Sunteți pe pagina 1din 3

Metodologia Six Sigma (DMAIC) http://www.trilex.ro/Metodologii/six-sigma-DMAIC.

htm

Home Training si certificari Solutii EPM Servicii si consultanta eLibrarie Despre Trilex

Metodologia Six Sigma (DMAIC)


Six Sigma este o technica de management care are ca obiectiv
imbunantatirea proceselor de business pentru a crea si livra
produse si servicii aproape perfecte. In sectiunea urmatoare veti
explora ce inseamna mangamentul proiectelor Lean Six Sigma cu
metodologia DMAIC. (Faze, livrabile, roluri)

Termenul Lean Six Sigma se refera si la abilitatea activitatilor de


business si a proceselor performante de a produce rezultate
conforme cu asteptarile clientilor. In particular, procesele de
business care sunt la nivelul de six sigma produc rezultate cu un
nivel al defectelor sub 3.4 defecte per 1 milion de oportunitati
(DPMO). Obiectivele proiectelor Six Sigma sunt de a imbunanati activitatile si procesele
dintr-o organizatie.

Lean Six Sigma este un proces, dar si o disciplina care


masoara cite defecte exista intr-un proces si apoi se
determina intr-un mod sistematic cum se poate imbunatati
aceasta cativitate de busness. Cu toate ca initial Six Sigma
provine din industrie, acum este folosita pe scara larga la
imbunatatirea proceselor de business din toate domeniile
cum ar fi banci, telecomunicatii, distributie, etc. Six Sigma
paote fi folosita in servicii la fel de usor ca si in industrie asa
cum a fost demonstrat de organizatii ca: GE, Bank of
America, Dupont, etc

Lean Six Sigma (DMAIC) reprezinta o metodologie riguroasa


de creştere a capabilitatii şi de a reduce defectele în orice
proces. Aceasta se realizează printr-un control continuu şi o
reajustare a procesului.

Lean Six Sigma conduce la obţinerea a urmatoarelor rezultate principale:

Six Sigma se focalizează asupra clientului; se obtine creşterea satisfacţiei consumatorului


Six Sigma obtine reducerea defectelor, creşterea profitului, îmbunătăţirea calităţii produselor şi
creşterea satisfacţiei angajaţilor.
Proiectele Six Sigma conduc la reducerea costurilor de operare si recuperări importante ale
investiţiilor;
Six Sigma determină schimbarea modului de operare: „working smarter not harder”.
Proiectele Six Sigma conduc la reducerea numărului defectelor si la îmbunătăţirea ciclului de viaţă
al produselor/serviciilor
Six Sigma promovează o filozofie a excelenţei.

Metodologia Six Sigma


(DMAIC)
Metodologia Six Sigma se bazează pe
utilizarea a două metode:

DMAIC – Defineşte, Măsoară, Analizează,


Îmbunătăţeşte, ţine sub Control – folosită
atunci când se urmăreşte îmbunătăţirea
produselor/serviciilor sau proceselor
existente

DMADV – Defineşte, Măsoară, Analizează,


proiectează/Design, Verifică – utilizată
atunci când se doreşte proiectarea unor noi
produse/servicii sau procese cu o anumita
capabilitate a procesului.

Six Sigma este o metodologie riguroasa care utilizează, în mod sistematic, informaţii şi date
statistice pentru a măsura şi a îmbunătăţi performanţa operaţională a organizaţiei, practicile şi
sistemul de management al acesteia, prin identificarea şi prevenirea defectelor în procesul de
producţie, în etapa de suport şi asigurării service-ului, în vederea anticipării, satisfacerii şi chiar
depăşirii aşteptărilor părţilor implicate.

DMAIC - Fazele unui proiect Six Sigma Livrabile/Instrumente necesare


D - Define : Definirea obiectivului proiectului, clientul (intern sau extern) si livrabilele
proiectului.

1 of 3 5/9/2010 9:56 AM
Metodologia Six Sigma (DMAIC) http://www.trilex.ro/Metodologii/six-sigma-DMAIC.htm

Definirea clientului si a cerintelor (CTQs) Project Charter


Definirea problemei, obiectivelor si beneficiilor Flowchart pentru procesele in studiu
Identificarea Six Sigma Champion, proprietarului Diagrama SIPOC
de proces (Process Owner) si a echipei Analiza participantilor in proiect
Definirea resurselor proiectului Six Sigma (Stakeholders)
Eavluarea suportului de la management DMAIC Work Breakdown Structure
Crearea planului de proiect si identificarea Definirea CTQ
evenimentelor importante (Milestones) Voice of the Customer (VOC)
Elaborarea diagramei de proces (High Level Process
Map)

Analiza fazei Define (Tollgate Review)


M - Measure : Masurarea procesului pentru a determina performanta/capabilitatea
actuala; determinarea (cuantificarea) problemei pe care o adresam in proiectul Six
Sigma.

Definire Defecte, Oportunitati, Unitati si Metrici Flowchart


Detaliere a diagramei procesului (Process Map) Plan colectare date (Data Collection Plan)
Crearea planului de colectare date (Data Collection) Benchmarking
Validarea sistemului de masurare a datelor Analiza sustemului de masurare/Gage R&R
Colectarea informatilor despre proces Adunarea cerintelor (Voice of the Customer)
identificarea relatiei Y=f(x) calcularea valorii curente Sigma pentru
Determinarea capabilitatii procesului si a nivelului proces
de referinta Six Sigma (Sigma Baseline)

Analiza fazei Measure (Tollgate Review)


A - Analyze: Analizarea si determinarea cauzelor pentru care apar "defecte" in
proces.

Definirea obiectivelor de performanta Histograma


identificarea etapelor din proces care aduc sau nu Pareto Chart
valoare rezultatului (Value/Non-Value Added Time Series/Run Chart
Steps) Scatter Plot
Identificarea surrselor care produc variatia in Regresie (Regression Analysis )
proces Cauza si Efect/Fishbone Diagram
Determinarea cauzelor 5 Whys
Determinarea factorilor cheie (Vital Few) x si a Analiza diagramelor de proces (Process Map)
relatieie Y=f(x) Analiza Statisticaa
Testarea ipotezelor (Continuous and
Discrete)
Analiza datelor care nu au o distributie
nomala

Analiza fazei Analyze (Tollgate Review)


I - Improve : Imbunatatirea procesului prin eliminarea defectelor.

Proiectarea experimentelor ( Design of Brainstorming


Experiments) Mistake Proofing
Identificarea solutilor potentiale de imbunantatire Design of Experiments
Definirea tolerantelor de operare a noului proces House of Quality
Evaluarea modurilor in care pot apare defecte in Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)
solutiile propuse Simulation Software
Validarea noului proces/solutie de imbunatatire
prin cerarea unor programe pilot (Pilot Studies )
Corectarea/Re-evaluarea solutiei potentiale

Analiza fazei Improve (Tollgate Review)


C - Control : Controlul performantei noului proces/solutie de imbunatatire.

Definirea si validarea sistemului de monitorizare si Calcularea nivelui Sigma pentru noul proces
control a noului proces Control Charts
Dezvoltarea de standarde interne si proceduri de Calcularea Economilor realizate dupa
lucru imbunatatirea procesului (Cost Savings)
Implementarea unui proces de control statistic Plan de control a performantei solutiei
Determinarea capabilitatii nouilui proces
Elaborarea unui plan de transfer a solutiei catre
proprietarul de proces ( Process Owner)
Verificarea beneficilor, economiilor realizate (Cost
Savings/Avoidance), cresterea profitului
Inchiderea proiectului, finalizarea documentatiei

Analiza fazei Control (Tollgate Review)

Lean Six Sigma măsoara statistic performantai unui proces sau produs, respectiv a nivelului în
care o organizaţie satisface cerinţele consumatorului. Six Sigma utilizează o metodologie care
furnizează organizaţiilor instrumentele necesare pentru a îmbunătăţi capabilitatea proceselor
sale, a creşte performanţa afacerii şi a reduce variaţia rezultatelor proceselor care conduce la o
calitate mai buna a servicilor si produselor.

2 of 3 5/9/2010 9:56 AM
Metodologia Six Sigma (DMAIC) http://www.trilex.ro/Metodologii/six-sigma-DMAIC.htm

| Contact | Harta site | Cautare in site | Termeni si conditii | Copyright © Trilex |

3 of 3 5/9/2010 9:56 AM