Sunteți pe pagina 1din 3

Dr urbanism curs 2 14.10.

2013
Activitatea de amenajare a teritoriului si urbanism
-

Aceste activitati reglementeaza sui generic modul in care se dezvolta


teritoriul Romaniei.

Amenajrea teritoriului e o activitate complexa si continua si inseamna strategia


nationala cu privire la modul in care se dezvolta intreaga tara, zone, judelete si
comunitatile locale ale Romaniei. Mai concret, se traseaza niste linii directionale.
Aceste strategii au si o relevanta practica semnificativa!
(subiect examen) Scopul amenajarii teritoriului: sediul este legea 350 /2001,
cu putine modificari. Scopul il constituie armonizarea la nivelul intregului teritoriu
a politicilor economice , sociale, ecologice, si culturale stabilite la nivel national si
local pentru asigurarea echilibrului in dezvoltarea diferitelor zone ale tarii,
urmarindu-se cresterea coeziunii si eficientei relariilor economice si sociale dintre
acestea.
Obiectivele principale ale amenajarii teritoriului:
-

Dezvoltarea economica si sociala echilibrata a regiunilor si zonelor cu


respectarea specificului acestuia.
Imbunatatirea calitatii vietii oamenilor si colectivitatilor umane.
Gestionarea in spiritul dezvoltarii durabile a resurselor naturale si a
peisajelor naturale si culturale.
Utilizarea rationala a teritoriului
Conservarea si dezvoltarea diversitatii culturale.

Urbanismul are drept principal scop stimularea evolutiei complexe a localitatilor


prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung. Se
raporteaza la localitati atat urbane cat si rurale. Amenajarea teritoriului se referta
la amenajarea teritoriului national si incearca sa asigure o dezvoltare cu sens.
Obiectivele lui sunt:
-

Imbunatatirea conditiilor de viata prin eliminarea disfunctionalitatilor,


asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice si locuinte
convenabile pentru toti locuitorii.
Crearea conditiilor pentru satisfacerea cerintelor speciale ale copiilor,
varstnicilor si persoanelor cu handicap.
Utilizarea eficienta a terenurilor in acord cu functiunile urbanistice
adecvate, extinderea controlata a zonelor construite.
Protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural natural si
construit.
Asigurarea calitatii cadrului construit, amenajat si plantat din toate
localitatile rurale si urbane.
Protejarea localitatilor impotriva dezastrelor naturale.

Documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism:


-

Planurile de amenajare a teritoriului


Planurile de urbanism

Regulamentul general de urbanism


Regulamentele locale de urbanism

Documentatiile de amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter director


care stabilesc strategile si directiile principale de evolutie a unui teritoriu.
Documentatiile de urbanism cuprind leglementari operationale.
Documentatiile de amenajare a teritoriului sunt urmatoarele:
-

Planul de amenajare a teritoriului national


Planul de amenajare a teritoriului zonal
------//------ judetean

Planul de amenajare a teritoriului national are caracter director si reprezinta o


sinteza a programelor strategice sectoriale pe termen mediu si lung pentru intreg
teritoriu tarii. Prevederile planului de amenajare a teritoriului national sunt
obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului care il detaliaza.
Este compus din sectiuni specializate, care sunt:
-

Cai de comunicatii (legea 363/2006), Legea 171/1997-zone protejate ,


legea 5/2000, 531/2001
Zone de risc natural 575/2001
Turismul
Dezvoltarea rurala

Planul de amenajare a teritoriului zonal are rol director si se realizeaza in vederea


solutionarii unor probleme specifice unor teritorii, precum: intercomunale/
interorasenesti, interjudetene si regionale.
Planul de amenajare a teriotoriului jjudetean are caracter director si se realizeaza
la nivel de judet. Fiecare judet trebuie sa aiba un asemenea plan care trebuie
actualizat la 5-10 ani.
Documentatiile de urbanism sunt:
-

Planul urbanistic general si regulamentul aferent acestuia - pug


Planul urbanistic zonal si regulamnentul local aferent acestuia - puz
Planul urbanistic de detaliu - pud

Planul urbanistic general are atat caracter director si strategic cat si caracter de
reglementare si reprezinta principalul instrument de planificare operationala,
constituind baza de pornire pentru dezvoltarea localitatii. Fiecare unitate admteritoriala are obligatia de a-si intocmi un pug care se actualizeaza la cel mult 10
ani.
Cuprinsul pug are reglementari pe termen scurt , mediu si lung. Cele pe termen
scurt:
-

stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan raportat la intreg teritoriul


administrativ al localitatii.
Stabilirea modului de organizare in intravilan.
Zonificarea functionala raportata la organizarea retelei de circulatie.

Delimitarea zonelor afectate de servituti publice


Modernizarea de dezvoltarea infrastucturii tehnico edilitara
Stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice si a
siturilor arheologice descoperite.
Precizarea zonelor cu regim special de protectie.
Formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor.
Precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite,
amenajate sau plantate
Zonele de risc natural, masurile specifice privind prevenirea si atenuarea
riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone.
Zone de risc datorate unor depozitari istorice de deseuri.

Prevederi pe termen mediu si lung, precum:


-

Evolutia in perspectiva a societatii


Directiile de dezvoltare functionala in teritoriu
Traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de
amenajare a teritoriului zonal.
Zonele de risc natural, masurile de protectie, utilizarea terenurilor si
realizarea constructiilor in aceste zone
Lista proiectelor de dezvoltare si restructurare
Stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de
construire
Delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni urbanistice de
regenerare urbana.