde sunt stivuite sau pastrate in telaje
(rafturi);
b) se efectueaza la livrarea marfurilor catre beneficiar, in aceasta situatie
stivuitorul cu furca preia o unitate de incarcatura din raft si o incarca
in autocamion;
c) transferul unitatii de incarcatura din vagoane, direct in autotrenuri
(fara o depozitare reala), acest tip de operatii se mai numeste si
transbordare directa.
Ponderea acestor operatii este: 1 K D 1 0,9 0,1
Constructia depozitului se caracterizeaza printr-o structura modulara
(compartimente) amplasate succesiv in functie de volumul anual de marfuri

depozitate: Qa 220000 ani

I.2 ALEGEREA TIPULUI DE ELECTROSTIVUITOR SI VERIFICAREA


STABILITATII ACESTUIA.

a)
b)
c)
d)

Stivuitoarele se aleg dupa o serie de criterii dupa cum urmeaza:


capacitatea nominala de incarcare
inaltimea maxima de ridicare a furcilor
latimea minima a culoarelor dintre stelaje
sarcina pe rotile stivuitorului in timpul deplasarii cu incarcatura

Verificarea stabilitatii electrostivuitorului


Pentru verificarea stabilitatii stivuitorului se iau in considerare doua cazuri limita si
anume:
A) Electrostivuitorul stationeaza pe o suprafata inclinata cu unghiul fata de
orizontala, iar incarcatura este ridicata la inaltimea Hmax.(Fig. I.2.1)
Formula de calcul pentru acest caz este:
n

ks1=

M Gs M i
i 1

(I.1)

unde:
MGs- momentele fortelor care tind sa pastreze stabilitatea electrostivuitorului
M i - suma momentelor care tind sa rastoarne electrostivuitorul
MG- suma momentelor date de componentele greutatii sarcinii in raport cu axa de
rasturnare
Astfel relatia I.1 devine:
k s1

( y d ) G s cos G s sin hc
a G cos H max G sin

(I.2)

In aceasta relatie:
Gs greutatea stivuitorului; [daN]
a distanta de la suportul componentei normale a greutatii incarcaturii pana la axa de
rasturnare; [mm]
hc cota centrului de greutate a stivuitorului fata de planul de rulare; [mm]
G greutatea unitatii de incarcatura; [daN]
y ampatamentul electrostivuitorului; [mm]
d diatanta de la componenta normala a greutatii stivuitorului la roata motoare a
acestuia; [mm]
Hmax inaltimea maxima de stivuire; [mm]
Calculul stabilitatii electrostivuitorului:
d= 500mm
hc= 450 mm
8

Hmax= 5300 mm
y=1434 mm
Gs=1915 daN
G= 850 daN
= 5
Pentru cazul prezentat mai sus a poate lua doua valori si anume:
i)
a1= 600 mm
Introducem datele in relatia I.2 si obtinem:
ks1=

934 1915 cos 5 450 1915 sin 5 1706697,34

1,89
600 850 cos 5 5300 850 sin 5
900695,917

Pentru ca electrostivuitorul sa fie considerat in conditii depline de siguranta coeficientul


ks1 trebuie sa aiba valoarea minim 1,4
ii) a2 = 400 mm
ks1=

934 1915 cos 5 450 1915 sin 5 1706697,34

2,33
400 850 cos 5 5300 850 sin 5
731342,818

B) Stivuitorul se deplaseaza cu viteza v pe o suparafata de rulare inclinata cu unghiul


fata de orizontala si la un moment dat franeaza brusc(Fig.I.2.2)
In acest caz apar 2 forte de inertie Fi1 si, respectiv, Fi2 in centrele de greutate ale
stivuitorului respectiv ale incarcaturii.
Coeficientul de stabilitate se calculeaza cu relatia:
ks2

( y d ) Gs cos hc G s sin Fi1 H 1 Fi 2 hc


a Gu cos H 1 G sin
Fi1

G v

g tF

(I.3.1)

Fi 2

GS v

g tF

(I.3.2)

(I.3)

In relatiile de mai sus:


H1 distanta de la centrul de greutate al incaracaturii la planul suprafetei de rulare,
[mm]
G greutatea unitatii de incarcatura, [daN]
v viteza in momentul franarii, [m/s]
g accelaratia gravitationala, [m/s2]
tF timpul necesar franarii stivuitorului, [s]
Pentru acest caz:
v= 10,1 km/h= 2,8 m/s
g= 10 m/s2
G= 850 daN ;
Gs=1915 daN
tF=1 s
Fi1=

850 2,8

238
10 1

daN

Fi2=

1915 2,8

537
10
1

daN

Se considera a=600 mm
Inlocuim datele in relatia I.3 si obtinem:
ks2=

934 1915 cos 5 450 1915 sin 5 238 700 537 450 1298447,34

2,31
600 850 cos 5 700 850 sin 5
559916,96

Pentru ca stivuitorul sa fie considerat in conditii depline de siguranta ks2 trebuie sa aiba
valoarea minim 1,15.
ii)
ks2=

a= 400 mm

934 1915 cos 5 450 1915 sin 5 238 700 537 450 1298447,34

3,32
400 850 cos 5 700 850 sin 5
390563,864

Stivuitorul se afla in conditii depline de siguranta, deoarece atat ks1 cat si ks2 indeplinesc
conditiile de siguranta.

10

CAPITOLUL II. DIMENSIONAREA SPATIILOR PENTRU DEPOZITAREA


MARFURILOR

Se va determina capacitatea necesara a depozitului:


C ND

Qa
k n TD K D [unitati ]
Z

(II.1)

unde:
Qa volumul anual de marfuri; [unit inc/ an]
Z numarul zilelor lucratoare din an; [zile]
kn coeficientul de neuniformitate a aprovizionari depozitului cu marfuri;
kn=1,151,3
TD intervalul mediu de pastrare;
KD coeficientul de depozitare.
Pentru a dimensiona spatiul necesar pornind de la ipoteza ca intreaga cladire este
construita dintr-un numar de module.Cladirea este un spatiu ipotetic avand dimensiunile
unui paralelipiped: L x D x H.
L distanta dintre axele a doua usi vecine ale cladirii;
D deschiderea cladirii (distanta dintre cei doi pereti);
H inaltimea maxima a stelajelor cu marfuri, plus 1,5 metri;
C ND

220000
11,2 3 0,9 2970[unitati ]
288

Baza elementelor de depozitare este reprezentata in figura II.1 si II.2.


In aceste figuri :
lc latimea minima a coridoarelor pentru circulatia utilajelor;
lc Ast
Ast=2500 mm;
In fig II.1:
bST = lp=800 mm;
LST lungimea stelajului
LST=L-lc

(II.2)

L=13 m= 13000 mm;


Se alege lc=2800 mm;
LST=13000-2800= 10200 mm =10,2 m
distanta de siguranta
=150 mm;
Nx numarul de palete care se aseaza pe stelaj;

LST

LP

Nx

10200
Nx
7
1200 150

Nz numarul de nivele pe verticala;


11

(II.3)
palete/stelaj

Nz

H max
1
(h p )

(II.4)

6300
Nz
1 5 niveluri
1350

hp inaltarea paletei cu incarcatura plasata deasupra;


hp=1200 mm;
D=22m.
2D
(II.5)
st l c
2 22000
NST= 1600 2800 10

NST= 2b

Calculul numarului de celule:

N CE N x N z N ST
N CE 7 5 10 350

(II.6)
celule

Numarul de elemente:
n
n

Lungimea depozitului:

C ND
N CE

(II.7)

2970
8,48 9 elemente
350

LD n L 9 13 117

In fig II.2:
bST = Lp=1200 mm;
LST lungimea stelajului
LST=L-lc
L=13 m= 13000 mm;
Se alege lc=3100 mm;
LST=13000-3100= 9900 mm =9,9 m
distanta de siguranta
=150 mm;
Nx numarul de palete care se aseaza pe stelaj;

LST

LP

Nx

9900
Nx
10
800 150

Nz numarul de nivele pe verticala;


12

palete/stelaj

Nz

H max
1
(h p )

6300
Nz
1 5 niveluri
1350

hp inaltarea paletei cu incarcatura plasata deasupra;


hp=1200 mm;
D=22m.
2D
st l c
2 22000
NST= 2400 3100 8

NST= 2b

Calculul numarului de celule:

N CE N x N z N ST
N CE 8 5 10 400

celule

Numarul de elemente:
n
n

Lungimea depozitului:

C ND
N CE

2970
7,42 8 elemente
400

LD n L 8 13 104

Pentru proiectia in plan orizontal a halei de depozitare se va alege varianta a 2 a (Fig


II.4).

CAPITOLUL III. CALCULUL NUMARULUI NECESAR DE STIVUITOARE


III.1 DETERMINAREA INTENSITATII FLUXURILOR DE MARFURI CARE SOLICITA
SISTEMUL

Pentru stabilirea fluxurilor de materiale se foloseste figura III.1:


13

Figura III.1 Fluxul de materiale


cu urmatoarele notatii:
MTA mijlocul de transport prin care se aprovizioneaza depozitul cu marfuri
D depozit
MTL mijlocul de transport prin care se livreaza marfurile catre beneficiari
- fluxurile de materiale
Apar trei fluxuri distincte in situatia de fata iar intensitatatile maxime ale celor trei
fluxuri se calculeaza cu relatiile III.1, III.2, III.3.
QA
k n K D [unitati manipulate/ora] (III.1)
z TF
Q
1 A k n (1 K D ) [unitati manipulate/ora] (III.2)
z TF
3 1 (III.3)

In aceste relatii:
QA volumul anual de marfuri [u.i./an]
z numarul zilelor lucratoare dintr-un an;
TF - durata zilnica de functionare a depozitului [h/zi]
TF se alege 8 sau16 ore
kn coeficient de neuniformitate;
KD coeficient de depozitare
220000
1,2 0,9 124[u / h]
240 8
220000
2
1,2(1 0,9) 14[u / h]
240 8
3 1 124[u / h]

Productivitatea medie orara a unui stivuitor se calculeaza cu formula III.4:


Qe

3600
k T [u / h]
TC

(III.4)

unde:
kT coeficient de folosire in timp a unui stivuitor
kT=0,60,8
Tc durata medie a unui ciclu de manipulare [s]
Tc=TD+TRC+To (III.5)
To suma timpilor de mers cu viteza constanta
14

To=4050 [s]
TD suma timpilor de deplasare in gol si cu incarcatura
TRC suma timpilor de ridicare si coborare a furcilor [s]
TD

1
2l
1

v
ad a F

[s]

(III.6)

unde:
l lungimea medie a unei semicurse
l=3040 [m]
v viteza de deplasare a stivuitorului
ad acceleratia la demarare a stivuitorului
aF acceleratia la franare a stivuitorului
TRC 4

H med
[s]
v RC

(III.7)

unde:
Hmed inaltimea medie de stivuire
vRC viteza de ridicare si coborare a furcilor
TD

2 35
1
1
2,95

44,38 45[ s ]
2,95
0,2 0,5
4,8
TRC 4
23,41 24[ s ]
2 0,41
TC 45 24 50 119[ s ]

Qe

3600
0,7 21,17 22 [u/h]
119

In aceste conditii numarul de stivuitoare active este:


3

N
a
N ST

a
ST

i 1

(III.8)

Qe

124 14 124
11,9 12 stivuitoare
22

Pentru a tine seama de situatiile in care se defecteaza un stivuitor, se alege o rezerva de


15% din parcul activ.
Rezulta parcul din inventar:
i
a
N ST
1,15 N ST
(III.9)
i
N ST
1,15 12 14 stivuitoare

CAPITOLUL IV. CALCULUL CONSUMULUI DE ENRGIE AL UTILAJELOR SI


INSTALATIILOR DIN DEPOZIT

IV.1. CONSUMUL DE ENERGIE AL MECANISMELOR DE RULARE IN GOL SI


IN SARCINA PENTRU UN STIVUITOR MECANIC.
15

Reprezentarea diagramelor de incarcare ale motoarelor mecanismelor de rulare la


deplasarea de lungimea l .
Date necesare:
- coeficientul rezistentei la rulare w=0,0150,025;
- momentul de inertie al rotorului si cuplajului JR+JC=0,10,2 [kg/m2]
- turatia motoarelor n=10001200 [rot/min]
- randamentul motorului =0,60,8
Se vor lua in calcul doua ipoteze si anume:
1. Deplasarea stivuitorului cu incarcatura
tD
tD

v
ad

tF

(IV.1.1)

2,95

14,75 15s
0,2

tF

(IV.1.3)

FR forta rezistenta la rulare; [daN]


Gc greutatea stivuitorului; [daN]
Ginc greutatea incarcaturii; [daN]

FR 0,02(1915 850) 55,3daN

Formula puterii necesare este urmatoarea:


Pnec

FR v
[kW]
10 2 T

In aceaasta relatie:
T - randamentul transmisiei;
Pnec

(IV.1.4)

55,3 2,95
2,33kW
10 2 0,7

Cuplul static rezistent are urmatoarea formula:


MR

1000 Pnec

(IV.1.5)

- - viteza unghiulara a arborelui motorului [rad/s]


2 n
(IV.1.6)
60
2 1000

104,71 105rad / s
60

Rezulta :
MR

10 3 2,33
22,19 23 Nm
105

Cuplul dinamic rezistent MD se determina cu formula:


16

(IV.1.2)

2,95

5,9 6 s
0,5

In aceste relatii:
v viteza de deplasare a stivuitorului; [m/s]
ad accelaratia la demarare; [m/s2 ]
af aceleratia la franare; [m/s2 ]

FR w(Gc Ginc )

v
af

D
M D J Re
d D

(IV.1.7)

unde:
D
J Re
d

- moment de inertie ; [kgm2]

D - acceleratia unghiulara; [rad/s]


D

tD

[rad/s] (IV.1.8)

105
7
15

rad/s
v

D
J Re
d ( J R J C ) 91,5( mut minc )

1
T

[kgm2] (IV.1.9)

unde:
- - coeficient care tine seama de influenta maselor aflate in miscare de rotatie.
Poate lua valori intre 1,051,25
- JR moment de inertie al rotorului motorului electric de actionare
- JC moment de inertie al cuplajului mecanic dintre arborele motorului si arborele
de intrare al transmisiei mecanice
- mut masa proprie a utilajului, masa totala a caruciorului mecanic [kg]
- minc masa incarcaturii de pe platforma sau remorca [kg]
- v viteza de rulare [m/s]
- n turatia arborelui motorului [rot/min]
2,95 2 1
D
J Re
)
3,325kgm 2
d 1,2 0,15 91,5(1915 850) (
1000
0,7

Pdem

M D 7 3,325 23,27 24 Nm
1
MD M R w
T [kW] (IV.1.10)
Pdem ( 23 24) 105

1
7,05kW
0,7

2. Deplasarea stivuitorului fara incarcatura (gol)


In acest caz se vor folosi aceleasi formule ca la primul caz singura diferenta este
ca in formulele unde apare Ginc acesta va lua valoarea 0
Astfel:

FR 0,02 1915 38,3 39daN


38,3 2,95
Pnec
1,614kW
10 2 0,7
10 3 1,614
MR
15,37 16 Nm
105
D
J Re
d 1, 2 0,15 91,5 1915 (

2,95 2 1
)
2,35kgm 2
1000
0,7

M D 2,35 7 16,50 Nm
Pdem 17 16 105

1
4,95kW
0,7

Pentru realizarea diagramelor de incarcare a motorului electric trebuie sa cunoastem


spatiul de demarare, spatiul de franare si spatiul de mers cu viteza constanta.Acestea
se determina cu urmatoarele formule:
17

v2
2 ad

sd
sf

[m]

v2
2af

(IV.1.11)

[m] (IV.1.12)

s0 l (sd s f )

[m] (IV.1.13)

2,95
sd
21,75m
2 0,2
2,95 2
8,7 m
2 0,5
s 0 35 ( 21,75 8,7) 4,55m

sf

Cele doua diagrame de incarcare sunt prezentate in Fig. IV.1.1 si Fig. IV.1.2
Consumul de energie necesar deplasarii caruciorului mecanic, se calculeaza ca arie a
poligonului de variatie a puterii in timp
Consumul de energie la mers in sarcina:
W WD Wo

WD

[J]

PR P dem
td
2

W0 PR t 0

2,33 7,05
WD
15 70,35kJ
2
W0 2,33 2 4,66kJ

(IV.1.14)
[J] (IV.1.15)

[J] (IV.1.16)

W 70,35 4,66 75,01kJ

Consumul de energie la mers fara incarcatura:

1,61 4,95
15 49,2kJ
2
W0 1,61 2 3,22kJ
WD

W 49,2 3,22 52,42 kJ

IV.2. CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE AL MECANISMULUI DE


RIDICARE A SARCINILOR
Date necesare:

Gc=150200 daN
wR=0,03
bc=0,50,8 m
l=700 mm
lc=200 mm
M =0,60,7
R
R
WR Pnec
t med
H med
R
t med

v rid . furca

[W]

(IV.2.1)

[s]

(IV.2.2)

18

W0 consumul necesar pentru manipularea unei sarcini


WR(1) - consumul necesar cu incarcatura pe furca
W R( 2 ) - consumul necesar fara incarcatura pe furca
W0 WD(1) WD( 2 ) W R(1) WR( 2)
WT W0 N

a
m

(IV.2.4)

N ma Qa (1 K D )
WT
N ma

(IV.2.3)

- consumul total de energie al parcursului total


- numarul de manipulari efectuate de catre stivuitor in decurs de un an

La deplasarea stivuitorului cu incarcatura:


FRC 2 w
FRC 2 0,03

Ginc l G gol l c
bc

[ daN ]

850 0,7 200 0,2


63,5 64daN
0,6
T Gi Gc FRC [daN ]

1
[daN ]
FP T 1
a

T 850 200 64 1114

(IV.2.5)

(IV.2.6)
(IV.2.7)

daN

FP 1114 1
2352
0
,9

2352 0,38
Pnec
6,38kW
2 10 2 0,7
2,4
R
t med

6,315 s
0,38

daN

WR(1) 6,384 63,15 40,31 kJ

La deplasarea stivuitorului fara incarcatura


Se vor folosi aceleasi formule de mai sus cu mentionarea ca Ginc=0
FRC 2 w
FRC 2 0,03

200 0,2
4
0,6

Gc l c
bc

daN

T 4 200 204daN
FP 204(1

1
) 431daN
0,9

431 0,445
1,36 KW
2 100 0,7
H
2,4
med
5,45s
vr
0,445

Pnec
R
t med

19

[daN]

WR( 2 ) 1,36 5,45 7,41KJ


W0 W D(1) W D( 2 ) WR(1) WR( 2) 75,01 52,42 40,31 7,41 175,15kJ
N ma Qa (1 K D ) 220000 1,9 418000
WT W0 N ma 175,15 418000 73212700kJ

73212700
20336,86kWh
3600

CAPITOLULV. CACULUL CHELTUIELILOR PENTRU MANIPULAREA


MARFURILOR

V.1. CHELTUIELI CU SALARIZAREA FORTEI DE MUNCA


TAB.V.1
Lucratori
Conducatori de utilaje
Lacatus intretinere
Lucrator necalificat

Salariu lunar
970 RON
1000 RON
670 RON
RON
an

C S 12 ni s i

unde:
ni numarul lucratorilor din categoria i
si salariul lunar
- coeficient cu valoarea 1,151,2

20

Angajati
12
1
2
(V.1)

C S 12 1,2 (12 970 1 1000 2 670) 12 1,2 13010 201312

RON
an

V.2. CHELTUIELI CU ENERGIA CONSUMATA DE MASINI, INSTALATII SI


PENTRU ILUMINAREA LOCURILOR DE MUNCA
a) Cheltuieli cu consumul anual de energie al stivuitorului
1 kwh = 1,2 Ron
C stivuitor 20336,86 1,2 24404,23RON / an

b) Consumul de energie pentru iluminarea locurilor de munca


Se utilizeaza corpuri de iluminat cu puterea instalata de 100W. Pe rampe se va
instala cate un corp de iluminat la 25 de metri iar in interiorul depozitului cate
unul la 25 m2
Consumul de energie pentru iluminare
Wil 10 3 N ci t a Pc

[kwh]

(V.2.1)

c) Nci numarul total de corpuri de iluminat;


d) ta timpul mediu de functionare a unui corp de iluminat in ore/an;
e) Pc puterea medie a unui corp de iluminat.
Pe rampe se vor folosi 10 corpuri de iluminat
In interiorul depozitului se vor folosi 92 corpuri de iluminat
Wil 10 3 102 2304 100 23500,8kWh
C il 23500,8 1,2 28200,96 Ron / an

V.3. CHELTUIELI PENTRU AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE


V.4. CHELTUIELI PENTRU INTRETINEREA SI REPARATIILE UTILAJELOR
Tab. V.2
Den. mijl. fixe
Cladire depozit
Stivuitoare
Rampe
Drum acces
C.F de acces

Cost specific
800 Ron/m2
62800 Ron
50 Ron/m2
400.000 Ron/km
1.000.000 Ron./km

Tab. V.3
Den. mijl. fixe
Cladire depozit
Stivuitoare
Rampe
Drum acces

Cost specific
800 Ron/m2
62800 Ron
50 Ron/m2
400.000 Ron/km

ai[%]
4
12
4
5
6

ri[%]
2
10
1
4
3

Cost total
800*3080=2.464.000 Ron
68800*12=753.600 Ron
50*250=12.500 Ron
400.000*1,5=600.000 Ron
21

C.F de acces

1.000.000 Ron./km
Total

1.000.000*1,2=1.200.000 Ron
5.030.100
Ron
an

Cm

C A 0,01VT ai

(V.4.1)

Ron
C R 0,01Vt ri
an

(V.4.2)

CS CE C A CR
Q A (1 K D )

Ron
unit.de.manipulare

(V.4.3)

In aceste formule:
CA cheltuieli pentru amortizarea mijloacelor fixe
CR cheltuieli cu intretinerea si reparatia utilajelor
VT valoarea totala a mijloacelor fixe
Cm costul mediu al manipularii
C A 0,01 2.464.000 2 0,01 753.600 10 0,01 12.500 1 0,01 600.000 4
0,01 1.200.000 3 49280 75360 125 24000 36000 184.765

CA = 184.765 Ron/an
C R 0,01 2.464.000 4 0,01 753.600 12 0,01 12.500 4 0,01 600.000 5
0,01 1.200.000 6 98560 90432 500 30000 72000 291492

CR = 291.492 Ron/an
Cm

201312 28201 184765 291492 24405 730175

1,74 RON / manipulare


220000(1 0,9)
418000

CAP. VI. VARIANTA A DOUA DE PROIECTARE DEPOZIT DESERVIT PE


VERTICALA DE TRANSLATOARE STIVUITOR SI TRANSPALETE
ELECTRICE

VI.1. ALEGEREA UTILAJELOR DE BAZA


f) TS transpalete electrice
g) GN capacitatea de incarcatura [daN]
h) H inaltimea de stivuire [m]
i) v(x) viteza pe axa x [m/min]
j) v(y) viteza pe axa y [m/min]
k) v(z) viteza pe axa z [m/min]
l) PD puterea nominala pentru deplasare utilaj [KW]
m) PR puterea nominala pentru ridicarea sarcinilor [KW]
TS 8
GN=1000 daN
H=8m
v(x) = 80 m/min
v(y) = 40 m/min
22

v(z) = 12 m/min
PD = 2,2 kW
PR = 7 kW
VI.2. DIMENSIONAREA SPATIILOR PENTRU DEPOZITARE SI CALCULUL
NUMARULUI DE TRANSLATOARE
C ND -

capacitatea necesara depozit =2970 unitati


C ND

N T* 1 ( L, H )

L H


x y

(VI.2.1)

2
L L
numarul


x y

locurilor de depozitare dintr-un stelaj

20
14

*
T

N T**

40
7

60
5

80
4

2 Qa k n k D
2 ( L, H )
z TF Qe

100
3

(VI.2.2)

Qa volumul anual de marfuri care intra in depozit


kn coeficient de neuniformitate (1,151,3)
Kd coeficient de depozitare
TF durata zilnica de functionare a depozitului
Qe productivitatea orara de exploatare
Qe

TC 4
TC 4

3600
K T [u / h]
TC

(VI.2.3)

z
H
L2 v( y )

2
[ s]
v( z ) v( y ) 3v ( x) H

(VI.2.4)

1
9
L2 40

0,33 0,225 0,0018 L2 0,555 0,0018 L2


12 40 3 810 9
L
Tc
Qe

N T**

20
38
96.64

40
56
64.28

60
87
41.26

80
131
27.48

100
187
19.22

13

LST
(l p , L p )

(II.2)

N T0 4, ,3 6 translatoare stivuitor

L0 = 55 m
N ST 2 N T0 2 6 12 stelaje

Nx

23

Nx

55000
58 palete
800 150

pe stelaj
Nz

Nz

8000
1 7
1200 150

H max
1
(h p )

(II.3)

nivele
N CE N x N z N ST
N CE 58 7 10 4060

(II.4)
celule

VI.3. CALCULUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE PENTRU DEPOZITUL


PROIECTAT
VI.3.1. CHELTUIELI CU SALARIZAREA
Lucratori
Conducatori de utilaje
Electromecanic intretinere
Mecanici necalificat

TAB.VI.3.1
Angajati
6
1
2

Salariu lunar
970 RON
1000 RON
670 RON
RON
an

C S 12 ni s i

(V.3.1.1)

ni numarul lucratorilor din categoria i


si salariul lunar
- coeficient cu valoarea 1,151,2
C S 12 1,2 (6 970 1 1000 2 670) 12 1,2 8160 117504

RON
an

VI.3.2. CHELTUIELI CU ENERGIA CONSUMATA DE MASINI SI INSTALATII


Cheltuieli cu consumul anual de energie al translatorului stivuitor
1 kwh = 1,2 Ron
C stivuitor 23741,68 1,2 28490,02 RON / an

Consumul de energie pentru iluminarea locurilor de munca


Se utilizeaza corpuri de iluminat cu puterea instalata de 100W. Pe rampe se va
instala cate un corp de iluminat la 25 de metri iar in interiorul depozitului cate
unul la 25 m2
Consumul de energie pentru iluminare
Wil 10 3 N ci t a Pc

[kwh]

(V.3.2.1)

Nci numarul total de corpuri de iluminat;


ta timpul mediu de functionare a unui corp de iluminat in ore/an;
24

Pc puterea medie a unui corp de iluminat.


Pe rampe se vor folosi 2 corpuri de iluminat
In interiorul depozitului se vor folosi 20 corpuri de iluminat
Wil 10 3 22 2304 100 5069 KWh
C il 5069 1,2 6082 Ron / an

VI.3.3. CHELTUIELI CU AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE


VI.3.4 CHELTUIELI PENTRU INTRETINEREA SI REPARATIILE UTILAJELOR
Tab. V.2
Den. mijl. fixe
Cladire depozit
Translatoare
stivuitor
Transpalete electrice
Rampe
Drum acces
C.F de acces

Cost specific
800 Ron/m2

ai[%]
4

ri[%]
2

120.000 Ron

10

50 Ron/m2
400.000 Ron/km
1.000.000 Ron./km

16
4
5
6

2
1
4
3

Tab. V.3
Den. mijl. fixe
Cost specific
Cladire depozit
800 Ron/m2
Translatoare
120.000 Ron
stivuitor
Rampe
50 Ron/m2
Transpalete electrice
Drum acces
400.000 Ron/km
C.F de acces
1.000.000 Ron./km
Total

Cost total
800*430=344.000 Ron
120.000 *5=600.000 Ron
50*53,5=2675 Ron
400.000*1,5=600.000 Ron
1.000.000*1,2=1.200.000 Ron
4.810.800
Ron
an

Cm

C A 0,01VT ai

(V.4.1)

Ron
C R 0,01Vt ri
an

(V.4.2)

CS CE C A CR

Ron

Q A (1 K D )
unit.de.manipulare

unde:
CA cheltuieli pentru amortizarea mijloacelor fixe
CR cheltuieli cu intretinerea si reparatia utilajelor
25

(V.4.3)

VT valoarea totala a mijloacelor fixe


Cm costul mediu al manipularii
C A 0,01 2.240.000 2 0,01 756.800 10 0,01 14.000 1 0,01 600.000 4
0,01 1.200.000 3 44800 75680 140 24000 36000 180.620

CA = 180.620 Ron/an

C R 0,01 2.240.000 4 0,01 756.800 12 0,01 14.000 4 0,01 600.000 5


0,01 1.200.000 6 89600 90816 560 30000 72000 282976

CR = 282.976 Ron/an
Cm

187344 28490 34284 180620 282976 713714

1,56 RON / manipulare


220000(1 0,9)
427500

26