Sunteți pe pagina 1din 1

DOAMNA DIRECTOR EXECUTIV

Subsemnatul/a________________________________________, domiciliat /a
in_________________________________________________________________,
absolvent(a)/student(a)al_______________________________________________,
specializarea ___________________ va rog sa aprobati efectuarea activitatii de
voluntariat, pe o perioada de _____________________, in cadrul asociatiei pe care
o conduceti.
Mentionez ca solicit aceasta deoarece________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Date de contact:

DATA

SEMNATURA

Doamnei Director Executiv al Asociatiei Art Braila