P. 1
Activitatile Si Rolurile Managerului in Organizatie

Activitatile Si Rolurile Managerului in Organizatie

|Views: 64|Likes:
Published by triburile_ro_mrl

More info:

Published by: triburile_ro_mrl on Oct 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

MASTER RESURSE UMANE – PSIHOLOGIE MANAGERIALA TEMA 5 ACTIVITATILE SI ROLURILE MANAGERULUI IN ORGANIZATIE Lect. Univ. drd.

Monica Delicia Avramescu Tranziţie şi funcţiile manageriale
Procesul de management reprezintă integrarea cunoştinţelor cu practica previziunii, organizării, coordonării, antrenării, comenzii şi controlevaluării activităţilor desfăşurate de către organizaţie în cadrul unui mediu psihosocioeconomic şi ecologic determinat. El este exercitat de către manager. Procesele de management se asociază cu un anumit interval de timp, în care se derulează un ciclu managerial (zi, lună, an, etc.). conţinutul acestora este dat de funcţiile manageriale, “zone specifice” în care intervenţia decizională a managerului este diferenţiată ca intensitate şi amploare. În literatura de specialitate se descriu funcţiile manageriale astfel: - unii autori enumeră: previziunea, organizarea, coordonarea, comanda şi control-evaluarea. - alţi autori vorbesc despre: previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea şi control-evaluarea. Sunt de părere că activitatea managerială prin complexitatea sa elimină, în practică, micile diferenţe dintre aceste două abordări teoretice ale funcţiilor manageriale prin cumularea lor.

previziunea.Astfel noi am enumera funcţiile manageriale: previziunea. de a intui desfăşurarea evenimentelor şi a fenomenelor şi de a-şi pregăti acţiunile cele mai adecvate în acest sens. a acestor funcţii. previziunea impune colaborarea cu diverşi specialişti pentru a evita posibilele erori. Credem că cea mai bună argumentare a acestei cumulări o putem realiza prin explicarea. organizarea.se proiectează termenele intermediare şi finale de îndeplinire a obiectivelor. în special în ceea ce priveşte perioada de tranziţie pe care o traversăm. Datorită complexităţii economice actuale.se dimensionează resurselor care se vor utiliza . se identifică tendinţa de a o considera principală. antrenarea. care are trei componente principale – prognozarea. dacă mai este nevoie. încă odată.instabilitatea economică. Previziunea implică un ansamblu de decizii şi acţiuni prin care : . Raportându-se la acestea. ceea ce ar arăta. planificarea strategiilor şi a politicilor globale şi parţiale şi programarea ca detaliere în timp şi .se conturează modalităţile specifice de realizare . comanda şi control-evaluarea. coordonarea. Luând în considerare complexitatea vieţii economice actuale. Tranziţia la economia de piaţă are două caracteristici specifice pentru activitatea managerului : . complexitatea atribuţiilor manageriale. pe scurt.incertitudinea climatului social . Funcţia de previziune Desemnează capacitatea managerului de a se comuta de pe coordonata prezentului pe cea a viitorului.se determină obiectivele firmei şi ale subdiviziunilor sale .

. tehnic. . datorită căreia se poate valorifica maximal potenţialul economic. tehnologic şi uman al firmei.insuficienţa unor strategii globale de valorificare a oportunităţilor mediului ambiant. în prezent. în vederea realizării obiectivelor. Funcţia de organizare Este capacitatea managerului de a optimiza funcţionarea componentelor tehnico-economice şi umane pentru realizarea obiectivelor. managerial. Transformările actuale impun o reconsiderare a resurselor umane. . cauza realizării defectuase în neajunsurile aceastei funcţii. în multe cazuri. problemele firmelor româneşti îşi găsesc. . comercial. Credem că. Principalele probleme ar fi: . deplasând accentul asupra lor în defavoarea celor materiale.lipsa unui sistem categorial de obiective la nivelul firmei şi al componentelor ei. Ea constă în delimitarea proceselor de muncă în componente primare (sarcini). regruparea lor pe posturi şi compartimente şi atribuirea lor spre executare personalului firmei.spaţiu – se constituie în cea mai importantă şi mai greu de realizat funcţie managerială. la care sunt supuse firma şi managementul său. .lipsa unor priorităţi în abordarea decizională şi operaţională a problemelor.atitudinea ostilă în legătură cu planificarea din partea unor manageri care o asociază cu o practică comunistă.presiunile din partea unor factori endogeni şi exogeni.

. neglijându-se organizarea managerială. declanşează acţiunile acestora în vederea îndeplinirii ei.bilaterală (manager . precum şi cu ansamblul atât în ceea ce priveşte factorii tehnico-economici cât şi pe cei socio-umani.subordonat) multilaterală (manager – subordonaţi.Actualmente. Funcţia de coordonare Este priceperea managerului de a deveni operativ în funcţionarea părţilor sistemului. Perioada de tranziţie recomandă . totodată.limitarea organizării la organizarea producţiei şi a muncii. firmele româneşti întâmpină dificultăţi dintre care unele se originează la acest nivel al procesului managerial. din mediul său ambiant. Acestea sunt: . prin mijloace variate şi eficiente.reducerea organizării la structurile organizatorice aflate într-un grad avansat de rigiditate în comparaţie cu schimburile de la nivelul organizaţiei şi. în vederea armonizării lor unele cu altele.rămânerea în urmă faţă de necesităţile sistemului socio-economic (uzura morală generală sau parţială). mai ales. Ea crează armonizarea deciziilor şi acţiunilor subordonaţilor şi ale subdiviziunilor organizatorice ale firmei. Noul sistem economic reclamă viziunea de ansamblu ca aptitudine importantă a managerului. Funcţia de comandă Este operaţia prin care managerul transmite structurilor subordonate hotărârea luată şi. în vederea realizării obiectivelor. tip şedinţă). Ea poate fi : . .

între manager şi subordonaţi. Suportul funcţiei de coordonare. Comunicarea este elementul dinamizator al proceselor manageriale şi condiţie a unui climat organizaţional şi motivaţional adecvat realizării obiectivelor. . pe fluxuri ascendente sau descendente. Din acest punct de vedere. . . esenţială pentru managerii tranziţiei. implicând cu necesitate claritate. . care este vitală pentru fiecare din funcţiile manageriale. .5% activităţi de protocol. .5% rezolvarea corespondenţei şi semnarea mapei. . cel puţin în aceaşi măsură. dar noi credem că. şi al celei de comandă îl constituie COMUNICAREA.10% deplasări pentru discuţii cu clienţii. . ca proces de transmitere de mesaje informaţionale. apar necesităţi specifice pentru manager . precizie şi. Într-un studiu realizat timp de o săptămână asupra folosirii timpului la nivel de director general.37% participare la şedinţe.abilitatea de a fi un bun comunicator.6% audienţe.o reconsiderare a modului în care se realizează.883 salariaţi) se obţine divizarea muncii managerului român astfel: .10% discuţii cu directorii executivi despre derularea activităţii economice. într-o firmă mare (8.6% deplasări în întreprindere. preconizându-se o comunicare participativă manageri-subalterni. am adăuga.2% discuţii cu liderii sindicali. Din punct de vedere al comunicării manageriale s-au realizat mai multe cercetări.15% discuţii telefonice. . mult tact.

barierele contextuale (zgomot. Principalele deficienţe comunicaţionale care perturbă activitatea managerială a firmelor româneşti în tranziţie sunt: . .la nivel individual: abordare strategică privind stabilirea obiectivelor.barierele de exprimare (folosirea necorespunzătoare a termenilor. nestăpânirea emoţiilor etc.la nivel organizaţional: abordare strategică şi comunicare managerială. evaluarea subiectivă a mesajului etc.). .barierele de exprimare (ignorarea informaţiilor în dezacord cu ceea ce cunoaştem – este şi o rezistenţă foarte actuală la schimbare – recepţionarea distorsionată. Concluzia acestui studiu este că managerul român din vârful ierarhiei comunică în scris şi oral cea mai mare parte a timpului său. comunicarea managerială eficace. cum ar fi grevele care au fost şi sunt un element omniprezent al stresului la care este supusă populaţia datorită măsurilor de reformă impuse de tranziţie. Studiul consideră ca esenţiale deprinderile manageriale astfel: . presa etc.2% alte activităţi precum masa. fundamentarea deciziilor. . climat organizaţional etc.2% consultarea unor materiale de specialitate.).bariere mixte. aceasta fiind calea pe care îşi realizează funcţiile.. . Un alt studiu subliniază importanţa deprinderilor de bun comunicator a managerului român în tranziţie. uneori cu . managementul participativ.). orientarea către piaţă. . Noi credem că numărul mare de conflicte sociale. fiind realizat de specialiştii de la Centrul de Management şi Transfer Tehnologic între anii 1991-1994. Durata medie a zilei de muncă a fost stabilită la 10 ore. Aşa se explică influenţa capitală a competenţei comunicaţionale a managerului asupra succesului activităţii sale.

aproape exclusiv. în aşa fel încât să se poată obţine o deplină motivare a acestora prin înţelegerea aspiraţiilor şi trebuinţelor acestora.manifestări deosebit de violente (mineriadele). iar al doilea prin lipsa de tact şi comunicare interactivă. eficientizarea performanţelor economice ale organizaţiei. Ea cuprinde decizii şi acţiuni prin care se deternimă participarea salariaţilor la stabilirea şi realizarea obiectivelor prin luarea în considerare a factorilor care îi motivează. inclusiv în comunicare. Ea reprezintă ansamblul proceselor de muncă prin care se determină personalul să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor previzionate pe baza luării în considerare a factorilor care îl motivează (realizarea obiectivelor care îi revin sunt deduse din cele ale întreprinderii). . Primul păcătuieşte prin lipsa de fermitate. Preocupările esenţiale ale managerilor vizează. sau a majorităţii angajaţilor. La nivelul conducerii. Este necesară o imensă flexibilitate în comportamentul managerilor faţă de angajaţi. sunt expresia acestor deficienţe ale comunicării provenite din slaba dezvoltare a deprinderilor comunicaţionale a managerilor români şi corelarea acesteia cu un stil managerial defectuos de tip autoritar sau laissre-faire sau. Suportul economic al funcţiei de a antrena îl constituie MOTIVAREA personalului. trebuie gândită anternarea tuturor. Funcţia de antrenare Este funcţia cea mai dificil de realizat de către managerii români ai perioadei de tranziţie. un stil managerial populist sau autoritar. ceea ce contribuie la armonizarea sistemului categorial de interese economice ale participanţilor la derularea proceselor de muncă. după clasificarea Centrului de Management şi Transfer Tehnologic amintită mai sus.

Managerul lucrează prin întărire contingentă pozitivă sau negativă.spirituale cu rezultatele efective. care include efecte motivaţionale excepţionale asupra subordonaţilor. ’80) care au evidenţiat efectele pozitive ale întăririi contingente asupra satisfacţiei şi performanţei. Motivarea este pozitivă (recompense materiale şi moral-spirituale) sau negativă (sancţiuni). deşi foarte important pentru această practică a motivării. În sistemul economic actual managerii au tendinţa de a-şi atribui motivaţii de nivel mult mai înalt decât cele pe care le atribuie subordonaţilor. Astfel relaţia manager-subordonaţi este mult deficitară şi prea distantă. este ignorat sau prea sărac în managementul de tranziţie din România. 1993.”. În procesul tranziţiei se întâlnesc des tranzacţii care folosesc acest model exprimat în mesajul: “Am în vedere interesele voastre. după părerea mea. 1990) au arătat situaţii în care întărirea contingentă pozitivă a avut un impact negativ asupra performanţei. alte studii (Howell şi Avolio. este o mare greşeală. Există un model de conducere eficientă (modelul conducerii charismatice). interesaţi doar de bani. obţinute din realizarea obiectivelor. Un element care. Peste un timp. Ea asigură . dacă şi voi ţineţi cont de cele ale firmei. ceea ce. pe care îi consideră egoişti. este relaţia personală manager-subordonat. Un act important de motivare.Motivarea presupune corelarea recompenselor sau sancţiunilor materiale şi moral. care ar exprima de asemenea o bună şi reciprocă relaţie între manager şi subordonaţi este delegarea. Yamarino şi Bass. S-au realizat studii (în anii ’70. Motivarea personalului de către manager reprezintă o corelare a satisfacerii necesităţilor şi intereselor personalului cu realizarea obiectivelor şi sarcinilor atribuite lor. relaţia impunându-se cu necesitate a exista şi a fi reciprocă. deci ale mele.

ca şi între dinamica productivităţii muncii şi cea a salariului mediu.lipsa de transparenţă a nivelelor obiectivelor. Este un act de motivare a unei persoane. i se dă posibilitatea să-şi pună în valoare calităţile.graduală (să satisfacă diferite tipuri de nevoi specifice individului). căreia i se arată că managerul are încredere în ea.complexă (recompense şi sancţiuni atât materiale cât şi moral-spirituale).insuficienţa altor elemente motivaţionale. Există foarte mulţi manageri care se opun delegării autorităţii subalternilor de teama unei subîncărcări a rolului care le rămâne. Pentru a fi eficientă motivarea trebuie să fie: .încălcarea corelaţiilor între dinamica cifrei de afaceri şi dinamica salariilor. din punct de vedere al antrenării constă în: .diferenţiată (în funcţie de specificitatea persoanei/colectivului. Din acest punct de vedere trebuie să ne raportăm la scări motivaţionale cum ar fi cea a lui Maslow. . . . dar este şi o metodă de a face oamenii să evolueze.buna realizare a unei cantităţi mari de muncă. .insuficienţa resurselor financiare pentru plata la termen şi integrală a salariilor. colectiviste în acordarea recompenselor materiale. . . . Problematica tranziţiei româneşti.criterii populiste. Acest fenomen este foarte des întâlnit în condiţiile tranziţiei pentru că antrenarea este considerată în literatura de specialitate ca funcţia cel mai greu de exercitat în perioade de criză. de a se instrui şi dezvolta. cât şi a situaţiei).

De asemenea se verifică atât rezultatele cât şi mijloacele prin care au fost ele obţinute. Orice manager exercită aceste funcţii. la nivelul managerilor din eşantionul inferior (ca maiştri) prioritare sunt funcţiile de organizare şi control-evaluare. complexitatea şi intensitatea obiectivelor care revin domeniului condus. aplicarea comenzii primite de angajat de la manager. dar totodată aflându-se într-o permanentă interacţiune. spre vârful piramidei structurale ponderea previziunii se amplifică. dar cu o intensitate diferită dată de volumul. înaintea începerii . de autoritatea cu care este investit postul ocupat şi de poziţia ierarhică pe care se află în structura organizatorică a firmei. Tot aici includem şi depistarea cauzală a principalelor abateri pozitive sau negative şi adoptarea unor decizii de cu carater coercitiv sau profilactic. şi nu se termină într-un punct fix. pentru a se realiza o bază pertinentă a viitoarelor previziuni. Funcţia de control-evaluare Este modul prin care se verifică realizarea obiectivelor stabilite prin estimări calitative cât şi cantitative ale rezultatelor obţinute. la terminarea funcţiei anterioare. raportarea rezultatelor la noile valori sociale. aşa cum s-ar putea crede. Credem că prezentarea acestor funcţii într-o anumită ordine nu poate fi decât de ordin didactic şi că ele nu încep într-un punct fix. Funcţiile manageriale asigură fluenţa procesului managerial. ele “curgând” firesc una din cealaltă. Solicită foarte multă obiectivitate. Ea nu acţionează numai la sfârşitul procesului managerial.. ci pe tot parcursul desfăşurării lui. ca soluţie defectuasă a evitării unor stări generatoare de conflicte sociale. Dacă.proliferarea unor manageri cu stil populist.

funcţiei următoare. odată ce prin funcţia de control-evaluare (care. De exemplu. din nou. pe parcursul procesului managerial. . suntem de părere că aceste funcţii se manifestă mai intens în anumite etape. Aşadar. aceasta (funcţia de previziune) intră. bineînţeles. cea mai mare intensitate la începutul unei perioade la care se referă însă. deasemenea. pe tot parcursul procesului managerial. putând însă să reintre în acţiune oricând. s-ar putea crede că acţionează numai la sfârşitul unei perioade/proces managerial) operează unele corecţii în cursul perioadei respective. în acţiune. Fiecare acţionează. funcţia de previziune are. mai mult sau mai puţin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->