Sunteți pe pagina 1din 25

Introducere:

Apariţia băncilor moderne este strâns legată de dezvoltarea comerţului cu


cetăţile îndepărtate şi acumularea capitalului monetar în special pe această
bază , expresie a dezvoltării producţiei manufacturiere şi a expansiunii
generale a economiei . Legate de nevoile comerţului şi desfăşurând
principalele operaţiuni prin intermediul efectelor comerciale , în mod firesc
băncile au primit atributul de comerciale .
În epoca contemporană , locul şi rolul băncilor în economie este strâns
legat de calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii
,relaţie hotărâtoare în creşterea economică .
Conceptele moderne privind dezvoltarea ecomonică consideră ca un
rezultat necesar al evoluţiei societăţii obţinerea de economii ale agenţilor
economici sau persoanelor , reprezentând venituri neconsumate în perioada
curentă şi destinată utilizării viitoare . În cadrul aceloraşi concepte
,investiţiile reprezentând achiziţia de instalaţii şi echipament , structuri ,
maşini şi inventar , destinate dezvoltării producţiei , reprezintă o altă
realitate a economiei şi expansiunii ei ce afectează pe agenţii economici .
Agenţii economici îşi găsesc resursele necesare realizării investiţiilor pe
două căi:
1. fie prin utilizarea propriilor economii ,
2. fie prin recurgerea la creditele ce le sunt acordate prin bănci , în
procesul de reciclare şi valorificarea capitalurilor monetare în
economie .
În acest fel se crează condiţiile unei ample redistribuiri a capitalurilor , tot
mai mari odată cu evoluţia istorică , vehiculate de o largă reţea de
intermediari care au fost exclusiv , la început , şi preponderent apoi , în
structura sistemului bancar în formare , băncile comerciale sau de depozit .
Banca comerciala e o peroana juridica careia i se acorda dreptul,in
conformitate cu “Legea privind institutiile financiare”, in baza autorizatiilor
eliberate de BNM, de a mobiliza mijloacele banesti de la perosanele fizice si
juridice si de a le amplasa in numele sau,in conditii de rambursabilitate,de
dobonda si de scadenta,precum si de a efectua alte operatiuni bancare.
Banca comerciala devine persoana juridica daca poseda capital propriu,are
stabilite functiile,structura organizatorica,formele de conducere si
administratie prin statut propriu si daca este inscrisa in registrul bancii
centrale.
In RM bancile comerciale sunt organizatecu statut de societati pe
actiubi.In scopul acordarii autorizatiei , BNM stabileste cerinte unice pentru
bancile care vor sa activeze pe teritoriul republicii.
Pentru a obtine autorizatie de BNM ,banca comerciala trebuie sa inainteze
o cerere,la care se anexeaza:
• Date referitor la calificarea si experianta administratorilor viitoarei
institutii;
• Date despre capitalul viitoarei banci;
• Business-planul pe urmatorii 3 ani;
• Informatii despre numele,sediul si activitatea persoanelor ce detin mai
mult de 10% din capitalul statutar al viitoarei banci;
• Alte informatii solicitate de BNM.

Actual in Republica Moldova sunt 15 banci comerciale:

 Banca Comercială "COMERŢBANK" S.A.


 BANCA COMERCIALĂ "BANCA SOCIALĂ" S.A.
 Banca Comercială "VICTORIABANK" S.A.
 Banca comercială "MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A.
 Banca Comercială "Moldindconbank" S.A.
 Societatea pe Acţiuni Banca de Economii
 Banca Comercială "EuroCreditBank" S.A.
 Banca Comercială "UNIBANK" S.A.
 "Banca de Finanţe şi Comerţ" S.A.
 Banca Comercială "Universalbank" S.A
 Banca Comercială "ENERGBANK" S.A.
 Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A.
 Banca Comercială Română Chişinău S.A
 Banca Comercială "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" S.A.
 Banca Comercială "MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale" S.A.

Dintre care 5 au fost fondate in anul 1991


(Banca Comercială "COMERŢBANK" S.A. -11.09.1991;
BANCA COMERCIALĂ "BANCA SOCIALĂ" S.A.-11.09.1991;
Banca Comercială "VICTORIABANK" S.A.-12.09.1991;
Banca comerciala “MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A.-12.09.1991;
Banca Comercială "Moldindconbank" S.A.-15.11.1991;
Banca Comercială "MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale"S.A.-
12.09.1991),
in 1992-93 au fost fondate bancile:
Sociatatea pe Actiuni Banca de Economii(08.04.1992),
Banca Comercială "EuroCreditBank" S.A.(30.09.1992),
Banca Comercială "UNIBANK" S.A.(19.01.1993),
Banca de Finate si Comert S.A. (01.07.1993),
mai trirziu au fost fondate si bancile :
Banca Comercială "Universalbank" S.A (10.11.1994),
Banca Comercială "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" S.A.(29.04.1994),
Banca Comercială "ENERGBANK" S.A. (16.01.1997),
Banca Comercială Română Chişinău S.A (22.10.1998) ,
Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A. (17.12.2007)

BC COMERŢBANK SA:

COMERŢBANK a fost fondată în perioada apariţiei comerţului şi afacerii


private în Moldova. Cu scopul de a stimula dezvoltarea comerţului privat, la
14 noiembrie 1990, 15 organizaţii, dintre care cele mai mari: Ministerul
Comerţului al RSSM, Asociaţiile de comerţ din oraşele Republicii, Depozitele
republicane en-gros, au fondat banca cu numele de Moldtorgbank. În anul
1991 banca a fost redenumită în BC COMERŢBANK SA. În conformitate cu
cerinţele înalte inaintate de către Banca Naţională a Moldovei, COMERŢBANK
majorează regulat mărimea capitalului social. Astfel, capitalul total normativ
al băncii s-a majorat de la 84.39 milioane de lei în anul 2000 la 178.6
milioane de lei la sfârşitul anului 2009. Au avut loc schimbări şi în
componenţa fondatorilor băncii. În prezent, acţionarii băncii sunt 1 persoane
juridice şi 7 persoane fizice.Conform raportului anul al bancii din 2009 reiese
ca cu toate ca este o banca destul de mica dispune de un capital normative
mai mare de 177.3 mln. Lei.Pricipalele obiective fiind asigurarea cresterii
veniturilor ,dezvolarea stabila si asigurarea integritatii mijloacelor financiare
ale clientilor si actionarilor. 2009 a fost un an de criza ceea ce afectat
activitatea business-ului scopul de baza a bancii constind in pastrarea
business-ului in conditii nedefinite,pentru aceasta banca a acordat o atentie
deosebita la oferirea creditelor ,au fost micsorate ratele dobinzilor la
depozite si deasemenea a nepermis rezilierea contractelor inainte de
scadenta si deasemenea banca a tinut sa dispuna de lichiditati pentru a-si
onora obligatiunile fata de clienti,straduinduse sa-si pastreze stabilitatea pe
plan bancar.

BC. “Banca Sociala” S.A.


Pe parcursul anului 2009 banca a respectat toate normativele impuse de BNM si
anume a :
• Activele bancii au crescut cu 10% si a atins suma de circa 2,5 miliarde lei
• Activele lichide au crescut cu 19 %,inregistrind la finele anului cifra de 0,8
miliarde lei
• Investitiile creditare au crescut cu 13 % si au depăşit cifra de 1,6 miliarde lei
• Capitalul actionar s-a majorat pe parcursul anului cu 33 milioane lei (9%)
• Capitalul normative total al bancii a crescut cu 10 % ,depasind cifra de 360 mil.
Lei

• Suficienta capitalului bancii a atins nivelul de 26,2 %depasind nivelul normative


de peste 2 ori
• Normativul lichiditatii pe termen lung a atins nivelul de 0,58
• Lichiditatea curenta a a tins nivelul de 31,4%
• Conform rezultatelor activitatii pentru 2009 banca a obtinut venit net in suma de
32 mil. Lei,fapt ce a conditionat formarea in volum deplin tuturor fondurilor
necesare si provizionarea pentru pirderi la active.
La finele anului 2009 deserventii bancii numarau 86 mii clienti,inclusive pesoane
juridice-11 mii,personae fizice-75 mii.banca a deschis si tine peste 200 mii de conturi
personale ale clintilor deserventi.Numarul mediu zilnic al operatiunilor effectuate de un
lucrator a inregistrat peste 500 operatiuni.

B.C. “Victriabank” S.A.

Pe linga faptul ca “VictoriaBank” e una dintre primele banci,ea a reusit deasemenea


sa fie prima care a implimetat numeroase servii favorabile si benefice pu clienti cum ar
fi:primul card,primul bancomat,primele servicii on-line ,deasemenea feetbak’ul si multe
altele.

Din anul 2009 banca a implimentat o nouă strategie pentru a fi capabilă să-şi
continuie dezvoltarea in continuare , obiectivele prioritare fiind:
• Mentinerea calitatii activelor
• Asigurarea unui nivel confortabil al lichiditatii
• Mentinerea sub control a costurilor
• Un dialog deschis atit cu clientii,cit si cu utilizatorii bancii , in sensul de identificari
de solutii concrete pentru tranzitarea cu success a acestei perioade dificile.

Astfel la data de 31.12.2009 avea in gestiunea sa:


• 14,97% din activele si resursele sistemului bancar
• 18,05% din depozitele atrase in sistemul bancar
• 18,54% din depozitele persoanelor fizice plasate in institutiile bancare din RM
• 17,23% din depozitele persoanelor juridice atrase de sistemul bancar
• 14,64% din portofoliul de credite detinut de sostemul bancar din Republica
Moldova
• 11,55% din numarul cardurilor bancare in circulatie din Republica Moldova

Pricipalele obiective strategice ale bancii sunt:


 Mentinerea , atragerea si fidelizarea clientilor
 Perfectionarea si extinderea gamei de produse si servicii
 Implimentarea continua a tehnologiilor performante
 Gestionarea prudentiala a activitatii bancii , in scopul protejarii
profitabilitatii bancii
oDezvoltarea continua a sistemului de menegement al
riscurilor,precus si al sistemului de control intern
oMentinerea unui nivel adecvat al lichiditatii curente , al
capitaluilui normativ total si al indicatorilor de rentabilitate
oValorificarea inalta a resurselor atrase
Pentru anul 2010 banca se va axa pe constituirea unor relatii durabile cu
clientii ,prin oferirea unor servicii si produse bancare performante si
calitative.

BC "MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A.


Situaţia economică deloc favorabilă din anul 2009, strîns corelată cu criza înregistrată la
nivel mondial, deşi a surprins banca într-o poziţie solidă, a adus şi noi provocări, care
au determinat banca să-şi ajusteze strategia la noile circumstanţe, pentru a face faţă
noilor solicitări ale pieţei şi pentru a fi aproape de clienţii săi. Pe durata întregii sale
activităţi, Moldova Agroindbank a îndeplinit, pe lîngă rolul de bancă universală şi
operativă, un rol de bancă-leader, fiind promotorul unor acţiuni care au dus la
consolidarea întregului sistem bancar al ţării.

Astfel, Moldova Agroindbank:


• a stabilit relaţii de colaborare cu diverse instituţii financiare internaţionale,
materializînd premise pentru atragerea capitalului străin în economia ţării;
• sesizînd importanţa dezvoltării pieţei financiare a ţării prin implementarea noilor
mecanisme financiare, banca fondeaza în anul 2002 compania MAIB
Leasing, companie subsidiară, în care banca deţine 100% din acţiuni şi care în
prezent se află în topul companiilor de leasing pe piaţa financiară a Republicii
Moldova;
• a fost una din primele organizaţii financiare din statele CSI, care, prin colaborare
cu compania IBM, în 2006 a finalizat modernizarea nodului server, creînd un
centru de tip cluster distribuit geografic, de prelucrare a datelor pe baza
platformei UNIX a IBM cu utilizarea tehnologiilor SAN şi IBM On Demand. Banca
a fost una din primele instituţii financiare din lume care a utilizat noul standard
avansat de 4Gb Fibre Channel. Această arhitectură a sistemului informaţional
permite asigurarea unei securităţi sporite, monitorizarea deplină al datelor şi
funcţionarea neîntreruptă a băncii chiar şi în cazul apariţiei unor defecţiuni ale
infrastructurii;
• a lansat un plan de restructurare de proporţii a băncii, implementînd un model
unic de business, orientat spre servirea specializată şi eficientă a segmentelor de
clienţi Comerciali şi Retail, fiind prima bancă din ţară care a creat o diviziune
specializată pentru servirea clienţilor comerciali;
• a lansat în premieră în ţară Card-uri cu design personalizat Clic Card, care oferă
posibilitatea creării de către client a design-ului personalizat direct pe site-ul
bănci;
• realizează, cu susţinerea Fondului European pentru Europa de Sud–Est şi
asistenţa consultanţilor LFS Financial Systems GmbH, proiectul de
microcreditare, în cadrul căruia se aplică tehnologia specială de creditare a
întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor ce activează în domeniul serviciilor,
comerţului şi producerii;
• în premieră pentru sistemul bancar al ţării a implementat un sistem integrat de
gestiune a creditelor pentru persoane fizice - Retail Loan Application (RLA) -
functionalităţile căruia acoperă întreaga activitate a utilizatorilor din cadrul bancii
şi permite lărgirea reţelei băncii prin utilizarea canalelor de distribuţie alternative,
inclusiv colaborarea în cadrul programelor de parteneriat cu clienţii băncii din
domeniul comerţului, atribuindu-le acestora funcţii de agenţi de vînzări. Astfel
persoanelor fizice li se oferă posibilitatea întocmirii creditului nemijlocit la punctul
de vînzare, fără a se deplasa la bancă;
• în comun cu diverse organizaţii financiare internaţionale precum EFSE, BIRD,
BERD, USAID, RISP, FIDA etc, banca derulează o serie de proiecte pentru
susţinerea clienţilor din diverse segmente. În 2009, BERD a acordat Moldova
Agroindbank un împrumut de 20 de milioane de Euro şi EFSE 15 milioane de
Euro, pentru creditarea business-ului mic şi mijlociu din Republica Moldova, ceea
ce a sporit disponibilitatea resurselor financiare atît de necesare business-ului
mic din Moldova şi a permis unui număr mai mare de antreprenori locali să
acceseze credite bancare pentru dezvoltarea afacerilor;
• ca o soluţie anticriză, destinată clienţilor aflaţi în dificultate, banca a iniţiat
restructurarea sau prorogarea scadenţei creditelor, venind în întîmpinarea
clienţilor băncii cu programe individuale de susţinere a afacerilor;
• a finalizat cu succes implementarea în luna ianuarie 2010 a Proiectului privind
migrarea sistemului Globus la versiunea T24;
• în 2009 banca a fost nominalizată de catre Serviciul transferurilor globale
"Citigroup" (Citigroup Global Transaction Services) cu "Premiul calităţii" pentru
calitatea înaltă a operaţiunilor de transferuri ale mijloacelor băneşti;
• este prima instituţie bancară din Moldova care a obţinut în anul 2009 certificarea
conform celui mai recunoscut standard de management al securităţii
informaţionale la nivel mondial - ISO 27001:2005 - care presupune trecerea la o
structură calitativ nouă de organizare a securităţii informaţiei, asigură
continuitatea afacerii şi creşterea eficienţei băncii.

BC "Moldindconbank" S.A.
Din istoria nouă a băncii merită a fi menţionaţi ultimii ani. Această perioadă poate fi
numită cea mai productivă şi de succes perioadă pentru BC „Moldindconbank” SA, care
a definit clar o strategie de dezvoltare, şi-a format o echipă profesională de manageri şi,
cel mai important, şi-a majorat numărul de clienţi fideli băncii. În această perioadă
Băncii i-au fost atribuite diferite nominalizări şi titluri din partea organizaţiilor şi revistelor
de talie naţională şi europeană. Astfel, în anii 2003, 2004, 2006, 2007 Băncii i-a fost
oferit titlul de "Cel mai bun contribuabil al anului". Totodată, în anii 2003 şi 2004 Banca
Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare a nominalizat banca ca fiind cea mai activă
bancă din Moldova în cadrul programului Trade Facilitation Program. În anul 2005
Băncii i-a fost atribuit titlul "Cea mai bună Bancă din Moldova" de către revista "The
Banker". În anul 2006 revista "Global Finance" i-a oferit băncii titlul de cea mai bună
bancă din Moldova în categoria celor mai bune bănci de pe pieţele din Europa Centrală
şi de Est.
Astăzi BC "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai mari bănci din Republica
Moldova cu o infrastructură bine dezvoltată şi cu o reputaţie înaltă pe piaţa financiară
internaţională. La moment banca prestează întreaga gamă de servicii bancare prin
intermediul reţelei sale de subdiviziuni pe tot teritoriul Moldovei. Banca deţine relaţii de
corespondenţă cu bănci de talie mondial, totodată colaborează cu instituţii financiare
internaţionale ca Corporaţia Financiară Internaţională, Banca Mondială şi alte fonduri de
dezvoltare internaţională, care permit băncii să atragă resurse financiare pe termen lung

2009
17 noiembrie
Semnarea acordului cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)
privind acordarea unei noi linii de credit pentru afacerile mici şi mijlocii din Republica
Moldova
01 iulie
BC „Moldindconbank” SA aniversează 50 de ani de la fondarea băncii
15 septembrie
Citibank a oferit băncii BC Moldindconbank SA premiul de recunoaştere a calităţii
pentru anii 2008/2009

Pe viitor BC „Moldindconbank” SA va continua direcţia de dezvoltare în calitate


de bancă universală, oferind clienţilor produse corporative (inclusiv creditarea
businessului mic şi mijlociu) şi în direcţia amănuntului. Strategia prioritară a băncii în
condiţiile anului curent va fi menţinerea unui nivel satisfăcător de lichidităţii, creşterea
prezenţei sale pe piaţa şi promovarea produselor noi, destinate atât businessului mic şi
mijlociu, cât şi persoanelor fizice.
Banca de Economii S.A.
Banca de Economii este una din cele mai vechi banci,ea a exista si in anii
guvernului sovietic. Pe parcursul acestor ani, Banca de Economii a ştiut să-şi preţuiască
ceea ce are mai scump: valorile, tradiţiile, principiile şi clienţii. Rezultatul e evident – cea
mai extinsă reţea bancară din ţară care îşi menţine o poziţie fermă pe piaţă, un colectiv
profesionist care ştie să respecte preferinţele clienţilor şi parteneri mulţumiţi de serviciile
prestate de bancă. Relaţiile frumoase şi încrederea reciprocă dintre bancă şi client,
dintre conducere şi angajaţi, ramân şi în continuare priorităţi în politica de administrare
a băncii.
Performanţele atinse de Banca de Economii S.A. au fost confirmate şi de Asambleea
Europeană a Business-ului, care, în martie 2007 a decorat instituţia noastră cu
distincţia „Calitate Europeana”. Distincţia a fost acordata în rezultatul unei selecţii
minuţioase efectuate în baza analizei evoluţiei rezultatelor financiare, poziţiei ocupate
pe piaţă, politicii de marketing, managementului băncii, prezenţei geografice precum şi
opiniilor clienţilor băncii, şi a experţilor autohtoni şi de peste hotare.

BC "EuroCreditBank" S.A.
Banca a fost fondata in 1992 cu actiuni in suma de 56,5 milioane lei ($4,15
milioane)
Din martie 2009 BC „EuroCreditBank” S.A. a implementat a 11-lea sistem de plati
rapide – RIA. BC „EuroCreditBank” S.A. a inceput emiterea cardurilor bancare ale
sistemului international de plati VISAInternational. Banca a deschis 4 reprezentante,
doua dintre care in mun. Chisinau (pe adresa bl. Renasterii 23) in incinta magazinului
SERVANTA si (pe adresa str. Calea Basarabiei 2) in incinta centrului comercial
DOMUS, una - in Stauceni si una - in Orhei.
16 aprilie 2009 a avut loc adunarea generala a actionarilor
BC "EuroCreditBank" S.A. Profitul net pentru anul 2008 a constituit 23.424 mii. lei.
Cresterea profitului pentru anul 2008 a constituit 98,9%. (Potrivit datelor pentru anul
2007 profitul net a constituit 11.778 mii. lei). Prin decizia Adunarii Generale a
Actionarilor 48.9% din profitul obtinut va fi indreptat catre dezvoltarea Bancii, 5% catre
constituirea fondului de rezerva si 46,1% la achitarea dividendelor. Banca va transfera
Statului (ca actionar al bancii) dividende si impozite in suma mai mult de 3.5 mln. lei.
Total active BC "EuroCreditBank" S.A. in anul 2008 s-au majorat cu 15,9%,
constituind 228.759 mii lei; active, generatoare de profit – cu 4,6%, constituind
129.852,6 mii. lei, CNT - cu 18,83%, constituind 145.274 mii. lei. Total Venituri ale
Bancii in perioada de gestiune au constituit 51.039 mii. lei, cresterea in raport cu
perioada gestionara a anului trecut a fost de – 75,6%, cheltuielile au constituit –
31.878,0 mii. lei. Indicatorul rentabilitatii activelor (ROA) pentru anul 2008 a constituit
10,55%, indicatorul rentabilitatii capitalului (ROE) – 15,85%.
Din iunie 2009 BC „EuroCreditBank” S.A. a implementat al 12-lea sistem de plati
rapide – Money Gram,creind astfel, pachetul complet a celor mai populare si oportune
sisteme de plati rapide, care cuprind o mare parte ale lumii.
In aprilie 2010 a avut loc adunarea generala a actionarilor BC "EuroCreditBank" S.
A. Profitul pentru anul2009 a constituit 10.692 mii lei. Prin decizia Adunarii Generale a
Actionarilor 77.5% din profitul obtinut va fi indreptat catre formarea capitalului de
rezerva si capitalizare - 22,5%.
Total active BC "EuroCreditBank" S.A. in anul 2009 s-au majorat
cu 22,5%, constituind 280.192 mii lei; active, generatoare de profit – cu 21.8%,
constituind 158.151,2 mii. lei, CNT – a constituit 144.729 mii.lei. Total Venituri ale Bancii
in perioada de gestiune au constituit 55.175 mii. lei, cresterea in raport cu perioada
gestionara a anului trecut a fost de – 2,4%, cheltuielile au constituit – 37.070,0 mii.lei.
Indicatorul rentabilitatii activelor (ROA) pentru anul 2009 a constituit 4,35%, indicatorul
rentabilitatii capitalului (ROE) – 6,8%.
Conform indicatorilor finaciari :
• Valoarea activelor bancii la 30.09.2010 a constituit mai mult de 281,2 milioane
lei.
• Portofoliul de credite - 120,8 milioane lei.
• Capitalul normativ total - 153,5 milioane lei.
• Fondul de risc - 7,2 %.
• Activele lichide au constituit 45,47 % din suma totala a activelor bancii si au
acoperit datoriile clientilor de 1,1 ori.
• Profitul net pentru 9 luni ale anului 2010 a constituit 8.144,8 mii lei.

B.C. "UNIBANK" S.A.


BC „UNIBANK” oferă un spectru vast de servicii pentru persoane fizice şi juridice, precum:
1. Deservirea conturilor
2. Decontări şi operaţiuni de casă
3. Decontări internaţionale
4. Depuneri
5. Operaţiuni cu valori mobiliare
6. Acordarea creditelor
7. Încasarea mijloacelor băneşti
8. Carduri bancare ale sistemului internaţional de plăţi Mastercard Europe
9. Sistemul de plăţi electronice „Bancă - Client”
BC „UNIBANK” este dealer primar pe piaţa valorilor mobiliare din Republica Moldova,
precum şi membru al următoarelor uniuni şi asociaţii:
Asociaţia Băncilor Comerciale din Moldova;
Bursa de Valori a Moldovei.
Biroul de credit.
Auditorul Băncii este compania internaţională de audit KPMG, care efectuează controlul
de audit conform standardelor de rapoarte naţionale şi internaţionale.
BC „UNIBANK” S.A. este una dintre băncile stabile şi cu dezvoltare dinamică din
Republica Moldova. Este o bancă universală după spectrul său de activitate şi tipurile de servicii
oferite. Structura ei cuprinde centrele financiar-industriale cele mai importante ale Republicii
Moldova şi include peste 50 de puncte de prestare a serviciilor, amplasate în apropierea
nemijlocită a clienţilor. Colectivul Băncii reprezintă un mecanism bine organizat, care permite
BC „UNIBANK” S.A. să crească şi să se dezvolte.
Conform rezultatelor pentru anul 2009 indicatorii afectivi ai riscurilor bancii corespund
limitelor si normativelor cu privire la riscuri de BNM.
• Capitalul normative a constituit 154,8 mln. Lei,ceea ce e cu 54,8 mln. Lei mai
mult decit capitalul normative minim.
• Suficienta capitalului pentru data de 01.01.2010 a deposit semnificativ
standardul,ajingind la 104,57 % (comparative cu normativul BNM nu mai putin de
12%)
• Au fost introduse 2 sisteme internationale de transferuri banesti : ,,Contract”
si ,,Lider”.Pentru data de 31.12.2009 in banca opereaza 7 sisteme internationale
de transferuri banesti.
• Portofoliul de credite al bancii , inclusive leasingul financira la 31.12.2009 a
constituit 183,2 mln. Lei , indicind o reducere cu 95,1 mln. Lei, sau 34,2%
comparativ01.01.2009
"FinComBank" S.A.
Banca de Finanţe şi Comerţ S.A. (FinComBank) este una din băncile comerciale
universale de avangardă din Republica Moldova. FinComBank oferă un spectru larg de
servicii bancare corporative şi investiţionale atât cetăţenilor locali, cît şi persoanelor
străine. Clientela noastră sunt persoanele fizice, bussinesul mic şi mijlociu, la fel şi
întreprinderile mari, care reprezintă toate sectoarele de bază a economiei Moldovei.

15 filiale şi 57 reprezentanţe ale FinComBank-ului sunt plasate în toată Republica.

La data de 31 decembrie 2009 activele Băncii constituiau 1,87 miliarde lei,


creditele 908,3 milioane lei,depozitele 1,08 miliarde lei, iar capitalul acţionar 331,5
milioane lei.

Nr Denumirea parametrilor 31.12.07 31.12.08 31.12.09 30.09.10 Graficul


1 Numarul de filiale, un. 14 15 15 15
2 Numarul de reprezentantii, un. 37 52 57 30
3 Numarul total de angajati, pers. 502 610 619 602
4 Numarul de actionari, un. 127 128 135 135
5 Numarul de clienti, un. 74194 90224 93516 75032
6 Numarul de conturi, un. 82355 99798 101335 83033
Nr Denumirea parametrilor 31.12.07 31.12.08 31.12.09 30.09.10 Graficul
7 Capitalul social, mii lei 129544.2 129544.2 131544.2 131544.2
8 Capitalul normativ total, mii lei 306304.6 327053 331528.4 293800.7
9 Active totale, mii lei 1698725.3 1785702.5 1866376.5 1632096624
10 Venit, mii lei 41100.1 60683.6 5844.4 -28342.2
11 Total credite, mii lei 995735.7 1077290.7 906346.4 901902.8
12 Total depozite, mii lei 1115826.5 1129934.4 1085415.3 911250.8
B.C. "Universalbank" S.A.
Performanţele înregistrate de către B.C. "Universalbank" S.A. sînt exemplificate
prin următoarele aprecieri:

• "The best domestic bank", pentru rezultate excelente în ceea ce privește


lichidarea urmărilor crizei anului 1998, este un titlu oferit B.C. "Universalbank"
S.A. de către revista "Finance Central Europe".
• Şi conform aceleiaşi reviste, 2005 şi 2006 au fost anii cînd B.C. "Universalbank"
S.A. a excelat la capitolul venituri obţinute din active.
• Conform rezultatelor pentru anul 2005, Revista "Finance Central Europe" (2006,
October, p.21, p.72) a poziţionat Banca noastră pe locul 9 în clasamentul celor
265 bănci din Europa, după criteriul "mărime ROA" (Return on Assets), şi pe
locul 1 printre cele 15 banci din RM. Băncii noastre i s-a acordat titlul de "The
Best Bank in Moldova by ROA (Return on Assets)" / Cea Mai Buna Bancă din
Moldova după criteriul Rentabilităţii Activelor/.

2009

noiembrie Pe data de 17 noiembrie a avut loc inaugurarea Filialei nr.2 Băncii după reînnoire.

10 noiembrie B.C. „Universalbank” S.A. celebrează cea de-a 15-a aniversare.

Dna Oxana Demidevschi, în calitate de manager al Băncii a fost distinsă cu diploma


“European quality” pentru eforturi continue în realizarea calităţii superioare în concordanţă
cu Standartele Europene şi cu diploma “The United Europe award” pentru contribuţie
personală în dezvoltarea integrării europene de către Asambleea Europeană de Business.

mai "U-Pay" – terminal de plăţi electronice – un nou produs bancar! B.C. "Universalbank" S.A.
introduce pe piaţa autohtonă un nou tip te terminal de plăţi electronice – "U-Pay". Acest
terminal în mod revoluţionar introduce noi servicii spre achitare – serviciile locativ-comunale.

aprilie B.C. "Universalbank" S.A. propune un nou tip de credit de consum, "Creditul Retail" la 13,3%
din suma acordată pentru un an.
Angajatul B.C."Universalbank" S.A., Dna Alexandra Prodan, contabil-şef adjunct, a finisat cu
brio cursurile organizate de către Asociaţia Specialiştilor Certificaţi în Prevenirea şi Combaterea
Spălării Banilor (ACAMS), şi, prin susţinerea unui examen, la moment, este unicul specialist
certificat din Republica Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării
terorismului.

martie B.C. "Universalbank" S.A. declară oficial că pe data de 11 martie 2009, la Bursa de Valori a
Moldovei a fost înregistrată tranzacţia de 1,46 mii de acţiuni ale B.C. "Universalbank" S.A., ce
echivalează cu 27,89% din volumul total de acţiuni emise. Conform Raportului privind
rezultatele ofertei publice obligatorii pe piaţa secundară pentru achiziţionare de acţiuni nominale
simple ale B.C. "Universalbank" S.A., pentru obţinerea controlului, dlui Gorbunţov Gherman
Valerievici îi aparţin 42311 de acţiuni nominale, care în cumul formează 80,88% din totalul
volumului de acţiuni emise.

februarie B.C. "Universalbank" S.A. devine sponsor al Festivalului Internaţional de muzică "Mărţişor",
ediţia a 43-a. Între 1-10 martie au fost susţinute concerte de către muzicieni de prestanţă
internaţională din SUA, Germania, Austria, Franţa, Spania, Italia, Grecia, Polonia, România şi
RM

Serviciile bancare pentru persoane fizice

• Plasarea mijloacelor băneşti în depozite la termen, depozite "la vedere"


• Transferul mijloacelor băneşti: Sisteme de transferuri băneşti
rapide: "Leader", "Anelik", "UNIstream", "Золотая
Корона", "MoneyGram", "Interexpress", "Быстрая
Почта", "Allure","PrivatMoney","SWIFT";
• Cecuri de călătorie: Vînzarea cecurilor de călătorie "American Express" şi a
cecurilor nominative; Acceptarea cecurilor de călătorie şi cecurilor altor bănci
străine.
• Creditarea: Credite de consum în valuta naţională; Termen de creditare –
pînă la 1 аn; Credite în numerar în valuta naţională; Termen de creditere –
pînă la 3 аni
• Păstrarea obiectelor de valoare
• Schimbul valutei străine
• Acceptarea plăţilor comunale

Serviciile bancare pentru persoane juridice

• Deschiderea conturilor curente


• Deservirea conturilor curente în valuta naţională şi valută străină ale
persoanelor juridice
• Creditarea
• Încasarea mijloacelor băneşti
• Plasarea mijloacelor băneşti în depozite
• Operaţiuni cu hîrtii de valoare de stat
• Programul "Client-Bancă"

B.C. "ENERGBANK" S.A.


Banca Comercială "Energbank" SA a fost creata la 16 ianuarie, 1997. 96.8% din
actiuni apartin intreprinderilor cu forma diferita de proprietate, 3.2% aparţin persoanelor
fizice. Capitalul statutar al Bancii este de 99'900'000 lei.

Banca este unul din fondatorii societăţii interbancare de garantare a creditelor


"Garantinvest", a biroului istoriilor creditare "Biroul de credit", Fondului de garantare a
depozitelor în sistemul bancar al Republicii Moldova, membru al Bursei de valori a
Moldovei şi a Depozitarului Naţional, Participant profisionist pe piaţa valorilor mobiliare,
membru al Asociaţiei băncilor din Moldova, membru asociat al sistemului internaţional
de plăţi "VISA" Int. şi "MasterCard" Int. Auditorul Băncii este compania internaţională
de audit - Ernst & Young.
B.C. "ProCredit Bank" S.A.

Acţionari (la data de 31 decembrie, 2009) Sediul Capitalul


ProCredit Holding Germania 81,9244%
KfW Germania 11,9883%
Stichting DOEN-Postcode Loterij/Sponsor Loterij/BankGiro Olanda 6,0873%
Loterij
Capital Total 100%
Banca Comercială ProCredit Bank S.A. a primit licenţă pentru desfăşurarea activităţii
financiare la 17 decembrie 2007. Este o bancă internaţională cu 100% capital străin,
acţionarii băncii sunt: ProCredit Holding AG, Germania, KfW, Germania şi Stichting
DOEN-Postcode Loterij/Sponsor Loterij/BankGiro Loterij, Olanda.
B.C. „ProCredit Bank" S.A. face parte din grupul băncilor ProCredit, prezente în 21 de
ţări de pe 3 continente (Europa de Est, America Latină şi Africa). B.C. „ProCredit Bank"
S.A. este o bancă orientată spre dezvoltare, care oferă o gamă largă de servicii la cel
mai înalt nivel de deservire. În activitatea lor de creditare pun accent pe creditarea
întreprinderilor mici şi mijlocii, în acest mod ajutând aceste afaceri să crească şi să se
dezvolte, participând astfel la dezvoltarea economiei naţionale şi crearea a noi locuri de
muncă. În acelaşi timp, B.C. „ProCredit Bank" S.A. se conduce de principiul educării
unei culturi a economiilor în rândurile clienţilor săi.

Dezvolatrea activitatii de creditare in sistemul bancar din Republica Moldova a fost


puternic influientata de declinul economic.Portofoliul de credite consolidat s-a redus cu
23,5%,iar calitatea sa s-a deteriorat semnificativ:rata creditelor cu restante mai mari de
30 zile s-a majorat pina la 16,3% la sfirsitul anului(2008: 5,9%).ProCredit Bank nu a
urmata aceasta tendinta,ea a inregistrat rezultate excelente in activitatea sa de
creditare datorita concentrarii clare asupra calitatii deservirii si respectarii stricte a
politicilor privind managementul riscului de credit.Portofoliul de credite brut s-a majorat
cu 160% pina la 31,8 mln $ SUA(391,5 mln lei),iar numarul creditelor curente a crescut
cu 125,8% pina la 6715.Au acordat peste 6100 de credite cu o valoare totala de 35,9
mln $ ,ceea ce semnifica o suma medie a creditelor de 5793 mii $ (64375 mii
lei).Creditele curente acordate intreprinderilor foarte mici (pina la 10 000 $) au constituit
41,5% din portofolui si au inregistrat o crestere cu 208,7% pe parcursul
anului.Reflectind angajamentul puternic fata de acest sector ,94,5% din toate creditele
debursate in anul 2009 au fost acordate intreprinderilor foarte mici.
Segmentul care cuprinde intreprinderile mici(creditele de la 10 001 $ pina la
150000$ ) s-a majorat cu 158,5 % pina la circa 11 mln $,constituind 33,8% din
portofoliu.Cresterea in segmentul ontreprinderilor mijlocii a fost extrem de
semnificativa . Banca a inregistrat o majorare a volumului creditelor curente mai mari de
150 001 $ cu 377,6$ pina la 7,6 mln $.O prioritate pe termen lung pentru ProCredit
Bank este asigurarea disponibiliattii creditelor penrtu clientii din sectoarul de producere
si agricultura,care reprezinta coloana vertebrala a economiei Moldovei.IN 2009 s-au
eliberat 2 100 credite pentru aceste sectoare ,ceea ce a dus la cresterea cotei lor in
portofoliul creditelor curente ale bancii de la 16,0 % pina la 22,9%.
Increderea in banca s-a reflectat in cresterea numarului total de depozite . In anul
2009 ,mai mult decit s-a dublat,atingind 22 653.Baza de depozite a crescut cu 103,5%
pina la 19,7 mln $ (242,1 mln lei) ,iar soldul mediu al conturilor a crecut pina la 861$
(10 587 lei).La sfirsitul lunii decembrie raportul depozite/credite constituia 61,8 %.Spre
deosebire de alte banci din Moldova ,pentru ei sunt beneveniti clientii din toate
segmentele sociale .Un scop special a fost promovarea culturii de economisire prin
oferirea unor depozite atractive pentru clientii mic,inclusiv pentru cei care de obicei sunt
exclusi din sectorul financiar ,cum ar fi pensionarii si familiile cu venituri mici.Unul dintre
cele mai populare produse este contul de economii Clasic : acesta permite clientilor
orice suma dorita,cit nu ar fi de mica, si de a avea acces imediat la resurse fara
achitarea unei penalitati.In 2009 numarul conturilor de economii s-a moajorat cu
118,4%,iar volumul depozitelor din aceste conturi s-a majorat cu 350,7%.
Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.
BCR Chişinău S.A. şi-a început activitatea în Republica Moldova ca bancă
universală la data de 22 octombrie 1998, cu un capital social de 24 milioane lei, care a
fost majorat pe parcursul activităţii desfăşurate, ajungând în prezent pana la
562.750.000 MDL.
Strategia BCR-Chisinau pentru 2009-2011
1. Alinierea la standartele grupului financiar erste
2. Extinderea retelei de unitati bancare;
3. Consolidarea segmentului retail prin intermediul urmatoarelor actiuni:
 Elaborarea si implimentarea de noi produse retail;
 Deazvoltarea si diversificarea produselor cu carduri ,inclusiv aderarea la VISA
International;
 Extinderea spectrului serviciilor de transferuri internationale.

B. C. "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" S.A.


B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A. a fost înfiinţată prin decretul nr.
4 din 10 ianuarie 1994 al Preşedintelui Republicii Moldova în baza secţiei moldoveneşti
a fostei bănci a URSS "Vneşeconombank", transformată ulterior în direcţia pentru
operaţiuni valutare a Băncii Naţionale a Moldovei.

La data de 15 mai 2006, odată cu procurarea întregului pachet de acţiuni de către


Veneto Banca s.c.p.a., EXIMBANK devine membru al grupului bancar italian Veneto
Banca.

În prezent, pe lângă pachetul tradiţional de servicii bancare (operaţiuni de casă şi


de decontare, credite, deschiderea şi deservirea conturilor de depozit, operaţiuni cu
hârtii de valoare), banca oferă servicii şi produse bancare de tehnologii înalte, precum
operaţiuni cu carduri bancare ("MasterCard Inc." şi "Visa Inc.") şi produse bazate pe
tehnologii IP (Internet-banking "EXIMBANK-ONLINE", acces оnline la conturile de
card).

B.C. “EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A. este unul din participanţii Fondului
de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit în conformitate cu Legea
nr.575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul
bancar”.

La momentul actual banca are o reţea de subdiviziuni, precum: 20 filiale şi 18


reprezentanţe active în întreaga republică şi în capitală.

Evenimente ale anului 2009:


1. EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca a obtinut premiul cel mare “Mrecuriul de Aur”
la nominalizarea “Reputatie si Incredere” la consursul “Marca Comerciala a
anului 2009”.
2. EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca ,conforma datelor departamentului operatiuni
de piata al BNM , a detinut in 2009 cota majoritara intre Dealerii primari dupa
volumul procurarii de titluri de stat.
3. Mentinerea pozitie de lider dupa nivbelul capitalului social.
In anul 2009 activele bancii au inregistrat o variatie nesemnificativa,mentinindu-se la
nivelu de peste 3 miliarde de lei pe tot parsursul anului si ajungind la 3,6 miliarde lei
(207 mln euro) la 31.12.2009,comparativ cu 3,7 miliarde lei (252,2 mln euro) la finele
anului 2008.

Dinamica activelor pe parcursul anului 2009 a avut o tendinta de scadere


micsorindu-se cu 1,87% in comparatie cu sfirsitul anului 2008.Acest fapt se datoreaza
in principal impactului crizei economice modiale asupra mediului de afceri autohton,care
a stopat din intensitatea dezvoltarii agentilor economici si respectiv nu s-au valorificat
la maxim resursele acordate de actionari sub forma de linii de credit pe termen mediu
si lung .Scaderea monora a cotei detinute de EXIMBANK-Gruppo Veneto Bnaca in
tottalul activelor bancilor din RM de la 9,5 % (31.12.2008) la 9,1% nu a cauzat ,cedarea
locului 5 in sistemul bacar autohton dupa marimea activelor totale.
BC "MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale" S.A.
Mobiasbanca este printre primele bănci al Republicii Moldova. O bancă inovativă
ce s-a dezvoltat dinamic pe parcursul a 20 ani de activitate. Mobiasbanca este prezentă
în Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat, Edineţ, Orhei, Ungheni, Anenii-Noi, Soroca. Deţine o
reţea largă reţea de filiale şi reprezentanţe în municipiul Chişinău. Mobiasbanca număra
peste 90 mii clienţi individuali şi peste 11 mii companii.Acţionarul principal al
Mobiasbanca este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona
euro, ale cărui servicii sunt utilizate de 32 milioane clienţi din întreaga lume.
Acţionariat:
• Société Générale – 67,85%
• BRD – Groupe Société Générale – 20%
• Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare – 8,84%
• Acţionarii minoritari – 3,31%
Membru al:
• Asociaţiei Băncilor din Moldova
• Asociaţiei Investitorilor Străini
• Clubului de afaceri Franţa-Moldova
Parteneri oficiali:
• Federaţia Naţională de Rugby din Moldova
• Sala cu Orgă
• Alianţa Franceza din Moldova
Recunoaşterea performanţelor şi calităţii serviciilor:
• Medalia de aur (2000) din partea Societăţii Franceze de Asistenţă a Industriei
Naţionale (SPI) pentru merite în menţinerea stabilităţii şi abilităţii de supravieţuire în
condiţiile de criză financiar-economică
• Revista financiară internaţională „The Banker” acordă premiul „Banca Anului
2003 din Republica Moldova”
• Premiul Mare „Mercuriul de Aur” obţinut la concursul „Marca comercială a anului
2003” pentru marca: „Mobiasbancă – Este Banca Dumneavoastră!”
• Premiul pentru cea mai bună bancă a anului 2004, acordat de „Global Finance"
• Marca comercială „Credit Retail” a obţinut Mercuriul de Aur pentru „Debutul
Anului 2005”
• Marca comercială „NEOS” a obţinut Medalia de Onoare pentru „Debutul Anului
2006”
• Cea mai activă bancă de finanţare a comerţului din Moldova, pentru contribuţia
consistentă la succesul Programului de Facilitare a Comerţului (TCP) în anul 2007 şi
2008
• Premiul „Olimpul Financiar 2008”, acordat de publicaţia „Standard Financiar”,
„Pentru atragerea şi implementarea tehnicilor bancare moderne”
• Premiul Mare „Mercuriul de Aur” în cadrul concursului „Marca Comercială a
Anului 2009”, la categoria „Instituţii financiare, Produse şi Servicii”, nominalizarea
„Inter”
2005 2006 2007 2008
(în mln MDL)
Total active 1412,3 1950,2 2608,2 3744,9
2005 2006 2007 2008
Cota de piaţă total active 8,56% 8,15% 9,51% 9,57%
Venit bancar net 117 182 259 311
Profit operaţional brut 59 96 132 109
Profit net 45 59 91 73
Capital acţionar 215 268 359 613
Rentabilitatea capitalului acţionar, % 26% 27% 34% 16%
Personal 505 610 669 733
Puncte de vânzare 55 68 69 62
ATM 12 13 16 30
Total depozite, dintre care: 1 036 1 298 1 813 1 941
Persoane fizice 479 770 1 258 1 236
IMM şi clienţi corporativi 557 529 555 705
Total credite

Mobiasbanca este o banca universala care oferea servicii pentru persoane fizice si
companii.Strategia bancii consta in dezvolatrea pe toate segmentele pietei mentinind un
nivel al profitabilitatii durabile. Mobiasbanca este a 6 cea mai mare banca retail din
Moldova ocupind urmatoarele cote pe piata:

S-ar putea să vă placă și