Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de lecţie

Şcoala „Otilia Cazimir”, Cotu-Vameş


Disciplina: Limba şi literatura română
Profesor: Bârzu Simona Laura
Clasa a V-a
Subiectul lecţiei: Substantivul
Tipul lecţiei: de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor
Data: 21. 01.2010

Scopul lecţiei: consolidarea cunoştinţelor despre substantiv

Competenţe derivate:
- recunoaşterea categoriilor gramaticale ale substantivului;
- scrierea corectă a substantivelor;
- utilizarea corectă a formelor de plural ale substantivului;
- utilizarea corectă a formelor feminine ale unor substantive;
- utilizarea corectă a articolelor genitivale;
- însuşirea algoritmului de analiză gramaticală a substantivelor.

Strategia didactică
• Resurse: - materiale:tablă, cretă colorată, caiete de notiţe, fişe de lucru,
manuale, DOOM 2;
- umane:capacităţile receptive ale elevilor de clasa a V-a;
- temporale:50 min.
• Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală, în perechi.
• Metode şi procedee: conversaţia, copacul ideilor, analiza gramaticală,
exerciţiul, jocul, explicaţia, rebusul, autoevaluarea.

Desfăşurarea scenariului didactic

1
Momente Tim Activitatea profesorului Activitatea Metode,
le lecţiei p elevilor procede
e
1. Moment 1 Verific prezenţa şi Îşi pregătesc Conversaţ
organizato min. materialele necesare manualele, ia
ric lecţiei. caietetele de notiţe
şi instrumentele de
scris.
2. 2 Le spun elevilor că am un Conversaţ
Captarea min. mesaj pentru ei de la Un elev citeşte ia
atenţiei cineva care doreşte să le mesajul în cauză. euristică;
fie prieten. Le împart fişele După ce au Jocul
de lucru pe care se află descoperit „autorul”
mesajul respectiv (vezi mesajului, elevii
Anexa). Îi întreb dacă au completează pe fişă-
3. ghicit de la cine este „substantivul”.
Anunţarea 1 mesajul.
temei şi a min.
obiectivelo Scriu pe tablă titlul lecţiei- Notează în caiete
r lecţiei Substantivul- recapitulare titlul lecţiei.
şi anunţ verbal
competenţele urmărite. Conversaţ
4. Dirijarea 1 ia
învăţării şi min. Un elev dă definiţia euristică
receptarea Pornind de la substantivului.
propriu- „autocaracterizarea” Colegii îl
zisă făcută de Substantiv în completează
mesajul citat, le cer /corectează dacă
elevilor să definească este cazul. „Copacul
15 substantivul. ideilor”
min.
Conversaţ
Le propun elevilor să ia
realizăm un copac al euristică
noţiunilor legate de Desenează pe caiete
substantiv. Desenez pe /la tablă.
tablă cu cretă colorată Răspund la întrebări.
tulpina şi scriu în centru Dau exemple.
10 conceptul-cheie:
min. Substantivul. Îi întreb pe
elevi ce elemente
analizăm la un substantiv.
Desenez patru ramuri Explicaţia
corespunzătoare
categoriilor gramaticale Analiza
ale substantivului: gen,
2 Câte un elev va citi, gramatica
numă, caz, apoi tipuri. succesiv, rezolvarea lă
Solicit câte unui elev să temei şi va merge la
3