Influenţa limbii engleze este un fenomen internaţional nu doar european, ci şi mondial.

Fenomenul de invazie a anglicismelor a luat amploare datoritã progresului anumitor domenii ale tehnicii şi a rãspândirii industriei cinematografice americane. În prezent, asistãm la un proces de invazie a anglicismelor în limba românã, iar acest lucru reprezintã manifestarea unui fenomen lingvistic internaţional. Termeni precum software, hardware, mouse, chat, e-mail, computer au pãtruns în sfera lingvisticã româneascã datoritã faptului cã, în domeniul informaticii, nu s-a realizat traducerea lor în limba română, spre deosebire de alte limbi sau culturi care au fost şi sunt atente la fenomenul realităţilor extralingvistice noi. Aici pot să exemplific cu două ţări foarte cunoscute: Franţa şi Spania. Domenii precum sportul, economia, revistele adresate tinerilor, femeilor sau bărbaţilor au impus de asemenea, folosirea unor termeni preluaţi din limba englezã şi adaptaţi: fotbal, baschet, schi, fitness, tenis, marketing, supermarket, management etc. ‘’Pe lângã necesitatea fireascã de folosire a termenilor preluaţi din limba englezã, existã unele tendinţe ale unor categorii sociale, care utilizeazã, în mod voit, cuvinte englezeşti, deşi existã traducerea lor în limba românã. Frecvenţa ridicatã în folosirea unor cuvinte englezeşti care au, totuşi, corespondent în limba românã (ex: job pentru slujbã, party pentru petrecere, look pentru înfãţişare, hair-stylist pentru coafezã) desemneazã conturarea unei mode lingvistice existente în limbajul presei actuale’’, subliniază Asist. dr. Mihaela Mureşan, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca.1 Moda lingvistică din presa românească constă în folosirea în exces a cuvintelor preluate pur şi simplu din limba engleză şi folosite în aproape orice domeniu, având în vedere faptul că se poate vorbi despre ‘universalitatea limbii engleze şi mai ales ‘moda’ lingvistică care o cere. "Termenii preluaţi din limba englezã au reprezentat la început o modã, fiind folosiţi şi de cei care nu au cunoştinţe propriu-zise de limbã. În scurt timp, astfel de cuvinte englezeşti au fost „transformate” în limba românã, unele dintre ele fiind „adaptate” de vorbitori, Mihaela Mureşan, art. Tendinþe lingvistice în presa scrisã contemporanã, anul III, nr. 4, 2008.
1

1

existã o clasã de anglicisme care au adaosuri semantice preluate din limba englezã. publicat vineri 18 ianuarie 2008. ediţia a II-a. week-end (sfârşit de sãptãmânã). a denumi. 1998). Master – studii aprofundate.altele pãstrându-şi forma iniţialã. high life. Bucureşti. 2 3 Idem Influenţa limbii engleze în limba română actuală. al brevilocvenţei şi nu în ultimul rând al circulaţiei internaţionale. fashion etc. În presa scrisã. a specifica (DEX.2011 2 . item (întrebare. pentru evitarea repetiţiei) ex: living-room (camerã de zi). nailon. Folosirea lor nu este strict necesarã şi are loc din raţiuni stilistice (alternarea termenului vechi cu cel nou. Astfel de publicaţii abundã în termeni preluaţi din limba englezã care sunt relativ uşor de înţeles şi folosit. Ele sunt motivate de noutatea referentului". anglicismele sunt des utilizate. este utilizat (din limba englezã) cu sensul: public. draftat ( transferat). Spre exemplu: • a nominaliza cu semnificaţia: a indica. dar nu numai. instruire). "Anglicismele necesare au avantajul preciziei. venind cu o explicaþie în plus la nivel semantic. ele predominând în revistele dedicate mai ales publicului cititor feminin. rating.sunt cuvintele care au traducere româneascã. ediţia a II-a. după cum le-am găsit denumite în articolele citite. party. accesat 29.01. Bucureşti. "Dupã cantitatea informaţionalã pe care o aduce."2 În urma cercetărilor făcute a rezultat existenţa mai multor tipuri de anglicanisme.3 • conotative de lux. Existã cuvinte care şi-au lãrgit aria semanticã. preluat din limba englezã. non-profit. canoying. Editura Univers Enciclopedic. 1998). grill. Editura Univers Enciclopedic. anglicisme sau englezisme. dobândind un al doilea sens ce a fost preluat din limba englezã.sunt acele cuvinte care nu au traducere româneascã. sendvici. este utilizat cu sensul (preluat din limba englezã): a desemna pe cineva pentru un anumit scop. • audienţã cu semnificaţia: întrevedere acordatã unui solicitator (DEX. Baby-sitter. Dupã scopul folosirii lor (necesitate sau modã). folosirea lor fiind necesarã (ex: tenis. broker. punct dintr-un test). Training( pregătire.elită). talk-show (masã rotundã). anglicismele sunt: • denotative sau necesare. dealer – intermediar.

Cuvintele împrumutate din engleza britanicã şi americanã au invadat în ultimele decenii limba românã atât la nivelul vorbirii. preponderent fiind. best seller. neadaptate. Presa scrisã a cunoscut o pãtrundere masivã a acestora. cât şi al scrierii. megastar. care nu îşi schimbã forma (ex: sexy. învãţãmânt. 4.„Aveau emoţii de fapt. rostirii. pe alocuri corect dar şi incorect. existã: • anglicisme frazeologice. denumiri pe care le regăsim în viaţa de zi cu zi. regăsite în presa adresată tinerilor. nr. the show must go on. expresii frazeologice (all right. Mihaela Mureşan. „Boli nãscute din stres” (anglicism 20. there is always a but. pentru a transmite sentimentul de interesant.” (anglicism denotativ.2007. cool. Diesel Club). totuşi.http//www. fifty-fifty). având în structura lor elemente de abreviere sau de compunere de sintagme (ex: CV. comunicaţii. 4 adaptat) (România liberã. raggae.). jumbo concert. În presa scrisă română cât şi în publicitate sau tabloide pe lângã cuvinte simple şi compuse (club. fotbalistul o curtase.): „Muzica Subscribe este un melanj de stiluri:jazz. sunt luate în considerare şi locuţiuni. bye-bye. trendy. glamour girl etc. gastronomie etc. 2008. existã anglicisme „crude”. nou versus tradiţional. impact. Dupã structura şi alcãtuirea lor. pentru cã vreme de 6 luni. bancnotã. volei. care continuã sã creascã într-un ritm accelerat. cec. „Goal-keeperul Cãlin Moldovan a încasat la Târgul Jiu al 4-lea cartonaş galben din acest sezon […] (anglicism conotativ cu sensul de portar).com/Boli nãscute din stres). respectiv neadaptat) (Radu Oprişan şi Ionuţ Petrişor în articolul Testul cardului. ok. antiperspirant). 3 . hardcore-ul” (anglicism denotativ). angry young man. presã.11. Rãmãseserã la faza de sms a relaţiei. sintagme. şampon."4 Folosirea acestor tipuri de anglicanisme în presa românească a rezultat în conturarea unui limbaj anglicizat forţat. „Editura Polirom a mai publicat […] „Shalimar clovnul” (anglicism adaptat din englezescul clovn).ziare. anul III. FNI-gate). Napoca Hotel. beep. Exemplele utilizãrii sunt numeroase şi fac parte din domenii diverse (tehnic. Gazeta Sporturilor). alcãtuite dupã modelul topicii englezeşti.Dupã forma fixã pe care o pãstreazã. Tendinþe lingvistice în presa scrisã contemporanã. poster. metal şi funk care se fac simţite în toate piesele trupei. • anglicisme alcãtuite prin derivare cu sufixe/prefixe (ex: superstar. interviu.

sportivă. Săptămâna Financiară). Cosmopolitan. Joy. Business Adviser. management. „necesare” şi „de lux. Astfel. În presa economicã se folosesc termenii precum Duty-free: apare ca adjectiv având semnificaţia de mărfuri cumpărate pe aeroporturi. sportivã. Voucher:cu sensul de card de plată. Deco Style sau. manageriază bugetul ţării. concept lansat la sfârşitul anului 2009 şi a lansat un nou format de magazine de proximitate de dimensiuni mici – Shop&Go"( Mega Image a vândut de un miliard de lei anul trecut. Gazeta Sporturilor. pentru început ca model. Spre exemplificare. de Mihail Tanase. În funcţie de tema abordatã şi de cititorii ţintã. fiind motivate de noutate. marketing (Sãptãmâna financiarã. noiembrie 2011). Unica. Pc World. " se arată într-o analiză a casei de brokeraj X-Trade Brokers"( X-Trade Brokers: Tipărirea de bani scumpeşte mărfurile în întreaga lume de Adrian Mosoianu. Sport. Men’s Health si revistele pentru amenajarea spaţiului de locuit: Casa Mea. în Media and advertising. femei sau bărbaţi: Cool Girl. întâlnim arareori anglicisme – şi atunci doar pe cele absolut necesare în presa economicã. Săptămâna Financiară). 17. lider de audienţă în nişa de ştiri în zilele de 26-27 ianuarie.Mi-am propus să analizez categoriile de împrumuturi. in Companii pe 24 Ianuarie 2011.6%" (Antena 3. obtinut un rating mediu de 460. respectiv denotativ sau conotativ extrăgându-le din publicaţii diferite cum ar fi presa economicã. financiară. "Compania a continuat extinderea reţelei Mega Image.000 de telespectatori pe minut si un share de 11. în News pe 24 Ianuarie 2011. leasing."( Dezamăgiri de ianuarie de Gabriela Vranceanu Firea.21. 21:05. revistele ITAcademia Caşavencu. Bravo Girl. Căminul. The One. Săptămâna Financiară). Împrumuturile necesare nu au un corespondent în limba românã sau prezintã unele avantaje în raport cu termenul autohton. Săptămâna Financiară)." Şi Guvernul administrează. fiind scutite de taxe. tabloidã şi reviste pentru femei.ro. revistele precum Casa de vis sau Căminul. anglicismele au avantajul preciziei. în Editoriale pe 21 Ianuarie 2011. publicaţiile abundã în anglicisme (reviste pentru adolescenţi. presa economicã. "Dacă în perioada de boom economic creditarea avansa 4 . 28 ianuarie 2011. vom lua. nave sau în avion. Bancherul. însă a dezvoltat şi magazinele cu profil de discount Red Market. 17:40. dimpotrivã. la preţuri mici. Elle. sportivã şi domeniul tehnic. Glamour. "Performera celor doua zile a fost emisiunea Sinteza Zilei cu Mihai Gadea din data de 27 ianuarie.

Numărul din septembrie 2008 al revistei „Campaign” oferă o abundenţă de anglo-americanisme.. 24 ianuarie 2011. deoarece în limba română nu s-a găsit un echivalent sau pur şi simplu unele dintre acestea sunt cuvinte intraductibile. 28 ianuarie 2011. un potenţial de „overclocking” mult mai mare şi un raport performanţă per watt 5 .]. echivalentele din limba română fiind incompatibile cu domeniile respective. Gabriel Preda. neflexibile precum „ok” (Capital. high-def.. fie apartinand segmentului prepay" (Numărul minutelor naţionale va decide câştigătorul în lupta pentru creşterea portofoliului de clienţi. Dezvoltatorii de software-uri pot integra cu aceste echipamente soluțiile proprii de mangement al documentelor sau de monitorizare a costurilor prin intermediul bizhub Extended Solution Technology (bEST)"(Konica Minolta a câştigat prestigiosul premiu "2011 MFP Line of the Year". 15:01). review.Financiarul). wireless.” Toate aceste anglicanisme subliniate sunt conotative „de lux”. ce tip de servicii oferim etc.. 28 ianuarie 2011. 30 noiembrie 2007). revistele de IT&C abundã în anglicisme precum hard. Cred totuşi că lucruri semnate de noi vor ajunge la most liked advertising campaign" „ Ne dorim ca AdMarket să reflecte realitatea din industrie cu lucruri concrete şi nu o măsurare de awareness a agenţiilor de publicitate. Asta ne exclude din topurile de genul: awareness al agenţiei. soft (trunchieri din englezã – hardware. Ada Ştefan. Toate aceste anglicanisme evidenţiate sunt aşa-numitele anglicasime "necesare". Financiarul). software).cu 50% "(Din ce trăiesc băncile pe timp de criză: din titluri de stat şi marje de dobândă. astfel că în articolul-interviu intitulat Ce aşteptări aveţi de la AdMarket?. usage. inkjet. PC gaming. una din persoanele intervievate afirmă cu privire la compania pe care o reprezintă: „Suntem o agenţie mică. se folosesc anglicisme adaptate.. "leader global în furnizarea serviciilor de informare şi testare din industria imaginilor digitale. În domeniul tehnic. view." Reducerea tarifelor de interconectare si de acces la bucla locala este premisa pentru noi oferte generoase. PcWorld online. ele astfel dublând obiectul. nu ne prea băgăm la pitch-uri. "NVIDIA a lansat vara trecută unitatea de procesare visuală NVIDIA GeForce GTX 460. Nu e corect ca o agenţie despre care se vorbeşte mult [. site.] să scoreze pe teme de creativitate [. În declaraţiile unor VIP-uri de la noi din ţarã.

nu ar trebui să însemne renunţarea la expresiile şi cuvintele specifice limbii române.]"(NVIDIA lansează GE FORCE GTX 560 Ti. în Sport.impresionant. Într-un articol de interes general care tratează o problemă de natură economică importantă. din 29. Deşi limba română oferă nenumărate posibilităţi de exprimare. unii jurnalişti pun foarte mult accentul pe această preluare mimetică. "Pugilistul de 2. anul 14..runde". Un anglicism care îmbogãţeşte vocabularul este întâlnit în Gazeta Sporturilor. Utilizarea acestor termeni evidenţiaţi este justificatã. din 6 .2011 . tenis etc.doua goluri".01. din 27. nr. Un alt tip de anglicanism pe care aş dori să îl supun discuţiei. putând fi descărcate din diverse surse online"(Top 10 video playere în teste!.. deşi prezentă în majoritatea ţărilor europene. editor Pc World.01. din dorinţa de a manifesta deschiderea noastră ca ţară spre internaţionalizare şi implicit spre adoptarea masivă de cuvinte cu rezonanţe englezeşti sau americane.. nu ar trebui sa însemne îngroparea limbii mamă. 07 ianuarie 2009 este "România.12:29 . În presa sportivã existã exemple de anglicisme adaptate precum: fotbal.. no man’s land în războiul gazelor".Pe partea de hardware avem un notebook de generaţie nouă. extras din ediţia online a cotidianului „Curierul Naţional”.ro. derby. 15:40). pe care este instalat Windows 7 Professional. 9 decembrie 2010.2011 . 25 ianuarie 2011. rugby. Nu există niciun codec instalat întrucât căutăm un software care să ruleze conţinut video fără necesitatea instalării de codecuri suplimentare. Pc World. 5331. în Gazeta Sporturilor. Cu un preţ de e-tail [. meci.. Răzvan Ştefănescu.02 m şi 114 kg are în palmares 43 de meciuri la profesionişti. Există însă numeroşi termeni.. un jurnalist nu ar trebui să recurgă la acest tip de expresii anglofone. indiferent de efectul stilistic pe care acestea ar putea să-l producă asupra segmentului de public care cunoaşte înţelesul acestei expresii engleze... 16:44). Exemple de genul brand sau brief publicitar ar putea fi pseudoechivalaţi în limba română cu marcă de produs şi respectiv rezumat sau sumar publicitar ."eroii fair-playului. Tendinţa actuală de globalizare. "soţii ale tenismenilor în vogă!". întrucât aceste anglicisme nu au un corespondent în limba românã... Toate programele testate sunt gratuite... " sacadări în timpul playback-ului şi în final dacă avem probleme cu erori atât de imagine cât şi de program.. dar pentru care se optează în limba engleză. care ar putea fi echivalaţi în limba română.

În „Libertatea pentru femei” (revista pentru femei. 74). 12. în acelaşi timp. Defineşte un obiect sau o persoanã care emanã senzualitate şi atrage privirile prin apariţia sa (Revista „Glamour”. dar face parte. 29 – luna noiembrie 2010).29.conotativ de lux. " Love & sex" etc. 19. precum advertising (publicitate). "anglicismele de lux" ţin de tendinţa de ordin subiectiv a unor categorii sociale de a se individualiza lingvistic în acest mod. paginile 7-9 sunt dedicate rubricii „Fashion”. bărbaţi şi adolescenţi abundă în anglicanisme de genul : „outfit”: un anglicism folosit în funcţie de scop. shopping. „sexy”: un termen preluat şi folosit în funcţie de forma sa. folosirea lor este conotativã. show (spectacol) sunt întâlnite frecvent în tabloide. din categoria 7 . exemplele sunt relevante în acest sens. sau viaţa de zi ci zi. Bucureşti.ro.2011 . conotativ. Acest termen este des folosit în revistele de modã şi a fost preluat în consecinţã şi de cititorii acestui fel de reviste (Revista „Glamour”. Dupã cum am precizat anterior. rubricile poartã denumirile: „Advertising&Media”. Foarte multe reviste sau ziare apelează la aceste anglicanisme larg răspândite. fashion (modã). poate fi uşor înlocuit cu termenul autohton „ţinutã”. Acest adjectiv este probabil unul dintre cei mai cunoscuţi termeni. p. bolero. de cantitatea de informaţie pe care o aduc. 30-31). p. Revistele pentru femei. fiind denumit un anglicism „crud”. aceste anglicisme îşi au traducerea în românã: publicitate.dragoste şi sex. Aici. din 16 septembrie 2010. ci şi în televiziune."Life". deoarece vor să atragă foarte mult atenţia publicului tânăr sau să dea impresia de modern. sau altele „de lux”. ediţia l. sunt folosite predominant anglicisme precum: casual. „shopping”: şi acest cuvânt este des utilizat pentru a înlocui termenul românesc de „cumpãrãturi”. În cotidianul „Adevãrul” (din 14 noiembrie 2010.„de lux”. în Sport. look. cu rol stilistic. p. în reviste pentru femei. şi în prezent nu doar în presa scrisã. 63). brand. ediţia Octombrie 2010. În funcţie de scopul în care sunt utilizate.01. ediţia Octombrie 2010. fără a shiţa nici cea mai mică încercare de a înlocui aceste împrumuturi cu echivalente pur româneşti. Are un rol stilistic. sau dupã forma pe care o au (crude sau frazeologice). numerele 5. sănătate. band (orchestrã). Aceste împrumuturi inutile."Ronaldinho a făcut show ca pe playstation !. deci. De cealaltã parte. bărbaţi şi pentru adolescenţi.

despărţire sau seduce him. mai sănătoase decât brandurile consacrate. La secţiunea Boysworld -" Ţi se pare că nu e „big deal”să-ţi începi viaţa sexuală?". dar mai ieftine decât produsele bio". Se observă din nou folosirea anglicismelor "expirate" precum beauty-frumuseţe." În aceeaşi revistă la secţiunea Lifestyle avem următorul interviu în ceea ce priveşte "reinventarea" jeanşilor adică românescul blugi: "Oricum. un cardigan gri sau negru. Dacă eşti în tabăra „Moss”. Revista Cool Girl din ianuarie 2011 are ca titluri pe copertă următoarele: Beauty tips pentru buze delicios de sexy. Revista Elle iunie 2009. iar englezismul look putea fi înlocuit cu aspect. format fiind prin derularea sufixului „ing” (Revista „Cosmopolitan”. sexy. la pagina 32. Emma Watson: singură şi happy de Valentine’s sau Cele mai urâte moduri de break-up. animal print-ul este cel mai hot trend al acestui sezon. ediţia Octombrie 2010. 8 . „make-up”: înlocuieşte tot mai des termenul de „machiaj”. p. Valentine’s. gãsim alte exemple de anglicisme: „cel mai eficient designer […] Marc jacobs pare încã un adolescent cu probleme de personalitate care a gãsit în fashion o cale de a-şi exprima creativitatea”. break-up. În revista Bravo Girl! din iunie 2009.Sf. şi are doar un rol stilistic (Revista „Cosmopolitan”. p. pe care să-i combini cu un T-shirt alb XXL. Anglicismele de lux fashion şi designer pot fi uşor înlocuite cu modã şi creator de modã. happy-cu echivalentul fericită. protagonista serialului “Heroes” şi a multor alte filme are un look foarte bine pus la punct". din aceeaşi revistă s-au folosit din nou anglicismele crude. care au echivalentele Lumea Bărbaţilor respectiv mare lucru. aduce în prim plan anglicisme cu rol stilistic legate de modă precum: "Botine animal print-Fără îndoială. 167).trucuri utile .anglicismelor frazeologice. Seduce him. deschişi la culoare. se pare că nu suntem singurele care am rămas „addicted” jeansilor. Denumirea secţiunii putea foarte frumos să se intituleze Modă. ediţia Octombrie 2010. tips-ponturi sau sfaturi. 132). Valentin. botine şi o geanta supradimensionată". chiar şi numai cu sens stilistic. găsim la secţiunea Fashion-Super girl:" Hayden Panettiere. atunci optează pentru jeanşi slim.ispiteşte-l. dar tendinţa este aceea de a folosi aceste cuvinte. În revista pentru femei Beau Monde (septembrie 2010).Fata perfectă. Revista Unica ediţia decembrie 2010 prezintă:" Cosmeticele hand made.

„be happy!”. exotism. binecunoscuta Joy. „second hand” au corespondent în limba românã. little black dress. îi dă senzaţia de modern. ediţia ianuarie 2011. Revista The One septembrie 2010: "Vremurile noastre tumultuoase ne-au adus fata in fata cu acele categorii de consum a caror celebritate se datoreaza unor factori aleatorii: Paris Hilton sau Nicole Ritchie fata cu fenomenul "starleta". „Shiny ladies”. „trend”. pocket friendly. "Desuuri sexy". „partidã de jogging”. care-l introduce pe cititor în atmosfera „vieţii europene”. „Diamonds are girl’s best friend”. „showbizz”. chat. însã în mod excesiv. eyecatching. Dar să părăsim lumea femeilor şi să intrăm în lumea bărbaţilor. anglicisme care au rol stilistic. „Shopping time”. dedicată bărbaţilor vom găsi anglicanisme precum: hot guys sau titluri de articole intitulate. „glamour”. "vedeta" sau "the party girl". de iarnă"etc. "Perfect smile". Anglicismele evidenţiate reprezintă unele dintre cele mai uitilizate. "Ballerina Mix". „piese must have”. unveiled. „stil grundge”. „Cele mai hot costume pentru ski”. making off.„pantaloni army”. „Brandul Roccobarocco”. Astfel. It’s snow time!. Aproape toate titlurile de paginã.Calea spre glorie: Show me the money!. Astfel că în revista Men’s Health. offline. 9 . junk-food. „boss”. „Full service perfect". Folosirea acestora în text nu este necesarã. Majoritatea sunt termeni folosiţi corect. hobby. catwalk. „flash”. care nu se lasă mai prejos. care este după părerea mea cea mai "anglicizată" abundă în anglicisme de la prima până la ultima pagină: party shoes. „Beauty news”. „Look de iarnã. hair repair. se situează printre cele mai cunoscute anglicisme. "Look chic. bodybuilding. însã ele apar pentru a crea un univers lingvistic modern.Într-o altă revistă adresată adolescentilor. shooting-urile outdoor. must have. "Summer face care". pictorial. "Sweetheart look". dar jurnaliştii şi publicul preferã varianta englezeascã. dacă se poate spune. Folosirea anglicismelor necesare sau denotative este în opoziţie cu anglicismele conotative care predominã articolele din revistele menţionate mai sus. numele rubricilor şi titlurile articolelor sunt scrise în englezã ceea ce determină o senuaţie de sufocare a cititorilor: „Andreea s-a bucurat de un week-end de vis” .

o amestecare a termenilor englezeşti şi româneşti. fresh waters. enjoy!. Revistele consultate sunt: Căminul şi Deco Style. trendy. cât şi supãrãtor. Mai întâlnim din când în când anglicisme precum: casual. world etc. fashion victim. Invazia anglicismelor a pus stãpânire pe tot ceea ce ne înconjoarã. nefiind pagină la care să fie întâlnit măcar un termen englezesc simplu: look. classic.Anglicismele „sufocă” pur şi simplu cititorul. cu alte cuvinte trăieşte visul american. În revista Căminul ediţiile aprilie şi iunie 2009 întâlnim anglicanisme de lux si conotative precum: Home. colecţia de bijuterii “seduction’. new. office. sustenabilitate. 2003: 85). must-have. holding. styling. dar totodatã este la fel de important sã ţinem cont sã nu cãdem pradã unei tendinþe de a ne mutila limba. free standing. colecţia de cadouri “ultra male”. Pentru ilustrare am extras suficienţi termeni atât de lux. Nici revistele care prezintă amenajarea casei nu sunt scutite de aceşti termeni obosiţi. însă tendinţa este aceea de a găsi corespondentul din limba română. make-up. unic. regim off-road. cool. tocmai pentru a crea senzaţia de inedit. Your store. Am înţeles cã aceastã fuziune lingvisticã este necesarã. nu abundă în anglicisme precum revista Căminul. style. spiritul “sense and sensibility”. design ultra slim. spoilerul. Your life. hot party. 10 . touch mediteraneean. rebranding. Este îngrijorătoare folosirea anglicismelor conotative inutile pentru că aduc un aer de superficialitate limbajului. „Jurnalistul face educaţie lingvisticã la nivel naţional” (Gruiţã. colecţii de stickere. pavement. refrigeration. Your style. Pe de altă parte revista Deco Style. programul buy-back. country. fapt ce uneori devine atât îngrijorãtor pentru limba română. ajutându-se la împrospătarea limbii noastre. în stil englezesc sau american. stand. movie. cât şi conotativi sau care dublează cuvântul din română. airbaguri. birouri open space.dorind să zică de fapt de sine stătătoare. high-tech. fashion. shopping. entertainment. tablou imprimat digital pe canvas artificial. poster. fresh. Ele sunt prezente pretutindeni iar sustragerea noastrã de la acest fenomen este aproape imposibilã. gresie cu inserturi. beauty. Se observă din nou. Observăm tendinţa redactorilor de a înghesui din ce în ce mai mult aceşti „intruşi” lingvistici printre rândurile publicaţiilor.

tank-shirt. a devenit familiară utilizarea termenilor precum challenge „provocare”. Denumind noţiuni abstracte. "Motivaţia utilizării anglicismelor. substantivele au primit desinenţa de plural a neutrelor româneşti: chart-uri. jogging. Potrivit DEX anglicismul reprezintă „o expresie specifică limbii engleze. "Procesul de adaptare este frânat de factori de natură sociolingvistică: vorbitorii nu renunţă la varianta englezească pentru că „aşa sună mai bine”. Ovidius. influenţe şi creativitate. Univ. Se observă însă tendinţa de formare de familii lexicale: de la shirt. skateboard. trend-uri. wicked „ciudat” precum şi majoritatea celor subliniate pană acum în revistele studiate. p. Unii termeni sunt introduşi din comoditate sau pentru evitarea sintagmelor (single „disc ce conţine câte o singură piesă pe fiecare faţă”). Manuela Nevaci. 5 6 Stoichiţoiu Ichim.Aceastã afirmaţie ar trebui tratatã cu seriozitate de cãtre toţi cei care scriu în presã. Caracterul internaţional. Autoarea face o delimitare între anglicisme – cuvinte în curs de asimilare (racket. variază de la caz la caz. hobby-uri. Constanţa. împrumutat fără necesitate. Majoritatea anglicismelor sunt substantive şi adjective invariabile. supermarket) şi xenisme – cuvinte neadaptate. 85. dar şi nevoia de a înlocui „limba de lemn” din perioada anterioară anilor ’90 au determinat invazia termenilor de origine engleză. În limbajul tinerilor. 7 Stoichiţoiu-Ichim. master. showroom. precizia anglicismelor necesare. trend etc)."6 Se observă preferinţa pentru compusele prin contopire (la majoritatea substantivelor compuse se înregistrează contopirea cuvintelor) precum: comeback. 2001. doar din dorinţa de a epata. show. de o altă limbă şi neintegrat în aceasta” (DEX). summit. 97. numite barbarisme (cash.înregistrăm t-shirt. 11 . iar de la trendy. Dicţionar. snowboard. deoarece exprimã un rol important al jurnalistului. bodypainting etc. Cercetătoarea Adriana Stoichiţoiu Ichim consideră anglicismele „împrumuturi recente din engleza britanică şi americană. nobody „nimeni”. Dinamică. target „ţintă”. cuvânt de origine engleză. outsider. incomplet sau deloc adaptate” (Stoichiţoiu Ichim 83)5. super-trendy"7. după cum se poate observa din materialul prezentat. party-uri. partytime. Bucureşti. teleplay. Anglicisme în publicaţii adresate tinerilor.

Există multe cuvinte englezeşti care sunt intraductibile în limba română. speech. În concluzie. dar intenţia nu a fost de a epuiza exemplele.Trebuie să precizez că am avut în vedere doar acei termeni care înregistrează o mare frecvenţă în ceea ce priveşte utilizarea lor în articolele publicate în paginile revistelor prezentate în această lucrare. însă totodată trebuie să ţinem cont de faptul că aceste împrumuturi folosite în mod necontrolat poate duce şi la petrificarea limbii noastre. full. care de multe ori sunt înţelese greşit. hobby preferat. împrumutul din alte limbi reprezintă un aspect al creativităţii lingvistice prin care limba se schimbă. 12 . bord de conducere. cu cuvinte precum download (descărcare). pierdem din sensurile care fac un cuvânt complet (ex. şi observ asta în special în lumea online-ului. bani cash. care facilitează schimbul de informaţii şi tehnologii între specialişti.manager). Fiind studentă de limba engleză îmi dau seama cât de utilă e zi de zi (şi nu mă refer neapărat la comunicarea în limba engleză. îmbogăţindu-se neîncetat pentru a corespunde unor realităţi în permanenţă noi. ci de a sublinia diversitatea acestor domenii şi mai ales faptul că tinerii au asimilat foarte repede multe dintre aceste anglicisme. şi oarecum de înţeles. scurtimea şi simplitatea structurii (mass-media în comparaţie cu mijloace de comunicare în masă). Numărul domeniilor în care îşi fac apariţia anglicismele este mult mai mare decât cel expus aici. sign in (înscriere) sau cel mai relevant exemplu. trendy. Pe de altă parte am încercat să-mi răspund la întrebări precum: Este un fenomen normal în evoluţia limbii sau reprezintă o anomalie a societăţii aceste anglicisme care năpădesc limba? Cred că sunt un fenomen normal. în vocabularul colegilor sau prietenilor. sau dacă încercăm o traducere parţială. party. ci la rolul anglicismelor în română). Pe de altă parte. Ce rezultă din această alăturare? Pleonasme precum: naraţiunea unui story. Aş mai putea adăuga: precizia sensului. Împrumuturile din alte limbi au fost frecvente de-a lungul timpului. Cei mai des folosiţi în mijlocul prietenilor rămân: Ok. Ultimul lucru pe care vreau să-l supun discuţiei rămâne problema pleonasmelor ivite în urma alăturării cuvintelor din română şi anglicismelor. îmi dau seama că a devenit un obicei să se înlocuiască anumite cuvinte româneşti cu echivalentul lor englez. Principalul avantaj al utilizării acestor termeni este caracterul lor internaţional.

Prezint. înregistrând şi atestările acestora în DCR2 şi DN consultate online la următoarea adresă: http://dexonline. DN = Marcu. Dicţionar de neologisme. 1997 = Dimitrescu. Florica. Florin. 2000. în finalul lucrării. Bucureşti.ro Abrevieri: Dimitrescu. 1997= DCR2. ediţia a doua. Bucureşti. lista termenilor pe baza cărora s-a întocmit lucrarea. Dicţionar de cuvinte recente. 13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful