Sunteți pe pagina 1din 2

Mijloacele-tehnico ştiinţifice folosite în efectuarea expertizelor

criminalistice.

Un rol deosebit în activitatea şi administrarea justiţiei penale îi


revine expertizei judiciare. Ea fiind prevăzută de legislaţia în vigoare ca
principalul mijloc de obţinere a datelor probante prin examinarea diferitelor
obiecte materiale descoperite la faţa locului sau ridicate în cadrul efectuării
altor acţiuni procesuale.
Expertizei criminalistice i se atribuie practic orice obiect material fie
de natură organică fie anorganică dacă el desigur este purtător de informaţii
probante şi dacă evidenţierea şi descifrarea acestei informaţii impune
efectuarea unei examinări speciale bazate pe utilizarea mijloacelor şi
metodelor criminalistice. Cele mai fregvent întâlnite obiecte al expertizei
criminalistice sunt: fragmentele textuale tipărite şi executate de mână,
anonime sau dubioase, din punct de vedere al autentificăriilor, rechezite şi
suporturi materiale al documentelor, acte oficiale, diverse obiecte materiale
purtătoare de urme de mâini, de picioare, de mijloace de transport,
instrumente. Mijloacele şi utilajele de încuiere, muniţiile şi urmele tragerii
din arma de foc, armele albe.
Diversitatea obiectelor expertizei criminalistice determină după cum
este şi feresc complexitatea sarcinilor acesteia.
La fel expertiza criminalistică mai are ca scop:
• descoperirea urmelor (de corodare, de împuşcătură, de narcotice;) în
situaţiile în care evedenţierea lor impune aplicarea metodelor şi
mijloacelor criminalistice speciale;
• reconstituirea obiectelor materiale, a textelor înlăturate sau
decolorate, a elementelor de marcare reliefată deteriorate, a înfăţişări
exterioare a unei persoane în baza oaselor craniului;
• stabilirii mecanizmului evenimentului în cauza prin mijlocul
investigării urmelor;
• stabilirii mecanismului evenimentului în cauză prin mijlocul
investigării urmelor;
• determinării consecutivităţiiîmpuşcăturilor, executării rechezitelor
într-un document.
În vederea descoperirii elementelor caracteristice de mărimi scăzute
a obiectelor de examinare se apelează la mijloacele optice de mărire.
Instituţiile de expertiză sunt dotate cu diferite tipuri de microascoape
cele mai frecvent utilizate fiind: microscopul stereoscopic, microscopul
comparator, microscopul de polarizare, microscopul electronic.
Expertizele efectuate de către specialiştii instituţiilor de expertize
judiciare cum ar fi acele destinate determinării provenienţei diferitelor
fragmente de obiecte sau urme sun formă de resturi de substanţe sunt
bazate pe determinarea structurii de compoziţie şi deci impun aplicarea
metodelor şi mijloacelor de analiză spectrală, cromatografică,
elecrtochimică. Utilizarea acestor mijloace reclamă cunoştinţe de
profesiune în ramurile respective ale ştiinţelor naturale.

S-ar putea să vă placă și