Sunteți pe pagina 1din 41
Capitolal RECUPERAREA MEDICALA (efinite-imite-conginut) Contuates seperti sinonme: eabiliare, rece fane- tional) 8 pte imcyrans austell meds, comida ct Sedona relt a Mees sceesiu lope duph extra profile ‘ea (medicina in i cea terapeutia (medina a Jou) apart cu ‘regan dps liu rzbo! mondial eao necesita pen sege- Fea sau diminureainvalcaor create de abo. ‘Apia unor epider de poliomieta, la Fil dacs 8 incepta eeu dest Sen, crea fst zx de mide cop anda Pali contrat recoprarea cau sistem ou al asst edie bicep mjloce prope “Tedina general de deplsare a mori popula de la bo- Ie acute spre patlogia cronies raumatloge»reorezenat oat ‘i defini argumentate pen aspen eoncepul de recupe- Tare precum per instinaiares sa Intute are devote ‘inne “rept sa contrat specaitate medial out, au apt wi medicals pote, a cet 0 metodoloiespectiea. cu ara instal meicaleadecvate, au eat ttt, eit de silts, In cudnt aapirut era de aia medicing” fn fara noosa, pele unit medicale organizate peat asis- ‘en de reeperte a fos sinatorlebalnere pet cpt sechea 4: poiomielta (Gara Oe, Techrghio, | Ma ‘Apri servicior de recupear medical fzotrape »avat Joc 1971 petaza una erin at Minister Sai Ins, su apot conceptual implement eeuperai in med sm romdnessc, stl de rytre a aut loci ed cele dea encea " ses sinifce dn 1974 8 AcadomisiSinlor Medicale cid a fot int prime ecb ne specie medals treat 9 une au preset sare cal ear a elt dea te ‘mein In acs ears Sali keeper est ue dame 4 activate complex, medal, eens ei proteon Brin care se utes resent mal dpi cape Finconal iru ect on nd (alt sa cop nwa wet bal su rama, preeam esol wor mca camper stoi ae st spre nvr psibisten de mune sw ata vie espectivovit ndependent economi isu sui” Reaumind acest ngs dfn, bu ut dete capers rex ete proces pin care se tinal skate fis po ct ci starea sociosconomie, vocational san eduaonalt ul nv earl potter oi sau uma, ‘Recupertea ese om poesia ci conform df! pun tebe mma at nal hs lc de mun soit cs pe proud wl se csr a ue Tol colt as cp, cite nor uit de sistent ore ders en scp, onanzare doe a few sh ising cdl reopen par de eplt ‘poran 1: Recperaea medica 2. Reeyperae sie profson. In aeeasaTacare va ft yrba dow de eeupenre medi, fica ou era efi la spel de tsa Te rofexonliare, solarizae special probleme ale reaper Soci-pesimi. Desi acum saat mai sus, asitnm de reeyperre medical @ epi ano nar 20 ani de existent se contd peritenancd ‘unor nel, chiar confi, eu priv In indi, abctivee gi litle sistent de recperare;o parte acorpuli medal chiar din adc speciale benefcire,cunascind dstal de apeoximaiy -metodel 9 posible acest sist ‘Trebuiesblniat ch asistena de reeuperare medicals iy glee justices numa i prezeta une distin feces pshosenzo- Tale perancate su ear se prongs nin. 2 Desigrl i cadul uni boi act epost instal un sindom ‘sfetonl, darn poner aesta apae ots oa eee seme fle boli sub astenjaterapeucs acorda. De aceea clsica se ‘enya a boli (etlogie ~ fet patomorte 5 fizipatologic — Imanifextare clinics) exe acopritoare pent realises uni bol fate, darn gi penta una eroncd san pent an amas, In acest azul, trebule ta consigerajie seven bli pe Tinie disuncionals (infimitat ineapaciate~ handing) a eum & recon incs din 1980 comisia OMS care a alsut pubis un ‘manual asypraclasfiai eoseincor boii lotemationl Clas Teation of impaiments,dabilis and handicaps" ~ clsiearea ‘iD Tifirmisea(imporment repress orice pirdere sau snormal- tate a pei tet sau fet plage, Fzolgice sau anatonice Se poate conta din aceasta define iniitatan este o niune larga eprinznd ato perdere anatomic ni membre, segment, ‘organ, (su. cit © functional (cu sau fra pledere de ‘trctr) a uns organ su sistem. Init poste tempor sa bina care in pincial buried la vel eran erat Tafrmitta ete pierdeea nei gambe, a unui degt a uni ei, deere mobili unl aula, Seadcea foil muscular aun _rup muscu, ipsa de eoordonare migcvor unui (enor segment, ‘dere aur o espe dspeic ee ‘hepatica (daabily) este reste su perdrea apis ea exerts o aetilate conierat ea nomal (Obs) pen un ina Tacapaciaten este conseciaja uns infil, reflectindo tn ‘ermeni de prformans factional civil eet. Dei dad i Firminteaexprim consi focal Ia nvelil organo erat ca cata. exprimi recut acest. Ia ivelal individu, 4 ‘apa lu dea peforma uel ati. Vor exis ast ineapa- ‘aid como, de dexteritate, de autolngriie, de comunicare, de ‘omportaent, situational et. “Ane, dora diverse ifr, un bola nw poate wea © sca sau meargh pe un teen eee un all mu pote deschide ya stuunrobine na poole sere sau sts burbieeascd, un atl ‘pose ronan crect ewintle sa voces est aia aii fa fii, bolnay nu se poate ajeza pe seaun, un atl poste lrg te ‘Se poate uo Inlege xt o gan foarte argh de ineapcit ‘in executes unor activi obit hice al persoanclr eu di ‘esse infrmita. Dsigr neste cesar st mutica exemple Evident nu oie iatirmitate determina neapra io espace dar vice incapacae ae abi o inirmiateInespacates ete ‘ers sau ever propre saa rere ‘Handicap (hanigp) ete eae inv evan e- lap male cx med de vind, rein concordant cx visa se, coil soils cultural leh Handicap ete deter nat deo lente, respec de stare de incapacitate, dat rama ind aceasta ined cnet eu moll sci educational sau de ‘munch. Cu le evi, haneapatl ete un infirm ere ms poste fice fia nomelorseerale speciale le mei a eare tie, mu se te manifesta ea individ eu identi complete gi normale (Be ex ca Imuncitor, ca elev a ptsoand independent, cast, ea priten Exit, dp casieac IDI, un anicap de rostare fn medi, on aul de mobilise, un handicap de insrie(eéssion, handicap ‘cupaional usa fr aspect eeonomi, un handicap de integareso- alkete Evident nv orice infrmitate cu incapacitate determina handicap 1a treba confundatt moines de handlapt cu cen de invalid, De kf nic onde inf cu cea de invalid: Nope de vali ce Ta bard un concept modal in seine simbiora eu anal econo aiministatn. Ast, maid este persoana cae Sa pierdt pail Su tal capctatea de munea peo dura de tip, din nz de boals Su accent cu reducers venitrilor elite rin ane, ‘Dupcum soe, pe acest eter exis nega ri noaste tri grade de invalidate (radl 1, 2.3) care jsf fn general ineadaren pe grezniaanamitr ferme, Spur inns de ii iti neapackai eu sau fart handieapur Aceast liar, nai de valores ein aapeca cu clare stares dafincionaa i reperesianle ef aupra unl indivi, Stem ‘ate de bald sa traumas, cupcnde st concept modem de asi tens recupeatorie,stateia acest age 4 fn fa uni iti, asisema medical se va concent direst supra acest, aplicind'se metodlewhncecorespunaioue, Aste {else va prteza mambyul amps, se varefuce mobiiaten ater lai eu edoare, se va ona meh litte. Se inflege wor ‘sitet reeupertrie a infirmititor eae exis in srcina ese Sante care ‘uilizeash metode,tenici mediate divers urmaind maior sau char Indpararea especie nimi. Inciting pean neapaciii sau ineapacior determinate einfrmte,seateia asst acetia se compli, nu mai este sufeentl door incererea dea ameira ifr vel dein id ei de mute oi ete necsar de a moifea medal din jl bl avulul pa a facta stv aestua ear deven imposible sau deosbit de dif medal obit de vig sali mune) at acon Ta citev exemple pent se inlege mal bine aces aspect inceeam pia tote mijloscle st aml ifeitatn uo pe en care pein limite marets 8 mobili golduilor sau ge= ‘nunc. Dar incapacitate lr de 2 wea su cobor scl © vot stomp dac8 vom preveda se a avobuze, tren et jose, ‘spreape de nivel! peronu au sti la boc la jum nin aor bia ‘Actionim fotensiv pena recyigrea infil date de psa Mex degtelor, a prebersunt mini la bola cu polaris re lanai. Dar vom reduce rapid incapacita de autoalmentare da ‘vom apie pe mdnetele takmilor mangoane penta le ingroy tal inc na 5 path apes acest miner gros, olnaval pind pe lnc singe ea urns Recaperarea deft motor al membelr infra ls un pra= levi dreaa mul, pind sau fe ura de sucess. Aces infmiat poate dec imine deinitiv. Suntem fet obliga st re- zolvam int-un fl incapacitate lu de locomote. Pent aceasta vor ‘invita bolnaval si tlzeze scaual rl mer nce ou oe le member inferior. 1 vom educa si floras mere Ssupercae fi runchil ik mod compensator per ctiviile erent alata ~ scala in pt tiiaren WCcul, ele ctv cane "-amenajnd desig mel xsi 1s Exemplele se pot thmuli peo a arated recuperate incap- ng n nseard numa race intiemii § amelioratea oe Aitilor de vis, a meal ambiat al paienus Desig el acasa este o problems complexd cae angeneazt multe deparament asta pentru modiearea medial in ape, 3 nfrtiie mai even. Dar ambiental easic pete fami ‘at uneor cu urna in ura unr aftr competente date de medic efi Est siti end infmitates ee inde arin aciatea va amine definitv dat ne itervine anv medi ‘mblan, modiidndL ‘Ane preocupa doar de inmates uni persoane a eed su lent este neces analiaea gi rezolars i incapacitaiir sae Dar pacientulu tet iol, ar boul sau accidental ee post uf afectt doar uncle, abit, actu cae se rsting excusv ‘supra ui individ singua.Paientl tigen coletivtat, in fa tl, a scitate unde are un rl bine sail Inposblatea de ase Integra eu naga sa personae tn eoectiviate cceaz nojnea detente. ‘re handicap inceamn a reali o ipa lt mal com- let individu in eolectviate, in scictat peer, penta ca ‘Sct si post asuma rool ce rvie.Citeva exemple vor fe ‘hal gor de nels acest aspect ‘Un coplafe difeulati tna uma us program nomal de sola ‘are, ate un hndlsp edvationl Dice pot fide caure foarte ‘variate: este surdomat, este eu dtc psi, mu vede, exe infin lo- comotr et. Aeet handicap va fi rezavat eu jteral yall ro- gramelr de ivajimin spite. ‘Muneitori eae in uma nor bol sau accents au ma pots execute vechile meseri, mu mai pot sit citige existn, au un andicap oeupatinsl. Rezoaren sin repofesinaizare lr, meer posi d exe ou resanal lo fenton ‘Un aspect deriva, dar eu nua dif de handiap oeupationl «ste handicapul economic, dea avea un Yeni suicient cee inde Pendens pacientull infirm, Rezolvare unor exe dill dau Imposiil, ea exprnzind postbilia de activi leat pales, sSuoare scale ete 6 ele mal fev ca eric fra acapl de indgende ices cain cite eating a ale pce stv since. Pace otf empl dependent joan ror pra, de ssaneca Randkapal poate tempor su et ecaprrea acesorhnicpr exten crc ee ei ten Ces empl rota ul bre amp tizen SS Sere ote apse nl aaa ait confor tara vor pins ecto comand verbal oi 3 ccc roeeanca ist desig a pr de aniapr cu el een Stared eg sail dar es neces alist 1 Sept inlese ort sient cor copa te Scing tor nti elt ele medial, ar ee va arp dea 1 ea rezvarea Din cl expe ma sap eet In rset empl a recpertri sit inp mal spe din dveve doen de = {fren mm incl es nae epee he ape 7 camp dar acest a nse pir fort Acest sain haan ea pine de eapra & Sui cavor webu lt deo sei ce cringe a = i imple aks progam eapre pe temen tongs epectvohi potent Ree sclera ete et, hres ei sania in eomancnt cum obit webu ins prin perio acti organza al aise de nt acm, cn eit” ma et as edi de medio gona; eta hu cosra cao mre care ts fhe in oe ps nn meee bark medial fever, mai de mie ip cum si stents de recoprae medals are tn de india sa de lio mal mt posi ta tc deen le pick sau ser wa ali = {rea eesti cape acs 2 nto minioa eas pevlen i, pao ssn qa LOT CD ” ton meeTat aoe Da vic apart sa ran pte fat doit rec eed medial jh contra i pres obiete maoolga ee domenii de patologie: “ tn ocmatr de oigine newolgie,eape uma ‘i reumatologica, : te aaa 2. Aji! erasure 5 Actin! respirator ern (nasi fete ‘generatoare de disfunctii ventilator, * aaa: 4: Nesp, chs irre aie 5: Actin seme (tz! zl nt sudo) Mute at atin digestive, real metabolism ce eyo tris fine andar ms de sch a erat de rept Real ncn set cri orb dese reaper {ste vata ns de soda sci poesia cil Po oe mpc hana ra cum ste prof ea ces teipeed gaa presiat tcl species yi metodo late a entice abbennce tr tot ast asta de reapers sa dent pops neo ‘the her Aceon sone ns 8 SU ome toe ™ Fizoterapa car include kitts bia, hidrotrpi,electoterapa ~ Terapia ocupational sa ergerpi; = Oneness prtzarca, ~Logopeta (noon), = Proerares su ep, emoerapia, soe = Terapia educaional rofsonaliare seprofesanizae, ce aa tcp ce pel le dvese mete sles ces ice (medicament, interven operator iets, ene in ncheirea acest cpio este neces mai precizi ned un ‘spect Sa arta casita de recperar se akesera defctloe tional generate in special de tlie eonice i raumaisme. Dat ‘sistent bolo cronies medifetconspal in ulin desi upc ee, acenl span p pai, pe sree de a onda oh ence ofan pir Su de gl 1) Etna ell acces torr de ie rsunowe 8 Pensa poi delay eapetve\ ol ern. ‘Sala ronch apr eta principal asin se ina ye pene so sae tle SS spare competi, eres an’ evo Ssfinconae x! Sig ats ln dees Acosta vores rfl seca aad ra 2) cave prelate din vecen cone 8 > fee tespetie. "Semele Mond Sansai (OMS), conse ain wcaptng ain cdr blr ose ch pe commas a cm- ‘Shui ge este de mts a mai denumio sroflaie de 5 Sian, ttadovry nich feeverte i spel metodol- See ae onl soendre cle le wept medial, Ut Soo: enone I loti boa crane uo abe Te peat pf de gad 2in vedere combate fcr SSC fe sedans ar es an portant milo reso ‘Sturm xiv naa, rofane de ral intmae ol coi, ee ees rage o Tne de demarcate nue fica scundr iecuperares medline Te pome ut paca obtectve dar forte desea cx mete 3 tnd sen Tacos care vor arma dere ier spect al recipe satel npc problene de pti, vom i ‘tls resent creates ces conap de tereen prof iS de pal 3 cu ofan de radal 5 Geupratea ea). Capitola 11 PROBLEME DE RECUPERARE MEDICALA iN AFECTIUNILE REUMATICE Boi reumatc, dp cum se te, repeznd in aso £9 de ol cu ea mt mse mone pacts fee ea $e dcni devia ncexinndpooune ae Watt acum sfris de unpus esr mrss acesr pasos, polenele de xs co: ‘tau In asistentd tcrapeutic’ si de profilaxie secundara. _ incase dstmejonale dessin Iss tape eps ‘ ai ane rena dora pace toupee. ‘Serum clin a wp tn ‘st print eto tt su ma pete St icropin, sre exp, psec polar nti . srneipe —_—— Obiccivele acest asisten otf rezumae asl “snliortes drei reducers sa suprinare inflamati, ~tniinalzare efector secandare nedorite, ~prevervarea fone! aria muscular: ‘mente sau reveniea I vii produtiv ct mal activ ‘Sse in cominuare local oll medical de familie +