Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. PHARMA TELNET S.R.L.

Sediul social: Iasi, str. Pacurari, nr. 127


C.F./C.U.I. 43210
Telefon: 0232/400329

DECIZIE DE SANCIONARE DISCIPLINAR


Nr. 12/16.04.2016

Ca urmare a referatului inregistrat cu nr. 12/16.04.2015 de sesizare a conducerii S.C. Fi


Pharma Telnet S.R.L., de catre d-na. Manolache Cosmina avnd functia de asistent manager,
cu privire la savarsirea de catre salariata Rosca Maria a urmatoarei abateri diciplinare:
nerespectarea ordinelor venite pe linie ierarhic.
In temeiul dispozitiilor art. 247 si art. 248 alin. (1) lit. a) din L53/2003 actualizata cu
L40/2011 si potrivit art. 33 alin. 2 din Regulamentului Intern al S.C. Pharma Telnet S.R.L.;
Administratorul S.C. Pharma Telnet SRL, d-l Popovici Andrei ;
DECIDE
Art. 1 - (1) Dn-a Rosca Maria, avand functia de specialist n vnzri, marketing i
relaii publice in cadrul S.C. Pharma Telnet S.R.L. se sanctioneaza disciplinar, cu Avertisment
Scris.
Art. 2 - (1) Prin prezenta, dna Rosca Maria se avertizeaza in scris ca incepand cu
urmatoarea abatere disciplinara, in functie de gravitatea ei se va incheia cu desfacerea
contractului individual de munca al acestuia
(3) Gradul de vinovatie al salariatului: neglijenta- salariatul nu prevede rezultatul
faptelor sale desi putea si trebuia sa le prevada.
(4) Consecintele abterii disciplinare sunt urmatoarele: consecintele faptelor sale sunt de
natura a ingreuna munca colegilor sai cu care lucreaza in echipa, dar si perturbarea activitatii
S.C.Pharma Telnet S.R.L datorit actului de insubordonare.
(5) In stabilirea sanctiunii diciplinare au fost avute in vedere comportarea generala in
serviciu a salariatului silipsa/eventualelor sanctiuni disciplinare anterior de catre acesta.
Art. 3 Motivul de drept al aplicarii sanctiunii disciplinare il constituie art. 247-248 din
L53/2003 - Codul Muncii, in special art. 248 alin. (1) lit. a) din Codul Muncii
Art. 4 Prezenta decizie se poate contesta in termen de 30 de zile, la Tribunalul Iasi
-Litigii de munca si asigurari sociale

Art. 5 - (1) Prezenta decizie va fi adus la ndeplinire de compartimentul de resurse


umane.
(2) Prezenta decizie isi produce efecte de la data comunicarii sale.

S.C.Pharma Telnet S.R.L


Administrator
Popovici Andrei

Am primit, astzi 16.04.2016


Semnatura
Rosca Maria