P. 1
1. Aptitudinile Individuale Si Per for Manta - Analiza Muncii

1. Aptitudinile Individuale Si Per for Manta - Analiza Muncii

|Views: 706|Likes:
Published by Cătălina Bădoiu

More info:

Published by: Cătălina Bădoiu on Nov 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

TEMA 1 Aptitudinile individuale si performanta.

Analiza muncii prin FJAS1 Aptitudinile individuale sunt direct relaţionate cu performanţa, atât la nivel individual, cât şi la nivel grupal sau organizaţional. O bună cunoaştere a predictorilor aptitudinali şi înrudiţi (cunoştinţe şi deprinderi) este o condiţie importantă pentru ca specialistul în zona managerială sau ocupaţională să poată înţelege, descrie, explica sau prezice performanţa. Această temă explică modalitatea în care Cunoştinţele, Deprinderile şi Aptitudinile prezic performanţa. Discuţiile se concentrează asupra sistemului de analiză a muncii FJAS, care este unul dintre cele mai celebre şi mai validate sisteme de acest tip din lume. Obiectivul principal este acela de a obişnui studenţii să se raporteze profesionist la domeniul diferenţelor individuale, prin intermediul unei liste comprehensive de aptitudini care pot influenţa performanţa individuală. Preambul: Psihologia diferenţială – aplicaţii organizaţionale Mediul organizaţional a fost întotdeauna receptiv la ceea ce în psihologie s-au numit “diferenţe individuale”, adică asimetriile care stau la baza deosebirilor dintre doi sau mai mulţi oameni. Angajatorii sunt interesaţi de calităţile profesionale dar, în aceeaşi măsură, şi de calităţile/însuşirile psihice ale angajaţilor lor. În ultimii ani, accentul în angajările de personal s-au reorientat pe trăsăturile de personalitate ale solicitanţilor, pe calităţile intelectuale şi comportamentele pe care acestea le generează. De fapt, se poate afirma chiar că psihologia personalului şi implicit cea organizaţională, s-a născut din recunoaşterea rolului jucat în performanţele profesionale de existenţa diferenţelor individuale şi aplicarea cunoştinţelor specifice acestora la problematica destul de complexă a selecţiei de personal, formării profesionale sau aprecierii performanţelor profesionale. Mulţi psihologi şi manageri consideră că diferenţele între indivizi pot fi utilizate pentru a înţelege şi prezice comportamentele. Diferenţele între oameni pe diferite atribute ca inteligenţa, personalitatea, cunoştinţele sunt importante pentru explicarea unei arii variate de rezultate, incluzând: performanţele academice, manageriale, sportive, realizările profesionale, comunicarea cu ceilalţi etc. În 1890 Cattell a dezvoltat conceptul de test mintal ca mod de evaluare a diferenţelor individuale, studiul ştiinţific al acestora fiind cunoscut sub denumirea de psihologie diferenţială. Pionierii psihologiei diferenţiale au fost în primul rând interesaţi de aptitudinile mintale ale oamenilor “normali”. În Franţa, Alfred Binet a măsurat aptitudinile mintale ale şcolarilor. Lewis Terman a condus studii similare în California cu varianta tradusă a testului lui Binet. Hugo Musterberg a măsurat aptitudinile şoferilor de autobuz pentru a determina probabilitea ca aceştia să comită accidente. Când SUA au intrat în primul război mondial în 1917, psihologii industriali ai vremii au convins armata să utilizeze un test de inteligenţă (Army Alpha şi Army Beta) pentru a evalua recruţii şi a selecţiona pe cei care ar trebui să candideze pentru şcoala de ofiţeri. După încheierea primului război mondial, testele de inteligenţă au fost adaptate pentru a fi utilizate la selecţia personalului pentru diferite posturi de muncă. Treptat, măsurarea diferenţelor între indivizi pentru a prezice comportamentul lor ulterior („psihometria”) a devenit un model fundamental al psihologiei muncii. Psihologii experimentalişti proiectează de obicei designuri care arată cum se aseamănă oamenii în răspunsurile pe care le dau la stimuli, şi cum aceste răspunsuri pot fi interpretate pentru a explica comportamentele lor. În contrast, reprezentanţii psihologiei diferenţiale sunt centraţi pe persoană, căutând calităţi şi caracteristici ale acesteia care să îi ajute să înţeleagă comportamentul
1

Părţi ale acestui text au fost publicate anterior în: Pitariu, H, Iliescu, D. & Coldea, D. (2006). Fleishman Job Analysis Survey (FJAS): Scale de evaluare si ghid de administrare. Bucureşti: PsihoCover; Pitariu, H., Iliescu, D., & Coldea, D. (2008). Ghidul Aptitudinilor Umane. Cluj-Napoca: Odiseea. Reproducerea este făcută cu acordul autorilor şi al editorului materialelor.

poate cu prea multă uşurinţă şi adesea cu conotaţii eronate şi în limbajul de zi cu zi sau. satisfacţia cu munca şi comportamentul contraproductiv. respectiv specialiştii în resurse umane. Fleishman şi-a extins activitatea şi spre diagnoza unor particularităţi ale personalităţii. testarea factorului „g” înseamnă. s-a bazat pe studiul diferenţelor. rezolva probleme. mai specific al specialiştilor în resurse umane şi al managerilor. Odată cunoscute aptitudinile care ar asigura performanţe ridicate într-un post de muncă. în ultimă instanţă. Termenul nu mai are în prezent un înţeles ştiinţific. implică aptitudinea de a raţiona. în special în aspectele sale aplicate. Aptitudinile cognitive. este definită ca aptitudinea de a învăţa şi a te adapta la un mediu. măsurarea aptitudinii de a raţiona. Aptitudinile Aptitudinile sunt definite ca fiind „însuşirile psihice şi fizice relativ stabile care-i permit omului să efectueze cu succes anumite forme de activitate” (Roşca. o persoană cu o aptitudine mintală generală scăzută are şanse scăzute de succes comparativ cu o persoană cu o aptitudine mintală generală ridicată. printre alte lucruri. a învăţa rapid şi a învăţa din experienţă. Inteligenţa. importante pentru succesul în activităţi organizaţionale. a gândi abstract. este bine să precizăm că IQ sau CI este termenul istoric prin care se determina un coeficient de inteligenţă al unei persoane şi care se referă la modul în care erau calculate scorurile la primele teste de inteligenţă. 1976. pe care oamenii de ştiinţă îi folosesc des interşanjabil. cât de importantă este determinarea gradului de dezvoltare a nivelului general al aptitudinii mintale în performanţa profesională aferentă unui anumit post de muncă? Studiile de metaanaliză asupra relaţiei dintre “g” şi performanţa în muncă au demonstrat că odată cu creşterea complexităţii postului de muncă. Asocierea dintre psihometrie şi psihologia diferenţială a fost de bun augur. 470). care. pe de altă parte. acest lucru îl vom întâlni frecvent în testele care pretind că măsoară inteligenţa. pentru a face predicţii legate de succesul în activitatea de muncă. face cel mai frecvent referire la capacitatea intelectuală generală a unei persoane şi. Acest termen a intrat. În jurul anilor ’50. 1989). angajaţi cu aptitudini cognitive deosebite sau cu aptitudini mintale excepţionale. Totuşi. Astfel a fost construită o taxonomie comprehensivă de 52 aptitudini fundamentale (Fleishman & Reilly. În termeni practici. În mod obişnuit. a înţelege idei complexe. aceasta nu este o . (1995) definesc inteligenţa specifică mediului organizaţional ca fiind o capacitate mintală foarte generală. 1996). Fleishman a proiectat şi o metodologie de determinare a aptitudinilor respective în scopul oferirii unui instrument practic psihologilor care activează în domeniul organizaţional. Arvey et al. p. Deci. În ultimul timp. planifica. 1992). Ea constituie un mod eficient de a analiza cele mai importante particularităăţi individuale în ocupaţii variate (Landy. Auzim frecvent diferiţi manageri care îşi doresc un personal care să posede un IQ de peste 130. Mult timp psihologia muncii şi organizaţională. Aptitudinile mintale şi aptitudinile cognitive sunt termeni curenţi. Ele se referă la aptitudini specifice ca memoria reprezentările spaţiale sau diferite modalităţi de a face raţionamente etc. când se discută despre aptitudinile cognitive. Ulterior. creşte şi valoarea predictivă (validitatea) testelor de inteligenţă generală. Se impun câteva precizări privitor la modalităţile de operaţionalizare a categoriilor taxonomiei propusă de Fleishman. psihologii preferă referirea la ceea ce a fost numită „inteligenţă” sau factorul „g”. într-un limbaj accesibil. cu atât mai mult cu cât adesea acestea sunt înţelese şi utilizate într-o manieră eronată de către psihologi.persoanei (Hattrup & Jackson. şi specialiştii în psihometrie au arătat cum să se facă măsurătorile. Desigur. fizice şi perceptual-motrice. Specialiştii în psihologie diferenţială au identificat ce trebuia măsurat. incluzând aici şi performanţa în muncă. De fapt. de a achiziţiona cunoştinţe şi aptitudinea de a rezolva probleme. deşi el este des utilizat la nivel de simţ comun. Lista de aptitudini elaborată de Fleishman poate fi utilizată pentru numeroase scopuri. există posibilitatea identificării acestora şi utilizarea în scopuri de selecţie profesională. Acesta este motivul pentru care ne propunem să facem unele clarificări. Edwin Fleishman a declanşat un program amplu de cercetare destinat determinării celor mai comune aptitudini mintale şi fizice asociate cu performanţa umană. formare sau evaluare a personalului etc. aceasta înseamnă că dacă solicitările de procesare a informaţiei pentru un post sunt mari. Acestea au fost divizate în trei categorii de aptitudini: cognitive. În primul rând.

. g Inteligenţă fluidă Inteligenţă cristalizată Percepţie vizuală Pervepţie auditivă Aptitudini de recunoaştere Spontaneitate cognitivă Aptitudini specifice Figura 1. iar relaţiile spaţiale vor fi asociate cu percepţia vizuală. La primul nivel este situat „g”. 2004). Fleishman cu cele ale lui J. Creşterea este substanţială. reamintirea informaţiilor şi rapiditatea cognitivă) (Murphy. Modelul ierarhic al lui Carroll (1993) Aptitudinile fizice. sau anumite trăsături de personalitate. Roşca & Zörgő. A. Există numeroase posturi de muncă specifice prin anumite aptitudini fizice pe care le solicită şi pentru care testarea lor se impune. luând în considerare faptul că inteligenţa medie la majoritatea testelor are valoarea de 100 cu o abatere standard de 15. Acest fenomen a fost numit “efectul Flynn” după un cercetător care a studiat această problemă: concret. memoria. Vernon (1955) a realizat un prim model care s-a impus şi care a devenit un punct de start pentru numeroase alte modele. percepţia auditivă. de miner sau de hamal. Fiecare din aceste activităţi de muncă presupune forţă fizică. va fi conectată cu inteligenţa fluidă. De exemplu. ordonarea informaţiilor. Carroll (1993) a propus structurarea inteligenţei pe trei nivele (Figura 1). Un aspect important trebuie însă subliniat: se pare că în timp oamenii devin tot mai inteligenţi. El combină aptitudinile fizice identificate de E. De fapt. 1947. senzoriale şi psihomotrii Aptitudini fizice Taxonomia aptitudinilor elaborată de Fleishman include şi o secţiune complexă şi detaliată a aptitudinilor fizice specific umane. Cel mai jos şi mai specific nivel include aptitudinile conectate cu cele şapte aptitudini de nivel mediu. au fost dezvoltate mai multe modele ale aptitudinilor cognitive. Exemple sunt postul de mecanic auto. În contextul în care postul de muncă solicită aptitudini sociale. noile generaţii par să fie mai inteligente decât părinţii lor. una dintre aptitudinile propuse de Fleishman. în acest domeniu au fost proiectate o serie de teste şi aparate care îşi păstrează actualitatea şi azi (Roşca. urmat de şapte aptitudini specifice (inteligenţa fluidă. s-a evidenţiat o creştere de 15 puncte în media testelor de inteligenţă de la o generaţie la alta. rezistenţă la efort şi coordonare manuală. În timp. chiar şi o persoană cu o aptitudine mintală generală ridicată poate eşua (Landy & Conte. 1972). Un model al aptitudinilor fizice este propus de către Guion (1998). Mai recent. inteligenţa cristalizată. 1996). percepţia vizuală. pompier. de comunicare. Hogan (Figura 2).condiţie a faptului că o aptitudine mintală generală ridicată garantează succesul în acel post.

Masa musculară a bărbaţilor este mai mare decât a femeilor. 1971). auzului. Aptitudinile senzoriale Aptitudinile senzoriale sunt funcţii ale văzului. mirosului şi kinesteziei. gustului. Şi în acest domeniu au fost proiectate o serie de aparate care pot testa cu suficientă exactitate o serie de calităţi senzoriale (Roşca. rezistenţa cardiovasculară. operator de sonar la submarine. Notăm şi că în anumite posturi de muncă este necesar un anumit nivel de dezvoltare a forţei fizice – dacă cineva poate ridica 50 de Kg şi dacă postul de muncă pretinde operarea cu greutăţi de maximum 5 Kg.Factorii generali ai lui Hogan Forţă musculară Rezistenţă cardiovasculară Calitatea mişcărilor Descriptorii de bază ai lui Hogan Tensiune musculară Putere musculară Rezistenţă musculară Rezistenţă cardiovasculară Flexibilitate Echilibru Coordonare neuromusculară Descripto-rii de bază ai Forţă lui statică Fleishman şi Reilly Forţă explo zivă Forţă dinamică. în multe activităţi de muncă. asta nu înseamnă că prima persoană este mai eficientă în munca respectivă. 1998). cât şi femeile pot să-şi îmbunătăţească performanţele fizice. aviator. Poate că mai importantă. Aptitudinile psihomotorii Aptitudinile psihomotorii. Psihologii implicaţi în aplicaţii din domeniul muncii. operator calculator etc. controlor de calitate la o fabrică de parfumuri etc. Fleishman & Reilly (1999) identifică 10 aptitudini psihomotorii: • Fermitatea braţ – mână • Dexteritatea manuală . Prin exerciţiu. sau aptitudinile senzorio-motorii sau simplu motorii. atât bărbaţii. Flexibilitate dinamică Echilibrul corpului Coordonarea corpului Figura 2. Este un fapt recunoscut că în ceea ce priveşte aptitudinile fizice există diferenţe între bărbaţi şi femei. De asemenea. dar şi angajatorii sunt interesaţi în testarea acestor calităţi la viitorii angajaţi în locuri de muncă aşa cum ar fi cele de degustător de vinuri. dintr-un punct de vedere pragmatic. menţionăm şi că aptitudinile fizice prezintă suficiente potenţialităţi de dezvoltare prin exerciţii. Ceea ce se observă la modelul lui Guion (1998) este faptul că el combină aptitudinile fizice în trei categorii: forţa musculară. de aici şi diferenţa respectivă. 1947. Putere musculară şi Rezistenţă musculară. conducător auto. Desigur. se referă la aspecte cum sunt coordonarea. dexteritatea sau timpul de reacţie. este rezistenţa fizică şi acea forţă fizică necesară realizării sarcinilor relevante pentru postul respectiv de muncă. Un model al aptitudinilor fizice (Guion. această clasificare este satisfăcătoare. majoritatea posturilor de muncă presupunând Tensiune musculară. calitatea mişcărilor. femeile sunt superioare bărbaţilor în ceea ce priveşte flexibilitatea musculară. Ele au o deosebită importanţă în numeroase profesii cum sunt aceea de chirurg. Forţa trunchiului Vigo are Flexibilitate distribuită. Totuşi. ceasornicar. Roşca.

Landy & Conte. atât productive (de ex. Five Factor Model) (Digman. 1998. 1976). Ceea ce am prezentat a fost doar un decupaj minor pentru a pune cititorul în temă cu ultimele realizări din această sferă de activitate psihologică. au fost propuse şi s-au impus în comunitatea ştiinţifică mai multe modele de personalitate. Acest model. ea cunoaşte un reviriment printre psihologi care recunosc tot mai mult influenţa factorilor de personalitate în variatele comportamente legate de muncă. Personalitatea prezice ce va face o persoană. cel mai cunoscut din ele fiind probabil CPI / California Psychological Inventory (Gough. sau. Quenk & Hammer. bine implementat în psihologia muncii. În prezent există un consens puternic că personalitatea reprezintă o arie importantă a diferenţelor individuale pentru examinare de către psihologii implicaţi în domeniul muncii şi organizaţional (Landy & Conte. 1990. Gough & Bradley. 1964. În primul rând există un puternic filon cunoscut sub denumirea de „teoria trăsăturilor” (trait theory). Personalitatea Personalitatea este una din problemele centrale a psihologiei. se bucură de o popularitate foarte mare la ora actuală teoria factorială. 1998). 2005). În timp. Putem considera că. 1996/2003. McCaulley. efort) decât cu aspectele tehnice ale muncii (de ex. 1987. ea reprezintă îmbinarea unitară non-repetitivă a însuşirilor psihologice care caracterizează mai pregnant şi cu un mai mare grad de stabilitate omul concret şi modalităţile sale de conduită (Roşca. 1976). s-a impus el fiind util pentru descrierea unui set de variabile de personalitate în conexiune cu înţelegerea performanţei în muncă. Gough.• • • • • • • • Dexteritatea degetelor Precizia controlului Coordonarea manuală Orientarea răspunsului Evaluarea controlului Timpul de reacţie Viteza încheieturilor mâinii Viteza mişcărilor degetelor Şi în acest domeniu. deşi a acumulat numeroase critici. 1957. Între comportamentele legate de muncă şi personalitate există o relaţie care nu poate fi neglijată.Diferenţele de personalitate joacă un rol în comportamentul de muncă independent de rolul jucat de ăţile cognitive. de principiu. . Pitariu & Pitariu. În al doilea rând există o direcţie cunoscută sub denumirea de „teoria tipurilor” (type theory) Cel mai cunoscut chestionar care reprezintă această direcţie în personologie este MBTI / Myers-Briggs Type Indicator (Briggs-Myers. există trei mari direcţii în psihodiagnosticul de personalitate. care este reprezentată în personologie de chestionare precum 16PF (Cattell. 1990. 2004. Gough & Bradley. 1993). PRF / Personality Research Form (Jackson. 1965. Instrumentele de psihodiagnoză din acest domeniu sunt numeroase şi diversificate. performanţa în muncă) cât şi contraproductive (de ex. Pe baza celor prezentate putem oferi următoarele concluzii (după Landy & Conte. În fine. Investigarea personalităţii este aşadar un domeniu larg. . lipsa de onestitate. Hampel & Selg. Reprezentanţi de seamă ai acestei teorii mai sunt instrumente precum FPI / Freiburg Personlichkeitsinventar este de 13 ani (Fahrenberg.Personalitatea este mai puternic relaţionată cu aspectele motivaţionale ale muncii (de ex. 1992). 2001). Goldberg. mai recent de taxonomia Big Five (FFM. McCrae & Costa. 1984) etc. 2004): . absenteismul) (Guion & Gothrie. psihologii au proiectat o mulţime de probe psihologice care testează calităţile enumerate (Roşca. 2004). Teoria trăsăturilor a dat naştere unor instrumente extraordinar de puternice. 1998). cunoştinţe). Cattell & Cattell. în timp ce măsurarea aptitudinilor prezice ce poate face. 1985. Deşi utilizarea testelor de personalitate în domeniul muncii a fost mai slab reprezentată în trecut. 1987. industrială şi organizaţională. Guion.

John Holland (1985) a dezvoltat de-a lungul multor ani probabil cea mai influentă teorie cu privire la interesele profesionale şi alegerea carierei. efortul). Conştiinciozitatea şi factorii săi constituenţi reprezintă doar câteva din faţetele interesante ale personalităţii. În acest timp au fost dezvoltate o serie de modele şi mijloace de măsurare a lor. Adoptarea acestui domeniu de către psihologii care se ocupă de organizaţii s-a realizat cu destul de multă greutate. în conexiune cu opţiunile pentru o carieră profesională sau alta. statea emoţională îşi aduce contribuţia într-o arie largă de domenii de activitate. chiar accidente de muncă. Dacă postul de muncă ocupat nu este în concordanţă cu un interes puternic. Cele şase tipuri sunt vizualizate sub forma unui hexagon. Când cineva îşi exprimă preferinţa pentru “activităţi artistice”. ea se va manifesta de bună seamă cu nemulţumire. Este posibil să fie cea mai importantă variabilă de personalitate la locul de muncă şi ar putea fi echivalentă cu “g” pe domeniul non-cognitiv. Interesele profesionale sunt expresia preferinţei pentru anumite activităţi. să încurce lucrurile. de pildă interesul faţă derepararea maşinilor. ba mai mult. Conştiinciozitatea (şi factorii săi constituenţi) are o mare aplicabilitate în muncă. Nu putem lăsa ca acelaşi lucru să se întâmple în psihodiagnosticul de personalitate prin focalizarea doar pe conştiinciozitate. confluenţa celor trei cele mai importante generând „codul Holland” al unei persoane. să genereze incidente. În timp. Un interes este mai puţin decât un comportament şi mai mult o proiectare a propriei persoane într-un mediu dorit. dar persoana în cauză este dirijată spre o altă activitate. ci a dezvoltat şi metode de măsurare a celor şase tipuri de personalitate discutate de el. dar ele sunt constante. aceasta datorită faptului că s-a considerat mult timp că acestea nu ar prezice performanţa în muncă dar şi convingerii că aportul lor major este în domeniul consilierii educaţionale şi profesionale (Landy & Conte. care nu are nimic dea face cu interesul său. În prezent lucrurile s-au schimbat. incluzând poziţiile de manager dar şi posturi în sectorul securitate/protecţie. este mai probabil ca performanţa să fie slabă decât atunci când postul se potriveşte cu interesele deţinătorului acestuia. Când un interes este puternic. Extroversiunea apare relaţionată cu performanţa în vânzări şi deschiderea spre experienţe noi prezice succesul la traininguri şi succesul în medii noi. Realizarea va prezice unele comportamente (de ex.- - Modelul celor cinci factori este o reţea teoretică utilă pentru a gândi aspectele importante legate de personalitate. iar încrederea va prezice alte comportamente. cu atât mai puternică va fi asocierea dintre personalitate şi comportament. agreabilitatea este asociată cu performanţa în relaţiile cu clienţii şi în munca în echipă. Aceasta presupune. Interesele profesionale Interesele profesionale au intrat în atenţia psihologilor de aproximativ 8 decenii. . ca interesele să fie susţinute într-o anumită măsură de aptitudini şi trăsături de personalitate adecvate. “istorie” sau pentru “a fi înconjurat de oameni”. Conştiinciozitatea şi factorii săi constituenţi are un impact mare asupra comportamentului în situaţiile în care angajatul are o autonomie crescută. 2004). nefiind atrasă de activitatea respectivă şi ne aşteptăm să nu fie performantă. fireşte. el a elaborat nu doar teoria. Modelul său este cunoscut şi sub acronimul RIASEC. Există dovezi că şi alţi factori în afară de conştiinciozitate au aplicabilitate pentru posturi şi ocupaţii specifice. Asocierea dintre interesele profesionale şi performanţă nu sunt la fel de puternice ca cele existente adesea când se iau în considerare aptitudinile mintale sau personalitatea. Conştiinciozitatea poate fi considerată o combinaţie între realizare şi încredere. îşi exprimă un interes. Cu cât este mai relevant şi mai specific comportamentul de muncă pe care încercăm să îl prezicem. Centrarea pe factorul “g” a stagnat timp de 80 de ani înţelegerea inteligenţei. interesele profesionale intrând şi în preocupările psihologilor din organizaţii.

De asemenea. sunt oferite şi procedurile specifice pentru implementarea şi calcularea scorurilor. Prezentul Ghid de administrare oferă informaţiile necesare pentru a vă ajuta în administrarea F-JAS. Logica F-JAS şi modalităţi de aplicare F-JAS este un sistem utilizat pentru descrierea posturilor şi sarcinilor de muncă în termenii aptitudinilor. skills. Autorii menţionaţi mai subliniază şi faptul că în identificarea interesului profesional nu este întotdeauna necesară prezenţa a trei tipuri de personalitate. publicate anterior şi în Manualul pentru scalele de evaluare a cerinţelor aptitudinale. totuşi. Această provocare este abordată în contextul procesului de analiză a muncii. Astfel. 1975a. (1993) au realizat o analiză critică a modelului propus de G. Fleishman & Mumford. Chiar dacă cercetările derulate nu au susţinut întotdeauna ipotezele lui Holland. 1991). a reacţiilor faţă de diferite profesii. El oferă o descriere cantitativă a cerinţelor privind cunoştinţele. Dat fiind faptul că majoritatea posturilor prezintă componente distincte. în general operându-se cu un simplu chestionar. în vederea recrutării.Spokane (1985) şi Tranberg et al. deprinderilor şi cunoştinţelor necesare pentru realizarea acestora. Putem considera că acest model reprezintă totuşi o bază utilă pentru dezvoltarea unor modalităţi mai sensibile de măsurare a intereselor. Cei care îl completează sunt chestionaţi asupra activităţilor preferate. Totodată. Pentru obţinerea unui profil cât mai cuprinzător al aptitudinilor ce sunt relevante pentru înregistrarea unei performanţe reale în muncă. Mai este inclusă şi o scurtă secţiune tehnică şi. pentru a ajuta utilizatorul în luarea deciziilor. selecţiei. instruirii şi evaluării personalului. ei apreciază similaritatea tipurilor profesionale cu cele discutate în psihologia generală. Holland. separate. chiar dacă nu reprezintă o reprezentare perfectă a similarităţii tipurilor respective. abilities. modul său de abordare este valoros deoarece oferă o structură pentru înţelegerea şi evaluarea indivizilor şi ocupaţiilor. clasificate şi sintetizate activităţile specifice unui post de muncă. se apreciază ca adecvat şi modelul hexagonal. deprinderilor şi aptitudinilor (knowledge. este imposibil să sintetizăm într-un mod corespunzător cerinţele posturilor. este necesar să identificăm componentele importante ale posturilor de muncă şi cerinţele impuse de acestea pentru obţinerea unei performanţe reale. Fleishman & Quaintance. 1984) şi include Scalele de Evaluare a Cerinţelor Aptitudinale. Fleishman Job Analysis Survey (F-JAS) reprezintă o metodă foarte cunoscută. a materialelor aferente şi a personalului care trebuie să-l aplice. care face legătura dintre sarcinile de muncă şi aptitudinile de care are nevoie personalul pentru realizarea acestora. cât şi al manierei în care sunt determinate interesele. Este important ca sistemul de analiză a muncii să ofere informaţii fidele şi valide. Un alt reproş este şi acela că datele oferite de investigarea intereselor sunt oarecum destul de sărace atât în ceea ce priveşte investigarea criteriului de eficienţă profesională. Sistemul este folosit . KSA) necesare pentru executarea eficientă a sarcinilor de muncă. prin doar una sau două fraze simple. Acestea au o utilitate practică. El descrie logica sistemului şi include o descriere a F-JAS. Holland (1985) a proiectat şi un chestionar prin intermediul căruia este posibilă identificarea intereselor profesionale: Self-Directed Search/SDS. Cu toate acestea. al lui Fleishman (Fleishman. Sistemul se bazează pe Taxonomia aptitudinilor umane a lui Fleishman (Fleishman. 1988. Analiza muncii este un sistem prin care sunt identificate. 1975b. Fundamentul F-JAS Cele mai multe posturi de muncă presupun o varietate de activităţi. a aptitudinilor şi competenţelor proprii etc. care să conducă la decizii de personal fundamentate ştiinţific şi care să nu poată fi contestate juridic. Succesul oricărui sistem de analiză a muncii constă în capacitatea de identificare a cunoştinţelor. corelaţia cu satisfacţia profesională şi succesul profesional este slabă. acest sistem de analiză integrează mai multe domenii ale performanţei umane. sunt prezentate şi câteva exemple ale unor aplicaţii anterioare. deprinderile şi aptitudinilor specifice diferitelor posturi de muncă. unul sau două fiind adesea suficiente.

care ţin de structuri de personalitate. F-JAS este folosit pentru descrierea oricărui post de muncă. care presupun un anumit nivel minim al aptitudinii evaluate. Acolo unde este necesar. de la cele de rutină sau solicitante fizic. instrumentul de evaluare face toate eforturile de a clarifica deplin conceptul asupra căruia se centrează evaluarea. Pentru pregătirea profesională a personalului. Pentru orientare suplimentară. se pot crea baterii de teste şi proceduri de măsurare a aptitudinilor solicitate de un anumit post de muncă. senzorial-perceptive şi de personalitate. se pot dezvolta programe de instruire care să vizeze sarcinile de muncă pentru care s-au identificat prin analiza muncii aptitudinile necesare. În această abordare se presupune că. se pot elabora programe de pregătire profesională care să urmărească dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru o paletă largă de posturi. Ea include în prima broşură 52 de aptitudini grupate în patru domenii: cognitiv. Definiţia respectivă se bazează pe analiza conţinutului aptitudinii definite. metoda F-JAS oferă o legătură directă între sarcinile specifice unui post de muncă şi calităţile de care indivizii trebuie să dispună pentru realizarea corectă a acestora. Profilul aptitudinal solicitat pentru ocuparea unui anumit post oferă informaţiile necesare pentru dezvoltarea unor sisteme de selecţie. O scurtă privire asupra aptitudinilor evaluate prin FJAS . Astfel. până la cele mai complexe. Se porneşte aşadar de la premisa că sarcinile şi posturile de muncă se deosebesc unele de altele prin nivelul aptitudinilor solicitate. F-JAS oferă un sistem prin care profilul aptitudinal al unui individ poate fi comparat cu cerinţele aptitudinale ale postului de muncă. Pentru a uşura deciziile legate de promovarea personalului. fizice. Se poate observa. taxonomia cerinţelor aptitudinale. că evaluarea unui concept prezentat într-o formă atât de structurată nu suscită probleme deosebite. pe care se bazează sistemul de analiză a muncii F-JAS. Tabelul 1. instruire şi evaluare a performanţelor. tehnice sau de conducere. Pentru fiecare scală se oferă de asemenea câte o definiţie pentru nivelul ridicat şi pentru nivelul scăzut ale aptitudinii pe care scala o evaluează. broşura F-JAS prezintă o definiţie a aptitudinilor. Aptitudinile identificate prin F-JAS pot fi de asemenea folosite şi pentru dezvoltarea familiilor de posturi de muncă ori de ocupaţii. F-JAS înlesneşte astfel dezvoltarea directă a programelor de selecţie. incluzând aptitudini cognitive.pentru identificarea caracteristicilor posturilor şi sarcinilor de muncă care sunt legate de aptitudinile de care indivizii au nevoie în activităţi de muncă specifice. o aptitudine este o trăsătură generală sau capacitate relativ trainică. a grupajelor care presupun cerinţe aptitudinale comune. definiţiile fiecărei aptitudini includ şi diferenţieri dintre aceasta şi alte aptitudini cuprinse în F-JAS. Aptitudinile sunt dispuse în broşura F-JAS în funcţie de aceste domenii. care este relaţionată cu performanţa în diverse sarcini. fizic şi senzorial-perceptiv. cu care ar putea fi confundată. căci specialistul în resurse umane poate folosi aptitudinile identificate prin intermediul F-JAS pentru alegerea sau dezvoltarea unor instrumente psihologice corespunzătoare cu postul pe care se centrează. astfel. precum şi pentru a oferi suficiente informaţii necesare ancorării răspunsului şi a scade astfel probabilitatea apariţiei erorilor de evaluare. validate ştiinţific şi fundamentate juridic. Deşi este necesară investirea unui efort cognitiv de către evaluator. psihomotrice. Pentru selecţia personalului. instruire şi evaluare. Pot fi de asemenea dezvoltate sisteme de evaluare a performanţelor profesionale. Pentru a face broşura cât mai cuprinzătoare. Pentru fiecare categorie. Datorită caracterului său cuprinzător. este astfel concepută încât să reflecte un set amplu de categorii care să descrie performanţa în cea mai mare varietate de sarcini. fiecare scală mai include câteva exemple de sarcini. iar în cea de-a doua broşură încă 21 de aptitudini interpersonale. Organizarea şi descrierea sistemului FJAS Taxonomia cerinţelor aptitudinale se doreşte a fi cât mai cuprinzătoare. Astfel. deşi unele aptitudini sunt mai flexibile decât altele. evaluarea performanţelor şi promovare. În plus şi indivizii se deosebesc între ei prin nivelul la care ăpt opera cu fiecare aptitudine. psihomotor. care să se centreze pe sarcini clare şi pe aptitudinile relevante direct pentru respectivele sarcini. deprinderilor sau cunoştinţelor şi o scală de 7 puncte prin intermediul căreia poate fi descris orice post sau orice sarcină de muncă. acest nivel fiind indicat grafic pe scală.

Înţelegerea limbajului scris 3. Originalitatea 7. Raţionament matematic Recită un text dintr-o declaraţie istorică după un studiu de 15 min. Este aptitudinea de a emite idei neobişnuite sau ingenioase despre un subiect sau o problemă dată. Este aptitudinea de a folosi cuvinte şi fraze în actul vorbirii. Numeşte patru mărci de pastă de dinţi. Explică modificările genetice ale moleculei de ADN unor studenţi din anul I. Este aptitudinea de a aplica reguli generale la probleme specifice cu scopul de a găsi răspunsuri logice la acestea. Receptivitatea la probleme 9. Foloseşte un card pentru deschiderea unei uşi blocate. Recunoaşte o maladie în faza de debut în care există doar câteva simptome. Exprimarea orală Definiţie Exemple de comportamente Scoruri mici Scoruri mari Înţelege o reclamă comercială televizată. Fluenţa ideilor 6. Raţionament deductiv 12. Asamblează un focos nuclear. Elaborează teoria relativităţii. imagini şi proceduri). vânt şi altitudine. înmulţire sau împărţire pot fi efectuate rapid şi corect. Menţionează toate strategiile posibile pentru o anumită confruntare militară. Calculează cât costă 10 portocale dacă se ştie că pentru două se plăteşte 1 leu. Este aptitudinea de a folosi cuvinte şi fraze scrise astfel încât să fie înţelese de alte persoane. Anulează prin telefon livrarea ziarului la domiciliu. Este aptitudinea de a înţelege şi a organiza o problemă şi. Este aptitudinea de a ţine minte informaţii (cuvinte. de a selecta o metodă sau o formulă matematică pentru a o rezolva. Este aptitudinea de a realiza că ceva nu merge sau riscă să nu meargă bine. Este aptitudinea de a asculta şi înţelege limba vorbită (cuvinte şi fraze) Este aptitudinea de a citi şi înţelege propoziţii şi fraze scrise. astfel încât ceilalţi să înţeleagă. Uşurinţa aritmetică 11. Poate inventa noi fibre sintetice. Raţionament inductiv Ştie că datorită legii gravitaţiei poţi coborî o pantă cu maşina chiar şi atunci când motorul nu funcţionează. Face totalul cecurilor emise dintr-un carnet de cecuri.Aptitudine APTITUDINI COGNITIVE 1. Această aptitudine se referă la gradul în care operaţiile de adunare. Înţelegerea verbală 2. Exprimarea în scris 5. Ordonarea informaţiilor Aranjează obiecte în ordine numerică. Scrie o notiţă pentru a reaminti cuiva că trebuie să scoată ceva din congelator. Stabileşte programul de calcul pentru o simulare a apropierii unei navete de Lună şi a aselenizării. Este aptitudinea de a oferi un anumit număr de idei cu privire la un subiect dat. Înţelege o prelegere de filosofie. Reţine numărul autobuzului pentru a fi sigur că se întoarce acasă pe acelaşi drum. . carburant. Înţelege indicatoarele şi panourilor de informare rutieră. Proiectează o aripă de avion după principiile aerodinamicii. Înţelege un manual de instrucţiuni privind repararea sistemului de ghidaj al rachetelor. Sesizează că o veioză debranşată nu se va aprinde. 13. 10. Capacitatea de memorare 8. Comanda fructe de mare la restaurant pentru a afla dacă îi plac. Este aptitudinea de a combina informaţii distincte sau răspunsuri specifice la probleme date cu scopul de a formula reguli sau concluzii generale Este aptitudinea de a aplica corect o regulă sau 4. Calculează manual coordonatele de zbor ale unui avion ţinând cont de viteză. apoi. cifre. scădere. Scrie un manual avansat de economie.

Rapiditatea percepţiei 20. imagini sau forme/tipare/modele. Triază cuie dintr-o cutie de unelte în funcţie de lungimea lor. Decodează un mesaj morse transmis cu viteză crescută. cum ar fi în cazul controlului manetelor unui Aprinde lumina. Atenţia distributivă un set de reguli cu scopul de a ordona obiecte sau acţiuni într-o anumită secvenţă. Este aptitudinea de a imagina cum va arăta un obiect când va fi mişcat sau când componentele sale vor fi rearanjate. Navighează pe un ocean orientându-se doar după poziţia soarelui şi a stelelor. maşinerii sau vehicul. Inspectează componentele electrice. în timp ce acestea defilează pe linia de montaj. Este aptitudinea de a pendula între două sau mai multe surse de informaţii. Anticiparea mutărilor adversarului. Recunoaşte de la primele acorduri un cântec şi un interpret difuzat la radio. puncte de topire. Clasifică fibrele sintetice în funcţie de rezistenţa lor. Susţine o conversaţie cu un prieten la o petrecere zgomotoasă. cele 2 braţe. Este aptitudinea de a identifica sau recunoaşte un model cunoscut (formă geometrică. astfel încât fiecare dintre ele să arate cum trebuie grupat un anumit set de lucruri într-un mod diferit. Coordonarea mişcării membrelor Este aptitudinea de a face mişcări precise asupra manetelor de control ale unui aparat. pentru a urmări traficul aerian întro perioadă de vârf. în prezenţa unor bruiaje de fond similare. precum şi a celor proprii. Urmăreşte indicatoarele rutiere în timp ce conduce cu 50 km/oră. obiecte. Monitorizează aparatul radar. simultan cu transmisiile radio. Foloseşte o maşină de cusut cu pedală. obiect. Curăţă o carie dentară. elasticitate. Este aptitudinea de a coordona mişcările a două sau mai multe membre (de ex. costuri.14. Rapiditatea structurării informaţiilor 16. . Interpretează rezultatele unui radar meteorologic pentru a decide dacă se schimbă sau nu vremea. sau cuvânt) care este ascuns într-un alt material. Găseşte un cuţit de carne într-un sertar de bucătărie. Cântă la percuţie într-o formaţie de jazz. Merge până la prima cutie poştală pentru a expedia o scrisoare. Imaginarea felului în care trebuie aşezată o foaie de hârtie în imprimantă astfel încât să fie cu antetul în sus. Observă rapidă o listă cu golurile marcate la meciurile de fotbal pentru a vedea care jucător a înscris cele mai multe goluri. pentru a detecta defectele. Studiază pentru un examen de matematică într-o casă plină de copii mici şi gălăgioşi. Este aptitudinea de a recepta rapid informaţii care. cifre. Este abilitatea unei persoane de a se concentra asupra unei sarcini fără a se lăsa distrasă de la această activitate. Flexibilitatea structurării 17. Atenţia selectivă 21. APTITUDINI PSIHOMOTORII 22. Este aptitudinea care priveşte gradul în care o persoană reuşeşte să compare rapid şi cu precizie litere. Flexibilitate categorială 15. par fără sens sau organizare. Orientarea spaţială 18. Precizia controlului 23. Este aptitudinea de a cunoaşte propria situare în raport cu poziţia unui obiect sau de a spune unde se situează un obiect în raport cu propria persoană. într-un joc de şah. Capacitatea de vizualizare 19. cele 2 picioare sau un braţ şi un picior). la început. etc. Este aptitudinea de a produce multe reguli.

Această aptitudine se referă la rapiditatea cu care poate fi efectuatã o singură mişcare cu mâinile sau cu picioarele. Realizează o intervenţie chirurgicală pe cord deschis. Este capacitatea de ajustare a manetelor de control ale unui echipament. banjo. Reacţionează prompt la fiecare disfuncţie prin mişcările de control care se impun într-o navetă spaţială scăpată de sub control. Forţa statică Împinge un căruţ gol de cumpărături. ale unei mâini şi unui braţ sau ale ambelor mâini. rapide şi repetate ale degetelor. Este aptitudinea de a exercita o forţă musculară continuă pentru a ridica. Viteza ansamblului încheieturii mână-degete 31. Introduce monede în automatul de cafea. APTITUDINI FIZICE 32. Taie cu fierăstrăul o bucată subţire de lemn. aşeza ori deplasa obiecte de mici dimensiuni. folosind un telegraf manual. Cântă la percuţie într-o formaţie muzicală. sunete. Timpul de reacţie 27.24. mâinilor şi încheieturii mâinii. a deplasa sau a asambla obiecte. Urcă într-un camion saci de ciment de 35 kg. Interpretează o melodie complicată la chitară. Şlefuieşte diamante. Este aptitudinea de a face mişcări îndemânatice şi coordonate ale degetelor de la una sau ambele mâini. Foloseşte o ascuţitoare de creioane. a aşeza. în condiţii de vreme nefavorabile. 33. imagini etc. a împinge. Face un nod de cravată. într-un meci de ping-pong. Este aptitudinea de a folosi pusee scurte de forţă musculară pentru a se propulsa (de pildă. Este aptitudinea de a menţine stabile mâna şi braţul. Acţionează manetele unui avion pentru aterizarea pe un portavion. Dexteritatea degetelor 30. Forţa explozivă Loveşte un cui cu ciocanul. Loveşte mingea trimisă de adversar. Însoţeşte pe bicicletă o persoană care aleargă.).). Sincronizarea mişcărilor 26. pentru a apuca. ca reacţie la modificările de viteză şi / sau de direcţie ale unui obiect aflat în continuă mişcare. imagine etc. Este aptitudinea de a putea alege rapid şi cu precizie între două sau mai multe mişcări ca răspuns la cel puţin două semnale diferite (lumini. harfă. Rapiditatea de mişcare a membrelor echipament mecanic. Stabilitatea mână-braţ 28. alege rapid la care dintre ele să răspundă. Începe să reducă viteza maşinii când semaforul a trecut pe culoarea roşie. de îndată ce acesta se produce. . sau Când soneria de la uşă şi telefonul sună în acelaşi timp. Este aptitudinea de a efectua mişcări pricepute şi coordonate ale unei mâini. Trimite un mesaj morse. de genul uneltelor sau componentelor. Dexteritatea manuală 29. cu o viteză de 25 de cuvinte / minut. Este aptitudinea de a da un răspuns rapid la un singur semnal (sunet. Concurează la aruncarea cu discul sau cu ciocanul la Olimpiadă. Alegerea răspunsurilor motrice 25. a trage sau a căra obiecte. Aprinde o ţigară. pentru a apuca. pentru a sări sau a sprinta). lumină. Este aptitudinea de a face mişcări simple.

Pilotează un avion angajat într-o luptă aeriană. Umple un sac cu scoici pe malul mării. Stă într-un scaun pliant. Foloseşte un storcător manual de fructe. Este capacitatea muşchilor de a exercita forţă în mod repetat sau continuu. Execută un exerciţiu de gimnastică la inele. sau a torsiona corpul. într-o noapte fără lună. Împarţe hainele ce trebuiesc spălate în albe şi colorate. Vederea periferică 46. Forţa dinamică 35. Citeşte indicatoarele rutiere pe timp de noapte. Dansează un balet din repertoriul clasic. Găseşte drumul corect în pădure. a se întinde. Stă pe o scară. Este capacitatea de coordonare a braţelor. face 100 de abdomene. braţele şi/sau picioarele. Stând întins pe spate. Echilibrul corporal 40. Acuitatea vizuală de aproape 42. Citeşte un indicator de pe marginea şoselei. Sesizează diferenţele dintre navele aflate în larg. Forţa trunchiului 36. pentru a face un suc de portocale. Este abilitatea care se referă la gradul în care muşchii abdomenului şi ai regiunii lombare pot susţine o parte a corpului sau poziţia picioarelor. Este capacitatea de a face discriminări vizuale la mare distanţă. întinde. pe linia orizontului. în mod repetat sau continuu pentru mult timp. în timp. Este aptitudinea de a se înclina. Perceperea adâncimii / vederea stereoscopică Apreciază care dintre două clădiri aflate la distanţă este mai apropiată. 45. Pictează un tablou având ca model un subiect viu. Vederea cromatică 44. torsiona sau răsuci braţele şi / sau picioarele într-un mod rapid şi repetat. Se plimbă în jurul blocului. Constă în capacitatea de a păstra sau redobândi echilibrul propriului corp. Supleţea dinamică 38. Este capacitatea de a exercita efort fizic într-un interval de timp fără a-şi pierde suflul/respiraţia. Termină o cursă de triatlon. Coordonarea ansamblului mişcărilor 39. Rezistenţa fizică pentru a arunca obiecte. Este abilitatea de a distinge care dintre mai multe obiecte este mai departe sau mai aproape Citeşte cifrele de pe cadranele de bord ale unei maşini. Conduce un surfboard pe valuri înalte de 3 m. Se întinde spre staţia din maşina de patrulare. Îşi păstrează locul în formaţia de defilare. Este capacitatea de a face discriminări vizuale în condiţii de luminozitate scăzută. Detectează defectele minuscule ale unui diamant.34. Este abilitatea de a potrivi sau diferenţia culorile. Parcurge o cursă cu obstacole fără limită de timp. atunci când ochii sunt aţintiţi înainte. sau de a-l menţine vertical în ciuda unei poziţii instabile. Este abilitatea de a înclina. Vâsleşte un kajak prin curenţi rapizi de apă. Aruncă o pasă lungă unui coechipier înconjurat de membrii echipei adverse. Vederea nocturnă Este capacitatea de a realiza o bună discriminare vizuală la distanţe mici. Acuitatea vizuală la distanţă 43. astfel încât să remarce prezenţa aparatelor aliate sau inamice. Câştigă un concurs de dans acrobatic. picioarelor şi trunchiului în activităţi în care întregul corp este în mişcare. . Este abilitatea de a percepe obiecte sau a detecta mişcări faţă de sine. Supleţea extensiei 37. APTITUDINI SENZORIALE / PERCEPTUALE 41.

2. Atenţia auditivă 50. Flexibilitatea comportamentală Rezolvă plângerile din partea unor clienţi nemulţumiţi de calitatea serviciilor. Este abilitatea de a asculta şi înţelege cuvintele rostite de o altă persoană. Remarcă sunetul maşinii de scris care semnalează în dactilografie sfârşitul unui rând. Asertivitatea 6. 5. Este aptitudinea de a-şi exprima părerile şi opiniile într-un mod curajos şi activ. Sensibilitatea auditivă 49. Recepţionează un mesaj morse într-o sală zgomotoasă. APTITUDINI SOCIALE / INTERPERSONALE 1. Este capacitatea de a prezenta informaţiile astfel încât să influenţeze Conduce pe un drum cunoscut într-o zi însorită. Este abilitatea unei persoane de a se concentra asupra unei singure surse auditive de informaţii. Acordează instrumentele muzicale dintr-o orchestră. Înţelege un discurs susţinut de o persoană care are un puternic accent străin. Claritatea vorbirii Localizează poziţia unei persoane aflate într-o zonă împădurită. Capacitatea de negociere 7. Face schi alpin pe un soare strălucitor. Este abilitatea de a comunica oral într-o manieră clară şi inteligibilă pentru auditor. Contestă politicile existente. Convinge un coleg să ia masa împreună. Rămâne vigilent în serviciul de gardă lângă teritoriul inamic. Este aptitudinea de a fi o persoană de încredere şi cu simţul responsabilităţii faţă de alţii. Este aptitudinea de a negocia cu alţii pentru rezolvarea unui conflict. Recunoaşterea vorbirii 52. Interpretează diferite roluri într-un film. Este capacitatea de percepe obiecte în prezenţa unei lumini orbitoare sau strălucitoare. Cere unui coleg să schimbe turele de muncă. în prezenţa altor sunete fără relevanţă sau pertubatoare Este abilitatea de a identifica direcţia din care vine un sunet. 51. în numele unui grup de interese. amendândule cu schimbările ce se impun. Convinge angajaţii din sindicat să accepte o reducere de salariu. Este aptitudinea de a fi plăcut. Ascultă anunţurile făcute la difuzoare într-un magazin. Capacitatea de coordonare Programează o întâlnire la masă cu un coleg. Este aptitudinea de a structura planurile de muncă şi activităţile. Anunţă numerele câştigătoare la loto. astfel încât să coincidă cu programele. 3. plin de tact şi serviabil în relaţiile de muncă cu ceilalţi. Vederea în lumină strălucitoare 48. Responsabilitatea Telefonează înapoi un client care a sunat. Amabilitatea Ia comanda clienţilor întrun restaurant fast-food. Rezolvă dispute între sindicate şi angajatori. după strigătele acesteia. Este aptitudinea de a adapta propriul comportament la situaţiile schimbătoare din mediul de muncă.47. Persuasiunea . Organizează o campanie politică. Foloseşte un nou sistem de îndosariere şi arhivare. Localizarea sunetelor de observator. Ascultă un text tehnic care îi este dictat. Este abilitatea de a detecta şi discrimina sunete care pot varia într-o gamă foarte mare de tonuri (înălţimi) şi / sau volume (intensitate). Pune o întrebare într-o şedinţă de grup. stilul şi ritmul de muncă ale celorlalţi şi de a le ajusta. Predă o limbă străină. 4. Poartă o conversaţie telefonică cu un prieten.

Merge cu autobuzul la locul de muncă. Este aptitudinea de a descoperi informaţii importante referitoare la o problemă. Retransmite o scrisoare. Livrează pizza la domiciliul clienţilor. Explică unui prieten de ce nu poate să onoreze inivitaţia de participa la petrecerea sa. întrebări sau discuţii. . Monitorizează avioanele pe un ecran radar. Discută un diagnostic grav cu un pacient. Capacitatea de refacere a tonusului Pledează în faţa managerilor cauza unui proiect de milioane de dolari. Deschiderea către experienţe Ca vânzător. Conformitatea socială opiniile sau acţiunile celorlalţi. Perseverenţa Supravieţuieşte în spatele liniilor inamice în timpul unui război. pentru o noua linie de produse. prin conversaţie. Se scuză înainte de a întrerupe o conversaţie. Este profesor-coordonator pentru un grup de studenţi la medicină. 17. Se mută într-o altă ţară. Este aptitudinea de a contribui la dezvoltarea talentelor şi competenţelor celorlalţi. Auto-controlul 12. Receptivitatea socială 11. Aptitudinea de a lucra întrun mediu nestructurat. Este aptitudinea de a se abţine de la decizii finale până când nu au fost culese şi evaluate toate datele relevante. Încrederea socială 13. Obţinerea de informaţii prin conversaţie 15. Este aptitudinea de a adera la reguli şi politici de comportament social. cu minimă îndrumare sau supervizare. Reprezintă aptitudinea de a avea o atitudine deschisă şi veşnic curioasă. Este aptitudinea de a-şi susţine şi apăra verbal raţionamentele şi propriile concluzii. Decide dacă să îşi ia sau nu umbrela când pleacă de acasă. Sociabilitatea 9. Este aptitudinea de a rămâne calm şi echilibrat în situaţii dificile sau stresante. Revine în bătălia politică după un dublu eşec în alegeri. Independenţa şi autonomia 18.8. Este aptitudinea de a fi comunicativ şi participativ în situaţiile sociale. 20. Este aptitudinea de a înţelege corect situaţiile sociale. Întreţine potenţialii clienţi la o cină de afaceri. după o Participă la întâlniri doar dacă este o cerinţă a postului. Citeşte un număr din revista National Geographic. Este aptitudinea de a-şi fixa standarde foarte înalte şi de a realiza cât mai bine posibil o sarcină. Controlul tendinţei de a lua decizii pripite Pune diagnosticul pentru o problemă medicală severă. Argumentarea verbală 21. Dezvoltarea celorlalţi 14. Oferă un răspuns la o întrebare simplă pusă de către un client. Prezintă o nouă viziune politică pentru propriul partid. curăţă doar zonele accesibile clienţilor şi vitrinele vizibile. după ce a fost returnată. Întreabă un bibliotecar cum să găsească o carte. Acceptă politicile stricte ale unei agenţii guvernamentale de securitate. imediat după ce a pierdut alegerile. Araţă cuiva cum să schimbe un cauciuc spart. Repară un copiator care blochează hârtia. receptivă la noi idei. Câştigă premiul Nobel într-un anumit domeniu de studiu. Este aptitudinea de a menţine un nivel optim de efort până când sarcinile de muncă sunt realizate cu succes. Este aptitudinea de a afişa încredere în sine în situaţiile sociale. Este aptitudinea de a reveni în mod rapid la energia şi doza de entuziasm iniţiale. 19. Dorinţa de realizare 16. Menţine o conversaţie la telefon în timp ce intră cineva în birou. Interoghează un suspect de crimă. 10. circumstanţe şi medii. pentru a obţinere o slujbă. Pilotează un avion care are probleme tehnice.

ability). deprinderile şi aptitudinile necesare unui director de proiect (project manager)? Enumeraţi şi explicaţi sensul fiecărui item de pe listă. unde definiţiile sunt prezentate mei detaliat. dar nu poate nici extrage cu consecvenţă concluziile care se impun în urma aplicării. Recomandăm de aceea specialistului interesat să consulte şi cele două broşuri de evaluare. Cunoaşterea lor aprofundată este importantă pentru specialistul care administrează FJAS. care este zona de aptitudini pe care aţi pune mai mult accent? Cum argumentaţi acest lucru? Care sunt aptitudinile specifice care credeţi că sunt extrem de importante pentru performanţa lui? Explicaţi trei dintre ele şi legătura lor performanţa în domeniul numit. al celor 9 aptitudini fizice. În Tabelul 1 încercăm să oferim o imagine de ansamblu a sensului tuturor celor 21 de aptitudini cognitive. Probleme şi exerciţii de control 1. Cum se poate măsura fiecare din aceste constructe? Care este un predictor mai bun al performanţei? De ce este nevoie atunci şi de celelalte? 2. skill. Care sunt cunoştinţele. . deprinderi şi aptitudini (knowledge. al celor 10 aptitudini psihomotorii. al celor 12 aptitudini senzoriale şi al celor 21 de aptitudini sociale şi interpersonale. În cazul unui specialist de resurse umane.situaţie descurajantă. pentru că în lipsa acestei cunoaşteri nu poate lua deciziile corecte pentru a selecta şi a administra eficient grupajele de aptitudini relevante. Explicaţi diferenţa dintre cunoştinţe. ancorele sunt mai multe la număr şi unde se face de asemenea o comparaţie binevenită între fiecare aptitudine şi acele aptitudini care îi sunt suficient de asemănătoare încât să poată conduce la confuzii. 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->