Sunteți pe pagina 1din 104
1 mai incercafi si vl restructurati total 4 vi “reinventai” afacerea. Cost 0 + Ya intrerupe activitatea,. sperie Aisi client si oricum mu va merge neentraji-v8, in schimb, asemenee 'r companii profitabile $i de succes ale ‘pe kaizen.,. 0 filasofie tn afaceri ce ne cum si imbunitijim continu ssele afacerii pontru a objine in mod 51 cu costuti reduse sporirea crestrit setivitii, acalitti i proftuilor. \cartea Gemba Kaizen, expertul de clas lial in domeniul ealitiii, Masaaki Imai, sntreazi tehncileaizen de imbunitize tltatelor in locurle unde acestea vor fi ‘te in gemba, si anume in zonele sale aleperformanjelorafaccsilor. 'efinitca “local real” sau locul in care ‘augi valoare”, gemba este acolo unde se ‘eteazi produsele (Iaboratorl si plana colo unde se fabriea(atelieral roducjie) si acolo unde servicile sunt te (serviciul clienfi, magazinul de were al mirfurilor su oriunde clientul contacteu prestatoruldeservici). {ici imbundtivri kxizen aplicate acestor ati chele vor muliplica de multe ori sul siprofitul ‘portant de refinut este fapal ef, pentru aeficia de gemba kaizen, mu avefi nevoie ‘de 0 tehnologie sofisticati, nici de eduri complexe sau de vreun echipament np, “Solujile cele mai bune sunt cele dle", afirmi Imai, In cartea sa, vefi ‘peri "cea mai importants provocare cleia ‘managementulttebuie s+ fac fan ailele noastre, de care majoritatea ‘managerilorniei micern-auauzit » 3 tehnici gemba kaizen extrem de puternice, care pot ft utilizate chiar fscum pentru a imbunatiti rapid reaullatele afaceri, si modul eum pot fiacestoa aplicate © cum sf utlizayi Managementul Calitayii Totale, Just-In-Time, Mentenanja Total Productiva, Managementul Vizual gi alte insirumente gemba Kaizen pentru a obtine maximum de calitate in fabricarea produselor si in prestarea serviiiloreatre client contnuarepeclopadn spate To Quen Nifhinaie bye Ay [hect-lui / 3 A GEMBA KAIZEN © ABORDARE PRACTICA, CU COSTURI REDUSE, A MANAGEMENTULUI MASAAKI IMAI Gene Kaizen: aconmonsene low-cost aprose o management Masai Inst ‘Copyright © 197 bythe Kaizen nite, Ld, Al righ eserved ind inthe United Sates of Ameria ‘Except as permite under he Une State Copeiaht Act of 176, pat ofthis publiton maybe reprodaced or bled in any foam ory ay meas, costed ina dtabse or reeval ytn, tot the roe wien person ofthe publi, Prostar Si: Kaien lst, Li Kaizen 95 Gena. Kaizen sot ici comers ale Kaien Ise Li. 2B MIs 16 17 18 19 2 QWRQWP Oo 5 4 3 Copyright ©2904 BRACO pest preset versie a inbe roms ISBN 973-85447.4.2 Societe coe aati cae ete BRACO S.A. supeaveghere eit a produ a reali de edits FINMEDIA. “Tadsoredin inba engl Daniela DOROBANTU de ng deen BRAT In canta peste 300 de exemple cata benefice reducer speciale pun flo ea ‘borin promofionae an pogranale de pete nit e coos ‘eazy mai mole informa vt yp 8 wh adios ‘tii FINMEDIA, str. Booms Cert a 1, st. 6, Bure, AYASH Center, tel: 31579.26,31002.22, fia: 222.7407 sou BRACO SA. st Sibel Vou nr, 160, el: 248126 tei fx: 3103158, otitis, conform ei reproduces integral a paral pe ice cle — coon leis fir cod sxe al BRACO,cte dese depre de copies CUPRINS Cavin insite Pref ‘Mami Glosar CAPITOLUL 1. INTRODUCERE IN KAIZEN Prinipalele concept Kleen Prineipslee sisteme kaizen CAPITOLUL 2. GEMBA KAIZEN Gombe $i anagemestal (Ce 5S ai bunei teins isinarea muda Regulile dean ale management mba Aplcarea egulilor de aut CAPITOLUL 3. CUM SE GESTIONEAZA CALITATEA, ‘COSTURILE $1 LIVRARILE IN GEMBA CCalitate: mai mutt dect doar un rezutat ‘Managemental cali a gemba Reducetes costal in gemba Livzaea mbunstiiea cali ete compasbild cu educerea costurlor CAPITOLUL 4. STANDARDE .. ‘Moninerea si mbuntiireastandadelor ‘Standardele operational ‘Caractere principle ale standardlor ‘Toyoda Machine Works Procedura kaizen Kaizen/ISO S000 9000 CAPITOLUL 5. CEI 55: 5 PASI ‘Al BUNE! INTRETINER! Buna niet i ene past. ‘Studin aint leer cine pag ai 38 Tnroducerea $8 Gemea Kaizen 1 xv XIX 13 6 19 19 a. 2 a) 35 37 37 41 ” 50 53 65 a %