TEMA 1 Aptitudinile individuale si performanta.

Analiza muncii prin FJAS1 Aptitudinile individuale sunt direct relaţionate cu performanţa, atât la nivel individual, cât şi la nivel grupal sau organizaţional. O bună cunoaştere a predictorilor aptitudinali şi înrudiţi (cunoştinţe şi deprinderi) este o condiţie importantă pentru ca specialistul în zona managerială sau ocupaţională să poată înţelege, descrie, explica sau prezice performanţa. Această temă explică modalitatea în care Cunoştinţele, Deprinderile şi Aptitudinile prezic performanţa. Discuţiile se concentrează asupra sistemului de analiză a muncii FJAS, care este unul dintre cele mai celebre şi mai validate sisteme de acest tip din lume. Obiectivul principal este acela de a obişnui studenţii să se raporteze profesionist la domeniul diferenţelor individuale, prin intermediul unei liste comprehensive de aptitudini care pot influenţa performanţa individuală. Preambul: Psihologia diferenţială – aplicaţii organizaţionale Mediul organizaţional a fost întotdeauna receptiv la ceea ce în psihologie s-au numit “diferenţe individuale”, adică asimetriile care stau la baza deosebirilor dintre doi sau mai mulţi oameni. Angajatorii sunt interesaţi de calităţile profesionale dar, în aceeaşi măsură, şi de calităţile/însuşirile psihice ale angajaţilor lor. În ultimii ani, accentul în angajările de personal s-au reorientat pe trăsăturile de personalitate ale solicitanţilor, pe calităţile intelectuale şi comportamentele pe care acestea le generează. De fapt, se poate afirma chiar că psihologia personalului şi implicit cea organizaţională, s-a născut din recunoaşterea rolului jucat în performanţele profesionale de existenţa diferenţelor individuale şi aplicarea cunoştinţelor specifice acestora la problematica destul de complexă a selecţiei de personal, formării profesionale sau aprecierii performanţelor profesionale. Mulţi psihologi şi manageri consideră că diferenţele între indivizi pot fi utilizate pentru a înţelege şi prezice comportamentele. Diferenţele între oameni pe diferite atribute ca inteligenţa, personalitatea, cunoştinţele sunt importante pentru explicarea unei arii variate de rezultate, incluzând: performanţele academice, manageriale, sportive, realizările profesionale, comunicarea cu ceilalţi etc. În 1890 Cattell a dezvoltat conceptul de test mintal ca mod de evaluare a diferenţelor individuale, studiul ştiinţific al acestora fiind cunoscut sub denumirea de psihologie diferenţială. Pionierii psihologiei diferenţiale au fost în primul rând interesaţi de aptitudinile mintale ale oamenilor “normali”. În Franţa, Alfred Binet a măsurat aptitudinile mintale ale şcolarilor. Lewis Terman a condus studii similare în California cu varianta tradusă a testului lui Binet. Hugo Musterberg a măsurat aptitudinile şoferilor de autobuz pentru a determina probabilitea ca aceştia să comită accidente. Când SUA au intrat în primul război mondial în 1917, psihologii industriali ai vremii au convins armata să utilizeze un test de inteligenţă (Army Alpha şi Army Beta) pentru a evalua recruţii şi a selecţiona pe cei care ar trebui să candideze pentru şcoala de ofiţeri. După încheierea primului război mondial, testele de inteligenţă au fost adaptate pentru a fi utilizate la selecţia personalului pentru diferite posturi de muncă. Treptat, măsurarea diferenţelor între indivizi pentru a prezice comportamentul lor ulterior („psihometria”) a devenit un model fundamental al psihologiei muncii. Psihologii experimentalişti proiectează de obicei designuri care arată cum se aseamănă oamenii în răspunsurile pe care le dau la stimuli, şi cum aceste răspunsuri pot fi interpretate pentru a explica comportamentele lor. În contrast, reprezentanţii psihologiei diferenţiale sunt centraţi pe persoană, căutând calităţi şi caracteristici ale acesteia care să îi ajute să înţeleagă comportamentul
1

Părţi ale acestui text au fost publicate anterior în: Pitariu, H, Iliescu, D. & Coldea, D. (2006). Fleishman Job Analysis Survey (FJAS): Scale de evaluare si ghid de administrare. Bucureşti: PsihoCover; Pitariu, H., Iliescu, D., & Coldea, D. (2008). Ghidul Aptitudinilor Umane. Cluj-Napoca: Odiseea. Reproducerea este făcută cu acordul autorilor şi al editorului materialelor.

p. formare sau evaluare a personalului etc. mai specific al specialiştilor în resurse umane şi al managerilor. 1976. Auzim frecvent diferiţi manageri care îşi doresc un personal care să posede un IQ de peste 130. respectiv specialiştii în resurse umane. satisfacţia cu munca şi comportamentul contraproductiv. Arvey et al. Fleishman şi-a extins activitatea şi spre diagnoza unor particularităţi ale personalităţii. în special în aspectele sale aplicate. 1989). care. s-a bazat pe studiul diferenţelor. 1996). Asocierea dintre psihometrie şi psihologia diferenţială a fost de bun augur. rezolva probleme. Aptitudinile cognitive. Acest termen a intrat. Specialiştii în psihologie diferenţială au identificat ce trebuia măsurat. implică aptitudinea de a raţiona. Desigur. În termeni practici. În jurul anilor ’50. Aptitudinile Aptitudinile sunt definite ca fiind „însuşirile psihice şi fizice relativ stabile care-i permit omului să efectueze cu succes anumite forme de activitate” (Roşca. testarea factorului „g” înseamnă. De fapt. planifica. Ulterior. există posibilitatea identificării acestora şi utilizarea în scopuri de selecţie profesională. incluzând aici şi performanţa în muncă. Inteligenţa. Termenul nu mai are în prezent un înţeles ştiinţific. În primul rând. aceasta nu este o . a gândi abstract. Se impun câteva precizări privitor la modalităţile de operaţionalizare a categoriilor taxonomiei propusă de Fleishman. aceasta înseamnă că dacă solicitările de procesare a informaţiei pentru un post sunt mari. în ultimă instanţă. într-un limbaj accesibil. Deci. a învăţa rapid şi a învăţa din experienţă. face cel mai frecvent referire la capacitatea intelectuală generală a unei persoane şi. pentru a face predicţii legate de succesul în activitatea de muncă. de a achiziţiona cunoştinţe şi aptitudinea de a rezolva probleme. angajaţi cu aptitudini cognitive deosebite sau cu aptitudini mintale excepţionale. printre alte lucruri. este bine să precizăm că IQ sau CI este termenul istoric prin care se determina un coeficient de inteligenţă al unei persoane şi care se referă la modul în care erau calculate scorurile la primele teste de inteligenţă. Odată cunoscute aptitudinile care ar asigura performanţe ridicate într-un post de muncă. şi specialiştii în psihometrie au arătat cum să se facă măsurătorile.persoanei (Hattrup & Jackson. 1992). acest lucru îl vom întâlni frecvent în testele care pretind că măsoară inteligenţa. psihologii preferă referirea la ceea ce a fost numită „inteligenţă” sau factorul „g”. Ele se referă la aptitudini specifice ca memoria reprezentările spaţiale sau diferite modalităţi de a face raţionamente etc. poate cu prea multă uşurinţă şi adesea cu conotaţii eronate şi în limbajul de zi cu zi sau. este definită ca aptitudinea de a învăţa şi a te adapta la un mediu. pe de altă parte. Ea constituie un mod eficient de a analiza cele mai importante particularităăţi individuale în ocupaţii variate (Landy. (1995) definesc inteligenţa specifică mediului organizaţional ca fiind o capacitate mintală foarte generală. deşi el este des utilizat la nivel de simţ comun. Acestea au fost divizate în trei categorii de aptitudini: cognitive. 470). o persoană cu o aptitudine mintală generală scăzută are şanse scăzute de succes comparativ cu o persoană cu o aptitudine mintală generală ridicată. creşte şi valoarea predictivă (validitatea) testelor de inteligenţă generală. cât de importantă este determinarea gradului de dezvoltare a nivelului general al aptitudinii mintale în performanţa profesională aferentă unui anumit post de muncă? Studiile de metaanaliză asupra relaţiei dintre “g” şi performanţa în muncă au demonstrat că odată cu creşterea complexităţii postului de muncă. Mult timp psihologia muncii şi organizaţională. Edwin Fleishman a declanşat un program amplu de cercetare destinat determinării celor mai comune aptitudini mintale şi fizice asociate cu performanţa umană. Fleishman a proiectat şi o metodologie de determinare a aptitudinilor respective în scopul oferirii unui instrument practic psihologilor care activează în domeniul organizaţional. Totuşi. când se discută despre aptitudinile cognitive. măsurarea aptitudinii de a raţiona. a înţelege idei complexe. Aptitudinile mintale şi aptitudinile cognitive sunt termeni curenţi. importante pentru succesul în activităţi organizaţionale. Lista de aptitudini elaborată de Fleishman poate fi utilizată pentru numeroase scopuri. În ultimul timp. fizice şi perceptual-motrice. pe care oamenii de ştiinţă îi folosesc des interşanjabil. Astfel a fost construită o taxonomie comprehensivă de 52 aptitudini fundamentale (Fleishman & Reilly. Acesta este motivul pentru care ne propunem să facem unele clarificări. cu atât mai mult cu cât adesea acestea sunt înţelese şi utilizate într-o manieră eronată de către psihologi. În mod obişnuit.

sau anumite trăsături de personalitate. Fiecare din aceste activităţi de muncă presupune forţă fizică. ordonarea informaţiilor. În timp. g Inteligenţă fluidă Inteligenţă cristalizată Percepţie vizuală Pervepţie auditivă Aptitudini de recunoaştere Spontaneitate cognitivă Aptitudini specifice Figura 1. Acest fenomen a fost numit “efectul Flynn” după un cercetător care a studiat această problemă: concret. urmat de şapte aptitudini specifice (inteligenţa fluidă. El combină aptitudinile fizice identificate de E. De fapt. Roşca & Zörgő. 2004). rezistenţă la efort şi coordonare manuală. Un aspect important trebuie însă subliniat: se pare că în timp oamenii devin tot mai inteligenţi. percepţia vizuală. una dintre aptitudinile propuse de Fleishman. A. Mai recent. în acest domeniu au fost proiectate o serie de teste şi aparate care îşi păstrează actualitatea şi azi (Roşca. luând în considerare faptul că inteligenţa medie la majoritatea testelor are valoarea de 100 cu o abatere standard de 15. Modelul ierarhic al lui Carroll (1993) Aptitudinile fizice. reamintirea informaţiilor şi rapiditatea cognitivă) (Murphy. s-a evidenţiat o creştere de 15 puncte în media testelor de inteligenţă de la o generaţie la alta. Hogan (Figura 2). . pompier. noile generaţii par să fie mai inteligente decât părinţii lor. În contextul în care postul de muncă solicită aptitudini sociale.condiţie a faptului că o aptitudine mintală generală ridicată garantează succesul în acel post. inteligenţa cristalizată. senzoriale şi psihomotrii Aptitudini fizice Taxonomia aptitudinilor elaborată de Fleishman include şi o secţiune complexă şi detaliată a aptitudinilor fizice specific umane. au fost dezvoltate mai multe modele ale aptitudinilor cognitive. La primul nivel este situat „g”. De exemplu. de miner sau de hamal. Carroll (1993) a propus structurarea inteligenţei pe trei nivele (Figura 1). Un model al aptitudinilor fizice este propus de către Guion (1998). 1972). iar relaţiile spaţiale vor fi asociate cu percepţia vizuală. memoria. Cel mai jos şi mai specific nivel include aptitudinile conectate cu cele şapte aptitudini de nivel mediu. Vernon (1955) a realizat un prim model care s-a impus şi care a devenit un punct de start pentru numeroase alte modele. Exemple sunt postul de mecanic auto. chiar şi o persoană cu o aptitudine mintală generală ridicată poate eşua (Landy & Conte. va fi conectată cu inteligenţa fluidă. Fleishman cu cele ale lui J. 1947. Creşterea este substanţială. de comunicare. 1996). percepţia auditivă. Există numeroase posturi de muncă specifice prin anumite aptitudini fizice pe care le solicită şi pentru care testarea lor se impune.

menţionăm şi că aptitudinile fizice prezintă suficiente potenţialităţi de dezvoltare prin exerciţii. Desigur. dexteritatea sau timpul de reacţie. Fleishman & Reilly (1999) identifică 10 aptitudini psihomotorii: • Fermitatea braţ – mână • Dexteritatea manuală . asta nu înseamnă că prima persoană este mai eficientă în munca respectivă. în multe activităţi de muncă. Şi în acest domeniu au fost proiectate o serie de aparate care pot testa cu suficientă exactitate o serie de calităţi senzoriale (Roşca. 1998). de aici şi diferenţa respectivă. conducător auto. 1971). dintr-un punct de vedere pragmatic. ceasornicar. Totuşi. Aptitudinile senzoriale Aptitudinile senzoriale sunt funcţii ale văzului. mirosului şi kinesteziei. operator calculator etc. De asemenea. rezistenţa cardiovasculară. Roşca. operator de sonar la submarine. cât şi femeile pot să-şi îmbunătăţească performanţele fizice. sau aptitudinile senzorio-motorii sau simplu motorii. Masa musculară a bărbaţilor este mai mare decât a femeilor. este rezistenţa fizică şi acea forţă fizică necesară realizării sarcinilor relevante pentru postul respectiv de muncă. gustului. atât bărbaţii. controlor de calitate la o fabrică de parfumuri etc. Forţa trunchiului Vigo are Flexibilitate distribuită. auzului. Notăm şi că în anumite posturi de muncă este necesar un anumit nivel de dezvoltare a forţei fizice – dacă cineva poate ridica 50 de Kg şi dacă postul de muncă pretinde operarea cu greutăţi de maximum 5 Kg. Poate că mai importantă. Prin exerciţiu. calitatea mişcărilor. se referă la aspecte cum sunt coordonarea.Factorii generali ai lui Hogan Forţă musculară Rezistenţă cardiovasculară Calitatea mişcărilor Descriptorii de bază ai lui Hogan Tensiune musculară Putere musculară Rezistenţă musculară Rezistenţă cardiovasculară Flexibilitate Echilibru Coordonare neuromusculară Descripto-rii de bază ai Forţă lui statică Fleishman şi Reilly Forţă explo zivă Forţă dinamică. Psihologii implicaţi în aplicaţii din domeniul muncii. femeile sunt superioare bărbaţilor în ceea ce priveşte flexibilitatea musculară. Putere musculară şi Rezistenţă musculară. Ceea ce se observă la modelul lui Guion (1998) este faptul că el combină aptitudinile fizice în trei categorii: forţa musculară. Un model al aptitudinilor fizice (Guion. Aptitudinile psihomotorii Aptitudinile psihomotorii. aviator. majoritatea posturilor de muncă presupunând Tensiune musculară. Ele au o deosebită importanţă în numeroase profesii cum sunt aceea de chirurg. 1947. dar şi angajatorii sunt interesaţi în testarea acestor calităţi la viitorii angajaţi în locuri de muncă aşa cum ar fi cele de degustător de vinuri. această clasificare este satisfăcătoare. Flexibilitate dinamică Echilibrul corpului Coordonarea corpului Figura 2. Este un fapt recunoscut că în ceea ce priveşte aptitudinile fizice există diferenţe între bărbaţi şi femei.

Goldberg. 1998). atât productive (de ex. 1987. 2005). În primul rând există un puternic filon cunoscut sub denumirea de „teoria trăsăturilor” (trait theory). Între comportamentele legate de muncă şi personalitate există o relaţie care nu poate fi neglijată. McCaulley. Gough. de principiu. 1976). Guion. ea reprezintă îmbinarea unitară non-repetitivă a însuşirilor psihologice care caracterizează mai pregnant şi cu un mai mare grad de stabilitate omul concret şi modalităţile sale de conduită (Roşca. Cattell & Cattell. 2004). 2001). Landy & Conte. . 2004. În fine. 1957. au fost propuse şi s-au impus în comunitatea ştiinţifică mai multe modele de personalitate. Reprezentanţi de seamă ai acestei teorii mai sunt instrumente precum FPI / Freiburg Personlichkeitsinventar este de 13 ani (Fahrenberg. 1987. Instrumentele de psihodiagnoză din acest domeniu sunt numeroase şi diversificate. deşi a acumulat numeroase critici. cel mai cunoscut din ele fiind probabil CPI / California Psychological Inventory (Gough. Deşi utilizarea testelor de personalitate în domeniul muncii a fost mai slab reprezentată în trecut. 1993). ea cunoaşte un reviriment printre psihologi care recunosc tot mai mult influenţa factorilor de personalitate în variatele comportamente legate de muncă. 1990. 2004): . Five Factor Model) (Digman. 1998). 1984) etc. Teoria trăsăturilor a dat naştere unor instrumente extraordinar de puternice. cunoştinţe). Investigarea personalităţii este aşadar un domeniu larg. există trei mari direcţii în psihodiagnosticul de personalitate. care este reprezentată în personologie de chestionare precum 16PF (Cattell. Quenk & Hammer. Acest model. În prezent există un consens puternic că personalitatea reprezintă o arie importantă a diferenţelor individuale pentru examinare de către psihologii implicaţi în domeniul muncii şi organizaţional (Landy & Conte. . Gough & Bradley. Hampel & Selg. 1964. sau. se bucură de o popularitate foarte mare la ora actuală teoria factorială. 1996/2003. performanţa în muncă) cât şi contraproductive (de ex. Pe baza celor prezentate putem oferi următoarele concluzii (după Landy & Conte. Personalitatea prezice ce va face o persoană. Ceea ce am prezentat a fost doar un decupaj minor pentru a pune cititorul în temă cu ultimele realizări din această sferă de activitate psihologică.• • • • • • • • Dexteritatea degetelor Precizia controlului Coordonarea manuală Orientarea răspunsului Evaluarea controlului Timpul de reacţie Viteza încheieturilor mâinii Viteza mişcărilor degetelor Şi în acest domeniu. în timp ce măsurarea aptitudinilor prezice ce poate face. psihologii au proiectat o mulţime de probe psihologice care testează calităţile enumerate (Roşca. industrială şi organizaţională. mai recent de taxonomia Big Five (FFM. Personalitatea Personalitatea este una din problemele centrale a psihologiei. McCrae & Costa.Personalitatea este mai puternic relaţionată cu aspectele motivaţionale ale muncii (de ex. efort) decât cu aspectele tehnice ale muncii (de ex. 1998. absenteismul) (Guion & Gothrie. În timp. bine implementat în psihologia muncii.Diferenţele de personalitate joacă un rol în comportamentul de muncă independent de rolul jucat de ăţile cognitive. PRF / Personality Research Form (Jackson. În al doilea rând există o direcţie cunoscută sub denumirea de „teoria tipurilor” (type theory) Cel mai cunoscut chestionar care reprezintă această direcţie în personologie este MBTI / Myers-Briggs Type Indicator (Briggs-Myers. 1990. Putem considera că. 1985. s-a impus el fiind util pentru descrierea unui set de variabile de personalitate în conexiune cu înţelegerea performanţei în muncă. Gough & Bradley. Pitariu & Pitariu. lipsa de onestitate. 1965. 1976). 1992).

chiar accidente de muncă. să încurce lucrurile. ba mai mult. fireşte. În acest timp au fost dezvoltate o serie de modele şi mijloace de măsurare a lor. Centrarea pe factorul “g” a stagnat timp de 80 de ani înţelegerea inteligenţei. de pildă interesul faţă derepararea maşinilor. Conştiinciozitatea poate fi considerată o combinaţie între realizare şi încredere. Există dovezi că şi alţi factori în afară de conştiinciozitate au aplicabilitate pentru posturi şi ocupaţii specifice. care nu are nimic dea face cu interesul său. cu atât mai puternică va fi asocierea dintre personalitate şi comportament. Un interes este mai puţin decât un comportament şi mai mult o proiectare a propriei persoane într-un mediu dorit. Interesele profesionale Interesele profesionale au intrat în atenţia psihologilor de aproximativ 8 decenii. Conştiinciozitatea şi factorii săi constituenţi reprezintă doar câteva din faţetele interesante ale personalităţii. Cele şase tipuri sunt vizualizate sub forma unui hexagon. Conştiinciozitatea şi factorii săi constituenţi are un impact mare asupra comportamentului în situaţiile în care angajatul are o autonomie crescută. “istorie” sau pentru “a fi înconjurat de oameni”. 2004). În prezent lucrurile s-au schimbat. el a elaborat nu doar teoria. Conştiinciozitatea (şi factorii săi constituenţi) are o mare aplicabilitate în muncă. Când un interes este puternic. Este posibil să fie cea mai importantă variabilă de personalitate la locul de muncă şi ar putea fi echivalentă cu “g” pe domeniul non-cognitiv. este mai probabil ca performanţa să fie slabă decât atunci când postul se potriveşte cu interesele deţinătorului acestuia. agreabilitatea este asociată cu performanţa în relaţiile cu clienţii şi în munca în echipă. efortul). Nu putem lăsa ca acelaşi lucru să se întâmple în psihodiagnosticul de personalitate prin focalizarea doar pe conştiinciozitate. interesele profesionale intrând şi în preocupările psihologilor din organizaţii. Interesele profesionale sunt expresia preferinţei pentru anumite activităţi. Adoptarea acestui domeniu de către psihologii care se ocupă de organizaţii s-a realizat cu destul de multă greutate. John Holland (1985) a dezvoltat de-a lungul multor ani probabil cea mai influentă teorie cu privire la interesele profesionale şi alegerea carierei. statea emoţională îşi aduce contribuţia într-o arie largă de domenii de activitate. nefiind atrasă de activitatea respectivă şi ne aşteptăm să nu fie performantă. Asocierea dintre interesele profesionale şi performanţă nu sunt la fel de puternice ca cele existente adesea când se iau în considerare aptitudinile mintale sau personalitatea. Modelul său este cunoscut şi sub acronimul RIASEC. ea se va manifesta de bună seamă cu nemulţumire. să genereze incidente. aceasta datorită faptului că s-a considerat mult timp că acestea nu ar prezice performanţa în muncă dar şi convingerii că aportul lor major este în domeniul consilierii educaţionale şi profesionale (Landy & Conte. . Cu cât este mai relevant şi mai specific comportamentul de muncă pe care încercăm să îl prezicem. Extroversiunea apare relaţionată cu performanţa în vânzări şi deschiderea spre experienţe noi prezice succesul la traininguri şi succesul în medii noi. Când cineva îşi exprimă preferinţa pentru “activităţi artistice”. Dacă postul de muncă ocupat nu este în concordanţă cu un interes puternic. îşi exprimă un interes. dar ele sunt constante.- - Modelul celor cinci factori este o reţea teoretică utilă pentru a gândi aspectele importante legate de personalitate. ci a dezvoltat şi metode de măsurare a celor şase tipuri de personalitate discutate de el. Aceasta presupune. ca interesele să fie susţinute într-o anumită măsură de aptitudini şi trăsături de personalitate adecvate. iar încrederea va prezice alte comportamente. În timp. incluzând poziţiile de manager dar şi posturi în sectorul securitate/protecţie. confluenţa celor trei cele mai importante generând „codul Holland” al unei persoane. în conexiune cu opţiunile pentru o carieră profesională sau alta. Realizarea va prezice unele comportamente (de ex. dar persoana în cauză este dirijată spre o altă activitate.

Holland. corelaţia cu satisfacţia profesională şi succesul profesional este slabă. a materialelor aferente şi a personalului care trebuie să-l aplice. De asemenea. 1975b. pentru a ajuta utilizatorul în luarea deciziilor.Spokane (1985) şi Tranberg et al. care face legătura dintre sarcinile de muncă şi aptitudinile de care are nevoie personalul pentru realizarea acestora. (1993) au realizat o analiză critică a modelului propus de G. deprinderile şi aptitudinilor specifice diferitelor posturi de muncă. Un alt reproş este şi acela că datele oferite de investigarea intereselor sunt oarecum destul de sărace atât în ceea ce priveşte investigarea criteriului de eficienţă profesională. instruirii şi evaluării personalului. Această provocare este abordată în contextul procesului de analiză a muncii. sunt prezentate şi câteva exemple ale unor aplicaţii anterioare. 1991). Cei care îl completează sunt chestionaţi asupra activităţilor preferate. Totodată. Holland (1985) a proiectat şi un chestionar prin intermediul căruia este posibilă identificarea intereselor profesionale: Self-Directed Search/SDS. El descrie logica sistemului şi include o descriere a F-JAS. în vederea recrutării. totuşi. al lui Fleishman (Fleishman. separate. 1984) şi include Scalele de Evaluare a Cerinţelor Aptitudinale. Prezentul Ghid de administrare oferă informaţiile necesare pentru a vă ajuta în administrarea F-JAS. El oferă o descriere cantitativă a cerinţelor privind cunoştinţele. Cu toate acestea. modul său de abordare este valoros deoarece oferă o structură pentru înţelegerea şi evaluarea indivizilor şi ocupaţiilor. Analiza muncii este un sistem prin care sunt identificate. cât şi al manierei în care sunt determinate interesele. deprinderilor şi aptitudinilor (knowledge. abilities. prin doar una sau două fraze simple. skills. se apreciază ca adecvat şi modelul hexagonal. acest sistem de analiză integrează mai multe domenii ale performanţei umane. a aptitudinilor şi competenţelor proprii etc. Sistemul se bazează pe Taxonomia aptitudinilor umane a lui Fleishman (Fleishman. Este important ca sistemul de analiză a muncii să ofere informaţii fidele şi valide. deprinderilor şi cunoştinţelor necesare pentru realizarea acestora. Succesul oricărui sistem de analiză a muncii constă în capacitatea de identificare a cunoştinţelor. Fleishman Job Analysis Survey (F-JAS) reprezintă o metodă foarte cunoscută. chiar dacă nu reprezintă o reprezentare perfectă a similarităţii tipurilor respective. selecţiei. ei apreciază similaritatea tipurilor profesionale cu cele discutate în psihologia generală. Acestea au o utilitate practică. 1988. Logica F-JAS şi modalităţi de aplicare F-JAS este un sistem utilizat pentru descrierea posturilor şi sarcinilor de muncă în termenii aptitudinilor. Putem considera că acest model reprezintă totuşi o bază utilă pentru dezvoltarea unor modalităţi mai sensibile de măsurare a intereselor. clasificate şi sintetizate activităţile specifice unui post de muncă. este necesar să identificăm componentele importante ale posturilor de muncă şi cerinţele impuse de acestea pentru obţinerea unei performanţe reale. Pentru obţinerea unui profil cât mai cuprinzător al aptitudinilor ce sunt relevante pentru înregistrarea unei performanţe reale în muncă. în general operându-se cu un simplu chestionar. unul sau două fiind adesea suficiente. Dat fiind faptul că majoritatea posturilor prezintă componente distincte. Autorii menţionaţi mai subliniază şi faptul că în identificarea interesului profesional nu este întotdeauna necesară prezenţa a trei tipuri de personalitate. este imposibil să sintetizăm într-un mod corespunzător cerinţele posturilor. 1975a. Mai este inclusă şi o scurtă secţiune tehnică şi. KSA) necesare pentru executarea eficientă a sarcinilor de muncă. Chiar dacă cercetările derulate nu au susţinut întotdeauna ipotezele lui Holland. sunt oferite şi procedurile specifice pentru implementarea şi calcularea scorurilor. publicate anterior şi în Manualul pentru scalele de evaluare a cerinţelor aptitudinale. Astfel. Fundamentul F-JAS Cele mai multe posturi de muncă presupun o varietate de activităţi. a reacţiilor faţă de diferite profesii. Fleishman & Mumford. Sistemul este folosit . care să conducă la decizii de personal fundamentate ştiinţific şi care să nu poată fi contestate juridic. Fleishman & Quaintance.

Pentru fiecare scală se oferă de asemenea câte o definiţie pentru nivelul ridicat şi pentru nivelul scăzut ale aptitudinii pe care scala o evaluează. care este relaţionată cu performanţa în diverse sarcini. Acolo unde este necesar. Pentru pregătirea profesională a personalului. F-JAS este folosit pentru descrierea oricărui post de muncă. validate ştiinţific şi fundamentate juridic. a grupajelor care presupun cerinţe aptitudinale comune. Tabelul 1. O scurtă privire asupra aptitudinilor evaluate prin FJAS . F-JAS oferă un sistem prin care profilul aptitudinal al unui individ poate fi comparat cu cerinţele aptitudinale ale postului de muncă. Ea include în prima broşură 52 de aptitudini grupate în patru domenii: cognitiv. Aptitudinile identificate prin F-JAS pot fi de asemenea folosite şi pentru dezvoltarea familiilor de posturi de muncă ori de ocupaţii. instruire şi evaluare a performanţelor. deprinderilor sau cunoştinţelor şi o scală de 7 puncte prin intermediul căreia poate fi descris orice post sau orice sarcină de muncă. incluzând aptitudini cognitive. senzorial-perceptive şi de personalitate. este astfel concepută încât să reflecte un set amplu de categorii care să descrie performanţa în cea mai mare varietate de sarcini. care presupun un anumit nivel minim al aptitudinii evaluate. Astfel. Profilul aptitudinal solicitat pentru ocuparea unui anumit post oferă informaţiile necesare pentru dezvoltarea unor sisteme de selecţie. astfel. instruire şi evaluare. Pentru orientare suplimentară. precum şi pentru a oferi suficiente informaţii necesare ancorării răspunsului şi a scade astfel probabilitatea apariţiei erorilor de evaluare. se pot crea baterii de teste şi proceduri de măsurare a aptitudinilor solicitate de un anumit post de muncă. fizice. În această abordare se presupune că. metoda F-JAS oferă o legătură directă între sarcinile specifice unui post de muncă şi calităţile de care indivizii trebuie să dispună pentru realizarea corectă a acestora. definiţiile fiecărei aptitudini includ şi diferenţieri dintre aceasta şi alte aptitudini cuprinse în F-JAS. până la cele mai complexe. fizic şi senzorial-perceptiv. Se porneşte aşadar de la premisa că sarcinile şi posturile de muncă se deosebesc unele de altele prin nivelul aptitudinilor solicitate. Datorită caracterului său cuprinzător. Pentru a face broşura cât mai cuprinzătoare. psihomotrice. Pentru selecţia personalului. evaluarea performanţelor şi promovare. Pot fi de asemenea dezvoltate sisteme de evaluare a performanţelor profesionale. o aptitudine este o trăsătură generală sau capacitate relativ trainică. că evaluarea unui concept prezentat într-o formă atât de structurată nu suscită probleme deosebite. Pentru a uşura deciziile legate de promovarea personalului. care să se centreze pe sarcini clare şi pe aptitudinile relevante direct pentru respectivele sarcini. pe care se bazează sistemul de analiză a muncii F-JAS. psihomotor. se pot elabora programe de pregătire profesională care să urmărească dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru o paletă largă de posturi. Astfel. fiecare scală mai include câteva exemple de sarcini. deşi unele aptitudini sunt mai flexibile decât altele.pentru identificarea caracteristicilor posturilor şi sarcinilor de muncă care sunt legate de aptitudinile de care indivizii au nevoie în activităţi de muncă specifice. tehnice sau de conducere. instrumentul de evaluare face toate eforturile de a clarifica deplin conceptul asupra căruia se centrează evaluarea. F-JAS înlesneşte astfel dezvoltarea directă a programelor de selecţie. de la cele de rutină sau solicitante fizic. acest nivel fiind indicat grafic pe scală. broşura F-JAS prezintă o definiţie a aptitudinilor. Aptitudinile sunt dispuse în broşura F-JAS în funcţie de aceste domenii. taxonomia cerinţelor aptitudinale. cu care ar putea fi confundată. Organizarea şi descrierea sistemului FJAS Taxonomia cerinţelor aptitudinale se doreşte a fi cât mai cuprinzătoare. Pentru fiecare categorie. iar în cea de-a doua broşură încă 21 de aptitudini interpersonale. Deşi este necesară investirea unui efort cognitiv de către evaluator. Se poate observa. Definiţia respectivă se bazează pe analiza conţinutului aptitudinii definite. care ţin de structuri de personalitate. se pot dezvolta programe de instruire care să vizeze sarcinile de muncă pentru care s-au identificat prin analiza muncii aptitudinile necesare. În plus şi indivizii se deosebesc între ei prin nivelul la care ăpt opera cu fiecare aptitudine. căci specialistul în resurse umane poate folosi aptitudinile identificate prin intermediul F-JAS pentru alegerea sau dezvoltarea unor instrumente psihologice corespunzătoare cu postul pe care se centrează.

Numeşte patru mărci de pastă de dinţi. Scrie un manual avansat de economie. Elaborează teoria relativităţii. Exprimarea în scris 5. carburant. Raţionament inductiv Ştie că datorită legii gravitaţiei poţi coborî o pantă cu maşina chiar şi atunci când motorul nu funcţionează. Ordonarea informaţiilor Aranjează obiecte în ordine numerică. Capacitatea de memorare 8. Receptivitatea la probleme 9. vânt şi altitudine. de a selecta o metodă sau o formulă matematică pentru a o rezolva. Scrie o notiţă pentru a reaminti cuiva că trebuie să scoată ceva din congelator. Este aptitudinea de a înţelege şi a organiza o problemă şi. Poate inventa noi fibre sintetice. apoi. Este aptitudinea de a asculta şi înţelege limba vorbită (cuvinte şi fraze) Este aptitudinea de a citi şi înţelege propoziţii şi fraze scrise. Această aptitudine se referă la gradul în care operaţiile de adunare. Originalitatea 7. Exprimarea orală Definiţie Exemple de comportamente Scoruri mici Scoruri mari Înţelege o reclamă comercială televizată. Stabileşte programul de calcul pentru o simulare a apropierii unei navete de Lună şi a aselenizării. Înţelege indicatoarele şi panourilor de informare rutieră. 10. Explică modificările genetice ale moleculei de ADN unor studenţi din anul I. imagini şi proceduri). Comanda fructe de mare la restaurant pentru a afla dacă îi plac. . Uşurinţa aritmetică 11. Înţelegerea verbală 2. Menţionează toate strategiile posibile pentru o anumită confruntare militară. Sesizează că o veioză debranşată nu se va aprinde. Este aptitudinea de a realiza că ceva nu merge sau riscă să nu meargă bine. Înţelege un manual de instrucţiuni privind repararea sistemului de ghidaj al rachetelor. cifre. Este aptitudinea de a aplica reguli generale la probleme specifice cu scopul de a găsi răspunsuri logice la acestea. scădere. astfel încât ceilalţi să înţeleagă. Reţine numărul autobuzului pentru a fi sigur că se întoarce acasă pe acelaşi drum. Este aptitudinea de a ţine minte informaţii (cuvinte. Raţionament deductiv 12. înmulţire sau împărţire pot fi efectuate rapid şi corect. Foloseşte un card pentru deschiderea unei uşi blocate. Este aptitudinea de a combina informaţii distincte sau răspunsuri specifice la probleme date cu scopul de a formula reguli sau concluzii generale Este aptitudinea de a aplica corect o regulă sau 4. Calculează manual coordonatele de zbor ale unui avion ţinând cont de viteză. Este aptitudinea de a oferi un anumit număr de idei cu privire la un subiect dat. Fluenţa ideilor 6. Raţionament matematic Recită un text dintr-o declaraţie istorică după un studiu de 15 min. Proiectează o aripă de avion după principiile aerodinamicii. Face totalul cecurilor emise dintr-un carnet de cecuri. Este aptitudinea de a folosi cuvinte şi fraze scrise astfel încât să fie înţelese de alte persoane. 13. Înţelege o prelegere de filosofie. Anulează prin telefon livrarea ziarului la domiciliu. Înţelegerea limbajului scris 3. Este aptitudinea de a folosi cuvinte şi fraze în actul vorbirii.Aptitudine APTITUDINI COGNITIVE 1. Calculează cât costă 10 portocale dacă se ştie că pentru două se plăteşte 1 leu. Este aptitudinea de a emite idei neobişnuite sau ingenioase despre un subiect sau o problemă dată. Asamblează un focos nuclear. Recunoaşte o maladie în faza de debut în care există doar câteva simptome.

Precizia controlului 23. Flexibilitate categorială 15. Navighează pe un ocean orientându-se doar după poziţia soarelui şi a stelelor. Monitorizează aparatul radar. Rapiditatea structurării informaţiilor 16. pentru a urmări traficul aerian întro perioadă de vârf. APTITUDINI PSIHOMOTORII 22. obiecte. simultan cu transmisiile radio. Observă rapidă o listă cu golurile marcate la meciurile de fotbal pentru a vedea care jucător a înscris cele mai multe goluri. Este aptitudinea de a imagina cum va arăta un obiect când va fi mişcat sau când componentele sale vor fi rearanjate. Este aptitudinea care priveşte gradul în care o persoană reuşeşte să compare rapid şi cu precizie litere. Interpretează rezultatele unui radar meteorologic pentru a decide dacă se schimbă sau nu vremea. cele 2 picioare sau un braţ şi un picior). pentru a detecta defectele. Recunoaşte de la primele acorduri un cântec şi un interpret difuzat la radio. Curăţă o carie dentară. Este aptitudinea de a coordona mişcările a două sau mai multe membre (de ex. obiect. în prezenţa unor bruiaje de fond similare. Inspectează componentele electrice. puncte de topire. etc. Urmăreşte indicatoarele rutiere în timp ce conduce cu 50 km/oră. Este aptitudinea de a pendula între două sau mai multe surse de informaţii. precum şi a celor proprii. Flexibilitatea structurării 17. cifre. Este aptitudinea de a identifica sau recunoaşte un model cunoscut (formă geometrică. la început. sau cuvânt) care este ascuns într-un alt material. Imaginarea felului în care trebuie aşezată o foaie de hârtie în imprimantă astfel încât să fie cu antetul în sus. Foloseşte o maşină de cusut cu pedală. Capacitatea de vizualizare 19. Anticiparea mutărilor adversarului. Susţine o conversaţie cu un prieten la o petrecere zgomotoasă.14. Decodează un mesaj morse transmis cu viteză crescută. Merge până la prima cutie poştală pentru a expedia o scrisoare. Este aptitudinea de a cunoaşte propria situare în raport cu poziţia unui obiect sau de a spune unde se situează un obiect în raport cu propria persoană. . Este aptitudinea de a produce multe reguli. Clasifică fibrele sintetice în funcţie de rezistenţa lor. Atenţia selectivă 21. imagini sau forme/tipare/modele. Găseşte un cuţit de carne într-un sertar de bucătărie. Cântă la percuţie într-o formaţie de jazz. cele 2 braţe. Rapiditatea percepţiei 20. în timp ce acestea defilează pe linia de montaj. într-un joc de şah. Orientarea spaţială 18. costuri. Coordonarea mişcării membrelor Este aptitudinea de a face mişcări precise asupra manetelor de control ale unui aparat. Este aptitudinea de a recepta rapid informaţii care. Triază cuie dintr-o cutie de unelte în funcţie de lungimea lor. elasticitate. Atenţia distributivă un set de reguli cu scopul de a ordona obiecte sau acţiuni într-o anumită secvenţă. cum ar fi în cazul controlului manetelor unui Aprinde lumina. Este abilitatea unei persoane de a se concentra asupra unei sarcini fără a se lăsa distrasă de la această activitate. par fără sens sau organizare. Studiază pentru un examen de matematică într-o casă plină de copii mici şi gălăgioşi. astfel încât fiecare dintre ele să arate cum trebuie grupat un anumit set de lucruri într-un mod diferit. maşinerii sau vehicul.

Începe să reducă viteza maşinii când semaforul a trecut pe culoarea roşie. aşeza ori deplasa obiecte de mici dimensiuni. Foloseşte o ascuţitoare de creioane. Este aptitudinea de a face mişcări îndemânatice şi coordonate ale degetelor de la una sau ambele mâini. Concurează la aruncarea cu discul sau cu ciocanul la Olimpiadă. Rapiditatea de mişcare a membrelor echipament mecanic. . a aşeza. Este aptitudinea de a folosi pusee scurte de forţă musculară pentru a se propulsa (de pildă. pentru a apuca.). Dexteritatea degetelor 30. ale unei mâini şi unui braţ sau ale ambelor mâini. lumină. Stabilitatea mână-braţ 28. APTITUDINI FIZICE 32. folosind un telegraf manual.24. Trimite un mesaj morse. Această aptitudine se referă la rapiditatea cu care poate fi efectuatã o singură mişcare cu mâinile sau cu picioarele. Reacţionează prompt la fiecare disfuncţie prin mişcările de control care se impun într-o navetă spaţială scăpată de sub control. imagine etc. Sincronizarea mişcărilor 26. Este capacitatea de ajustare a manetelor de control ale unui echipament. într-un meci de ping-pong.). în condiţii de vreme nefavorabile. Şlefuieşte diamante. banjo. de îndată ce acesta se produce. Este aptitudinea de a putea alege rapid şi cu precizie între două sau mai multe mişcări ca răspuns la cel puţin două semnale diferite (lumini. Cântă la percuţie într-o formaţie muzicală. Aprinde o ţigară. Forţa statică Împinge un căruţ gol de cumpărături. Acţionează manetele unui avion pentru aterizarea pe un portavion. a deplasa sau a asambla obiecte. sau Când soneria de la uşă şi telefonul sună în acelaşi timp. Este aptitudinea de a exercita o forţă musculară continuă pentru a ridica. Forţa explozivă Loveşte un cui cu ciocanul. Este aptitudinea de a menţine stabile mâna şi braţul. mâinilor şi încheieturii mâinii. Însoţeşte pe bicicletă o persoană care aleargă. pentru a apuca. harfă. Face un nod de cravată. sunete. Introduce monede în automatul de cafea. Realizează o intervenţie chirurgicală pe cord deschis. Loveşte mingea trimisă de adversar. de genul uneltelor sau componentelor. Urcă într-un camion saci de ciment de 35 kg. cu o viteză de 25 de cuvinte / minut. Dexteritatea manuală 29. a împinge. alege rapid la care dintre ele să răspundă. imagini etc. Este aptitudinea de a da un răspuns rapid la un singur semnal (sunet. pentru a sări sau a sprinta). Este aptitudinea de a efectua mişcări pricepute şi coordonate ale unei mâini. ca reacţie la modificările de viteză şi / sau de direcţie ale unui obiect aflat în continuă mişcare. Alegerea răspunsurilor motrice 25. a trage sau a căra obiecte. Interpretează o melodie complicată la chitară. Este aptitudinea de a face mişcări simple. rapide şi repetate ale degetelor. Taie cu fierăstrăul o bucată subţire de lemn. Viteza ansamblului încheieturii mână-degete 31. 33. Timpul de reacţie 27.

APTITUDINI SENZORIALE / PERCEPTUALE 41. Rezistenţa fizică pentru a arunca obiecte. Foloseşte un storcător manual de fructe. Supleţea dinamică 38. Este abilitatea de a potrivi sau diferenţia culorile. Este capacitatea de a exercita efort fizic într-un interval de timp fără a-şi pierde suflul/respiraţia. Este abilitatea de a percepe obiecte sau a detecta mişcări faţă de sine. Este abilitatea care se referă la gradul în care muşchii abdomenului şi ai regiunii lombare pot susţine o parte a corpului sau poziţia picioarelor. Detectează defectele minuscule ale unui diamant. Este capacitatea de a face discriminări vizuale la mare distanţă. Este capacitatea de a face discriminări vizuale în condiţii de luminozitate scăzută. braţele şi/sau picioarele. Citeşte un indicator de pe marginea şoselei. Dansează un balet din repertoriul clasic. Îşi păstrează locul în formaţia de defilare. Forţa dinamică 35. Câştigă un concurs de dans acrobatic. Stând întins pe spate. pe linia orizontului. Forţa trunchiului 36. Constă în capacitatea de a păstra sau redobândi echilibrul propriului corp. Pictează un tablou având ca model un subiect viu. Sesizează diferenţele dintre navele aflate în larg. Parcurge o cursă cu obstacole fără limită de timp. Acuitatea vizuală de aproape 42. Împarţe hainele ce trebuiesc spălate în albe şi colorate. Vederea nocturnă Este capacitatea de a realiza o bună discriminare vizuală la distanţe mici. Stă într-un scaun pliant. Supleţea extensiei 37. Conduce un surfboard pe valuri înalte de 3 m. Găseşte drumul corect în pădure. Acuitatea vizuală la distanţă 43. Stă pe o scară. torsiona sau răsuci braţele şi / sau picioarele într-un mod rapid şi repetat. în mod repetat sau continuu pentru mult timp. sau de a-l menţine vertical în ciuda unei poziţii instabile. Este capacitatea muşchilor de a exercita forţă în mod repetat sau continuu. 45. . Pilotează un avion angajat într-o luptă aeriană. Echilibrul corporal 40. pentru a face un suc de portocale. în timp. picioarelor şi trunchiului în activităţi în care întregul corp este în mişcare. Coordonarea ansamblului mişcărilor 39.34. a se întinde. Vederea periferică 46. Perceperea adâncimii / vederea stereoscopică Apreciază care dintre două clădiri aflate la distanţă este mai apropiată. Este abilitatea de a înclina. Citeşte indicatoarele rutiere pe timp de noapte. sau a torsiona corpul. face 100 de abdomene. Este aptitudinea de a se înclina. Este capacitatea de coordonare a braţelor. astfel încât să remarce prezenţa aparatelor aliate sau inamice. întinde. Vederea cromatică 44. Se întinde spre staţia din maşina de patrulare. atunci când ochii sunt aţintiţi înainte. Se plimbă în jurul blocului. Vâsleşte un kajak prin curenţi rapizi de apă. Termină o cursă de triatlon. Este abilitatea de a distinge care dintre mai multe obiecte este mai departe sau mai aproape Citeşte cifrele de pe cadranele de bord ale unei maşini. într-o noapte fără lună. Aruncă o pasă lungă unui coechipier înconjurat de membrii echipei adverse. Execută un exerciţiu de gimnastică la inele. Umple un sac cu scoici pe malul mării.

Este aptitudinea de a fi plăcut. APTITUDINI SOCIALE / INTERPERSONALE 1. Este aptitudinea de a-şi exprima părerile şi opiniile într-un mod curajos şi activ. Remarcă sunetul maşinii de scris care semnalează în dactilografie sfârşitul unui rând. Vederea în lumină strălucitoare 48. în prezenţa altor sunete fără relevanţă sau pertubatoare Este abilitatea de a identifica direcţia din care vine un sunet. în numele unui grup de interese. Cere unui coleg să schimbe turele de muncă. Ascultă anunţurile făcute la difuzoare într-un magazin. Predă o limbă străină. Este capacitatea de a prezenta informaţiile astfel încât să influenţeze Conduce pe un drum cunoscut într-o zi însorită. Amabilitatea Ia comanda clienţilor întrun restaurant fast-food. după strigătele acesteia. Recunoaşterea vorbirii 52.47. Este capacitatea de percepe obiecte în prezenţa unei lumini orbitoare sau strălucitoare. Este aptitudinea de a negocia cu alţii pentru rezolvarea unui conflict. Capacitatea de coordonare Programează o întâlnire la masă cu un coleg. 4. Este abilitatea unei persoane de a se concentra asupra unei singure surse auditive de informaţii. Anunţă numerele câştigătoare la loto. Convinge angajaţii din sindicat să accepte o reducere de salariu. Înţelege un discurs susţinut de o persoană care are un puternic accent străin. Poartă o conversaţie telefonică cu un prieten. Rămâne vigilent în serviciul de gardă lângă teritoriul inamic. Claritatea vorbirii Localizează poziţia unei persoane aflate într-o zonă împădurită. 2. Flexibilitatea comportamentală Rezolvă plângerile din partea unor clienţi nemulţumiţi de calitatea serviciilor. 51. Este abilitatea de a asculta şi înţelege cuvintele rostite de o altă persoană. Capacitatea de negociere 7. Contestă politicile existente. Interpretează diferite roluri într-un film. Responsabilitatea Telefonează înapoi un client care a sunat. Este abilitatea de a comunica oral într-o manieră clară şi inteligibilă pentru auditor. plin de tact şi serviabil în relaţiile de muncă cu ceilalţi. Rezolvă dispute între sindicate şi angajatori. 5. Organizează o campanie politică. amendândule cu schimbările ce se impun. 3. Face schi alpin pe un soare strălucitor. astfel încât să coincidă cu programele. Atenţia auditivă 50. Este aptitudinea de a structura planurile de muncă şi activităţile. Convinge un coleg să ia masa împreună. Sensibilitatea auditivă 49. Persuasiunea . Este abilitatea de a detecta şi discrimina sunete care pot varia într-o gamă foarte mare de tonuri (înălţimi) şi / sau volume (intensitate). Acordează instrumentele muzicale dintr-o orchestră. Este aptitudinea de a adapta propriul comportament la situaţiile schimbătoare din mediul de muncă. Foloseşte un nou sistem de îndosariere şi arhivare. stilul şi ritmul de muncă ale celorlalţi şi de a le ajusta. Localizarea sunetelor de observator. Este aptitudinea de a fi o persoană de încredere şi cu simţul responsabilităţii faţă de alţii. Ascultă un text tehnic care îi este dictat. Pune o întrebare într-o şedinţă de grup. Recepţionează un mesaj morse într-o sală zgomotoasă. Asertivitatea 6.

Interoghează un suspect de crimă. Acceptă politicile stricte ale unei agenţii guvernamentale de securitate. pentru a obţinere o slujbă. Dezvoltarea celorlalţi 14. întrebări sau discuţii. Este aptitudinea de a-şi susţine şi apăra verbal raţionamentele şi propriile concluzii. circumstanţe şi medii. Sociabilitatea 9. Este aptitudinea de a contribui la dezvoltarea talentelor şi competenţelor celorlalţi. Întreţine potenţialii clienţi la o cină de afaceri. Este profesor-coordonator pentru un grup de studenţi la medicină. Obţinerea de informaţii prin conversaţie 15. Este aptitudinea de a fi comunicativ şi participativ în situaţiile sociale. Este aptitudinea de a adera la reguli şi politici de comportament social. Aptitudinea de a lucra întrun mediu nestructurat. după o Participă la întâlniri doar dacă este o cerinţă a postului. Perseverenţa Supravieţuieşte în spatele liniilor inamice în timpul unui război. prin conversaţie. Se mută într-o altă ţară. Reprezintă aptitudinea de a avea o atitudine deschisă şi veşnic curioasă. imediat după ce a pierdut alegerile.8. Independenţa şi autonomia 18. Este aptitudinea de a-şi fixa standarde foarte înalte şi de a realiza cât mai bine posibil o sarcină. Se scuză înainte de a întrerupe o conversaţie. cu minimă îndrumare sau supervizare. curăţă doar zonele accesibile clienţilor şi vitrinele vizibile. Discută un diagnostic grav cu un pacient. după ce a fost returnată. Este aptitudinea de a rămâne calm şi echilibrat în situaţii dificile sau stresante. Este aptitudinea de a înţelege corect situaţiile sociale. Capacitatea de refacere a tonusului Pledează în faţa managerilor cauza unui proiect de milioane de dolari. Decide dacă să îşi ia sau nu umbrela când pleacă de acasă. Livrează pizza la domiciliul clienţilor. Încrederea socială 13. Câştigă premiul Nobel într-un anumit domeniu de studiu. Repară un copiator care blochează hârtia. pentru o noua linie de produse. Este aptitudinea de a descoperi informaţii importante referitoare la o problemă. 20. Este aptitudinea de a afişa încredere în sine în situaţiile sociale. Argumentarea verbală 21. Araţă cuiva cum să schimbe un cauciuc spart. receptivă la noi idei. Întreabă un bibliotecar cum să găsească o carte. Menţine o conversaţie la telefon în timp ce intră cineva în birou. Retransmite o scrisoare. Deschiderea către experienţe Ca vânzător. 10. Revine în bătălia politică după un dublu eşec în alegeri. Auto-controlul 12. Pilotează un avion care are probleme tehnice. Merge cu autobuzul la locul de muncă. Este aptitudinea de a menţine un nivel optim de efort până când sarcinile de muncă sunt realizate cu succes. . Dorinţa de realizare 16. Monitorizează avioanele pe un ecran radar. Receptivitatea socială 11. Conformitatea socială opiniile sau acţiunile celorlalţi. Controlul tendinţei de a lua decizii pripite Pune diagnosticul pentru o problemă medicală severă. Prezintă o nouă viziune politică pentru propriul partid. 17. Citeşte un număr din revista National Geographic. Este aptitudinea de a se abţine de la decizii finale până când nu au fost culese şi evaluate toate datele relevante. 19. Este aptitudinea de a reveni în mod rapid la energia şi doza de entuziasm iniţiale. Oferă un răspuns la o întrebare simplă pusă de către un client. Explică unui prieten de ce nu poate să onoreze inivitaţia de participa la petrecerea sa.

În Tabelul 1 încercăm să oferim o imagine de ansamblu a sensului tuturor celor 21 de aptitudini cognitive. dar nu poate nici extrage cu consecvenţă concluziile care se impun în urma aplicării. Explicaţi diferenţa dintre cunoştinţe. Cum se poate măsura fiecare din aceste constructe? Care este un predictor mai bun al performanţei? De ce este nevoie atunci şi de celelalte? 2. care este zona de aptitudini pe care aţi pune mai mult accent? Cum argumentaţi acest lucru? Care sunt aptitudinile specifice care credeţi că sunt extrem de importante pentru performanţa lui? Explicaţi trei dintre ele şi legătura lor performanţa în domeniul numit. 3. Care sunt cunoştinţele. ancorele sunt mai multe la număr şi unde se face de asemenea o comparaţie binevenită între fiecare aptitudine şi acele aptitudini care îi sunt suficient de asemănătoare încât să poată conduce la confuzii. al celor 9 aptitudini fizice. skill. Cunoaşterea lor aprofundată este importantă pentru specialistul care administrează FJAS. Probleme şi exerciţii de control 1. pentru că în lipsa acestei cunoaşteri nu poate lua deciziile corecte pentru a selecta şi a administra eficient grupajele de aptitudini relevante. al celor 12 aptitudini senzoriale şi al celor 21 de aptitudini sociale şi interpersonale. Recomandăm de aceea specialistului interesat să consulte şi cele două broşuri de evaluare.situaţie descurajantă. deprinderi şi aptitudini (knowledge. În cazul unui specialist de resurse umane. al celor 10 aptitudini psihomotorii. . unde definiţiile sunt prezentate mei detaliat. deprinderile şi aptitudinile necesare unui director de proiect (project manager)? Enumeraţi şi explicaţi sensul fiecărui item de pe listă. ability).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful