Influenţa limbii engleze este un fenomen internaţional nu doar european, ci şi mondial.

Fenomenul de invazie a anglicismelor a luat amploare datoritã progresului anumitor domenii ale tehnicii şi a rãspândirii industriei cinematografice americane. În prezent, asistãm la un proces de invazie a anglicismelor în limba românã, iar acest lucru reprezintã manifestarea unui fenomen lingvistic internaţional. Termeni precum software, hardware, mouse, chat, e-mail, computer au pãtruns în sfera lingvisticã româneascã datoritã faptului cã, în domeniul informaticii, nu s-a realizat traducerea lor în limba română, spre deosebire de alte limbi sau culturi care au fost şi sunt atente la fenomenul realităţilor extralingvistice noi. Aici pot să exemplific cu două ţări foarte cunoscute: Franţa şi Spania. Domenii precum sportul, economia, revistele adresate tinerilor, femeilor sau bărbaţilor au impus de asemenea, folosirea unor termeni preluaţi din limba englezã şi adaptaţi: fotbal, baschet, schi, fitness, tenis, marketing, supermarket, management etc. ‘’Pe lângã necesitatea fireascã de folosire a termenilor preluaţi din limba englezã, existã unele tendinţe ale unor categorii sociale, care utilizeazã, în mod voit, cuvinte englezeşti, deşi existã traducerea lor în limba românã. Frecvenţa ridicatã în folosirea unor cuvinte englezeşti care au, totuşi, corespondent în limba românã (ex: job pentru slujbã, party pentru petrecere, look pentru înfãţişare, hair-stylist pentru coafezã) desemneazã conturarea unei mode lingvistice existente în limbajul presei actuale’’, subliniază Asist. dr. Mihaela Mureşan, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca.1 Moda lingvistică din presa românească constă în folosirea în exces a cuvintelor preluate pur şi simplu din limba engleză şi folosite în aproape orice domeniu, având în vedere faptul că se poate vorbi despre ‘universalitatea limbii engleze şi mai ales ‘moda’ lingvistică care o cere. "Termenii preluaţi din limba englezã au reprezentat la început o modã, fiind folosiţi şi de cei care nu au cunoştinţe propriu-zise de limbã. În scurt timp, astfel de cuvinte englezeşti au fost „transformate” în limba românã, unele dintre ele fiind „adaptate” de vorbitori, Mihaela Mureşan, art. Tendinþe lingvistice în presa scrisã contemporanã, anul III, nr. 4, 2008.
1

1

Bucureşti. ediţia a II-a. grill. punct dintr-un test). al brevilocvenţei şi nu în ultimul rând al circulaţiei internaţionale. "Anglicismele necesare au avantajul preciziei. instruire). este utilizat (din limba englezã) cu sensul: public.altele pãstrându-şi forma iniţialã. dealer – intermediar. a denumi. pentru evitarea repetiţiei) ex: living-room (camerã de zi). după cum le-am găsit denumite în articolele citite. este utilizat cu sensul (preluat din limba englezã): a desemna pe cineva pentru un anumit scop. anglicismele sunt: • denotative sau necesare. existã o clasã de anglicisme care au adaosuri semantice preluate din limba englezã. 1998). Editura Univers Enciclopedic. fashion etc. canoying. venind cu o explicaþie în plus la nivel semantic. • audienţã cu semnificaţia: întrevedere acordatã unui solicitator (DEX. În presa scrisã. "Dupã cantitatea informaţionalã pe care o aduce.sunt cuvintele care au traducere româneascã. Master – studii aprofundate. dar nu numai. rating. Existã cuvinte care şi-au lãrgit aria semanticã. Training( pregătire. dobândind un al doilea sens ce a fost preluat din limba englezã. sendvici. party. talk-show (masã rotundã). Folosirea lor nu este strict necesarã şi are loc din raţiuni stilistice (alternarea termenului vechi cu cel nou. non-profit. Bucureşti. anglicisme sau englezisme. high life. a specifica (DEX. draftat ( transferat).2011 2 . Astfel de publicaţii abundã în termeni preluaţi din limba englezã care sunt relativ uşor de înţeles şi folosit. ele predominând în revistele dedicate mai ales publicului cititor feminin. 1998). 2 3 Idem Influenţa limbii engleze în limba română actuală. week-end (sfârşit de sãptãmânã). ediţia a II-a. nailon. Editura Univers Enciclopedic. Baby-sitter.elită). folosirea lor fiind necesarã (ex: tenis. accesat 29.3 • conotative de lux. Spre exemplu: • a nominaliza cu semnificaţia: a indica.01. anglicismele sunt des utilizate. publicat vineri 18 ianuarie 2008. Dupã scopul folosirii lor (necesitate sau modã).sunt acele cuvinte care nu au traducere româneascã. Ele sunt motivate de noutatea referentului"."2 În urma cercetărilor făcute a rezultat existenţa mai multor tipuri de anglicanisme. item (întrebare. preluat din limba englezã. broker.

beep. • anglicisme alcãtuite prin derivare cu sufixe/prefixe (ex: superstar. trendy. megastar. gastronomie etc. metal şi funk care se fac simţite în toate piesele trupei. bye-bye. pentru a transmite sentimentul de interesant. având în structura lor elemente de abreviere sau de compunere de sintagme (ex: CV. the show must go on. sunt luate în considerare şi locuţiuni. Cuvintele împrumutate din engleza britanicã şi americanã au invadat în ultimele decenii limba românã atât la nivelul vorbirii. pe alocuri corect dar şi incorect.„Aveau emoţii de fapt. Exemplele utilizãrii sunt numeroase şi fac parte din domenii diverse (tehnic. comunicaţii. interviu. În presa scrisă română cât şi în publicitate sau tabloide pe lângã cuvinte simple şi compuse (club. care nu îşi schimbã forma (ex: sexy. poster.11.ziare.” (anglicism denotativ. 3 . 4. cec. fotbalistul o curtase. there is always a but. preponderent fiind. 4 adaptat) (România liberã. „Boli nãscute din stres” (anglicism 20. cool. existã: • anglicisme frazeologice. regăsite în presa adresată tinerilor. 2008.). anul III. nou versus tradiţional. impact. învãţãmânt. FNI-gate).2007. alcãtuite dupã modelul topicii englezeşti. raggae. volei. nr.http//www. angry young man. Mihaela Mureşan. presã. fifty-fifty). Diesel Club). denumiri pe care le regăsim în viaţa de zi cu zi. Dupã structura şi alcãtuirea lor. Gazeta Sporturilor). ok. respectiv neadaptat) (Radu Oprişan şi Ionuţ Petrişor în articolul Testul cardului. şampon. Napoca Hotel. existã anglicisme „crude”. Tendinþe lingvistice în presa scrisã contemporanã.com/Boli nãscute din stres). pentru cã vreme de 6 luni. neadaptate. Rãmãseserã la faza de sms a relaţiei. best seller. sintagme. Presa scrisã a cunoscut o pãtrundere masivã a acestora. expresii frazeologice (all right. care continuã sã creascã într-un ritm accelerat. cât şi al scrierii. totuşi. „Editura Polirom a mai publicat […] „Shalimar clovnul” (anglicism adaptat din englezescul clovn).): „Muzica Subscribe este un melanj de stiluri:jazz.Dupã forma fixã pe care o pãstreazã. jumbo concert. glamour girl etc. hardcore-ul” (anglicism denotativ). antiperspirant). rostirii."4 Folosirea acestor tipuri de anglicanisme în presa românească a rezultat în conturarea unui limbaj anglicizat forţat. „Goal-keeperul Cãlin Moldovan a încasat la Târgul Jiu al 4-lea cartonaş galben din acest sezon […] (anglicism conotativ cu sensul de portar). bancnotã.

marketing (Sãptãmâna financiarã. "Compania a continuat extinderea reţelei Mega Image. revistele precum Casa de vis sau Căminul. fiind scutite de taxe. Împrumuturile necesare nu au un corespondent în limba românã sau prezintã unele avantaje în raport cu termenul autohton.6%" (Antena 3. anglicismele au avantajul preciziei. " se arată într-o analiză a casei de brokeraj X-Trade Brokers"( X-Trade Brokers: Tipărirea de bani scumpeşte mărfurile în întreaga lume de Adrian Mosoianu. Gazeta Sporturilor. Men’s Health si revistele pentru amenajarea spaţiului de locuit: Casa Mea. Astfel. „necesare” şi „de lux. dimpotrivã. însă a dezvoltat şi magazinele cu profil de discount Red Market. management. fiind motivate de noutate. sportivã. sportivă. obtinut un rating mediu de 460. Săptămâna Financiară). "Dacă în perioada de boom economic creditarea avansa 4 . sportivã şi domeniul tehnic. lider de audienţă în nişa de ştiri în zilele de 26-27 ianuarie. financiară. 28 ianuarie 2011. Glamour. Pc World.21. Săptămâna Financiară). Săptămâna Financiară). nave sau în avion. Unica. femei sau bărbaţi: Cool Girl. concept lansat la sfârşitul anului 2009 şi a lansat un nou format de magazine de proximitate de dimensiuni mici – Shop&Go"( Mega Image a vândut de un miliard de lei anul trecut.ro. Business Adviser. 17:40. Cosmopolitan. în Media and advertising. respectiv denotativ sau conotativ extrăgându-le din publicaţii diferite cum ar fi presa economicã. întâlnim arareori anglicisme – şi atunci doar pe cele absolut necesare în presa economicã. În presa economicã se folosesc termenii precum Duty-free: apare ca adjectiv având semnificaţia de mărfuri cumpărate pe aeroporturi."( Dezamăgiri de ianuarie de Gabriela Vranceanu Firea. în News pe 24 Ianuarie 2011. revistele ITAcademia Caşavencu. leasing.Mi-am propus să analizez categoriile de împrumuturi. 21:05. Sport. În funcţie de tema abordatã şi de cititorii ţintã. de Mihail Tanase. Căminul. vom lua. presa economicã. The One. Deco Style sau. Voucher:cu sensul de card de plată. pentru început ca model. Săptămâna Financiară). noiembrie 2011). Elle. in Companii pe 24 Ianuarie 2011. Bravo Girl. 17." Şi Guvernul administrează. manageriază bugetul ţării. Spre exemplificare. "Performera celor doua zile a fost emisiunea Sinteza Zilei cu Mihai Gadea din data de 27 ianuarie. tabloidã şi reviste pentru femei. la preţuri mici. în Editoriale pe 21 Ianuarie 2011. publicaţiile abundã în anglicisme (reviste pentru adolescenţi. Joy. Bancherul.000 de telespectatori pe minut si un share de 11.

. ce tip de servicii oferim etc. revistele de IT&C abundã în anglicisme precum hard." Reducerea tarifelor de interconectare si de acces la bucla locala este premisa pentru noi oferte generoase. 28 ianuarie 2011.]. "NVIDIA a lansat vara trecută unitatea de procesare visuală NVIDIA GeForce GTX 460. În domeniul tehnic. astfel că în articolul-interviu intitulat Ce aşteptări aveţi de la AdMarket?. view. neflexibile precum „ok” (Capital. PC gaming. fie apartinand segmentului prepay" (Numărul minutelor naţionale va decide câştigătorul în lupta pentru creşterea portofoliului de clienţi. În declaraţiile unor VIP-uri de la noi din ţarã.. deoarece în limba română nu s-a găsit un echivalent sau pur şi simplu unele dintre acestea sunt cuvinte intraductibile. se folosesc anglicisme adaptate.. high-def. site. nu ne prea băgăm la pitch-uri. 15:01). Dezvoltatorii de software-uri pot integra cu aceste echipamente soluțiile proprii de mangement al documentelor sau de monitorizare a costurilor prin intermediul bizhub Extended Solution Technology (bEST)"(Konica Minolta a câştigat prestigiosul premiu "2011 MFP Line of the Year". Numărul din septembrie 2008 al revistei „Campaign” oferă o abundenţă de anglo-americanisme. Ada Ştefan.Financiarul). inkjet. un potenţial de „overclocking” mult mai mare şi un raport performanţă per watt 5 .” Toate aceste anglicanisme subliniate sunt conotative „de lux”.. una din persoanele intervievate afirmă cu privire la compania pe care o reprezintă: „Suntem o agenţie mică. Nu e corect ca o agenţie despre care se vorbeşte mult [. wireless. soft (trunchieri din englezã – hardware. software). PcWorld online.cu 50% "(Din ce trăiesc băncile pe timp de criză: din titluri de stat şi marje de dobândă. ele astfel dublând obiectul. Asta ne exclude din topurile de genul: awareness al agenţiei. "leader global în furnizarea serviciilor de informare şi testare din industria imaginilor digitale. usage. 24 ianuarie 2011. Toate aceste anglicanisme evidenţiate sunt aşa-numitele anglicasime "necesare". 28 ianuarie 2011. Financiarul). Cred totuşi că lucruri semnate de noi vor ajunge la most liked advertising campaign" „ Ne dorim ca AdMarket să reflecte realitatea din industrie cu lucruri concrete şi nu o măsurare de awareness a agenţiilor de publicitate. echivalentele din limba română fiind incompatibile cu domeniile respective. Gabriel Preda. 30 noiembrie 2007). review.] să scoreze pe teme de creativitate [.

întrucât aceste anglicisme nu au un corespondent în limba românã. 07 ianuarie 2009 este "România. nu ar trebui sa însemne îngroparea limbii mamă...01. deşi prezentă în majoritatea ţărilor europene. 16:44). în Sport. Utilizarea acestor termeni evidenţiaţi este justificatã. Răzvan Ştefănescu...02 m şi 114 kg are în palmares 43 de meciuri la profesionişti. Nu există niciun codec instalat întrucât căutăm un software care să ruleze conţinut video fără necesitatea instalării de codecuri suplimentare..runde".2011 .. "Pugilistul de 2.. Un anglicism care îmbogãţeşte vocabularul este întâlnit în Gazeta Sporturilor. Tendinţa actuală de globalizare. nu ar trebui să însemne renunţarea la expresiile şi cuvintele specifice limbii române.12:29 . pe care este instalat Windows 7 Professional... în Gazeta Sporturilor. Există însă numeroşi termeni. un jurnalist nu ar trebui să recurgă la acest tip de expresii anglofone. derby. care ar putea fi echivalaţi în limba română. Toate programele testate sunt gratuite. putând fi descărcate din diverse surse online"(Top 10 video playere în teste!. Un alt tip de anglicanism pe care aş dori să îl supun discuţiei. Cu un preţ de e-tail [.. unii jurnalişti pun foarte mult accentul pe această preluare mimetică. Pc World. Exemple de genul brand sau brief publicitar ar putea fi pseudoechivalaţi în limba română cu marcă de produs şi respectiv rezumat sau sumar publicitar . În presa sportivã existã exemple de anglicisme adaptate precum: fotbal. dar pentru care se optează în limba engleză. editor Pc World. rugby."eroii fair-playului. no man’s land în războiul gazelor".01.doua goluri"... 15:40). 5331. Într-un articol de interes general care tratează o problemă de natură economică importantă.Pe partea de hardware avem un notebook de generaţie nouă. din 29. nr. din dorinţa de a manifesta deschiderea noastră ca ţară spre internaţionalizare şi implicit spre adoptarea masivă de cuvinte cu rezonanţe englezeşti sau americane. 25 ianuarie 2011.. meci. tenis etc. 9 decembrie 2010. extras din ediţia online a cotidianului „Curierul Naţional”. din 6 . "soţii ale tenismenilor în vogă!".impresionant. " sacadări în timpul playback-ului şi în final dacă avem probleme cu erori atât de imagine cât şi de program. Deşi limba română oferă nenumărate posibilităţi de exprimare.2011 . anul 14.]"(NVIDIA lansează GE FORCE GTX 560 Ti. indiferent de efectul stilistic pe care acestea ar putea să-l producă asupra segmentului de public care cunoaşte înţelesul acestei expresii engleze. din 27.ro.

Bucureşti. „shopping”: şi acest cuvânt este des utilizat pentru a înlocui termenul românesc de „cumpãrãturi”."Life". în reviste pentru femei. shopping. p. Acest adjectiv este probabil unul dintre cei mai cunoscuţi termeni. fără a shiţa nici cea mai mică încercare de a înlocui aceste împrumuturi cu echivalente pur româneşti. numerele 5. Acest termen este des folosit în revistele de modã şi a fost preluat în consecinţã şi de cititorii acestui fel de reviste (Revista „Glamour”. În cotidianul „Adevãrul” (din 14 noiembrie 2010. 74). cu rol stilistic. sau dupã forma pe care o au (crude sau frazeologice). look. sau altele „de lux”.dragoste şi sex. fashion (modã). Defineşte un obiect sau o persoanã care emanã senzualitate şi atrage privirile prin apariţia sa (Revista „Glamour”. în Sport. poate fi uşor înlocuit cu termenul autohton „ţinutã”. Aceste împrumuturi inutile. fiind denumit un anglicism „crud”.ro."Ronaldinho a făcut show ca pe playstation !. Foarte multe reviste sau ziare apelează la aceste anglicanisme larg răspândite. Are un rol stilistic. rubricile poartã denumirile: „Advertising&Media”. folosirea lor este conotativã. „sexy”: un termen preluat şi folosit în funcţie de forma sa. Revistele pentru femei. aceste anglicisme îşi au traducerea în românã: publicitate.2011 . În funcţie de scopul în care sunt utilizate. 12. p. Aici. din categoria 7 .29. ediţia l.conotativ de lux. exemplele sunt relevante în acest sens. 63). ediţia Octombrie 2010. brand. sau viaţa de zi ci zi. precum advertising (publicitate). În „Libertatea pentru femei” (revista pentru femei.„de lux”. sunt folosite predominant anglicisme precum: casual. 19. în acelaşi timp. "anglicismele de lux" ţin de tendinţa de ordin subiectiv a unor categorii sociale de a se individualiza lingvistic în acest mod. deci. sănătate. conotativ. ediţia Octombrie 2010. p. " Love & sex" etc. de cantitatea de informaţie pe care o aduc. band (orchestrã). bolero. bărbaţi şi adolescenţi abundă în anglicanisme de genul : „outfit”: un anglicism folosit în funcţie de scop. Dupã cum am precizat anterior.01. show (spectacol) sunt întâlnite frecvent în tabloide. dar face parte. De cealaltã parte. 30-31). ci şi în televiziune. bărbaţi şi pentru adolescenţi. 29 – luna noiembrie 2010). deoarece vor să atragă foarte mult atenţia publicului tânăr sau să dea impresia de modern. şi în prezent nu doar în presa scrisã. din 16 septembrie 2010. paginile 7-9 sunt dedicate rubricii „Fashion”.

atunci optează pentru jeanşi slim. break-up. un cardigan gri sau negru. sexy. tips-ponturi sau sfaturi. gãsim alte exemple de anglicisme: „cel mai eficient designer […] Marc jacobs pare încã un adolescent cu probleme de personalitate care a gãsit în fashion o cale de a-şi exprima creativitatea”. animal print-ul este cel mai hot trend al acestui sezon. se pare că nu suntem singurele care am rămas „addicted” jeansilor. la pagina 32. happy-cu echivalentul fericită. 132).despărţire sau seduce him. Revista Elle iunie 2009. 8 . pe care să-i combini cu un T-shirt alb XXL. aduce în prim plan anglicisme cu rol stilistic legate de modă precum: "Botine animal print-Fără îndoială. „make-up”: înlocuieşte tot mai des termenul de „machiaj”. p. ediţia Octombrie 2010. Revista Cool Girl din ianuarie 2011 are ca titluri pe copertă următoarele: Beauty tips pentru buze delicios de sexy. dar mai ieftine decât produsele bio". ediţia Octombrie 2010. dar tendinţa este aceea de a folosi aceste cuvinte. protagonista serialului “Heroes” şi a multor alte filme are un look foarte bine pus la punct".Sf. găsim la secţiunea Fashion-Super girl:" Hayden Panettiere. Revista Unica ediţia decembrie 2010 prezintă:" Cosmeticele hand made. Emma Watson: singură şi happy de Valentine’s sau Cele mai urâte moduri de break-up.ispiteşte-l. Se observă din nou folosirea anglicismelor "expirate" precum beauty-frumuseţe. Dacă eşti în tabăra „Moss”. În revista Bravo Girl! din iunie 2009. şi are doar un rol stilistic (Revista „Cosmopolitan”. În revista pentru femei Beau Monde (septembrie 2010). deschişi la culoare. chiar şi numai cu sens stilistic.trucuri utile . Denumirea secţiunii putea foarte frumos să se intituleze Modă. Seduce him.anglicismelor frazeologice. botine şi o geanta supradimensionată"." În aceeaşi revistă la secţiunea Lifestyle avem următorul interviu în ceea ce priveşte "reinventarea" jeanşilor adică românescul blugi: "Oricum. mai sănătoase decât brandurile consacrate.Fata perfectă. care au echivalentele Lumea Bărbaţilor respectiv mare lucru. p. Valentin. La secţiunea Boysworld -" Ţi se pare că nu e „big deal”să-ţi începi viaţa sexuală?". iar englezismul look putea fi înlocuit cu aspect. din aceeaşi revistă s-au folosit din nou anglicismele crude. format fiind prin derularea sufixului „ing” (Revista „Cosmopolitan”. Anglicismele de lux fashion şi designer pot fi uşor înlocuite cu modã şi creator de modã. Valentine’s. 167).

hair repair. „Look de iarnã. „partidã de jogging”. anglicisme care au rol stilistic. binecunoscuta Joy. "Sweetheart look". "Desuuri sexy". „showbizz”. „Full service perfect". chat. însã ele apar pentru a crea un univers lingvistic modern.Calea spre glorie: Show me the money!. care este după părerea mea cea mai "anglicizată" abundă în anglicisme de la prima până la ultima pagină: party shoes. little black dress. de iarnă"etc. bodybuilding. Anglicismele evidenţiate reprezintă unele dintre cele mai uitilizate. însã în mod excesiv.„pantaloni army”. Revista The One septembrie 2010: "Vremurile noastre tumultuoase ne-au adus fata in fata cu acele categorii de consum a caror celebritate se datoreaza unor factori aleatorii: Paris Hilton sau Nicole Ritchie fata cu fenomenul "starleta". „Brandul Roccobarocco”. Astfel că în revista Men’s Health. „stil grundge”. „boss”. catwalk. „be happy!”. „trend”. exotism. care nu se lasă mai prejos. îi dă senzaţia de modern. "Ballerina Mix". making off. unveiled. se situează printre cele mai cunoscute anglicisme. numele rubricilor şi titlurile articolelor sunt scrise în englezã ceea ce determină o senuaţie de sufocare a cititorilor: „Andreea s-a bucurat de un week-end de vis” . Astfel. "vedeta" sau "the party girl". Folosirea anglicismelor necesare sau denotative este în opoziţie cu anglicismele conotative care predominã articolele din revistele menţionate mai sus. „glamour”. must have. ediţia ianuarie 2011. Folosirea acestora în text nu este necesarã. junk-food. It’s snow time!. pocket friendly. dacă se poate spune. „piese must have”. dedicată bărbaţilor vom găsi anglicanisme precum: hot guys sau titluri de articole intitulate. care-l introduce pe cititor în atmosfera „vieţii europene”. offline. eyecatching. „second hand” au corespondent în limba românã. „Cele mai hot costume pentru ski”. „flash”. pictorial. „Shiny ladies”. "Perfect smile". hobby.Într-o altă revistă adresată adolescentilor. Dar să părăsim lumea femeilor şi să intrăm în lumea bărbaţilor. 9 . Aproape toate titlurile de paginã. „Beauty news”. "Look chic. Majoritatea sunt termeni folosiţi corect. „Shopping time”. "Summer face care". shooting-urile outdoor. dar jurnaliştii şi publicul preferã varianta englezeascã. „Diamonds are girl’s best friend”.

tablou imprimat digital pe canvas artificial. cu alte cuvinte trăieşte visul american. 2003: 85). Your life. regim off-road. must-have. pavement. movie. beauty. Nici revistele care prezintă amenajarea casei nu sunt scutite de aceşti termeni obosiţi. cât şi supãrãtor. tocmai pentru a crea senzaţia de inedit. trendy. Your store. programul buy-back. Pentru ilustrare am extras suficienţi termeni atât de lux. însă tendinţa este aceea de a găsi corespondentul din limba română. fashion victim. style. Am înţeles cã aceastã fuziune lingvisticã este necesarã. Your style. country. Mai întâlnim din când în când anglicisme precum: casual.Anglicismele „sufocă” pur şi simplu cititorul. nu abundă în anglicisme precum revista Căminul. airbaguri. Ele sunt prezente pretutindeni iar sustragerea noastrã de la acest fenomen este aproape imposibilã. spoilerul. colecţia de cadouri “ultra male”. în stil englezesc sau american. Este îngrijorătoare folosirea anglicismelor conotative inutile pentru că aduc un aer de superficialitate limbajului. holding. enjoy!. unic. fresh. hot party. shopping. world etc. sustenabilitate. cât şi conotativi sau care dublează cuvântul din română. gresie cu inserturi. Invazia anglicismelor a pus stãpânire pe tot ceea ce ne înconjoarã. În revista Căminul ediţiile aprilie şi iunie 2009 întâlnim anglicanisme de lux si conotative precum: Home. styling. refrigeration. new. „Jurnalistul face educaţie lingvisticã la nivel naţional” (Gruiţã. fapt ce uneori devine atât îngrijorãtor pentru limba română. birouri open space.dorind să zică de fapt de sine stătătoare. o amestecare a termenilor englezeşti şi româneşti. Observăm tendinţa redactorilor de a înghesui din ce în ce mai mult aceşti „intruşi” lingvistici printre rândurile publicaţiilor. rebranding. make-up. Revistele consultate sunt: Căminul şi Deco Style. Se observă din nou. free standing. stand. cool. colecţia de bijuterii “seduction’. 10 . high-tech. dar totodatã este la fel de important sã ţinem cont sã nu cãdem pradã unei tendinþe de a ne mutila limba. design ultra slim. fresh waters. fashion. ajutându-se la împrospătarea limbii noastre. colecţii de stickere. touch mediteraneean. Pe de altă parte revista Deco Style. poster. classic. office. spiritul “sense and sensibility”. entertainment. nefiind pagină la care să fie întâlnit măcar un termen englezesc simplu: look.

Majoritatea anglicismelor sunt substantive şi adjective invariabile. teleplay. a devenit familiară utilizarea termenilor precum challenge „provocare”. doar din dorinţa de a epata."6 Se observă preferinţa pentru compusele prin contopire (la majoritatea substantivelor compuse se înregistrează contopirea cuvintelor) precum: comeback. numite barbarisme (cash. Caracterul internaţional. outsider. dar şi nevoia de a înlocui „limba de lemn” din perioada anterioară anilor ’90 au determinat invazia termenilor de origine engleză. bodypainting etc. de o altă limbă şi neintegrat în aceasta” (DEX). variază de la caz la caz. substantivele au primit desinenţa de plural a neutrelor româneşti: chart-uri.Aceastã afirmaţie ar trebui tratatã cu seriozitate de cãtre toţi cei care scriu în presã. summit. influenţe şi creativitate. trend-uri. 85. "Motivaţia utilizării anglicismelor. Se observă însă tendinţa de formare de familii lexicale: de la shirt. iar de la trendy. trend etc). Dinamică. 11 . Bucureşti. împrumutat fără necesitate. 97. target „ţintă”. p. Unii termeni sunt introduşi din comoditate sau pentru evitarea sintagmelor (single „disc ce conţine câte o singură piesă pe fiecare faţă”). partytime. jogging. Potrivit DEX anglicismul reprezintă „o expresie specifică limbii engleze. wicked „ciudat” precum şi majoritatea celor subliniate pană acum în revistele studiate. tank-shirt. 2001. nobody „nimeni”. Univ. Manuela Nevaci.înregistrăm t-shirt. 7 Stoichiţoiu-Ichim. super-trendy"7. hobby-uri. show. precizia anglicismelor necesare. master. În limbajul tinerilor. snowboard. party-uri. 5 6 Stoichiţoiu Ichim. supermarket) şi xenisme – cuvinte neadaptate. skateboard. Denumind noţiuni abstracte. incomplet sau deloc adaptate” (Stoichiţoiu Ichim 83)5. Ovidius. "Procesul de adaptare este frânat de factori de natură sociolingvistică: vorbitorii nu renunţă la varianta englezească pentru că „aşa sună mai bine”. deoarece exprimã un rol important al jurnalistului. Dicţionar. după cum se poate observa din materialul prezentat. cuvânt de origine engleză. Autoarea face o delimitare între anglicisme – cuvinte în curs de asimilare (racket. Cercetătoarea Adriana Stoichiţoiu Ichim consideră anglicismele „împrumuturi recente din engleza britanică şi americană. Constanţa. showroom. Anglicisme în publicaţii adresate tinerilor.

bani cash. În concluzie. full. cu cuvinte precum download (descărcare). Ce rezultă din această alăturare? Pleonasme precum: naraţiunea unui story. hobby preferat. şi observ asta în special în lumea online-ului.Există multe cuvinte englezeşti care sunt intraductibile în limba română. Ultimul lucru pe care vreau să-l supun discuţiei rămâne problema pleonasmelor ivite în urma alăturării cuvintelor din română şi anglicismelor. ci de a sublinia diversitatea acestor domenii şi mai ales faptul că tinerii au asimilat foarte repede multe dintre aceste anglicisme. scurtimea şi simplitatea structurii (mass-media în comparaţie cu mijloace de comunicare în masă). care de multe ori sunt înţelese greşit.manager). Cei mai des folosiţi în mijlocul prietenilor rămân: Ok. sign in (înscriere) sau cel mai relevant exemplu. Fiind studentă de limba engleză îmi dau seama cât de utilă e zi de zi (şi nu mă refer neapărat la comunicarea în limba engleză. ci la rolul anglicismelor în română). speech. Numărul domeniilor în care îşi fac apariţia anglicismele este mult mai mare decât cel expus aici. îmi dau seama că a devenit un obicei să se înlocuiască anumite cuvinte româneşti cu echivalentul lor englez. şi oarecum de înţeles. însă totodată trebuie să ţinem cont de faptul că aceste împrumuturi folosite în mod necontrolat poate duce şi la petrificarea limbii noastre. care facilitează schimbul de informaţii şi tehnologii între specialişti. îmbogăţindu-se neîncetat pentru a corespunde unor realităţi în permanenţă noi. Pe de altă parte am încercat să-mi răspund la întrebări precum: Este un fenomen normal în evoluţia limbii sau reprezintă o anomalie a societăţii aceste anglicisme care năpădesc limba? Cred că sunt un fenomen normal. party. trendy. sau dacă încercăm o traducere parţială. Pe de altă parte. bord de conducere. Principalul avantaj al utilizării acestor termeni este caracterul lor internaţional. 12 . pierdem din sensurile care fac un cuvânt complet (ex. Aş mai putea adăuga: precizia sensului. în vocabularul colegilor sau prietenilor.Trebuie să precizez că am avut în vedere doar acei termeni care înregistrează o mare frecvenţă în ceea ce priveşte utilizarea lor în articolele publicate în paginile revistelor prezentate în această lucrare. dar intenţia nu a fost de a epuiza exemplele. Împrumuturile din alte limbi au fost frecvente de-a lungul timpului. împrumutul din alte limbi reprezintă un aspect al creativităţii lingvistice prin care limba se schimbă.

1997= DCR2.ro Abrevieri: Dimitrescu. 2000. Bucureşti. Dicţionar de neologisme. 1997 = Dimitrescu. lista termenilor pe baza cărora s-a întocmit lucrarea. 13 . Dicţionar de cuvinte recente. Florin.Prezint. Florica. în finalul lucrării. Bucureşti. ediţia a doua. înregistrând şi atestările acestora în DCR2 şi DN consultate online la următoarea adresă: http://dexonline. DN = Marcu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful