Sunteți pe pagina 1din 2

CARTA ALBĂ

Prezenta Carte Albă face parte din strategia de pre-aderare adoptată de către Consiliul
European de la Essen, din decembrie 1994, pentru ţările asociate din Europa Centrală
şi de Est. Scopul său este de a ajuta aceste ţări să-şi pregătească economia pentru a
funcţiona în conformitate cu regulile pieţei interne ale Uniunii Europene. Este de
aşteptat ca piaţa internă să consolideze reformele economice şi restructurarea
industrială şi să stimuleze schimburile şi comerţul. Cartea Albă enumeră măsurile care
trebuie să fie luate de către Comisie, de către ţările asociate şi de către statele membre
pentru ca aceste avantaje să se concretizeze.
SUMAR

Introducere
1. Piaţa internă şi etapa de pre-aderare
2. Legislaţia comunitară cu privire la piaţa internă
4. Situaţia în ţările Europei Centrale şi de Est
5. Asistenţa tehnică specializată
6. Concluzii.
Redactarea unei Cărţi Albe în legătură cu pregătirea pentru integrarea în piaţa internă
a fost propusă pentru prima dată în două comunicări ale Cosiei din iulie 19941.
Obiectivul era de a se stabili un program care să permită fiecărei ţări asociate să se
pregătească, cu ajutorul Uniunii, să îndeplinească obligaţiile implicate de piaţa
internă. Cartea Albă tratează în principal despre legislaţia care este esenţială pentru
funcţionarea pieţei interne. Ea prezintă această legislaţie astfel încât să fie puse în
relief măsurile cheie pentru fiecare sector, măsurile care ar trebui să fie tratate cu
prioritate, dar fără a încerca să stabilească o ordine de prioritate între sectoare.
Cartea Albă cuprinde două părţi. Prima parte analizează, în termeni poltici, obiectivul,
contextul şi natura acestui exerciţiu şi indică urmările posibile. Cea de-a doua parte,
care constituie anexa, conţine o prezentare detaliată a legislaţiei comunitare în
domeniul pieţei interne.
• Capitolul 1 descrie contextul, extinderea şi demersul Carţii Albe.
• Capitolul 2 prezintă cadrul general al exerciţiului. În el se subliniază
caracteristicile esenţiale ale pieţei interne şi se explică importanţa acesteia.
• Capitolul 3 descrie modul în care au fost selectate şi aranjate într-o ordine de
priorităţi dispoziţiile legislative necesare pentru crearea şi menţinerea pieţei
interne pentru nevoile Cărţii Albe.
• Capitolul 4 descrie în termeni generali situaţia din ţările din Europa Centrală
şi de Est, în ceea ce priveşte legislaţia şi structurile şi evidenţiază anumite
dificultăţi speciale cu care aceste ţări se vor confrunta în procesul de aliniere la
reglementările şi practicile comunitare

1
Documentele COM(94) 320 final, din 13 iulie 1994 şi
COM(94) 361/3, din 26 iulie 1994.
• Capitolul 5 tratează despre asistenţa pe care Uniunea va continua să o
furnizeze ţărilor din Europa Centrală şi de Est pentru a le ajuta să se
pregătească pentru piaţa internă.
• Capitolul 6 indică avantajele de care se speră că vor beneficia ţările din
Europa Centrală şi de Est în urma aplicării recomandărilor Cărţii Albe şi
măsurile care vor trebui să fie luate de către Comisie, ţările asociate şi statele
membre pentru ca aceste avantaje să se concretizeze.
Anexa
Cel de-al doilea tom, mai voluminos, conţine o analiză sector cu sector a elementelor
cheie ale legislaţiei comunitare respective, care explică obiectivul şi dezvoltarea
legislaţiei în fiecare sector, descrie structurile care sunt necesare pentru aplicarea ei
efectivă şi propune o ordine pentru adoptarea măsurilor din fiecare sector. Comisia
este convinsă că, punându-se accentul pe modul de a se asigura aplicarea efectivă a
legislaţiei, se trimite ţărilor asociate un mesaj important care le va ajuta şi care va
ajuta, în definitiv, şi Uniunea largită să realizeze o aliniere care să fie reală şi nu pur
formală.